Dharatī utē cōṭī dē 10 sabha tōṁ ṭhaḍē sathāna

 Udēśapūrana kāranāṁ karakē, dharatī utē havā dā tāpamāna ikasāra nahīṁ hai. Grahi dē ika kōnē vica, lōka garamī tōṁ thaka jāndē hana, atē dūjē pāsē uha labē samēṁ tōṁ ṭhaḍa dā śikāra hudē hana. Dharatī utē dasa sabha tōṁ ṭha placesē sathānāṁ vica avāsī atē rahiṇa vālē dōvēṁ khētara śāmala hana. Bahuta ghaṭa tāpamāna sūcaka vālī'āṁ zamīnāṁ dī giṇatī dē māmalē vica rūsa sabha tōṁ mōharī sathāna utē hai. Iha paramāpharōsaṭa dē viśāla zōnāṁ dī maujūdagī dē kārana hai.

10. Bairō


Bairō

Utarī alāsakā vica sathita, sayukata rāja amarīkā dā śahira, dharatī dē sabha tōṁ ṭha placesē sathānāṁ dē sikhara dī ākharī lā'īna vica hai. Ḍūghā'ī vica miṭī dī jamaṇa 4 sau mīṭara taka pahucadī hai! Saradī'āṁ ithē tēza atē havādāra hudī'āṁ hana, pharavarī vica tharamāmīṭara dā padhara lagabhaga -50 to taka jāndā hai. Vādhū mausama dī'āṁ viśēśatāvāṁ vāyūmaḍala dī ṭhaḍala khuśakī vica pragaṭa kītī'āṁ jāndī'āṁ hana. Patajhaṛa tōṁ lai kē adha-saradī taka sathānaka lōka sūraja nū nahīṁ vēkhadē. Bā'ada vica, sathitī vica thōṛhā sudhāra hudā hai, atē garamī'āṁ du'ārā havā + 4 ḍigarī sailasī'asa taka garama hudī hai. Annualsatana sālānā tāpamāna sūcaka -12˚S dē āsa pāsa utarā'a caṛhā'a karadā hai. Acānaka, baraupha vica baraphabārī atē barapha garamī'āṁ dē mahīni'āṁ vica vī vāparadī hai. Hālāṅki iha inā hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki ārakaṭika sarakala śahira tōṁ 500 kilōmīṭara dī dūrī'tē śurū hudā hai, atē utarī pōla 2 hazāra kilōmīṭara dī dūrī' tē pi'ā hai.

9. Atararāśaṭarī jharanē

Atararāśaṭarī jharanē

Nauvēṁ sathāna'tē phira sayukata rāja dā pratīnidhī hai. Hālāṅki iha badōbasata minēsōṭā vica sathita hai, yānī miḍavaisaṭa vica amarīkī māpadaḍāṁ anusāra, isa vica mausama dī'āṁ sathitī'āṁ asala phrīzara tōṁ bahuta vakharī'āṁ nahīṁ hana. Ithē rahiṇa vālē 6 hazāra lōka julā'ī vica 0 ḍigarī saiṇṭīgarēḍa'tē pighalaṇa dā anada laindē hana, atē pajāha ḍigarī dē ṭhaḍa kārana janavarī dī'āṁ chuṭī'āṁ' tē āpaṇē dada bhaṛakadē hana. Rahiṇa la'ī khul'hē taura'tē unsukavēṁ vātāvaraṇa dē bāvajūda, gharēlū saira-sapāṭā ithē vikasata kītā gi'ā hai. Yātarī yātarī'āṁ naiśanala pāraka vica saira karana la'ī kainēḍī'ana sarahada'tē ā'undē hana. 2019 Vica, ika amarīkī philama kapanī nē ika kāmēḍī philama vī jārī kītī, jō ki kitē vī nahīṁ, balaki atararāśaṭarī phālāṁ vica hudī hai.

