Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ ṭhaḍē śahira

 Hara kō'ī nīlē samudara dē taṭa dē ka liveē rahiṇā, tarasadē sūraja dī'āṁ kiranāṁ vica tairanā, harē maidānāṁ atē kāpi'āṁ dē nāla-nāla turanā, vidēśī pachī'āṁ dā gāṇā suṇanā pasada karēgā. Para khuśakisamata lōkāṁ nū ajihā maukā ditā jāndā hai. Isa dē ulaṭa, kujha saḵẖata atē muśakala mausama dī'āṁ sathitī'āṁ vālē sathānāṁ tē rahiṇa la'ī kisamata vālē hana. Sāḍī raiṅkiga vica, iha dunī'ā dē sabha tōṁ ṭhaḍē śahira hana.

Uha maigālōpōlā'iza atē chōṭē piḍāṁ du'ārā dōvāṁ dī numā'idagī karadē hana. Unhāṁ vica chōṭī havāvāṁ atē gabhīra ṭhaḍī'āṁ vēkhī'āṁ jāndī'āṁ hana - gaisōlīna, ilaikaṭrānikasa phrīza, vā'irasa atē rōgāṇū guṇā nahīṁ karadē. Hālāṅki, ajihē kaṭhōra hālatāṁ vica rahiṇa vālē lōka vātāvaraṇa dē anukūla hudē hana atē ka'ī vāra ghaṭa tharamāmīṭara nahīṁ dēkhadē. Viśava darajābadī vica, rūsa vica sathā'ī ābādī vālē paja sabha tōṁ ṭhaḍē śahira hana. Iha lōka ika mazabūta ​​atē dalēra caritara rakhadē hana atē satikāra dē yōga hana.

10. Saṭēśana vōsaṭōka

Pūraba

Sabha tōṁ ṭha citiesē śahirāṁ dī raiṅkiga vica atarāśaṭarī rūsī khōja saṭēśana vōsaṭōka hai. Iha 1957 vica pragaṭa hō'i'ā sī atē udōṁ tōṁ lagātāra kama kara rihā hai. Dakhaṇī dharuva tē khōjakaratāvāṁ dī giṇatī 13 tōṁ 25 taka hai. Dharuvī vigi'ānī'āṁ dē nipaṭārē tē ithē ika badōbasata hudā hai, jisa vica rihā'iśī atē ārathika imāratāṁ, khōja praṇālī'āṁ atē takanīkī imāratāṁ śāmala hudī'āṁ hana. Aṭārakaṭikā vica rahiṇa dī sathitī bahuta muśakala hai. Tāpamāna sārē sāla vica -14 ḍigarī sailasī'asa tōṁ -90 ḍigarī sailasī'asa taka hudā hai. Havā dī namī zīrō'tē hai, kāfī ākasījana atē kārabana ḍā'ī'ākasā'īḍa nahīṁ hai. Isa khētara vica manukhī savāgata bahuta muśakala hai, isa vica 3 mahīnē lagadē hana. Isa samēṁ, pōlara aikasapalōrara nū bahuta śānta vivahāra karanā cāhīdā hai, ghaṭa hilaṇā cāhīdā hai, atē sarīraka mihanata tōṁ bacaṇā cāhīdā hai. Ithōṁ taka ki sāvadhānī'āṁ laindē hō'ē vī, vi'akatī cakara ā'uṇē, sāha dī kamī atē hōra kōjhā sanasanī dā anubhava karadā hai. Vigi'ānī'āṁ dī mukha khōja 4 hazāra mīṭara dī ḍūghā'ī'tē barafa dī ika saghaṇī parata dē hēṭhāṁ sathita ika avaśēśa jhīla nāla juṛī hai. Isa tōṁ ilāvā, dharuvī khōjī bahuta sārī'āṁ sathitī'āṁ vica manukhī yōgatāvāṁ dā adhi'aina karadē hana, asala vica, uha āpaṇē āpa tē prayōga karadē hana.

9. Ōmi'ākōna

Ōmi'ākōna

Ōmi'ākōna dā yakuṭa piḍa lōkāṁ dē sathā'ī nivāsa dā sabha tōṁ sakhata sathāna mani'ā jāndā hai. Ābādī lagabhaga paja sau hai. Uha rēnaḍara pālaṇa, machī phaṛana, paśū pālaṇa dē khētara vica kama karadē hana. Mausama dē hālāta bahuta zi'ādā hana. Saradī'āṁ vica, ṭha--78° ḍigarī sailasī'asa taka pahuca sakadī hai, garamī'āṁ vica garamī +30 ° C taka hudī hai, mahatavapūraṇa havāvāṁ caladī'āṁ hana. Ōmi'ākōna piḍa nū"ṭhaḍē dē khabhē" vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai atē viśava rēṭigāṁ dē anusāra ika śahira mani'ā jāndā hai. Ithē, ika dukāna tōṁ ilāvā, ika sakūla, ika bā'ilara hā housesa, ika ōparēṭiga ē'arapōraṭa hai. Śahira dē bāharavāra ika barafa rahita basata hai. Usadā dhanavāda, ōmi'ākōṁ nē isa dā nāma li'ā. Ṭraivala kapanī'āṁ rōmān̄cī'āṁ nū piḍa vica bulā'undī'āṁ hana atē asādhāraṇa sāhasa dā vā'adā karadī'āṁ hana.

8. Vērakhōyānsaka

Vērakhōyānsaka

Ika hōra"ṭhaḍē dā khabhā" varakhōyānsaka hai, jō yakuṭī'ā dē utara vica sathita hai. Vērakhōyānsaka ōmī'ākōna nāla"kaṭhōra khabhē" dē siralēkha la'ī niratara bahisa karadā hai, ka'ī vāra vivāda apamāna nāla hisaka talavārāṁ vica vadha jāndē hana. Saradī'āṁ tēza havāvāṁ atē ghaṭa havā dē tāpamāna (-68 ° C) la'ī mahatavapūrana hai. Garamī'āṁ vica, mausama tībara garamī (+ 38 ° C) tōṁ zīrō atē nakārātamaka kadarāṁ kīmatāṁ vica nāṭakī changega nāla badala sakadā hai. Śahira dī lagabhaga 1000-1200 lōkāṁ dī sathā'ī ābādī hai. Uha rēnaḍara pālaṇa, paśū pālaṇa, śikāra karana atē saira-sapāṭā kārōbāra nū vikasata karana vica lagē hō'ē hana. Ithē 2 sakūla, sathānaka itihāsa dā ajā'iba ghara, ika mausama vibhāga, dukānāṁ, ika hōṭala hana. Para saṛakāṁ pakī'āṁ nahīṁ hana (aisaphālaṭa inē ghaṭa atē acānaka tāpamānāṁ dā sāhamaṇā nahīṁ karadā). Naujavāna machī phaṛadē hana atē viśāla ṭausaka dī bhāla karadē hana.

7. Yākūsaka

Yākūsaka

Vaḍī ābādī vālā sabha tōṁ ṭhaḍā śahira yākūsaka hai. Saradī'āṁ bahuta kaṭhōra hudī'āṁ hana - ṭhaḍa ka'ī vāra pahuca jāndī hai -65 ḍigarī sailasī'asa, garamī garama hudī hai - vadha tōṁ vadha tāpamāna + 38 ° saiṁ. Yākūṭī'ā dī rājadhānī līnā nadī dē kinārē'tē sathita hai. Vasanīkāṁ dī giṇatī lagabhaga 300 hazāra lōka hai. Śahira vica raisaṭōraiṇṭa, bāra, aisapī'ē sailūna hana. Ithē bahuta sārē vidi'aka adārē, yūnīvarasiṭī, khōja kēndara hana. Ithē ka'ī thī'ēṭara, ika sarakasa, ajā'iba ghara hana. Śahira pūrī tar'hāṁ asaphala hō gi'ā hai. Para saradī'āṁ vica, kāra calā'uṇā ika muśakala hai - isa nū śurū karanā bahuta muśakala hai. Dunī'ā dē 30% hīrē jamhāṁ hisi'āṁ dā lagabhaga 30% sathāna inhāṁ thāvāṁ tē kēndrita hai, atē udayōgika sōnē dī khudā'ī kītī jāndī hai.

6. Nōrilasaka

Nōrilasaka

Sabha tōṁ utara dā udayōgika śahira, nōrilasaka, krāsnayāraska pradēśa vica sathita hai. Sathā'ī taura'tē rahiṇa vālī ābādī dī giṇatī 150 hazāra tōṁ vadha hai. Iha śahira dharatī dē vātāvaraṇa dē gadē ilāki'āṁ nāla sabadhata hai. Iha dhātū palāṇṭa dē kama kārana hai. Sathānaka vasanīka ka'ī tar'hāṁ dī'āṁ bimārī'āṁ atē mānasika vigāṛa tōṁ pīṛata hana. Naurilasaka kōla ika udayōgika sasathā, kālaja, sakūla, bahuta sārē sakūla, atē ika āraṭa gailarī hai. Vinhaṇa vālī'āṁ havāvāṁ nāla saradī labī hudī hai, saradī'āṁ vica tāpamāna -53 ḍigarī sailasī'asa taka ḍiga sakadā hai, garamī'āṁ vica adhikatama tāpamāna +32 32 C hudā hai. Barapha sāla dē sata tōṁ nauṁ mahīni'āṁ dē vicakāra rahidī hai. Barapha dē vahā'a dī ucā'ī tina mazalāṁ vālē ghara tōṁ vī vadha sakadī hai, havā ika vi'akatī nū lijā sakadī hai atē kāra nū mōṛa sakadī hai.

