Manōvigi'ānī'āṁ nē baci'āṁ dē jhūṭha bōlaṇa dē 3 mukha kārana dasē hana

Bahuta sārē māpi'āṁ nū akasara isa tatha dā sāhamaṇā karanā paindā hai ki unhāṁ nē bacē nū jhūṭha bōli'ā jāṁ samajha li'ā ki uha kujha nahīṁ kahi rihā sī. Ka'ī vāra bacē bēhōśa hō kē jhūṭha bōladē hana, āpaṇē āpa nū vēkhē bināṁ, atē ka'ī vāra uha āpaṇī'āṁ ġalatī'āṁ nū lukā'uṇa jāṁ kisē dōsata nū bacā'uṇa dī kōśiśa karadē hana.

Ithē bahuta sārē kārana hō sakadē hana, para ithē sabha tōṁ prasidha hana.

Lōṛāṁ nū pūrā karanā

bacē āpaṇē māṁ-bāpa nū bē'izata karana la'ī"māṛā" karadē hana, para ki'uṅki uha kujha nahīṁ jāṇadē jāṁ āpaṇī'āṁ kujha zarūratāṁ pūrī'āṁ karana dī kōśiśa kara rahē hana, manōvigi'ānī dasadē hana. Isa nāla sijhaṇa la'ī, māpi'āṁ nū naramī atē sidhē taura'tē isa bārē gala karana dī lōṛa hai ki unhāṁ dē bacē dī'āṁ bhāvanātamaka ghāṭa kī hai. Jē iha sabhava nahīṁ hai, tāṁ isa nū samajhaṇa la'ī nēṛi'ōṁ isa dī pālaṇā karana dī kōśiśa karō.

"Maiṁ dūji'āṁ nālōṁ bhaiṛā hāṁ"

jē bacē parivāra jāṁ dōsatāṁ bārē jhūṭha bōlaṇā śurū karadē hana, samāja vica āpaṇī jag'hā nū suśōbhita karadē hana, isa dā matalaba hai ki uha haulī haulī ika mazabūta ​​ghaṭī'āpaṇa kapalaikasa vikasata kara rahē hana. Isa sathitī vica, māpi'āṁ nū bacē nū samajhā'uṇā cāhīdā hai ki uha āpaṇē āpa vica vilakhaṇa atē cagā hai. Atē iha vī ki dūji'āṁ dā pi'āra atē dhi'āna manukhī guṇāṁ, cagē kamāṁ atē pratibhāvāṁ dē kārana prāpata kītā jā sakadā hai. Atē usa kōla iha sabha hai!

#Jhūṭha

Māpi'āṁ dā niyataraṇa

jē baci'āṁ dī nēṛi'ōṁ nigarānī kītī jāndī hai, tāṁ jaladī jāṁ bā'ada vica uha āpaṇī dunī'āṁ baṇā'uṇā cāhuṇagē, jisa vica uha mukha pātara hana. Isē karakē bacā bahuta zi'ādā kalapanā karanā śurū kara sakadā hai, isē karakē uha jhūṭha bōladā hai. Niyataraṇa usanū sutatara atē imānadāra nahīṁ rahiṇā sikhāvēgā.

Samajhadāra Whatrata nū kihaṛī'āṁ 4 cīzāṁ āpaṇē patī tōṁ lukā'uṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana

 Āpaṇē patī nū sirapha saca dasaṇā ika gabhīra galatī hai. Zidagī vica kujha ajihī'āṁ cīzāṁ hudī'āṁ hana jinhāṁ nū kisē vī sathitī vica chupā'uṇa dī zarūrata hudī hai.

Uha ikaṭhē jīvana nū pāra kara sakadē hana atē ṭuṭaṇa dā kārana baṇa sakadē hana. Dēśadhrōha bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ āpaṇē patī nāla dhōkhā karadī'āṁ hana. Bahuta sārē kārana hana ki ika womanrata ki'uṁ dhōkhā kara rahī hai. Dēśa dhrōha dē mukha kārana hana: - Mērē patī'tē badalā la'ō. - Ika riśatē'ca bōrama. - Maiṁ navīṁ bhāvanāvāṁ cāhudā hāṁ. - Mērē patī atē hōra vī bahuta kujha nāla sarīraka nēṛatā vica kō'ī khuśī nahīṁ hai. Dēśadhrōha la'ī jā rahī hai, bahuta sārī'āṁ justratāṁ sirapha navī'āṁ bhāvanāvāṁ prāpata karana atē thōṛā ārāma karana dī kōśiśa kara rahī'āṁ hana. Hara womanrata ā'uṇa vālē natīji'āṁ nū samajhadi'āṁ sucēta hō kē ajihā kadama uṭhā'undī hai.

#Ōhalē

Āpaṇē patī nū dhōkhā dēṇa bārē dasadi'āṁ, tusīṁ kisa dī uḍīka kara rahē hō - usanū kī karanā cāhīdā hai? Ithē sirapha dō vikalapa hana: - Māpha karō atē riśatē nū jārī rakhaṇa dī kōśiśa karō; - sabadha tōṛana la'ī. Pahilē kēsa vica, ika ādamī nū āpaṇē āpa tōṁ upara jāṇā pa'ēgā, ki'uṅki āpaṇē pi'ārē dē viśavāsaghāta nū māfa karanā atē bhulaṇā asabhava hai. Āpaṇē cuṇē hō'ē nū māpha karanā, ika ādamī gabhīra taṇā'a dā anubhava karadā hai, atē nārāzagī sadā la'ī rahēgī. Atē barēka kī cagā li'ā'ēgā? Isa la'ī, tuhānū āpaṇē viśavāsaghāta nū dhi'āna nāla ōhalē karana dī zarūrata hai, bināṁ kisē ādamī nū khōl'haṇa dī sōcē.

Ādamī nālōṁ vadha kamā'ī

ādhunika sasāra vica, bahuta sārī'āṁ menratāṁ puraśāṁ dē padhara tē kamā'undī'āṁ hana, atē ka'ī vāra isa tōṁ vī ucī'āṁ. Para, ika ādamī isa gala tōṁ kivēṁ śānta hō sakadā hai ki usadī morerata vadhērē kamā'ī karadī hai? Iha savai-viśavāsa atē savai-māṇa nū kamazōra kara sakadā hai. Jē āmadanī vadhērē hai, tāṁ ki'uṁ nā sirapha isa tatha nū lukā'ō? Atē jē kō'ī ādamī pahilāṁ hī sacā'ī nū jāṇadā hai, kisē vī sathitī vica isa vala dhi'āna nahīṁ dēṇā cāhīdā. Muhāvarē dī ika udāharaṇa: "Mērī tanakhāha tōṁ, maiṁ isa nū sahi sakadā hāṁ, tuhāḍē varagā nahīṁ." Ghaṭō ghaṭa ika vāra ajihā vāka suṇana tōṁ bā'ada, ika ādamī āpaṇē āpa vica viśavāsa gu'ā dēvēgā, atē isa nū muṛa sathāpita karanā inā saukhā nahīṁ hōvēgā.

Ika nijī zidagī hai

bahuta sārī'āṁ ratāṁ dī ika pi'āra dī zidagī hudī hai, bhāvēṁ uha riśatē vica hōṇa. Uha āpaṇē aikasaisa nāla mēla kara sakadē hana atē vakha vakha viśi'āṁ tē dilacasapa ādamī'āṁ nāla galabāta kara sakadē hana. Ika niyama dē taura tē, knowratāṁ āpaṇī patara vihāra nū kivēṁ lukā'uṇā jāṇadī'āṁ hana atē isa nū inē baṛē dhi'āna nāla karadē hana ki ādamī āpaṇī nijī zidagī bārē nahīṁ jāṇadē. Atē jē kō'ī ādamī kujha nahīṁ jāṇadā, tāṁ usanū saca ki'uṁ patā hōṇā cāhīdā hai? Hō sakadā hai ki uha sālāṁ tōṁ kisē cīza vala dhi'āna nā dēvē atē sapaśaṭa sakētāṁ nū vī dhi'āna vica nā lavē. Atē jadōṁ uha sacā'ī dā patā lagā laindā hai, tāṁ uha sōcaṇa, viśalēśaṇa karana atē āpaṇē āpa nū gumarāha karana vālā mahisūsa karanā śurū kara didā hai. Ajihī sacā'ī hara ofrata dē prabhāva nū nukasāna pahucā'undī hai atē kharāba karadī hai.

Ādamī dī'āṁ kamī'āṁ tē

kī sapūrana ādamī nū milaṇā sabhava hai? Harēka vi'akatī dī'āṁ kamī'āṁ hana jinhāṁ nū pūrā karanā cāhīdā hai. Bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ iha nahīṁ samajhadī'āṁ ki ādamī kamazōra jīva hana jō unhāṁ nū sabōdhita karadē hō'ē kisē alōcanā dā daradanāka anubhava karadē hana. Iha mahatavapūraṇa hai jē mukha kamazōrī'āṁ dūra kītī'āṁ jāndī'āṁ hana. Udāharaṇa dē la'ī, jē kō'ī ādamī bisatarē vica kisē cīza vica saphala nahīṁ hudā, tāṁ tuhānū isa bārē cupa rahiṇa dī zarūrata hai, tajarabē jāṁ vikalapa pēśa karana dē tarīkē nāla. Dōsatāṁ, ghaṭa tanakhāhāṁ atē hōra nukasānāṁ bārē cupa rahiṇā vī mahatavapūraṇa hai. Unhāṁ nū kisē riśatē vica ujāgara karana dā kō'ī matalaba nahīṁ hudā, ḵẖāsakara jē unhāṁ nū ṭhīka karanā muśakala jāṁ asabhava hai.

Vazana ghaṭā'uṇa la'ī kihaṛē phala cagē hana

 Kī tusīṁ bhāra ghaṭā'uṇa dī kōśiśa kara rahē hō jāṁ pahilāṁ hī prāpata natījē nū barakarāra rakha rahē hō? Phira iha supara mārakīṭa dē phala bhāgāṁ tē chāpā mārana dā samāṁ hai.

