Zidagī khūbasūrata hai atē isa dī kadara kītī jāṇī cāhīdī hai

 

#Sudara
Lēkhaka dā nirāśā, jō hatāśa hai atē manadā hai ki zidagī bīta ga'ī hai, nē mainū mērī kahāṇī likhaṇa la'ī majabūra kītā. Maiṁ ika sadhāraṇa basa cālaka hāṁ (takanīkī sikhi'ā dē bāvajūda). Gaḍī calā'undē samēṁ usa nū dila dā vaḍā daurā pi'ā. Raba dā dhanavāda karō, kō'ī hādasā nahīṁ hō'i'ā. Ḍākaṭarāṁ nē mainū 5 dināṁ la'ī dūjī dunī'ā tōṁ bāhara ka.̔I'ā. Kāraḍī'ō saiṇṭara atē sainīṭērī'ama tōṁ bā'ada, maiṁ kama tē ā'i'ā (isanū li'ā'ō, li'ā'ō). Atē huṇa sāḍā kāra makainika mainū mili'ā atē kahidā hai: “Hāṁ, mainū patā hai ki tuhānū dila dā daurā pi'ā hai. Tāṁ tusīṁ pahilāṁ hī uḍa ga'ē hō? Mainū āpaṇā hatha vēkhaṇa di'ō. ” Maiṁ sōci'ā ki iha mazāka sī, para maiṁ āpaṇā hatha dē ditā. Atē usanē mainū sārī gabhīratā nāla kihā: “Ōha, tāṁ tuhāḍē kōla thōṛā jihā baci'ā hai! Atē tusīṁ dūsarē dila dē daurē tōṁ nahīṁ baca sakōgē. " Maiṁ kahidā hāṁ: "Dhanavāda, mainū khuśa kītā." Atē usanē sabha dā anuvāda ika mazāka dē rūpa vica kītā. Atē śaka atē ḍara dā kīṛā mērī ātamā vica vasa gi'ā. Atē isa la'ī mērā ika vāra phira kāraḍī'ō'ōlōjī vica ilāja kītā gi'ā atē hāzara ḍākaṭara nū puchi'ā ki maiṁ kivēṁ kara rihā hāṁ. Usanē javāba dēṇā ṭāla ditā. Para jadōṁ mainū chuṭī ditī ga'ī, tāṁ ika naujavāna ḍākaṭara nē mainū dēkhi'ā atē mērē praśana nū (sārē dasatāvēzāṁ nū vēkhaṇa tōṁ bā'ada) kihā: “Tuhāḍā dila kharāba hai, para tusīṁ sārē mulākātāṁ nū pī'ō. Iha tuhāḍī jidagī nū ghaṭō ghaṭa thōṛā jihā vadhā dēvēgā. ” Usa dē śabada mainū pūrī tar'hāṁ parēśāna karadē sana. Maiṁ sadamē vica vāraḍa vica ā'i'ā. Mainū davā'ī laiṇa la'ī kāgaza dā ika ṭukaṛā atē ika phuhārā kalama mili'ā atē phira maiṁ phaṭa gi'ā. Maiṁ (kavī'āṁ mainū māpha kara dēvē) turata dila nū samarapita ika kavitā likha ditī. Mērī sārī zidagī ika muhata vica hī lagha ga'ī. Maiṁ sirapha 55 sālāṁ dī sī. Nivāsa sathāna'tē ika kāraḍī'ōlōjisaṭa, jithē maiṁ rajisaṭara hō'i'ā sī, nē kihā: “Tuhāḍē kōla isa kisama dā paisā nahīṁ calā'i'ā jā sakadā. Isa la'ī ikō ika cīza jō tusīṁ kara sakadē hō uha hai khuśī vica calaṇā atē hōra. " Para mērē dimāga nū kisē cīza nāla kabazā karanā pi'ā sī tāṁ jō bhaiṛē vicāra mērē dimāga vica nā ā'uṇa. Maiṁ kī nahīṁ kara rihā? Atē usanē mukābali'āṁ vica bhāga li'ā, chōṭē ināma atē śukaraguzārī prāpata kītī, hara tarāṁ dī tikaṛī dī kā. Ka.̔Ī. Para phira sabhāvata taura tē (bhāvēṁ iha labē samēṁ tōṁ laṭaki'ā hō'i'ā hai) maiṁ āpaṇī dhī dī pēṇṭa kītī tasavīra vala vēkhi'ā atē kōśiśa karana dā phaisalā kītā. Tina mahīni'āṁ bā'ada, uha ghaṭō ghaṭa ikō jihē baṇa ga'ē (maiṁ āpaṇī patanī atē pōtē-pōtī'āṁ nū phōṭō'āṁ tōṁ khica li'ā). Maiṁ kalākāra kōla gi'ā, āpaṇē ḍarā'iga dikhā'ē atē puchi'ā, maiṁ ithē kī yāda kara rihā hāṁ? Atē uha hairāna sī: "Tusīṁ kithē paṛhā'ī kītī?" Jadōṁ mainū patā lagi'ā ki maiṁ kitē nahīṁ sī, tāṁ maiṁ isa tē viśavāsa nahīṁ kītā. Usa nē kihā: “Āma taura'tē pōraṭarēṭa pēṇṭiga muśakala hai, laiṇḍasakēpāṁ dā dhi'āna rakhō. Ithē tusīṁ āpaṇī kalapanā vica āzāda hōvōgē jāṁ āpaṇī'āṁ manapasada tasavīrāṁ dī'āṁ kāpī'āṁ baṇā'ōgē. " Atē isa la'ī maiṁ gōcē nāla aṭha ragāṁ nū ragaṇā śurū kītā. Mainū isa la'ī dūra lai gi'ā hai! Iha kama karanā śurū kara ditā. Mērē pōtē (ika vakīla) nē vēkhi'ā atē kihā: "Dādā jī, mainū mērē dafatara vica kujha tēla dī'āṁ tasavīrāṁ likhō." Maiṁ kihā ki tēla ika mahigā anada hai. Maiṁ kāgaza tē atē gōcē'tē likhadā hāṁ. Isa la'ī uha mērē kōla 60-80, buraśa, pēṇṭa, patalē atē tēla dē tina kainavēsa lai ā'i'ā. Maiṁ hairāna hō gi'ā! Lagabhaga ika mahīnē tōṁ maiṁ āpaṇē āpa nū kainavasa'tē pēṇṭiga śurū karana la'ī ti'āra kara rihā sī. Maiṁ mikhā'ila satarōva"vēnisa" atē"lēka kōmō" du'ārā pēṇṭigāṁ dī cōṇa kītī. Maiṁ kivēṁ kōśiśa kītī! Atē hē prabhū, maiṁ iha kītā hai. Hara kō'ī hairāna hai, atē maiṁ vī hāṁ. Atē pōtā kahidā hai: "Nahīṁ, dādā jī, tusīṁ daphatara nū saukhā likha sakadē hō, atē maiṁ unhāṁ nū āpaṇē apāraṭamaiṇṭa lai jāvāṅgā." Isa tar'hāṁ mainū 15 sāla pahilāṁ dafanā'i'ā gi'ā sī. Atē maiṁ ji'undā hāṁ atē pēṇṭa karadā hāṁ. Maiṁ likhadā hāṁ atē haulī haulī gu'āṁ. Vica ghumadā hāṁ. Hālāṅki, pahilāṁ hī chōṭā hai. Zidagī bahuta sudara hai. Maiṁ janavarī vica 70 sālāṁ dā hāṁ!

Ika sarōta: https://ispovedi.com/