Patī vāṅga thaki'ā

 

#Thakagaē
Mainū samajhaṇa lagī ki mainū āpaṇē patī dī zarūrata nahīṁ hai. Asīṁ 8 sālāṁ tōṁ ikaṭhē rahi rahē hāṁ, chē vi'āha kītē hana. Ithē kō'ī sān̄jhē bacē nahīṁ hana atē kō'ī rucī'āṁ vī nahīṁ hana. Asīṁ bilakula vakharē hāṁ. Pahilāṁ pi'āra, prēraṇā, gulāba raga dē ainakāṁ sana. Maiṁ musakarāhaṭa atē khuśī nāla patanī dē pharaza nibhā'ē. Jadōṁ taka maiṁ zidagī dī'āṁ vakhō vakharī'āṁ kahāṇī'āṁ nū paṛhanā śurū nahīṁ karadā. Atē mērī'āṁ akhāṁ sacamuca khul'ha ga'ī'āṁ. Patī sabazī hai! Usadī kō'ī rā'i, rucī jāṁ śauka nahīṁ hana. Uha hara vēlē cupa rihā. Maiṁ hara vāra kadha nāla gala karadā hāṁ. Uha thōṛhī kamā'ī karadā hai, usanū kisē cīza vica dilacasapī nahīṁ hai, uha kisē vī cīja la'ī kōśiśa nahīṁ karadā. Patī āpaṇē māpi'āṁ dē parivāra vica (mānasika taura tē) rahidā hai. Unhāṁ dē kama atē citāvāṁ. Sabha kujha āpaṇē bharā la'ī karadā hai. Atē sāḍā parivāra usa la'ī maujūda nahīṁ hai. Maiṁ bilakula nahīṁ samajha sakadā ki usanū mērī ki'uṁ lōṛa hai? Śahira vica asīṁ āpaṇē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hāṁ. Atē sāḍā dācā usadā ghara hai. Mērē apāraṭamaiṇṭa vica usanē āpaṇē āpa kujha nahīṁ kītā, ika paisā vī nahīṁ lagā'i'ā. Dācā usadē pitā dē nāma tē rajisaṭaraḍa hai, atē uha isanū āpaṇē la'ī dubārā rajisaṭara nahīṁ karanā cāhudā hai. Atē maiṁ bahuta saragarama hāṁ. Mainū sudaratā, sahūlata atē ārāma pasada hai. Ṭuṭī'āṁ viḍōza nāla usadī ḍarā'uṇī dikha vālī jhugī vicōṁ maiṁ kaiṇḍī baṇā ditī. Usanē, zarūra, sahā'itā kītī, para sārē bāra dē hēṭhāṁ. Hara vāra ghuṭāli'āṁ atē lamē samēṁ tōṁ manā'uṇa dē nāla. Maiṁ hara cīza dā bhugatāna kītā. Usadē kōla kō'ī paisā nahīṁ hai, atē maiṁ garamī nū ajihē mōrī vica nahīṁ bitā'uṇā cāhudā sī. Asīṁ tairana la'ī ika talā'a puṭi'ā, iśanānaghara baṇā'i'ā. Jī'ō atē khuśa rahō. Para garamī'āṁ dē haācē tē maiṁ hamēśāṁ āpaṇē āpa nū karadā hāṁ - bāġa, saphā'ī, khāṇā pakā'uṇā, dhōṇā. Atē uha āpaṇē māpi'āṁ tōṁ alōpa hō jāndā hai. Uha mērē nāla nahīṁ turaṇā cāhudā, saṭōra tē jāṇā - asīṁ iha karāṅgē. Atē jē māṁ maica kharīdaṇa jāṇa la'ī kahidī hai, tāṁ iha pala du'ārā ghaṭā ditā jāndā hai. Maiṁ isa sabha tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Kō'ī dēkhabhāla, kō'ī pi'āra, kō'ī dhi'āna, kō'ī sahā'itā nahīṁ. Maiṁ labē samēṁ la'ī saikasa nahīṁ cāhudā. Tē sārē. Śahira vica, jadōṁ asīṁ uthē bahuta vāra rahidē hāṁ, maiṁ kama karadā hāṁ atē usa nālōṁ zi'ādā kamā'undā hāṁ. Maiṁ usa tōṁ paisē nahīṁ magadā, uha gujārā bhatā didā hai. Mainū mu'āpha karō. Maiṁ ghara dē ālē du'ālē sabha kujha karadā hāṁ, maiṁ khuda bhōjana kharīdadā hāṁ. Maiṁ iha li'ā'undā hāṁ atē āpaṇē āpa nū pakā'undā hāṁ, phira mērē pakavāna vī. Atē uha kama karadā hai atē sōphē'tē ārāma karadā hai. Palēṭa'tē khāṇā khāṇa la'ī sirapha rasō'ī' ca ā'undā hai. Iha asala vica, maiṁ isanū āpaṇē kharacē tē baṇā'ī rakhadā hāṁ atē sēvā karadā hāṁ. Usanē āpaṇē paisē la'ī āpaṇē acācē nū navi'ā'i'ā. Maiṁ talāka laiṇā cāhudā hāṁ, maiṁ āpaṇē patī tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Para mainū āpaṇā dācā gu'ā'uṇa dā bahuta afasōsa hai. Maiṁ isa vica bahuta sārī rūha atē paisē pā'ē. Mainū iha jag'hā pasada hai atē jē asīṁ khiḍā didē hāṁ, tāṁ mērē kōla ajihā dācā nahīṁ hōvēgā. Para maiṁ isa sabha tōṁ thaka gi'ā hāṁ.

Patī ajē vī āpaṇī pahilī prēmikā nū pi'āra karadā hai atē isanū lukā'undā nahīṁ

 

#Ōhalē
Labē samēṁ tōṁ maiṁ āpaṇā ikabālī'ā likhaṇā cāhudā sī. Atē huṇa, akhīra vica maiṁ āpaṇā mana baṇā'i'ā. Maiṁ 30 sālāṁ dī hāṁ usadē pahilē vi'āha tōṁ ika putara (10 sāla) hai. Huṇa mērā dūsarā vi'āha hai. Maujūdā patī dī umara 38 sāla hai. Usa nāla sāḍā ika sān̄jhā bacā hai. Uha ika sāla dā hai. Asīṁ 6 sāla pahilāṁ mērē dūjē patī/ patanī nū mili'ā sī. Maiṁ 24 sālāṁ dā sī atē uha 32 sālāṁ dā sī. Asīṁ phōna karakē mulākāta kītī. Asīṁ mila ga'ē atē turata ika dūjē nū pasada kītā. Mainū milaṇa tōṁ pahilāṁ usadā vi'āha nahīṁ hō'i'ā sī atē nā hī kō'ī bacē hana. Maiṁ usa tōṁ sikhi'ā ki mērē tōṁ pahilāṁ uha ika laṛakī nāla 4 sāla rihā sī, para kadē usa nāla vi'āha nahīṁ kītā. Usanē kihā ki uha calā gi'ā. Atē sainā dē sāhamaṇē usadī ika prēmikā vī sī. Uha 16-17 sāla dē sana. Iha usadā pahilā pi'āra sī. Usadī māṁ nē mainū dasi'ā ki uha usanū bahuta pi'āra karadā sī. Phauja vicōṁ usanē usadā itazāra nahīṁ kītā, usanē usanū chaḍa ditā. Uha isa bārē bahuta citata sī. Jadōṁ asīṁ āpaṇē riśatē dī śurū'āta kara rahē sī, usanē turata mainū usa dē ghara bulā'i'ā. Maiṁ āpaṇē bēṭē nāla ā'i'ā hāṁ. Maiṁ apāraṭamaiṇṭa vica gi'ā atē ghabarā gi'ā. Iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ 20 sālāṁ tōṁ kō'ī muramata nahīṁ hō'ī. Maiṁ puchi'ā: “Iha ki'uṁ hai? Kī tusīṁ kama nahīṁ karadē? " Uha āpaṇē māpi'āṁ nāla rahidā sī. Muramata dē kārana, usanē kujha nahīṁ kihā. Atē āpaṇī sārī sathitī nū sapaśaṭa karana la'ī, maiṁ sakhēpa vica likhāṅgā. Mainū huṇē hī prabhāva mili'ā ki jadōṁ uha usa nū chaḍaṇa vālī pahilī sī atē itazāra nahīṁ kītī, tāṁ iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ usadī sārī zidagī ruka ga'ī hōvē. Sabha kujha hara cīja pratī udāsīna hō gi'ā. Uha kisa apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hana atē isadā prabadha kivēṁ kītā jāndā hai. Phira, jivēṁ ki maiṁ usadī māṁ tōṁ sikhi'ā, uha akasara dōsatāṁ nāla bain̄cāṁ'tē bī'ara pīndā sī. Ika rāta vēkhaṇa la'ī ghara dī'āṁ hara tarāṁ dī'āṁ kuṛī'āṁ li'ā'i'ā. Uha āpaṇā pōsaṭakāraḍa vī rakhadā hai, jisa nū usanē usanū phauja vica bhējaṇa la'ī ditā sī! Maiṁ usa nū puchadā hāṁ ki usanē dūjā vi'āha ki'uṁ nahīṁ kītā jisa nāla uha 4 sāla rihā. Atē uha cupa hai. Uha baci'āṁ nāla cagā salūka karadā hai. Mainū jāṁ unhāṁ nū nārāza nahīṁ karadā. Uha akasara āpaṇī naukarī badaladā hai. Paisā baṇā'uṇa dī kōśiśa nā karō. Apāraṭamaiṇṭa dā navīnīkaraṇa 6 sālāṁ vica nahīṁ hō'i'ā hai. Atē phira navēṁ sāla dī śāma nū asīṁ saira la'ī śahira dē kēndara vica ga'ē. Isa la'ī uha usa nū mili'ā, usa dā pahilā. Uha sāḍē tōṁ agē vadhi'ā, jivēṁ ki uha sāḍē nāla nahīṁ hai atē āpaṇē patī dī'āṁ tasavīrāṁ khicadā vēkha kē ika pāsē khaṛhā hai. Mērē khi'āla uha ajē vī usa pahilī sahēlī nū pi'āra karadā hai. Usadī khātara, usanē sabha kujha kītā hōvēgā - atē kama kītā atē paisā kamā li'ā. Muramata bahuta pahilāṁ hō cukī hudī. Usa kōla kō'ī jīvana utējanā nahīṁ hai. Imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ sōcadā vī hāṁ, śā'ida usa nē usa nāla kī kītā? Khaira, tāṁ ki usanē sārī umara usa dē la'ī dukha jhali'ā, atē usē samēṁ usanē śānadāra mahisūsa kītā. Maiṁ nahīṁ jāṇadī kī sōcaṇā hai. Usanē ika vāra mainū dasi'ā ki usanē āpaṇē bharā nū usadē bārē puchi'ā. Usanē kihā ki uha pahilāṁ hī tina ādamī badala cukī hai. Usanē mainū dasi'ā ki uha kihaṛā sakūla vica paṛhadā hai, jithē usanē pahilāṁ kama kītā sī. Mainū iha jāṇana dī ki'uṁ zarūrata hai? Mainū samajha nahīṁ ā'undā. Tāṁ kī uha usa la'ī bhāvanāvāṁ rakhadā hai? 20 Sālāṁ bā'ada vī? Asīṁ sārē ikō śahira vica rahidē hāṁ. Śahira vaḍā nahīṁ hai atē usadī māṁ, imānadāra hōṇa la'ī, isa tōṁ thaka ga'ī hai, hara vāra jadōṁ maiṁ kahidā hāṁ ki usanē usa nū bahuta pi'āra kītā! Iha mainū parēśāna karadā hai. Usanē iśārā kītā jivēṁ mērā usa la'ī kujha nahīṁ hōṇā. Uha hāla hī vica mērē nāla bada hō gi'ā hai, gala nahīṁ karadā. Atē hō sakadī hai mamī uthē usa dē kana vica kujha phusaka rahī hai. Maiṁ usa nāla gala karana dī kōśiśa kītī, uha kahidē hana, śā'ida tuhānū pahilāṁ pi'āra hōvē. Atē uha kahidā hai ki maiṁ khōja kara rihā hāṁ ki mērē sira vica kī galata hai. Atē uha khuda samēṁ-samēṁ tē usa bārē gala karanā arabha karadā hai. Maiṁ usa bārē suṇa kē thaka gi'ā hāṁ. Maiṁ talāka laiṇā cāhudā hāṁ mērē khi'āla tusīṁ isa tarāṁ nahīṁ rahi sakadē. Uha khuda bahuta sālāṁ tōṁ tasīhē jhala rihā hai, atē dūsari'āṁ nū tasīhē didā hai. Mērī sathitī'tē gaura karō. Jē kujha sapaśaṭa nahīṁ hai, tāṁ maiṁ javāba di'āṅgā.

Mērē bausa nē ajihā ki'uṁ kītā?

 

#Mukha
Mahāmmārī tōṁ pahilāṁ hī, mainū ika raisaṭōraiṇṭa vica ika pāraṭa-ṭā'īma naukarī vajōṁ vēṭaraisa dī naukarī milī. Maiṁ khuda sikha rihā hāṁ maiṁ 19 sālāṁ dā hāṁ. Iṭaravi interview mainējara du'ārā kītī ga'ī sī. Uha 50-55 sālā, ika ṭhōsa, gabhīra ādamī varagā lagadā hai. Sabha kujha ṭhīka hō'i'ā, unhāṁ nē mainū prōbēśana'tē li'ā. Ika raisaṭōraiṇṭa vica maiṁ ika cagē ādamī nū mili'ā. Uha uthē mukha vēṭara sī atē mani'ā jā rihā sī ki uha pahilāṁ mērī madada karē. Asīṁ fōna aikasacēn̄ja kītē, asīṁ patara vihāra śurū kītā. Imānadārī nāla, maiṁ muḍā pasada kītā pahilāṁ asīṁ kama nāla sabadhata mudi'āṁ'tē patara vihāra kītā, phira patara vihāra nijī baṇa gi'ā. Maiṁ usadē nāla phōṭō'āṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ (maiṁ ika śukīna phōṭōgrāphara hāṁ), kujha viśi'āṁ tē vicāra kītā. Para asala zidagī vica, unhāṁ nē takarībana galabāta nahīṁ kītī. Ajihā lagadā hai jivēṁ uha hakīkata vica mērē tōṁ baca rihā sī. Atē uha mērē nāla kadē ikalā nahīṁ sī. Hamēśā sirapha dūji'āṁ nāla ghiri'ā hō'i'ā. Iha mainū citata. Usē samēṁ patara vihāra vica sabha kujha ṭhīka sī. Atē ika vāra phira maiṁ vi'akatī nāla vi'akatīgata rūpa vica gala karana dī kōśiśa kītī. Para usanē mērā itazāra karana dā vā'adā kītā, mērē tōṁ luka gi'ā atē āpaṇē dōsatāṁ nāla cali'ā gi'ā. Phira maiṁ usa nū patara vihāra vica isa bārē likhi'ā ki uha ajihā nahīṁ karadē hana, atē usanū ika kaṭhōra javāba mili'ā hai. Atē kujha samēṁ bā'ada, usanē mainū ika hōra sōśala naiṭavaraka tē likhi'ā. Asīṁ milē, atē usanē mainū kujha ajihā dasi'ā jisa nē mainū hairāna kara ditā. Iha patā cali'ā ki iha uha muḍā nahīṁ sī jisa nē mērē nāla patara vihāra kītā sī, para mainējara sī, para isa laṛakē dī taraphōṁ. Usanē usanū usa khātē vica pahuca ditī jithē sāḍā patara sī. Usanē kihā ki uha inakāra nahīṁ kara sakadā, ki'uṅki uha usa utē pūrī tar'hāṁ nirabhara karadā hai. Para uha mainū dhōkhā nahīṁ dēṇā cāhudā sī, isa la'ī usanē isa tōṁ parahēza kītā. Cupa hōra agē, uha kahidā hai, zamīra dī ijāzata nahī didā. Maiṁ hairāna hāṁ mainū kī karanā cāhīdā hai? Maiṁ āpaṇē la'ī jag'hā nahīṁ labha sakadā mainējara mērē nāla mēla ki'uṁ karēgā? Kisē hōra vi'akatī dī taraphōṁ ki'uṁ? Mainū samajha nahīṁ ā'undā.

