Barēka tarala

 

#Barēkatarala

Brēka tarala padāratha lāzamī taura'tē brēka praṇālī atē hā'īḍraulika kalaca dē kama vica hā'īḍraulika phakaśana karanā cāhīdā hai. Iha kāraja sirapha pūrē kītē jā sakadē hana, khāsa karakē, barēka tarala padārathāṁ nāla barēkiga daurāna uca tāpamāna dē jārī hōṇa dē kārana jō unhāṁ dī'āṁ vakha vakha viśēśatāvāṁ (visakōṭiṭī/ tāpamāna pratīkri'ā, ubaladē bidū, khōra tōṁ bacā'a, ākasīkarana pratīrōdha, ādi) dī'āṁ sārī'āṁ ādhunika takanīkī zarūratāṁ nū pūrā karadē hana. Ādi).). Brēka tarala la'ī sabha tōṁ zarūrī viśēśatāvāṁ lōṛīndī'āṁ hana: Hōra paṛhō

Mērī māṁ nū kadē pōtē vica dilacasapī nahīṁ sī

 

#Kadēnahīṁ
Maiṁ taga karana vālī sasa bārē ika ikabālī'ā bi'āna paṛhadā hāṁ atē āpaṇī sathitī dī tulanā karadā hāṁ. Mērī māṁ nū āpaṇī pōtī vica bilakula dilacasapī nahīṁ sī. Ika śahira vica rahidi'āṁ, maiṁ chē mahīni'āṁ tōṁ nahīṁ dēkha saki'ā. Jadōṁ usa kōla dācā hudā hai, samudara gōḍē-ḍūghē hudā hai. Sasa haphatē dē akhīra vica mulākāta kītī, bilakula nahīṁ. Para ika bacē nāla uha 8 ghaṭē baiṭha sakadī sī. Zāhara hai ki usa vica dilacasapī sī. Maiṁ isa dī varatōṁ kītī, ārāma kītā. Usa kōla cābī'āṁ sana, usadā sadā ghara vica savāgata hudā sī. Atē asīṁ huṇa khuśa hāṁ ki bacā 11 sālāṁ dā hai atē mainū usa tōṁ kisē cīza dī jarūrata nahīṁ hai. Para mērī sasa dī ika ḵẖūbasūratī sī, usanē hara rōza bulā'i'ā (dina vica 15 vāra sana) iha patā karana la'ī ki usadī pōtī atē bēṭā kivēṁ kara rahē sana. Maiṁ usa nū iśārā kītā ki uha mērē kōla bacē nū jagā'undī hai, mainū sauṇa nahīṁ didī, ki'uṅki bacā rāta nū saundā nahīṁ, sirapha savērē saundā hai. Para ṭhīka 8 vajē mērī sasa mainū bulā'undī hai. Maiṁ phōna'tē āvāza bada nahīṁ kara sakadā, ki'uṅki maiṁ ghara dē ika bacē dē janama tōṁ, atē kārōbārī yātarāvāṁ tōṁ kama kītā. Patī nē bahuta ghaṭa kamā'ī kītī, atē bacē dē ilāja la'ī bahuta dhana dī zarūrata sī (dhī nū samasi'āvāṁ sana). Kujha apamāna. Akasara sasa kahidī: "Kī maiṁ tuhānū taga kara rihā hāṁ?" Maiṁ āpaṇē patī nāla gala kītī, usanē āpaṇī māṁ nāla gala kītī. Maiṁ galabāta daurāna maujūda nahīṁ sī, para iha sapaśaṭa hai ki sabha kujha ika ghuṭālē dē nāla cali'ā gi'ā. Patī dasaṇā nahīṁ cāhudā sī, usanē basa isa nū bada kara ditā atē gusē vica sī. Usa tōṁ bā'ada, uha ika mahīnā sāḍē kōla nahīṁ ā'ī, bulā'i'ā nahīṁ. Maiṁ usa nū hatha nahīṁ pā'i'ā, hālāṅki kama atē bacē nāla, maiṁ lagabhaga āpaṇā mana gu'ā ​​baiṭhā. Tarīkē nāla, iha usa dī chuṭī sī, atē usanē mērī bahuta madada karana dā vā'adā kītā. Atē phira uha pragaṭa hō'ī, para pōtī usadī pachāṇa nahīṁ kara sakī, usadī'āṁ bāhāṁ vica nahīṁ ga'ī, cīka ga'ī. Pichalē dō hafatē (1.5 Mahīni'āṁ la'ī chuṭī'āṁ) hara dina mērē nāla hana. Usanē āpaṇī pōtī nū cumi'ā, kihā: "Maiṁ tuhānū kadē nahīṁ chaḍāṅgā, para tuhāḍē māpē māṛē hana." Asīṁ hasa pa'ē, usa tōṁ bā'ada iha ghaṭa taga karana vālā hō gi'ā.

Kī mainū āpaṇī bhaiṇa atē māpi'āṁ dī bēnatī nū manaṇā pa'ēgā?

 

#Paidāvāra
Mērī bhaiṇa nē saphalatāpūravaka vi'āha kītā atē ika bacē nū janama ditā. Usadā āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai, atē usadē patī dē dādā-dādī nē āpaṇē apāraṭamaiṇṭa usa dē pōtē nū likha ditē hana. Atē mērī bhaiṇa dā āpaṇā apāraṭamaiṇṭa vī hai, jisadā uha kirā'ē'tē hai. Para huṇa uha sāḍē māpi'āṁ nū ika chōṭē bacē la'ī sāḍē apāraṭamaiṇṭa nū dubārā likhaṇa la'ī majabūra kara rahī hai. Uha kahidā hai ki mālakāṁ dī mauta tōṁ bā'ada, sirapha uha hī ichā vica rahēgā. Atē tatha iha hai ki māpē sahimata hō'ē. Atē huṇa uha atē usa dē bēṭē nū 4 apāraṭamaiṇṭa milē hana, atē mainū kisē vī cīza'tē bilakula nahīṁ giṇaṇā cāhīdā. Iha hai, jē mērē māpi'āṁ nāla kujha hudā hai, paramātamā nā karō, bēśaka, mainū apāraṭamaiṇṭa khālī karanā cāhīdā hai. Uha mērē praśanāṁ dē javāba didē hana: “Tusīṁ kisē dina vi'āha karavā la'ōgē atē āpaṇē patī kōla jāvōṅgē, atē pōtī nū iha sabha mila jāvēgā”. Iha patā cali'ā ki pōtē dē 4 apāraṭamaiṇṭa hana, kī mērē kōla mērē māpi'āṁ tōṁ kisē vī cīza dā adhikāra hai? Inhāṁ dināṁ vicōṁ ika nū unhāṁ nū dasatāvēzāṁ nū dubārā rajisaṭara karanā pa'ēgā, atē mainū jā'idāda dī chōṭa nū likhaṇā pa'ēgā. Mainū kī karanā cāhīdā hai? Mainū mu'āpha karō. Iha sahī nahīṁ hai. Maiṁ kadē vī isa bārē bilakula nahīṁ sōci'ā jadōṁ taka mērī bhaiṇa iha kahiṇa lagī ki iha sabha usa dā sī. Hālāṅki iha māpi'āṁ dā apāraṭamaiṇṭa hai.

Dhī āpaṇē patī nū chaḍa kē pachatā'undī hai

 

#Pachatāvā
Bahuta sāla pahilāṁ, mērī dhī āpaṇē patī nū khuda chaḍa ga'ī. Usa nē āpaṇī pitatī'tē śaka kītā. Asala vica kārana sana. Mērī dhī dē hamēśāṁ bu'ā'ēphraiṇḍa dōsata hudē sana atē ka'ī vāra dōsatī aśalīlatā nāla nēṛē hudī sī. Jadōṁ uha āpaṇē ā'uṇa vālē patī nū milī, tāṁ dōsatī dī zarūrata badala ga'ī. Para kisē nū vī iha pasada nahīṁ hudā jadōṁ tuhāḍī pi'ārī otherrata dūjē maradāṁ nāla galabāta karadī hai. Unhāṁ nē sahu khādhī, para rakha ditī, atē phira pōtā sahī-vālāṁ vālā paidā hō'i'ā, atē uha dōvēṁ hanērē hana. Ghuṭāli'āṁ dī ika hōra laṛī isa tatha dī agavā'ī kītī ki patī gi'ā atē ḍī aina ē ṭaisaṭa kītā. Bacā āpaṇē patī tōṁ bāhara ā'i'ā, para bēṭī nū sabha kujha patā lagi'ā atē usanē mu'āpha nahīṁ kītā. Usanē āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kītī'āṁ atē bacē nū sāḍē kōla chaḍa ditā. Asīṁ unhāṁ nāla mēla milāpa karana dī kōśiśa kītī, atē usa nāla gala kītī, para kō'ī fā'idā nahīṁ hō'i'ā. Natījē vajōṁ, talāka. Usanē kadē āpaṇī nijī zidagī dā prabadha nahīṁ kītā. Usatōṁ bā'ada ika bahuta muśakala atē dukhadā'ī riśatā sī, usanē sabha kujha sahiṇā sī - jhūṭha, viśavāsaghāta atē kuṭamāra. Natījē vajōṁ, uha ika hōra la'ī ravānā hō gi'ā. Sābakā javā'ī dī zidagī cagī sī. Talāka dē 4.5 Sāla bā'ada, usanē vi'āha kītā atē dūjī vāra pitā baṇa gi'ā. Sāḍē pōtē nāla, usadī dhī nē usanū galabāta karana dī āgi'ā nahīṁ ditī. Hāla hī vica, mērī bēṭī nē āpaṇē sābakā javā'ī nū iṭaranaiṭa tē pā'i'ā atē huṇa hara cīza bārē bahuta dukhī hai. Uha rō rahī hai atē dukhī hai, pachatā'undī hai ki phira uha āpaṇē hakāra nū darami'āna nahīṁ kara sakī atē āpaṇē parivāra bārē nahīṁ sōci'ā. Huṇa mērī dhī dā usa dē pōtē nāla riśatā muśakala hai. Laṛakā bhaiṛī sagata, atē ika tabadīlī dī umara dē prabhāva hēṭha ā'i'ā. Āma taura'tē, iha bahuta muśakala hai. Para kujha vī nahīṁ badali'ā jā sakadā. Ika navēṁ javāna nāla javā'ī vidēśa (rūsa) vica rahidī hai. Uha āpaṇē putara nāla galabāta nahīṁ karadā atē usa'tē prabhāva pā'uṇa dē yōga nahīṁ hudā, atē uha nahīṁ cāhudā. Kinā samāṁ bīta gi'ā.

Maiṁ āpaṇē pitā nū nārāza kītā atē mainū ḍara hai ki uha mainū māfa nahīṁ karēgā

 

#Nārāza
Maiṁ āpaṇē pitā nū nārāza kītā. Huṇa mērī zamīra mainū tasīhē didī hai. Maiṁ usa tōṁ mu'āphī magī, para maiṁ ajē vī āpaṇī'āṁ akhāṁ vica vēkhadā hāṁ ki maiṁ ajē vī nārāza hāṁ. Tatha iha hai ki 6 sālāṁ dē kama la'ī, maiṁ āpaṇī tanakhāha dā 60% usa nū bhēji'ā, ki'uṅki usa'tē bahuta vaḍā karazā hai. Uha ḵẖuda kama karadā hai, atē usadī māṁ kama karadī hai, para ajē vī kāfī paisē nahīṁ hana. Ika samēṁ, jadōṁ maiṁ chōṭā sī, sāḍē nāla sabha kujha ṭhīka sī. Apāraṭamaiṇṭa dī āpaṇī ika kāra sī atē ika kārōbāra sī jisa nāla cagā lābha hō'i'ā. Para phira, sakaṭa dē kārana, unhāṁ nū sabha kujha vēcaṇā pi'ā atē karazē vica vī jāṇā pi'ā. Iha sathitī pichalē 10 sālāṁ tōṁ cala rahī hai. Maiṁ thaka gi'ā hāṁ. Hāṁ, usanē mainū sikhā'i'ā, sikhā'i'ā. Para uha iha vī nahīṁ sōcadā ki mainū vitī taura tē sutatara hō jāṇā cāhīdā hai, ki mainū āpaṇē la'ī vī kujha bacā'uṇā cāhīdā hai (mērī āpaṇī kujha bacata hai). Uha sōcadā hai ki vi'āha tōṁ pahilāṁ mainū āpaṇī sārī tanakhāha usa nū dēṇī cāhīdī hai. Bēśaka, jadōṁ maiṁ āpaṇē la'ī kujha kharīdaṇā cāhudā hāṁ, tāṁ usanū kō'ī itarāza nahīṁ, para maiṁ āpaṇē vita āpaṇē āpa prabadhita karanā cāhudā hāṁ. Kama dē inhāṁ sālāṁ daurāna, maiṁ uha paisā nahīṁ vēkhadā jō maiṁ āpaṇē āpa kamā'i'ā hai. Uha sārā paisā jō maiṁ āpaṇē pitā nū didā hāṁ, mainū nahīṁ patā ki iha kithē jāndā hai. Iha basa ihī hai ki maiṁ isa sathitī tōṁ parēśāna hāṁ ki jadōṁ paisā hudā sī, tāṁ usanē āpaṇē sārē riśatēdārāṁ, hara kisē dī madada kītī, para uha āpaṇē baci'āṁ bārē nahīṁ sōcaṇā cāhudā sī. Ki'uṅki unhāṁ dināṁ vica jadōṁ usadē kōla paisā hudā sī, usanē sāḍē nāla āma taura tē sacāra vī nahīṁ kītā. Sāḍā pālaṇa pōśaṇa sāḍī māṁ du'ārā kītā gi'ā sī. Usanē sirapha kiḍaragāraṭana, sakūla, paisē kapaṛē kharīdē, para uha sāḍē vica khāsa dilacasapī nahīṁ rakhadā sī. Mainū usa dī'āṁ galatī'āṁ dā bhugatāna ki'uṁ karanā cāhīdā hai? Inē sālāṁ tōṁ, usanē sathitī nū kisē vī inga nāla badalaṇa dī kōśiśa nahīṁ kītī jadōṁ taka bacē khuda kama karanā śurū nahīṁ karadē. Iha sabha isa la'ī śurū hō'i'ā ki'uṅki uha āpaṇī māṁ nū kama karana'tē pābadī lagā'uṇā cāhudā sī. Tusīṁ dēkhō, īrakhā! Para jē mērī māṁ kama nahīṁ karadī, tāṁ unhāṁ kōla inē paisē nahīṁ hōṇagē, ki'uṅki maiṁ sadā la'ī usadī sahā'itā nahīṁ kara sakadā. Jē maiṁ vi'āha karavā'undā hāṁ, tāṁ iha sāḍē parivāra dī ārathika sathitī nū prabhāvata karēgā. Mērē kōla ajē vī ika chōṭā bharā hai, para uha ajē vī zi'ādā paisē nahīṁ kamā sakēgā jinā usanū cāhīdā hai. Jadōṁ unhāṁ nē isa viśē'tē caracā kītī, kudaratī taura' tē usanē usanū hajhū vahā'i'ā. Usanē akasara iha kītā, ḍarā'i'ā atē kuṭi'ā. Sabha kujha sī. Mainū hamēśā āpaṇī māṁ la'ī tarasa ā'undā hai. Uha isa kisama dē ilāja dī hakadāra nahīṁ hai. Iha sirapha kama nahīṁ karadā, iha parivāra la'ī paisē li'ā'undā hai, atē kujha hōra dā'avi'āṁ nū suṇanā zarūrī hudā hai. Jadōṁ maiṁ usa nāla isa sathitī bārē gala kītī, tāṁ maiṁ bahuta gusē hō'i'ā, atē maiṁ usa nū kihā ki usa nū ajihē vi'akatī nāla vi'āha nahīṁ karanā cāhīdā sī. Ki usa kōla kō'ī paisā nahīṁ hai, kō'ī sadhāraṇa rava'ī'ā nahīṁ, kō'ī mana nahīṁ. Uha ḵẖuda ika bahuta huśi'āra, sūjhavāna, di'ālū atē kōmala womanrata hai jō sabha tōṁ utama dī hakadāra hai. Usanē kihā ki maiṁ lagabhaga sārī tanakhāha dēṇa tōṁ thaka ga'ī sī, atē iha kadōṁ khatama hō'ēgī? Usanē puchi'ā ki uha ajihē ādamī nāla kivēṁ vi'āha kara sakadī hai? Usanē iha vī kihā ki mainū afasōsa hai ki uha mērā pitā hai. Ki'uṅki sārē māpē āpaṇē baci'āṁ dī dēkhabhāla karadē hana, unhāṁ dē bārē, unhāṁ dē bhavikha bārē sōcō. Atē pitā nē āpaṇē samēṁ dī sabhāla nahīṁ kītī, ki'uṅki uha paravāha nahīṁ karadā sī. Usanē gusē vicōṁ sabha kujha bōli'ā. Usanē kudaratī taura tē suṇi'ā. Iha pahilī vāra nahīṁ hai jadōṁ usanē mērī māṁ nāla phōna tē mērī galabāta nū suṇi'ā. Isa la'ī maiṁ ka'ī vāra usa nū nahīṁ dasa sakadā ki mērī ātamā kī hai. Mainū patā hai ki uha mainū samajhēgī, kujha salāha dēvēgī. Para maiṁ āpaṇē pitā dī pratīkri'ā nū vī jāṇadā hāṁ. Uha nā sirapha mērā paisā laindā hai, balaki mērī nijī jag'hā nū vī sīmita karadā hai, jivēṁ ki maiṁ ika chōṭā bacā hāṁ (mērī umara 25 sāla hai). Mainū nahīṁ patā sī ki usa vakata usanē mainū vī suṇa li'ā sī. Phira usanē mērē nāla cāra dināṁ taka gala nahīṁ kītī. Pahilāṁ, ghaṭō ghaṭa usanē puchi'ā ki cīzāṁ kivēṁ sana, kama kivēṁ sī, para huṇa uha mērē nāla gala karana tōṁ gurēza karadā hai. Mainū ajihē śabadāṁ tōṁ bahuta śarama ā'undī hai, para maiṁ saca kihā. Takarībana mērē sārē jāṇakārāṁ dē pitā unhāṁ nū pradāna karadē hana, uha vidēśāṁ vica paṛhadē hana, unhāṁ dā āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai, kirā'ē dā nahīṁ hai. Maiṁ nārāza hāṁ ki ika samēṁ usa nē sāḍē bārē nahīṁ sōci'ā, uha āpaṇī ḵẖuśī la'ī jī'undā rihā, atē huṇa sānū usa dē karazi'āṁ dā bhugatāna karanā pa'ēgā. Dūsarē māpē āpaṇē baci'āṁ nū ika apāraṭamaiṇṭa, ika kāra didē hana, para uha kujha nahīṁ dē sakadā. Maiṁ āpaṇī māṁ nū iha sabha dasi'ā. Mainū iha nahīṁ kahiṇā cāhīdā sī, para maiṁ uhī ubala rahī sabha kujha kihā, maiṁ gusē vicōṁ sabha kujha kihā. Huṇa mainū śarama ā'undī hai, maiṁ āpaṇē āpa nahīṁ hāṁ. Śā'ida, jō vī pitā hai, uha ajē vī mērā pitā hai. Maiṁ āpaṇī'āṁ akhāṁ vica vēkha sakadā hāṁ ki uha nārāza hai. Kī usa dī nārāzagī laghēgī jāṁ nahīṁ? Maiṁ pahilāṁ hī dō vāra mu'āphī maga cukā hāṁ, para mainū nahīṁ lagadā ki uha mainū māfa kara dēvēgā.