5. Lōṅgayārabīna

Lōṅgayārabīna

Nāravē'ī ārakaṭika saṭēśana lōṅgayārabīna viśava dā 5 vāṁ sabha tōṁ ṭhaḍā śahira hai. Iha bērēṇṭasabaraga ṭāpū tē sathita hai atē ṭāpū saira sapāṭā dī rājadhānī hai. Saṭēśana nū vūsaṭōka dē samāna dūrī'tē bhū-rēkhā tōṁ haṭā ditā gi'ā hai. Utarī havā'ī aḍā isa dē khētara'tē sathita hai. Uḍāṇāṁ niyamata taura tē kītī'āṁ jāndī'āṁ hana. Utarī vasēbē dī ābādī 1000 tōṁ vadha lōkāṁ dī hai. Uha sanōmābā'īlāṁ jāṁ hailīkāpaṭarāṁ du'ārā ṭāpū du'ālē ghumadē hana. Saradī'āṁ dā tāpamāna -43° ḍigarī sailasī'asa taka pahuca jāndā hai, garamī'āṁ vica - + 21 ° C, para mausama, ōmi'ākōna tōṁ bahuta halakā hai. Ṭāpū'tē ika kānūna hai jō janama atē mauta dī manāhī karadā hai. Iha gatīvidhī'āṁ mukha bhūmī'tē kītī'āṁ jāṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana. Jē acānaka ajihā hudā hai, tāṁ mazadūrī vica womanrata nū jāṁ lāśa nū turata ṭāpū tōṁ bhēji'ā jāndā hai. Lauṅga'ē'arabīna vica bilī'āṁ li'ā'uṇa dī manāhī hai tāṁ jō vātāvaraṇa praṇālī nū parēśāna nā kītā jā sakē. Ṭāpū dī'āṁ paiṇṭarī'āṁ vica, marada dē vīraja dē bhaḍāra, anādara dē māmalē vica saṭōra kītē jāndē hana. Vasanīka kōlē dī'āṁ khāṇāṁ vica kama karadē hana, chupā'undē hana, atē khōja atē vigi'āna karadē hana.

4. Bairō

Bairō

Sayukata rāja (alāsakā) vica utarī kasabā bairō hai. Saradī'āṁ vica iha-cold47 ° saiṇṭīgarēḍa taka bahuta ṭhaḍā hō sakadā hai, garamī'āṁ vica vadha tōṁ vadha tāpamāna +26 ° C hudā hai. Mausama bahuta tēzī atē nāṭakī changesga nāla badaladā hai. Barapha atē barapha nāla saradī'āṁ garamī'āṁ dē madha vica ā sakadī'āṁ hana. Phira tuhānū sanōmōbā'īlaza la'ī kārāṁ badalaṇī'āṁ paiṇagī'āṁ. Bairōla tēla karamacārī'āṁ dā ika śahira hai jisa dī ābādī 4,500 hai. Ithē kō'ī asāmala saṛakāṁ nahīṁ hana, pahinē hō'ē jānavarāṁ dī'āṁ khalāṁ hara pāsē suka rahī'āṁ hana, vhēla dī'āṁ haḍī'āṁ cārē pāsē pa'ī'āṁ hana. Sabhi'atā dē lābhāṁ tōṁ - ika phuṭabāla dā maidāna, dukānāṁ, ika ē'araphīlaḍa. Ithē zidagī sakhata hai, bahuta ghaṭa dhupa vālē dina hana, tēza havāvāṁ caladī'āṁ hana, atē dharuvī rāta navabara tōṁ janavarī taka rahidī hai. Saradī'āṁ vica inhāṁ thāvāṁ dē vasanīka ika śānadāra nazārā dēkha sakadē hana - utarī rōśanī.

3. Muramainasaka

Muramainasaka

Ārakaṭika dā sabha tōṁ vaḍā śahira muramānsaka hai. Vasanīkāṁ dī giṇatī 300 hazāra tōṁ vadha hai. Ika samudarī badaragāha hai, jō ki śahira dī ārathikatā dī rīṛa dī haḍī hai. Pōraṭa sārā sāla khul'hā rahidā hai, khāṛī dī dhārā pāṇī nū ṭha free tōṁ bacā'undī hai. Saradī ṭha isī hudī hai, ṭhaḍa---ḍigarī sailasī'asa taka pahuca jāndī hai, garamī'āṁ vica iha + + 33 ḍigarī sailasī'asa taka garama hudā hai. Mahāna dēśabhagatī dī laṛā'ī daurāna, maramanasaka badaragāha nē sāḍē dēśa nū sahiyōgī dēśāṁ nāla jōṛi'ā. Isa śahira dē zarī'ē, unhāṁ du'ārā sōvī'ata dēśa dē dēśa dī sahā'itā kītī ga'ī. Yudha tōṁ bā'ada, maramainsaka nū hīrō siṭī dā khitāba ditā gi'ā. Galī'āṁ zi'ādātara asamathita hudī'āṁ hana. Śahira vica hā'īparamārakīṭāṁ, ika vikasata hōṭala kārōbāra, bahuta sārē vidi'aka adārē, ajā'iba ghara, thī'ēṭara, ika havā'ī aḍā atē ika rēlavē dā ika naiṭavaraka hai. Vasanīka badaragāha vica kama karadē hana, machī, maiṭala paidā karadē hana.

2. Nūuka

Nūuka

Grīnalaiṇḍa kasabā nū'uka dunī'ā dē sabha tōṁ ṭha citiesē śahirāṁ dī raiṅkiga vica dūsarā sathāna hai. Saradī'āṁ vica tāpamāna -32 ḍigarī sailasī'asa taka ḍiga sakadā hai, garamī'āṁ vica iha + 26 ° saiṁ. Garama samudara dā maujūdā vātāvaraṇa nū garama karadā hai atē sāla dē daurāna tāpamāna vica atara ghaṭa hudā hai. Nūyūka grīnalaiṇḍa ṭāpū dī rājadhānī hai. Śahira dī ābādī lagabhaga 17 hazāra hai. Lōka vigi'ānaka khōja, machī atē kēkaṛē, makāna baṇā'uṇa, salāha maśavarē dā kārōbāra vikasita karana vica lagē hō'ē hana. Ithē vidi'aka sasathāvāṁ, ika ajā'iba ghara, ika sabhi'ācāraka kēndara, saiṇṭā kalāza dī rihā'iśa hai. Ghara amīra, bhaṛakīlē ragāṁ vica pēṇṭa kītē ga'ē hana. Isa tar'hāṁ niukka udāsīna mausama dī sathitī nāla laṛadā hai.

1. Yūlāna bāṭēra

Yūlāna bāṭēra

Magōlī'ā dī rājadhānī ulāānabātara hai jō viśava dā sabha tōṁ ṭhaḍā śahira hai. Mausama pahāṛī hai tēzī nāla mahāndīpī baṇā'undā hai. Sāla dē daurāna bahuta ghaṭa bāraśa hudī hai. Saradī'āṁ vica thōṛī jihī barapha paindī hai, tāpamāna -42 drop C taka hēṭhāṁ ā sakadā hai, garamī'āṁ vica ithē kāfī mīnha nahīṁ hudā, vadha tōṁ vadha tāpamāna + 39 ° C hudā hai. Lanlāna bā'ēṭara ika milī'ana tōṁ vadha śahira hai, jisadī ābādī 1 lakha 300 hazāra lōkāṁ dī hai. Śahira vica ika rēlavē, havā'ī aḍā atē havā'ī khētara, yūnīvarasiṭī, ajā'iba ghara atē thī'ēṭara hana. Makainīkala ijīnī'ariga, dhāta atē lakaṛa dē kama, bhōjana udayōga atē saira-sapāṭā kārōbāra vikasata hō rahē hana. Yātarī'āṁ nū parāhuṇacārī magōlī'ā'ī rājadhānī vica bahuta sārī'āṁ dilacasapa atē jāṇakārī bharapūra cīzāṁ milaṇagī'āṁ. Lanlāna bā'ēṭara, raśī'ana vōsaṭōka saṭēśana nū chaḍa kē, sārē rēṭiga bhāgīdārāṁ vicōṁ sabha tōṁ dakhaṇī śahira hai. Hālāṅki, isa sathāna dē bāvajūda, iha śahira dharatī dē sabha tōṁ ṭhaḍē sathānāṁ dā pasadīdā hai. Viśava dī ika vī rājadhānī ajihī nahīṁ hai jithē saradī'āṁ inī'āṁ kaṭhōra hōṇa, atē annualsatana sālānā tāpamāna inē hēṭhalē padhara'tē ā gi'ā.

Dunī'ā vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē jailīphiśa

 Jailīphiśa samudarāṁ, mahānsāgarāṁ atē vaḍē tāzē pāṇī vālī'āṁ sasathāvāṁ dē vasanīka hana. Vakha vakha ākāra dē jailēṭinasa chatarī, inē nukasānadēha nahīṁ. Jailīphiśa vica, ghātaka prajātī'āṁ hana. Saṭigiga sailāṁ vica śāmala zahirīlē padārathāṁ dī varatōṁ phāramāsōlōjī vica kītī jāndī hai.

Mithihāsaka gāragana dē sapa dē vālāṁ nāla tabū'āṁ dī samānatā dē kārana, sirapha 18 vīṁ sadī vica jailēṭinasa inavaraṭēbrēṭasa nū jailīphiśa nāma ditā gi'ā sī. Ithē 200 tōṁ vadhērē kisamāṁ vakha vakha akāra atē ragāṁ vica hana. Lēkha vica, tusīṁ viśava dī sabha tōṁ vaḍī jailīphiśa bārē sikhōgē jō samudarāṁ atē samudarāṁ vica rahidē hana.