Phala nā sirapha lyiḍa dī carabī ghaṭā'uṇa vica sahā'itā karadē hana, balaki iha kujha kainsarāṁ atē hōra gabhīra bimārī'āṁ tōṁ vī bacā sakadā hai. Isa tōṁ ilāvā, phala manukhī sarīra nū viṭāmina atē khaṇijāṁ dē nāla nāla phā'ībara atē hōra pauśaṭika tata pradāna karadē hana, atē satulita atē sihatamada khurāka dā hisā hana. Ḍabābada ​​jāṁ jamē hō'ē phala vī bahuta sihatamada hudē hana - sirapha cīnī jāṁ śarabata dē bināṁ bhōjana dī cōṇa karanā yāda rakhō.

#Phala

Bhāra ghaṭā'uṇa la'ī ithē kujha sabha tōṁ lābhakārī phala hana:

Tarabūja

tarabūjāṁ vica tarala dī mātarā vadhērē hudī hai atē kailōrī ghaṭa hudī hai, iha bhāra ghaṭā'uṇa la'ī ādaraśa baṇā'undē hana. Jadōṁ tuhānū kāfī pāṇī miladā hai, tāṁ tuhāḍā sarīra isa dē sarabōtama padhara'tē kama karadā hai, atē tusīṁ pi'āsa nū bhukha atē pēṭa nāla nahīṁ ulajhā'ōgē.

Balūbairī

ithē kō'ī uga nahīṁ hana jō tuhāḍī akaṛē la'ī māṛī'āṁ hana, para baliriesbērī sihata dī ika kisama hai. Isa vica bahuta sārē pauśaṭika tata hudē hana jō tuhāḍē carabī nū vadhā'uṇa atē kailōrī nū kuśalatā nāla vadhā kē carabī nāla laṛana vica tuhāḍī madada karadē hana.

Nāśapātī

nāśapātī paikaṭina phā'ībara vica bahuta zi'ādā hudē hana, jō bhukha nū dabā'uṇa la'ī dikhā'i'ā gi'ā hai. Ika pakē nāśapātī'tē sanaikiga tuhānū labē samēṁ taka mahisūsa karana vica sahā'itā karēgī.

Sēba

sēba ika sanaikasa dē taura tē bahuta vadhī'ā hudē hana, uhanāṁ vica kailōrī ghaṭa hudī hai (ika mīḍī'ama sēba sirapha 72 kailōrī hudī hai), atē sōḍī'ama jāṁ carabī nahīṁ hudī. Isa tar'hāṁ, uha bhāra ghaṭā'uṇa vālē kisē vī khurāka dā hisā hō sakadē hana. Sēba phā'ībara dā sabha tōṁ utama sarōta hana, atē isadā aratha iha jāṇi'ā jāndā hai ki ajihē sanaikasa dē bā'ada kō'ī vi'akatī labē samēṁ taka bhukha nahīṁ mahisūsa karēgā. Isadē ilāvā, uha dila dī sihata nū utaśāhata kara sakadē hana atē tuhānū kāfī giverajā dē sakadē hana. Sēba khāṇa nāla cīnī dī lālasā nū kāfī hada taka ghaṭa kītā jā sakadā hai.

Cakōtarā

dupahira dē khāṇē tōṁ pahilāṁ adhā agūra khāṇā inasulina dē padharāṁ vica girāvaṭa li'ā sakadā hai atē isa la'ī bhāra ghaṭēgā. Ki'uṅki agūra zi'ādātara pāṇī dā baṇi'ā hudā hai, isa nāla sarīra nū lōṛīndī mātarā vica tarala miladā hai. Inhāṁ phalāṁ vica carabī nū bhaga karana vālē pācaka, prōṭīna, viṭāmina sī, phōlēṭa atē pōṭāśī'ama vī hudē hana.

Kēlē

ika sādā, thōṛhā harā kēlā nā sirapha tuhāḍī pācaka kiri'ā nū tēza karēgā, balaki tuhānū bhara dēvēgā. Kēlā reprajā nū bharana dā ika vadhī'ā isga hai, isa la'ī iha pōsaṭa-varaka'ā.Ṭa sanaika dē taura tē sapūrana hai. Energyrajā paṭī utē kēlē dī cōṇa karanā ika"sahī sihatamada ilāja" hai. Isa tōṁ ilāvā, kēlā māsapēśī'āṁ dē kaṛavalāṁ nū rōkaṇa atē balaḍa praiśara nū niyamata karana vica sahā'itā karadā hai.

Kihaṛā bhōjana gabhīra COVID-19 tōṁ bacā'undā hai: Māharāṁ nē ika sūcī ti'āra kītī

Vigi'ānī'āṁ nē labē samēṁ tōṁ viṭāmina ḍī dī ghāṭa atē kōrōnavā'irasa dī lāga dē gabhīra rūpa dē vikāsa dē uca jōkhama dē vicakāra sabadha dī pachāṇa kītī hai.

Isa tar'hāṁ, kōviḍa -19 dī lāga dē gabhīra natīji'āṁ tōṁ bacā'uṇa la'ī, bhōjana vica bhōjana śāmala karanā zarūrī hai jō sarīra vica"sūrajī" viṭāmina dī mātarā nū yakīnī baṇā'undē hana.

Ika navīṁ kisama dē kōrōnavā'irasa nāla sakaramita hōṇa tōṁ bā'ada inīṭiva kē'ara vica ā'uṇa dē jōkhama nū ghaṭā'uṇa la'ī, khāṇē vālē dudha dē utapādāṁ dā sēvana karanā zarūrī hai. Isa la'ī, sūcī vica hēṭha likhī'āṁ cīzāṁ śāmala hōṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana:

#Utapāda

- Dudha; - kēphira; - dahīṁ. Hālāṅki, ithē ika mahatavapūraṇa cētāvanī hai: Sūcībadha bhōjana viṭāmina ḍī nāla mazabūta ​​hōṇē cāhīdē hana. Iha vī yāda rakhaṇā cāhīdā hai ki uha rōzānā kunaikaśana dī 20 pratīśata tōṁ vadha dī jarūrata pradāna karadē hana. Isa tōṁ ilāvā, hēṭhāṁ ditē nāma"ciṭē lisaṭa" vica śāmala kītē ga'ē sana: - Carabī machī (saimana, ṭūnā, maikarēla, ṭarā'uṭa, sāraḍā'īnaza, hairiga); - cikana aḍē; - maśarūmaza. Carabī vālī machī dī sakārātamaka jā'idāda isa vicalē ōmēgā -3 aisiḍa dī samagarī kārana hai. Aḍē dī zaradī vica viṭāmina ḍī dī kāfī mātarā pā'ī jāndī hai. Maśarūmaza vicōṁ, sī'ōvī'ā'īḍī -19 mahāmmārī dē daurāna sabha tōṁ zarūrī pōraṭōbēlō hai. Iha uha sapīsīza hai jō sūraja dī rauśanī tōṁ viṭāmina ḍī dē sasalēśaṇa pradāna karadī hai.

Jhagaṛē dī'āṁ sathitī'āṁ vica rāśī dē cinha kivēṁ vivahāra karadē hana

Bilakula hara ika vica apavāda dī'āṁ sathitī'āṁ ā'undī'āṁ hana. Para kujha cupa rahiṇa atē taraphōṁ baiṭhaṇa nū tarajīha didē hana, jadaki dūsarē hamalē dē nāla ika viśāla ghuṭālē dā prabadha karadē hana.

Vivāda dī'āṁ sathitī'āṁ vica vakha vakha rāśī tāri'āṁ dē pratīnidhī kivēṁ vivahāra karadē hana?

Mērī'āṁ

iha pratīnidhī bahuta tēzī nāla camakadā hai atē sagharaśa dē dūsarē pakha dī paravāha kītē bagaira, saḵẖata tāṛanā śurū karadā hai. Ika phalaiśa āma taura'tē sirapha kujha miṭāṁ taka rahidī hai, para isa samēṁ dē daurāna, mērī'āṁ hara cīja nū sāṛaṇa dē yōga hudā hai jō isa dē rāha vica ā'undī hai. Para, mainū zarūra kahiṇā cāhīdā hai, iha numā'idē bahuta jaladī śānta hō jāndē hana atē phira ajihā vivahāra karadē hana jivēṁ ki kujha nahīṁ hō'i'ā hai.

Ṭakarā'a

Vachē

bahutē hisē la'ī ṭaurasa ṭakarā'a dī sathitī tōṁ bacaṇa la'ī sabha kujha karadē hana. Uha pāraṭī nāla ṭakarā'a la'ī sul'hā karana jāṁ vivādapūrana pāraṭī'āṁ nū ika dūjē nāla sul'hā karana dī pūrī kōśiśa karadē hana, jē uha unhāṁ'tē nahīṁ hana. Hālāṅki, jē iha śāntī karatā nārāza hai, tāṁ sārē gusē nū prāpata karana dā uca jōkhama hai jō ki ṭaurasa vica ikatara hō'i'ā sī.

Juṛavāṁ

iha numā'idē vivādāṁ nū bahuta zi'ādā pasada nahīṁ karadē atē, ṭaurasa dī tar'hāṁ, unhāṁ nū hara sabhava wayga nāla bacaṇa dī kōśiśa karadē hana. Jēmanī kisē vī dalīla vica śāmala karanā bahuta muśakala hai, isa tatha dē bāvajūda ki uha sacāra nū pi'āra karadā hai. Para phira vī tusīṁ usa nū āpaṇā driśaṭīkōṇa sābata karana dē yōga nahīṁ hōvōgē. Atē jē virōdhī vī jēminī nū ṭakarā'a vala khicaṇā śurū karadā hai, tāṁ usanū bā'ada vica hairāna nā hōvō ki uha cīka jāvēgā atē usanū śānta karanā lagabhaga asabhava hō jāvēgā.

Karēphiśa

ṭakarā'a dī'āṁ sathitī'āṁ vica prabhāvaśālī atē bahuta zi'ādā savēdanaśīla kainsara akasara chōṭē baci'āṁ nāla miladē juladē hana. Uha bhāvuka hōṇē śurū hō jāndē hana, unhāṁ dī sihata vigaṛadī hai, uha ika kōnē vica chupaṇā cāhudē hana atē cupacāpa rōṇā cāhudē hana. Kainsara nāla ṭakarā'a vica, tuhānū hamalāvara atē cīkhaṇā nahīṁ cāhīdā. Nahīṁ tāṁ, tusīṁ isa vi'akatī nū āpaṇē vātāvaraṇa tōṁ pakē taura tē gu'ā sakadē hō.