8. Asaṭānā

Asaṭānā

Kazākisatāna dī rājadhānī, jisa dā hāla hī vica nūra-sulatāna dā nāma badali'ā gi'ā hai, viśava vica aṭhavāṁ ṭhaḍā sathāna hai. Saṭaipa dī'āṁ chapadī'āṁ havāvāṁ karōṛapatī śahira, isadē prakāśamāna akāśa gabharū'āṁ atē ālīśāna masajidāṁ dē gubadāṁ nū āpaṇē sāhāṁ nāla śābadika taura tē ṭha.̔Ā karadī'āṁ hana. Tikhī mahāndīpī māhaula sathānaka nivāsī'āṁ dī zidagī nū jinā sabhava hō sakē isa dē ulaṭa baṇā'uṇa la'ī sabha kujha karadā hai. Labē samēṁ taka sā'ībērī'ana pharausaṭa -52 ḍigarī hēṭhāṁ cālī-ḍigarī ēśī'ā'ī garamī nāla badala jāndē hana. Tāzē garamī dē mīnha dē rūpa vica mīnha dī ghāṭa sathitī nū hōra tēza kara didī hai. Aja adhikārī sathitī nū sudhārana dī kōśiśa kara rahē hana: Akhautī"garīna bailaṭa" rājadhānī dē du'ālē nakalī.Ga nāla baṇā'ī jā rahī hai. Harē bharī'āṁ thāvāṁ nū havā dē pravēśa tōṁ khētara nū bacā'uṇa la'ī ti'āra kītā gi'ā hai atē kasabē dē lōkāṁ nū julā'ī dī dupahira nū calaṇa la'ī sagīna māraga pradāna karadē hana.

7. Varakuṭā

Varakuṭā

Kōmī rīpabalika tōṁ lai kē lagātāra satavāṁ rūsī śahira sī. Vōrakuṭā dē ālē du'ālē, paramāphrausaṭa dā rāja phailadā hai, ika bērahima saba'arakaṭika māhaula dē nāla sugadhita. Sālānā samēṁ dā 80%, miṭī utē ṭhaḍa dā dabadabā hudā hai. Garamī'āṁ vica halakī ṭhaḍa nū bāhara nahīṁ rakhi'ā jāndā. Annualsatana sālānā tharamāmīṭara ḍēṭā -6˚S hudā hai. Saradī'āṁ vica, pārā dā kālama vadha tōṁ vadha -57 ḍigarī sailasī'asa taka jā sakadā hai. Niratara havāvāṁ dē kārana, āsamāna sāla dē badala nāla coveredki'ā rahidā hai. Baraphīlē tūphāna kārana barapha dī bhārī barapha pai jāndī hai. Dūra utara dī'āṁ asadhārana hālatāṁ nē khētībāṛī nū khatama kara ditā. Phala atē sabazī'āṁ dī'āṁ phasalāṁ kōla khul'hē maidāna vica ji surviveṇa dā ​​asala kō'ī maukā nahīṁ hudā. Pi'āza, pālaka atē khīrē: Grīnahā'usāṁ vica, gāraḍanaraza harabala khāṇa vālē paudi'āṁ dī bahuta sīmata sūcī nū vadhā'uṇa dē prabadha karadē hana.

