Unhāṁ dē vihāra nāla rāśī dē kihaṛē cinha dūji'āṁ nū bhaṛakā'undē hana

Hara vi'akatī dī yāda vica ka'ī kahāṇī'āṁ hudī'āṁ hana jadōṁ kō'ī usa nū bhula jāndā hai, usa nū kujha kamāṁ, karamāṁ nāla nārāza karadā hai. Usē samēṁ, vi'akatī nē sōci'ā ki samasi'ā usa vica hai, jō ki usa dē ālē du'ālē dē kisē vī vi'akatī nē inī hisaka whatga nāla nahīṁ kītā ki kī hō rihā hai.

Para bā'ada vica, vi'akatī ġalata hai, ki'uṅki ajihē lōka hana jō unhāṁ dē vihāra du'ārā, harēka nū bhaṛakā sakadē hana. Ajihī'āṁ śakhasī'atāṁ 5 rāśī dē sakētāṁ dē tahita paidā hudī'āṁ hana.

Mērī'āṁ

iha lōka hara jag'hā pahilē hōṇā pasada karadē hana. Mēśa āpaṇē āpa nū kisē vī sathitī vica pradaraśita karanagē, uha āpaṇē nēṛē dī hara ika nālōṁ utamatā dā pradaraśana karanagē. Ika mīṭiga daurāna, bhāśaṇa'tē, uha bahuta sārē praśana puchaṇagē, dūji'āṁ nū suṇana atē bōlaṇa tōṁ rōkaṇagē. Kudaratī taura'tē, iha taga karana vālā hōvēgā. Mēśa hara kisē nū tākīda karanagē, jaladī karō, jē unhāṁ kōla āpaṇē kōla samāṁ nahīṁ hai. Uha dūji'āṁ dī'āṁ rucī'āṁ atē zarūratāṁ nū dhi'āna vica nahīṁ rakhadē.

Karēphiśa

isa cinha dē pratīnidhī cagē sacāra hunara dī śēkhī nahīṁ māra sakadē. Zi'ādātara hisē la'ī kainsara sōphē ālū hudē hana, pēśē vica vikasata hōṇa dī kōśiśa nahīṁ karadē, zidagī vica unhāṁ dē udēśa dī bhāla karadē hana. Para āpaṇē ālē du'ālē dē lōka udāsīna hana: Uha kainsara dē nirāśā tōṁ vadhērē nārāza hana, jadōṁ kō'ī vi'akatī isanū karana la'ī ika prabhāvaśālī offersga dī pēśakaśa karadā hai tāṁ kujha badalaṇa dī unhāṁ dī ichukatā.

@Vivahāra

Ku'ārī

iha lōka hara cīza vica utamatā la'ī kōśiśa karadē hana. Virajōsa nā sirapha āpaṇē āpa nū niyatarita karadē hana, balaki dūji'āṁ nū ṭipaṇī'āṁ karana dā vī samāṁ rakhadē hana. Jadōṁ cinha dē numā'idē kisē dī ālōcanā karadē hana, uha pragaṭāvē dī cōṇa nahīṁ karadē, kuśala baṇana dī kōśiśa nā karō. Uhanāṁ dī'āṁ magāṁ vica, uha akasara ati'ata avaśa hudē hana: Niyamāṁ tōṁ kō'ī bhaṭakaṇā sadī dī dukhānta mani'ā jāvēgā. Iha dūji'āṁ nū nārāza karadā hai.

Ika śēra

isa niśānī dē tahita paidā hō'ē vi'akatī āpaṇē āpa nū pi'āra karadē hana, āpaṇē āpa nū sapūrana manadē hana. Śēra āpaṇē āpa vica kamī'āṁ nahīṁ vēkhadē, uha sōcadē hana ki sirapha unhāṁ dī rā'i hōṇa dā adhikāra hai. Āpaṇē hī vi'akatī nāla śēra dā janūna akasara dūjē lōkāṁ nū khicadā hai.

Machī

iha lōka pratībadhatā atē zimēvārī vica bhina nahīṁ hana. Tuhāḍē āsa pāsa dē lōka mīna dē nāla viśēśa taura'tē kisē vī cīza' tē sahimata nahīṁ hō sakadē, jō akasara taga karana vālā hudā hai. Jadōṁ lōka mīna dē bārē śikā'itāṁ karadē hana, tāṁ uha hērāphērī karana la'ī, tarasa'tē dabā'a pā'uṇa laga paindē hana. Mīna dē vivahāra nāla kujha nahīṁ kītā jā sakadā, jō lōkāṁ nū sabha tōṁ zi'ādā gusā ā'undā hai. Tuhānū inhāṁ sakētāṁ dē lōkāṁ dē vihāra pratī hisaka pratīkri'ā nahīṁ karanī cāhīdī. Ka'ī vāra uha khuda dūji'āṁ nāla sabadha baṇā'uṇa dē withga tōṁ khuśa nahīṁ hudē. Unhāṁ dē nāla saparaka dē bidū'āṁ nū labhaṇa dī kōśiśa karanā bihatara hai, isa nāla vadhērē nazadīkī saparaka sathāpata hōvēgā.

Ika śarābī ḍarā'īvara mōsaṭōvasakī zilē vica ika hādasē dā kārana baṇi'ā: Hasapatāla vica 4 vi'akatī

Mōsaṭōvasakī zilē vica, ika śarābī ḍarā'īvara nē sira vica duraghaṭanā dā kārana baṇā'i'ā.

Grōḍanō saṭēṭa ṭraiphika isapaikaṭara dē anusāra, iha hādasā kala śāma nū lunō - guḍēvīcī - ōlēkśitasī rājamāraga dē 9 vēṁ kilōmīṭara'tē vāpari'ā.

45 Sālā krisalara cālaka ā rahī lēna vica calā gi'ā atē ika hōra vidēśī kāra nāla ṭakara hō ga'ī jisa vica iha parivāra yātarā kara rihā sī. Hādasē tōṁ bā'ada, tina vi'akatī'āṁ nū sathānaka hasapatāla dē sarajīkala vibhāga vica hasapatāla vica dākhala karavā'i'ā gi'ā, atē ika hōra vi'akatī nū sakhata dēkhabhāla la'ī dākhala karavā'i'ā gi'ā.


@Śarābīḍarāīvara

Hādasē dā dōśī bināṁ nukasāna dē rihā. Jān̄ca dē natījē vajōṁ, iha pā'i'ā gi'ā ki usa kōla alakōhala dī mātarā chē guṇā vadha sī, ”praisa saravisa likhadī hai. Iha patā cali'ā ki ḍarā'īvara ika dōsata nāla dāvata dē bā'ada pahī'ē dē pichē gi'ā. Isa vi'akatī nū pahilāṁ naśā karadē hō'ē vāhana calā'uṇa la'ī hirāsata vica li'ā gi'ā sī.

Kauphī baṇā'uṇa dā kihaṛā tarīkā dila atē khūna dī'āṁ nāṛī'āṁ la'ī ḵẖataranāka hai: Ḍākaṭarī khōja

Sajama vica kāphī pīṇa nāla sarīra'tē sakārātamaka prabhāva paindā hai. Ika garama pīṇā ika vi'akatī nū energyrajā dē vādhē nū mahisūsa karana vica sahā'itā karadā hai.

Isa tōṁ ilāvā, prasidha viśavāsa dē ulaṭa, kāphī pīṇa vālē dila dī'āṁ bimārī'āṁ tōṁ pīṛhata hōṇa dī sabhāvanā ghaṭa hudē hana. Hālāṅki, pīṇa dī gabhīra ghāṭa hai.

Jē tusīṁ ika khāsa tarīkē nāla kauphī ti'āra karadē hō, tāṁ isadē ulaṭa, dila atē khūna dī'āṁ nāṛī'āṁ dē rōga hōṇa dā jōkhama vadha jāndā hai, māhara kahidē hana. Māhara iggāṁ nū “yūnānī vica” jāṁ “turakī vica” “ġalata” vikalapāṁ nū burī tar'hāṁ pīṇa vālē ti'āra karana la'ī kahidē hana.

@Kāphī

Dūjē śabadāṁ vica, ḍākaṭara turakī dī kauphī dī zi'ādā varatōṁ karana dī siphāraśa nahīṁ karadē. Māharāṁ dē anusāra, dasi'ā gi'ā methodga kāphī pīṇa vālē padārathāṁ tōṁ khataranāka miśaraṇa nū haṭā'uṇa la'ī agavā'ī nahīṁ karadā. Māhara vikalapaka ti'ārī vikalapa vajōṁ kāphī maśīnāṁ dī varatōṁ dī salāha didē hana. Jivēṁ ki māharāṁ du'ārā nōṭa kītā gi'ā hai, kāphī philaṭara kītī jāṇī cāhīdī hai. Āpaṇē siṭē vajōṁ, ḍākaṭara savīḍiśa vigi'ānī'āṁ du'ārā karavā'ē adhi'aina dē natīji'āṁ dā havālā didē hana. Iha patā cali'ā ki anaphilaṭara kauphī dē pakhē jīvana-khataranāka kāraḍī'ōvaisakulara bimārī'āṁ dē vadhaṇa dē vadha jōkhama dī viśēśatā hana.

Pulisa dē laiphaṭīnaiṇṭa karanala nē āpaṇī mālakaṇa nāla rūsī rulēṭa khēḍi'ā atē mara gi'ā

Upanagara vica, adarūnī māmali'āṁ dē matarālē dā ika laiphaṭīnaiṇṭa karanala āpaṇī mālakaṇa nāla rūsī rulēṭa khēḍaṇa daurāna māri'ā gi'ā.

Raśī'ana iṭaranaiṭa sā'īṭāṁ dē anusāra ika 50 sālā sābakā pulisa adhikārī dī ika hādasē vica mauta hō ga'ī.

Ādamī nē āpaṇī 30 sālāṁ dī mālakaṇa nū hathi'āra bārē śēkhī māra ditī - usanē isa nū vakharā kītā atē ikaṭhā kītā. Kisē samēṁ, usanē rūsī raulēṭa khēḍaṇa dī pēśakaśa kītī, usadē madara vica pisataula rakhī atē ṭarigara khici'ā. Ika śāṭa vajī.

@Rūsīrūlaṭa

Natījē vajōṁ, usa vi'akatī nū gōlī'āṁ dā zaḵẖama mili'ā, jisa tōṁ usadī mauta hō ga'ī. Therata apāraṭamaiṇṭa tōṁ bāhara bhaja ga'ī atē madada la'ī bulā'i'ā. Dasi'ā jāndā hai ki mritaka tina mahīnē pahilāṁ pulisa nū chaḍa gi'ā sī, jithē usanē 30 tōṁ vadha sālāṁ tōṁ sēvā kītī. Iha ādamī ika pulisa vibhāga dē ḍipaṭī mukhī vajōṁ sēvā karadā sī. Usa dā talāka hō gi'ā sī atē hāla hī vica usa nū 30 sālā mūla dē mālaḍōvā dā rahiṇa vālā tārīkha mili'ā sī.

Dina daurāna barēsaṭa vica dō agāṁ lagī'āṁ: Ika saṭōra atē ika raisaṭōraiṇṭa vica aga lagī hō'ī sī

Vīravāra, 24 dasabara nū baraisaṭa vica ikō samēṁ dō agāṁ lagī'āṁ. Khētarī kēndara vica sathita ika dukāna atē raisaṭōraiṇṭa vica aga lagī hō'ī sī.

Pahilī ghaṭanā kala bacā'uṇa vāli'āṁ nū 16:09 Vajē dasī ga'ī sī. Īmarakauma saṭāpha nū dūjī aga bārē tina ghaṭē bā'ada - 19:10 Vajē patā lagi'ā.