Ika śēra

laṛā'ī-jhagaṛē vālī'āṁ sathitī'āṁ vica atē bāhara dōvēṁ śēra bahuta māṇamatē hana. Jō vī ṭakarā'a khatama hudā hai, uha āpaṇē sira ucē rakhaṇa atē āpaṇē virōdhī vala hakārī nazara nāla chaḍa jāṇagē. Jē uha sapaśaṭa taura'tē samajha jāndē hana ki uha isa sathitī vica sahī sana, tāṁ phira unhāṁ nū isa vi'akatī nāla dubārā kadē vī kujha nahīṁ karanā pa'ēgā. Jē āpaṇē adara uha āpaṇē galata nū savīkāra karadē hana, tāṁ uha khuda āpaṇē sābakā virōdhī nāla gala karanagē, para uha dubārā kadē vī yāda nahīṁ karanagē.

Ku'ārī

iha numā'idē kāfī sajama atē śānta hudē hana, atē isa la'ī apavāda unhāṁ la'ī dilacasapa nahīṁ hudē. Para sabha tōṁ bhaiṛī gala iha hai ki unhāṁ dē pēṇḍaṭarī atē kisē nū kujha sābata karana dī ichā dē nāla, varajōsa ka'ī vāra unhāṁ dē bhāśaṇāṁ nū ciṭē garamī vica li'ā'undē hana. Isa tōṁ ilāvā, virajō āpaṇē āpa nū mahisūsa karadē hana ki uha"cala rahē" hana, para uha niśacata taura tē ṭakarā'a nahīṁ cāhudē.

Tulā

iha numā'idē ghaṭa hī vivāda dī'āṁ sathitī'āṁ dī śurū'āta karadē hana. Hāṁ, atē ika vivāda vica śāmala hō kē, uha jinī jaladī hō sakē isa nū khatama karana dī kōśiśa karadē hana. Jadōṁ libarā nū lagadā hai ki janūna dī tībaratā sikhara tē pahuca ga'ī hai, tāṁ uha turata āpaṇē virōdhī nū māpha kara didē hana atē jinā sabhava hō sakē dōsatānā baṇa jāndē hana. Para sānū iha nahīṁ bhulaṇā cāhīdā hai ki libarā bahuta māṇa mahisūsa karadā hai, atē isa la'ī uha ka'ī sālāṁ tōṁ ika nafarata rakha sakadē hana, unhāṁ dī yāda vica ika labē samēṁ tōṁ cala rahē vivāda nū niyamita taura tē dubārā pēśa karadē hana.

Sakārapī'ō

sakārapī'ōza nū havā varagē niyamata ṭakarā'a dī lōṛa hudī hai. Ṭakarā'a nū aṇagaulaṇa karakē, uha energyrajā śakatī du'ārā ukasā'undē hana. Hālāṅki, sakārapī'ō nū ajihī pahilakadamī la'ī dōśī nahīṁ ṭhahirā'i'ā jāṇā cāhīdā, ki'uṅki iha numā'idē isa tar'hāṁ āpaṇē adarūnī kamazōra sasāra nū bāharī prabhāvāṁ tōṁ bacā'uṇa dī kōśiśa kara rahē hana.

Dhanu

jē tusīṁ dhanavāda nū ṭakarā'a vica khica sakadē hō, tāṁ tuhānū āpaṇē jīvana kāla daurāna ika samāraka baṇā'uṇa dī zarūrata hō'ēgī. Jē asīṁ dhanuśa dē śāntama'ī atē prasana caritara nū dhi'āna vica rakhadē hāṁ, tāṁ iha samajhaṇā mahatavapūraṇa hai ki ajihē lōkāṁ la'ī āpaṇā gusā bhulaṇā bahuta muśakala hai, atē isa tōṁ vī vadha unhāṁ nū ika vivāda vica ghasīṭaṇā. Hālāṅki, iha vicārana yōga hai ki iha numā'idē aga dē tata nāla sabadhata hana, jō badakisamatī nāla isadī nakārātamaka bhūmikā adā karadē hana. Dhanavāda ika khulē atē saḵẖata ṭakarā'a vala jāvēgā tāṁ hī jē uha āpaṇē naitika atē jīvana dē sidhāntāṁ dī śudhatā nū ghaṭā'undē hana.

Makara

makara, vivādāṁ vica phasi'ā, bāharī taura'tē kāfī satulita atē śānta dikhā'ī dēvēgā. Para bhāvanāvāṁ dā iha tūphāna, jō tēzī nāla tēzī li'āvēgā, ajē vī ika viśāla bhāvanātamaka tūphāna vica ḍiga jāvēgā. Gusē vica ā'uṇa vālē makara nū śānta karanā saukhā hai - basa usa nū saḵẖata dalīlāṁ dēṇā śurū karō, atē uha jaladī"bhāvanātamaka ayōgatā" tōṁ śānta śānta ādamī vica badala jāvēgā.

Kubha

ṭakarā'a dī'āṁ sathitī'āṁ vica, kubharū āpaṇī vi'aga darasā'uṇa dā maukā nahīṁ gu'ā'undē. Uha labē samēṁ la'ī āpaṇē virōdhī dā sacamuca makhaula uḍā'undā rahēgā, dhi'āna nāla atē makhaula uḍā'undā hai. Ata vica, uha sagharaśa dē viśā nū bhula jāvēgā, atē isa la'ī isa dē aṇasulajhē rahiṇa dī sabhāvanā hai.

Machī

para mīna- vivāda vica nahīṁ rahidē. Ṭakarāvīṁ sathitī tōṁ jaladī bāhara nikalaṇa la'ī unhāṁ kōla hamēśāṁ dō tarīkē hudē hana. Sabha tōṁ pahilāṁ atē akasara iha hudā hai ki āpaṇē āpa vica ḍuba jā'ō, cupa hō jā'ō atē tēzī nāla kidharē ḍūghē bhāvanātamaka tūphāna dā anubhava karō. Dūjā: Āpaṇē virōdhī'tē sapaśaṭa cikaṛa pā'uṇā śurū karana la'ī, usa dī'āṁ kamī'āṁ vala iśārā karō, usa dī'āṁ galatī'āṁ yāda karō. Tarīkē nāla, dūjā tarīkā sirapha mīna du'ārā varati'ā jāndā hai jadōṁ uha vivāda tōṁ bāhara nahīṁ ā sakadē.

Vi'āhē ādamī aṇavi'āhī'āṁ kuṛī'āṁ nāla ki'uṁ pi'āra karadē hana

Ādamī dī tarafa dhōkhā karanā ādhunika sasāra vica kisē nū hairāna nahīṁ karadā. Para kisē hōra womanrata nāla dhōkhā karanā atē pi'āra karanā hamēśā vakharī'āṁ cīzāṁ hudī'āṁ hana.

Isa la'ī, iha paṛatāla karana yōga hai ki vi'āhutā ādamī dūji'āṁ nāla ki'uṁ pi'āra kara sakadē hana.

Kī kārana

sabha tōṁ āma kārana hana: - Parivāraka ruṭīna. - Bōrama. - Usadī patanī nāla ghuṭālē. - Badalā. - Nēṛatā vālī zidagī vica ikasāratā. - Dalērānā dī ichā. Ākharī bidū vivādapūrana hai, ki'uṅki zi'ādātara ādamī"usē tar'hāṁ" pi'āra nahīṁ karadē, hamēśā miṭī hudī hai.

#Aṇaviāhē

Bōrama atē parivāraka rukāvaṭa riśatē ki'uṁ vigāṛadē hana

mu.Lē taura tē, tuhānū iha samajhaṇa dī zarūrata hai ki marada dhōkhādhaṛī dā mukha kārana bōramā hai. Ika samēṁ ika ādamī ghara vāpasa ā'uṇa vica dilacasapī nahīṁ laindā. Atē uha nahīṁ samajhadā ki zidagī nū kivēṁ bihatara baṇā'uṇā hai. Bōriga tōṁ ilāvā, riśatēdārī vica ghuṭālē niyamata rūpa vica paidā hō sakadē hana, atē ika niśacata samēṁ bā'ada, sāthī sadhāraṇa gu'āṁ likeī'āṁ dī tar'hāṁ ji'uṇā śurū karadē hana jinhāṁ dē āpaṇē kama atē hita hudē hana.

Gūṛhē jīvana vica ēkāditā

5 sālāṁ dē riśatē tōṁ bā'ada, harēka la'ī nazadīkī samasi'āvāṁ khaṛhī'āṁ hudī'āṁ hana. Atē iha kō'ī hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki zi'ādātara jōṛē prayōgāṁ la'ī nahīṁ jāndē, atē nēṛatā ika ruṭīna baṇa jāndī hai jisa nū sirapha ghuṭāli'āṁ tōṁ bacaṇa la'ī karana dī zarūrata hai. Ika niyama dē taura tē, iha womenratāṁ hana jō ajihī'āṁ samasi'āvāṁ la'ī zimēvāra hana. Atē tatha iha hai ki ādamī akasara navēṁ ahudi'āṁ jāṁ dilacasapa halāṁ nū bisatarē vica pēśa karana dī kōśiśa karadē hana. Theratāṁ unhāṁ nū rada karadī'āṁ hana, kalāsika tarīki'āṁ nū tarajīha didī'āṁ hana. Natījē vajōṁ, ika ādamī sirafa bhāvanāvāṁ prāpata nahīṁ karadā atē unhāṁ nū pāsē vala vēkhaṇā śurū kara didā hai.

Badalā

badalā laiṇā ika pramukha kārana hai ki ādamī dhōkhā dēṇā ki'uṁ śurū karadē hana. Para jadōṁ uha badalā laindē hana, tāṁ pi'āra dī caracā ghaṭa hī hudī hai, sirapha thōṛhē samēṁ dē pi'āra. Badalā laiṇā kisē'srata dī bēvafā'ī jāṁ usadī dūjē ādamī'āṁ nāla phalaraṭa karana nāla hō sakadā hai. Atē jadōṁ kō'ī ādamī badalā laiṇa dē bāvajūda āpaṇē nāla cīṭiga karadā hai jāṁ kisē māmalē dī śurū'āta karadā hai, tāṁ usa nū sakārātamaka bhāvanāvāṁ ghaṭa hī miladī'āṁ hana. Usadē ṭīcē bilakula vakharē hana, ki'uṅki tuhānū sirapha āpaṇē cuṇē hō'ē vi'akatī tōṁ badalā laiṇa dī zarūrata hai atē iha dikhā'uṇa dī zarūrata hai ki uha kithē atē ki'uṁ galata hai.

