Maiṁ āpaṇī zidagī nū kivēṁ barabāda kītā atē ika caurāhē'tē rahē

 

#Curāhē
Maiṁ huṇa 23 sālāṁ dā hāṁ. Maiṁ iha kahiṇā cāhāṅgā ki mērā ika sadhāraṇa atē vadhī'ā parivāra sī, paratū, afasōsa, ajihā nahīṁ hai. Mērē māpē akasara pīndē, lagātāra ghuṭālē atē jhagaṛē karadē sana, mērē pitā kōla sadamē tōṁ bā'ada dē taṇā'a vālē siḍarōma atē jhagaṛē hudē hana, atē ika milaṭarī kasabē jisa vica maiṁ āpaṇā bacapana bitā'i'ā sī huṇa ika asala bēdakhalī khētara vāṅga jāpadā hai - atē iha atikathanī nahīṁ hai. Pahilāṁ jāṁ tāṁ sabha kujha ṭhīka sī, jadōṁ asīṁ uthē chaḍa ga'ē, para zi'ādā dēra la'ī nahīṁ, hara cīja ākharakāra āpaṇē asala sathāna tē vāpasa ā ga'ī. Ika javāna hōṇa dē nātē, maiṁ kisē nāla sacāra nahīṁ kītā, mērī ika prēmikā nahīṁ sī, hālāṅki uha mainū pi'ārā kahidē hana atē hōra vī, para mainū kujha mahisūsa nahīṁ hō'i'ā, maiṁ isa nū ika makhaula samajhi'ā, ki'uṅki rasatē vica mainū vī sārī kalāsa nē satā'i'ā sī. Mērē vidi'ārathī dināṁ dē daurāna iha bihatara sī, samūha mainū milaṇa la'ī ā'i'ā sī atē maiṁ cagī tar'hāṁ nāla gi'ā. Phira uha samāṁ ā'i'ā jadōṁ 2 sālāṁ la'ī kisē hōra śahira vica kama karana la'ī gi'ā, maiṁ āpaṇī zidagī nū sidhē taura'tē.̔Āha ditā - ika 20 sālāṁ dī samājikatā dī samasi'ā nāla juṛi'ā ātama-viśavāsa, āzādī, dō sālāṁ dī dūrī, sūcīkarana atē hōra cīzāṁ tōṛa gi'ā. Mainū bahuta sārē karazē mila ga'ē, kisē nē vī huṇa mērē'tē bharōsā nahīṁ kītā, maiṁ bilakula hēṭhāṁ ḍuba gi'ā, para maiṁ āpaṇī ādata chaḍaṇa dē yōga hō gi'ā, sārē purāṇē saparaka tōṛa ditē. Ajihā lagadā hai ki usanē śurū tōṁ hī śurū kītā sī, para zi'ādā samēṁ la'ī nahīṁ. Mainū acānaka ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ nahīṁ jāṇadā ki uha kī hai jadōṁ uha badalē vica tuhānū pi'āra karadē hana, iha udōṁ kī hudā hai jadōṁ uha tuhāḍē vica ika banhē tōṁ ilāvā kujha hōra vēkhadē hana jisa vica tusīṁ rō sakadē hō jadōṁ uha tuhānū isa tar'hāṁ likhadē hana, nā ki isa la'ī ki tuhāḍē tōṁ kī hai jisa cīza dī tuhānū zarūrata hai. Pahilī vāra mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ kinā ikalā hāṁ atē sāri'āṁ la'ī kinā udāsīna hāṁ, mainū ahisāsa hō'i'ā ki mainū nahīṁ patā ki maiṁ zidagī tōṁ kī cāhudā hāṁ. Supanē calē ga'ē hana, kō'ī paisā nahīṁ hai, maiṁ ghara vāpasa nahīṁ āvāṅgā (uthē kō'ī vī mērī uḍīka nahīṁ kara rihā). Maiṁ kisē la'ī maujūda nahīṁ hāṁ. Maiṁ āpaṇē sira nāla kama karana gi'ā - iha bēkāra hai. Huṇa maiṁ ika laṛakī nāla rahidā hāṁ jisa nāla mainū pi'āra sī atē jisa la'ī maiṁ sabha kujha chaḍa ditā atē isa gadē śahira vica vāpasa ā'i'ā. Iha khuśī jāpēgī? Nahīṁ, ki'uṅki maiṁ usa dē bu'ā'ēphraiṇḍa dē nāla vī rahidā hāṁ, jō mērā dōsata vī hai. Iha ika mōṛa hai. Huṇa maiṁ kisē tōṁ kisē cīza dī umīda nahīṁ karadā, mainū bilakula mahisūsa nahīṁ hudā. Jaladī hī maiṁ ika navīṁ jag'hā jāvāṅgā jithē kō'ī vī mērā itazāra nahīṁ karēgā, maiṁ kisē nū nahīṁ jāṇāṅgā, atē, āma taura tē, mainū huṇa kō'ī paravāha nahīṁ.

Kisē muḍē nū dūjē nū cumaṇa la'ī māpha nahīṁ kara sakadā

 

#Cumaṇā
Asīṁ 17 sāla dī umara vica ḍēṭiga śurū kītī sī, atē huṇa maiṁ 21 sālāṁ dī hāṁ. Asīṁ ika ādamī nū takarībana ḍē year sāla la'ī tārīkha ditī. Uha vakha hō ga'ē, phira ika mahīnē bā'ada uha vāpasa ikaṭhē hō ga'ē atē ika sāla bā'ada uha phira vakha hō ga'ē. Pahilāṁ, riśatā bahuta garama sī, para chē mahīni'āṁ bā'ada, ulajhaṇa śurū hō gi'ā, ki'uṅki maiṁ bimāra hō gi'ā atē āma taura'tē nāṛāṁ' tē bimārī kārana usa pratī mērā rava'ī'ā ghaṭaṇā śurū hō'i'ā. Jhagaṛē, hajhū ādi. Uha, badalē vica, hamēśāṁ di'ālū sī, mērī sahā'itā la'ī usadē nāla mērā samarathana karadā sī, para mērī kadara nahīṁ kītī atē nājā'iza vivahāra kītā. Iha atara, jivēṁ ki mainū sālāṁ tōṁ ahisāsa hō'i'ā, sāḍī pālaṇa-pōśaṇa vica sī: Uha ika pūrē parivāra vica vaḍā hō'i'ā, atē maiṁ āpaṇē māpi'āṁ dē talāka tōṁ baca gi'ā, phira mērē pitā dī patanī vica ḍuba gi'ā. Āma taura'tē, maiṁ āpaṇī manamukhatā atē kaṭhōratā nāla ika dāta nahīṁ sī. Atē jadōṁ asīṁ dūjī vāra alaga hō ga'ē, tāṁ asīṁ"dōsatānā" sabadhāṁ nū baṇā'ī rakhaṇa la'ī sahimata hō'ē tāṁ jō ika dūjē nū gu'ā nā jāṇa. Hālāṅki uha vakha hō ga'ē, uha akasara ikaṭhē samāṁ bitā'undē, ika dūjē dā samarathana karadē, atē vīkaiṇḍa tē ikaṭhē ārāma karadē. Asīṁ ikaṭhē kama vī kītā. Isa sāla dē ma'ī vica, maiṁ bhārī pītā atē ika hōra muḍē nū cumi'ā, jisa bārē mainū ika haphatē bā'ada hī patā lagā. Atē maiṁ usa nū dasaṇa dā phaisalā kītā, jisa bārē mainū patā lagi'ā ki sāḍē aḍa hōṇa tōṁ ika mahīnē bā'ada, uha kisē kuṛī nū cuma rihā sī. Jivēṁ ki maiṁ samajhadā hāṁ, unhāṁ dā ika bhukhā māhaula sī. Atē sabha ṭhīka hō'ēgā jē uha isa samēṁ mērē kōla nahīṁ ā'i'ā atē mērē nāla samāṁ nahīṁ bitā'i'ā. Asīṁ sahimata hō'ē ki jē sāḍē vicōṁ kō'ī, kō'ī pēśa hudā hai, tāṁ asīṁ ika dūjē nū isa bārē dasāṅgē, atē usanē inē mahīni'āṁ la'ī jhūṭha bōli'ā. Huṇa asīṁ dubārā mila cukē hāṁ, para adara kujha galata hai, kisē kisama dī rukāvaṭa. Jivēṁ ki maiṁ āpaṇē āpa nū ghaṭē atē isa nū kivēṁ māpha kītā jā sakadā hai. Maiṁ samajhadā hāṁ ki asīṁ kisē riśatēdārī vica nahīṁ sī, para asīṁ sahimata hō'ē, atē usanē āpaṇā bacana"bahānē tuhānū gu'ā'uṇa tōṁ ḍari'ā," dē adhīna nahīṁ rakhi'ā, hālāṅki mainū yakīna hai ki uha isa nū pasada karadā hai ki uha ika nāla sau rihā sī (bhāva, mērē nāla) atē samāṁ batīta karadā hai, atē dūjē pāsē, sabha kujha ajē vī vā'adākhala phalaraṭa karana dē paṛā'a'tē hai. Mērē kōla mērē kōla ika cumaṇa sī jō samajha tōṁ bāhara sī, ika vi'akatī dē nāla mainū bilakula vī pasada nahīṁ sī, para maiṁ nahīṁ jāṇadā ki ā'īsa nū hilā'uṇa la'ī kisa kisama dī jāgarūkatā hōṇī cāhīdī hai. Maiṁ sirapha riśatē nū bhulaṇā atē chaḍaṇā atē kisē navēṁ vi'akatī nū milaṇā cāhudā hāṁ, hara cīza nū śurū tōṁ śurū karō. Para maiṁ samajhadā hāṁ ki maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ, maiṁ atē uha ika dūjē la'ī cagē hāṁ. Maiṁ bahuta sārī'āṁ bhaiṛī'āṁ galāṁ kītī'āṁ atē āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa bārē lāparavāha sī, para maiṁ sōcadā hāṁ ki isa tar'hāṁ maiṁ usa dē kama nū jā'iza ṭhahirā'undā hāṁ. Mainū nahīṁ patā ki iha kisē tarāṁ māpha karanā atē agē vadhaṇā mahatavapūraṇa hai (jāṁ uha cāhudā hai), jāṁ phira vī, jē iha mērē āpaṇē tē ulaghaṇā karadā hai, tāṁ iha zarūrī nahīṁ hai? Maiṁ ulajhaṇa vica hāṁ, tuhāḍē javāba la'ī pahilāṁ tōṁ dhanavāda.

Bharā ika bhūta bharē bhavikha la'ī sakūla chaḍaṇā cāhudā hai jisa vica uha pakā hai

 

#Adhiaina
Cacērā bharā yūnīvarasiṭī vica paṛha rihā hai. Acānaka usanē kihā ki uha āpaṇī sabhāvanā nū uthē barabāda kara rihā sī (isa tōṁ pahilāṁ ki uha ika śānadāra vidi'ārathī sī, huṇa uha sī aisa vica calā gi'ā hai) atē bāhara ka toṇā cāhudā hai, uha kahidē hana, uha uthē hai, jivēṁ ki jēl'ha vica. Uha kathita taura'tē kisē hōra yūnīvarasiṭī vica tabadīla hōṇa bārē gala karadā hai, para jivēṁ mainū patā lagi'ā, iha muśakala hai. Isa bārē usadī kō'ī yōjanā nahīṁ hai. Anuvāda vica sahā'itā, bināṁ kisē nukasāna dē jinā sabhava hō sakē kaṭautī karana bārē salāha, rukaṇa atē iha sōcaṇa tē ki isa nū rada kara ditā jāndā hai. Ākhirakāra, uha āpaṇē āpa vica bharōsā rakhadā hai, pahāṛāṁ nū ghumaṇa atē āpaṇē āpa nū hara cīja nāla najiṭhaṇa dē samaratha hai. Atē āma taura'tē uha paisā kamā'uṇā cāhudā hai. Paisē dī gala karadi'āṁ: Uha manadā hai ki usanē pahilī vāra lōṛīndī rakama ikaṭhī kītī hai. Huṇa isa dē kāranāṁ bārē. Usadē sōśala naiṭavaraka nū pūrī tar'hāṁ nāla vighana pā'undi'āṁ, mainū patā cali'ā ki usadī yūnīvarasiṭī dē ika graijū'ēṭa nē usa dē bharā nū"saphala saphalatā" nāla juṛē ika"kārōbāra" vica khica li'ā. Sidhē śabadāṁ vica - paisā lagā'uṇa atē ṭrēniga vica śāmala hōṇa vālē vitī pirāmiḍa dē ainālāga vica. Iṭaranaiṭa dī jāṇakārī du'ārā niraṇā karadi'āṁ, akasara kēsa lōna atē kraiḍiṭa nāla khatama hudā hai. Isa sabha dā mukha sadēśa sōśala naiṭavarakasa, sutataratā dē pāṭha atē isa tatha dī ika sudara tasavīra hai ki hara kō'ī hārana vālā hai jō kisē dē adhīna hai atē jaladī saphalatā vica viśavāsa nahīṁ karadā. Uha paisā jō usanē kathita taura tē kamā'i'ā sī uha kaiṇḍī raipara hana jō isa daphatara dī sā'īṭa tōṁ vāpasa laiṇā bahuta muśakala hana. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Kā'ila, riśatēdārāṁ tōṁ dhamakī'āṁ - sabha kujha bēkāra hai. Uha huṇa khuśahāla atē sapūrana ātama viśavāsa dī sathitī vica hai. Para maiṁ kalapanā karana tōṁ ḍaradā hāṁ ki kī hōvēgā. Ākhirakāra, jadōṁ pirāmiḍa collaphi jāvēgā, khuśahālī nū sadamā, udāsī atē bacaṇa dē tarīki'āṁ dī bhāla nāla badala ditā jāvēgā. Ika samēṁ, usa dā pitā lōkāṁ vica usa dē vā'adē dā śikāra hō gi'ā atē isa sabha dē natījē vajōṁ, usanē āpaṇē āpa nū aparādhika rikāraḍa baṇā'i'ā. Maiṁ nahīṁ cāhāṅgā ki mērā bharā usadē kadamāṁ tē calē.

Ika muḍē dā dōsata sāḍē nāla tina mahīni'āṁ la'ī rahidā hai, atē mērā apamāna vī karadā hai

 

#Apamāna
Mērā naujavāna kujha dina āpaṇē dōsata dī mēzabānī karana la'ī rāzī hō gi'ā, para usadā dōsata 3 mahīnē pūrē rahē, atē cauthā sāḍē nāla rahiṇa vālā sī. Usa kōla ika naukarī, paisā hai, usadā pūrā parivāra sāḍē vāṅga usē śahira vica rahidā hai. Para usadā parivāra usadī mēzabānī nahīṁ karanā cāhudā, atē huṇa maiṁ adāzā lagā sakadā hāṁ ki ajihā ki'uṁ hō'i'ā. Uha ṭāpū'tē kama karadā hai, isa la'ī uha uḍīka karadā hai jadōṁ taka mausama śurū nahīṁ hudā atē uha hōṭala jithē uha kama karadā hai khul'hadā hai. Maiṁ āpaṇē āpa nū ika hōra śahira vica dō apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā. Para uha ghara tōṁ sāḍē kōlōṁ bhōjana nahīṁ kharīdadā. Uha āpaṇē āpa nū vakharā khāndā hai, ka'ī vāra sāḍē nāla. Ṭhīka hai, iha sārī'āṁ chōṭī'āṁ cīzāṁ hana. Maiṁ sārā śōra macā'i'ā ki'uṅki usanē makhaula uḍā'undi'āṁ mainū dasi'ā ki mērē kōla ika bacē dā sarīra hai atē kō'ī chātī nahīṁ hai, atē mainū salāha ditī ki isa nū vadhā'uṇa la'ī ika aprēśana karā'ō. Usanē iha vī kihā ki hara kō'ī usa dēśa pratī udāsīna hai jisa tōṁ maiṁ ā'i'ā hāṁ (uha phrain̄ca hana, maiṁ sābakā yū'aisa'aisa'āra tōṁ hāṁ). Maiṁ hairāna rahi gi'ā. Usanē āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū śikā'ita kītī, atē usanē kihā ki iha ajihē mūrakha cuṭakalē sana, usanū usadī jag'hā tē rakhō. Atē maiṁ javāba ditā ki mērī usa nū vēkhaṇa dī ichā vī nahīṁ sī. Āma taura'tē, laṛakē nē ika dōsata nū sāḍī nijī jag'hā dī ḵẖātara, bāhara jāṇa la'ī kihā. Hālāṅki maiṁ zōra pā'i'ā. Maiṁ kujha dina usadā dimāga ka took li'ā, atē uha isa nū sahi nahīṁ saki'ā. Maiṁ ikarāra karadā hāṁ, para maiṁ hōra nahīṁ kara sakadā. Huṇa mainū lagadā hai ki mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nē inhāṁ sārī'āṁ laṛā'ī'āṁ kārana mērē vica kisē kisama dī nirāśā kītī hai. Uha kahidā hai ki uha kisē dōsata dē riśatē nū barabāda nahīṁ karanā cāhudā. Hālāṅki uha pahilāṁ hī kharāba hō cukē hana! Maiṁ sarīraka taura'tē usa vi'akatī dī maujūdagī nū baradāśata nahīṁ kara sakadā jō mērē la'ī kōjhā nahīṁ hai, isa la'ī maiṁ udāsa mūḍa vica sī. Mērā bu'ā'ēphraiṇḍa mērī prasanatā la'ī mērē nāla pi'āra hō gi'ā, atē iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ mērī jag'hā lai la'ī ga'ī sī, maiṁ āpaṇī madada nahīṁ kara sakadā. Mainū isa nū hōra 2 haphati'āṁ la'ī sahiṇā pavēgā. Maiṁ ghara tōṁ kama karadā hāṁ, uha vī. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ āpaṇē nāla kī karāṁ. Hara vāra jadōṁ maiṁ āpaṇē āpa nū śīśē vica vēkhadā hāṁ, mainū usa dē śabada yāda ā'undē hana - unhāṁ nē sacamuca mainū dukhī kītā. Maiṁ nahīṁ samajha rihā ki tusīṁ kisē vi'akatī dī maujūdagī bārē mazāka kivēṁ kara sakadē hō? Mērā dōsata, bahuta vadhī'ā hai, vaisē, para maiṁ usa nū kadē lipōsakaśana jāṁ bhāra ghaṭā'uṇa dī pēśakaśa nahīṁ kītī. Maiṁ isa nū nīvāṁ manadā hāṁ. Maiṁ usanū kadē burā śabada nahīṁ kihā. Usanē mērē nāla vakha vakha pakavānāṁ dā ilāja kītā, sānū sinēmā, thī'ēṭara vica bulā'i'ā. Jāṇa-pachāṇa vālē dōsata. Unhāṁ nē sacamuca hī usa vala dhi'āna nahīṁ ditā. Maiṁ lōkāṁ nū nārāza nahīṁ karanā cāhudā, ki'uṅki āpaṇē āpa nū dukhī. Śā'ida mainū śurū tōṁ hī usanū bāhara kaic dēṇā cāhīdā sī? Iha baṛē dukha dī gala sī, iha bahuta udāsa atē ikalē laga rahē sana. Cagā nā karō, tuhānū burā'ī nahīṁ milēgī, jivēṁ ki uha kahidē hana. Mainū śurū tōṁ hī driṛa rahiṇā pa'ēgā. Huṇa mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī sōcāṁ. Kauṇa dōśī hai? Hō sakadā hai ki maiṁ sirapha ika burā vi'akatī hāṁ atē usa vica nukasa pā'i'ā gi'ā?

