6 Ādamī usa menrata la'ī pi'āra karanagē jisanū uha pi'āra karadē hana

Iha kivēṁ samajhaṇā hai ki ādamī sacamuca pi'āra karadā hai? Sirapha usadē śabadāṁ tē bharōsā karō atē sōcō ki kisē riśatē vica kō'ī dhōkhā nahīṁ hai?

Āpaṇē dila dī suṇō? 6 Cīzāṁ vala dhi'āna dēṇā bihatara hai jō ādamī kēvala usa withrata nāla karadē hana jisa nū uha pi'āra karadē hana.

Niratara jārī hai

ādamī chōṭē bacē hudē hana jinhāṁ dī'āṁ ādatāṁ atē ichāvāṁ ikō jihī'āṁ hudī'āṁ hana. Māhara isa tatha vala iśārā karadē hana: Ādamī sirapha unhāṁ cīzāṁ'tē kēndrata karana dē ādī hana jinhāṁ dī unhāṁ nū sacamuca zarūrata hai. Udāharaṇa vajōṁ, jē kisē ādamī dā karī'ara pahilāṁ ā'undā hai, tāṁ uha sirapha usadē bārē sōcēgā. Isa la'ī, jē kō'ī ādamī sacamuca pi'āra karadā hai, tāṁ uha hamēśā āpaṇē cuṇē hō'ē dī gala suṇadā rahēgā. Atē bōlē ​​ga'ē śabadāṁ dē arathāṁ vala viśēśa dhi'āna ditā jāvēgā. Iha sabha kisē vī byrata du'ārā vēkhi'ā jāvēgā, sirafa usa pramukha praśana pucha kē jō usadī dilacasapī rakhadā hai.

Pi'ārā

Matabhēda hō jāndē hana

ithē kō'ī lōka nahīṁ hana jō kujha cīzāṁ'tē 100% ikō jihī rā'ē rakhadē hana. Isa zidagī vica harēka vi'akatī dē āpaṇē niśānē atē rucī'āṁ hudī'āṁ hana. Atē kisē dā āpaṇā su'āratha akasara pi'āra atē riśati'āṁ tōṁ upara hudā hai. Ikō savāla iha hai ki patī-patanī samajhautā kivēṁ labha sakadē hana. Iha mahatavapūraṇa hai jē riśatē vica kō'ī ghuṭālē nahīṁ hana. Jadōṁ kisē riśatēdārī vica kō'ī vi'akatī ghuṭāli'āṁ tōṁ parahēza karadā hai atē āpaṇī rā'ē thōpaṇa dī kōśiśa nahīṁ karadā, tāṁ sabhāvata taura tē, uha pahilāṁ hī tuhāḍē jōṛē dī kisamata pratī udāsīna hai. Atē vivāda jō niyamita taura'tē sabadhāṁ vica paidā hō sakadē hana uha mukha sakēta hana ki ika ādamī samajhautā karana atē ādaraśa hala labhaṇa dī kōśiśa kara rihā hai.

Maiṁ āpaṇē hitāṁ dī balī dēṇa la'ī ti'āra hāṁ

lachaṇa nū sabha tōṁ sapaśaṭa mani'ā jāndā hai. Ika sadhāraṇa tatha hai: Zi'ādātara ādamī ha'umaivādī hudē hana jō āpaṇē hitāṁ dī balī dēṇa jāṁ ri'ā'itāṁ dēṇa la'ī ti'āra nahīṁ hudē. Atē bhāvēṁ ika ādamī nū āpaṇī'āṁ kābalī'atāṁ'tē bharōsā nahīṁ hai jāṁ usa nū savai-māṇa nāla samasi'āvāṁ hana, savāratha hamēśā maujūda hudā hai. Pīṛata hamēśāṁ ika sapaśaṭa sakēta hudē hana. Kō'ī vī ādamī usa ofrata dī ḵẖātara āpaṇē hitāṁ dā balīdāna nahīṁ dēvēgā atē kurabāna nahīṁ karēgā jisa la'ī bhāvanāvāṁ nahīṁ hana. Isa sathitī vica, ika ādamī hamēśāṁ āpaṇē cuṇē hō'ē vi'akatī dē vivahāra vala dhi'āna dēvēgā. Riśatē vica āpasī tālamēla lāzamī hudē hana.

Prāpatī'āṁ dā māṇa hai

usa ādamī nū milaṇā jō usa dē cuṇē hō'ē vi'akatī'āṁ dī'āṁ prāpatī'āṁ'tē sacamuca māṇa mahisūsa karadā hai, ika asala duralabhatā hai. Ādhunika sasāra vica, ika ādamī akasara ika ādamī atē ika competitionrata vica mukābalā labha sakadā hai, jisa kārana vivāda atē ithōṁ taka ki vivāda niyamita taura tē paidā hudē hana. Isa la'ī, jē kō'ī ādamī āpaṇī womanrata dī'āṁ prāpatī'āṁ'tē māṇa karadā hai, tāṁ uha sapaśaṭa taura' tē usa la'ī nighī'āṁ bhāvanāvāṁ rakhadā hai.

Savēdanaśīla hōṇa tōṁ nā ḍarō

bahutē ādamī āpaṇī'āṁ kamazōrī'āṁ nū lukā'uṇa dē ādī hana. Isa tōṁ ilāvā, samāja vica bahuta sārī'āṁ rāvāṁ pahilāṁ hī pragaṭa hō cukī'āṁ hana ki ādamī kamazōra nahīṁ hō sakadē atē āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ nahīṁ dikhā sakadē. Isa la'ī, jē kō'ī ādamī āpaṇī kamazōrī jāṁ bhāvanāvāṁ tōṁ śaramidā nahīṁ hai, tāṁ uha sapaśaṭa taura'tē āpaṇē cuṇē hō'ē vi'akatī' tē bharōsā karadā hai atē usa la'ī nighī'āṁ bhāvanāvāṁ rakhadā hai.

Kisē vī sathitī vica dēkhabhāla darasā'undā hai

ika pi'āra karana vālā ādamī hara hāla vica dēkhabhāla karēgā. Uha isa gala dī paravāha nahīṁ karadā ki dūsarē kī sōcadē hana atē usa nē kī kurabānī'āṁ ditī'āṁ hana. Asala bhāvanāvāṁ hara ādamī dī dēkhabhāla karadī'āṁ hana atē āpaṇē pi'āra nū abhi'āsa vica sābata karadī'āṁ hana, atē śabadāṁ vica nahīṁ, jivēṁ ki akasara hudā hai.

Kōrōnāvā'irasa nū aica'ā'īvī dī samānatā milī

Maisēci'usēṭasa isaṭīci ofṭa Technologypha ṭaikanālōjī dē amarīkī vigi'ānī'āṁ nē iha siṭā ka.̔I'ā hai ki kōrōnāvā'irasa manukhī imiodenōḍainsīphiiencyrainsa vā'irasa varagā hai.

Jivēṁ ki iha jāṇi'ā jāndā hai, sārasa-kōva -2 jīnōma dē kujha ṭukaṛē aica'ā'īvī dē taura tē usē tar'hāṁ manukhī krōmōsōma dē ḍī'aina'ē vica ēkīkrita hōṇa dē yōga hudē hana.

Prayōga dē daurāna, vigi'ānī'āṁ nē ika anumāna sidha kītā jisa vica sujhā'a ditā gi'ā sī ki sārasa-kōvī -2 āra aina ē jīnōma manukhī ḍī aina ē krōmōsōma vica śāmala hōṇa dē yōga hai. Ajihā karana la'ī, khōjakaratāvāṁ nē lā'īna -1 nāmaka manukhī ḍī'aina'ē laṛī dī varatōṁ karadi'āṁ, aica'ā'īvī tōṁ āraṭī jīna (ulaṭā ṭrānsakripaṭēja jīna) dī varatōṁ kītī.

#Aica

Iha taratība purāṇē pratikri'ā dī'āṁ lāgāṁ dē avaśēśa sana. Natījē vajōṁ, saila ainazā'īma dē vakha vakha rūpa kōrōnāvā'irasa āra'aina'ē tata dē ḍī'aina'ē vica tabadīlī la'ī bhaṛakā'uṇa dē yōga sana. Natījē vajōṁ, uha manukhī krōmōsōma vica juṛē hō'ē sana. Iha khōja ika marīza vica pīsī'āra ṭaisaṭa dē sakārātamaka natīji'āṁ bārē vī dasadī hai jisanē kōviḍa -19 kītā hai, jadōṁ ki iha huṇa samāja la'ī kō'ī ḵẖatarā nahīṁ hai. Vigi'ānī ilāja dē tarīki'āṁ nū bihatara baṇā'uṇa la'ī vadhērē khōja karana dā irādā rakhadē hana.

6 Ajība marada bahānā jadōṁ kō'ī himrata usa la'ī dilacasapa nahīṁ hudī

Hara womanrata nē āpaṇī zidagī vica unhāṁ ādamī'āṁ nāla sāhamaṇā kītā hai jō riśatē baṇā'uṇa vica kisē vī tarīkē nāla phaisalākuna kadama nahīṁ laindē. Sajaṇa tauhaphē didā hai, dhi'āna didā hai atē bhāvanāvāṁ bārē vī gala karadā hai. Para hara cīza bahuta dhudalī hai atē isadī kō'ī viśēśatā nahīṁ hai.

Isa la'ī, 6 marada bahāni'āṁ bārē sikhaṇā mahatavapūraṇa hai jē ika arata ādamī la'ī dilacasapa nahīṁ hai.

"Maiṁ bharōsā karana tōṁ ḍaradā hāṁ"

gabhīra riśatē tōṁ bacaṇa dā sabha tōṁ āsāna tarīkā iha dasaṇā hai ki ajē vī hōra inratāṁ'tē kō'ī bharōsā nahīṁ hai. Ajihē muhāvarē bōla kē, ika ādamī sapaśaṭa taura tē darasā'undā hai ki usa la'ī isa samēṁ ika gabhīra sabadha sahī nahīṁ hai. Atē ithē harēka nū āpaṇē āpa phaisalā laiṇā hai. Para, ādamī dē badalaṇa dī uḍīka karanā mūrakha hai, ki'uṅki ajihā kadē nahīṁ hō sakadā.

"Maiṁ ika gabhīra riśatē la'ī nahīṁ baṇā'i'ā gi'ā."

