Ika kaimarā dē nāla vadhī'ā ku'āḍakōpaṭara

 

#kuāḍakōpaṭara
Phalā'iga ḍarōna huṇa vigi'ānaka kalapanā nahīṁ hana, balaki"sāḍē samēṁ dā saṭīmara" hana. Manōrajana atē philamāṅkaṇa la'ī ika kavāḍakōpaṭara kharīdaṇa bārē sōca rahē hō? Tada ā'ō unhāṁ vicōṁ sabha tōṁ utama tē ika nazadīkī vicāra karī'ē. Ku'āḍrōkāpaṭaraza hara sāla baci'āṁ atē gīkasa la'ī khiḍauṇi'āṁ dī śrēṇī chaḍa kē, vadhērē prasidha jatara baṇa rahē hana. Udāharaṇa dē la'ī, balaugarāṁ la'ī, uha asānī nāla badalaṇa yōga sahā'ika baṇa ga'ē hana jō tuhānū ika tasavīra prāpata karana dī āgi'ā didē hana jō ika pūrē hailīkāpaṭara dī varatōṁ nāla vī asabhava hai. Iha saca hai ki upabhōgatā ilaikaṭrānikasa dē isa hisē dē naujavāna atē isa takanīka nū calā'uṇa la'ī hunara dī upalabadhatā kujha ḍarōna cuṇana dī prakiri'ā nū kujha gujhaladāra baṇā'undī hai.

Raiṅkiga ṭaupa 10

1. Sā'īmā aikasa 8 prō

maśahūra simā aikasa 8 māḍala dā ika navīnatama sasakaraṇa, jisadā udēśa unhāṁ la'ī hai jō ḍarōna calā'uṇa'tē āpaṇā hatha azamā'uṇā cāhudē hana. Iha ika darami'ānē ākāra dā ḍarōna hai jō bhōlē pā'ilaṭa la'ī bahuta māpha kara sakadā hai. Kiṭa vica ika rimōṭa kaṭarōla śāmala hai, para tusīṁ ika samāraṭaphōna jāṁ ṭaibalēṭa tōṁ kavāḍakōpaṭara nū niyatarita kara sakadē hō (atē ithōṁ taka ki zarūrata vī). Ḍarōna ōparēṭara tōṁ 70 mīṭara dē ghērē atē usē ucā'ī tē uḍa sakadā hai. Kavāḍakaupaṭara vica ika bilaṭa-ina 1 aimapī kaimarā hai atē iha 720 pī vīḍī'ō rikāraḍa karana dē samaratha hai. Sirapha iha hī nahīṁ - ika jimala dī varatōṁ karō jithē tusīṁ ika aikaśana kaimarā lagā sakadē hō. Isa māḍala dī mukha samasi'ā, jisa nū niramātā khuda nahīṁ lukā'undā hai, baiṭarī dī umara 9 miṭa hai. Isa karakē, tusīṁ lamī phalā'īṭa tē nahīṁ giṇa sakadē. Isa tōṁ ilāvā, kujha upabhōgatāvāṁ nē bilaṭa-ina jīpī'aisa dē niratara kharāba hōṇa bārē śikā'ita kītī hai. + Sasatā, jisadā aratha hai ki tuhānū gu'ā'uṇa vica kō'ī itarāza nahīṁ + sadhāraṇa niyataraṇa - ikō cāraja'tē 9 miṭa la'ī kama karadā hai