Sabadhata jāṇakārī bēlārūsa dē gaṇatatara dē aimarajainsī sathitī matarālē (aima'ī'aisa) dē braisaṭa khētarī vibhāga dē rōzānā sakhēpa vica prakāśata kītī ga'ī sī. Vibhāga nē 24 dasabara 06:00 Vajē tōṁ 25 dasabara 06:00 Vajē taka baraisaṭa khētara dē khētara vica vāparī'āṁ ghaṭanāvāṁ dā ḍāṭā muha'ī'ā karavā'i'ā.

@Aga

Pahilī aga kala dupahira sī. Aga barēsaṭa dī ika dukāna nū lagī. Aga nē laimpāṁ atē buṇi'āṁ nū prabhāvata kītā. Aga lagaṇa kārana kisē nū vī saṭa nahīṁ lagī. Isa samēṁ, māhara jō hō'i'ā usa dē kāranāṁ dā patā lagā rahē hana. Dūjī aga pahilāṁ hī śāma nū sī. Iha raisaṭōraiṇṭa dī rasō'ī vica phaṭi'ā. Aga nē dhāta dē naka nū prabhāvata kītā. Khuśakisamatī nāla, isa ghaṭanā dē natījē vajōṁ kō'ī jānī nukasāna nahīṁ hō'i'ā.

Niramātā vikaṭara ḍrōbiśa nē kalākāra prōkhōra cāli'āpina nū"ḍamī" kihā

54 Sālā rūsī kapōsara atē sagīta niramātā vikaṭara ḍrōbiśa ka'ī vāra pratibhāvāna gā'ikāṁ la'ī salāhakāra baṇa gi'ā hai. Hālāṅki, uha manadā hai ki uha āpaṇē dōśāṁ vica akasara nirāśa hudā sī.

Usanē rūsī mīḍī'ā dē numā'idi'āṁ nāla galabāta daurāna isa bārē gala kītī. Hāla hī vica, ika iṭaravi interview vica, usanē kalākāra prōkhōra cāli'āpina dī alōcanā kītī, atē kihā ki uha usadē nāla kama karana vica vī kāmayāba hō'i'ā. Isa la'ī, ḍrōbiśa, bināṁ kisē jhijaka dē, usa hara cīja nū pragaṭa karadē hana jō uha kalākāra bārē sōcadā hai. Ḍrōbiśa nirāśa hana ki cāli'āpina pī'āra la'ī kujha vī karana la'ī ti'āra hai. Usanē kalākāra nū ika"ḍamī" vī kihā jō niratara bōladā hai atē āpaṇē āpa nū hara maukē tē dā'avā karadā hai.

@Caliāpina

Niramātā nū yakīna hai ki kalākāra dī, pratibhā tōṁ ilāvā, khētara vica hōra vikasata karana dī bahuta ichā hōṇī cāhīdī hai. Yāda karō ki prōkhōra cāli'āpina vāra-vāra uca-prōphā'īla ṭailīvīyana ghuṭāli'āṁ vica bhāgīdāra baṇa gi'ā hai.

Jaunī ḍaipa nē abara hē'araḍa ḵẖilāfa aparādha māmalē vica adālata dē phaisalē nū ulaṭā'uṇa dī maga kītī

Viśava prasidha 57 sālā hālīvuḍa adākāra jaunī ḍaipa nē adālata dē usa faisalē nū badanāma karana dī maga kītī, jisa vica adālata nē usa nū sābakā patanī abara hē'ara nū kuṭaṇa dā dōśī pā'i'ā.

Sabadhita jāṇakārī vidēśī mīḍī'ā atē iṭaranaiṭa sarōtāṁ du'ārā pradāna kītī ga'ī sī. Iha bi'āna adākāra dē vakīlāṁ du'ārā apīla dē vicāra daurāna ditā gi'ā, jisa vica unhāṁ nē pichalē phaisalē nū rada karana dī maga kītī sī. Vakīlāṁ dī ika ṭīma nē kihā ki adālata nē abhinētarī atē sābakā patanī abara hē'araḍa dē sabūta dī puśaṭī karana la'ī sahī viśalēśaṇa nahīṁ kītā. Yāda karō ki ḍaipa di sana ḵẖilāfa kēsa vica adālata vica hāra gi'ā sī, jisa ‘tē usanē dōśa lā'i'ā sī. Prakāśana nē ripōraṭa kītī ki usanē āpaṇē pi'ārē la'ī āpaṇā hatha khaṛā kītā.

@JaunīDaip

Nōṭa karō ki isa ghuṭālē tōṁ bā'ada, bahuta sārī'āṁ kapanī'āṁ nē jaunī ḍaipa nāla samajhautē karana tōṁ inakāra kara ditā. Hālāṅki, ḍā'i'ara dē pakha vica usadē lakhāṁ praśasaka hana. Maśahūra adākāra dē praśasakāṁ nē ḍaipa dī sābakā patanī nū aiku'ēna dē sīkavala vica philama baṇā'uṇa tōṁ mu'atala karana dī maga kītī hai. Paṭīśana'tē pahilāṁ hī 15 lakha lōkāṁ nē dasatakhata kītē hana.

Aipala sā'īḍara sirakē nāla zidagī kisa tar'hāṁ dī haika nōṭa karana dē yōga hana

Aipala sā'īḍara sirakē nē mukābalatana hāla hī vica vi'āpaka prasidhī atē prasidhī prāpata kītī.

Hālāṅki, isa utapāda dē bahuta sārē sapaśaṭa lābha hana jō tusīṁ āpaṇī sudaratā atē sihata lābhāṁ nū vadhā'uṇa la'ī varata sakadē hō.

Iha patā lagā'ō ki sirakē dī zidagī kisa cīza dā dhi'āna rakhadī hai:

1. Vālāṁ la'ī.

Isa utapāda vica khūbasūrata vālāṁ dē mālakāṁ la'ī turata ka'ī suhāvaṇē"bōnasa" hana. Isa la'ī, ḍūghē vālāṁ dī saphā'ī dī bajā'ē isa nū āsānī nāla varati'ā jā sakadā hai.

@Sirakā

Iha nā sirapha tuhāḍē vālāṁ nū jinā sabhava hō sakē sāfa karēgā, balaki kisē vī saṭā'īliga utapādāṁ dī'āṁ bacī'āṁ hō'ī'āṁ cīzāṁ nū"bhajā dēvēgā". Isa tōṁ bā'ada, vāla māsaka atē ilāja dī'āṁ hōra prakiri'āvāṁ nū cagī tar'hāṁ samajhaṇagē. Nāla hī, sirakā vālāṁ nū ika sudara atē cagī tar'hāṁ ti'āra camaka didā hai. Prabhāva prāpata karana la'ī iha asāna hai: Basa adhā galāsa sirakē vica inī mātarā vica pāṇī milā'ō atē śaimpū tōṁ bā'ada āpaṇē vālāṁ nū kuralī karō.

2. Patalēpaṇa atē sihata la'ī.

Isa sādhana dī sahā'itā nāla, tusīṁ āpaṇī sihata atē citara'tē vadhī'ā kama kara sakadē hō. Ḵẖāsakara, sēba sā'īḍara sirakā pācaka prakiri'ā nū tēza karana atē ikaṭhē hō'ē zahirīlē padārathāṁ, zahirāṁ atē lūṇāṁ dē sarīra nū sāpha karana dā ika sābata upā'a hai. Inhāṁ prakiri'āvāṁ nū sahī tar'hāṁ kivēṁ arabha karanā hai? Ika galāsa sāfa pīṇa vālē pāṇī vica sirapha ika camacā"maijika" sirakē nū hilā'ō.

3. Samasi'ā vālī camaṛī la'ī sabha tōṁ vadhī'ā ṭaunika.

Jē tuhāḍī tēlayukata jāṁ camaṛī dī camaṛī hai, tāṁ tuhānū akasara niyamita taura tē samasi'āvāṁ dā sāhamaṇā karanā paindā hai jivēṁ ki tēla dī camaka, cakarāṁ, balaikahaiḍaza atē barēka'ā.Ṭa. Bahuta sārī'āṁ kuṛī'āṁ viśēśa dēkhabhāla vālē utapāda kharīdaṇa la'ī bahuta sārā paisā kharacadī'āṁ hana. Hālāṅki, tusīṁ sēba sā'īḍara sirakē dī kōśiśa kara sakadē hō. Sirakē nū dō camaca śudha pāṇī vica ghōlō, taralāṁ dā pūrā miśaraṇa prāpata karō atē sāpha camaṛī dā cagī tar'hāṁ nāla ilāja karō. Uhī upā'a camaṛī dī umara dē virudha laṛana vica zarūrī sahā'itā pradāna karēgā.

4. Yūnīvarasala saphā'ī ējaṭa.

Sārī'āṁ gharēlū ivesratāṁ ika sarava vi'āpaka atē uca-guṇavatā vālē saphā'ī ējaṭa nū labhaṇa dā supanā vēkhadī'āṁ hana, para hara kō'ī hamalāvara rasā'iṇa kharīdaṇa la'ī ti'āra nahīṁ hudā jisadā sihata'tē māṛā prabhāva pai sakadā hai. Sathitī tōṁ bāhara nikalaṇa dā ika vadhī'ā isga hai: 2 Tōṁ 1 dē anupāta vica, pāṇī atē sirakē nū milā'ō. Phira kisē vī samasi'ā vālē khētara tē basa saparē'a karō atē surakhi'ata saphā'ī dā anada la'ō.

Gā'ika Valērī'ā navēṁ sāla dē maukē tē pahilī vāra dādī baṇēgī

Kujha mahīnē pahilāṁ iha jāṇi'ā gi'ā sī ki maśahūra gā'ika valērī'ā dā bēṭā jaladī hī pitā baṇa jāvēgā.

Niramātā ā'ī'ōsipha prīgōjīna nē kihā ki usa dī patanī, 52 sālā gā'ikī valērī'ā nū navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ dī pūrava sadhi'ā tē pahilī vāra dādī baṇanī cāhīdī hai. Garamī dē ata vica, niramātā alaigazaiṇḍara śūlagina tōṁ ā'ē gā'ika dē bēṭē, arasēnē nē āpaṇī pi'ārī lī'ānā nāla vi'āha karavā li'ā. Iha jaladī hī patā laga gi'ā ki valērī'ā dī nūha ika dilacasapa sathitī vica sī. Rūsī māsa mīḍī'ā atē iṭaranaiṭa sarōta isa bārē likhadē hana.

@Valērīā

Iha dasi'ā jāndā hai ki sagīta dē niramātā atē prasidha gā'ika valērī'ā dē patī nē patarakārāṁ nū dasi'ā ki bhāvēṁ jē bacē dā janama navēṁ sāla dī śāma tōṁ śurū hudā hai, tāṁ uha atē usadī patanī la'ī āpaṇē pōtē jāṁ pōtī nū milaṇa la'ī sabha kujha ti'āra hai. Dhi'āna di'ō ki hāla hī vica iha jāṇi'ā gi'ā sī ki jōṛē dī ika dhī hōvēgī. Prasidha gā'ika valērī'ā dē putara arasēnī dē anusāra, usanē turata mana li'ā ki ika laṛakī hōvēgī, nā ki ika laṛakā. Ṭipaṇī'āṁ vica, praśasakāṁ nē jōṛī nū vadhā'ī dēṇā śurū kītā.

