Dunī'ā dē cōṭī dē 10 chōṭē jānavara

 Dharatī utē dilacasapa atē duralabha jīva hana. Vigi'ānī navī'āṁ kisamāṁ dī bhāla vica bahuta sārā samāṁ bitā'undē hana. Ka'ī vāra uha jīva-jatū'āṁ dē hairānījanaka numā'idi'āṁ nū miladē hana jō ika sanasanī baṇa jāndē hana. Unhāṁ dī ajihī ajība dikha hai ki uha jīva vigi'ānī'āṁ nū khuśa karadē hana. Udāharaṇa dē la'ī, ithē sāḍī dunī'ā dē sabha tōṁ chōṭē jānavarāṁ dī raiṅkiga hai, jisa vica chōṭē pachī'āṁ, machī, dōbhā'ī atē sarūpāṁ śāmala hana.

Uha bahuta chōṭē hana atē āsānī nāla tuhāḍē hatha dī hathēlī vica phiṭa hana. Chōṭē vi'akatī sirapha āpaṇē akāra vica āpaṇē vaḍē riśatēdārāṁ nālōṁ vakharē hudē hana. Unhāṁ dī sarīra vigi'āna, rihā'iśa atē jīvana śailī kisē viśēśa jātī dē sārē pratīnidhī'āṁ dī viśēśatā hai. Para harēka jīva dī'āṁ vi'akatīgata viśēśatāvāṁ hana. Uha khāsa sathitī'āṁ vica rahidē hana atē kudarata dī vilakhaṇa racanā hana. Lēkha sabha tōṁ dilacasapa jānavarāṁ bārē dasadā hai, jō grahi dē sabha tōṁ chōṭē hana. Rēṭiga vica dunī'ā bhara dī'āṁ 10 kisamāṁ śāmala hana.

10. Hōmōpasa siganaiṭasa (kachū)

kachū

Ika bālaga 6-11 sai.Mī. Labā hudā hai atē 95-165 grāma bhāra dā hudā hai. Laghū bhūmī kachū sukē apharīkā dē jagalāṁ atē jhāṛī'āṁ dē būṭē vica rahidā hai. Bahuta sārē duśamaṇāṁ dā śikāra nā hōṇa la'ī, uha patharāṁ hēṭha luka ga'ī. Chōṭē caṭāki'āṁ nāla isa dā halakā raga dā raga vālā, harē raga dā jāṁ kālā raga isa nū āsānī nāla nakāba pā'uṇa dī āgi'ā didā hai, ālē-du'ālē dē khētara dē nāla abhēda hōṇa. Bāndara sarūpa phula atē phalāṁ nū bhōjana didē hana, madhama ākāra dē paudi'āṁ dē taṇī'āṁ atē patē khā jāndē hana. Saradī'āṁ vica, uha 6-10 hafati'āṁ la'ī hā'ībaranēṭa karadē hana. Dubārā paidā karana dī yōgatā nū utējita karana la'ī iha zarūrī hai. Bāharī taura tē, maratāṁ maradāṁ tōṁ vakharī'āṁ hana. Uha bahuta vaḍē hudē hana atē viśāla atē labē śaila hudē hana.

9. Kraisēnōsaṭīrisa thōṅgalāṅgayā'ī (baiṭa)

baiṭa

Baṭāṁ dē krama dā ika chōṭā pratīnidhī 2.9-3.3 Sai.Mī. Taka vadhadā hai atē takarībana 1.7 Grāma bhāra dā. Ika pi'ārā jānavara ika māsapēśī phalaiṭa thadhi'ā'ī atē chōṭī'āṁ akhāṁ jivēṁ sūra dā. Iha samānatā nāma vica jhalakadī hai. Nahīṁ tāṁ, iha baiṭa āraḍara dē dūjē maimbarāṁ nālōṁ vakharā nahīṁ hudā. Usa dī bajā'ē labē atē cauṛē khabha hana, kō'ī pūcha nahīṁ, sarīra bhūrē phara dē nāla lāla raga dē raga nāla iski'ā hō'i'ā hai. Uha thaṇadhārī jīvāṁ vicōṁ sabha tōṁ chōṭī hai. Inhāṁ baṭāṁ dā rahiṇa vālā sathāna bahuta sīmata hai. Iha sirapha dakhaṇa-pachamī thā'īlaiṇḍa atē mi'āmmāra dē kujha hisi'āṁ vica miladē hana. Dina vēlē, jīva samūhāṁ vica ikaṭhē hudē hana atē chōṭē pahāṛī'āṁ dī'āṁ cūnē dī'āṁ guphāvāṁ vica saundē hana atē rāta nū uha śikāra karana la'ī uḍadē hana. Uha mukha taura tē kīṛi'āṁ nū bhōjana didē hana. Uha bahuta ghaṭa paidā karadē hana, āma taura'tē mādā hara sāla sirapha ika vachē li'ā'undī hai. Dilacasapa tatha: Pahilā chōṭā balā 1973 vica vigi'ānī'āṁ dē hatha pai gi'ā. Unhāṁ dī giṇatī bahuta ghaṭa hai atē lagabhaga 500 vi'akatī hana.

8. Ṭaiṭarāsīlōsaṭōmā kāralā (sapa)

sapa

Iha sarāṁ lagapaga 10 saiṇṭīmīṭara labā hai atē bhāra 0.5 Grāma hai sapāṁ dē jāṇē-pachāṇē parivāra dā ika viralā numā'idā sirapha kairēbī'ana sāgara vica bārabāḍōsa vica rahidā hai. Ṭāpū dē kēndarī atē pūrabī khētarāṁ vica, saghaṇē jagala ugadē hana jithē iha jīva miladē hana. Rukhāṁ dā vaḍē padhara tē kaṭaṇā prajātī'āṁ nū pūrī tar'hāṁ khatama karana dī dhamakī didā hai. Sapa caṭānāṁ atē ghāha vica luka jāndā hai. Uha anhī hai, para iha usa nū kīṛī'āṁ atē damaka phaṛana tōṁ nahīṁ rōkadī. Hōra kīṛi'āṁ dē nāla, iha isadā mukha bhōjana hana. Chōṭā sapa zahirīlā nahīṁ hudā atē kō'ī ḵẖatarā nahīṁ hudā. Iha sāla vica ika vāra vadhadā hai, sirapha ika aḍā didā hai. Haiciga tōṁ bā'ada, ki cubba lagabhaga 5 sai.Mī.

7. Sanakasa ēṭrasakusa

Sanakasa ēṭrasakusa

Thaṇadhārī 3-4.5 Saiṇṭīmīṭara labē atē 1-1.7 Grāma bhāra. Babara śīrā dā rihā'iśī ilākā kāfī vaḍā hai. Iha dakhaṇī yūrapa, utarī apharīkā, madha ēśī'ā atē hōra khētarāṁ dī'āṁ taṭāṁ atē samudarī kaici'āṁ vica pā'i'ā jā sakadā hai. Śārūja caṭānāṁ atē caṛhī'āṁ hō'ī'āṁ khaḍarāṁ vica chupē hō'ē hana. Uha chēka khōdadē hana, saṛē rukhāṁ dē khōkhalē atē ithōṁ taka ki manukhī imāratāṁ vica vī saiṭala hudē hana. Pēśā śikārī'āṁ nāla sabadhata hai atē rāta dā hai. Jānavara kīṛē-makauṛi'āṁ nū bhōjana didē hana, bāga dē kīṛi'āṁ nū naśaṭa karadē hana. Ka'ī vāra iha chōṭī jihī ki cubbī'āṁ tē kiralī'āṁ, ḍaḍū atē kujha cūhi'āṁ tē hamalā karadā hai. Śī'ara dī bahuta tēza maiṭābōlizama hai, jisa nāla iha isa dē bhāra nālōṁ 1.5-2 Guṇā vadhērē bhōjana khāndā hai. Mādā dudha nū dudha pilā'undī hai, para ika mahīnē bā'ada hī uha pahilāṁ tōṁ hī bhōjana prāpata kara sakadī hai.

6. Mēlisugā hēlēnē (hamigabaraḍa)

hamigabaraḍa

Puraśa 5.51 Saimī taka vaḍē hudē hana atē lagabhaga 1.95 Grāma vazana; isatarī'āṁ dī labā'ī 6.12 Saiṇṭīmīṭara taka hudī hai, unhāṁ dā bhāra 2.6 Grāma hudā hai. Viśava dī sabha tōṁ chōṭī pachī kiubabā dē ilāki'āṁ vica rahidī hai jō garama ilāki'āṁ dē jagalāṁ nāla bharī hō'ī hai. Pahilāṁ, vi'akatī'āṁ dī giṇatī 100 hazāra tē pahuca ga'ī sī, para darakhatāṁ dī bhārī kaṭā'ī kārana, unhāṁ dī giṇatī ghaṭa ga'ī hai, atē sapīsīza tabāhī dē khatarē vica hana. Hamigabaraḍa dī'āṁ latāṁ dā māṛā vikāsa hō'i'ā hai, isa la'ī uha āpaṇā zi'ādātara jīvana havā vica bitā'undē hana, kāfī ucā'ī'āṁ tē caṛhadē hana. Pachī isa nū kujha paudi'āṁ tē ikaṭhā karadē hō'ē, sirapha amrita tē bhōjana didē hana. Phulāṁ nāla laṭakadi'āṁ, vi'akatī hara sakiṭa vica 90 saṭarōka baṇā'undē hana. Jadōṁ prajanana dā mausama ā'undā hai, uha chōṭē āl'haṇē baṇā'undē hana. Puraśāṁ vica, sira atē garadana dē palōṭa camakadāra gulābī-lāla raga dī ragata prāpata karadē hana. Garamī'āṁ vica, ratāṁ 6.35-11.4 Milīmīṭara māpa dē aḍē didī'āṁ hana. Usa tōṁ bā'ada, jōṛē ṭuṭa jāndē hana.

5. Sapairōḍaikaṭīlasa ērī'ā'aisa (gēkō)

gēkō

Isa dī labā'ī sirapha 1.6 Sai.Mī. Hai atē lagabhaga 0.2 Grāma hai. Uha ḍōminikana rīpabalika dē khētara vica haitī ṭāpū dē dakhaṇa-pachamī hisē vica hī rahidī hai. Kadē-kadē nēṛē dē chōṭē ṭāpū'tē pā'i'ā jāndā hai. Chipakalāṁ dī tulanā mukābalatana hāla hī vica kītī ga'ī sī, para iha sapīsīza pahilāṁ hī ḵẖatama hōṇa dē khatarē vica hai. Uha jīnasa dē dūjē maimbarāṁ nālōṁ akāra vica vakharē hana. Unhāṁ dī'āṁ uṅgalāṁ'tē gōla vidi'ārathī atē chōṭē cūsaṇa dē kapa hana. Iha unhāṁ dē nāma dī vi'ākhi'ā karadā hai. Uha sadīvī jīvana jī'undē hana, niravighana satahāṁ'tē asānī nāla agē vadha sakadē hana. Uha rukhāṁ atē caṭānāṁ vicakāra pā'ē jā sakadē hana. Kiralī śikārī hudē hana atē chōṭē kīṛi'āṁ nū bhōjana didē hana.

4. Hipōkaimpasa nakārā

Hipōkaimpasa nakārā

Sirapha 1-1.5 Saiṇṭīmīṭara dī labā'ī taka pahucadā hai. Chōṭē samudarī ghōṛē sū'ī machī parivāra nāla sabadha rakhadē hana atē jāpāna, āsaṭarēlī'ā atē iḍōnēśī'ā dē taṭa dē tūphāna'tē rahidē hana. Ikalē jīva dē taura tē, uha bahuta ghaṭa hī chōṭē samūha baṇā'undē hana. Pasadīdā kōrala rīphasa, 70 mīṭara dī ḍūghā'ī'tē sathita hai, atē samudarī nadī dē jhīla. Unhāṁ dē camakadāra raga dē kārana, uha lagabhaga kōralāṁ vica rala jāndē hana. Pigamī samudarī ghōṛē gadī hana. Unhāṁ dī pūcha nū muragē śākhā dē du'ālē lapēṭa kē, uha jama jāndē hana, atē uha sirapha sabhāvata taura tē labhē jā sakadē hana. Palaiṅkaṭana unhāṁ nū bhōjana dē taura'tē sūṭa karadē hana. Uha sūkhama krāsaṭīsī'anāṁ dā śikāra karadē hana atē pāṇī dī dhārā dē nāla unhāṁ nū cūsadē hana. Iha lagabhaga adhā samāṁ laindā hai. Dilacasapa gala iha hai ki chōṭē sūṭāṁ dī malāda puraśāṁ du'ārā kītī jāndī hai.