Mērī dhī kama karanā nahīṁ cāhudī, para mērī painaśana laindī hai

 

#Laijāndāhai
Mērē tina vaḍē bacē atē pōtē hana. Sārē vakharē rahidē hana. Putarāṁ nē apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā, atē dhī atē usadā patī usadē māpi'āṁ nāla rahidē hana. Sakūla tōṁ bā'ada, dhī iha kahidi'āṁ hōra paṛhanā nahīṁ cāhudī sī ki uha ārāma karanā atē bihatara ti'ārī karanā cāhudī hai. Sakūla usa nū pūrā nahīṁ karadā sī, uha ika yūnīvarasiṭī cāhudā sī. Sāla barabāda hō'i'ā sī. Usanē dākhalā laiṇa tōṁ inakāra kara ditā atē vi'āha karavā li'ā. Jadōṁ mērā pōtā dō sālāṁ dā sī, tāṁ maiṁ usa nū pēśē la'ī ika sīmasaṭraisa vajōṁ paṛhana la'ī bulā'i'ā. Dhī nē kihā ki uha tina sāla dī hōṇa taka āpaṇē bacē nū kiḍaragāraṭana nahīṁ bhējadī. Phira dūjā pōtā paidā hō'i'ā atē iha isadā ata sī. Mērī dhī nū kama labhaṇa dī kō'ī kāhalī nahīṁ sī, hālāṅki bacē pahilāṁ hī vaḍē hō cukē sana, atē sabha tōṁ vaḍā pōtā sakūla gi'ā sī. Maiṁ paisi'āṁ dī sahā'itā kītī ki'uṅki ṭakarā'a pahilāṁ hī śurū hō gi'ā sī. Sasa-sasa nē mērī dhī nū kama nā karana karakē badanāma kītā, para ti'āra baiṭhī hara cīza'tē. Mainū āpaṇē javā'ī dē māpi'āṁ'tē śarama ā'undī sī, isa la'ī maiṁ āpaṇī dhī nū paisē dē ditē. Maiṁ tina sāla pahilāṁ riṭā'ira hō'i'ā sī. Maiṁ āpaṇī dhī nū āpaṇā riṭā'iramaiṇṭa kāraḍa ditā tāṁ jō uha paisē dī varatōṁ kara sakē. Usanē bharōsā divā'i'ā ki uha ika mahīnē vica iha vāpasa dē dēvēgī, ki'uṅki uha ika naukarī labha rahī sī - ika purāṇā dōsata usanū āpaṇē daphatara lai gi'ā. Maiṁ khuśa sī, para jaladī. Mērī dhī kalīnara vajōṁ kama karana la'ī rāzī nahīṁ hō'ī, atē uha kujha vī nahīṁ kara sakadī. Hālāṅki tanakhāha nū ika āma dī pēśakaśa kītī ga'ī sī. Mērē bēṭē zōra didē hana ki maiṁ āpaṇī naukarī chaḍa dēvāṁ atē riṭā'iramaiṇṭa'tē jīvāṅgā, atē uha madada karanagē. Para maiṁ āpaṇī naukarī nahīṁ chaḍa sakadā atē paisē tōṁ bināṁ pūrī tar'hāṁ chaḍa sakadā hāṁ. Uha nahīṁ jāṇadē ki mērī dhī huṇa tina sālāṁ tōṁ mērī painaśana lai rahī hai. Usanē āpaṇā painaśana kāraḍa vāpasa dēṇa tōṁ inakāra kara ditā. Kahidī hai paisā mērē pōtē-pōtī'āṁ nū jāndā hai. Atē jē maiṁ unhāṁ la'ī kujha hazāra la'ī afasōsa mahisūsa karadā hāṁ, tāṁ uha mainū unhāṁ nū dēkhaṇa dī āgi'ā nahīṁ dēvēgī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Mainū ḍara hai ki mērē bēṭē sabha kujha bārē patā lagā'uṇagē atē yakīnana usa nāla galabāta karanā bada kara dēṇagē, atē śā'ida mērē nāla. Iha maiṁ nahīṁ cāhudā: Kō'ī gala nahīṁ ki uha kī sī, para uha mērī dhī hai atē maiṁ usa nū pi'āra karadī hāṁ. Sārē sālāṁ la'ī, maiṁ unhāṁ nū baci'āṁ nū kujha nahīṁ dē sakadā, sirapha sasatē khiḍauṇē. Maiṁ āpaṇī dhī'tē sabha kujha kharacadā hāṁ. Isa la'ī usa nū āpaṇī di'ālatā dā badhaka baṇā'i'ā gi'ā sī. Śā'ida, maiṁ āpaṇī dhī nū galata pāli'ā, kujha gu'ā li'ā atē huṇa mainū isadā bhugatāna karanā pa'ēgā.

Mērā patī hara jhagaṛē tōṁ bā'ada mainū gharōṁ bāhara ka.Dā hai

 

#Bāharakaicksiā
Patī 9 sāla vaḍā hai. Maiṁ kula dō sāla vi'āha karavā li'ā hai, para maiṁ pahilāṁ tōṁ hī talāka bārē sōca rihā hāṁ. Maiṁ cupa vica khēḍa kē thaka gi'ā hāṁ - iha mērā patī hai jō mainū isa tar'hāṁ sazā didā hai jē maiṁ kisē gala dā dōśī hāṁ. Atē uha kisē vī chōṭī jihī galatī nū manadā hai. Ika dōsata nāla mulākāta kītī atē ika ghaṭē la'ī kama tōṁ rukē - ika hafatē taka nahīṁ bōli'ā. Hālāṅki maiṁ bulā'i'ā atē cētāvanī ditī. Usa dī vī ajihī ādata hai ki hara jhagaṛē tōṁ bā'ada, uha mainū kahidā hai ki mērī'āṁ cīzāṁ paika kara kē calī'ē. Mērē kōla āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai, jō maiṁ kirā'ē tē laindā hāṁ. Para jada taka uha calī nahīṁ jāndī, usanē kal'ha vī mainū bāhara ka. Ditā. Maiṁ kirā'ēdārāṁ nū bulā'i'ā atē apāraṭamaiṇṭa khālī karana la'ī kihā. Maiṁ unhāṁ nū ika navāṁ bhālaṇa la'ī samāṁ ditā, jadōṁ ki maiṁ khuda āpaṇē māpi'āṁ kōla jā rihā hāṁ. Mērē patī nē vēkhi'ā ki maiṁ āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kara rihā sī atē mu'āphī magaṇa lagā. Para maiṁ hara vāra gharōṁ bāhara kakedē jāṇa tōṁ thaka gi'ā. Maiṁ kujha samēṁ la'ī āpaṇē māpi'āṁ nāla rahāṅgā atē dēkhāṅgā ki iha sabha tōṁ utama kivēṁ hai.

Iha cagā hai ki usa nū ika dōsata mili'ā

 

#Uha
Maiṁ ikabālī'ā bi'āna paṛhi'ā"mērā sabha tōṁ cagā mitara mērē patī dē pichē mērē patī nū mili'ā" atē maiṁ isa viśē'tē āpaṇī khuda dī kahāṇī likhaṇā cāhudā hāṁ. Hō sakadā hai ki isa nū paṛhana tōṁ bā'ada, kō'ī unhāṁ dī'āṁ rūhāṁ vica bihatara mahisūsa karē. Ika vāra maiṁ sacamuca ika muḍā pasada kītā. Labā, patalā, māsapēśī gōrā. Maiṁ usa la'ī pāgala sī, usanē vī mērē vala thōṛā jihā dhi'āna dikhā'i'ā. Maiṁ ika dōsata nū śikā'ita kītī, usanē mainū śānta karadi'āṁ kihā ki ajihā sōhaṇā ādamī sāḍē varagē lōkāṁ la'ī nahīṁ sī. Para ika bidū tē, mainū patā cali'ā ki uha ḍēṭiga kara rahē hana. Mērā dōsata mērē tōṁ bacaṇa lagā, atē phira mainū patā lagi'ā ki uha vi'āha karavā'uṇa jā rahē sana. Atē unhāṁ dā vi'āha ika sāla bā'ada hō'i'ā. Iha kahiṇa dī zarūrata nahīṁ, maiṁ usa dōsata atē āpasī dōsatāṁ nāla sārē sabadha tōṛa ditē. Para iha kahāṇī mainū sālāṁ tōṁ tasīhē didī sī, maiṁ dukhī sī, gusē atē aphasōsa vica sī ki maiṁ āpaṇī khuśī la'ī laṛi'ā nahīṁ sī atē maiṁ āpaṇē"mitara" nū suṇi'ā sī. Hālāṅki maiṁ ḍūghā'ī nāla samajha gi'ā ki usanē usadī cōṇa kītī ki'uṅki uha udēśa pakhōṁ bihatara hai. Para usanē ajē vī dukha jhali'ā, kisē nāla nahīṁ milaṇā atē riśatē baṇā'uṇā nahīṁ cāhudā sī. Uha kama tē ga'ī, cagī kamā'ī karana lagī, para nijī mōracē tē, sabha kujha ajē vī badali'ā hō'i'ā sī. Dō sāla lagha ga'ē hana atē maiṁ acānaka isa jōṛī nū supara mārakīṭa vica mili'ā. Sābakā sōhaṇē ādamī dī bajā'ē, maiṁ ika gilī hō'ī phēḍa ṭī-śaraṭa vica ika bī'ara beliḍa vālā ika halakā jihā bhukī vālā ādamī dēkhi'ā. Uha sāpha taura'tē usa ādaraśa tōṁ bahuta dūra sī jisa la'ī maiṁ suka rihā sī. Mērē dōsata nē iha vī samajha li'ā. Uha śaramidā sī, ḵẖāsakara jadōṁ maiṁ khāsa taura'tē hairāna kītī'āṁ akhāṁ baṇā la'ī'āṁ. Usanē nafarata vica āpaṇē bul'hāṁ nū vī kuralī kītā (maiṁ samajhadā hāṁ ki iha karanā bahuta galata hai, para maiṁ āpaṇē āpa nū kābū vica nahīṁ rakha saki'ā). Uha sabha kujha samajha ga'ī atē jaladī nāla tura pa'ī. Atē maiṁ khaṛā hō gi'ā, uhanāṁ dī dēkhabhāla kītī atē sōci'ā: Maiṁ āpaṇī kalapanāvāṁ'tē kinā samāṁ bitā'i'ā, maiṁ āpaṇē kāven hō'ē ādaraśa la'ī kinē hajhū vahā'ē atē maiṁ āpaṇē dōsata dī bē'izatī nū sarāpa ditā. Para ata vica iha patā cali'ā ki iha maiṁ hī sī jō khuśakisamata sī, usadī nahīṁ. Jāṁ kī karamā inā būmaraga usadī bhāvanā nū darasā'undā hai?

Maiṁ āpaṇē bēṭē atē usadī patanī dē vica pradaraśanakārī jhagaṛi'āṁ vica ika ārabiṭa nahīṁ hōṇā cāhudā

 

#Sālasī
Mērē kōla ika ajība ikabālī'ā bi'āna hai, isa dī bajā'ē, mainū manōvigi'ānakāṁ, vivāda dē hala la'ī māhara jāṁ unhāṁ lōkāṁ dē tazarabē dī zarūrata hai jō kuśalatā nāla ṭakarāvāṁ tōṁ bāhara nikaladē hana. Tatha iha hai ki mainū mērē putara dē parivāra vica laṛā'ī daurāna sahī vāka nahīṁ miladē. Uha ika apāraṭamaiṇṭa vica vakharē taura tē rahidē hana jō maiṁ āpaṇē dādā jī tōṁ labē samēṁ la'ī virāsata vica prāpata kītā hai, atē āpaṇē putara nū pēśa kītā. Uha 5 sāla jī'undē hana. Nūha ika cagī gharēlū iferata hai, ika pōtā hai. Mērā bēṭā ikalā kama karadā hai, mērī nūha āpaṇē pōtē kōla baiṭhī hai. Mērē bārē iha kahi kē ghabarā'uṇa tōṁ bacaṇa la'ī ki maiṁ āpaṇē putara dī praśasā karadā hāṁ, maiṁ imānadārī nāla kahidā hāṁ: Putara mihanatī, dēkhabhāla karana, pīṇa atē tabākūnōśī karana, kō'ī saṭaiga pāraṭī'āṁ, phaṛana vālī'āṁ yātarāvāṁ, bī'ara mīṭigāṁ nahīṁ karadā. Hara cīza vica usa dī patanī dī madada karadā hai. Vafādāra atē vafādāra. Kirapā karakē mērē śabadāṁ tē praśana nā karō. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki maiṁ kisa bārē likha rihā hāṁ. Nūha vī parivāra la'ī baṇā'ī ga'ī hai. Mainū usadē virudha kō'ī śikā'ita nahīṁ hai. Para uha ika bahuta hī śōra śarābā atē āpasa vica ṭakarā'uṇa vālī vi'akatī hai. Hara jhagaṛē dē daurāna, uha mainū bulā'undī hai atē unhāṁ nū"galabāta" karana la'ī sadā didī hai. Usa dē bēṭē bārē ajihī'āṁ jhagaṛī'āṁ bārē śikā'itāṁ karadē hana ki maiṁ unhāṁ nū sūcībadha karana vica śarama mahisūsa karadā hāṁ (uha ika gūṛhē atē savacha subhā'a dē hana atē sarīra dē guṇa hana). Maiṁ baiṭha kē iha bakavāsa suṇadā hāṁ. Dōśī dī tar'hāṁ putara vī cupa baiṭhā hai. Mērē kōla bēśaka usa nū kujha kahiṇā hai, atē maiṁ usanū dūra kitē bhējaṇā cāhudā hāṁ, para maiṁ cupa hāṁ atē sirapha ihī kahidā hāṁ ki kō'ī vī sapūrana nahīṁ hai, ḍi compromṭī'tē samajhautā karana atē hōra sāvadhānī'āṁ dī bhāla karadā hāṁ. Maiṁ bahuta zi'ādā kahiṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Uha hamēśāṁ bāhara nikalaṇa, jāṇa dī dhamakī didā hai. Maiṁ janataka taura tē gadē linana dhōṇa dē virudha hāṁ. Maiṁ āpaṇē patī/ patanī bārē kadē kisē nū śikā'ita nahīṁ kītī. Asīṁ sabha kujha khuda phaisalā li'ā. Maiṁ unhāṁ dē ṭakarā'a dē vicakāra hōṇa tōṁ nafarata karadā hāṁ. Maiṁ usanū pahilāṁ hī dasaṇā cāhudā hāṁ: Jē tusīṁ isa nū pasada nahīṁ karadē, tāṁ calē jā'ō. Para maiṁ nahīṁ kara sakadā. Mainū kivēṁ agē vadhaṇā cāhīdā hai? Tusīṁ āpaṇē āpa nū āpaṇē sira'tē baiṭhaṇa, āpaṇē bēṭē dī hērāphērī nū rōkaṇa atē āpaṇī nūha nū jag'hā' tē kivēṁ nahīṁ rahiṇa dē sakadē tāṁ ki uha jāṇa dī dhamakī dēṇa tōṁ ruka jāvē? Maiṁ cāhudā hāṁ ki uha ikaṭhē rahiṇa, para maiṁ vī āpaṇī nūha dī nazara vica ika cīra baṇanā nahīṁ cāhudā. Maiṁ unhāṁ dā vi'āha tōṛana tōṁ ḍaradā hāṁ jē maiṁ jō vī kahiṇā cāhudā hāṁ. Inhāṁ palāṁ daurāna kivēṁ vivahāra karanā hai atē kī kahiṇā hai? Maiṁ unhāṁ māharāṁ tōṁ salāha magadā hāṁ jihaṛē izata gu'ā'ē bināṁ vivādāṁ nū bujhā'uṇā kivēṁ jāṇadē hana. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki śā'ida iha hai ki mērī śamūlī'ata nāla inhāṁ"ṭakarāvāṁ" tōṁ bā'ada unhāṁ nū phira śāntī atē śāntī milē, pi'āra atē kabūtara. Agalī vāra taka.

