Maiṁ nahīṁ cāhudā ki mērā patī āpaṇē pahilē vi'āha tōṁ dubārā bacē nāla galabāta karanā śurū karē

 

Śurū hō'i'ā
Asīṁ kama tē miladē sī. Uha vi'āhi'ā hō'i'ā sī. Bahuta samāṁ pahilāṁ, ika labē samēṁ tōṁ uḍīki'ā hō'i'ā bacā paidā hō'i'ā sī. Maiṁ lagabhaga 30 sālāṁ dī sī. Maiṁ riśatē tōṁ nirāśa sī atē mainū kisē vī cīza dī umīda nahīṁ sī. Asīṁ basa galāṁ karanī'āṁ śurū kara ditī'āṁ. Usa nē mērī madada kītī, sikhā'i'ā, atē bēvakūpha āpaṇē la'ī, mainū pi'āra hō gi'ā. Bhāvanā āpasī baṇa ga'ī. Usanē talāka la'ī arazī ditī atē asīṁ kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa calē ga'ē. Usanē cagā paisā baṇā'i'ā. Isa la'ī, jadōṁ sābakā patanī nē ika ghuṭālā uṭhā'i'ā, usanē usa nū sabha kujha (apāraṭamaiṇṭa, kāra, pharanīcara) ditā. Jē sirapha usa nē usanū cupacāpa jāṇa ditā. Iha sān̄jhē taura tē hāsala kītā gi'ā sī atē asala vica adha vica vaḍi'ā jāvēgā. Para asīṁ phaisalā kītā hai ki asīṁ sabha kujha āpaṇē āpa kamāvāṅgē. Mērā, pahilāṁ hī usa samēṁ, ika ādamī nē, bacē nū vēkhi'ā, bhi'ānaka ghuṭāli'āṁ atē usadī sābakā patanī atē usadē riśatēdārāṁ du'ārā usa dē diśā vica sarāpāṁ nū suṇi'ā. Ithē nafarata atē badanāmī lagātāra hudī rahī. Āma jāṇakārāṁ nē kihā ki uha mainū sarāpa dēṇa la'ī dādī dī bhāla kara rahī sī. Para maiṁ isa sabha tē viśavāsa nahīṁ karadā. Hālāṅki mērī sihata hara mahīnē vigaṛadī jā rahī sī. Asīṁ dōvēṁ bahuta ghabarā'ē hō'ē sāṁ. Sābakā patanī nē balaikamēla karana dī kōśiśa kītī. Talāka tōṁ bā'ada vī, usanē usa nū bacē dī khātara mainū chaḍaṇa la'ī majabūra kītā. Usa nū pi'āra vica sahu khādhī. Bacā ajē vī chōṭā hai, sirapha ika sāla dā. Niratara nāṛāṁ dī bajā'ē, asīṁ itazāra karana dā phaisalā kītā. Asīṁ kujha samēṁ la'ī bacē nāla galabāta karanā bada kara ditā. Atē hairānī dī gala hai ki usadī sābakā patanī nē kō'ī galabāta nahīṁ kītī. Usa nū uha sabha kujha mila gi'ā jisa vica uha cāhudā sī, jisa vica 25 hazāra dī rāśī vica gujārā bhaḍāra vī śāmala sī. Dō sāla bīta cukē hana. Mērā patī ajē vī cagī naukarī tē hai, sirapha huṇa asīṁ vaḍē karazi'āṁ vica phasa ga'ē, āpaṇā kārōbāra śurū karana dī kōśiśa kītī, para iha asaphala rihā. Huṇa asīṁ ka'ī sālāṁ tōṁ laiṇadārāṁ dā bhugatāna karāṅgē. Asīṁ sirapha kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa la'ī bhugatāna karadē hāṁ, asīṁ kujha nahīṁ baṇā'i'ā. Atē usadī sābakā patanī nē vi'āha karavā li'ā, janama ditā atē huṇa dubārā ika āma bacē nū lagā'uṇā śurū kara ditā. Uha huṇa āpaṇē patī nū yāda nahīṁ karadā. Iha ki'uṁ hai? Uha likhadī hai, kāla karadī hai, cāhudī hai ki usadā patī ti'ārī kōrasāṁ la'ī bhugatāna karē. Uha kahidā hai ki paisē atē samāṁ kāfī nahīṁ hai. Hālāṅki usadī dādī atē māṁ usadī madada karadē hana. Usadē patī dē māpi'āṁ nē sahā'itā dī pēśakaśa kītī, para usanē ka'ī bahānē inakāra kara ditā, zōra dē kē kihā ki bacē nū pitā dī zarūrata hai. Dō sāla dī zarūrata nahīṁ sī, para huṇa iha zarūrī hō gi'ā hai. Usanū kama tē bulā'undā hai atē usa tē cikaṛa suṭadā hai. Maiṁ zōra dē kē kahidā hāṁ ki uha bacē nāla sacāra nahīṁ karadā atē dubārā isa vica śāmala nahīṁ hudā. Nāṛī, jhagaṛē, cīkāṁ, hērāphērī. Usa nū āpaṇē āpa nū sikhi'ata karana di'ō. Usa kōla kāfī paisā hōṇā cāhīdā hai. Isa tōṁ ilāvā, navāṁ patī ika cagā kārōbārī hai jisa vica cagī jā'idāda hai. Usa tōṁ ghiṇā'uṇī. Maiṁ āpaṇē āpa nū janama dēṇā cāhudā hāṁ, para asīṁ bahuta zi'ādā dukhī sarīraka sathitī vica hāṁ. Maiṁ āpaṇē patī nū kadē vī usa nāla sacāra karana dī āgi'ā nahīṁ dēvāṅgā. Uha sahimata jāpadā hai, para maiṁ vēkhadā hāṁ ki bacē dē hara navēṁ sadēśa atē phōṭō'āṁ dē nāla, uha jhijakaṇā śurū kara didā hai. Maiṁ nahīṁ jāṇadā usanū kivēṁ yakīna divā'uṇā ki usanū isadī jarūrata nahīṁ hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/