Iha sabha tōṁ āma hai, para usē samēṁ, bēvakūpha bahānā. Isadā ailāna karadi'āṁ, ādamī sidhā darasā'undā hai ki uha kisē gabhīra sabadha vica bilakula dilacasapī nahīṁ rakhadā. Atē māmalā akasara bilakula vakharā hudā hai, ki'uṅki ādamī sirafa ika inrata vica dilacasapī nahīṁ laindā. Isa la'ī, uha zimēvārī tōṁ baca jāndā hai.

#Bahānā

"Maiṁ bahuta sakhata mihanata karadā hāṁ, maiṁ tuhāḍē vala dhi'āna nahīṁ dē sakadā"

kī ika pi'āra karana vālē ādamī dī kalapanā karanā sabhava hai jō ika achierata nū prāpata karadā hai atē ihō jihā śabada kahēgā? Iha sirapha iha hai ki ika ādamī iha dikhā'uṇa la'ī ajihā bahānā cuṇadā hai ki uha gabhīra sabadhāṁ dē yōga nahīṁ hai. Cusata womenratāṁ isa sabha nū samajhadī'āṁ hana, isa la'ī uha kadē vī ajihē śabadāṁ'tē bharōsā nahīṁ karanagī'āṁ.

"Maiṁ tuhāḍī jidagī barabāda karāṅgā"

kujha ādamī cagī tar'hāṁ jāṇadē hana ki unhāṁ dā burā caritara hai, jisa kārana uha ika.Rata nū khuśa nahīṁ kara sakaṇagē. Sadhāraṇa udāharaṇa: Ādamī nirāśāvādī hai atē isa zidagī vica sirapha nakārātamaka cīzāṁ dī bhāla karadā hai. Iha jāpadā hai ki isa tar'hāṁ ika ādamī therata nū usadē nakārātamaka aboutguṇāṁ bārē pahilāṁ tōṁ cētāvanī didā hai atē uha sahī kama karadā hai. Atē jē tusīṁ vadhērē ḍūghā'ī nāla sōcōgē, tāṁ ithē sabha kujha turata vakharā hō jāvēgā. Jē kō'ī ādamī āpaṇī'āṁ kamī'āṁ nū vēkhadā hai atē āpaṇē āpa hī unhāṁ nū bāhara kalesdā hai, tāṁ uha unhāṁ tōṁ mukata ki'uṁ nahīṁ hō sakadā, āpaṇē āpa nū bihatara baṇā'uṇa la'ī ki'uṁ? Isa tōṁ ilāvā, jē kō'ī ādamī pi'āra karadā hai, tāṁ uha kurabānī dēṇa atē samajhautā karana la'ī ti'āra hai. Atē isa la'ī asīṁ ika bānē bahānē bārē gala kara rahē hāṁ.

"Huṇa bahuta muśakala pala hai"

ika gabhīra riśatē tōṁ bacaṇa dā ika muśakala pala sabha tōṁ āsāna atē sabha tōṁ parabhāvī tarīkā hai. Muśakala pala vakharē hō sakadē hana, kujha udāharaṇāṁ nū ujāgara karana la'ī iha kāfī hai: - Kama'tē tarakī. - Riśatēdārāṁ dī āmada. - Sihata dī māṛī sathitī. - Jā'idāda kharīdaṇā atē hōra vī bahuta kujha. Kō'ī vī muśakala palāṁ dē nāla ā sakadā hai, sirapha isa nū karanā cāhudē hō'ē kāfī hai.

"Maiṁ galatī'āṁ duharā'uṇa la'ī ti'āra nahīṁ hāṁ"

pichalē riśatē hara ādamī dī rūha vica gabhīra zaḵẖama chaḍa sakadē hana. Isa la'ī, uha ika navāṁ riśatā śurū karana atē dubārā zimēvārī sabhālaṇa tōṁ ḍaradē hana. Ajihā bahānā kujha khāsa hālatāṁ vica tarakapūrana jāpadā hai, para ithē ajībatāvāṁ vī hana. Isa muhāvarē nāla, bahuta sārē ādamī turata iha darasā'uṇa dī kōśiśa kara rahē hana ki uha navāṁ riśatā nahīṁ cāhudē. Atē jē kō'ī ādamī kisē womanrata nū pi'āra karadā hai atē usadī kadara karadā hai, tāṁ uha usa nū kadē isa tar'hāṁ dā muhāvarā nahīṁ kahēgā. Bēśaka, ithē apavāda hana, para ithē hara kō'ī sutatara taura'tē phaisalā laindā hai. Ka'ī vāra ādamī nū ṭhīka hōṇa la'ī samēṁ dī zarūrata hudī hai.

Vigi'ānī'āṁ nē dasi'ā hai ki niratara nīnda dī ghāṭa vadhērē bhāra dē virudha laṛā'ī nū kivēṁ prabhāvata karadī hai

Iha sābata hō'i'ā hai ki nīnda dī niratara kamī dā sarīra atē manukha dī tadarusatī'tē sabha tōṁ māṛā prabhāva paindā hai.

Māhara dina vica ghaṭō ghaṭa 7-8 ghaṭē sauṇa dī siphāraśa karadē hana, nahīṁ tāṁ vadhērē bhāra tōṁ chuṭakārā pā'uṇa dī'āṁ kōśiśāṁ vi'aratha hō jāṇagī'āṁ, bhāvēṁ tusīṁ sahī khurāka dī pālaṇā karō.

Rāta dē ārāma dī ghāṭa karakē hī ika vi'akatī vadhērē kailōrī dā sēvana karana la'ī majabūra hudā hai. Natījē vajōṁ, nīnda dī ghāṭa vādhū pauṇḍāṁ vica badala jāndī hai, para iha bilakula nahīṁ.

Nīnda dī ghāṭa

Isa dā nakārātamaka prabhāva camaṛī'tē prabhāva vica vī paindā hai: Iha bu acceleāpē dī tēzī nāla vadhaṇa dē mechangāṁ nū cālū karadā hai. Isa tōṁ ilāvā, nākāfī nīnda dila dī'āṁ samasi'āvāṁ vala lai jāndī hai, atē vadhērē bhāra dē nāla, isa sathitī vica daurā paiṇa jāṁ dila dā daurā paiṇa dē jōkhama nū vadhā'undā hai. Nīnda dī lagātāra ghāṭa kārana hāramōnala vighana dē kārana kama karana vica ghaṭa hōṇā vī mahatavapūrana hai. Ajihī sathitī vica, rāta ​​nū kāfī arāma nā milaṇa nāla galūkōza asahiṇaśīlatā atē inasulina savēdanaśīlatā vica kamī āvēgī.

Kauphī dī khapata nū ghaṭa karanā kadōṁ zarūrī hai. Ḍākaṭarāṁ nē 5 kārana dasē

Ḍākaṭarāṁ nē 5 kārana dasē, jinhāṁ dī khōja isa gala dī niśānī vajōṁ kama karadī hai ki kauphī dī varatōṁ nū sīmata karana dā samāṁ ā gi'ā hai.

Ḍākaṭara pīṇa vālē lābhadā'ika guṇāṁ atē izata tōṁ parahēza nahīṁ karadē, jō ki ucita mātarā vica dhi'āna vadhā'undā hai atē sarīra vica pācaka kiri'āvāṁ dē vigāṛa nū rōkadā hai.

Hālāṅki, pahilāṁ hī isa dī bahuta zi'ādā varatōṁ nāla, gabhīra sihata samasi'āvāṁ paidā hō sakadī'āṁ hana. Ika kapa kauphī pīṇa tōṁ bā'ada pēṭa vica darada, jalaṇa sanasanī atē pēṭa vica kaṛavala hōṇa dī sathitī vica isa dī mātarā nū sīmata karanā zarūrī hai. Isa sathitī vica, natījē gaisaṭarā'īṭasa atē hōra gaisaṭarō'iṭēsaṭā'īnala bimārī'āṁ vica badala sakadē hana.

#Kāphī

Ihō hī ṭaicīkāraḍi'ā (dila dī lagātāra kiri'āśīla tāla vica kama) nāla kītā jāṇā cāhīdā hai. Pācana vikāra la'ī, isa tatha dē kārana ki kauphī dā ika halakē para julāba prabhāva hai. Jadōṁ hatha dē kabaṇa dā patā lagā'i'ā jāndā hai, isa tatha dē kārana ki kauphī naravasa praṇālī nū utējita karadī hai. Atē akhīra vica, iha ika sira darada, vaisōkanasaṭrikaśana atē niratara thakāvaṭa dī sathitī vica kauphī dī varatōṁ nū sīmata karanā mahatavapūraṇa hai, jō ki kāphī dī duravaratōṁ dē kārana vī hō sakadā hai. Ḍākaṭara ika dina vica 3 kapa tōṁ zi'ādā kauphī pīṇa dī siphāraśa nahīṁ karadē, ki'uṅki isa tar'hāṁ dī dara nāla pīṇa nū zahira vica badali'ā jā sakadā hai.

Janūnavādī vicārāṁ tōṁ kivēṁ chuṭakārā pā'i'ā jāvē. Vigi'ānī'āṁ dī'āṁ siphāraśāṁ

Kōlōrāḍō yūnīvarasiṭī dē amarīkī vigi'ānī'āṁ nē ika navīṁ takanīka pēśa kītī hai jō tuhānū janūnavādī vicārāṁ tōṁ chuṭakārā pā'uṇa dī āgi'ā didī hai.

Tatū vigi'ānī'āṁ nē kujha vicārāṁ nū dūji'āṁ nāla tabadīla karana dī prakiri'ā nū ṭaraika karana vica kāmayāba kītā, natījē vajōṁ uha unhāṁ tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica sakārātamaka prabhāva prāpata karana vica kāmayāba hō'ē.

Prayōga vica hisā laiṇa la'ī, 60 vālaṭī'arāṁ nū bulā'i'ā gi'ā sī, jinhāṁ nū pahilāṁ ika aima'āra'ā'ī la'ī bhēji'ā gi'ā sī, atē phira vakha-vakha vasatū'āṁ, lōkāṁ atē hōra rōzānā dē driśāṁ dī'āṁ tasavīrāṁ dēkhaṇa la'ī majabūra kītā gi'ā sī. Hara tasavīra dē viśalēśaṇa vica cāra saikiḍa laga ga'ē.