Patī āpaṇī māṁ nāla māṛē riśatē tōṁ dukhī hai

 

#Dukhīhai
Mērī bahuta muśakala sathitī hai atē mainū āpaṇā kō'ī rasatā nahīṁ miladā, isa la'ī maiṁ iha ikabālī'ā likhaṇa dā phaisalā kītā. Maiṁ ika śānadāra ādamī nāla vi'āhi'ā hō'i'ā hāṁ, maiṁ āpaṇē patī nū pāgalapana taka pi'āra karadā hāṁ, uha mērē la'ī sabha kujha hai, asīṁ 15 sālāṁ tōṁ ikaṭhē rahē hāṁ. Para hara cīza inī cagī atē sudara nahīṁ hai. Mērē patī dā bacapana bahuta difficultkhā sī. Unhāṁ dī māṁ nē āpaṇē pahilē pi'āra dī ḵẖātara unhāṁ nū āpaṇē pitā kōla chaḍa ditā, uha basa bhaja ga'ī atē usa vi'akatī nāla ika parivāra śurū kītā. Bā'ada vica, 9 sālāṁ bā'ada, usadē patī dē pitā dī bānha vica kainsara kārana mauta hō ga'ī, atē iha usa la'ī ika hōra vaḍā jhaṭakā sī. Badakisamatī nāla, patī nū ika hōra viśavāsaghātī dā sāhamaṇā karanā pi'ā: Usadā pahilā pi'āra ika hōra nāla bhaja gi'ā atē usa dūjē nāla vidēśa calā gi'ā, usadē patī la'ī iha ika bhārī saṭa vī sī. Atē phira asīṁ kujha sālāṁ bā'ada milē atē ika dūjē la'ī mukatī atē khuśī baṇa ga'ē. Badakisamatī nāla, atīta pichalē vica nahīṁ rahi saki'ā. Bahuta sālāṁ bā'ada, patī nū usadī māṁ du'ārā pā'i'ā gi'ā, patī dī matarē'ī bhaiṇa (usadī māṁ dī dūsarī śādī tōṁ ika bacā) gabhīra rūpa vica bimāra sī atē paisi'āṁ dī zarūrata sī, para sāḍē kōla iha ispovedi.Com tē sī. Bahuta muśakala nāla, mērē patī nē āpaṇē āpa nū chaḍa ditā, atē asīṁ sahā'itā kītī, para ākharakāra usanē āpaṇī māṁ nāla galabāta karana tōṁ inakāra kara ditā. Usanē dhakē nāla kihā ki uha usanū atē usadē parivāra nū nafarata karadā sī atē nafarata karadā sī. Unhāṁ ghaṭanāvāṁ tōṁ bā'ada, mērē patī nū ika bhi'ānaka taṇā'a sī, jisa tōṁ asīṁ ajē vī pūrī tar'hāṁ bāhara nahīṁ ga'ē. Jithōṁ taka maiṁ āpaṇē patī nāla galabāta tōṁ samajha gi'ā sī, hara cīza dē bā'ada vī, usanū kisē camakadāra cīza dī umīda sī, usanē ḍūghā viśavāsa kītā ki uha"isa tar'hāṁ dī nahīṁ" sī, atē iha mulākāta hō'ī, atē ākharakāra uha usadī'āṁ akhāṁ vica ḍiga ga'ī atē iha saca nē usanū thalē suṭa ditā. Īmānadāra hōṇa la'ī, maiṁ āpaṇē patī nū samajhadā hāṁ - māṁ nū usadī zarūrata nahīṁ sī, uha āpaṇī dhī bārē citata sī atē usa la'ī ā'ī, para usa nū āpaṇē putara pratī kō'ī bhāvanā nahīṁ sī, usadī zamīra nē usa nū vī satā'i'ā nahīṁ. Patī ika mazabūta ​​ādamī hai, para uha hara cīza bārē bahuta citata hai. Ḍē and sāla bīta cukā hai, para maiṁ vēkhadā hāṁ ki mērā patī ajē vī isa bārē sōca rihā hai atē bītē nū nahīṁ chaḍa sakadā. Usadī adhī bhaiṇa nē usanū dhanavāda karana la'ī bulā'i'ā, atē usanē usa nū sabha kujha bhula jāṇā atē dubārā nā bulā'uṇa la'ī kihā. Patī bahādara hai atē kahidā hai ki sabha kujha ṭhīka hai, para usanē ajē vī iha sabha kujha nahīṁ karana ditā. Maiṁ usadī sahā'itā la'ī āpaṇī pūrī tākata nāla kōśiśa kara rihā hāṁ. Maiṁ cāhudā hāṁ ki uha jāṇa dēvē atē sabha kujha bhula jāvē, tāṁ jō uha usa la'ī saukhā hō jāvē, para ajē taka mērē la'ī kujha vī kama nahīṁ kara rihā, mērā patī ajē vī isa nāla tasīhē jhala rihā hai.

Maiṁ hara kisē dī madada karana tōṁ thaka gi'ā hāṁ

 

#Thakēhōē
Maiṁ usa tōṁ thaka gi'ā hāṁ jisadā maiṁ sāri'āṁ dā riṇī hāṁ. Maiṁ 47 sālāṁ dā hāṁ, maiṁ bahuta vadhī'ā paisā kamā'undā hāṁ, atē isa la'ī mērē sārē riśatēdāra manadē hana ki mainū hara kisē dī sahā'itā karanī cāhīdī hai. Mainū āpaṇē māpi'āṁ, āpaṇī atē āpaṇī patanī dī madada karana vica kō'ī itarāza nahīṁ atē maiṁ iha karadā hāṁ, atē maiṁ hamēśā kītā. Ithōṁ taka ki di'ālagī jāṁ mānasika mūrakhatā'ī dē bāvajūda, usanē āpaṇē chōṭē bharā atē usadē parivāra dī madada kītī atē jadōṁ tōṁ usanē unhāṁ dī madada kītī, usanē āpaṇī patanī dī vaḍī bhaiṇa atē hōra riśatēdārāṁ dē parivāra dī sahā'itā kītī. Atē hara kō'ī isa niyama'tē vicāra karanā śurū kara ditā. Jē kujha hudā hai - turata mērē la'ī. Tusīṁ paisē udhāra lai sakadē hō atē isa nū vāpasa nahīṁ dē sakadē, atē phira kahō, karazā māpha karō, atē dubārā udhāra laiṇa la'ī ā sakadē hō. Tusīṁ niratara chuṭī'āṁ la'ī bhugatāna karana, kharīdadārī la'ī paisē jōṛana ādi la'ī kahi sakadē hō. Ika mahāmmārī sī - āmadanī ḍuba ga'ī. Atē phēra iha patā cali'ā ki mainū āpaṇī bhatījī (ghaṭō ghaṭa ika kamarā vālē), āpaṇī patanī dī bhaiṇa dē baci'āṁ la'ī āpaṇī paṛhā'ī dā bhugatāna karana la'ī apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇē pa'ē. Maiṁ phaṭa gi'ā - maiṁ sāri'āṁ nū kihā kithē jāṇā hai atē unhāṁ nū karazi'āṁ dī yāda divā'i'ā. Natījē vajōṁ, mērē māpē mērē nāla ṭhaḍē nāla galabāta karadē hana, mērī patanī dē māpē vī, hālāṅki uha āpaṇē āpa nū vitī sahā'itā tōṁ inakāra nahīṁ karadē. Jisanē mainū phaṛi'ā hō'i'ā sī uha mērī patanī sī. Usanē kihā ki iha bahuta zi'ādā sī, atē asīṁ sirapha āpaṇē māpi'āṁ dā inā riṇī hāṁ ki uha sāḍē śukaraguzāra riśatēdārāṁ dī madada kara sakaṇa. Sabha tōṁ kōjhā gala iha hai ki sāḍē baci'āṁ nū sathitī dī vi'ākhi'ā karō, uha vī unhāṁ nāla vakharē wayga nāla galabāta karana lagē, para uha iha nahīṁ samajha sakadē. Maiṁ nahīṁ jāṇadā baci'āṁ nū iha kivēṁ dasāṁ, hālāṅki uha pahilāṁ hī vaḍē, 13 atē 18 sāla dē hana. Atē ika hōra cīza: Mērī patanī atē mērē la'ī jī'uṇā saukhā hō gi'ā sī jadōṁ parivāraka sathā'ī ikaṭha nahīṁ hudē sana, ādi. Asīṁ acānaka ika pūrī jidagī ji'uṇā śurū kara ditā, sānū kisē dī madada nahīṁ karanī cāhīdī, kō'ī vī sāḍē ghara vica nahīṁ maladā. Hō sakadā hai ki iha ahakārī hai, para dōvāṁ pāsi'āṁ dē māpi'āṁ nāla sacāra vica kamī ā'uṇa nāla iha kinā cagā hō gi'ā hai. Ika mahīnē vica dō vāra milaṇā kāfī tōṁ zi'ādā nikaladā hai. Kō'ī vī phōna nahīṁ karadā, atē maiṁ riśatēdārāṁ nāla sabadhāṁ dē pichalē phāramaiṭa'tē vāpasa nahīṁ ā'uṇā cāhudā.

Maiṁ ajē vī āpaṇī patanī dē dhōkhē nū nahīṁ bhula sakadā, jō ki 1978 vica hō'i'ā sī

 

#Bhulaṇā

Iha 1978 vica hō'i'ā sī. Mērī javāna patanī, jō usa samēṁ 30 sālāṁ tōṁ thōṛhī jihī sī (para bahuta ghaṭa dikhā'ī ditī), ḍākaṭarī ilāja la'ī sainēṭōrī'ama ga'ī. Uthē usa nū chuṭī'āṁ dā rōmānsa sī. Usa dē ghara pahucaṇa'tē, maiṁ isa tar'hāṁ dā kujha phaṛa li'ā, para pūrī tar'hāṁ samajha nahīṁ pā'i'ā, ki'uṅki mainū yakīna sī ki uha śabada dē pūrē arathāṁ vica dēśadhrōha la'ī ti'āra nahīṁ sī. 16-17 Sālāṁ bā'ada, maiṁ galatī nāla mili'ā atē ika ādamī nāla galabāta kītī jō usē samēṁ isa sainēṭōrī'ama vica sī atē isa chuṭī vālē rōmānsa dā gavāha sī. Isa galabāta tōṁ bā'ada, maiṁ āpaṇī patanī tōṁ kujha jāṇana dī kōśiśa kītī, para ghabarāhaṭa dē ṭuṭaṇa tōṁ ilāvā, maiṁ usa tōṁ kujha vī ṭhōsa nahīṁ sikhi'ā. Maiṁ agalē sālāṁ dā viśalēśaṇa kītā atē mahisūsa kītā ki isa nāvala dī nirataratā hai. Pahilāṁ, 1989 vica vōlagā dē nāla ika mōṭara samudarī jahāza dā ika karūza, jithē saira karana dī bajā'ē ika mīṭiga hō'ī, phira mērē anumānāṁ anusāra, mālaḍōvā dī ika kārōbārī yātarā'tē ika prēmī dī āmada. Atē ata vica, ika sainēṭarī'ama vica ika sayukata chuṭī. Maiṁ āpaṇī patanī nāla labē samēṁ tōṁ nahīṁ rihā, uha ikalē vī rahidī hai, maiṁ vī. Asīṁ baci'āṁ dē janamadina'tē miladē hāṁ. Jadōṁ tōṁ 42 sāla bīta ga'ē hana maiṁ iha ki'uṁ likha rihā hāṁ? Hō sakadā hai ki kō'ī (śā'ida isa nāvala dā nā'ika) isa kahāṇī nū yāda karē atē ṭipaṇī'āṁ vica isa bārē likhi'ā hōvē. Maiṁ bahuta zi'ādā isa nāvala dē nā'ika nū suṇanā atē usa tōṁ iha patā lagā'uṇā cāhāṅgā ki usanē mērī patanī nū kivēṁ kharīdi'ā, jō ki ika ghaṭa jāṁ ghaṭa vinīta wasrata sī. Huṇa, kujha vēravē tāṁ jō tusīṁ unhāṁ nū labha sakō jō jāṇē-pachāṇē hana, jinhāṁ bārē asīṁ gala kara rahē hāṁ. Bēśaka, maiṁ kō'ī nāma, upanāma atē vēravē nahīṁ dēvāṅgā. Para mērī sābakā patanī mōladōvā dī ika yahūdī hai, sudara, chōṭā, kālā, ika ādaraśa śakhasī'ata vālā. Uha āpaṇē nā'ika dē nāla ē'arapōraṭa vī ga'ī. Uha usadē agē 3-4 dināṁ la'ī cali'ā gi'ā. Iha pāraka dē agalē pāsē, ṭēnsaṭarōsōza sainēṭōrī'ama sī, agasata dē dūjē adha vica atē satabara 1978 dē pahilē adha vica.

Mainū āpaṇē talāka tōṁ kujha nahīṁ mili'ā

 

#Jitī
Maiṁ bōlaṇā cāhudā hāṁ atē muṭi'ārāṁ nū cētāvanī dēṇā cāhudā hāṁ ki uha vi'āha karā'uṇa la'ī kāhalī nā karana atē janama dēṇa la'ī kāhalī nā karana. Asala zidagī vica iha sabha mazēdāra nahīṁ hudē, jivēṁ ki uha isa bārē kahidē hana. Sāḍē vi'āha nū 9 sāla hō ga'ē hana. Ḍē and sāla pahilāṁ, unhāṁ dā talāka hō gi'ā, unhāṁ dē dō bacē hana. Bināṁ kisē majabūra dē mērī pahila tē talāka hō gi'ā (jivēṁ ki iha hara kisē nū lagadā hai) kārana. Sāḍā vi'āha yūnīvarasiṭī tōṁ bā'ada hō'i'ā sī. Mērē patī nē jaladī naukarī labhī, āpaṇā kairī'ara baṇā'uṇā śurū kītā, atē maiṁ lagabhaga turata garabhavatī hō ga'ī, isa la'ī naukarī pūrī nahīṁ hō'ī. Phira dūsarā bacā paidā hō'i'ā. Maiṁ baci'āṁ dī dēkhabhāla kītī, ghara. Patī kama karadā sī, śāma nū thaki'ā hō'i'ā, khāṇā khāṇa atē sauṇa tē calā gi'ā. Savērē kama tē vāpasa. Kisē samēṁ, mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ bōra hō gi'ā sī, javānī atē mērī sārī zidagī lagha rahī sī. Ki maiṁ nahīṁ cāhudā atē iha hōra nahīṁ kara sakadā. Maiṁ paika kītā atē āpaṇī māṁ kōla gi'ā. Usanē talāka la'ī arazī ditī sī. Mērē patī nū mērē vatīrē dī samajha nahīṁ ā'ī, nā mērē māpi'āṁ nē, nā usanū, nā mērē nū. Iha ika āma parivāra vāṅga lagadā hai, ghuṭāli'āṁ, dhōkhādhaṛī atē śarābī hōṇa tōṁ bināṁ - hōra kī cāhīdā hai? Ghara vica hī rahō, āpaṇē patī dē paisē la'ī baci'āṁ dī dēkhabhāla karō, bhāvēṁ bahuta ghaṭa hōvē. Para mērē la'ī iha kāfī nahīṁ sī. Lagabhaga śāntī nāla talāka lai li'ā. Gujārā ika niśacata rakama la'ī ika nōṭarī du'ārā jārī kītā gi'ā sī. Patī baci'āṁ nū kisē vī samēṁ dēkha sakadā hai, maiṁ unhāṁ dē baci'āṁ nāla usadē riśatē vica dakhala nahīṁ ditī, ki'uṅki uha udēśa nāla ika cagā pitā hai. Hāla hī vica maiṁ dēkhi'ā hai ki mērā sābakā patī baci'āṁ la'ī vadhērē mahigī'āṁ cīzāṁ kharīdaṇā śurū kara ditā hai. Phira mainū patā lagi'ā ki usanē naukarī'āṁ badalī'āṁ hana. Usanē nā sirapha āpaṇī āmadana vica vādhā kītā, balaki vadhērē khālī samāṁ vī mili'ā. Usadē sōśala mīḍī'ā pēja tē, maiṁ samārōhāṁ, khēḍāṁ dē maicāṁ dī'āṁ phōṭō'āṁ vēkhadā hāṁ. Hara jag'hā uha dōsatāṁ dē nāla hai. Chuṭī'tē, kudarata vica, yānī. Natījē vajōṁ, usadī zidagī vica sudhāra hō'i'ā, para mainū āpaṇē māpi'āṁ'tē nirabhara karanā pi'ā atē maiṁ ḵẖuśa nahīṁ hō'i'ā. Ḍūghī gala maiṁ samajhadā hāṁ ki maiṁ kāhalī vica sī atē ika mūrakha sī. Para maiṁ isa nū saravajanaka taura'tē savīkāra nahīṁ kara sakadā atē nahīṁ cāhudā. Akasara maiṁ nāmurāda gusē atē gusē nāla cīkadā hāṁ ki zidagī hēṭhāṁ calī ga'ī hai atē ajihā lagadā hai ki isa la'ī kō'ī vī zimēvāra nahīṁ hai. Ki baci'āṁ vālā parivāra mērā supanā nahīṁ hai, paratū paraparāvāṁ dī sirapha ika śaradhān̄jalī hai, tāṁ jō"harēka nū pasada karō", tāṁ jō kō'ī vī kujha nā sōcē. Atē huṇa iha sabha kauṛā atē bimāra hai. Maiṁ riśatē nū navāṁ karana dī pēśakaśa kītī, para usanē inakāra kara ditā. Maiṁ pahilāṁ (ḍūghē) samajhadā hāṁ, para isa samajha tōṁ maiṁ hōra vī nafarata karadā hāṁ. Maiṁ ḵẖuda usanū pharazāṁ dī bajā'ē āzādī ditī, uha huṇa sārē ciṭē atē sārē niradōśa offga nāla pīṛata dī bhūmikā vica hana. Atē maiṁ bhaṭakaṇa la'ī ikalā rahi gi'ā sī. Kī iha mēlā hai?