2. Ḍījē'ā'ī maivika ē'ara

udayōga dē nētā ḍījē'ā'ī dā ika unata para ajē vī śukīna ḍarōna. Ḍivā'īsa dī uca kīmata nū isa dī'āṁ viśēśatāvāṁ du'ārā mu'āvazā ditā jāndā hai, jō ki gaira-pēśēvara upakaraṇa la'ī amalī taura tē"chata" hana. Āpaṇē la'ī jaja, ḍījē'ā'ī maivika ē'ara adhē kilōmīṭara dī ucā'ī tē caṛha sakadā hai, vadha tōṁ vadha 19 mīṭara/ saikiḍa dī raphatāra nāla 21 miṭa la'ī uḍa sakadā hai, atē vā'ī-phā'ī atē ika rēḍī'ō cainala du'ārā ikō samēṁ niyataraṇa dā samarathana kara sakadā hai. Bā'ada dē anusāra, ḍarōna 2 kimī dē ghērē la'ī uḍāṇa bhara sakadā hai. Atē ajihī dūrī'tē, jadōṁ ḍarōna nū vēkhaṇā muśakala hō jāndā hai, tāṁ pahilāṁ vi'akatī (aiphapīvī) modega kama ā'undā hai. Ḍarōna vica isa la'ī (atē nā sirapha) kaimarā 12 maigāpikasala'tē lagā'i'ā gi'ā hai, jō ki 4 kē vica vīḍī'ō rikāraḍa karana vica samaratha hai. Uha 120 pharēma pratī sakiṭa salō'a mō vica vī vīḍī'ō likha sakadī hai. Māḍala dā ika bahuta vaḍā lābha malakī'ata ḍījē'ā'ī jī'ō aipalīkēśana hai, jō ki asala vica ḍarōna niyataraṇa dā sadarabha hai. + Isadī kīmata śrēṇī vica vadha tōṁ vadha pradaraśana + śānadāra bilaṭa-ina kaimarā + sāphaṭavē'ara - ika śurū'āta karana vālē la'ī kāfī kīmata - jhilī mahigī pai sakadī hai - iha kāfī nāzuka hana

3. Hubasana aikasa 4 aiphapīvī buraśa rahita aica 501 aisa saṭaiṇḍaraḍa aiḍīśana

madhama ākāra dā ika śukīna ku'āraḍrōsaṭara atē bhāra adhā kilōgrāma tōṁ thōṛhā ghaṭa. Iha ika rēḍī'ō cainala rāhīṁ rimōṭa kaṭarōla tōṁ niyatarita kītā jāndā hai atē ōparēṭara tōṁ 300 mīṭara dī dūrī taka uḍāṇa bhara sakadā hai. Para kujha upabhōgatāvāṁ nū ika aṇasukhāvīṁ ajībatā dā sāhamaṇā karanā pi'ā hai - jadōṁ caṛā'ī hudī hai, tāṁ caturabhuja acānaka isa nū niyataraṇa karana vālē vi'akatī tōṁ dūra jāṇā śurū kara sakadā hai. Natījē vajōṁ, ḍivā'īsa lān̄ca karana vālī sā'īṭa tē vāpasa jāṇa dī kamāṇḍa dā javāba ditē bināṁ uḍa sakadā hai, hālāṅki hubasana aikasa 4 nē jīpī'aisa baṇā'i'ā hai. Hālāṅki, iha kamazōrī bahuta ghaṭa hai. Bākī dē la'ī, iha ika uca-guṇavatā dā ku'āḍrōkāpaṭara hai, jō ki 20 miṭa la'ī pulāṛa vica tēzī nāla agē vadhaṇa dē samaratha hai. Iha ika kāfī maśahūra māḍala hai atē isa dē la'ī accessoriesphalā'īna atē iṭaranaiṭa tē, ika prasidha cīnī vapāraka palēṭaphārama samēta, la'ī upakaraṇāṁ nū labhaṇā āsāna hai. Udāharaṇa dē la'ī, kasaṭama aiṇṭīnā ika hailīkāpaṭara dī uḍāṇa sīmā nū ka'ī guṇā vadhā sakadī hai. Ika kaimarā vī hai, para śūṭiga dī guṇavatā lōṛīndī chaḍa didī hai. Phula aicaḍī vīḍī'ō sathiratā dī ghāṭa atē rōliga śaṭara prabhāva tōṁ pīṛata hai jadōṁ tasavīra"jailī" baṇa jāndī hai. + Vaḍī uḍāṇa dā ghērā + isa nū āpaṇē āpa nū anukūlita karana dī samarathā - ika dina kavāḍakōpaṭara tuhāḍē tōṁ uḍa sakadā hai