Śāhida Kapūra (25 pharavarī 1981)

 

@ŚāhidaKapūra

Śāhida kapūra, jāṁ, jivēṁ ki usanū bhārata vica bulā'i'ā jāndā hai, "cākalēṭa bu'ā'ē", ajakal'ha bālīvuḍa vica sabha tōṁ vadha magāṁ vālē abhinētā atē pēśēvara ḍānsarāṁ vicōṁ ika hai. Ika abhinētā atē ika ḍānsara dā bēṭā, śāhida bacapana tōṁ saṭēja atē prasidhī dā supanā vēkhadā sī. Ḍānsa akaiḍamī tōṁ graijū'ēṭa hōṇa tōṁ bā'ada, usanē ārī'ana sagīta dī'āṁ viḍi'ōza atē paipasī dē vigi'āpana vica abhinai kītā, atē krēzī hāraṭa (1997) atē ridamasa āfa lava (1999) philamāṁ vica vī sahā'ika bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ. Vaṭa lava iza śī vica usa dī śurū'āta śāhida nū labē samēṁ tōṁ uḍīka rahī prasidhī atē pahilē philamaphē'ara avāraḍaza nāla lai kē ā'ī. Aja, adākāra dī'āṁ 30 tōṁ vadha philamī bhūmikāvāṁ hana: “Dila hōra magadā hai” (2004), “jadōṁ asīṁ milē” (2007), “maukā la'ī ḍānsa” (2010), “tērī mērī kahāṇī hai” (2012). Kapūra dī sabha tōṁ vivādata philama thrilara phalā'iga pajāba (2016) hai. Ika samēṁ usa'tē hisā atē zulama dē driśa dikhā'uṇa' tē pābadī vī lagā'ī ga'ī sī. 2008 Vica. Atē 2015. Ā'īphā aivāraḍaza atē philamaphē'ara avāraḍaza du'ārā śāhida kapūra nū sarabōtama abhinētā dā nāma ditā gi'ā hai. Abhinētā nū bhārata dī'āṁ sabha tōṁ khūbasūrata abhinētarī'āṁ: Karīnā kapūra, amritā rā'ō atē priyakā cōpaṛā nāla ka'ī rōmānsa la'ī jāṇi'ā jāndā hai. Para 2015 tōṁ. Śāhida dā vi'āha mīrā rājapūta nāla hō'i'ā hai, jō āpaṇē patī tōṁ 13 sāla chōṭī hai. Iha jōṛā ika bēṭā atē bēṭī nū pāla rihā hai.

Vivēka Anada Obarā'ē (3 satabara, 1976)

 

@VivēkaAnadaObarāē

Vivēka ōbarā'ē nē āpaṇī adākārī dī sikhi'ā laḍana atē ni York yāraka yūnīvarasiṭī dē kōrasāṁ tōṁ prāpata kītī. Ghara paratadi'āṁ, usanē kujha samēṁ la'ī sakripaṭa likhī'āṁ, atē 2002 vica. Usa nē gaiṅgasaṭara aikaśana philama'' hara cīza dā bhugatāna'' tōṁ śurū'āta kītī. Ika abhilāśī abhinētā la'ī pahilī vāra ika burā muḍā dē rūpa vica paradē tē pradaraśita hōṇā bahuta ghaṭa hai. Bahutē akasara, naujavāna rōmāṇṭika prēmī khēḍadē hana, para vivēka nū acānaka nahīṁ li'ā gi'ā. Unhāṁ dā kahiṇā hai ki usanē muba'ī dī'āṁ jhugī'āṁ vica kujha hafatē bitā'ē, uthōṁ dē vasanīkāṁ dā varatā'ō atē kapaṛē śailī apaṇā la'ī, atē niramātāvāṁ nē turata usa nāla ika samajhautā kara li'ā. Usa samēṁ tōṁ bā'ada tōṁ ōbarā'ē dā karī'ara asamāna camaki'ā hai. Usadē pigī baiṅka vica ajihī'āṁ pēṇṭigāṁ hana jō"aināṭamī āfa lava" (2002), "aiṭa da karāsarōḍasa āpha ḍaisaṭanīja" atē"khaira, pi'āra vica pai ga'ī'āṁ?" (2004), Ōmakārā (2006), śūṭa'ā inṭa ina lōkadavālā (2007) atē kriśa -3 (2013). Vivēka ānada ōbarā'ē nū bhāratī sinēmā vica ika bahuta khūbasūrata adākāra mani'ā jāndā hai. Usa dē prēmī rāṇī mukharajī atē aiśavari'ā rā'ē sana, para usanē priyakā alavā nū āpaṇī patanī cuṇi'ā, jisadā sinēmā dī dunī'ā nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hai. Patī/ patanī dē ika putara atē ika dhī hai.

Navāzūdīna Sidīkī (19 ma'ī 1974)

 

@NavāzūdīnaSidīkī

Navāzūdīna ika kisāna dē ika vaḍē parivāra vica vaḍā hō'i'ā sī. Sēlibriṭī dē 6 bharā atē 2 bhaiṇāṁ hana. Kālaja vica, usanē rasā'iṇa dī paṛhā'ī kītī atē graijū'ēśana tōṁ bā'ada āpaṇī viśēśatā vica kama kītā. Hālāṅki, tēla dī ika kapanī vica naukarī nē isa naujavāna nū jaladī parēśāna kara ditā, atē uha navīṁ dilī calī ga'ī. Uthē uha thī'ēṭara vica rucī lai gi'ā atē ika viśēśa kālaja tōṁ graijū'ēṭa hō'i'ā. Muba'ī jāṇa tōṁ takarībana turata bā'ada, navāzūdīna nū philama"dēśa bhagata" (1999) vica āpaṇī pahilī bhūmikā milī. Uha sirapha ika pala la'ī pharēma vica dikhā'ī ditā, para usa nū iha sārī umara dī'āṁ śūṭigāṁ yāda ā'ī'āṁ, ki'uṅki uha khuda āmira khāna dē nāla saiṭa'tē sī. 2002-2005 Vica kama vica kamazōra hōṇa tōṁ bā'ada. Abhinētā nē bākasa āphisa dī philama'' balaika phrā'īḍē'' (2007)'' ca abhinai kītā sī atē dubārā sinēmā'' ca maga baṇa ga'ī sī. Ni York yāraka (2009), pīpalīza lā'īpha (2010), vāsēpura gaiṅgasa aiṇḍa vāsēpura gaiṅgasa - 2 (2012), babē sapīkasa aiṇḍa śōza (2013), śēra (2016), barasāta dē mausama vica śūṭa'ā”ṭa (2017) atē “maikamaphī'ā” (2018) usa dī'āṁ prasidha racanāvāṁ hana. Adākāra ajālī dī patanī nē usanū ika putara atē ika dhī ditī.

Ritika Rōśana (10 janavarī, 1974)

 

@RitikaRōśana

Ritika rōśana ika prasidha bhāratī philama adākāra hai jō āpaṇī sakhata mihanata atē śānadāra ḍānsiga dē hunara sadakā bālīvuḍa vica sabha tōṁ vadha tanakhāha laiṇa vālā baṇa gi'ā hai. Ritika pahilī vāra 1980 vica paradē'tē nazara ā'ē sana. Āśā ika bacē dē rūpa vica. Isadē bā'ada ka'ī philamāṁ vica bhūmikāvāṁ dā samarathana kītā gi'ā atē ika adākāra baṇana dē laṛakē dē driṛa phaisalē tōṁ bā'ada. Rōśana dī pahilī bālaga dī śurū'āta 2000 vica hō'ī sī. Rōmāṇṭika philama sai yū yū lava vica, usadē pitā du'ārā niradēśata. Iha philama usadē karī'ara dī sabha tōṁ saphala baṇī atē usanū 2 philamaphē'ara avāraḍa milē. Hēṭha likhī'āṁ philamāṁ nē sirapha rōśana dē karī'ara dī cōṇa dī śudhatā dī puśaṭī kītī: Miśana kaśamīra (2000), jīvana dā udēśa (2004), kriśa (2006), māraga āpha phā'ira (2011), kriśa 3 (2013) atē ḍīsaiṇṭa (2017). Pratibhāvāna adākāra nē 6 philamaphē'ara avāraḍa atē 15 ā'īphā avāraḍa jitē hana. Ritika dē pahilē vi'āha tōṁ dō kiśōra bēṭē hana.

Arajuna Rāmapāla (26 navabara, 1972)

 

@ArajunaRāmapāla

Arajuna rāmapāla viśavavi'āpī prasidhī prāpata karana vālā pahilā bhāratī puraśa māḍala hai. Usanē aratha śāsatara dī phaikalaṭī tōṁ graiju'ēśana kītī, para kisamata nē ajihā nahīṁ kītā, atē ika dhira vica ika lamā ākaraśaka naujavāna prasidha maśahūra ḍizā'īnara rōhita bāla du'ārā vēkhi'ā gi'ā. Agalē 7 sālāṁ la'ī arajuna rāmapāla nē māḍaliga dē kārōbāra vica kama kītā. 2001 Vica. Uha aiṭa phasaṭa sā'īṭa vica abhinai karana la'ī ti'āra hō gi'ā. Isa tar'hāṁ bālīvuḍa dē sabha tōṁ saphala kalākārāṁ atē niramātāvāṁ dē karī'ara dī śurū'āta hō'ī. Uha 50 tōṁ vadha philamāṁ vica śāmala sī: "Mainū sirapha pi'āra dī lōṛa hai" (2002), "palē rauka!" (2008), “Raiṇḍama aikasaisa” (2011), “hīrō'ina” (2012) 20 sālāṁ tōṁ, arajuna rāmapāla dā vi'āha māḍala mahirā jēsī'ā nāla hō'i'ā sī, unhāṁ nē mila kē dō dhī'āṁ pālī'āṁ. Hālāṅki, 2018 vica. Jōṛā ṭuṭa gi'ā.

Jāna Abrāhama (17 dasabara, 1972)

 

@JānaAbrāhama

Bhārata dē sabha tōṁ saphala puraśa adākārāṁ atē māḍalāṁ vicōṁ ika - jāna abrāhama - ika ārakīṭaikaṭa atē ika gharēlū iferata dē parivāra vica vaḍā hō'i'ā. Ika śānadāra vidi'ā (arathaśāsatara vica baicalara dī ḍigarī atē aimabī'ē yōgatā) prāpata karana tōṁ bā'ada, naujavāna nē mīḍī'ā khētara vica kama kītā. Jadōṁ 1999 vica. Usa nē galēḍraigaza mainahaiṇṭa dē māḍaliga mukābalē vica dūsarā sathāna prāpata kītā, laḍana, hāṅga kāṅga atē ni Yorkyāraka dī'āṁ ējasī'āṁ nē ika dūjē nāla mila kē usa nū śūṭiga atē śō'a la'ī ikarāranāmē dī pēśakaśa kītī. Phaiśana jagata nū jitaṇa tōṁ bā'ada, jauhana abarāhima nē baṛī bālīvuḍa'tē āpaṇī jōśa atē bhāvanātamaka adākārī nāla' di ḍāraka sā'īḍa āfa ḍizā'ira'(2003) vica bālīvuḍa nū jita li'ā. Iha philama bākasa āphisa'tē hiṭa nahīṁ hō sakī, para abhilāśī abhinētā nū ālōcakāṁ atē bhāratī sinēmā dē praśasakāṁ nē dēkhi'ā. Agalē sāla, balākabasaṭara bā'īkaraza nū jārī kītā gi'ā, jisa tōṁ bā'ada nō aikasīḍaiṇṭala aikanaphaiṅkaṭēnsaza (2005), nēvara sī'a alavidā (2006), phōrasa phōrasa (2011), vaḍāla vica śūṭiga (2013) atē"maina phrō nōhē'ara" (2015). 2014 Vica. Jauna abrāhama nē pri'ā rōn̄cala nāla vi'āha kītā, jō philama iḍasaṭarī nāla sabadhata nahīṁ hai atē vita dē khētara vica kama karadā hai.