Nerōbā'i'ōlōjisaṭa

Isa samēṁ, vālaṭī'arāṁ nū kisē bāharalī cīza bārē sōcaṇā pi'ā, atē āma taura tē hara kisama dē vicārāṁ nū dabā'uṇa dī kōśiśa vī kītī ga'ī. Isa cāla nē dūjē vicārāṁ tēzī nāla badalaṇā sabhava baṇā'i'ā, atē nakārātamaka sōca tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica vī sahā'itā kītī. Para usē samēṁ, vigi'ānī isa siṭē tē pahucē ki akhautī"tabadīlī" atē sōca dī"saphā'ī" inī prabhāvaśālī nahīṁ sī. Janūnavādī vicārāṁ nū"dabā'uṇa" la'ī vadhērē samēṁ dā āraḍara li'ā, para isa nū vadhērē jitaṇa vālī raṇanītī kihā jāndā sī. Tatha iha hai ki usa tōṁ bā'ada, dimāga nū āsānī nāla navīṁ jāṇakārī milī.

9 Bhōjana jō tuhānū navēṁ sālāṁ'tē zi'ādā nahīṁ varataṇē cāhīdē

Labē samēṁ tōṁ uḍīka rahē navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ ā'uṇa vālī'āṁ hana. Ika jādū'ī samāṁ jadōṁ iha lagadā hai ki bilakula sabha kujha sabhava hai. Tuhānū sirapha khāṇa pīṇa atē sāvadhānī'āṁ bārē sāvadhāna rahiṇa dī zarūrata hai tāṁ ki pēṭa nū zi'ādā bhāra nā pavē.

Asīṁ tuhānū dasaṇā cāhudē hāṁ ki kihaṛē khāṇē'tē pābadī lagā'ī jāṇī cāhīdī hai.

1. Maiṇḍarinasa.

Bināṁ kisē ṭain̄jarā'īna dē navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ dī kalapanā karanā muśakala hai. Uha su'ādī atē khuśabūdāra nibū phala hana jō zarūrī tēlāṁ nāla bharapūra hana. Isa tōṁ ilāvā, unhāṁ vica “hamalāvara” miśaraṇa hudē hana jō lēsadāra jhilī nū ciṛa sakadē hana. Inhāṁ phalāṁ dī zi'ādā mātarā dukhadā'ī atē gaisaṭarā'īṭasa dā kārana baṇa sakadī hai.

2. Mē'anīza.

Isa utapāda dā sabha tōṁ pahilāṁ nukasāna isadī kailōrī samagarī hai. Jē asīṁ kalāsika mē'anīza laindē hāṁ, tāṁ isa dē 100 grāma vica lagabhaga 600 kailasī pratīśata hudā hai. Isa tōṁ ilāvā, isa vica carabī vī zi'ādā hudī hai. Mē'anīza khapata tōṁ bā'ada ṭuṭa jāndī hai atē kōlēsaṭrōla dē padhara vica vādhā vala agavā'ī karadī hai. Nāla hī, tusīṁ mē'anīza nū bhūrē'tē nahīṁ li'ā sakadē, jivēṁ ki iha cikana pakā'uṇa vēlē hudā hai. Asīṁ akasara salāda atē sanaikasa vica mē'anīza śāmala karadē hāṁ, para isadā zi'ādā hisā badahazamī, matalī atē ithōṁ taka ki ka.Vā'uṇa vala lai jāndā hai.

#Duravivahāra

3. Kāphī.

Navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ daurāna, sāḍē vicōṁ bahuta sārē sāḍī nīnda dē tarīki'āṁ nū tōṛadē hana. Kāphī ika anaukhā pīṇa vālā ḍarika hai jō kujha samēṁ la'ī nīnda tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica sahā'itā karadā hai. Isa ḍarika nāla akasara kapāṁ nū bharanā dimāgī praṇālī nū ōvaralōḍa kara sakadā hai. Iha ciṛaciṛēpana, udāsīnatā, atē ithōṁ taka ki arīthamī'āsa dē vikāsa dā kārana baṇa sakadā hai.

4. Lāla kaivī'ara.

Jē tusīṁ chōṭē hisi'āṁ vica kudaratī lāla kaivī'ara khāndē hō, tāṁ isa dē lābha bē'ata hana. Para rōzānā lūṇa dā sēvana nā karana la'ī, vadha tōṁ vadha 3 saiṇḍavica khāṇa dī āgi'ā hai. Zi'ādā khāṇa nāla guradē zi'ādā hō sakadē hana. Sarīra vica tarala dī khaṛōta aiḍīmā vala jāndī hai, jō ki savērē viśēśa taura tē dhi'āna dēṇa yōga hudī hai.

5. Ṭamāṭara.

Saradī'āṁ vica ṭamāṭara khāṇa dī siphāraśa nahīṁ kītī jāndī. Ṭamāṭara zahirīlē miśaraṇa nū nā sirapha miṭī tōṁ, balaki havā tōṁ vī jazaba kara sakadē hana. Zi'ādā ṭamāṭara laiṇa nāla imi.Na sisaṭama kamazōra pai sakadā hai, atē nāla hī bhukha vī ghaṭa sakadī hai.

6. Paikēja vica jūsa.

Kī tusīṁ jāṇadē hō ki kō'ī vi'akatī jinā zi'ādā miṭhē śarāba pīvēgā, ōnā hī usanū pi'āsa mahisūsa hōvēgī. Jē asīṁ phalāṁ dē jūsāṁ bārē gala karī'ē, tāṁ unhāṁ dā pācaka'tē vī māṛā prabhāva paindā hai. Unhāṁ vica bilakula kō'ī upayōga nahīṁ hai, ika niratara rasā'iṇa atē ika vaḍī mātarā vica cīnī. Isa nāla śūgara dā vikāsa hō sakadā hai.

7. Ālū.

Iha sathāpata kītā gi'ā hai ki saradī'āṁ vica, ālū dī cōṇa dhi'āna nāla kītī jāṇī cāhīdī hai. Ākharakāra, pugari'ā atē harē kada nahīṁ khā'ē jā sakadē. Unhāṁ vica zahira hudā hai jō manukhī sarīra la'ī ḵẖataranāka hudā hai. Jē tusīṁ pakā yakīna nahīṁ rakhadē ki ṭēbala tē ālū ādaraśa hana, tāṁ isa tōṁ bihatara hai ki tusīṁ phira tōṁ isa davā'ī nū nā la'ō.

8. Caukalēṭa.

Asīṁ pahilāṁ hī isa bārē gala kītī hai ki kisa tar'hāṁ cākalēṭa khuśī dē hāramōnasa dē utapādana nū utaśāhata karadī hai. Navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ daurāna cagē mūḍa nālōṁ vadhī'ā hōra kī hō sakadā hai? Para caukalēṭa dī vadhērē mātarā ailarajī dā kārana baṇa sakadī hai, atē nāla hī driśaṭīgata kamazōrī nū bhaṛakā'undī hai.

9. Ragē harē maṭara.

Inhāṁ maṭarāṁ dā nukasāna iha hai ki inhāṁ vica bahuta sārā lūṇa hudā hai atē iha praphulata hōṇa dā kārana vī baṇa sakadē hana. Tuhānū isa dī varatōṁ nū sīmata karana dī kōśiśa karanī cāhīdī hai.

Dōsatāṁ valōṁ māṛā cuṭakalā: Ādamī dī 30 vēṁ janamadina tē mauta hō ga'ī

Yūkē vica, dōsatāṁ dē ika asaphala cuṭakalē dē kārana, 30 sālā sā'īmana hōlaḍara dī ika hādasē vica mauta hō ga'ī.

Iha jāṇi'ā jāndā hai ki ādamī nē āpaṇā janama dina isa dina manā'i'ā. Iha sathānaka ṭailīvizana cainalāṁ du'ārā ripōraṭa kītā gi'ā hai.

Isa la'ī, iha jāṇi'ā gi'ā ki igalaiṇḍa dē vasanīka nē āpaṇē 30 vēṁ janamadina nū āpaṇē dōsatāṁ nāla kiśatī'tē jā kē manā'uṇa dā phaisalā kītā. Hālāṅki, dōsatāṁ nē kisē samēṁ janamadina muḍē nū khēḍaṇa dā phaisalā kītā. Acānaka unhāṁ nē usa nū pāṇī vica dhaka ditā, jisadī usanū zarūra umīda nahīṁ sī. Uha ādamī tairana dē yōga sī, para jadōṁ uha vāpasa kiśatī utē caṛhana lagā tāṁ usanē prōpailara tē phaṛa li'ā.

#Māṛāmazāka

Iha pēca rukaṇa tōṁ bā'ada hī isanū bāhara ka.Ṇā sabhava sī. Usa ādamī nū turata ḍākaṭarī sahūlata la'ī lijā'i'ā gi'ā. Ḍākaṭarāṁ nē unhāṁ dī pūrī kōśiśa kītī para uha usanū bacā nahīṁ sakē. Uha vaḍī mātarā vica lahū dē nukasāna nāla mari'ā.

Kihaṛī'āṁ 7 sadhāraṇa ādatāṁ tuhānū 100 sāla taka jī'uṇa vica sahā'itā karanagī'āṁ

Kujha lōkāṁ la'ī, ika sadī dā jī'uṇā ika asabhava miśana jāpadā hai, para iha sabhava hai.

Tatha iha hai ki tuhānū āpaṇē jīvana nū vadhērē zimēvārī atē sucēta approachga nāla pahucaṇa dī zarūrata hai.

Isa sathitī vica, tusīṁ āpaṇā 100 vāṁ janamadina manā sakadē hō. Labē samēṁ dī prāpatī la'ī kihaṛē rāza sāḍī madada karanagē:

#Ādata

1. Cāha.

Jē tusīṁ pūrabī atē bhāratī śatābadī'ā nū vēkhadē hō, tāṁ uha hamēśāṁ vaḍī mātarā vica cāha pīndē hana. Ika uca guṇavatā vālē kudaratī utapāda nū tarajīha ditī jāndī hai jō ika ṭīpōṭa vica baṇā'ī jāndī hai. Isa sathitī vica, pīṇa dī kisama atē kisama huṇa mahatavapūrana bhūmikā nahīṁ nibhā'ēgī: Mukha gala iha hai ki niyamita taura'tē cāha pīṇī cāhīdī hai.

2. Turanā.

Iha mani'ā jāndā hai ki tadarusata rahiṇa la'ī tuhānū dina vica ghaṭō ghaṭa 20 miṭa turana dī zarūrata hai. Hālāṅki, labī zidagī jī'uṇa la'ī iha kāfī nahīṁ hai. Ghaṭō ghaṭa ika ghaṭē la'ī tāzī havā vica calaṇā vadhī'ā rahēgā.