3. Barūsī'ā minīmā (giragiṭa)

giragiṭa

Sā repṇa vālī thāṁ sirapha 0.45-1 Saiṇṭīmīṭara labī hai. Kirapāna dī ika vilakhaṇa prajātī, jisa vica takarībana 30 upa-prajātī'āṁ hana. Isa dē numā'idē maiḍāgāsakara dē utara pachama vica atē isadē utarī taṭa tōṁ thōṛē jihē ṭāpū tē rahidē hana. Uha jagalī dharatī nū tarajīha didē hana. Dina dē daurāna, uha āma taura'tē ḍigē pati'āṁ vica chupa jāndē hana, atē rāta nū uha rukha dē taṇē tē caṛha jāndē hana. Sūkhama giragiṭa śikārī hudē hana jō chōṭē kīṛi'āṁ nū bhōjana didē hana. Inhāṁ sarūpāṁ dē sarīra dā Theān̄cā āma hudā hai, bāharī taura'tē uha śā'ida hī dūsarī'āṁ kisamāṁ tōṁ vakharē hōṇa. Unhāṁ dī ika chōṭī jihī, lagabhaga sidhī pūcha hai, atē kaidgeē dē nāla ṭiercbarikalāṁ dī'āṁ dō katārāṁ hana. Nigāha dē upara cakā jāmi'ā hō'i'ā hai. Sarīra dā raga bhūrē-bhūrē, ḍigadē pati'āṁ dē raga dī yāda divā'undā hai. Giragiṭa dī camaṛī dī dhuna badaladī hai, jō usanū kudaratī duśamaṇāṁ tōṁ cagī surakhi'ā pradāna karadī hai.

2. Pēḍōsā'īprisa prōjēnēṭikā (machī)

machī

Ligaka taura tē paripaka maratāṁ lagabhaga 7.9 Milīmīṭara labē, marada vadha kē 9.8 Milīmīṭara hudē hana. Chōṭī machī kārapa parivāra nāla sabadhata hai. Uha tāzē chānvēṁ chapaṛāṁ atē jhīla dē pāṇī nāla jhīlāṁ vica rahidī hai. Ika nīvīṁ jidagī ji'undā hai, camakadāra dhupa tōṁ prahēja karadā hai. Iha sabha tōṁ pahilāṁ sumātarā dē ṭāpū tē labhī ga'ī sī, jithē iha bahuta tēzābī pīṭa bōgasa vica pā'i'ā jāndā hai. Iḍōnēśī'ā dē hōranāṁ hisi'āṁ vica vī pā'i'ā jāndā hai. Machī dā raga lāla raga dē satarī raga vālā pāradaraśī hai. Puraśāṁ dē sirāṁ'tē bētukī dhabē hudē hana. Pigamaiṇṭaḍa krōmaiṭōphōrasa hana jō ki rija dē nāla atē lyiḍa'tē rauśanī nū darasā'undē hana. Sapīsīza kāfī duralabha hana, ki'uṅki 0.15-0.3 Milīmīṭara dē vi'āsa vālē sūkhama aḍē vaḍē jānavarāṁ la'ī bhōjana hana. Ika dilacasapa tatha: Iha khūbasūrata atē bēmisāla machī'āṁ akasara chōṭē chōṭē aiku'āri'ama vica ghara vica rakhī'āṁ jāndī'āṁ hana.

1. Pēḍōpharīna amanōsisa (ḍaḍū)

ḍaḍū

Pēḍōpharīna amēnajisa ḍaḍū nū viśava dā sabha tōṁ chōṭā jānavara mani'ā jāndā hai. Lagabhaga 7-8 milīmīṭara labē duralabha dōnō. Pāsapu'ā ni Gu ginī dī sīmata sīmā vica rahi rahē varaṭabrēṭa saba ṭā'īpa dē chōṭē numā'idē. Uha namī vālē khaḍī jagalāṁ nū tarajīha didē hana, jithē bahuta sārē ḍigē patē hudē hana. Unhāṁ dī camaṛī lāla raga dē bhūrē atē fikē nīlī'āṁ paicāṁ nāla hai. Pichalē pāsē hanērā hudā hai, atē pēṭa atē dōvēṁ pāsē nīlē-salēṭī hudē hana. Chōṭē ḍaḍū'āṁ dī acānaka 2009 vica khōja kītī ga'ī sī. Vigi'ānī'āṁ nē isa khētara dē banasapatī atē jīva-jatū'āṁ dā adhi'aina kītā hai. Atē baṇī'āṁ āvāza vālī'āṁ rikāraḍigāṁ'tē, unhāṁ nē āpaṇē kraukiga nū sapaśaṭa taura' tē vakharā kītā, jō ki kīṛē makauṛi'āṁ dī bharamāra varagē sana. Uha khōja vica dilacasapī lai kē ga'ē, jagala dī mazila dī bhāla kītī atē ajība jīva vēkhē. Sapīsīza dā nāma paiḍōpharīna amō'ēnasisa rakhi'ā gi'ā sī, ki'uṅki ḍāṅga amā'u piḍa dē nazadīka pā'ē ga'ē sana.

Tījī dunī'āṁ dē dēśāṁ vica lōka kivēṁ rahidē hana.

 Raiḍiṭa'tē, unhāṁ nē iha patā lagā'uṇa dā phaisalā kītā ki vikāsaśīla dēśāṁ dē lōka kihaṛī'āṁ muśakalāṁ dā sāhamaṇā karadē hana.

Raiḍiṭa'tē, unhāṁ nē iha patā lagā'uṇa dā phaisalā kītā ki vikāsaśīla dēśāṁ dē lōka kihaṛī'āṁ muśakalāṁ dā sāhamaṇā karadē hana- Kā'irō vica, saṛaka nū pāra karanā ika kisama dī rāśaṭarī ata dī khēḍa hai. - Maiṁ mubāraka dē adhīna misara vica sī [lagabhaga. Hōsanī mubāraka - 1981-2011 vica misara dē rāśaṭarapatī]. Ithē bhi'ānaka ṭraiphika jāma sana. Maiṁ ika vāra ika pulisa adhikārī nū puchi'ā ki jē ithē kō'ī dhi'āna nahīṁ didā tāṁ ithē ṭraiphika lā'īṭāṁ ki'uṁ hana, saṛaka dē cinha atē niśāna lagā'ē ga'ē hana. Usanē mainū dasi'ā ki unhāṁ dī sirapha sudaratā la'ī zarūrata hai. Maiṁ kā'irō vica saṛaka pāra karana tōṁ ḍaradā sī. - Atē maiṁ ika aikasacēn̄ja tē kā'irō vica paṛhā'ī kītī. Tina mahīni'āṁ dē adhi'aina tōṁ bā'ada, maiṁ pharōgara [lagabhaga khēli'ā). Ika vīḍī'ō gēma jisa vica ika ḍaḍū ika vi'asata hā'īvē'a dē nāla chāla māradā hai] asala zidagī vica. Jē mērī māṁ nē mainū saṛaka pāra karadē vēkhi'ā, tāṁ usanū dila dā daurā paiṇā sī. - Maiṁ ika vāra kā'irō tōṁ āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla vī'atanāma gi'ā sī. Sānū sāri'āṁ nū hō cī mīnha siṭī dī'āṁ khataranāka saṛakāṁ bārē cētāvanī ditī ga'ī sī. Para unhāṁ nē mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nū parēśāna nahīṁ kītā. Phēra sāḍā vi'āha hō gi'ā, maiṁ usa nū usadē vatana vica milaṇa gi'ā atē samajha gi'ā ki usanē hō cī mina siṭī vica inī āsānī nāla saṛaka nū pāra ki'uṁ kītā. Para jē vī'atanāma vica tuhāḍē kōla saṛaka pāra karana dā maukā hai, jē tuhāḍī'āṁ cālāṁ ḍarā'īvara la'ī anumānayōga hana, tāṁ kā'irō vica tuhānū phira vī calā'i'ā jāvēgā. Kā'irō ikalautā śahira hai jithē maiṁ gaḍī calā'uṇa tōṁ inakāra karadā hāṁ. - Rāza ḍarā'īvarāṁ vala vēkhaṇā nahīṁ hai. Basa jā. Jē tusīṁ unhāṁ nū vēkhadē hō, uha haulī nahīṁ hudē. - Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki mērī'āṁ sārī'āṁ bacata paja vāra chūṭa ga'ī hai. Dhanavāda lēbanāna. - Ādamī, mainū māpha karanā. Arajanaṭīnā vica, julā'ī vica sāḍē kōla 42% mahigā'ī sī. - Arajanaṭīnā vica, hara dina kīmatāṁ vadha rahī'āṁ hana. Isa tatha la'ī ti'āra rahō ki bhalakē saṭōra vica kari'ānē dī kīmata 5-10% vadhērē mahigī hōvēgī. - Dakhaṇī apharīkā vica, naiṭavaraka tē lōḍa nū ghaṭā'uṇa la'ī dina vica ka'īṁ vāra 2-3 ghaṭē ka'ī vāra kaṭi'ā jāndā hai. (Maiṁ isa samēṁ ṭaikasaṭa nū mōmabatī nāla likha rihā hāṁ). - Bhārata vica vī, ajihā hudā hai. Isa nū rōliga bada kihā jāndā hai. Isa tōṁ ilāvā, chōṭē atē vaḍē dōvēṁ śahirāṁ vica. Sāḍē sakūla vica 14:00 Tōṁ 16:00 Vajē taka kō'ī rauśanī nahīṁ hai. Kalāsāṁ 16:00 Vajē taka caladī'āṁ hana, atē phira maiṁ ghara jāndā hāṁ, jithē lā'īṭāṁ nū 16:00 Vajē tōṁ 18:00 Vajē taka bada kara ditā jāndā hai. - Maiṁ pākisatāna vica rahidā hāṁ. Jadōṁ mainū patā lagi'ā ki dūjē dēśāṁ vica hara rōza bijalī bada nahīṁ hudī, tāṁ maiṁ gusē vica sī. Huṇa jadōṁ sāḍī bijalī kaṭa jāndī hai, maiṁ cīkadā hāṁ: "Iha dēśa caka jāndā hai!" - Tuhāḍē hasapatāla kivēṁ kama karadē hana? - Kujha ku'āraṭarāṁ vica, lā'īṭāṁ bada nahīṁ kītī'āṁ jāndī'āṁ. Maiṁ sasada dī imārata dē nāla rahidā sī, atē sāḍī'āṁ lā'īṭāṁ kadē bada nahīṁ kītī'āṁ ga'ī'āṁ. Atē usanē ika vaḍē hasapatāla dē nāla kama kītā, uthē hamēśā bijalī sī. - Maiṁ 30 sālāṁ dā hāṁ, maiṁ yū'aisa'ē vica rahidā hāṁ. Mērī yāda vica, sāḍī bijalī sirapha ika vāra kaṭa ditī ga'ī sī. - Ḍākaṭara nū milaṇa la'ī pērū vica (ḵẖāsakara jē tusīṁ rājadhānī tōṁ nahīṁ hō), tuhānū tina mahīnē uḍīka karanī pa'ēgī. Atē iha ghaṭō ghaṭa hai. Tuhānū gaira-zarūrī sarajarī la'ī ika sāla pahilāṁ mulākāta karanī cāhīdī hai! Bahuta sārē lōka, sirapha isa sathitī vica, kisē vī upalabadha tarīkāṁ la'ī kēvala ika ḍākaṭara nāla mulākāta karō, bhāvēṁ uha pūrī tar'hāṁ tadarusata hana. Khuśakisamatī nāla, maiṁ kujha sāla pahilāṁ rājadhānī calā gi'ā. - Jē tuhānū dila dā daurā pai jāvē tāṁ kī hōvēgā? - Kānūna du'ārā, hasapatāla nū aimarajainsī ḍākaṭarī dēkhabhāla pradāna karana dī lōṛa hudī hai. Para sahā'itā pradāna karana tōṁ bā'ada, marīza dā parivāra ika kāgaza tē dasatakhata karadā hai, jisa dē anusāra uha ilāja dē sārē kharaci'āṁ dī adā'igī karana dā bīṛā cukadā hai. Kharacā bahuta zi'ādā hai. Isa la'ī, prānta vica bahuta sārē lōka maradē hana, lōka sirafa ilāja la'ī bhugatāna nahīṁ kara sakadē. - Yū'aisa'ē vica sāḍē kōla ihō hai jē tuhāḍē kōla bīmā nahīṁ hudā. Tuhānū aimarajainsī sahā'itā milēgī, phira tuhānū ika vaḍā bila ditā jāvēgā atē agē dā ilāja nahīṁ kītā jāvēgā. “Suḍāna vica, tuhānū ka'ī ghaṭē rōṭī la'ī katāra vica banaṇā paindā hai, phira paiṭarōla la'ī ghaṭi'āṁ la'ī katāra vica khaṛhī hudī hai, phira rasō'ī dē gaisa silaḍara la'ī gaisa la'ī khaṛhī hudī hai. Atē jadōṁ tusīṁ ghara ā'undē hō, tāṁ naiṭavaraka ōvaralōḍa dē kārana tuhāḍī bijalī kaṭa ditī jāndī hai. - Atē vainazū'ēlā vica. - Atē kiubabā vica. - Avārā kutē hara jag'hā hudē hana. Śāma nū, uha jhuḍāṁ vica galī'āṁ vica ghumadē hana. Unhāṁ vicōṁ bahuta sārē bahuta duśamaṇa hana. Śāma nū atē rāta nū iha unhāṁ vicōṁ pāra nā hōṇā bihatara hudā hai. Maiṁ yūrapa calī ga'ī para ajē vī kuti'āṁ tōṁ ḍaradī hāṁ, bhāvēṁ ki uha paṭē hō'ē hōṇa. - Atē tusīṁ kithē hō? Iḍī'ā tōṁ? Sāḍē kōla bahuta sārē avārā kutē vī hana, para uha zi'ādātara śānta hana. - Cāra sāla pahilāṁ maiṁ thā'īlaiṇḍa vica sī. Uthē bahuta sārē kutē vī hana. Ika śāma, kuti'āṁ dē ika samūha nē sailānī'āṁ dā samudara dē ka downē tē pichā kītā. Savērē unhāṁ nē bahuta vakharā vihāra kītā jadōṁ sathānaka lōka uṭhē atē unhāṁ nū bacē hō'ē bacē li'ā'ē. Para maiṁ phira vī unhāṁ tōṁ dūra rihā. Bilī'āṁ, vaisē, 24/7 dē anukūla sana.