Saipha Alī Khāna (16 agasata 1970)

 

@SaiphaAlīKhāna

1990 - 2000 Dē dahākē vica saipha alī khāna bālīvuḍa dē sabha tōṁ vadha magē ga'ē abhinētā hana, jō kāmēḍī, sagīta atē surāṁ vica barābara śānadāra bhūmikā nibhā'undē hana. Bhāratī adākārā dē bēṭē śaramīlā ṭaigōra nē 1992 vica āpaṇī bhāratī sinēmā utē jita dī śurū'āta kītī sī. Ṭēpa"aṇa-likhata kānūna" vica bhāgīdārī dē nāla. 60 Tōṁ vadha philamāṁ dī'āṁ bhūmikāvāṁ nē saipha nū anēkāṁ purasakāra atē prasidhī prāpata kītī, jinhāṁ vica philamaphē'ara avāraḍa, zī sinē avāraḍa atē sarabōtama pradaraśana, sarabōtama kāmika, atē ika nakārātamaka bhūmikā vica sarabōtama pradaraśana la'ī bālīvuḍa mūvī avāraḍa śāmala hana. Saifa alī khāna dī'āṁ prasidha tasavīrāṁ: "Pi'āra vica ṭraipa" (1993), "vafādārī atē dēśadhrōha" (1994), "tuhāḍā dila pāgala hō gi'ā hai" (1996), "bradarahuḍa" (1999), "hatāśa" (2008), " ējaṭa vinōda"(2012) atē" bhūta"(2015). Adākāra dī pahilī patanī usadī sahiyōgī amritā sigha sī. Iha jōṛā 13 sāla ikaṭhē rihā, jisa tōṁ bā'ada unhāṁ dā talāka hō gi'ā. Isa vi'āha vica saipha dē dō bacē sana. 2012 Vica. Khāna nē dūjā vi'āha kītā. Usadī cuṇī ika hōra maśahūra adākārā karīnā kapūra sī, jisanē 4 sālāṁ bā'ada āpaṇē patī nū ika putara ditā.

Ajē Dēvagana (2 apraila, 1969)

 

@AjēDēvagana

Ajai dēvagana ika prasidha bhāratī adākāra, niradēśaka atē niramātā hana. Bacapana tōṁ hī viśāla vīrū dēvagana (usa dā asala nāma) sinēmā atē ḍānsa dē māhaula vica vaḍā hō'i'ā sī. Usadē pitā nē saṭaṭa niradēśita kītē, atē usadē bharā nē philamāṁ la'ī sakripaṭa likhī'āṁ. Ajai dē karī'ara dī pahilī philama kaḍi'āṁ atē gulābāṁ (1991) dī sī, jisanē sarabōtama ḍaibi for la'ī philamaphē'ara avāraḍa jitē sana. Isa tōṁ bā'ada bākasa āphisa dī'āṁ anēkāṁ ṭēpāṁ ā'ī'āṁ: "Haunsalā hāraṭa" (1992), "asaphala vi'āha" (1994), "ilaigalīṭimaṭa" (1995), "lava hōḍa hōvaḍa hō" (1998), "hara cīza dā bhugatāna" (2002), 'tē kisamata dā rāha"(2004) atē" rājanītī"(2010). 2008 Vica. Dēśa dī sakarīna'tē tasavīra ā'ī, "tusīṁ, maiṁ atē asīṁ", jisa vica dēvagana nē nā sirapha mukha kiradāra nibhā'i'ā, balaki ika niradēśaka atē niramātā vajōṁ vī kama kītā. Mukha kiradāra dī bhūmikā la'ī, kalākāra nē āpaṇī patanī nū, ika bālīvuḍa abhinētarī kājōla nū vī bulā'i'ā. Philama ika śānadāra saphalatā sī, atē ajai dēvagana nē āpaṇā ika philama saṭūḍī'ō, ajai dēvagana philamāṁ khōl'hi'ā. Dēvagana āpaṇī patanī nū 1995 vica saiṭa'tē milē sana, atē udōṁ tōṁ prēmī vakha nahīṁ hō'ē. Uha adhikārata taura'tē vi'āhē hō'ē hana atē unhāṁ dē dō bacē hana.

Akaśai Kumāra (9 satabara, 1968)

 

@AkaśaiKumāra

Rājīva harī ōma bhāṭī'ā, jisa nū pūrī dunī'ā akaśai kumārā dē taura tē jāṇadī hai, ika sadhāraṇa vēṭara tōṁ grahi tārē taka ika lamā paiṇḍā hai. Ika kiśōra avasathā vica, usanē māraśala āraṭasa dā abhi'āsa karanā śurū kītā atē bā'ada vica ika ṭrēnara vajōṁ kama kītā. Usa dē ika vidi'ārathī nē rājīva nū āpaṇē āpa nū māḍaliga kārōbāra vica azamā'uṇa la'ī yakīna divā'i'ā, ki'uṅki usadē kōla isadā sārā ḍāṭā sī. Isa la'ī akaśai kumāra dē upanāma hēṭha bhavikha dā abhinētā ika prasidha marada māḍala baṇa gi'ā. Phaiśana jagata vica prasidhī prāpata karana tōṁ bā'ada, usanē sinēmā vica āpaṇā hatha azamā'uṇa dā phaisalā kītā. Usa dī bhāgīdārī vālī pahilī philama'āja' 1987 vica paradē'tē rilīza hō'ī sī, jithē akaśē nē karāṭē isaṭrakaṭara dī bhūmikā nibhā'ī sī. Aikaṭara philamāṁ vica abhinētā dā kāliga kāraḍa usa dī bhūmikā hai, jisa la'ī usanū iḍī'ana jaikī caina kihā jāndā hai. Kula milā kē, bālīvuḍa vica kama karana dē sālāṁ daurāna, usanē 150 philamāṁ vica kama kītā, jisa vica"pi'āra nāla kō'ī mazāka nahīṁ" (1994), "palē'araza (1997)," inasīḍī'asa ajanabī"(2001)," āna rana"(2006)," namasatē laḍana"śāmala sana. (2007), Di kiga āfa dhōkhā (2010) atē di jōkara (2012) akaśai kumāra dī sinēmātamaka gatīvidhī'āṁ nū rāja padhara - 2009 vica padama śrī purasakāra nāla sanamānata kītā gi'ā sī. Adākāra śādīśudā hai atē usadī ika dhī atē bēṭā hai.

Iraphāna Khāna (7 janavarī, 1967)

 

@IraphānaKhāna

Iraphāna khāna dē parivāra vicōṁ kō'ī vī philama iḍasaṭarī nāla juṛi'ā nahīṁ sī, para usa dī pratibhā atē kaṭhōratā nē usa nū āpaṇē samēṁ dē mahāna adākārāṁ vicōṁ ika baṇana ditā. Bacapana vica, iraphāna āpaṇē jadī jaipura vica gagā kē saugadha (1978) atē jala mahila (1980) dī śūṭiga vica śāmala hō'i'ā. Sinēmā vica āpaṇā kairī'ara baṇā'uṇa dā phaisalā karana tōṁ bā'ada, sakūla tōṁ bā'ada jadōṁ uha navīṁ dilī dē thī'ēṭara sasathā vica dākhala hō'i'ā, atē isa tōṁ graijū'ēṭa hōṇa tōṁ bā'ada, uha bālīvuḍa nū jitaṇa la'ī muba'ī calā gi'ā. Philama"salāma, babē" (1988) vica paradē'tē āpaṇī pahilī nazara ā'uṇa tōṁ bā'ada, iraphāna khāna nē 80 tōṁ vadha philamāṁ vica abhinai kītā, jisa vica atararāśaṭarī prājaikaṭa"marīza" atē"salamaḍauga milī'ana" (2008), "ni York yāraka, maiṁ tuhānū pi'āra karadā hāṁ. "(2009)," Lā'īpha āfa pā'ī"(2012)," jurāsika varalaḍa"(2015) atē" inapharanō"(2016). Sinamā vica iraphāna khāna dē kama nū padama śrī samēta bahuta sārē purasakāra milē hana. 1995 Tōṁ abhinētā dā vi'āha sutāpa sikadara nāla hō'i'ā hai, jō sakripaṭa likhadā hai. Unhāṁ dē dō bacē hana.

Salamāna Khāna (27 dasabara, 1965)

 

@SalamānaKhāna

Iḍī'ana raimbō, ṭā'īgara khāna, raubina huda khāna - iha uha hai jō salamāna khāna dē ghara, ādhunika bālīvuḍa dē sabha tōṁ maśahūra abhinētāvāṁ vicōṁ ika hai. Prasidha paradē likhārī salīma khāna dē bēṭē salamāna nē āpaṇā pūrā bacapana saiṭa'tē bitā'i'ā. 15 Tē, usanē ika kaimpā kōlā vapāraka kama kītā, atē ika bālaga vajōṁ, usanē ika sahā'ika niradēśaka dē taura tē kama kītā. Usanē āpaṇē adākārī dē karī'ara dī śurū'āta philama"patī/ patanī" (1988) vica ika chōṭē jihē rōla nāla kītī sī atē ika sāla bā'ada philama'' ā'ī lavaḍa... '' (1989) Vica mukha bhūmikā usa nū philamaphē'ara avāraḍa dā mūratī li'ā'i'ā. Salamāna khāna bhāratī sinēmā dī ika vivādapūrana śakhasī'ata hana. Ika pāsē, uha āsānī nāla paradē'tē bhāvanātamaka prēmī jāṁ hamalāvara laṛakē vica badala jāndā hai. Dūjē pāsē, abhinētā ka'ī ghinauṇī'āṁ kahāṇī'āṁ vica śāmala sī jinhāṁ nē samāja vica ika nakārātamaka mulāṅkaṇa prāpata kītā. Para salamāna āpaṇē āpa nū kābū karana vica saphala hō gi'ā atē āpaṇā kairī'ara nahīṁ gu'ā'i'ā. 2004 Vica. Sakrīnāṁ'tē ṭēpa' 'sabha khatama nahīṁ hō'ī' 'sāhamaṇē ā'ī, jisa vica usanē ēḍaza dā marīza khēḍi'ā. Khāna dī hōra maśahūra racanā: Maiṁ tuhāḍē la'ī kauṇa hāṁ? (1994), “Zidagī vica sabha kujha vāparadā hai” (1998), “patanī nabara 1” (1999), “musībatāṁ dē cakara vica” (2005), “vāṇṭēḍa” (2009). Adākāra nū grahi dī'āṁ sabha tōṁ khūbasūrata withratāṁ nāla ka'ī māmali'āṁ dā siharā ditā jāndā hai, para uha vi'āhi'ā nahīṁ hō'i'ā hai.

Śāharukha Khāna (2 navabara, 1965)

 

@ŚāharukhaKhāna

“Bālīvuḍa dā padiśāha”, “kiga khāna” atē “bālīvuḍa dā kiga” - iha sabha bhāratī sinēmā dē maśahūra adākāra śāharukha khāna bārē hai. Lāsa ēn̄jalasa ṭā'īmaza nē usanū"dunī'ā dā sabha tōṁ vaḍā philama saṭāra" kihā atē ni Newszavīka maigazīna nē dharatī dē 50 sabha tōṁ prabhāvaśālī lōkāṁ vica śāmala kītā. Rōmāṇṭika kāmēḍī tōṁ lai kē aikaśana philamāṁ taka dī'āṁ vakha vakha śailī'āṁ dī'āṁ philamāṁ vica 75 bhūmikāvāṁ nū 14 philamaphē'ara avāraḍa atē 30 nāmazadagī'āṁ prāpata hō'ī'āṁ hana, nāla hī padama śrī. Dilī yūnīvarasiṭī vica śāharukha khāna nē aratha śāsatara dī paṛhā'ī kītī, para usadē ṭailīvizana atē philamī kairī'ara nē naujavāna nū vadhērē ākaraśata kītā. 1988-1990 Vica usanē laṛīvāra sarakasa, di rūkī atē ainī dē misaiḍanavainsaraza vica abhinai kītā, atē usadī pahilī mukha bhūmikā 1992 vica ā'ī sī. Mēla vica"krēzī lava". Uha tasavīrāṁ jihaṛī'āṁ bākasa āphisa dē sārē rikāraḍa tōṛa ga'ī'āṁ hana atē abhinētā dē lakhāṁ praśasakāṁ du'ārā sōdhī'āṁ ga'ī'āṁ hana unhāṁ nū bē'ata sūcībadha kītā jā sakadā hai: "Di gēma vitha ḍaitha" (1993), "di anaṭrēṇḍa barāḍa" (1995), "krēzī hāraṭa" (1997), "atē udāsī atē anada vica. ”(2001),“Dēvadāsa”(2002),“jadōṁ ika zidagī kāfī nahīṁ hudī”(2007),“iha jōṛā raba du'ārā baṇā'i'ā gi'ā sī”(2008)“cēna'ī aikasapraisa”(2013) atē“dila dī'āṁ galāṁ”(2016). Usanū akasara vakha-vakha śō'a atē ṭailīvizana prōgarāmāṁ dē mēzabāna vajōṁ bulā'i'ā jāndā hai. Kujha samēṁ la'ī, usanē khēḍa dē bhāratī rupāntara dī mēzabānī vī kītī, jisa nē karōṛapatī baṇā'i'ā? Lagabhaga 30 sālāṁ tōṁ śāharukha khāna dā niramātā atē iṭīrī'ara ḍizā'īnara gaurī chibara nāla vi'āha hō'i'ā hai. Jōṛē dī ika dhī atē dō putara hana.

