Maiṁ āpaṇē patī dī sābakā patanī nāla dōsatī karanā cāhudā hāṁ, para uha mainū nazara adāza karadī hai

 

#Nazaraadāza
Mērē patī dā mērē tōṁ pahilāṁ hī ika vi'āha sī. Uha ka'ī sālāṁ tōṁ ikaṭhē rahē hana. Unhāṁ dā talāka hō gi'ā isa karakē, mainū nahīṁ patā. Patī bēvakūpha nāla javāba didā hai ki usanū huṇa yāda nahīṁ hai. Iha isa tar'hāṁ hudā hai ki maiṁ usē jag'hā kama karadā hāṁ jithē usanē ika vāra kama kītā sī. Vī usē sathitī vica. Uha ika kārakuna sī, uha hamēśāṁ kujha lai kē ā'undī sī, prasana, saragarama, sagaṭhita chuṭī'āṁ atē isa tarāṁ hōra. Āma taura tē, iha sadā la'ī kapanī dē itihāsa vica dākhala hō'i'ā. Maiṁ akasara unhāṁ dasatāvēzāṁ'tē ā jāndā hāṁ jinhāṁ vica uha dikhā'ī didī hai, phōṭō'āṁ, lēkha. Hālāṅki lagabhaga 10 sāla bīta cukē hana. Pahilāṁ maiṁ basa utasuka sī. Dikha atē kiradāra dōvāṁ vica asīṁ usa nāla kujha samāna hāṁ. Iha mērē sahiyōgī kahidē hana. Śā'ida maiṁ usa nāla dōsatī vī kara sakadī sī. Phira, maiṁ hōra vī dilacasapī baṇa ga'ī. Iha mērē la'ī hairānī vālī gala sī ki usadē kisē riśatēdāra kōla usadī phōṭō nahīṁ sī. Parivāraka chuṭī'āṁ tōṁ nahīṁ, vi'āha tōṁ nahīṁ. Sirapha bā'ada vica mainū patā lagi'ā ki uha hara kisē dē du'ālē ghumadī hai atē uha sārī'āṁ phōṭō'āṁ khicī'āṁ jithē uha sī. Maiṁ purālēkhāṁ, usadē mātā-pitā dē kapi throughṭara rāhīṁ, lukī'āṁ hō'ī'āṁ phā'īlāṁ dī bhāla vica raulā pā'uṇa lagi'ā. Bēśaka, unhāṁ dī āgi'ā nāla. Atē maiṁ iha labha li'ā. Mainū patara vihāra, vi'āha dī'āṁ phōṭō'āṁ atē usadē agē dī'āṁ phōṭō'āṁ milī'āṁ. Maiṁ sabha kujha āpaṇē kōla rakhi'ā. Maiṁ nahīṁ jāṇadā ki ki'uṁ. Atē hōra vī uha rōka nahīṁ sakī. Mainū usa dē māpi'āṁ valōṁ ditē ikabālī'ā bi'āna, akhabārāṁ dē lēkha, patarāṁ vālē purāṇē pōsaṭakāraḍa milē hana. Maiṁ usa vica bahuta dilacasapī laindī hāṁ ki uha kī sī. Uha kisa bārē gala karadē sana, uha kivēṁ rahidē sana. Maiṁ nahīṁ rōka sakadā. Maiṁ khulē ḍāṭē tōṁ iṭaranaiṭa tē sabha kujha bāhara ka.̔I'ā, sēvāvāṁ milī'āṁ jō bada sōśala mīḍī'ā tōṁ phōṭō'āṁ ḍā downloadnalōḍa karadī'āṁ hana. Naiṭavaraka. Uha unhāṁ samūhāṁ dī nigarānī karadē hana jinhāṁ dī usa dī gāhakī hai, dikhā'ō ki usa nū pasada ā'i'ā. Ihanāṁ pōsaṭāṁ du'ārā niraṇā karadi'āṁ, uha nākhuśa atē ikalē hai. Hālāṅki ithē ika vaḍā parivāra atē unhāṁ dē āpaṇē bacē hana. Maiṁ usa nū likhaṇā cāhudā hāṁ, usa nāla gala karāṅgā. Maiṁ kōśiśa kītī, jōṛi'ā, para turata sapaśaṭīkarana tōṁ bināṁ balaikalisaṭa kītā gi'ā. Mainū samajha nahīṁ ā rihā ki maiṁ inā pāgala ki'uṁ hāṁ. Tusīṁ āpaṇē patī tōṁ ika śabada vī nahīṁ prāpata kara sakadē. Uha kahidā hai ki usanū kujha yāda nahīṁ hai atē iha hī hai. Atē huṇa maiṁ kahi sakadā hāṁ ki mainū isa womanrata bārē inā patā hai ki uha hairāna rahi jāvēgā. Asīṁ akasara uha thāṁ turadē hāṁ jithē uha rahidī hai. Atē ka'ī vāra maiṁ usa nū dēkhadī hāṁ. Uha atē mērē patī ika dūjē vala dhi'āna nahīṁ didē, para maiṁ vēkhadā hāṁ, sārī'āṁ tabadīlī'āṁ'tē vicāra karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Navēṁ kapaṛē, vālāṁ dā raga atē hōra. Huṇa asīṁ usa khētara vica ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇā cāhudē hāṁ. Khētara cagā hai atē mahigā nahīṁ. Para mainū ḍara hai ki asīṁ akasara ṭakarāvāṅgē. Mainū nahīṁ patā ki iha kithē agavā'ī karēgī. Maiṁ pāgala nahīṁ hāṁ atē maiṁ usa nāla khilavāṛa nahīṁ karāṅgā, maiṁ basa usadī zidagī vica dilacasapī rakhadā hāṁ. Maiṁ usa nū pasada vī nahīṁ karadī, maiṁ basa nahīṁ ruka sakadī. Atē jē maiṁ kara sakadā, tāṁ maiṁ usa dē apāraṭamaiṇṭa vica ika baga lagā'undā hāṁ tāṅki ghaṭō ghaṭa usa dī zidagī nāla juṛi'ā mahisūsa hōvē. Maiṁ nahīṁ jāṇadā ki isa bārē sōcaṇā kivēṁ bada karanā hai atē isa tar'hāṁ laṭaka jāṇā hai.