Mainū śarama ā'undī hai ki maiṁ āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū dhōkhā ditā

 

#Dhōkhāditāgiā
Maiṁ sacamuca āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū pi'āra karadā hāṁ. Asīṁ usa nāla 2.5 Sāla rahē hāṁ. Ikaṭhē asīṁ bahuta sārī'āṁ muśakalāṁ vicōṁ laghē. Mērē pitā sāḍē riśatē dē virudha hana, isa la'ī sānū ōhalē karanā pa'ēgā. Huṇa uha phauja vica hai, usanē 1 sāla atē 3 mahīnē sēvā kītī, uthē 9 hana. Isa sārē samēṁ vica maiṁ usadā itazāra kara rihā sī, saira la'ī nahīṁ gi'ā. Usanē sabha kujha sahī kītā atē jisa tarāṁ uha cāhudā hai. Maiṁ 18 sāla dā hāṁ. Isa sāla maiṁ kazaravēṭarī vica dākhala hō'i'ā. Mērē kōla ika navāṁ samājika cakara hai. Pāṭha tōṁ bā'ada asīṁ saira karana la'ī calē ga'ē, masatī kītī. Pahilāṁ, maiṁ kadē muḍi'āṁ nāla gala nahīṁ kītī, mērī paravariśa nahīṁ hōṇa ditī. Maiṁ rūsa vica vaḍā hō'i'ā (huṇa maiṁ āramīnī'ā vica rahidā hāṁ). Mērē māpi'āṁ nē mainū sakhata rakhi'ā. Atē huṇa, jadōṁ maiṁ ithē hāṁ, maiṁ dunī'ā nū vakharē inga nāla vēkhaṇā śurū kītā. Maiṁ sōci'ā ki dōsatāṁ vāṅga muḍi'āṁ nāla gala karanā ṭhīka hai. Ihanāṁ vicōṁ ika turana tōṁ bā'ada, mērē jamātī nē mainū likhi'ā. Maiṁ basa mazāka karanā śurū kara ditā, phēra sahijē hī puchi'ā ki kī mērā bu'ā'ēphraiṇḍa hai? Maiṁ kihā uthē hai. Usanē javāba ditā ki uha hairāna nahīṁ hō'i'ā, ki'uṅki mērē varagī kuṛī āzāda nahīṁ hō sakadī. Phira usanē kihā ki uha ika laṛakī nū pi'āra karadā sī, para uha sirapha ika bacā sī, uha sirapha 14 sālāṁ dī sī. Para uha usa nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudī. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki usa dina tōṁ asīṁ usa nāla dōsata baṇa kē galabāta karanā śurū kara ditā. Usanē usa muḍē nū usadē caritara bārē jāṇadi'āṁ nahīṁ dasi'ā. Hara rōja asīṁ kalāsa vica ika dūjē nū vēkhi'ā, āpasī dōsatāṁ nāla saira karana la'ī ga'ē, śāma nū patara ditē. Atē isa tarāṁ hara dina. Maiṁ āpaṇē āpa vica iha dhi'āna dēṇā śurū kītā ki mainū usa nāla pi'āra sī, atē hō sakadā bhāvanāvāṁ vī hōṇa, para maiṁ isa nū āpaṇē āpa nahīṁ manaṇā cāhudā sī. Jadōṁ asīṁ ikaṭhē turadē sī, iha dūsari'āṁ nū lagadā sī ki sāḍē vicakāra kujha sī. Para asīṁ inakāra kara ditā. Mainū usa dī'āṁ nazarāṁ mērē vala vēkhaṇa lagī'āṁ, usanē mainū chūhi'ā, mērē vālāṁ nū chōhi'ā atē mainū galē lagā'uṇā śurū kītā jadōṁ asīṁ alavidā kahi ditā atē mainū gal'ha'tē cumi'ā. Iha mainū ajība laga rihā sī. Sakūla tōṁ bā'ada asīṁ pāraka vica jāṇā atē zidagī bārē gala karanī śurū kītī. Usanē mērā mazāka uḍā'i'ā. Usanē kihā ki maiṁ ika bahuta chōṭī atē bhōlī kuṛī sī, jō ki maiṁ viśēśa sī atē usanē mērē varagē kisē nū kadē nahīṁ vēkhi'ā sī. Jadōṁ usanē dēra hō rahī sī, usanē basa rāhīṁ mainū āpaṇē ghara lai jāṇa dā phaisalā kītā. Usanē mainū japhī pā la'ī tāṁ ki maiṁ nā ḍigāṁ. Mainū usa dī nazara mērē tē lagī. Usanē mainū pi'āra bharī'āṁ nazarāṁ nāla vēkhi'ā. Jadōṁ maiṁ ghara ā'i'ā, tāṁ usanē turata mainū bulā'i'ā, atē asīṁ savērē tina vajē taka gala kītī. Agalē dina asīṁ sā'īkala calā'uṇa dā phaisalā kītā. Maiṁ jhāṛī'āṁ vica ḍiga pi'ā atē āpaṇā hatha khuraki'ā. Usanē usanū cumi'ā atē kihā ki huṇa sabha kujha lagha jāvēgā. Phira asīṁ pāraka vica baiṭhaṇa dā phaisalā kītā. Iha pahilāṁ hī dēra atē ṭha was sī. Usanē mainū galē lagā'uṇā śurū kītā tāṁ ki maiṁ jama nā sakāṁ, mainū dasi'ā ki maiṁ kinā sōhaṇā sī, ki āpaṇī zidagī vica maiṁ āpaṇē varagē kisē nū kadē nahīṁ vēkhi'ā sī. Usanē kihā ki jadōṁ usanē mainū pahilī vāra vēkhi'ā, usanē sacamuca mainū pasada kītā atē ātamā vica ḍuba gi'ā. Usanē mērā hatha phaṛi'ā, kihā ki mērī camaṛī bahuta narama hai, jō ki mainū bahuta cagī khuśabū ā'undī hai. Usanē mērē galāṁ atē garadana nū cumadē hō'ē, jūṛa kē mainū japhī pā'uṇā śurū kara ditā. Mainū nahīṁ patā ki'uṁ, para maiṁ virōdha nahīṁ kītā. Usa pala, maiṁ dunī'āṁ dī hara cīja bārē bhula gi'ā. Usanē mērī naka, mathē, akhāṁ, gal'hāṁ, garadana nū cumaṇā śurū kītā, phira usadī naka nū mērē sira dē sikhara'tē daphanā ditā. Maiṁ usa nū hōra sakhata japhī pā la'ī, usa dē gala atē garadana'tē cumi'ā. Usanē mainū akha vica vēkhi'ā atē mērē bul'hāṁ nū cumi'ā. Maiṁ jhaṭakē nāla, hōśa vica ā ga'ī atē khica la'ī ga'ī. Maiṁ bain̄ca tōṁ uṭhi'ā, ghabarāhaṭa nāla turanā śurū kītā, atē uha ghabarāhaṭa nāla sigaraṭa pīṇa lagā. Iha vēkhadi'āṁ, maiṁ usa kōla gi'ā, baiṭha gi'ā atē usa nū gal'ha'tē cumi'ā. Usanē mainū kasa kē japhī pā'ī atē kihā ki uha mainū bahuta pi'ārā sī. Dēra sī. Usanē mainū ghara lai jāṇa dā phaisalā kītā. Basa vica usanē phira kamara nū japhī pā la'ī. Śalāghā. Sārī rāta asīṁ usa nāla fōna tē galāṁ kītī'āṁ. Usanē kapaṛē nahīṁ badalē ki'uṅki uha mērē varagā badabū pā rahē sana. Uhanū mērī badabū sacamuca pasada sī. Maiṁ puchi'ā ki sāḍē nāla kī hō rihā hai. Usanē kihā ki usanū nahīṁ patā. Hālāṅki asīṁ pahilāṁ hī sabha kujha samajha cukē hāṁ. Ika dina bā'ada, asīṁ pāraka vica dubārā milaṇa dā phaisalā kītā. Usanē mainū phira tōṁ japhī pā'uṇā śurū kara ditā. Phira mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nē mainū bulā'i'ā. Maiṁ gala karana calā gi'ā. Jadōṁ maiṁ vāpasa ā'i'ā, maiṁ dēkhi'ā ki uha bahuta ghabarā'i'ā hō'i'ā sī, uha tamākūnōśī kara rihā sī. Maiṁ usa tōṁ sigarēṭa khōha la'ī atē suṭa ditā. Usanē usanū japhī pā'ī. Usanē mainū vī japhī pā'ī atē kihā ki iha sabha galata sī, ki sāḍī mulākāta nā hōṇī bihatara sī. Kisē kārana karakē maiṁ parēśāna sī. Usanē mērī'āṁ akhāṁ vica vēkhi'ā atē mērē bul'hāṁ nū cumi'ā. Usa pala, maiṁ ghabarā gi'ā jāpi'ā. Para maiṁ iha pasada kītā. Maiṁ cumāṁ nū javāba ditā. Asīṁ sārī śāma usa dē nāla isa bain̄ca'tē bitā'ī. Asīṁ japhī pā la'ī atē cumi'ā. Ata vica usanē kihā ki uha mainū pahilāṁ milaṇā cāhēgā. Uha mērē nāla ika parivāra dī śurū'āta karanā cāhēgā. Usa dina, jadōṁ asīṁ usa nāla phōna'tē gala kītī tāṁ usanē kihā ki uha mainū pi'āra karadā hai. Para phira usanē puchi'ā ki jadōṁ mērā bu'ā'ēphraiṇḍa vāpasa ā'undā hai tāṁ sāḍē nāla kī vāparēgā. Mainū nahīṁ patā sī ki maiṁ kī javāba dēvāṅgā. Uha isa praśana nāla mainū adarōṁ māra rihā sī. Agalē dina asīṁ phira milē. Asīṁ ika ujāṛa jag'hā tē calē ga'ē, jivēṁ ki ika janataka bagīcā, atē cumaṇā śurū kītā. Ika tar'hāṁ dā janūna sī. Uha mainū lai gi'ā atē mainū āpaṇī gōda vica biṭhā'i'ā. Asīṁ sacamuca ika dūjē nū cāhudē sī, para phira vī patā sī ki sāḍē vicakāra kujha nahīṁ hō sakadā. Isa la'ī asīṁ usa nāla cāra ghaṭē bitā'ē. Maiṁ kihā ki maiṁ sauṇṇā cāhudā hāṁ atē jāgaṇā nahīṁ cāhudā. Usanē kihā: "Maiṁ vī, para tuhāḍē nāla hāṁ." Phēra usanē mainū āpaṇī'āṁ bāhāṁ vica lai li'ā atē cakara lagā'uṇa atē cumaṇa lagā. Jadōṁ hanērā hō gi'ā, usanē mērē ghara calaṇa dā phaisalā kītā. Asīṁ usa nāla gala kītī atē mahisūsa kītā ki asīṁ ika dūjē tōṁ bagaira nahīṁ rahi sakadē. Para sānū bahuta śarama ā'undī hai ki asīṁ ajihī harakata kara rahē hāṁ.


Mainū ghara lai kē, usanē mainū bul'hāṁ'tē cumi'ā atē calā gi'ā. Maiṁ bahuta udāsa sī. Śāma nū asīṁ fōna'tē dubārā gala kītī. Usanē kihā ki uha mērē bagaira nahīṁ rahi sakadā, para sānū vaḍaṇa dī zarūrata hai, ki'uṅki uha kisē hōra dē badakisamatī'tē khuśī nahīṁ baṇā'uṇā cāhudā. Usa nē kihā ki maiṁ usa nāla khuśa nahīṁ hāṁ. Āḵẖarakāra, sāḍē azīzāṁ nāla dhōkhā karanā sāḍē la'ī bahuta burā hōvēgā. Iha ika pāpa hai. Bhāvēṁ iha sāḍē tē asara nahīṁ pā'undā, phira vī iha sāḍē baci'āṁ nū prabhāvata karēgā. Mērē la'ī iha śabada suṇanā bahuta dukhadā'ī sī, ki'uṅki maiṁ samajha gi'ā sī ki maiṁ isa vi'akatī tōṁ bagaira nahīṁ rahi sakadā. Mainū nahīṁ patā ki iha kisa kisama dī bhāvanā hai - pi'āra, pi'āra jāṁ pi'āra. Maiṁ puchi'ā ki thōṛā hōra samāṁ laghē, jisadā javāba usanē ditā ki bā'ada vica isadā hisā hōṇā hōra vī dukhadā'ī hōvēgā. Maiṁ puchi'ā ki kī uha mērē tōṁ bināṁ kara sakadā hai. Usanē kihā nahīṁ, para iha mainū parēśāna nā hōṇa di'ō. Maiṁ usa nū kihā ki maiṁ usa tōṁ bināṁ nahīṁ rahi sakadā. Usanē kihā maiṁ kara sakadā hāṁ. Usanē phaisalā kītā ki uha mainū bhulā'uṇa la'ī ka'ī mahīni'āṁ la'ī jārajī'ā vica āpaṇē māpi'āṁ kōla jāvēgā. Hālāṅki uha samajhadā hai ki iha sabhava nahīṁ hai. Usanē mainū dasi'ā ki maiṁ hamēśāṁ usadā dūta rahāṅgā, para mainū āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa dē nāla hōṇā cāhīdā hai, ki'uṅki sirapha uha hī mainū khuśa kara sakadā hai. Isa'tē asīṁ āpaṇē riśatē nū khatama kara ditā. 4 Dina lagha ga'ē hana. Uha mērē vicārāṁ tōṁ bāhara nahīṁ jāndā. Maiṁ hamēśāṁ sōśala naiṭavaraka tē usadē pēja tē jāndā hāṁ, maiṁ khuda udāsa kahāṇī'āṁ baṇā'undā hāṁ. Uha unhāṁ vala vēkhadā hai, para kō'ī utara nahīṁ didā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki mainū usa nū bhulaṇā cāhīdā hai, para maiṁ usa nū likhaṇā cāhudā hāṁ. Sārā samāṁ mainū usadē nāla bitā'ē uha pala yāda hana. Mainū viśavāsa nahīṁ hai ki maiṁ āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū dhōkhā dē sakadā hāṁ. Ākhirakāra, sāḍē kōla ajihā mazabūta ​​pi'āra sī! Maiṁ ajē vī usanū pi'āra karadā hāṁ, para pahilāṁ jinā nahīṁ. Huṇa mērē sārē vicāra kisē hōra vi'akatī bārē hana. Maiṁ bahuta apamānita atē śaramidā hāṁ, mērī zamīra mainū tasīhē didī hai. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ kivēṁ jī sakadā hāṁ. Mainū samajha nahīṁ ā'undī ki āpaṇē āpa nū kivēṁ samajhaṇā hai. Iha mahisūsa hudā hai ki mērā adhā dila mērē pi'ārē nāla hai, atē dūsarā adhā ika sahipāṭhī dē nāla. Mainū kī karanā cāhīdā hai? Mērā bu'ā'ēphraiṇḍa mainū bahuta pi'ārā hai. Maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ atē usa nū dukhī nahīṁ karanā cāhudā. Atē isadē la'ī mērī'āṁ vakharī'āṁ bhāvanāvāṁ hana. Para mainū iha vī samajha nahīṁ ā'undā ki kihaṛā hai.

Ika bacapana dē muḍē dā ikabālī'ā bi'āna

 

#Ikarāranāmā
Aja maiṁ āpaṇī sahēlī nū chaḍa ditā, jō mērē la'ī ika pi'ārā mitara vī sī atē madada atē madada la'ī hamēśāṁ ti'āra sī. "Vibhāgīkarana" karana la'ī ka'ī labē barēka dē nāla 3 sālāṁ la'ī mili'ā. Uha vakha-vakha hō ga'ē, ghumadē-phiradē hana. Iha usa pala taka sī jadōṁ maiṁ ika āma vi'akatī vāṅga jīṇa dī kōśiśa karana atē usadē nāla ika sihatamada sabadha baṇā'uṇa la'ī pīṇā bada kara ditā. Pahilāṁ sabha kujha ṭhīka sī. Isadī sārī mahimā vica ādaraśatā dā daura. Usanē mainū tōhafē ditē, atē maiṁ usanū ditā. Asīṁ ikaṭhē cagē mahisūsa kītē. Para samēṁ dē bītaṇa nāla, maiṁ usa dē pratī rōsa pragaṭa karadi'āṁ, kō'ī aṇacāhē mahisūsa karana lagī. Iha bhāvanā bahuta asapaśaṭa atē asathira sī. Maiṁ ākharī samēṁ taka āpaṇē āpa nū iha savīkāra nahīṁ kītā. Huṇa vī, maiṁ kujha vaḍaṇa tōṁ bā'ada, muśakila nāla savīkāra kara sakadā hāṁ. Asīṁ pichalē dō mahīni'āṁ tōṁ saikasa nahīṁ kītā. Usanē mērē la'ī mukadamā bada kara ditā ki uha kauṇa hai. Utējita nahīṁ hō'i'ā atē maiṁ usa nū badalaṇā cāhudā sī. Iha ahisāsa karadi'āṁ ki ithē kō'ī pi'āra nahīṁ hai, maiṁ viśēśa taura'tē isa nū badalaṇa dī kōśiśa nahīṁ kītī. Para usanē āpaṇē pratī, dunī'āṁ pratī, āpaṇē pratī āpaṇā rava'ī'ā badalaṇa dī kōśiśa kītī. Savai-savīkritī du'ārā usanū pi'āra karana dī kōśiśa kītī. Iha kama nahīṁ kītā. Nā hī usa nāla pi'āra karanā, atē nā hī āpaṇē āpa nū savīkāra karanā atē badalaṇā kama nahīṁ kītā. Mainū huṇa sapaśaṭa taura tē mahisūsa hō'i'ā hai ki ika dina iha riśatā ḵẖatama hōṇā pavēgā. Nāpasadāṁ dī bhāvanā nū nazara adāza karanā huṇa sabhava nahīṁ sī. Tusīṁ kahi sakadē hō ki mainū kisē riśatē dī zarūrata nahīṁ sī, jāṁ iha ki maiṁ kujha manōvigi'ānaka dakhala kārana isa dē kābala nahīṁ hāṁ, atē tusīṁ sahī hōvōgē. Maiṁ bacapana vica hāṁ apavitara bhāvanātamaka, samājaka, hōra kujha vī. Atē iha mērā pahilā riśatā hai. Huṇa mērī zidagī vica mērē mātā pitā atē mērē la'ī unhāṁ dā bē'ata pi'āra hai. Usadē kārana, mērī 22 sālāṁ dī umara vica, maiṁ ajē vī padarāṁ varagā hāṁ. Dūsarē sārē lōkāṁ la'ī jō maiṁ khuśakisamata sī ika dina dē āsa pāsa hōṇa dā, maiṁ isa nāla naramā'ī, gaira vivahāraka putga nāla pēśa karana la'ī, ilāja kītā. Maiṁ unhāṁ nū bināṁ kisē kārana jāṁ vi'ākhi'ā la'ī āpaṇī zidagī tōṁ bāhara suṭa ditā, ki'uṅki maiṁ isa tar'hāṁ bihatara mahisūsa kītā, ucā. Para mainū mērī huṇa dī sābakā prēmikā, mērē ākharī dōsata la'ī bahuta afasōsa hai. Atē mainū āpaṇē āpa la'ī afasōsa hai. Maiṁ huṇa taka dī akalamadī śakatī dē dōśī du'ārā dama ghuṭa rihā hāṁ. Uha ika śānadāra vi'akatī hai. Uha sacamuca mainū asala pi'āra karadī sī. Hālāṅki iha mērē la'ī kadē nahīṁ vāparadā sī ki mērē varagē kisē nū ajihā hatāśa mukatīdātā labha sakadā sī. Pichalī vāra, ajihē tībara darada nū mahisūsa karadi'āṁ, maiṁ ka'ī sālāṁ dī savai-vināśa dē tala'tē sedhi gi'ā, atē āpaṇē āpa nū dubārā iha anubhava karana dī āgi'ā dēṇa dī himata nahīṁ kītī. Huṇa maiṁ imānadārī nāla ika āma zidagī cāhudā hāṁ. Maiṁ ika ni nerōsisa kalīnika vica jā rihā hāṁ atē āpaṇē vivahāra dē namūnē, dhāranā nū bhaṭakaṇā, atē isa tar'hāṁ hōra sudhāra rihā hāṁ. Iha mainū tasīhē didā hai ki acānaka maiṁ ṭhīka hō jāvāṅgā, "vaḍē hō jāvāṅgā", pūrī tarāṁ nāla baṇa jāvāṅgā, para mainū iha manaṇā pa'ēgā ki asīṁ ikaṭhē hō sakadē hāṁ. Ki mainū sirapha mērē"pakaṇa" hōṇa taka itazāra karanā pi'ā. Uha itazāra karana la'ī ti'āra sī, para maiṁ hara cīza nū naśaṭa karana la'ī bēcaina sī. Yānī, iha acānaka badala jāndā hai ki maiṁ usa nū pi'āra nahīṁ kītā, para āpaṇē āpa nū pi'āra nahīṁ kītā. Ākharakāra, mainū nahīṁ lagadā ki maiṁ kisē nū jāṁ kisē cīza nū pi'āra karadā hāṁ. Maiṁ hōnda vica ā'i'ā hāṁ