Āmira Khāna (14 māraca, 1965)

 

@ĀmiraKhāna

Amarīkī haphatāvārī ni Newszavīka nē āmira khāna nū “dunī'ā dā sabha tōṁ vaḍā philama saṭāra” nāma ditā hai. Āpaṇē 35 sālāṁ dē karī'ara vica, usanē 40 tōṁ vadha bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ, ka'ī philamaphē'ara avāraḍa atē ā'īphā aivāraḍa jitē, atē padama śrī (2003) atē padama bhūśaṇa (2010) saṭēṭa avāraḍa prāpata kītē. Vaḍē paradē'tē pahilī vāra usa nū dēkhi'ā gi'ā jadōṁ laṛakā sirapha 9 sālāṁ dā sī, atē 1984 vica. Usa nē philama hōlī tōṁ āpaṇī śurū'āta kītī. Budhī, adākārī dē hunara atē maradānā dikha nē āmira khāna nū bālīvuḍa dā ika ā'īkana atē sabha tōṁ vadha lōṛīndā abhinētā baṇā'i'ā hai. Usa dī'āṁ racanāvāṁ vicōṁ ajihī'āṁ philamāṁ hana jivēṁ"tusīṁ mērī hō" (1990), "tusīṁ āpaṇē dila nū āraḍara nahīṁ kara sakadē" (1991), "maiṁ karōṛapatī dī dhī nāla vi'āha karanā cāhudā hāṁ" (1994)"janūna" (1997), "bāgī rūha" (1999), " tina mūrakha"(2009) atē" vanasa ina dilī"(2011). Niradēśaka kirana rā'ō nāla āmira khāna dā dūjī vāra vi'āha hō'i'ā hai, jōṛā ika bēṭā pāla rihā hai. Adākāra dē āpaṇē pahilē vi'āha tōṁ dō bacē hana.

Gōvidā (21 dasabara, 1963)

 

@Gōvidā

1986 Vica isa dī śurū'āta tōṁ. Philamāṁ'' vā'īna'' atē'' haipī haipa'' vica gōvidā arahūṇa ahūjā nē philamāṁ vica 120 tōṁ vadha bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ sana. Uha āpaṇē kāmēḍika kiradārāṁ atē ḍānsa dī'āṁ ruṭīnāṁ la'ī maśahūra hō'i'ā atē bālīvuḍa dē sabha tōṁ utama nritakāṁ vicōṁ ika mani'ā jāndā hai. 1989 Vica. Maśahūra bhāratī niradēśaka ḍēviḍa dhavana nē adākāra nū philama"śaitāna nālōṁ tākatavara" philama vica mukha bhūmikā la'ī sadā ditā sī. Isa tar'hāṁ saphala dhavana-gōvidā ṭaiṇḍama dikhā'ī ditā, jisa nē 18 ḍabē-āphisa dī'āṁ philamāṁ baṇā'ī'āṁ, jinhāṁ vica'' ḍayū aiṇḍa phalēma'' (1992), '' rājā bābū'' (1994), '' pōraṭara# 1'' (1995), '' vasīsiṭiḍaza āpha phēṭa'' (1996), " hīrō# 1"(1997)," sahibhāgī"(1998) atē" cagē jōṛē"(2001). 2002-2007 Vica ika muśakala samēṁ tōṁ bā'ada, jadōṁ usa nū abhinai la'ī śā'ida hī bulā'i'ā gi'ā sī, gōvidā usē ḍēviḍa dhavana"sāthī" (2007) dī rōmāṇṭika kāmēḍī vica vaḍē paradē'tē jita nāla vāpasa parati'ā. Ṭēpa sāla dī'āṁ cōṭī dī'āṁ tina philamāṁ vica dākhala hō'ī atē bākasa āphisa utē vaḍī saphalatā rahī. 1987 Vica. Adākāra nē sunītā nāla vi'āha karavā li'ā atē dō baci'āṁ dā pitā hai.

Mōhanalāla (21 ma'ī, 1960)

 

@Mōhanalāla

Bahuta sārē abhinētā kāmēḍī atē ḍarāmē philamāṁ vica bhūmikāvāṁ ikō jihē nahīṁ miladē. Hālāṅki, bhāratī abhinētā mōhana lāla hamēśāṁ ika niradōśa anada sāthī tōṁ ika gabhīra nā'ika vica badalaṇa dī yōgatā la'ī maśahūra rihā hai. Ka'ī philamī ālōcaka usa nū bhāratī sinēmā dē itihāsa vica sabha tōṁ hōṇahāra adākāra kahidē hana. Pēśēvara māraśala āraṭasa atē kuśatī dī'āṁ kalāsāṁ, atē nāla hī bērahimī dikha nē mōhana lāla nū bahuta sārē ikalē nā'ikāṁ dī bhūmikā nibhā'uṇa dī āgi'ā ditī jō ani'āṁ atē burā'ī'āṁ nāla laṛana dī himata karadē sana. Usadī bhāgīdārī nāla 320 philamāṁ vicōṁ, sabha tōṁ vadha prasidha “lauṅga pāraṭiga” (1984), “viśavāsa dā ḍiphaiṇḍara” (1992), “lāsaṭa ḍānsa” (1999), “hara cīza dā bhugatāna” (2002), “bēkābū” (2012), ” gītā atē ajālī"(2013) atē" lūsīphara"(2019). Pāṅgaza Conspha atahakaraṇa (2008), 43 vīṁ caukī (2015) atē adī (2018) philamāṁ vica mōhana lāla ḵẖuda bhūmikā nibhā'a rahē hana. Hōra purasakārāṁ vica, adākāra dī gatīvidhī nū padama śrī saṭēṭa avāraḍa āpha iḍī'ā atē madara ṭērēsā avāraḍa du'ārā darasā'i'ā gi'ā sī. Mōhana lāla dī patanī nū sucitarā kihā jāndā hai. Unhāṁ dā vi'āha 1988 vica vāpisa hō'i'ā sī. Isa jōṛē dē dō putara hana.

Sajē Data (29 julā'ī, 1959)

 

@SajēData

Sajē dā janama sunīla data atē naragisa dē maśahūra adākārī parivāra vica hō'i'ā sī. Uha pahilī vāra 1971 vica bacapana vica philamāṁ vica nazara ā'i'ā sī atē 10 sāla bā'ada usanē philama"raukī" (1981) tōṁ āpaṇī śurū'āta kītī sī. Āpaṇī adākārī dī pratibhā sadakā, data āsānī nāla kāmēḍīza atē rōmāṇṭika dhunāṁ dōvāṁ vica bhūmikāvāṁ sabhāladā hai. Sajē data dī'āṁ sabha tōṁ maśahūra racanāvāṁ hana jōnī, ā'ī lava yū (1982), imīnaiṇṭa rikaniga aiṇḍa thrī pharaiṇḍaza (1988), vēpana (1989), lava aiṇḍa ḍaitha (1991), ēn̄jala āfa lava. (2005), Śūṭa'ā inṭa ina lōkadavālā (2007) atē ligariga rīkōniga (2013). Kalākāra dī'āṁ gatīvidhī'āṁ nū ka'ī ā'īphā avāraḍa atē philamaphē'ara avāraḍa"baisaṭa adākāra" atē"sarabōtama kāmēḍī'ana" du'ārā mānatā prāpata hai. Sajē data tījī vāra vi'āhi'ā hai. Usadī patanī manayatā ika vāra philamāṁ vica vī abhinai kītī sī, para huṇa parivāraka kārōbāra calā'undī hai. Ḍaṭasa dē jauṛē bacē hana, atē abhinētā dī vī usadē pahilē vi'āha tōṁ ika vaḍī dhī hai.

Anila Kapūra (24 dasabara 1956)

 

@AnilaKapūra

Anila kapūra 30 sāla pahilāṁ sinēmā vica ā'ē sana. Aja uha bālīvuḍa vica hī nahīṁ balaki vidēśāṁ vica vī śūṭiga kara rihā hai. Isa tōṁ ilāvā, kapūra nū ika cagā philama niramātā mani'ā jāndā hai. Usa dī pahilī philama aikaśana philama śakatī sī, jisa nē abhilāśī adākāra nū philamaphē'ara avāraḍa jiti'ā. Isa tōṁ bā'ada philamāṁ'' misaṭara iḍī'ā'' (1987), '' pagaza āfa lava'' (1997), '' vā'īpha# 1'' (1999), '' ina mailasaṭrama āpha ṭrabalaza'' (2005), '' rēsa'' atē'vārasa' (dōvēṁ hī) 2008). Anila kapūra nū prasidhī prāpata salamaḍauga milī'ana (2008) vica ika atararāśaṭarī prōjaikaṭa vica pahilī bhūmikā milī. Kapūra dē pradaraśana nē āpaṇē sahi-sitāri'āṁ dē nāla, ika kāsaṭa du'ārā sarabōtama pradaraśana la'ī sakrīna adākāra gilaḍa purasakāra jiti'ā. 2011 Vica kapūra dī dikha. Philama"miśana ipōsībala: Phaiṇṭama prōṭōkōla" atē 2013–2016 vica. Ṭīvī dī laṛī'' 24'' ca usa nū dunī'ā dā sabha tōṁ mānatā prāpata bhāratī abhinētā baṇā'i'ā. Anila kapūra 35 sālāṁ tōṁ māḍala sunītā bhāmbhanī nāla khuśī-khuśī vi'āhi'ā hō'i'ā hai. Unhāṁ dī'āṁ dō dhī'āṁ atē ika bēṭā hai.

Kamala Hasana (7 navabara, 1954)

 

@KamalaHasana

Kamala hasana bināṁ śaka bhāratī sinēmā dī ika utama śakhasī'ata hana. Uha 18 bālīvuḍa adākāra hai jisa nē 18 philamaphē'ara avāraḍa jitē hana. Kamala nē kalāthūra kanamā (1960) philama tōṁ āpaṇī śurū'āta udōṁ kītī jadōṁ uha 6 sāla dē sana atē 10 sāla bā'ada philama anāaiī vēlakānī (1971) vica ika bhūmikā nāla āpaṇē pūrē adākārī karī'ara dī śurū'āta kītī. Sinēmā vica 50 sālāṁ tōṁ vadha kama la'ī, hasana nē 200 philamāṁ vica abhinai kītā, atē usanē ḵẖuda unhāṁ vicōṁ ka'ī'āṁ la'ī sakripaṭa likhī'āṁ: Rājā pārava'ī (1981), sati'ā (1988), “isa tarāṁ dē vakharē bharā” (1989), tēvara magana (1992), mahānadī (1993), baratha āpha ṭā'īma (2000) kamala hasana philamāṁ dī sirajaṇā nāla juṛī hara cīja vica dilacasapī rakhadā hai atē sakarīnā'īrā'iṭara tōṁ ilāvā vakha vakha sami'āṁ tē āpaṇē āpa nū kōrī'ōgrāphara, vā'isa ōvara, niramātā atē niradēśaka vajōṁ vī azamā'i'ā sī. Philamāṁ"āṇṭī 420" (1997), "vīrūmaḍī" (2004), "bahuta sārē ciharē" (2013) atē"bahuta sārē phēsa -2" (2017) hasana dī saphala niradēśaka kāraja hana. Abhinētā dē pichē 3 vi'āha hō'ē hana. Usadī dūsarī patanī sārikā tōṁ dō bacē hana.