- Maiṁ amarīkī hāṁ, para pichalē 12 sālāṁ vica maiṁ satara tōṁ vī vadha dēśāṁ vica kama karana vica kāmayāba rihā. Maiṁ tuhānū nikārāgu'ā bārē dasaṇā cāhudā hāṁ kō'ī patē nahīṁ hana. Basa nahīṁ. Kī tuhānū hōṭala jāṇa dī zarūrata hai? Tuhānū sārē sabhāvita sathānāṁ dī varatōṁ karakē isadī sathitī dā vēravā ditā jāvēgā. Tada inhāṁ niśānī'āṁ tōṁ dūrī nū māpaṇa vālī'āṁ ikā'ī'āṁ vica darasā'i'ā jāvēgā jō sadī'āṁ tōṁ nahīṁ varatī'āṁ jāndī'āṁ (uha vārāṁ vica dūrī nū māpadī'āṁ hana, ika vārā lagabhaga 0.7 Mīṭara dē barābara hai). Iha hairānījanaka hai ki kisē nū nikārāgu'ā vica kujha mili'ā. - Maiṁ nikārāgu'āna hāṁ atē jadōṁ maiṁ yū'aisa'ē pahuci'ā sī tāṁ maiṁ tuhāḍē chōṭē pati'āṁ tōṁ bahuta hairāna hō'i'ā sī. Maiṁ āpaṇē rūmamēṭa nū puchi'ā ki patā ki'uṁ nahīṁ darasā'undā ki sāḍā ghara ciṭā hai, kōnē tē hai atē isa tōṁ nazadīkī lā'ibrērī dī dūrī hai? - Maiṁ mōrōkō tōṁ hāṁ ika vāra maiṁ jaramanī gi'ā sī. Uthē maiṁ rēla dī ṭikaṭa kharīdī, ṭikaṭa nē kihā ki ṭrēna 7:23 Vajē āvēgī. Iha mērē la'ī mazēdāra sī ki ṭikaṭa'tē sahī samāṁ darasā'i'ā gi'ā sī, maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā sī ki gaḍī'āṁ tahi' tē bilakula ā sakadī'āṁ hana. Jadōṁ maiṁ rēla gaḍī 7: 23 Vajē pahucī tāṁ maiṁ hairāna rahi gi'ā. Maiṁ palēṭaphārama'tē pahucaṇa vālī ṭrēna dā vīḍī'ō vī śūṭa kītā, atē saṭēśana ghaṛī' tē iha bilakula 7:23 Hai. Phira maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nū vīḍī'ō dikhā'i'ā, atē uha vī hairāna rahi ga'ē. - Iha 20 sāla pahilāṁ mōrōkō vica sī, huṇa rēla gaḍī'āṁ samēṁ sira ā'undī'āṁ hana, ika tēza raphatāra rēlavē baṇā'ī ga'ī hai, jō ki sāḍē kōla kanēḍā vica vī nahīṁ hai. - Maiṁ ika kainēḍī'ana sūbē tōṁ phinalaiṇḍa ā'i'ā hāṁ atē hairāna sī ki basāṁ samēṁ sira ā'undī'āṁ hana. Uha āma taura'tē ghaṭō ghaṭa 10 miṭa sāḍē nāla rahidē hana, jāṁ bilakula vī nahīṁ ā'undē. - Maiṁ jaramanī vica rahidā hāṁ, mērā viśavāsa karō, sāḍē kōla ka'ī vāra ṭrēnāṁ vī hudī'āṁ hana. - Hafatē vica sirapha dō vāra pāṇī ditā jāndā hai. Bēkarī vica rōṭī hamēśā nahīṁ hudī. Hara kō'ī āpaṇē nāla ika hathi'āra lai kē jāndā hai (gaira kānūnī). Surakhi'ā la'ī khiṛakī'āṁ atē daravāzi'āṁ'tē lōhē dī'āṁ bārāṁ hana. Jē tuhānū luṭi'ā gi'ā hai, tāṁ sabhāvanā vadhērē hana ki ika pulisa adhikārī nē isa nū kītā. Saṛaka tē iha bihatara hai ki phōna nā pahucō, nahīṁ tāṁ iha khōha li'ā jāvēgā. Lōka gumaśudā riśatēdārāṁ nū labhaṇa la'ī ḍākū'āṁ nū adā karadē hana (pulisa ajihā nahīṁ kara sakadī). Śarāba baci'āṁ nū vēcī jāndī hai. 10 Vicōṁ 9 māmali'āṁ vica, tuhānū davā'ī la'ī gu'āṁ.̔Ī dēśa jāṇā paindā hai. Tusīṁ rāśaṭarī mudarā la'ī pratī mahīnē 120 līṭara tōṁ vadha gaisōlīna nahīṁ kharīda sakadē. Jē tuhānū hōra cāhīdā hai, ḍālarāṁ vica adā karō. Maiṁ vainazū'ēlā tōṁ hāṁ - maiṁ kiubbā hāṁ. Maiṁ ika mahīnē vica 1,500 kiubbā pēsō kamā'undā hāṁ, jō ki rāśaṭarī thansata nālōṁ bahuta zi'ādā hai. Maiṁ ika sāphaṭavē'ara ḍivailapara vajōṁ kama karadā hāṁ atē ika yūnīvarasiṭī vica paṛhā'undā hāṁ. Maiṁ ika yūnīvarasiṭī kaimpasa vica rahidā hāṁ, isa la'ī mainū bijalī, pāṇī, ṭailīphōna dā bhugatāna karana dī zarūrata nahīṁ hai, atē maiṁ yūnīvarasiṭī kaiphēṭīrī'ā vica muphata khāṇā khāndā hāṁ. Sāḍī asala gaṇanā du'ārā mērī tanakhāha 60 ḍālara hai. Sāḍē kōla ika hōra mudarā vī hai, kiubbā dē kanavaraṭībala pēsō (sīyūsī). 1 Sīyūsī ika amarīkī ḍālara dē barābara hai, atē dēśa vica hara cīza sīyūsī la'ī vēcī jāndī hai, pēsōza la'ī nahīṁ. Isa la'ī mērē 1500 pēsō = 60 sīyūsī, calō mērē kharacē vēkhō. 1 Ṭuthapēsaṭa dī kīmata 1.1 Sīyūsī hai (maiṁ āpaṇē dadāṁ nū ku'ālaṭī vālē ṭūthapēsaṭa nāla braśa karanā cāhudā hāṁ) sābaṇa dī kīmata 0.45 Atē 1.1 Sīyūsī pratī ṭukaṛā hai. Śaimpū dī kīmata 2 tōṁ 5 sīyūsī hudī hai. Ika cagē kōlōgana dī kīmata 2 sīyūsī hudī hai. Ḍī'ōḍōraiṇṭa dī kīmata 1 tōṁ 5 sīyūsī hai. Jē maiṁ ika pēsaṭa, 0.45 Sīyūsī la'ī dō sābaṇa, 2 sīyūsī la'ī 1 śaimpū, 2 sīyūsī la'ī kōlōna, harēka sīyūsī la'ī dō sasatē ḍī'ōḍōraiṇṭasa... Iha 8 sīyūsī tōṁ bāhara hai, mērē kōla 52 sīyūsī bacē hana. Sādī kamīza dī kīmata 10 atē 25 sīyūsī dē vicakāra hudī hai. Jīnasa/ ṭarāserszara dī kīmata 15 atē 30 sīyūsī dē vicakāra hai. Sadhāraṇa jutī'āṁ dī kīmata 14 atē 20 sīyūsī dē vicakāra hudī hai. Jurābāṁ, ṭī-śaraṭa, paiṇṭī'āṁ dī kīmata 2 tōṁ 5 sīyūsī taka hudī hai. Mērē kōla kapaṛē la'ī kāfī hai, maiṁ ikō samēṁ sabha kujha nahīṁ kharīdadā, maiṁ hara tanakhāha vicōṁ ika cīza kharīdaṇa dē samaratha hō sakadā hāṁ, para isa nū śaramidā karadā hāṁ, mērē zi'ādātara dēśavi'āpī 500 kamā'ī karadē hana, sabha tōṁ vadhī'ā 700 pēsō, jō ki 25-28 sīyūsī hai. Unhāṁ nū khāṇā vī kharīdaṇā paindā hai, phirakū apāraṭamaiṇṭa la'ī bhugatāna karanā paindā hai. Atē jē unhāṁ dē bacē hana??? Kiubabā ika ṭhaḍā dēśa hai: Sāḍē kōla muphata davā'ī, sikhi'ā hai, asīṁ tulanātamaka taura tē śānta atē śānta hāṁ, galī'āṁ atē sakūlāṁ vica kō'ī śūṭiga nahīṁ hai. Para tanakhāhāṁ atē kīmatāṁ dī gala karī'ē tāṁ iha sāḍē dēśa dī 80% ābādī la'ī naraka hai.

Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē sapa

 Kihaṛā sapa dunī'ā dā sabha tōṁ vaḍā hai iha patā karanā bahuta muśakala hai. Inhāṁ jīva-jatū'āṁ bārē bahuta sārī'āṁ kahāṇī'āṁ hana, jisa vica unhāṁ dē ākāra bārē ḍēṭā hudā hai, para ka'ī vārī, uha dasatāvēzāṁ vica daraja nahīṁ hudē. Bahutē akasara, sabha tōṁ vaḍē sapa dūra durāḍē ilāki'āṁ vica sathita abhita jagalāṁ vica pā'ē jāndē hana.