10. Maiḍūsā irukadajī (10 sai.Mī.)

Maiḍūsā irukadajī

Mīṭara labē tabū vālī 10 saiṇṭīmīṭara jailīphiśa irukadajī ika kōbarā nālōṁ vadhērē ḵẖataranāka hai. Uha āsaṭarēlī'ā dē taṭa tē rahidī hai. 20 Miṭāṁ dē adara ika savēdanaśīla jalaṇa dē bā'ada, ika gabhīra dila dā daurā, palamanarī aiḍīmā, pēṭa vica kaṛavala, sārē sarīra vica jagalī darada hudā hai. Tairākāṁ atē machēri'āṁ la'ī ḵẖataranāka. Irukadajī dā nāma ādivāsī'āṁ dē nāma tē rakhi'ā gi'ā hai. Labē samēṁ tōṁ, bhāratī iha nahīṁ samajha sakē ki samudara dē hara nikāsa dē bā'ada kisa tar'hāṁ dī'āṁ bimārī'āṁ unhāṁ nū prabhāvata karadī'āṁ hana. Jadōṁ ika ḍākaṭara nē ḵẖatarē dē sarōta dī pachāṇa kītī, tāṁ uha dhi'āna nāla jālāṁ nū vakha karana laga pa'ē. Ṭaiṇṭalikasa ḍagaṇa vālē sailāṁ nāla arekē hō'ē hana jō zahira paidā karadē hana. Kō'ī vī ahisāsa irukadajī siḍarōma dā kārana baṇadā hai.

9. Maiḍūsā pēlagī'ā (12 sai.Mī.)

Maiḍūsā pēlagī'ā

Pēlēgī'ā dunī'ā dī sabha tōṁ vaḍī jailīphiśa dī sūcī vica nauvēṁ sathāna'tē hai. Camakadē pēlāgī'ā dā gubada 12 sai.Mī. Tōṁ vadha nahīṁ hai. Nā'īṭalā'īṭa paisīphika atē aiṭalāṇṭika mahānsāgara dē garama pāṇī dē gahirē pāṇī'āṁ dā vasanīka hai, iha bhūmadha atē lāla samudarāṁ vica pā'i'ā jāndā hai. Iha gulābī atē jāmanī tōṁ lai kē sunahirī taka dē vakha vakha ragāṁ nāla gōtākhōrāṁ dā dhi'āna āpaṇē vala khicadā hai. Jailīphiśa kisē vī vasatū dē saparaka vica ā'uṇa nāla halakī nabaza ka.Ṇa dē samaratha hai. Sudara prāṇī'āṁ dī'āṁ lahirāṁ akasara samudarī ka washedē dhōtī'āṁ jāndī'āṁ hana. Lōkāṁ la'ī ḵẖatarē nū huḍa dē kinārē vica 8 saṭigiga zōna du'ārā darasā'i'ā gi'ā hai, uha zōra nū inī tākata nāla bāhara ka.Dē hana ki iha turata camaṛī vica dākhala hō jāndā hai. Jalaṇa khujalī, jalaṇa, ailarajī dā kārana baṇadī hai. Māṛī taura tē cagā karana vālē chālē camaṛī tē baṇadē hana.

8. Puratagālī kiśatī (25 sai)

Puratagālī kiśatī

Jailī varagā ika ajība jīvita prāṇī, jisa nū puratagālī samudarī ja phāzīlī'ā kihā jāndā hai, dunī'āṁ dē samudarāṁ dē sārē hisi'āṁ vica rahidā hai. Iha jailīphiśa dē ākāra dā siphōnōphōra ika sailabōṭa dē rūpa vica ika 25 saiṇṭīmīṭara bulabulā hai jisa vica labē tadāṁ dī'āṁ tārāṁ 50 mīṭara taka pahucadī'āṁ hana. Iha bahuta ākaraśaka lagadā hai, ithē nīlī'āṁ atē jāmanī kisamāṁ dī'āṁ phijīlī'ā hana. Iha sārē zahirīlē hana. Ṭaimpalēkalāṁ vicalā padāratha saṛa jāndā hai, tībara darada nū bhaṛakā'undā hai, narava sailāṁ nū adharaga kara rihā hai. Ika tairāka la'ī muśakila hai jō āpaṇē āpa nū sā'iphōnōphōra kalōnī vica labhadā hai atē jalaṇa tōṁ baca sakadā hai. Jē sahā'itā samēṁ sira nahīṁ pahucī tāṁ vi'akatī mara jāvēgā. Puratagālī samudarī jahāzāṁ dē jailēṭinasa bulabalē dūrōṁ dikhā'ī didē hana, uha sat'hā'tē cipaka jāndē hana, āpaṇē śikāra nū tabū'āṁ nāla jōṛadē hana.

7. Lrēlī'ā (40 sai)

Lrēlī'ā

Lrēli'ā jāṁ lamī kana vālī jailīphiśa sabha tōṁ āma inavaraṭēbarēṭa prajātī hai. Sarīra ika ḍūghī cāha vālī caṭaṇī dē rūpa vica hai jisa dē kēndara vica cāra samarūpaka cugala hudē hana 40 saimī. Uha basatī'āṁ atē ikalē, samudarī kaalē vālē khētarāṁ atē ghaṭa ḍūghā'ī'āṁ vica rahidē hana. Uha haulī haulī caladē hana: Uha ubharadē hana, gubada nū kēndara vala ikaṭhā karadē hana, atē hēṭhāṁ ā'undē hana, atē āpaṇē ka'ī aṇagiṇata tabū'āṁ nū phailā'undē hana jō ki cuphērē sailāṁ nāla lagā'ē jāndē hana. Zahira bahuta khataranāka nahīṁ hai, iha thōṛhī jihī jalaṇa dā kārana baṇa sakadā hai. Ēśī'ā'ī dēśāṁ vica urerēlī'ā khādhī jāndī hai, isa tōṁ vidēśī pakavāna ti'āra kītē jāndē hana.

6. Āsaṭarēlī'ā'ī samudarī kadha (45 sai.Mī.)

Āsaṭarēlī'ā'ī samudarī kadha

Ika jailīphiśa nū samudarī kadha kihā jāndā hai, jō zi'ādātara āsaṭarēlī'ā dē taṭavaratī rijōraṭa khētara vica rahidā hai, vi'atanāma, thā'īlaiṇḍa, iḍōnēśī'ā, malēśī'ā, barūnē'ī, philīpīnaza atē ni Zealandzīlaiṇḍa dē taṭa tōṁ pā'i'ā jāndā hai. Iha manukhāṁ la'ī sabha tōṁ khataranāka mani'ā jāndā hai. Ika 45-saiṇṭīmīṭara gubada, 60 ṭaimpalēsa jō śikāra daurāna 3 mīṭara dī labā'ī taka phailadē hana, 24 akhāṁ mārū dainta dī pachāṇa hana. Ika miṭa vica jalaṇa tōṁ pīṛata vi'akatī nū dila dā adharaga hudā hai. Jadōṁ kālōnī'āṁ taṭa tōṁ thōṛhī dūrī'tē dikhā'ī didī'āṁ hana, tāṁ samudarī ka.̔Ē bada hō jāndē hana. Ika ōhamā dā zahira 60 lōkāṁ nū māra sakadā hai, ika marē hō'ē jailīphiśa dē tabū dō hafati'āṁ la'ī zahirīlē rahidē hana. Para samudarī kachū zahira tōṁ nahīṁ ḍaradē. Uha jailēṭinasa puja'tē dāvata dē kē khuśa hana.

5. Kāranērōṭa (60 sai.Mī.)

Kāranērōṭa

Kāranērōṭa viśava dī sabha tōṁ vaḍī jailīphiśa hai, jō dakhaṇī samudarī samudarī ka areasē vālē khētarāṁ, kālē atē maiḍīṭērī'ana samudarāṁ vica pā'i'ā jāndā hai. Gubada 60 saiṇṭīmīṭara taka vadhadā hai, isa vicōṁ jaṛhāṁ varagā saghaṇā tabū paidā hudā hai. Iha avikalita zubānī prakiri'āvāṁ hana, ika zahirīlē padāratha nāla saṭigiga sailāṁ nāla coveringkaṇa jō ailarajī vālī'āṁ dhaphaṛa vāṅga, jalaṇa atē khujalī dā kārana baṇadī'āṁ hana. Kujha ṭaimpalēkala hana, uha prakiri'āvāṁ nālōṁ thōṛē labē atē chōṭē hana. Kōnā lēṭavēṁ rūpa vica, nā ki tēzī nāla caladā hai. Tēzī nāla tēzī nāla jāṇa la'ī jaiṭa thrasaṭa dī varatōṁ karadā hai. Jailīphiśa 10 kilō taka pahuca jāndī hai, śikārī isadā śikāra karadē hana - kōnērōṭa dā zahira phāramāsiicalsṭīkala vica varati'ā jāndā hai. Ēśī'ā'ī dēśāṁ vica, iha bahuta sārē raisaṭōraiṇṭāṁ dē mīnū vica śāmala hudā hai.

4. Jāmanī dhārīdāra jailīphiśa (70 sai.Mī.)

Jāmanī dhārīdāra jailīphiśa

Jāmanī dhārīdāra jailīphiśa ika duralabha, māṛī samajha vālī prajātī hai. Dakhaṇī kailīphōranī'ā dē taṭa tōṁ 70 saiṇṭīmīṭara dainta hana. Uha ragāṁ dī sudaratā nāla hairāna hana. Umara dē nāla, ragadāra pairāśūṭa gadī'tē samamitī hanērē paṭī'āṁ atē haphaṛā-daphaṛī dikhā'ī didē hana. Unhāṁ dē tabū 2 mīṭara taka phailaṇa nāla, uha tairākāṁ dē sarīra'tē niśāna chaḍadē hana, jō bāraśa dē samāna hai. Barana ḵẖataranāka nahīṁ hudē, para cagā hōṇa vica kāfī samāṁ laindē hana. 2012 Vica, mauṇṭērī dē samudarī ka.̔Ē'tē chuṭī'āṁ manā'uṇa vāli'āṁ dī ika vaḍī hāra daraja kītī ga'ī, ika tūphāna dē bā'ada jailīphiśa pāṇī vica dikhā'ī ditī.