Mainū ika māmē dā laṛakā mili'ā

 

#Sīsī
Maiṁ āpaṇē patī tōṁ bahuta thaka ga'ī hāṁ. Sāḍē kōla zidagī bārē lagātāra galataphahimī'āṁ, vakhō vakharē vicāra hana. Uha kujha vī nahīṁ badalaṇā cāhudā, para maiṁ isa la'ī pahilāṁ hī āpaṇī'āṁ akhāṁ bada kara cukā hāṁ, atē ajē vī mērī āpaṇī kō'ī rā'ē nahīṁ hai. Uha ālē du'ālē dī hara kō'ī suṇadā hai, para maiṁ nahīṁ. Maiṁ atē mērā bēṭā usa la'ī ajanabī hāṁ. Uha āpaṇī māṁ tōṁ bā'ada sārē śabada duharā'undī hai, atē mērī māṁ vī sacamuca sānū ikaṭhē karana dī kōśiśa nahīṁ karadī. Maiṁ jō vī suṇa sakadā hāṁ uha iha hai ki maiṁ kinā māṛā hāṁ, jō maiṁ māṇa nāla vivahāra karadā hāṁ. Mainū saukhā baṇā'uṇa la'ī kahidā hai. Atē jē kō'ī cīza mērē la'ī anukūla nahīṁ hai, uha mainū daravāzā dikhā'undā hai. Isa vāra maiṁ nārāza sī, āpaṇī'āṁ cīzāṁ bharī, mērē māpi'āṁ kōla gi'ā. Isa la'ī usanē ka'ī dināṁ taka phōna karana dā irādā vī nahīṁ rakhi'ā, ithōṁ taka ki ika bacapana tōṁ patā lagā'uṇa la'ī. Mainū lagadā hai ki usanū sāḍī zarūrata nahīṁ hai. Agē kī karanā hai? Talāka hai jāṁ kō'ī hōra tarīkā hai? Mainū ika māmā dā muḍā mili'ā, uha sauṇā vī pasada karadā hai. Hara savēra tuhānū usa nū jagā'uṇa dī zarūrata hudī hai. Bilakula ġalata prabadha. Uha sōcadā hai ki mainū sabha kujha āpaṇē galē'tē cukaṇā cāhīdā hai. Uha bahuta zi'ādā paisā vī nahīṁ didā. Maiṁ āpaṇē patī tōṁ pūrī tar'hāṁ nirāśa sī.

Maiṁ āpaṇē patī dē māpi'āṁ dī agavā'ī nahīṁ karāṅgā

 

#Maukētē
Mērā patī ika dēra tōṁ bacā hai, isa samēṁ usadē māpē pahilāṁ hī sēvā mukata hō cukē hana. Uha tina kamari'āṁ vālē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hana, jō unhāṁ nū pichalē rāja tōṁ virāsata vica mili'ā sī. Asīṁ pahilāṁ ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē li'ā, phira haulī haulī sāḍī rihā'iśa la'ī paisē dī bacata karana la'ī unhāṁ dē nāla jāṇa dā phaisalā kītā. Maiṁ āpaṇē patī nū kihā ki usadā kamarā uthē hai, atē usa nū uthē rahiṇa dā kānūnī atē naitika adhikāra hai. Mērī sasa bahuta hairāna hō'ī ki maiṁ unhāṁ nāla rahiṇa la'ī utasuka sī. Usa tōṁ pahilāṁ sasa-sahurē nē baṛē bhukha nāla sōci'ā ki unhāṁ nē āpaṇē pi'ārē putara nū mērē dēkhabhāla karana vālē mō shouldi'āṁ'tē hilā ditā hai. Isa samēṁ daurāna, patī dē kamarē vicōṁ ika paiṇṭarī baṇā'uṇa vica vī kāmayāba hō gi'ā, isa nū ka'ī purāṇī'āṁ cīzāṁ nāla bhaṛakā'i'ā. Iha unhāṁ la'ī bahuta saukhā sī. Isa sārē sōvī'ata bhalē nū nā suṭaṇa la'ī, sasa nē sānū ika hōra kamarē vica rahiṇa dī pēśakaśa kītī, jō ki chōṭā atē ika bālakōnī tōṁ bināṁ hai. Asīṁ asahimata hāṁ huṇa asīṁ ikaṭhē āpaṇē patī dē māpi'āṁ nāla rahidē hāṁ, para riśatā taṇā'apūrana hai. Asīṁ kari'ānē, gharēlū rasā'iṇa kharīdadē hāṁ atē pūrē apāraṭamaiṇṭa nū sāfa karadē hāṁ. Asīṁ ika chōṭā jihā punara vikāsa kītā, jō asīṁ isa utē jēba vicōṁ kharaca kītē. Para usa dē bazuraga lōka ajē vī nākhuśa hana. Uha kujha vī nahīṁ badalaṇā cāhudē, uha āma daladala nāla satuśaṭa hana. Patī dē pitā ika daurē tōṁ bā'ada, para āpaṇē āpa caladē hana, āpaṇī dēkhabhāla vī karadē hana. Para sasa nē ika vāra kihā sī ki jē sāḍā kō'ī bacā hai, tāṁ sānū ghara labhaṇa dī zarūrata hō'ēgī. Pitā citata nahīṁ hō sakadā, atē bacā rōvēgā. Ika ajība bi'āna, yānī. Pōtā, jisa bārē uha pahilāṁ bahuta galāṁ karadē sana, ithē pahilāṁ hī savāgata nahīṁ kītā jāndā? Jāṁ sidhānta vica ika pōtē dī zarūrata hai, para abhi'āsa vica ika sabhāvī dādā “citā nahīṁ karanī cāhīdī”? Kal'ha, sasa nē kihā ki usadē dōsata dō vidi'ārathī'āṁ nū ika kamarā kirā'ē'tē dē rahē hana, atē isa la'ī inhāṁ khuśahāla dōsatāṁ nū paisē dī kō'ī muśakala nahīṁ hai. Uha āpaṇē āpa nū jō vī cāhudē hana kharīdadē hana, uha āpaṇē āpa nū kisē vī cīza tōṁ inakāra nahīṁ karadē. Bēśaka, uha inakāra nahīṁ karadē, ṭīkē. Isa tōṁ pahilāṁ unhāṁ nē āpaṇī dhī la'ī ika vakharā apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā sī. Asīṁ iśārā li'ā, para sāḍē kōla kitē jāṇa dī kō'ī jag'hā nahīṁ hai. Atē ithē kō'ī lōṛa nahīṁ hai - iha ika kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa nahīṁ hai! Patī kōla rahiṇa vālī jag'hā dē ika hisē dā adhikāra hai. Atē jē iha kisē dē anukūla nahīṁ hai, tāṁ tusīṁ ika dūra-durāḍē dē piḍa vica ika sahiṇaśīla ghara kharīda sakadē hō atē āpaṇī ḵẖuśī la'ī uthē rahi sakadē hō atē"citā nā karō." Maiṁ ajihē su'ārathī māpi'āṁ nū nahīṁ samajha sakadā. Ākhirakāra, iha unhāṁ dā ikalautā putara hai. Unhāṁ nē kī sōci'ā jadōṁ unhāṁ nē usa nū janama ditā atē rihā'iśa pradāna nahīṁ kītī? Ākharakāra, iha uha hai, maiṁ nahīṁ, jisanū āpaṇī patanī nū usadē apāraṭamaiṇṭa vica li'ā'uṇā cāhīdā hai. Mainū rājadhānī dē kēndara vica makānāṁ dī zarūrata nahīṁ, sāḍē khētarī kēndara vica ika kamarā apāraṭamaiṇṭa kāfī hōvēgā, para ika vī nahīṁ hai. Maiṁ āpaṇē patī nū kihā ki jē asīṁ calē ga'ē tāṁ uha kadē pōtē-pōtī'āṁ nū nahīṁ vēkhaṇagē. Para unhāṁ dī pratīkri'ā tōṁ maiṁ mahisūsa kītā ki unhāṁ nū unhāṁ dī zarūrata nahīṁ sī. Putara vī ihī hai. Mukha cīza tuhāḍī āpaṇī ārāma hai atē “citā nā karō”. Para unhāṁ dā ārāma mērē la'ī mērē nālōṁ vadhērē mahatavapūraṇa ki'uṁ hōṇā cāhīdā hai? Maiṁ unhāṁ dā kī riṇī hāṁ?

Dōsatānā adhi'āpaka ika bhi'ānaka śakatī hai

 

#Adhiāpaka
Ika pala la'ī ajihī sathitī bārē kalapanā karō jivēṁ isa ikarāranāmē vica. Ika girāvaṭa, ika navāṁ vi'āhutā jōṛā, tīha sālāṁ dā, ika cāra sālāṁ dē bacē nāla, kirā'ē dē ika kamarē vālē apāraṭamaiṇṭa la'ī ika chōṭē jihē śahira dē bāharavāra ika navēṁ khētara vica calē gi'ā. Usadē patī dā nāma saragē'ī sī, usadī patanī dā nāma māragarīṭā sī, atē usadē bēṭē dā nāma sirila sī. Mērē patī dā ṭarabā'īna jēnarēṭara palāṇṭa'tē kama karana jāṇā nēṛē sī, śābadika ika ghara. Māragōṭa ika gharēlū.Rata sī. Kiḍaragāraṭana vica dākhala hō'i'ā. Vī nēṛē, tina ghara bā'ada vica. Kiḍaragāraṭana chōṭā sī, sirapha 4 samūha sana. Bahuta dōsatānā saṭāpha, baci'āṁ nāla cagē atē khūbasūratī nāla gala karanā. Dō mahīni'āṁ la'ī sabha kujha ṭhīka sī. Māṁ āpaṇē bēṭē nū samūha vica lai kē ā'ī, usanū kiḍaragāraṭana la'ī bhugatāna karana la'ī ika rasīda ditī ga'ī. Asīṁ saimbō kalāsāṁ la'ī paisē vī dāna kītē, jō bacē dī sihata'tē lābhakārī prabhāva pā'undē hana. Ithē kujha sadhāraṇa abhi'āsa hana jō āsaṇa la'ī bahuta lābhadā'ika hana. Mērē patī dī tanakhāha kama vica pahilī vāra ika hafatē la'ī dērī hōṇa taka sabha kujha ṭhīka sī (isa dē bā'ada iha phira kadē nahīṁ hō'i'ā). Kiḍaragāraṭana la'ī bhugatāna karana dā samāṁ ā gi'ā hai, para sāmbō la'ī kāfī paisē nahīṁ sana. Uthē sirapha khāṇā baci'ā sī. Asīṁ nahīṁ jāṇadē sī ki tanakhāha vica kinī dērī nāla dērī kītī jā'ēgī, isa la'ī parivāraka kaunsala vica phaisalā kītā gi'ā ki tanakhāha taka dērī dī maga kītī jāvē jāṁ isa mahīnē saimabō nū bilakula nahīṁ la'ē jāṇagē. Udhāra laiṇa vālā kō'ī nahīṁ sī, atē khēḍāṁ dē bhāga la'ī bhīkha magaṇā kisē tar'hāṁ asuvidhājanaka sī, jō unhāṁ dī rā'ē vica inā mahatavapūraṇa nahīṁ sī. Maiṁ adhi'āpaka nū dō vikalapāṁ bārē puchi'ā. Para acānaka hēṭhāṁ ditē javāba vica kihā gi'ā: “Bilakula nahīṁ. Maiṁ kal'ha tōṁ bā'ada bhugatāna dī uḍīka kara rihā hāṁ. Māpē āpaṇē bacē dā adhi'ātamika atē sarīraka taura'tē vikāsa karana la'ī sirafa majabūra hudē hana, isa la'ī kō'ī vitī sādhana nahīṁ chaḍadē! Isa la'ī udhāra la'ō, mainū nahīṁ patā kithē, sirapha 500 rubala, atē asīṁ kiḍaragāraṭana atē saimbō la'ī mulatavī bhugatāna bārē kadē praśana nahīṁ karāṅgē! ”. Māṁ isa tar'hāṁ dē acānaka kaṭhōra javāba'tē bhaṛaka uṭhī atē ḍuba ga'ī. Phira usanē dubārā duharā'i'ā ki uha sikhalā'ī la'ī bhugatāna nahīṁ kara sakadī, sirapha kiḍaragāraṭana la'ī bhugatāna kītī ṭikaṭa rakhadī hai. Adhi'āpaka nē javāba ditā ki usanē pahilāṁ hī sabha kujha, pīrī'aḍa kahi ditā sī. Phira dūsarē māpē āpaṇē praśanāṁ nāla usa kōla pahucē atē māragōṭa atē usadā bēṭā ghara calē ga'ē. Ajihī galabāta tōṁ bā'ada uha asatuśaṭa hō ga'ī. Patī nē dina rāta kama kītā, tusīṁ kāla nahīṁ kara sakadē, kama tē iha sakhatī nāla hai. Atē usanē āpaṇī nakārātamakatā nū iṭaranaiṭa tē sōśala naiṭavarakasa tē suṭa ditā. Hōra kiḍaragāraṭana bārē ka'ī hōra māvāṁ vāṅga asatuśaṭī likha kē. Maiṁ likhi'ā sī ki adhi'āpaka sathitī vica nahīṁ ā'uṇā cāhudā sī. Kisē nē usa nū puchi'ā ki kiḍaragāraṭana dī giṇatī kī hai, usanē javāba ditā. Atē 10 miṭa bā'ada isa kiḍaragāraṭana dē niradēśaka du'ārā ika vaḍī ṭipaṇī ā'ī, jō ki iha sabha badanāmī hai. Ki kiḍaragāraṭana dē sārē saṭāpha nū sārē saṭāpha dē maimbarāṁ kōlōṁ mu'āphī magaṇī cāhīdī hai. Atē iha ki kiḍaragāraṭana vica kō'ī vī saimbō nahīṁ hai. Hara māṁ-pi'ō, jisadā bacā isa kiḍaragāraṭana vica jāndā hai, adālata vica ika mukadamā dasatakhata karēgā! Māragōṭa nū ḍarā'uṇī dhaunsa dē nāla ika mūrakhatā atē gūsabapasa samēta kābū kītā gi'ā sī. Kī? Kō'ī saimabō nahīṁ? Atē isadē la'ī maiṁ bhugatāna karanā nahīṁ samajhadā? Mainū kujha samajha nahīṁ ā'i'ā, hō sakadā uha, ajība lōka, kiḍaragāraṭana dī giṇatī nū ulajhaṇa vica. Ika dina vica bahuta sārē tazarabi'āṁ tōṁ sira cakara ā rihā sī, atē iṭaranaiṭa nāla kunaikaśana kaṭaṇa tōṁ bā'ada māragōṭa nē ika bidū nū labē samēṁ taka vēkhi'ā atē ika vāra phira sakraula kītā ki iha kī sī. Phira mērā patī kama tōṁ ghara ā'i'ā, usanē usa nū sabha kujha dasi'ā. Usanē vī kujha samajha nahīṁ pā'i'ā atē kihā ki uha thaka gi'ā hai atē kihā ki kisē vī bakavāsa dī kāvent nā karō atē sabha kujha bhula jā'ō. Agalē hī dina, māragōṭa āpaṇē bēṭē nū kiḍaragāraṭana lai ga'ī. Kiḍaragāraṭana dē agalē daravāzē'tē ika nōṭisa mili'ā sī ki aja paja vajē iṭaranaiṭa' tē badalākhōrī dē khātē'tē ika mīṭiga hō'ī. Māragōṭa dī'āṁ akhāṁ, zarūra, cauṛī'āṁ hō ga'ī'āṁ. Kujha vī samajha nahīṁ ā'i'ā atē saṭāpha dī thōṛhī jihī ghāṭa kārana ghabarā gi'ā, phira vī uha uṭha kē āpaṇē putara nū samūha vica lai ga'ī. Adhi'āpaka miṭhī'ā musakarā'i'ā, ika tarāṁ nāla para usa kadha tōṁ jithē samūha dī jāṇakārī laṭaka ga'ī, samabō śaiḍi withla vālī ika śīṭa gā'iba hō ga'ī. Iha kisē tar'hāṁ ajība hai. Māragōṭa ghara ā'i'ā atē usē sā'īṭa tē wentnalā'īna gi'ā atē usa bhi'ānaka samīkhi'ā adhīna ika hōra ṭipaṇī paṛhi'ā. Isanē māragōṭa nū aja rāta paja vajē mīṭiga la'ī sadā paṛhi'ā. Uthē uha usadī śaramasāra karana la'ī janataka taura tē mu'āphī magaṇa dī uḍīka kara rahē hana. Jē ajihā nahīṁ hudā, tāṁ hara kō'ī jō māpi'āṁ atē samūha saṭāpha tōṁ mīṭiga la'ī ā'undā hai uha aparādha la'ī mukadamē tē dasatakhata karēgā atē ika milī'ana rūbala dī mātarā vica naitika nukasāna dī maga karēgā! Mārajōṭa dī'āṁ akhāṁ cauṛī'āṁ hō ga'ī'āṁ, usadā mūha khul'hi'ā, cupa dahiśata, hairānī atē samajhadārī usē vēlē usadē sārē ciharē dē pragaṭāvē nū hāvī kara ga'ī. Iha kihō jihā kārōbāra hai? Usanē iha sabha āpaṇē vicārāṁ vica hazama kītā atē kujha vī samajha nahīṁ saki'ā. Kī gala hai? Mērā patī ā'i'ā. Usanē sabha kujha dasaṇā śurū kītā, para usanē bērahimī nāla javāba ditā ki uha isa sārē pradaraśana tōṁ aṇajāṇa hai. Uha isa sabha dē nicōṛa vica ḍubaṇā nahīṁ cāhudā. Atē āma taura tē, uha dubārā śāma nū kama tē āpaṇē sāthī dī thāṁ laindā hai. Iha mērē putara nū cukaṇa dā samāṁ ā gi'ā hai. Mērā dila dhaṛaka rihā sī, mērē madira sujē hō'ē sana. Māragōṭa nē ika bēvakūphā pītā atē āpaṇē bēṭē nū kiḍaragāraṭana tōṁ laiṇa ga'ī. Pravēśa du'āra'tē iha śānta sī, uha samūha vica dākhala hō'ī, uthē kō'ī nahīṁ sī, lā'īṭāṁ bada sana. Thōṛī jihī ghabarāhaṭa śurū hō ga'ī.