Sabha tōṁ vaḍē sapāṁ vicalā āgū labē samēṁ tōṁ ḵẖatama hōṇa vālī'āṁ kisamāṁ hana- ṭā'īṭanōbō'ā, māhara sahimata hō'ē ki isa sapīsīza dē numā'idē bō'ā kānsaṭraikaṭara dē riśatēdāra sana. Isa sapīsīza dē vi'akatī lagabhaga saṭha milī'ana sāla pahilāṁ maujūdā kōlabī'ā dē khētara vica vasadē sana. Vigi'ānī'āṁ nē jinhāṁ pijarāṁ dā sāvadhānī nāla viśalēśaṇa kītā hai jō sāḍē samēṁ taka bacē hana, nē prīkhi'ā dē natīji'āṁ tē āvāza ditī, siṭā darasā'undā hai ki dūra dē pichalē sabha tōṁ vaḍē sapāṁ dā bhāra ika ṭana tōṁ thōṛā vadhērē sī, atē labā'ī 15 mīṭara dē barābara dē aka tē pahuca sakadī hai. Isa samēṁ, jādūkula ajagara ika nētā hai, ġulāmī vica rahiṇa vālē sabha tōṁ vaḍē sapa dī labā'ī 7.5 Mīṭara sī. Rikāraḍa ika femalerata nāla sabadha rakhadā hai jō samathā vajōṁ jāṇī jāndī hai. Brōṅkasa ciṛī'āghara vica hara kō'ī isa dī praśasā kara sakadā sī. Uha bōranī'ō ṭāpū dē khētara'tē phaṛi'ā gi'ā sī. Samānathā 19 sāla pahilāṁ mara gi'ā sī. Hēṭhāṁ dunī'ā dē sabha tōṁ vaḍē sapāṁ dī ika raiṅkiga hai, iha vi'akatī ginīza buka āpha rikāraḍa vica śāmala hana.

10. Malagā, 3 mī

Malagā

Iha sapīsīza āsaṭarēlī'ā vica pā'ī jā sakadī hai, isadē vi'akatī chōṭē-khabē jagala, khēta, rēgisatāna la'ī rēgisatāna dē khētarāṁ dī cōṇa karadē hana, iha garama dēśāṁ vica nahīṁ hana. Malagā dā cakaṇā ḵẖataranāka hai atē manukhī jāna nū ḵẖatarā hai. Ika bālaga sapa harēka dadī nāla āpaṇē zahira dē 150 milīgrāma taka jārī karana dē samaratha hai. Sapa dā ḍūghē bhūrē raga dā hudā hai, darami'ānē namūni'āṁ dī labā'ī 1.5 Mīṭara taka pahuca jāndī hai, unhāṁ dā weightsatana bhāra 3 kilō hudā hai. Sabha tōṁ vaḍē numā'idi'āṁ dā bhāra 6 kilō tōṁ vadha hō sakadā hai, atē labā'ī 3 mīṭara dē adara hai. Khurāka kāfī vakharī hai, sapa varatadē hana: Kiralī, chōṭē sapa, ḍaḍū, kīṛē, pachī. Mādā du'ārā rakhē hō'ē pakaṛa vica, 8 tōṁ 20 aḍē akasara hudē hana.

9. Buśamāsaṭara, 3 mīṭara taka

Buśamāsaṭara

Jhāṛīdāra (sūkarukū) dakhaṇī amarīkā vica pā'ē jāndē zahirīlē sapāṁ dā sabha tōṁ vaḍā pratīnidhī hai. Bahuta sārē lōka unhāṁ nū vēkhaṇa dā prabadha nahīṁ karadē, vi'akatī lōkāṁ dē gharāṁ tōṁ dūra dē ilāki'āṁ nū tarajīha didē hana, uha samūha nahīṁ baṇā'undē, uha ikalā rahidē hana. Unhāṁ dē aibasōzaḍa sakēla vica ika pīlē-bhūrē raga dā raga hudā hai, jisa dē pichōkaṛa dē virudha uthē hanērē-bhūrē hīrē dē ākāra dē vaḍē caṭāka hana. Sapa dī mi'ārī labā'ī 2.5-3 Mīṭara hai, bhāra 3 tōṁ 5 kilōgrāma taka hai, para ka'ī vārī ajihē vi'akatī hudē hana jisa dī labā'ī 4 mīṭara dē nēṛē pahucadī hai. Isa sapīsīza dē vi'akatī khaḍī khētara vica jagalāṁ nū tarajīha didē hana; uhanāṁ la'ī, pāṇī dī maujūdagī arāmadā'ika hōnda la'ī ika zarūrī śarata hai. Buśamāsaṭara sirapha sūraja ḍubaṇa tōṁ bā'ada hī khāṇē dī bhāla vica jāndā hai, dina vica jadōṁ uha bēdhi'ānī jhāṛī'āṁ vica chupa jāndā hai. Uha cūhē, pachī'āṁ, dōbhārī'āṁ nū bhōjana didē hana, ika sapa jō paudi'āṁ dē.Kaṇa nāla coveredki'ā hō'i'ā hai, dharatī'tē āpaṇē pīṛatāṁ dā itazāra kara rihā hai. Jhāṛīdāra zahira ḵẖataranāka hai, mauta dara 12% taka hai.

8. Lā'īṭa briḍala pā'īthana, 3 mī

Lā'īṭa briḍala pā'īthana

Halakā ṭā'īgara ajagara kō'ī zahirīlā sapa nahīṁ hudā. Iha ēśī'ā vica rahidā hai atē jala sarōvarāṁ dē nēṛē sathita saghaṇī, namī vālē, khaḍī jagala nū tarajīha didā hai. Āma taura'tē, sapa zidagī dē la'ī ika śānta, namī vālī jag'hā dī cōṇa karadā hai, iha hō sakadā hai: Ika mōrī, ika rukha dē taṇē vica ika guphā jāṁ kisē hōra niralēpa kōnē vica. Pā'īthana darakhata tē caṛha sakadē hana, taira sakadē hana. Unhāṁ dī khurāka vica maujūda hana: Chōṭē cūhē, pachī, chōṭē thaṇadhārī. Uha āpaṇē śikāra nū kasa kē lapēṭadē hana, nicōṛadē hana jadōṁ taka śikāra sāha rōkadā nahīṁ, atē phira isa nū pūrā nigala laindā hai. Halakē bariḍala pā'īthana (iḍī'ana) dī labā'ī āma taura'tē 4-5 mīṭara dī hudī hai. Inhāṁ dā raga halakē raga dā hudā hai, uha bhūrē, lāla, lāla atē pīlē raga dē hudē hana.

7. Aimīthisaṭa pā'īthana, 4 mī

Aimīthisaṭa pā'īthana

Āsaṭarēlī'ā dā sabha tōṁ vaḍā sapa aimīthaisaṭa ajagara kānūna du'ārā surakhi'ata hai. Uha akasara utara pūrabī ku'īnazalaiṇḍa vica rahidē hana. Uha maunasūna dē jagalāṁ vica uca namī vālē, saghaṇī ghāha vālī banasapatī vālē khētarāṁ vica bahuta vadhī'ā mahisūsa karadē hana: Uha ika tarajīha tāja vālē darakhatāṁ vica, patharāṁ dē balākāṁ dē dabā'a vica, jhāṛī'āṁ vica jagalī jagalāṁ vica. Vi'akatī'āṁ dā sizesatana ākāra 2 tōṁ 4 mīṭara taka hudā hai, unhāṁ vicōṁ kujha 5-6 mīṭara taka vadhadē hana purāṇē sarōtāṁ vica tusīṁ iha jāṇakārī prāpata kara sakadē hō ki ithē namūnē sana jō labā'ī vica 8.5 Mīṭara taka pahuca ga'ē sana. Khabha atē kiralī'āṁ unhāṁ dī'āṁ manapasada salūka hana. Sapīsīza dē viśāla numā'idi'āṁ dē śikāra hana: Vālabīlīja, kacūsa atē ithōṁ taka ki pālatū vī.

6. Kālā maimabā, 4 mīṭara taka

Kālā maimabā

Māmbā - ika ḵẖataranāka sapa dā havālā didī hai, uha apharīkā vica rahidī hai. Bahutī vāra, uha zamīna'tē samāṁ batīta karadī hai, bahuta ghaṭa māmali'āṁ vica, uha rukha dī'āṁ ṭahiṇī'āṁ atē jhāṛī'āṁ' tē ghuma sakadī hai. Isadā nāma isa tatha dē kārana hō'i'ā ki isadē mūha dā adaralā hisā kālā hai. Raga ika camakadāra camaka dē nāla jaitūna, salēṭī, bhūrē ṭana dā prabhāva hai. Isa sapa dā dadī bahuta ḵẖataranāka hai, naśā virōdhī dī kā before tōṁ pahilāṁ, iha hamēśāṁ mauta vica khatama hudā hai. Māhara manadē hana ki maimabāsa ghabarāhaṭa vālē hana atē hamalē dā śikāra hana; isa gala dā sabūta hai ki dadī dē pala tōṁ hī mauta ika ghaṭē tōṁ vī ghaṭa samēṁ vica hō'ī hai. Ika kālē maibā dē snakesatana sapa dī labā'ī 2.5-3 Mīṭara hai, ithē kō'ī jāṇakārī hai, dasatāvēza nahīṁ hai, ki ika maimabā mili'ā hai, jisadī labā'ī 4.3 Mīṭara taka pahuca ga'ī hai. Puja āma taura'tē 1.6 Kilō tōṁ vadha nahīṁ hudā, iha viśāla nāla sabadhita nahīṁ hudā. Isa dī vilakhaṇa viśēśatā isa dī gatī hai, isa nū sabha tōṁ tēzī nāla mani'ā jāndā hai, thōṛhī dūrī'tē iha ika bahuta tēza raphatāra nāla agē vadha sakadā hai, 11 kilōmīṭara pratī ghaṭā taka pahuca sakadā hai.

5. Bō'ā kasaṭarakaṭara, 5 mī

Bō'ā kasaṭarakaṭara

Bō'ā kasaṭarakaṭara dakhaṇī atē madha amarīkā vica, ghaṭa aiṇṭīlēza vica rahidā hai. Jagala vālī'āṁ thāvāṁ atē nadī'āṁ atē jhīlāṁ dē nazadīka dē ilāki'āṁ vica vasaṇa la'ī pasada hai. Kujha dēśāṁ vica, unhāṁ nū kīṛi'āṁ dē niyataraṇa la'ī śikāra vajōṁ nijī gharāṁ vica rakhi'ā jāndā hai. Sabapasīja, khāṇē dī guṇavatā atē mātarā dē adhāra tē sapa dā ākāra bahuta vakharā hudā hai. Bahutē akasara mādā bō'a maradāṁ nālōṁ vaḍē hudē hana, averagesata vi'akatī'āṁ dā bhāra āma taura tē 10-15 kilō hudā hai, vaḍē numā'idi'āṁ dā bhāra 27 kilōgrāma hō sakadā hai. Kiśatī'āṁ nū vaḍē sapāṁ nāla jōṛi'ā jā sakadā hai, uha 2.5-3 Mīṭara taka vadhadē hana, ka'ī vāra namūnē 5.5 Mīṭara taka pahuca jāndē hana. Unhāṁ dā camakadāra, śānadāra, viparīta raga hai. Bō'asa śānadāra tairāka hudē hana, javāna namūnē akasara rukhāṁ tē caṛha jāndē hana, atē bālaga dharatī'tē rahiṇa atē śikāra karana dī kōśiśa karadē hana. Zidagī dī sabhāvanā hālatāṁ'tē bahuta zi'ādā nirabhara karadī hai, ka'ī vāra uha vīha sālāṁ taka jī'undē hana.

4. Kiga kōbarā, 6 mī

Kiga kōbarā

Rājā kōbarā sabha tōṁ vaḍā zahirīlā sapa mani'ā jāndā hai. Bālaġa kōbarā akasara ākāra tōṁ 3-4 mīṭara dē pāra nahīṁ hudē. Kadē-kadē ajihē vi'akatī hudē hana jō 5.6 Mīṭara labē hudē hana, para ajihē akāra apavāda hana. Kōbarā bahuta sudara hana, unhāṁ dī śānadāra dikha la'ī dhanavāda, unhāṁ dī tasavīra akasara sāhita, pēṇṭiga, sinēmā vica maujūda hudī hai, para iha nā bhulō ki unhāṁ dī manamōhaṇī, ākaraśaka sudaratā khataranāka hai, tuhānū isa sapa nāla mazāka nahīṁ karanā cāhīdā. Sabha tōṁ vaḍā kōbarā khōjakaratā kōla 1937 vica nēgarī sēmabilana vica ā'i'ā sī, isa nū laḍana ciṛī'āghara vica rakhi'ā gi'ā sī, isa dī labā'ī, dasatāvēzāṁ vica daraja, 5 mīṭara 71 saimī. Isa sapīsīza dē sapa dakhaṇa atē dakhaṇa-pūrabī ēśī'ā dē garama jagalāṁ vica vasaṇā pasada karadē hana, uha ḍūghē buraja atē hanērē guphāvāṁ vica chupaṇā pasada karadē hana, ka'ī vāra uha labē rukhāṁ vica saiṭala hō sakadē hana. Uhanāṁ dī zidagī dī sabhāvanā, bahuta ghaṭa apavādāṁ dē nāla, 30 sālāṁ dē aka tōṁ vadha jāndī hai, kōbrāsa sārī umara vadhadē hana. Āpaṇē kudaratī nivāsa vica, rājā kōbarā āma taura'tē dūjē sapāṁ, chōṭē cūhē, nigarānī kiralī'āṁ dā śikāra karadā hai. Iha akasara uhanāṁ khētarāṁ vica pā'i'ā jā sakadā hai jithē lōka rahidē hana. Isa sapa dā zahira bahuta khataranāka hai, iha sāha praṇālī dē kharāba hōṇa dā kārana baṇadā hai, ika vi'akatī 15 miṭāṁ dē adara-adara mara sakadā hai.