6. Asaṭa-śacugōra

Asaṭa-śacugōra

Ikō jihā kōmī rīpabalika vica sabha dā gavāci'ā sabha tōṁ chōṭā piḍa usaṭa-śacugōra, sabha tōṁ ṭha coldē sathānāṁ dī raiṅkiga vica chēvēṁ nabara'tē hai. Isa vica sirapha tina darajana vasanīka hana. Prācīna badōbasata dā itihāsa 18 vīṁ sadī dē pahilē tīsarē dā hai. Piḍa dē lōka machī phaṛana vica rujhē hō'ē sana atē saradī'āṁ dī saṛaka dē kama dī sēvā kara rahē sana, jisadē nāla rēnaḍara salēḍaza du'ārā sāmāna muramānasaka atē sakainaḍēnēvī'ā dē dēśāṁ vica pahucā'i'ā gi'ā sī. 19 Vīṁ sadī dē ata vica ika śākhā lā'īna dikhā'ī dēṇa nāla, ṭraikaṭa nū chaḍa ditā gi'ā. Usa samēṁ tōṁ, ithē bahuta kujha badali'ā hai, para mausama nahīṁ. Aja taka, usatō-śacugōra śahira yūrapī'ana mahāndīpa dā sabha tōṁ ṭhaḍā bidū mani'ā jāndā hai. 1978 Vica, sathānaka mausama nē ika kisama dā rikāraḍa kā'ima kītā: Kārā sāgara dē taṭa tōṁ havā'ī janatā dē ika ati-dhunī hamalē nē zīrō nū zīrō tōṁ hēṭhāṁ -58 ḍigarī taka ṭhailledā kara ditā!

5. Yākūsaka

Yākūsaka

Atē dubārā raśī'ana phaiḍarēśana. Para huṇa sakā dā gaṇatatara sirapha isa dē hīrāṁ la'ī hī nahīṁ, sagōṁ isa tatha la'ī vī jāṇi'ā jāndā hai ki isadā mukha śahira grahi utē paja sabha tōṁ zi'ādā ṭhaḍa-rōdhaka sathānāṁ nū khōl'hadā hai. Gaṇatatara kēndara la'ī, saradī'āṁ dī dara -40˚S hai. Iha akaṛā āma tōṁ bāhara nahīṁ mani'ā jāndā: Udama kama kara rahē hana, bacē paṛha rahē hana. Ika samēṁ mausama vigi'ānī'āṁ du'ārā rikāraḍa kītā sabha tōṁ ghaṭa thraiśōlaḍa -65 ḍigarī sī. Yākūsaka vica saradī'āṁ dē mahīni'āṁ dī giṇatī ādaraśa tōṁ mahatavapūrana hai. Śahira vica akatūbara tōṁ apraila taka saradī'āṁ dā rāja śāmala hai. Chōṭā garamī asādhāraṇa garamī atē māmūlī varakhā du'ārā darasā'ī jāndī hai. Basata ruta vica tāpamāna dē tēza girāvaṭa atē asapaśaṭa mausama dē bāvajūda, yakuṭī'ā dī rājadhānī sacī"ciṭē rātāṁ" dī labē samēṁ la'ī māṇa prāpata karadī hai.

4. Īsamiṭa

Īsamiṭa

Grīnalaiṇḍala pōlara aikasapalōrarāṁ dī sābakā panāha - savai-vi'ākhi'ātamaka nāma ā'īsamiṭa (asala vica “barafa dē vicakāra”) vālā saṭēśana - sūcī vica cauthā sabha tōṁ ṭhaḍā sathāna hai. Iha grīnalaiṇḍa dī barafa dī cādara'tē adhārata hai, jisa dī ucā'ī isa sathāna' tē samudara dē padhara tōṁ 3 hazāra mīṭara dī ucā'ī'tē pahucadī hai. Aikasa aikasa sadī dē 30 vi'āṁ vica, ithē ṭhaḍa dī'āṁ paiṇṭha ḍigarī sana. Vi'agātamaka gala iha hai ki isa mi'āda dē daurāna bhū-bhautika vigi'ānī ē. Vēzanara dī agavā'ī vālī ika khōja muhima saṭēśana'tē bhējī ga'ī sī. Vigi'ānī'āṁ nē barafa dē balākāṁ tōṁ gharāṁ dī usārī kītī, khudā'ī kītī, paratū uha phira vī tatāṁ nāla asamāna laṛā'ī hāra ga'ē. Ārakaṭika ṭhaḍē nē mahāna prōphaisara-mausama vigi'ānī dī jāna lai la'ī, jōkhama bharapūra udama vica hisā laiṇa vālē bākī dē bahuta sārē lōkāṁ nū bhārī ṭhaḍa lagī.