4. Zīrō XPLORER minī

ika chōṭā jihā (jivēṁ ki nāma darasā'undā hai) caturabhuja, jō bālagāṁ atē baci'āṁ la'ī ika śauka dē taura tē.̔Ukavāṁ hai. 431 Jī bhāra dē nāla, ḍarōna 50 mīṭara dī ucā'ī'tē caṛhana atē 8 mīṭara/ sa/ pratī dī raphatāra nāla uḍāṇa bharana dē samaratha hai. Ithē niyataraṇa sirapha ika samāraṭaphōna jāṁ ṭaibalēṭa tōṁ Wi-Fi du'ārā atē 100 mīṭara tōṁ vadha dī dūrī'tē kītā jāndā hai. Hālāṅki, bahuta sārē upabhōgatā siganala risaipaśana dī guṇavatā bārē śikā'ita karadē hana, khāsa karakē saghaṇē śahirī khētarāṁ vica. Iha kavāḍakōpaṭara guma jāṇa dā kārana baṇa sakadā hai. Isa nū vāparana tōṁ rōkaṇa la'ī, ika jīpī'aisa hai atē lān̄ca phakaśana vica vāpasī hai. Tarīkē nāla, zīrō aikasa pī aila āra minī ika cāraja'tē 15 miṭa la'ī kama kara sakadī hai. Dilacasapa gala iha hai ki niramātā ika sasatā ḍarōna vica ika vadhī'ā kaimarā lagā'uṇa vica kāmayāba rihā. 13 Maigāpikasala dē raizōli.Śana dē nāla, iha phula aicaḍī ku'ālaṭī vica cagī'āṁ viḍī'ōza rikāraḍa karana dē samaratha hai. Kaimarē dī mukha viśēśatā citara sathiratā hai. + Prabadhana arabhaka la'ī bahuta sārī'āṁ ġalatī'āṁ nū māpha karadā hai + bilaṭa-ina kaimarā dī sāphaṭavē'ara citara sathiratā - saghaṇī imāratāṁ vica, niyataraṇa dā ghērā 30 mīṭara tōṁ vadha nahīṁ hudā


5. CXHOBBY CX-10W

ika bajaṭa upakaraṇa jō ki ika khiḍauṇē varagā lagadā hai atē phira vī ika caturabhuja hai. Ika chōṭā jihā ḍarōna 17 g bhāra 30 mīṭara dē ghērē vica uḍāṇa bhara sakadā hai para iha yāda rakhō ki prōpailarāṁ dī samagarī bahuta nāzuka hai atē śākhā dē nāla vī ṭakara dā sāhamaṇā karana dī sabhāvanā nahīṁ hai. Mā'īkrōḍrōna nū aiṇḍarā'iḍa atē ā'ī'ō'aisa ḍivā'īsisa dī varatōṁ karakē Wi-Fi du'ārā niyatarita kītā jā sakadā hai. Para CXHOBBY CX-10W ika cāraja'tē 4 miṭa tōṁ vadha la'ī uḍāṇa bhara sakadā hai. Isa ṭukaṛē vica ika kaimarē la'ī jag'hā hai, para tuhānū 0.3 Maigāpikasala dē mōḍī.La tōṁ bahutī āsa nahīṁ rakhaṇī cāhīdī. Supara kiphā'itī kīmata + sūkhama māpa - ka'ī vāra hailīkāpaṭara balēḍa ṭuṭa jāndē hana

6. Tōtā ē'arabōrana rāta dā ḍarōna

pharānsa dī kapanī tōtā dā ḍarōna baci'āṁ la'ī ḍarōna dī tar'hāṁ rakhi'ā gi'ā hai. Hālāṅki, bālaga isadī varatōṁ vī labha sakadē hana. Isa dē sakhēpa akāra atē lagabhaga 60 grāma bhāra dē nāla, kavāḍakaupaṭara 5 mīṭara/ saikiḍa dī raphatāra nāla uḍa sakadā hai. Ḍarōna nū sirapha bali Bluetoothṭutha du'ārā atē 20 mīṭara tōṁ vadha dī dūrī'tē niyatarita kītā jā sakadā hai para ithē sainsarāṁ dā samūha ṭhōsa hai: Ika cubakamīṭara, ika aikasīlērōmīṭara, ika alaṭarāsōnika sainsara, ika bairōmīṭara atē ika jā'īrōsakōpa. Tarīkē nāla, siralēkha vica"nā'īṭa ḍrōna" ika kaicaphrēza la'ī nahīṁ varati'ā jāndā. Kavāḍakōpaṭara vica hanērē vica rōśanī la'ī dō aila.Ī.Ḍī. + Bahuta sārī'āṁ tījī dhira aipalīkēśanāṁ nāla kama karō + vaḍī atē jāṇakārī dēṇa vālī sakrīna - saiṭiga nū āpaṇē āpa rīsaiṭa kara sakadē hō