Cāhata atē ikalēpana tōṁ thaka ga'ē

 

#Tāṅgha
Bacapana tōṁ hī, maiṁ ika vaḍē parivāra dā supanā vēkhi'ā, isa la'ī, mērī māṁ tōṁ ilāvā, mērā ika bharā jāṁ bhaiṇa sī. Jadōṁ maiṁ 6 sālāṁ dī sī tāṁ pitā jī dī mauta jaladī hō ga'ī. Mainū uha bilakula yāda nahīṁ hai. Mamī dā vi'āha cāra sāla bā'ada hō'i'ā. Maiṁ kivēṁ cāhudā sī ki mērī māṁ ika bacē nū paidā karē. Para mērā supanā pūrā nahīṁ hō'i'ā, atē iha vi'āha thōṛhē samēṁ la'ī sī. Mērā matarē'ī pitā bimāra sī atē dila dā daurā paiṇa kārana usadā dēhānta hō gi'ā. Asīṁ phira āpaṇī māṁ nāla ikalē rahi ga'ē. Maiṁ pahilāṁ hī āpaṇē kālaja dē dūjē sāla vica sī atē mērē tōṁ cāra sāla vaḍē muḍē nāla ḍēṭiga karanā śurū kītā. Kālaja tōṁ graijū'ēṭa hōṇa tōṁ bā'ada, sāḍā vi'āha hō'i'ā, ika sāla bā'ada, ika putara paidā hō'i'ā, atē dō sālāṁ bā'ada sāḍā talāka hō gi'ā. Kisē tar'hāṁ iha kama nahīṁ kara saki'ā. Maiṁ kadē vi'āha nahīṁ kītā, ḵẖāsakara mērī māṁ. Asīṁ ika bacē dī paravariśa vica lagē hō'ē sī. Huṇa, jadōṁ mērā putara pahilāṁ hī bālaga (22 sālāṁ dā) hai, maiṁ ḵẖāsakara ikalē hō gi'ā. Asīṁ ikaṭhē rahidē hāṁ, mērī māṁ ikalē rahidī hai. Sāḍā pūrā parivāra tina lōka hana. Kō'ī riśatēdāra, kō'ī cacērā bharā, kō'ī māsī, kō'ī cācā nahīṁ, kō'ī nahīṁ. Putara kisē nāla nahīṁ miladā atē nahīṁ cāhudā, uha baci'āṁ nāla nafarata karadā hai. Atē maiṁ āpaṇē pōtē-pōtī'āṁ nū ni'āṇi'āṁ khuśa hudā. Atē usadē rava'ī'ē nāla, mainū isa gala'tē pūrā śaka hai ki uha kadē vī hōṇagē. Maiṁ ḵẖuda kisē ādamī nāla nahīṁ mila sakadā atē pichalī bimārī dē kārana āpaṇā parivāra śurū nahīṁ kara sakadā. Mainū saikasa karana dī āgi'ā nahīṁ hai (iha vī hudā hai). Maiṁ sā'īṭa'tē ika dūjē nū jāṇana dī kōśiśa kītī, turata likhi'ā ki iha sirapha dōsatī sī, gūṛhā sabadha nahīṁ. Para isadī lōṛa kisanū hai? Isa la'ī zidagī caladī hai, atē supanē supanē rahidē hana. Śā'ida, prabhū cāhudā hai ki asīṁ jārī nā rahē, nahīṁ tāṁ sāḍē parivāra vica ikalatā dē isa duśaṭa cakara nū kivēṁ samajhā'uṇā hai? Atē mainū ki'uṁ jī'uṇā cāhīdā hai? Mainū bhavikha dē bagaira kō'ī bidū nazara nahīṁ ā'undā.

Maiṁ sasa nū samajha nahīṁ sakadī atē māpha nahīṁ kara sakadā

 

#Samajhō
Budhīmānatā nāla maiṁ samajhadā hāṁ ki mērī sasa mērē nāla sadhāraṇa salūka karadī hai, para maiṁ usa dē śabadāṁ, usadī bērahimī atē usa dī aṇadēkhī nū māpha nahīṁ kara sakadā. Asīṁ samēṁ samēṁ tē jhagaṛē karadē hāṁ. Atē inhāṁ palāṁ'tē sasa mainū bahuta nārāza karadī hai. Huṇa iha inā jamhā hō gi'ā hai ki maiṁ āpaṇē āpa nū adara nahīṁ tōṛa sakadā. Bāharī taura tē maiṁ sacāra karadā hāṁ, para sukē taura tē. Sasa narama baṇana dī kōśiśa kara rahī hai, para mainū ajē vī bu.̔Ē la'ī dukha hai. Maiṁ usa nāla gala karana dī kōśiśa kītī jō mainū isa tē zulama karadā hai. Isadē javāba vica, maiṁ hamēśāṁ iha vāka prāpata karadā hāṁ: "Kauṇa purāṇē nū yāda karēgā...". Atē uha salāha didā hai ki purāṇē samēṁ vica nā jī'ō. Ki mērē la'ī budhīmāna baṇana dā iha ucā samāṁ hōvēgā. Uha mērē nāla sirapha isa bārē gala ki'uṁ nahīṁ kara sakadī atē kahi sakadī hai ki usa nū afasōsa hai? Isa samēṁ jadōṁ maiṁ āpaṇē āpa nū isa viśē'tē utāradā hāṁ, mainū isa praśana du'ārā satā'i'ā jāndā hai: "Mainū kisē ajihē vi'akatī nāla galabāta ki'uṁ karanī cāhīdī hai jō mainū iha dasa sakadā hai?" Atē maiṁ iha vī nahīṁ samajha sakadā ki mērī sasa mērē nāla sacāra ki'uṁ karadī hai, jē uha mērē bārē sōcadī hai jivēṁ ki uha kadī kadī kahidī hai? Usa dē iha sārē dukhadā'ī śabada ikaṭhē hō ga'ē atē ika rukāvaṭa paidā kītī jisanē mainū śāntī nāla āpaṇē patī dī māṁ nū nahīṁ vēkhaṇa ditā. Maiṁ isanū bhulaṇā cāhudā hāṁ ākharakāra, iha khuda mainū adarōṁ parēśāna kara rihā hai. Hāṁ, atē maiṁ āpaṇī sasa nū āpaṇī ayōgatā nāla tasīhē didā hāṁ. Uha kahidē hana ki kisē vi'akatī nū mu'āfa karana la'ī, usa nū āpaṇī jag'hā laiṇī cāhīdī hai atē usa nū ucita ṭhahirā'uṇa dī kōśiśa karanī cāhīdī hai. Hāṁ, maiṁ usa la'ī bahānā baṇā rihā hāṁ, ki'uṁ uha bōladī hai atē isa tar'hāṁ vivahāra karadī hai. Para iha mainū ghaṭa aparādhī nahīṁ karadā. Salāha nāla madada karō. Hō sakadā kō'ī isa tarāṁ hōvē.