3. Saṭēśana vōsaṭōka

Saṭēśana vōsaṭōka

"Ā'īsa" mukābalē dā kānsī aṭārakaṭikā atē gharēlū vigi'ānaka saṭēśana"vōsaṭōka" nāla sabadhita hai, jisadī sathāpanā 1957 vica sōvī'ata vigi'ānī'āṁ du'ārā kītī ga'ī sī. Sabha tōṁ ghaṭa tāpamāna dā mula"ṭhaḍa dē dharuva" tē -89.2 Ḍigarī daraja kītā gi'ā hai. Julā'ī 1983 vica māpaṇa vālē yatarāṁ nē bilakula isa tar'hāṁ dikhā'i'ā. Saṭēśana tē kama kara rahē lōkāṁ dī śubhakāmanāvāṁ hēṭha ditē ka'ī kārakāṁ nāla gujhaladāra hai. Iha piḍa viśava dē mahānsāgarāṁ dī sataha tōṁ tina hazāra mīṭara dī ucā'ī'tē sathita hai, jisa kārana sarīra vica ākasījana dī bhukhamarī hudī hai. Havā ionization atē zīrō namī vī bhalā'ī nū nakārātamaka taura'tē prabhāvata karadī hai. Ika dharuvī rāta ika sāla vica lagabhaga 120 dina laindī hai. Ma'ī tōṁ satabara taka, "pūraba" dunī'āṁ tōṁ vakha rihā hai.

2. Vērakhōyānsaka

Vērakhōyānsaka

Yēkuṭa śahira vērakhōyānsaka, jō ki sabha tōṁ ṭhaḍē sathānāṁ dī raiṅkiga dī dūjī lā'īna'tē kabazā karadā hai, jaladī hī 400 sāla purāṇā hō jāvēgā. 17 Vīṁ sadī vica, badōbasata ika kōsaika saradī'āṁ dē ku'āraṭarāṁ vajōṁ kama karadā sī. Ithē unhāṁ nē ghōṛē atē hirana paidā kītē, phulāṁ la'ī ti'āra kītē atē jagalāṁ dī kaṭā'ī kītī. XIX sadī nē isadī āpaṇī vivasathā kītī. Ithē, sāmarāja dē kinārē taka, unhāṁ nē inakalābī'āṁ nū dēśa nikālā dēṇā śurū kara ditā jō sarakāra du'ārā aṇacāhē sana. Rājanītika ġulāmāṁ dī āmada nē niyamata mausama vigi'ānika nigarānī nū janama ditā. Janavarī 1885 dē adha vica, isa samūha dē ika numā'idē, ika khāsa sa. Kōvālika, -68˚S dē tāpamāna nū daraja karana vica kāmayāba hō'ē. Sata sālāṁ bā'ada, ika nīvīṁ akaṛā vī daraja kītā gi'ā, para adhikārata taura'tē prāpata kītē ga'ē akaṛē dhi'āna vica nahīṁ la'ē ga'ē. Akaiḍamī āpha sā'isaza nē sādhana galatī dā zikara kītā.

1. Ōmi'ākōna

Ōmi'ākōna

Yākūsaka bēsina dē tala'tē pi'ā ōyāmīkāna piḍa adhikārata taura' tē dharatī dā sabha tōṁ ṭhaḍā sathāna hai. Iha mani'ā jāndā hai ki 20 vīṁ sadī dē 38 vēṁ var'hē vica, dharatī utē sabha tōṁ ghaṭa sabhāvata tāpamāna -78 ḍigarī daraja kītā gi'ā sī. Huṇa iha kahiṇā muśakala hai ki iha saca hai jāṁ nahīṁ. Para ōmi'ākōna hakīkata sacamuca nirada'ī hai. Ucē zōnanēśana dē padhara, sakhata mahāndīpī māhaula atē bēmisāla uca vāyūmaḍala dē dabā'a bārē jāṇanā, iha ika rahasa baṇi'ā hō'i'ā hai ki sathānaka ābādī dē 500 lōka ithē kivēṁ jī'undē hana.

Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ vadha zahirīlē jānavara

 Sāḍē grahi vica vakhō vakharē jānavara vasadē hana. Unhāṁ vicōṁ kujha manukhāṁ la'ī ghātaka hana. Iha sirapha vaḍē śikārī'āṁ bārē nahīṁ hai, jinhāṁ dī'āṁ phainaza atē pajē sapaśaṭa khatarā paidā karadē hana. Ithē bahuta chōṭē jīva hana jō ika dadī nāla darajanāṁ lōkāṁ nū māra sakadē hana. Unhāṁ kōla viśēśa galaiṇḍa hana jō śakatīśālī zahirāṁ paidā karadī'āṁ hana. Iha machī, makaṛī'āṁ, ḍaḍū, sapa atē jailī machī dā varaṇana karadā hai, jō grahi'tē sabha tōṁ zahirīlē jīva manē jāndē hana atē asatuśaṭa vi'akatī dī zidagī āsānī nāla lai sakadē hana. Lēkha vica dunī'āṁ dē dasa sabha tōṁ zahirīlē jānavarāṁ dī sūcī ditī ga'ī hai.


10. Saṭigarē

Saṭigarē

Iha pratīta hudē nukasānadēha prāṇī'āṁ garama samudara vica rahidē hana atē hara sāla 2 hazāra tōṁ vadha lōkāṁ nū māradē hana. Saṭigarē'a hamalāvara nahīṁ hudē atē bahuta hī ghaṭa lōkāṁ tē hamalā karadē hana. Uha ḵẖuda unhāṁ'tē kadama rakhadē hana, ki'uṅki jānavara adikha hudē hana atē lagabhaga samudarī kaedē vica līna hō jāndē hana. Uha owilē pāṇī vica śikāra karadē hana, rēta jāṁ miṭī vica suṭadē hana. Unhāṁ dē bhōjana dī'āṁ cīzāṁ chōṭē kēkaṛē, jhīṅgā hana. Saṭigarēja jama jāndā hai atē lōṛīndī dūrī taka pahucaṇa la'ī kisē animalukavēṁ jānavara dī uḍīka karadā hai. Isa machī dā sarīra ika mārū sapā'īka dē nāla ika labī, patalī pūcha dē nāla khatama hudā hai. Bālagāṁ vica, saṭiga dī labā'ī 50 sai.Mī. Taka pahucadī hai.Isadī sataha tē bahuta sārē tikhē niśāna hana. Kaḍā ika ḍūghā atē vaḍā zaḵẖama chaḍadā hai. Darajanāṁ zahirīlē padārathāṁ vālā zahira turata uthē pahuca jāndā hai. Pahilāṁ-pahila, ika vi'akatī dukhī darada mahisūsa karadā hai. Phira usa nū kaṛavala, cakara ā'uṇē, cakara ā'uṇē atē agāṁ dā adharaga hōṇā śurū hō jāndā hai. Isa nāla tēza atē dukhadā'ī mauta hō sakadī hai.

9. Nīlī-ragē ockaṭōpasa

Nīlī-ragē ockaṭōpasa

Ika sēphalōpōḍa mōlusaka jō taṭavaratī praśānta dē pāṇī'āṁ vica rahidā hai. Iha ākāra vica chōṭā hai atē grahi dē sabha tōṁ zahirīlē atē khataranāka jānavarāṁ vicōṁ ika hai. Sudara atē ajība jīva ika hamalāvara pātara du'ārā pachāṇi'ā jāndā hai atē upanāma"banavāra kātala" prāpata kītā hai. Hara sāla hazārāṁ lōka isa kārana maradē hana.