Maiṁ sōci'ā ki kuṛī'āṁ huṇa ajihē aḍaravī'ara nahīṁ pahinadī'āṁ

 

#Kachā
Maiṁ ika laṛakī nū mili'ā paiḍāgōjīkala yūnīvarasiṭī dē graijū'ēṭa, adhi'āpaka. Asala vica dūra dē ika piḍa dā hai. Maiṁ hamēśāṁ cāhudā sī ki mērī ā'uṇa vālī patanī pēṇḍū khētara tōṁ hōvē, atē maiṁ ajihī'āṁ jāṇana dī kōśiśa kītī. Sāḍē śahira vālē papa dē bul'hāṁ, ṭaiṭū vālī'āṁ akhāṁ atē jhūṭhē mēkhāṁ nāla mērī khica nahīṁ pā'undē. Uha isa kadama nāla jaladī sahimata hō ga'ī. Maiṁ dēkhi'ā ki maiṁ gabhīra sī. Khaira, ithē maiṁ thōṛhā nirāśa nahīṁ hāṁ, para mainū turata samajha nahīṁ ā'i'ā. Usa dā akaṛā bilakula sahī nahīṁ hai, para mainū iha vī pasada hai, ghara dā baṇā'i'ā ika gadhā. Pahilī vāra jadōṁ uha mērē nāla rahī, usanē rauśanī vica kisē vī tar'hāṁ utāri'ā nahīṁ, śaramidā hō'ī. Maiṁ uha vī pasada kītā. Usadī śarama. Hanērē vica, usanē sabha kujha utāra li'ā atē thekaṇa vica chāla māra ditī. Atē savērē maiṁ vēkhi'ā, atē kurasī tōṁ bērahima cīza lai la'ī atē kapaṛē pā'uṇē śurū kara ditē. Iha paiṇṭī'āṁ atē brā nikalī. Maiṁ phira kujha nahīṁ kihā. Mērē khi'āla vica śā'ida uha ajihē aḍaravī'ara vica usa la'ī convenientukavāṁ hōvēgā, isa la'ī uha turadī hai. Uha nahīṁ jāṇa sakadī sī ki usa śāma mērē nāla bilakula kī rahēgā. Maiṁ phaisalā kītā ki agalī vāra maiṁ usa nū viśēśa taura'tē cētāvanī dēvāṅgā ki sāḍī mulākāta tōṁ bā'ada uha mērē nāla rahēgī. Atē tusīṁ kī sōcadē hō? Uha dubārā usē bērahimī aḍaravī'ara vica hai, jō sāḍī dādī-dādī'āṁ dē kachā dī yāda divā'undī hai. Ṭhīka hai, mērē khi'āla vica iha cagā hai ki maradāṁ dē māmalē vica ika kuṛī tajarabēkāra, sidhī hai. Maiṁ tuhānū ika sakēta dēvāṅgā ki maiṁ usa'tē iha grainī paiṇṭāṁ nahīṁ dēkhaṇā cāhāṅgā. Atē phira ika cagā kēsa sāhamaṇē ā'i'ā. Tina hafatē bā'ada, usanē āpaṇā janamadina manā'i'ā. Maiṁ usanū sudara aḍaravī'ara dā saiṭa ditā (mērī bhaiṇa nē cuṇana vica sahā'itā kītī). Para usanē sirapha āpaṇē hathāṁ vica lāṇḍarī dē ḍabē nū ghumā'i'ā atē isanū ika pāsē rakha ditā. Iha vēkhadi'āṁ ki uha aḍaravī'ara nahīṁ varatadī. Maiṁ puchi'ā ki śā'ida mainū iha ki'uṁ pasada nahīṁ sī. Javāba mainū hairāna kara ditā. Laṛakī nē kihā: “Maiṁ isa nū nahīṁ pahina sakadī, pahilāṁ, iha dukha dī gala hai, atē dūjā, maiṁ isa tar'hāṁ dē aḍaravī'ara nū kinārē'tē khicaṇa la'ī kisē citara dī tar'hāṁ bāhara nahīṁ ā'i'ā." Usa samēṁ sāḍī laṛā'ī hō'ī, maiṁ sōci'ā ki asīṁ kadē mēla nahīṁ karāṅgē. Usanē driṛatā nāla kihā ki uha isa tar'hāṁ dē kachā nū nahīṁ pahinā'uṇā cāhudī sī, ki uha saukhī guṇa dī kuṛī nahīṁ sī. Maiṁ pūrī tar'hāṁ ghāṭē vica sī, para maiṁ āpaṇē āpa nū ikaṭhā kara li'ā atē kihā ki maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ atē vi'āha karanā cāhudā hāṁ. Usanē agē kihā ki mainū usa dī śakhasī'ata pasada hai (iha saca hai). Umīda hai ki maiṁ usa nū ādhunika saikasī lijarī pahinaṇa la'ī kā'ila kara sakadā hāṁ.

Mainū āpaṇī mamī dē bu oldē hōṇa dā ḍara hai

 

#Buḍhāpā
Kahāṇī paṛhana tōṁ bā'ada ki putara āpaṇē pitā nū sihatamada yāda karanā cāhudā hai, maiṁ vī ikarāra karana dā phaisalā kītā. Mērī vī ika muśakala sathitī hai, atē maiṁ kahāṇī dē lēkhaka nū samajhadā hāṁ. Jadōṁ mērē pitā dī mauta hō ga'ī, mainū āpaṇī māṁ nū āpaṇē nāla lai jāṇā pi'ā. Phira iha sahī phaisalā sī. Jāṁ isa tarāṁ lagadā hai. Mamī dā ika kamarā apāraṭamaiṇṭa sī atē maiṁ atē mērē patī atē ikō kamarē vica rahidē sī. Asīṁ dōvāṁ nū vēcaṇa dā phaisalā kītā, ripōraṭa kītā atē tina kamari'āṁ vālā apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā. Para usē samēṁ sāri'āṁ nū ikaṭhē rahiṇā pi'ā. Usa samēṁ, hara kō'ī kama kara rihā sī, uha sirapha śāma nū atē haphatē dē akhīra vica ghara vica sana, isa la'ī kō'ī jhagaṛā nahīṁ hō'i'ā. Sāḍī ika hōra dhī sī, atē mērī māṁ dī madada sirapha ika rasatā sī. Jadōṁ mērī māṁ riṭā'ira hō ga'ī atē bacē vaḍē hō'ē sabha kujha badala gi'ā. Unhāṁ nū iha pasada nahīṁ sī ki unhāṁ dī dādī nē unhāṁ dē māmali'āṁ vica dakhala ditā sī. Maiṁ unhāṁ nāla mēla milāpa karana dī kōśiśa kītī, para kō'ī phā'idā nahīṁ hō'i'ā. Huṇa sirapha mērī dhī atē usadā patī sāḍē nāla rahidē hana. Asīṁ sāri'āṁ nē dēkhi'ā ki mērī māṁ bahuta sārī'āṁ muarylī'āṁ galāṁ nū bhuladi'āṁ, hamalāvaratā nāla pēśa ā'uṇā śurū kara ditī. Maiṁ hara cīja dī umara nū mani'ā, para phira ḍākaṭara nū dikhā'uṇa dā phaisalā kītā. Dila dī jān̄ca karana dē bahānē, muśakila nāla manā'i'ā. Usanū pakā yakīna sī ki asīṁ kāraḍī'ōlōjisaṭa kōla jā rahē hāṁ. Niradhārata davā'ī'āṁ nē madada la'ī bahuta ghaṭa kītā. Ika dina mērī māṁ nē āpaṇā pāsapōraṭa usē kamarē vica sāṛa ditā. Iha cagā hai ki hara kō'ī ghara vica sī. Para kujha samēṁ bā'ada, usanē sāḍē javā'ī'tē dōśa lagā'i'ā ki uha usanū āpaṇī painaśana tōṁ vān̄jhā karana la'ī ajihā kara rahī hai. Usanē kihā ki usanē labē samēṁ tōṁ dēkhi'ā sī ki asīṁ usadē kōlōṁ paisē atē kapaṛē cōrī kara rahē sī. Ākharī tūṛī iha sī ki mērī māṁ gu'āṁ neighborsī'āṁ kōla jā kē khāṇā puchaṇa lagī. Uha ṭhaḍa vica nagī galī vica jā sakadī sī. Phira mainū kujha yāda nahīṁ sī ki maiṁ uthē kivēṁ pahuca gi'ā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki cīzāṁ māṛī'āṁ sana. Atē phira dhī garabhavatī hō ga'ī atē ika śarata rakhī ki ajihē dādī nāla chōṭē bacē nāla rahiṇā ḵẖataranāka hai. Iha isa gala'tē pahuca gi'ā ki maiṁ ṭaikasī lai kē ā'i'ā hāṁ, ki'uṅki ika gu'āṁ neighborī nē bulā'i'ā atē kihā ki isa nāla pravēśa du'āra vica gaisa dī badabū ā rahī hai. Uha dubārā ḍākaṭara kōla ga'ī atē usa nū dimāgī kamazōrī hō ga'ī. Mainū usa nū ika narasiga hōma vica rajisaṭara karanā pi'ā. Mainū riśatēdārāṁ atē dōsatāṁ tōṁ jō kujha suṇanā pi'ā, maiṁ dubārā vī nahīṁ bōlaṇā cāhudā. Kō'ī vī mainū samajhaṇā nahīṁ cāhudā sī. Maiṁ niyamita taura'tē āpaṇī māṁ nū miladā hāṁ, para uha jāṁ tāṁ mainū pachāṇadā nahīṁ, jāṁ mainū āpaṇī bhaiṇa nāla ulajhā'undā hai. Maiṁ āpaṇē zamīra du'ārā dukhī hāṁ, para mainū kō'ī hōra rasatā nazara nahīṁ ā'undā. Maiṁ āpaṇē bu oldāpē vica usē sathitī vica hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Para usanē turata baci'āṁ nū kihā ki uha isa nū baradāśata nā karana, balaki isa nū ika narasiga hōma dē havālē karē.

Isa sathitī vica ā'uṇa dī umīda nahīṁ kītī

 

#Umīdanahīṁ
Mērī umara 30 sāla hai atē maiṁ sirapha 2 mahīni'āṁ tōṁ ika javāna ādamī nāla sabadha baṇā rihā hāṁ. Asīṁ ika mahīnē la'ī ikaṭhē rahidē hāṁ. Mainū hāla hī vica patā cali'ā ki maiṁ garabhavatī sī. Cakara sathira nahīṁ hai atē pahilāṁ hī 10 hafati'āṁ la'ī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Maiṁ kisē hōra dēśa vica hāṁ, maiṁ kama nahīṁ karadā. Mainū yakīna nahīṁ hai ki maiṁ usa bārē kivēṁ mahisūsa karadā hāṁ. Uha isa ḵẖabara tōṁ hairāna vī hai. Uha baci'āṁ la'ī bilakula ti'āra nahīṁ hai, hālāṅki āpaṇī'āṁ yōjanāvāṁ vica uha bacē cāhudē hana, para huṇa nahīṁ, sāḍē riśatē la'ī bahuta jaladī, uha huṇē hī śurū hō'ē hana. Maiṁ vicārāṁ tōṁ pāgala hō rihā hāṁ, iha samajhaṇa tōṁ nahīṁ ki kivēṁ jī'uṇā hai, kī karanā hai. Maiṁ garabhapāta karavā'uṇa bārē sōca rihā hāṁ, para mainū nahīṁ lagadā ki maiṁ kara sakadā hāṁ. Bahuta ḍarā'uṇē atē vaḍē jōkhama. Mainū nahīṁ patā ki iha kivēṁ hō'i'ā. Surakhi'ata. Atē mērē la'ī kī sazā hai? Maiṁ khuda bacē nū nahīṁ khicāṅgā. Jē maiṁ rūsa la'ī ravānā hudā hāṁ, ghaṭō ghaṭa uthē rihā'iśa atē ika māṁ hai. Para maiṁ kivēṁ kama karāṅgā, maiṁ āpaṇē parivāra dā samarathana kivēṁ karāṅgā! Maiṁ kadē nahīṁ sōci'ā sī ki maiṁ kadē āpaṇē āpa nū ajihī nirāśa sathitī vica pāvāṅgā.