3. Paṛhanā.

Ku'āliṭī sāhita dā dhanavāda, sāḍē dimāga paṛhana vēlē niratara kama karadē hana. Jē lēkhaka mahatavapūraṇa viśē ubhāradā hai atē sōcaṇa vālē pāṭhaka dī vicāra vaṭāndarē la'ī bulā'undā hai, tāṁ iha nā sirapha baudhika gatīvidhī dī guṇavatā nū sudhārana la'ī lābhadā'ika hai. Iha alazā'īmaraza jihī gabhīra bimārī tōṁ bacā'a vica madada karadā hai.

4. Cagā riśatā.

Vigi'ānī iha patā lagā'uṇa vica kāmayāba rahē ki kisē azīza dē nāla japhī, cumaṇa atē sadabhāvanātamaka sabadha sāḍī jidagī nū lamā karadē hana. Isa la'ī, tuhānū zahirīlē sabadhāṁ'tē āpaṇā kīmatī samāṁ barabāda nahīṁ karanā cāhīdā. Dunī'āṁ unhāṁ lōkāṁ nāla bharī hō'ī hai jō tuhānū khuśī'āṁ atē pi'āra dēṇagē.

5. Pōśaṇa.

Nukasānadēha bhōjana atē labī umara anukūla nahīṁ hana. Isa la'ī, iha cuṇanā mahatavapūraṇa hai ki sāḍē la'ī sabha tōṁ pi'ārā kī hai: Miṭhē sōḍē dē nāla pharā'ī dī sēvā, jāṁ sāḍē pichalē sālāṁ dī ucā'ī tōṁ bhavikha nū dēkhaṇa dā maukā. Dhi'āna nāla khurāka dē gaṭhana taka pahucaṇa dī kōśiśa karō.

6. Dila.

Ōnakōlōjī atē śūgara dē ḵẖatarē dē bāvajūda, kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī dī'āṁ bimārī'āṁ akasara acānaka mauta dā kārana hudī'āṁ hana. Sihatamada jīvana śailī dī agavā'ī karō, balaḍa praiśara atē kōlaisaṭrōla dē padharāṁ dī nigarānī karō, atē niyamata taura'tē āpaṇē ḍākaṭara nāla jā'ō.

7. Sihatamada nīnda.

Mahatavapūraṇa muṛa sathāpatī prakiri'āvāṁ rāta nū ārāma dē daurāna hudī'āṁ hana. Isa la'ī, nīnda'tē dina vica ghaṭō ghaṭa 8 ghaṭē bitā'uṇē zarūrī hana. Kudaratī bisatarē dē nāla ika ku'ālaṭī bisatarē tē sau'ō.

Vigi'ānī'āṁ nē bhukha miṭā'uṇa dā tarīkā labha li'ā hai

Mi Munnikha ḍā'ibaṭīza saiṇṭara dē jaramana vigi'ānī'āṁ nē bhukha miṭā'uṇa dā ika tarīkā labha li'ā hai.

Isa samēṁ, prayōga sirapha laibāraṭarī cūhē atē bāndarāṁ dī bhāgīdārī nāla kītā gi'ā sī, para khōjakaratāvāṁ nē iha siṭā ka.̔I'ā ki ika viśēśa hāramōna dī śurū'āta lōkāṁ nū mōṭāpē virudha laṛana vica sahā'itā karēgī.

Nirīkhaṇa dē daurāna, vigi'ānī'āṁ nē cūhē atē bāndarāṁ nū ika hāramōna nāla ṭīkā lagā'i'ā jō bhukha nū dabā'undā hai, jisa nāla cūhi'āṁ atē prā'īmaiṭasa nū prāpata karanā nā sirapha bhukha dī kamī, balaki bhāra vī ghaṭa hō'i'ā. Inhāṁ khōjāṁ nē vigi'ānī'āṁ nū manukhī sihata utē hāramōna dē prabhāvāṁ bārē khōja jārī rakhaṇa atē adhi'aina karana la'ī prēri'ā.

#Bhukha

Ajihā karana la'ī, maujūdā adhi'aināṁ dā viśalēśaṇa karanā zarūrī sī jisa vica uha lōka śāmala sana jō mōṭē jāṁ bhāra vālē sana. Nirīkhaṇa avadhī dē daurāna, bhāgīdāra khāṇē tōṁ pahilāṁ atē bā'ada vica unhāṁ dē satuśaṭa hāramōna dē padhara nū māpaṇa la'ī jāṇē jāndē sana. Iha patā cali'ā ki āma bhāra vālē marīzāṁ vica, khāṇa tōṁ bā'ada iha padhara vadhi'ā. Para zi'ādā bhāra jāṁ mōṭāpē vālē marīzāṁ vica, iha sūcaka ghaṭa gi'ā, jisa nāla iha siṭā ka possibleṇā sabhava hō'i'ā ki iha bhukha dī bhāvanā nū asamaratha baṇā'uṇa vica prabhāvaśālī hai.

Vigi'ānī'āṁ nē dasi'ā hai ki dharatī kinē sāla rahiṇa yōga rahēgī

Vigi'ānī'āṁ nē isa bārē gala kītī ki dharatī manukhī sabhi'atā dī hōnda la'ī kinē sāla suitableukavīṁ rahēgī.

Khōja dē daurāna, ika pūrī tar'hāṁ utaśāhajanaka javāba ditā gi'ā sī, jō grahi dī agāmī atē nazadīkī mauta bārē pahilāṁ kītī ga'ī sākhī pūrava-anumānāṁ nū pūrī tar'hāṁ khatama kara didā hai.

Hōra 3 araba sālāṁ la'ī, dharatī dā mausama jīvana dē sārē jāṇē jāndē prakāra dī maujūdagī dī sabhāvanā nū surakhi'ata rakhēgā. Isa la'ī, kisē nū galōbala mausamī tabadīlī'āṁ atē tabāhī tōṁ ḍaranā nahīṁ cāhīdā, ki'uṅki dharatī bahuta labē samēṁ la'ī rahiṇa yōga rahēgī.

#Dharatī

Jivēṁ ki asapaśaṭa driśaṭīkōṇa dī gala hai, iha grahi dī sataha'tē jīvana vica rukāvaṭa pā'uṇa la'ī nāṭakī mausama vica tabadīlī'āṁ lavēgī. Usē samēṁ, māhara hairāna sana ki maujūdagī dē inē labē arasē daurāna, dharatī maujūdā jīvaṇa rūpāṁ dē vikāsa atē rakha-rakhā'a la'ī anukūla tāpamāna nū baṇā'ī rakhaṇa vica saphala rahī. Jivēṁ ki mausamī hālatāṁ vica tēza atē inakalābī tabadīlī la'ī, adarūnī prakiri'āvāṁ dē kārana iha bilakula nahīṁ hō sakadē. Isadē la'ī, kisē kisama dē pulāṛa ābajaikaṭa nāla ika ṭakara hōṇī cāhīdī hai. Atē ākharī ajihī'āṁ tabadīlī'āṁ, jihaṛī'āṁ 70% jīvaṇa cīzāṁ nū khatama kara ditī'āṁ, lagabhaga 60 milī'ana sāla pahilāṁ hō'ī'āṁ atē iha bāharī kārakāṁ dē kārana vī hō'ī'āṁ.

Āpaṇē riśatēdārāṁ dē 6 tarīkē āpaṇē riśatē vica ika asala ādamī vāṅga mahisūsa kara sakadē hana

 Sabadhāṁ vica, bhūmikāvāṁ dī vaḍa ika pramukha bhūmikā adā karadī hai. Atē bhāvēṁ ika arata nētā dī padavī laindī hai atē hara cīza nū niyatarita karadī hai, usa nū āpaṇē ādamī dī'āṁ bhāvanāvāṁ atē ichāvāṁ bārē sōcaṇā cāhīdā hai.

Jē kō'ī ādamī amīra atē mazabūta ​​mahisūsa nahīṁ karadā, tāṁ uha ātama-viśavāsa gu'ā dēvēgā atē riśatē vica nākhuśa hō jāvēgā. Isa la'ī, āpaṇē pi'ārē nū asala ādamī vāṅga mahisūsa karana dē 6 tarīki'āṁ bārē sikhaṇā mahatavapūraṇa hai.

Agavā'ī mahatavapūrana hai

agavā'ī hamēśāṁ ka'ī cīzāṁ dī viśēśatā hudī hai. Hara ādamī nū cāhīdā hai: - Hukama karana la'ī. - Bacā'ō. - Madada karanā. - Līḍa. Bēśaka, isa dā iha matalaba bilakula nahīṁ hai ki ika weakrata kamazōra atē asurakhi'ata hōṇī cāhīdī hai, tusīṁ hamēśāṁ cālāṁ la'ī jā sakadē hō. Udāharaṇa la'ī, ki'uṁ nā ādamī nū ghara vica kujha prakiri'āvāṁ dā prabadhana karana di'ō? Cusata womenratāṁ ika ādamī nū turata dasadī'āṁ hana ki uha kithē hukama dē sakadā hai, atē jithē nā jāṇā cagā hai. Sabha tōṁ sadhārana udāharaṇa: Ika herselfrata āpaṇē la'ī kapaṛē kharīdadī hai atē ghara vica āraḍara rakhadī hai, atē ika ādamī muramata dī yōjanā baṇā'undā hai atē paisē dī bacata karadā hai. Hara ādamī nū riśatē vica āpaṇī vakharī mahatatā mahisūsa karanī cāhīdī hai.

#Pasadīdā

Ika ādamī nū āsa pāsa hōṇā cāhīdā hai

marada nū āpaṇē nēṛē rakhaṇa dī kōśiśa karana dā kō'ī aratha nahīṁ, femalerata cālāṁ dī varatōṁ karadi'āṁ, iha kadē vī lōṛīndā natījā nahīṁ dēvēgā. Isa samēṁ sabha tōṁ sarabōtama atē prabhāvaśālī methodga hai basa rahiṇa dē ārāmadēha hālāta paidā karanā. Ādamī nū ghara jāṇā cāhīdā hai. Atē jē iha sathitī nahīṁ hai, tāṁ kī agē vālē sabadhāṁ vica kō'ī tuka hai?