Usanē ika hōra samūha vica vēkhi'ā atē uthē ika putara vēkhi'ā jisa vica dō bacē sana. Uha usa nū cukaṇa hī vālī sī jadōṁ isa samūha dā adhi'āpaka pragaṭa hō'i'ā atē kihā: "Itazāra karō, kī tuhāḍē samūha vica kō'ī nahīṁ hai?" Māragōṭa nē javāba ditā: "Nahīṁ, mērā putara ithē baiṭhā hai." Adhi'āpaka nē musakarā'undē hō'ē kihā: "Sānū tuhāḍē samūha vica tuhāḍē nāla jāṇa dī lōṛa hai, tuhāḍē bacē nū ithē khēḍaṇa di'ō, calō." Mārajōṭa jhijakadā hō'i'ā sabha kujha kara gi'ā, kujha vī samajha nahīṁ pā'i'ā. Uha samūha vica dākhala hō'ē, rauśanī cālū kītī. Aradha cakara vica kurasī'āṁ atē vicakāra vica ika saji'ā hō'i'ā sī. Usa nū huṇa la'ī baiṭhaṇa dī pēśakaśa kītī ga'ī sī, usa nū kihā gi'ā ki hara kō'ī huṇa ā'uṇa taka itazāra karō. Adhi'āpaka usa dē kōla baiṭha ga'ī atē miṭhī musakarā'i'ā. Māragōṭa nū cakara ā'undī mahisūsa hō'ī atē usanē mahisūsa kītā ki usanē ghara vica bahuta sārā vailarī'ana pītā sī. Acānaka, musakarā'undē hō'ē lōka pravēśa karana lagē atē hara kō'ī kurasī'āṁ lai kē baiṭha gi'ā. Mērē bēṭē dā adhi'āpaka ā'i'ā. Usanē musakarā'undi'āṁ vī kihā: “Cagā, māragarīṭā anāṭōlayēvanā, akhīra vica asīṁ tuhāḍā itazāra kītā hai atē calō pahilāṁ hī śurū karī'ē. Atē isa la'ī, tusīṁ śā'ida pahilāṁ hī adāzā lagā li'ā hai ki asīṁ sārē ithē ki'uṁ ikaṭhē hō'ē hāṁ? " Māragōṭa: “Kī hō rihā hai? Mainū kujha vī samajha nahīṁ ā'undā. Mainū ghara jāṇā hai maiṁ āpaṇē bēṭē la'ī ā'i'ā hāṁ. ” Usanē javāba ditā, usadī jībha nū valērī'ana tōṁ muśakila nāla hilā'undi'āṁ, kurasī tōṁ uṭhaṇā cāhudā sī, para cakara ā'uṇa nāla usa dā tālamēla vigaṛa gi'ā, atē uha hēṭhāṁ ḍiga ga'ī. Para ika rushedrata isa nū bada karana la'ī daravāzē vala dauṛa ga'ī. Adhi'āpaka nē cīki'ā: "Bajā'ē kujī nāla daravājā bada karō, usanū lāzamī sabha kujha suṇanā cāhīdā hai, atē udōṁ taka nahīṁ chaḍēgī jadōṁ taka sānū ithē sabha kujha patā nahīṁ hudā!" Māragō dī'āṁ akhāṁ dē sāhamaṇē sabha kujha ghuma rihā sī, usadē sira vica dhuda sī, usadē ciharē dē bhāvāṁ vailarī'ana du'ārā sīmata sana. Unhāṁ sāri'āṁ nē kujha halā bōli'ā. Kisē nē dēkhi'ā ki māragōṭa nāla kujha galata sī atē usanē kihā: “Uha vī pīndī hai. Dēkhō, uha śarābī ā ga'ī! Saraprasatī la'ī arazī dākhala karana dā ika kārana hai! ”. Atē iha śurū hō'i'ā. Hara ika nē badalē vica kihā ki uha usadē nāla kī karēgā, jithē uha bi'āna likhadā hai, usa tōṁ bā'ada kī hōvēgā. Uha māragōṭa'tē kinā ku kara sakadē hana. Usa nū usa apāraṭamaiṇṭa nāla bhugatāna karanā pa'ēgā jō usanē huṇē kharīdi'ā hai. Māragōṭa nē kihā: "Mērā kō'ī apāraṭamaiṇṭa nahīṁ hai, maiṁ kirā'ē'tē hāṁ." Atē dubārā ika raulā pai gi'ā, hara kō'ī kujha kahi rihā sī, dōśa lā rihā sī, iśārā kara rihā sī, cīka rihā sī, hasa rihā sī. Kinā cagā hai ki vailarī'ana dī ika zi'ādā mātarā. Sabha kujha dhudalā hai atē isa sārē supanē nū sahiṇā saukhā hai. Jō hō rihā sī, nū cagī tar'hāṁ samajhadi'āṁ, kō'ī iha samajha sakadā hai ki uha usanū pahilāṁ hī usadē māpi'āṁ dē adhikārāṁ tōṁ vān̄jhā karanā cāhudē sana. Phira iha sapaśaṭa nahīṁ hō'i'ā ki unhāṁ nē turata ki'uṁ kihā ki agalā usa dā kī itazāra kara rihā hai. Bā'ada vica uha jō vī sakūla jāndā hai, usa nū atē usa dē bēṭē nū satā'i'ā jāvēgā atē kisē hōra śahira vica vī satā'i'ā jāvēgā. Hōrāṁ nē kihā ki bacā āpaṇī galatī dā bhugatāna karēgā. Ki uha mūrakha hai, kujha vī nahīṁ samajhadī atē śarābī hō'ī baiṭhadī hai. Phira unhāṁ nē kihā ki paja vajē ika mīṭiga hō'ī sī, atē harēka māpē nē mukadamē tē dasatakhata kītē sana. Unhāṁ nē usanū dasatakhatāṁ nāla kāgaza dā ika ṭukaṛā dikhā'i'ā. Uha isa nū nēṛē paṛhanā cāhudī sī, para cādara nū haṭā ditā gi'ā, jisa tōṁ sujhā'a ditā gi'ā ki śā'ida uha isanū khāvē. Phira unhāṁ nē iha kahiṇā śurū kītā ki unhāṁ nē ajē vī isa nū IP aiḍaraisa du'ārā kivēṁ pā'i'ā. Uha hara ika nū jāṇadē hana, uha sadhāraṇa sikhi'aka nahīṁ hana, unhāṁ sāri'āṁ dē patī hana jō vakīla hana, ka'ī vāra uha adhikārī'āṁ vica kama karadē hana, atē unhāṁ vicōṁ kujha pahilāṁ vī uthē kama karadē sana.


Sakhēpa vica, mārajōṭa la'ī sabha kujha māṛā hō gi'ā atē iha usa la'ī zidagī bhara la'ī sabaka hōvēgā, ki'uṅki usadē māpi'āṁ nē usanū māṛā pāli'ā. Unhāṁ nē kahiṇā śurū kītā ki unhāṁ nē usa dē māpi'āṁ bārē, usa bārē āpaṇē bārē hara tar'hāṁ dī'āṁ kā nāṁ-madī'āṁ cīzāṁ bārē sikhi'ā hai. Iha kujha vī saca nahīṁ sī. Iha burī supanā aṇajāṇa ghaṭi'āṁ taka cali'ā. Lagabhaga ika ghaṭā jāṁ ḍē hour ghaṭā. Phira kisē nē dēkhi'ā ki unhāṁ nē pahilāṁ hī isa bhaiṛī toldrata nū dasi'ā sī, atē uha ghara vica itazāra kara rahē sana. Isa'tē pahilāṁ hī bahuta sārā samāṁ barabāda karanā, ajē bahuta samāṁ bākī hai, asīṁ adālata vica, vakīla dē dafatara vica, pulisa vica bahuta galāṁ karāṅgē. Atē akhīra vica uha vakha hōṇa lagē. Vailērī'ana nē pahilāṁ hī suna hōṇā chaḍa ditā sī, para usadā sira bahuta dukhadā'ī sī. Māragōṭa āpaṇē bēṭē nū lai kē ghara ga'ī. Ghara vica, nāṛī'āṁ dē kārana sāha dī takalīpha vī śurū hō ga'ī, uha baiṭha ga'ī atē ika bidū vala vēkhī, yāda rakhī ki kī hō'i'ā sī atē kī hō'i'ā sī. Mērā patī kama tōṁ ghara ā'i'ā sī. Uha sabha kujha dasaṇā cāhudī sī, usanē aśaka taura tē suṇi'ā atē musakarā'i'ā jadōṁ māragōṭa nē usadī rā'ē vica, ihō gala sau vāra kahiṇā śurū kītā. Nā'īṭa mārajōṭa bilakula nīnda nahīṁ ā'i'ā. Mērā sira darada vicārāṁ nē mērā sira nahīṁ chaḍi'ā. Hara cīza mērē sira vica ika cakara vica ghumadī rahidī hai. Māragōṭa nē sā'īṭa prabadhaka nū patara likha kē usa nū kihā ki uha aparādha sathitī kārana usa dī'āṁ ṭipaṇī'āṁ nū dūra karē atē usadē virudha mukadamā dā'ira kītā gi'ā sī. Savērē, māragōṭa āpaṇē bēṭē nū kiḍaragāraṭana nahīṁ lai kē ga'ī. Mērē patī dā ika dina dī chuṭī sī, uha ika dina uthē ga'ī, dasatāvēza lai kē. Maiṁ ḍā'iraikaṭara dē daphatara gi'ā. Uha sī, patā sī. Usanē āpaṇē sāthī'āṁ nāla ikajuṭatā pragaṭā'ī, atē ki uha uhanāṁ dī isa mulākāta atē isa tatha bārē ki uha lagabhaga zabaradasatī usa nū rakhadē hana bārē kujha vī sābata nahīṁ kara sakē. Atē dubārā, usanē lagabhaga uhī gala kahī jō usa dē sāthī'āṁ nē udōṁ kītī sī. Phira uha iṭaranaiṭa tē ga'ī atē kihā: “Ōha, unhāṁ nē sārī'āṁ ṭipaṇī'āṁ nū kisē kārana karakē haṭā ditā. Kinī afasōsa dī gala hai ki asīṁ isa nū nōṭarī karanā cāhudē hāṁ atē isa nū dā'avē nāla jōṛanā cāhudē hāṁ, para sāḍē kōla ajē vī priṭa'ā withṭa dē nāla sakarīnaśāṭa hana. " Usanē ākhirakāra kujha navāṁ kihā. Iha patā cali'ā ki aja sarakārī vakīla dā daphatara sārē sāthī'āṁ atē māpi'āṁ dī gavāhī nū rikāraḍa karana la'ī āvēgā ki unhāṁ dē kiḍaragāraṭana vica kō'ī sāmbō nahīṁ hai atē nā hī hō'i'ā sī. Atē sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki uha unhāṁ nū kisē vī sathitī vica saimbō nahīṁ dikhā sakadē, ki'uṅki kōca nāla ika samajhautā nahīṁ hō'i'ā hai. Usanē unhāṁ nū sasatā bhugatāna karana dī pēśakaśa kītī, jē usanē adhikārata taura'tē unhāṁ la'ī kama nahīṁ kītā. Niradēśaka nē iha vī kihā ki ika labē kiḍaragāraṭana dī samucī hōnda vica unhāṁ bārē kadē ika vī māṛī samīkhi'ā nahīṁ sī. Unhāṁ nē usa nāla āpaṇē sārē dilāṁ nāla salūka kītā, usanū āpaṇē kōla lai ga'ē, atē unhāṁ nē unhāṁ dī sākha'tē ajihā dāga lagā ditā. Māragōṭa nē dubārā nahīṁ puchi'ā, ḍā'iraikaṭara nē ika ikalē bhāśaṇa karavā'ē, māragōṭa sirapha suṇi'ā. Usanē iha vī nahīṁ kihā ki usadē putara nē kī kihā, uha nahīṁ jāṇadī hai ki sāmbō kī hai atē uha nahīṁ samajhadī hai ki kihaṛī'āṁ takanīkāṁ jāṁ abhi'āsāṁ nū dikhā'i'ā jāṇā cāhīdā hai. Sabha kujha suṇana tōṁ bā'ada, māragōṭa nē āpaṇē putara nū khurāka tōṁ bāhara ka toṇa la'ī kihā, uha huṇa usa nū isa kiḍaragāraṭana vica nahīṁ li'ā'ēgī. Phira uha ā ga'ī, uha dasatāvēza lai kē ā'ī'āṁ, jinhāṁ nū unhāṁ nē dasaṇa la'ī kihā, atē usadē bēṭē nū ika hōra kiḍaragāraṭana vica tabadīla kara ditā. Atē maiṁ phira kadē uthē nahīṁ ā'i'ā. Atē hara kō'ī upa-pīnā dī uḍīka kara rihā sī, para kujha nahīṁ ā'i'ā. Phira kisē tar'hāṁ māragōṭa usa imārata vica calā gi'ā jithē kalāsāṁ sana, anusūcī tōṁ bāhara dā patā lagā'uṇa la'ī. Para usa nū dasi'ā gi'ā ki 4 sālāṁ tōṁ ajihī sikhalā'ī unhāṁ du'ārā kadē nahīṁ la'ī ga'ī. Sirapha sata sāla dī umara tōṁ. Sabha kujha jaladī hī ika bhaiṛē supanē vāṅga bhula gi'ā. Huṇa, thōṛhī dēra bā'ada, uha ajihī'āṁ sārī'āṁ bakavāsāṁ nū yāda karadi'āṁ inī ḍaradī nahīṁ jihaṛī usa nāla supanē vica nahīṁ, asala vica hō'ī. Para āma taura'tē adhi'āpakāṁ bārē māṛī'āṁ samīkhi'āvāṁ nā likhaṇa dā ika phōbī'ā sī. Atē jē maiṁ kujha pasada nahīṁ karadā, tāṁ maiṁ āpaṇē putara nū sirafa kisē hōra sasathā vica tabadīla kara ditā atē basa ihō hai.