Iha uha thāṁ hai jithē mērī tarasa ā'i'ā

 

#Ikatarasa
Mērā ika bēṭā hai usa nē kujha sāla pahilāṁ vi'āha karavā li'ā sī atē alaga rahiṇa dī kōśiśa kītī sī. Unhāṁ nē mērī patanī atē mērē patī nāla ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē li'ā. Naujavānāṁ nē sānū zi'ādā parēśāna nahīṁ kītā, isa la'ī sabadha bahuta vadhī'ā sī. Para mērē bēṭē atē usadī patanī vica juṛavāṁ baci'āṁ dē janama nāla sabha kujha badala gi'ā. Asīṁ, dādā-dādī hōṇa dē nātē, bahuta khuśa hō'ē. Jinā cira uha vakharē taura'tē rahidē sana, sabha kujha vadhī'ā sī. Maiṁ akasara unhāṁ nū milaṇa jāndā hudā sī. Maiṁ āpaṇē pōtē-pōtī'āṁ nāla vadha tōṁ vadha madada karana dī kōśiśa kītī. Nūha nē śukaraguzārī nāla mērī madada savīkāra kītī. Maiṁ, badalē vica, hara cīza nāla khuśa sī, ki'uṅki mainū patā sī ki huṇa maiṁ ghara vāpasa ārāma karāṅgā. Phira vī, iha bahuta vadhī'ā hudā hai jadōṁ vakharē rahiṇa dī sabhāvanā hudī hai. Para mērē kōla zi'ādā samēṁ taka khuśa rahiṇa dā maukā nahīṁ sī. Isa tatha dē kārana ki nūha jaṇēpā dī chuṭī'tē ga'ī sī, bēṭā unhāṁ dē vaḍē parivāra dā ikalautā rōṭī baṇana vālā baṇa gi'ā. Atē dō bacē, tusīṁ āpaṇē āpa nū jāṇadē hō, iha bahuta difficultkhā hai, dōvēṁ mānasika atē sarīraka taura'tē. Atē hōra vī isa tarāṁ - bhautika taura tē. Ki'uṅki mērā bēṭā ika naujavāna māhara hai, usa kōla ajē karī'ara baṇā'uṇa la'ī samāṁ nahīṁ hai, usadī kamā'ī slightlysata tōṁ thōṛī hai. Iha paisā baci'āṁ dē bagaira ika naujavāna parivāra la'ī kāfī hai. Para jadōṁ dō bacē hudē hana, atē apāraṭamaiṇṭa vī kirā'ē'tē hudā hai, tāṁ āma zidagī la'ī ajihī kamā'ī, bēśaka, kāfī nahīṁ hōvēgī. Dō mahīni'āṁ dī tasīhē tōṁ bā'ada, mērē patī atē maiṁ baci'āṁ atē pōtē-pōtī'āṁ nū sāḍē kōla bhējaṇa dā prasatāva ditā. Unhāṁ nē rāhata nāla sāha li'ā. Sāḍā apāraṭamaiṇṭa vaḍā, cāra kamarē hana. Maiṁ atē mērē nānā jī ika vica hāṁ. Dūjā usadē putara atē patanī nū ditā gi'ā sī. Tījē vica, ika narasarī baṇā'ī ga'ī sī. Bā'ada vālā ika rahiṇa dā kamarā baṇi'ā rihā jisa vica asīṁ śāma nū ikaṭhē hōṇā pasada karadē hāṁ. Isa la'ī asīṁ udōṁ taka jī'undē rahē jada taka sāḍē nāla ika hōra nivāsī śāmala nā hō gi'ā. Ika vadhī'ā dina, nūha nē kamarē vica āpaṇī bhaiṇa la'ī kujha dina rahiṇa dī ijāzata magī. Maiṁ isa sabhāvanā tōṁ bahuta khuśa nahīṁ sī. Vadhērē sapaśaṭa taura tē, uha bilakula khuśa nahīṁ sī, para phira vī sahimata hō ga'ī. Mainū ajihī ika kahāṇī suṇā ditī ga'ī sī ki mainū usa kuṛī la'ī tarasa ā'i'ā. Para saca iha hai ki uha kahidē hana - "cagā nā karō, tuhānū burā'ī nahīṁ milēgī." Huṇa maiṁ āpaṇē tazarabē tē isadī puśaṭī kītī hai. Nā sirapha bhaiṇa rukāvaṭa sī, balaki uha adhī rāta tōṁ bā'ada ghara vī paratī. Usanē apāraṭamaiṇṭa dē ālē-du'ālē dasataka dēṇī śurū kara ditī, isa tar'hāṁ unhāṁ nū ārāma karana tōṁ rōki'ā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki uha javāna hai atē usadā khūna vaga rihā hai, para iha usadī samasi'ā hai. Bu myāpē vica mainū iha sabha ki'uṁ sahiṇā pi'ā? Maiṁ āpaṇī nūha nāla gala karana dī kōśiśa kītī, para uha baṛē di'ālatā nāla usa nū bāhara ka.Ṇa la'ī nahīṁ kahidī. Usa kōla hōra kitē vī nahīṁ hai, tusīṁ dēkhō. Unhāṁ dē māpē ika prāntaka śahira vica rahidē hana, atē unhāṁ dī bhaiṇa nū huṇē hī navīṁ naukarī milī hai. Maiṁ samajhadā hāṁ. Para kauṇa mainū samajhēgā? Jē usanē āpaṇē āpa nū ajihī sathitī vica pā'i'ā, tāṁ ki'uṁ nā āma varatā'ō karō! Uha bilakula citata nahīṁ hudī ki uha ajanabī'āṁ nū ajihī bē'arāmī didī hai. Kisa tarāṁ dā pālaṇa pōśaṇa uha āpaṇī nūha nāla pūrī tar'hāṁ virōdhī hana. Ajihē vakhō vakharē lōka jō tusīṁ unhāṁ dē riśatē bārē kadē nahīṁ sōcōgē jē tusīṁ isa bārē nahīṁ jāṇadē hō. Atē huṇa maiṁ śāma nū baiṭhadā hāṁ atē sōcadā hāṁ ki kī karāṁ? Āpaṇī nūha nū nārāza karana la'ī atē usadī bhaiṇa nū bāhara jāṇa la'ī kahō? Isa tōṁ ilāvā, śurū vica galabāta kujha dināṁ dī sī. Jāṁ phira sahiṇa karanā jārī rakhō tāṁ ki parivāraka sabadhāṁ nū vigāṛa nā sakē?