Isa ākaṭōpasa dē lāra galaiṇḍaza vica sabha tōṁ mazabūta ​​jaivika zahira hudā hai. Iha viśēśa baikaṭīrī'ā du'ārā ti'āra kītā jāndā hai. Jadōṁ padāratha khūna dē pravāha vica dākhala hudā hai, tāṁ iha kujha miṭāṁ vica dimāgī praṇālī nū adharagī kara didā hai. Ika vi'akatī sāha rōkadā hai, māsapēśī'āṁ dā sisaṭama phēla hudā hai, phira dila ruka jāndā hai, mauta hō jāndī hai.

8. Paphara machī

Paphara machī

Iha ravā'itī japānī kōmalatā vidēśī pakavānāṁ dē prēmī'āṁ la'ī prasidha hai. Para pāṇī vica isa machī nū nā milaṇā bihatara hai. Ākhirakāra, phugū nū grahi dē sabha tōṁ zahirīlē jīvanāṁ vicōṁ ika mani'ā jāndā hai. Sira tōṁ lai kē pūcha taka, isadē sarīra nū ka'ī tikhī sapā'īna nāla iski'ā hō'i'ā hai, āma sakēla dī thāṁ. Unhāṁ vica ika zōradāra zahira hudā hai. Jadōṁ ika machī nū ḵẖatarē dā anubhava hudā hai, tāṁ iha āpaṇī rīṛha nū sōdha laindā hai atē sidhā karadā hai. Zahira machī dī camaṛī atē jigara'tē vī pā'i'ā jāndā hai. Isa la'ī isa nū ti'āra karana la'ī tuhāḍē kōla viśāla tazarabā atē ika viśēśa saraṭīphikēṭa hōṇa dī zarūrata hai. Isa padāratha dī thōṛhī jihī khurāka 40 lōkāṁ nū mārana la'ī kāfī hai. Iha bahuta tēzī nāla kama karadā hai atē māsapēśī'āṁ nū adharaga karadā hai. Isa nāla sāha dī griphatārī atē khiradē dī griphatārī hudī hai. Ika vi'akatī ākasījana dī ghāṭa kārana mara jāndā hai.

7. Brāzīlī bhaṭaki'ā makaṛīBrāzīlī bhaṭaki'ā makaṛī

Dakhaṇī amarīkā nū inhāṁ āratharōpōḍaza dā dēśa mani'ā jāndā hai. Para uha akasara dūsarē mahāndīpāṁ'tē hī khatama hudē hana jadōṁ phalāṁ dī otherō'ā-.̔U'ā'ī hudī hai. Unhāṁ nū dunī'ā dā sabha tōṁ zahirīlā atē ḵẖataranāka mani'ā jāndā hai. 2010 Tōṁ, unhāṁ nū āpaṇī kisama dē sabha tōṁ khataranāka numā'idi'āṁ vajōṁ ginīza buka āfa rikāraḍa vica śāmala kītā gi'ā hai.

Inhāṁ makaṛī'āṁ dē zahira vica ika zahirīlē tatāṁ dī vadhērē mātarā hudī hai jisa dā tatū kōśikāvāṁ'tē ika ḵẖāsa prabhāva hudā hai. Ika vāra sarīra vica, iha māsapēśī dē adharaga, dila dī asaphalatā, sāha dī griphatārī atē dama ghuṭaṇa dā kārana baṇadā hai. Zahirīlēpaṇa dē virudha ika prabhāvaśālī aiṇṭīḍōṭa hai, isa la'ī mautāṁ dī giṇatī ghaṭa hai.

