Dunī'ā vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ śakatīśālī śarāba pīṇa vālē

 Prācīna samēṁ tōṁ, lōka saḵẖata śarāba vālē ḍarika baṇā'uṇā sikhadē hana. Āma taura'tē, saḵẖata ḍrika uha hudē hana jō 20% tōṁ vadha alakōhala rakhadē hana. Inhāṁ vica aṇagiṇata kisamāṁ atē śarāba dī'āṁ kisamāṁ śāmala hana. Udāharaṇa vajōṁ, vōḍakā, ṭakilā, kōnaika, visakī, ādi, giṇi'ā nahīṁ jā sakadā. Hara sāla unhāṁ dī kisama atē mātarā vadhērē atē vadha rahī hai.

Kujha alakōhala vālē śarāba āpaṇē śudha rūpa vica pītī jāndī hai, dūsarē sirapha kākaṭēla nū milā'uṇa la'ī varatē jāndē hana. Sāḍī raiṅkiga vica dunī'ā vica sabha tōṁ śakatīśālī alakōhala ḍarika hana. Śarāba unhāṁ vica maujūda hai, dūjē hisi'āṁ dē anupāta vica, 40 tōṁ 96% taka. Śarāba pīṇa vēlē, yāda rakhō ki unhāṁ dī sihata la'ī ḵẖatarā hai.

10. Babē sailaphā'ira jina (47% ēbīvī)

Jīna babē nīlama

Jīna bāmbē dā nīlama sāḍī rūha dī darajābadī vica ākharī sathāna utē hai. Jīna vica ika darajana vakhō vakharē tata hudē hana. Kauṛē badāma, nibū dē chilakē, vī'ōlēṭa rūṭa atē kōrasa jūnī'ara samēta. Kō'ī vī jisa isadē bagaira nahīṁ baṇā'i'ā jāndā. Babē sailaphā'ira ika briṭiśa brāṇḍa hai jō ki bahuta zi'ādā gaṛabaṛa vālā atē mahigā jina ḍrika hai. Babē dī bōtala halakī nīlī, ā'itākāra hai. Krisaṭala sāpha raga dī bōtala vica śarāba, 47 ḍigarī dī tākata. Bāmbē nīlama sidhī khapata atē kākaṭēla baṇā'uṇa la'ī suitableukavāṁ hai. Jūnīpara dī pramukhatā dē nāla jīna dā ika suhāvaṇā nibū su'āda hudā hai. Barafa dē ṭukaṛē isa ḍarika vica hōra vī utaśāha vadhā'ēgā.

9. Āramānāka ḍōmēna ḍī jūlina (kil'hā 48.3%)

Ḍōmēna ḍī jōlēna

Phrain̄ca aramāganēka ḍōmēna ḍī jōlēnaza, alakōhala dē pīṇa vālē padārathāṁ vicōṁ, kōganēkasa dē krama nāla sabadhita hana. Isa dā utapādana 1973 vica śurū hō'i'ā sī. Iha usē nāma dē sūbē vica hō'i'ā. Āramānāka darōza parivāra du'ārā baṇā'i'ā gi'ā sī. Labē samēṁ tōṁ (sataravajā sāla) śarāba pīṇa vālā sūbā dē bhaḍārāṁ vica bu.̔Ā sī. 2019 Vica, isanū śīśē dī'āṁ bōtalāṁ vica ḍōl'hi'ā gi'ā sī. Āramānāka vica alakōhala dī mātarā 48% tōṁ vadha hai. Isa dī khuśabū amīra atē sudhārī hudī hai. Ḍōmēna ḍī jūlina dā savāda phala, vanīlā, kāphī, ōka dē nōṭāṁ nū jōṛadā hai. Su'āda dī sārī amīrī mahisūsa karana la'ī bināṁ kisē sanaikiga dē āramānāka pīṇa dī siphāraśa kītī jāndī hai. Ḍōmēna ḍī jōlēna nū jūsa, pāṇī, sōḍā nāla patalā kītā jā sakadā hai.

8. Grēpā garaipapā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī (tākata 50%)

Graipā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī

Grēpā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī alakōhala pīṇa dā utapādana iṭalī vica hudā hai. Ṭōsōlinī kapanī nē dūsarē viśava yudha tōṁ turata bā'ada āpaṇē itihāsa dī śurū'āta kītī. Sā'īnara ṭōsōlinī aiśa bairala vica śarāba pīṇa dī umara dī pahilī umara vica sī. Isa cāla nē usa nū pīṇa dē su'āda atē khuśabū nū bihatara baṇā'uṇa vica sahā'itā kītī. Grēpā baṇā'uṇa vēlē, iha agūra dī tar'hāṁ hī varatī jāndī hai, isa dī'āṁ kamata vadhī'āṁ atē bīja vī. Garaipapā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī ika krisaṭala sapaśaṭa alakōhala hai jisadī śakatī pajāha ḍigarī hai. Grēpā khuśabū ika bērī miśaraṇa hai jō phulāṁ dī khuśabū nāla rala jāndī hai. Ḍrika dā su'āda labē samēṁ dē bā'ada dē nāla suhāvaṇā hudā hai.

7. Visakī galēnaphairakalasa 105 (tākata 60%)

Visakī galēnaphārakalasa 105

Visakī galēnaphārakalāsa 105 ika prasidha śarāba hai. Usa dē janama atē niramāṇa dā sathāna sakāṭalaiṇḍa hai. Galēnaphairakalasa 105 khamīra, jauṁ atē pāṇī nāla baṇī hai. Isa dī racanā vica alakōhala dā hisā 60% hai. Utapādana dē harēka paṛā'a dē bā'ada ku'ālaṭī kaṭarōla kītā jāndā hai. Iha utapādana dī śurū'āta tōṁ bā'ada brāṇḍa nū parivaratanaśīla rahiṇa dī āgi'ā didā hai. Visakī nū bināṁ śarata khādhā jāndā hai atē kākaṭēla vica jōṛi'ā jāndā hai. Visakī purāṇī lakaṛa dē bairala vica bu.̔Ī hai, jisa vica pahilāṁ śairī saṭōra kītī ga'ī sī. Isa umara vadhaṇa la'ī dhanavāda, visakī dā āpaṇā vakharā savāda hai. Galēnaphārakalāsa nū igalaiṇḍa atē amarīkā vica pīṇa nū tarajīha ditī jāndī hai.

6. Bī'ara sapa dā zahira (ēbīvī 67.5%)

Sapa dā zahira

Sakāṭiśa bī'ara"sapa vēnama" isa kisama dī alakōhala dē sabha tōṁ sakhata pīṇa nāla sabadhata hai. Sapa zahira pahilī vāra 2013 vica vikā on hō'ē atē turata praśasakāṁ nū jita li'ā. Isa bī'ara vica śarāba dī mātarā 67.5% Hai. Bī'ara vica ravā'itī taura tē mālaṭa atē pāṇī hudā hai. Bī'ara dī uca tākata niramāṇa prakiri'ā vica khamīra dī varatōṁ atē ṭhaḍa kārana prāpata kītī jāndī hai. "Sapa dā zahira" isa dē nāma taka caladā hai atē isadā amīra, masālē vālā su'āda hudā hai. Sapa vēnama dī varatōṁ karadē samēṁ, tuhānū isadī uca tākata nū dhi'āna vica rakhaṇā cāhīdā hai atē chōṭē ghōṭi'āṁ vica, haulī haulī pīṇā cāhīdā hai.

5. Jārajī'ana cācā (kil'hā 70%)

Cācā

Rēṭiga dē madha vica jārajī'ana cācā hai - rāśaṭarī jārajī'ana śarāba pī. Cācā la'ī kacī padāratha kujha kisamāṁ dē agūra hana (izābēlā, rakaiṭasīṭēlī, kaisika). Utapādana dē daurāna, kacē padāratha ika jāṁ dō vāra jama jāndē hana. Ka'ī vārī ōka bairala umara dē cācā la'ī varatē jāndē hana. Jārajī'ana pīṇa vica takarībana 70 ḍigarī dī tākata hudī hai atē agūra dī khuśabū nāla ika mazabūta ​​savāda hudā hai.

4. Rama bakāradī 151 (tākata 75.5%)

Bakāradī 1 151

Rama bakāradī 151 sāḍī raiṅkiga vica cauthē nabara'tē hai. Isa dē kil'hē dā padhara 75.5% Hai, utapādana dā janama sathāna dakhaṇī amarīkā hai. Iha ganē dē śarabata nāla guṛa dē kinārē atē katilṇa du'ārā baṇā'i'ā jāndā hai. Bakāradī 151 dā asadhārana ṭāraṭa su'āda isa dē labē umara, lagabhaga aṭha sālāṁ du'ārā darasā'i'ā gi'ā hai. Hara kō'ī rama nū bēlōṛī pīṇa dī himata nahīṁ karadā, iha mukha taura tē kākaṭēla vica śāmala hudā hai. Bakāraḍī 151 ika pāradaraśī abara pīṇa vālī davā'ī hai. Isa dā savāda vainīlā atē ōka dī khuśabū nū jōṛadā hai. Bakāraḍī 151 ika maśahūra galōbala brāṇḍa hai. Usanē takarībana tina sau purasakāra atē khitāba jitē hana.

3. Aibasithē jaika sēnaukasa balaika (tākata 85%)

Jaika sēnōṭa balaika

Raiṅkiga vica aibasithē jaika sēnōṭa balaika ika sanamānayōga tījē sathāna'tē hai. Aibasithēsa vica, iha tākata dē māmalē vica pahilē nabara'tē hai. Aibasithē dā nāṁ pharānsa tōṁ māsaṭara balaiṇḍara jaika sēnōṭa dē nāma tē rakhi'ā gi'ā hai. Isa ādamī nē āpaṇī zidagī nū vā'īna dē pīṇa vālē padārathāṁ dī sadīvī cakhaṇa vica badala ditā atē inhāṁ nāla bahuta khuśa hō'i'ā. Pīṇa dā ghara sapēna hai, jithē aibasitha dā vaḍē padhara'tē utapādana śurū kītā gi'ā sī. Pīṇa dī sirajaṇā dī śurū'āta 1956 vica rakhī ga'ī sī. Jaika sēnōṭa balaika dī 85% tākata hai, nāzuka kīṛā-miṭhī'ā dē nāla ika suhāvaṇā li'ōrisa su'āda hai. Jaika sēnaukasa balaika kālē karaṭa bērī'āṁ dē nāla prabhāvita hai. Ithē śarāba dī badabū nahīṁ ā'undī, hālāṅki pīṇa vica isa dī vaḍī mātarā hudī hai. Aibinatha dā analiyakita su'āda kauṛā ghuṭa rihā hai, hara kō'ī isanū azamā'uṇa dī jura'ata nahīṁ karadā. Kākaṭēla vica ika tata dē taura tē varati'ā jāndā hai.