Mithuna Cakaravaratī (16 jūna, 1950)

 

@MithunaCakaravaratī

Gauragā cakaravaratī, jisa nū mithuna cakaravaratī dē nāṁ nāla jāṇi'ā jāndā hai, bhāratī sinēmā, saravajanaka śakhasī'ata atē udamī la'ī ika mahāna atē prabhāvaśālī adākāra hai. Usanē 1976 vica vāpasī kītī sī. Rā'ila haṭa vica, jisanē usanū ika rāśaṭarī philama purasakāra prāpata kītā. Hālāṅki, 1980 dē dahākē taka. Niradēśakāṁ atē niramātāvāṁ nē pahilī ṭēpa dī saphalatā dē bāvajūda mithuna nū gabhīra prōjaikaṭāṁ la'ī sadā nahīṁ ditā. Sabha tōṁ vadha, abhinētā nū sagīta dī dhuna"ḍisakō ḍānsara" (1982) vica saṭrīṭa ḍānsara jimī dī bhūmikā vica daraśakāṁ du'ārā yāda kītā gi'ā sī. Cakaravaratī kula milā kē 350 350 films philamāṁ vica nazara ā cukē hana, jivēṁ ki thrī masakaṭi'arasa (1984 1984))), ḍānsa, ḍānsa (198 19877), sōlajara āfa di lā'a (1992), kiga āfa cōra (1998), bagāla ṭā'īgara (2001), "vārasa" (2009), "vīra - lōkāṁ dā hīrō" (2010). Abhinētā dā dūjī vāra usa dī sahiyōgī yōgītā bālī nāla vi'āha hō'i'ā hai. Isa jōṛē dē cāra bacē hana.

Vinōda Khanā (6 akatūbara, 1946 - 27 apraila, 2017)

 

@VinōdaKhanā

Āpaṇē adākārī dē karī'ara dī śurū'āta vēlē, vinōda khanā nē"khataranāka samānatā" atē"kama ṭū ḍēṭa" (1970), "rēśamā atē śērā" atē"mā'ī hōmalaiṇḍa" (1971) varagī'āṁ philamāṁ vica māmūlī bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ. Usa nē āpaṇī pahilī mōharī philama bhūmikā 1971 vica prāpata kītī. "Tusīṁ, maiṁ atē uha" ṭēpa vica, jisadē bā'ada"lukiga phaura yū" (1971), "ṭū maiḍalī ina lava" atē"di gavaranara" (1972) śāmala hō'ē. Inhāṁ sārī'āṁ philamāṁ dā daraśakāṁ du'ārā savāgata kītā gi'ā ki'uṅki unhāṁ nē bālīvuḍa vica ika navāṁ nāma pā'i'ā. Ika rōmāṇṭika nā'ika dā citara vinōda la'ī viśēśa taura'tē saphala rihā: "Ṭaisaṭa āfa lava" atē"hāraṭabrēkara" (1976), "ilagilīṭamīṭa sōna" (1978), "phraiṇḍaza phauravara" (1980) atē"di pi'āra dā dūjā pakha" (1981) isa dī sapaśaṭa puśaṭīkaraṇa hana. Acānaka sāri'āṁ la'ī, vinōda khanā nē 1982 vica sinēmā chaḍa ditā. Atē ōśēna, yū'aisa'ē calē ga'ē ōśō upadēśāṁ dē uhī pairōkārāṁ la'ī jivēṁ usanē kītā sī. 5 Sālāṁ bā'ada āpaṇē vatana paratē, uha 1989 vica pēśē vica parataṇa vica kāmayāba hō'ē. Balākabasaṭara"cāndanī" vica. "Ṭraikiga isapaikaṭara" (1990), "prēma nāla Lovecā" (2001), "āraḍaiṇṭa hāraṭa" (2002), "vāṇṭēḍa" (2009), "prēmī" (2015) - hāla hī dē sālāṁ vica usadē hiṭa dī ika adhūrī sūcī hai. Adākāra dā dō vāra vi'āha hō'i'ā hai. Pahilā parivāra usa dē sayukata rāja amarīkā calē jāṇa kārana ṭuṭa gi'ā, atē uha āpaṇī mauta taka āpaṇī dūjī patanī nāla rihā. Hara vi'āha vica khanā dē dō bacē sana.

Rājēśa Khanā (29 dasabara, 1942 - 18 julā'ī, 2012)

 

@RājēśaKhanā

Rājēśa khanā kōla philamāṁ dī'āṁ pramukha bhūmikāvāṁ dā rikāraḍa hai. 1966 Vica usa dī pahilī sakrīna dī dikha tōṁ. Usanē 180 philamāṁ vica kama kītā, jinhāṁ vicōṁ 17 śāraṭasa sana atē 163 pūrī labā'ī vālī'āṁ philamāṁ sana. Daraśakāṁ dā prasidhī atē pi'āra usa nū ajihī'āṁ philamāṁ jivēṁ “di ākharī patara” (1966), “pathara vica dila” (1974), “ḍisakō ḍānsara” (1982), “sītāpura tōṁ gītā” (1987), “jīṇā hai pi'āra karanā” varagī'āṁ philamāṁ rāhīṁ unhāṁ la'ī li'āndā gi'ā sī. (2001) Atē jadōṁ ika zidagī kāfī nahīṁ hudī (2007). 1973 Vica. Rājēśa khanā nē javāna abhinētarī ḍipala kapāḍī'ā nāla vi'āha kītā atē isa jōṛī dī'āṁ dō bēṭī'āṁ sana. 1980 Dē śurū vica. Jōṛā vakha hō gi'ā, para ika cagā riśatā baṇā'ī rakhi'ā. 2012 Vica. Adākāra dā dēhānta usa nū marana uparata padama bhūśaṇa āraḍara, bhārata dā tījā sarava'uca rāja purasakāra nāla nivāji'ā gi'ā.

Amitābha Bacana (11 akatūbara, 1942)

 

@AmitābhaBacana

Bālīvuḍa atē bhāratī ṭailīvizana dā itihāsa amitābha bacana dē nāma tōṁ aṭuṭa hai. Āpaṇē dēśa vica, usanū sahī taura'tē biga bī (biga bī) atē sathānaka sinēmā dā ā'īkana kihā jāndā hai. Uha pahilī vāra 1969 dī aikaśana philama sata iḍī'anaza vica vaḍē paradē'tē dikhā'ī ditī sī. Āpaṇē kairī'ara dē daurāna, adākāra vakha vakha śailī'āṁ dī'āṁ bahuta sārī'āṁ philamāṁ vica khēḍi'ā hai: "Prōṭaikaṭaḍa rikaniga" (1973), "āna di salā'ī" (1975), "amara, akabara, ainthanī" (1977), "māphī'ā līḍara" (1978), "prēma sabadha" “(1981),“di pōraṭara”(1983),“niradōśa mani'ā gi'ā”(1985),“bagadāda cōra dī vāpasī”(1990),“ikalē”atē“cagē dōsata”(1991). 1992 Vica. Amitābha bacana nē āpaṇē āpa vica janatā atē niradēśakāṁ dī alōcaka rucī nū mahisūsa karadi'āṁ, āpaṇē abhinai jīvana nū khatama karana dā phaisalā kītā atē āpaṇī philama saṭūḍī'ō amitābha bacana kārapōrēśana li. Hālāṅki, philamāṁ dā niramāṇa lōṛīndī saphalatā nahīṁ li'ā'i'ā, atē 2000 vica. Adākāra jita dē nāla pēśē tē vāpasa ā'i'ā. Usa dī hiṭa di prēmī'āṁ, usa tōṁ bā'ada būma (2003), vīra atē zārā (2004), phaimalī: Balaḍalā'īnaza (2006), atē 2013 vica hālīvuḍa dī di grēṭa gaiṭasabī vica vī dikhā'ī ditī. Li'ōnāraḍō ḍī ​​atē ṭōbī maigu'ira dē nāla. 2001 Tōṁ philamāṁ dī śūṭiga dē samānāntara. Amitābha bacana viśava prasidha śō'a'' kauṇa cāhudā hai ika karōṛapatī'' dē bhāratī sasakaraṇa dī mēzabānī karadā hai? 1973 Tōṁ adākāra dī patanī adākārā jayā bhādūrī hai. Isa jōṛē dē dō bacē hana. Unhāṁ dā bēṭā abhiśēka bacana vī ika philamī adākāra hai.

Jitēndara (7 apraila 1942)

 

@Jitēndara

Jitēndara (asala nāma - ravī kapūra) gahiṇi'āṁ dē parivāra vica paidā hō'i'ā sī, para parivāraka kārōbāra vica usanū kō'ī rucī nahīṁ sī. Bacapana tōṁ hī ravī nē āpaṇē sabha tōṁ cagē dōsata rājēśa khanā nāla mila kē abhinētā baṇana dā supanā vēkhi'ā. Usa vēlē dē ravīkāpura dī śamūlī'ata vālī pahilī filama sī"pathara dī kavitā" (1964). Usē sāla, usa nū saṭēja dā nāma jatidara mili'ā. 1967 Vica. Usanē philama"ḍaibaṭa" vica abhinai kītā, jisa nē nauvānī abhinētā nū pachāṇana yōga baṇā'i'ā. Āpaṇē kairī'ara dē daurāna, jatidara nē 195 tōṁ vadha philamāṁ: Di bhuli'ā hō'i'ā patanī (1975), di īṭaranala lava ṭēla (1977), vana galatī (1981), di brēva (1983), makasada (1984), naiṭavaraka pi'āra"(1986)," pāgala prēmī'āṁ dā samāṁ"(1995)," jadōṁ ika zidagī kāfī nahīṁ hudā"(2007). Dulahaṇa ṭēpa (1974) dē saiṭa'tē, jatidara atē usa dī sāthī hēmā mālinī dē vicakāra ika rōmāṇṭika riśatā śurū hō'i'ā, atē naujavāna vi'āha dē bārē vica gala karana lagē. Hālāṅki, hēmā nē ākharakāra ika hōra cuṇa li'ā, atē jatidara nē śōhabū kapūra nāla vi'āha karavā li'ā, jisa nāla uha pahilāṁ ka'ī sālāṁ tōṁ ika prēma sabadha vica rihā sī. Isa jōṛē dē dō bacē hana.

Sajīva Kumāra (9 julā'ī, 1938 - 6 navabara, 1985)

 

@SajīvaKumāra

Sajīva kumāra nē āpaṇē adākārī dē karī'ara dī śurū'āta iḍī'ana naiśanala thī'ēṭara tōṁ kītī para hamēśāṁ philamāṁ vica abhinai karana dā supanā vēkhi'ā. Usa dī pahilī philama hama hidusatānī (1960) vica bhūmikā aipīsōḍika sī, atē iha sirapha 5 sāla bā'ada sajīva kumāra nē niśāna (1965) philama vica mukha abhinētā dē taura tē āpaṇī śurū'āta kītī. Juṛavāṁ rājakumārāṁ dī dōharī bhūmikā nē ālōcakāṁ atē bhāratī sinēmā dē praśasakāṁ dā dhi'āna āpaṇē vala khici'ā hai. Agalē sālāṁ vica, usanē 20 tōṁ vadha philamāṁ vica abhinai kītā, jisa vica “di prisa aiṇḍa di paupara” (1968), “jītā atē gītā” (1972), “badalā atē kānūna” (1975), “lā'a āfa ānara” (1978), ”śāmala hō'ē. Pi'āra kanaikaśana"(1981)," badhaka baṇā'uṇā"(1983). Badakisamatī nāla, adākāra nē kadē āpaṇā parivāra nahīṁ baṇā'i'ā. Sālāṁ tōṁ, usadī maśahūra bhāratī abhinētarī hēmā mālinī pratī rōmāṇṭika bhāvanāvāṁ sana, para usanē dharamidara dī ika hōra adākāra dī cōṇa kītī. Sajīva kumāra 47 sāla dī umara vica dila dā daurā paiṇa nāla mauta hō ga'ī.