Patī dhōṇā pasada nahīṁ karadā

 

#Dhōvō
Mainū ika bahuta hī nāzuka samasi'ā hai. Mērē patī bahuta hī ghaṭa nahā'undē hana atē āpaṇē dada buraśa karadē hana, atē maiṁ usanū zi'ādā vāra ajihā karana la'ī nahīṁ dē sakadā. Usadā sakhata sarīraka mihanata hai, kudaratī taura'tē, uha uthē bahuta zi'ādā pasīnā laindā hai, usadē hathāṁ nū gadā kara didā hai, atē usadē nahu hēṭha gadagī. Uha dina vica ika vāra śāvara laindā hai jadōṁ uha śāma nū kama tōṁ ghara ā'undā hai. Para, ka'ī vārī, uha pūrī tar'hāṁ thaki'ā hō'i'ā ā'undā hai, khāndā hai, phōna'tē iṭaranaiṭa dēkhaṇa la'ī sāḍē bisatarē' tē lēṭa jāndā hai atē sauṁ jāndā hai. Atē maiṁ usanū hōra dhaka nahīṁ sakadā atē usanū śāvara tē nahīṁ bhēja sakadā. Sabha kujha ṭhīka rahēgā, para phira savērē uha jāga sakadā hai atē saikasa cāhudā hai. Jadōṁ maiṁ inakāra karadā hāṁ, ki'uṅki uha gadā hai, gadē dadāṁ nāla, tāṁ uha aviśavāśa nāla nārāza hai atē gusē vica hai. Usē samēṁ, uha ajē vī śāvara'tē nahīṁ jāndā, para ti'āra karadā hai atē kama la'ī ravānā hudā hai. Saradī'āṁ vica, jadōṁ mērā patī jaikaṭa vica hudā hai, sabha kujha ajē vī hudā hai. Para garamī'āṁ vica, garamī vica, uha savērē pasīnē nāla uṭhadā hai, usa nū badabū ā'undī hai. Atē isa avasathā vica, uha kama karana la'ī adhē śahira vicōṁ laghadā hai. Ka'ī vāra hō'ē sana ki maiṁ savērē usa nāla ikaṭhē gi'ā sī, atē mahisūsa kītā ki iha kujha sī. Usanē haiṇḍarēla phaṛana la'ī āpaṇā hatha uṭhā'i'ā, atē āsa pāsa dē vi'akatī utē pasīnē dī lahira vaṛa ga'ī. Maiṁ iha samajhā'uṇa dī kōśiśa kītī ki iha asabhava hai, ki iha bhi'ānaka hai. Usa nāla laṛi'ā. Para vi'aratha uha dūji'āṁ dī'āṁ rāvāṁ bārē kō'ī jhijaka nahīṁ didā, uha mērī'āṁ ṭipaṇī'āṁ karakē nārāza hō jāndā hai atē mērē javāba vica badanāmī karana lagadā hai ki sāḍē ghara vica kujha galata hai - khiṛakī nū dhōtā nahīṁ jāndā jāṁ sūpa nū namaki'ā jāndā hai. Jivēṁ, maiṁ khuda ika ādaraśa nahīṁ hāṁ, atē isa la'ī mainū usa nū sikhā'uṇa dā kō'ī adhikāra nahīṁ hai. Nārāza hō'ē ki maiṁ usa nū cumaṇā nahīṁ cāhudā. Atē maiṁ nahīṁ cāhudā ki'uṅki usa dē sāhāṁ vicōṁ badabū ā rahī hai. Pahilāṁ maiṁ sōci'ā ki iha isa la'ī sī ki'uṅki usa dē dada kharāba hana jāṁ pēṭa hai. Suṇi'ā ki mūha tōṁ badabū ā rahī hai. Maiṁ usa dā ilāja karana jā rihā sī. Para phira ika dina maiṁ āpaṇē patī nū lagātāra dō vāra āpaṇē dadāṁ nū cagī tar'hāṁ braśa karana vica kāmayāba hō gi'ā atē, ō, camatakāra, māṛī sāha jivēṁ ki sī. Maiṁ ghaṭō ghaṭa āpaṇē dada buraśa karana'tē zōra didā hāṁ. Para patī iha saṭapa-ḍaika du'ārā karadā hai, jē uha sāpha karadā hai, iha burā hai. Nahu dē hēṭhōṁ gadagī mahīnē vica ika vāra sāfa kītī jā sakadī hai. Maiṁ bhīṛa vālī'āṁ thāvāṁ'tē pahilāṁ hī usa la'ī śaramidā karana dā ādī hāṁ, jadōṁ uha ṭrānsapōraṭa vica ajihē hathāṁ nāla laindā hai jāṁ saṭōra vica paisē didā hai. Para jadōṁ uha mainū jāṁ kisē bacē nū chūhadā hai jō inhāṁ hathāṁ nāla ika sāla dā vī nahīṁ hudā, tāṁ uha mainū kucaladā hai. Jadōṁ mērā patī kama tōṁ ghara ā'undā hai, uha āpaṇē hatha nahīṁ dhōndā jada taka maiṁ usanū phaṛa kē usanū zabaradasatī nahīṁ karadā. Usadā manaṇā hai ki iha bakavāsa hai, cīnī samārōha, mērī'āṁ edkaṛāṁ, usa nū sakraica tōṁ ghasīṭadē hō'ē. Isa daurāna, daravāzē tōṁ bilakula dūra, patī bacē kōla jāndā hai, para tusīṁ uhī kōrōnāvā'irasa nū galī atē āvājā'ī tōṁ li'ā sakadē hō. Maiṁ ika milī'ana vāra samajhā'i'ā hai ki maiṁ tuhānū āpaṇē hatha dhōṇa la'ī ki'uṁ kahidā hāṁ. Para iha kadha dē virudha maṭara varagā hai. Sāḍī jāṇa-pachāṇa dē samēṁ, uha phira vī akasara dhōtā jāndā sī, atē nahā'uṇa, mērē dada buraśa karana, tāzē kapaṛē pā'uṇa dī mērī maga nū suṇadā sī. Para sāḍē vi'āha dē daurāna, mērā prabhāva haulī haulī ghaṭa jāndā gi'ā. Huṇa maiṁ āpaṇē patī nāla kadē vī savērē kitē nahīṁ jāndī, ki'uṅki mainū śarama ā'undī hai. Ika dina dī chuṭī tē, ka'ī vāra maiṁ usanū ika ghapalē nāla savērē śāvara vica li'ā'uṇa dā prabadha karadā hāṁ. Para iha sabha hai. Maiṁ hāra mana la'ī atē mahisūsa kītā ki tusīṁ āpaṇē patī nū nahīṁ badala sakadē. Maiṁ sirapha sapaśaṭa taura tē zōra dēṇa dā phaisalā kītā ki uha mērē ghara vica sāfa sī. Para isa sathitī dī niratara ulaghaṇā hudī hai. Atē iha nā sirapha mērē patī nāla jinasī sabadha rakhadā hai, para āma taura'tē ālē du'ālē hudā hai. Maiṁ nahīṁ jāṇadī isa nāla kī karāṁ.

Patanī nē kihā ki usanē mainū kadē pi'āra nahīṁ kītā

 

#Patanī
Maiṁ 31 sālāṁ dā hāṁ dūsarē vi'āha vica sī. Jisa vica uha 3 sāla rihā. Sabha kujha vadhī'ā sī. Ika vi'āha, ika bacā paidā hō'i'ā sī, uha sapūrana sadabhāvanā vica rahidē sana. Bēśaka, ithē galataphahimī'āṁ sana, para unhāṁ tōṁ bināṁ kō'ī rasatā nahīṁ sī. Parivāra sadhāraṇa hai. Maiṁ kama karadā hāṁ, maiṁ cagī kamā'ī karadā hāṁ. Kisē nū kisē cīza dī zarūrata nahīṁ sī. Asīṁ sadhāraṇa zidagī batīta kītī. Jadōṁ mērī patanī garabhavatī hō'ī, tāṁ asīṁ satavēṁ savaraga vica hāṁ, jivēṁ ki bacē dī yōjanā baṇā'ī ga'ī sī atē bahuta hī manabhā'undā sī. Asīṁ bhavikha la'ī yōjanāvāṁ baṇā'ī'āṁ atē ika asala parivāra - mazabūta ​​atē dōsatānā sī. Bacā tadarusata atē mazabūta ​​paidā hō'i'ā sī, para bahuta bēcaina. Asīṁ dina atē rāta nahīṁ saundē. Ḵẖāsakara usadā patī, uha bahuta thaki'ā hō'i'ā sī atē haulī haulī āpaṇē āpa nū taṇā'a vica lai gi'ā. Māpē āsa pāsa nahīṁ hudē. Uha kisē hōra dēśa vica rahidē hana, isa la'ī unhāṁ nē sirapha salāha dī madada kītī (tuhāḍā bahuta dhanavāda). Sānū galataphahimī'āṁ hōṇī'āṁ śurū hō ga'ī'āṁ ki'uṅki maiṁ vī kama tōṁ thaki'ā hō'i'ā sī atē pūrī tākata vica sahā'itā nahīṁ kara saki'ā. Para jadōṁ mērē kōla muphata samāṁ sī, maiṁ isa nū pūrī tar'hāṁ āpaṇē bacē nū samarapita kara ditā. Isa la'ī uha jī'undē rahē - phira phuhāra, pi'āra. Mērī patanī, huṇa ika sābakā, bahuta badalaṇī śurū kītī. Uha udāsa vi'akatī baṇa ga'ī. Maiṁ hara sabhava tarīkē nāla usa dā samarathana kītā, usanū kisē tar'hāṁ ārāma karana, muṛa cālū karana dī kōśiśa kītī. Para hāla hī vica usanē iha ghōśaṇā karanā śurū kītā ki usanū ika gaira-viśavāsī vi'akatī vāṅga mahisūsa hō'i'ā sī, atē uha ajihī zidagī nahīṁ cāhudī sī. Navī'āṁ muśakalāṁ śurū hō'ī'āṁ. Iha sabha isa tatha dē nāla śurū hō'i'ā ki maiṁ usadē brā.Zara vica lika la'ī ika bēnatī vēkhī"jēkara maiṁ āpaṇē patī nū pi'āra nahīṁ karadā tāṁ kī karāṁ?" Maiṁ hairāna sī. Isadī umīda nahīṁ sī. Maiṁ gala karana dī kōśiśa kītī, para kō'ī phā'idā nahīṁ hō'i'ā. Galabāta usadī pahilakadamī'tē 5 miṭa bā'ada khatama hō'ī. Usanē iṭaranaiṭa tē kama karanā śurū kītā atē phira sabha kujha.Hi gi'ā. Iha sārā dina hai. Uha ika jūmabīna vica badala ga'ī. Maiṁ atē bacē dī piṭhabhūmī vica alōpa hō ga'ē. Asīṁ zi'ādā tōṁ zi'ādā vāra sahu khāṇē śurū kara ditē. Uha śābadika taura tē sabha kujha pasada nahīṁ karadā sī. Ghuṭāli'āṁ daurāna, usanē akasara kihā ki uha mainū pi'āra nahīṁ karadī atē kadē mainū pi'āra nahīṁ karadī. Sabha kujha jō ika galatī sī. Uha mērē la'ī bahuta paradēsī hō ga'ī. Para maiṁ usa nū pi'āra kītā, atē usanē nahīṁ kītā. Atē phira ika dina usanē basa āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kītī'āṁ atē mainū bāhara jāṇa la'ī kihā. Usa nē kujha dina bā'ada talāka la'ī dā'ira kara ditā. Dō mahīni'āṁ tōṁ maiṁ iha jāṇana la'ī gala karana dī kōśiśa kītī ki samasi'ā kī hai. Usanē inhāṁ samasi'āvāṁ dē hala dī pēśakaśa kītī, para uha gala karana la'ī rāzī nahīṁ hō'ī. Uha mērā apamāna karadā hai, bhi'ānaka cīzāṁ likhadā hai jō mērē tē bahuta prabhāva pā'undē hana. Maiṁ huṇa dō mahīni'āṁ tōṁ ikalā rihā hāṁ. Maiṁ usa tōṁ bināṁ nahīṁ rahi sakadā. Maiṁ sōcadā hāṁ atē hara cīza nū manadā hāṁ. Para usanē driṛatā nāla phaisalā kītā atē āpaṇī rā'ē nahīṁ badaladī. Isa tōṁ ilāvā, uha pahilāṁ hī saragaramī nāla ika sajaṇa dī bhāla kara rihā hai. Atē maiṁ pahilāṁ hī bhula ga'ī sī jadōṁ maiṁ saundā sī atē āma taura tē khāndā sī. Iha mērā ikabāla hai.

Patanī tōṁ bē'izatī kārana talāka hō gi'ā

 