2. Likūra aivarakala'ara (tākata 95%)

Sadīvī

Amarīkī likūra aivaralē'ara isa samūha dā sabha tōṁ sakhata śarāba hai. Iha sāḍī raiṅkiga vica dūjē sathāna'tē hai. 30-40% Dē khētara vica ika āma likūra dī ēbīvī hudī hai. Aivarakala'ara vica alakōhala dā hisā 95% hai, jisa nāla likūra nū ginīza buka vica dākhala hōṇa ditā. Sadīvī likūra nū"śaitāna dā pāṇī" vī kihā jāndā hai. Pīṇa vica śarāba dī inī vaḍī pratīśatatā dē nāla, uthē alakōhala dā kō'ī ucita su'āda atē gadha nahīṁ hai. Iha guṇa bāraṭaiṇḍarāṁ du'ārā kākaṭēla milā'uṇa nāla bahuta maśahūra hai. Uha isa nū asala kākaṭēla baṇā'uṇa la'ī ika ādaraśa utapāda manadē hana. Isa nū śarāba pītī nahīṁ jāṇī cāhīdī, atē sayukata rāja dē tērāṁ rājāṁ vica, manukhī sihata'tē ḵẖataranāka prabhāva dē kārana, likūra dī vikarī' tē sakhata manāhī hai.

1. Vōḍakā ratīsalāvī'ā sapirā'īṭasa (tākata 96%)

Braiṭīsalāvā sapriṭīsa

Vōḍakā brāṭīsalāvā sapri'asa viśava dā sabha tōṁ mazabūta ​​śarāba pīṇa vālā padāratha hai. Sadhāraṇa vōḍakā dī śarāba dī mātarā 45% tōṁ vadha nahīṁ hai. Raiṭilāsavī'ā sapirā'īṭasa vica alakōhala dī mātarā 96% hai. Ajihā sakhata pīṇa dī kāted karana vālā dēśa pōlaiṇḍa hai. Braiṭīsalāvā sapriṭīsa dē utapādana vica, mukha kacē padāratha kaṇaka (sīrī'ala), atē nāla hī ālū hana. Hālāṅki ravā'itī utapādana vica iha bhāga ika dūjē nāla nahīṁ milā'ē jāndē. Ajihī'āṁ kacī'āṁ padārathāṁ'tē nirabhara karadi'āṁ, braiṭīsalāvā sapriṭīsa āpaṇī khuda dī aṭala su'āda prāpata karadā hai. Utapādana dē paṛā'a'tē, ika pūrī tar'hāṁ śudhatā hudī hai, isa la'ī vōḍakā vica kō'ī zahirīlā aiḍiṭiva nahīṁ hudā atē nirabala pāradaraśatā du'ārā vakharā hudā hai. Bināṁ sōcē samajhē varatīsalāvī'ā sapīrīṭasa nū pīṇā jīvana la'ī jōkhama bharapūra hai. Alakōhala pīṇa dī varatōṁ kākaṭēla baṇā'uṇa la'ī kītī jāndī hai. Jadōṁ patalā kītā jāndā hai, vōḍakā ika saukhā pīṇa vālā sauphaṭa ḍarika hudā hai.

Asamāna vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ maśahūra tārē

 Śabada"tārāmaḍala" nē vakhō vakharē samēṁ isadē aratha badala ditē hana. Varatamāna samēṁ, iha ika rivāja hai ki ika tārāmaḍaka khētarāṁ nū bulā'i'ā jāndā hai jisa vica brahimaḍa dē khētara dē kujha khētara śāmala hudē hana.

Khagōla-vigi'āna ika vigi'āna hai jō dūra dē pichalē samēṁ vica jaṛi'ā hō'i'ā hai. Purāṇē samēṁ vica, lōka usa vica saragaramī nāla dilacasapī lai rahē sana, mukha taura tē yātarī, uhanāṁ la'ī tāri'āṁ du'ārā rujhāna hōṇā ika jarūrī sī. Prācīna sasāra dē vigi'ānī vī tāri'āṁ vālē asamāna dē adhi'aina vica lagē hō'ē sana, para unhāṁ dā gi'āna ādhunika māharāṁ jinā ḍūghā nahīṁ sī, usa samēṁ dē gi'āna dē sarīra nū śā'ida hī kō'ī vigi'āna kihā jā sakadā hai, paribhāśā - sasāra dā gi'āna vadhērē beukavāṁ hōvēgā. Unhāṁ dināṁ vica rahidē lōka rāta dē asamāna vala vēkhadē sana atē tāri'āṁ nū mānasika taura tē rēkhāvāṁ nāla jōṛadē sana, natījē vajōṁ kālapanika śakhasī'atāṁ nū vakhō vakharē nāma nāla bulā'i'ā jāndā sī. Tāri'āṁ dē samūha nū āma taura tē tārakaḍa kihā jāndā hai. Sagaṭhana dī ghāṭa kārana vikasata praṇālī gujhaladāra atē apūraṇa sī. Ulajhaṇa akasara paidā hudā hai, iha isa tatha dē kārana hō'i'ā hai ki ka'ī vārī, kujha tārē ka'ī tāri'āṁ vica dākhala hudē hana, jadōṁ ki hōra savaragī tata bināṁ kisē chaḍē jāndē sana, uha akasara bhula jāndē hana. Isa tōṁ ilāvā, purāṇē samēṁ vica jāṇī'āṁ ga'ī'āṁ jāṇakārī nū saṭōra karanā atē vivasathita karanā muśakala sī. Sirapha 1922 vica ika yūnīphā'īḍa sisaṭama vikasata hō'i'ā sī. Atara rāśaṭarī khagōla yūnī'ana nē śarata nāla asamāna nū vakharē khētarāṁ vica vaḍaṇa dā phaisalā kītā. Yūnī'ana nē 88 ṭukaṛi'āṁ dī mātarā vica tāri'āṁ nū manazūrī dē ditī hai. Rūsa vica, sirapha 54 dēkhē ga'ē hana. Unhāṁ vicōṁ 10 sabha tōṁ maśahūra dī sūcī hēṭha hai. Lēkha vica asīṁ asamāna vica sabha tōṁ maśahūra tārāṁ nū pēśa karadē hāṁ.

10. Ajagara

Ajagara

Ajagara sabha tōṁ vaḍē tāri'āṁ vicōṁ ika hai. Isa dā paimānā 1083 varaga varaga dē khētara dē nāla, kisē nū vī hairāna kara sakadā hai. Ḍigarī. Tārāmatā urasā mējara atē urasā mā'īnara dē vicakāralē khētara vica utarī gōlisaphā'ira vica sathita hai, badakisamatī nāla, isa tē vicāra karanā bahuta muśakala hai. Uha tārē jō ḍraigana dā hisā hana camaka vica bhina nahīṁ hudē, uhanāṁ dī rōśanī kamazōra atē madhama hudī hai, 6 mīṭara (camaka mula) tōṁ vadha dī giṇatī 80 hai. Tusīṁ isanū vaḍē ḍipara zōna vica tāri'āṁ vālē asamāna vica pā sakadē hō. Ika caturabhuja vica khatama hōṇa vālī ika khicī hō'ī karava lā'īna ḍraigana dā sira hai, sarīra thōṛā hōra sathita hai. Garamī'āṁ atē patajhaṛa dē ma'ī tōṁ dasabara dē vicakāra ḍraigana sabha tōṁ vadhī'ā dikhā'ī didā hai. Isa dī dikha dī kahāṇī mithihāsaka atē kathāvāṁ vica dasī ga'ī hai, jō isa dī dikha dē prasidha sasakaraṇāṁ vicōṁ ika hai: Ika jagalī atē kaṭhōra rākhaśa, ōlapika dēvati'āṁ nāla laṛanā cāhudā sī. Dēvī ēthēnā nē usanū māfa nahīṁ kītā atē usanū asamāna vica suṭa ditā, jithē usanē rahiṇa dā phaisalā kītā.

9. Kaiphī'asa

Kaiphī'asa

Kaiphī'asa dā nivāsa utarī gōlisaphā'ira dā khētara hai. Khētaraphala 588 varaga ḍigarī hai. Sudaratā dī praśasā karana dē cāhavānāṁ la'ī, 148 tata upalabadha hana. Tāra tata ika aniyamata paiṇṭāgōna dī śakala vica sathita hai, nēṛē urasā mā'īnara hai, jisa dē nāla iha asānī nāla pā'i'ā jā sakadā hai. Kaiphī'asa dē hisē vajōṁ, ika camakadāra, satripata camaka dē nāla kō'ī tārē nahīṁ hana, jadōṁ ki raśī'ana phaiḍarēśana dē pradēśa'tē tārāmatā pūrē sāla vica bilakula dikhā'ī didā hai. Prasidhī vigi'ānī'āṁ dī gaṇanā la'ī dhanavāda prāpata kītī ga'ī sī, uha bahisa karadē hana ki bhavikha vica utarī dharuva tāra tāra vala calē jāṇagē, iha ika hazāra sālāṁ vica hōvēgā.