Kisē bālaga womanrata dī bacakānā śikā'itāṁ

 

#Baciāṁdīāṁśikāitāṁ
Jadōṁ mērē bēṭē dā vi'āha hō'i'ā, tāṁ maiṁ atē mērē patī nē agalē ghara ika ghara kharīdi'ā atē iha naujavānāṁ nū dē ditā. Uha khuśa sana ki huṇa unhāṁ dā āpaṇā ghara hōvēgā. Atē asīṁ cagē hāṁ ki uha nēṛē hana. Maiṁ sōci'ā ki mērī nūha sabazī'āṁ ugā'ēgī atē sā'īṭa'tē bahuta sārē palagha baṇā'ēgī. Para usanē phulāṁ dē bisatarē baṇā'ē atē bāga vica bahuta sārē phula lagā'ē. Isa tōṁ ilāvā, uha mālaka dē kamāṁ vica bilakula vī ādī nahīṁ sī. Naujavāna nē vī ika vāṛa nāla sāḍē tōṁ vakha hōṇa dā phaisalā kītā. Atē phira nārāzagī mērē vica phasī. Nūha nē iha vī kihā ki unhāṁ dē ghara ā'uṇa tōṁ pahilāṁ, kisē nū pahilāṁ tōṁ cētāvanī dēṇī cāhīdī hai. Mērē patī nē mainū hamēśā bharōsā divā'i'ā ki mainū nārāza nahīṁ hōṇā cāhīdā. Ākhirakāra, bacē khuśa hudē hana atē ika dūjē nū pi'āra karadē hana. Para maiṁ sabha kujha sulajhā nahīṁ saki'ā. Ākharakāra, kinī zamīna caladī hai, para tuhāḍē kōla āpaṇī'āṁ sabazī'āṁ atē phala hō sakadē hana. Jadōṁ tōṁ asīṁ gu'āṁ in vica rahidē sī, maiṁ akasara natāśā dī māṁ nū āpaṇē putara dē ghara tē hafati'āṁ taka rahidī vēkhi'ā. Atē maiṁ atē mērē patī bināṁ cētāvanī ditē unhāṁ kōla nahīṁ jā sakadē sī. Asala vica, tuhāḍē ghara nū. Nārāzagī hōra vī jamhāṁ hō ga'ī. Ithōṁ taka ki mērē patī dā samarathana huṇa mērē la'ī kama nahīṁ kara rihā. Ika vāra, bēṭā acānaka khīrē dā śīśī laiṇa la'ī sāḍē bēsamaiṇṭa vica dākhala hō'i'ā. Uha jāṇa vālā sī jadōṁ maiṁ usa nū rōki'ā. Usanē kihā ki maiṁ khīrē dā sabha tōṁ vadhī'ā ghaṛā cuṇāṅgā atē isanū āpaṇē kōla li'āvāṅgā. Bēṭā basa ghasīṭa kē calā gi'ā. Maiṁ pahilāṁ hī badalā laiṇa dī yōjanā lai kē ā'i'ā hāṁ. Maiṁ phulāṁ dī dukāna tē gi'ā atē ka'ī kisama dē phula kharīdē. Kujha ghaṭi'āṁ dē adara adara ḍabābada ​​phulāṁ dī ika pūrī śīśī sī. Para patī nē ilāja nahīṁ ditā. Usanē turata mainū śaramasāra kītā, atē mainū śaramidā hō'i'ā. Mērē patī nē mainū bacē vāṅga ḍarā'i'ā. Usanē kihā ki iha unhāṁ dā ghara sī, atē iha unhāṁ tē nirabhara karadā sī ki ghara atē bagīcī vica kī karanā hai. Śā'ida, jē maiṁ usa dina jāra nū phulāṁ nāla lai jāndā, tāṁ mērā bēṭā mērē nāla galabāta karanā bada kara didā. Natījē vajōṁ, maiṁ āpaṇī nūha nū nā sirapha acāra khīrē, balaki hōra surakhi'ata vī ditā. Putara nē mērē patī atē mainū rāta dē khāṇē tē bulā'i'ā. Uthē usanē kihā ki nūha nū bacē dī umīda sī. Huṇa maiṁ samajha gi'ā ki nūha virudha nārāzagī bahuta mūrakhatā sī. Āḵẖarakāra, mukha gala iha hai ki bacē atē pōtē pōtī'āṁ nazadīka hana. Atē khuśī khīrē atē ṭamāṭara vica nahīṁ hai. Maiṁ khuda dō parivārāṁ dā prabadha kara sakadā hāṁ.

Patī nāla ika tōhafē nū lai kē jhagaṛā

 