Ika nā'ika hōṇā cāhīdā hai

ithōṁ taka ki ika kamazōra ādamī āpaṇē dūjē adha la'ī asala sahā'itā baṇanā cāhudā hai. Atē ithē bahuta sārī'āṁ.Ratāṁ hairāna hōṇagī'āṁ, ki'uṅki hara kō'ī ajihī bhāvanā paidā kara sakadā hai. Iha kujha lābhāṁ dī praśasā karana jāṁ ujāgara karana la'ī kāfī hai. Viśavavi'āpī vākānśa dī'āṁ ka'ī udāharaṇāṁ hana: - "Tusīṁ mērī dēkhabhāla kara rahē hō." - "Mainū khuśī hai ki tusīṁ mērē nāla hō." - "Tuhāḍē kōla utama gi'āna hai, maiṁ tuhānū suṇa kē khuśa hāṁ." Kī ihō jihē vākāṁ nū kahiṇā muśakala hai? Atē unhāṁ nū suṇadi'āṁ, kō'ī vī vi'akatī āpaṇī tākata atē ikasāratā mahisūsa karēgā.

Ika womanrata nū dūji'āṁ du'ārā lōṛīndā hōṇā cāhīdā hai

īrakhā ika bhāvanā hai jō hamēśā riśatē vica rahiṇī cāhīdī hai. Pi'āra kā'ima rakhaṇa la'ī, ika ādamī nū iha mahisūsa karanā cāhīdā hai ki mazabūta ​​saikasa dē dūjē maimbara vī inrata vica ḍūghī dilacasapī lai rahē hana. Para, ithē iha mahatavapūraṇa hai ki isa nū vadhērē nā karō. Ika ādamī nū sirapha dūji'āṁ dē hitāṁ nū vēkhaṇā cāhīdā hai, ika womanrata nū jāṇabujha kē īrakhā nahīṁ karanī cāhīdī, ki'uṅki iha riśatē nū khatama kara sakadī hai.

Tuhānū ika ādamī nū prērita karana dī zarūrata hai

itihāsa bahuta sārī'āṁ misālāṁ nū jāṇadā hai jadōṁ manukha āpaṇē pi'ārē lōkāṁ la'ī athāha ucā'ī'āṁ nū prāpata karadā hai. Para ajihā hōṇa la'ī, usanū prērita hōṇa dī zarūrata hai, atē alōcanā nahīṁ, jinē huṇē hana. Hara relationshipsrata sabadhāṁ vica ikasuratā labhaṇa dē samaratha hai, mukha gala iha hai ki ādamī nū prērita karana dē tarīki'āṁ dī bhāla karana tōṁ ḍaranā nahīṁ.

Ghara mahatavapūrana hai

kī kō'ī ādamī usa ghara vāpasa jāṇā cāhudā hai jithē kō'ī nigha atē dilāsā nā hōvē? Iha ghara dā ārāma hai jō mukha kārana hai ki ādamī āpaṇē cuṇē hō'ē la'ī pi'āra atē satikāra ki'uṁ baṇā'ī rakhadā hai. Ghara ā'undē hō'ē, uha turata samajha jāvēgā ki uha isa jīvana vica kōśiśa kara rihā hai bilakula nahīṁ vi'aratha.

Lōka gharāṁ vica kivēṁ rahidē hana jō ijīnī'arāṁ dē galata hisāba nāla"ḍiga rahē rizarava" vica badala ga'ē hana

 

#Ḍigaṇārizarava

Aiṭalāṇṭika mahānsāgara (brāzīla) dē taṭa'tē sathita saiṇṭōsa śahira ka'ī sālāṁ tōṁ nā sirapha kāphī la'ī prasidha hai atē isa khētara dā mukha samudarī phāṭaka hōṇa karakē, isa nū"ḍiga rahē gharāṁ dē rizarava" vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai. Atē iha kisē dā zālama mazāka jāṁ rūpaka nahīṁ hai. Jivēṁ ki iha gala sāhamaṇē ā'ī, adhī milī'ana dē śahira vica lagabhaga sau ucī'āṁ imāratāṁ śabada dē śābadika arathāṁ vica kurasī'āṁ ga'ī'āṁ sana. Kujha thāvāṁ tē, cōṭī dē bidū dā rōla 3 mīṭara tōṁ vadha pahuca jāndā hai atē nagī akha la'ī dikhā'ī didā hai. Atē sabha tōṁ bhaiṛī gala iha hai ki sivala ijīnī'arāṁ dī'āṁ kula durācārāṁ nē śahira dē vasanīkāṁ nū hamēśā ḍara vica rahiṇa la'ī majabūra kītā, ki'uṅki kō'ī nahīṁ jāṇadā ki"acānaka" ghara kinā cira isa ahudē'tē ṭika sakadā hai.

#Ḍigaṇāghara

Pīsā dē maśahūra līniga ṭāvara dē bārē kauṇa nahīṁ jāṇadā, jō ki ka'ī sau sālāṁ tōṁ ika mīnāriga aiṅgala tē khaṛā hai, para phira vī isadī asādhāraṇa dikha nāla sānū khuśa karadā hai. Iha architectān̄cāgata samāraka ka'ī sālāṁ taka calēgī jē sahī cga nāla dēkhabhāla kītī jāndī hai, paratū ajihī āśāvādī sabhāvata satōsa dē aiṭalāṇṭika taṭa'tē brāzīla dē sudara kasabē vica sathita ghaṭa-jāṇē jāndē"ākaraśaṇa" la'ī upalabadha nahīṁ hai. Uthē, pichalī sadī dē madha vica baṇī'āṁ lagabhaga sārī'āṁ ucī'āṁ imāratāṁ khisakaṇa atē cīraṇī'āṁ śurū hō ga'ī'āṁ, "ḍiga rahē makānāṁ dā bhaḍāra" baṇa ga'ī'āṁ.

Ṭē.̔Ē ghara

Iha vilakhaṇa nazārā kinārē tōṁ vēkhi'ā jā sakadā hai, atē isa tabāhī dē paimānē dī kalapanā karanā muśakala nahīṁ hai. Atē iha bhūcāla jāṁ tūphāna tōṁ bā'ada nahīṁ, sivala ijīnī'arāṁ dī'āṁ galata galatī'āṁ kārana hō'i'ā hai. Nōvāṭa.Āra.Yū sapādakāṁ dē anusāra, 1968 taka śahira vica bināṁ imārata dē kōḍāṁ dē takarībana ika sau gaiga sakrā'īpara baṇā'ē ga'ē sana, ki'uṅki iha dēśa vica maujūda nahīṁ sana. Isa tōṁ ilāvā, kō'ī vī unhāṁ miṭī dī sathitī dī paṛatāla nahīṁ kara rihā sī jisa tēzī nāla niramāṇa dī yōjanā baṇā'ī ga'ī sī.

Jhuki'ā ghara

Natījē vajōṁ, ika chōṭē jihē kinārē tē atē śahira dē kēndara vica, bahuta sārē apāraṭamaiṇṭa bilaḍigāṁ rātō rāta vadhī'āṁ, ika dūjē dē bahuta nēṛē, ki'uṅki rihā'iśa dā ajihā prabadha hamēśā mahatavapūraṇa hudā hai. Iha darasā'undē hō'ē ki iha ika taṭa dī rēkhā hai, iha kisē la'ī kō'ī hairānī dī gala nahīṁ sī ki asathira rētalī-miṭī vālī miṭī'tē niramāṇa cala rihā hai, para kujha nahīṁ kītā gi'ā. Hālāṅki sunahirī rēta nē satōsa nū"ḍiga rahī'āṁ imāratāṁ dā śahira" vica nahīṁ badali'ā. Isa"ḍānsa" dā dōśī miṭī sī, jō sirapha 7 mīṭara dī ḍūghā'ī'tē pi'ā hai. Usē samēṁ, palāsaṭika dī miṭī dī parata 30-40 mīṭara taka pahuca jāndī hai, jisadā bhārī structuresān̄ci'āṁ dī sathiratā'tē nukasānadēha prabhāva hudā hai. Jē ḍivailapara lōbhī nahīṁ hudē atē makāna ika dūjē dē nēṛē rakha didē, tāṁ sathitī inī nāzuka nahīṁ hudī. Para ki'uṅki ithē kō'ī niyama nahīṁ sana, unhāṁ nē sabha kujha usē tar'hāṁ baṇā'i'ā jithē uha cāhudē sana, isa la'ī zi'ādātara māmali'āṁ vica unhāṁ nē āpaṇē āpa nū sirapha 4-5 mīṭara ḍūghē ṭō'ē baṇā'uṇa taka sīmata kara ditā, isa gala dī paravāha nahīṁ ki agē kī vāparēgā. Ajihī lāparavāhī nē bahuta jaladī āpaṇē āpa nū mahisūsa kara li'ā, navīṁ imāratāṁ dē cālū hōṇa dē kujha tina sālāṁ bā'ada, ucī'āṁ-ucī'āṁ imāratāṁ ḍubaṇa lagī'āṁ. Atē jē pahilē sālāṁ vica iha āma kasabē dē lōkāṁ nū dikhā'ī nahīṁ didā sī, tāṁ 3 mīṭara taka phailaṇa vālē uparalē gharāṁ vicōṁ ika dā rōla sirapha anhē hī nahīṁ vēkhi'ā jā sakadā sī. Ghaṭanā dē isa vārī tōṁ bā'ada, adhikārī jāga ga'ē atē chōṭē-nīnha niramāṇa tē pābadī lagā ditī. Tada ika nusaḵẖā pragaṭa hō'i'ā ki kō'ī vī bahumazilā imāratāṁ 50 mīṭara dē ilesēra tē lagā'ī'āṁ jāṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana, atē isadē bā'ada hī ika śakatīśālī nīnha baṇā'ī jāṇī cāhīdī hai. Para iha bā'ada vica sī, para aṇapachātē apāraṭamaiṇṭa bilaḍigāṁ atē daphatara dē karamacārī'āṁ dē"ḍānsa" karana vālē hazārāṁ vasanīkāṁ nū ajē vī khataranāka imāratāṁ vica rahiṇā atē kama karanā paindā hai, atē ka'ī dahāki'āṁ la'ī. Inhāṁ sacamuca bahādara lōkāṁ kōla basa kitē vī jāṇa dī kō'ī jag'hā nahīṁ hai, ki'uṅki “ḍiga rahē” akāśa gichī'āṁ vica ika apāraṭamaiṇṭa, daphatarāṁ jāṁ pracūna jag'hā vēcaṇā asabhava hai. Kasabē dē lōka sirapha umīda kara sakadē hana ki iha kēsa ika pūrī tar'hāṁ girāvaṭa nāla khatama nahīṁ hōvēgā. Khaira, uha pahilāṁ hī kacē pharaśāṁ, sakiwedḍa pharanīcara, tarala dā pūrā pi'ālā pā'uṇa dī asamarathā, gōla ābajaikaṭāṁ nū ika kōnē vica ghumaṇā ādi dē rūpa vica asuvidhāvāṁ dē ādī hana. Dilacasapa tatha: Gharāṁ dī bhīṛa ghaṭa hōṇa dē bāvajūda, śahira dē adhikārī unhāṁ nū rahiṇa la'ī bilakula surakhi'ata manadē hana atē kō'ī kāravā'ī nahīṁ karadē. Śahira dē bajaṭa vicōṁ ikō ika ghara baṇā'i'ā gi'ā hai jisa vica nūnisō mālazōnī imārata hai. Punara niramāṇa dā natījā mahatavapūraṇa akaṛā sī - 1.5 Milī'ana ḍālara, jō khazānē la'ī pratībadhita taura tē mahigā sī. Isa kārana, sārē gaṛha-gaṛha dā kama bada kara ditā gi'ā sī. Brāzīla nā sirapha āpaṇī su'ādī kauphī, garama jalavāyū, sunahirī bīca, śānadāra samudarī taṭavaratī khētara atē"ḍigaṇa vālā rizarava" la'ī prasidha hai, balaki isa dī'āṁ ragīna sabhi'ācāraka paraparāvāṁ la'ī vī maśahūra hai.