3. Mēḍūsā krā'īsaura (1 mīṭara)

Mēḍūsā krā'īsaura

Dunī'ā dī sabha tōṁ vaḍī jailīphiśa dī darajābadī vica tījē sathāna'tē, gōlaḍana carīsaurā jāṁ samudarī naiṭala. Iha ika mīṭara labā dainta hai jō āpaṇī sārī umara vica vadhadā rahidā hai. Bāharōṁ, kri'āsōrā ika ladyrata dī ṭōpī nū tārāṁ atē paradē nāla miladī juladī hai, ragāṁ vica atē ika sapaśaṭa ākāra vica. Tabū'āṁ dē kināri'āṁ tōṁ laṭakadī'āṁ anēkāṁ tabū dī labā'ī 5 mīṭara taka pahucadī hai. Iha samaiṭrika tarīkē nāla vivasathita 8 samūhāṁ vica ikaṭhē kītē jāndē hana. Ḍagaṇa vālē sailāṁ vicalā zahira naiṭala vāṅga hai: Jaladī jaladī lagha jāndī hai, niśāna nā chaḍō. Iha vaḍī jailīphiśa kainēḍā tōṁ maikasīkō taka praśānta mahānsāgara dē pūrabī atē pachamī alaphāṁ vica pā'ī jāndī hai. Jailī varagē jīva dā nāma gāragana atē pōsīḍana dē putara mithihāsaka kri'ēsaura dē sanamāna vica rakhi'ā gi'ā hai.

2. Baila nōmurā (2 mīṭara)

Nōmurā dī ghaṭī

Dūjī sabha tōṁ vaḍī jailīphiśa baila nōmurā jāṁ śēra dā māṇē hai. Iha bahuta māṛī paṛhā'ī kītī jātī hai. Gubada 2 mīṭara taka vadhadā hai, saghaṇī vadha rahī tabū ghāha nāla vadhē hō'ē jhuḍa varagī hai. Daintāṁ dā bhāra dō sadī taka pahuca jāndā hai. Dainta jālāṁ nū nukasāna pahucā'uṇa, zahirāṁ nū chuṭakārā pā'uṇa dē yōga hudē hana jadōṁ unhāṁ nū mukata karana dī kōśiśa karadē hana. 2009 Vica, jālāṁ vica jailīphiśa jamhāṁ hōṇa kārana, ika machī phaṛana vālī kiśatī ḍuba ga'ī. Kisē vi'akatī la'ī sāṛa dēṇā ghātaka nahīṁ hudā, para kōjhā hudā hai, zahirīlā cōgā dē kē saṛadā hai, lāla dhārī'āṁ chaḍadā hai. Zahirīlē padāratha akasara ailarajī dā kārana baṇadē hana. Dainta jāpāna dē sāgara dē taṭa tōṁ dūra pūrabī śailapha vica, kōrī'ā atē cīna dē pāṇī'āṁ vica rahidē hana. Sapīsīza dā varaṇana sirapha 1921 vica phukū'ī dē jāpānī prīphēkacara dē machī pālaṇa dē niradēśaka du'ārā kītā gi'ā sī. Isatōṁ pahilāṁ, pīlī jailīphiśa nū samudarī gāraḍa kihā jāndā sī.

1. Hē'ara sā'īnī'ā (2.3 Mīṭara)

Vāla vāla

Hērī sā'īna'ā dunī'āṁ dī sabha tōṁ vaḍī jailīphiśa hai. Ḍūghē samudara dē bāthasakēpa tē, kasaṭī'ō dī ṭīma nē 42-mīṭara tabū'āṁ vālī labā'ī vica ika viśāla 2.5 Dī khōja kītī. Iha isa dē lamē, phaṛaphaṛā'uṇa vālē tabū'āṁ la'ī isadā nāma dēṇadāra hai. Zahira lōkāṁ la'ī ḵẖataranāka nahīṁ hudā. Daintāṁ dā ākāra rihā'iśa dē adhāra tē, bhōjana adhāra dī'āṁ sabhāvanāvāṁ tē nirabhara karadā hai. Sudara camakadāra jīva akasara sataha dē nēṛē caṛha jāndē hana, labē samēṁ la'ī vahi jāndē hana. Tēza tūphāna tōṁ bā'ada hī unhāṁ nū kināri'āṁ tē khaṛakā'i'ā gi'ā. Sana 1870 vica, vasanīkāṁ nē maisēci'usēṭasa bē dē kinārē, ika viśāla sanī'ā, nīlē vhēla nālōṁ vaḍā pā'i'ā. Praśānta atē aiṭalāṇṭika mahānsāgarāṁ dī'āṁ ṭha shelī'āṁ alamārī'āṁ nū rahiṇa la'ī cuṇi'ā gi'ā hai. Sā'īnī'ā dā gubada gujhaladāra nahīṁ hai, paratū isanū 16 saikaṭarāṁ vica vaḍi'ā gi'ā hai, ḍūghē rēśē du'ārā vakha kītā gi'ā. Jadōṁ gubada nū sidhā kītā jāndā hai, jailīphiśa ika khuda dē kināri'āṁ'tē pa'ī ika khul'hī kalā'ī varagī hai.

Dunī'ā vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ mahigē sigarēṭa

 Hara kō'ī dunī'ā dī sabha tōṁ mahigī sigarēṭa baradāśata nahīṁ kara sakadā. Ithē bahuta sārē brāṇḍa tabākū utapāda hana jō ārathika taura tē amīra lōkāṁ la'ī ti'āra kītē ga'ē hana.

10. Ḍanahila / Dunhill

Dunhill

Ḍanahila sigarēṭa baṇā'uṇa vālī kapanī nū dunī'ā dī sabha tōṁ purāṇī mani'ā jāndā hai. Utapādāṁ vica ika kudaratī tabākū dā su'āda hudā hai. Kacē māla vica kō'ī aśudha jāṁ su'āda nahīṁ jōṛi'ā jāndā. Māhara pati'āṁ nū kaṭaṇa la'ī takanālōjī'āṁ vica niratara sudhāra kara rahē hana. Sigarēṭa vica ika nāzuka narama su'āda hudā hai. 1907 Vica, kulīna atē mahigē sigarēṭa dē niramātā, ailaphraiḍa ḍanahila nē āpaṇā pahilā saṭōra khōl'haṇa dā phaisalā kītā. Udamī nē āpaṇē grāhakāṁ nū tabākū dā ika bahuta hī asādhāraṇa sumēla pēśakaśa kītā. Ilīṭa igaliśa kalabāṁ vica utapādāṁ dī maga sī. Haulī haulī, iha brāṇḍa pūrī dunī'ā vica prasidha hō gi'ā. Mi'ārī sigaraṭa dī labā'ī 100 milīmīṭara hai. Pati'āṁ dī sahī prakiri'ā du'ārā uca guṇavatā nū yakīnī baṇā'i'ā jāndā hai. Niramātā ika viśēśa sukā'uṇa atē saṭōrēja takanālōjī dī varatōṁ karadā hai. 1 Paika la'ī, rūsī khapatakārāṁ nū lagabhaga 4 1.4 Dā bhugatāna karanā pa'ēgā. 1.4 $

9. Sasada / Parliament

Parliament

Mahigā'ī vālī sasada dī sigaraṭa sirapha uca samājika rutabē vālē lōka hī kharīda sakadē hana. Kapanī khapatakārāṁ dī sihata dī dēkhabhāla karadī hai. Havā philaṭara nukasānadēha aśudhī'āṁ nū bāhara rakhadā hai. Tabākū dē dhū'ēṁ vica nikōṭīna ghaṭa atē nukasānadēha ghaṭa hudē hana, jō phēphaṛi'āṁ vica ā jāndē hana. Sasada rūsī'āṁ vica prasidha hai jō tabākū dē kudaratī su'āda atē khuśabū dī kadara karadē hana. Tabākū dī'āṁ prīmī'ama kisamāṁ utapādāṁ dē utapādana vica varatī'āṁ jāndī'āṁ hana. Paikiga dī ika sapaśaṭa śakala atē ika pēśakārīyōga dikha hai. Kharīdadāra ka'ī kisamāṁ dī'āṁ sigaraṭāṁ dī cōṇa kara sakadā hai, jō śakala atē tākata nāla bhina hana. .Satana, 1 paika dī kīmata 4 1.4 Hai. 1.4 $

8. Kālē nū milaṇa / Meeting Black / Bhaḍāra kālā

Bhaḍāra kālā | Meeting Black

Niramātā utapāda dī guṇavatā vala bahuta dhi'āna didā hai. Sigarēṭa “lagazarī” kalāsa nāla sabadhata hana, dunī'āṁ dē sabha tōṁ mahigē lōkāṁ vicōṁ ika hana, atē satikārayōga gāhakāṁ la'ī ti'āra kītē ga'ē hana. 1 Paika dī kīmata 3 ḍālara taka pahuca sakadī hai. 3$

7. Kapatāna kālā / Captain Black

Captain Black

Tabākū kapanī kacē māla dē rūpa vica dubārā prāpata kītī tabākū śīṭa dī varatōṁ karadī hai. Vilakhaṇa khuśabū prāpata karana la'ī, kapanī uca guṇavatā vālī kacī padāratha kharīdadī hai. Gāhakāṁ nū cākalēṭa, vanīlā jāṁ mēnathōla dī khuśabū nāla patē dā anada laiṇa la'ī pēśakaśa kītī jāndī hai. Kapatāna balaika dē ika paikēṭa la'ī, tuhānū ghaṭō ghaṭa $ 3 dā bhugatāna karanā pa'ēgā. 3$. Isa brāṇḍa dē utapādāṁ dā utapādana 1973 vica hōṇā śurū hō'i'ā. Mahigē sigaraṭāṁ dē siṭē ika amīra atē ḍūghī khuśabū dā anada lai sakadē hana jisa nū tabākū dī'āṁ hōra kisamāṁ nāla ulajhā'i'ā nahīṁ jā sakadā. Ravā'itī sigarēṭa dē ulaṭa, niramātā sirapha kudaratī kacē māla dī varatōṁ karadā hai. Takanālōjī aśudhī'āṁ tōṁ śudhatā pradāna karadī hai. Paika vica 20 sigarēṭa hana, jō ki ika ākāra dē hana. Kapanī ka'ī tar'hāṁ dē tabākū utapāda ti'āra karadī hai: 1. Kalāsika - ika guṇa miṭhī miṭhī khuśabū hai. 2. Vhā'īṭa karīmā dē utapādana vica, pūrabī kisamāṁ tabākū dī varatōṁ kītī jāndī hai. Gāhaka turata kōkō atē vanīlā khuśabū tōṁ khuśabū lai sakadē hana. 3. Ḍāraka krīmā - ika hōra kisama jō ki tabākū dē pati'āṁ tōṁ prāpata kītī jāndī hai. Isa udēśa la'ī, kacē māla nū khulī havā vica suki'ā jāndā hai. Dhū'ēṁ nē cākalēṭa atē śahida dē nōṭa suṇā'ē hana. 4. Kairēbī'ana rama dē sahiyōgī kairībīna rama arōmā brāṇḍa dā anada lai sakadē hana. Sakhata sigaraṭa ika mazabūta ​​atē bajā'ē suhāvaṇē bā'ada dī ti'ārī nū pichē chaḍadī hai.