#Vicāra
Ālē du'ālē bahuta sārē talāka hana jō mainū hairāna nahīṁ hō'i'ā jadōṁ mainū patā lagi'ā ki mērē sāthī nē vī talāka laiṇa dā phaisalā kītā hai. Uha kinī citā karadā hai iha sapaśaṭa nahīṁ hai. Ika ādamī, atē isa la'ī vikhāvā karana dī nahīṁ, hara cīza nū āpaṇē vica rakhaṇa dī kōśiśa karadā hai. Sāḍā bahuta bharōsēmada riśatā hai. Iha nahīṁ ki asīṁ ika dūjē dē nijī jīvana bārē visathāra nāla vicāra vaṭāndarē kītē, para samēṁ samēṁ tē parivāra, patī'āṁ, patanī'āṁ bārē kujha galabāta hudī rahī. Vailērī ka'ī vāra āpaṇē parivāra, patanī, putara bārē kujha dasadī. Maiṁ ika vāra puchi'ā ki uha usa nū kārapōrēṭa samāgamāṁ vica ki'uṁ nahīṁ li'ā'undā, jō sāḍē kōla akasara hudā hai. Usanē javāba dēṇa tōṁ parahēza kītā, para maiṁ zōra nahīṁ pā'i'ā. Para, kisē vī likerata dī tar'hāṁ, maiṁ usadī patanī bārē utasuka sī. Vailarī ḵẖuda kāfī ākaraśaka, hasamukha, cusata hai. Sārī'āṁ kisamāṁ dī'āṁ kahāṇī'āṁ, kisē suṇā'uṇā pasada karadā hai. Uha hai, dōsatānā atē gala karana la'ī kāfī suhāvaṇā. Kama tē atē zidagī vica dōvēṁ, uha hamēśā madada karēgā jē tusīṁ puchō. Mālakāṁ la'ī jubalī ika kama vālē dina ḍigī. Cāhē sakaṭa nāla juṛi'ā hō'i'ā hōvē, jāṁ āpaṇē khuda dē kisē kārana karakē, sāḍē mukhī nē dafatara vica isa nū nimaratā atē sahī tarīkē nāla manā'uṇa dā phaisalā kītā. Satikāra nāla praśasāyōga śabadāṁ, tōhafē atē pi'āra, satikāra atē hōra satikāra dē bharōsē dī niradhārata mātarā prāpata karana tōṁ bā'ada, janamadina laṛakā ghara chaḍa gi'ā, sānū hōra mazēdāra karana la'ī chaḍa ditā. Śā'ida usa tōṁ jō usanē pītī sī, jāṁ śā'ida sabha kujha āpaṇē āpa vica rakha kē thaka ga'ī sī, valērā nē usadā dila khōl'ha ditā. Usa nē kihā: “Tusīṁ jāṇadē hō, jadōṁ maiṁ atē mērī patanī kitē ikaṭhē jāndē hāṁ, āpaṇē dōsatāṁ, sāḍī sasa tē jāndē hāṁ, uha mainū ika śabada nahīṁ kahiṇa didī. Uha hara jag'hā vica ā jāndā hai, sahī karadā hai, ṭipaṇī'āṁ karadā hai. Cuṭakalē bārē dasadi'āṁ, usanē turata dasi'ā ki hara kō'ī isa purāṇī cīza nū jāṇadā hai. Maiṁ kisē cīza bārē gala karanā śurū karāṅgā, uha dubārā, sahī, vi'agātamaka. Atē phira vī, uha hara kisē nū mērī'āṁ galatī'āṁ, kamī'āṁ bārē dasadā hai, mazāka karadā hai. Atē jadōṁ uha, āpaṇī sasa nāla mila kē, mahimānāṁ dē sāmhaṇē, vicāra-vaṭāndarē karana laga paindē hana ki maiṁ kithē āpaṇī'āṁ jurābāṁ rakhī'āṁ hana, kivēṁ maiṁ śailapha nū laṭakaṇa dī kōśiśa kītī sī jāṁ āpaṇī sakī nū tōṛi'ā sī, mainū nahīṁ patā ki kithē jāṇā hai. Ka'ī vāra maiṁ usadā mūha bada karanā cāhudā hāṁ. Maiṁ usa nū samajhā'uṇa dī kōśiśa kītī ki jē kujha galata hai, tāṁ uha mainū ikalē vica dasa dēvē, para uha kahidī hai ki sirapha mūrakha lōka saca'tē aparādha laindē hana. Maiṁ usa nāla kama bārē pahilāṁ gala kītī, sabha kujha dasi'ā. Isa la'ī uha, mērī'āṁ sārī'āṁ muśakalāṁ tōṁ, iha siṭā ka.Dī hai ki maiṁ ika kamazōra hāṁ, atē hara ika nū isadī ripōraṭa karadā hāṁ. Atē āpaṇē bēṭē nāla, uha vī isa tar'hāṁ kama karadā hai, bhāvēṁ maiṁ usa tōṁ kinā vī puchāṁ, tāṁ jō uha ghaṭō ghaṭa ika bacē dī maujūdagī vica cupa rahē. Sasa atē sahurā mērē nāla mūrakha varagā vivahāra karadē hana. Putara nahīṁ manadā. Jē maiṁ kujha vī karana tōṁ varajadā hāṁ, tāṁ uha mērī māṁ kōla jāndā hai. Atē uha karadī hai. Kama tē, mainū mani'ā jāndā hai, satikāri'ā jāndā hai, para maiṁ ghara ā jāndā hāṁ, atē maiṁ uthē bināṁ sōṭī dē hāṁ. Uha mainū ika paisā nahīṁ didī. Mērē kōla kāfī sī. Atē agē ikaṭhē rahiṇa dī kī gala hai? ” Imānadāra hōṇa la'ī, mainū nahīṁ patā sī ki maiṁ kī kahāṁ. Iha mērē nāla kadē nahīṁ vāparadā sī ki valērā dā parivāra ajihā hō sakadā sī. Āḵẖarakāra, maiṁ unhāṁ sārē sālāṁ dē sān̄jhē kama dē tarīkē nāla jāṇadā hāṁ, jadōṁ sabha kujha hudā hai, mainū usa la'ī sabha tōṁ vadhī'ā mahisūsa karā'undā hai. Atē kēvala maiṁ ikalā nahīṁ. Uha ika bharōsēmada vi'akatī hai, uha kadē badala jāṁ dhōkhā nahīṁ dēvēgā. Isadē ulaṭa, iha uhanāṁ dī rakhi'ā karadā hai jō ika jāṁ kisē tarīkē nāla, ika muśakala sathitī vica ā ga'ē. Uha dōsatānā atē bharōsēmada hai, atē isadī kadara nā karanā asabhava hai. Para hōvō jivēṁ ki iha hō sakadā hai, atē valērā dā talāka hō gi'ā hai. Sāḍē dafatara vica sāḍē kōla bahuta sārī'āṁ aṇavi'āhī'āṁ kuṛī'āṁ hana jō ika vi'āhutā ādamī nāla kisē kisama dā riśatā jōṛana dā jōkhama la'ē bagaira usa nū khuśī nāla vēkhadī'āṁ sana. Atē huṇa, āzāda hō kē, valērā toratāṁ la'ī vadhērē dilacasapī laiṇa laga pi'ā. Isa la'ī iha sabhāvanā nahīṁ hai ki usa dī ikalatā khicēgī. Atē āpaṇē parivāraka dōsatāṁ dī sagata vica maiṁ iha vēkhaṇā śurū kītā ki patanī'āṁ āpaṇē patī'āṁ nāla kivēṁ pēśa ā'undī'āṁ hana. Atē, tusīṁ jāṇadē hō, maiṁ akasara dēkhi'ā hai ki kivēṁ patanī, śā'ida isa la'ī kō'ī mahatava nahīṁ rakhadī, jāṁ mazāka uḍā'uṇā cāhudī hai, surakhī'āṁ vica hōṇā, jāṁ ithōṁ taka ki usa dī mahatatā tē zōra dē kē, āpaṇē patī nū ika ajība sathitī vica pā'undī hai, jisa nāla uha makhaula atē mazāka uḍā'undī hai. Valērā dē śabadāṁ nū niratara yāda karadi'āṁ, maiṁ āpaṇē āpa nāla kivēṁ vihāra karadā hāṁ dī nigarānī karana laga pi'ā. Śābadika taura'tē"mērī jībha' tē kadama rakhaṇā," jē mērē patī dē sabadha vica tōṛana la'ī ti'āra śabada ghaṭō ghaṭa vi'agātamaka hudē. Isa tē viśavāsa karō jāṁ nā, ika samēṁ bā'ada mērā patī mērē la'ī vadhērē dhi'ānavāna, vadhērē sāvadhāna jāṁ kujha hōra baṇa gi'ā. Atē hāla hī vica usanē kihā ki usadē la'ī iha bahuta mahatavapūrana hai ki uha parivāra vica mahatavapūraṇa, pi'āra kītā atē satikāri'ā jāndā hai. Kō'ī kahēgā, uha kahidē hana, kī iha sabhava hai ki talāka dā kārana usa dī patanī dē asaphala bi'ānāṁ dē taura tē, pahilī nazara vica, thōṛā jihā hō sakadā hai? Para asīṁ kisē bi'āna bārē nahīṁ, para ika rava'ī'ē bārē gala kara rahē hāṁ. Manukha la'ī savai-māṇa hōṇā bahuta zarūrī hai, atē jē tusīṁ janataka taura tē usadē hakāra nū saṭa māradē hō, tāṁ isa dē labē samēṁ taka sahiṇa dī sabhāvanā nahīṁ hai.

Pi'ārē ādamī nū vakha hōṇa dā asala bahānā mili'ā

 

#Bahānā
Maiṁ 37 sālāṁ dā hāṁ pichalē 5 sālāṁ tōṁ maiṁ ika ādamī nāla sabadha rihā hāṁ jō mērē tōṁ ika sāla vaḍā hai. Maiṁ vēkhi'ā, bēśaka, iha sabha usa dē pratī nāpasada sī, para ki'uṅki maiṁ āpaṇē āpa nū pi'āra karadā sī, isa la'ī ika umīda sī ki kisē dina sāḍē nāla sabha kujha ṭhīka hō jāvēgā. Asīṁ 2 gharāṁ vica rahidē sī. Adara jāṇā sabhava nahīṁ sī, ki'uṅki usadē atē mērē pichalē vi'āha tōṁ bacē hana jō sāḍē nāla nahīṁ rahiṇā cāhudē sana, atē asīṁ unhāṁ nū nahīṁ chaḍa sakadē. Mērē savāla dē javāba vica, asīṁ kadōṁ vi'āha karāṅgē atē adara ā'uṇa dā hala labhāṅgē, usanē javāba ditā ki mainū ika hōra dī bhāla karanī cāhīdī hai, ki'uṅki uha vi'āha karanā atē ikaṭhē nahīṁ rahiṇā cāhudā. Usanē bahuta sārī'āṁ kōjhā galāṁ bōlī'āṁ. Usanē kihā ki maiṁ cagī tar'hāṁ pakā nahīṁ rihā, ki mērī bahuta vi'āpaka laṛī hai atē āma taura tē, usanē kadē mainū pi'āra nahīṁ kītā atē kisē nū pi'āra nahīṁ kītā. Usanū sirapha saikasa la'ī womenratāṁ dī zarūrata hai. Maiṁ sī atē sadamē vica sī. Mainū samajha nahīṁ ā rihā ki tusīṁ kisē vi'akatī dē nāla 5 sāla kivēṁ rahi sakadē hō atē ajihī'āṁ galāṁ kahi sakadē hō! Kujha satikāra hōṇā cāhīdā hai. Maiṁ paika kītā atē usa tōṁ ghara bhajā ditā. Usanē kihā ki uha ika bē'īmāna vi'akatī sī. Maiṁ ika sadhāraṇa amrata hāṁ, talākaśudā hāṁ, ḍarā'uṇī nahīṁ, maiṁ sabha kujha kara sakadī hāṁ, maiṁ kama karadī hāṁ. Maiṁ huṇa kōśiśa kara rihā hāṁ āpaṇē āpa vica tākata labhaṇa dī atē usadē śabadāṁ tōṁ bhaṭakā'uṇa dī nā. Iha naitika taura'tē muśakala hai ki pi'ārē vi'akatī nē unhāṁ pi'āra bharē śabadāṁ nū nahīṁ kihā jō maiṁ suṇana dā supanā vēkhi'ā atē inē sālāṁ la'ī itazāra kītā, para suṇi'ā ki mainū sirapha saikasa la'ī jāṁ baika'apa vikalapa dī zarūrata sī jadōṁ ki isa tōṁ vadhī'ā kō'ī nahīṁ hudā. Atē uha āpaṇī'āṁ kamī'āṁ nāla mērē la'ī ika ādaraśa sī, ki'uṅki maiṁ usa nū pi'āra kītā atē usa dī'āṁ sārī'āṁ kamī'āṁ nū pāsē kara ditā. Maiṁ kisē dī nahīṁ suṇī jadōṁ unhāṁ nē mainū kihā ki jē maiṁ ika jāṁ dō sālāṁ vica ika pēśakaśa nahīṁ kītī, tāṁ ajihā karana dī sabhāvanā nahīṁ hai. Maiṁ itazāra kītā, mahisūsa kītā ki asala vica mērī zarūrata nahīṁ sī, para maiṁ driṛatā nāla itazāra kītā, uḍīka kītī, uḍīka kītī. Lavō, iha hai. Iha cagā hai ki mainū sacā'ī patā lagī, para jē maiṁ hōra itazāra karadā, tāṁ maiṁ āpaṇē āpa nū pūrī tar'hāṁ gu'ā baiṭhāṅgā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki jē kō'ī ādamī jhijakadā hai, tāṁ isadā matalaba hai ki uha tuhānū yakīna nahīṁ karadā ki tusīṁ uha hō. Uha vēkha rihā hai. Jada taka, bēśaka, niyama niradhārata nahīṁ hudē mērē kēsa vica, samāṁ niradhārata nahīṁ kītā gi'ā sī. Huṇa maiṁ mahisūsa kara rihā hāṁ jivēṁ uha mērē du'ālē ghuma ga'ē hōṇa. Maiṁ rōṇā cāhudā hāṁ atē maiṁ nahīṁ kara sakadā, maiṁ khāṇā cāhudā hāṁ atē maiṁ bimāra mahisūsa karadā hāṁ, nīnda nahīṁ ā'undī, atē jadōṁ maiṁ jāgadā hāṁ, mainū sabha kujha yāda ā'undā hai, atē mērē supanē vica kivēṁ. Ajihā lagadā hai ki usanē kisē nū labha li'ā, atē mainū usa dā rasatā sāfa kara ditā.

Maiṁ talāka tōṁ ḍaradā hāṁ, para maiṁ isa tar'hāṁ hōra nahīṁ rahi sakadā

 

#Mainūḍarahai
Usa dē vi'āha nū 5 sāla hō ga'ē hana. Lagabhaga 8 sālāṁ tōṁ usadē patī nāla. Bahuta lagha gi'ā. Jadōṁ uha miladē atē ikaṭhē rahiṇa laga pa'ē, dōvāṁ dā jīvana dā pahilā tazarabā ikaṭhē atē gabhīra sabadha sana. Jadōṁ asīṁ ikaṭhē rahiṇā śurū kītā, sāḍē ajē vi'āha nahīṁ hō'ē sana. Uha akasara jhagaṛā karadē sana, ucī-ucī kuṭamāra karadē sana, ika dūjē la'ī cīzāṁ ikatara karadē sana. Uha sau vāra khiḍā'uṇā cāhudē sana. Para phira vī, pi'āra mazabūta ​​sī, atē asīṁ baṇā'ē hāṁ. Maiṁ usa samēṁ dē ghuṭāli'āṁ nū pīsaṇa dē samēṁ la'ī likhi'ā. Jivēṁ, hara kō'ī isa vicōṁ laghadā hai. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā jadōṁ maiṁ yūnīvarasiṭī vica paṛha rihā sī, mērē patī nē ika hōra śahira vica kama karanā chaḍa ditā atē tina sāla asīṁ ika dūrī'tē rahē. Maiṁ akasara usa kōla ā'undā hudā sī atē inhāṁ chōṭī'āṁ mulākātāṁ vica sabha kujha ṭhīka hudā sī. Kō'ī jhagaṛē nahīṁ sana, sapūrana āpasī samajha. Phēra sāḍā vi'āha hō gi'ā. Maiṁ āpaṇē patī nāla calī ga'ī. Asīṁ āpaṇē chōṭē apāraṭamaiṇṭa - ika saṭūḍī'ō apāraṭamaiṇṭa vica calē ga'ē. Unhāṁ nē hara kisē vāṅga sahu khādhī, para isa tar'hāṁ nahīṁ jivēṁ unhāṁ nē ika vidi'ārathī dē rūpa vica āpaṇē jīvana dē pahilē mahīni'āṁ vica kītā. Phira maiṁ janama ditā. Atē iha śurū hō'i'ā. Maiṁ tuhānū udēśa dasaṇa dī kōśiśa karāṅgā. Maiṁ āpaṇē āpa tōṁ dūta nahīṁ baṇāvāṅgā. Mērā patī mainū parēśāna karana lagā, mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ akasara usa nū tōṛadā hāṁ. Maiṁ āpaṇā sārā pi'āra āpaṇē bēṭē nū didā hāṁ, para ajihā lagadā hai jivēṁ mērē patī la'ī kāfī nahīṁ hai. Asīṁ akasara jhagaṛī'āṁ'tē jhagaṛā karadē hāṁ, akasara jhagaṛē nū bhaṛakā'undē hāṁ. Para maiṁ kadē āpaṇē patī dā apamāna nahīṁ karadā. Maiṁ usanū nahīṁ bhējadā, maiṁ usanū nāma nahīṁ bulā'undā, para mērā patī, māmūlī jhagaṛē'tē, mainū ajihē śabadāṁ nāla coverkaṇā śurū kara didā hai ki usadē kana ika ṭi tubeba vica lapēṭē hō'ē hana. Isatōṁ bā'ada, mainū ijha mahisūsa hudā hai ki mainū opslānāṁ dī ika bālaṭī nāla ghēri'ā gi'ā sī atē sikhara tē thuki'ā gi'ā atē mērē paira pūjhē. Maiṁ isa samasi'ā nū hala karana dī kōśiśa kītī. Maiṁ usanū kihā ki mērā apamāna nā karō. Āḵẖarakāra, tusīṁ isa nū apamāna kītē bināṁ, āpaṇē asatuśaṭa atē dā'avē nū zāhara kara sakadē hō. Para kujha nahīṁ badaladā. Iha sirapha badatara hudā hai. Maiṁ akasara āpaṇē āpa nū iha sōcadi'āṁ phaṛa laindā hāṁ ki maiṁ isa nū sahiṇā nahīṁ cāhudā atē niratara apamāna vica ji'uṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ akasara rōndā hāṁ atē bacā isanū vēkhadā hai. Para chōṭē bacē nāla talāka laiṇā faisalā karanā inā saukhā nahīṁ hudā. Ka'ī vāra ajihā lagadā hai ki sabha kujha sathira hō sakadā hai, atē ka'ī vāra pūrī nirāśā hudī hai. Mērā patī ika giravīnāmē atē phailā'uṇa dī zarūrata bārē gala karadā hai, atē maiṁ usa nāla ika giravīnāmē vica dākhala hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ, jisa nāla bacaṇa dē hōra rasatē vī rōkē jāndē hana. Kī maiṁ usanū pi'āra karadā hāṁ? Niratara jhagaṛi'āṁ nē sārī'āṁ bhāvanāvāṁ nū ghaṭā ditā hai. Maiṁ basa śānta atē khuśahāla zidagī cāhudā hāṁ. Āpasī samajha, ādara atē āpasī sahā'itā.

Mainū patā lagi'ā ki mērā pi'ārā vi'āhi'ā hō'i'ā sī atē māpha nahīṁ kītā

 

#Śādīśudā
Maiṁ āpaṇē bausa nāla mila rihā hāṁ usadā āpaṇā kārōbāra hai, uha āpaṇī dēkhabhāla karadā hai, bahuta bahādarī vālā. Maiṁ ajihē lōkāṁ nū pahilāṁ kadē nahīṁ mili'ā. Jivēṁ hī maiṁ dēkhi'ā, mainū pi'āra hō gi'ā, maiṁ basa iha mahisūsa kītā ki iha uha vi'akatī hai jisadī maiṁ labē samēṁ la'ī bhāla kara rihā sī. Usanē usē vakata mainū vēkha li'ā. Mērē labē vāla hana atē cagī śakhasī'ata. Asīṁ ikaṭhē bahuta sārā samāṁ bitā'uṇā, gala karanā śurū kītā. Sāḍē kōla bahuta sārē sān̄jhē thīma hana atē asīṁ ika dūjē nū pūrī tar'hāṁ samajhadē hāṁ. Maiṁ śābadika taura tē sārē sāla khuśī nāla khabhāṁ tē uḍi'ā. Uha mainū tōhafē didā hai, mērī sudaratā nāla dēkhadā hai, akasara phula bhējadā hai, para asīṁ hamēśāṁ nirapakha pradēśa'tē miladē hāṁ. Atē hāla hī vica mainū acānaka patā cali'ā ki uha vi'āhē hō'ē hana. Pharama vicalā kō'ī vī jāṇadā nahīṁ hai ki asīṁ ikaṭhē hāṁ atē, āma taura'tē, uha sāḍē nāla gapāṁ māradē nahīṁ, para sahikaramī'āṁ dī ika galabāta suṇa kē mainū ahisāsa hō'i'ā ki uha isa samēṁ mainū dhōkhā dē rihā sī. Usadī patanī ika gharēlū iferata hai atē unhāṁ dē dō bacē hana. Maiṁ isa womanrata nū jī'undā nahīṁ vēkhi'ā hai. Mainū usa nū labhaṇa la'ī bahuta kōśiśa karanī pa'ī. Āpaṇī patanī atē baci'āṁ bārē usadē panē tē, iśārā vī nahīṁ hai. Uha ispovedi.Com dōsatāṁ vica vī lukī hō'ī hai. Ika sadhāraṇa womanrata, gidaṛa, bahuta cagī tar'hāṁ ti'āra nahīṁ, uha āpaṇē patī nāla ika bilakula vakharī jīvana śailī dī agavā'ī karadē hana. Maiṁ usanū ika galabāta karana la'ī li'ā'i'ā, atē usanē sabha kujha ikarāra kītā. Usanē mu'āphī magī, kihā ki usanē labē samēṁ tōṁ usanū pi'āra nahīṁ kītā sī atē labē samēṁ tōṁ calē jāṇā cāhudā sī. Ki sirapha bacē usanū phaṛadē hana. Āma taura tē, usanē uha sabha kujha kihā jō āma taura tē ajihē māmali'āṁ vica kihā jāndā hai. Maiṁ ika badōbasata la'ī arazī ditī atē isa nū hara jag'hā balauka kara ditā. Uha hara tarīkē nāla saparaka vica ā'uṇa dī kōśiśa karadā hai, pahucadā hai, vakha vakha nabarāṁ tōṁ kāla karadā hai, mērī māphī kharīdaṇa dī kōśiśa karadā hai, para maiṁ isa sabha nū ghriṇā karadā hāṁ. Maiṁ niratara usadī patanī dē pēja tē jāndā hāṁ, ihanāṁ khuśahāla phōṭō'āṁ, pi'āra atē parivāraka khuśī'āṁ bārē pōsaṭāṁ, baci'āṁ, ika vaḍā ghara, atē mainū lagadā hai, kī maiṁ usa nū dasāṁ? Kī tuhānū āpaṇī'āṁ akhāṁ khōl'haṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana? Iha kō'ī tatha nahīṁ hai ki kala usanū kō'ī hōra nahīṁ milēgā. Maiṁ bahuta dukhī atē nārāza hāṁ ki unhāṁ nē mērē nāla ajihā kītā. Maiṁ usa tōṁ badalā laiṇā cāhudā hāṁ, tāṅki uha usa nū mērē vāṅga mahisūsa karavā sakē. Para maiṁ nahīṁ jāṇadā, kī iha isa dē yōga hai? Ākharakāra, usa nū vī dukha jhalaṇā pa'ēgā. Jāṁ hō sakadā hai sabha kujha usa nū pūrā karadā hai? Mainū nahīṁ patā. Mainū lagadā hai ki hara kō'ī mērē tē dōśa lā'ēgā. Ki maiṁ parivāra nū naśaṭa karana dī kōśiśa kara rihā sī, ki maiṁ burā sī. Atē kō'ī mērī nahīṁ suṇēgā. Isa la'ī maiṁ āpaṇī naukarī chaḍa ditī. Maiṁ turata mērī diśā vica cugalī atē nafarata tōṁ baci'ā. Atē jadōṁ maiṁ ika navāṁ labha rihā hāṁ, maiṁ usa du'ārā aisa'aima'aisa sadēśāṁ dē samūha nū nazara adāza karana dī kōśiśa karadā hāṁ.

