10 Bahuta zi'ādā hamalāvara rāśī cinha jinhāṁ nāla tuhānū najiṭhaṇā nahīṁ cāhīdā

 Sāḍī zidagī vica takarībana hara rōza laṛā'ī-jhagaṛē hudē hana. Atē hara vi'akatī unhāṁ dē āpaṇē inga nāla pratīkri'ā karadā hai. Kō'ī vi'akatī sagharaśa la'ī sārī'āṁ dhirāṁ la'ī sabha tōṁ vadhī'ā findga labhaṇa dī kōśiśa kara rihā hai, jadōṁ ki dūsarē āpaṇē adhāra nū akhīra taka khaṛhē karadē hana. Jōtaśī manadē hana ki ika ṭakarā'a dī sathitī pratī pratikri'ā dī kisama isa gala'tē nirabhara karadī hai ki ika vi'akatī kisa kisa tāra dē adhīna paidā hō'i'ā sī.

Udāharaṇa dē la'ī, jēminī dē sabha tōṁ acānaka numā'idi'āṁ nū mani'ā jā sakadā hai, atē lī'ōsa unhāṁ'tē niradēśata kītē ga'ē kisē vī hamalē dā javāba dēvēgā. Ṭaurasa, janama dī stīṭhatā dē kārana, hāsē dē nāla sathitī dā mulāṅkaṇa nahīṁ kara sakadā, atē kainsarāṁ la'ī"baika apa" karanā saukhā hudā hai atē uhanāṁ dī bhāgīdārī tōṁ bagaira, jadōṁ sabha kujha āpaṇē āpa baṇa jāndā hai, uḍīka karana dī kōśiśa kītī jāndī hai. Isa lēkha vica, tuhānū 10 sabha tōṁ vadha hamalāvara rāśī sakētāṁ dā varaṇana milēgā jō sabha tōṁ vadhī'ā nahīṁ hana. Isa jāṇakārī dā dhi'āna rakhō, ḵẖāsakara jē tusīṁ isa sūcī vica āpaṇā niśāna vēkhadē hō!

10. Kubha

Kubha

Aiku'ērī'ana ghaṭa hī ṭakarā jāndē hana, uha lagabhaga kadē hamalā nahīṁ karadē. Jē unhāṁ dē hitāṁ nū ṭhēsa pahucā'ī jāndī hai, tāṁ uha cupa cāpa atē bēvakūphī nāla ika"chāpāmāra yudha" laṛanagē, atē usa vi'akatī dē adhikāra nū kamazōra karana dī kōśiśa karanagē jisanē unhāṁ nū nārāza kītā sī. Isa laṛā'ī nū gālāṁ ka sṇa atē nidi'ā phailā kē, sōśala naiṭavarakasa'tē chēṛi'ā jā sakadā hai. Jē jhagaṛā khulā hudā hai, tāṁ kubharū iha vikhāvā karana dī kōśiśa karēgā ki uha hara cīza vica bhāśaṇakāra nāla sahimata hai. Sārī'āṁ sathitī'āṁ vica, iha sakēta pāṇī vicōṁ bāhara nikalaṇa dī kōśiśa karadā hai, jisadē kārana iha samēṁ dē nāla cagē kūṭanītaka hunarāṁ nū prāpata karadā hai.

9. Tulā

Tulā

Libarā dē numā'idi'āṁ nū sabha tōṁ satulita kihā jā sakadā hai. Uha āpaṇē āpa nū kadē vī ṭakarā'a nū bhaṛakā'uṇagē. Hālāṅki, jē iha hudā hai, iha sabhāvanā nahīṁ hai ki uha virōdhī dē hēṭhāṁ jhukaṇagē. Libarā hamalā jāṁ gusā nahīṁ darasā'undā, uha hamēśāṁ satulana atē śāntī dā ika nakāba pahinadē hana. Para isa māsaka dē hēṭhāṁ bhāvanāvāṁ dā ika asala ju'ālāmukhī gusē vica ā sakadā hai. Libarā"aparādha nū nigala sakadā hai", jadōṁ ki aparādhī tōṁ badalā laiṇa dī ichā unhāṁ dī ātamā vica sathira hō jāvēgī. Cinha dē numā'idē labē samēṁ atē sāvadhānī nāla badalā laiṇa dī sōcadē hana. Vivāda dē samēṁ, tuhānū libarā dē nēṛē hōṇā atē unhāṁ dī rā'i suṇana dī salāha ditī jāndī hai. Iha ḵẖāsakara mahatavapūrana hai jē tusīṁ gusē nāla saṛa rahē hō. Iha libarā hai jō tikhē kōni'āṁ nū sucārū kara sakadā hai atē ika vivādapūrana sathitī nū ika navēṁ kōṇa tōṁ vēkha sakadā hai.