7. Jē'aikasaḍī 507 ḍabalayū

cīnī khapatakāra ilaikaṭrōnikasa niramātā dā kāfī vaḍā māḍala. Bēmisāla dikha dē nāla, iha uḍaṇa dī'āṁ cagī'āṁ viśēśatāvāṁ pradaraśita karadī hai. Kaṭarōla jāṁ tāṁ phā'ī du'ārā jāṁ rēḍī'ō cainala du'ārā kītā jāndā hai. Bā'ada vālā tuhānū 100 mīṭara dī dūrī'tē ḍarōna nū niyatarita karana dī āgi'ā didā hai. Iha saca hai ki isa māḍala vica ika kōjhā ajībatā hai jō kujha upabhōgatāvāṁ dā sāhamaṇā kītā hai. Kavāḍakāpaṭara, jadōṁ phōna tōṁ niyatarita kītā jāndā hai, acānaka kunaikaśana gu'ā ​​sakadā hai atē"sūraja ḍubaṇa tē uḍa sakadā hai". Isa tatha dē kārana ki jē'aikasaḍī 507 ḍabalayū jī pī aisa nāla laisa nahīṁ hai, iha āpaṇē āpa lān̄ca vālī sā'īṭa'tē vāpasa nahīṁ ā sakēgā. Para, samasi'ā phailī nahīṁ hai. Ḍarōna ika kaimarā nāla laisa hai jisa vica 1280 x 720 pikasala'tē vīḍi'ō kaipacara karana dē samaratha hai. Para iha yāda rakhō ki tusīṁ ithē rimōṭa kaṭarōla tōṁ kō'ī tasavīra nahīṁ lai sakadē jāṁ vīḍī'ō rikāraḍa karanā śurū nahīṁ kara sakadē. + Uḍāṇa dī'āṁ cagī'āṁ viśēśatāvāṁ + thōṛē paisē la'ī bahuta vaḍā māḍala - acānaka kunaikaśana gu'ā ​​sakadā hai atē āparēṭara niyataraṇa tōṁ bāhara hō sakadā hai

8. Rā'īza ṭaika ṭailō

iṭaila dē sahiyōga nāla ḍījē'ā'ī du'ārā baṇā'i'ā ika chōṭā atē sasatā ḍrōna. Khiḍauṇi'āṁ dī dikha dē bāvajūda, iha ika kāfī gabhīra dākhalā-padhara ḍarōna hai jō nā sirapha bacē dē khiḍauṇē dī bhūmikā la'ī.̔Ukavāṁ hai. Udāharaṇa dē la'ī, javābadēha atē anubhavī niyataraṇa hana, jō"vaḍē bharā" dī vadhērē yāda divā'undē hana, atē cīnī nabara-nāma dē khiḍauṇē nahīṁ. Niramātā nē kiṭa vica rimōṭa kaṭarōla śāmala nahīṁ kītā, isa la'ī ḍarōna nū niyataraṇa karana la'ī samāraṭaphōna jāṁ ṭaibalēṭa dī varatōṁ karanā sabha tōṁ vadhī'ā hai. Kavāḍakāpaṭara 8 mīṭara/ saikiḍa dī raphatāra nāla uḍāṇa bhara sakadā hai, para uca atē nēṛē nahīṁ - kramavāra 10 atē 100 mī. Jē tuhāḍē hailīkāpaṭara ḍarōna niyataraṇa dē hunara kāfī nahīṁ hana, tāṁ rā'īza ṭaika ṭailō kōla ka'ī pahilāṁ tōṁ sathāpata cālāṁ hana, udāharaṇa vajōṁ, iha"rōla" kara sakadī hai. Bilaṭa-ina kaimarā ithē hairānījanaka nahīṁ hai - iha ika 5 maigāpikasala dā maiṭrikasa hai jō vīḍī'ō nū vadha tōṁ vadha 720 pī vica rikāraḍa karadā hai. Ku'ālaṭī dē māmalē vica, iha ika cagē vaiba kaimarē dē kama nāla miladī juladī hai. Lāzīkala atē sikhaṇa la'ī āsāna niyataraṇa + kārīgarī - ainālāga sasatē hudē hana - ḍarōna 10 mīṭara tōṁ upara nahīṁ uṭhēgā