Maiṁ vāpasa nahīṁ jāṇā cāhudā

 

#Vāpasī
Maiṁ āpaṇī sābakā patanī nū 18 sāla pahilāṁ talāka dē ditā sī. Kārana usadā dhōkhā hai. Khiḍā difficultkhā, para phira vī śāntī nāla. Mērī sābakā patanī nāla ṭakarā'a atē usadē nāla taṇā'apūrana muśakala sabadhāṁ dē bāvajūda, maiṁ baci'āṁ nāla āpaṇā riśatā baṇā'ī rakhi'ā, unhāṁ dī zidagī vica hisā li'ā atē unhāṁ la'ī ika cagā pitā rihā. Lagabhaga turata hī uha āpaṇī dūjī patanī nū mili'ā jisa nū uha bahuta pi'āra karadā sī, atē jisadē nāla uha 16 sālāṁ la'ī ikaṭhē rahē sana. Usadī dhī mērē la'ī pi'ārī varagī hai atē sāḍā vī ika vadhī'ā riśatā hai. 16 Sālāṁ bā'ada, mērī dūjī patanī, badakisamatī nāla, isa sasāra nū chaḍa ga'ī. Kārana dila hai. Maiṁ isa bārē likha nahīṁ sakadā, ki'uṅki isa nāla bahuta dukha hudā hai. Atē huṇa bacē hara sabhava inga nāla kōśiśa kara rahē hana ki uha mainū ikaṭhē hōṇa atē mērī sābakā patanī dē nāla jāṇa la'ī manā'uṇa. Uha kahidē hana ki bu oldāpē vica mila kē iha ajē vī bihatara hudā hai. Maiṁ nahīṁ cāhudā. Mērē la'ī, iha ika pūrana ajanabī hai. Vi'akatī hara pakhōṁ nakārātamaka hai. Atē mērī dūsarī patanī tōṁ bā'ada, maiṁ pahilī patanī nū vēkha vī nahīṁ sakadī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Mērī sihata vigaṛa ga'ī hai, ikalē mērē la'ī muśakala hai, para maiṁ āpaṇī sābakā patanī nāla nahīṁ rahiṇā cāhudā atē nahīṁ cāhudā.

Mērē patī nē mērē tōṁ chupi'ā ki usanē āpaṇī sasa nū chuṭī'āṁ la'ī paisē dē ditē

 

#Ōhalē
Hāla hī vica mainū patā lagi'ā hai ki ika patī atē usadī bhaiṇa nē vidēśa vica virāma rahiṇa la'ī āpaṇī māṁ dī yātarā la'ī ti'ārī kītī sī. Jadōṁ maiṁ gusē hōṇā śurū kītā, usanē javāba ditā ki iha āma sī, atē rakama thōṛī sī. Mainū nahīṁ patā ki ajihī chuṭī'āṁ kinī'āṁ kharacadī'āṁ hana! Usa dē vivahāra nē mainū gusā ditā ki'uṅki usadī māṁ sāḍī kisē vī tar'hāṁ dī madada nahīṁ karadī atē kadē nahīṁ kītī. Usanē mērē janamadina'tē kadē mērē patī jāṁ mainū vadhā'ī nahīṁ ditī. Iha unhāṁ dē parivāra vica savīkāra nahīṁ kītā jāndā. Baci'āṁ nū sasatē khiḍauṇē didē hana. Jada ki mērē ḍaiḍī atē mamī hamēśāṁ ika liphāphē vica vaḍī rakama didē hana. Uha mahigī vā'īna dē nāla ika kēka vī li'ā'undē hana. Baci'āṁ la'ī vī vadhī'ā tōhafē kharīdē jāndē hana. Isa vāra, unhāṁ nē sāḍē janamadina la'ī sānū paja sau ḍālara ditē. Iha patā cali'ā ki patī nē usa dina āpaṇī māṁ'tē bitā'i'ā! Iha ika hōra māmalā hōvēgā jē unhāṁ nū ilāja dī zarūrata hudī, jāṁ inī mahigī chuṭī. Tarīkē nāla, mērē māpē kadē vidēśa nahīṁ ga'ē. Vaisē vī, asīṁ samudara vica sirapha kujha vāra ga'ē hāṁ. Atē bahutī'āṁ chuṭī'āṁ dēśa vica batīta hudī'āṁ hana. Bacā'uṇa dē ādī, hālāṅki uha cagī kamā'ī karadē hana. Isa la'ī, tuhānū āpaṇē baci'āṁ atē pōtē-pōtī'āṁ nū khālī hatha milaṇa nahīṁ ā'uṇā cāhīdā. Maiṁ sōcadā hāṁ ki mērē patī nē paisē dē kē galata kama kītā, atē iha mērē tōṁ lukā ditā. Para uha isa nāla kujha galata nahīṁ vēkhadā. Usanū isa gala dā māṇa vī hai ki uha āpaṇī māṁ nū vidēśī rijōraṭa vica bhējaṇa dē yōga sī. Usanē kihā ki usanē uhanāṁ nū āpaṇī pitā nāla bagaira āpaṇī bhaiṇa nāla pāli'ā, isa la'ī uhanāṁ nū usadī dēkhabhāla karanī pa'ēgī. Isa tōṁ ilāvā, usa dī sihata kamazōra hai. Tāṁ mērē mātā-pitā madada dē hakadāra nahīṁ sana ki'uṅki unhāṁ nē mainū ikaṭhi'āṁ pāli'ā hai? Atē huṇa sānū āpaṇē parivāra dī madada karanī cāhīdī hai. Mamī nū patā cali'ā ki sasa uḍadī hai samudara vala, usanē puchi'ā ki isadē la'ī paisē kithē hana? Maiṁ usanū ōhalē kītā tāṅki usanū parēśāna nā hō sakē. Usanē kihā ki iha usadī dhī sī jisanē usadā inā dhi'āna rakhi'ā. Mamī nē kisē tar'hāṁ jaladī nāla galabāta ḵẖatama kara ditī. Ka'ī dināṁ tōṁ nahīṁ bulā'i'ā gi'ā, jō usa nū pasada nahīṁ karadā. Mainū turata patā sī ki uha nārāza sī. Bā'ada vica, uha ḵẖuda isa nū sahi nahīṁ saki'ā atē mērē anumānāṁ dī puśaṭī kītī. Usanē kihā, jivēṁ ki sabhāvata taura tē, mērī sasa nē ika cagī dhī paidā kītī hai. Su'ārathī nahīṁ. Isa la'ī, usanū bu oldāpē tōṁ ḍarana dī kō'ī lōṛa nahīṁ hai. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki iha mērē bagīcē vica ika kakara hai. Para usanē kujha nahīṁ kihā. Maiṁ āpaṇē la'ī phaisalā li'ā hai ki maiṁ unhāṁ tōṁ ika paisā nahīṁ lavāṅgā. Tāṁ ki badanāmī nā hōvē. Atē patī āpaṇī māṁ nū kamā'uṇa di'ō. Śā'ida phira uha samajha jāvēgā.

Kuṛī nē mainū dhōkhā ditā

 

#Mainū
Maiṁ 17 sālāṁ dā hāṁ maiṁ tījē sāla dā vidi'ārathī hāṁ. Sasakrita, nimara, maiṁ sahu nahīṁ khāndā. Pichalē kujha sālāṁ tōṁ, maiṁ niśacata taura'tē kisē la'ī āpaṇā hatha nahīṁ vadhā'i'ā. Kadē kuṛī'āṁ tē nahīṁ. Ika sadhāraṇa muḍā, ika atarajāmī. Rāśī cinha du'ārā ṭaurasa (ika bhūmikā nibhā sakadā hai). Ithē lagabhaga kō'ī dōsata nahīṁ hana, ki'uṅki ālē du'ālē sirapha kujha jōṛē jāṇadē hana. Kadē bacapana tōṁ, hara ika sālāṁ vica, maiṁ atē mērā parivāra ka'ī chuṭī'āṁ, janamadina, navāṁ sāla manā'i'ā jāndā sī tē dōsatāṁ nū vēkhaṇa jāndē sī. Ka'ī vāra maiṁ usa nū uthē vēkhi'ā, para kō'ī ahimī'ata nahīṁ lagā'ī. Basa ika jāṇī kuṛī hai. Para 2018 vica (usa samēṁ maiṁ 15 sālāṁ dī sī, uha 12 sālāṁ dī sī), ika hōra chuṭī tōṁ bā'ada, maiṁ usa nāla saparaka badalē. Atē phira maiṁ vēkhi'ā ki uha hara kisē vāṅga nahīṁ hai, ki sāḍē vica bahuta zi'ādā sān̄jhā hai, bahuta zi'ādā. Asīṁ ika mahīnē la'ī gala kītī. Ika mahīnē bā'ada, maiṁ usanū milaṇa la'ī bulā'i'ā. Para mērē khi'āla iha hamēśā iṭaranaiṭa tē hī rahēgā? Iha janavarī 2019 sī, atē maiṁ usa nū sakūla tōṁ bā'ada milaṇa la'ī bulā'i'ā. Asīṁ milē, atē maiṁ āpaṇī zidagī vica pahilī vāra cumi'ā. Phira asīṁ hara ika śukaravāra nū ika dūjē nū dēkhi'ā. Isa la'ī māraca taka, jadōṁ taka usadē māpi'āṁ nē isa tē dhi'āna nahīṁ ditā. Asīṁ ghaṭa akasara galabāta karanā śurū kītā. Māpi'āṁ nē usa vala hatha uṭhā'i'ā, ḍarā'i'ā, sarāpi'ā. Khuśakisamatī nāla, laṛakī nē isa nū duharā'i'ā nahīṁ, uha ika"rājakumārī" varagī sī, para caritara nāla. Jivēṁ rapanazala, udāharaṇa vajōṁ. Uha ika amīra parivāra vicōṁ hai, para uha hakārī nahīṁ sī. Uha ika sadhāraṇa laṛakī sī, para inī ajība! Iha basa iha hai ki asīṁ pāṇī dī'āṁ dō būdāṁ varagē hāṁ, asala vica pachāṇi'ā nahīṁ jā sakadā. Dikha, bēśaka, vakharī sī, para pātara! Asīṁ bahuta ghaṭa laṛi'ā, atē isa la'ī ika sāla laghi'ā. Pichalī garamī'āṁ dē ata tē, arathāta 2019, uha śahira vica āpaṇī māṁ dē nāla sī. Usanē milaṇa dī pēśakaśa kītī. Mainū kō'ī itarāza nahīṁ maiṁ ghabarāhaṭa vica sī atē sirapha usē rāta burī tar'hāṁ sauṁ gi'ā. Atē iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki uha śahira atē śahira dē idhara-udhara bhaṭakadī rahī. Natījē vajōṁ, patara vihāra daurāna, maiṁ gusē vica ā gi'ā atē usa nū ika burā śabada likha ditā. Usadī māṁ nē usanū vēkhi'ā, mainū bulā'i'ā ki maiṁ usadē bacē dā apamāna karana dī himata nahīṁ kītī, atē āma taura tē, mainū iha vī nahīṁ patā ki uha kauṇa hai. Asīṁ tina mahīni'āṁ tōṁ galabāta nahīṁ kītī. Vadhērē sapaśaṭa taura tē, asīṁ ka'ī vāra gala kītī, para hara sacāra nāla uha mainū bhuladī jāpadī sī. Iha hai, navabara vica, hara aitavāra taka asīṁ gala karadē sī, para hara vāra asīṁ ika dūjē nū ika navēṁ tarīkē nāla jāṇadē hāṁ (jivēṁ ki maiṁ samajha gi'ā, iha usa dī māṁ sī jō śāmala sī). Iha dukhī hō'i'ā, para maiṁ sahāri'ā. Iha dasabara 2019 taka jārī rihā, jadōṁ usanē patara vihāra vica mainū alavidā kihā. Dubārā usa dī mamī nē zōra pā'i'ā. Atē dūjē dina iha dubārā hōṇā cāhīdā sī, uhī janamadina (18 dasabara, 2019). Adhē mahīnē bā'ada, asīṁ dubārā sul'hā kītī, atē dubārā gala kītī. Asala vica maiṁ usa nū āpaṇī zidagī saumpa ditī. Mērē sārē bhēda saumpē. Maiṁ sōci'ā uha ikō sī. Śā'ida, sabha dē bā'ada, hāṁ, usanē mainū bahuta kujha vī dasi'ā. Maiṁ isa nū ika vāra atē zidagī la'ī cāhudā hāṁ. Ika kuṛī nāla hara cīza vica laghō. Uha vī isa dē la'ī sī. Asīṁ samēṁ samēṁ tē isa tar'hāṁ gala kītī, ika dūjē nū vēkhi'ā, ithōṁ taka ki navēṁ sāla nū lagabhaga ikaṭhē milē. Māpē vī ka'ī vāra usa nū mērē nāla sacāra karana tōṁ varajadē sana. Isa la'ī iha māraca taka sī, jadōṁ taka usa dā jalaṇa nahīṁ hō'i'ā, isa la'ī bōlaṇā. Asīṁ dōsata baṇē rahē. Ka'ī vāra asīṁ gala kītī, atē māraca dē akhīra vica asīṁ jhagaṛā kītā. Unhāṁ nē ika mahīnē taka sacāra nahīṁ kītā, jivēṁ ki mainū bā'ada vica patā lagi'ā ki usadē māpi'āṁ nē sakhata pābadī dē tahita usanū mērē nāla sacāra karana tōṁ varaji'ā. Usadī māṁ hamēśāṁ rahidī sī, isala'ī usanū likhaṇa dā maukā nahīṁ sī. Para usanē mērē janamadina tē mainū dō vaḍē sunēhē likhaṇa vica kāmayāba kītā. Phēra mainū ahisāsa hō'i'ā ki sabha khatama nahīṁ hō'i'ā hai. Bā'ada vica, sabha kujha bahāla kītā gi'ā sī, atē asīṁ sārē garamī vica miladē hāṁ. Garamī dē ata vica, usadē māpi'āṁ nē ākharakāra usanū mērē nāla sacāra karana tōṁ varaji'ā. Usanē mērē nāla gala kītī, bēśaka. Para ika haphatā pahilāṁ, uha alōpa hō ga'ī. Maiṁ usa nū milaṇa dā faisalā kītā, para pahilāṁ maiṁ usa dī'āṁ sahipāṭhī'āṁ nū puchi'ā ki uha kithē jāṇa sakadī hai. Unhāṁ nē kihā ki uha hara rōza sakūla jāndī hai, sabha kujha ṭhīka hai. Maiṁ ika sahipāṭhī nū āpaṇī prēmikā nū ika phōna dēṇa la'ī kihā, atē phira ika ghātaka ghaṭanā vāpara ga'ī. Usanē kihā ki mērī prēmikā mainū jāṇadī vī nahīṁ hai, atē maiṁ usa la'ī kō'ī nahīṁ, ika nazadīkī vi'akatī nahīṁ hāṁ. Phira maiṁ lagabhaga hōśa gu'ā ditī. Mērī jidagī dā aratha, mērī kisamata, mērī ika atē sirapha kihā ki maiṁ usa la'ī bilakula nahīṁ sī, atē uha mainū nahīṁ jāṇadī sī. Huṇa dūjē haphatē maiṁ isa nū āpaṇē dimāga tōṁ bāhara nahīṁ kara saki'ā. Mainū kī karanā cāhīdā hai, mainū nahīṁ patā. Jē kisē nū salāha dēṇa vica mērī madada karana dī ichā hai, tāṁ maiṁ khuśa hōvāṅgā.