Sasa nē mainū ghara dī naukarī vica badala ditā

 

Ghara dā kama karana vālā
Asīṁ āpaṇē patī nāla 5 sālāṁ tōṁ rahi rahē hāṁ. Pahilē sāla mainū ika makāna kirā'ē tē laiṇā pi'ā. Phira ika bēṭē dā janama hō'i'ā, bā'ada vica mērē patī nū kama vica muśakalāṁ hōṇa lagī'āṁ. Kapanī dē navēṁ mālaka hana, tanakhāhāṁ ghaṭī'āṁ hana. Mērē patī nē rājadhānī vica kama tē jāṇa dā phaisalā kītā, jithē usadē dōsata pahilāṁ hī saiṭala hō cukē sana, atē uha mainū bacē nāla āpaṇī māṁ kōla lai gi'ā. Jivēṁ, mērē la'ī iha saukhā hai atē mērē māpi'āṁ la'ī sahā'itā. Pahilāṁ sabha kujha ṭhīka sī. Sahurā atē sasa kama tē alōpa hō ga'ē, atē isa daurāna maiṁ bacē nū nafarata kara rihā sī. Jadōṁ bacā sauṁ rihā sī, maiṁ ghara vica cīzāṁ vivasathita karana, cīzāṁ dhōṇa atē rāta dā khāṇā pakā'uṇa vica kāmayāba hō gi'ā. Atē phēra dada kaṭaṇē śurū hō ga'ē, atē mainū śāntī bhulaṇī pa'ī. Ithōṁ taka ki jadōṁ mērā bēṭā dupahira nū sauṁ gi'ā, maiṁ usa dē agē usē adhē ghaṭē la'ī thaka gi'ā. Iha sapaśaṭa hai ki mērē kōla pūrē parivāra la'ī khāṇā pakā'uṇa la'ī kāfī samāṁ jāṁ tākata nahīṁ sī. Isa tōṁ ilāvā, mērē patī dī bhaiṇa bacē (nazadīkī kiḍaragāraṭana) nāla sanaika laiṇa ga'ī atē usa nāla kujha laiṇa ga'ī. Maiṁ āpaṇē āpa vica saiṇḍavica lai kē jā sakadā sī, para ithē mainū pūrā khāṇā pakā'uṇā hai, saṭōva'tē adhē dina khalōṇā hai. Ika vāra sasa kama tōṁ bhaja kē ā'ī, atē rasō'ī sāfa nahīṁ kītī ga'ī, pakavāna dhōtē nahīṁ ga'ē, lāṇḍarī nahā'uṇa vica pa'ī sī. Mērē kōla sabha kujha karana la'ī samāṁ nahīṁ sī, ki'uṅki maiṁ huṇē āpaṇē pairāṁ tōṁ ḍiga gi'ā. Mērī sasa nē mainū daravāzē tōṁ bilakula jhiṛakadi'āṁ kihā ki mērī mālakaṇa bēkāra hai. Uha kahidē hana, hara kisē dē bacē sana, atē aja dī'āṁ muṭi'ārāṁ, ithōṁ taka ki vāśiga maśīna, mā'īkrōvēva ōvana atē vaikayuma kalīnara nāla vī, ghara vica cīzāṁ nū krama vica nahīṁ li'ā sakadī'āṁ. Atē kujha vī nahīṁ ki bacē dā tāpamāna 39 tōṁ ghaṭa hai, ki ḍākaṭara ā'i'ā. Iha patā caladā hai ki hara ika dē dada ikō hudē hana, atē maiṁ ika ālasī vi'akatī hāṁ jō bu.̔Ē lōkāṁ dē galē'tē baiṭhadā hāṁ, atē kujha vī nahīṁ karanā cāhudā. Pahilī vāra maiṁ āpaṇī'āṁ nāṛī'āṁ gavā la'ī'āṁ, atē maiṁ javāba ditā ki jē mērē kōla kujha karana la'ī samāṁ nahīṁ hai, tāṁ iha sirapha isa la'ī hai ki'uṅki bacā ijāzata nahīṁ didā, atē maiṁ ghara dī naukarī nahīṁ la'ī. Mainū ḵẖatama karana dī ijāzata nā dē kē, mērī sasa nē mainū ciharē'tē ika capēṛa ditī, jisa nāla mērā sira ghuma gi'ā. Mērī bānha vica bacē dē nāla, maiṁ sōphē tē.Hi gi'ā. Iha usadī āpaṇī galatī hai, usanē mainū āpaṇē paira pūjhaṇa dī āgi'ā ditī. Maiṁ sabha tōṁ vadhī'ā cāhudā sī, maiṁ cāhudā sī ki uha lōka jō mērē la'ī ajanabī nahīṁ sana kama tōṁ bā'ada ārāma karana, atē saṭōva tē nā khaṛē. Atē ihī uha hai jisadā natījā hai. Agalī savēra maiṁ āpaṇī'āṁ cīzāṁ bharī'āṁ, āpaṇē bēṭē nū lai kē piḍa vica āpaṇī māṁ kōla ga'ī. Hāṁ, uthē khūha vica pāṇī ikaṭhā karana dī zarūrata hai, atē ika lakaṛa dī baladī cul'hā. Para maiṁ pahilāṁ nālōṁ bihatara mahisūsa kītā. Kō'ī kāhalī nahīṁ, tāzī havā vica bacā. Labē samēṁ vica pahilī vāra, maiṁ sauṁ rihā sī. Ḍē and mahīnē bā'ada, mērā patī mērē la'ī ā'i'ā. Usanē kihā ki uha sabha kujha samajha gi'ā sī ki iha usadī māṁ hai. Maiṁ alaṭīmēṭama ditā: Jāṁ tāṁ asīṁ usa dē māpi'āṁ tōṁ alaga rahidē hāṁ, jāṁ talāka. Usanē vā'adā kītā ki navēṁ sāla du'ārā uha kujha hōra paisā kamā'ēgā, atē asīṁ niśacata rūpa vica ghaṭō ghaṭa, para āpaṇā ghara kharīdāṅgē. Isa daurāna, usanē mainū āpaṇī māṁ kōla vāpasa jāṇa la'ī kihā. Maiṁ viśavāsa kītā atē vāpasa ā gi'ā. Huṇa usa nē mērē nāla lagabhaga hara dina nukasa pā'i'ā: Huṇa maiṁ kitē jāndā hāṁ, huṇa maiṁ kisē nāla galabāta karadā hāṁ, phira bacā burī tar'hāṁ saji'ā jāndā hai, phira maiṁ bahuta zi'ādā kharīdi'ā. Para maiṁ dhi'āna nā dēṇa dī kōśiśa kītī atē makānāṁ dī bhāla vica rukāvaṭa pa'ī. Mainū sāḍē sādhanāṁ dē adara ika sasatā para ārāmadā'ika ghara mili'ā, ika jamhāṁ rakama ditī atē āpaṇē patī dā itazāra karanā śurū kītā. Uha navēṁ sāla tōṁ kujha dina pahilāṁ pahuci'ā sī, para ghara kharīdaṇa vica kō'ī dilacasapī nahīṁ dikhā'ī. Aja usa kōla bacapana dē dōsatāṁ nāla ika kaiphē hai, kal'ha sābakā sahiyōgī nāla ika iśanāna ghara, phira kujha hōra. Lōka paisi'āṁ dī uḍīka kara rahē hana, maiṁ navēṁ ghara jāṇa la'ī ti'āra hāṁ, atē uha śarābī hō jāndā hai, hālāṅki uha pahilāṁ isa dā śaukīna nahīṁ sī. Sāḍē vicōṁ ika ḍiga pi'ā sī. Patī atē usadē parivāra nē navāṁ dēśa ika navēṁ dēśa dē ghara vica manā'i'ā, jisa nū usadē māpi'āṁ nē garamī'āṁ vica kharīdi'ā. Mainū iha nahīṁ patā sī. Nā hī mainū śaka sī ki sāḍē sārē mulatavī phaḍa vī isa māpi'āṁ dī jā'idāda'tē kharaca kītē ga'ē sana. Maiṁ ikalē navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ kaṭī'āṁ. Isa dī bajā'i, ika kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica mērē bēṭē nāla. Mērē patī nē unhāṁ nāla manā'uṇa la'ī bulā'i'ā, para maiṁ samajha gi'ā ki kō'ī vī uthē mērā itazāra nahīṁ kara rihā sī. Ajihā lagadā hai ki patī/ patanī mērē nāla nahīṁ, āpaṇē māpi'āṁ nāla rahiṇa la'ī driṛa hai, isa la'ī talāka dē vicāra akasara atē hōra akasara mana vica ā'undē hana. Para iha kinā dukhadā'ī hai ki usa vi'akatī nū chaḍaṇā jisanū tusīṁ pi'āra karadē hō atē jō tuhānū badalē dā bharōsā didā hai. Atē ika pitā āpaṇē pitā tōṁ bināṁ kivēṁ hō sakadā hai? Mērā patī kahidā hai ki ghara vī mērā hai, atē maiṁ kisē vī samēṁ uthē jā sakadā hāṁ, cābī vī chaḍa ditī. Basata vica maiṁ atē mērā bacā vīkaiṇḍa la'ī ā'i'ā sī, atē cābī'āṁ phiṭa nahīṁ baiṭhadī'āṁ. Iha patā cali'ā ki usa dī agalī yātarā dē kama tōṁ bā'ada, usadē māpi'āṁ nē tālē badala ditē. Atē isatōṁ bā'ada, kivēṁ ika kanūnī patanī dī tar'hāṁ mahisūsa karī'ē, atē sirapha ika sasatī mālakaṇa nahīṁ?

Talāka tōṁ bā'ada hī patī nē uha karanā śurū kara ditā jō usanē pahilāṁ vā'adā kītā sī

 

#Vāadākītā
Dō sāla pahilāṁ asīṁ āpaṇē patī nāla vakha hō ga'ē. Ithē ika sayukata bacā hai jō 8 sāla dā hai. Uha isa tatha dē kārana vakha hō ga'ē ki maiṁ usanū huṇa mērē nāla nahīṁ samajha sakadā. Uha sārī'āṁ yōjanāvāṁ jihaṛī'āṁ asīṁ ika pala vica kara sakadē hāṁ collapsehi sakadī'āṁ hana. Vi'āha dē 7 sālāṁ la'ī, ithē kō'ī āma ichāvāṁ, yōjanāvāṁ, parivāra nāla śāma, ādi nahīṁ sana. Uha kama tē sī, para uha śarāba tōṁ bināṁ ārāma nahīṁ kara sakadā. Natījē vajōṁ, usanē saca la'ī usadē śabadāṁ nū pūrī tar'hāṁ laiṇā bada kara ditā. Jivēṁ hī asīṁ alaga hō ga'ē, usanē sabha kujha jō usanē ika vāra vā'adā kītā sī nū pūrā karana la'ī, bahuta vadhī'ā tarīkē nāla dēkhaṇā śurū kītā, para mainū hamēśāṁ kaica dī umīda sī, mainū ḍara sī ki jē asīṁ ikaṭhē hō jāndē hāṁ, tāṁ sabha kujha vāpasa ā jāvēgā. Sārē dō sālāṁ tōṁ maiṁ hara cīja dā viśalēśaṇa kara rihā hāṁ jō sāḍē nāla vāpari'ā atē huṇa maiṁ āpaṇī'āṁ galatī'āṁ vēkha rihā hāṁ. Sabha tōṁ pahilāṁ, ika shouldrata nū ika ādamī nū māragadaraśana karanā cāhīdā hai, usanū bihatara baṇā'uṇā cāhīdā hai atē usadē nāla jāṇā cāhīdā hai. Jē kisē womanrata nū āpaṇī zarūrata dī kō'ī jāṇakārī nahīṁ hudī, tāṁ ajihē parivāra bāhara ā jāndē hana jithē tusīṁ vi'āha dī ika mazabūta ​​nīnha tōṁ bināṁ pi'āra karadē hō. Huṇa usadā atē mērā riśatā hai, para maiṁ phira vī usanū jāṇa nahīṁ dē sakadā. Maiṁ āpaṇē parivāra nū kisē hōra vi'akatī nāla nahīṁ vēkhadā, ki maiṁ usa tōṁ kō'ī bacā nahīṁ paidā karāṅgā. Maiṁ niratara kalapanā karadā hāṁ ki asīṁ śāma nū, maiṁ, uha atē mērā bēṭā bitā rahē hāṁ, atē sāḍī dhī dē janama dī uḍīka kara rahē hāṁ. Maiṁ ajē vī usanū pi'āra karadā hāṁ, para mainū ḍara hai ki asīṁ saphala nahīṁ hōvāṅgē.

Patī āpaṇē bēṭē nū bahuta pi'āra karadā sī, atē talāka tōṁ bā'ada usanē usa nāla galabāta karanā bada kara ditā

 