Śaśī Kapūra (18 māraca, 1938 - 4 dasabara, 2017)

 

@ŚaśīKapūra

Śaśī kapūra nē āpaṇā bacapana prithavī thī'ēṭara ṭarūpa dē nāla dēśa bhara dī yātarā vica bitā'i'ā jisadī agavā'ī usadē pitā nē kītī. Cāra sālāṁ dī umara tōṁ hī laṛakā saṭēja'tē kaimī'ō rōla vica dikhā'ī ditā, atē jadōṁ uha 10 sālāṁ dā hō'i'ā, tāṁ usanē philamāṁ vica abhinai karanā śurū kītā. 18 Sāla dī umara taka, śaśī pahilāṁ hī āpaṇē pitā dē thī'ēṭara vica pēśēvara adākāra atē sahā'ika niradēśaka sī. Vaḍē paradē'tē usa dī pahilī bālaga śurū'āta 1961 vica hō'ī sī. Citarakārī vica"kisamata dā putara". Utaśāhī philama adākāra nū niramātāvāṁ du'ārā vēkhi'ā gi'ā, atē bā'ada dē sālāṁ vica usanē 160 tōṁ vadha bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ: "Śaikasapī'ara dē sēvakāṁ" (1965), "di rā'īṭa ṭū mēka ē galasaṭa" (1968), "di bi Beautifulṭīphula ḍānsara" (1970), "ḍāraka vāṭaraza" (1980), "di grēṭa. Pi'āra dī śakatī"(1984)," ā'uṭalā"(1989) atē" ikalē"(1991). 2011 Vica. Śaśī kapūra nū padama bhūśaṇa saṭēṭa āraḍara mili'ā hai. 1956 Vica. Kalakatē dē daurē'tē śaśī nē igalaiṇḍa dī ika abhinētarī jainīphara kēṇḍala nāla mulākāta kītī. Laṛakī dē pitā nē ainē chōṭē vi'āha nū manazūrī nahīṁ ditī, para 2 sāla bā'ada, prēmī ajē vī vi'āha karavā ga'ē. Unhāṁ dē tina bacē sana. 1984 Vica āpaṇī patanī dī mauta tōṁ bā'ada. Abhinētā kamazōra hō gi'ā atē philamāṁ vica ghaṭa abhinai karanā śurū kītā. Usa dā 2017 vica dihānta hō gi'ā sī.

Dharamidara (8 dasabara 1935)

 

@Dharamidara

Dharamidara di'ōla ika atararāśaṭarī padhara'tē maśahūra bhāratī abhinētā atē niramātā hai jō āpaṇē labē atē saphala kairī'ara daurāna 306 philamāṁ vica pradaraśita hō'i'ā hai. Unhāṁ dē jadī bhārata vica sinēmā dē vikāsa vica usadī'āṁ prāpatī'āṁ nū philamaphē'ara avāraḍaza atē padama bhūśaṇa dē saṭēṭa āraḍara du'ārā mānatā ditī ga'ī. Pahilī vāra, daraśakāṁ nē dharamidara nū 1960 vica dēkhi'ā. Philama dila bhī tērā hama bhī tērī vica, jisa tōṁ bā'ada abhinētā dī mukha bhūmikā mēladrāmāsa kaidī (1963) atē parachāvēṁ (1965) vica ika rōmāṇṭika prēmī baṇa ga'ī. 1971 Vica balākabasaṭara"mā'ī hōmalaiṇḍa" vica philamāṅkaṇa. Dikhā'i'ā ki dharamidara ika niḍara nā'ika, ni'āṁ la'ī laṛana vālā atē kamazōrāṁ dā rakhavālā hōṇa nālōṁ ghaṭa cagā nahīṁ hai. Usanē bēlavaḍa rājā (1972), jītā atē gītā (1972), badalā atē kānūna (1975), thrī masakaṭi'araza (1984) vica isa tar'hāṁ dī'āṁ bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ. Jītā atē gītā dē saiṭa'tē, uha abhinētarī hēmā mālinī nū mili'ā, atē isa adākārī dī jōṛī nē bā'ada vica bākasa āphisa' tē ka'ī ṭēpāṁ prāpata kītī'āṁ. Unhāṁ dī mulākāta daurāna, ādamī dā pahilāṁ hī prakāśa kaura nāla vi'āha hō'i'ā sī, para abhinētāvāṁ vicakāra bhaṛakadī'āṁ bhāvanāvāṁ inī'āṁ zabaradasata sana ki dharamidara atē hēmā nē isalāma dharama dhārana kara li'ā atē vi'āha karavā li'ā. Adākāra dī āpaṇī pahilī patanī tōṁ cāra bacē atē dūsarī tōṁ dō dhī'āṁ hana.

Rāja Kapūra (14 dasabara, 1924 - 2 jūna, 1988)

 

@RājaKapūra

Rāja kapūra maśahūra bhāratī adākāra śaśī kapūra dā vaḍā bharā hai. Rāja, āpaṇē bharā dī tar'hāṁ, thī'ēṭara dē saṭēja atē sinēmā vica khēḍi'ā. Ghara vica, usanū ika mahāna śō'amaina kihā jāndā sī atē ka'ī vāra usadī tulanā khuda cāralī caipalina nāla kītī jāndī sī. Ika laṛakē dē rūpa vica, rāja nē prithavī thī'ēṭara dē pradaraśana vica daraśakāṁ nū khuśa kītā, jō usadē pitā nāla sabadhata sī, atē 11 sāla dī umara tōṁ hī usanē philamāṁ vica kama kītā. Bālīvuḍa dē ika saṭūḍī'ō vica sahā'ika niradēśaka dē taura'tē kujha samēṁ la'ī kama karana tōṁ bā'ada, rāja kapūra nē āpaṇī'āṁ philamāṁ baṇā'uṇa bārē sōci'ā. Pahilī philama jithē usanē abhinētā, niramātā atē niradēśaka vajōṁ kama kītā 1948 vica āga sī. Iha azamā'iśa vālā kadama sī, jisa tōṁ bā'ada"varakhā dā mausama" (1949) atē"di ṭraimpa" (1951) daraśakāṁ atē philamāṁ dē ālōcakāṁ nū jitadē hō'ē dikhā'ī ditā. Usa dī'āṁ ṭēpāṁ vicōṁ “baratha āpha lava” (1953), “jutī camaka” (1954), “misaṭara 420” (1955), “pūpa” (1959), “supanē vēcaṇa vālā” (1968), “mērā nāma kalōna hai. "(1970) Atē" gagā, tuhāḍē pāṇī gārē hana"(1985). Philamaphē'ara avāraḍaza atē ā'īphā aivāraḍaza nē pratibhāśālī adākāra nū baisaṭa puraśa adākāra, niradēśaka atē sapādana la'ī anēkāṁ purasakārāṁ nāla nivāji'ā hai. Rāja nē 1971 vica padama bhūśaṇa āraḍara nāla pēśa karadi'āṁ rāja kapūra dī'āṁ sathānaka sinēmā dē khētara vica sēvāvāṁ nū vī mānatā ditī. Abhinētā dī patanī kriśanā kapūra sī, jisadē nāla uha 1947 tōṁ khuśī khuśī vi'āhi'ā hō'i'ā sī. Atē paja bacē paidā kītē.

Dēva Anada (26 satabara, 1923 - 3 dasabara, 2011)

 

@DēvaAnada

Dēva ānada ika maśahūra bhāratī adākāra hai jisanē āpaṇē kairī'ara daurāna 110 philamāṁ vica abhinai kītā hai, āpaṇā philamī saṭūḍī'ō sathāpata kītā hai atē sinēmā vica usadī'āṁ prāpatī'āṁ la'ī bahuta sārē purasakāra prāpata kītē hana. Usa dī śurū'āta 1946 vica hō'ī sī. Ṭēpa vica hama ēka haiṁ. Phira “harīkēna” (1952), “gagā” (1953), “bēṭā jhaṭakā” (1960), “rōmī'ō atē jūlī'aṭa dī'āṁ tasavīrāṁ sana. Ē ni New saṭōrī (1963), bradara aiṇḍa sisaṭara (1971), ē luka phaura haivina (1980), lava ina ni New yāraka (2003) atē śrīmāna pradhāna matarī (2005). 2000 Vica. Pratibhāvāna abhinētā nū"milāni'ama dā mahāna māsaṭarō", atē 2001 vica mani'ā gi'ā sī. Rāja purasakāra padama bhūśaṇa dā sanamāna prāpata hō'i'ā. Dēva ānada, āpaṇē bharāvāṁ nāla, navakētana philamāṁ dē saṭūḍī'ō dā sasathāpaka hai. 1948 Vica, cāhavāna kalākāra adākārā sūri'ā nū mili'ā, atē naujavānāṁ nē vi'āha karana dā phaisalā kītā. Hālāṅki, laṛakī dī dādī, jisadī āpaṇī pōtī'tē bahuta prabhāva sī, nē virajō atē sūri'ā nū vi'āha bārē sōcaṇa tōṁ vī rōka ditā. Naujavāna ṭuṭa ga'ē. Laṛakī kadē vī kō'ī parivāra śurū nahīṁ kara sakī atē anada jaladī hī āpaṇī ā'uṇa vālī patanī kalapanā kāratika nāla vī mulākāta kītī, jō ika abhinētarī sī. Unhāṁ dē dō bacē sana. 2011 Dē ata vica. Dēva ānada 88 sāla dī umara vica āpaṇī nīnda vica guzara ga'ē.

Dilīpa Kumāra (11 dasabara, 1922)

 

@DilīpaKumāra

Dilīpa kumāra nū bhārata dā sabha tōṁ pratibhāvāna adākāra mani'ā jāndā hai. Usadā parivāra sinēmā nāla sabadhata nahīṁ sī atē phalāṁ dī kāśata atē vēca vica rujhi'ā hō'i'ā sī. Pahilāṁ, naujavāna nē sinēmā dē karī'ara bārē nahīṁ sōci'ā atē āpaṇā kārōbāra vī śurū kītā. Para ika dina usa nū abhinētarī atē niramātā dēvikā rāṇī nē dēkhi'ā atē usa nū philama javārabhāṭā (1944) vica ika bhūmikā dī pēśakaśa kītī. Dilīpa kumāra nē agalē 5 dahākē philamāṁ vica śūṭiga la'ī samarapita kītē. Usa kōla 60 tōṁ vadha racanāvāṁ, 14 pēśēvara purasakāra atē 3 rāja purasakāra hana: Padama bhūśaṇa (1991) atē padama vibhūśaṇa (2015) bhārata vica atē niśāna-ē-imati'āza (1997) pākisatāna vica. Usadī'āṁ sabha tōṁ maśahūra racanāvāṁ vicōṁ pitā dā ghara (1950), di brāṇḍa āfa śarama (1952), dēvadāsa (1995), di grēṭa mōgala (1960), da kanaparēsī (1964) atē badalā badalē nāma dā nāma hai (1989)... Labē samēṁ tōṁ, dilīpa kumāra abhinētarī māhadubalā nū darasā'undā sī, para naujavāna ṭuṭa ga'ē, ki'uṅki laṛakī dā parivāra unhāṁ dē vi'āha dē virudha sī. Phira usa ādamī nē ika hōra abhinētarī sā'irā bānō nāla vi'āha karavā li'ā atē kujha sālāṁ bā'ada usa nē āpaṇī dūjī patanī asamā rahimāna dī cōṇa kītī, para jaladī hī usa nē usa nū talāka dē ditā. Dilīpa kumāra dē kō'ī bacē nahīṁ hana.