Mainū bimāra laṛakē nū ti'āgaṇā pi'ā

 

#Inakāra
Mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nū dila dā daurā pi'ā atē kalīnikala mauta. Huṇa uha ika banasapatī avasathā vica hai (chōṭī cētanā dī avasathā). Asīṁ ikaṭhē nahīṁ rahidē, para iha vi'akatī mainū bahuta pi'ārā hai. Sirapha usadī māṁ atē maiṁ jāṇadē hāṁ atē uha lōka jō isa sathitī vica ā ga'ē, asīṁ unhāṁ vicōṁ kī laghē. Atē asīṁ huṇa laghadē hāṁ. Ḍākaṭarāṁ, aphasaraśāhī dī udāsīnatā, ajihē sōga vica phaisalē laiṇa dī lōṛa, sathitī dā adhi'aina karana la'ī. Jivēṁ ki asīṁ jāṇadē hāṁ, ḍākaṭara hamēśā cupa rahidē hana. Isa tōṁ ilāvā, hasapatāla vica usa nū ajihī sathitī vica li'āndā gi'ā sī ki uha ainōraikasī'ā atē bisatarē dē kārana mara gi'ā hudā, jē mainū samēṁ sira iha ahisāsa nā hudā ki usa nū ailīmaiṇṭarī bhōjana nahīṁ ditā jā rihā sī atē sānū iha nahīṁ dasi'ā gi'ā sī ki sānū bhōjana li'ā'uṇa dī zarūrata hai. Para maiṁ kisē hōra bārē likhaṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ nahīṁ karāṅgā, maiṁ nahīṁ karāṅgā. Tina dina pahilāṁ, mainū ika phaisalā laiṇā pi'ā sī ki maiṁ huṇa unhāṁ dī madada nahīṁ kara sakadā. Atē kārana iha hai ki isa samēṁ dē daurāna maiṁ āpaṇē āpa nahīṁ jāṇadā ki ika paira kithē hai, atē mērā kī itazāra hai. Maiṁ sarīraka taura tē nahīṁ kara sakadā, ki'uṅki maiṁ ḵẖuda bahuta bimāra hāṁ (hā'īparaṭainaśana, rīṛha dī haḍī nāla gabhīra samasi'āvāṁ, ādi). Purāṇī'āṁ bimārī'āṁ dā pūrā samūha. Maiṁ muśakila nāla kama kara sakadā hāṁ, jadōṁ iha caladā hō'i'ā pāsē vala jāndā hai. Ḍara ki maiṁ āpaṇē āpa ḍiga jāvāṅgā atē bāhara nahīṁ āvāṅgā. Atē maiṁ isa sathitī vica kisē dī kivēṁ madada kara sakadā hāṁ? Mērā iha matalaba hai ki kujha likhadē hana ki jadōṁ tusīṁ chaḍa rahē hō tāṁ sirapha manōvigi'ānaka taura tē baladā hai, para sarīraka taura tē nahīṁ. Iha bilakula isa tar'hāṁ nahīṁ hai. Maiṁ viśavāsa nāla kahi sakadā hāṁ ki ika dēkhabhāla karana vālā bahuta jaladī sihata gu'ā didā hai, ḵẖāsakara jē tusīṁ pahilāṁ tadarusata nahīṁ hudē. Āpaṇē āpa nū vēkhi'ā. Mērē vica dōśa dī gabhīra bhāvanā hai ki mainū pichē haṭaṇā pi'ā, para maiṁ nahīṁ kara sakadā. Sarīraka taura'tē, maiṁ nahīṁ kara sakadā.

Patī nē sāḍī bacata bēvaj'hā kharaca kītī

 

#Ikaṭhākaranā
Bahuta samāṁ pahilāṁ, mērē patī nē ika kāra kharīdī, ika kulīna kārōbārī kalāsa aisayūvī. Maiṁ kharīda dē virudha sī, ki'uṅki maiṁ ika kāra tē ḍē on sāla dī bacata karanā munāsiba samajhadā sī. Usa samēṁ, parivāra kōla ika kāra sī jō āpaṇē kamāṁ dā pūrī tar'hāṁ nāla mukābalā karadī sī, isa dē kama dē pūrē itihāsa vica kadē vī muramata dī zarūrata nahīṁ hudī sī, atē hōra 5 sālāṁ la'ī iha bilakula bēmisāla sī. Maiṁ āpaṇē patī nū āpaṇī'āṁ śakāvāṁ bārē dasi'ā, para usanē nahīṁ suṇi'ā, uha sacamuca ika"vadhī'ā kāra" cāhudā sī. Kāra kharīdī ga'ī sī, para mērā patī bīmā atē surakhi'ā praṇālī dōvāṁ bārē bahuta vilakhaṇa sī. Isa la'ī kāra aṇapachātē diśā vala bhajī. Maiṁ sacamuca bīmā atē surakhi'ā dōvāṁ'tē zōra ditā. Atē huṇa maiṁ sōcadā hāṁ ki usanē sāḍē parivāra dē ḍē a sāla dī havā nū calaṇa ditā, atē uha nārāza hai ki maiṁ usadā samarathana nahīṁ karadā. Atē mērē kōla iha vicāra hai ki maiṁ ika bahuta hī huśi'āra vi'akatī dē nāla rahidā hāṁ (isa nū naramā'ī nāla pēśa karana la'ī), atē ithōṁ taka ki usadē la'ī baci'āṁ nū janama vī ditā.

Putara apāraṭamaiṇṭa tōṁ baca gi'ā

 

#Bacajāndāhai
Asīṁ ika bāla kamarē vica ika kamarē dē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hāṁ. Uha 28 sāla dā hai. Vi'āhi'ā nahīṁ. Isa vica usanē sāḍē utē ilazāma lagā'i'ā ki usa kōla kō'ī āma ghara nahīṁ hai. Putara kama karadā hai, para bahuta ghaṭa kamā'undā hai, sirapha ika jīvaṇa la'ī kāfī hai, mulatavī karanā asabhava hai. Sāḍī vī kō'ī bacata nahīṁ hai, hālāṅki asīṁ sārī umara kama kītā hai. Mērā patī ika adhi'āpaka hai, atē maiṁ ika lā'ibrērī'ana hāṁ. Isa sāla, alaga hōṇa tōṁ bā'ada, usadē sābakā sahipāṭhī nē usa nāla caika gaṇarāja jāṇa dī pēśakaśa kītī. Mērē bēṭē dē bahuta sārē dōsata vidēśa jā kē kama tē ga'ē sana. Kujha apāraṭamaiṇṭasa la'ī pahilāṁ hī paisā kamā cukē hana. Iha dōsata tījī vāra yātarā kara rihā hai. Bēṭē nē inakāra kara ditā. Maiṁ usa nū zabaradasatī nahīṁ kara sakadā, para phira vī maiṁ parēśāna nahīṁ hō'i'ā atē kihā ki huṇa samāṁ ā rihā hai ki vaḍā hōṇā hai, atē isa apāraṭamaiṇṭa nū āpaṇī mauta dī uḍīka nahīṁ karanī cāhīdī. Bēṭā nārāza sī, huṇa mērē patī atē mainū pūrī tar'hāṁ nazara adāza karadā hai. Mērī māṁ piḍa vica rahidī hai. Ghara māṛā nahīṁ hai, para kō'ī kama nahīṁ hai. Para mērē putara nē pahilāṁ hī ika tōṁ vadha vāra iśārā kītā hai ki sānū usa ghara chaḍa dēṇā cāhīdā hai atē usa la'ī āpaṇā apāraṭamaiṇṭa khālī karanā hai. Mainū nahīṁ patā ki kivēṁ jī'uṇā hai. Bēṭā ajihā māhaula sirajadā hai ki asīṁ isa nū sahi nahīṁ sakadē atē calē ga'ē. Para maiṁ nahīṁ samajhadā ki iha imānadāra atē sahī hai - uha āpaṇī dēkhabhāla kara sakadā hai atē cāhīdā hai, atē ālasī nahīṁ hōṇā cāhīdā atē sāḍē kharacē'tē jī'uṇā cāhīdā hai. Jāṁ kī maiṁ galata hāṁ?

Mērē ghara vica patī ika bilī dī bajā'ē

 

#Bilī
Mērē patī nū naukarī tōṁ ka. Ditā gi'ā sī atē huṇa uha ka'ī dināṁ la'ī ghara baiṭhadā hai - kapi computerṭara gēmāṁ khēḍadā hai. Maiṁ thaka gi'ā hāṁ, atē ghara ika gaṛabaṛa atē dhōtē pakavānāṁ dā pahāṛa hai. Iha mainū bahuta taga karadā hai. Maiṁ cīzāṁ nū krama vica rakhaṇa dā prasatāva didā hāṁ, uha kahidā hai ki uha kala iha karēgā. Jadōṁ maiṁ kama tē hāṁ tāṁ usadē la'ī ghara dē ālē du'ālē sabha kujha karanā bihatara hai. Para śāma nū mainū uhī tasavīra miladī hai. Ālasī vi'akatī dī sēvā karadi'āṁ thaka ga'ē. Iha usadī āpaṇī galatī sī, usanē mainū sikhā'i'ā ki usanē sabha kujha khuda kītā. Maiṁ ghaṭō ghaṭa khāṇā baṇā sakadā sī. Atē sāḍē kōla ajē bacē nahīṁ hana. Jadōṁ mērē patī nū naukarī tōṁ ka. Ditā gi'ā sī, mainū ḍara sī ki uha udāsa hō jāvēgā. Usanē mainū śānta kītā, sārā dina su'ādī bhōjana chaḍi'ā, atē śāma nū bī'ara vī li'ā'i'ā. Maiṁ usanū jhiṛaki'ā nahīṁ, iha paṛhadi'āṁ ki usadā muśakala daura cala rihā sī atē usanū muśakalāṁ nahīṁ jōṛanī'āṁ cāhīdī'āṁ. Para mainū jaladī ahisāsa hō'i'ā ki usanū iha zidagī pasada ā'ī. Isa tōṁ ilāvā, maiṁ vadhī'ā paisā kamā'undā hāṁ. Para maiṁ nahīṁ cāhudā ki mērā patī ghara vica rahē. Mamī nē kihā ki mērē kōla iha ika bilī dī bajā'ē hai. Maiṁ āpaṇē āpa nū samajhadā hāṁ ki iha isa tar'hāṁ hai. Maiṁ vēkhadā hāṁ ki uha naukarī labhaṇa la'ī nahīṁ jā rihā hai. Para ghara vica isa dā kō'ī lābha nahīṁ hudā. Sahu khāṇā kō'ī vikalapa nahīṁ hai. Samajhadāra tarīkē nāla nahīṁ samajhadā, aparādha laindā hai. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Maiṁ isa tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Ika dōsata nē āpaṇī sasa nū śikā'ita karana dī salāha ditī. Para maiṁ usa nū basa isa tarāṁ nahīṁ bulā sakadā. Ākhirakāra, sasa āpaṇē āpa jāṇadī hai ki uha ika sāla pahilāṁ tōṁ kama nahīṁ kara rihā. Mahisūsa hudā hai ki maiṁ usa nū śāmala karadā hāṁ. Hō sakadā hai ki maiṁ isa sabha tōṁ thaka jāṇa dī uḍīka karāṁ?

Maiṁ āpaṇē patī la'ī maujūda nahīṁ hāṁ

 

#Maujūdahai
Maiṁ 37 sālāṁ dā hāṁ, atē mērā patī 39 sālāṁ dā hai. Sāḍē dō chōṭē bacē hana. Asīṁ 20 sālāṁ tōṁ ikaṭhē hāṁ. Mērā patī dō mahīni'āṁ taka mērē nāla gala nahīṁ karadā, atē nāla hī isa kahāṇī dā lēkhaka. Atē iha pahilī vāra nahīṁ hai. Aṇadēkhī isa tatha dē kārana hō'ī ki maiṁ usadī kharīdadārī la'ī ālōcanā kītī, mērī rā'ē vica, bēlōṛī'āṁ cīzāṁ. Para kujha pala hōṇa tōṁ pahilāṁ jadōṁ uha inhāṁ rājāṁ vica pai gi'ā atē bināṁ kisē vaj'hā dē maiṁ samajhadā hāṁ. Sārā dina uha jhūṭha bōladā hai atē phōna nū vēkhadā hai. Uha mahāmmārī dē kārana āpaṇī naukarī tōṁ hatha dhō baiṭhā hai atē kō'ī navāṁ nahīṁ labha rihā hai. Uha kahidā hai ki usanū kisē riśatēdārī dī kō'ī tuka nahīṁ hai. Usē samēṁ, maiṁ āpaṇē āpa tē sabha kujha rakhadā hāṁ - ghara, bacē, maiṁ kama karadā hāṁ. Asīṁ āpaṇē ghara vica rahidē hāṁ, mērī cagī sikhi'ā hai, maiṁ ajē vī paṛhā'ī kara rihā hāṁ. Usa kōla kō'ī nahīṁ hai. Maiṁ kadē vī kisē cīja dī cāhata nahīṁ kītī, maiṁ ḍarā'īvara vajōṁ kama kītā. Uha jāṇadā hai ki sabha kujha āpaṇē hathāṁ nāla kivēṁ karanā hai, para iha hathōṁ bāhara karadā hai. Isa tatha dē bāvajūda ki ghara nāla kama karanā - jithē vī tusīṁ dēkhōgē. Maiṁ usa la'ī maujūda nahīṁ hāṁ. Kō'ī satikāra, kō'ī dhi'āna nahīṁ - uha mainū salāma vī nahīṁ karadā. Śā'ida, kō'ī kahēgā, uha kahidē hana, tusīṁ inē sālāṁ taka isa tar'hāṁ kivēṁ jī sakadē hō, atē ithōṁ taka ki baci'āṁ nū janama vī dē sakadē hō. Māsōcizama atē savai-māṇa dī pūrī ghāṭa? Mērī javānī vica, maiṁ ajē vī kisē cīza dī umīda kara rihā sī, phira iha chaḍaṇā ḍarā'uṇā sī, bacē dubārā. Iha isa tarāṁ caladā hai.

Huṇa mainū patā hai ki būmaraga kī hai

 

#Būmaraiṅga
Huṇa mērē parivāra dā bahuta taṇā'a atē taṇā'a vālā riśatā hai. Ajihā lagadā hai ki musībata ḵẖatama hō ga'ī hai, para kisē kārana karakē iha ṭhīka nahīṁ hō'i'ā. Maiṁ pi'āra kītē bināṁ vi'āha karavā li'ā. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki vi'āha tōṁ ika hafatā pahilāṁ, maiṁ ika hōra nū mili'ā. Hōra nāla kujha nahīṁ sī, para dila pāgala hō gi'ā. Natījē vajōṁ, maiṁ “sahī kama” kītā, vi'āha karavā li'ā, āpaṇē patī pratī vafādāra rihā, para āpaṇī cōṇa bārē mainū śaka sī. Vi'āha vica, mūrakhatā dē kārana, usanē ka'ī gabhīra galatī'āṁ kītī'āṁ, jihaṛī'āṁ usadā patī zāhara nahīṁ kara sakadā. Maiṁ āpaṇē patī dā upanāma nahīṁ li'ā atē bināṁ patī dē āpaṇē putara nū bapatisamā ditā. Mērā dōsata, jisa nāla mērā patī nafarata karadā hai, dēvatā baṇa gi'ā. Usa samēṁ mērē patī atē mērē vica matabhēda sana. Atē huṇa, 15 sālāṁ bā'ada, sabha kujha collaphi jāndā hai. Mainū nahīṁ patā ki iha kī hai. Hisāba, būmaraga jāṁ karamā? Patī nū ika hōra nāla pi'āra hō gi'ā. Unhāṁ dā kō'ī sabadha nahīṁ sī, maiṁ iha jāṇadā hāṁ, para, phira vī, usadā patī usa nāla pi'āra kara gi'ā atē uha hara cīza vica usa la'ī ika ādaraśa hai. Maiṁ huṇa usa la'ī nirāśā atē ġalatī hāṁ. Uha kahidā hai ki śikā'itāṁ lagha ga'ī'āṁ hana, para dāga bākī hana. Atē iha aja dā dina hai. Vi'āha dē sālāṁ daurāna maiṁ āpaṇē patī nāla pi'āra kara ga'ī. Para zāhara hai ki usa la'ī mērī nāpasada atē mērī'āṁ galatī'āṁ nū mērā patī māpha nahīṁ kara sakadā. Iha sabha usa dē pi'āra nū māra ditā. Asīṁ ajē vī ikaṭhē hāṁ, riśatē'tē kama karana dī kōśiśa kara rahē hāṁ, isanū bacā'uṇa dī kōśiśa kara rahē hāṁ, para mainū ḍara hai ki iha ika guma ga'ī laṛā'ī hai. Maiṁ āpaṇē patī dī'āṁ akhāṁ vica afasōsa, darada atē udāsī vēkha rihā hāṁ. Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki maiṁ iha sabha kujha āpaṇē āpa kītā hai, jō ki maiṁ khuda usa nāla kītā sī, jisadā maiṁ bhugatāna karadā hāṁ. Para maiṁ ajē vī umīda karadā hāṁ ki sabha kujha sathira atē vāpasa ā sakadā hai. Atē mērē patī nū usadī'āṁ navī'āṁ akhāṁ vica vēkhaṇā mērē la'ī bahuta hardkhā atē dukhadā'ī hai. Maiṁ mūrakha sī atē pūrī tar'hāṁ samajha nahīṁ ā'i'ā ki mērā patī mainū kinā pi'āra karadā hai, atē kisa nazara nāla usanē mainū vēkhi'ā. Atē huṇa…

Sāḍē bēṭē dī laṛakī pratī patī dā ajība rava'ī'ā

 

#Ajība
Mērā patī sāḍē laṛakē dī prēmikā vala bahuta zi'ādā dhi'āna didā hai. Uha adālata nū pi'āra karadā hai atē usa nāla bahuta phalaraṭa karadā hai. Uha milaṇa la'ī ā sakadī hai jē usadā putara kama tē hai atē usa nū āpaṇē dōsata dē dācā vikhē jāṇa atē usa dē bagīcē nū vēkhaṇa la'ī bulā'undā hai. Uha mainū dasē bināṁ cupa cāpa gharōṁ alōpa hō gi'ā. Uha kahidā hai ki uha ikalē yātarā kara rihā sī, phira patā cali'ā ki uha āpaṇē putara dī prēmikā dē nāla sī. Mainū iha pasada nahīṁ hai. Maiṁ tuhānū kahidā hāṁ ki iha hōra nā karō, para mērē patī nē iha nahīṁ suṇi'ā. Javāna, khuśa karana dī kōśiśa kara rihā hai, chōṭī'āṁ chōṭī'āṁ cīzāṁ utē vī mērē nāla bahisa kara rihā hai. Para ika laṛakī nāla uha sahī, satikāra yōga hai, uha āpaṇē āpa nū pēśa karana la'ī ti'āra hai. Usanē isa vica ajihā kujha nahīṁ vēkhi'ā. Para mainū iha pasada nahīṁ hai. Mērē nāla uha vakharā hai. Usanū kivēṁ samajhāvāṁ ki ajihā nahīṁ hōṇā cāhīdā, mainū nahīṁ patā. Ākharakāra, usa du'ārā pahila kītī ga'ī. Atē uha mērē nāla mukābalā kara rihā pratīta hudā hai, sāḍē vicōṁ kihaṛā zidagī vica bihatara hai. Āpaṇī māṁ nū iha sābata karanā ki uha bihatara hai, atē sacamuca sāri'āṁ la'ī. Atē isa tarāṁ varatā'ō karanā mūrakha hai. Sāri'āṁ dē sāhamaṇē, uha pi'ārā hai, para ghara vica uha āpaṇē āpa nū āpaṇī sārī"śāna" vica dikhā'undā hai. Kī womenratāṁ pratī usadā pi'āra usa dē grē vālāṁ taka rahēgā?