6. Sainēṭara / Senator

Senator

Mahigē sigaraṭāṁ dā niramātā ḍaunasakāya ṭābaka kapanī hai. Iha brāṇḍa amīra rūsī'āṁ dā udēśa hai. Vidēśī māhara jō ricamaḍa tabākū dē karamacārī hana brāṇḍa baṇā'uṇa vica hisā li'ā. Ḍaunasakāya ṭābaka brāṇḍa dē tahita ithē ka'ī kisamāṁ dē tabākū miśaraṇa ti'āra kītē jāndē hana: - Gōlaḍana varajīnī'ā; - pūrabī; - baralē. Tabākū nū ika vadhī'ā khuśabū dēṇa la'ī, kacē māla ōka bairala vica bu agedē hudē hana. Lagazarī brāṇḍa sigarēṭa dē ika paikēṭa dī kīmata $ 3 hai.

5. Kālā atē sōnā / Black & Gold

Black & Gold

Balaika aiṇḍa gōlaḍa sigarēṭa dunī'ā vica sabha tōṁ mahigē hana. Uha amarīkī kapanī naiṭa śaramana du'ārā ti'āra kītē ga'ē hana. Utapāda sayukata rāja vica ugā'ē uca padharī tabākū tōṁ prāpata hudē hana. Cārakōla dī varatōṁ nukasānadēha hisi'āṁ nū phēphaṛi'āṁ vica dākhala hōṇa tōṁ rōkaṇa la'ī kītī jāndī hai. Kulīna mahigī'āṁ sigaraṭāṁ dī kīmata $ 5 hai.

4. Maikanītōśa / Mackintosh

Mackintosh

Maikanītōśa tabākū utapāda rūsī māharāṁ du'ārā vikasata kītē ga'ē sana. Prīmī'ama sigaraṭa vica agarēzī pā'īpa tabākū hudā hai. Gāhaka śairī sugadha atē halakē dhū'ēṁ vālē nōṭāṁ dā anada laiṇa dē yōga hōṇagē. Sigarēṭa ṭīna sigarēṭa dē māmali'āṁ vica paika kītī jāndī hai. Maikanītōśa sigarēṭa phaikaṭarī 1864 vica vāpasa baṇā'ī ga'ī sī. Huṇa iha ādhunika upakaraṇāṁ nāla laisa ika vaḍī phaikaṭarī hai. Kapanī mahigī prīmī'ama sigarēṭa ti'āra karadī hai. Tabākū dē patē kacē māla dē taura tē varatē jāndē hana, jō ki 4 sālāṁ tōṁ purāṇē hana. Dhū'ēṁ dī tākata nū vadhā'uṇa atē anaukhī khuśabū dēṇa la'ī, utapāda tamākūnōśī kara rahē hana. Kacē māla nū buralē Bur tabākū dē pati'āṁ nāla pūraka kītā jāndā hai, jō ṭēnēsī vica ugadē hana. Dhū'ē dā su'āda kēvala tabākū dī kisama tē nirabhara nahīṁ karadā. Āpharaṭēsaṭa atē khuśabū jalavāyū dī'āṁ sathitī'āṁ tōṁ prabhāvata hudī'āṁ hana. Buralēu tabākū dē pati'āṁ vica lagabhaga 5% nikōṭā'īna hudī hai. Uha sigarēṭa nū girī atē girī dē sakēta nāla kauṛā su'āda didē hana. Maikanītōśa nā sirapha sī'ā'ī'aisa dēśāṁ vica prasidha hai. Tabākū utapādāṁ dī yūrapī'ana kharīdadārāṁ du'ārā bahuta zi'ādā kadara kītī jāndī hai. Utapāda ika dhāta dē kēsa vica bharē hō'ē hana. Sigarēṭa dā kēsa khōl'haṇa la'ī, sirapha baṭana dabā'ō. Sigaraṭāṁ dī kīmata lagabhaga 5.5 Ḍālara hai.

3. Jāraja karēlī'ā atē sanaza / George Karelias and Sons

George Karelias and Sons

Uca-sigarēṭa sigarēṭa atē māsa-mārakīṭa utapādāṁ vicakāra atara nū samajhaṇā cāhudē hō? Jāraja karēlī'ā atē sanaza kharīdaṇa tōṁ bā'ada, sasatī'āṁ kisamāṁ vica vāpasa ā'uṇā muśakala hōvēgā. Māla dē utapādana vica, yūnānī tabākū dī varatōṁ kītī jāndī hai, jō ki aśudhī'āṁ atē rasā'iṇāṁ tōṁ mukata hai. Asala paikajiga ika retro śailī vica kītī ga'ī hai. Isa phārama vica, utapāda 1930 vica vēcē ga'ē sana. Jāraja karēlī'ā atē sanaza dē 1 paika dī kīmata $ 40 hai.

2. Khazānacī / Treasurer

Treasurer

Amīra lōka igaliśa kapanī dē cānsalara tabākū du'ārā ti'āra kītī ga'ī bahuta mahigē sigarēṭa kharīda sakadē hana. Mahīnāvāra mudā 10,000 paika tōṁ vadha nahīṁ hudā. Iha sirapha kharīdadārāṁ dī dilacasapī vadhā'undā hai, ki'uṅki utapādāṁ dī maga sapalā'ī tōṁ vadha jāndī hai. Briṭiśa niramātā nū pūrā viśavāsa hai ki khazānacī sigaraṭāṁ dī varatōṁ hamēśā tabākū dē saparaka karana vāli'āṁ vica kītī jā'ēgī. Utapādāṁ dē utapādana vica, kapanī varajīnī'ā dī'āṁ kisamāṁ dē pati'āṁ dī varatōṁ karadī hai. Tabākū dī viśēśatā isa dē miṭhē atē phala-masālēdāra su'āda vica hai. Viśēśa takanālōjī dī madada nāla, nukasānadēha padārathāṁ dī mātarā nū ghaṭā'i'ā jā sakadā hai. Cānsalara tabākū visathāra vala bahuta dhi'āna didā hai. Mahigē sigaraṭāṁ nū namī tōṁ bacā'uṇa la'ī, alamīnī'ama paikajiga dī varatōṁ kītī jāndī hai. Isadī sataha'tē grāphika niśāna hōṇā lāzamī hai. Iha utapāda dī pramāṇikatā dī puśaṭī karadā hai.

1. Lakī haṛatāla / Lucky Strike

Lucky Strike

Lakī saṭarā'īka dunī'āṁ dī sabha tōṁ mahigī sigarēṭa hai. Cagē tabākū dē bahuta sārē jugata isa utapāda nū tarajīha didē hana. Hālāṅki, 1 paika la'ī, kharīdadārāṁ nū lagabhaga,000 100,000 dā bhugatāna karanā pa'ēgā. Uca kīmata isa tatha dē kārana hai ki niramātā nē sigarēṭa nū kalā dē ika kama vica badalaṇa dā phaisalā kītā. Paikiga vica kīmatī pathara (hīrā atē rūbī) hudē hana.

Dharatī grahi tē cōṭī dē 10 sabha tōṁ sudara sathāna

 Sāḍī dharatī ika śānadāra atē vilakhaṇa grahi hai. Isa'tē bahuta sārī'āṁ sudara atē rahasama'ī jag'hāvāṁ hana, jō yātarī'āṁ nū khuśa karadē hana. Sāḍī sūcī tuhānū dunī'ā dē ajihē asādhāraṇa kōni'āṁ tōṁ jāṇū karā'ēgī atē tuhānū grahi dharatī utē sabha tōṁ khūbasūrata sathānāṁ nū dēkhaṇa dā maukā dēvēgī, jisa vica hara kō'ī dēkhaṇa dā supanā laindā hai.

10. Grēṭa balū hōla (bēlīza)

Vaḍā nīlā mōrī

Bailīza (madha amarīkā) dē dēśa vica, lā'īṭahāousesa kōrala rīpha dē madha vica, ika vaḍā nīlā (nīlā) mōrī hai. Pahilī vāra, phrain̄ca sāgara dē khōjī jaika yēva kasaṭī'ō nē aṭalāṇṭika mahānsāgara vica isa udāsī dī maujūdagī bārē dunī'ā nū dasi'ā. Vigi'ānī'āṁ nē isa rahasama'ī jag'hā dā adhi'aina kītā hai. Taṇā'a dī ḍūghā'ī 120 mīṭara, vi'āsa 300 mīṭara tōṁ vadha hai. 70 Mīṭara dī ḍūghā'ī'tē, ika caṭāna labhi'ā gi'ā sī jō pāṇī dē hēṭhāṁ guphā kapalaikasa vala jāndā sī. Iha sudara ḍūghī sapēsa jivēṁ ki cubaka grahi dē vakha vakha hisi'āṁ tōṁ gōtākhōrāṁ nū ākaraśita karadā hai. Gōtākhōrī karanā ika surakhi'ata gatīvidhī nahīṁ hai, para iha bahuta zi'ādā prēmī'āṁ nū nahīṁ rōkadā. Hālāṅki kujha gōtākhōra hamēśā la'ī mahāna nīlē hōla dē athāha athāha kuḍa vica rahē.