9. Rīlisa QD-704WHD

ika sasatā ku'āḍrōkāpaṭara jō ki ka'ī niyamāṁ dī'āṁ galatī'āṁ la'ī ika śukīna nū māpha kara dēvēgā. Rēḍī'ō du'ārā ḍarōna nū niyatarita karana la'ī vadha tōṁ vadha dūrī 120 mī. Hai tusīṁ vā'ī-phā'ī dī varatōṁ vī kara sakadē hō, para tada ghērā ghaṭa kē 30 mīṭara hō jāvēgā ḍarōna ikō cāraja'tē 8 miṭa taka asamāna vica bitā'uṇa dē yōga hudā hai. Hālāṅki ithē ika baṭana dabā kē"bēsa" tē vāpasa jāṇa dā kāraja ghōśita kītā gi'ā hai, para yāda rakhō ki isa māḍala vica jīpī'aisa nahīṁ hai. Ḍarōna dē nāla śāmala kītā ika 2 maigāpikasala dā laṭaki'ā kaimarā phōṭō atē vīḍi'ō laiṇa dē samaratha hai. Unhāṁ dī ku'ālaṭī uca nahīṁ hai, para isa kīmata dē padhara dē ika upakaraṇa tōṁ iha kāfī umīda kītī jāndī hai. + Bajaṭa + rēḍī'ō cainala rāhīṁ uḍāṇa dī rēn̄ja 120 mī + bahuta sārē sapē'ara pāraṭasa śāmala hana - kō'ī jīpī'aisa nahīṁ

10. Yunīka ṭā'īphūna aica

ika śukīna haikasākōpaṭara (ithē chē prōpailara hana) bahuta unata samarathā atē ika gabhīra kīmata ṭaiga dē nāla. Isadē āpaṇē 1.7 Kilō bhāra dē nāla, iha havā vica 2 kilō taka dā bhāra cukaṇa dē samaratha hai. Vadha tōṁ vadha uḍāṇa dī gatī prabhāvaśālī hai - 19.4 Mīṭara/ sa. Yūyūnī'ī'īsī ṭā'īphūna aica nū ika kaṭarōla painala du'ārā ika rēḍī'ō cainala du'ārā ika vaḍē ḍisapalē'a du'ārā niyatarita kītā jāndā hai. Ḍarōna utē vadha tōṁ vadha niyataraṇa dī dūrī 1600 mīṭara hai. Tarīkē nāla, haikasākāṭara iṭēla rī'alasainsa takanālōjī dā samarathana karadā hai, jō"phālō mī" mōḍa dē nāla kama karadā hai. Ika vakharē pāvara mōḍī modulela nāla ḍarōna dē agalē hisē tē lagā'ē ga'ē ika viśēśa kaimarē dā dhanavāda, ḍarōna āpaṇē ālē du'ālē dī ika sahī 3D māḍala prāpata karadā hai. Hailīkāpaṭara nā sirapha rukāvaṭa vēkhadā hai, balaki uḍāṇa daurāna isa dī uḍāṇa la'ī sarabōtama rasatē vī rakhadā hai. Ḍarōna'ca pūrī tar'hāṁ ravā'itī 12.4 Maigāpikasala dā kaimarā vī hai, jō ki 4 kē' ca vīḍi'ō śūṭa karana dē samaratha hai. + Vaḍī uḍāṇa dā ghērā baiṭarī dī umara + 25 miṭa + iṭaila rī'alasainsa ṭaikanōlōjī - śurū'ātī utaśāhī la'ī bahuta uca kīmata

+ bōnasa: Sirapha $ 16 la'ī ika vīḍī'ō kaimarā vālā ika pūrana-cauthā'ī kavāḍakaupaṭaraIka sarōta: https://ispovedi.com/