Aśōka Kumāra (13 akatūbara, 1911 - dasabara 10, 2001)

 

@AśōkaKumāra


Aśōka kumāra ika ḵẖānadānī vakīla dē ika amīra parivāra vica paidā hō'i'ā sī. Naujavāna nū kānūna dē khētara vica usē kairī'ara dī umīda sī, para uha zidī sī atē sinēmā nū bahuta pi'āra karadā sī. Usanū ika philama saṭūḍī'ō vica ika sahā'ika niradēśaka dē taura tē naukarī milī atē ika vāra, jadōṁ di ruka ofpha lā'īpha (1936) dī śūṭiga nū pramukha adākāra dī bimārī kārana vighana paiṇa dī dhamakī ditī ga'ī, aśōka nū acānaka nahīṁ lijā'i'ā gi'ā atē āpaṇī umīdavārī dā prasatāva ditā. Uha 1943 vica philama"kisamata" dī rilīza tōṁ bā'ada sacamuca maśahūra hō'ē. Rāśaṭarī mānatā prāpata karana vālī iha hidī dī pahilī philama baṇa ga'ī. Kriśama'ī atē pratibhāvāna adākāra 200 philamāṁ vica pradaraśita hō'i'ā hai atē bu oldāpē vica vī chōṭē rōla vica adākārī karadā rihā hai. Usadī'āṁ racanāvāṁ vicōṁ"mairiḍa" (1953), "madarala lava" (1966), "kōraṭaṭī'ana" (1972), "jē tusīṁ jī'uṇā cāhudē hō - sapina karana dē yōga hō" (1978), "ḍaiba ina riba" (1982) atē"misaṭara iḍī'ā" nōṭa kītē jāṇē cāhīdē hana “(1987). Aśōka kumāra nū ka'ī philamāṁ dē purasakārāṁ dē nāla nāla bhārata dē rāja purasakāra padama bhūśaṇa (1999) nāla sanamānata kītā gi'ā sī. Adākāra dī patanī nū usadē māpi'āṁ du'ārā cuṇi'ā gi'ā sī. Laṛakī dā nāma śōkhabau'ē sī atē iha jōṛā takarībana 50 sāla vi'āha vica rihā atē cāra bacē paidā kītē. Śōkhabā dā āpaṇē patī nālōṁ 16 sāla pahilāṁ dihānta hō gi'ā sī.

Aiśavari'ā Rā'ē: Phōṭō, jīvanī, nijī zidagī, philamāṁ

 

Aiśavari'ā Rā'ē

Bālīvuḍa hamēśāṁ bhārata dī sabha tōṁ khūbasūrata abhinētarī'āṁ dī giṇatī vica agavā'ī karadā ā'i'ā hai. Unhāṁ nē ika dūjē nāla bahutā mukābalā nahīṁ kītā - harēka kōla praśasakāṁ dī āpaṇī viśāla phauja sī atē hai, jō āpaṇī rāṇī nū kisē hōra la'ī badalē nahīṁ. Iha kahiṇā bilakula sabhava hai ki aiśavari'ā rā'ē dē praśasakāṁ dī giṇatī sabha tōṁ vadha hai. Ika pratibhāvāna vi'akatī hara cīja vica pratibhāvāna hudā hai. Iha aiśavari'ā'tē pūrī tar'hāṁ lāgū hai. Phaiśana māḍala, gā'ikā, philama adākārā, misa varalaḍa - 94 sudaratā mukābalē dī jētū. Iha ika prabhāvaśālī ṭaraika rikāraḍa hai. Iha sūcī hōra prabhāvaśālī hōvēgī jēkara asīṁ aiśavari'ā rā'ē nū ditē ga'ē rāja purasakārāṁ nū ithē śāmala karāṅgē.

Śurū karō

aiśavari'ā dā janama 1 navabara 1973 nū vapārī samudarī adhikārī kriśaṇarāja rā'i'ā dē ika amīra parivāra vica hō'i'ā sī. Magalaura vica, jithē rā'ē parivāra rahidā sī, uha ika bahuta maśahūra atē adhikārata vi'akatī sī. Aiśavari'ā dī māṁ varidā ika maśahūra atē maśahūra lēkhaka hai.


Aiśavari'ā Rāj

Chōṭī aiśavari'ā chōṭī umara tōṁ hī kalā vala khicī ga'ī sī. Uha sagīta atē nrita dā śaukīna sī, jō ki zi'ādātara bhāratī laṛakī'āṁ vica śāmala hai. Magalaura tōṁ, usa dā parivāra babē calā gi'ā. Uthē, māpi'āṁ nē laṛakī nū ika kulīna kālaja bhēji'ā. Ajihē kālaja nū amīra lōka - babē samāja dē kulīna varaga du'ārā ḵẖaraci'ā jā sakadā hai. Uthē hī aiśavari'ā nē agrēzī sikhī jō bhavikha vica usa la'ī nā sirapha sathānaka bhāratī, balaki atararāśaṭarī padhara dē vī saṭāra baṇana la'ī lābhadā'ika sī.

@raj

Dilacasapa gala iha hai ki laṛakī dī'āṁ yōjanāvāṁ dī śurū'āta vica kisē philama abhinētarī jāṁ māḍala baṇana dā vicāra nahīṁ sī. Aiśavari'ā... Ika vaiṭaranarī'ana baṇanā cāhudī sī. Jūlōjī sakūla vica usa dā manapasada viśā sī. Khaira, jāṁ bahuta zi'ādā māmali'āṁ vica, sirapha ika ḍākaṭara. Para usanē isa khētara vica vaḍī saphalatā prāpata nahīṁ kītī atē haulī haulī śurū'ātī cōṇa vica dilacasapī ghaṭadī ga'ī. Uha bhāratī architectān̄cē dī sudaratā nū pi'āra karadī sī atē kālaja āfa āraṭasa jā kē ika ārakīṭaikaṭa baṇanā cāhudī sī. Para isa vica vī uha bahutī dēra nahīṁ rahī. Sārē rasatē usa nū niratara rūpa nāla māḍaliga kārōbāra vala lai ga'ē.


#raj

Sudaratā jō sasāra nū bacā'undī hai

bacapana tōṁ hī aiśavari'ā nē dūji'āṁ tōṁ āpaṇī asādhāraṇa sudaratā bārē suṇi'ā. 18 Sāla dī umara vica usanū ika māḍaliga ējasī dā sadā mili'ā. Laṛakī nē āpaṇī śurū'āta bahuta cagī tar'hāṁ kītī. Usa tōṁ bā'ada, usanē isanū gabhīratā nāla laiṇa dā phaisalā kītā. Usanē vakha vakha sudaratā pratiyōgatāvāṁ vica bhāga laiṇā śurū kītā. Pahilā siralēkha ḍaibi. Tōṁ turata bā'ada ā'i'ā. Supara māḍala mukābalē vālī kapanī"phōraḍa" nē usanū pahilāṁ bināṁ śarata mānatā ditī. Kujha samēṁ bā'ada aiśavari'ā vōga maigazīna dē kavara'tē dikhā'ī ditī.


@aiśavariā

Vakha vakha jāṇē-pachāṇē brāṇḍa ubhara rahē tārē nū unhāṁ dē ciharē baṇana dī'āṁ pēśakaśāṁ nāla bhaṛakaṇa lagē. Dō sāla bā'ada, rā'ē pēpasī la'ī ika iśatihārabāzī vīḍī'ō vica hisā laindā hai, vīḍī'ō vica sirapha kujha śabada bōladā hai. Para vīḍī'ō nē usa nū dunī'ā vica hōra vī prasidhī ditī. Atē phira uthē prasidha misa iḍī'ā - 94 mukābalā hō'i'ā. Aiśavari'ā jhaṭa phā'īnalisaṭa hō ga'ī. Para śānadāra vāpari'ā - uha jita nahīṁ sakī, atē tāja saśamitā sēna kōla calā gi'ā. Aiśavari'ā"misa iḍī'ā varalaḍa" dē khitāba nāla satuśaṭa sī. Laṛakī nē bērahimī nāla isa nukasāna nū sahiṇa kītā atē musakarāhaṭa nāla camakadā rihā bhāvēṁ tāja saśamitā nū ditā gi'ā sī. Atē usē sāla usanē suna siṭī vica misa varalaḍa mukābalā viśavāsa nāla jiti'ā, isa gala dī puśaṭī karadi'āṁ ki uha sarabōtama hai.

Ata vica ika philama

sāla 1997 aiśavari'ā dē māḍaliga karī'ara dā ata sī. Sahī taura'tē iha niraṇā karanā ki misa varalaḍa dē tāja tōṁ vadha kujha nahīṁ hai atē prasidhī dē sikhara' tē chaḍaṇā bihatara hai, pairāḍā'īza sinēmā nū apaṇā'uṇa dā phaisalā karadā hai. Usanē philama"ṭaiṇḍama" tōṁ āpaṇī śurū'āta kītī, jisa nū surakhi'ata rūpa nāla jīvanī kihā jā sakadā hai. Philama nē bailagrēḍa philama phaisaṭīvala vica"sarabōtama mōśana pikacara" dā ināma jiti'ā. Philama dī śūṭiga tāmila bhāśā vica kītī ga'ī sī atē aiśavari'ā nū isa dā bilakula patā nahīṁ sī. Mainū tamila adākārā rōhinī du'ārā nibhā'ē avāza adākārī dā sahārā laiṇā pi'ā.


#aiśavariā

Ḍaibi. Saphala rihā atē aiśavari'ā nē philama"atē uha ika dūjē nāla pi'āra hō ga'ē," vica abhinai karadi'āṁ āpaṇē philamī karī'ara nū jārī rakhaṇa dā phaisalā kītā. Philama pūrī tar'hāṁ asaphala hō ga'ī, bākasa āphisa bahuta ghaṭa sī. Phiradausa dī sājiśa atē khēḍa saḵẖata atē apamānajanaka alōcanā dē adhīna rahē hana. Siṭē ka drawṇē zarūrī sana, atē aiśavari'ā nē unhāṁ nū baṇā'i'ā. Thōṛhī dēra la'ī sōcaṇa tōṁ bā'ada, usanē agalī philama vica ḍānsa śāmala karana dā phaisalā kītā, jō usanē śānadāra pradaraśana kītā. Atē natījē vajōṁ, 1998 vica rilīza hō'ī mōśana pikacara"inōsaiṇṭa lā'īsa" nū bahuta sakārātamaka samīkhi'ā milī. Pramukha nū aiśavari'ā dē nācāṁ la'ī bilakula darasā'i'ā gi'ā sī.


@aiśavari

Mukha philama, jihaṛī aiśavari'ā nū ālōcakāṁ atē philamasāzāṁ tōṁ bināṁ śarata mānatā divā'undī sī, uha philama sī"tērī sadā la'ī". Pairāḍā'īza nē ḵẖitāba dī bhūmikā vica nibhā'i'ā. Iha philama bhāratī Nandrata nadinī dē nākhuśa pi'āra bārē hai, jisa nū ika rōmana sagītakāra nāla pi'āra hō gi'ā sī, para hālatāṁ dī ichā nāla ika prēmī nāla vi'āha karavā li'ā gi'ā sī. Isa philama vica, ālōcakāṁ nē nāca dē hisē nū hī nahīṁ, balaki phiradausa dē bhāvanātamaka khēḍa nū vī nōṭa kītā. Isa philama la'ī pahilā mahatavapūrana philama purasakāra, “sarabōtama abhinētarī la'ī” aiśavari'ā nē prāpata kītā sī. Phira abhinētarī nē haulī haulī atararāśaṭarī padhara'tē mānatā prāpata karanī śurū kītī, jō usanē hālīvuḍa samēta bahuta vadhī'ā.Ga nāla kītī.

Ika parivāra

$aiśavariārāē

Abhinētarī abhiśēka bacana nāla 11 sāla hō ga'ī hai. Sāla 2011 vica unhāṁ dī bēṭī ārādhi'ā dā janama hō'i'ā sī.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/