Ē'ara kaḍīśanaḍa kamarē vica zukāma nā phaṛana dī garaṭī kivēṁ ditī jāvē?

 Nigha, sūraja nū bhijō, iha sabha suhāvaṇā hai, baśaratē ki kō'ī vi'akatī pāṇī dē upara pi'ā hōvē atē ika halakī havā usa dē sarīra nū śānta karē. Kāra vica, ghara vica, kama tē, zi'ādā garamī asahija hudī hai. Iha ē'ara kaḍīśanara cālū karakē haṭā ditā jāndā hai. Rāhata pradāna karadā hai, para iha zukāma vī paidā kara sakadā hai, isa la'ī ṭhaḍē hōṇa tōṁ kivēṁ bacaṇā hai iha jāṇanā madadagāra hai.


Ē'ara kaḍīśanaḍa kamarē vica zukāma nā phaṛana dī garaṭī kivēṁ ditī jāvē

Ḍarā'ī galā

sarīra nū ṭhaḍā karana tōṁ ilāvā, ē'ara kaḍīśaniga dhūṛa phailā'uṇa atē naka atē galē dē lēsadāra jhilī nū sukā'uṇa la'ī vī zimēvāra hai. Uha āpaṇī kudaratī namī gu'ā didē hana, jō ki baikaṭīrī'ā tōṁ bacā'a vī hai. Isa parata dē guma jāṇa nāla galē vica kharāśa, ika vagadā naka atē ithōṁ taka ki kōjhā khurada-burada hō jāndā hai, atē iha isa tōṁ ika gabhīra bimārī vala sirapha ika kadama hai.

Havā namī

jivēṁ ki kaḍīśanara naka atē galē dī parata nū sukadā hai, iha ika sakēta hai ki tuhānū lōṛīndī namī pradāna karana dī zarūrata hai. Lōkāṁ la'ī humukavīṁ namī 40-60% hai, jadōṁ iha 40% tōṁ hēṭhāṁ ā'undī hai, tuhānū namī dēṇa vālī vidhī nū śurū karana dī zarūrata hudī hai. Hayumiḍiphā'i'ara jō pāṇī nū bhāpha vica badaladē hana. Sāha laiṇā bahuta saukhā atē vadhērē suhāvaṇā baṇā'undā hai. Pāṇī dē bhāpha dē prabhāva nū bihatara baṇā'uṇa la'ī zarūrī tēlāṁ nū ika namīdaraśaka vica vī jōṛi'ā jā sakadā hai.

Bahuta pī'ō

sukē lēsadāra jhilī nū namī dēṇa dā ika hōra tarīkā hai kāfī pīṇā. Tuhāḍē kōla kāra vica ē'ara kaḍīśanara dē nāla atē adara dōnō tuhāḍē nāla pāṇī dī bōtala hōṇī cāhīdī hai. Thōṛhī jihī śahida vālī cāha jō galē nū namī didī hai ghara dē adara bahuta vadhī'ā hai.

Ē'ara kaḍīśanara dī saphā'ī

ē'ara kaḍīśanara nū kisē bimārī jāṁ gabhīra sakaramaṇa tōṁ bacā'uṇa la'ī, isa nū niyamata rūpa vica sāfa karanā mahatavapūrana hai. Iha garamī taka isadā mu'ā'inā atē saphā'ī karanā mahatavapūraṇa hai. Isadā dhanavāda, ulī atē ulī tōṁ chuṭakārā pā'uṇā sabhava hōvēgā, jisa nāla nā sirapha zukāma, balaki ailarajī, atē phēphaṛi'āṁ atē ithōṁ taka ki sārē sarīra dē gabhīra sakaramaṇa hōṇagē. Isa tōṁ ilāvā, garamī'āṁ dē mausama vica, jadōṁ ē'ara kaḍīśanara tēza raphatāra nāla kama kara rihā hai, ika ṭaikanīśī'ana dī jān̄ca karanā madadagāra hai.