9. Phalā'ī gīzara (yū'aisa'ē)

Gīzara phalā'ī

Phalā'ī gīzara nēvāḍā (amarīkā) vica sathita hai. Asala vica, iha ika gīzara nahīṁ, balaki ika tharamala basata hai, isa tōṁ ilāvā, manukha du'ārā baṇā'i'ā. Garama pāṇī dā ika jharanā ika vāra 20 vīṁ sadī dē arabha vica khūha nāla ḍubaṇa nāla phuṭi'ā. Huṇa gīzara vica tina jharanē hana. Unhāṁ dī ucā'ī 1.5 Mīṭara taka pahucadī hai. Atē kula ucā'ī, vilakhaṇa ucā'ī'āṁ dē nāla, jithōṁ unhāṁ nē mārī, lagabhaga 3.5 Mīṭara hai. Phalā'ī gīzara dā driśa prabhāvaśālī hai. Iha bhāvanā hai ki tusīṁ kisē hōra grahi tē hō - rēgisatāna dē madha vica laiṇḍasakēpa asadhārana hai. Gīzara dī'āṁ kudaratī, caṭāna varagī'āṁ ucā'ī'āṁ śānadāra ragāṁ atē ragata vica pēṇṭa kītī'āṁ jāndī'āṁ hana jō pāṇī vica bhijē hō'ē khaṇijāṁ dā dhanavāda karadē hana. Hara sāla"gusē caṭānāṁ" dī ucā'ī dinō dina vadha jāndī hai.

8. Krisaṭala nadī (kōlabī'ā)

Krisaṭala nadī

Kōlabī'ā vica asādhāraṇa sudaratā dī ika nadī vagadī hai, jō isanū dharatī dē sabha tōṁ sudara sathānāṁ vicōṁ ika baṇā didī hai. Isadē ka'ī nāma hana: Krisaṭala, rēnabō, paja ragāṁ dī nadī. Nadī dī labā'ī 100 kilōmīṭara, cauṛā'ī lagabhaga 20 mīṭara hai. Nadī nū mīnha dē pāṇī atē pahāṛī dhārāvāṁ du'ārā khu'ā'i'ā jāndā hai, isa vica asala vica kō'ī machī nahīṁ hai. Nadī mausama atē sāla dē samēṁ dē adhāra tē raga badaladī hai. Tusīṁ isa vica ka'ī kisamāṁ dē ragāṁ nū vakharā kara sakadē hō: Pīlā atē harā, kālā atē lāla, nīlā atē nīlā. Phulāṁ dī iha bahutāta bahuta sārē ailagī dī maujūdagī dē kārana hai, jō sūraja dī'āṁ kiranāṁ du'ārā badalī'āṁ jāndī'āṁ hana.

7. Kōlōrāḍō nadī dā kaendā (amarīkā)

Kōlōrāḍō nadī dā kaendā

Sayukata rāja amarīkā vica, airīzōnā rāja vica, ika śānadāra sudara jag'hā hai - kōlōrāḍō nadī dā mōṛa. Nadī ika cubacē dī ghōṛē dī śakala vica pāṇī dī sataha nāla caṭāna nū ghēradī hai. Isa dī sudara sudaratā, sudaratā atē sabhi'atā dī nēṛatā dē kārana, iha sathāna sailānī'āṁ la'ī bahuta maśahūra hai. Para iha nōṭa kītā jāṇā cāhīdā hai ki sirapha sudara vicārāṁ dē prēmī hī"pōḍakōvā" nahīṁ ā'undē, para uha lōka vī jō hara cīza tōṁ pahilāṁ hī thaka cukē hana. Iha ithē hai ki ērīzōnā rāja bhara tōṁ lōka āpaṇī'āṁ jānāṁ laiṇa la'ī kāhalē hudē hana.

6. Ērīzōnā vēva (amarīkā)

Ērīzōnā lahira

Arīzōnā vēva hairānījanaka sudaratā dī ika rētalī caṭāna dā gaṭhana hai. Iha airīzōnā rāja (amarīkā) vica sathita hai. "Kalākāra kudarata" nē 190 milī'ana sāla pahilāṁ isa dī sirajaṇā arabha kītī, mīnha atē havā nē haulī haulī isa sikhi'ā nū kalā dē kama vica badala ditā. Para kudarata dē camatakāra nū vēkhaṇā inā saukhā nahīṁ hai. Rētalī pathara ika bahuta nāzuka samagarī hai, akasara ā'uṇa vālē daurē hudē hana atē bahuta sārē sailānī isa nū naśaṭa kara sakadē hana, isa la'ī mulākātāṁ la'ī ika kōṭā hai - pratī dina 20 tōṁ vadha lōka nahīṁ. Sirapha khuśakisamata lōka lāṭarī la'ī ṭikaṭa jita kē ithē pahuca sakadē hana.

5. Viśāla śīśē dī guphā (maikasīkō)

Viśāla śīśē dī guphā

Cihuhu'ā (maikasīkō) dē rāja vica viśāla śīśē dī guphā hai. Iha nā'īka dē śahirī badōbasata tōṁ 300 mīṭara hēṭhāṁ sathita hai. Isa jag'hā dī vilakhaṇatā isa tatha vica hai ki viśāla krisaṭala dī buṇā'ī uthē labhī ga'ī sī. Inhāṁ vicōṁ sabha tōṁ vaḍā 11 mīṭara labā, 4 mīṭara vi'āsa atē 55 ṭana bhāra dā hai. Sēlēnā'īṭa krisaṭala nē unhāṁ dē gaṭhana dī śurū'āta lagabhaga 500 hazāra sāla pahilāṁ kītī sī. Guphā vica, isadē la'ī ādaraśa sathitī'āṁ sana - sau pratīśata namī atē ika niratara tāpamāna (58 ° C). 2000 Vica khudā'ī'āṁ du'ārā śānadāra krisaṭala guphā dī khōja kītī ga'ī sī.

4. Salāra ḍī yūyanī lūṇa phalaiṭa (bōlīvī'ā)

Salāra ḍī yūyanī lūṇa phalaiṭa

Grahi dī sabha tōṁ khūbasūrata thāvāṁ vicōṁ ika hai sālāra ḍī yūyanī lūṇa māraśa - ika khuśaka lūṇa jhīla. Ṭiṭīkākā jhīla dē kōla, bōlīvī'ā vica ika śānadāra jag'hā hai. Barapha-ciṭē lūṇa dā bē'ata samudara vi'aratha dī bhāvanā paidā karadā hai, ḵẖāsakara jadōṁ, bāraśa tōṁ bā'ada, jhīla dī sataha bē'ata akāśa nū darasā'undī hai. Hōrījōna nazara nahīṁ ā'undā, asamāna atē dharatī ikō pūrē vica līna hō jāndī'āṁ hana. Bahuta sārē sailānī isa śānadāra nazārē nū vēkhaṇa ā'undē hana.

3. Lēka kaliluka (kainēḍā)

Kalīluka jhīla

Kainēḍī'ana jhīla kalīluka ika"sapāṭaḍa" jhīla hai. Iha ōsōyōsa kasabē dē kōla sathita hai atē sayukata rāja amarīkā dē nāla lagadī hai. Pāṇī dā asadhārana sarīra ika alōpaka nazārā hai. Jhīla dē pūrē jahāza'tē pathara dī'āṁ ṭā'ilāṁ dī tar'hāṁ aniyamata gōla cakara dē niśāna hana. Bhaḍāra vica pāṇī ka'ī tar'hāṁ dē khaṇijāṁ nāla bharapūra hudā hai, jō tāpamāna vadhaṇa tē krisaṭala hō jāndē hana. Atē isa la'ī, sukē lūṇa dī sataha dē ṭhōsa paica pāṇī dē caṭākāṁ dē vicakāra baṇadē hana. Ragāṁ dī'āṁ kisamāṁ nū vakhō vakharē khaṇija lūṇa dī maujūdagī du'ārā vī samajhā'i'ā jāndā hai.

2. Aicanacēṇṭa vaila (brāzīla)

Cagī tar'hāṁ jādū kītī

Brahijīlī rāja bāhī'ā vica jādū vālā khūha ika mīla pathara hai. Iha 80 mīṭara dī ḍūghī guphā vica sathita hai. Āpaṇē āpa hī jala bhaḍāra dī ḍūghā'ī lagabhaga 37 mīṭara hai. Khūha dē dhi'āna nāla sōca-samajha kē kītē ga'ē saravēkhaṇa nāla, tusīṁ ka'ī sadī'āṁ tōṁ darakhata dē tārē nū tala'tē pa'ē vēkha sakadē hō. Atē guphā āpaṇē āpa hī, bhaḍāra dē nāla, ika athāha gaṭhana jāpadā hai atē ika manamōhaṇī dikha nū vēkhadā hai, ika nīlā aviśavāsī rauśanī nāla khēḍadā hai. Ajihē ragīna tamāśē dī vi'ākhi'ā pūrī tar'hāṁ sāpha pāṇī atē guphā vica ḍiga rahē rōśanī dē pratikri'ā du'ārā kītī ga'ī hai.