3. Hanērē ṭā'īgara ajagara, 6 mīṭara taka

Hanērē ṭā'īgara ajagara

Hanērā ṭā'īgara ajagara prabhāvaśālī labā'ī dā ika zahirīlā sapa hai. Kudaratī sathitī'āṁ dē tahita, ajagara dī labā'ī 3.7-5 Mīṭara dē barābara dē aka tōṁ vadha nahīṁ jāndī, ka'ī vāra namūnē hudē hana, jisadā ākāra 5 mīṭara taka hudā hai, atē bhāra 75 kilō taka hudā hai. Āma taura'tē, rikāraḍa dē akaṛē toratāṁ nāla sabadhata hana. Mādā"bēbī" rikāraḍa akāra'tē pahuca ga'ī; usa nū ilīnō'isa dē ika saphārī pāraka vica rakhi'ā gi'ā, usadī labā'ī 5 mīṭara 74 saimī. Pahāṛī'āṁ la'ī ika pasadīdā rihā'iśī jag'hā saghaṇī garama khaḍī jagala hai. Isa sapīsīza dē numā'idē sudaratā nāla ḍubadē hana atē tairadē hana; chōṭī umara vica, uha akasara rukhāṁ vica samāṁ bitā'undē hana. Ajagara dī pasadīdā kōmalatā hai: Vakha vakha pachī, jānavara. Pā'īthana nū akasara gharāṁ vica pālatū jānavarāṁ vajōṁ rakhi'ā jāndā hai, bahuta sārē unhāṁ dē śānadāra, camakadāra, amīra raga varagē. Pā'īthana hamalāvara nahīṁ hudē, unhāṁ kōla sathira dimāgī praṇālī hudī hai.

2. Ainākōṇḍā, 6 mīṭara taka

Ainākōṇḍā

Ainākōṇḍā nū dunī'ā dē sabha tōṁ vaḍē sapāṁ vicōṁ ika mani'ā jāndā hai atē sāḍī raiṅkiga vica sahī secondga nāla dūsarā sathāna prāpata karadā hai. Dakhaṇī amarīkā vica mili'ā. Isa sapīsīza la'ī, bhaḍāra dī maujūdagī bahuta mahatava rakhadī hai, vi'akatī śānadāra tairāka hudē hana atē gōtākhōraṇā kivēṁ jāṇadē hana. Kitābāṁ prabhāvaśālī ākāra dē namūni'āṁ dā varaṇana karadī'āṁ hana. Jāraja ḍ'̔āhala nē ika viśāla ainākāṇḍā dasi'ā, jisadī labā'ī 8 mīṭara 43 saiṇṭīmīṭara sī, atē rālapha balaumabaraga nē ika vi'akatī 8 mīṭara 54 saimī labē bārē gala kītī. 1944 Vica, ika vi'akatī phaṛi'ā gi'ā, isadī labā'ī 11 mīṭara 43 saimī taka pahuca ga'ī. Sarōtāṁ vica daraja sabha tōṁ vaḍē namūnē 18 mī.59 Hana saiṇṭīmīṭara atē 24 mī. 38 Saimī. Vigi'ānī sōcadē hana ki sabha tōṁ vaḍā ākāra 6.7 Mī. Dē barābara hō sakadā hai.

1. Ēśī'ana rīṭīkulēṭaḍa ajagara, 8 mī

Ēśī'ana rīṭīkulēṭaḍa ajagara

Dunī'ā dē sabha tōṁ vaḍē sapāṁ dī sūcī vica ēśī'ā'ī jādū-ṭūṇā karana vālā pathara pahilē nabara tē hai, hōra jātī'āṁ nālōṁ isadī utamatā bināṁ śaka hai. Pā'īthana dā śānadāra camakadāra raga hai, jisadā dhanavāda karakē isa nū isadā nāma mili'ā. Rālapha balaumabaraga nē āpaṇī'āṁ racanāvāṁ vica ika ajagara dā varaṇana kītā, jō ki 33 phuṭa labā sī. Iha tatha dasatāvēzāṁ vica daraja nahīṁ hai. Philīpīnaza tōṁ pā'ī ga'ī ajagara bārē jāṇakārī dī vī puśaṭī nahīṁ hō'ī, ghōśita 14 mīṭara lagabhaga 2 guṇā ghaṭa sī. Kudarata vica, isa sapīsīza dē numā'idē 7-8 mīṭara dē adara vadhadē hana. Sumātarā dē dakhaṇī hisē vica khōja karana vālē māharāṁ nē pā'i'ā ki pā'īthana dī āma labā'ī 1 mīṭara 15 sai tōṁ 6 mīṭara 05 saimī taka hai, khōjakaratāvāṁ nē ika hazāra tōṁ vī vadha māpa ka measureē hana. Iḍōnēśī'ā vica phaṛē ga'ē sabha tōṁ vaḍē sapa dī labā'ī 6 mīṭara 96 saiṇṭīmīṭara, bhāra 59 kilō sī. Nētā pahilāṁ dasi'ā gi'ā samathā hai. Ginīza buka Recordpha rikāraḍasa vica ika hōra ajagara dā akaṛā hai, jisa dī labā'ī 9 mīṭara 75 saimīṭīmīṭara dē barābara sī, uha sau sāla pahilāṁ iḍōnēśī'ā dē sēlēbaza ṭāpū'tē māri'ā gi'ā sī.

Dunī'ā dā cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē jahāza karaiśa hō ga'ē

 Jahāza labē samēṁ tōṁ tēza atē sabha tōṁ ārāmadā'ika vāhana rihā hai. Jadōṁ kisē yātarā nū labī dūrī dī lōṛa hudī hai, atē usē samēṁ samēṁ dī ghāṭa hudī hai - havā sacāra tuhānū samasi'ā nū hala karana dī āgi'ā didā hai. Ē'arasapēsa dē vikāsa dē 200 sālāṁ tōṁ vadha, jahāza du'ārā uḍāṇa dī surakhi'ā saiṅkaṛē guṇā vadhī hai. Para jahāza karaiśa hō jāndē hana. Isa tatha dē bāvajūda ki havā'ī yātarā nū āvājā'ī dē sabha tōṁ surakhi'ata rūpa vajōṁ mānatā ditī ga'ī sī, hara kraiśa ka'ī sau lōkāṁ dī mauta hō jāndī hai. Isa lēkha vica, asīṁ tuhānū dunī'ā dē dasa sabha tōṁ vaḍē havā'ī karaiśāṁ bārē dasāṅgē.

10. Phārasī dī khāṛī, 3 julā'ī 1988, 290 mautāṁ

Phārasī dī khāṛī, 3 julā'ī 1988, 290 mautāṁ

Fārasa dī khāṛī vica 3 julā'ī, 1988 nū ika amarīkī karūzara nē ika īrāna dī ē'ara lā'īna nāla sabadhata ē -300 nāgarika jahāza utē ika mizā'īla dāga ditī. 290 Vi'akatī mārē ga'ē, 65 baci'āṁ samēta - pīṛatāṁ dī iha giṇatī isa dukhānta nū sāḍī sūcī vica dasavēṁ sathāna tē rakhadī hai. Sayukata rāja amarīkā ajē vī dā'avā karadā hai ki amarīkī malāhāṁ nē isa yātarī jahāza nū irāna dī ē'ara phōrasa laṛākū la'ī galata baṇā'i'ā hai. Kisē nū vī sazā nahīṁ ditī ga'ī sī, atē ghaṭō ghaṭa ika rasamī mu'āphī nahīṁ li'āndī ga'ī sī.

9.Kiśā, 8 janavarī 1996, 297 pīṛata

Kiśā, 8 janavarī 1996, 297 pīṛata

Sāḍī rēṭiga vica nauvēṁ sathāna'tē rūsī māla māla jahāza ēna -32 bī dā karaiśa hō'i'ā hai, jō ki 8 janavarī, 1996 nū hō'i'ā sī. Kāṅgō dī rājadhānī vica ranavē usa samēṁ 1,500 mīṭara labā sī. Hālāṅki, iha kaḍi'ālī tāra nahīṁ sī. Mārakīṭa jīḍīpī dē nēṛalē khētara vica sathita sī atē asala vica isadē nāla lagadī sī. Ḍā downloadnalōḍa ika sathānaka kapanī du'ārā kītī ga'ī sī jō jahāza dē ḍizā'ina tōṁ jāṇū nahīṁ sī. Sāḍē pā'ilaṭāṁ nē lōḍiga nū vēkhi'ā nahīṁ sī, atē ṭaika'ōpha tōṁ pahilāṁ jahāza dī pāsapōraṭa samarathā dē kāragō dī pālaṇā dī jān̄ca nahīṁ kītī. Ōvaralōḍa dē kārana, cālaka ṭēka'āpha dē daurāna ranavē tōṁ dūra nahīṁ jā saki'ā atē śābadika taura'tē ika vi'asata bazāra vica cali'ā gi'ā. Jahāza mārakīṭa dī'āṁ imāratāṁ'ca ṭakarā gi'ā atē phaṭa gi'ā. Māri'ā 297 lōka jō usa samēṁ mārakīṭa vica sana, atē ika pā'ilaṭa. Ajē vī bahuta sārē māhara isa tabāhī nū dharatī dā sabha tōṁ vaḍā manadē hana.

8.Yūrēna, 17 julā'ī, 2014, 298 pīṛata

Yūrēna, 17 julā'ī, 2014, 298 pīṛata

Aṭhavāṁ sabha tōṁ vaḍā havā'ī karaiśa bō'iga 777 dā karaiśa sī, jisa dī mālakī malēśī'ā tōṁ ika ē'ara lā'īna sī. Iha karaiśa 17 julā'ī, 2014 nū hō'i'ā sī. Havā'ī jahāza yātarī'āṁ nū aimasaṭaraḍama vica lai kē gi'ā atē ku'ālālapura la'ī uḍāṇa bharī. Cālaka dala dē nāla, jahāza dē kaibina vica 298 lōka savāra sana. Jadōṁ rūsa atē yūkarēna dī havā'ī sarahada pāra karadi'āṁ, jahāzāṁ nāla sacāra hamēśā la'ī vighana pi'ā sī. Ḍaniṭska khētara dē grāḍōvō dē badōbasata dē nēṛē havā'ī jahāza dā saṛi'ā hō'i'ā malabā pā'i'ā gi'ā. Kō'ī baci'ā nahīṁ mili'ā. Asala vica jō hō'i'ā uha ajē vī aṇajāṇa hai. Rūsī māharāṁ dā kahiṇā hai ki bō'iga nū bhaṛakā. Udēśāṁ la'ī yūrapī'ana ē'ara phōrasa dē laṛākū jahāza tōṁ lagī ga'ī ika mizā'īla nē gōlī māra ditī. Vidēśī māhara huṇa taka unhāṁ dē mukha sasakaraṇa dī pālaṇā karadē hana. Usadē anusāra, jahāza nū rūsa du'ārā baṇē buka havā'ī rakhi'ā praṇālī dē kujha aṇapachātē vi'akatī'āṁ nē gōlī māra ditī. Isa tatha dē kārana ki duśamaṇāṁ dē khētara vica tabāhī ā'ī hai, isadī jān̄ca bahuta haulī haulī agē vadha rahī hai.