#Tōhaphā
Mērē patī nē lagabhaga ika sāla pahilāṁ mainū ika kāra kharīdī sī. Khaira, maiṁ iha kharīdī hai. Unhāṁ nē mērē purāṇē nū ṭrēḍa-ina dē havālē kara ditā, atē navēṁ'tē usa nē ika vinīta rakama dī jāṇakārī ditī. Bākī maiṁ āpaṇē la'ī kāra lōna vajōṁ li'ā, tāṁ jō isa nū mērī tanakhāha tōṁ āpaṇē āpa bhugatāna kītā jā sakē. Sabha kujha cagā jāpadā hai. Para mērē kōla mērī purāṇī kāra vica ika nēṭiva sisaṭama sī - ika naivīgēṭara palasa ika ṭīvī atē ika palē'ara. Iha vikalapa navēṁ vica nahīṁ ditā gi'ā hai. Iha ika hōra sailūna vica sathāpata hōṇā lāzamī hai. Mērā patī sacamuca isa nū mērē janamadina tē ika tōhafē vajōṁ rakhaṇā cāhudā sī. Pahilāṁ mainū itarāza nahīṁ sī. Para phira maiṁ iṭaranaiṭa tē dēkhi'ā atē patā lagā ki gaira-phaikaṭarī sisaṭama nā lagā'uṇā bihatara hai, ki'uṅki ithē vakharī'āṁ samasi'āvāṁ hō sakadī'āṁ hana. Maiṁ āpaṇē patī nū isa bārē dasi'ā. Para usanē kihā ki tuhānū kadē nahīṁ patā ki iṭaranaiṭa tē hara tarāṁ dē"māhara" kī likhadē hana. Uha bilakula jāṇadā hai ki iha cagī tar'hāṁ kithē kītā jāvēgā. Maiṁ usa nū ajihā nā karana la'ī kihā. Atē uha sahimata jāpadā sī. Para kujha mahīni'āṁ bā'ada, mērē janamadina du'ārā, usanē kāra nū isa tar'hāṁ lai li'ā jivēṁ kisē takanīkī jān̄ca la'ī atē gupata taura'tē, mērī āgi'ā tōṁ bināṁ, isa balāka atē palasa pāraṭōrōnikasa (pārakiga kaimarē) nū karaiśa kara ditā. Isa balāka utē kama dē nāla 90 hazāra rubala kharaca hō'ē hana. Mērē patī nē mērē janamadina tē hī kāra bhajā ditī atē sāziśa racita mainū isa nū calā'uṇa la'ī bulā'i'ā. Jadōṁ maiṁ vēkhi'ā ki usanē iha āpaṇē tarīkē nāla kītā hai, maiṁ śā'ida hī āpaṇē āpa nū kābū vica nahīṁ kara saki'ā atē usadā dhanavāda kītā. Para usanū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ khuśa nahīṁ sī. Ithē kō'ī ghuṭālā nahīṁ hō'i'ā sī, paratū kō'ī ḵẖāsa ānada dī umīda nahīṁ sī. Atē samasi'āvāṁ 5 mahīni'āṁ bā'ada śurū hō'ī'āṁ. Pahilāṁ, baiṭarī tēzī nāla ḍisacāraja hōṇa lagī. Ka'ī vāra maiṁ rīcāraja kītē bagaira hila nahīṁ sakadā. Maiṁ dauṛi'ā, cagē vāhana cālakāṁ nū mērī madada karana la'ī kihā. Phira isa ṭīvī nē kama karanā bada kara ditā. Phira kaimarē phēl'ha hōṇē śurū hō ga'ē. Atē phira āma taura tē kāra vica ilaikaṭrānikasa nāla samasi'āvāṁ sana. Jadōṁ maiṁ sēvā vala muṛi'ā (kāra dī garaṭī hai), tāṁ patā lagi'ā ki isa balāka dē kārana vāraṭī huṇa vaidha nahīṁ hai. Atē phira ghara vica maiṁ iha pā'i'ā ki jadōṁ maiṁ kāgazāṁ nū chāṇṭa rihā sī tāṁ isa balāka dī kinī kīmata ā'undī hai. Maiṁ vi'ākhi'ā la'ī āpaṇē patī kōla gi'ā. Bēśaka, usanē usanū sabha kujha dasi'ā. Sāḍī laṛā'ī hō'ī. Maiṁ kihā ki kāra kharāba karana nālōṁ paisē dēṇā hī cagā rahēgā. Isa tōṁ ilāvā, kāra mērī hai, usadī nahīṁ, atē maiṁ phaisalā laindā hāṁ ki kī pā'uṇā hai atē kī nahīṁ. Atē savērē, jadōṁ maiṁ rasō'ī vica gi'ā, tāṁ iha balāka mēza'tē pi'ā sī atē ika nōṭa sī ki maiṁ śukaraguzāra sī atē mērā patī mērī māṁ dē nāla rahēgā. Patī nē kāra vicōṁ jaṛhāṁ pāṛa kē pāṛa ditā. Sārē ilaikaṭrika barabāda kara ditē. Huṇa mainū āpaṇē kharacē tē kāra nū ṭhīka karanā pa'ēgā, atē mainū isanū ṭū ṭaraka tē sēvā la'ī khicaṇā hai. Ika nā bhulaṇa vālā tōhaphā. Chētī hī vi'āha dē 30 sāla hō ga'ē hana. Maiṁ kabaṇa nāla sōcadā hāṁ maiṁ pahilāṁ tōṁ hī jaśana atē upahāra dōvāṁ nū chaḍaṇā cāhudā hāṁ.

Tuhāḍē supanē sākāra karana la'ī talāka ikō ika rasatā sī

 