8. Kasara

Kasara

Kainsara bahuta hī savēdanaśīla atē bhāvuka hudē hana. Uha hara cīja nū dila'tē laindē hana atē nārāzagī nū lukā'uṇa dī kōśiśa nahīṁ karadē. Jē kainsara gusē hudā hai, tāṁ uha bahuta sārē ilazāma lā'ēgā atē virōdhī'tē khul'hē'āma hamalā karēgā. Jē uha tuhāḍē du'ārā nārāza hai, tāṁ uha aparādha nū lukā'uṇa dē yōga nahīṁ hōvēgā, bhāvēṁ uha kōśiśa karē: Tusīṁ turata samajha jāvōgē ki zubānī atē gaira-zabānī pragaṭāvē du'ārā kainsara kī mahisūsa karadā hai. Kaṭhōra kainsara dē agē sarīraka padhara'tē śābadika hōṇā muśakala hai. Āpaṇī bhāvanātamakatā dē kārana, kainsara ika hāthī nū ika makhī vicōṁ bāhara ka infṇa dē yōga hudā hai, uha vāratākāra la'ī kujha vicārāṁ atē ika ṭakarā'a dī sathitī dē vēravi'āṁ bārē sōcaṇa la'ī jhuki'ā hudā hai. Kainsara unhāṁ dī'āṁ bhāvanāvāṁ vica phasa jāndē hana, atē unhāṁ nū isa tōṁ dūra karanā lagabhaga asabhava hai. Isē la'ī, ika gabhīra ṭakarā'a dē bā'ada, kainsara nāla śāntī baṇā'uṇā asabhava hai: Usadī kalapanā vica, tusīṁ ika asala rākhaśa vica badala sakadē hō.

7. Śēra

Śēra

Aga dē lachaṇāṁ dē dūjē pratīnidhī'āṁ dī tar'hāṁ, li'ōsa jaladī āpaṇā gusā bhula sakadā hai atē āpaṇā ārāma gu'ā sakadā hai. Hara lī'ō, ḍūghā hēṭhāṁ vālā, āpaṇē āpa nū ucā manadā hai, uha āpaṇē āpa nū galata nahīṁ mana sakadā. Jē kō'ī li'ō dā virōdha karadā hai, tāṁ uha usa nū rōkaṇā arabha karēgā, hara sabhava ingāṁ nāla āpaṇī driśaṭīkōṇa nū thōpaṇa dī kōśiśa karēgā. Hālāṅki, li'ō mana vica nārāzagī nahīṁ laindā atē gusē nū lukā'uṇa atē badalā laiṇa dī yōjanā vala nahīṁ jhukadā. Zi'ādātara sabhāvanā hai, lī'ō turata aparādhī nū samajhā'uṇa dī kōśiśa karēgā ki uha kisa bārē galata hai, jisadā dhanavāda ki vivāda chētī hī sulajha jāvēgā. Kisē vī lī'ō la'ī mukha darada bidū dūsarē lōkāṁ dē dā'avē hana jō usanū āpaṇā lagadā hai. Iha kama dī'āṁ prāpatī'āṁ, padārathaka kadarāṁ kīmatāṁ, atē nēṛalē lōka vī hō sakadē hana jinhāṁ nāla lī'ō sakhata īrakhā kara sakadā hai. Ajihē dā'avē cinha dē sabha tōṁ śānta numā'idi'āṁ nū ika asala jānavara vica badala sakadē hana. Jōkhama nā la'ō: Li'ō nāla khulē ṭakarā'a vica dākhala hō kē, tusīṁ śā'ida gu'ā baiṭhō.