7. Miḍala īsaṭa, 19 agasata 1980, 297 pīṛata

Miḍala īsaṭa, 19 agasata 1980, 297 pīṛata

Satavēṁ sathāna'tē sā Saudidī araba dē sabha tōṁ vaḍē havā'ī jahāza dī mālakī vālī lākahīḍa jahāza dē karaiśa hōṇa dā kabazā hai. 1980 Dī garamī vica, jahāza ri'āda tōṁ jēdāha vala jā rihā sī. Rājadhānī dē havā'ī aḍē tōṁ ravānā hōṇa dē turata bā'ada kāragō hōlaḍa vica lagī aga dā patā lagi'ā. Cālaka dala dē kamāṇḍara nē ē'arapōraṭa vāpasa jāṇa dā phaisalā kītā. Jadōṁ jahāza nū utarana la'ī majabūra kītā gi'ā, pā'ilaṭa haica khōl'haṇa vica asamaratha sana. Unhāṁ nē māla dī pakaṛa vica aga vī nahīṁ lagā'ī. Sirapha 20 miṭa bā'ada, havā'ī aḍē tōṁ bacā'uṇa vālē jahāza vica dākhala hōṇa dē yōga hō ga'ē. Para pahilāṁ hī bahuta dēra hō cukī sī. Aga dī'āṁ lapaṭāṁ nē sārē 297 yātarī'āṁ atē 14 uḍāṇa dē javānāṁ nū māra ditā. Ika sasakaraṇa dē anusāra, cālaka dala dē maimbara agrēzī cagī tar'hāṁ nahīṁ jāṇadē sana atē kāragō ḍabē vica lagī aga nū khatama karana dī'āṁ hadā'itāṁ dī sahī tar'hāṁ pālaṇā nahīṁ kara sakadē sana.

6. Ā'iralaiṇḍa, 23 jūna 1985, 329 pīṛata

Ā'iralaiṇḍa, 23 jūna 1985, 329 pīṛata

Māhara atavādī hamalē nū sabha tōṁ vaḍē havā'ī karaiśarāṁ dē sikhara vica chēvāṁ sathāna didē hana jō ki ē'ara iḍī'ā dī mālakī vālī bō'iga nū 1985 dī garamī'āṁ vica kītā gi'ā sī. Jahāza māṇṭarī'ala tōṁ laḍana, phira dilī atē babē la'ī ravānā hō'i'ā. Iha dhamākā ā'iralaiṇḍa dē kāraka akhavā'uṇa vālē kasabē nēṛē aiṭalāṇṭika dē upara hō'i'ā. Lā'īnara havā vica phaṭi'ā. Cālaka dala nē ika aisa'ō'aisa sakēta vī nahīṁ ditā. Kaibina vica 329 lōka savāra sana, jinhāṁ vica 22 cālaka dala dē maimbara vī sana. Kō'ī vī baca nikali'ā. Sikha kaṭaṛapathī'āṁ nū isa ghaṭanā la'ī zimēvāra ṭhahirā'i'ā gi'ā sī. Iha kainēḍī'ana itihāsa dē sabha tōṁ vaḍē havā'ī jahāza dā karaiśa hai.

5. Phrānsa, 3 māraca 1974, 334 mautāṁ

Phrānsa, 3 māraca 1974, 334 mautāṁ

Sūcī vica pajavāṁ hisā turakī ē'ara lā'īna dē ḍagalasa ḍīsī -10 dā karaiśa hai. Iha hādasā 3 māraca, 1974 nū pairisa dē nēṛē, ēramainavilē kasabē dē nēṛē vāpari'ā sī. Lā'īnara pairisa vica riphiingliga dē nāla, isatāmbula tōṁ laḍana la'ī uḍāṇa bhari'ā. Ithē 334 yātarī jahāza vica caṛhē. Cālaka dala vica 12 lōka śāmala sana. Savāra hara kō'ī mara gi'ā. Acānaka, kāragō dē acānaka acānaka khul'haṇa kārana haula dā nirāśā hō gi'ā. Kaṭarōla sisaṭama turata sedhi gi'ā. Jahāza kaṭarōla gu'ā baiṭhā atē zamīna vica jā ṭakari'ā. Māhara dā'avā karadē hana ki bipatā usē māḍala dē ika jahāza nāla isa tarāṁ dē kharāba hōṇa dā khulāsā karana tōṁ bā'ada uhanāṁ du'ārā jārī siphāraśāṁ dī pālaṇā nā karana kārana hō'ī sī.

4.Iḍī'ā, 12 navabara 1996, 349 pīṛata

Iḍī'ā, 12 navabara 1996, 349 pīṛata

Cauthī sathitī vica havā'ī jahāzāṁ dī ṭakara hai, jō ki 12 navabara, 1996 nū bhārata dē carakhī dādarī dē nazadīka hō'ī sī. Kazākha ē'ara lā'īna dē ā'ī.Aila.-76 Dē cālaka dala, jisa dē savāra people fle lōkāṁ nē uḍāṇa bharī sī, nē havā'ī aḍē bhējaṇa dē niśānā niradēśāṁ dī pālaṇā nahīṁ kītī. Havā'ī jahāza nē āpaṇī ucā'ī nū hēṭhāṁ nahīṁ kītā atē ē'ara kōrīḍōra vica jā vaṛi'ā jisa dē nāla sā Saudidī araba dī ē'ara lā'īniga dā bō'iga 747 cala rihā sī. Bō'iga vica 312 lōka sana. Kazākha cālaka dala dī bhāśā'ī anapaṛhatā dē natījē vajōṁ, dō jahāza havā vica ṭakarā ga'ē atē.Hi ga'ē. Sārē 349 lōka mārē ga'ē sana. Iha jān̄ca briṭiśa māharāṁ du'ārā kītī ga'ī sī. Kārana manukhī kāraka sī.

3. Ṭōki'ō, 12 agasata 1985, 520 pīṛata

Ṭōki'ō, 12 agasata 1985, 520 pīṛata

Sabha tōṁ maśahūra havā'ī jahāza dē duraghaṭanāvāṁ vicōṁ tīsarē sathāna utē uha dukhānta hai jō jāpāna dī rājadhānī dē nēṛē 12 agasata 1985 nū vāpari'ā sī. Jē'ē'aila dā bō'iga 747 aisa'āra ōsākā dī uḍāṇa vica sī. 524 Vi'akatī'āṁ nē isa vica śāntī nāla yātarā kītī. Jahāza dē cālaka amalē dē 15 maimbarāṁ nē pā'ilaṭa kītā sī. Bārāṁ miṭa dī uḍāṇa tōṁ bā'ada, hā'īḍraulika praṇālī'āṁ asaphala hō ga'ī'āṁ. Adhē ghaṭē taka, cālaka dala nē nirasavāratha hō kē isa hādasē dā mukābalā kītā, para havā vica nahīṁ ṭika saki'ā. 1,500 Mīṭara dī ucā'ī'tē caṛhadē hō'ē iha jahāza ṭōki'ō tōṁ lagabhaga 100 kilōmīṭara dī dūrī' tē ōṭasuṭākā pahāṛa'tē ṭakarā gi'ā. Isa hādasē vica dō andratāṁ atē dō bacē baca ga'ē. Māhara tabāhī dē kāranāṁ nū sathāpata karana dē yōga sana. Hādasē tōṁ thōṛhī dēra pahilāṁ, jahāza ranavē'tē ṭakarā gi'ā atē lā'īnara structureān̄cē nū nukasāna pahuci'ā. Ijīnī'arāṁ nē muramata la'ī takanīkī siphāraśāṁ jārī kītī'āṁ jō lōṛīndī rakama vica pūrī'āṁ nahīṁ hō'ī'āṁ sana.

2. Kainarī ā'īlaiṇḍaza, 27 māraca 1977, 583 mautāṁ

Kainarī ā'īlaiṇḍaza, 27 māraca 1977, 583 mautāṁ

Māraca 1977 dē akhīra vica, ṭainarā'īpha ṭāpū utē dō jahāza ākāśa vica ṭakarā ga'ē. Sāḍī raiṅkiga vica iha dūjā sabha tōṁ mahatavapūraṇa jahāza karaiśa hai. Ḍaca ē'ara kairī'ara kē'aila'aima dā jahāza aimasaṭaraḍama tōṁ uḍa gi'ā atē lāsa pāmasa vala jā rihā sī. Kula milā kē kaibina vica 248 yātarī atē cālaka dala dē maimbara sana. Paina amairīkana bō'iga nē cālaka dala dē nāla 335 lōkāṁ nū li'ā. Uha sārē ni Newyāraka vica savāra hō'ē atē lāsa pāmāsa la'ī ravānā hō'ē. Isa uḍāṇa vica sirapha 61 yātarī'āṁ nū bacā'i'ā gi'ā. Vakha-vakha dēśāṁ dē māhara jinhāṁ nē jān̄ca kītī sī, nē isa karaiśa dā mukha kārana dasi'ā. Pā'ilaṭa usadē zōradāra lahizē kārana zamīnī kaṭarōlara dī kamāṇḍa nū nahīṁ samajha sakē. Kāfī bahisa tōṁ bā'ada, havābāzī kapanī kē'aila'aima unhāṁ dē dōśāṁ la'ī rāzī hō ga'ī atē isa hādasē dī zimēvārī la'ī. Pīṛatāṁ dē riśatēdārāṁ nū mu'āvazā ditā gi'ā. 1977 Vica ṭainarā'īpha vica jō kujha vāpari'ā sī, usa tōṁ bā'ada, uḍāṇa surakhi'ā niyamāṁ dī'āṁ zarūratāṁ pūrī tar'hāṁ nāla sasāra vica badala ga'ī'āṁ hana. Isa tabāhī dē pīṛatāṁ dī yāda vica, ḍaca śilapakāra ḍī viṭa nē prasidha saṭē'aravē ṭū savaraga samāraka baṇā'i'ā.

1. Sayukata rāja, 11 satabara, 2001, 2977 pīṛata

Sayukata rāja, 11 satabara, 2001, 2977 pīṛata

11 Satabara 2001 nū sayukata rāja vica hō'ē atavādī hamalē nē isa nū sāḍē sabha tōṁ vaḍē jahāza dē karaiśa hōṇa dī sūcī vica sikhara tē rakhi'ā. Rūsa vica pābadīśudā ala-kā'idā sagaṭhana dē maimbara 4 sivalī'ana lā'īnaraza nū hā'ījaika karana dē yōga sana. Unhāṁ vicōṁ ika nū sidhē taura'tē amarīkī rakhi'ā vibhāga - paiṇṭāgōna bhēji'ā gi'ā, dūjā painasilavēnī'ā vica zamīna vica ḍuba gi'ā. Dō hōra ātamaghātī hamalāvarāṁ nē varalaḍa ṭrēḍa saiṇṭara dī'āṁ maśahūra imāratāṁ nū bhana suṭi'ā. Dōvāṁ imāratāṁ dī'āṁ structuresān̄ci'āṁ nū inā nukasāna pahuci'ā sī ki uha virōdha nahīṁ kara sakē atē.Hi ga'ē. Takarībana 3,000 niradōśa lōkāṁ dī mauta hō ga'ī. Inhāṁ vica collapsehi.̔Ērī dē śikāra hō'ē, havā'ī jahāza dē yātarī atē bacā'a karana vālē śāmala hana.

Dunī'ā dī'āṁ cōṭī dī'āṁ 10 sabha tōṁ sudara rāśaṭara

 Hara kauma āpaṇē sudara numā'idi'āṁ dī śēkhī māra sakadī hai. Hālāṅki, iha sapaśaṭa taura'tē nahīṁ kihā jā sakadā ki ika viśēśa rāśaṭara sabha tōṁ sudara hudā hai. Kisē vī dēśa vica śānadāra lōka hō sakadē hana jinhāṁ tōṁ tuhāḍī'āṁ akhāṁ ka offṇī'āṁ muśakala hana. Atē isē tar'hāṁ, tusīṁ kisē vica ciharē dī'āṁ badasūrata viśēśatāvāṁ jāṁ sarīra dī'āṁ kamī'āṁ nū vēkha sakadē hō.

Sāḍē hara kisama dī'āṁ rēṭigāṁ atē vakha vakha sikharāṁ dē samēṁ vica, “dunī'āṁ dī'āṁ sabha tōṁ khūbasūrata dēśāṁ” dī paribhāśā nū nazara adāza nahīṁ kītā jā sakadā. Hara sāla isē tar'hāṁ dē adhi'aina kītē jāndē hana, dōnōṁ vigi'ānī atē āma lōka jinhāṁ nū saravēkhaṇāṁ vica hisā laiṇa la'ī sadā ditā jāndā hai unhāṁ vica lagē hō'ē hana. Natījē atama saca nahīṁ hana, para tarajīha ditī ga'ī hai. Isa tōṁ ilāvā, rēṭiga dī mukha rīṛa dī haḍī vivahāraka taura'tē kō'ī tabadīlī nahīṁ. Sāḍā lēkha viśava dī'āṁ sabha tōṁ khūbasūrata dēśāṁ dī darajābadī pradāna karadā hai.