6. Sakēta ḍaḍūSakēta ḍaḍū

Sudara atē camakadāra ragāṁ dā ika chōṭā jihā ḍaḍū, sabha tōṁ ḵẖataranāka jānavarāṁ vicōṁ ika hai. Uha khaḍī jagalāṁ vica rahidī hai. Ika akhāṛē dī pūrī camaṛī zahirīlī'āṁ galaiṇḍaza nāla coveredkī hudī hai. Uha bahuta zi'ādā zahirīlē padāratha chaḍadē hana jō manukhāṁ la'ī ḵẖataranāka hai. Prōṭīna dē rūpa dī ghāṭa isa nū ika sabha tōṁ śakatīśālī zahira baṇā didī hai. Ika vāra camaṛī'tē, zahirīlē padāratha asānī nāla surakhi'ā dē paradē vicōṁ lagha jāndē hana atē khūna vica līna hō jāndē hana. Iha pūrē sarīra vica tēzī nāla phailadā hai, jisa nāla adharaga atē mauta hō jāndī hai. Kō'ī prabhāvaśālī aiṇṭīḍōṭa nahīṁ hai; lōka dukha vica maradē hana. Isa la'ī, vadhī'ā ḍaḍū'āṁ nū nā chūhaṇā vadhī'ā hai.

5. Gōlaḍana ḍaḍū

Gōlaḍana ḍaḍū

Kōlabī'ā, panāmā atē hōra dakhaṇī amarīkī dēśa dharatī dē sabha tōṁ zahirīlē jānavarāṁ dā ghara hana. Ika camakadāra atē sudara ḍaḍū ika zahira ḍāraṭa ḍaḍū nālōṁ bahuta zi'ādā ḵẖataranāka hai. Usa dī camaṛī vī zahirīlī'āṁ galaiṇḍa nāla iskī hudī hai jō bahuta zi'ādā zahirīlē padāratha paidā karadē hana. Unhāṁ dī ikāgaratā inī ucī hai ki dōnōṁ ucā'ī nū chūhi'ā nahīṁ jā sakadā.

Ḍaḍū dī'āṁ galaiṇḍasa ailakālā'iḍaza nū chāṇṭadī'āṁ hana, jō asānī nāla camaṛī vica dākhala hō jāndī'āṁ hana, khūna dē pravāha vica dākhala hō jāndī'āṁ hana atē sārē sarīra vica phaila jāndī'āṁ hana. Ika vi'akatī lagabhaga turata gabhīra arīthimī'ā, kamazōrī atē cakara ā'uṇē dā anubhava karadā hai. Zahirīlē gatīvidhī nū dabā'undā hai, dila dī asaphalatā, adharaga atē tēza mauta dā kārana baṇadā hai.

4. Tā'īpanaTā'īpana

Āsaṭarēlī'ā dunī'ā dē sabha tōṁ zahirīlē sapa dā ghara hai. Usa dē ika caka vica bahuta sārē zahirīlē padāratha hudē hana jō uha ka'ī darajana lōkāṁ dē ghātaka zahira la'ī kāfī hudē hana. Ithē ika aiṇṭīḍōṭa hai, para iha adhē ghaṭē dē adara-adara calā'i'ā jāṇā cāhīdā hai. Jē samāṁ guma jāndā hai, tāṁ pīṛata vi'akatī nū bacā'uṇā sabhava nahīṁ hudā. Dama ghuṭaṇa nāla sāha praṇālī dē adharaga kārana lōka maradē hana - ika bahuta hī dukhadā'ī, bhāvēṁ ki turata mauta. Khuśakisamatī nāla, iha sarisapalē bahuta ghaṭa hudē hana. Uha hamalāvara nahīṁ hana atē lōkāṁ tōṁ bacaṇa dī kōśiśa karadē hana. Sapa tāṁ hī hamalā karadē hana jē uha nāzuka ḵẖatarē tōṁ baca nā sakaṇa. Lōka ḵẖuda unhāṁ'tē caṛha jāndē hana. Uha sirapha unhāṁ dī utasukatā jāṁ lāparavāhī dē kārana asapāṁ dā śikāra hō jāndē hana.