Tharamala ārāma

sarīra nū tharamala ārāma dēṇā vī bahuta mahatavapūrana hai. Isadā matalaba hai ki tāpamāna bahuta ghaṭa jāṁ bahuta zi'ādā nahīṁ hōṇā cāhīdā. Jē iha bahuta ṭhaḍā hai tāṁ savaiṭara pā'ō. Iha ṭha than tōṁ kitē bihatara hai, ḵẖāsakara jē tuhānū kāra nū dhupa vica garama vihaṛē vica chaḍaṇā pa'ē. Ajihī'āṁ tāpamānāṁ dī'āṁ chālāṁ baikaṭīrī'ā dē vikāsa la'ī ika sadā ti'āra hudī'āṁ hana jō zukāma dā kārana baṇadī'āṁ hana.


Kisē vi'akatī nāla mēla karō. Iha kivēṁ karī'ē?

 Sabha tōṁ vadhī'ā salāha jō tusīṁ suṇa sakadē hō uha hai ki pahilāṁ kisē nāla jhagaṛā nā karō. Hālāṅki, udōṁ kī jē jhagaṛā pahilāṁ hī hō'i'ā hai?


Kisē vi'akatī nāla mēla karō. Iha kivēṁ karī'ē

1. Sathitī nū sulajhā'uṇa vica kō'ī muśakala nahīṁ hai - tuhānū mu'āphī magaṇa dī zarūrata hai. Hālāṅki, vi'akatī nāla cagē sabadha bahāla karana la'ī mu'āphī magaṇā huṇa inā saukhā nahīṁ hai. Mu'āphī magaṇā ka'ī vārī kāfī nahīṁ hō sakadā, para isadā matalaba iha nahīṁ ki tuhānū zubānī mu'āphī nahīṁ magaṇī cāhīdī. 2. Karana dī mukha gala iha hai ki isa tarīkē nāla mu'āphī magī jāvē tāṁ jō vi'akatī nārāza hai atē jisa nāla tusīṁ cagē sabadha bahāla karanā cāhudē hō iha samajha lavē ki tōbā sacī hai. 3. Lōka iha sōcaṇa vica galata hana ki ika mahigā tōhafā bināṁ kisē samasi'ā dē sudhāra karana vica sahā'itā karēgā. Iha galatī hai. Mu'āphī kamā'ī jāṇī cāhīdī hai, nahīṁ kharīdī ga'ī. Jē, dilōṁ mu'āphī magaṇa tōṁ bā'ada, tusīṁ kisē vi'akatī nū kujha dēṇā cāhudē hō, tāṁ tuhānū isa tar'hāṁ pēśakārī dī cōṇa karana dī zarūrata hai ki iha bēkāra atē bēlōṛā nā nikalē. Isa aikaṭa du'ārā, ika vi'akatī nū dikhā'i'ā gi'ā hai ki uha usadē bārē sōca rahē hana atē uha udāsīna nahīṁ hai. 4. Kisē vī sathitī vica samajhautā labhaṇā sikhaṇā mahatavapūraṇa hai. Para iha samajhaṇā cāhīdā hai ki samajhautā hōṇa dā matalaba nārāza dhira dī sathitī nāla sapūrana samajhautā nahīṁ hudā. Tuhānū ika vi'akatī baṇē rahiṇa dī zarūrata hai atē kisē hōra dī rā'i nū manaṇa dī zarūrata nahīṁ hai, hālāṅki, isa tatha nū samajhō atē savīkāra karō ki dūsarā vi'akatī dā āpaṇā driśaṭīkōṇa hō sakadā hai atē iha tuhāḍē nālōṁ vakharā hō sakadā hai.


3 Lābhadā'ika jīvana haika: Cīzāṁ nū ciṭā kivēṁ baṇā'uṇā hai

 Ciṭī'āṁ cīzāṁ kharīdadi'āṁ, asīṁ dēkhi'ā hai ki kujha samēṁ bā'ada, uha āpaṇī barapha dī ciṭī dikha gu'ā baiṭhadē hana. Uha kujha salēṭī hō ​​jāndē hana jāṁ pīlē raga dī dikha prāpata karadē hana. Kō'ī bahuta hī suhāvaṇā pala nahīṁ. Maiṁ kī karāṁ? - Suṭaṇā jāṁ jārī rakhaṇā. Lēkha sujhā'a pēśa karadā hai ki kivēṁ cīzāṁ nū prabhāvaśālī backga nāla ciṭē vica li'ā'uṇā.