10. Phrain̄ca

Phrain̄ca

Dēśa-rujhāna niramātā, musakarī'āṁ dā janama sathāna, viśava prasidha prēma kahāṇī'āṁ, ka'ī sālāṁ tōṁ śānadāra mahilāṁ nē āpaṇē sabha tōṁ sudara vasanīkāṁ vālē 10 dēśāṁ dī sūcī pūrī kara la'ī hai. Frenchsata pharain̄ca chōṭē kada atē darami'ānē ākāra dē bilaḍa du'ārā darasā'ī jāndī hai. Ciharē nū vaḍī'āṁ viśēśatāvāṁ, bhūrī'āṁ akhāṁ atē kālē vālāṁ dā sira pharēma nāla pachāṇi'ā jāndā hai. Para unhāṁ vicālē dēśa dē nirapakha vālāṁ vālē atē nīlī'āṁ akhāṁ vālē dōvēṁ hana. Tina kisama dē phrain̄camaina nū vakharā karana dā rivāja hai. Gaulāṁ dē utarādhikāra labē, halakē camaṛī atē vāla hana atē nīlī'āṁ akhāṁ hana. Sēlaṭasa dē gūṛhē vāla hudē hana, madhama tōṁ averagesatana ucā'ī tōṁ thōṛē. Lēgūra dē kujha utarādhikārī hanērē camaṛī atē chōṭē kada du'ārā darasā'ē ga'ē hana. Hālāṅki, sadī'āṁ tōṁ ikaṭhē rahiṇa nāla, mukha viśēśatāvāṁ miśarata hō ga'ī'āṁ hana, atē aja saṭaiṇḍaraḍa phrain̄camaina dā ciharā thōṛhā jihā vadhi'ā hō'i'ā ciharā, sidhī naka, hanērē akhāṁ atē patalēpaṇa dā rujhāna hai. Phrain̄ca womenratāṁ la'ī, viśēśa khūbasūratī, sudara lāparavāhī atē.Ratavāda viśēśatā hai. Sapaśaṭa taura'tē, bahuta sārē kā'uṭariyara ika kārana karakē isa yūrapī'ana dēśa vica baṇā'uṇā pasada karadē hana. Kisē vī umara dī'āṁ kuṛī'āṁ la'ī, vālāṁ dī kudaratī atē mēka'apa, khulēpana, cagē salīkē atē ika halakī musakāna nū viśēśa cika mani'ā jāndā hai.

9. Dakhaṇī apharīkā dē lōka

Dakhaṇī apharīkā dē lōka

Gaṇatatara dakhaṇī apharīkā dā nāma “rēnabō dēśa” rakhi'ā gi'ā sī. Iha isa dī rāśaṭarī vibhinatā dē kārana hai, 80% ābādī nū kālē camaṛī dē raga vālē lōkāṁ nū ditā jāndā hai, bākī 20% malōṭī'āṁ atē gōri'āṁ du'ārā kabazā kītā jāndā hai, bhāratī'āṁ atē ēśī'ā'ī lōkāṁ du'ārā thōṛhā jihā pētalā. Dēśa dē kālē vasanīkāṁ vicōṁ, zulū'āṁ nē unhāṁ vicōṁ bahuti'āṁ dā kabazā li'ā hai, atē unhāṁ dē pataṇa viśēśa taura'tē pramukha hana. Zulūkāṁ kōla bahuta vaḍī luṭa hai jō dharatī dī sataha dē nāla kujha ucā atē samāna dikhā'ī didī hai. Purāṇē samēṁ tōṁ, patalēpaṇa nū ithē bimārī dī niśānī mani'ā jāndā hai, hāla hī vica iha ēḍaza nāla juṛi'ā hō'i'ā hai. Para ika alōcaka womanrata āpaṇē patī dī manapasada baṇa jāvēgī, āpaṇē sarīra nāla usa dā sadīvī pi'āra atē ika vadhī'ā bhōjana prāpata karana dī yōgatā darasā'undī hai. Iha saca hai ki hāla hī vica laṛakī'āṁ dī kamazōrī la'ī yūrapī'ana phaiśana afarīkī mahāndīpa vica pahuca gi'ā hai atē ithōṁ taka ki vōlayūmaiṭrika rūpāṁ la'ī ābādī dē pi'āra nū vī badali'ā hai. Kujha kālī'āṁ sudaratā viśavavi'āpī prasidhī prāpata karana dē yōga sana: Lī'ā kabēḍē sabha tōṁ vadha tanakhāha vālī'āṁ māḍalāṁ dī raiṅkiga vica 11 vāṁ sathāna prāpata kara cukī hai, kālē aganī ḍērēgō itihāsa vica pahilī vāra misa varalaḍa dā khitāba āpaṇē ciṭē pratīyōgī nū pachāṛaṇa vica kāmayāba rahī.

8. Briṭiśa

Briṭiśa

Briṭiśa sahī thega nāla viśava dē sabha tōṁ sudara dēśāṁ vica aṭhavāṁ sathāna prāpata karadā hai. Dhudalī ailabī'ana dē vasanīkāṁ dī thōṛī jihī labī khōpaṛī, nazadīkī akhāṁ (thōṛī jihī phailaṇa vālī'āṁ hō sakadī'āṁ hana), ika chōṭā jihā mūha atē ciṭī camaṛī hai. Briṭiśa unhāṁ dē labē kada du'ārā, vakharē raga dā thōṛhā jihā lāla raga vālā ciharā nāla jāṇē jāndē hana. Iha bahuta hī nimara atē sucajē vivahāra vālē lōka hana jō hamēśāṁ śānta rahidē hana, uha rūṛhīvāda, sajama, sahiyōgītā du'ārā vakharē hudē hana, umara dī'āṁ purāṇī'āṁ paraparāvāṁ dī pālaṇā karadē hana.

7. Ḍaca

Ḍaca

Phiṭa ḍaca ika khēḍa rāśaṭara mani'ā jāndā hai. Sā'īkaliga, yōgā, kasarata atē tadarusatī kēndarāṁ nū unhāṁ dē manapasada manōrajana vajōṁ mānatā ditī jāndī hai. Iha ika sihatamada rāśaṭara atē ika bahuta hī sudara rāśaṭara hai. Zi'ādātara ḍaca lōka labē, sunahirē vāla, nīlī'āṁ akhāṁ hana. Kuṛī'āṁ dā bhāra vadhērē hudā hai, isa la'ī uha niratara atē dhi'āna nāla unhāṁ dē bhāra dī nigarānī karadī'āṁ hana. Taga-akē hō'ē agarēzāṁ dē ulaṭa, ḍaca mahigē jutē atē kapaṛē kharīdaṇā pasada karadē hana.

6. Āsaṭarēlī'ā'ī

Āsaṭarēlī'ā'ī

Āsaṭarēlī'ā'ī lōka sārē yūkē tōṁ ā'ē lōkāṁ dā ika mihatamada miśaraṇa hana. Sakāṭasa, ā'iriśa, briṭiśa atē vēlaza dē lōkāṁ nē rāśaṭara niramāṇa vica yōgadāna pā'i'ā. Nakalī createdga nāla baṇā'ī ga'ī kauma nū ika sapōraṭī sarīraka, rāhata dī'āṁ māsapēśī'āṁ du'ārā vakharā kītā jāndā hai. Ithē khēḍāṁ nū ika maśahūra manōrajana mani'ā jāndā hai, isa la'ī taga beiḍa atē ika cagā sarīraka pracalita hai. Sudaratā, ṭaina, barapha dī ciṭī musakarāhaṭa āsaṭarēlī'ā dē lōkāṁ nū vakharā karadī hai atē suhāvaṇā sacāra karadī hai. Ādivāsī lōka uca padharāṁ tōṁ ghaṭa jāndē hana. Unhāṁ dī camaṛī kālē, cauṛī naka, ika pramukha ṭhōḍī atē ghumadē kālē vāla hana. Para unhāṁ nū milaṇā kāfī muśakala hai: Savadēśī lōka vaḍē śahirāṁ tōṁ dūra rahiṇā pasada karadē hana.

5. Iṭālī'ana

Iṭālī'ana

Saṭaiṇḍaraḍa iṭālī'ana ika chōṭī, camakadāra camakadāra camaṛī atē gahirī camaṛī vālī'āṁ camakadāra akhāṁ vālā hai. Mukha pātara excessiveguṇa bahuta zi'ādā bhāvanātamaka atē visaphōṭaka subhā'a hai. Iṭālī'ana womenratāṁ, sudaratā sailūna la'ī yōjanābadha daurē karana la'ī dhanavāda, āpaṇē gu'āṁ.̔Ī'āṁ nālōṁ chōṭī'āṁ lagadī'āṁ hana. Iṭālī'ana hamēśāṁ dhi'āna nāla unhāṁ dī dikha dī nigarānī karadē hana; bi beautyṭī sailūna atē phaiśana śō'a dēkhaṇa jāṇā unhāṁ dā manapasada manōrajana baṇa jāndā hai. Uha sā'īḍa atē jima nū bā'īpāsa nahīṁ karadē, jisadē la'ī dhanavāda ki uha āpaṇē aithalaiṭika citara nū labē samēṁ la'ī barakarāra rakhadē hana. Isa kauma dī ika atirikata khica uhanāṁ dī jōśa atē samājikatā du'ārā ditī ga'ī hai.

4. Kainēḍī'ana

Kainēḍī'ana

Cauthā sabha tōṁ ākaraśaka dēśa kainēḍī'anāṁ hai. Kanēḍā dē vasanīkāṁ dī dikha bahuta vana-suvanī hō sakadī hai, iha pravāsī'āṁ dī kīmata'tē baṇā'ī ga'ī sī, isa la'ī, kainēḍī'anāṁ dē itihāsa vica, tusīṁ pharānsa, igalaiṇḍa, yūrapa atē ēśī'ā dē hōranāṁ dēśāṁ dē vasanīka labha sakadē hō. Iha sārē ākaraśaka interga nāla rala ga'ē atē ika ākaraśaka kaumī'ata paidā karadē. Atē phira vī, utarī dēśa dē vasanīkāṁ dī dikha dī'āṁ dō śrēṇī'āṁ dī pachāṇa kītī jā sakadī hai. Kuṛī'āṁ la'ī, pharānsa dē vasanīkāṁ dē vaśaja, ika aviśavāśayōga pi'ārā ciharā, camakadāra camaṛī, ika ajihī śakhasī'ata jisa'tē tusīṁ āpaṇī nigāha nū rōka sakadē hō iha viśēśatā hai. Agarēza purakha unhāṁ dē utarādhikāra labē kada, patalēpana, nirapakhatā, lāla vāla atē phrīkalasa nū didē sana. Marada vica ihō guṇa hana, para uha isa prabhāva vala ghaṭa dhi'āna didē hana. Kainēḍī'ana jīnasa, śāraṭasa, khicē savaiṭarāṁ vica bahuta vadhī'ā mahisūsa karadē hana. Vapāraka sūṭa āma taura'tē bazuraga vasanīkāṁ du'ārā pahinē jāndē hana. Kainēḍī'ana phaiśana vica, lāla hamēśāṁ ika camakadāra raga hudā hai. Hālāṅki kuṛī'āṁ kudaratī śigārāṁ dī śaukīna nahīṁ hana, kudaratī sudaratā nū tarajīha didē hana.

3. Kīnī'ā

Kīnī'ā

Paraiṭī kīnī'ā hamēśā āpaṇī dikha nū vadhī'ā nahīṁ rakhadē. Dikha nū śigāraṇa la'ī, uha camakadāra ragāṁ dī varatōṁ karadē hana, camaṛī'tē mu alā ṭhōsa raga lagā'undē hana, atē isa' tē paiṭarana khicadē hana. Sudara hē'ara saṭā'īla viśāla khabhāṁ jāṁ sūjhavāna gōla gōla sirakē du'ārā pūraka hana. Kudaratī chila tōṁ baṇē kapaṛē dikha la'ī ika vilakhaṇa jōṛa baṇa jāndē hana.