Kivēṁ ādamī pi'āra vica pai jāndē hana

cusata womenratāṁ cagī tar'hāṁ samajhadī'āṁ hana ki jē ika ādamī dūjē nāla pi'āra karadā hai, tāṁ isa la'ī usa nū dōśī ṭhahirā'uṇa dā kō'ī matalaba nahīṁ hudā. Zi'ādātara māmali'āṁ vica, dūjī'āṁ ratāṁ usa dā dhi'āna khicaṇa la'ī dōśī hudī'āṁ hana. Atē ithē bahuta kujha pahilāṁ hī nirabhara karadā hai ki ādamī parivāra vica kinā khuśa hai. Jē ghara vica ikasuratā hai atē uha āpaṇē cuṇē hō'ē nū pi'āra karadā hai, tāṁ dēśadhrōha dī kō'ī gala nahīṁ hō sakadī. Para jē ghara vica lagātāra ghuṭālē hudē rahidē hana, tāṁ isa vicōṁ kō'ī sarīraka gūṛhī sān̄jha atē anada nahīṁ hudā, tāṁ ika ādamī pratīkri'ā dikhā sakadā hai. Akaṛi'āṁ dē anusāra, maradāṁ nū bharamā'uṇā hamēśā saukhā hudā hai. Unhāṁ dā vivahāra atē ichā akasara praviratī du'ārā niradēśata hudī'āṁ hana, dimāga atē tarakaśīla sōca nū bahuta hī ākharī sathāna vica śāmala kītā jāndā hai.

Pi'āra vica ādamī kamazōra ki'uṁ hudē hana

jadōṁ manukha dubārā pi'āra vica ā jāndā hai, tāṁ āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ atē ichāvāṁ tē niyataraṇa karanā usa la'ī muśakala hudā hai. Isa la'ī, patanī'āṁ hamēśāṁ vivahāra vica tabadīlī'āṁ vēkhadī'āṁ hana. Atē isa samēṁ tuhānū turata iha niradhārata karana dī zarūrata hai ki ithē dhōkhā dēṇa dā kō'ī tatha hai jāṁ sirapha pi'āra. Jē ādamī nē pahilāṁ hī kō'ī gabhīra galatī nahīṁ kītī hai, tāṁ riśatā ajē vī bacā'i'ā jā sakadā hai.

Māharāṁ dā kahiṇā hai ki kālē māsaka pahinaṇā khataranāka ki'uṁ hai

Kōrōnāvā'irasa mahāmārī dē daurāna, māhara surakhi'ā vālē ḍisapōsējala māsaka pahinaṇa dī siphāraśa karadē hana, jō ki phāramēsa vica vēcē jāndē hana.

Kālē atē vakha vakha ragāṁ dē māsaka surakhi'ā dā sādhana nahīṁ, balaki ika phaiśana sahā'ika hai.

Māhara ragīna māsaka pahinaṇa dī sifāraśa ki'uṁ nahīṁ karadē? Tatha iha hai ki ajihē māsaka sithaiṭika phaibarika dē baṇē hudē hana atē inhāṁ vica kō'ī surakhi'ā philaṭara nahīṁ hudē. Isa tōṁ ilāvā, ragāṁ dā raga ailarajīnika hō sakadā hai atē ḍaramēṭā'iṭasa dā kārana baṇa sakadā hai.

#Māsaka

Ajihē māsaka khāsa taura'tē camaṛī dī samasi'ā vālē kiśōrāṁ la'ī nukasānadēha hudē hana. Māhara phaiśana dā pichā nā karana atē āma ḍisapōsējala māsaka dī cōṇa karana dī salāha didē hana. Uha sūtī phaibarika dē baṇē hudē hana, surakhi'ā philaṭara lagā'undē hana atē camaṛī nū nukasāna nahīṁ pahucā'undē. Isa daurāna, iha nā bhulō ki ajihē māsaka nū sirapha ḍisapōsējala nahīṁ kihā jāndā hai - uha 4 ghaṭi'āṁ tōṁ vadha nahīṁ pahinē jā sakadē hana. Jivēṁ hī māsaka gilā hō jāndā hai, isa nū badalaṇa dī zarūrata hudī hai.

Ādamī sābakā patanī'āṁ bārē kī sōcadā hai

Talākaśudā ādamī nū puchaṇā ki uha āpaṇē sābakā bārē kī sōcadā hai, ika vi'akatī turata nākārātamakatā atē ka'ī tar'hāṁ dī'āṁ nidi'āvāṁ suṇa sakadā hai. Para ādamī asala vica kī sōcadē hana?

Ika vi'āha bahuta hī gabhīra ṭakarā'a tōṁ bināṁ bahuta ghaṭa hudā hai, para isadē bāvajūda, vicāra atē śabada vakharē hudē hana. Isa la'ī, iha patā lagā'uṇā mahatavapūraṇa hai ki ādamī unhāṁ dē sābakā rāji'āṁ bārē asala vica kī sōcadē hana, para uha isa nū kadē savīkāra nahīṁ karanagē.

Pahilā pi'āra

jō kō'ī bōladā hai, para pahilī patanī hara ādamī dē jīvana vica sabha tōṁ śakatīśālī bhāvanāvāṁ chaḍadī hai. Iha dūjī atē tījī śādī vica hai ki sirapha ādatāṁ atē ṭhaḍē hisāba nazara ā'undē hana. Atē jadōṁ ādamī pahilāṁ vi'āha karadā hai, tāṁ uha hara pala yāda karadā hai. Ādamī āpaṇī pahilī patanī nāla hēṭhāṁ sabadha baṇā'undē hana: - Pāgala kri'ā; - pahilē ghuṭālē; - sarīraka nēṛatā; - yātarā; - yōjanāvāṁ; - āma hāsē atē hōra bahuta kujha.

Pahilā vi'āha javānī dā pratīka hai

kī usa vi'akatī nū milaṇā sabhava hai jō āpaṇī javānī nū kadē yāda nahīṁ rakhadā? Atē usa dī javānī vica usadā pahilā vi'āha sī, kramavāra, khuśahāla sabadha hamēśā paidā hudē hana. Javānī bhāvanāvāṁ didī hai, nā bhulaṇa vālī'āṁ sanasanī didī hai atē samucī cētana jīvana'tē ika chāpa chaḍadī hai.

#Sōcō

Javānī nū yāda rakhaṇā, hamēśāṁ pahilī patanī atē bhāvanāvāṁ rahiṇagī'āṁ jō usadē nāla nēṛi'ōṁ juṛī'āṁ hō'ī'āṁ hana. Atē kī sārī'āṁ bhāvanāvāṁ nakārātamaka hōṇagī'āṁ? Talāka bā'ada vica sī, para usa dī javānī vica sabha kujha ṭhīka sī atē vadhī'ā zidagī dā viśavāsa surakhi'ata rakhi'ā gi'ā sī. Yādāṁ dī sārē manukhāṁ du'ārā praśasā kītī jāndī hai, hālāṅki uha unhāṁ bārē bahuta hī ghaṭa gala karadē hana. Iha unhāṁ dī javānī dī'āṁ yādāṁ hana jō sadā la'ī yāda vica rahiṇagī'āṁ, isa la'ī, pahilī patanī dē nāla sakārātamaka yādāṁ hōṇagī'āṁ, hālāṅki śabadāṁ vica sabha kujha vakharā hōvēgā.

Dikha

ithē ika tatha hai: Ādamī hamēśāṁ āpaṇē la'ī womenratāṁ dī cōṇa karadē hana jō āpaṇī sābakā nāla miladī'āṁ juladī'āṁ hana. Ika vī ādamī isa nū savīkāra nahīṁ karadā, hālāṅki hara kō'ī ḍūghā'ī nāla samajhadā hai ki ajihī cōṇa ki'uṁ kītī ga'ī. Pahilī patanī ādamī dī zidagī'tē sabha tōṁ mazabūta ​​niśāna chaḍadī hai. Atē bhāvēṁ gabhīra muśakalāṁ khaṛhī'āṁ hudī'āṁ hana, ādamī nū ika tajarabā mili'ā jō bā'ada vica usa nē āpaṇī zidagī vica lāgū kītā.

Pahilī patanī bākī lōkāṁ la'ī"vihaṛē" hai

ādamī dī pahilī patanī nāla tulanā hamēśā kītī jā'ēgī. Sābakā kara sakadā hai: - Cagā kuka. - Dēkha bhāla karanā. - Usanē kihā tārīphāṁ. - Sahiyōgī. Ādamī jāṇadē hana ki pahilī patanī dē sārē phā'idē atē nukasānāṁ nū kivēṁ ujāgara karanā hai. Atē jē tusīṁ agalē sabadhāṁ vica kamī'āṁ tōṁ bacaṇā cāhudē hō, tāṁ hara kō'ī lābha prāpata karanā cāhudā hai. Iha pahilī patanī hai jō cōṇa dī buni'āda hai. Ādamī kōla pahilāṁ hī tajarabā hai atē uha tulanā karanā jāṇadā hai. Kō'ī vī suchrata ajihī tulanāvāṁ nū baradāśata nahīṁ karēgī, para kī ādamī dhi'āna rakhadā hai? Ḍūghē taura tē, uha sabha kujha samajhadā hai atē āpaṇē siṭē ka.Dā hai.

Usanē zidagī dā tazurabā ditā

jadōṁ pahilī vāra kisē riśatē vica dākhala hudē hō, bahutē maradāṁ kōla ajē tajarabā nahīṁ hudā atē isa zidagī vica kama karana dē tarīkē dī sapaśaṭa samajha nahīṁ hudī. Tuhānū azamā'iśa atē galatī du'ārā isa sasāra dī ādata pā'uṇī pavēgī. Atē ki'uṅki pahilī patanī hamēśā rahidī sī, ādamī hamēśā usa nū yāda rakhēgā. Atē bhāvēṁ ki uthē ghuṭālē atē badanāmī vī sana, ādamī hara cīza dā viśalēśaṇa karēgā, iha samajhaṇa dī kōśiśa karēgā ki usanē kī galata kītā. Ghuṭālē vī, pahilī patanī ādamī nū bihatara baṇā'undī hai. Cusata lōka iha sabha samajhadē hana, isa la'ī uha siṭē ka drawdē hana atē ajihī'āṁ hōra galatī'āṁ nahīṁ karadē. Atē tajarabā pahilāṁ hī tuhānū bhavikha vica sumēla riśatē baṇā'uṇa dī āgi'ā didā hai, jithē samajha atē rucī'āṁ ikasāra hudī'āṁ hana.