3 Lābhadā'ika jīvana haika: Cīzāṁ nū ciṭā kivēṁ baṇā'uṇā hai

1. Dhōṇa vālī maśīna vica sōḍā śāmala karō

sōḍā inā vilakhaṇa hai ki isa dī varatōṁ ciṭē kapaṛē dhōṇa la'ī kītī jā sakadī hai, kapaṛē barapha-ciṭē hōṇa tōṁ bā'ada, dhabē dūra hō jāṇagē. Isadī lōṛa hai: Things cīzāṁ dē nāla directlyōla'tē sidhē sidhē galāsa nū śāmala karō; Required lōṛīndā•ga saiṭa karō. Ithē sōḍā su'āha hai, jō vadhērē prabhāvaśālī hai atē bināṁ kisē samasi'ā dē ciṭē atē tāzagī vālī hōvēgī. Isa vica alakī dī vaḍī mātarā hudī hai. Isa la'ī linana, sūtī, sithaiṭikasa dē baṇē kapaṛē dhōṇē usa la'ī cagā hai. Para dhōṇa la'ī śāmala kītē sōḍā dī mātarā nū adhē nāla ghaṭa karanā cāhīdā hai. Tusīṁ sōḍē nū pāṇī vica ubāla kē kapaṛi'āṁ nū cagī tar'hāṁ balīca kara sakadē hō. Ajihā karana la'ī, ika hala ti'āra karō: • Asīṁ paja līṭara pāṇī ikaṭhā karadē hāṁ; Ordinary āma sōḍā dē paja camacē jāṁ tina sōḍā su'āha śāmala karō; Am amōnī'ā dē dō camacē śāmala karana nāla prabhāva nū sudhārana vica sahā'itā milēgī; Half cīzāṁ nū adhē ghaṭē la'ī ubālō; Ses miṭā'uṇa tōṁ bā'ada. Asīṁ bhārī maila nū pahilāṁ bhijadē hāṁ.

2. Ciṭā

isa vica kalōrīna hudī hai, isa la'ī tusīṁ saghaṇē phaibarika (linana atē sūtī) tōṁ cīzāṁ nū balīca kara sakadē hō. Ciṭēpana nāla cīzāṁ nū dhōṇa tōṁ pahilāṁ, tuhānū āpaṇē hathāṁ tē dasatānē pahinaṇa dī zarūrata hudī hai atē tarajīhī taura'tē āpaṇē ciharē' tē paṭī pā'ō, ḵẖāsakara jē tusīṁ ailarajī tōṁ pīṛata hō. Iha tarīkā hathāṁ nāla jāṁ dhōṇa vālī maśīna vica dhōtā jāndā hai. Jē hatha dhōvō, tāṁ pāṇī vica ciṭē pā requiredḍara dī lōṛīndī mātarā nū patalā karō. Paikiga'tē varatōṁ la'ī siphārasāṁ paṛhana tōṁ bā'ada. Ciṭē kapaṛē garama ghōla vica 20 miṭa pahilāṁ hī chaḍa di'ō, atē jēkara ṭhaḍē pāṇī dī varatōṁ kara rahē hō, tāṁ unhāṁ nū ika ghaṭē la'ī bhijē rahiṇa di'ō, vadhī'ā prabhāva la'ī. Phira vagadē pāṇī vica cīzāṁ nū cagī tar'hāṁ kuralī karō tāṁ jō kō'ī kalōrīna nā rahē. Jē tusīṁ maśīna nū dhōṇa jā rahē hō, tāṁ tarala ciṭēpana kharīdō, para niradēśāṁ nū paṛhō, ki'uṅki vadhērē gāṛhāpaṇa cīzāṁ atē maśīna nū barabāda kara dēvēgā. Kirapā karakē yāda rakhō ki kujha vāśiga maśīna kalōrīna vālē utapādāṁ nāla dhōṇa dī siphāraśa nahīṁ karadī'āṁ. Cīzāṁ nū ṭhaḍē pāṇī nāla gilā karō, phira cīzāṁ nū maśīna tē ṭrānsaphara karō. Tāpamāna nū 50 ḍigarī, dō risa cālū karō - tāṁ jō kō'ī kalōrīna kaṇa bākī nā rahē. Kapaṛē ciṭē atē kaṛavāhaṭa vālē hōṇagē.