Patī āpaṇā gunāha kabūla nahīṁ karadā atē usa tar'hāṁ kama karadā hai jivēṁ maiṁ kasūravāra hāṁ

 

#Ilazāmalāuṇā
Mainū ika samasi'ā hai atē iha vī nahīṁ patā ki isanū kivēṁ hala karanā hai. Maiṁ hamēśāṁ āpaṇē patī nāla gala karanā jāṇadā pratīta hudā sī, para huṇa pūrī ulajhaṇa atē jō hō rihā sī dī galataphahimī vica. Lagabhaga ika sāla pahilāṁ, maiṁ āpaṇē laipaṭāpa nū cālū kītā atē uthē bālaga philamāṁ vēkhī'āṁ. Patī nē kisē vī cīza tōṁ inakāra nahīṁ kītā, usanē cupa vica uthē vēkhi'ā. Imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ isa bārē āma taura tē pratīkri'ā kītī. Khaira, maiṁ vēkhi'ā atē dēkhi'ā, isa vica kī galata hai. Para phira galabāta usa vala muṛa ga'ī ki uha isa nū ki'uṁ vēkha rihā sī. Atē phira javāba mērē la'ī kōjhā sī. Patī nē kihā ki uha nagī femalerata lāśa vēkhaṇā cāhudā sī, atē uha isa prakiri'ā vala nahīṁ, balaki laṛakī vala dēkha rihā sī. Isa nē mainū bahuta nārāza kītā, para asīṁ sahu nahīṁ khādhī. Asīṁ caina nāla hara cīza bārē vicāra-vaṭāndara kītā, ajihā lagadā sī ki usanē vā'adā kītā sī ki uha ajihī'āṁ ichāvāṁ nāla mērē kōla āvēgā, atē usanē ḵẖuda (maiṁ usa nū nahīṁ puchi'ā sī) vā'adā kītā sī ki iha dubārā nahīṁ hōvēgā. Adhē sāla bā'ada, kitē phira, sathitī nē āpaṇē āpa nū duharā'i'ā. Phira maiṁ usa tōṁ pahilāṁ hī nārāza sī. Usanē mu'āphī magī, kihā ki huṇa iha niśacata rūpa tōṁ dubārā nahīṁ hōvēgā. Maiṁ, bēśaka, samajhadā hāṁ ki iha sirapha ika phōṭō atē vīḍī'ō hai atē maiṁ isa vicōṁ kisē jhagaṛē nū vadhā'uṇā nahīṁ śurū kītā jāṁ isa tōṁ vī badatara, hālāṅki iha bahuta hī kōjhā sī. Para kala atē aja kī hō'i'ā hairāna karana vālā hai! Mainū ā'uṇa vālē dināṁ vica aḍakōśa hōṇā cāhīdā hai, asīṁ ika bacē dī yōjanā baṇā rahē hāṁ, maiṁ usa nū isa bārē cētāvanī ditī. Uha bahuta khuśa hō'i'ā atē kihā ki asīṁ kōśiśa karāṅgē, yōjanā baṇāvāṅgē, garabhavatī hōṇa dī kōśiśa karāṅgē, atē phira kihā: "Maiṁ thaka gi'ā hāṁ, ā'ō kala tōṁ śurū karī'ē." Iha mainū bahuta nārāza karadā sī, jivēṁ ki iha sirapha maiṁ sī! Sāḍī thōṛhī jihī laṛā'ī hō'ī sī atē majē dē vakhō vakharē kōni'āṁ vica sauṇa la'ī ga'ē. Maiṁ sau nahīṁ saki'ā atē khāṇā khāṇa la'ī rasō'ī vica jāṇa dā phaisalā kītā. Mērā phōna baiṭha gi'ā atē maiṁ phalaiśa lā'īṭa nāla rasō'ī taka pahucaṇa la'ī āpaṇē patī dā mōbā'īla lai li'ā. Maiṁ vī usadē phōna tōṁ iṭaranaiṭa tē baiṭhaṇā śurū kītā atē maiṁ barā thezara dē itihāsa nū vēkhaṇa dā phaisalā kītā. Atē ithē iha vīḍī'ō dubārā hana! Maiṁ uṭhi'ā nahīṁ atē giraphatāra nahīṁ kītā, maiṁ huṇē āpaṇē phōna'tē ika sakrīna baṇā'ī hai atē basa. Savērē uha mērē nāla hamēśā dī tar'hāṁ gala karana lagā, jadōṁ uha kama'tē jā rahē sana. Maiṁ usanū kahidā hāṁ: "Āpaṇē phōna'tē sakrīnaśāṭa vēkhō." Usanē bahuta lamē samēṁ la'ī vēkhi'ā atē cupa rihā, atē phira kahiṇa lagā ki iha uha nahīṁ sī, iha usadā nahīṁ sī, atē usanē pahilī vāra vēkhi'ā. Imānadārī nāla kahiṇa la'ī, iha fōna dī sathitī nahīṁ sī jisa nē mainū bahuta gusē kītā, para iha tatha ki uha jhūṭha bōlaṇa laga pi'ā. Cagī tar'hāṁ vēkhi'ā atē vēkhi'ā! Hāṁ, iha mērē la'ī kōjhā nahīṁ, para maiṁ usa nāla isa bārē bahisa karana bārē sōci'ā vī nahīṁ sī. Maiṁ phaisalā kītā ki jē usanū iha bahuta pasada ā'i'ā, tāṁ usanū vēkhaṇa di'ō. Huṇa isa sathitī nāla sabadhita ika chōṭā jihā vigāṛa. Mērē dōsata nū usadē patī atē ika laṛakī dē vicakāra patara vihāra mili'ā, kō'ī śā'ida ika mālakaṇa kahi sakadā sī, atē jadōṁ usanē usanū iha gala dasaṇī śurū kītī, tāṁ uha kahiṇa lagā: "Iha maiṁ nahīṁ, unhāṁ nē mainū sathāpata kītā, iha mērā nahīṁ!" Atē maiṁ āpaṇē patī nū iha kihā (mērā dōsata isa dē virudha nahīṁ sī, maiṁ usa tōṁ āgi'ā magī). Atē usanē kihā usadā patī mūrakha sī! Atē kō'ī ajihī gala kivēṁ kahi sakadā hai. Sabha kujha sidhā kahiṇā, mu'āphī magaṇā, phula dēṇā, tuhāḍē gōḍi'āṁ'tē ḍigaṇā, mu'āfī magaṇā bihatara hai. Atē phira thōṛhī jihī sathitī badala ga'ī atē uha mērē dōsata dē patī varagā varatā'ō karana laga pi'ā! Savērē isa bārē sāḍī bahuta laṛā'ī hō'ī, para phira usanē ā kē mainū alavidā nū cumi'ā. Jadōṁ uha mērē tē aparādha laindā hai atē dōśī mahisūsa nahīṁ karadā, tāṁ uha ajihā kadē nahīṁ karadā! Phira dupahira dē khāṇē vēlē usanē mainū bulā'i'ā atē mērē nāla dubārā gala kītī jivēṁ ki kujha nahīṁ hō'i'ā! Atē uha iha vī puchadā hai ki maiṁ usa nāla gala ki'uṁ nahīṁ karanā cāhudā. Maiṁ javāba didā hāṁ: "Tusīṁ āpa jāṇadē hō." Uha kahidā hai: “Maiṁ nahīṁ jāṇadā, maiṁ nahīṁ samajha rihā tuhāḍē matalaba dā kī hai, samajhā'ō!”. Galabāta cagī tar'hāṁ nahīṁ calī. Śāma nū, maiṁ atē maiṁ haulī kūkara kharīdaṇa la'ī sahimata hō'ē, jisa la'ī mērē māpi'āṁ nē sānū navēṁ sāla la'ī paisē ditē. Sapaśaṭa hai, maiṁ usa nāla kitē jāṇā nahīṁ cāhudā sī, para usa kōla paisē nakada sana. Uha mainū bulā'undā hai atē bahuta hī bērukē nāla puchadā hai: "Kī tusīṁ malaṭīkukara la'ī jā'ōgē?" Maiṁ javāba didā hāṁ ki maiṁ usa nāla kitē nahīṁ jāvāṅgā. Uha: "Phira maiṁ jāvāṅgā atē āpaṇē āpa isa nū kharīdāṅgā." Maiṁ kahidā hāṁ: “Sāḍē parivāra vica, maiṁ sirapha pakā'undā hāṁ, atē tuhānū nahīṁ patā ki mainū kisa dī zarūrata hai! Atē iha mērē māpi'āṁ dā paisā hai, asala vica, isa bārē nā bhulō! " Uha utara didā hai: "Maiṁ jāvāṅgā atē jō vī cuṇāṅgā kharīdāṅgā." Kī tusīṁ kalapanā kara sakadē hō? Natījē vajōṁ, maiṁ bahuta samēṁ pahilāṁ kama tōṁ ghara ā'i'ā sī, samāṁ jaladī hī 10 vajē hai, atē uha ajē vī ghara nahīṁ hai. Iha patā cali'ā ki uha mērē sāhamaṇē dōśī hai, para vivahāra karadā hai jivēṁ ki maiṁ kujha bhi'ānaka kītā hai! Maiṁ bilakula hairāna hāṁ. Iha kadē nahīṁ hō'i'ā. Usa nē mērē'tē usa' tē bharōsā nā karana atē usa dē phōna rāhīṁ gaṛabaṛa karana dā dōśa lagā'uṇā śurū kara ditā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki asīṁ hālāta tōṁ jāṇa nahīṁ dē sakadē atē sānū āpaṇī lā'īna nū jhukaṇa dī zarūrata hai tāṁ jō uha khuda āvē atē mu'āphī magē, tāṁ jō uha samajhē ki maiṁ isa tar'hāṁ nahīṁ chaḍāṅgā. Para phira vī, maiṁ bahuta ārāma vica nahīṁ hāṁ. Uha ghara nahīṁ hai. Mainū nahīṁ patā ki vivahāra kivēṁ karanā hai. Tusīṁ mainū kī dasa sakadē hō? Kisa dī'āṁ ajihī'āṁ sathitī'āṁ sana (jadōṁ patī dōśī nahīṁ manadā) atē tusīṁ kivēṁ vivahāra kītā?

Kāśa mainū kujha patā nā hudā

 

#Bihatara
Usa dā vi'āha ka'ī sālāṁ tōṁ hō'i'ā hai. Maiṁ āpaṇē patī nū pi'āra karadā hāṁ, sāḍā ika cagā riśatā hai atē sabha kujha ṭhīka hai. Imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ maradāṁ nāla āpaṇē sabadhāṁ vica bahuta sāvadhāna hāṁ. Iha nahīṁ ki maiṁ āpaṇē patī dī hara cāla dī nigarānī kara rihā hāṁ jāṁ usadā pālaṇa kara rihā hāṁ. Maiṁ sirapha ika riśatē vica imānadārī dī bahuta kadara karadā hāṁ. Mainū bhēda pasada nahīṁ hana, atē kadē vī mērē patī tōṁ kujha nahīṁ luki'ā hai. Atē kudaratī taura tē, usanē hamēśāṁ usa tōṁ uhī maga kītī. Bilakula hāla hī vica, apāraṭamaiṇṭa dī saphā'ī karadi'āṁ mainū āpaṇē patī dī purāṇī ḍā'irī milī. Maiṁ samajhadā hāṁ ki dūji'āṁ lōkāṁ dī'āṁ ḍā'irī'āṁ nū paṛhanā cagā nahīṁ hai, para maiṁ madada nahīṁ kara sakadā para isa nū paṛha sakadā hāṁ. Maiṁ sacamuca iha jāṇanā cāhudā sī ki usanē ika vāra kī likhi'ā, uha kī sōcadā hai, uha kī ji'undā hai. Atē tusīṁ jāṇadē hō, mainū galatī nahīṁ sī. Isa vica mainū mērē patī dī'āṁ sābakā laṛakī'āṁ dī ika sūcī milī. Para maiṁ āpaṇē āpa nū isa tatha tōṁ nahīṁ, balaki unhāṁ bahuta sārī'āṁ kuṛī'āṁ dī sakhi'ā du'ārā bhulēkhā pā rihā sī. Tatha iha hai ki ithē 17 sana. Zarā kalapanā karō! Mainū kō'ī patā nahīṁ sī ki mērē patī dī ajihī amīra atē bhina bhina nijī zidagī hai. Imānadārī nāla, inhāṁ nōṭāṁ nū paṛhana tōṁ bā'ada, maiṁ śānta nahīṁ hō saki'ā. Kī mērā patī inā vi'agātamaka atē pi'āra karana vālā hai? Uha inī'āṁ kuṛī'āṁ nāla kivēṁ sabadha baṇā sakadā sī? Usanē mainū isa bārē kadē ki'uṁ nahīṁ dasi'ā? Mērē dimāga vica bahuta sārē vakha vakha janūna vicāra pragaṭa hō'ē. Unhāṁ nē sārā dina mainū taga kītā. Śāma nū, jadōṁ mērā patī kama tōṁ vāpasa ā'i'ā, tāṁ maiṁ usa nāla gala karana dā faisalā kītā. Imānadārī nāla, maiṁ sōci'ā mērā patī khul'ha jāvēgā atē iha sabha kujha. Para sabha kujha ajihā nahīṁ sī, patī nē kisē vī cīza tōṁ inakāra nahīṁ kītā. Usanē kihā ki iha laṛakī'āṁ labē samēṁ tōṁ usadī zidagī vica rahī'āṁ sana atē huṇa usa nū kō'ī faraka nahīṁ pi'ā. Jivēṁ, iha mērē sāhamaṇē sī atē mainū isa bārē citā nahīṁ karanī cāhīdī. Śā'ida uha sahī hai, para maiṁ usa dē śabadāṁ tōṁ śānta mahisūsa nahīṁ kītā. Maiṁ hara tar'hāṁ dē śaki'āṁ nāla lagātāra jūjha rihā hāṁ. Ākhirakāra, mērē patī nē mērē la'ī ika navāṁ pāsā khōl'hi'ā. Maiṁ uha sabha kujha nahīṁ bhula sakadā jō maiṁ paṛhi'ā atē sikhi'ā hai. Mērē dimāga vica bahuta sārē vakharē vicāra hana. Maiṁ āpaṇē patī nāla āpaṇē riśatē bārē citata hōṇa lagī. Maiṁ niratara sōcadā hāṁ ki ihanāṁ vicōṁ ika laṛakī nāla sabadha dubārā hō sakadē hana. Udōṁ kī jē uha unhāṁ vicōṁ ika tarīka nū jārī rakhadā hai? Śā'ida mērē patī nū kō'ī laṛakī milī, ki'uṅki uha ajihī womanrata hai? Udōṁ kī jē mērā jīvana sāthī mērē nāla dhōkhā kara rihā hai atē mainū kisē vī cīza bārē kō'ī vicāra nahīṁ hai? Mainū basa patā nahīṁ kī karanā hai maiṁ āpaṇī śāntī gu'ā li'ā hai atē cagī nīnda nahīṁ ā sakadī. Iha janūnavādī vicāra mainū parēśāna karadē hana. Mainū nahīṁ patā ki mainū isa tar'hāṁ dī bhāla'tē kī karanā cāhīdā hai. Āpaṇē riśatē nū kā'ima rakhaṇa la'ī asīṁ kī kara sakadē hāṁ? Maiṁ chētī hī āpaṇē āpa nū vikāra vica li'āvāṅgā. Kī kō'ī upakaraṇa jāṁ upakaraṇa hana jō mērē patī nū niyatarita karana vica sahā'itā kara sakadī'āṁ hana jadōṁ uha ghara nahīṁ hudā? Kāśa ki mainū iha ḍā'irī kadē nā milī. Mērē patī dē bharōsē dē bāvajūda ki iha sabha pichalē samēṁ vica hai, maiṁ usa vica viśavāsa nahīṁ karadā. Huṇa kujha vī ikō jihā nahīṁ hōvēgā.

Kī mainū isa mīṭiga dī zarūrata hai?

 

#Ikamīṭiga
Mērē sakūla dē sālāṁ vica, maiṁ acānaka ika laṛakē nū mili'ā jisadī umara dō garēḍa sī. Asīṁ dōsata sana, ikaṭhē calē, usanē ghara dā kama karana vica sahā'itā kītī. Ika vāra usanē mainū āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ bārē dasi'ā, para maiṁ isadā natījā nahīṁ dē saki'ā, ki'uṅki mērā ika bu'ā'ēphraiṇḍa sī. Bahuta samāṁ lagha gi'ā hai. Mērē kōla hōra muḍē sana, maiṁ huṇa śādīśudā hāṁ, para maiṁ phira vī usanū jāṇa nahīṁ dē sakadā. Sāḍī dōsatī nū riśatā vī nahīṁ kihā jā sakadā, usanē mērī khūbasūratī nāla dēkha-bhāla kītī, sakūla tōṁ ghara mērē nāla ā'i'ā, pi'āra bharī, di'ālū sī. Maiṁ usanū pasada kītā, para maiṁ usanū kadē isa bārē nahīṁ dasi'ā. Usa nāla phalaraṭa kītā, khēḍi'ā. Mainū patā sī ki usa nāla mērā kō'ī bhavikha nahīṁ sī. Mainū usadā dhi'āna pasada ā'i'ā ki'uṅki mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla kō'ī rōmānsa nahīṁ sī. Sāḍī dōsatī usadē graijū'ēśana tōṁ bā'ada khatama hō ga'ī. Uha śarābī sī atē mainū bahuta sārī'āṁ kōjhā galāṁ kahi rihā sī. Kihā maiṁ usa dā dila tōṛa ditā. Asīṁ sārē riśatē kaṭa ditē. Acānaka, ika vāra atē sabha la'ī. Samēṁ samēṁ tē mainū usadē bārē yāda ā'i'ā, usanū samājika pani'āṁ vica pā'i'ā. Naiṭavaraka. Mainū yāda ā'i'ā ki asīṁ usadē nāla kivēṁ calē. Maiṁ usanū yāda kītā, maiṁ usanū yāda kītā. Asīṁ hāla hī vica milē hāṁ. Uha badala gi'ā, maiṁ usanū milaṇa la'ī bulā'i'ā. Mērē adara sabha kujha bhaṛaki'ā, maiṁ citata hāṁ. Kī tuhāḍī'āṁ bhāvanāvāṁ bārē gala karanā mahatavapūraṇa hai? Mērē khi'āla vica iha uhī hai jisadī uha uḍīka kara rihā hai? Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Maiṁ usanū bhula nahīṁ sakadā iha bahuta lamā samāṁ hō gi'ā hai, atē maiṁ ajē vī pichalē nū nahīṁ chaḍa sakadā. Maiṁ mīṭiga nū barabāda nahīṁ karanā cāhudā.