Pēṭa vica dhaṛakaṇā kihaṛī'āṁ bimārī'āṁ bārē gala karadā hai?

Pēṭa vica dhaṛakaṇā ika lachaṇa hai jō lagabhaga hara kisē nū jāṇadā hai. Bahuta sārē lōka inhāṁ kōjhā savēdanāṁ nū ādaraśa manadē hana atē dhi'āna nahīṁ didē.

Isa daurāna, pēṭa vica dhaṛakaṇā gaisaṭarō'iṭēsaṭā'īnala ṭraikaṭa dī'āṁ bahuta sārī'āṁ bimārī'āṁ dā sakēta dē sakadā hai.

Jē isa varatārē nū niyamita taura'tē atē ucī ucī taura' tē dēkhi'ā jāndā hai, tāṁ iha gaisaṭarā'īṭasa, phōṛē, cholecystitis, painakrēṭā'īṭasa dā sakēta dē sakadā hai. Jē kujha bhōjana khāṇa tōṁ bā'ada pēṭa vica kō'ī rukāvaṭa ā'undī hai tāṁ iha ḍākaṭara nāla salāha karanā vī mahatavapūraṇa hai.

#Dhakā

Samēṁ sira nidāna prabhāvaśālī ilāja dī sabhāvanā nū vadhā'undā hai, māhara kahidē hana. Ḍākaṭara sapaśaṭa taura tē ilāja dē vikalapaka tarīki'āṁ dā sahārā laiṇa dī siphāraśa nahīṁ karadē. Jē tuhānū bhukha dē kārana haphaṛā-daphaṛī vēkhī jāndī hai tāṁ tuhānū ḍākaṭara kōla nahīṁ jāṇā cāhīdā - iha sacamuca āma hai.

Riśatē vica marada 6 cīzāṁ cāhudē hana

Zi'ādātara ratāṁ riśatē vica āpaṇī'āṁ ichāvāṁ bārē bākā'idā galāṁ karadī'āṁ hana. Zi'ādātara māmali'āṁ vica ādamī sirafa cupa hudē hana, isē karakē unhāṁ dē cuṇē hō'ē lōka iha nahīṁ samajhadē ki ikasuratāpūravaka yūnī'ana kivēṁ baṇā'ī jāvē, jithē pūrī samajha hōvēgī.

Isa la'ī, iha unhāṁ 6 cīzāṁ bārē sikhaṇā mahatavapūraṇa hai jō ādamī riśatē vica laiṇā cāhudē hana.

Praśasā atē pravānagī

sirapha pahilī nazara'tē ādamī mazabūta, amīra atē āpaṇī kābalī'ata' tē yakīna rakhadē hana. Vāsatava vica, uha niratara āpaṇī fromrata dī praśasā atē pravānagī dī bhāla vica hana. Usa nū sabōdhita kītē suhāvaṇē śabadāṁ nū suṇadi'āṁ, kō'ī vī ādamī samajha laindā hai ki uha sabha kujha sahī kara rihā hai atē dēkhi'ā jāndā hai. Atē tārīpha kisē vī ādamī dē dila nū pighala sakadī hai, atē iha mukha kārana hana ki ādamī āpaṇē dūjē adha dī ḵẖātara kōśiśa karana la'ī ti'āra ki'uṁ hudā hai.

#Riśatē

Satikāra

bhāvēṁ kisē riśatē vica pi'āra nahīṁ hudā, phira vī kisē vī māmalē vica satikāra kā'ima rakhaṇā cāhīdā hai. Satikāra ika mahatavapūraṇa guṇa hai jisadā sārē ādamī kadara karadē hana. Atē jē uha samajhadē hana ki themrata unhāṁ dā ādara nahīṁ karadī, tāṁ sabadha sadā la'ī ḵẖarāba hō jāndā hai. Ādamī kadē vī unhāṁ trustratāṁ'tē bharōsā atē pi'āra nahīṁ kara sakadē jō unhāṁ la'ī mu basiclā satikāra nahīṁ vikhā'undī'āṁ.

Sarīraka taura tē juṛē mahisūsa

riśatē vica uca-guṇavatā dī nēṛatā zarūrī hai. Jē kisē sahibhāgī nū emotionsukavīṁ bhāvanāvāṁ nahīṁ miladī'āṁ jāṁ kō'ī sabadha nahīṁ hudā, tāṁ riśatē nū khuśahāla nahīṁ kihā jā sakadā. Sarīraka nazadīkī hamēśāṁ ādamī nāla pahilāṁ ā'undī hai. Atē ithē huṇē ika sōdha hai: Ādamī kunaikaśana dī kadara karadē hana, nā ki khuda nēṛatā dā tatha. Udāharaṇa dē la'ī, niyamita taura tē pi'āra karanā vī, kisē lābha dā itazāra karana dā kō'ī matalaba nahīṁ hai. Ādamī hamēśāṁ ika viśēśa sabadha dī kadara karadē hana, atē bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ isa tatha nū vī nahīṁ samajhadī'āṁ.

Bhāvanātamaka nēṛatā

atē ithē ika sadhāraṇa praśana puchaṇā mahatavapūraṇa hai: Kī kō'ī ādamī ā sakadā hai atē sārē bhēda dasa sakadā hai? Ādhunika sasāra vica, zi'ādātara ādamī āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ, vicārāṁ atē tazarabi'āṁ nū sān̄jhā karana la'ī ādī nahīṁ hana. Atē jē iha kisē riśatē vica vāparadā hai, tāṁ kō'ī bharōsā atē samajha nahīṁ hudī. Bhāvanātamaka nēṛatā ika guṇa hai jisanū ādamī pi'āra nālōṁ zi'ādā mahatava didē hana. Iha bhāvanāvāṁ hana jō ārāma atē viśavāsa dī bhāvanā didī'āṁ hana, jō akasara sabadhāṁ vica kamī rahidī hai. Isadē ilāvā, bhāvanātamaka nēṛatā dē kārana, ika ādamī āpaṇē ātamā sāthī'tē bharōsā karanā śurū karadā hai atē usanū khuśa atē ichā mahisūsa karana la'ī sabha kujha karadā hai.

Sarīraka chūha

10 tōṁ vadha sālāṁ tōṁ vi'āhi'ā hōṇa tōṁ bā'ada, bahuta sārē sāthī ika dūjē nū chūhaṇā bada karadē hana. Māhara nōṭa karadē hana ki sārē ādamī sarīraka saparaśa nū pi'āra karadē hana atē iha uha hai jō unhāṁ vica saḵẖata bhāvanāvāṁ paidā karadē hana. Sarīraka chūhaṇa dī'āṁ mukha udāharaṇāṁ vicōṁ ika hana: - Jada uha miladē hana banāla nū cumadā hai. - Garadana'tē cumaṇa. - Sira ṭuṭaṇā atē hōra bahuta kujha.
Nāla hī, sarīraka saparaka sahī sagata baṇā'undā hai, jisadē kārana ādamī khuśa atē lōṛīndē mahisūsa kara sakadē hana.

Surakhi'ā

sārē ādamī riśatē vica surakhi'ā dī kadara karadē hana. Udāharaṇa dē la'ī, kī kō'ī ādamī āpaṇē parivāra la'ī kōśiśa karana jā rihā hai jē usanū lagadā hai ki kisē vī pala ṭuṭaṇā hō sakadā hai? Surakhi'ā ika ādamī la'ī ghara parataṇa atē usadē cuṇē hō'ē vi'akatī dī kadara karana la'ī sathitī'āṁ paidā karadī hai. Jē kisē riśatēdārī vica surakhi'ā atē sukha dī bhāvanā nahīṁ hai, tāṁ uha jaladī collapsehi sakadē hana. Atē pūrī surakhi'ā baṇā'uṇā muśakala hai, isadē la'ī tuhānū bahuta sārā samāṁ atē mihanata karanī pavēgī.

Ḍākaṭarāṁ nē lāla kaivī'ara dī ika surakhi'ata khurāka dā nāma ditā hai

Lāla kaivī'ara nāla saiṇḍavica navēṁ sāla dē mēza utē lāzamī hana.

Ḍākaṭara cētāvanī didē hana: Tuhānū isa kōmalatā'tē bharōsā nahīṁ karanā cāhīdā, tuhānū iha jāṇana dī zarūrata hai ki kadōṁ rukaṇā hai.

Tatha iha hai ki lāla kaivī'ara vica bahuta zi'ādā lūṇa hudā hai - utapāda dē pratī 100 grāma pratī 10 grāma, jadaki ḍabalayū'aica'ō hara dina 4.5 Grāma tōṁ vadha namaka dā sēvana karana dī salāha didā hai. Isa tar'hāṁ, tusīṁ pratī dina 45 grāma kaivī'ara khā sakadē hō, pauśaṭika māhara kahidē hana.

#Kaivīara

Bahuta zi'ādā lūṇa dē sēvana nāla kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī, gaisaṭarō'iṭēsaṭā'īnala ṭraikaṭa atē jōṛāṁ dī'āṁ samasi'āvāṁ dā ḵẖatarā hai. Isa tōṁ ilāvā, namakīna bhōjana ghaṭa pratīrōdhaka samarathā rakhadē hana. Iha nā bhulō ki kaivī'ara ika samudarī bhōjana hai jō ailarajī dā kārana baṇa sakadā hai. Kharīdaṇa tōṁ pahilāṁ, tuhānū paikiga dī ikasāratā, mi'āda pugaṇa dī tārīkha atē utapāda dī racanā dī jān̄ca karana dī zarūrata hai - isa vica ragata atē su'āda nahīṁ hōṇē cāhīdē. Jē lāla kaivī'ara tōṁ inakāra karanā muśakala hai, tāṁ ika paikēja dī bhāla karō jisa vica kihā gi'ā hai “namakīna kaivī'ara”.

Ṭain̄jarīna dē chilakē kivēṁ varatē jā sakadē hana: 6 Acānaka waysga

Saradī'āṁ dī'āṁ chuṭī'āṁ nēṛē ā rahī'āṁ hana. Ṭain̄jarā'īna ravā'itī"navēṁ sāla" dē phalāṁ vicōṁ ika hana.