6. Mēśa

Mēśa

Lī'ōsa dī tarāṁ, mērī'āṁ hamēśāṁ niśacata hudī'āṁ hana ki uha sahī hana. Ālōcanā atē unhāṁ dē vivahāra bārē śikā'itāṁ nū niśāna dē pratīnidha khulē hamalē vajōṁ samajhadē hana. Mērī'āṁ āpaṇī'āṁ galatī'āṁ nū samajhautā karana atē manaṇa vica asamaratha hana. Usē samēṁ, mērī'āṁ vica ni'āṁ dī ika sapaśaṭa bhāvanā hai. Isa dē kārana, uha akasara dūjē lōkāṁ dē ṭakarāvāṁ vica śāntī rakhi'akāṁ vajōṁ kama karadē hana. Jē tusīṁ jīvaṇa la'ī araśa nū māradē hō, tāṁ turata pratīkarama ā jāvēgā. Atē iha pratīkri'ā bahuta hī hamalāvara hōvēgī. Mērī'āṁ śābadika krōdha nāla bhaṛaka uṭhadī'āṁ hana, jisa kārana virōdhī śābadika taura'tē laṛā'ī dē maidāna tōṁ pichē haṭaṇa la'ī majabūra hudē hana. Bahuta sārē lōka arīśa nū pāgala samajhadē hana, unhāṁ dē hamalē dē prasārāṁ nū kābū karana vica asamaratha hana, jō ki niśāna dē numā'idē asala vica nahīṁ jāṇadē ki kivēṁ rōka lagā'uṇā hai. Usē samēṁ, mērī'āṁ jaladī śikā'itāṁ nū bhula jāndī'āṁ hana atē āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ zāhara karana tōṁ bā'ada rāhata mahisūsa karadē hana. Isa la'ī, mēśa nāla śāntī baṇā'uṇā muśakala nahīṁ hai.

5. Sakārapī'ō

Sakārapī'ō

Jōtaśī kahidē hana ki śabada dē śābadika arathāṁ vica harēka sakārapī'ō dī ika tikhī ḍaḍī hudī hai. Isa saṭiga nāla sakārapī'ō āsānī nāla kisē vī virōdhī nū naśaṭa kara sakadā hai. Iha saca hai ki cinha dē pratīnidhī akasara āpaṇē gupata hathi'ārāṁ dā sahārā nahīṁ laindē: Sirapha tāṁ uhanāṁ māmali'āṁ vica jadōṁ virōdhī usadē adarūnī hitāṁ tē kabazā kara laindā hai. Inhāṁ māmali'āṁ vica, sakārapī'ō hisaka atē hamalāvara baṇa jāndī hai. Sakārapī'ōsa vaḍē vivādāṁ nū nahīṁ bhuladā. Bhāvēṁ iha lagadā hai ki jhagaṛā khatama hō gi'ā hai, sakārapī'ō zahira nē duśamaṇa nū ika manō-getrajāvāna jhaṭakā lagā'i'ā hai, jō ika vi'akatī nū śābadika rūpa vica adarōṁ tabāha kara didā hai. Sakārapī'ō nārāzagī nahīṁ bhuladī atē sagharaśa dē ka'ī sālāṁ bā'ada vī badalā lai sakadī hai, "tusīṁ - maiṁ, maiṁ - tusīṁ" dē sidhānta'tē amala karadi'āṁ. Isa la'ī, isa niśānī dē pratīnidha sahī thega nāla sabha tōṁ vadha hamalāvara manē jāndē hana.

4. Dhanu

Dhanu

Dhanumā hamēśāṁ ṭīcā vēkhadē hana atē rukāvaṭāṁ nū vēkhē bināṁ isa vala vadhaṇa la'ī ti'āra rahidē hana. Uha ḵẖāsakara matava baṇa jāndē hana jadōṁ kō'ī unhāṁ dē azīzāṁ nū dhamakā'undā hai. Usē samēṁ, cinha dē numā'idē kadē vī khulī laṛā'ī nahīṁ laṛadē. Uha"tīra" vajōṁ gapāṁ māradē hana atē nidi'ā karadē hana. Usē samēṁ, dhanuśa aparādhī nāla sajama atē pi'āra nāla pēśa ā sakadā hai, usanū yakīna divā'undā hai ki uha usadā sabha tōṁ cagā mitara hai. Dhanumā śānadāra nētā atē kūṭanītika baṇā'undē hana. Uha kadē vī niradhārata ṭīcē tōṁ bhaṭaka nahīṁ jāndē atē ata taka isa tē jāṇagē, dūji'āṁ nū āpaṇī dhāramikatā bārē yakīna divā'undē hana.

3. Makara

Makara

Makara śānta, satulita lōka rahiṇa dā prabhāva didē hana. Hālāṅki, ajihā nahīṁ hai. Cinha dē numā'idē śānta hōṇa dī āṛa hēṭha bhāvanāvāṁ dē asala tūphāna nū lukā sakadē hana. Makara labē samēṁ la'ī rōka sakadā hai, para jē tusīṁ usa nū ṭuṭaṇa'tē li'ā'undē hō, tuhānū isa' tē bahuta pachatā'uṇā pa'ēgā. Makara-śīśē āpaṇē kaṭaṛa subhā'a nāla duśamaṇa nū śābadika taura'tē naśaṭa kara sakadē hana. Iha yāda rakhaṇā mahatavapūrana hai ki makara nāla bahisa karana dī mukha dalīla bhāvanāvāṁ nahīṁ, balaki tarakapūrana dalīlāṁ hana. Makara ika virōdhī nū zarūra suṇēgā jō āpaṇī driśaṭīkōṇa nū sābata karana dē yōga hai.