Janūnavādī vicārāṁ tōṁ kivēṁ chuṭakārā pā'i'ā jāvē: Vigi'ānī'āṁ nē ika sābata methodga kihā hai

Janūnavādī vicāra bahuta sārē lōkāṁ nū parēśāna karadē hana, ḵẖāsakara jē uha nākārātamaka bhāvātamaka dhāraṇāvāṁ hana.

Jē kujha nakārātamaka jāṇakārī avacētana padhara tē"pichōkaṛa" vica niratara kama kara rahī hai, tāṁ iha māṛē natījē vala lai jāndā hai.

Citā, ḍiparaiśana atē inasaumanī'ā varagī'āṁ samasi'āvāṁ dā vikāsa hōṇā śurū hō sakadā hai. Yūnā'īṭiḍa saṭēṭa dē vigi'ānī'āṁ nē janūnavādī vicārāṁ tōṁ chuṭakārā pā'uṇa la'ī ika rasatā labhaṇa dā phaisalā kītā. Māharāṁ dī khōja vidēśī iṭaranaiṭa sarōtāṁ du'ārā prakāśata kītī ga'ī sī.

#Dimāgīvicāra

Māhirāṁ nē bahuta prabhāvaśālī tarīki'āṁ dā patā lagā'uṇa la'ī vigi'ānaka tajarabē kītē. Sadhāraṇa vidhī nē āpaṇē āpa nū sabha tōṁ vadhī'ā dikhā'i'ā hai - nakārātamaka jāṇakārī nū sakārātamaka nāla badalaṇā. Tusīṁ āpaṇē dimāga tōṁ nakārātamaka sōca nū sirafa"ka simplyṇa" dī kōśiśa vī kara sakadē hō. Bēlōṛī jāṇakārī dē dimāga nū sāpha karana la'ī tuhānū sirapha ikāgaratā atē ichā śakatī du'ārā lōṛa hai. Isa takanīka dē prabhāva dī puśaṭī ika aima'āra'ā'ī maśīna tē kītī ga'ī hai. Jē tusīṁ cīzāṁ nū āpaṇā rasatā baṇā'uṇa didē hō atē dimāgī praṇālī nū naśaṭa karana la'ī janūnavādī vicārāṁ dī āgi'ā didē hō, tāṁ tusīṁ gabhīra taṇā'a dē vikāsa dī āgi'ā dē sakadē hō.

Vigi'ānī'āṁ nē patā lagā li'ā hai ki kōrōnāvā'irasa nāla dubārā lāga ki'uṁ hudī hai

Ḵẖabara vāra vāra sāhamaṇē ā'ī hai ki marīzāṁ nū kōrōnāvā'irasa dī lāga nāla dubārā rajisaṭaraḍa kītā gi'ā hai.

Iha ika kōjhā"hairānī" sī: Māharāṁ nē umīda jatā'ī ki lōka pratīrōdhakatā dā vikāsa karanagē.

Amarīkī vigi'ānī bimārī dē dubārā hōṇa dē ika sabhāvata kāranāṁ dā patā lagā'uṇa vica kāmayāba rahē. Māharāṁ dē siṭē vidēśī vigi'ānaka prakāśana du'ārā prakāśata kītē ga'ē sana. Kōviḍa -19 vica, khōja nū ika kōjhā phīcara mili'ā hai.

#Muṛalāga

Hōra bahuta sārī'āṁ khataranāka bimārī'āṁ (aica'ā'īvī, udāharaṇa vajōṁ) dī tar'hāṁ, kōrōnavā'irasa manukhī sarīra vica inī ḍūghā'ī nāla dākhala hōṇa dē yōga hudā hai ki iha jainēṭika padhara tē rahidā hai. Ajē taka iha patā nahīṁ laga saki'ā ki samasi'ā kinī gabhīra hai. Ākharakāra, jē aica'ā'īvī nāla samānatā pūrī hō jāndī hai, tāṁ kōviḍa -19 āpaṇē āpa nū marīza dē sarīra vica niratara adhāra tē prajanana kara sakadī hai. Khōja dē akaṛē ajē niraṇā'ika nahīṁ hana. Isa gabhīra mudē dā vadhērē visathāra nāla adhi'aina karana dī lōṛa hai. Hōra vā'irala inaphaikaśanāṁ dī tulanā vica, kōrōnāvā'irasa vadhērē cāpalasa baṇa gi'ā, ki'uṅki iha vi'akatī dē khuda ḍī'aina'ē vica luka jāndā hai.

11 Riśatē dī'āṁ ġalatī'āṁ jō gabhīra hō sakadī'āṁ hana

 Hara vi'akatī riśati'āṁ vica ġalatī'āṁ karadā hai, akasara isa nū samajhē bināṁ. Māharāṁ nē 11 mukha galatī'āṁ dī sūcī ti'āra kītī hai.

Unhāṁ vicōṁ kujha āma laga sakadī'āṁ hana, para asala vica uha vināśakārī hudī'āṁ hana.

Zidagī sirapha kisē azīza dī khātara

riśatā śurū karadē samēṁ, zi'ādātara lōka sirapha āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ'tē bharōsā karadē hana. Tarakaśīlatā atē su'āratha isa zidagī vica mahatavapūraṇa hana. Āpaṇē āpa nū pūrī tar'hāṁ āpaṇē āpa nū dē kē, tusīṁ āpaṇē āpa nū sadā la'ī gu'ā sakadē hō.

Asabhava la'ī uḍīka karō

uca umīdāṁ nē kisē vī riśatē nū barabāda kara ditā hai. Udāharaṇa dē la'ī, bahuta sārī'āṁ thinkratāṁ sōcadī'āṁ hana ki unhāṁ dā ādamī bahuta paisā kamā'uṇa dē yōga hō jāvēgā atē āpaṇē parivāra dā guzārā kara sakēgā. Asala zidagī vica, sabha kujha vakharā hō sakadā hai, ki'uṅki ika ādamī ika niyamata naukarī tē jāvēgā, jō sirapha averagesatana āmadanī li'ā'ēgā. Asabhava la'ī itazāra nā karō jāṁ yōjanāvāṁ baṇā'ō jō kadē saca nahīṁ hōṇagī'āṁ.

#Riśatē

Sōcō

āpaṇē āpa nū dhōkhā dēṇa atē kisē ghuṭālē nū bhaṛakā'uṇa dā sabha tōṁ āsāna tarīkā hai āpaṇē āpa tōṁ kujha li'ā'uṇā. Sadhārana udāharaṇa: Ika ādamī kama'tē dēra nāla hai, jisadā aratha hai ki uha dhōkhā khā rihā hai. Tusīṁ ika māmūlī jihī sathitī vica vī āpaṇē āpa nū bhaṛakā sakadē hō, isa la'ī vivādāṁ dī garaṭī hai.

Kō'ī sapūrana riśatā nahīṁ hudā

ādaraśa riśatē sirapha 3 thāvāṁ tē mila sakadē hana: - Kitābāṁ. - Philamāṁ. - Sōśala naiṭavaraka. Asala zidagī hamēśāṁ vakharī hudī hai. Ādaraśa riśatē maujūda nahīṁ hudē atē hō vī nahīṁ sakadē. Udāharaṇa dē la'ī, kī kisē vi'āhutā jōṛē nū milaṇā sabhava hai jisa nē kadē kō'ī dalīla dē daurāna talāka bārē gala nahīṁ kītī?

Ādamī dī'āṁ sārī'āṁ muśakalāṁ dā hala ka.̔Ō

Oftenratāṁ akasara caṛha jāndī'āṁ hana jithē uha kisē vī tarīkē nāla sahā'itā nahīṁ kara sakadī'āṁ, atē unhāṁ dē kamāṁ dā nukasāna hōvēgā. Zi'ādātara māmali'āṁ vica, ādamī dī gala suṇana atē usanū āpaṇā samarathana darasā'uṇa la'ī kāfī hai. Atē jē tusīṁ ika ādamī la'ī sārī'āṁ muśakalāṁ nū hala karadē hō, tāṁ uha āpaṇī ahimī'ata dī āpaṇī bhāvanā nū gu'ā'uṇā śurū kara dēvēgā.

Bhāvanāvāṁ āpaṇē kōla rakhō

jhagaṛē kisē vī riśatē dā anikhaṛavāṁ aga hudē hana. Jhagaṛi'āṁ dā dhanavāda, tusīṁ āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ atē asala ichāvāṁ darasā sakadē hō. Cusata womenratāṁ jāṇabujha kē hara cīja nū pragaṭa karana la'ī ghuṭāli'āṁ nū bhaṛakā'undī'āṁ hana jō unhāṁ dī'āṁ rūhāṁ vica jamhāṁ hudī'āṁ hana. Ādamī nahīṁ jāṇadē ki dimāga nū kivēṁ paṛhanā hai jāṁ adāzā lagā'uṇā, unhāṁ nāla sirapha sidhī galabāta hī lōṛīndē natījē nū prāpata karana vica sahā'itā karēgī.