Navēṁ sāla dī pūrava sadhi'ā tē atē chuṭī tōṁ bā'ada ka'ī dināṁ taka, bahuta sārē parivāra nibū dē phala bahuta zi'ādā khāndē hana. Natījē vajōṁ, satarī krasaṭasa dī ika mahatavapūraṇa mātarā mēza atē palēṭāṁ tē dikhā'ī didī hai.

Ādata tōṁ bāhara, bahuta sārē lōka ragīlī camaṛī nū suṭa didē hana. Hālāṅki, chilakē dī'āṁ ka'ī dilacasapa varatōṁ hana, māhara kahidē hana. Isa la'ī, tajarabēkāra gharēlū ivesratāṁ sukadī'āṁ hana ki ṭain̄jarīna dē chilaki'āṁ nū kūṛēdāna vica nā bhējō.

#Maiṇḍarina

Maiṇḍarina cāha. Ṭain̄jarā'īna sakina cāha dā adhāra baṇa sakadī hai. Ajihā karana la'ī, chilakē nū suka kē kaṭi'ā jāṇā cāhīdā hai. Agē, natījē vajōṁ puja nū ika garama pīṇa la'ī jōṛi'ā jāṇā cāhīdā hai, jisa dī varatōṁ ika muśakala mahāmmārī dē samēṁ daurāna lāga dē jōkhama nū ghaṭā dēvēgī. Su'āda dēṇa vālā ējaṭa karapasa ika miṭhā"sīzaniga" baṇa sakadā hai jō kēka atē pīṇa vālē padārathāṁ dē savāda nū bahuta sudhāradā hai. Tusīṁ mīṭa vica ragīlī camaṛī vī śāmala kara sakadē hō. Ragō. Zēsaṭa ika lābhadā'ika ragō la'ī adhāra baṇa sakadā hai. Chālē nū śarāba dē nāla ḍōl'ha dēṇā cāhīdā hai atē ika hafatē la'ī rakhaṇā cāhīdā hai. Tuhānū ragō nū bahuta sāvadhānī nāla pīṇa dī zarūrata hai: Kujha ku tupakē. Nahā'uṇa vālā. Ṭain̄jarīna dē chilakē vica zarūrī tēla hudē hana jō taṇā'a tōṁ chuṭakārā pā'uṇa atē mā'īgarēna tōṁ rāhata pā'uṇa la'ī ādaraśa hana. Isa la'ī, chilakē adhārata ocān̄cē nū dhōṇa tōṁ pahilāṁ pāṇī vica śāmala kītā jā sakadā hai. Śigāra utapāda. Sukē ṭain̄jarā'īna camaṛī'tē adhārata sakraba dī varatōṁ sarīra nū ragaṛana la'ī kītī jā sakadī hai. Iha vidhī camaṛī la'ī bahuta lābhakārī hōvēgī. Mōthabālāṁ dā vikalapa. Ṭain̄jarīna pīla dē kaṭēnara nū alamārī vica rakhō jithē tusīṁ āpaṇē kapaṛē rakhadē hō. Isadē la'ī dhanavāda, cīzāṁ patagāṁ tōṁ surakhi'ata rahiṇagī'āṁ.

8 Haphati'āṁ vica kihaṛā utapāda hā'īparaṭainaśana nū ṭhīka karēgā

Sabha tōṁ āma lasaṇa hā'īparaṭainasiva marīzāṁ la'ī sabha tōṁ vadhī'ā utapāda hai.

Vigi'ānī'āṁ nē sābata kītā hai ki jē tusīṁ rōzānā 8-12 hafati'āṁ la'ī lasaṇa dā sēvana karadē hō, tāṁ tuhāḍā balaḍa praiśara sadhāraṇa hō jāvēgā atē dila dē daurē dā khatarā ghaṭa jāvēgā.

Vidēśī iṭaranaiṭa sā'īṭāṁ dē anusāra, vigi'ānī'āṁ nē ika prayōga kītā jisa vica hisā laiṇa vāli'āṁ nē rōzānā 2.4 Grāma lasaṇa dē pā powderḍara dā sēvana kītā. Isa utapāda dā dhanavāda, hā'īparaṭainasiva marīzāṁ vica balaḍa praiśara dē uparalē atē hēṭhalē mula 6.7 Atē 4.8 Akāṁ dī girāvaṭa nāla. Isa nū prabhāvata karana la'ī 8 tōṁ 12 hafatē laga ga'ē.

Hā'īparaṭainaśana

Usē samēṁ, lasaṇa dā sēvana karana dā prabhāva hā'ī balaḍa praiśara vica sabha tōṁ prabhāvaśālī sī. Bhāva, jē balaḍa praiśara nāla kō'ī samasi'āvāṁ nahīṁ hana, tāṁ tuhānū hā'īpōṭainśana tōṁ bacaṇa la'ī lasaṇa'tē jhukaṇā nahīṁ cāhīdā. Utapāda vica śāmala padāratha gaisaṭarō'iṭēsaṭā'īnala ṭraikaṭa atē dila dē kama karana'tē lābhakārī prabhāva pā'undē hana. Lasaṇa sacāra praṇālī dē kamakāja vica sudhāra karadā hai, khūna dī'āṁ nāṛī'āṁ dī lacakatā nū baṇā'ī rakhadā hai atē khūna nū patalā karadā hai. Balaḍa praiśara nū āma baṇā'uṇa la'ī, vigi'ānī'āṁ nē sahī tar'hāṁ khāṇa dī siphāraśa vī kītī - tuhānū namakīna, talē atē tamākūnōśī vālē bhōjana dī varatōṁ nū sīmata karana dī zarūrata hai.

Kihaṛī'āṁ 9 galāṁ ika ādamī nāla dhōkhā karadī'āṁ hana jō ika kuṛī nāla pi'āra kara gi'ā

Hara womanrata asala vica pi'āra atē prasasā kītī jāṇī cāhudī hai. Para ādhunika sasāra vica, śabada"pi'āra" huṇa inā mazabūta ​​aratha nahīṁ rakhadā.

Isa la'ī, mazabūta ​​pi'āra dī paribhāśā karana la'ī, tuhānū sakētāṁ nū vēkhaṇa dī zarūrata hai, nā ki śabada, jivēṁ ki bahuta sārē karadē hana.

Gala karana'tē blushes

kī ika amīra ādamī dī kalapanā karanā sabhava hai jō usrata nāla galabāta śurū karana'tē khiṛadā hai? Atē jē ajihī guṇa āpaṇē āpa pragaṭa hudī hai, tāṁ bahuta zi'ādā sabhāvanā dē nāla asīṁ kahi sakadē hāṁ ki ādamī dā sabha tōṁ vadha pi'āra hudā hai.

Bhi'ānaka cuṭakalē

pi'āra vica ika ādamī āpaṇē cuṇē hō'ē vi'akatī nū khuśa karanā cāhudā hai, isa la'ī uha usadā dhi'āna āpaṇē vala khicaṇa la'ī hara sabhava kōśiśa karadā hai. Cuṭakalē sabha tōṁ āsāna atē prabhāvaśālī arega hana jō tusīṁ varata sakadē hō. Para abhi'āsa darasā'undā hai ki mūrakha cuṭakalē akasara khicē jāndē hana, jisa tōṁ ika vi'akatī sirapha śaramidā hō jāndā hai. Ādamī cagī tar'hāṁ samajhadē hana ki jadōṁ uha mūrakhatā nāla mazāka karadē hana, utaśāha kārana kujha badalaṇā inā saukhā nahīṁ hudā.

Pi'āra vica pai gi'ā

Bināṁ rukē jāpadā hai

jadōṁ ādamī pi'āra karadā hai, tāṁ uha āpaṇē cuṇē hō'ē dā anada laiṇā śurū karadā hai. Atē iha bahuta āma sathitī hai, ki'uṅki uha ciharē dī'āṁ sārī'āṁ viśēśatāvāṁ atē citara dē phā'idi'āṁ nū ujāgara karanā cāhudā hai. Atē pi'āra vica ika ādamī dī nazara nū ika tajarabēkāra womanrata du'ārā āsānī nāla pachāṇi'ā jā sakadā hai.

Usadē pichalē riśatē lukā'undā hai

jadōṁ manukha asala vica pi'āra karadā hai, tāṁ uha zidagī dē sārē tathāṁ nū āpaṇē cuṇē hō'ē tōṁ lukā'uṇa dī kōśiśa karadā hai. Atē pichalē sabadhāṁ dē viśē'tē pūrī tar'hāṁ pābadī hai. Ika ādamī atīta bārē sōcaṇā jāṁ bē'ārāma praśana nahīṁ suṇanā cāhudā.

Sidhā kahidā hai ki ika.Rata usadī kisama hai

ādamī tōṁ ajihī mānatā inī āsāna nahīṁ hai. Atē jē uha isa bārē sidhē taura tē gala karadē hana, tāṁ asīṁ asala pi'āra bārē gala kara rahē hāṁ. Bēśaka, sirapha isa vākānśa nū manaṇa dā kō'ī matalaba nahīṁ hai, ki'uṅki tuhānū usa dī'āṁ kri'āvāṁ dī pālaṇā karana dī vī zarūrata hai. Iha takanīka akasara bahuta sārī'āṁ hērāphērī'āṁ du'ārā uha prāpata karana la'ī varatī jāndī hai jō uha cāhudē hana.

Erection atē uha ōhalē karana dī kōśiśa karadā hai

kisē vī womanrata la'ī ika niramāṇa sabha tōṁ vadhī'ā tārīfa hudā hai, ḵẖāsakara jē uha pahinē hō'ē hai. Jē ika ādamī nū jagā'i'ā jāndā hai, tāṁ uha niśacata taura'tē ika torata vala gaira-sihata pratakha dikha rihā hai. Atē kisē imārata nū lukā'uṇā inā saukhā nahīṁ hudā, isa la'ī ajihī niśānī sapaśaṭa kihā jā sakadā hai.

Jadōṁ uha vēkhadā hai tāṁ akhāṁ cauṛī'āṁ hō jāndī'āṁ hana

ajihī niśānī nū paribhāśata karanā bilakula asāna nahīṁ hai. Kēvala uha ladiesratāṁ jō ādamī nū cagī tar'hāṁ jāṇadī'āṁ hana uha usa nū vēkha sakadī'āṁ hana. Para, jē tusīṁ vikalapita vidi'ārathī prāpata karadē hō, jadōṁ tusīṁ dēkhadē hō, tāṁ bahuta zi'ādā sabhāvanā dē nāla asīṁ kahi sakadē hāṁ ki ādamī sacamuca pi'āra vica hai.