2. Kōlabī'ana

Kōlabī'ana

Iha dēśa nā sirapha atararāśaṭarī naśīlē padārathāṁ dē janama sathāna vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai, balaki āpaṇē sudara lōkāṁ la'ī vī. Śurū vica, bhāratī ādhunika rāja dē pradēśa tē rahidē sana, para sapēna tōṁ ā'ē basatīvādī nē savadēśī ābādī nū pūrī tar'hāṁ khatama kara ditā. Thōṛhī dēra bā'ada, jētū'āṁ dē utarādhikārī sathānaka nivāsī'āṁ atē kālī'āṁ dē baci'āṁ nāla rala ga'ē, ika hairānī dī gala hai ki ākaraśaka rāśaṭara baṇa gi'ā. Ābādī nū savacha camaṛī, chōṭē kada, sudara niramāṇa atē sidhē saghaṇē vālāṁ du'ārā vakharā kītā jāndā hai. Kōlabī'ana āma taura'tē bhaṛakīlē nahīṁ hudē, uha subhā'a dī ika saukha atē manōrajana dē nāla vakharē hudē hana. Kuṛī'āṁ la'ī ika taga kamara atē cauṛē kul'hē hōṇā mahatavapūrana hai. Iha cagī pālaṇa pōśaṇa dī niśānī mani'ā jāndā hai.

1. Brāzīlī'ana

Brāzīlī'ana

Lātīnī amarīkī dēśa nē kujha samēṁ la'ī sabha tōṁ khūbasūrata dēśāṁ dī raiṅkiga vica pakē taura'tē sanamānata kītā hai. Brāzīla nū āpaṇī ābādī dē lihāza nāla bahuta vana-suvana mani'ā jāndā hai. Ithē tusīṁ āsānī nāla nīlī'āṁ akhāṁ vālē mēlē vālāṁ vālē atē dōvēṁ kudaratī naigrō nū āsānī nāla mila sakadē hō. Viśāla rāja dē utara-pūraba vica kāfī giṇatī vica halakē raga dē halakē atē bahuta hī hanērē camaṛī dē vasanīka hana. Utarī pradēśāṁ vica, bhāratī'āṁ dā prabhāva vadhērē mahisūsa kītā jāndā hai. Dēśa dē dakhaṇa nū yūrapa tōṁ ā'ē pravāsī'āṁ dē vaśaja du'ārā cuṇi'ā gi'ā sī. Sabha tōṁ ākaraśaka brāzīlī'ā'ī lōkāṁ dī chōṭī kada, hanērē-camaṛī vālī jāṁ cākalēṭa raga dī camaṛī hai. Khūbasūrata vāla phaiśana vica nahīṁ hana. Iha isa tatha dē kārana hai ki ṭhōsa karala dē isa dēśa vica uha bahuta ghaṭa hana. Forratāṁ la'ī, patalē citara nū baṇā'ī rakhaṇā ika samasi'ā baṇa jāndī hai; itihāsaka taura'tē, sathānaka nivāsī'āṁ dē śānadāra rūpa hana. Isa la'ī, jima kēndarāṁ atē tadarusatī kalabāṁ dī vadhērē maga hai, ḵẖāsakara ki'uṅki naujavāna taga kapaṛē pahinaṇā jāṁ āpaṇē sarīra dī vadha tōṁ vadha mātarā nū darasā'undē hana. Lēkha vica dunī'āṁ dē sabha tōṁ ākaraśaka dēśāṁ dī darajābadī pēśa kītī ga'ī. Kō'ī usa nāla sahimata hō sakadā hai, kō'ī virōdha kara sakadā hai, isa sūcī vica śāmala nā hōṇa vālī'āṁ kaumāṁ nū isa uca ahudē la'ī vadhērē yōga samajhadi'āṁ. Para aja dī hakīkata ihō hai. Isa la'ī āpaṇī khōja dē nazarī'ē dī hiphāzata karadi'āṁ, ajihī khōja vica saragarama hisā laiṇā samajhadārī dā hō sakadā hai.

Uca-ākaṭēna gaisōlīna pā'uṇa jāṁ nā pā'uṇa la'ī: Ē'ā'ī -98 dī pūrī sacā'ī

 

Uca-ākaṭēna gaisōlīna pā'uṇa jāṁ nā pā'uṇa la'ī: Ē'ā'ī -98 dī pūrī sacā'ī

Ka'ī datakathā labē samēṁ tōṁ āṭōmōbā'īla īndhana dī ākaṭēna nabara dē ālē du'ālē dē lōkāṁ vica phaila rahī'āṁ hana. Kujha pakā yakīna rakhadē hana - gaisōlīna dē nāma'tē jinī zi'ādā giṇatī, unī cagī kāra bhajadī hai. Dūsarē itarāza karadē hana: Ajihā paiṭarōla ijaṇa nū naśaṭa kara sakadā hai. Asīṁ iha patā lagā'undē hāṁ ki sacā'ī kithē hai atē kithē kalapanā.

Yātarī kārāṁ'tē sārē jāṁ ghaṭa ādhunika gaisōlīna ijaṇa asala vica ē'ā'ī -95 tōṁ ghaṭa nahīṁ, gaisōlīna la'ī ti'āra kītē ga'ē sana. Mārakīṭiga dē udēśāṁ la'ī, vāhana niramātā akasara 92 vēṁ gaisōlīna dī varatōṁ dī āgi'ā didē hana (ajihī kāra khapatakārāṁ dī'āṁ nazarāṁ vica jitadī hai - isadā sacālana mahatavapūraṇa taura tē sasatā hudā hai). Abhi'āsa vica, iha āma taura'tē asala bacata nahīṁ karadā: Bālaṇa dī khapata vadhadī hai, ijaṇa dī umara ghaṭa jāndī hai. Hālāṅki, zi'ādātara ḍarā'īvara khuda isa tōṁ cagī tar'hāṁ jāṇadē hana. Isa tōṁ vī zi'ādā dilacasapa savāla iha hai ki kī isa māmalē vica paiṭarōla mārakā 98 jāṁ 100 tē surakhi'ata drivega nāla vāhana calā'uṇā sabhava hai? Ithē sabha kujha sapaśaṭa nahīṁ hai.


Āṭōmōkara (bajaṭa kārāṁ dā utapādana karana vālē vī) akasara kārāṁ nū sirapha"saṭaiṇḍaraḍa" 95 vēṁ gaisōlīna'tē hī nahīṁ, balaki ē'ā'ī -98 gaisōlīna' tē, jāṁ gaisōlīna atē śarāba nū vī kaepṇa dī āgi'ā didē hana. Iha ōparēṭiga niradēśāṁ vica niradhārata kītī jāndī hai atē bālaṇa bharana vālē phalaipa tē ḍupalīkēṭa kītī jāndī hai. Sauvāṁ paiṭarōla ajē vī pachamī yūrapī'ana dēśāṁ la'ī vidēśī hai. Ika sadhāraṇa kāra dā mālaka, sucajē dimāga dā hōṇa karakē, zi'ādātara sabhāvanā hai ki uha khuda isa kāra dē ṭaiṅka vica paṭarōla nahīṁ pā'ēgā. Para ē'ā'ī -95 atē ē'ā'ī -98 gaisōlīna dē vicakāra cōṇa bahuta sārē la'ī relevantukavīṁ hai. Inhāṁ satarāṁ dē lēkhaka nē yūrapa vica ika utasuka tasavīra nū bāra bāra dēkhi'ā hai: 95 Vēṁ sudharē hō'ē gaisōlīna dī āma nālōṁ 98 vīṁ kīmata vadha sakadī hai. Bālaṇa dē iha grēḍa unhāṁ dī'āṁ viśēśatāvāṁ vica sacamuca nēṛē hana.

ē'ā'ī -98

98 Vēṁ gaisōlīna atē 95 vēṁ gaisōlīna vica kī atara hai harēka la'ī sapaśaṭa hai - ockaṭēna nabara vica. Iha giṇatī jinī zi'ādā hōvēgī, bināṁ dasataka dē kaparaisa pratīrōdha vadha. Dūjē śabadāṁ vica, uca-ākaṭēna bālaṇa asala vica uca-sakucana la'ī majabūra ijaṇāṁ la'ī baṇā'i'ā gi'ā sī. Hālāṅki, "ōvarakalaukaḍa" ijaṇāṁ vica vī, iha bālaṇa āpaṇē chōṭē bharā ē.Ā'ī.-95 Nālōṁ vadhī'ā kama karēgā. Māharāṁ dē anusāra, uca-ākaṭēna gaisōlīna nā sirapha dasataka ghaṭā'undā hai, balaki bal'haṇa vālē caimbara dē dākhalē vālava atē kadhāṁ tē jamhāṁ hōṇa nū rōkadā hai.

Hālāṅki, hara cīza inī niravighana nahīṁ hai. Ika hōra nukatā - baladē samēṁ nū dhi'āna vica rakhaṇā mahatavapūraṇa hai. Ōkaṭēna dī giṇatī jinī zi'ādā hōvēgī, havā bālaṇa dē miśaraṇa dā balaṇa dā samāṁ jinā labā hōvēgā, balaṇa vālē caimbara vica tāpamāna ucā hōvēgā. Iha kāraka ka'ī hisi'āṁ dē jīvana nū nakārātamaka rūpa vica prabhāvita kara sakadā hai - khāsa karakē vālava atē utaprēraka parivarataka (ḵẖāsakara jē iha ijana balāka dē bahuta nēṛē sathita hai). Ucē-octane bālaṇa dī varatōṁ karadē samēṁ ijaṇa dā samucā ōparēṭiga tāpamāna vī thōṛhā vadha sakadā hai, jisa nāla kūliga praṇālī khatama hō jāndī hai.

Hālāṅki, hara cīza inī niravighana nahīṁ hai

Hālāṅki, jivēṁ ki abhi'āsa darasā'undā hai, kisē vī ādhunika ṭīkē vāhana dē uca-ākaṭēna bālaṇa vica tabadīla hōṇā asala vica kō'ī gabhīra samasi'āvāṁ dā kārana nahīṁ baṇadā. Ḍarā'uṇī'āṁ kahāṇī'āṁ lōkāṁ vica pakī'āṁ hudī'āṁ hana atē mūha tōṁ mūha taka jāndī'āṁ hana, nāla hī aica bī ō bārē kathāvāṁ, kathita taura tē saṛa rahē vālava. Sānū ika kārana karakē gaisa upakaraṇa yāda ā'ē. Sāḍē dēśa vica aṇagiṇata kārāṁ gaisa tē cala rahī'āṁ hana, atē gaisa dī ākaṭēna dī giṇatī āḍaṭēna gaisāṁ dī giṇatī tōṁ kitē zi'ādā hai. Gaisa vāhana ṭaikasī'āṁ vica calā'ī'āṁ jāndī'āṁ hana atē kāragō āvājā'ī vica saragaramī nāla varatī'āṁ jāndī'āṁ hana. Uha hazārāṁ kilōmīṭara kilōmīṭara bināṁ kisē muśakala dē bināṁ barana'ā valṭa vālava atē hōra khuśī dē bināṁ havā dē sakadē hana jō gairēja māhara ajē vī tur'hī māradē hana. Ādhunika mōṭarāṁ dī jōśa atē sarabōtamatā dā rāza nā sirapha uca-guṇavatā vālē hāraḍavē'ara vica, balaki niyataraṇa ilaikaṭrānikasa vica vī hai. Ijana niyataraṇa ikā'ī sainsarāṁ tōṁ prāpata kītē pairāmīṭarāṁ dē puja dā lagātāra viśalēśaṇa karadī hai atē iganīśana ṭā'īmiga, ē'ara-phi.La miśaraṇa dē māpadaḍa, atē ijaikaśana ṭā'īma nū rī'ala ṭā'īma vica niyatarita karadī hai. Kāra sutatara taura tē bijalī dē yūniṭa dē kama nū ṭaiṅka vica pā'ē ga'ē khāsa gaisōlīna nāla apāladī hai. Uca-guṇavatā vālā pharamavē'ara kāra nū bināṁ kisē muśakala dē vakha-vakha octane nabarāṁ vālē gaisōlīnāṁ nū hazama karana dī āgi'ā didā hai. Bahutē kāra mālakāṁ nū ē.Ā'ī.-98 Gaisōlīna badalaṇa tōṁ ḍaranā nahīṁ cāhīdā. Iha samajhaṇā mahatavapūraṇa hai ki zi'ādātara māmali'āṁ vica iha gatīśīlatā vica ika sathira sudhāra atē kuśalatā vica vādhē dī agavā'ī nahīṁ karēgā, para tusīṁ niśacata taura tē bālaṇa tē vādhū kharacē mahisūsa karōgē.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/