#Supanē
Maiṁ 35 sālāṁ tōṁ āpaṇē patī nāla rihā hāṁ. Sāḍē tina bacē hana - dō bēṭī'āṁ atē ika bēṭā. Maiṁ sārī umara sakhata mihanata kītī hai. Maiṁ lagabhaga kadē chuṭī'āṁ'tē nahīṁ jāndā sī. Maiṁ cāhudā sī ki mērē baci'āṁ dī hamēśā vadhī'ā hōvē. Maiṁ muśakila nāla āpaṇē āpa tē kō'ī paisā kharaca kītā. Para usanē akasara āpaṇē āpa nū mani'ā ki uha asala vica cāhudā sī. Isa sasāra vica kama atē zidagī tōṁ ilāvā, maiṁ lagabhaga kujha vī nahīṁ vēkhi'ā. Iha sathitī mainū khuśa nahīṁ kara sakī. Para maiṁ ka'ī sālāṁ tōṁ isa tōṁ bāhara nikalaṇa dā kō'ī tarīkā nahīṁ vēkhi'ā. Mainū huṇē hī isadī ādata hō ga'ī atē maiṁ āpaṇē āpa tōṁ asatīphā dē ditā ki mainū kivēṁ kama karanā hai. Hairānī dī gala hai ki, para mērē jīvana dē sālāṁ daurāna mērē patī nāla kō'ī gabhīra dā'avē nahīṁ kītē ga'ē hana. Mērā patī burā nahīṁ sī. Maiṁ nahīṁ pītā, sigaraṭa nahīṁ pītī, maiṁ vī sakhata mihanata kītī. Para jadōṁ maiṁ 56 sālāṁ dā hō gi'ā, mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ ika vakharī zidagī cāhudā hāṁ. Kadē nahīṁ dēra nālōṁ bihatara dēra, jivēṁ ki uha kahidē hana. Para mērē patī atē mērē jīvana bārē bahuta vakharē vicāra hana. Uha bilakula ghara chaḍaṇā nahīṁ cāhudā sī, atē hōra vī chuṭī'āṁ tē kitē vī jāṇā. Kisē yātarā jāṁ samudara dī yātarā bārē kō'ī galabāta nahīṁ hō sakadī. Usanē bināṁ kō'ī kōśiśa kītē ghara vica ārāma nāla ārāma mahisūsa kītā. Atē isa nāla mahatavapūrana ṭakarā'a hō'i'ā. Bacē calē ga'ē. Asīṁ ikalē rahi ga'ē sī. Haulī haulī sāḍē riśatē bahuta vigaṛana lagē. Maiṁ ghaṭō ghaṭa āpaṇē bu ageāpē vica kujha vēkhaṇā cāhudā sī. Asīṁ śahira dē kēndara vica ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē lai rahē hāṁ, isa la'ī thōṛē jihē vī, maukē upalabadha sana. Mērē patī nū iha vicāra pasada nahīṁ sī. Uha āpaṇē sōphē tē lēṭaṇā cāhudā sī atē kujha vī nahīṁ karanā cāhudā sī. Atē maiṁ guma cukē sālāṁ la'ī mēka'apa karanā cāhudā sī. Maiṁ yūrapa, samudara nū vēkhaṇa atē āpaṇē la'ī thōṛā jihā ji'uṇa dā supanā vēkhi'ā, nā ki kisē hōra la'ī. Mērī sathitī bahuta mazabūta ​​sī, atē natījē vajōṁ, isa nāla talāka hō'i'ā. Mērī sathitī tōṁ bāhara ā'uṇa dā iha ikō sabhava rasatā sī. Phira maiṁ phaisalā li'ā ki maiṁ āpaṇī zidagī vica kadē vī ika dina nahīṁ khujhāṅgā. Huṇa maiṁ hara chōṭī cīza dā anada lavāṅgā. Jidagī bahuta chōṭī atē inī tēza hai. Ata vica, maiṁ āpaṇē jīvana bhara dē supanē nū samajhaṇa dē yōga hō gi'ā - ka'ī yātarāvāṁ atē yātarāvāṁ. Maiṁ āpaṇē talāka dī'āṁ sārī'āṁ sūkhamāṁ nū nahīṁ dasāṅgā, para asīṁ jā'idāda nū lagabhaga barābara vaḍa ditā. Mainū saiṇṭara vica ika apāraṭamaiṇṭa mili'ā, jisa nū asīṁ kirā'ē'tē ditā sī, atē mērē patī nū sabha kujha mila gi'ā. Maiṁ ika makāna kirā'ē tē laiṇa dā phaisalā kītā hai. Mainū śahira dē bāharavāra ika chōṭā kamarā apāraṭamaiṇṭa mili'ā, atē maiṁ kēndara vica kirā'ē tē kirā'ē tē rihā. Maiṁ isa samēṁ isa paisē nāla yātarā kara rihā hāṁ. Isa tōṁ ilāvā, mērē kōla ajē vī kāfī sathagata phaḍa hana. Iha basa ijha hō'i'ā ki lagabhaga 60 sāla dī umara vica, maiṁ kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica dō sūṭakēsāṁ nāla rahiṇa la'ī calā gi'ā atē bahuta hī khuśa sī. Mērā baci'āṁ nāla bahuta cagā riśatā hai. Unhāṁ nē mainū samajha li'ā, hālāṅki uha sāḍē phaisalē dē virudha sana. Dara'asala, maiṁ vichōṛē nū bahuta āsānī nāla prāpata kara li'ā, ki'uṅki maiṁ labē samēṁ tōṁ āpaṇī zidagī baṇā'uṇa atē āpaṇē supani'āṁ nū sākāra karana dā supanā vēkhi'ā sī. Mērā patī mainū kadē vī ajihā nahīṁ karana didā sī. Mainū mana dī śāntī milī jisadī mainū bhāla sī. Atē sabha tōṁ mahatavapūrana, maiṁ yātarā śurū kītī. Sārī umara maiṁ isa bārē supanā vēkhi'ā. Jadōṁ taka mērē kōla maukā atē tākata hudī hai maiṁ navī'āṁ thāvāṁ dā anada laindā hāṁ. Maiṁ huṇa kadē inā khuśa nahīṁ sī. Iha bahuta dukha dī gala hai ki mērē patī nū kujha vī samajha nahīṁ ā'i'ā.

Mērī dhī dā bēṭā lai gi'ā

 

#Cuṇiāhōiā
Mērī ika māṁ, ika vaḍī dhī atē ika pōtā hai. Uha 5 sāla dā hai. Hasapatāla tōṁ bāhara ā'undē hī dhī dā talāka hō gi'ā. Usadā patī gharēlū zālama hai. Mainū patā hai ki uha huṇa janama nahīṁ dēvēgī. Para maiṁ phira usa nāla pēśa ā'uṇa dī kōśiśa kītī. Jadōṁ bacā lagabhaga ika sāla dā sī, tāṁ uha gabhīra rūpa vica bīmāra hō gi'ā. Tina sālāṁ tōṁ mainū nahīṁ patā sī ki uha bacēgī jāṁ nahīṁ. Sābakā javā'ī nē hamēśā āpaṇē laṛakē nāla galabāta kītī atē jadōṁ uha bīmāra sī tāṁ madada kītī, para usē samēṁ saraprasatī nū śikā'ita kītī ki asīṁ usa nū kō'ī bacā nahīṁ dē rahē. Huṇa ika umīda hai ki bēṭī pūrī tar'hāṁ ṭhīka hō jāvēgī. Khētarī kēndara vica ḍākaṭarāṁ nē bacē la'ī ika khurāka niradhārata kītī, usadē pitā nē usanū bhajā ditā. Phēra dhī dī sābakā sasa surakhi'ā nū ika bi'āna likhadī hai ki mērī dhī ḍākaṭara dē ādēśāṁ dī pālaṇā nahīṁ karadī. Aga sāḍē kōla ā'undē hana atē usa nū isa adhāra'tē bacē nū usadē pitā nū dēṇa la'ī majabūra karadē hana. Atē usa tōṁ bā'ada hī sābakā patī mērī dhī nū ḍākaṭara dē bi'āna dī phōṭō kāpī didā hai. Pōtā unhāṁ nāla tīsarē mahīnē rihā hai. Usa dā pitā dō haphati'āṁ la'ī kārōbārī yātarā'tē hai, usadī māṁ dina vēlē kama' tē hai. Khurāka dē kārana, bacā kiḍaragāraṭana vica nahīṁ hudā, akasara akasara dādī usa nū pāladī rahidī hai, jāṁ tāṁ usadā patī, jāṁ usadē kamarē vica. Āma taura'tē, bacē tōṁ bāhara vālā vi'akatī. Mērī dhī nū iha nahīṁ ditā gi'ā hai, uha usa nū usa dē bēṭē tōṁ dūra bhajā didē hana, bhāvēṁ saṛaka tē caladē samēṁ bacē dē kōla jāṇā muśakala hudā hai. Uha cīkadā hai, māṁ taka pahucadā hai. Pulisa sāḍī madada nahīṁ karadī, saraprasatī dē adhikārī sahā'itā nahīṁ karadē, dhī adālata vica saphala nahīṁ hudī, atē sāḍē kōla vakīla la'ī paisē vī nahīṁ hudē. Mērī dhī bilakula nahīṁ pīndī, usadā varakiga apagatā samūha hai. Rūha ṭuṭa ga'ī hai. Bacē la'ī afasōsa hai, sānū nahīṁ patā ki bilakula kī karanā hai. Hō sakadā hai ki kō'ī salāha dēvē ki rasatā kivēṁ labhaṇā hai?