Samajhautā nā karō

riśati'āṁ vica sihatamada savāratha nū hamēśā pahila ditī jāṇī cāhīdī hai. Para, ajihī'āṁ sathitī'āṁ hudī'āṁ hana jadōṁ tuhānū āpaṇē sāthī vala jāṇa dī zarūrata hudī hai. Jē kisē riśatēdārī vica kō'ī vī dēṇa dē yōga nahīṁ hudā, tāṁ uha kujha sālāṁ vica zarūra ḍiga jāṇagē.

Hara cīza vica hisāba

kī kisē ādamī dī rā'i nāla sahimata hōṇā sabhava hai jē iha asavīkāranayōga hai? Niratara sahimatī nāla, ika herrata āpaṇā savai-māṇa gu'ā baiṭhadī hai. Kisē vī sathitī vica tuhānū hara cīja nāla sahimata nahīṁ hōṇā cāhīdā jō ādamī kahidā hai. Ika riśatē vica, tuhānū āpaṇī rā'i dā bacā'a karana dē yōga hōṇā cāhīdā hai.

Niratara dukha jhalaṇā

kujha womenratāṁ riśatēdārī vica vadhērē dhi'āna dēṇa jāṁ kujha lābha laiṇa la'ī niratara pīṛata bimārī nū cālū karadī'āṁ hana. Pahilāṁ, ādamī phira vī kisē tar'hāṁ āpaṇē mūḍa nū bihatara baṇā'uṇa dī kōśiśa karēgā. Para, sālāṁ daurāna, ajihā vivahāra sirapha ika sapaśaṭa nakārātamaka dā kārana baṇēgā, atē iha ika pūrī tar'hāṁ phaṭaṇa dā kārana baṇa sakadā hai.

Āpaṇē jīvana dē vicāra chaḍa di'ō

atē ithē sānū ika tatha yāda rakhaṇa dī zarūrata hai: Kō'ī vī usa dī'āṁ kurabānī'āṁ dī kadara nahīṁ karadā. Atē jē zidagī bārē kujha vicāra hana, tāṁ unhāṁ nū ti'āgaṇā asavīkāra hai. Isa sathitī vica, hara herselfrata āpaṇē āpa nū dhōkhā didī hai, atē āpaṇī'āṁ ichāvāṁ nū bahāla karanā inā saukhā nahīṁ hōvēgā.

Hamēśāṁ ikaṭhē rahō

riśatē vica nijī jag'hā ika zarūrata hudī hai, nā ki ika sunatā. Nāla hī, harēka sāthī dī'āṁ kujha gatīvidhī'āṁ atē śauka hōṇē cāhīdē hana jō khuśī li'ā'uṇagē.

Yūkē tōṁ ika navīṁ kisama dā kōrōnavā'irasa kisē hōra dēśa vica mili'ā

Kōrōnavā'irasa dī ika navīṁ kisama dī lāga, jō ki pahilāṁ yū kē vica pā'ī ga'ī sī, kisē hōra dēśa vica pā'ī ga'ī sī. Iha jāṇi'ā jāndā hai ki asīṁ iṭalī bārē gala kara rahē hāṁ.

Sathānaka ṭīvī cainala isa bārē jāṇakārī didē hana. Sāraza-kōva -2 vā'irasa dē jīnōma, jō ki pichalē hafatē yūkē vica pā'ī ga'ī hai, dī pachāṇa sailī'ō milaṭarī hasapatāla dē māharāṁ du'ārā kītī ga'ī hai.

Iha rōma, iṭalī vica sathita hai. Dēśa dē sihata matarālē nē nōṭa kītā ki marīza atē usa dā sāthī, jō kujha dina pahilāṁ yūkē tōṁ vāpasa ā'ē sana, alaga thalaga hana. Uha lōka jō sakaramita dē saparaka vica ā'ē hana, uha vī ḍākaṭarāṁ dī nigarānī vica hana atē ikali'āṁ hōṇa karakē kisē hōra nāla galabāta nahīṁ karadē.

Kōrōnavā'irasa dī ika navīṁ kisama

Pahilāṁ iha jāṇi'ā jāndā sī ki nīdaralaiṇḍaza, ḍainamāraka atē āsaṭarēlī'ā vica kōrōnāvā'irasa dī ika navīṁ khica labhī ga'ī sī. Ihī gala yū.Kē. Iha dēśa hī ajihā pahilā dēśa baṇa gi'ā jisa vica lāga dā navāṁ zōra daraja kītā gi'ā. Māharāṁ nē yāda kītā ki navīṁ kisama dā kōrōnāvā'irasa pahilāṁ tōṁ jāṇē jāndē nālōṁ tēzī nāla phaila rihā hai. Hālāṅki, jadōṁ taka vā'irasa dā adhi'aina nahīṁ kītā jāndā udōṁ taka isadī viśēśatā baṇā'uṇā bahuta jaladī hai.

Manōvigi'ānī'āṁ nē dāṛhī vālē puraśāṁ dē ika acānaka lābha dā nāma ditā hai

Huṇa ka'ī sālāṁ tōṁ, ādamī cagī tar'hāṁ ti'āra atē ṭhōsa dāṛhī dī varatōṁ kara rahē hana, jō unhāṁ nū sakhata atē vadhērē bhaṛakā. Dikha pradāna karadā hai.

Bahuta sārē mazabūta ​​saikasa banasapatī nū vadhērē ākaraśaka baṇana la'ī ugā'uṇa lagē.

Vidēśī manōvigi'ānī'āṁ nē iha patā lagā li'ā hai ki dāṛhī vālē ādamī dā kī phā'idā hudā hai. Māharāṁ dē siṭē vidēśī iṭaranaiṭa sarōtāṁ du'ārā prakāśata kītē ga'ē sana. Jivēṁ ki iha sāhamaṇē ā'i'ā hai ki dāṛhī rakhaṇā karī'ara baṇā'uṇa vica sahā'itā kara sakadā hai, ḵẖāsakara jē isa vica lōkāṁ nāla samājaka sabadha śāmala karanā śāmala hai.

#Dāṛhī

Tatha iha hai ki ciharē dē vāla dūji'āṁ dī'āṁ nazarāṁ vica isadē mālaka nū vadhērē adhikārata baṇā'undē hana. Tusīṁ ajihē lōkāṁ nū suṇanā cāhudē hō, jivēṁ ki uha cusata lōkāṁ dī prabhāva didē hana. Ika dilacasapa tatha iha hai ki kisē vī kaumī'ata dē dāṛhī vālē ādamī nū iha phā'idā hudā hai. Iha tuhānū vadhērē zimēvāra atē gabhīra vi'akatī dī prabhāva paidā karana dī āgi'ā didā hai. Manōvigi'ānī manadē hana ki, sapaśaṭa taura tē, sāḍē avacētana dimāga vica ika mazabūta ​​aṛikā hai ki dāṛhī si'āṇapa atē tazarabē dā pratīka hai. Mukha gala iha hai ki iha cagī tar'hāṁ ti'āra hai, nahīṁ tāṁ prabhāva isa dē ulaṭa hōṇagē.

Yū'aisa dē cīpha sarajana nē kōrōnāvā'irasa dē navēṁ taṇā'a dē ubhāra'tē ṭipaṇī kītī

Yū'aisa sarajana janarala jērōma aiḍamaza nē yūkē vica kōrōnāvā'irasa dē navēṁ saṭrēna dē ubhāra'tē ṭipaṇī kītī hai.

Iha isē kārana hai ki bahuta sārē dēśāṁ nē havā'ī āvājā'ī nū rōkaṇa dā phaisalā kītā hai. Iha jāṇakārī amarīkī ṭailīvizana cainalāṁ nē ditī hai.

Ḍākaṭara nē ubhara rahē dabā'a pratī vadhērē dhi'āna dēṇa dī apīla kītī. Usadē anusāra, ajē taka usadē bārē kujha patā nahīṁ hai. Hālāṅki, kisē nū isa sabhāvanā nū bāhara nahīṁ ka shouldṇā cāhīdā ki iha asala vica usa nālōṁ vadhērē ḵẖataranāka hō sakadā hai jō huṇa phaila rihā hai. Vadhērē sāvadhāna rahiṇā atē ṭīkākarana nū nazara adāza nā karanā mahatavapūraṇa hai, jō tuhāḍī rakhi'ā vica sahā'itā karēgā.

#Yūaisaē

Aiḍamaza nē iha vī nōṭa kītā ki kauvīḍa -19 ṭīkākaraṇa dī prakiri'ā dēśa dē tazarabē nālōṁ pahilāṁ nālōṁ vadhērē muśakala hōvēgī. Iha mukha taura tē laujisaṭika nāla sabadhata hai. Hālāṅki, dēśa vica ajē vī pābadī'āṁ lagā'uṇa dā kō'ī kārana nahīṁ hai. Kārana iha hai ki lāga dē phailaṇa nāla sathitī huṇa sathira hai. Asīṁ yāda karāvāṅgē, yūkē vica labhī ga'ī navīṁ khica, ika viśāla parēśānī dā kārana. Yūrapī'ana yūnī'ana nē navēṁ inaphaikaśana dē phailaṇa nū rōkaṇa la'ī isa dēśa nāla uḍāṇāṁ nū mu'atala kara ditā hai.

Iha mārāḍōnā dī ajība ichā bārē jāṇi'ā jāṇa lagā, jisadī mauta tōṁ pahilāṁ usa nū āvāza ditī ga'ī sī

Arajanaṭīnā dē sābakā phuṭabāla khiḍārī atē kōca ḍi'ēgō mairāḍōnā dī dēha nū bāhara kamedi'ā jā sakadā hai atē ika makabarē vica rakhi'ā jā sakadā hai.

Iha jāṇi'ā jāndā hai ki iha khuda aithalīṭa dī ichā hai, jisadā dēhānta hō gi'ā. Iha di sana du'ārā ripōraṭa kītā gi'ā hai.