Mainū ḍara hai ki vi'āha dē daurāna, ika dōsata nē mērē'tē jādū kītī

 

#Viāha
Maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī la'ī bahuta labē samēṁ la'ī itazāra kītā, para jadōṁ maiṁ mili'ā, mainū ahisāsa hō'i'ā ki asīṁ ika dūjē la'ī baṇē hō'ē hāṁ. Asīṁ pi'āra vica pāgala hō ga'ē sī. Jadōṁ usanē mainū prasatāva ditā, maiṁ turata usadī patanī baṇana la'ī sahimata hō gi'ā. Phira maiṁ āpaṇē patī nū vi'āha karā'uṇa dā prasatāva ditā. Usanē kō'ī itarāza nahīṁ kītā atē kihā ki jē maiṁ khuśa hudā tāṁ uha uha karēgā jō maiṁ cāhudā hāṁ. Mērī dōsata alīnā nē vi'āha dī ti'ārī vica mērī madada kītī. Asīṁ bacapana tōṁ hī ika dūjē nū jāṇadē hāṁ. Maiṁ hamēśāṁ usadē nāla āpaṇē adaralē bhēda, āpaṇī'āṁ khuśī'āṁ atē dukha sān̄jhā karadā hāṁ. Phira maiṁ sōci'ā ki iha vi'akatī mērē nāla mērī khuśī vica khuśa hai atē kujha vī burā nahīṁ kara sakadā. Atē phira vi'āha dā labē samēṁ tōṁ uḍīki'ā dina ā'i'ā. Mausama sirapha śānadāra sī: Ika patajhaṛa dī havā atē ika kōmala sūraja. Maiṁ ika ciṭē vi'āha dē pahirāvē vica hāṁ, lāṛā ika kālē sūṭa vica, phulāṁ atē śaimpēna dā samudara hai. Maiṁ khuśahālī nāla satavēṁ savaraga vica sī, śā'ida isē la'ī mainū zi'ādā dhi'āna nahīṁ ā'i'ā. Vi'āha tōṁ bā'ada, mērī māṁ nē mainū dasi'ā ki usanē caraca vica alīnā vala dhi'āna khici'ā. Iha usa nū laga rihā sī ki usanē vi'āha dī rasama daurāna kujha bōli'ā atē kujha ajība rasama kītī. Maiṁ āpaṇī māṁ nū kujha nahīṁ kihā, para āpaṇē āpa la'ī maiṁ pahilī mulākāta vica āpaṇē dōsata nāla gala karana dā phaisalā kītā. Iha mulākāta ā'uṇa vica bahutī dēra nahīṁ sī. Asīṁ vakhō vakharē viśi'āṁ'tē labē samēṁ la'ī gala kītī, maiṁ ajē vī vi'āha dī ḵẖuśī vica sī atē āpaṇē prabhāva sān̄jhā kītā. Jadōṁ maiṁ iha sapaśaṭa karana dā phaisalā kītā ki usanē vi'āha dē daurāna kisa tar'hāṁ dī rasama kītī, alīnā nē javāba ditā: "Iha khuśahāla atē labē parivāraka jīvana la'ī ika rasama hai." Mērī dōsata hamēśāṁ jādū, kisamata-dasaṇa dā śaukīna sī, isa la'ī isanē mainū hairāna nahīṁ kītā, atē maiṁ usa dā dhanavāda vī kītā. Parivāraka jīvana dā pahilā sāla ika parī kahāṇī vāṅga laghi'ā, isa tatha dē bāvajūda ki bahuta sārē kahidē hana ki iha ika naujavāna parivāra la'ī ika prīkhi'ā hai. Patī bahuta dhi'ānavāna, dēkhabhāla karana vālā, kama tōṁ bā'ada uha hamēśā ghara jāndā sī. Asīṁ sārē chuṭī'āṁ ikaṭhē bitā'ē, hara miṭa dā anada lai kē. Phēra iha mainū lagi'ā ki kujha vī nahīṁ atē kō'ī vī sāḍī khuśī vica dakhala nahīṁ dē sakadā. Para ika sāla bā'ada mērē patī nū badali'ā jāpi'ā. Uha ṭhaḍā hō gi'ā atē kisē tar'hāṁ paradēsī hō gi'ā, mainū lagadā hai ki jihaṛī'āṁ.Ratāṁ isa tōṁ bacī'āṁ hana uha mainū samajhaṇagī'āṁ. Iha jāṇanā bhi'ānaka atē muśakala hai ki tuhāḍā pi'ārā ādamī ajanabī baṇa gi'ā hai. Maiṁ huṇē āpaṇē vi'āha nū bacā'uṇa la'ī nahīṁ kītā. Para huṇa taka mērī'āṁ sārī'āṁ kōśiśāṁ saphalatā dā tāja nahīṁ hana. Zi'ādātara akasara vicārāṁ nē mainū usa rasama bārē milaṇa dī śurū'āta kītī jō khuśahāla parivāraka zidagī la'ī kītī ga'ī sī, para kujha kāranāṁ karakē iha collaphi.̔Ērī hō ga'ī. Zāhara hai, mērē dōsata nē iha rasama bilakula nahīṁ kītā jisa bārē usanē mainū dasi'ā. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai.

Ādamī nū pasada karana vālē muḍē nū kivēṁ bharamā'uṇā hai?

 

#Bharamāuṇā
Mērī zidagī vica ajihā hō'i'ā ki kama dī bhāla vica maiṁ ika sakainaḍēnēvī'ā'ī dēśa vica calē gi'ā. Maiṁ pahilē dina kama tē ā'i'ā sī. Adara vaṛadi'āṁ, maiṁ ika bahuta hī sudara laṛakā vēkhi'ā atē pahilī nazara vica śābadika rūpa vica usa nāla pi'āra hō gi'ā. Iha patā cali'ā ki asīṁ mila kē kama karāṅgē. Mainū hamēśā usadā vakharā taraka atē hara cīja pasada ā'ī jō usanē kihā. Mainū hōra vī pi'āra hō gi'ā. Atē ika vāra mērā sāthī mainū kahidā hai: "Tuhānū usa vala isa tar'hāṁ nahīṁ vēkhaṇā cāhīdā, iha bēkāra hai." Maiṁ puchadā hāṁ: “Ki'uṁ? Kī usadī patanī atē bacē hana? " Usanē hasadi'āṁ kihā: "Uha ḵẖuda patanī baṇana nū mana nahīṁ karadā." Iha pahilāṁ mērē taka nahīṁ pahuci'ā. Para phira usanē kihā ki uha ādamī pasada karadā hai atē uha isanū lukā'undā nahīṁ hai. Uha vī mērē vāṅga raśī'ana hai. Phira, kama atē vicāra vaṭāndarē dē daurāna, maiṁ usa tōṁ ika tōṁ vadha vāra nijī taura'tē suṇi'ā hai ki uha kivēṁ ādamī'āṁ nū miladā hai ādi. Ki'uṅki isa dēśa vica samaligī vi'āha dī ijāzata hai (iha nā kahiṇā ki lōka isa bārē sakārātamaka hana), para vadhērē nirapakha jāṁ vafādāra hana. Isa la'ī, jadōṁ isa bārē vicāra vaṭāndarā karō ki kisanē haphatē dē dina bitā'ē, kauṇa atē kithē chuṭī'āṁ tē sī, usadē sabadhāṁ bārē, uha isa nū khul'hē taura'tē zāhara kara sakadā hai. Para hara samēṁ la'ī jadōṁ maiṁ kama karadā hāṁ, usa kōla nahīṁ sī, atē kō'ī bu'ā'ēphraiṇḍa nahīṁ hai. Para iha uha hai jō mainū hairāna karadā hai. Uha ajihē bi'āna didā hai ki tusīṁ sōcaṇā śurū karadē hō ki śā'ida uha heratāṁ nū vī pasada karē. Jāṁ hō sakadā hai ki uha ulajhaṇa vica pai gi'ā atē uha sacamuca womenratāṁ nū pasada karadā hai, para kisē kārana karakē usanē maradāṁ bārē kāven ka?̔I'ā? Ika vāra, chuṭī tōṁ vāpasa ā'undē hō'ē, usanē sānū vakharī'āṁ kahāṇī'āṁ suṇā'uṇī'āṁ śurū kara ditī'āṁ atē kihā: “Maiṁ ika kalaba vica sī, maiṁ vēkhi'ā ki ika sudara laṛakī ikalē baiṭhī hai. Isa la'ī maiṁ sōci'ā, śā'ida uha udāsa sī, śā'ida jisadī uha uḍīka kara rahī sī uha nā ā'ī. Ajihī khūbasūrata kuṛī nū ikalē ki'uṁ baiṭhaṇā cāhīdā hai? Maiṁ usa dē samarathana kōla jāvāṅgā atē usa nū nrita karana la'ī sadā dēvāṅgā. ” Jisa nū ika hōra sāthī nē usa nū kihā: “Tusīṁ kisē kuṛī vāṅga kisē vī cīza nū ulajhā nahīṁ rahē? Kī tusīṁ maradāṁ nū pi'āra karadē hō? " Usa nē javāba ditā: “Hāṁ, maiṁ ādamī'āṁ nū pi'āra karadā hāṁ. Phēra kī? Mainū sudara kuṛī'āṁ kōla ki'uṁ nahīṁ jāṇā cāhīdā? " Śā'ida uha kujha lukā rihā hai? Khūnadāna karana vālē bahuta sārē lōkāṁ vica iha śābadika taura tē phaiśanayōga vī hai. Atē usanū dasi'ā gi'ā sī ki jē kō'ī vi'akatī samaligī hai, tāṁ usanū lāzamī taura'tē ika sāla taka jinasī sabadha tōṁ parahēza karanā cāhīdā hai, atē kēvala tāṁ hī usanū khūna dāna karana dā adhikāra prāpata hōvēgā. Uha ika sāla tōṁ āpaṇē āpa nū kābū vica kara rihā hai. Ḍēṭiga tōṁ, saikasa la'ī vī. Para jē uha ādamī nū asala vica bahuta pasada karadā hai, tāṁ uha āpaṇē āpa nū ika sāla la'ī kivēṁ khica sakadā hai? Ajihā lagadā hai jivēṁ uha khul'ha kē ailāna karadā hai ki uha ādamī pasada karadā hai. Dalērī nāla hara kō'ī isa bārē dasadā hai. Para ajihā hudā hai, pala khisaka jāndē hana ki uha womenratāṁ bārē kujha kahidā hai. Ka'ī vāra tāṁ uha vākānśāṁ nū vī chaḍa didā hai: “Maiṁ iha philama sirapha isa la'ī vēkhī ki'uṅki ika abhinētarī jisa nū maiṁ pasada karadā hāṁ uthē śūṭiga kara rihā hāṁ. Ki'uṅki uha bilakula sōhaṇī hai. ” Maiṁ usa nāla cagī tar'hāṁ galabāta karadā hāṁ atē bahuta sacāra karadā hāṁ. Sāḍē kōla sidhāntaka taura'tē ika dōsatānā ṭīma hai. Jadōṁ ku'āraṭīna śurū hō'i'ā, maiṁ dhōkhā ditā. Maiṁ ika calāka yōjanā lai kē ā'i'ā hāṁ. Maiṁ ika dōsata (jō sāḍē nāla kama nahīṁ karadā) nāla sahimata hō gi'ā ki uha mērē nāla kirā'ē'tē rahiṇa vālē apāraṭamaiṇṭa vica rahēgī. Tāṁ jō maiṁ usa nū kujha dināṁ la'ī caladi'āṁ gu'āvāṁ nahīṁ. Atē maiṁ usa nū jhūṭha bōli'ā ki iha ika dukhānta hai, ku'āraṭīna daurāna ika riśatēdāra hōsaṭēsa kōla ā'undā hai atē mainū isa samēṁ la'ī ika hōra apāraṭamaiṇṭa tēzī nāla labhaṇa dī zarūrata hai. Para maiṁ usa nū kithōṁ labha sakadā hāṁ? Atē usanē mainū isa vāra usadē nāla rahiṇa dī pēśakaśa kītī. Isadē la'ī, isa yōjanā dī kā. Ka.̔Ī ga'ī sī. Maiṁ rahidā sī. Sirapha ika vāra sārē samēṁ la'ī ika ajihā pala sī ki maiṁ jāgi'ā, atē uha mērē palagha vica sau rihā sī. Usadē kōla dō kamarē hana atē harēka kōla ika bisatarē hana. Atē usanē mainū ika kamarā ditā. Usanē kadē pēsaṭara jāṁ kujha vī karana dī kōśiśa nahīṁ kītī. Para ika dina maiṁ jāgi'ā atē dēkhi'ā ki uha mērē nāla sau rihā sī. Para pahinē hō'ē. Iha khuśī nāla mainū hairāna. Jāgadi'āṁ, usanē kihā: “Ṭhaḍā sī, maiṁ phaisalā kītā ki tuhānū kisē hōra kabala dī zarūrata hai jāṁ nahīṁ. Ki'uṅki mainū nīnda nahīṁ ā rahī sī. Mērē gu'āṁ.̔Ī dē kutē nē mērē kamarē dē nēṛē bhauṅki'ā atē mainū sauṇa tōṁ rōki'ā. Para maiṁ vēkhi'ā ki tusīṁ sutē hō'ē sī atē kabala bārē nahīṁ puchi'ā. Para maiṁ tuhāḍē kōla sauṇa dā phaisalā kītā, ki'uṅki kutē nē mainū parēśāna kītā. " Ka'ī vāra uha bātharūma vica phaṭi'ā jadōṁ maiṁ uthē taira rihā sī. Nē kihā ki krama vica ika taulī'ā dēṇa la'ī. Jivēṁ, maiṁ bhula ga'ī sī ki maiṁ iha pahilāṁ hī pā ditī hai. Bēśaka, maiṁ usa nāla galabāta śurū karana dī kōśiśa kītī, iha kahidē hō'ē: "Jē tusīṁ kisē laṛakī nāla kōśiśa nahīṁ kītī, tāṁ tusīṁ kivēṁ jāṇadē hō ki tuhānū kī pasada nahīṁ hai?" Jisa dā usanē mainū utara ditā: "Atē tusīṁ vī kisē laṛakī nāla kōśiśa nahīṁ kītī, tusīṁ kivēṁ jāṇadē hō ki tusīṁ muḍi'āṁ nū pasada karadē hō?" Atē isa mi'āda dē daurāna maiṁ usa nāla isa tar'hāṁ rahiṇa dī kōśiśa kītī jivēṁ bharamā'uṇa la'ī. Uha kiradāra vica kāfī kamāṇḍiga kara rihā hai. Sabha nū atē hara cīza nū hukama atē niyataraṇa dēṇā pasada karadā hai. Maiṁ akasara sōcadā hāṁ, usanū āpaṇē kiradāra vālē ādamī'āṁ dī ki'uṁ lōṛa hai? Kī usa nū kisē tar'hāṁ ākaraśata karanā sabhava hai? Isa tatha'tē vicāra karadi'āṁ ki usa nē kuṛī'āṁ bārē galabāta kītī. Atē bahuta lamē samēṁ pahilāṁ uha kama karana la'ī kisē hōra śahira calē gi'ā sī. Usanē hamēśāṁ kihā ki uha isa śahira jāṇā cāhudā sī. Uha vaḍē śahira pasada karadā hai. Usa samēṁ, maiṁ viśēśa taura tē iha vī kihā sī ki maiṁ kama tē tanakhāhāṁ dē māmalē vica kitē ucā jāṇa la'ī, isa śahira vica vī jāṇa jā rihā hāṁ. Mainū uthē vī āpaṇē āpa nū naukarī milī. Atē tanakhāha sacamuca uthē vadhērē hai. Para imānadārī nāla, iha kama atē iha śahira mērē la'ī anukūla hai. Para maiṁ usanū vēkhaṇā cāhudā hāṁ asīṁ huṇa vakha-vakha thāvāṁ'tē kama karāṅgē.