1. Sagamaramara dī'āṁ guphāvāṁ (cilī)

Sagamaramara dī'āṁ guphāvāṁ

Dharatī utē mārabala dī'āṁ guphāvāṁ sabha tōṁ sudara sathāna hana. Uha paiṭāgōnī'ana aiṇḍīza (cilī atē arajanaṭīnā dī sarahada) vica ika bahuta ḍūghī jhīla vica sathita hana. Sathānaka lōka isa kudaratī hairāna tōṁ hairāna hana atē isanū mārabala girajāghara kahidē hana. Uha padāratha jisa tōṁ kudarata nē iha camatakāra baṇā'i'ā uha sagamaramara dī nahīṁ balaki ika nīlā cūnā pathara hai. Gujhaladāra guphā bhaṭakaṇa vālē sārē yātarī'āṁ nū khuśa karadē hana jō unhāṁ dī paṛacōla karadē hana. Nīnha-sāpha pāṇī vica rōśanī dā khēḍa sagamaramara dī'āṁ tadāṁ vica hairānījanaka āpaṭīkala daraśaṇa paidā karadā hai. Mausama, dina atē mausama dē adhāra tē, sagamaramara dī'āṁ guphāvāṁ unhāṁ dī dikha nū badaladī'āṁ hana. Gōtākhōrāṁ dē utaśāhī'āṁ la'ī, mārabala girajāghara tuhānū ika śānadāra atē vadhī'ā baṇā'uṇa vālī'āṁ chuṭī'āṁ nāla anada dēvēgā. Hara kisē kōla ajihī'āṁ asādhāraṇa sudara thāvāṁ'tē jāṇa dā maukā nahīṁ hudā. Para sudaratā nēṛē hai, tuhānū basa nēṛi'ōṁ vēkhaṇā pa'ēgā. Śā'ida tuhāḍē śahira vica dilacasapa thāvāṁ hana jō tusīṁ hara rōza laghadē hō atē unhāṁ vala dhi'āna nahīṁ didē.

Mārūthala dē ṭāpū'tē dunī'ā dā ikalautā ghara lagabhaga 100 sālāṁ tōṁ khālī hai

 
Ikalā ghara

Jāṇa-pachāṇa vālē mōhita hana atē usa dē rāza nū khōl'haṇā cāhudē hana.

Samudara nāla ghiri'ā ika chōṭē jihē ujāṛa ṭāpū dī khūbasūrata saiṭiga vica ika caṭāna dē upara banhē ika ciṭē ghara dī'āṁ phōṭō'āṁ sōśala mīḍī'ā'tē ghuma rahī'āṁ hana. Ka'ī'āṁ nē mazāka kītā ki iha mahāmmārī nū vadhā'uṇa la'ī sahī jag'hā sī. Ā'īsalaiṇḍa dē dakhaṇa vica, vēsaṭamainanējāra ṭāpū dē bilakula utara-pūraba vica, ēlījai vica ika vakharī sapatī hai. Ṭāpū kisē vī tar'hāṁ mausama tōṁ surakhi'ata nahīṁ hai, isa la'ī isa dē sābakā vasanīka sapaśaṭa taura tē tēza havāvāṁ atē ṭhaḍē mausama dā sāhamaṇā karadē sana. Ka'ī parivāra ithē kujha samēṁ la'ī rahē, paratū 1930 vi'āṁ vica mukha bhūmī vica calē ga'ē.

Ēlījā'ē

Usa samēṁ tōṁ, iha ṭāpū khālī hai, atē isa nāla bahuta sārē sidhānta paidā hō ga'ē hana ki ika dhāramika girajā ghara uthē rahi sakadā sī jāṁ gā'ikā bijōraka nē isa nū kharīdi'ā sī. Iha lāja asala vica ailija haṭiga aisōsī'ēśana dī hai. Hālāṅki isa ṭāpū'tē bahuta sārē lōka nahīṁ hana, para isa vica samudarī taṭāṁ mārana vālē paphinaza dī ika vaḍī ābādī hai.

Ghara

Iha uha pachī hana jō duralabha sailānī'āṁ atē ithōṁ taka ki sābakā vasanīkāṁ nū isa ṭāpū vala khicadē hana. Hālāṅki, jē tusīṁ śikāra karana vālē kalaba dē maimbara nahīṁ hō, tāṁ tuhānū dunī'ā dē isa ikānta kōnē dē ka toē taka mūṛaṇa tōṁ manhā hai. Ṭāpū'tē kō'ī bijalī jāṁ cala rihā pāṇī nahīṁ hai. Ithē ika chōṭā jihā saunā hai, jō ki ika mīnha dē pāṇī dī kaṭā'ī praṇālī du'ārā sacālita hai, para ajihā lagadā hai ki driśaṭīkōṇa driśa inhāṁ sārē nukasānāṁ nū pūrā karana la'ī ti'āra hana. Huṇa iha ṭāpū pachī'āṁ dī rihā'iśa dē kārana bhaḍārāṁ atē surakhi'ata khētarāṁ dī sūcī vica śāmala hō gi'ā hai.

Cōṭī dī'āṁ 10 maśahūra hasatī'āṁ jinhāṁ nē vadhī'ā sakōra baṇā'i'ā atē ika vadhī'ā naukarī labhī

 Bahuta sārē manadē hana ki janatā dā dhi'āna atē pi'āra, tāṛī'āṁ atē bhārī phīsāṁ uha hana jō hara kō'ī kōśiśa karadā hai. Hālāṅki, hara kisē nū prasidhī dī zarūrata nahīṁ hudī. Kujha lōka jō tārē baṇa ga'ē hana āpaṇē niyamata kairī'ara'tē vāpasa calē jāndē hana. Ajihē phaisalē laiṇa dē kārana vakharē hō sakadē hana: Kō'ī vi'akatī sucēta taura'tē kō'ī vikalapa cuṇadā hai, jadōṁ ki kisamata sidhē taura' tē kisē tōṁ dūra hō jāndī hai. Isa lēkha vica asīṁ tuhānū 10 maśahūra hasatī'āṁ bārē dasāṅgē jinhāṁ nē prasidhī chaḍaṇa dā phaisalā kītā atē ika āma naukarī labhī.

10. Phraiṅkī munīza

Phraiṅkī munīza

Phraiṅkī munīza chētī hī adākāra baṇa ga'ī: 15 Sāla dī umara vica usanē ṭīvī śō'a atē kiśōrāṁ la'ī kāmēḍī vica maśahūra kītā. Munīza jaladī maśahūra hō gi'ā. Hālāṅki, 2005 vica uha kāra rēsiga vica dilacasapī lai gi'ā. Sābakā abhinētā nē jaladī ināma jitaṇē śurū kītē. Munīza huṇa ika pēśēvara rēsara hai. Uha sagīta vī baṇā'undā hai atē baiṇḍa vica umsōla vajā'undā hai. Ka'ī vāra phraiṅkī munīza philamāṁ vica kama karadī hai, paratū usadē iṭaravi. Vica ādamī dā'avā karadā hai ki usadā asala janūna dauṛa rihā hai.

9. Ṭauma sēlalēka

Ṭauma sēlalēka

Sēlalēka dā kairī'ara kaimū rōlāṁ nāla śurū hō'i'ā. Philama"maiganama prā'īvēṭa jāsūsa" vica abhinai karana tōṁ bā'ada usa nū prasidhī milī. Kula milā kē, sēlalēka āpaṇē kairī'ara daurāna 103 philamāṁ vica pradaraśita hōṇa vica kāmayāba rihā. Hālāṅki, huṇa sābakā adākāra ika khēta'tē rahidā hai atē manadā hai ki uha khēḍāṁ nū nafarata karadā hai: Uha sarīraka mihanata atē tāzī havā vica labē samēṁ la'ī rahiṇa dē kārana bahuta vadhī'ā rūpa vica hai. Ṭauma sēlalēka nē ika abhinētā dē kairī'ara nū lai kē bahuta zi'ādā kama karana dī cōṇa kītī. Bēśaka, usanē sinēmā nū pūrī tar'hāṁ nahīṁ ti'āgi'ā: Hāla hī vica sailaika dī bhāgīdārī nāla ika philama"balū balaḍa" ā'ī.

8. Braiḍalī pi'arasa

Braiḍalī pi'arasa

Chē sāla dī umara vica, pi'arasa nē vapāraka maśahūrī kītī, jisa nāla uha prasidhī lai kē ā'i'ā. Usanē bahuta kama kītā, hālāṅki usanē prāpata kītī'āṁ bahutī'āṁ bhūmikāvāṁ aipīsōḍika sana. Pī'arasa dī prasidhī kāraṭūna dī ḍabiga du'ārā li'āndī ga'ī sī: Bahuta sārē prasidha pātara usadī āvāza vica bōladē hana. Iha saca hai ki isa samēṁ uha bāraṭēḍara vajōṁ kama karanā pasada karadā hai. Pi'arasa nē isa māmalē vica nā sirapha vaḍī'āṁ ucā'ī'āṁ'tē nipunatā pā'ī hai, balaki usa nū hara ika dī sūkhamatā vī sikhā'ī hai. Nāla hī, sābakā abhinētā raisaṭōraiṇṭa salāha-maśavarē vica rujhi'ā hō'i'ā hai.

7. Ḍainī lō'iḍa

Ḍainī lō'iḍa

Lō'iḍa sirapha ika philama vica dikhā'ī ditē: Saṭainalē kubarika dī di śā'īniga. Philama maśahūra hō ga'ī atē lō'iḍa maśahūra hō gi'ā. Ākharakāra, uha ḍainī ṭōrainsa - alaukika śakatī'āṁ vālā ika laṛakā dī bhūmikā nibhā'uṇa la'ī hō'i'ā. Iha uha sī jisa nū paja hazāra umīdavārāṁ vicōṁ cuṇi'ā gi'ā sī. Dilacasapa gala iha hai ki lō'iḍa nū iha vī śaka nahīṁ sī ki uha kisē ḍarā'uṇī philama vica hisā laiṇa jā rihā hai. Usa nū sirapha 16 sāla dī umara vica"di śā'īniga" dēkhaṇa dā maukā mili'ā. Lō'iḍa nē adākārī dē karī'ara nū agē vadhā'uṇa dī kōśiśa kītī, para kisamata huṇa usa vala musakarā'undī nahīṁ: Bacapana vica, uha ka'ī aipīsōḍika bhūmikāvāṁ nibhā'uṇa dē yōga sī. Uha āḍīśanāṁ vica śāmala hudā rihā, para sārī'āṁ kōśiśāṁ asaphala rahī'āṁ. Isa la'ī, 14 sāla dī umara vica, usanē phaisalā kītā ki uha abhinētā nahīṁ hōvēgā. Lō'iḍa huṇa ika adhi'āpaka vajōṁ kama karadā hai atē āpaṇē vaḍē parivāra nāla phārama'tē rahidā hai.