3. Amōnī'ā atē hā'īḍarōjana para'ākasā'īḍa nāla kapaṛē dhōṇē

iha vidhī nāzuka phaibarika la'ī lābhadā'ika hai jivēṁ ki: Gā'īpiurera, balāouseza, ṭiulla, sārē nāzuka phaibarika. Ā'ō kujha vaḍē camaca parō'ākasā'īḍa atē ika vaḍā camaca amōnī'ā nū ika kaṭōrē garama pāṇī vica milā kē śurū karī'ē. Isa ghōla vica cīzāṁ nū ika ghaṭē la'ī bhi'ō di'ō, phira inhāṁ nū vāśiga maśīna vica dhō la'ō. Iha dhōṇa dē veryga bahuta prabhāvaśālī hana, paisē dē rūpa vica, iha sasatē hudē hana. Atē uha varataṇa la'ī suvidhājanaka hana. Ciṭī'āṁ cīzāṁ barapha-ciṭē, tāzagī nāla satripata hōṇagī'āṁ, jivēṁ ki unhāṁ nū sirapha ṭhaḍē tōṁ haṭā ditā gi'ā hai. Bahuta pīlī'āṁ cīzāṁ vī phēra ciṭī'āṁ hōṇagī'āṁ.

Sakāca ṭēpa: 5 Ghara dē hunaramada upayōga tuhāḍē bārē jāṇanā cāhīdā hai

 Sāḍē nāla hōṇa la'ī tuhāḍā dhanavāda. Jē tusīṁ cāhudē hō, tāṁ tusīṁ"pasada" jāṁ sāḍē cainala nū sabasakrā'ība karakē sāḍī sahā'itā kara sakadē hō!

Ka'ī vārī jāṇū cīzāṁ rōzamar'hā dī'āṁ muśakalāṁ nū hala karana vica sahā'itā kara sakadī'āṁ hana, jivēṁ ki, sakauca - ika bahuta hī parabhāvī samagarī! Isa dī sahā'itā nāla, ṭuṭī'āṁ cīzāṁ dī muramata karanā muśakala nahīṁ hōvēgā. Hālāṅki, kī tusīṁ kadē isa nū sirapha phikasiga tōṁ ilāvā isatēmāla kītā hai? Asīṁ tuhānū rōzānā zidagī vica sakaupa ṭēpa dē paja acānaka upayōgāṁ dikhāvāṅgē.

Sakāca ṭēpa: 5 Ghara dē hunaramada upayōga tuhāḍē bārē jāṇanā cāhīdā hai

1. Una tōṁ hanērē sataha kivēṁ sāpha karī'ē

pālatū'āṁ dē mālaka isa gala nāla sahimata hōṇagē ki ka'ī vāra pālatū'āṁ dē vāla nā sirapha kapaṛē, balaki pharanīcara atē ika bada kamarē vica vī pā'ē jāndē hana. Sahimata hōvō, isa sabha nū sāpha karanā kō'ī saukhā kama nahīṁ hai. Atē jadōṁ bilī dē vāla sirapha ika pā'ē hō'ē kamīza'tē pā'ē jāndē hana... Sakauca ṭēpa ithē sahā'itā karēgī! Iha ṭēpa dē ika chōṭē ṭukaṛē nū kaṭaṇā, atē phira cipakaṇa vālē pāsē dē nāla dūśita sataha tē cipakaṇa vālī ṭēpa nū lagā'uṇa nāla vadhērē vālāṁ nū haṭā'uṇa yōga hai.