Para jadōṁ usanū patā lagi'ā ki mainū pahilāṁ hī naukarī mila ga'ī hai, tāṁ usanē mainū usa nāla ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē tē laiṇa dī pēśakaśa kītī. Jivēṁ sāḍē dō jaṇē vadhērē mazēdāra hana, asīṁ ika dūjē nū pahilāṁ tōṁ jāṇadē hāṁ. Maiṁ sahimata hāṁ. Hālāṅki asīṁ apāraṭamaiṇṭāṁ la'ī vakharē taura'tē vita kara sakadē hāṁ. Usa nē phira mainū iha pēśakaśa ki'uṁ kītī? Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki maiṁ ki'uṁ sahimata hāṁ. Atē maiṁ usa nū kivēṁ bharamā sakadā hāṁ?

Ika dōsata nē mērē bu'ā'ēpharaiṇḍa nū caika karana dī pēśakaśa kītī

 

#Paṛatāla
Maiṁ ika naujavāna nū ḍēṭa kara rihā hāṁ uha mērē tōṁ paja sāla chōṭā hai. Mērē vi'āha tōṁ pahilāṁ bacē hana. Uha unhāṁ nāla pi'āra atē dēkhabhāla nāla pēśa ā'undā hai. Maiṁ huṇa vi'āha nahīṁ karā'uṇa vālā sī (mainū sacāra dē samēṁ iha ahisāsa hō'i'ā, isa la'ī maiṁ bhulēkhē vica ā'i'ā). Iha patā cali'ā ki uha āzāda hōṇā cāhudā hai atē kisē nāla vī vacanabadha nahīṁ hōṇā atē kisē nāla juṛanā nahīṁ cāhudā. Mainū isa ādamī nāla pi'āra hō gi'ā, itazāra hō'i'ā. Ithē vā'adē kītē ga'ē sana ki uha ika bacā cāhudā sī, uha sahā'itā karēgā, para uha kadē vi'āha nahīṁ karēgā atē kadē ikaṭhē nahīṁ rahēgā. Mērē nāla iha ṭhīka sī. Cālī sāla dī umara taka ikalē rahiṇa nālōṁ cagā hai. Isa tar'hāṁ sā inē tina sāla bīta ga'ē. Kō'ī bacā, kujha nahīṁ. Maiṁ akasara iha śabada suṇi'ā: "Itazāra karō, maiṁ huṇa samasi'āvāṁ dā hala karāṅgā." Hāṁ, atē hara kisē tōṁ lukō gi'ā ki asīṁ mila rahē hāṁ, maiṁ usa dē dōsatāṁ nū bilakula nahīṁ jāṇadā sī. Usanē riśatēdārāṁ bārē thōṛī jihī gala kītī, āpaṇī sābakā patanī atē baci'āṁ bārē. Maiṁ itazāra kītā, pi'āra kītā atē viśavāsa kītā. Jadōṁ taka ika"cagā dōsata" pēśa nahīṁ hudā, sāḍē āpasī dōsata (mērē ādamī nē, ika vāra usa la'ī kāra baṇā'ī, rēḍī'ēṭara sathira kītā). Usa dē anusāra, uha usa nāla vī ika riśatēdārī dī śurū'āta karanā cāhudā sī, para uha usadī kisama dī nahīṁ sī, atē usanē usanū kuṭi'ā. Asīṁ dōsata nahīṁ sī, isatōṁ pahilāṁ asīṁ bilakula jāṇū varagē nahīṁ sī (uha ika rī'alaṭara hai, ika ku'ārī māṁ). Ku'āraṭīna vica usa kōla kāfī khālī samāṁ sī, isa la'ī uha galāṁ karana laga pa'ē. Asīṁ ka'ī ghaṭē phōna tē baiṭhē rahē. Usanē āpaṇē bārē gala kītī, atē maiṁ āpaṇē bārē gala kītī. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki uha sārē lōkāṁ du'ārā ḍūghī nārāza hai. Isa la'ī, usanē kihā ki mērā āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa atē usa tarāṁ dī hara cīja nāla"ajība" riśatā hai. Maiṁ usa nū āpaṇē adāzē bārē dasi'ā ki uha āpaṇī sābakā prēmikā (āpaṇī patanī nahīṁ) cāhudā hai. Talāka tōṁ bā'ada, uha mērē sāhamaṇē mili'ā, atē zāhara taura'tē asala riśatā sī. Mērē varagā nahīṁ. Atē kisē tar'hāṁ ika navāṁ dōsata mainū kahidā hai: “Tuhāḍā pi'ārā ika ḍēṭiga sā'īṭa'tē baiṭhā hai atē ika parivāra baṇā'uṇa la'ī ika sahēlī dī bhāla kara rihā hai. Phira mērē la'ī sabha kujha ubali'ā. Bēśaka, maiṁ usa nū isa bārē dasi'ā. Usanē mērē tē cīkaṇā śurū kara ditā ki uha basa uthē baiṭhā sī, ki usanū sacāra pasada sī atē sirapha iha ki usanū īrakhā karana dī kō'ī lōṛa nahīṁ sī. Atē mērā dōsata zōra didā hai ki maiṁ usa nāla tina sāla gu'ā li'ā. Usanē kihā: "Calō usanū phaṛō!" Isa la'ī usanē usanū khabē parōphā'īla tē phaṛa li'ā. Usanē kihā ki usanē ika hōra nabara ditā sī, usanū kisē hōra dē nāma tē maisējarāṁ tē likhaṇā śurū kītā. Usanē kathita taura tē usanū pachāṇi'ā nahīṁ sī. Phira usanē mainū dasi'ā ki uha kinā bē'īmāna sī. Usa bārē usa nāla sāḍī sān̄jhī thīma sī. Uha bahuta utasuka hō ga'ī, usadā mazāka uḍā'uṇā pasada kītā. Maiṁ usa nū kihā ki, uha kahidē hana, kāfī hai, rukō, usanū baiṭhaṇa di'ō, usanū vēkhaṇa di'ō, khēḍaṇā bada karō, ki mainū iha huṇa pasada nahīṁ, saira karana la'ī jā'ō, usanū saira karana di'ō. Usanē milaṇa dī maga kītī, atē usanē ikabāla kītā ki uha kauṇa sī. Ithōṁ hī apamāna, sahu, aśalīla śabadāṁ dī śurū'āta hō'ī. Isatōṁ pahilāṁ, uha iha nahīṁ samajha sakadā sī ki maiṁ usa pratī ghabarā'i'ā atē hamalāvara hō gi'ā atē mahisūsa kītā ki iha sabha sāḍā dōsata sī. Phira uha phaṭa ga'ī, atē usanē, uha sabha kujha jō maiṁ usanū usadē bārē dasi'ā, usadē tazarabē sān̄jhē kītē, usanū dasi'ā. Maiṁ āpaṇē āpa vī jōṛi'ā. Maiṁ isa nū dō agāṁ vica suṭa ditā. Mainū"dōsata" du'ārā nafarata sī ki maiṁ gadāra sī. Atē muḍē, ki'uṅki mainū sabha kujha cāhīdā hai atē mainū usa nū dasaṇa dī zarūrata nahīṁ hai. Bilakula isa hafatē nū isa ghaṭanā nū pūrā hō gi'ā hai. Maiṁ āpaṇē āpa nū dōśī manadā hāṁ. Maiṁ āpaṇē ādamī tōṁ mu'āphī magī, kihā ki iha pahilī vāra sī jadōṁ mērē kō'ī dōsata nahīṁ sana. Ki usanū sāfa pāṇī li'ā'uṇā usadī pahila sī. Usa tōṁ badanāmī jārī hai, kaśaṭa, tasīhē. Dasadī hai ki maiṁ usa'tē kivēṁ bharōsā kara sakadā hāṁ. Āpaṇē āpa nū vī tasīhē didā hai. Usadē la'ī maiṁ ika"dūta", "di'ālū vi'akatī" sī, atē phira maiṁ usadī'āṁ akhāṁ vica pai gi'ā. Maiṁ usa nū alaga hōṇa dī pēśakaśa kītī jē maiṁ bahuta burā sī. Uha tina dināṁ tōṁ pī rihā hai, para uha nahīṁ kara sakadā, uha hā'īparaṭainasiva hai, usadā balaḍa praiśara vadha gi'ā hai, usadā dila kharāba hai. Maiṁ ika haphatē vica bhāra ghaṭā ditā. Atē isa la'ī isadā bhāra nahīṁ sī, isa la'ī jaladī hī iha uḍa jāvēgā. Maiṁ nahīṁ jāṇadī kivēṁ ithē hāṁ? Uha nahīṁ jāṇā cāhudā, para maiṁ thaka gi'ā hāṁ. Mainū usadī ki'uṁ lōṛa hai? Jē uha ajē vī kisē hōra nū bhāladā hai. Uha mērē nāla gala nahīṁ kara sakadā atē bōla nahīṁ sakadā, uha suṇanā nahīṁ jāṇadā atē nahīṁ karanā cāhudā.

Patī nē samasi'āvāṁ tōṁ dūra rahiṇa dā phaisalā kītā

 

#Ikapāsē
Asīṁ sata sālāṁ tōṁ āpaṇē patī nāla rahi rahē hāṁ. Asīṁ lagabhaga pūrī tar'hāṁ jī'undē hāṁ. Iha hamēśāṁ mainū lagadā sī ki jē iha usadē māpi'āṁ atē riśatēdārāṁ la'ī nā hudā, tāṁ sabha kujha ṭhīka hō jāvēgā. Maiṁ usa tōṁ vaḍā hāṁ, unhāṁ nū śurū vica iha pasada nahīṁ sī. Jadōṁ uha garabhavatī hō'ī, tāṁ usa'tē turata savai-hita dā dōśa lagā'i'ā gi'ā. Hālāṅki usa kōla ghara nahīṁ sī, phira vī usa kōla sathā'ī naukarī nahīṁ sī. Phēra nikī jihī chitara, dōśa atē bada ā'undē rahē. Samēṁ dē nāla, mērē patī nē hara cīza vica mērā samarathana karanā śurū kītā, para usanē parivāra nū samajhaṇa atē hara cīza vica unhāṁ dī sahā'itā karana dī kōśiśa vī kītī. Atē maiṁ samajha nahīṁ pā'i'ā ki iha kivēṁ sabhava hō'i'ā. Uha mainū gadī cīzāṁ dasadē rahidē hana, para uha ajē vī unhāṁ la'ī khuda cagā hai, atē uha mainū āpaṇē nāla bulā'undā hai, sarava vi'āpī khuśahālī atē śāntī dī ichā nāla kama karadā hai. Isa sāla sabha tōṁ vadha ghuṭālē hō'ē hana. Uha usa tōṁ nākhuśa sana, hēnapaikaḍa dā dōśa lagā'i'ā gi'ā (uha zi'ādā madada karana nahīṁ gi'ā). Mainū iha vī mili'ā, hālāṅki maiṁ unhāṁ nū ghaṭō ghaṭa vēkhaṇa dī kōśiśa kītī. Natījē vajōṁ, unhāṁ nē mērē patī nū dōvēṁ pāsi'āṁ tōṁ vēkha li'ā. Atē maiṁ hamēśāṁ sōci'ā, maiṁ duharā'undā hāṁ ki isa tōṁ ilāvā sabha kujha sāḍē la'ī sapūrana hai. Atē ākharī ghuṭālē vica usanē dabā ditā. Amalī taura tē bōlaṇā - jāṁ tāṁ asīṁ, jāṁ uha. Khaira, iha sapaśaṭa hai ki agē kī hō'i'ā. Usanē kisē nū nahīṁ cuṇi'ā atē nā hī sāḍē vi'āha la'ī laṛanā cāhudā hai. Uha kahidā hai ki maiṁ usa tōṁ binhāṁ bihatara hōvāṅgā. Uha thaki'ā hō'i'ā hai atē usanū nahīṁ patā ki kivēṁ jī'uṇā jārī rakhaṇā hai. Uha kisē hōra śahira jāṇa dē virudha hai. Uha kahidā hai ki navīṁ jag'hā'tē savai-bōdha hōṇā atē sakraica tōṁ śurū karanā usa la'ī nahīṁ hai. Dūsarē khētarāṁ vica vī mērē nāla asahimatī zāhara hō'ī. Uha kahidā hai ki uha cāhudā sī ki usa nū kivēṁ pāli'ā gi'ā, tāṁ jō uha hara cīza dā icāraja hōvē. Jivēṁ usanē kihā, usanē bināṁ jhagaṛē dē, ajihā kītā. Atē isa la'ī maiṁ hara cīza dā samarathana karadā hāṁ. Ghara ā'i'ā, atē śānta, para iha sabha kujha nahīṁ. Maiṁ puchi'ā: "Maiṁ sōci'ā ki asīṁ khuśa hāṁ?" Maiṁ usa nū unhāṁ palāṁ dā nāma dēṇa la'ī kihā jadōṁ uha cagā mahisūsa hō'i'ā. Uha kahidā hai ki usanē mērē nāla hamēśāṁ āsāna pā'i'ā. Iha cagā sī jadōṁ maiṁ usadē nāla turi'ā, baci'āṁ dē nāla kitē gi'ā. Iha hamēśāṁ cagā hudā jē maiṁ usadē riśatēdārāṁ nāla galabāta karanā śurū nahīṁ kītā. Uha kahidī hai ki uha ajē vī pi'āra karadī hai, para adara bahuta zi'ādā nakārātamakatā atē thakāvaṭa hai jō chaḍaṇā bihatara hai.

Patī āpaṇē bharā nāla īrakhā karadā hai jisa dē dō putara hana

 

#Dōputara
Mērī āpaṇī tījī garabha hai. Jadōṁ tuhānū āpaṇē ādamī nāla pi'āra atē pi'āra kītā jāndā hai, tāṁ tusīṁ surakhi'ata safelyga nāla ajē vī baci'āṁ nū janama dē sakadē hō. Ākharakāra, pi'āra vica dhāri'ā hō'i'ā bacā niśacata taura tē tadarusata, mazabūta ​​atē khuśa hōvēgā. Maiṁ usadē patī la'ī usadā śukaraguzāra hāṁ. Imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ āpaṇē āpa nū kisē hōra ādamī tōṁ agē dī kalapanā nahīṁ kara sakadā. Mērā patī mērā samarathana atē sahā'itā hai. Tarīkē nāla, usa dē bahuta cagē māpē hana, jō ki vadhī'ā parivāraka sabadhāṁ la'ī mahatavapūraṇa hana. Sāḍī'āṁ dō dhī'āṁ hana. Jadōṁ mērē patī nū patā lagi'ā ki maiṁ dubārā garabhavatī hāṁ, tāṁ uha lagātāra āpaṇē putara bārē gala karadā hai. Mainū imānadārī nāla kō'ī vicāra nahīṁ hai ki usanū kivēṁ saca dasaṇā hai. Pichalē haphatē mainū patā lagi'ā ki sāḍī dubārā laṛakī hōvēgī. Mainū lagadā hai ki jīvana sāthī bahuta parēśāna hōvēgā. Para maiṁ ika laṛakā vī cāhudā sī, para maiṁ pahilāṁ hī isa gala nāla sahimata hō gi'ā sī ki dubārā ika dhī hōvēgī. Imānadāra hōṇa la'ī, tina kuṛī'āṁ hōṇā vī cagā hai. Uha ika dūjē dā samarathana karanagē bhāvēṁ uha vaḍē hōṇa atē āpaṇē khuda dē parivāra hōṇa. Mērī'āṁ dhī'āṁ vī isa mūḍa vica hana ki unhāṁ dā ika bharā hōvēgā. Isadē ilāvā, nāma usadē la'ī pahilāṁ hī kā. Kītā gi'ā hai. Kī ispovedi.Com nū huṇa mērē patī nū dasaṇā cāhīdā hai jāṁ kī bacē dē janama taka uḍīka karanī bihatara hai? Mērē pitā jī, jadōṁ maiṁ paidā hō'i'ā sī, vī parēśāna sī. Sāḍē parivāra vica maiṁ atē mērī bhaiṇa dō kuṛī'āṁ hāṁ. Para phira samēṁ dē nāla mainū isadī ādata pai ga'ī. Uha mainū hasapatāla tōṁ cukaṇā vī nahīṁ cāhudā sī. Usanē basa mērī māṁ nū kihā: “Tusīṁ āpaṇē bacē nāla ikalē ṭaikasī vica ā'ōgē, atē maiṁ ghara rukāṅgā”. Atē phira usanē mērē nāla kama kītā, atē turi'ā, khēḍāṁ sikhā'ī'āṁ, mainū kāra calā'uṇā sikhā'i'ā. Uha ajē vī mērē atē mērī bhaiṇa nāla bahuta dhi'āna nāla varatā'undā hai. Isadā matalaba iha hai ki mērē patī nū isa dī ādata hō jāvēgī. Zidagī vica mukha gala iha hai ki sāḍē bacē sihatamada hana, atē aṇajamē bacē dī liga vica kō'ī faraka nahīṁ paindā. Tarīkē nāla, mērā patī sāḍī'āṁ dō dhī'āṁ, jō ki 7 atē 9 sāla dī hai, dē nāla cagī tar'hāṁ nahīṁ jāndā. Uha unhāṁ tōṁ jaladī thaka jāndā hai, atē lagātāra kahidā hai: "Mamī kōla jā'ō." Para āma taura tē, ika di'ālū atē savēdanaśīla pitā. Kī maiṁ usanū kisē tar'hāṁ ti'āra kara sakadā hāṁ? Uha tījī dhī hōṇa bārē kī sōcadā hai? Maiṁ bahuta sārē baci'āṁ dī māṁ baṇāṅgā, atē iha ajihī zimēvārī hai. Ādamī putara, vārasa ki'uṁ cāhudē hana? Usanē mainū dasi'ā ki āpaṇē bēṭē dē janama nāla uha isadī dēkhabhāla khuda karēgā. Atē tuhāḍī dhī nāla, iha patā cali'ā ki ajihā nahīṁ hōvēgā? Maiṁ usa nū isa bārē dasaṇa tōṁ bahuta ḍaradā hāṁ. Śā'ida, tuhānū āpaṇī sasa nū dasaṇa dī zarūrata hai, atē asīṁ mila kē phaisalā karāṅgē ki kī karanā hai. Mērē sahurē sāḍī'āṁ kuṛī'āṁ nū śigāradē hana, unhāṁ nū tōhaphē didē hana, unhāṁ nū śanīvāra dē akhīra vica unhāṁ dē sathāna tē lai jā'ō. Mērā ika cagā patī hai, para ka'ī vāra uha bhaṛaka sakadā hai, mērē vala cīkadā hai, āpaṇī driśaṭīkōṇa dā bacā'a karadā hai. Mērā patī lagātāra āpaṇē bharā dē parivāra vala vēkhadā hai, jisa dē dō bēṭē hana, atē sidhā mainū kahidā hai: "Dēkhō thōṛē, śānadāra ādamī kī hana." Mainū mu'āpha karō. Atē sāḍī'āṁ kuṛī'āṁ bhaiṛī'āṁ kī hana? Maiṁ nahīṁ jāṇadī kī karāṁ? Mērē patī nū kivēṁ parēśāna nā hōṇā cāhīdā hai, para mērā samarathana karana la'ī kivēṁ kihā jāvē. Huṇa ja bacē dē janama dē bā'ada bihatara?