Maiṁ ika ajība sathitī vica ā gi'ā

 

#Sathitī
Kī tuhāḍē kōla kadē ajība sathitī'āṁ ā'ī'āṁ hana jō unhāṁ dī mūrakhatā atē isa dē nāla rukhā baṇana dī ayōgatā vica hairāna hudī'āṁ hana atē tusīṁ isa nū jaladī ṭhīka karana la'ī agē vadhadē hō? Hāla hī vica mērē nāla iha vāpari'ā hai. Maiṁ rī'ala asaṭēṭa ējaṭa vajōṁ kama karadā hāṁ. Śāmīṁ chē vajē ika womanrata nē savētalāṇā nū ā kē dō kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa dēkhaṇa la'ī bulā'i'ā. Maiṁ ā'i'ā, ika 45 sālāṁ dī womanrata lagabhaga 13 sāla dī ika kuṛī nāla ā'ī. Asīṁ dēkhaṇā śurū kara ditā. Mērī dhī nē acānaka mainū bulā'i'ā. Maiṁ kihā ki maiṁ vi'asata hāṁ atē ḍisakanaikaṭa hō gi'ā hāṁ. Phira mērī māṁ nē kisē kārana karakē bulā'i'ā. Mērī kāla cupa sī, iha sirapha camaki'ā, maiṁ pahilāṁ hī javāba ditā sī ki maiṁ vāpasa kāla karāṅgā atē jaladī isa nū chaḍa dēvāṅgā. Sabha kujha vēkhaṇa tōṁ bā'ada, uha calē ga'ē. Asīṁ makāna mālaka nāla isa bārē gala karana la'ī rahē ki jē unhāṁ nē puchi'ā tāṁ kinī ku manaṇā hai. Acānaka dō miṭa bā'ada unhāṁ nē dasataka ditī. Unhāṁ nē isanū khōl'hi'ā, atē iha uha lōka hana jinhāṁ nē apāraṭamaiṇṭa nū vēkhi'ā. Asīṁ musakarā'undi'āṁ hōsaṭēsa nāla nigāha mārī. Maiṁ sōci'ā ki śā'ida sabha kujha unhāṁ la'ī.̔Ukavāṁ hai, atē huṇa asīṁ kīmata'tē saudēbāzī karāṅgē. Atē saidrata nē kihā: “Kī asīṁ ailīnā nāla gala kara sakadē hāṁ? Usanū bāhara pravēśa du'āra vica jāṇā cāhīdā hai. ” Asīṁ ika dūjē nū phira vēkhi'ā, maiṁ bāhara gi'ā, hōsaṭēsa nē daravāzā bada kara ditā. Pravēśa du'āra dē bāhara jāndē hō'ē maiṁ sōci'ā - "mērē nāla saudā ki'uṁ karī'ē, phira apāraṭamaiṇṭa vica dākhala hōvō atē hōsaṭēsa nāla saudēbāzī karō." Maiṁ musakarāhaṭa nāla khaṛhā hāṁ atē sārē cagē, sārē dhi'āna vica ā'uṇa dī umīda karadā hāṁ. Smrata nē musakarā'undē hō'ē kihā: “Maiṁ nahīṁ jāṇadī ki kithōṁ śurū karāṁ, para tusīṁ śā'ida sōci'ā sī ki ailēnā mainū nazara nahīṁ āvēgī, para maiṁ dēkhi'ā, para maiṁ kisē tar'hāṁ ulajhaṇa vica sī. Para jadōṁ asīṁ calē ga'ē, mērī dhī nē mainū uhī kihā, atē mainū huṇa kō'ī śaka nahīṁ ki tuhānū iha praśana puchaṇa dī zarūrata hai. Tusīṁ, ailīnā, cupītē sāḍī tasavīra ki'uṁ la'ī? Atē sabha tōṁ mahatavapūrana, kisa la'ī? Mērī'āṁ akhāṁ aṇa'ichata cauṛī'āṁ hō ga'ī'āṁ, mērā jabāṛā isa praśana nāla suna hō gi'ā: "Kī?" Maiṁ thōṛā jhijaki'ā atē āpaṇē phōna nū vēkhaṇa laga pi'ā atē āpaṇē hathāṁ vica badali'ā, phira javāba ditā: “Mainū iha ki'uṁ karanā cāhīdā hai, mainū samajha nahīṁ ā rihā? Maiṁ tuhāḍī tasavīra nahīṁ la'ī, śā'ida maiṁ galatī nāla kalika kara ditā. Uha śānta nahīṁ hō'ī, usanē kihā: “Mainū tuhāḍē bahāni'āṁ dī lōṛa nahīṁ, ailēnā. Maiṁ tuhānū puchadā hāṁ, tusīṁ mainū āpaṇī dhī nāla phōṭō'āṁ ki'uṁ khicī'āṁ? Mainū javāba davō! Asīṁ kadē ajihī cīja dā sāmhaṇā nahīṁ kītā jisa nāla sāḍī bahuta tasavīrāṁ khicī'āṁ jāndī'āṁ hana, ḵẖāsakara ki'uṅki sānū tuhāḍē tōṁ umīda nahīṁ sī. Tuhānū isa dī ki'uṁ lōṛa hai, maiṁ nahīṁ samajha rihā! " Maiṁ javāba ditā: “Maiṁ tuhāḍā phōṭō nahīṁ li'ā, ithē phōna dī'āṁ gailarī vica mērī'āṁ ākharī phōṭō'āṁ hana, tusīṁ uthē nahīṁ hō”. Usanē mērā fōna li'ā atē mērī'āṁ phōṭō'āṁ tē chāpa ditī, uha sabha labha rahī sī, para phōna ditā. Usanē javāba ditā: “Mainū nahīṁ patā ki tusīṁ sāḍī'āṁ phōṭō'āṁ ki'uṁ la'ī'āṁ. Mērī dhī atē mainū yakīna hai ki iha sī. Jē iha mainū ikalā lagadā sī, maiṁ phira vī isa tē viśavāsa karāṅgā, para asīṁ dōvāṁ nē isa nū vēkha li'ā. Tusīṁ unhāṁ nū bacā'i'ā, tāṁ kitē hōra! Maiṁ isa nū nahīṁ chaḍāṅgā atē maiṁ śikā'ita karāṅgā ki iha kithē hōṇā cāhīdā hai, kī tusīṁ mainū suṇadē hō, kī tusīṁ sabha kujha samajhadē hō? " Maiṁ javāba ditā: "Maiṁ tuhānū phōṭō'āṁ nahīṁ khicadā, iha pahilāṁ hī kāfī hai!" Maiṁ unhāṁ vala mūha phēri'ā atē turata apāraṭamaiṇṭa'tē asamāna tarīkē nāla dasataka dēṇī śurū kītī tāṁ ki apāraṭamaiṇṭa dā vikarētā isa nū turata mērē la'ī khōl'ha dēvē. Uha kujha kahidī rahī, maiṁ kihā: "Hara kō'ī, alavidā!" Atē tēzī nāla daravāzē'tē nā'arēbāzī. Maiṁ ika hatha nāla daravāzē dē haiṇḍala tē pakaṛi'ā, atē dūjē nāla isa hairānī dē kārana kisē kārana mērā khulā mūha bada kara ditā, āpaṇī'āṁ akhāṁ cauṛī'āṁ kara ditī'āṁ. Makāna mālaka musakarā'i'ā: "Achā, uthē kī hai, uha kinī saudēbāzī cāhudē hana?" Maiṁ javāba ditā: "Kō'ī saudēbāzī nahīṁ, uha pāgala hana!" Maiṁ unhāṁ nū unhāṁ dē dā'avi'āṁ bārē sakhēpa vica sabha kujha samajhā'i'ā, atē usanē kihā ki tusīṁ unhāṁ bārē iha nahīṁ kahi sakadē, uha bahuta vadhī'ā kapaṛē pā'ē hō'ē hana. Hāṁ, ajība hai. Kisē kārana karakē maiṁ ajē vī sadamē vica hāṁ. Kī mainū unhāṁ tōṁ samana dī umīda karanī cāhīdī hai? Mainū kivēṁ sābata karanā hai ki maiṁ phōṭō'āṁ nahīṁ khicī'āṁ?

Mērā patī mainū īrakhā karadā hai

 

#Īrakhā
Usadē patī dē nāla paja sālāṁ la'ī. Riśatā hamēśā sadhāraṇa rihā hai. Para hāla hī vica sabha kujha badala gi'ā hai. Uha inī dēra pahilāṁ ika navīṁ naukarī vica kama kara rihā hai. Uha ajē vī bahuta kujha nahīṁ jāṇadī, usanū hamēśāṁ purasakāra nahīṁ miladā. Uha āpaṇē kairī'ara dē śurū'ātī bidū'tē hai. Uha kāfī paisē kamā'undā hai, vadhērē jāṁ ghaṭa cagī jidagī la'ī kāfī. Atē maiṁ pahilāṁ hī prabadhakī sathitī vica hāṁ. Huṇa maiṁ ajē vī sudhāra rihā hāṁ, maiṁ ḵẖuśī la'ī kama karadā hāṁ. Mainū āpaṇī naukarī pasada hai atē isa'tē bahuta sārā samāṁ batīta karadā hāṁ. Isa tōṁ ilāvā maiṁ āpaṇī'āṁ sārī'āṁ ichāvāṁ dā bhugatāna āpaṇē āpa karadā hāṁ. Aḍaravī'ara atē mainiki'ara la'ī mērē patī tōṁ paisē dī bhīkha magaṇā - maiṁ iha kalapanā vī nahīṁ kara sakadā. Iha mērī izata dē hēṭhāṁ hai. Atē phira usanē kahiṇā śurū kītā ki maiṁ bahuta zi'ādā kama karadā hāṁ. Pahilāṁ, sirapha gala karō, para huṇa śikā'itāṁ atē lagabhaga rōzānā ghuṭālē, jhagaṛē atē cīkaṇī'āṁ śurū hō ga'ī'āṁ hana. Isa tatha dē ilāvā ki kama mērī dukāna hai, iha mērē parivāra la'ī vadhī'ā paisā kamā'uṇa dā ika sādhana vī hai. Para usanū dhi'āna dī zarūrata hai. Kama bārē usadā mana kivēṁ badali'ā jāvē? Ākharakāra, riśatē dī śurū'āta vica, maiṁ ika varakōlika sī. Kī hāla hī vica badali'ā hai, mainū samajha nahīṁ ā rihā. Jivēṁ uha mērī saphalatā dē virudha hai. Ika dōsata kahidā hai ki ādamī unhāṁ nālōṁ zi'ādā saphala patanī'āṁ pasada nahīṁ karadē. Atē jē maiṁ vi'āha karavā'uṇā cāhudā hāṁ, mainū naukarī'āṁ badalaṇī'āṁ paiṇagī'āṁ. Maiṁ usa dī salāha tōṁ hairāna hāṁ. Kī tusīṁ ajē vī ika gharēlū iferata baṇa sakadē hō? Kauṇa āpaṇē patī nū vikāsa atē kairī'ara baṇā'uṇa tōṁ rōkadā hai! Maiṁ kadē nahīṁ sōci'ā sī ki uha mērē nāla īrakhā karēgā. Jāṁ kī iha marada kapalaikasāṁ hana?

Isa tar'hāṁ mērē patī nē mērē nāla dēśadhrōha dā badalā li'ā

 

#Vāpasaadākītā
Mērā dhōkhā udōṁ hō'i'ā jadōṁ mērē patī atē maiṁ basa ḍēṭiga kara rahē sī. Sāḍī usa nāla bahuta laṛā'ī hō'ī atē maiṁ nārāza hō kē āpaṇē dōsatāṁ nāla samārōha la'ī gi'ā. Sahēlī'āṁ tōṁ ilāvā, uthē muḍē vī sana. Samārōha tōṁ bā'ada, asīṁ taṭa dē nāla calē. Asīṁ śarāba pītī atē akhīra vica maiṁ savērē ika hōra aṇajāṇa vi'akatī nāla bisatarē tē jāgi'ā. Usa samēṁ, maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī nāla vakha hō gi'ā, atē akhīra vica maiṁ usanū sabha kujha dasi'ā. Mainū nahīṁ patā ki uha isa vicōṁ kivēṁ laghi'ā. Chē mahīni'āṁ bā'ada, asīṁ usa nāla dubārā mila ga'ē. Dōvāṁ nē bahuta viśalēśaṇa kītā atē mahisūsa kītā ki asīṁ ika dūjē nū pi'āra karadē hāṁ. Phira mīṭigāṁ atē jagalī īrakhā dā ika hōra sāla sī. Usadē patī tōṁ nārāzagī, atē vi'āha tōṁ bā'ada. Jivēṁ ki iha hamēśā mainū lagadā sī, khuśahāla parivāraka zidagī. Sāḍē tina bacē hana, vi'āha mazabūta ​​atē pi'ārā sī, maiṁ hamēśāṁ ajihā sōci'ā. Para zāhara hai ki sabha kujha asānī nāla nahīṁ cali'ā. Śābadika taura tē pichalē sāla dē ata tē, sāḍē kōla ika bahuta vaḍā ṭakarā'a hō'i'ā sī, atē mērē patī nē uvēṁ kītā jivēṁ maiṁ 15 sāla pahilāṁ kītā sī. Uha basa cali'ā gi'ā, daravājā khaṛakā'undā hō'i'ā āpaṇē āpa nū dūjē pāsōṁ pūrī tar'hāṁ pāṛa ditā. Uha kama tōṁ ika sāthī hai. Usadā vi'āha ṭuṭadā jā rihā hai, usadā patī dūsarē la'ī calā gi'ā. Atē isa la'ī mērā patī usa nāla dō dina rihā atē amalī taura'tē usa dē bisatarē tōṁ bāhara nahīṁ ā'i'ā. Sabha kujha mūrakhatā nāla pragaṭa hō'i'ā sī. Uha paravāra nū vāpasa parata ā'i'ā, para turata kihā ki usanū dōśī mahisūsa nahīṁ hō'i'ā, uha mu'āphī magaṇa vālā nahīṁ sī, atē usanē iha vī kihā ki huṇa asīṁ chaḍa ditē hāṁ. Usa nē mērē dhōkhē nū kadē nahīṁ bhuli'ā atē bhuli'ā. Huṇa asīṁ ikaṭhē rahidē hāṁ, para sabadha hōra ḍūghē hō ga'ē hana. Mērē patī nū mērē la'ī ika kisama dī nāpasada hai. Uha dōśī hai, para usadī pūrī dikha tōṁ iha sapaśaṭa hai ki uha mainū dōśī manadā hai atē uha mērē nāla hai, isa nū narama, asahija atē kōjhā rakhaṇa la'ī. Maiṁ uha sabha kujha nahīṁ samajha sakadā jō hō rihā hai. 15 Sālāṁ tōṁ sabha kujha cagā atē sihatamada rihā, atē huṇa maiṁ acānaka āpaṇē viśavāsaghāta nū yāda kītā, isa nū ucita ṭhahirā'i'ā atē usadē ciharē nū mērē tōṁ dūra kara ditā. Huṇa isa sabha nāla kī karanā hai, mainū nahīṁ patā. Maiṁ usanū ika tōṁ bā'ada ika nāpasada vī karadā hāṁ, para maiṁ samajhadā hāṁ ki iha asala vica mērī galatī hai. Maiṁ āpaṇē riśatē'tē āpaṇē āpa' tē kama karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Mainū bahuta ahisāsa hō'i'ā, para uha kujha vī badalaṇa dī kōśiśa nahīṁ karadā. Kī kujha ṭhīka karana dī kōśiśa karana dā kō'ī matalaba hai jāṁ iha pahilāṁ hī khatama hō gi'ā hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/