Sabha kujha nēṛē hōṇā hai

pi'āra karana vālā ādamī vakha vakha bahānē lai kē ā'uṇa la'ī ti'āra hai atē usa withrata nāla vadhērē samāṁ bitā'uṇa la'ī tarakībāṁ nū lāgū karadā hai jisanū uha sacamuca pasada karadā hai. Atē iha hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki sirapha nēṛē hōṇa nāla, hara ādamī khuśa atē zarūrata mahisūsa kara sakadā hai.

Pāgala cīzāṁ karadā hai

bahutē ādamī kā'ira hudē hana, atē uha isa nū savīkāra vī karadē hana. Para kī pi'āra vica pi'āra karana vālē ādamī nū kujha karana dā adhikāra hai? Jē dila vica pi'āra hai, tāṁ iha prēraṇā didā hai atē ādamī nū kārajaśīla baṇā'undā hai. Isa sathitī vica, ika ādamī mūrakha ġalatī'āṁ kara sakadā hai jō usadē prabhāva nū vigāṛa dēvēgā. Iha sabha bhāvanāvāṁ atē tuhāḍē vadhī'ā guṇa dikhā'uṇa dī ichā bārē hai.

Dhana dī kuḍalī: Lālaca dē sakēta phazūla tōṁ lai kē lālacī taka

"Paisā khuśī nahīṁ kharīda sakadā". "Samāṁ paisā hai". "Rukhāṁ tē paisā nahīṁ vadhadā." Paisē bārē iha pragaṭāvē sāri'āṁ la'ī ikō jihē nahīṁ hudē.

Jōtiśa śāsatara vica, jōtaśī sakētāṁ dē vita dē sabadha vica vī vakharē prōphā'īla hudē hana.

Kī tusīṁ buingāpē jāṁ khul'hē dila vālē hō? Sāḍī jōtiśa sabadhī cinha dī sabha tōṁ vadha phazūla tōṁ madha taka dē rēṭiga vica isa vēlē patā lagā'ō.

1. Mēśa: Sabha tōṁ vadha phazūla

gujhaladāra kharīdadārī vica māhara, mērī'āṁ bināṁ śaka ika śaukīna dukānadāra hai. Usadē la'ī, paisā kharaca karanā maujūda hai atē uha isadā anada laiṇa la'ī isatēmāla karanā cāhudā hai! Iha dasadā hai ki iha rāśiśālā vica sabha tōṁ vadha phazūla jōtaśī dā cinha ki'uṁ hai.

Manī kuḍalī

2. Kasara

bacapana dā subhā'a atē gujhaladāra rājā hōṇa dē kārana, kainsara ka'ī ghaṭi'āṁ la'ī taṇā'a bhara sakadā hai jadōṁ usa kōla uha nahīṁ hudā jō uha cāhudā hai. Iha chēka nāla ika asala ṭōkarī hai, jō ki ika navāṁ bacā, navīṁ jitī bacata kharacaṇa la'ī dauṛadā hai.

3. Lī'ō

ichā'tē ika bāharī, li'ō usa citara' tē viśēśa dhi'āna didā hai jō uha pratībibita karadā hai. Ḍizā'īnara dē kapaṛē, lagazarī gahiṇē, phaiśana upakaraṇa, viṭēja kārāṁ... Kujha vī bahuta sudara nahīṁ dēkhi'ā jā sakadā. Uha āpaṇē āpa nū kisē vī cīja tōṁ inakāra nahīṁ karadā atē dūji'āṁ la'ī unī khul'hē dila hudā hai jinā uha āpaṇē la'ī hai.

4. Tulā

jē khūbasūratī dā kō'ī jōtaśī sakēta hudā, tāṁ iha tulā hōvēgā. Dara'asala, uha sudara cīzāṁ nū pi'āra karadē hana, mātarā tōṁ vadha guṇa nū tarajīha didē hana, atē hamēśāṁ śānadāra baṇana dī kōśiśa karadē hana. Isa'tē, uha bināṁ jhijaka āpaṇī sārī bacata kharaca karadē hana. Hālāṅki, iha uha kisama nahīṁ hai jō hara mahīnē dē ata vica karazē vica calī jāndī hai.

5. Machī

ati savēdanaśīla atē para'upakārī mīna dūjī'āṁ niśānī'āṁ nālōṁ vadhērē hamadaradīvāna hudē hana. Hālāṅki uha hara rōza bahuta sārā paisā nahīṁ kharacadē, uha uha kisama hana jō unhāṁ nū āpaṇē dōsata dī madada karana la'ī ākharī cīza didē hana. Isē tar'hāṁ, uha āpaṇē paisi'āṁ dī giṇatī nahīṁ karadē jadōṁ unhāṁ nū kisē dōsata nū tōhafā dēṇa dī zarūrata hudī hai.

6. Sakārapī'ō

usadē nāla sārā jāṁ kujha nahīṁ. Āpaṇē supanē nū pūrā karana la'ī, uha ika paisā chōhē bagaira sālāṁ la'ī bacata kara sakadā hai. Isa dē ulaṭa, uha ati'ata gatīvidhī'āṁ dā bhugatāna karana la'ī jāṁ āpaṇē āpa nū usa dī'āṁ ichāvāṁ dē ijāzata dēṇa la'ī akha dē jhapakadē hō'ē sabha kujha gu'ā sakadā hai.

7. Dhanu

dhana dhana la'ī kō'ī samasi'ā nahīṁ hai. Ghaṭō ghaṭa, iha phaḍāṁ dī ghāṭa nahīṁ hai jō usanū havā varagē sutatara mahisūsa karana tōṁ bacā'ēgā. Uha khul'hē dila nāla āpaṇē gu'āṁ neighborī dī madada karana vica kharaca karadā hai, para zarūrī hai jadōṁ usa nū phasaṇā hai, nū jāṇadā hai.

8. Kubha

paisā khuśī nahīṁ kharīda sakadā. Iha aikurī'asa la'ī ti'āra kītā gi'ā ika samīkarana hai. Dara'asala, dhanuśa dī tar'hāṁ, iha paisi'āṁ dī ika ajība jōtaśī niśānī hai. Ika gala pakī hai: Uha bahuta sārā paisā kamā'uṇa la'ī āpaṇē āpa nū nahīṁ māradā!

9. Jaiminī

jēminī paisē bārē kāfī śānta hai, para uha unhāṁ dē vita nū ika khēḍa dē rūpa vica vēkhadē hana: Jē usa kōla paisā hai, tāṁ uha isa nū kharaca karēgā, atē jē uha nahīṁ karadā, tāṁ uha isa tōṁ bāhara kō'ī vaḍī samasi'ā nahīṁ paidā karēgā. Kisē vī sathitī vica, uha unhāṁ vicōṁ ika hai jō hara cīza atē hamēśāṁ sahimata hōṇā cāhudā hai.

10. Ku'ārī

iha kahiṇa dī zarūrata nahīṁ hai ki kumārī ika aratha jōtiśa dā cinha hai. Dara'asala, jadōṁ uha āpaṇē azīzāṁ atē ajanabī lōkāṁ dī madada karana dī gala ā'undī hai tāṁ uha bahuta khul'ha-dilī hai. Para ku'ārī si'āṇī hai. Uha surakhi'ā nāla surakhi'ata mahisūsa karana la'ī paisē dī bacata karadī hai. Chōṭī bacata usa la'ī vaḍī kisamata baṇā'undī hai.

11. Makara

ika mahatavapūraṇa jōtaśī vigi'āna dē cinha, makara, isa nū pūjī baṇā'uṇa la'ī sakhata mihanata karadā hai. Usa dā manōratha? Ika sikā ika paisā hai. Iha varakahōlika jāṇadā hai ki vadha tōṁ vadha paisā kamā'uṇa la'ī usadē nivēśāṁ dā hisāba kivēṁ rakhaṇā hai, bhāvēṁ iha samāṁ lavē. Uha vaisē vī marīza hai. Sapūrana zidagī ji liveṇa la'ī usanū āpaṇī bacata nū ghaṭa tōṁ ghaṭa thōṛā jihā varataṇā cāhīdā hai.

12. Ṭaurasa: Sabha tōṁ vaḍā

padārathavādī, gumarāhavādī atē rūṛhīvādī ṭaurasa sunahirī hathēlī nū rāśī dī sabha tōṁ lālacī niśānī vajōṁ rakhadā hai. Ati-vihāraka ṭaurasa paisē nū jamāndarū manadā hai. Jinā vaḍā, unā vadhī'ā. Isadē ulaṭa, jē usadā baiṅka khātā lāla lā'īna nū pāra kara jāndā hai, tāṁ uha sathitī tōṁ pūrī tar'hāṁ ghabarā jāvēgā. Bhāvēṁ uha ēpīkurī'ana hai jō zidagī dā anada laiṇā pasada karadā hai, ṭaurasa āpaṇē paisē nū āpaṇē kōla rakhaṇā pasada karadā hai.

Jē tusīṁ hara rōza garama pāṇī pī'ōgē tāṁ sarīra dā kī baṇēgā

Savērē, khālī pēṭa tē 42-45 ḍigarī taka garama sāfa philaṭara pāṇī pīṇa dī siphāraśa kītī jāndī hai, jisa nāla sihata nū bahuta vadhī'ā lābha miladē hana. Ṭhaḍē atē barapha-ṭhaḍē tarala dī varatōṁ nā karō: Sarīra isa tōṁ sadamē vica hai.

Dēkhō ki garama pāṇī pīṇa dē sakārātamaka prabhāva kī hana.

1. Sarīra nū saragarama karadā hai, isa dē jāgaraṇa nū utaśāhita karadā hai atē ataṛī pairīṭailīsisa dī prakiri'ā nū śurū karana vica sahā'itā karadā hai. 2. Ika rāta dī nīnda tōṁ bā'ada sarīra vica tarala dī ghāṭa tēzī atē kuśalatā nāla bhara jāndī hai atē pāṇī dē satulana nū āma baṇā'undā hai.