Dasi'ā jāndā hai ki iha ajība phaisalā phuṭabāla dē khiḍārī valādīmīra lainina nū śaradhān̄jalī bhēṭa karana dī ichā dē kārana hō'i'ā sī, jō ajē vī māsakō vica hai. Usanū dafanā'i'ā nahīṁ gi'ā sī. Maśahūra arajanaṭīnī'ana nē ika ciṭhī vica āpaṇī ichā bārē vī likhi'ā. Usadē anusāra, phuṭabālara atē kōca dī mauta tōṁ bā'ada, lāśa nū ṭrāphī'āṁ nāla ghēri'ā ika ajā'iba ghara vica lāśa dēṇā cāhīdā hai atē pradaraśita kītā jāṇā cāhīdā hai tāṁ jō lōka usadā pi'āra prāpata karadē rahiṇa.

@Mairāḍōnā

Isa la'ī, hāla hī vica iha jāṇi'ā gi'ā ki mairāḍōnā dē sarīra nū sacamuca bacā'i'ā jā sakadā hai. Hālāṅki, iha usa sathitī vica hō'ēgā jadōṁ usadē ḍī aina ē dē namūnē bhavikha vica javānī dē tatha sathāpata karana la'ī lōṛīndē hudē hana. Yāda karō ki maśahūra arajanaṭīnā dī 25 navabara nū mauta hō ga'ī sī. Unhāṁ dā 60 sāla dī umara vica dēhānta hō gi'ā. Mauta dā kārana gabhīra palamanarī aiḍīmā hai, jō dila dī asaphalatā kārana hō'i'ā sī.

Ghara vica jaila pāliśa kivēṁ ka removeī'ē: Niradēśa

Iha lēkha unhāṁ sārī'āṁ kuṛī'āṁ la'ī lābhadā'ika hōvēgā jinhāṁ nē ku'āraṭīna pīrī'aḍa daurāna bi beautyṭī sailūnāṁ dē bada hōṇa dā sāhamaṇā kītā.

Tusīṁ sikhōgē ki mainīkē'ara māsaṭara atē viśēśa upakaraṇāṁ dī sahā'itā tōṁ bināṁ gharōṁ jaila pāliśa kivēṁ ka removeī jāvē.

Nahu'āṁ tōṁ jaila pāliśa haṭā'uṇa la'ī tuhānū iha lōṛīndā hōvēgā: - Satarī saṭikasa; - nēla pāliśa haṭā'uṇa vālā; - phu'ā'ila; - sūtī paiḍa; - phā'īla.

Jaila pāliśa kivēṁ ka removeī'ē?

Kapāha dē paiḍa adhē vica kaṭō, hara ṭukaṛē nū jaila pāliśa haṭā'uṇa vālē vica bhi'ō di'ō, atē phira āpaṇē nahu'āṁ tē driṛatā nāla dabā'ō.

Jaila pāliśa

Phu'ā'ila nū sūtī dē paiḍāṁ dē upara rakhō atē 20-25 miṭa la'ī chaḍa di'ō. Isa samēṁ dē bā'ada, vāraniśa nahu'āṁ tōṁ bāhara ā jāvēgā atē satarī saṭikasa nāla asānī nāla haṭā'ē jā sakadē hana. Ajihē haṭā'uṇa tōṁ bā'ada, nahu mōṭē hō jāṇagē, isa la'ī uparalī parata nū nahu phā'īla nāla kaṭaṇā pa'ēgā. Āpaṇē nahu'āṁ dī sathitī nū bihatara baṇā'uṇa la'ī, karīma atē davā'ī vālē vāraniśa dī varatōṁ karō.

Kujha bhēda:

Jaila pāliśa nū ghara'tē ka removingṇa tōṁ bā'ada, āpaṇē nahu ka'ī dināṁ taka pēṇṭa nā karō. Jadōṁ nahu"arāma" kītē jāndē hana, tāṁ parata dubārā lāgū kītā jā sakadā hai. Āpaṇē nahu'āṁ nū sihatamada rakhaṇa la'ī āpaṇē kaṭalikasa'tē viśēśa tēla lagā'ō. Jaila pōliśa nū vadhī'ā workga nāla kama karana la'ī, nahu'āṁ nū phu'ā'ila vica lapēṭaṇa tōṁ pahilāṁ ika phā'īla nāla thōṛā vāraniśa kaṭō, para tuhānū nahu'tē pahucaṇa dī zarūrata nahīṁ hai.

Riśatē vica patanī dī'āṁ 4 zarūratāṁ: Marada nōṭa karadē hana

 Sōcaṇa dē buni'ādī atara nū samajhaṇa la'ī, ikō kamarē vica tuhāḍē sāthī nāla ka'ī ghaṭi'āṁ la'ī rahiṇā kāfī hai. Ika sadhāraṇa viśā śurū karanā, kujha ghaṭi'āṁ bā'ada tusīṁ galataphahimī'āṁ atē ithōṁ taka ki pūrī tar'hāṁ dā hamalā vēkhōṅgē.

Isa la'ī, iha kō'ī hairānī vālī gala nahīṁ hai ki bahuta sārē ādamī iha mahisūsa nahīṁ karadē ki womenratāṁ dī'āṁ 4 riśatē dī'āṁ zarūratāṁ hana.

Pi'āra mahisūsa karana la'ī

kō'ī womanrata usa dē ārāma khētara vica nahīṁ hō sakadī jē uha āpaṇē la'ī pi'āra mahisūsa nahīṁ karadī. Iha pi'āra hai jō tuhānū āpaṇē sāthī dī'āṁ sārī'āṁ kamī'āṁ nū lukā'uṇa dī āgi'ā didā hai atē usanū dūjā maukā didā hai. Atē ithē ika dilacasapa tatha hai: Ika womanrata nū pi'āra karanā nahīṁ paindā, usanū usanū āpaṇē cuṇē hō'ē tōṁ mahisūsa karanā cāhīdā hai. Kō'ī vī truerata sacē pi'āra nū mahisūsa karēgī atē sahī siṭē ka.̔Ēgī. Atē jē ika riśatē vica asala pi'āra hai, tāṁ iha jārī rahēgā. Kisē ādamī la'ī pi'āra dī puśaṭī karana la'ī, nighē śabada kahiṇā jāṁ vadhērē akasara tārīpha karanā kāfī hudā hai. Mukha gala iha hai ki ika womanrata nū pi'āra mahisūsa hōṇā.

Patanī nū cāhīdā hai

Mahisūsa karō ki usanū sirapha sarīraka nazadīkī tōṁ vadha dī jarūrata hai

sālāṁ tōṁ, sahibhāgī'āṁ vicakāra sarīraka nazadīkī dā viśā nāzuka baṇa jāndā hai. Ādamī akasara badalē vica kujha vī ditē bināṁ saikasa dī maga karadē hana. Kisē samēṁ, iha vī jāpadā hai ki ādamī nū sirapha nēṛatā dī zarūrata hai, atē hōra sabha kujha la'ī, usadī suitablerata.̔Ukavīṁ nahīṁ hai. Atē jē ika clearlyrata āpaṇē āpa tē iha sabha sapaśaṭa taura tē mahisūsa karadī hai, tāṁ uha akasara nēṛatā tōṁ inakāra karanā śurū kara didī hai. Usadā ṭīcā sādā hai, ki'uṅki uha āpaṇē vala vadhērē dhi'āna prāpata karanā cāhudī hai. Isa tōṁ ilāvā, ādamī nū mahisūsa karanā cāhīdā hai ki sarīraka nazadīkī"usē tar'hāṁ" paidā nahīṁ hudī, isa nū ajē vī kamā'uṇa dī zarūrata hai. Isa dē adhāra'tē, ghuṭālē atē galataphahimī niyamita taura' tē paidā hudī'āṁ hana, para ka'ī kāranāṁ karakē kō'ī hala nahīṁ hō sakadā.

Vakhō vakharē mudē uṭhā'undē hō'ē, hara rōza sacāra karō

bahuta sārē ādamī samajha nahīṁ pā'undē ki uha āpaṇē cuṇē hō'ē vi'akatī nāla ghaṭi'āṁ badhī kisa bārē gala kara sakadē hana. Zi'ādātara māmali'āṁ vica, arathahīṇa viśē vī ubhārē jāndē hana jinhāṁ dā asala zidagī nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hudā. Isa la'ī, bahuta sārē ādamī vadhērē lābhadā'ika atē dilacasapa gatīvidhī'āṁ nū tarajīha didē hō'ē ajihī'āṁ galabāta tōṁ bacaṇa dī kōśiśa karadē hana. Hālāṅki, ladiesratāṁ la'ī arathahīṇa viśē'tē galabāta zarūrī hai. Sārā dina, bhāvanāvāṁ atē kujha anubhava ikaṭhē hudē hana jō tusīṁ sān̄jhā karanā cāhudē hō. Isa la'ī, regularlyratāṁ niyamita taura'tē vakha vakha viśi'āṁ nū ubhāradī'āṁ hana, cagī tar'hāṁ jāṇadē hō'ē ki ika ādamī unhāṁ vica dilacasapī nahīṁ lai sakadā. Parivāraka jīvana vica, samajhautā mahatavapūrana hudā hai, isē karakē huśi'āra ādamī hamēśāṁ suṇadē hana atē galabāta jārī rakhaṇa dī kōśiśa karadē hana. Atē ika baināla galabāta dā dhanavāda, hara feelingsrata bhāvanāvāṁ darasā'uṇa dē yōga hōvēgī: - Cagā. - Burā. - Mazākī'ā. - Gabhīra.

Bhavikha bārē niratara gala kara rahē hāṁ

bhavikha la'ī yōjanā baṇā'uṇā hamēśāṁ ika gabhīra viśā hudā hai jō praśana atē ka'ī vāra vivāda paidā karadā hai. Para huśi'āra womenratāṁ kadē vī iha jāṇē bagaira nahīṁ rahiṇagī'āṁ ki kujha sālāṁ vica unhāṁ nāla kī vāparēgā. Atē bhāvēṁ cīzāṁ badala sakadī'āṁ hana, kī iha yōjanābadī chaḍaṇa dā kārana hai? Atē iha uha jag'hā hai jithē akasara vakhō vakharī'āṁ sōcāṁ kārana ghuṭālē hudē hana. Oftenratāṁ akasara vikalapāṁ'tē vicāra kītē bagaira āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ nāla bōladī'āṁ hana. Ādamī kujha vakharā sōcadē hana, ki'uṅki asīṁ tarakaśīlatā bārē gala kara rahē hāṁ. Isa la'ī, jadōṁ ika thinkingrata bināṁ kujha sōcē kujha kahidī hai, ādamī itarāza karanā śurū karadā hai atē ika vivāda pragaṭa hudā hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/