8. Saiṇṭarasa

Saiṇṭarasa

Saiṇṭaurasa khētara dā ika viśāla tāra hai, jō 1060 varaga ḍigarī dē barābara khētara'tē sathita hai, isa vica bahuta sārē tārē śāmala hana. Isa nū vēkhaṇā utarī gōlisaphā'ira dī ābādī la'ī upalabadha nahīṁ hai, vasanīka śānadāra driśa dā anada nahīṁ lai sakaṇagē. Tārāmaḍana dakhaṇī gōlisaphā'ira vica sathita hai, mīna pathara biga ḍā'ipara tōṁ lai kē viraja taka dī ika phalaiṭa sidhī lā'īna hai. Raśī'ana phaiḍarēśana dē khētara'tē, tusīṁ vēkhaṇa dē rāza dī varatōṁ kara sakadē hō: Dakhaṇa tārāmaḍala dē nēṛē hai, iha unī cagī tar'hāṁ dikhā'ī didā hai. Raśī'ana phaiḍarēśana dē vasanīkāṁ kōla isa dī pūrī praśasā karana dā maukā nahīṁ hai, iha akāra atē sathāna dē kārana hai. Saiṇṭā Centrasa nāma dī kā chance sabhāvanā nāla nahīṁ kītī ga'ī sī, prōṭōṭā'īpa yūnānī mithihāsa dē nā'ika sana - saiṇṭarasa. Sabha tōṁ maśahūra datakathā kahidī hai ki saiṇṭara jō savaraga gi'ā sī uha amara amara sūjhavāna saiṇṭara hai jisa nū cirōṁ kihā jāndā hai. Nāma akasara philamāṁ atē kitābāṁ vica varati'ā jāndā hai.

7. Ku'ārī

Ku'ārī

Kani'ā dūjā sabha tōṁ vaḍā hai, jisadā khētaraphala 1294 varaga ḍigarī hai. Sathāna ikūvēṭara hai, li'ō atē libarā dē vicakāra dā khētara. Prasidhī isa tatha dē kārana hai ki patajhaṛa dē samāna dā bidū ithē sathita hai. Purāṇē aiṭalēsa vica, tārāmaḍa nū ika javāna kuṛī vajōṁ darasā'i'ā gi'ā hai jisa dē hathāṁ vica kaṇaka dī ika chōṭī jihī sapā'īka sī. Ādhunika lōkāṁ la'ī asamāna vica ajihī tasavīra vēkhaṇā muśakala hai, isadē la'ī tuhānū bahuta vadhī'ā kalapanā atē asādhāraṇa sōca dī zarūrata hai. Khōja la'ī sadarabha pu'ā'iṭa pahilī viśālatā sapikā dā tārā hai, iha tāri'āṁ vicōṁ ika camakadāra hai, iha sōlānvēṁ sathāna tē hai. Kukaṛa baṇana vālē tāri'āṁ dī kula giṇatī 171 hai. Ghaṭanā dē itihāsa nū mithihāsa vica darasā'i'ā gi'ā hai, ika datakathā kahidī hai ki iha ni'āṁ dī dēvī hai - ḍikā, jisanē lōkāṁ dē virudha śikā'itāṁ karakē dharatī nū chaḍa ditā sī, huṇa uha savaraga vica cagī mahisūsa karadī hai, usanē ni'āṁ dē tata nū cuṇi'ā - libarā nū āpaṇā gu'āṁ.̔Ī cuṇi'ā.

6. Hā'īḍrā

Hā'īḍrā

Hā'īḍrā - labā'ī dē pahilē sathāna'tē hai, khētaraphala 1300 varaga ḍigarī hai. Sathāna - dakhaṇī gōlaka rūsa vica, saradī dē akhīra atē basata dē śurū vica tārāmaḍa dī praśasā kītī jā sakadī hai. Sirapha dakhaṇī hisē dē śahirāṁ dē vasanīka isadī sārī mahimā vica isa dī kadara kara sakaṇagē. Nagī akha nāla, dūrabīna dī varatōṁ kītē bināṁ, dūrabīna 229 tārē dēkha sakadē hana. Unhāṁ kōla mazabūta, satripata camaka nahīṁ hudī. Isa racanā vica bahuta sārē maśahūra sitārē śāmala hana, samēta: Alafā hā'īḍarā, śī hā'īḍrā, gāmā atē vaḍī giṇatī vica chōṭē, khulē samūha. Prōṭōṭā'īpa vāṭara sapa hai, jō krōdhavāna apōlō du'ārā suṭi'ā gi'ā hai. Ika hōra sasakaraṇa kahidā hai ki hā'iḍarā harakiuleslasa dā sabha tōṁ bhaiṛā duśamaṇa hai, jisa utē usanē āpaṇī calākī atē caturā'ī dē kārana ika niravighana jita prāpata kītī.

5. Kaisī'ōpī'ā

Kaisī'ōpī'ā

Kaisī'ōpī'ā utarī gōlisaphā'ira vica sathita hai, isa sathitī dē la'ī, madha-vithakāra dē vasanīkāṁ nū sārē sāla tāri'āṁ dē samūha dī praśasā karana dā maukā miladā hai, iha patajhaṛa vica sabha tōṁ vadhī'ā dikhā'ī didā hai. Tārāmatā, igaliśa ḍabalayū varagā hai, dā khētaraphala 598 varaga ḍigarī hai. 90 Sitārē sapaśaṭa rūpa vica dikhā'ī dē rahē hana, 5 vica sabha tōṁ vaḍā atē camakadāra hai. Nāma rājā kēphē'ī dī patanī dā dhanavāda kītā gi'ā. Isa tōṁ ilāvā, kaisī'ōpī'ā aiṇḍarōmēḍā dī māṁ hai. Uha bahuta śēkhī māradī sī atē usa la'ī usanū sajā ditī ga'ī sī. Sazā iha sī ki rāṇī nū khabhē du'ālē ghumadē hō'ē ika takhata nāla banhi'ā gi'ā sī. Dina vica ika vāra, kaisī'ōpī'ā ulaṭā sī, usadā sira thalē sī.

4. Pēgāsasa

Pēgāsasa

Pēgāsasa 1120.8 Varaga ḍigarī dē khētara dē nāla utarī gōlisaphā'ira vica sathita ika viśāla tāraśālā hai. Viśēśa upakaraṇāṁ dī varatōṁ kītē bināṁ 166 sitārē śānadāra.Ga nāla vēkhē jāndē hana. Nigarānī la'ī sabha tōṁ anukūla samāṁ garamī dā ata atē patajhaṛa dī mi'āda dā ata hudā hai. Pēgāsasa ika chōṭā jihā sakalapa vālā varaga hai jō tabū'āṁ dē nāla miladā juladā hai. Cagī kalapanā vālē lōkāṁ la'ī, ghōṛā āpaṇī sārī mahimā vica dikhā'ī dēvēgā. Datakathā vica kihā gi'ā hai ki sira tōṁ rahita mēḍūsā gāragana tōṁ lahū dī'āṁ tupakē ika ghōṛā baṇa gi'ā. Prācīna yūnāna dē mithihāsaka kathāvāṁ vica, paigāsasa ika ghōṛā hai jō khabhāṁ nāla badala vica uḍa sakadā hai.

3. Harakūlasa

Harakūlasa

Harakūlasa - dakhaṇī gōlaka vica sathita. Isa dā khētaraphala 1225 varaga ḍigarī hai. Tāri'āṁ dā iha samūha samūha pachāṇana yōga hudā hai jadōṁ tusīṁ isa nū vēkhadē hō, tāṁ tusīṁ sārē tatāṁ nū sapaśaṭa rūpa vica vēkha sakadē hō. Raśī'ana phaiḍarēśana vica rahiṇā isa nū pūrī tar'hāṁ dēkha sakadā hai, isa nū jūna vica dēkhaṇā bihatara hai. Ṭraipīzī'ama dhaṛa hai, iha sapaśaṭa taura tē dikhā'ī dē rihā hai. Śurū vica, tārāma nāma ditā gi'ā sī - gōḍē hōṇā. Arata, ika maśahūra prācīna kavī, āpaṇī'āṁ likhatāṁ vica ika taṛaphadē patī vajōṁ darasā'ē ga'ē tāra. Dukhāṁ dē kāranāṁ dā kidharē zikara nahīṁ kītā gi'ā, atē nā hī isa māmalē bārē jāṇakārī dā ikamātara sarōta hai. Kēvala 5 vīṁ sadī bī.Sī. Vica, pichalā nāma badala kē nāma - harakūlasa rakhi'ā gi'ā sī. Bā'ada vica iha ika vāra phira - harakūlasa vica badala gi'ā.

2. Vaḍā ḍipara

Vaḍā ḍipara

Śā'ida vaḍē ḍipara nū sahī fullyga nāla akāśa dā sabha tōṁ maśahūra tārā kihā jā sakadā hai. Isadā sathāna utarī gōlā hai. Harēka nē maśahūra bālaṭī nū labhaṇa dī kōśiśa kītī atē hamēśā labhī. Khētaraphala 1280 varaga ḍigarī hai. Iha ākāra vica tījē nabara'tē hai. Sāzāṁ tōṁ bināṁ, tusīṁ 125 tārē dēkha sakadē hō jō racanā nū baṇā'undē hana. Isa nū akasara tārē (ika cagī tar'hāṁ dikhā'ī dēṇa vālā saṭārara samūha), biga ḍipara atē hōra ghaṭa āma nāma kihā jāndā hai. Prācīna yūnānī mithihāsa vica dikha dē itihāsa bārē visathāra vica dasi'ā gi'ā hai. Sabha tōṁ maśahūra sasakaraṇa kahidā hai: Zī'asa nē śānadāra nipha kālisaṭō nū bacā'uṇa dā phaisalā kītā, jō hērā dēvī nāla nārāza sī. Sudaratā nū bacā'uṇa la'ī, zisa nē usa nū ika bhālū baṇā ditā.

1. Urasā mā'īnara

Urasā mā'īnara

Urasā mā'īnara śā'ida asamāna dā sabha tōṁ maśahūra tārā hai. Iha ika sarakupōlara tāra tāra hai, jō ki utarī gōlisaphā'ira vica sathita hai. Tārā talāśa karanā muśakala nahīṁ hai; iha biga ḍā'ipara tē kēndrata karakē kītā jā sakadā hai. Uha gu'āṁ.̔Ī hana jinhāṁ dī sārē sāla praśasā kītī jā sakadī hai. Isa samēṁ, viśava dā utarī dharuva ithē sathita hai. Sitāri'āṁ dē isa samūha dē hōra maśahūra nāma vī hana, samēta: Samāla bālaṭī, pōla dē saraprasata. Jē asīṁ mithihāsa vala muṛadē hāṁ, tāṁ iha patā caladā hai ki urasā mā'īnara śānadāra nipha kailipasō dā kutā hai. Laṛakī atē kutē nū zabaradasata zī'asa nē badala ditā atē akāśa vica suṭa ditā. Isa nāla unhāṁ nē sadīvī jīvana prāpata karana dī āgi'ā ditī, huṇa uha sāḍē grahi nū upara tōṁ vēkhadē hana.