Mainū afasōsa hai ki maiṁ pi'āra tōṁ bināṁ vi'āha karavā li'ā

 

#Piārabinā
Sata sāla pahilāṁ, maiṁ ika prēma rahita vi'akatī nāla vi'āha kītā. Atē huṇa mainū isa bārē bahuta dukha hō'i'ā hai. Bahuta sāla pahilāṁ maiṁ ika laṛakē nū bahuta pi'āra karadā sī, uha ika malāha sī. Asīṁ dō sālāṁ la'ī mulākāta kītī, atē hara vāra maiṁ vafādārī nāla uḍāṇāṁ la'ī usa dā itazāra kītā. Para ika dina uha ikalē nahīṁ parati'ā. Samudarī yātarā'tē chē mahīni'āṁ bā'ada, usanē dūjā vi'āha karavā li'ā. Mērā dila ṭuṭa gi'ā sī atē maiṁ āpaṇē sabha tōṁ cagē dōsata nāla vi'āha karana la'ī sakhata hō gi'ā. Maiṁ sōci'ā ki phira uha samajha jāvēgā ki usanē kisa nū gu'ā'i'ā. Para mainū āpaṇī khuśī bārē śēkhī mārana dā maukā nahīṁ mili'ā, ki'uṅki mērī sābakā atē usa dī patanī kisē hōra śahira vica rahiṇa la'ī calē ga'ē. Atē usa samēṁ taka maiṁ pahilāṁ hī āpaṇē patī du'ārā garabhavatī hō ga'ī sī. Pahilāṁ-pahilāṁ, mērā patī mērē nāla baṛā di'ālū sī, ki'uṅki ka'ī sālāṁ tōṁ uha pahilāṁ hī mērē nāla pi'āra vica pi'āra nāla rihā sī. Para, mērā ika dōsata hōṇa dē nātē, uha isa bārē aṇajāṇa nahīṁ hō saki'ā ki mainū āpaṇē sābakā prēmī la'ī kī bhāvanāvāṁ hana. Atē usa tōṁ, hara sāla, usa vica bēmisāla tākata dī īrakhā vadhadī ga'ī. Isa adhāra'tē sāḍē vica lagātāra jhagaṛē hudē rahē. Maiṁ nahīṁ chupāṅgā, kujha sālāṁ la'ī mainū ajē vī mērē sābakā la'ī bēlōṛā pi'āra sī. Para phira maiṁ usa bārē sōcaṇā bhula gi'ā. Isa la'ī bōlaṇa la'ī, dimāga tōṁ bāhara dimāga tōṁ bāhara. Atē mērā patī bhuli'ā nahīṁ atē lagātāra maujūda bhāvanāvāṁ la'ī mainū lagātāra tāṛanā karadā hai. Hālāṅki maiṁ āpaṇē patī nū kadē pi'āra nahīṁ karadā, para maiṁ hamēśāṁ usa pratī vafādāra rihā atē usa sabha kujha la'ī dhanavādī hāṁ jō usanē mērē atē sāḍē putara la'ī kītā. Mērē dōsata hamēśā mērē patī dī praśasā karadē hana. Mērē māpē usanū pi'āra karadē sana. Para ika sāla pahilāṁ, usadī īrakhā sikhara'tē pahuca ga'ī - mērē patī nē mērē nāla dhōkhā kītā atē isadā ḵẖuda ikabāla kītā. Maiṁ bēśaka usa dē isa kama tōṁ hairāna sī. Para phira vī usanē māpha kara ditā. Sāḍē putara la'ī, hara cīza la'ī jō mērē patī nē sāḍē vi'āha dē chē sālāṁ daurāna kītā hai. Para ika mahīnā pahilāṁ, maiṁ āpaṇē dōsata dē ghara āma nālōṁ labā rihā. Ghara vica, maiṁ āpaṇē jīvana sāthī nū sabha tōṁ vadhī'ā mūḍa vica nahīṁ pā'i'ā. Jadōṁ iha bāhara ā'i'ā, uha śahira vica mērē sābakā bu'ā'ēphraiṇḍa nū mili'ā atē phaisalā kītā ki maiṁ usadē nāla rihā hāṁ. Zubānī jhaṛapa daurāna, mērē patī nē uha kītā jō maiṁ usa tōṁ umīda nahīṁ sī kītā - usanē mērē virudha āpaṇā hatha khaṛā kītā. Maiṁ isa nū hōra sahiṇa nahīṁ kara saki'ā atē talāka la'ī dā'ira kara ditā. Huṇa maiṁ āpaṇē bēṭē dē nāla ika dōsata nāla rahidā hāṁ. Atē mērē patī nē pahilāṁ hajhū'āṁ atē tōhafi'āṁ nāla mērī māphī dī maga kītī, atē huṇa uha mainū dhamakā'undā hai. Uha vā'adā karadā hai ki jē maiṁ talāka dī arazī nahīṁ laindā, tāṁ uha mērē bēṭē nū mērē kōlōṁ lai jāvēgā. Uha kahidā hai ki adālata usa nū āpaṇē bēṭē la'ī sabha tōṁ vadhī'ā mātā pitā manadī hai, ki'uṅki usadā ika apāraṭamaiṇṭa atē sathā'ī naukarī hai. Atē maiṁ ika dina kama nahīṁ kītā atē ika dōsata nāla nahīṁ rihā. Isa la'ī mainū śaka hōṇa lagā. Udōṁ kī jē uha sacamuca mērē putara'tē mukadamā karēgā? Maiṁ isa tōṁ baca nahīṁ sakadā. Hō sakadā hai ki tuhānū kāraja nū cuṇanā cāhīdā hai atē parivāra nū dubārā bacā'uṇa dī kōśiśa karanī cāhīdī hai? Jāṁ kī iha ajē vī ata'tē jāṇā mahatavapūraṇa hai? Imānadārī nāla dasaṇa la'ī, maiṁ huṇa ikaṭhē nahīṁ rahiṇā cāhudā, para mērē bēṭē nū gu'ā'uṇa dā ḍara hōra zi'ādā pakā hai. Maiṁ huṇa kivēṁ hō sakadā hāṁ?

Usadē patī nāla jhagaṛē vica ika dōsata dī sahā'itā kītī atē dōśī sī

 

#Sahiyōgī
Maiṁ mūrakha vi'akatī varagā mahisūsa karadā hāṁ jisanē samarathana kītā, jivēṁ maiṁ sōci'ā, mērē dōsata. Uha 7 sālāṁ tōṁ usa nāla dōsata sana. Usadī mulākāta ika ādamī nāla ika ḍēṭiga sā'īṭa tē hō'ī jadōṁ uha vi'āhi'ā hō'i'ā sī. Phira usanē rasamī taura'tē āpaṇē patī tōṁ talāka dī uḍīka kītī, atē isatōṁ bā'ada, kujha mahīni'āṁ bā'ada, usadā dubārā vi'āha hō rihā sī, jisa nāla uha sā'īṭa tē mili'ā sī. Usa dē māpi'āṁ nē usa nū kihā: “Tusīṁ usa nāla kujha mahīni'āṁ taka ṭaikasaṭa sadēśāṁ rāhīṁ galabāta kītī, atē tusīṁ jāṇadē hō ki uha bahuta zi'ādā ji'undā hai”. Nahīṁ, ikalē hōṇa dā ḍara jita jāndā hai. Uha kisē nāla nahīṁ hō sakadī. Mukha gala ikalē nahīṁ hōṇā hai. Mērā niyama dūsarē lōkāṁ dē sabadhāṁ vica paiṇā atē salāha dēṇā nahīṁ hai. Phira uha mainū sārē pāgala kahidē hana ki usanē usa nū (maujūdā patī) chaḍa ditā. Uha śarāratī sī, nē kihā ki uha sirapha ika ḍigī wasrata sī atē usa kōlōṁ bahuta sārī'āṁ cīzāṁ dī zarūrata sī (puraśa gharāṁ dā kama, vadhī'ā kamā'ī). Usadī āmadanī ika ādamī la'ī asala vica hāsōhīṇī hai, sirapha 30 hazāra. Usē samēṁ, uha āma taura tē ika bacā cāhudā hai. Usa nāla rahidā hai, vikāsa nahīṁ karanā cāhudā. Dōśa hai ki usanē usanū bhōjana atē hara cīza vica sīmita kītā hai. Para usē samēṁ, usa nāla rahidi'āṁ, usanē lagabhaga 130 kilō bhāra vadhā'i'ā. Maiṁ usa nū salāha ditī ki uha śānta hō'ē atē āpaṇē āpa nū ikaṭhē khica lavē, ki'uṅki zidagī vica sabha kujha hudā hai atē usa nū mazabūta ​​hōṇa dī zarūrata hai. Ākhirakāra, usadā ika putara (4 sāla) hai. Maiṁ usanū bharōsā divā'i'ā ki uha āpaṇā mana badala lavēgā atē vāpasa ā jāvēgā, jō hō'i'ā hai. Ithē pahilāṁ hī 10 vāra ajihī āmada atē ravānagī hō cukī hai. Atē mērī maujūdagī vica usanē usanū bāhara kaici'ā atē usanū vāpasa āpaṇē kōla lai ā'i'ā. Atē usanē mahisūsa kītā ki uha hamēśāṁ usanū savīkāra karēgī. Maiṁ usa nū iha praśana puchi'ā: "Kī tusīṁ sārī umara usadī'āṁ harakatāṁ kara sakadē hō?" Usanē javāba ditā. Maiṁ usa nū isa vivahāra la'ī ika ādamī nahīṁ manadā. Hara jhagaṛē nāla, uha calā jāndā hai, uha samasi'āvāṁ dā hala nahīṁ kara sakadā. Maiṁ usa nū āpaṇī rā'ē dasī ki iha ādamī nahīṁ hai. Āma isa tarāṁ dā vivahāra nahīṁ karadā. Usē samēṁ, uha usa tōṁ maga karadā hai ki uha ajihē śabada kahē - "tusīṁ mērē cagē, di'ālū, pi'āra karana vālē hō." Uha ġalata atga nāla vēkhaṇā jāṁ āpaṇī āvāza uṭhā'uṇā pasada nahīṁ karadā. Basa śānta atē śānta. Uha ṭipaṭōza tē usa dē agē chāla māradī hai atē uha karadā hai jivēṁ uha cāhudā hai tāṁ ki uha dubārā nā jāvē. Huṇa uha kō'ī rā'ē pragaṭa karana tōṁ ḍaradī hai. Maiṁ dō mahīni'āṁ taka usadī gala suṇī, usadā samarathana kītā. Huṇa, jadōṁ uha ika vāra phira usa kōla vāpasa ā'i'ā, tāṁ maiṁ burā nikali'ā. Ika dōsata kahidā hai ki maiṁ unhāṁ nāla ika sabadha baṇā li'ā atē usa nāla īrakhā kītī. Isa tōṁ ilāvā, iha mērē riśatē vica agē vadhi'ā. Kahidā hai ki mērē kōla kujha vī nahīṁ hai, atē iha ki mērā ādamī mainū chaḍa dēvēgā. Usanē kihā ki usanū mērī sirapha saikasa la'ī jarūrata sī, atē uha mainū vi'āha vica kadē nahīṁ bulā'ēgī. Āpaṇē nāla tulanā karō ki usa dē maujūdā patī nē usa nū ḍēṭiga dē pahilē dō mahīni'āṁ vica prasatāvita kītā. Maiṁ samajhadā hāṁ jē maiṁ usa nū kihā: "Tuhānū usadī zarūrata hai, usanū bhula jā'ō." Para maiṁ sirapha bāharōṁ āpaṇī rā'ē zāhara kītī. Atē ihī hō'i'ā. Bēśaka, vi'āha karā'uṇā atē jāṇanā usadā haka hai ki uha calē gi'ā hai, śā'ida cagē la'ī. Tuhānū dubārā sā'īṭāṁ'tē jāṇa dī zarūrata hai tāṁ ki ikalē nā rahē. Para iha usadī cōṇa hai. Isa la'ī āpaṇē dōsata dā samarathana karō.

Vaḍā bacā mainū taga karadā hai

 

#Tagakaranavālā
Bahuta samāṁ pahilāṁ, maiṁ iha sōcadi'āṁ āpaṇē āpa nū phaṛanā śurū kara ditā ki vaḍē bacē nē mainū ciṛa ditā. Iha mainū bahuta śaramasāra karadā hai. Maiṁ jalaṇa nā dikhā'uṇa dī kōśiśa karadā hāṁ, para maiṁ āpaṇē āpa nū ka'ī vāra adarōṁ ubaladā mahisūsa karadā hāṁ. Mērē 2 putara hana. Ika 4 sāla dī hai, dūjī 4 mahīnē dī hai. Jadōṁ usanē āpaṇē pahilē bacē nū janama ditā, tāṁ janama bahuta muśakala sī. Maiṁ bacē dē janama tōṁ bā'ada labē samēṁ la'ī ṭhīka hō'ī, 26 kilōgrāma bhāra li'ā, kāfī nīnda nahīṁ ā'ī. Dūjē dē nāla, sabha kujha bilakula ulaṭa sī. Janama tēza atē lagabhaga darada rahita sī, hālāṅki bacā 700 grāma vadhērē paidā hō'i'ā sī. Uha śānta atē musakarā rihā hai. Śarāratī tāṁ hī jadōṁ uha khāṇā cāhudā hai. Bazuraga ika īrakhā karadā hai, virōdha karadā hai, manaṇā nahīṁ cāhudā, niratara khūbasūrata hudā hai atē manamōhaka hudā hai. Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki usadī huṇa muśakala mi'āda hai atē sānū dōvāṁ baci'āṁ vicakāra satulana labhaṇa dī zarūrata hai, para maiṁ pahilāṁ hī thaka cukā hāṁ. Maiṁ dō baci'āṁ, ghara dā kama atē ika pāraṭa-ṭā'īma naukarī la'ī guma rihā hāṁ. Patī āpaṇī jinī sahā'itā kara sakadā hai dī madada karadā hai, para ādamī kudarata du'ārā inē ykhē nahīṁ hudē, atē usadī pramukha sathitī hudī hai. Uha nīnda dī ghāṭa kārana mīṭigāṁ vica bhaṛakaṇā baradāśata nahīṁ kara sakadā. Para isa sārī sathitī vica, maiṁ āpaṇē āpa nū iha sōcaṇā śurū kara ditā ki bacā mainū khuśa karadā hai, atē vaḍā bacā mainū taga karadā hai. Kī maiṁ sacamuca vaḍē bacē nāla pi'āra kara rihā hāṁ? Iha kivēṁ hudā hai?