6. Jērēmī rēnara

Jērēmī rēnara

Rēnara sayukata rāja vica ika kāfī maśahūra adākāra hai. Uha philama"di haraṭa lākara" vica āpaṇī bhūmikā la'ī maśahūra hō'i'ā, jithē usanē mukha kiradāra nibhā'i'ā. Usanē maśahūra philamāṁ di baurana īvēlūśana atē siṭī āpha cōrasa vica vī kama kītā sī. Rēnara nū sabha tōṁ vakārī āsakara la'ī vī nāmazada kītā gi'ā sī. Isa vēlē uha kāfī paisā kamā rihā hai. Iha saca hai ki uha adākārī dē karī'ara vica nahīṁ rujhi'ā hō'i'ā hai. Rēnara dā āpaṇā kārōbāra hai: Uha adhūrē ghara kharīdadā hai, unhāṁ nū vilīna baṇā'undā hai atē vēcadā hai. Adākāra manadā hai ki kārōbāra philamāṅkaṇa nālōṁ bahuta zi'ādā āmadanī li'ā'undā hai. Jērēmī āpaṇē kama pratī inā bhāvuka hai ki uha dubārā kharīdaṇa vālē gharāṁ vica vī rahidā hai, hālāṅki uha āpaṇī ālīśāna madara kharīda sakadā sī.

5. Krisa ōvana

Krisa ōvana

Ōvēna nē kalā'īṭa kāmēḍī amarīkana pā'ī philama karana tōṁ bā'ada prasidhī prāpata kītī. Isadā dhanavāda, usanē ika kāmēḍī'ana dī bhūmikā prāpata kītī atē vāra vāra naujavāna philamāṁ vica abhinai kītā. Iha saca hai ki kisē vī bhūmikā nē usa nū amarīkī pā'ī varagā saphalatā nahīṁ li'ā'i'ā. Atē maiṁ zi'ādā kamā'ī dā prabadha nahīṁ kītā. Isa tōṁ ilāvā, krisa nē kujha pēśakaśāṁ nū ṭhukarā ditā, jisadā unhāṁ dē karī'ara'tē vī asara pi'ā. Abhinētā vajōṁ prasidhī prāpata karana vica asaphala hōṇa tōṁ bā'ada, ōna nē phōṭōgrāphī kītī. Atē hāla hī vica, usanū kailīphōranī'ā dē śahira saiṇṭā mōnikā vica ika chōṭē jihē raisaṭōraiṇṭa vica patarakārāṁ du'ārā vēkhi'ā gi'ā, jithē ōvana vēṭara dā kama karadā hai. Krisa manadā hai ki uha āpaṇē kitē bārē śaramidā nahīṁ hai atē isa samēṁ iha kama usa la'ī zarūrī hai. Adākāra"yailō praisa" vica cugalī atē ḵẖabarāṁ vala kō'ī dhi'āna nahīṁ didā.

4. Jaika galēsana

Jaika galēsana

Ā'iriśa adākāra jaika galēsana nē viśavavi'āpī prasidhī prāpata kītī, usanē śānadāra thega nāla naujavāna zālama rājā jōpharī bārāthī'ōna dī bhūmikā nibhā'undē hō'ē, "gēma āpha thrōnaza" dī laṛī dē mukha pātarāṁ vicōṁ ika hai. Dilacasapa gala iha hai ki laṛīvāra śūṭiga daurāna galīsana nē dā'avā kītā ki uha isa prājaikaṭa nū chaḍaṇā cāhuṇagē. Abhinētā dā manaṇā hai ki ṭīvī sīrīza vica abhinai karanā uha ṭīcā nahīṁ hai jisa la'ī uha kōśiśa kara rihā hai. Jaika ika sadhāraṇa, sadhāraṇa jidagī ji'uṇa dā supanā laindā hai atē hālīvuḍa nāla kujha laiṇā dēṇā nahīṁ karadā. Hālāṅki, usadā karī'ara ajē vī adākārī nāla juṛi'ā hō'i'ā hai. Gilasana āpaṇē thī'ēṭara ṭrūpa dī agavā'ī karadā hai, jō ki dunī'ā bhara vica yātarā karadā hai. Jaika patarakārāṁ nū kahidā hai ki uha jisa tarīkē nāla āpaṇī zidagī batīta kara kē khuśa hai, atē abhinētā dē taura'tē kama' tē vāpasa nahīṁ jā rihā hai.

3. Sakaiṇḍara kīnēja

Sakaiṇḍara kīnēja

Kēnaza ika bacē vajōṁ thī'ēṭara dī dunī'ā vica dilacasapī lai ga'ī: Ika laṛakē dē rūpa vica, usanē pahilāṁ hī prōḍakaśanāṁ vica hisā li'ā. Vaḍā hō kē, sakadara kāfī maśahūra adākāra baṇa gi'ā. "Naranī'ā dī krikalikasa" kitābāṁ dī patha dī laṛī dē anukūlaṇa vica usa nū ika mukha bhūmikā nibhā'uṇa dā maukā mili'ā. Māhara atē praśasakāṁ nē naujavāna abhinētā la'ī ika śānadāra kairī'ara dī bhavikhabāṇī kītī. Hālāṅki, kainasa nē āpaṇē tarīkē nāla jāṇa dā phaisalā kītā. Uha kaimbarija tōṁ graijū'ēṭa hō'i'ā hai atē huṇa igaliśa sasada dē salāhakāra vajōṁ kama karadā hai. Atē iha hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki kīnaza dē dādā jī ṭiisnīśī'ā dē rāśaṭarapatī dē salāhakāra sana. Isa la'ī asīṁ kahi sakadē hāṁ ki sakadara sirafa parivāraka paraparāvāṁ nū śaradhān̄jalī dē rihā hai.

2. Nikī balaunsakī

Nikī balaunsakī

Nikī ika maśahūra abhinētarī atē gā'ikā hai. Usanē sagītaka"hē'arasaprai" vica mukha bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ. Philama baṇā'uṇa tōṁ pahilāṁ, laṛakī ika āma zidagī batīta karadī sī: Nikī ika chōṭī jihī ā'īsa karīma phaikaṭarī vica kama karadī sī. Para sagītaka hē'arasaprai nū vēkhaṇa tōṁ bā'ada balausakī dī zidagī badala ga'ī. Laṛakī manamōhaka bībīḍabalayū ṭrēsī dī bhūmikā tōṁ ākaraśata hō ga'ī atē phaisalā kītā ki hara tarāṁ nāla uha usa nū vaḍē saṭēja'tē abhilāśī karēgī. Atē udēśapūrana pratibhāvāna balausakī saphala hō gi'ā. Sagīta tōṁ bā'ada, usanē ka'ī hōra philamāṁ vica bhūmikā nibhā'ī. Uha bhūmikāvāṁ jihaṛī'āṁ uha āma taura'tē guṇakārī hudī'āṁ hana, jō ki nikī dī viśēśatā nāla juṛi'ā hō'i'ā hai: Uha bhāra dā bhāra hai. Sakhata hālīvuḍa kainana dē anusāra, ajihī'āṁ abhinētarī'āṁ śā'ida hī mukha bhūmikāvāṁ la'ī yōga hudī'āṁ hana. Isa la'ī, nikī dā adākārī karī'ara kama nahīṁ kara saki'ā. Usa nū philamāṁ vica abhinai la'ī abhi'āsa nahīṁ kītā gi'ā sī. Balausakī nē āpaṇē jīvana dē 10 sāla āpaṇē adākārī karī'ara la'ī samarapita kītē, hālāṅki, saphalatā prāpata kītē bināṁ, usanē āma zidagī vica vāpasa jāṇa dā phaisalā kītā. Nikī nē sakūla dē mēka'apa kalākārāṁ tōṁ graijū'ēśana kītī. Huṇa uha lōkāṁ dī kudaratī sudaratā nū pradaraśata karana vica sahā'itā karana vica lagī hō'ī hai. Atē isa sathitī vica, usanē vaḍī saphalatā prāpata kītī hai.

1. Ērī'ānā ricaraḍasa

Ērī'ānā ricaraḍasa

Ērī'ānā nē āpaṇī pahilī bhūmikā, jivēṁ ki ka'ī hōra adākārāṁ dī tar'hāṁ, vapāraka kalāvāṁ vica dikhā'ī. Pahilāṁ hī 12 sāla dī umara vica, laṛakī nū āpaṇī umara śrēṇī vica sabha tōṁ vadhī'ā abhinētarī dē taura tē usadā pahilā philama purasakāra prāpata hō'i'ā sī. Mānatā philama"sabasaṭiitutionśana aiṭa baratha" philama vica usadī bhūmikā lai kē ā'ī. Laṛakī nē bahuta sārī'āṁ hōra maśahūra philamāṁ vica kama kītā hai, udāharaṇa vajōṁ, "jurāsika pāraka" atē"lauka apa: Māṁ dā kahira." Ricaraḍasa nē takarībana tina darajana philamāṁ vica bhūmikā nibhā'ī hai jō daraśakāṁ du'ārā cagī tar'hāṁ prāpata kītī ga'ī sī. Iha hairānī dī gala nahīṁ hai: Abhinētarī dī māṁ ika philama niramātā dā kama karadī hai. Hālāṅki, laṛakī nē ika abhinētarī dē rūpa vica āpaṇā kairī'ara chaḍa ditā atē ika kalākāra baṇa ga'ī, āpaṇē dādā jī dē nakaśē kadamāṁ tē caladi'āṁ. Ērī'ānā pōraṭarēṭa atē laiṇḍasakēpa pēṇṭa karana nū tarajīha didī hai. Aphavāhāṁ dē anusāra, usadī ika racanā saṭīvana sapīlabaraga dē dafatara nū sajā'undī hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/