#Dēbāada
Maiṁ ithē ika kahāṇī paṛhī ki sābakā patī baci'āṁ nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā atē usanē khuda dasaṇa dā phaisalā kītā. Maiṁ atē mērē patī 9 sālāṁ tōṁ ikaṭhē rahē hāṁ. Unhāṁ nē giravīnāmē dā bhugatāna kītā, unhāṁ dē labē samēṁ tōṁ uḍīka rahē bēṭē nū janama ditā. Patī usanū bahuta pi'āra karadā sī. Atē maiṁ ika hōra bacē dā supanā li'ā, maiṁ ika pi'ārī dhī cāhudā hāṁ. Ithē bahuta sārī'āṁ yōjanāvāṁ, supanē, umīdāṁ sana. Iha mainū lagadā sī ki uha mainū samajhadā hai jivēṁ kō'ī hōra nahīṁ. Sārē ikaṭhē chuṭī'āṁ. Asīṁ āpaṇē parivārāṁ nāla bahuta sārā samāṁ bitā'i'ā - asīṁ kudarata vica calē ga'ē, baci'āṁ la'ī sān̄jhī'āṁ chuṭī'āṁ dā prabadha kītā (mērē bharā dē juṛavāṁ bacē hana). Asīṁ mukābalā lai kē ā'ē, masatī kītī. Sabha kujha hairānījanaka sī. Atē phira maiṁ usadē dhōkhē bārē sikhi'ā. Usanē āpaṇē patī vica tabadīlī'āṁ vēkhaṇī'āṁ śurū kara ditī'āṁ. Usanē akasara phōna lukā'i'ā, atē zāhara hai ki usanē sabha kujha miṭā ditā, ki'uṅki mainū kujha nahīṁ mili'ā. Uha akasara kama'tē dēra nāla rahiṇa laga pi'ā. Atē ika dina usanē basa bada kara ditā atē bahuta dēra nāla ghara ā'i'ā. Maiṁ sārā thaki'ā hō'i'ā sī, citata sī, atē uha kujha vī samajhā'uṇā vī nahīṁ cāhudā sī. Talāka vī badanāma sī. Maiṁ usa nū āpaṇē parivāra nū vāpasa karanā cāhudā sī, maiṁ hara cīza vica kōśiśa karana dā vā'adā kītā sī, para usanē driṛatā nāla isa nū khatama karana dā phaisalā kītā. Kihā ki uha usa nū pi'āra karadā sī. Talāka tōṁ pahilāṁ uha bāhara calī ga'ī, usanē paisē nāla bahuta ghaṭa sahā'itā kītī, khaira, ghaṭō ghaṭa usa nē apāraṭamaiṇṭa la'ī bhugatāna kītā. Ika mahīnē bā'ada, unhāṁ nē talāka lai li'ā, atē maiṁ turata gujārā la'ī arazī ditī. Maiṁ jāṇadā sī ki usadī tanakhāha māṛī nahīṁ sī atē jē uha ḵẖuda sadhāraṇa taura tē sahā'itā nahīṁ karanā cāhudā sī, tāṁ usanū kānūna anusāra karana di'ō. Āpaṇē bēṭē nāla usanē sirapha āpaṇī maujūdagī vica vēkhaṇa dī āgi'ā ditī. Bacā mērē nāla bahuta juṛi'ā hō'i'ā hai atē bahuta chōṭā hai. Para jadōṁ vī asīṁ miladē sī, ika ghuṭālā hudā sī. Maiṁ usa vala nahīṁ vēkha saki'ā, iha bahuta dukhī hō'i'ā. Maiṁ dūjē pāsē usa dī numā'idagī kītī, atē ajē vī samajha nahīṁ ā'i'ā ki uha kī gā'iba hai. Maiṁ usa nū apāraṭamaiṇṭa dā āpaṇā hisā āpaṇē putara la'ī rajisaṭara karana la'ī kihā, para usanē inakāra kara ditā. Usanē kihā ki usa kōla rahiṇa la'ī kitē vī nahīṁ sī, śē'ara kharīdaṇa dī pēśakaśa kītī ga'ī. Atē mērē kōla āpaṇē kōla kō'ī paisā nahīṁ hai. Ghuṭālē du'ārā atē mērē māpē sahimata hō ga'ē. Usanē isa nū mērē la'ī ika pratīka 200 hazāra vica vēca ditā. Para iha paisā vī udhāra laiṇā pi'ā. Bā'ada vica, mērē dōsatāṁ nē ika ādamī nāla mērī jāṇa-pachāṇa kītī, ika cagī kāra vica, usadā āpaṇā kārōbāra, paisē dī zarūrata nahīṁ hai. Usanē sāḍī muramata kītī, mērī sahā'itā kītī. Atē bā'ada vica mainū patā lagi'ā ki maiṁ āpaṇī labē samēṁ tōṁ uḍīkī dhī nāla garabhavatī sī. Sābakā patī dā maujūdā patī nāla jhagaṛā hō'i'ā sī. Isa tatha dē madēnazara ki maiṁ ikalē nahīṁ rahiṇā śurū kītā, maiṁ usa nū apāraṭamaiṇṭa vica jāṇā chaḍa ditā. Isa tōṁ ilāvā, uha pahilāṁ hī mērī sī. Atē sābakā nē zabaradasatī dākhala hōṇa dī kōśiśa kītī, jisa kārana usanū vāpasa dhaka ditā gi'ā. Uthē zabaradasata ṭakarā'a hō'i'ā, jisa tōṁ bā'ada patī nē galabāta karanā bada kara ditā. Mainū kālī tanakhāha'tē naukarī milī, isa tōṁ ġaira-sarakārī, gujārā bahuta ghaṭa sī. Mainū dukhī karana dī kōśiśa kītī. Lagabhaga ika sāla bā'ada, mainū patā cali'ā ki uha kithē kama karadā hai. Maiṁ usa dē uca adhikārī'āṁ nū bulā'uṇā śurū kītā. Maiṁ hara rōza phōna kaṭadā rihā atē natījē vajōṁ, usanū vāpasa saiṭala karana la'ī majabūra kītā. Isa tatha dē madēnazara ki uha adhikārata taura tē prabadha nahīṁ kītā gi'ā sī, usanē ika karazā ikatara kītā, jō huṇa uha mainū adā karēgā. Usanē mainū phānsī dī riṭa dā 50% bhugatāna karanā śurū kara ditā. Uha ajē vī galabāta nahīṁ karanā cāhudā. Mērē nāla nahīṁ, mērē bēṭē nāla nahīṁ. Maiṁ saparaka vica rahiṇa dī kōśiśa kītī, ki'uṅki iha mērī galatī nahīṁ sī ki uha kānūna dē anusāra bhugatāna nahīṁ karanā cāhudā sī. Atē iha mērā kasūra nahīṁ ki usa kōla huṇa rahiṇa la'ī kitē vī nahīṁ, atē kō'ī paisā nahīṁ. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki usanē āpaṇī mālakaṇa nāla vi'āha karavā li'ā, para uha gabhīra rūpa vica bimāra hai, uhanāṁ la'ī jī'uṇā muśakala hai. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki usadē bacē nahīṁ hō sakadē. Sāḍā śahira chōṭā hai. Ika cacērā bharā janama tōṁ pahilāṁ dē kalīnika vica kama karadā hai. Kisē kārana karakē maiṁ sōcadā hāṁ ki jaladī jāṁ bā'ada vica uha hisā laiṇagē. Zidagī nē sabha kujha āpaṇī thāṁ tē rakha ditā hai. Sirapha mērā bēṭā bahuta aphasōsa hai. Uha puchadā hai ki ḍaiḍī kithē hai, atē huṇa usa dē dō ki'uṁ hana. Haulī haulī, uha usanū pūrī tar'hāṁ bhula jāndā hai, sirapha upanāma bacēgā. Maiṁ isa vi'akatī dī'āṁ sārī'āṁ phōṭō'āṁ atē sārī'āṁ yādāṁ nū suṭa ditā. Uha huṇa mērī zidagī vica nahīṁ hai. Maiṁ khuśa hāṁ jāpadā hāṁ atē zidagī nē usa nū sazā ditī hai, atē phira vī maiṁ dukhī atē darada mahisūsa karadā hāṁ. Inē sāla jī'undē rahē, dhōkhēbāzī la'ī. Sacamuca, asīṁ kadē vī lōṛīndē lōkāṁ vāṅga dubārā sacāra nahīṁ karāṅgē? Āḵẖarakāra, bahuta sārā jī'a gi'ā hai atē isanū miṭā'i'ā jāṁ bhulā'i'ā nahīṁ jā sakadā. Maiṁ sōci'ā ki maiṁ usa nū jāṇadā hāṁ, ki uha ika cagā ādamī sī. Maiṁ viśavāsa kītā, viśavāsa kītā. Asīṁ bahuta sārē ikaṭhē calē ga'ē, atē huṇa usanē inē labē itazāra atē pi'ārē putara nū chaḍa ditā. Hara Inga nāla uha gujarāta tōṁ bacaṇa dī kōśiśa karadā hai atē āpaṇī zidagī vica hisā nahīṁ laiṇā cāhudā. Kī uha nahīṁ jāṇadā ki usanū kī pasada hai, uha kihaṛā anada laindā hai, uha kī khēḍaṇā pasada karadā hai. Ākhirakāra, iha usa dā ikalautā putara hai! Atē isatōṁ pahilāṁ ki uha usa nāla inā juṛi'ā hō'i'ā sī. Kinī afasōsa dī gala hai ki maiṁ ajē vī usanū māfa nahīṁ kara sakadā atē usanū chaḍa dēvāṁ, sōcaṇā bada kara di'ō. Maiṁ akasara āpaṇē āpa nū iha sōcadi'āṁ phaṛa laindā hāṁ ki maiṁ āpaṇē maujūdā patī/ patanī atē āpaṇē sābakā dī tulanā kara rihā hāṁ. Sābakā ika parivāraka ādamī sī. Akasara uthē sī, parivāra vica sī. Atē maujūdā ika vadhērē kārōbāra vica hai, usadē śauka atē dōsatāṁ vica. Śā'ida maiṁ phira kujha hōra kara sakadā sī? Vāpasa, māpha karanā, śurū karanā? Khaira, iha isa tarīkē nāla ki'uṁ bāhara ā'i'ā.

Kapi Computerṭara gēmāṁ mērī bhaiṇa dē parivāra nū tabāha kara rahī'āṁ hana

 

#KapiComputerṭaragēmaza
Mērī bhaiṇa dē parivāra vica ika samasi'ā hai. Usa dā patī kapi computerṭara gēmāṁ dā ādī sī. Huṇa, navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ'tē, uha savērē tōṁ dēra rāta taka inhāṁ ṭaiṅkāṁ vica baiṭhadā hai. Uha kapi placeṭara tē usē thāṁ tē khāndā hai atē usa tōṁ bā'ada gadē pakavāna sāfa nahīṁ karadā, para unhāṁ nū mēza dē kinārē tē rakhadā hai atē unhāṁ dē sāfa hōṇa dā itazāra karadā hai. Uha āpaṇī sīṭa tōṁ sirapha ṭā'ilaṭa taka uṭhadā hai. Mahigē gēmiga kībōraḍa atē mā'īkrōphōna'tē kō'ī kharacā nahīṁ chaḍi'ā. Ādamī, vaisē, 37 sālāṁ dā hai. Jē uha hāra jāndā hai, tāṁ uha krōdhavāna atē gusē hudā hai. Chuṭī'āṁ tōṁ pahilāṁ, jadōṁ maiṁ kama kītā, jadōṁ maiṁ ghara ā'i'ā maiṁ turata kapi computerṭara tē baiṭha gi'ā atē khēḍa śurū kītī. Tuhānū ghara dē ālē du'ālē kujha vī karana la'ī nahīṁ kihā jāvēgā. Ika jūmabī'ē varagā baiṭhadā hai. Śā'ida sārī rāta kapi sitṭara tē khēḍadē hō'ē isa tar'hāṁ baiṭhō. Mērī bhaiṇa usa bārē śikā'ita karadi'āṁ thaka ga'ī sī. Mērē la'ī nijī taura'tē, iha bacapana hai. Khaira, ṭhīka hai, vidi'ārathī jāṁ sakūla dē bacē baiṭhē atē khēḍa rahē hana. Para cālī tōṁ ghaṭa umara dā ika bālaga ādamī āpaṇē sira tē salēṭī vālāṁ nāla sārā dina baiṭhadā hai atē kapi!Ṭara gēmāṁ khēḍadā hai! Para iha pahilāṁ hī ika pūrī tar'hāṁ bhaṛāsa hai. Maiṁ hairāna hāṁ ki kinē lōkāṁ kōla ajihī kahāṇī hai? Mērā patī vī hai, para uha kapi reasonṭara'tē isa kārana nahīṁ baiṭhadā ki usa kōla isa la'ī samāṁ nahīṁ hai, ki'uṅki uha bahuta sakhata mihanata karadā hai.

Mērē tōṁ inē biradha hōṇa dī umīda nahīṁ sī

 

#Buḍhāpā
Mērā vi'āha udōṁ hō'i'ā jadōṁ maiṁ 18 sālāṁ dī sī. Ika jamātī mērā jīvana sāthī baṇa ga'ī. Asīṁ bacapana tōṁ hī dōsata hāṁ. Chē mahīni'āṁ bā'ada, mainū patā lagi'ā ki maiṁ garabhavatī hāṁ. Sāḍē kōla ika toughkhā samāṁ (vitī) sī, para garabhapāta dī kō'ī gala nahīṁ hō'ī. 8 Mahīni'āṁ dē bā'ada, ika laṛakī paidā hō'ī, jisadā usadē patī nē ika dūta nāma ditā. Uha sacamuca ika chōṭē dūta varagī dikhā'ī ditī: Sunahirē vāla atē nīlī'āṁ akhāṁ. Subhā'a nāla, dhī ika śānta bacī sī, atē maiṁ ajihē upahāra la'ī paramēśura dā dhanavāda kītā. Mērē patī nū sakūla chaḍa kē naukarī karanī pa'ī. Isa daurāna, maiṁ akādamika chuṭī lai la'ī atē 1.5 Sālāṁ dī umara taka ika bacē dē nāla baiṭhī. Phira maiṁ āpaṇī dhī'tē samānāntara atē adhi'aina karana vica kama kara rihā sī. Hara cīza vica sudhāra hōṇā śurū hō'i'ā, para phira sānū patā lagā ki maiṁ dubārā garabhavatī hāṁ. Parivāraka mulākāta tōṁ bā'ada patī nē kihā ki asīṁ isa bacē nū chaḍa dēvāṅgē. Mainū hōra ji'ādā kasaṇā pi'ā. Mērā patī sārā dina dō jāṁ tina naukarī'āṁ la'ī gā'iba rihā, atē maiṁ usanū muśakala nāla ghara vica dēkhi'ā. Phira asīṁ ika apāraṭamaiṇṭa vica rahidē sī jō usa nū phaikaṭarī vicōṁ alāṭa kītā gi'ā sī. Para ajē vī kāfī paisē nahīṁ sana. Dara'asala, jaladī hī ika dūjā bacā paidā hō'i'ā. Maiṁ ika patara vihāra dī sikhi'ā nū badali'ā atē muśakila nāla mērā ḍipalōmā prāpata kītā. Dō baci'āṁ nū ikō samēṁ baci'āṁ nū janama dēṇā, gharēlū kamāṁ nū karanā atē vigi'āna dē grēnā'īṭa nū vēkhaṇā muśakala sī. Para isa dē bāvajūda, asīṁ prabadhita. Jadōṁ mērī dhī sakūla ga'ī sī, atē mērā bēṭā pahilāṁ hī kiḍaragāraṭana vica sī, akhīra vica maiṁ āpaṇī viśēśatā vica naukarī prāpata karana atē āpaṇē patī dī madada karana dē yōga hō gi'ā. Sāḍī vitī sathitī vica sudhāra hō'i'ā hai. Unhāṁ dā āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai. Cīzāṁ caṛhadī'āṁ rahī'āṁ atē hara garamī'āṁ vica asīṁ samudara dī yātarā kara sakadē hāṁ. Jadōṁ maiṁ 30 sāla dā hō gi'ā, kisamata nē sānū ika hōra upahāra ditā - tījī garabha. Phira asīṁ sabha kujha nāla kivēṁ najiṭhi'ā, mainū ajē vī samajha nahīṁ ā rihā. Maiṁ phira ika chōṭē bacē nāla ghara baiṭha gi'ā. Mērē patī nē sāḍī sahā'itā la'ī sagharaśa kītā, isa la'ī usanē dina rāta kama kītā. Jē usanū dina vica sauṇa vica 5 ghaṭē lagadē sana, tāṁ iha ika parī kahāṇī sī. Bacē thōṛhē jihē vaḍē hōṇā śurū hō'ē, iha saukhā hō gi'ā. Sabha tōṁ chōṭī dhī pahilī jamāta vica ga'ī jadōṁ sabha tōṁ vaḍī usa dē sīnī'ara sāla vica sī. Paisē dī ghātaka ghāṭa sī, para mērē patī atē maiṁ kisē tar'hāṁ bāhara ā ga'ē. Unhāṁ nē jāṁ tāṁ dōsatāṁ tōṁ paisē udhāra la'ē, phira unhāṁ nē karazā li'ā, phira unhāṁ nū pāraṭa-ṭā'īma naukarī'āṁ milī'āṁ. Hara miṭa asīṁ baci'āṁ atē unhāṁ dē bhavikha bārē sōcadē hāṁ, asīṁ cāhudē sī ki unhāṁ nū cagī sikhi'ā atē kama dī umīda milē. Isaṭīci ofṭa dē tījē sāla pahilāṁ hī vaḍī dhī nē ailāna kītā sī ki uha vi'āha karavā rahī hai. Asīṁ cāhudē sī ki uha āpaṇī paṛhā'ī ḵẖatama karē, naukarī labhē, para bahisa nahīṁ kītī. Usa dā cuṇi'ā hō'i'ā ika nēkadāra parivāra vicōṁ ika cagā muḍā baṇa gi'ā, isa la'ī asīṁ āpaṇī dhī nū vi'āha la'ī āśīravāda ditā. Bēśaka, mainū vi'āha atē hōra sabha kujha'tē gabhīratā nāla paisā kharaca karanā pi'ā. Bā'ada vica unhāṁ nē mērī bēṭī atē javā'ī nū ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇa vica sahā'itā kītī. Ākharakāra, asīṁ, kisē hōra dī tar'hāṁ, samajhi'ā ki nijī rihā'iśa tōṁ bināṁ, baci'āṁ la'ī āma parivāraka jīvana kama nahīṁ karēgā. Isa daurāna putara vaḍā hō'i'ā. Usanē bilakula cagī tar'hāṁ vēkhi'ā ki mērē ḍaiḍī atē maiṁ āpaṇī bhaiṇa dī madada kara rahē sī. Isa la'ī, sakūla tōṁ graijū'ēṭa hōṇa tōṁ bā'ada, usanē maga kītī ki uha ika nijī apāraṭamaiṇṭa vī kharīdaṇa. Uthē jāṇa la'ī kitē vī nahīṁ sī. Dara'asala, sāḍē parivāra vica, sārē baci'āṁ dē barābara adhikāra hana. Atē jē kō'ī cīza kharīdadā hai, tāṁ ihō dūjē bacē nū dēṇā cāhīdā hai. Patī/ patanī nē ika hōra karazā li'ā atē vicakāralē bacē la'ī ika kamarē dā apāraṭamaiṇṭa kharīda li'ā. Sabha tōṁ chōṭī dhī nē sānū apāraṭamaiṇṭa nahīṁ magi'ā. Uha sirapha vidēśa jāṇa la'ī jāṇā cāhudī sī. Iha phaisalā mainū kinā muśakala nāla nahīṁ ditā gi'ā sī, para maiṁ āpaṇī dhī dā adhi'aina karana la'ī ti'āra hō gi'ā. Uthē sikhi'ā dī bahuta kīmata paindī hai, jē sāḍē la'ī bahuta vaḍā paisā nahīṁ. Mainū āpaṇī kāra vēcaṇī pa'ī, karazē vica paiṇā pi'ā atē usa dē adhi'aina dē sāla la'ī bhugatāna karanā pi'ā. Acānaka patī dila dā daurā paiṇa'tē utara ā'i'ā. Mainū riṭā'iramaiṇṭa tōṁ chē mahīnē pahilāṁ naukarī chaḍaṇī pa'ī sī. Pahilāṁ, maiṁ usanū bilakula nahīṁ chaḍi'ā. Usanē usanū khu'ā'i'ā atē usanū dhōtā atē usanū bāhara saira karana la'ī lai ga'ī. Ika mahīnē bā'ada, usanē bihatara mahisūsa kītā, atē maiṁ thōṛā jihā sāha li'ā. Sabha tōṁ ghinā'uṇī gala iha hai ki usadē pitā dī bimārī dē pūrē samēṁ daurāna, sāḍā kō'ī vī bacā usa nū milaṇa nahīṁ ā'i'ā. Vaḍī dhī nē sirapha ka'ī vāra bulā'i'ā atē śikā'ita kītī ki uha kujha nahīṁ kara rahī sī: Ghara, kama, patī. Kō'ī faraka nahīṁ paindā ki maiṁ āpaṇē bēṭē nū kinā phōna kītā, usanē kadē vī phōna nahīṁ cuki'ā. Aja taka, usanē vāpasa nahīṁ bulā'i'ā, hālāṅki mērē ika jāṇū vi'akatī nē hāla hī vica mainū dasi'ā sī ki usanē usanū ika dōsata nāla suparamārakīṭa vica vēkhi'ā. Uha śarāba atē anānāsa dī bōtala lai kē sārē saṭōra'tē turadē atē hasadē sana. Atē sabha tōṁ chōṭī dhī āpaṇē māpi'āṁ nū milaṇa atē milaṇa la'ī āpaṇī paṛhā'ī chaḍa nahīṁ sakī. Bu oldāpē vica iha patā cali'ā ki tina bacē hōṇa karakē, asīṁ ikalē rahi ga'ē sī atē unhāṁ vicōṁ kisē nū vī lōṛīndā nahīṁ sī. Jivēṁ ki unhāṁ nē kama kītā atē unhāṁ dī vitī madada kītī, isa la'ī unhāṁ nē sāḍē nāla galabāta kītī. Atē huṇa, jadōṁ sānū ghaṭō ghaṭa kisē kisama dī sahā'itā dī zarūrata hai, bacē sāḍē bārē bhula ga'ē hana. Asīṁ jī'undē hāṁ atē sirapha ika dūjē la'ī āsa karadē hāṁ, sāḍē kōla hōra kō'ī nahīṁ hai.