2. Jaiminī

Jaiminī

Jaiminī dī mukha viśēśatā davaita-bhāva hai, akasara nazarī'ā badalaṇa dī praviratī. Isadē kārana, uha bahuta ghaṭa vivādāṁ vica ā'undē hana: Jaimanī vāratākāra nū suṇanā jāṇanā jāṇadā hai atē samajhaṇa dē yōga hai ki usanē kihaṛē kāranāṁ karakē usanē iha phaisalā li'ā hai jāṁ iha phaisalā. Usē samēṁ, cinha dē pratīnidhī basa bahisa karanā pasada karadē hana, ki'uṅki ika vivāda dē daurāna uha navīṁ jāṇakārī sikhadē hana. Jēmanī hamalā tāṁ hī kara sakadī hai jē unhāṁ dē azīzāṁ nū kō'ī ḵẖatarā hōvē. Isa sathitī vica, uha bahuta hamalāvara atē sakētaka baṇa sakadē hana. Dūsarī'āṁ sathitī'āṁ vica, jaimanī virōdhī nū vadhērē jāṇana atē savāda kivēṁ karā'uṇā hai bārē sikhaṇa dē ika avasara dē rūpa vica sagharaśa nū samajhadī hai. Dilacasapa gala iha hai ki jaiminī nāla ṭakarā'a dē daurāna, iha unhāṁ'tē nirabhara karadā hai ki kī kō'ī vaḍā jhagaṛā hōvēgā. Jēminī dōvēṁ ika vivāda nū bhaṛakā sakadē hana atē virōdhī dē driśaṭīkōṇa nū savīkāradi'āṁ isa nū jaladī bujhā sakadē hana.

1. Ṭaurasa

Ṭaurasa

Ṭaurasa nū sahī taura'tē sārī'āṁ niśānī'āṁ vicōṁ sabha tōṁ zidī mani'ā jāndā hai. Uha bahisa karana la'ī ti'āra hana bhāvēṁ isadā kō'ī kārana nahīṁ hai. Jē ṭaurasa galata hai, tāṁ uha ajē vī āpaṇī khuda dī bēgunāhī sābata karana dī kōśiśa karēgā, sirapha dalīla dā anada laiṇa la'ī. Isa sathitī vica, ṭaurasa vāratākāra nū"samudarī" kara sakadā hai, usanū hamalā karana dē khul'hē pradaraśana la'ī li'ā'uṇa dī kōśiśa kara rihā hai. Kō'ī vī taraka ṭaurasa dē sakhata mathē'tē tōṛa sakadā hai, uha sirafa uha nahīṁ suṇadā jō uha nahīṁ suṇanā cāhudā. Isa la'ī, bihatara hai ki tusīṁ ṭaurasa nāla ṭakarā'ō nā karō atē bahisa nā karō, tusīṁ phira vī hāra jā'ōgē, atē tuhāḍē śabada nahīṁ suṇē jāṇagē. Iha yāda rakhaṇā mahatavapūrana hai ki vivādāṁ vica, ṭaurasa samajhautā karana dē yōga hai, para bahisa karana atē āpaṇī driśaṭīkōṇa nū sābata karana nāla, uha ata'tē jāvēgā. Iha sabhava hai ki jē ṭaurasa dē mahatavapūraṇa kadarāṁ nū ṭhēsa pahucā'ī jāndī hai, tāṁ uha āpaṇī muṭhī varataṇa tōṁ nahīṁ ḍaradā. Isa la'ī, isa niśānī dē numā'idē sahī onlyga nāla nā sirapha sabha tōṁ zidī, balaki sabha tōṁ vadha vivādapūrana vī manē jāndē hana, ki'uṅki uha sakraica tōṁ vivāda paidā kara sakadē hana. Huṇa tusīṁ jāṇadē hōvōgē ki tuhānū kisa rāśī dē cinha dē nāla ulajhaṇā nahīṁ cāhīdā. Jē tusīṁ isa sūcī vica āpaṇē āpa nū labha laindē hō atē āpaṇī'āṁ kōjhā viśēśatāvāṁ nū pachāṇadē hō, tāṁ tuhāḍē kōla āpaṇē'tē kama karana dā ika kārana hai!
Ika sarōta: https://ispovedi.com/