2. Bināṁ salā'iḍa dē ika camaca āṭā kaasureō

kī tuhānū āṭē dē kujha padhara dē camaca āṭē nū milā'uṇa dī zarūrata hai? Ika cākū isa nāla vī sijhēgā: Isadē camakadāra pāsē nāla camaca tōṁ vadhērē āṭā ka removeṇā kāfī hai. Para udōṁ kī jē tuhāḍē kōla hatha tē cākū nahīṁ hai? Sakauca ṭēpa tuhāḍī sahā'itā karēgī: Tuhānū ṭēpa dē ika chōṭē ṭukaṛē nū māpaṇa dī zarūrata hai, phira isanū ka'ī vāra mōṛō. Ajihē saghaṇē hisē nāla vādhū nū sāṛanā bahuta saukhā hai.

3. Barēsalaiṭa'tē kalaipa nū kivēṁ jōṛanā hai

kagaṇa ika nāzuka sahā'ika upakaraṇa hai jō kisē vī dikha nū ujāgara kara sakadā hai. Para barēsalaiṭa'tē ika chōṭā jihā tālā jadōṁ isa nū tēza karana dī kōśiśa kītī jāndī hai tāṁ bahuta prēśānī hudī hai. Samēṁ atē nirāśā nū bacā'uṇa la'ī sakāca ṭēpa dī varatōṁ karō. Āpaṇī guṭa nāla banhaṇa vālē nū jōṛana vica sahā'itā la'ī tuhānū ika chōṭā ṭukaṛā kaṭaṇa dī zarūrata hai. Huṇa, lāka nū tēza karana la'ī, tuhānū sirapha huka barēsalaiṭa dē kinārē nū ka pullṇā hai, atē tusīṁ pūrā kara cukē hō.

4. Ika purāṇē ṭasalaḍa lēsa nū dūjī zidagī di'ō

jutī'āṁ vica navēṁ lēsa banhaṇē asāna hana - iha palāsaṭika jāṁ dhāta dē sujhā'āṁ du'ārā suvidhājanaka hai. Uha lēsāṁ dē sirē nū ikaṭhē rakhadē hana, jisa nāla tusīṁ jutī dē chēka du'ārā asānī nāla lēsa dē sirē nū thariḍa kara sakadē hō. Udōṁ kī jē iha ṭipa gā'iba hai atē kinārī bharī hō'ī hai? Cipakaṇa vālī ṭēpa cīza nū"muṛa surajīta karana" vica sahā'itā karēgī: Tuhānū phaibarika dē sirē nū dubārā jōṛana la'ī, ṭēpa dē ika chōṭē ṭukaṛē nū kaṭaṇa atē usa jag'hā dē du'ālē lapēṭaṇa dī zarūrata hudī hai. Hō gi'ā, āpaṇī'āṁ jutī'āṁ dā banhō phira ārāmadā'ika hai.

5. Pēca dī ucā'ī dē nāla ika mōrī nū kivēṁ suṭi'ā jāvē

akasara tuhānū ika pēca la'ī kadha vica ika mōrī ḍrila karana dī zarūrata nāla najiṭhaṇā paindā hai tāṁ jō iha labā'ī vica bilakula phiṭa sakē. Pēca nū basa ḍrila nāla nathī karō atē ḍrila'tē lōṛīndī labā'ī nū ṭēpa dē chōṭē ṭukaṛē nāla niśāna lagā'ō. Huṇa, jadōṁ tusīṁ ḍrila karadē hō, iha sūcaka tuhānū dasēgā ki kama karanā kadōṁ bada karanā hai. Rōzamar'hā dī zidagī vica sakauca ṭēpa dī varatōṁ karana dē iha paja tarīkē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ vicōṁ kujha hana jinhāṁ vica sakāca ṭēpa ika badalē jāṇa vālā sahā'ika baṇa jāvēgā. Kisē kōla sirapha kalapanā atē thōṛī jihī caturā'ī dikhā'uṇī paindī hai - atē tuhāḍī zidagī camakadāra baṇa jāvēgī!


Ika sarōta: https://ispovedi.com/