Dunī'ā vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē vhēla

 Vhēla āpaṇē viśāla ākāra vica dhaṛaka rahī hai. Inhāṁ thaṇadhārī jīvāṁ dā subhā'a hānī rahita, śāntama'ī hai. Palaiṅkaṭana atē krila dē bahuta vaḍē prēmī akasara kīmatī carabī dē kārana vhīlarāṁ dā śikāra hō jāndē hana, iha lāśa dā 40% baṇadā hai, vhēlabōna palēnakaṭana, krila atē chōṭī'āṁ machī'āṁ nū taṇā'uṇa la'ī ika philaṭara hai. Mādā 11 mahīni'āṁ taka vachē rakhadī hai, vhēla chē sālāṁ du'ārā jinasī paripakatā tē pahuca jāndī hai. Jānavarāṁ dā adhi'aina kītā jāndā hai, unhāṁ bārē philamāṁ baṇī'āṁ hana. Sāḍī samīkhi'ā vica dunī'ā vica sabha tōṁ vaḍī vhēla viśēśatāvāṁ hana.

10. Ghaṭa minakē mika (labā'ī 10.7 Mīṭara)

Ghaṭa minakē mika

Ciṭē lyiḍa, phina atē unhāṁ dē sirāṁ dī'āṁ dhārī'āṁ vālē vhēla chōṭē samūhāṁ vica rahidē hana; sirapha krila dē mausamī mā'īgrēśana dē samēṁ, iha vhēla 100 vi'akatī'āṁ dī vaḍī ābādī vica rukē hō'ē hana. Uha garamī dē mausama vālē vithāṁ vica bitā'undē hana, saradī'āṁ la'ī uha garama dēśāṁ vala jāndē hana. Uha sārē sasāra vica pā'ē jāndē hana. Sailānī śikāra karadē samēṁ mika vhēla dēkhaṇā pasada karadē hana: Vaḍē salēṭī-ciṭē jānavara bahuta mōbā'īla hudē hana, pirū'ēṭasa nū ḍaulaphina nālōṁ vī māṛā nahīṁ baṇā'undē, pāṇī tōṁ pūrī tar'hāṁ chāla māradē hana, atē phira saparē'a dē phuhārē uṭhā'undē hō'ē pāṇī vica ḍigadē hana. Hara sāla vēliga samudarī jahāza utara vica 1000 vi'akatī'āṁ nū phaṛadē hana, japāna 90% kaica dā yōgadāna pā'undā hai. Bākī dī'āṁ lāśāṁ nāravē, ā'īsalaiṇḍa calī'āṁ jāndī'āṁ hana.

9. Utarī niravighana vhēla (labā'ī 17 mīṭara)

Utarī niravighana vhēla

Aiṭalāṇṭika dē niramala camaṛī dē vasanīka 100 ṭana bhāra vica pahucadē hana. Ithōṁ taka ki uha āpaṇē riśatēdārāṁ tōṁ vakharē hudē hana, isa'tē kō'ī zuramānā nahīṁ hudā. Vi'akatī'āṁ dā sizesatana ākāra 13 tōṁ 16 mīṭara taka hudā hai, usuallyratāṁ āma taura'tē maradāṁ tōṁ vaḍē hudī'āṁ hana. Utarī sajē vhēla dī ābādī thōṛī hai; dunī'āṁ vica lagabhaga 300 vi'akatī hana. Isa sadhāraṇa jīva dī'āṁ kisamāṁ dā śikāra karanā varajita hai. Ciṭē caṭāka akasara gūṛhē nīlē sira atē haulī daintāṁ dī pūcha tē vadhadē hana - camaṛī'tē chōṭē krāsaṭīsī'ana parajīvīkarana, vaḍī janasakhi'ā baṇā'undē hana. Uha vhēla'tē sakhata vādhā dara. Utarī vhēla pratī ghaṭā 8 kilōmīṭara dī raphatāra nāla caladī hai, uca-āviratī vālī'āṁ āvāzāṁ nū gā'uṇa atē gā'uṇa vāṅga miladī hai.

8. Hapabaika vhēla (labā'ī 19.5 Mīṭara)

Hapabaika vhēla

Hapabaika jāṁ labē-hathi'ārabada mika vhēla ika viśāla pahāṛa varagī ḍōrasala phina atē sā'īḍa phalipasa du'ārā sarīra dī labā'ī dē 1/3 hisē taga hō kē minakē vhēla nālōṁ vakharē hana. Lacakadāra, mōbā'īla hapabaika vhīlaza dā bhāra lagabhaga 50 ṭana hai. Unhāṁ kōla saghaṇī, chōṭī'āṁ lāśāṁ hana, ika caṭā'ī vālā sira, ika lamē jabāṛē dā. Vi'akatī'āṁ dī lengthsata labā'ī 17.5 Mīṭara taka hai. Uha dakhaṇī atē utarī gōlisaphā'ira dē upa-dharuvī vithāntarāṁ vica rahidē hana. Hapabaika vhīlaza dā raga rihā'iśī sathāna'tē nirabhara karadā hai; kālē atē ciṭē vaḍē caṭāka nāla bhūrē atē gūṛhē nīlē vi'akatī pā'ē jāndē hana. Vi'akatīgata ragāṁ vica, kisba mukha taura tē garamī'āṁ vica paidā hudē hana. Khāṇā pā'uṇa samēṁ, vhēlaza nē zabaradasatī pāṇī nū āpaṇī viśāla pūcha nāla kuṭi'ā, machī nū hairāna kara ditā, atē phira isa nū āpaṇē sakūpa vāṅga āpaṇē viśāla mūha nāla ikaṭhā kītā.

7. Jāpānī vhēla (labā'ī 20 mīṭara)

Jāpānī vhēla

Gahirē thaṇadhārī jānavarāṁ dī dūjī sapīsīza vhīlaza nū unhāṁ dē chōṭē ḍōrasala phina du'ārā vakharā kītā jāndā hai, jō pūcha vala tabadīla hudā hai. Niramala camaṛī umara dē nāla burī camaṛī dē vādhē nāla coveredka jāndī hai. Vhēla dā sira chōṭā hai, ika karava hēṭhalē hēṭhalē jabāṛē vālā mūha. .Satana, jānavara 18 mīṭara labā'ī, 80 ṭana taka pahucadē hana. Saghaṇī, ithōṁ taka ki lāśāṁ nū ciṭē caṭāka - krāsaṭīsī'ana camaṛī'tē pairāsā'īṭā'ījēśana nāla grasata kītā jāndā hai. 6Ratāṁ chē sāla dī umara tōṁ pahilāṁ jinasī paripaka hō jāndī'āṁ hana, hara 3-5 sālāṁ bā'ada janama didī'āṁ hana, akasara nahīṁ. Khūbasūrata, bērahimī vhēla dī ābādī ghaṭa hai - 400 vi'akatī'āṁ taka, jānavara sirapha jāpāna atē maikasīkō dē taṭa tōṁ miladē hana. Ōkhōtasaka dī ābādī vakharē taura tē vakharī hai, lagabhaga 100 lesratāṁ kāmacaṭaka dē taṭa nū janama dēṇa ā'undī'āṁ hana.

6. Dakhaṇī sajī vhēla (labā'ī 20.7 Mīṭara)

Dakhaṇī sajī vhēla

Vhīla dā kō'ī ḍōsāla phina nahīṁ hudā; isadā viśāla sira sarīra dī labā'ī dē 1/3 hisē taka hai. Vi'akatī'āṁ dī lengthsata labā'ī 18 sāla taka hudī hai, bhāra 80 ṭana taka hudā hai, śākhāṁ 4 tōṁ 5.5 Mīṭara dī labā'ī dē nāla paidā hudī'āṁ hana, maratāṁ puraśāṁ nālōṁ thōṛī'āṁ vaḍī'āṁ hudī'āṁ hana. Dakhaṇī sajē vhēla garama khitē vithāṁ vica rahidē hana. Samudarī ka toē dē āsa pāsa rahiṇa vālē susata jānavarāṁ nū agrēzī vhīlarāṁ du'ārā"sajē vhēla" dā nāma ditā gi'ā hai. Uha saukhā śikāra baṇa ga'ē, lāśāṁ hamēśā sataha'tē rahidī'āṁ sana, atē unhāṁ nū kinārē' tē lijāṇā āsāna sī. Pichalī sadī vica, jadōṁ samudarī jīva thaṇadhārī jānavarāṁ dē śikāra'tē pābadī lagā'ī ga'ī sī, dakhaṇī sajē vhēla dī ābādī vica kāfī vādhā hō'i'ā sī, viśava vica lagabhaga 7 hazāra jānavara hana. Mukha duśamaṇa kātala vhēla hana, uha bē'īmānī śākhi'āṁ dā śikāra karadē hana.

5. Śukarāṇū vhēla (labā'ī 21 mīṭara)

Śukarāṇū vhēla

Dada pā'uṇa vālī'āṁ vhīlaza dī sabha tōṁ vaḍī kisamāṁ viśava dē samudarāṁ vica rahidī'āṁ hana. Maratāṁ puraśāṁ nālōṁ bahuta ghaṭa hudī'āṁ hana, marada meterssatana 19 mīṭara taka vadhadē hana, jisadā bhāra 50 ṭana taka hudā hai. Dūjē numā'idi'āṁ tōṁ ulaṭa, śukarāṇū vhēla hamalāvara hana; unhāṁ nē bāra bāra kiśatī'āṁ atē chōṭē samudarī jahāzāṁ nū āpaṇē ā'itākāra sira nāla suṭa ditā hai. Inhāṁ thaṇadhārī jīvāṁ nū vēkhadi'āṁ, vigi'ānī'āṁ dē siṭē tē bharōsā hai - uha hipōza nū vhēla dā pūravaja manadē hana. Vhēla dā sira sarīra dī labā'ī dā 1/3 hisā hai. Śukarāṇū dē vhēla dē dada cōṭī atē hēṭhāṁ asamāna vadhadē hana. Bhāra vica ika kilōgrāma taka, viśāla dadāṁ dē 3 jōṛi'āṁ taka. Hēṭhāṁ bākī 26 jōṛī'āṁ hana, uha cōṭī dē jōṛi'āṁ nālōṁ bahuta chōṭē hana. Śikārī śāraka, kachū nahīṁ varatadē, uha āpaṇā śikāra pūrā nigala laindē hana. Bhōjana dī bhāla vica, uha 20 mīṭara taka gōtākhōra karadē hana.