Āpaṇē dōsata nāla ika muḍē nāla dhōkhā kītā

 

#Badaliā
Mērā ika bu'ā'ēphraiṇḍa hai jisa nāla asīṁ 2 sālāṁ la'ī ikaṭhē rahē hāṁ. Isa samēṁ maiṁ 19 sālāṁ dā hāṁ, laṛakā 22 sālāṁ dā hai. Maiṁ īmānadārī nāla fauja tōṁ usa la'ī itazāra kītā. Pāsē kō'ī nahīṁ sī, sabha kujha ṭhīka sī. Māmalā vi'āha dā hai. Huṇa ika kisama dī ulajhaṇa cala rahī hai. Mērē bu'ā'ēphraiṇḍa dā ika dōsata hai (uha usa nāla bahuta zi'ādā sacāra nahīṁ karadā) jō maiṁ bāharōṁ pasada karadā hāṁ. Śā'ida sirapha bāhara hī nahīṁ. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki maiṁ isa muḍē dōsata nū kihā ki uha mainū saṭōra tē lai jāvē. Asīṁ sārī rāta ikaṭhē bitā'ē. Asīṁ gala kītī atē sakēṭa kītā. Acānaka usanē pīṇa dī pēśakaśa kītī, atē maiṁ inakāra nahīṁ kītā. Pahilāṁ sabha kujha ṭhīka hō gi'ā. Para phira maiṁ thōṛhā jihā pītā, atē patā cali'ā ki asīṁ usadē dōsata nāla sauṁ ga'ē (mainū patā sī ki maiṁ kī kara rihā sī). Jadōṁ iha vāpari'ā, mainū nahīṁ patā sī ki kivēṁ pratīkarama karanā hai, akha vica muḍē nū vēkhaṇā. Sabha kujha śānta hō gi'ā jāpadā hai. Ika dina bā'ada, asīṁ dubārā milē atē sauṁ ga'ē. Jadōṁ maiṁ puchi'ā ki agē kī karanā hai, tāṁ maiṁ javāba suṇi'ā: “Cupa rahō atē kisē nū nā dasō. Sāḍē kōla kujha nahīṁ sī. Uha mērā dōsata atē tuhāḍā bu'ā'ēphraiṇḍa hai. Iha sahī nahīṁ hai. Para maiṁ cupa nahīṁ rahi sakadā maiṁ usa nāla kujha sān̄jhā karanā cāhāṅgā, para maiṁ samajhadā hāṁ ki iha asabhava hai. Isa sathitī vica kī kītā jā sakadā hai?

Pi'ārē ādamī nē kihā ki uha mērē atē āpaṇī patanī nāla cagā sī

 