Maiṁ āpaṇē patī dā sasa nū paisē dī madada karana vica sahā'itā kara rihā hāṁ

 

#Banāma
Patī nē kala kihā sī ki usadī māṁ riṭā'ira hōṇa jā rahī sī. Garamī'āṁ kama karanā cāhudī'āṁ hana, atē satabara tōṁ ika cagī tar'hāṁ hakadāra ārāma tē isa bārē kujha khāsa nahīṁ hai, para sasa nū pūrā yakīna hai ki usadā bēṭā usadī madada karē. Dara'asala, painaśana'tē hī rahiṇā asabhava hai. Hara mahīnē uha padarāṁ jāṁ vīha hazāra suṭaṇa la'ī majabūra hai. Sasa nū isa garamī vica bi'āsī sāla dī hōṇī cāhīdī hai. Uha ika āma andrata hai jisa dā bhāra bahuta zi'ādā hai atē bahuta sārē zakhama hana. Usadī umara atē isa tōṁ vī vaḍī umara lagadī hai. Ka'ī sālāṁ tōṁ uha ika dō kamarē vālē apāraṭamaiṇṭa vica ikalē rahidī hai, kisē cīza vica dilacasapī nahīṁ rakhadī, kō'ī śauka nahīṁ hai. Jada taka, bēśaka, gu'āṁ.̔Ī'āṁ atē prēmikāvāṁ bārē gapāṁ māranā ika śauka nahīṁ mani'ā jāndā. Vi'āha tōṁ turata bā'ada, ḍē and sāla, asīṁ āpaṇī sasa dē nāla rahē, jadōṁ asīṁ āpaṇē ghara dā masalā hala kara rahē sī. Ikaṭhē rahiṇā muśakala sī atē riśatā taṇā'apūrana rihā. Uha ika ghuṭālē nāla chaḍa ga'ē, atē takarībana ika sāla sacāra nahīṁ kītā. Phira riśatē haulī haulī sudharē, bēśaka, para asīṁ kadē vī nēṛalē atē pi'ārē lōka nahīṁ baṇē. Jadōṁ pōtē-pōtī'āṁ dā janama hō'i'ā, tāṁ patī dī māṁ nē thōṛī madada kītī, para bināṁ kisē jōśa dē. Jē baiṭhaṇa la'ī kihā jāvē, tāṁ usanē inakāra nahīṁ kītā, para pahila nahīṁ dikhā'ī. Hālāṅki asīṁ sirapha bilakula nirāśājanaka sathitī'āṁ vica usa vala muṛi'ā. Ka'ī vāra usanē baci'āṁ nū kiḍaragāraṭana tōṁ li'ā, ika hafatē bazuraga nāla baiṭhi'ā jadōṁ maiṁ hasapatāla vica rihā. Phira ika dina vaḍā atē maiṁ hasapatāla pahucē, atē uha chōṭī, ika sāla dī umara dē nāla rahī. Atē, ṭhīka hai, pichalē tina sālāṁ vica uha sāḍē kutē nāla pēśa ā rihā hai jadōṁ asīṁ chuṭī'tē jāndē hāṁ. Ihī sabha dī madada hai. Mainū lagadā hai ki maiṁ atē usadē patī nē usadī sahā'itā tōṁ bināṁ ika vadhī'ā kama kītā. Baci'āṁ dī paravariśa kītī ga'ī, uha pahilāṁ hī tērāṁ atē nauṁ sālāṁ dē hana, unhāṁ nē āpaṇē apāraṭamaiṇṭa dā giravīnāmā adā kara ditā, ika acākā kharīdi'ā. Yōjanāvāṁ vica dācā nū sudhārana atē bhavikha la'ī ika hōra apāraṭamaiṇṭa li'ā'uṇa dī hai. Ghaṭō ghaṭa thōṛā. Śā'ida baci'āṁ la'ī, śā'ida unhāṁ dē bu ageāpē la'ī. Huṇa maiṁ āpaṇī sasa nāla narama nirapakhatā kā'ima rakhadā hāṁ, asīṁ sāla vica ka'ī vāra chuṭī'āṁ'tē ika dūjē nū vadhā'ī didē hāṁ. Uha ji'ādātara āpaṇē putara nāla galabāta karadī hai. Kāla karadā hai, ḵẖabarāṁ labhadā hai, āpaṇī ripōraṭa karadā hai. Atē huṇa sasa dī dūrī'tē painaśana hai, atē iha patā cali'ā, uha āpaṇē bēṭē tōṁ madada dī uḍīka kara rihā hai. Usa kōla sirapha ka'ī hazāra sathā'ī davā'ī'āṁ hana. Isa tōṁ ilāvā, tuhānū bhōjana, jutē, kapaṛē, gharēlū samāna kharīdaṇa, sahūlatāṁ dī adā'igī karana, vāla kaṭavā'uṇa, jutī'āṁ dī muramata karana atē dadāṁ dā ilāja karana dī zarūrata hai. Atē iha kharaci'āṁ dī pūrī sūcī nahīṁ hai. Atē jē bhugatāna kītē ga'ē kārajāṁ dē rūpa vica ajē vī kisē kisama dā zabaradasata prabadhana hai, tāṁ iha ika pūrī tabāhī hōvēgī. Sārē painaśanara ikō jihē rahidē hana! Mērē māpē, udāharaṇa vajōṁ. Uha āma taura'tē khitē vica hudē hana, unhāṁ kōla ika paisā painaśana hudī hai. Atē uha mērē tōṁ paisē magaṇa bārē vī nahīṁ sōcadē. Hāṁ, mainū pakā yakīna hai, bhāvēṁ maiṁ acānaka unhāṁ nū kujha dēṇa dā phaisalā karāṅgā, tāṁ uha pūrī tar'hāṁ inakāra kara dēṇagē. Usē samēṁ, uha kisē tar'hāṁ garībī vica nahīṁ jī'undē. Uha davā'ī'āṁ kharīdadē hana, pahirāvā laindē hana atē āma taura tē khāndē hana. Maiṁ atē mērā patī kama kara rahē hāṁ, para sāḍī āmadanī labē samēṁ tōṁ niradhārata kītī ga'ī hai, atē bajaṭa vicōṁ vīha jāṁ vī padarāṁ hazāra mahīnā ka outṇā bahuta muśakala hai. Nahīṁ, tusīṁ kara sakadē hō, bēśaka, jē tusīṁ sāla vica dō vāra chuṭī'tē nahīṁ jāndē, jāṁ baci'āṁ la'ī khēḍāṁ nū rada nahīṁ karadē, jāṁ dācā chaḍa didē hō, jāṁ ika giravīnāmē tē kō'ī apāraṭamaiṇṭa nahīṁ laindē. Patī kahidā hai ki isadā matalaba hai ki tuhānū āmadanī vica kaṭautī karana dī zarūrata hai, sāla vica ika vāra chuṭī'tē jā'ō, atē dācā phira vī khaṛhā hō jāvēgā. Ākharakāra, iha ika māṁ hai, atē uha usadī madada tōṁ inakāra nahīṁ kara sakadā. Sasa nē bārāṁ sālāṁ dī umara tōṁ āpaṇē patī nū ikalā pāli'ā. Para mainū isa vica kō'ī ḵẖāsa vīratā nazara nahīṁ ā rahī hai. Sasa-sasa nē kō'ī ḵẖāsa nivēśa nahīṁ kītā, patī nē kaimpa vica garamī'āṁ vica, sakūla tōṁ bā'ada atē sakūla tōṁ bā'ada sabaka dī muphata paṛhā'ī kītī. Asala vica, usa samēṁ dē sārē baci'āṁ vāṅga. Maiṁ isa nū sahiṇa karana dā irādā nahīṁ rakhadā. Usanē kihā ki jē uha inakāra nahīṁ kara sakadī, tāṁ usanū vādhū āmadanī dī bhāla karana di'ō. Parivāraka kharaci'āṁ vica kaṭautī kītē bināṁ. Kī? Mainū lagadā hai ki iha sahī hai. Tuhāḍī māṁ tuhāḍā pharaza hai, maiṁ atē bacē kithē hāṁ?

Mainū mērē ḍaiḍī la'ī afasōsa hai

 

#Māphakaranā
Mērē pitā jī dē mātā pitā hamēśā hī piḍa rahidē hana. Uha mērē dādā-dādī hana atē mainū unhāṁ nāla pi'āra karanā cāhīdā hai bhāvēṁ kō'ī gala nahīṁ. Para iha kama nahīṁ karadā. Tatha iha hai ki mērē dādā-dādī dē tina bēṭē hana. Mērē pitā jī adha vicakāra hana. Uha piḍa vica rahidē sana. Jithōṁ taka mainū yāda hai, mērē pitā jī ika haphatē dē ata vica nahīṁ sana jō sāḍē nāla usadē parivāra nāla bitā'ē. Uha hara haphatē āpaṇē māpi'āṁ dī madada la'ī piḍa jāndā hai. Hāla hī vica mērē dādā jī dī mauta hō ga'ī atē sathitī hōra vī badatara hō ga'ī. Sāḍē parivāra vica bahuta sārē jhagaṛē bilakula piḍa tē hī hudē hana. Pitā jī uthē jāndē hana, paiṭarōla kharacadē hana, bhōjana kharīdadē hana. Usē samēṁ, usanū bahuta ghaṭa tanakhāha miladī hai. Uha mērī māṁ tōṁ paisē vī magadī hai. Grainī, bēśaka, usanū muṛa adā'igī jāṁ dilacasapī nahīṁ didī. Pitā jī isa piḍa dē makāna dī muramata la'ī bahuta sārā paisā lagā rahē hana. Hālāṅki, dādā jī dī ichā anusāra, ghara pitā dē vaḍē bharā kōla calā gi'ā. Āma taura'tē, ika vi'aratha rahida. Atē iha ji'ādātara paisē bārē nahīṁ hai, para pitā jī la'ī bahuta afasōsa hai. Huṇa uha javāna nahīṁ hai (lagabhaga 50 sāla). Sakhata sarīraka mihanata tōṁ, sihata nū kamazōra kītā jāndā hai, atē isa tōṁ ilāvā, phaikaṭarī vica kama vī hudā hai. Uha hāla hī vica bahuta vaḍā hō'i'ā hai. Mainū afasōsa hai ki mērē bacapana vica asīṁ lagabhaga kadē ikaṭhē nahīṁ hō'ē, sirapha navēṁ sāla la'ī. Atē phira vī, 31 dasabara nū, pitā jī pahilāṁ piḍa jāndē hana, atē sirapha śāma nū ghara ā'undē hana. Usē samēṁ, maiṁ pahilāṁ hī mahisūsa karadā hāṁ ki usa la'ī iha muśakala hai. Uha huṇē hī ārāma karana la'ī lēṭēgā, usadī nānī usanū bulā'undī hai atē labē samēṁ la'ī nahīṁ jāṇa dē kārana usanū ḍarā'uṇī śurū kara didī hai. Uha kahidā hai ki bahuta sārē māmalē ikaṭhē hō'ē hana. Mainū nahīṁ patā ki isanū kivēṁ khatama karanā hai. Subhā'a anusāra dādī jī bahuta muśakala vi'akatī hana. Jē kujha vī hai, tāṁ uha nārāza hōvēgā atē sarāpa vī dē sakadā hai. Āpaṇē pitā nāla jhagaṛē hōṇa kārana, uha ka'ī sālāṁ tōṁ nahīṁ bōli'ā atē usa dē pitā hamēśā usa nāla śāntī baṇā'ī bināṁ mara ga'ē.

Mainū pasada nahīṁ ki mērī mamī mērē bu'ā'ēpharaiṇḍa nū kivēṁ bulā'undī hai

 

#Maiṁpasadanahīṁhai
Jadōṁ maiṁ 18 sālāṁ dā sī, ika muḍā mērē kōla ā'i'ā atē ikaṭhē rahiṇa la'ī bahuta zōra pā'uṇa lagā. Uha mērē bārē bahuta gabhīra sī. Usanē isa bārē gala kītī ki uha mērē bagaira kivēṁ nahīṁ rahi sakadā, usanū hōra miṭhē śabada pasada hana. Maiṁ usa vēlē navāṁ sī. Isa prasatāva nē mainū ḍarā'i'ā. Hālāṅki uha 2 sālāṁ tōṁ usa nāla riśatē vica rahī sī. Maiṁ usa nāla rahiṇa la'ī mānasika taura tē ti'āra nahīṁ sī. Maiṁ sirapha māpi'āṁ dē āl'haṇē tōṁ uḍa gi'ā sī atē iha kalapanā vī nahīṁ kara sakadā sī ki iha inī jaladī hōvēgā. Maiṁ rāta kaṭaṇa la'ī akasara usa kōla ā'undī sī. Phēra uha sainā vica gi'ā, atē maiṁ usadī uḍīka kara rihā sī. Ika hōsaṭala, ika kamarē vica lōkāṁ dā samūha, nijī jag'hā dī ghāṭa, karaphi,, niyataraṇa atē mulākātāṁ tōṁ khuśa, maiṁ khuśa hō kē usadī vāpasī tē āpaṇē pi'ārē nāla rahiṇa la'ī gi'ā. Ka'ī vārī iha īrakhā karana yōga vī hudā sī ki unhāṁ dē māpi'āṁ nāla sathānaka dōsata hara cīza ti'āra rahidē hana. Uha unhāṁ la'ī bhōjana kharīdadē hana, unhāṁ nū sira darada nahīṁ hudā ki kī pakā'uṇā hai, kī kharīdaṇā hai, phirakū apāraṭamaiṇṭa kivēṁ adā karanā hai. Para phira mainū isadī ādata pai ga'ī. Iha rōzamar'hā dī zidagī dē māmalē vica hai. Iha kidharē muśakala sī. Para maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ, iha utaśāhajanaka hai. Sirapha dukha dī gala iha hai ki mērī māṁ ikaṭhē rahiṇa dī manazūrī nahīṁ didī. Mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nū ika rūmamēṭa bulā'undā hai. Uha kahidā hai ki ajē taka ika vī sān̄jhē kānūna dē patī nē laṛakī nū vi'āha vica nahīṁ bulā'i'ā hai. Para maiṁ ajihā nahīṁ sōcadā. Hālāṅki asīṁ isa viśē'tē kō'ī chōhi'ā nahīṁ hai, mērā viśavāsa hai ki maiṁ usa nāla vi'āha karāṅgā.