Āpaṇē āpa nū asatīphā dē kē ikalē rahiṇa la'ī

 

#Asatīphādēditā
Maiṁ sōcadā hāṁ ki bahuta sārē mērē nāla sahimata hōṇagē ki takanīkī tarakī dē yuga vica pi'ārā labhaṇā bahuta āsāna nahīṁ hai, lōka ika dūjē nālōṁ sōśala naiṭavarakasa'tē vadhērē samāṁ bitā'undē hana, jō sathitī nū bahuta zi'ādā vadhā'undā hai. Maiṁ 23 sālāṁ dā hāṁ maiṁ paṛhadā hāṁ, āpaṇī viśēśatā vica kama karadā hāṁ, ika apāraṭamaiṇṭa dī bacata karadā hāṁ. Para iha sārā vigāṛa hai. Maiṁ cagī tar'hāṁ jāṇadā hāṁ ki maiṁ ikalā rahi sakadā hāṁ, para maiṁ bōra hō rihā hāṁ. Maiṁ bahuta yātarā karadā hāṁ, mērē bahuta sārē jāṇū hana, para maiṁ niratara kujha gu'ā rihā hāṁ. Maiṁ sacamuca kalabāṁ vica jāṇā pasada nahīṁ karadā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki khāṇā khāṇā lagātāra pīṇa atē calaṇa nālōṁ vadhērē dilacasapa hudā hai. Maiṁ vigi'āna li'ā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki hara cīza mērē la'ī bōriga hō rahī hai, atē maiṁ kuṛī'āṁ nū milaṇā śurū kara ditā. Para kō'ī faraka nahīṁ paindā ki maiṁ kī karāṁ, bhāvēṁ maiṁ kōśiśa karāṁ, ata vica asīṁ isa natījē tē pahucadē hāṁ ki kuṛī ika vadhī'ā bu'ā'ēpharaiṇḍa labhadī hai jāṁ āpaṇē sābakā bu'ā'ēpharaiṇḍa kōla jāndī hai. Pahilāṁ maiṁ āpaṇē āpa nū dōśī ṭhahirā'i'ā, phira maiṁ āpaṇē āpa nū samajhaṇa dī kōśiśa kītī, atē mahisūsa kītā ki maiṁ āpaṇē āpa nū kāfī pi'āra nahīṁ karadā. Atē uha badalaṇā śurū hō'i'ā. Ika pūrē sāla la'ī maiṁ āpaṇē la'ī jī'uṇā sikhadā hāṁ, atē dūji'āṁ dē la'ī nahīṁ. Para iha samasi'ā hala nahīṁ karadā. Mainū sirapha ika cagā vi'akatī mani'ā jāndā hai. Para maiṁ kōśiśa nahīṁ karadā hāṁ ki āpaṇā dila nā gu'ā'ō, āpaṇē āpa nū ika vi'akatī vajōṁ baṇā'ō, āpaṇē āpa nū sudhārō. Mainū samajha nahīṁ ā'undī, śā'ida maiṁ isa tatha nū savīkāra kara sakadā hāṁ ki maiṁ ikalā rahi jāvāṅgā? Mainū nahīṁ lagadā ki iha ika hala hai, para maiṁ umīda tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Jē kisē nū vī ajihā anubhava hō'i'ā sī, tāṁ mainū dasō.

Ika ajība karamacārī mainū samūhaka tōṁ bāhara rakhadā hai

 

#Samūhika
Hāla hī vica, sāḍī uralān̄cāgata ikā'ī nū ika hōra nāla milā ditā gi'ā sī. Sidhāntaka taura tē, maiṁ navēṁ sahiyōgī nū jāṇadā hāṁ. Ka'ī vāra maiṁ unhāṁ nāla kama tē dauṛa jāndā sī. Lōka lōka varagē hana. Mērē pratī rava'ī'ā nirapakha sī. Para hāla hī vica, mērē ika navēṁ sahiyōgī nē mainū nāpasada kītā atē mērē virudha sārē navēṁ karamacārī'āṁ nū badalaṇa dī kōśiśa kara rihā hai. Mainū bausa dē sāhamaṇē rakhō. Mainū nahīṁ patā ki isa nāla kī karāṁ. Maiṁ samajha nahīṁ sakadī ki uha mērē nāla inī ajība jihī vivahāra ki'uṁ karadī hai. Maiṁ usa nāla kō'ī burā nahīṁ kītā. Sirapha dō kārana jō maiṁ vēkhadā hāṁ uha kisē vī tarāṁ aviśavāsī hana. Pahilāṁ. Śā'ida mainū nafarata karana dā kārana usa karamacārī nāla ika chōṭī jihī galabāta sī. Maiṁ kārōbāra'tē daphatara ā'i'ā, jithē uha dō hōra withratāṁ nāla baiṭhī hai. Maiṁ usadē gu'āṁ.̔Ī kōla gi'ā. Usa vakata usa ajība mulāzama dā phōna vaji'ā. Usadī māṁ nē usanū ika sadēśa dē nāla bulā'i'ā ki karamacārī dī dhī vihaṛē vica khēḍa rahī hai atē usadī bānha tōṛa ditī ga'ī. Uha bahuta citata sī. Usanē daphatara vica sabha nū śikā'ita karanī śurū kara ditī ki kī vāpari'ā sī. Sāri'āṁ nē sakhēpa vica āpaṇī hamadaradī zāhara kītī. Iha vēkha kē ki uha bahuta citata sī, maiṁ usanū ika kisama dē cuṭakalē nāla śānta karana dā phaisalā kītā. Usanē kihā, uha kahidē hana, citā nā karō, haḍī'āṁ ikaṭhē hōṇagī'āṁ, uha hōra mazabūta ​​hōṇagī'āṁ. Ithē kī śurū hō'i'ā. Cagē paja miṭāṁ la'ī karamacārī nē mainū iha paṛhi'ā ki iha kahiṇā inā manazūra nahīṁ sī ki uha bhi'ānaka sōga vica sī. Ki mērē āpaṇē bacē nahīṁ hana, nahīṁ tāṁ maiṁ samajha jāvāṅgā ki māṁ la'ī kinā darada hudā hai jadōṁ usadā bacā ika uṅgala vī tōṛadā hai, atē iha sārā hatha hai! Maiṁ ajihī hisaka pratīkri'ā tōṁ hairāna rahi gi'ā. Kisē tar'hāṁ maiṁ bāhara ā gi'ā, usadī dhī dē jaladī ṭhīka hōṇa dī ichā rakhadi'āṁ atē kihā ki mērā matalaba kō'ī burā nahīṁ sī. Para karamacārī nē kisē vī tar'hāṁ mērē tē dhakā kītā. Maiṁ usa dina usa nū ka'ī vāra vakhō vakharē thāvāṁ tē dēkhi'ā, atē hara jag'hā usanē hara kisē nū usadī dhī nāla vāparī bhi'ānaka badakisamatī bārē śikā'ita kītī. Maiṁ phaisalā kītā ki karamacārī thōṛhā jihā nākāphī sī. Hāṁ, usadī dhī, bēśaka, afasōsa hai ki usanē āpaṇī bānha tōṛa ditī, para phira vī iha ika ālamī tabāhī nahīṁ hai. Bacapana vica, maiṁ āpaṇē āpa nū tōṛi'ā, ika palasatara vica turi'ā, nā tāṁ maiṁ atē mērī māṁ isa bārē bahuta nārāza sī. Iha samajhaṇa yōga hai ki mērē ālē du'ālē dē hōra lōka iha hō'ē ki unhāṁ dē baci'āṁ nē unhāṁ dī'āṁ bāhāṁ atē latāṁ nū tōṛa ditā, para kō'ī vī pūrī sasathā dē du'ālē nahīṁ bhaji'ā atē sārā dina isa mudē'tē vicāra vaṭāndarē nahīṁ kītā. Atē niśacata taura tē ka'ī vāra ajihī'āṁ sathitī'āṁ vica, maiṁ iha pragaṭāvā suṇi'ā jō maiṁ varati'ā. Māpi'āṁ nē āpaṇē āpa nū udāsī karadi'āṁ kihā ki iha bahuta dukha dī gala hai ki unhāṁ dē bacē nū ika bhajana sī, para kujha nahīṁ, iha ikaṭhē vadhaṇagē - iha hōra mazabūta ​​hōvēgā. Bhāva, lōkāṁ nū isa vākānśa vica kō'ī apamānajanaka nahīṁ vēkhi'ā gi'ā. Atē udōṁ tōṁ, mērē nāla isa karamacārī dī duśamaṇī śurū hō ga'ī. Maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā ki iha duśamaṇī dā kārana hō sakadā hai? Maiṁ sōcaṇā śurū kītā ki uha mērē bārē hōra kī nahīṁ pasada kara sakadī. Uha kahidē hana ki jē kō'ī kisē nū khuraka tōṁ kisē nū ghriṇāyōga kama karadā hai, tāṁ zi'ādātara sabhāvanā hai ki uha kisē cīza nāla īrakhā karadē hana. Maiṁ pahilāṁ hī sōcadā hāṁ, śā'ida uha karamacārī mērē nāla īrakhā kara rihā hai ki maiṁ usa tōṁ 10 sāla chōṭā hāṁ, ki maiṁ hāla hī vica vi'āha karavā li'ā hai, ki uha tulaṇātamaka rūpa vica vadhī'ā kapaṛē vālā hai. Uha ikalautī māṁ hai. Iha sapaśaṭa hai ki usa kōla zi'ādā paisā nahīṁ hai. Uha hara rōza uhī kapaṛē pā'undī hai. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki iha kinā kōjhā hai. Mērī māṁ nē mainū ikalā pāli'ā. Uha bahuta māṛē rahidē sana, jadōṁ maiṁ āpaṇē āpa kama karana gi'ā sī tāṁ maiṁ sirapha tulanātamaka kapaṛē pā'ē. Para maiṁ kadē kisē nāla śēkhī nahīṁ māradā, maiṁ sabha dā satikāra karadā hāṁ. Atē sāḍī ṭīma vica, zi'ādātara womenratāṁ bahuta zi'ādā amīra atē vadhī'ā kapaṛē pahinadī'āṁ hana, dōvēṁ mērē nālōṁ atē usa karamacārī nālōṁ. Atē sārē patī amīra hana. Atē maiṁ bahuta.Satana hāṁ. Mērē vi'āha la'ī, mainū ṭīma vica śāmala kītā gi'ā sī. Ṭēbala kāfī amīra sī. Maiṁ ika cagē mūḍa vica sī. Śā'ida, kauṇa īrakhā kara sakadā sī, ḵẖāsakara, uha karamacārī. Para, dubārā, sāḍī ṭīma vica, hara kisē dē asala vica patī hudē hana, atē uha ḵẖuśī-ḵẖuśī vi'āha hudē hana. Para hara kisē nāla uha karamacārī cagā hai, para mērē nāla huṇa iha burā hai. Kama tē kō'ī jhaṛapa nahīṁ hō'ī. Uha udōṁ taka sadhāraṇa taura tē galāṁ karadē nazara ā'undē sana jadōṁ taka ki usadā ajihā vivahāra śurū nahīṁ hudā. Iha kī hō sakadā hai atē ki'uṁ?

Mērā patī jāṇa bujha kē jhagaṛā śurū karadā hai atē mainū āpaṇē māpi'āṁ kōla bhējadā hai

 

#Jhagaṛā
Lagabhaga hara jhagaṛē vica, ika chōṭā jihā vī, mērā patī mainū āpaṇē māpi'āṁ kōla jāṇa la'ī kahidā hai. Asīṁ akasara jhagaṛā nahīṁ karadē, para lagabhaga hara jhagaṛā isa bēnatī dē bā'ada hudā hai. Asīṁ dōvēṁ kama karadē hāṁ atē vīkaiṇḍa tē asīṁ ikaṭhē āpaṇē māpi'āṁ kōla jāndē hāṁ (uha kisē hōra dēśa vica rahidā hai). Para asala vica, maiṁ ikalē ḍrā'iviga karadā hāṁ. Ki'uṅki budhavāra jāṁ vīravāra nū kō'ī jhagaṛā hudā hai. Śukaravāra dī rāta nū, maiṁ apavāda nū sulajhā'uṇa dī kōśiśa karadā sī, para iha kadē kama nahīṁ kītā, atē maiṁ ikalā calā gi'ā. Usanē haphatāvāra ikalē apāraṭamaiṇṭa vica bitā'i'ā. Atē aitavāra nū, usanē mainū sunēhē atē kālāṁ nāla babārī karanī śurū kara ditī atē mainū vāpasa ā'uṇa la'ī kihā. Ka'ī vāra usanē mainū ika hafatē la'ī jāṇa la'ī kihā. Maiṁ khuda ghara vica taṇā'a bharē māhaula vica nahīṁ hō sakadā, isala'ī maiṁ calā gi'ā. Para śābadika 2-3 dina bā'ada, usanē dubārā vāpasī la'ī kihā. Isa la'ī isa vāra uha ika hafatē la'ī jāṇa la'ī kahidā hai. Uha isa nū isa tatha du'ārā samajhā'undā hai ki ajihī'āṁ sathitī'āṁ vica usanū ikalē rahiṇa dī zarūrata hai. Jivēṁ uha ithē bī'ara pīndā hai atē sagīta suṇadā hai, ikalē rahiṇa bārē sōcadā hai. Isa dē bāvajūda mērē sārē māpē isa bārē kī sōcadē hana, uha bilakula paravāha nahīṁ karadā. Atē uha huṇa kujha vī cagā nahīṁ sōcadē. Ki'uṅki iha sapaśaṭa hai ki jē maiṁ kujha dināṁ la'ī ā'i'ā hāṁ, tāṁ iha niśacata taura tē kujha vī nahīṁ sī. Bhāvēṁ maiṁ unhāṁ nū sāḍē jhagaṛi'āṁ bārē nahīṁ dasadā, maiṁ isa nū ōnī cagī tar'hāṁ chupā'undā hāṁ jinā hō sakē. Para uha pahilāṁ hī, yakīnana, viśavāsa nahīṁ karadē. Mainū bahuta śaka hai ki uha isa sārē samēṁ ithē ikalā hai. Jāṁ śā'ida kisē nāla fōna tē gala karanā, udāharaṇa vajōṁ. Mērā apāraṭamaiṇṭa, uha ika ajība śahira vica hai atē usa kōla kitē vī jāṇa dī jag'hā nahīṁ hai. Jē maiṁ kisē nū ithē lai jāndā, tāṁ maiṁ samajhadā hāṁ ki maiṁ kisē vī samēṁ ā sakadā hāṁ. Maiṁ uha kujha dō vāra kītā hai. Bī'ara dē ḍabē atē usadē sauṁ rahē ādamī tōṁ ilāvā kujha vī nahīṁ mili'ā. Atē isa vāra maiṁ usa nū puchi'ā: “Tusīṁ isa dī kalapanā kivēṁ karadē hō? Kī maiṁ ika hafatē la'ī jā rihā hāṁ, atē phira maiṁ vāpasa āvāṅgā? " Usanē, jivēṁ ki kujha nahīṁ hō'i'ā, utara ditā: "Hāṁ." Sakhēpa vica, iha sabha ajība hai. Mērī agalī vidā'ī vica, ika pāgala vicāra mērē kōla ā'i'ā, rikāraḍara nū ikānta jag'hā tē chaḍaṇa la'ī. Śā'ida kisē kōla kujha ajihā sī, iha kivēṁ khatama hō'i'ā?

