Laṛakē kōla kujha nahīṁ hai, isa la'ī maiṁ vi'āha karā'uṇa la'ī kāhalī nahīṁ kara rihā

 

#Jaladīnahīṁ
Maiṁ 24 sālāṁ dā hāṁ maiṁ ika muḍē nāla gala karadā hāṁ, uha 30 sālāṁ dā hai. Pahilāṁ pahilāṁ asīṁ dōsata sana, vadhī'ā samāṁ sī, phira ika cumi'ā hō'i'ā sī atē iha śurū hō'i'ā. Ika riśatā śurū hō'i'ā. Pahilā saikasa ajē nahīṁ hō'i'ā hai. Maiṁ turata kihā ki maiṁ iha jaladī nahīṁ kara sakadā. Uha isa nū cagī tar'hāṁ samajhadā sī. Hālāṅki asīṁ ika dūjē pratī zōradāra khicē hō'ē hāṁ, usanē kihā ki uha jaladī nahīṁ sī. Maiṁ nēṛatā tōṁ bahuta ḍaradā hāṁ. Ki'uṅki maiṁ garabhavatī hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Mērē kōla āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai (mērē māpi'āṁ du'ārā ditā gi'ā hai) para jivēṁ ki maiṁ kalapanā karadā hāṁ ki maiṁ hādasē du'ārā garabhavatī hō jāvāṅgā (sabha kujha hō sakadā hai), phira turata gūsabapasa. Iha ika bacē la'ī bahuta paisā atē mihanata dī zarūrata hai! Usa dē pairāṁ'tē khaṛhē hōṇa la'ī sabha tōṁ zi'ādā ajē vī. Isa la'ī, mainū ika jagalī ḍara hai, mazabūta. Laṛakē kōla kō'ī apāraṭamaiṇṭa (kirā'ē) nahīṁ, kō'ī kāra nahīṁ hai. Ika kama hai. Iha hai, jē kō'ī bacā acānaka pragaṭa hudā hai, tāṁ asīṁ mērē nāla jīvāṅgē. Tuhānū isa nū kisē tar'hāṁ rakhaṇa dī zarūrata hai, para mainū yakīna nahīṁ hai ki ithē sabha kujha kama karēgā, ki'uṅki bacē nū bahuta zarūrata hai. Atē isa la'ī iha vicāra mērē sira vica hara vāra ghumaṇa lagadē hana. Kāfī paisē nahīṁ hōṇagē. Atē phira uthē bacā hai. Riśatē vigaṛa jāṇagē. Sārī'āṁ padārathaka samasi'āvāṁ uthē hōṇagī'āṁ. Nahīṁ, maiṁ nahīṁ cāhudā. Maiṁ āpaṇā kārōbāra śurū kara rihā hāṁ, ithē hī tuhānū huṇa paisā lagā'uṇa dī zarūrata hai, nā ki saikasa atē ika bacā paidā karana dī. Hāṁ, atē chōṭē bacē, maiṁ huṇē ji'uṇā, yātarā karanā, vikāsa karanā śurū kara rihā hāṁ. Atē uha vī. Mainū lagadā hai ki maiṁ usa samēṁ riśatē la'ī ti'āra nahīṁ hāṁ, ki'uṅki maiṁ nēṛatā bārē bahuta citata hāṁ. Para sacā'ī vica, iha vi'akatī mainū bahuta pi'ārā hai. Mērī kisē nāla inī ātamika nēṛatā kadē nahīṁ hō'ī. Uha mērē la'ī ādaraśa, sārē māpadaḍāṁ anusāra sutatara hai. Ikalā. Cusata, para bhautika taura tē, hara cīza inī śānadāra nahīṁ jinī asīṁ cāhudē hāṁ. Isē karakē maiṁ bahuta citata hāṁ, atē acānaka kī atē kivēṁ? Kī garabha avasathā dē ḍara kārana sacāra karanā bada karanā hai? Mainū nahīṁ patā ki ithē kī kahiṇā hai. Iha mūrakha hai? Maiṁ bahuta citata hāṁ mainū patā hai ki iha agalē dō mahīni'āṁ vica vāparēgā, para mainū bahuta ḍara hai! Ki'uṅki maiṁ sabha kujha āpaṇē nāla nahīṁ laiṇā cāhudā jāṁ āpaṇē māpi'āṁ dē galē'tē hōṇā nahīṁ cāhudā.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/