3. Sakārapī'ō liyūrasa

Sakārapī'ō liyūrasa

Turakī atē utarī apharīkā dē mārūthala atē sukē khētara grahi utē sabha tōṁ zahirīlē ārākanīḍaza dā ghara hana. Bichū patharāṁ dē hēṭhāṁ atē chōṭē kamari'āṁ vica chupa jāndā hai, suitableukavēṁ śikāra nū labhadā hai. Jē kō'ī vi'akatī nēṛē hai, tāṁ uha āpaṇī pūcha nū jhukī hō'ī sū'ī nāla tēzī nāla suṭa didā hai. Isa dē akhīra vica chēka hana jinhāṁ du'ārā zahira khu'ā'i'ā jāndā hai.

Iha śakatīśālī zahirāṁ dā miśaraṇa hai. Saṭaga vica sarīra dā tāpamāna tēzī nāla vadhadā hai, aga suna hō jāndē hana, atē ika asahi baladī darada pragaṭa hudā hai. Jē aiṇṭīḍōṭa dā turata prabadhana nahīṁ kītā jāndā, tāṁ pīṛata aināphā'īlaikaṭika sadamē atē palamanarī aiḍīmā tōṁ mara jāndā hai.

2. Kiga kōbarā

Kiga kōbarā

Dharatī utē sabha tōṁ khataranāka atē zahirīlē jīva bhārata, pākisatāna, philīpīnaza, iḍōnēśī'ā dē khaḍī jagalāṁ vica rahidā hai. Takarībana 30 sāla rahidā hai. Bālaga labā'ī vica 4-5 mīṭara taka pahucadē hana. Rājā kōbarā zahirīlē sapāṁ vicōṁ sabha tōṁ vaḍā hai. Uha cagī tar'hāṁ tairadī hai atē akasara pāṇī vica hamalā karadī hai. Isa sapa dā ika caka 20 lōkāṁ nū māra sakadā hai. Khūna vica dākhala hōṇa tē, zahira tēzī nāla sārē sarīra vica phaila jāndā hai. Iha māsapēśī'āṁ dē sakucana nū rōkadā hai. Pīṛata sāha dī'āṁ māsapēśī'āṁ dē adharaga dē natījē vajōṁ dama ghuṭaṇa nāla mara jāndā hai. Rājā kōbarā pīṛata dē akāra dē adhāra tē isa dē zahira dī khurāka nū vivasathita kara sakadā hai.

1. Bākasa jailīphiśa jāṁ samudarī tāraBākasa jailīphiśa jāṁ samudarī tāra

Dunī'ā dē sabha tōṁ zahirīlē jānavarāṁ vicōṁ sabha tōṁ pahilāṁ sathāna jailīphiśa hai, jisa nū"samudarī tadūra" vī kihā jāndā hai. Uha āsaṭarēlī'ā atē iḍōnēśī'ā dē garama dēśāṁ vica rahidī hai. Isa vica bahuta labē tabū hana jō ḍubaṇa vālē sailāṁ nāla bidī'āṁ hana. Uha jāṇē pachāṇē zahira hudē hana. Isa dā zahirīlāpana inā zi'ādā hai ki ika bālaga jalaṇa tōṁ turata bā'ada mara jāndā hai. Zabaradasata zahirīlē prabhāva dē ka'ī prabhāva hana. Iha camaṛī atē dimāgī praṇālī nū prabhāvata karadā hai, jisa nāla daradanāka darada hudā hai. Mauta dila dā daurā paiṇa nāla ā'undī hai. Ithē ika aiṇṭīḍōṭa hai, para ḍākaṭara śā'ida hī isa dī varatōṁ karana dā prabadha karadē hana. Pīṛata kinārē'tē pahucaṇa tōṁ pahilāṁ ḍuba jāndā hai. Iha jailīphiśa grahi dā sabha tōṁ zahirīlā prāṇī hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/