#Khaira
Maiṁ āpaṇī kahāṇī sān̄jhī karanā atē samajhaṇā cāhudā hāṁ, kī iha hōra hō sakadā hai? Maiṁ labē samēṁ tōṁ āpaṇē prēmī nāla sabadha baṇā rihā hāṁ. Lagabhaga 4 sāla. Iha sabha vāpari'ā kama tē du'ālē ghumadē pahilāṁ sabha kujha cagā sī. Asīṁ kitē ga'ē, milē. Samēṁ dē nāla, sabha kujha khatama hō gi'ā. Asīṁ mukha taura tē kama tē sacāra karadē hāṁ. Maiṁ hamēśāṁ usadā samarathana kītā hai. Usanē salāha ditī atē usanū āpaṇā kārōbāra śurū karana vica sahā'itā kītī. Bēśaka, uha mainū āpaṇē kama tē lai gi'ā, salāha la'ī kihā. Pichalē sāla nālōṁ sabha kujha badali'ā hai. 2019 Dē ata vica, mērē atē mērē dā'avi'āṁ nāla jhagaṛē tōṁ bā'ada, usanē āpaṇī patanī nū kihā ki uha ika hōra nū pi'āra karadā hai. Kudaratī taura'tē, maiṁ isa' tē viśavāsa nahīṁ kītā, atē puchi'ā ki kī usanū yakīna hai ki uha mērē nāla rahiṇā cāhudā hai. Usanē javāba ditā ki uha pakā hai. Para usē samēṁ uha usa nāla rahidā rihā, isa tatha dā zikara karadi'āṁ ki apāraṭamaiṇṭa kirā'ē tē laiṇa la'ī paisē nahīṁ sana. Maiṁ usadē nāla atē baci'āṁ dē nāla chuṭī'āṁ vālē gharāṁ nū gi'ā, atē mainū talāka dā samāṁ ditā gi'ā. Ākharī dina tōṁ pahilāṁ, sāḍī isa tatha'tē laṛā'ī hō'ī ki maiṁ kihā ki maiṁ usa dī'āṁ bhāvanāvāṁ' tē viśavāsa nahīṁ karadā. Ākhirakāra, usadī zidagī ikō jihī rahī. Maiṁ usa samēṁ āpaṇē patī nāla nahīṁ rihā sī ispovedi.Com. Usa tōṁ bā'ada, uha sirafa nārāza sī atē dō mahīni'āṁ la'ī alōpa hō gi'ā. Asīṁ sirapha kama la'ī bōladē sī. Tuhānū nahīṁ patā ki isa samēṁ daurāna mērē nāla kī vāpari'ā. Maiṁ bahuta sārē hajhū rō'ē, isa tōṁ ilāvā usadī patanī nē khuśahāla parivāra dī'āṁ phōṭō'āṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ. Ajakal'ha asīṁ isa nū baṇā'i'ā. Asīṁ phira kama karanā śurū kītā, sirapha kama'tē. Uha mērē kōla ā'i'ā, āpaṇā baṇa gi'ā atē usa kōla gi'ā. Dō hafatē pahilāṁ maiṁ usa nū uha praśana puchaṇa dā phaisalā kītā jisanē mainū tasīhē ditē: "Agē kī hōvēgā?" Javāba nē mainū hairāna kara ditā. Usanē kihā ki uha mērē nāla cagā sī atē uthē āpaṇī patanī nāla cagā sī. Usadē la'ī mahatavapūraṇa gala iha sī ki maiṁ sāla dē pahilē adha vica talāka lai li'ā, para maiṁ ajihā nahīṁ kītā atē huṇa iha sabha relevantukavāṁ nahīṁ hai. Usanē mainū āpaṇē patī kōla vāpasa jāṇa atē pahilāṁ dī tar'hāṁ usa nāla galabāta karana dī salāha ditī. Mīṭiga dē ata taka maiṁ āpaṇē hajhū'āṁ nū kisē tar'hāṁ rōka li'ā atē isa tōṁ bā'ada maiṁ ghara dē rāha tē rō pi'ā. Isa nū hara jag'hā balauka kītā. Ākhirakāra, iha patā cali'ā ki iha sabha usadē la'ī kītā gi'ā sī tāṁ ki uha āpaṇī'āṁ akhāṁ khōl'ha sakē atē samajha jā'ē ki usadā patī ispovedi.Com chaḍa sakadā hai. Usanē usa vica, usadē kamāṁ vica dilacasapī laiṇī śurū kītī, usadī atē usadī pālaṇā karana lagī. Atē maiṁ, iha patā cali'ā, unhāṁ dē vi'āha vica navāṁ jīvana sāha laiṇa la'ī huṇē varati'ā gi'ā sī. Ākhirakāra, huṇa maiṁ samajhadā hāṁ ki maiṁ usa la'ī zarūrī taura tē manōrajana sī. Mili'ā, jō mili'ā uha prāpata kītā, āpaṇī patanī kōla uḍa gi'ā. Iha bōriga hō ga'ī, phēra mērē nāla masatī kītī atē phēra usa nāla. Jivēṁ hī usanē sāḍē dōhāṁ la'ī kama karana la'ī bhōjana dā ādēśa ditā, uha turata hī nēṛatā vala jhuki'ā. Atē mainū kadē hairānī nahīṁ hō'ī ki kī maiṁ sakūla tōṁ bā'ada bhukhā sī. Jadōṁ maiṁ usa tōṁ bā'ada usa nū mili'ā. Ākharī vāra jadōṁ maiṁ tōhafē ditē sana mērē janamadina la'ī pichalē sāla. Hālāṅki maiṁ usanū navēṁ sāla la'ī atē ika ādamī dī chuṭī la'ī ika upahāra ditā. Mērē la'ī sirapha śabadāṁ vica. Para mērī pi'ārī patanī nū sabha kujha atē hamēśā! Asīṁ dūjē hafatē la'ī sacāra nahīṁ kītā hai. Sirapha varaka mēla du'ārā. Atē dō dina pahilāṁ usanē likhi'ā: "Mainū unhāṁ sārē dukhāṁ la'ī māpha karō jō maiṁ tuhānū kadē kītā hai." Maiṁ kujha javāba nahīṁ dē saki'ā, maiṁ dubārā rō rihā hāṁ. Tāṁ, kī iha vakharā hō sakadā hai jē maiṁ talāka lai jāvāṁ? Jāṁ kī iha sabha usadē vi'āha nū mazabūta ​​karana la'ī kītā gi'ā sī atē usadē sārē śabada jō lagabhaga mainū pi'āra karadē hana atē mūratīmāna karadē hana - ika jhūṭha?

Huṇa ika amīra atē jhagaṛē vālā patī nahīṁ khaṛā hō sakadā

 

#Picky

#Picky
Isa la'ī mērē kōla śā'ida bu oldāpē vica uhī kahāṇī hōvēgī jivēṁ ika supanē nū saca karana la'ī talāka bārē ikabālī'ā lēkhaka dē nāla. Huṇa maiṁ 32 sālāṁ dī hāṁ, atē mērā patī 38 sālāṁ dā hai. Usadā bahuta vadhī'ā caritara hai. Uha niratara mērē nāla ṭipaṇī'āṁ karadā hai, mērē tē māṛā mūḍa tōṛadā hai. Usa dā pakā vicāra hai ki ālē-du'ālē dā hara vi'akatī ālasa hai, atē usanū lāzamī taura'tē unhāṁ nū sahī zidagī batīta karanā cāhīdā hai. Isadā aratha hai uṭhaṇā atē samēṁ sira kama tē ā'uṇā, tēzī atē kuśalatā nāla mu basiclā kama atē gharēlū kama karanā. Uha ṭipaṇī nāla uha hara kisē nū parakhadā hai. Lōka usa la'ī usanū pasada nahīṁ karadē. Para sabha tōṁ vadha mainū prāpata hudā hai, ki'uṅki maiṁ hamēśāṁ hatha vica hāṁ. Sāḍē vi'āha nū 4 sāla hō ga'ē hana. Pahilāṁ-pahila, maiṁ āpaṇē patī dī'āṁ ṭipaṇī'āṁ nū hāsē-mazāka nāla pēśa kītā, unhāṁ nū dila nahīṁ kītā. Para samēṁ dē bītaṇa nāla, usadā vivahāra mainū bahuta dabā'a pā'uṇā śurū kara ditā. Jadōṁ bahuta sārī'āṁ muśakalāṁ ā'undī'āṁ hana, jadōṁ iha ka'ī vāra dila'tē burā hudā hai, atē phira uha niratara ḍaga māradā hai atē ṭipaṇī'āṁ karadā hai. Maiṁ usanū tikhā javāba dēṇā śurū kara ditā, uha bērukhī nāla bōlaṇa lagā. Asīṁ sadā la'ī laṛadē hāṁ. Iha thōṛhī jihī cīza nāla śurū hudī hai atē takarībana talāka vica khatama hudī hai. Khaira, atē maiṁ samajhadā hāṁ ki maiṁ isa nū sārī umara nahīṁ sahi sakadā. Huṇa maiṁ chaḍaṇā nahīṁ cāhudā, ki'uṅki maiṁ ikalē āma bacē dā pālaṇa nahīṁ karanā cāhudā. Mērē la'ī iha muśakala hai. Para bu oldāpē vala sāḍē rāha niśacata taura tē haṭa jāṇagē. Dūji'āṁ dī'āṁ nazarāṁ vica, zarūra, maiṁ galata hōvāṅgā, para kō'ī vī mērī jag'hā nahīṁ sī. Acārī jhagaṛē vālē vi'akatī nāla jī'uṇā asahi asahi hudā hai. Isadā rīmēka baṇā'uṇā huṇa sabhava nahīṁ hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/