4. Sīvaila (labā'ī 21, 3 mīṭara)

Sīvaila

Ika bālīna vhēla ika nōkī sakēta dē nāla averagesatana 17 mīṭara taka vadhadā hai, 30 ṭana bhāra vica pahucadā hai. Caladī vhīla nū akasara ṭārapīḍō kihā jāndā hai, jānavara pratī ghaṭē dī raphatāra 25 kilōmīṭara dī raphatāra nāla calaṇa dē samaratha hudā hai, iha ikū'ēṭōrī'ala pāṇī'āṁ dē apavāda dē nāla viśava dē samudarāṁ vica rahidā hai. Ika niravighana vāpasa akasara caṭāka nāla iskī hudī hai - zaḵẖama, parajīvī zakhama dē natījē. Lesratāṁ maradāṁ tōṁ vaḍē hudī'āṁ hana, hara sāla janama didī'āṁ hana, saradī'āṁ vica sāthī. Vhēla 5 vi'akatī'āṁ dē chōṭē samūhāṁ vica rakhadē hana, baci'āṁ nū 7 mahīni'āṁ taka dudha cughā'i'ā jāndā hai. Iha sapīsīza sarīra dē causal hisē, chōṭē pectoral phalipa vica sathita isa dē śakatīśālī khurākī phina du'ārā dūsarī'āṁ bālina vhīlaza tōṁ vakharī hai. Thaṇadhārī labē samēṁ la'ī jī'undē hana, averagesatana uha 75 sāla taka jī'undē hana.

3. Bōhaḍa vhēla (labā'ī 22 mīṭara)

Kamāna vēhala

.Satana, puraśa 18 mīṭara taka vadhadē hana, 150ratāṁ 150 ṭana taka pahucadī'āṁ hana. Ārakaṭika dē ṭhaḍē pāṇī'āṁ dē vasanīka 40satana 40 sāla ji livendē hana, hālāṅki ithē 100 garamī'āṁ jāṁ isa tōṁ vadha sāla dē śatābadī hana. Bōhaḍa vhēla vica cagī māsapēśī puja hai. Barafa dē rasatē nū śakatīśālī sarīra nāla vinhi'ā jāndā hai, barafa dī'āṁ talī'āṁ tē suṭi'ā jāndā hai. Hara dina, hara vhēla 1.8 Ṭana palaiṅkaṭana, krila, chōṭī machī taka khāndī hai, ika vaḍē ghumadē mūha nāla śikāra nū philaṭara karadī hai. Gōla gōlī vica ika havā dā guphā sapaśaṭa taura tē vakharā hai; vhēla yātarī'āṁ atē śakatīśālī jharanē vālē vigi'ānī'āṁ nū khuśa karadē hana. Bināṁ vikāsa dē niramala camaṛī nū halakē jāṁ hanērē dhabi'āṁ nāla iski'ā jāndā hai. Vhēla 40 miṭāṁ taka sāha nahīṁ lai pā'undī, 200 mīṭara dī ḍūghā'ī vica ḍubadī hai.

2. Phinavāla (labā'ī 27 mīṭara)

Phinavāla

Sabha tōṁ vaḍā minakē vhēla, 6 vi'akatī'āṁ dē chōṭē samūhāṁ vica dōnō gōlākāra dē upa-dharuvī labā'ī vica rahidā hai. Vhēla dā dūjā nāma hairiga hai. Jharanē dī ucā'ī 6 mīṭara taka pahucadī hai. Adhikatama gatī 50 kilōmīṭara pratī ghaṭā hai. Mādā sālānā śāci'āṁ nū janama didī hai. Uha akasara śāraka dā śikāra hō jāndē hana. Adhikatama ḍā'īviga ḍūghā'ī 230 mīṭara hai. Vhēla dī śakala umara dē nāla nahīṁ badaladī, bacē āpaṇē māpi'āṁ dī ika kāpī paidā karadē hana. Anupāta vica, vhēla ika viśāla machī dē nāla miladī-juladī bujhārata varagī hai. Uca ḍōrasala phina samānatā jōṛadī hai. Sira'tē, dō sāha cainalāṁ sapaśaṭa taura tē dikhā'ī didī'āṁ hana, camaṛī asamāna rūpa nāla dhabi'āṁ nāla coveredkī hudī hai. Phina vhēla dā mūha gulābī jāṁ ciṭā 360 palēṭāṁ vālā hai. Gōtākhōrī karadē samēṁ, vhēla āpaṇī pūcha nū zōra nāla jhukadī hai, iha adhē ghaṭē taka sāha nahīṁ laindī.

1. Nīlī vhēla (labā'ī 33 mīṭara)

Nīlī vhēla

Nīlī vhēla viśava dī sabha tōṁ vaḍī vhēla hai. Iha viśāla samudarī jīva ika lamā jigara hai, 100 sālāṁ taka jī'undā hai. Uha ikānta vica rahiṇā pasada karadē hana, sirapha milāvaṭa dē samēṁ la'ī chōṭē samūhāṁ vica ikatara hudē hana. Maratāṁ dā vadha tōṁ vadha bhāra 150 ṭana hai. Jānavarāṁ dī ābādī bahuta vaḍī hai, dunī'ā vica lagabhaga 10 hazāra vi'akatī, uha machī dī'āṁ chōṭī'āṁ kisamāṁ, palākaṭana, krasaṭēsī'anaza dē sakūlāṁ nū bhōjana didē hana. Pratī dina 2.2 Ṭana phīḍa nigala jāndī hai. Śākhāvāṁ dō ṭana tōṁ vī vadha bhāra dā janama laindī'āṁ hana, 7 mīṭara labē, pratī ghaṭā 4 kilōgrāma dī dara nāla vadhadī'āṁ hana. Chē mahīni'āṁ vica, ika ṭana tōṁ vadha dudha cūsi'ā jāndā hai. Thaṇadhārī dimāga chōṭā hudā hai, 6 kilōgrāma taka. Nīlī'āṁ vhīlaza ika dūjē nū 1,600 kilōmīṭara dī dūrī'tē suṇadī'āṁ hana. Sabha tōṁ vaḍī vhēla atē ucī.

Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī

 Ju'ālāmukhī dharatī utē kudarata dā camatakāra hana. Uha manamōhaṇī taura'tē sudara, rājanītika atē pavitara hana. Kārajaśīla prācīna dainta dina-rāta tamākūnōśī karadē rahidē hana atē lōkāṁ nū unhāṁ dī tadarusatī dī aṇadēkhī dī yāda divā'undē hana. Ākharakāra, iha nahīṁ patā hai ki iha"ṭā'īma baba" kisa samēṁ phaṭa sakadā hai.

Sārī'āṁ jīvāṁ la'ī, unhāṁ tōṁ bahuta dūra, sudara ju'ālāmukhī mauta atē tabāhī li'ā'undē hana. Garama lāvā vahiṇā, caṭāna paiṇā, garama gaisāṁ dā vēṇṭa vicōṁ nikalaṇā - iha sabha vaḍī śahirī basatī'āṁ nū pūrī tar'hāṁ tabāha kara sakadā hai. Ika udāharaṇa vēsūvī'asa dē phaṭaṇa dī hai, jadōṁ ju'ālāmukhī dē nēṛē kinē hī śahirāṁ dī hōnda khatama hō ga'ī. Atē manukhajātī dē itihāsa vica iha ikō ika misāla nahīṁ hai. Sāḍī raiṅkiga vica viśava dē sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī śāmala hana. Iha dainta vakhō vakharī'āṁ gatīvidhī'āṁ vica hana - kujha"sutē hō'ē" hana, dūsarē kāfī kiri'āśīla hana. Uha nā sirapha khataranāka hana, balaki khūbasūrata vī hana.

10. Sagē ​​(5,230 mīṭara)

Sagē

Sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī dī darajābadī vica ākharī sathāna'tē dakhaṇī amarīkī saghē hai. Iha ikū'ēṭara vica sathita hai atē iha naujavānāṁ dī bajā'ē bēcaina ōparēṭiga daintāṁ nāla sabadhata hai. Isadē sikhara tē tina khaḍē bēsina hana, jisadā vi'āsa pajāha tōṁ sau mīṭara taka hai. Sagē 5230 mīṭara'tē asamāna' tē caṛhi'ā. Sagā'ē pahilī vāra 1628 vica bhaṛaki'ā. Bā'ada vica 2007 vica hō'i'ā sī. Aja uha śānta avasathā vica hai. Saṭraiṭōvōlakainō sagē ​​naiśanala pāraka dē khētara'tē sathita hai atē pāraka vica ā'uṇa vālē sailānī isa dī cōṭī nū bahuta dilacasapī nāla vēkhadē hana.

9. Paupōkōṭēṭala (5 455 mīṭara)

Paupōkōṭēṭala

Maikasīkana dā ju'ālāmukhī paupōkōṭēpala maikasīkō śahira tōṁ saṭha kilōmīṭara dī dūrī'tē kōraḍīlērā vica sathita hai. Iha takarībana 730 hazāra sāla pahilāṁ hō'i'ā sī. Isadī pūrana ucā'ī 5455 mīṭara hai, iha maikasīkana dē sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhīāṁ vicōṁ dūjē nabara'tē hai. Karaiṭara aḍākāra hai, ākāra vica 600 bā'ī 850 mīṭara. Māraca 2017 dē akhīra vica, paupōkōṭēpala zidagī vica ā'i'ā atē asathī'āṁ tōṁ ika kilōmīṭara ucī ātiśabāzī jārī kītī. Huṇa vī, jadōṁ ju'ālāmukhī saragarama hai, iha ika tamākūnōśī badala nāla ghiri'ā hō'i'ā hai. Paupōkōṭēṭala maikasīkō dē saghaṇī ābādī vālē hisē vica sathita hai, atē maigamā dē zabaradasata rihā'ī dī sathitī vica, lakhāṁ lōkāṁ dī'āṁ jānāṁ ḵẖatarē vica pai jāṇagī'āṁ.