Zidagī lagha rahī hai

 

#Nāla
Maiṁ pahilāṁ hī 32 sālāṁ dī hāṁ. Maiṁ ika vaḍā hō gi'ā ādamī hāṁ, badakisamatī nāla, zidagī vica kujha vī prāpata nahīṁ hō'i'ā. Mērā sārā bacapana atē javānī maiṁ āpaṇī dādī nāla piḍa vica rahidā sī. Mērā kadē pitā nahīṁ sī, atē mērī māṁ vakharē taura tē, kisē hōra śahira vica rahidī sī. Usanē āpaṇī'āṁ mulākātāṁ nāla bahuta ghaṭa hī sānū vigāṛi'ā, atē maiṁ āma taura'tē padārathaka sahā'itā bārē cupa rihā. Isa la'ī mērī dādī nē mainū āpaṇē pi'āra atē dēkhabhāla nāla, āpaṇī painaśana vica khica li'ā. Maiṁ sakūla pūrā kītā. Iha yūnīvarasiṭī jāṇa dā samāṁ hai. Isa la'ī, mainū śahira la'ī ravānā hōṇā pi'ā. Phira javānī, yūnīvarasiṭī dē dōsata, śakī kamā'ī. Para, phira vī, sabha kujha bahuta vadhī'ā sī. Maiṁ ajē vī isa samēṁ nū āpaṇī zidagī dā sabha tōṁ khuśahāla manadā hāṁ. Phira, ki'uṅki uthē kāfī paisē nahīṁ sana, mainū āpaṇī paṛhā'ī chaḍaṇī pa'ī (hālāṅki maiṁ agalē sāla vāpasa ā'uṇa dī umīda karadā sī, atē maiṁ huṇa taka vāpasa nahīṁ ā'i'ā). Kama śurū hō gi'ā hai. Atē bhāvēṁ mērē kōla kō'ī ḍipalōmā nahīṁ sī, atē maiṁ ika kisama dā cusata ādamī hāṁ, maiṁ hamēśāṁ kujha ucā'ī'āṁ prāpata kītī'āṁ. Maiṁ ka'ī vārī uca ahudi'āṁ tē hudā sī atē ithōṁ taka ki lōka adhīna sana. Maiṁ khuśa sī, atē kāfī paisā sī. Atē phira iha śurū hō'i'ā. Iha śurū hō'i'ā, iha bahuta vadhī'ā laga rihā sī. Ākharakāra maiṁ usa nū mili'ā. Ika bahuta khuśahāla laṛakī nahīṁ, pūrē parivāra tōṁ bināṁ (lagabhaga hara cīza mērī varagī hai). Pahilāṁ uha dōsata sana, uha ika dūjē nū hara cīza vica samajhadē sana. Atē phira pahilā cumaṇa atē sāḍē riśatē dī śurū'āta. Usa tōṁ turata bā'ada, maiṁ āpaṇī naukarī tōṁ hatha dhō baiṭhā, ki'uṅki sāḍē bahuta sārē mālakāṁ vicakāra jhagaṛē kārana daphatara collaphi gi'ā. Unhāṁ vicōṁ harēka nē ika vakharā kārōbāra śurū karana dā phaisalā kītā. Sānū sāri'āṁ nū basa ka simply ditā gi'ā. Mainū navīṁ naukarī labhaṇī pa'ī. Tarīkē nāla, maiṁ iha kahiṇā bhula gi'ā ki maiṁ kiragisatāna vica rahidā hāṁ. Sāḍā kama taga hai. Mērī sathitī jinī badatara hudī ga'ī, mērī prēmikā dī bēnatī jinī zi'ādā hudī ga'ī. Isa tōṁ ilāvā, usa samēṁ taka maiṁ āpaṇī māṁ nāla rahi rihā sī, jisa nāla mērā riśatā sī, tusīṁ jāṇadē hō. Asīṁ ika dūjē la'ī ajanabī sī. Atē uha hamēśāṁ āpaṇē āpa rahidī sī, atē maiṁ usa la'ī ika bōjha sī. Dādī, jō piḍa vica hī rahī, atē jō usa samēṁ pahilāṁ hī lagabhaga 80 sālāṁ dī sī, huṇa āpaṇē āpa nahīṁ rahi sakadī sī. Usa nū vī śahira lijāṇā pi'ā. Usa tōṁ pahilāṁ, maiṁ usa nāla piḍa vica lagabhaga ika sāla rihā. Para mainū ajē vī kama la'ī śahira jāṇā pi'ā. Savērē khabē, rāta ​​nū pahucē. Mainū usa nū dēṇa la'ī kihaṛā samāṁ baca sakadā sī? Isa la'ī, uha mērī dādī nū lai ga'ē. Huṇa ika kamarē dē apāraṭamaiṇṭa vica sāḍē vicōṁ tina jaṇē hana! Isa tōṁ ilāvā, mainū kama vica muśakalāṁ hana. Laṛakī nāla, kisē tar'hāṁ sabha kujha alaga hōṇā śurū hō gi'ā. Laṛakī nū acānaka kidharē ika amīra cācā mili'ā, jisanē usanū cīna vica agalērī paṛhā'ī la'ī bhējaṇa dā phaisalā kītā. Usē hī samēṁ, mērē pahilāṁ tōṁ chōṭē parivāra vica, ika chōṭē jihē apāraṭamaiṇṭa vica, niyamata ghuṭālē hudē hana. Maiṁ khuśī nāla cali'ā jāvāṅgā, atē maiṁ vakharē taura tē jīvāṅgā para kim̐thē? Uthē ika dādī hai, atē uha mērē la'ī māṁ varagī hai atē maiṁ usa nū ikalā nahīṁ chaḍa saki'ā. Sānū usa nāla vāpasa piḍa jāṇā pi'ā. Riśatēdārāṁ nāla galabāta bada hō ga'ī. Mainū śahira vica āpaṇī naukarī chaḍaṇī pa'ī, atē naukarī inī ā ga'ī. Usē samēṁ, mērī prēmikā cīna calī ga'ī. Unhāṁ nē ika-dūjē dā itazāra karana dā vā'adā kītā. Usa nū hara chē mahīni'āṁ bā'ada ā'uṇā paindā sī, atē unhāṁ nē labē samēṁ la'ī usa nāla vi'āha bārē sōci'ā. Piḍa, kō'ī kama nahīṁ, sirapha pāraṭa-ṭā'īma naukarī'āṁ atē śarāba pīṇa dē nāla samājikakarana. Dādī (bhaiṛī umara) bada tōṁ badatara hudī jā rahī hai. Cīna vica ika kuṛī. Mērī kō'ī nijī zidagī nahīṁ hai. Kisē vī cīza la'ī lagabhaga paisē nahīṁ hana. Ika kuka dē la'ī ruzagāra kēndara tōṁ aṇapachātē kōrasa. Usanē kuka vajōṁ kama kītā, para zi'ādā samēṁ la'ī nahīṁ. Maiṁ bahuta jaladī thaka gi'ā hāṁ. Ka'ī vāra unhāṁ nē āpaṇī'āṁ latāṁ vī nahīṁ phaṛī'āṁ (jō kō'ī kuka dē taura tē kama karadā hai uha mainū samajha jāvēgā). Mērē pairāṁ'tē hara vēlē savēra tōṁ hanērē taka. Phira dubārā, pāraṭa-ṭā'īma naukarī'āṁ, kitē ā'ō, kujha ṭhīka karō, kisē la'ī bāġa khōl'hō. Phira uha pīṇa lagī. Turata atē samāna"dōsata" mila ga'ē. Vā'adā kītē anusāra laṛakī chē mahīni'āṁ bā'ada pahucī. Para uha ika hōra nāla ā'ī. Usanē mainū dasi'ā ki usadē jāṇa tōṁ pahilāṁ sabha kujha khatama hō gi'ā sī. Jadōṁ maiṁ usa nū mili'ā, mērī jēba vica ika riga sī. Bēśaka, maiṁ iha usa nū nahīṁ dikhā'i'ā. Kujha hada taka maiṁ usa dē kārana pīṇā vī śurū kara ditā. Atē huṇa maiṁ takarībana tīha sālāṁ dā hāṁ. Ithē kō'ī āma naukarī nahīṁ, kō'ī parivāra nahīṁ, laṛakī calī ga'ī hai. Atē maiṁ isa piḍa vica pīndā hāṁ. Atē maiṁ muśakala nāla āpaṇī dādī nū vēkhi'ā. Bēśaka, maiṁ usa la'ī jithē vī hō sakē davā'ī kharīda la'ī, usa dī madada kītī, para iha mērē la'ī ika bōjha sī. Atē uha mērē la'ī sabha tōṁ di'ālū sī. Usanē hamēśāṁ mērē vica viśavāsa kītā atē muśakala palāṁ vica mērā samarathana kītā. Mai kītā kī hai? Atē maiṁ usa'tē cīki'ā. Isa sārī sathitī nē mainū śaramidā kara ditā. Maiṁ sōci'ā ki maiṁ isa sabha la'ī āpaṇī javānī dī kurabānī dē rihā hāṁ. Iha kinā vī muśakala sī, iha badatara hudā gi'ā. Maiṁ āpaṇī dādī nū pi'āra karadā hāṁ, bhāvēṁ maiṁ usa'tē kinā vī muśakala sī. Uha hamēśāṁ usa la'ī nahīṁ hudā sī. Atē isa la'ī uha rasō'ī vicōṁ ika kiṭala cuka rahī sī, atē phira bēhōśa hō ga'ī. Ubaladī kitalī nēṛē ḍigī. Maiṁ śāma nū ghara ā'i'ā (atē mainū huṇē hī ika āma naukarī milī, āpaṇā daphatara khōl'hi'ā, kapi computerṭara sēvāvāṁ pradāna kītī'āṁ) atē phira maiṁ isa nū vēkhadā hāṁ. Dādī jhūṭha bōla rahī hai, usadī'āṁ latāṁ dubārā khaṛhī'āṁ hō'ī'āṁ hana, ika gu'āṁ nearbyī nēṛi'ōṁ khaṛā hai, jisa nē usa nū ghara dī pharaśa tē pā'i'ā jadōṁ uha mālakāṁ nū cīka nahīṁ sakadī sī. Jalaṇa turata dikhā'ī nahīṁ ditā. Ka'ī dināṁ tōṁ maiṁ hara rōza ghara vica ḍaraisiga karadā sī. Usanē jinā sabhava hō sakē usadā samarathana kītā. Atē phēra latāṁ kālī'āṁ hōṇa lagī'āṁ. Atē phira maiṁ sacamuca ḍara gi'ā.


Unhāṁ nū hasapatāla dākhala karavā'i'ā gi'ā. Ika piḍa ika piḍa hai, atē hasapatāla ikō jihē hana. Mainū turata dasi'ā gi'ā ki mainū kama chaḍaṇā pavēgā atē usadē magara calaṇā pa'ēgā. Para maiṁ sārē ḍākaṭarāṁ nāla jhagaṛā karadi'āṁ kihā ki phira mainū pakē atarāṁ, ḍā'iparāṁ atē davā'ī'āṁ la'ī paisē kithōṁ milaṇagē? Hāṁ, atē ithē kujha zarūrī hai. Maiṁ narasa nū usa nū rāta nū dēkhaṇa la'ī thōṛhā bhugatāna kītā. Uha ajē vī dina vica 2 vāra hasapatāla ā'undā sī - dupahira dē khāṇē atē kama tōṁ bā'ada śāma nū. 3 Hafatē lagha ga'ē hana. Latāṁ cagā hō rahī'āṁ sana. 3 Dināṁ bā'ada ḍākaṭarāṁ nē kihā ki uha usanū ghara jāṇa dēvēgā. Dupahira dē khāṇē'tē maiṁ hasapatāla ā'undī hāṁ atē usa nū daurā pi'ā. Tībara dēkhabhāla la'ī tabadīla kītā. Mainū sirapha usa nū ika vāra vēkhaṇa dī āgi'ā sī. Maiṁ ghara ā gi'ā atē ḍarā'uṇā pīṇā śurū kara ditā. Agalē dina unhāṁ nē mainū bulā'i'ā ki mērī nānī mara ga'ī hai. Riśatēdāra atē māṁ sasakāra karana la'ī ā'ē sana. Maiṁ kisē nāla galabāta nā karana dī kōśiśa kītī, ki'uṅki nārāza hōṇa dī ichā sī. Hō sakadā hai ki uha nā kara sakē, ki'uṅki mērē dōsata mainū sārē pāsē bāhāṁ nāla ghasīṭa rahē sana. Hō sakadā hai ki taṇā'a dē kārana, śā'ida kisē hōra kārana, latāṁ bilakula vī nahīṁ sana. Āma taura'tē nahīṁ, sirapha kisē māṁ nē bahuta śānta vivahāra kītā. Huṇa maiṁ ikalā rahidā sī. Piḍa vica ika ghara vica. Ika mahīnē bā'ada uha kama tē parata ā'i'ā. Sabha kujha ikō jihā sī. Isa sathitī tōṁ ilāvā ki maiṁ bahuta burī tar'hāṁ turanā śurū kītā. Maiṁ lagabhaga ika sāla isa tar'hāṁ rihā. Jadōṁ mērī'āṁ latāṁ viśēśa taura tē asaphala hōṇī'āṁ śurū hō'ī'āṁ, mērī māṁ mainū śahida la'ī śahira lai ga'ī. Imatihāna. Nidāna - malaṭīpala sakalērōsisa, apagatā samūha 2. Maiṁ huṇa isa tar'hāṁ ika sāla rahi rihā hāṁ. Ailīvēṭara kama nahīṁ karadā. Isa la'ī, maiṁ mahīnē vica ika vāra galī tē bāhara jāndā hāṁ, jē kō'ī pradaraśata karadā hai. Isa nē mānasika yōgatāvāṁ nū vī prabhāvata kītā. Maiṁ mūrakha hō gi'ā, atē mērī yādadāśata machī varagī hai. Āma taura'tē kama dē nāla, maiṁ āpaṇī māṁ dē galē' tē baiṭhā hāṁ. Mainū kapi everythingṭarāṁ dē nāla jō vī patā sī atē kī hō saki'ā usa vicōṁ adhā mainū yāda nahīṁ hai. 5 Sālāṁ tōṁ ithē kō'ī nijī zidagī nahīṁ hai. Ika mahīnē vica maiṁ 32 sālāṁ dā hāṁ. Ka'ī vāra maiṁ khiṛakī tōṁ bāhara vēkhadā hāṁ, vēkhō ki kivēṁ lōka ghara du'ārā laghadē hana, kārāṁ laghadī'āṁ hana, uha kāhalī vica hudē hana, kujha karadē hana, jī'undē hana. Atē mērī jidagī ruka ga'ī jāṁ lagha ga'ī.

Patī nē kihā ki asīṁ tamākūnōśī chaḍaṇa dī bajā'ē talāka dēvāṅgē

 

#Tamākūnōśīchaḍaṇa
Maiṁ atē mērē patī 2.5 Sāla ikaṭhē rahē hāṁ. Sāḍī 1.5 Sāla dī ika dhī hai atē dūjī ika rasatē vica hai. Jadōṁ asīṁ ḍēṭiga karanā śurū kītā, mainū patā sī ki usanē sigaraṭa pītī sī. Jadōṁ uha pahucē, usanē vā'adā kītā ki uha tamākūnōśī chaḍa dēvēgā. Para huṇa taka usanē āpaṇā vā'adā pūrā nahīṁ kītā. Atē āpaṇē tabākūnōśī bārē ika niyamata galabāta vica, usanē ika cuṭakalē varagā, kihā: "Asīṁ sigaraṭa chaḍaṇa nālōṁ talāka laiṇā cāhāṅgē." Bēśaka, mainū iha śabada yāda hana. Iha mērē la'ī jāpadā hai ki uha hakīkata baṇa sakadē hana. Maiṁ āpaṇē patī nū bahuta pi'āra karadā hāṁ atē isa la'ī isa naśē nāla laṛana dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Asīṁ huṇa kiśōrāṁ vāṅga nahīṁ milē. Asīṁ dōvēṁ 29 sālāṁ dē hāṁ atē maiṁ unhāṁ dē nāla jinā sabhava hō sakē lamā atē khuśahāla zidagī ji'uṇā cāhudā hāṁ. Para uha tabākūnōśī hai! Uha sarīraka taura'tē sakhata mihanata karadā hai, uha dhūṛa tōṁ bināṁ vī nahīṁ kara sakadā, atē uha sigaraṭa pīṇa nāla āpaṇē āpa nū khatama karadā hai. Maiṁ usanū samajhā'uṇa dī kōśiśa karadā hāṁ ki usadī ika chōṭī dhī hai, dō mahīni'āṁ vica ika dūjā hōvēgā. Maiṁ kahidā hāṁ ki tabākūnōśī bahuta nukasānadēha hai atē asala vica, sigarēṭa bihatara sōcaṇa vica sahā'itā nahīṁ karadī atē taṇā'a tōṁ rāhata nahīṁ didī, para isadē ulaṭa, uha sathitī nū hōra vadhā'undē hana. Para nahīṁ. Uha tabākūnōśī karadā hai. Hāla hī vica maiṁ naukarī'āṁ badalī'āṁ hana atē śaḍi onla tē unhāṁ dē bahuta ghaṭa dhū'āṁ barēkāṁ ā'ī'āṁ hana atē mainū umīda hai ki usa kōla pratī dina ghaṭa sigaraṭa hōvēgī. Para aja iha patā cali'ā ki uha ika samōkiga barēka vica 3 sigaraṭa pīndē hana! Iha mērē la'ī ika sadamā sī. Tusīṁ isa tar'hāṁ āpaṇī dēkhabhāla kivēṁ nahīṁ kara sakadē? Tabākūnōśī dē savāla dā vitī hisā ākharī nahīṁ hai. Maiṁ jaṇēpā chuṭī'tē hāṁ, atē mērē patī nē kamā'ī nahīṁ kītī. Navīṁ naukarī'tē ika mahīnā vī nahīṁ laghi'ā. Ka'ī vāra iha gala ā jāndī hai ki ghara vica rōṭī nā hōṇa dē bāvajūda uha sigaraṭāṁ dē sasatī paika la'ī āpaṇī jēba vicōṁ āḵẖarī paisē karap didā hai. Maiṁ pahilāṁ hī puchi'ā sī ki kī uha sigarēṭa la'ī ika kōṭhī vica ika chōṭī jihī tabadīlī li'ā'uṇa vica śarama mahisūsa karadā hai. Maiṁ pahilāṁ hī usa nāla cagā atē burā hāṁ, para prabhāva iha hai ki uha mainū nahīṁ suṇadā. Maiṁ sōcadā hāṁ ki usa nū sārā dina khāṇa la'ī kī pakā'uṇā hai, atē uha isa bārē sōcadā hai ki uha tamākūnōśī karēgā. Uha nāśatē dī bajā'ē sigarēṭa dā paikēṭa kharīdaṇā cāhudā sī. Mainū nahīṁ patā ki isa nāla kivēṁ najiṭhaṇā hai. Mainū āpaṇē āpa nū bahuta zi'ādā inakāra karanā pa'ēgā, maiṁ zarūrī davā'ī'āṁ atē viṭāmina nahīṁ kharīda sakadā. Maiṁ āpaṇī dhī la'ī akasara phala nahīṁ kharīdadā, asīṁ pē'acaika tōṁ pē'acaika taka rukadē hāṁ, para sāḍē kōla hamēśā sigarēṭa la'ī paisē hudē hana. Uha āpaṇī'āṁ jēbāṁ vica chōṭā jihā tabadīlī li'ā'undā hai, paisē udhāra laindā hai, sirapha tamākūnōśī karana la'ī. Iha mainū naitika taura tē udāsa karadā hai. Isa tōṁ ilāvā, maiṁ iha likhaṇā cāhudā hāṁ ki mērā patī zidagī dē hōra khētarāṁ vica bahuta vadhī'ā hai. Uha mainū pi'āra karadā hai sāḍī dhī nū pi'āra karadā hai, dūjī dī uḍīka vica. Uha sakhata mihanata karadā hai atē naukarī'āṁ nū erkhā baṇā'undā hai, para vadhērē tanakhāha vālī'āṁ vī. Asīṁ ika bihatara zidagī la'ī kōśiśa karadē hāṁ, para mainū samajha nahīṁ ā'undī ki usanū āpaṇē vica tākata labhaṇa atē tamākūnōśī chaḍaṇa la'ī isa pi'āra atē utaśāha dī ghāṭa ki'uṁ hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/