@Pāṇī

3. Gaisaṭarō'iṭēsaṭā'īnala ṭraikaṭa dē niravighana māsapēśī'āṁ dē ationila nū utaśāhita karadā hai, ataṛī'āṁ dē chālē tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica sahā'itā karadā hai. Met. "Maiṭābōlizama" tēza karadā hai atē pācaka kiri'ā nū lagabhaga 30% tēza karadā hai, kabaza tōṁ chuṭakārā pā'uṇa atē sarīra nū sāpha karana vica sahā'itā karadā hai. 5. Camaṛī dī sathitī vica sudhāra karadā hai, vadhērē tēlapana dūra karadā hai atē dhaphaṛa tōṁ rāhata miladī hai. 6. Sarīra vica piśāba praṇālī dē kama nū āma baṇā'undā hai. 7. Āma taura tē, sarīra nū cagā karadā hai atē navīnīkaraṇa nū utaśāhata karadā hai.

Talē hō'ē mīṭa baci'āṁ la'ī ki'uṁ ḵẖataranāka: Ḍākaṭarī khōja

Briṭiśa khōjakaratāvāṁ nē pā'i'ā hai ki mīṭa dī akasara khapata baci'āṁ la'ī ḵẖataranāka hudī hai.

Talē hō'ē utapāda vica miśaraṇa hudē hana jō sarīra vica bhaṛakā. Prakiri'āvāṁ nū bhaṛakā'undē hana. Isa tōṁ ilāvā, ghara gharaghara vī hō sakadā hai. Ku'īna mairī yūnīvarasiṭī dē karamacārī'āṁ du'ārā iha siṭā ka.̔I'ā gi'ā hai.

Laḍana dē vigi'ānī'āṁ du'ārā likhata vigi'ānaka kama dē natījē ika viśēśa prakāśana thōraikasa vica pēśa kītē ga'ē hana. Māharāṁ nē nōṭa kītā ki tēla dī varatōṁ nāla garamī dē ilāja dē natījē vajōṁ, mīṭa vica khataranāka ējī'ī miśaraṇa baṇadē hana.

Ubali'ā hō'i'ā mīṭa

Iha uha hana jō pratīrōdhī praṇālī nū nakārātamaka taura tē prabhāvata karadē hana atē jalūṇa dī agavā'ī karadē hana. Isa tōṁ ilāvā, ējī'ī sāha praṇālī nū nakārātamaka taura tē prabhāvata karadā hai. Māharāṁ nē ika adhi'aina kītā jisa vica 4 hazāra tōṁ vadha bacē śāmala sana. Javāna atē naujavāna vālaṭī'arāṁ dī umara 2 tōṁ 17 sāla taka hai. Baci'āṁ nē khōjakaratāvāṁ dē savālāṁ dē javāba ditē atē unhāṁ dī khurāka bārē gala kītī. Natījē vajōṁ, hēṭhāṁ ditā lika sathāpita kītā gi'ā: Bacē jinī vāra talē hō'ē mīṭa nū khāṇagē, gharagharāhaṭa dā jōkhama unā zi'ādā hōvēgā. Samasi'ā akasara nīnda atē kasarata daurāna vāparadī hai. Iha hālāta braunakaśī'ala damā dē vikāsa dī sabhāvanā nū vadhā'undē hana.

Āpaṇē baci'āṁ nū taḻaṇa jāṁ pakā'uṇa tōṁ bināṁ cikana dē gēnda kivēṁ baṇā'ē jāṇagē

Sārē bacē mīṭa dē pakavānāṁ, khāsa karakē kaṭalaṭa atē cōpa nū pasada nahīṁ karadē. Para ithōṁ taka ki sabha tōṁ vadhī'ā sūjhavāna chōṭē vī panīra vica cikana phalaiṭa gēndāṁ nū pasada karanagē.

Uha khāṇā pakā'uṇa vica tēza atē asāna hana atē sihatamada hana ki'uṅki uhanāṁ nū talē jāṁ pakaṇa dī zarūrata nahīṁ hai.

Ika vaḍā cikana dā bhāṇḍā ubālō, isa nū usa pāṇī vica ṭhaḍā hōṇa di'ō jisa vica iha pakā'i'ā gi'ā sī. Isatōṁ bā'ada, isanū ika mīṭa dī cakī vica pīsō. Ika cikana dē aḍē nū ubālō atē ika barīka grater tē pīsō. Isa nū mīṭa vica śāmala karō atē lasaṇa dī ika lauṅga nū bārīka mīṭa vica nicōṛō.

#Cikanadēgēnda

Lagabhaga 50 grāma hāraḍa panīra nū ika barīka grater tē garēṭa karō, bārīka kītē mīṭa vica thōṛā jihā śāmala karō, atē isadā zi'ādātara hisā bārīka kaṭi'ā hō'i'ā ḍila dē nāla milā'ō. Lūṇa atē miraca dā su'āda lagā'uṇa la'ī bārīka dā mausama baṇā'ō, thōṛī jihī ḍila, kalāsika dahīṁ dē 100 grāma śāmala karō. Isa nū guna la'ō tāṁ jō iha palāsaṭika dā hōvē atē cagī tar'hāṁ mōlaḍa hōvē. Gilē hathāṁ nāla bārīka mīṭa dī'āṁ chōṭī'āṁ chōṭī'āṁ gēndāṁ rōlō, phira unhāṁ nū panīra-ḍila miśaraṇa vica rōla karō. Sēvā karana tōṁ pahilāṁ, tusīṁ isanū 10 miṭa la'ī pharija vica rakha sakadē hō.

Ika ḵẖataranāka navāṁ vā'irasa manukhajātī la'ī khatarā: Vigi'ānī'āṁ dī cētāvanī

Cīna vica adhikārata taura'tē ika navēṁ kisama dē kōrōnavā'irasa sakaramaṇa dē pahilē kēsa nū daraja kītā gi'ā hai, takarībana ika sāla bīta gi'ā hai.

Isa sāla māraca vica, viśava sihata sagaṭhana (ḍabalayū'aica'ō) nē kōvīḍa -19 mahāmmārī dā ailāna kītā sī. Asīṁ kahi sakadē hāṁ ki usa samēṁ tōṁ, manukhatā niratara ḍara vica rahidī hai.

Isa vāra, vigi'ānī'āṁ nē ika hōra nakārātamaka bhavikhabāṇī kītī. Yū.Aisa dē naiśanala isaṭīci believeṭa āfa hailatha dē karamacārī manadē hana ki bhavikha vica, manukhatā nū ika hōra khataranāka jarāsīma dē phailaṇa dā sāhamaṇā karanā pai sakadā hai. Asīṁ raisaṭana ībōlāvā'irasa bārē gala kara rahē hāṁ. Amarīkī khōjakaratāvāṁ dē siṭē vigi'ānaka jaranala pī aina ē aisa vica prakāśata kītē ga'ē hana.

Khataranāka vā'irasa

Māharāṁ nē pā'i'ā hai ki kujha jānavara ḵẖataranāka vā'irasa nāla sakaramita sana. Natījē vajōṁ, unhāṁ nē sāha praṇālī nāla gabhīra samasi'āvāṁ paidā kara ditī'āṁ. Iha nōṭa kītā gi'ā hai ki sūrāṁ nū āra'ī'aisaṭīvī jarāsīma du'ārā prabhāvata kītā gi'ā sī. Usē samēṁ, jānavarāṁ nē saḵẖata rōga nū sahiṇa kītā. Vigi'ānī manadē hana ki manukhī ābādī vica vā'irasa dākhala hōṇa dā ḵẖatarā hai. Iha jarāsīma dē parivaratana dē bā'ada hō sakadā hai. Manukha nū āra'ī'aisaṭīvī dā sacārana sidhē saparaka atē bhōjana du'ārā vā'irasa dā grahiṇa hō sakadā hai.

Iha kivēṁ samajhaṇā hai ki sarīra vica ā'i'ōḍīna dī ghāṭa hai: 6 Mukha cinha

Ā'i'ōḍīna sarīra vica ika zarūrī padāratha hai jō thā'īrō'iḍa galaiṇḍa du'ārā hāramōna paidā karana la'ī varatī jāndī hai jō kharāba hō'ē sailāṁ dī muramata la'ī zimēvāra hudē hana, atē nāla hī pācaka kiri'ā.

Akaṛi'āṁ dē anusāra, viśava vica, ābādī dā ika tihā'ī hisā sarīra vica ā'i'ōḍīna dī ghāṭa nāla grasata hai.

Tusīṁ samajha sakadē hō ki inhāṁ lachaṇāṁ du'ārā sarīra vica isa padāratha dī ghāṭa hai: 1) Tuhāḍē vāla bāhara nikalaṇē śurū hō jāndē hana atē tuhāḍī camaṛī khuśaka hō jāndī hai;

Ā'i'ōḍīna

2) Tusīṁ dēkhi'ā ki tuhāḍī bhukha ghaṭaṇī śurū hō ga'ī hai; 3) tusīṁ jaladī thakaṇā śurū karadē hō, niratara susatatā atē susatī mahisūsa karadē hō; )) tusīṁ samēṁ samēṁ sira sira darada tōṁ pīṛata hō, tusīṁ mahisūsa karadē hō ki suṇana dī tībaratā ghaṭadī hai, atē yādadāśata akasara atē akasara asaphala hōṇa lagadī hai; 5) dila vica darada hōṇā śurū hudā hai atē sāha dī kamī ā'undī hai; 6) imayūniṭī kamazōra hō jāndī hai, tusīṁ akasara zukāma jāṁ hōra vā'irala rōgāṁ nāla bimāra hōṇā śurū karadē hō. Sarīra vica ā'i'ōḍīna dī ghāṭa nū pūrā karana la'ī, hēṭha ditē samudarī bhōjana atē hōra bhōjana nū bhōjana vica śāmala karanā akasara hudā hai: 1) Samudarī taṭa (300 tōṁ 480 milīgrāma pratī 100 g ā'i'ōḍīna hudā hai); 2) jhīṅgā (190 milīgrāma pratī 100 grāma); 3) kōḍa jigara (pratī 100 g 370 milīgrāma); 4) ḍabābada ​​ṭūnā (85 g - 17 milīgrāma ā'i'ōḍīna); 5) sādā dahīṁ (ika galāsa vica lagabhaga 154 milīgrāma); 6) ā'i'ōḍā'īzaḍa lūṇa (77 grāma pratī 1 grāma); 7) aḍē (50 g - 18 milīgrāma ā'i'ōḍīna); 8) prūna (5 ṭukaṛi'āṁ vica 13 milīgrāma ā'i'ōḍīna hudā hai).
Ika sarōta: https://ispovedi.com/