8. Ailabarasa (5 642 mīṭara)

Ailabarasa

Yūrapīna mahāndīpa'tē vī viśāla ju'ālāmukhī hana. Inhāṁ vica kākēsī'ana ailabarasa śāmala hana - raśī'ana phaiḍarēśana atē yūrapa vica sabha tōṁ ucā pahāṛa. Saṭraiṭōvōlakainō dī ucā'ī 5642 mīṭara hai, isa nū"sata cōṭī'āṁ" dī sūcī vica śāmala kītā gi'ā hai, jisa vica dharatī dī'āṁ sabha tōṁ ucī'āṁ pahāṛī cōṭī'āṁ śāmala hana. Ailabarasa dī gatīvidhī'tē vigi'ānī'āṁ dī kō'ī sahimatī nahīṁ hai. Kujha vigi'ānī manadē hana ki javālāmukhī phikē pai ga'ē hana, dūsarē iha ki sirapha alōpa hō rahē hana, atē dūsarē lōka vī ki iha cagī tar'hāṁ jāga sakadā hai. Bā'ada dē kēsa vica, usa dā jāgaṇā ika dhamākē varagā hōvēgā. Huṇa taka, ailabrasa sirapha chōṭē utarā'a caṛhā'a dē bhucālāṁ nū bhaṛakā'undā hai, jadōṁ ki gadhaka gaisa isadē oplāṇa dē nāla cīra kē cīradī hai.

7. Ririzābā (5,675 mī)

Uṛīsābā

Ririzābā ju'ālāmukhī maikasīkō dī ucā'ī (5675 mīṭara) vica pahilāṁ hai atē dunī'ā dē dasa sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhīāṁ vicōṁ ika hai. Isa dē gaḍē dā vi'āsa 478 mīṭara hai. Ririzābā isa samēṁ nā-saragarama mani'ā jāndā hai, pichalī vāra jadōṁ isa tōṁ phaṭaṇā 1687 vica nōṭa kītā gi'ā sī. Iha kōraḍīlārasa vica sathita hai atē ika hairānakuna sudara banasapatī du'ārā ghiri'ā hō'i'ā hai. Jivēṁ ki asīṁ javālāmukhī dī paṛatāla kītī, isa la'ī ika zarūrī jag'hā dē isa subhā'a nū surakhi'ata karanā zarūrī hō gi'ā. Isa dē la'ī, saṭraiṭōvōlakainō dē du'ālē ika surakhi'ata khētara baṇā'i'ā gi'ā sī, atē huṇa sathānaka banasapatī atē jīva rāja dī rakhi'ā adhīna hana.

6. Misaṭī (5,822 mīṭara)

Ġalata

Dakhaṇī amarīkā dē pradēśa'tē, pērū vica ika viśāla saragarama javālāmukhī misaṭī hai. Iha samudarī tala tōṁ 5822 mīṭara ucā caṛadā hai. Isa nē ākharī vāra 1985 vica mahatavapūraṇa javālāmukhī gatīvidhī dikhā'ī. 1998 Vica, adarūnī karaiṭara bēsina dē khētara vica chē ikā dī mamaphī'āṁ hō'ī'āṁ avaśēśāṁ milī'āṁ. 2016 Dē śurū vica, ju'ālāmukhī vica dubārā saragarama adōlana śurū hō'i'ā - karaivīsa sataha'tē dikhā'ī ditē, jithōṁ gaisa atē bhāfa vagadī sī. Dilacasapa gala iha hai ki misaṭī tōṁ satārāṁ kilōmīṭara dūra arēku'ipā śahira hai, jō ciṭē javālāmukhī caṭāna nāla baṇi'ā hai. Isa nū vhā'īṭa siṭī kihā jāndā hai.

5. Kilimajārō (5895 mī)

Kilimajārō

Rēṭiga dē madha vica kiri'āśīla saṭraiṭōvōlakainō kilīmajārō hai. Afarīkī mahāndīpa'tē, iha ika viśāla ju'ālāmukhī hai. Isa dī ucā'ī 5895 mīṭara hai. Isa samēṁ, samēṁ-samēṁ tē kilīmān̄jārō tōṁ gaisāṁ phaṭa rahī'āṁ hana. Kilīmajārō khōjakaratāvāṁ du'ārā niratara nazadīkī nigarānī adhīna hai. Javālāmukhī vālī thāṁ dē collapsehi jāṇa dā ḵẖatarā hai, jō ki maigamēṭika lāvā nū chaḍaṇa dā kārana baṇa sakadā hai. Kilīmajārō tōṁ phaṭaṇa dī'āṁ tarīkāṁ dā kō'ī dasatāvēza nahīṁ hana, para sathānaka ābādī vicōṁ lagabhaga dō sau sāla pahilāṁ ju'ālāmukhī dē dhamākē bārē datakathāvāṁ hana.

4. Kōṭōpaikasī (5 897 mīṭara)

Kōṭōpaikasī

Dakhaṇī amarīkā vica, ika viśāla ju'ālāmukhī vicōṁ ika hai - kōṭōpaikasī. Isa dī ucā'ī 5897 mīṭara hai. Kōṭōpaikasī ika saragarama javālāmukhī hai jō ki rājadhānī ku'iṭō tōṁ pajāha kilōmīṭara dī dūrī'tē aiṇḍīza pahāṛāṁ vica sathita hai. Iha ikū'ēḍōra dē uca pu'ā'iṭāṁ vica atē pahilē sathānika saragarama ju'ālāmukhī vica dūjē nabara'tē hai. Pahilī vāra, kōṭōpaikasī nē 1534 vica lāvā kamittedi'ā. Usa samēṁ tōṁ, usanē lagabhaga pajāha vāra du'ālē dī dunī'ā nū parēśāna kītā hai. Ākharī vāra 2015 dī garamī'āṁ dē ata vica sī. Phaṭaṇā kāfī śakatīśālī sī.

3. Saina pēḍarō (6,145 mīṭara)

Saina pēḍarō

Cilī sāna pēḍarō nē viśava dē sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī dī darajābadī vica 3 vāṁ sathāna prāpata kītā. Saṭraiṭōvōlakainō dī ucā'ī 6145 mīṭara hai. Viśāla bōlīvī'ā dī sarahada dē nēṛē aiṇḍīza vica sathita hai. Saina pēḍarō ika kiri'āśīla ju'ālāmukhī hai. 1960 Vica, saina pēḍarō jāgi'ā atē ika dhamākā hō'i'ā. Para isa nāla kisē nū nukasāna nahīṁ hō'i'ā, ki'uṅki iha khētara bahuta ghaṭa hai. Ju'ālāmukhī huṇa saragarama hai.

2. Maunā lō'ā (4,205 mīṭara)

Maunā lō'ā

Darajābadī vica dūjē sathāna tē viśāla ju'ālāmukhī maunā lō'ā hai. Isa dā sathāna havā'ī ṭāpū hai. Isadī ucā'ī 4205 mīṭara hai, para maigamā vālī'ama (32 ki.Mī.) Dē lihāza nāla iha dharatī utē ju'ālāmukhī dā sabha tōṁ śakatīśālī hai. Mēgāvōlakainō shāla vālē ju'ālāmukhī dā havālā didā hai, iha lamā, phalaiṭa atē mukābalatana ghaṭa hai. Maunā lō'ā dē pragaṭa hōṇa dā samāṁ sata lakha hazāra sāla pahilāṁ dā hai. Dainta saragarama hai, 1984 vica isa nē ika maigamēṭika visaphōṭa paidā kītā. Lagabhaga ika mahīnē taka uha śānta nahīṁ hō saki'ā atē nēṛalē piḍāṁ dē vasanīkāṁ dā bhārī nukasāna kītā.

1. Lūlailākō (6,739 mī)

Lūlailākō

Rēṭiga vica manapasada dharatī dā sabha tōṁ ucā ju'ālāmukhī hai - lūlailākō. Iha arajanaṭīnā atē cilī dē vicakāra sarahadī khētara vica sathita hai. Iha saṭraiṭōvōlakanōza nāla sabadhata hai atē samudara dē padhara tōṁ 6739 mīṭara'tē caṛhadā hai. Viśāla ju'ālāmukhī saragarama hai, maigamā dā ākharī ka eṇa 1877 vica hō'i'ā sī. Maujūdā samēṁ, iha niratara āpaṇē āpa nū yāda karā'undā hai, gadhaka ḍā'ī'ākasā'īḍa atē pāṇī dē bhāpha nū bāhara ka.Dā hai. Lūlailākō ika itihāsaka atē purātatava sathāna hai. 1952 Vica, sabha tōṁ purāṇā ikā abhayāraṇi'ā lūla'īlākō dī cōṭī'tē labhī ga'ī sī. Thōṛhī dēra bā'ada, 1999 vica, vigi'ānī'āṁ nē baci'āṁ dī'āṁ lāśāṁ nū gamalā'i'ā mili'ā. Sapaśaṭa taura tē, ikāza dē tina baci'āṁ nū dēvati'āṁ nū balī ditī ga'ī sī.