Sahēlī dē māpē

 

#Māpē
Mērē dō sabha tōṁ cagē dōsata hana. Asīṁ sakūla dē dināṁ tōṁ dōsata hāṁ, atē huṇa asīṁ kālaja tōṁ graijū'ēṭa hō rahē hāṁ. Asīṁ hara mahīnē ika dūjē nū vēkhadē hāṁ atē badalē vica ika dūjē nū miladē hāṁ. Asīṁ hāla hī vica āpaṇē ika dōsata nū milaṇa ga'ē hāṁ. Iha chuṭī sī, usadē mātā-pitā ghara sana (mamī kama nahīṁ karadī, atē ḍaiḍī dā ika dina chuṭī sī). Unhāṁ nē sānū saiṇḍavica atē kēka dī ika chōṭī jihī ṭēbala rakha ditī. Atē ti'uhāra dē daurāna, ika pala sī jō mainū pasada nahīṁ sī. Mērē dōsata dē māpē sāḍē nāla nahīṁ baiṭhē, para usadē pitā jī nē sāḍī ika bōtala śarāba khōl'haṇa vica sahā'itā kītī. Śurū tōṁ hī, uha sapaśaṭa taura tē dūjī prēmikā tōṁ vadhērē khuśa sī, jisadē nāla asīṁ tīsarē nū milaṇa ā'ē sī. Daravāzē tōṁ usanē khuśī nāla usanū kihā: “Hailō, ālī'ā! Kī tusīṁ phira sāḍē kōla ā'ē hō? ” Mainū sajama nāla kihā gi'ā: "Hailō." Atē jadōṁ uha sāḍē la'ī ika bōtala khōl'haṇa ā'i'ā, usanē dhi'āna nāla uhī ālī'ā nū puchaṇā śurū kītā, kihaṛī vā'īna usa nū sabha tōṁ cagī lagadī hai, kihaṛā khōl'haṇā hai - ciṭā jāṁ lāla? Mainū nahīṁ puchi'ā gi'ā ki maiṁ kihaṛā bihatara pasada karadā hāṁ. Natījē vajōṁ, ālī'ā nē jō cuṇi'ā uha khōji'ā gi'ā sī. Isa nē mainū dukhī kītā. Ālī'ā atē maiṁ dōvēṁ mahimāna sana. Tāṁ phira, usa nū parāhuṇacārī dī'āṁ niśānī'āṁ hī ki'uṁ dikhā'ī'āṁ ga'ī'āṁ? Maiṁ ka'ī dināṁ tōṁ isa praśana bārē sōci'ā atē isa siṭē tē pahuci'ā ki śā'ida, usa dōsata dē māpē jō asīṁ milaṇa ga'ē sī uha mērē nāla khuśa nahīṁ hana. Śā'ida, uha cāhudē hana ki unhāṁ dī dhī sirapha ālī'ā nāla dōsatī karē. Mainū inhāṁ māpi'āṁ nāla hō'i'ā sārā sacāra yāda ā'i'ā. Uha hamēśāṁ mērē nāla ālī'ā nālōṁ vadhērē sukī gala karadē sana. Ithē aipīsōḍa sana ki ālī'ā atē maiṁ unhāṁ nū milaṇa ā'ē, maiṁ cāha la'ī kujha li'ā'i'ā, para ālī'ā nahīṁ milī. Para sabha kujha, uha usadē nāla vadhērē dōsatānā sana. Jē usa parivāra vica sirapha pitā jī hī usa nāla bihatara vivahāra karadē, tāṁ maiṁ śā'ida sōci'ā hudā ki uha ālē nāla thōṛhī jihī phalaraṭa kara rihā sī. Para mērī māṁ vī usa nāla bihatara vivahāra karadī hai. Ki'uṁ, maiṁ nahīṁ jāṇadā. Maiṁ hamēśāṁ āpaṇē dōsata dē māpi'āṁ nāla salīkē nāla vivahāra karadā hāṁ. Maiṁ unhāṁ dī dhī nū kujha burā nahīṁ sikhā'undā - maiṁ nahīṁ pīndā, maiṁ sigaraṭa nahīṁ pīndā, maiṁ turadā nahīṁ, maiṁ paṛhadā hāṁ atē kama karadā hāṁ. Mērā ika bahuta vadhī'ā parivāra hai. Mērē atē ālī'ā vica sirapha pharaka hī vitī sathitī hai. Alī dā parivāra amīra hai - unhāṁ kōla ika amīra ghara, ika kāra hai atē uha chuṭī'āṁ'tē niratara vidēśa yātarā karadē hana. Alī āpaṇē āpa vica ika mika kōṭa, sōnē dē gahiṇi'āṁ dā ika jhuḍa hai, jisa vica hīrē śāmala hana. Uhī amīra atē uha dōsata jō asīṁ milaṇa ga'ē sī. Mērā parivāra garība hai. Labē samēṁ tōṁ makāna dī muramata nahīṁ kītī ga'ī, ithē kō'ī kāra nahīṁ hai, maiṁ sōnē dē gahiṇi'āṁ tōṁ ika jaikaṭa pahinadā hāṁ - ika riga atē kana dī'āṁ vālī'āṁ. Maiṁ kadē vidēśa nahīṁ gi'ā. Kī iha sacamuca hī ika cīza hai? Maiṁ sacamuca isa'tē viśavāsa nahīṁ karanā cāhudā. Saca hai, uha vī uha dōsata hai, atē ālī'ā mērē nālōṁ vī zi'ādā sudara hai. Para maiṁ ḍarā'uṇā nahīṁ hāṁ, sirapha sadhāraṇa. Maiṁ baiṭha kē sōcadī hāṁ, mērē nāla kī galata hai?

Maiṁ nahīṁ cāhudā ki mērā patī āpaṇī virāsata gu'ā dēvē

 

#Virāsata
Chē mahīnē pahilāṁ, mērē patī dī māṁ dī mauta hō ga'ī. Āpaṇī mauta tōṁ pahilāṁ, uha ika sāla tōṁ vadha samēṁ tōṁ bimāra sī atē baci'āṁ nāla isa praśana bārē vicāra vaṭāndarē vica śāmala hō'ī ki uha kisa nū chaḍaṇā cāhudī hai. Usadē paja bacē hana - 4 bēṭē atē 1 bēṭī. Sasa ika nijī ghara vica rahidī sī, usa kōla ka'ī palāṭa zamīna atē agalē ghara ika dūjā ghara sī. Mērē patī dē bharā atē bhaiṇa mērī māṁ dē nāla rahidē hana, atē sirapha mērā patī kama karadā hai atē kisē hōra śahira vica rahidā hai. Usanū sāri'āṁ dē nāla virāsata dē adhikārāṁ la'ī dākhala hōṇa la'ī āpaṇī jadī jag'hā ā'uṇā pi'ā. Para samāṁ ā gi'ā hai jadōṁ usanū jāṇā cāhīdā hai, para uha nahīṁ jā rihā hai. Uha mērē nāla isa mudē'tē galabāta nahīṁ karanā cāhudā, para maiṁ samajhadā hāṁ ki kujha galata hō rihā hai. Uha kahidā hai ki uha āpaṇē bharāvāṁ atē bhaiṇāṁ tōṁ sakēta dī uḍīka kara rihā hai ki kadōṁ jāṇā hai. Kathita taura'tē, vakīla nē unhāṁ nū dasi'ā ki bā'ada vica virāsata la'ī arazī dēṇī zarūrī sī. Atē maiṁ isa praśana nū vēkhi'ā hāṁ atē maiṁ jāṇadā hāṁ ki mauta dē chē mahīni'āṁ bā'ada hī arazī turata jamhā kara ditī ga'ī hai. Patī anhēvāha āpaṇē bharāvāṁ atē bhaiṇāṁ vica viśavāsa karadā hai, atē mainū ḍara hai ki uha usanū dhōkhā dēṇā cāhudē hana. Jē uha sahī samēṁ tē nahīṁ pahucadā atē sāri'āṁ nāla binai-patara jamhā nahīṁ karadā, tāṁ uha virāsata dē adhikāra nū gu'ā dēvēgā. Bharā atē bhaiṇa sabha kujha āpaṇē la'ī laiṇagē. Usanē isa vala iśārā kītā, para usadā patī nārāza hai, māṇa nāla javāba didā hai ki iha sirapha sāḍē śahira vica hai ki sārē lōka burā'ī atē matalabī hana atē virāsata dī laṛā'ī laṛa rahē hana, para unhāṁ dē piḍa vica hara kō'ī isa tar'hāṁ nahīṁ hai, hara kō'ī nēka atē imānadāra hai. Maiṁ usa nū āpaṇē jāṇū vakīla nāla salāha karana la'ī kihā, uha nahīṁ cāhudā. Baiṭhadā hai atē riśatēdārāṁ tōṁ siganala dī uḍīka karadā hai jō uha jā sakadē hana. Para ajē vī kō'ī sakēta nahīṁ mili'ā. Atē mērē kōla pahilāṁ hī anumāna hai ki mērā patī jā kē virāsata prāpata nahīṁ karēgā. Usa dā āpaṇē bharāvāṁ atē bhaiṇāṁ la'ī bahuta vaḍā, basa kaṭaṛa pi'āra hai. Unhāṁ dē la'ī, uha āpaṇī ākharī kamīza utārana la'ī ti'āra hai. Atē, badakisamatī nāla, jivēṁ ki mainū pahilāṁ hī iha suniśacita karana dā maukā mili'ā sī, mērā patī mērē atē sāḍē bacē tōṁ ikō samēṁ isa ākharī kamīza nū utārana la'ī ti'āra hai. Usadē bharā atē bhaiṇa pahilē sathāna tē hana, atē maiṁ atē mērā bacā dasavēṁ vica hāṁ. Para iha rāha hai. Mainū śaka hai ki śā'ida bhaiṇa-bharā nē usa nū virāsata unhāṁ dē haka vica chaḍaṇa la'ī kihā hōvē. Atē uha sahimata hō gi'ā, para uha mainū dasaṇā nahīṁ cāhudā. Sidhāntaka taura tē, iha mērā kārōbāra nahīṁ hai atē mērā virāsata nahīṁ. Maiṁ isa bārē bhula sakadā hāṁ atē isa mudē nū phira nahīṁ uṭhā sakadā. Para ika hai “para”. Mērā patī pīndā hai, asīṁ akasara isa bārē jhagaṛā karadē hāṁ, atē maiṁ isa gala dī sabhāvanā savīkāra karadā hāṁ ki jaladī jāṁ bā'ada vica asīṁ talāka lai lavāṅgē. Ki'uṅki asīṁ mērē nāla rahidē hāṁ, mērē māpi'āṁ nāla hāṁ, atē mērē patī kōla āpaṇī kō'ī cīza nahīṁ hai, isa la'ī usanū bāhara galī vica jāṇā pavēgā. Iha mainū citā karadī hai. Maiṁ samajhadā hāṁ, jivēṁ, maiṁ isadā badala isa la'ī karāṅgā. Hālāṅki uha ika bālaga, sihatamada ādamī hai, uha kama karadā hai, atē uha sabha jō mērē la'ī pīṇā jāṁ saunha khāṇa dī zarūrata nahīṁ hai. Atē sabha kujha ṭhīka rahēgā, atē usa kōla hamēśāṁ rahiṇa la'ī jag'hā hōvēgī jadōṁ asīṁ ikaṭhē hāṁ. Uha iha samajhaṇā nahīṁ cāhudā, pīndā hai, mērē nāla ghriṇāyōga vivahāra karadā hai. Atē huṇa uha āpaṇē jadī piḍa vica āpaṇā kōnā baṇā'uṇa dā ākharī maukā vī nahīṁ gu'ā'undā. Ajihā lagadā hai ki iha usadī nijī cōṇa atē usa dī'āṁ nijī samasi'āvāṁ hana. Para maiṁ jāṇadā hāṁ ki talāka hōṇa dī sūrata vica usanū bāhara ka toṇā mērē la'ī saukhā nahīṁ hōvēgā. Atē isa la'ī maiṁ bahuta cāhāṅgā ki usanē iha virāsata prāpata kītā. Mainū kihaṛā kama karanā cāhīdā hai?

Pichalē pi'āra dī tākata

 

#Phōrasa
Mērē vi'āha nū takarībana 30 sāla hō ga'ē hana. Maiṁ 18 sālāṁ'tē bāhara ā'i'ā, mērā patī mērē tōṁ 10 sāla vaḍā hai. Asīṁ usa nāla ṭhīka hāṁ. Bacē bālaga hudē hana, uha kisē hōra dēśa vica rahidē hana. Mērē patī atē maiṁ vakha-vakha sagaṭhanāṁ vica pramukha ahudē rakhadē hāṁ. Kama dilacasapa hai, asīṁ bahutāta vica rahidē hāṁ. Ka'ī sāla pahilāṁ, maiṁ lagabhaga ika hādasē vica phasa gi'ā. Udōṁ tōṁ maiṁ gaḍī nahīṁ calā rihā. Huṇa usadā patī usa nū kama tē calā'undā hai. Para ka'ī vārī mainū 9 vajē kama tē nahīṁ hōṇā paindā. Jāṁ mērē patī dī kō'ī kārōbārī yātarā, jāṁ mulākāta hai, jāṁ kisē hōra kārana karakē tuhānū āpaṇē āpa uthē jāṇā pa'ēgā. Iha kama dē bā'ada vī akasara hudā hai. Kamakājī dina hamēśā vakharē taura'tē khatama hudā hai. Atē asala vica, sathitī āpaṇē āpa vica. Ika sāla tōṁ vadha samēṁ tōṁ asīṁ ika ṭaikasī ḍarā'īvara dī'āṁ sēvāvāṁ dī varatōṁ kara rahē hāṁ. Sāḍē la'ī, uha hamēśāṁ azāda hudā hai. Śahira atē kisē vī samēṁ kitē vī ā'undā hai. Nā sirapha mērē patī atē maiṁ kama tōṁ lai kē kama karana la'ī ika liphaṭa ditā (ka'ī vāra sāḍī kāra saravisa saṭēśana'tē hudī sī, kisē ghaṭanā tōṁ bā'ada mērā patī), balaki saṭēśana, ē'arapōraṭa tōṁ mahimānāṁ, kārapōrēṭa īvaiṇṭāṁ tōṁ vī cukadā sī. Ādamī bahuta vilakhaṇa hai, ākharakāra uha sāḍē nālōṁ dūra dē riśatēdāra varagā baṇa gi'ā. Atē chē mahīnē pahilāṁ, alaga hōṇa tōṁ ṭhīka pahilāṁ, usanē mērē la'ī āpaṇē pi'āra dā ikarāra kītā. Maiṁ hairāna rahi gi'ā. Uha kahidā hai ki usanū pahilī yātarā tōṁ lagabhaga pi'āra hō gi'ā sī, para iha vēkhadi'āṁ ki mērē patī atē mērā cagā riśatā sī kisē hōra dē parivāra vica nahīṁ jāṇā cāhudā sī. Usanē sirapha isa la'ī khōl'hi'ā ki'uṅki usanū ḍara sī ki asīṁ ika dūjē nū phira kadē nahīṁ vēkhāṅgē. Tatha iha hai ki ku'āraṭīna tōṁ pahilāṁ, mērē patī nū baci'āṁ dē nēṛē rahiṇa la'ī jāṇa dā vicāra sī. Vaḍī laṛakī dā pharavarī vica vi'āha hō'i'ā sī, atē pōtē nēṛalē bhavikha vica dikhā'ī dēṇagē. Usanē mērē tōṁ kujha nahīṁ magi'ā, kō'ī kama jāṁ kama nahīṁ, sirapha āpaṇī'āṁ sēvāvāṁ dī varatōṁ karana la'ī jadōṁ asīṁ ghara vica hāṁ. Maiṁ hamēśāṁ usadē nāla ārāmadā'ika rihā (hālāṅki uha mērē patī nālōṁ vī vaḍā hai). Isa kama dē daurāna, usanē ḍubaṇa dī kōśiśa nahīṁ kītī (pichalē samēṁ vica uha ika sagīta sakūla vica ika adhi'āpaka sī). Ika dilacasapa bhāśaṇakāra, uha bahuta vadhī'ā sagīta suṇadā hai. Bā'ada vica mainū patā lagi'ā ki maiṁ mērē la'ī ika vakharī phalaiśa ḍrā'īva tē viśēśa taura tē ṭaraikāṁ nū cuṇi'ā atē rikāraḍa kītā sī. Pahilāṁ maiṁ ika kisama dī ḵẖuśī vica sī. Maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā sī ki maiṁ ajē vī ajihī'āṁ bhāvanāvāṁ paidā kara sakadā hāṁ (umara pahilāṁ hī 50 du'ārā hai). Kama tē, unhāṁ nē iha vī dēkhi'ā ki uha chōṭī sī, usadī'āṁ akhāṁ vica ika camaka ā'ī. Atē mērē patī nū isa tōṁ milī. Iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ sāḍī dūjī javānī ā ga'ī sī, maiṁ isa nū prāpata nahīṁ kara saki'ā. Para huṇa mērē la'ī iha muśakala hai, iha vēkhaṇā mērē la'ī muśakala hai ki maiṁ isa nū kivēṁ tasīhē didā hāṁ, dūsarā, āpaṇī cagī tar'hāṁ sathāpata zidagī nū jārī rakhaṇā jārī rakhadā hai. Usa dī'āṁ akhāṁ vēkhō. Uha mērē la'ī kisē vī cīza la'ī ti'āra hai, atē mērē kōla bahuta kujha hai, maiṁ usanū kujha nahīṁ dē sakadā. Maiṁ isa jāṇa pachāṇa nū pūrā nahīṁ kara sakadā. Ka'ī vāra kōśiśa kītī. Maiṁ usa tōṁ bināṁ nahīṁ rahi sakadā. Usadī avāza, gadha, tatha ki uha nēṛē hai, sagīta bārē gala karadā hai (isa bārē ghara vica vicāra-vaṭāndarē nahīṁ kītē jāndē, zi'ādātara kama karadē hana, bacē). Iha adhā ghaṭā ika rasatā atē phira śāma nū usadī kāra vica ghara dā rasatā, maiṁ ika tulanātamaka hakīkata vica jāpadā hāṁ. Sāḍē kōla kujha vī nahīṁ sī atē kujha vī hōṇa dī sabhāvanā nahīṁ hai. Hālāṅki maiṁ iha nahīṁ chupāvāṅgā ki maiṁ sauṇa tōṁ pahilāṁ supanā laindā hāṁ, maiṁ ika dūjē dī kalapanā karadā hāṁ, maiṁ usa bārē supanā li'ā. Iha kī hai, uha hai, pi'āra, ākharī hai? Maiṁ kadē sōca vī nahīṁ sakadā sī ki ajihā hudā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/