Dilacasapa tatha

sayukata rāja amarīkā vica, yailōsaṭōna kailaḍērā hai. Iha usē nāma dē rāśaṭarī pāraka vica sathita hai atē 55x72 kilōmīṭara dē khētara nū kavara karadā hai. Isa nū ika suparōlakainō kihā jāndā hai. Ju'ālāmukhī dī ḍūghā'ī vica, aṭha hazāra mīṭara ḍūghā ika maigamā bulabulā hai. 640 Hazāra sālāṁ tōṁ, javālāmukhī kailaḍērā susata rihā hai. Isa dē maujūdagī dē daurāna tina vāra, ika suparōlakanō dā phaṭaṇā hō'i'ā hai. Atē hara vāra isa nē grahi vica bhārī tabadīlī'āṁ li'āndī'āṁ. Jadōṁ agalā visaphōṭa hō'ēgā, kō'ī nahīṁ jāṇadā, para iha sapaśaṭa hai ki iha sārī manukhajātī dī hōnda nū khatama kara sakadā hai.

Dunī'ā dī'āṁ cōṭī dī'āṁ 10 sabha tōṁ su'ādī machī'āṁ

 Ṭūnā nū viśava dī sabha tōṁ savādiśa machī vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai - iha ika samudarī machī hai jō"maikarēla" nāla sabadhata hai. Ṭūnā mīṭa nū purāṇē sami'āṁ vica anamōla baṇā'i'ā jāndā sī atē huṇa iha bahuti'āṁ dī ika manapasada kōmalatā hai. Isadā savāda lāla machī varagā hai, para zi'ādā narama. Isa machī dē māsa vica nā sirapha śānadāra su'āda hudā hai, balaki phā'idē vī hudē hana, isa vica lābhadā'ika tata dī ika vaḍī mātarā hudī hai, jisa vica salaphara, phāsaphōrasa, kailaśī'ama, maiganīśī'ama atē hōra śāmala hana.

Ṭunā dē bahuta sārē nāma hana, phrain̄ca isa nū"samudara dī vēla" kahidē hana, ki'uṅki anaukhē su'āda maujūda hana. Uha bahuta sārē lōkāṁ nāla pi'āra karadā hai, para iha nā bhulō ki vakhō vakharē lōkāṁ dē savāda bahuta vakharē hō sakadē hana, hara kō'ī āpaṇī pasada dā vikalapa cuṇadā hai, uha lōka hana jō samudara dī'āṁ machī'āṁ nū tarajīha didē hana atē uha jihaṛē dari'ā machī tōṁ bināṁ āpaṇī zidagī dī kalapanā nahīṁ kara sakadē. Isa utapāda dē bahuta sārē sahikaramī hana; uha akasara mahatavapūraṇa chuṭī'āṁ daurāna machī nū mēja tē parōsē jāṇa vālē mukha kaṭōrē vajōṁ cuṇadē hana. Sabha tōṁ su'ādī machī samudarī numā'idi'āṁ nū manī jāndī hai, para dari'ā vālī'āṁ cīzāṁ ka'ī vāra unhāṁ tōṁ ghaṭī'ā nahīṁ hudī'āṁ, unhāṁ dā māsa khurāka utapādāṁ nāla sabadha rakhadā hai, iha sarīra vica nukasānadēha kōlēsaṭrōla dī dikha nū rōkadā hai, udāharaṇa vajōṁ, pā'īka mīṭa vica sirapha 30% carabī hudī hai, iha pratīrōdhaka śakatī nū sudhāradā hai atē isadā ika aiṇṭīsaipaṭika prabhāva hudā hai. Isa utapāda dā ika hōra palasa iha hai ki iha dimāga dē kama nū anukūla baṇā'undā hai. Tusīṁ hamēśāṁ machī dē mīṭa dē sakārātamaka pahilū'āṁ nū sūcībadha kara sakadē hō, para iha mukha viśā vala vāpasa jāṇā atē iha patā lagā'uṇā mahatavapūraṇa hai ki kihaṛī machī dunī'ā vica sabha tōṁ su'ādī hai. Hēṭhāṁ nētāvāṁ dī darajābadī ditī ga'ī hai, jinhāṁ vicōṁ harēka dā bahuta vadhī'ā su'āda hai.

10. Maikarēla

Maikarēla

Nivāsa sathāna: Aiṭalāṇṭika atē maiḍīṭērī'ana samudarāṁ dē pāṇī'āṁ vica pā'i'ā jāndā hai. Isa nū dunī'ā vica sabha tōṁ zi'ādā sēvana karana vālī machī mani'ā jāndā hai. Iha aviśavāśayōga taura'tē lābhadā'ika hai, manukhī sihata' tē lābhakārī prabhāva pā'undā hai. Isa dī'āṁ lābhakārī viśēśatāvāṁ racanā vica lābhadā'ika hisi'āṁ dī maujūdagī nāla juṛī'āṁ hō'ī'āṁ hana, isa vica śāmala hana: Kailaśī'ama, phāsaphōrasa, ā'i'ōḍīna, sōḍī'ama atē hōra. Namakīna pāṇī dī machī sihatamada atē pauśaṭika hai, isadī siphāraśa māvāṁ-tōṁ-karana la'ī kītī jāndī hai, atē khōja tōṁ jāṇakārī milī hai ki maikarēla cabala dē lachaṇāṁ nū ghaṭā'uṇa atē driśaṭī nū bihatara baṇā'uṇa vica sahā'itā kara sakadā hai. Isa dē philalēṭa vica aiṇṭī'ākasīḍaiṇṭa kōnazā'īma ki10 10 hudā hai, jō ki sārē sarīra dī javānī nū baṇā'ī rakhaṇa la'ī ika zarūrī hisā hai. Jinhāṁ nē āpaṇī khurāka vica uca carabī vālī'āṁ machī'āṁ śāmala kītī'āṁ hana unhāṁ nū dila dī sihata bārē citā karana dī zarūrata nahīṁ hai, ōmēgā -3 dī maujūdagī aga atē samucī sihata'tē śānadāra prabhāva pā'undī hai.

9. Ṭunā

Ṭunā

Nivāsa sathāna: Aiṭalāṇṭika atē hida mahānsāgara vica pā'i'ā jāndā hai. Ṭūnā ika bahuta hī su'ādī pakavāna hai. Iha jāṇi'ā jāndā hai ki inhāṁ machī'āṁ dī'āṁ sata kisamāṁ hana. Isa vica ā'i'ōḍīna, kōbālaṭa atē karōmī'ama varagē tata dī maujūdagī dā rikāraḍa hai. Isa dē philaṭa vica bahuta sārī'āṁ lābhadā'ika viśēśatāvāṁ hana, mukha cīzāṁ: Alazā'īmara rōga dī rōkathāma, dila dī'āṁ bimārī'āṁ dē vikāsa nū rōkaṇā, atē balaḍa praiśara nū ghaṭā'uṇa vica sahā'itā. Machī vica ōmēgā -3 hudā hai, jō ki dikha kamazōrī nū rōkaṇa vica sahā'itā karadā hai. Zi'ādātara akasara, ṭūnā nū ḍabābada ​​rūpa vica pā'i'ā jā sakadā hai, iha viśava bāzāra vica bahuta maśahūra hai, maga vica hai, isa nū ika vakharē sanaikasa dē taura tē varati'ā jāndā hai jāṁ vakha vakha salāda, garama pakavānāṁ vica jōṛi'ā jāndā hai. Dilacasapa jāṇakārī! 2012 Vica, ni Newzīlaiṇḍa dē pāṇī'āṁ vica ika vaḍā namūnā phaṛi'ā gi'ā, jisa dā bhāra 335 kilōgrāma sī.

8. Kōḍa

Kōḍa

Nivāsa sathāna: Aiṭalāṇṭika mahānsāgara ika manapasada jag'hā hai. Kōḍa philalēṭa vica lābhadā'ika tata vī hudē hana, isa vica ka'ī lābhakārī guṇa hudē hana, samēta: Samucē taura'tē pūrē sarīra' tē ika lābhakārī prabhāva, haḍī'āṁ atē dadāṁ nū mazabūta ​​karanā, chōṭa dē padhara nū vadhā'uṇa vica madada, camaṛī atē vālāṁ dī sathitī vica sudhāra, dila nū āma baṇā'uṇa vica sahā'itā māsapēśī. Machī dā guṇa harē raga dā-bhūrē raga dā hai, thōṛē jihē hanērē dhabi'āṁ dē nāla, isadā lyiḍa ciṭā hai. Ṭhōḍī'tē ika chōṭī jihī ṭraiṇḍala hai, jō ki usa dī mikadāra hai. Kōḍa dī jīnasa vaḍī nahīṁ hai, isa vica sirapha cāra kisamāṁ hana. Isa jīnasa nāla sabadhata ika prasidha machī pōlōka hai, ka'ī'āṁ nē isa bārē suṇi'ā hai, iha akasara ṭēbala'tē pā'i'ā jāndā hai.

7. Hairiga

Hairiga

Nivāsa sathāna: Aṭalāṇṭika atē praśānta mahānsāgara hairiga - machī dē ika viśāla samūha nāla sabadha rakhadī hai, harēka sapīsīza dūji'āṁ nālōṁ kāfī vakharī hai. Isadā savāda vakha vakha kārakāṁ'tē bahuta zi'ādā nirabhara karadā hai, jivēṁ: Prōsaisiga dā tarīkā, vi'akatī dā ākāra, jisa samēṁ iha phaṛi'ā gi'ā sī. Sārē viśava dē śaiphasa samudara dī'āṁ samudarī carabī vālī'āṁ machī'āṁ dā bahuta mahatava didē hana jō utara vica kaṭā'ī'āṁ ga'ī'āṁ sana. Ka'ī dēśāṁ nū jamī'āṁ machī'āṁ nū nirayāta karana vālē viśava dē nētā mani'ā jāndā hai, mukha sapalā'ira rūsa, cīna atē amarīkā hana. Kaica tōṁ bā'ada, hairiga bahuta jaladī kharāba hō jāndī hai, isa la'ī isadī tēzī nāla prakiri'ā karanā zarūrī hō jāndā hai. Machī dī turata prakiri'ā kītī jāndī hai, akasara methodsga varatē jāndē hana jivēṁ ki namakīna atē acāra. Pauśaṭika tata atē pauśaṭika tatāṁ dī sabha tōṁ vaḍī mātarā hairiga kaivī'ara vica hudī hai. Iha pōṭāśī'ama, maiganīśī'ama, ā'irana, zika, vakha vakha viṭāmina, ōmēgā -3 dā sarōta hai.

6. Paraca

Paraca

Nivāsa sathāna: Ēśī'ā dē utara vica, yū'aisa'ē atē kanēḍā vica, yūrapa dē tāzē jalagharāṁ vica pā'i'ā jāndā hai. Paraca samudarāṁ atē jhīlāṁ dā prasidha vasanīka hai, iha śikārī'āṁ nāla sabadhata hai. Hālāṅki, uha ika tauhaphā nahīṁ hai atē jō vī pā'undā hai uha khāndā hai. Iha machī phaṛanā saukhā nahīṁ hai, hara machērē ajihē namūnē nū ika yōga ṭarāphī manadā hai, isa nū phaṛana la'ī, tuhānū sabara karana atē kāfī samāṁ bitā'uṇa dī zarūrata hai. Para, jivēṁ kahāvata kahidī hai: "Sabara atē kama sabha kujha pīsadē hana." Paraca mīṭa dā śānadāra su'āda hudā hai, iha unhāṁ dī rā'i hai jinhāṁ nū isadā su'āda laiṇa dā maukā mili'ā. Machī khurāka padārathāṁ nāla sabadhata hai, su'ādī pakavāna ti'āra karana la'ī iha cagī hai. Iha prakāra hēṭhāṁ ditē dēśāṁ dī'āṁ sasathāvāṁ dē mīnū vica śāmala kītā gi'ā hai: Iṭalī atē phinalaiṇḍa. Isa machī dā phalaiṭa ciṭā hai, kōmala hai, atē khuśabūdāra khuśabū vālā hai. Bahuta sārē śaipha isa nū tarajīha didē hana, uha isa tōṁ su'ādī atē sihatamada pakavāna ti'āra karana vica khuśa hana. Jala bhaḍārāṁ dē vasanīka dā harē-pīlā raga hudā hai, iha zōrāṁ nāla vasaṇa tē nirabhara karadā hai, iha badala sakadā hai. Kisē vī hōra machī dī tar'hāṁ, paraca phaiṭī aisiḍa atē ōmēgā -3 dā ika sarōta hai.

5. Kārapa

Kārapa

Nivāsa sathāna: Isa sapīsīza dī'āṁ machī'āṁ yūrapa, dūra pūraba atē utarī amarīkā mahāndīpī dē jala sarōvarāṁ vica miladī'āṁ hana, tusīṁ isa nū hōra thāvāṁ tē pā sakadē hō. Kārapa ika āma sapīsīza hai, ka'ī'āṁ nē isa dī kōśiśa kītī hai. Usadī yādagārī atē khūbasūrata dikha hai. Kārapa sunahirī basatra vica ika nā'iṭa dī tar'hāṁ dikhā'ī didā hai, sūraja dī'āṁ kiranāṁ dē hēṭhāṁ sunahirī, bhaṛakē paimānē dī maujūdagī dē kārana isadā iha rūpa hai. Iha akasara bhaḍārāṁ dē ika hōra vasanīka - karūsī'ana kārapa nāla ulajha jāndā hai. Machērē hamēśā ajihī ṭarāphī nāla khuśa rahidē hana, isa machī dā māsa nā sirapha bahuta savāda hudā hai, balaki athāha tadarusata vī hudā hai. Isa vica carabī atē prōṭīna dī vaḍī mātarā hudī hai. Ajihā utapāda camaṛī, lēsadāra jhilī la'ī lābhadā'ika hudā hai, pācana praṇālī dī sathitī'tē isadā cagā prabhāva hudā hai. Kārapa dī akasara uhanāṁ lōkāṁ la'ī siphāraśa kītī jāndī hai jinhāṁ nū sihata samasi'āvāṁ thā'irā'iḍa bimārī'āṁ nāla sabadhita hana. Isa machī dā māsa bahuta miṭhā, kōmala su'āda vālā miṭhā prītamaka miśaraṇa vālā su'āda hai, sirapha ika kamazōra bīja dī vaḍī mātarā dī maujūdagī hai.

4. Pā'īka paraca

Pā'īka paraca

Nivāsa sathāna: Pūrabī yūrapa atē ēśī'ā atē hōra thāvāṁ dē tāzē jala bhaḍārāṁ vica pā'i'ā jāndā hai. Machī paraca parivāra nāla sabadhata hai. Pā'īka paraca dī varatōṁ bahuta sārē dēśāṁ dē rasō'ī māharāṁ du'ārā khuśī nāla kītī jāndī hai; isa nū isadē savāda viśēśatāvāṁ la'ī śaiphāṁ du'ārā pi'āra kītā jāndā hai. Pā'īka paraca mīṭa nū dūji'āṁ nāla bhabalabhūsa karanā muśakala hudā hai, isadā sabha tōṁ nāzuka su'āda hudā hai. Isa tōṁ ilāvā, isa machī dā māsa ghaṭa kailōrī vālē bhōjana nāla sabadhita hai, iha kīmatī pauśaṭika tatāṁ nāla bharapūra hudā hai. Jala bhaḍārāṁ dē isa vasanīka dī bhānta bhānta pakā'uṇa vica bahuta prasasā kītī jāndī hai; jō lōka machī nū pi'āra karadē hana uha isadē sakārātamaka guṇāṁ nū nōṭa karadē hana. Pā'īka paraca mīṭa mādā sarīra dī sihata la'ī bahuta phā'idēmada hai, iha hāramōnala praṇālī nū asatulana tōṁ pūrī tar'hāṁ surakhi'ata karadā hai, gaṛabaṛī tōṁ bacā'undā hai. Jinhāṁ lōkāṁ nē isa utapāda dī varatōṁ kītī, labē samēṁ dē daurāna, unhāṁ nē dēkhi'ā ki unhāṁ dī dikha vica mahatavapūraṇa sudhāra hō'i'ā hai: Unhāṁ dē vāla ghaṭa akasara bāhara ā'uṇē śurū hō ga'ē, ciharē dī camaṛī dī dhunī vī hō ga'ī, punara janama nāla juṛī'āṁ prakiri'āvāṁ tēza hō ga'ī'āṁ, vālāṁ dī mōṭā'ī saghaṇī atē camakadāra hō ga'ī.

3. Ṭarā'uṭa

Ṭarā'uṭa

Nivāsa sathāna: Iha sirapha bahuta hī sāfa pāṇī vica rahi sakadā hai, iha ālapasa, igalaiṇḍa, ā'iralaiṇḍa, phinalaiṇḍa dī'āṁ jhīlāṁ vica pā'i'ā jāndā hai. Ṭarā'uṭa ika tāzē pāṇī dī machī hai, iha"salamana" parivāra nāla sabadhata hai. Iha vātāvaraṇa dī sathitī pratī bahuta savēdanaśīla hai; ṭrā'uṭa pradūśita jala bhaḍārāṁ vica nahīṁ rahi sakadā. Isa vica narama ciṭā jāṁ gulābī māsa hai jisa dī varatōṁ śānadāra pakavāna baṇā'uṇa la'ī kītī jā sakadī hai. Iha ḍabābada, tabākūnōśī, sukē rūpāṁ vica khādhā jāndā hai. Isa dē mīṭa vica: Maiganīśī'ama, kailaśī'ama, ā'irana, phāsaphōrasa hudē hana, uhanāṁ dī sihata utē sakārātamaka prabhāva paindā hai. Isa utapāda dī varatōṁ pācaka prakiri'āvāṁ nū utējita karadī hai, ṭrā'uṭa khūna dē thaiēbaṇa nū rōkaṇa vica sahā'itā karadā hai, atē camaṛī dī sathitī tē cagā prabhāva pā'undā hai.

2. Sālamana

Sālamana

Nivāsa sathāna: Aṭalāṇṭika atē praśānta mahānsāgara saimana dā parivāra vaḍā atē bhina bhina hai, jisa vica chōṭē machī'āṁ atē dainta hana. Unhāṁ dā māsa vī bahuta vakharā hai, kujha machī'āṁ vica iha ciṭā hudā hai, dūji'āṁ vica iha lāla hudā hai. "Sālamana" dā sabha tōṁ maśahūra numā'idā sākē sailamana hai. Sālamana tāzē atē samudara dē pāṇī vica rahi sakadā hai, sirapha tāzē pāṇī vica ḍigadā hai. Isa kisama dī'āṁ machī'āṁ nū su'ādī mani'ā jāndā hai, unhāṁ dā māsa savāda atē pauśaṭika hai, sabha tōṁ prasidha kisamāṁ hana saimana, gulābī saimana, cama saimana. Sailamana pauśaṭika tatāṁ dā bhaḍāra hai, iha sudhāra pratīrōdha atē ofrajā dā ika sarōta hai, sōjaśa virudha laṛā'ī vica sahā'itā karadā hai, dimāga dī rakhi'ā karadā hai.

1. Saṭārajana

Saṭārajana

Nivāsa sathāna: Kaisapī'ana, kālē, azōva samudara vica pā'i'ā jāndā hai. "Saṭārajaina" bahuta ḍūghā'ī'tē bahuta vadhī'ā mahisūsa karadē hana, uthē uha bhōjana dī bhāla kara rahē hana. Unhāṁ dī umara 60 sālāṁ taka hai, jadōṁ ki bēlūgā 100 sāla taka dā jīvana jī sakadā hai. Isa machī dā prācīna samēṁ tōṁ mahatava rihā hai, iha daulata atē khuśahālī nāla juṛi'ā hō'i'ā hai, isadā mīṭa hamēśā amīra lōkāṁ dī'āṁ mēzāṁ'tē maujūda rihā hai. Isa samēṁ, "saṭārajana" dī'āṁ 17 kisamāṁ jāṇī'āṁ jāndī'āṁ hana, unhāṁ vicōṁ bahuta sārī'āṁ raiḍa buka vica śāmala hana. Saṭrōjana mīṭa dā manukhī sihata'tē lāhēvada prabhāva hudā hai, iha kārabōhā'īḍarēṭa metabolism nū āma baṇā'undā hai, pāṇī-lūṇa pācaka kiri'ā nū bihatara baṇā'undā hai, khūna dē jamaṇa dī'āṁ prakiri'āvāṁ nū niyamata karadā hai, dimāga dē bōdhika kārajāṁ nū vadhā'undā hai, atē hōra bahuta kujha.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/