Māṁ dī ichā

 

#Ichā
Maiṁ āpaṇē patī atē usadī māṁ dē vicakāra sabadhāṁ bārē kahāṇī dē lēkhaka vajōṁ vī kītā sī. Atē isa tar'hāṁ isadā ata hō'i'ā. Vi'āha tōṁ pahilāṁ hī maiṁ jāṇadā sī ki mērē patī (sābakā) nē labē samēṁ tōṁ āpaṇī māṁ nāla galabāta nahīṁ kītī sī atē usanū pi'āra nahīṁ kītā sī. Jadōṁ sāḍā vi'āha hō'i'ā, maiṁ phira vī sāḍī jāṇa-pachāṇa karā'uṇa la'ī kihā. Usanē labē samēṁ tōṁ inakāra kara ditā, para maiṁ zōra dē kē kihā ki ika dina usanē hāra mana la'ī. Usanē sānū ika dūjē nāla jāṇa-pachāṇa karā'ī, para cētāvanī ditī ki uha phira vī usa nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā atē nahīṁ karēgā. Usadī māṁ ika bahuta hī sudara atē suhāvaṇī berata nikalī. Para pahilāṁ uha sāḍī phērī bārē citata sī. Usanē turata mainū dasi'ā ki huṇa uha āpaṇē ikalautē putara nālōṁ āpaṇē maujūdā patī dē baci'āṁ dē nazadīka hai. Para bā'ada vica asīṁ usa nāla cagī tar'hāṁ galabāta karana laga pa'ē, atē maiṁ unhāṁ nū nēṛē li'ā'uṇa dī'āṁ kōśiśāṁ karanī'āṁ śurū kara ditī'āṁ. Kisē vī vica patī. Atē hara cīja mainū khu'ā'undī hai. Atē huṇa iha niraṇā'ika kadama cukaṇa tōṁ pahilāṁ atē mērē patī dī māṁ nū mērē janamadina tē bulā'uṇa la'ī kāfī labā samāṁ laga gi'ā sī. Uha ā'uṇa la'ī rāzī hō ga'ī, para uha bahuta citata sī ki usadā putara kivēṁ vivahāra karēgā. Patī ā'uṇa tē sajama nāla pēśa ā'i'ā atē śāma cagī calī, atē usadī māṁ khuśa sī atē usanē mainū dasi'ā ki uha huṇa āpaṇē putara dē nēṛē hōṇa dī umīda kara sakadī hai. Atē mērē patī dē janamadina la'ī, maiṁ dubārā usa dī māṁ nū bulā'i'ā. Uha mēlē dī ti'ārī ti'āra karana vica mērī madada karana la'ī jaladī pahucī atē āpaṇē putara nāla atama mēla-milāpa dī umīda vica ucī ātamā vica sī. Hara kō'ī jaśana'tē masatī kara rihā sī. Mainū khuśī sī ki huṇa mērē riśatēdārāṁ dē riśatē sudhara jāṇagē. Mainū yakīna sī jadōṁ patī dī māṁ tōṁ vadhā'ī'āṁ dī vārī ā'ī, tāṁ uha khaṛhē hō'ē atē bahuta labē samēṁ la'ī bōli'ā. Usanē khuśahāla yādāṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ, nighī ichāvāṁ kahī'āṁ, jisa vica śāmala hai ki jinē jaladī hō sakē sāḍē bacē hōṇa. Akhīra vica, usanē agē kihā ki uha āpaṇē pōtē-pōtī'āṁ dī dēkhabhāla karana vica khuśa hō'ēgī, uha unhāṁ nāla lagātāra ṭika karana la'ī ti'āra sī. Atē phira acānaka patī, jō usa samēṁ pahilāṁ hī śarābī hō cukā sī, chāla māra gi'ā atē ailāna kara ditā ki uha āpaṇē baci'āṁ nū āpaṇī zidagī vica kadē nahīṁ saumpēgā! Phēra uha ucī āvāza vica sabha dē sāhamaṇē usadā apamāna karana lagā. Phira māṁ āpaṇē bēṭē nū cīkadī hō'ī chētī nāla turana lagī ki uha usa nū hōra nahīṁ jāṇanā cāhudī atē ichā kītī ki uha kadē pitā nahīṁ baṇa sakadā! Phira maiṁ kivēṁ citata sī ki maiṁ iha sabha śurū kītā. Publiclyrata nū janataka taura'tē apamānita kītā gi'ā sī, atē iha sabha mērē kārana hō'i'ā. Kisa nē mainū isa riśatē vica ā'uṇa la'ī kihā? Mērē patī dī māṁ nē kadē vī mērī kāla dā javāba nahīṁ ditā. Iha uha hai jō bahuta zi'ādā pahila karadā hai. Tarīkē nāla, vi'āha dē 7 sālāṁ tōṁ, mērē patī atē mērē bacē nahīṁ hō'ē. Atē talāka tōṁ bā'ada, asīṁ ajē vī māṁ-bāpa nahīṁ baṇē hāṁ. Kauṇa jāṇadā hai, śā'ida usadī māṁ dī ichā pūrī hō'ī?

Patī āpaṇē māpi'āṁ nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā

 

#Patī
Maiṁ ika kahāṇī vica ika vāra ika ṭipaṇī likhī jisa vica ika bālaga putara āpaṇī māṁ nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā, para sathitī nahīṁ badalī. Mērā patī hai atē mērē ajē bacē nahīṁ hana. Asīṁ rahidē hāṁ, mērē apāraṭamaiṇṭa vica muramata karadē hāṁ. Mērē māpi'āṁ nē iha mainū ika bacapana vica ditā sī (maiṁ khuśakisamata hāṁ, kō'ī kahi sakadā hai, nabēvaśa dē akhīra vica rāja tōṁ kujha apāraṭamaiṇṭa prāpata karana la'ī). Pairalala vica, jadōṁ asīṁ kirā'ē'tē rahidē hāṁ. Mērē māpē muramata tōṁ lai kē kisē bacē dī kalapanātamaka sahā'itā taka hara cīza vica sahā'itā karadē hana (asīṁ muramata nū pūrā karāṅgē atē isa mudē tē vāpasa āvāṅgē). Sahurā, uha tāṁ hana hī. Iha sabha hai. Dō putara. Ika (sabha tōṁ vaḍē) dī hara cīza vica madada kītī ga'ī: Unhāṁ nē apāraṭamaiṇṭa ditī, unhāṁ nē makāna dī usārī la'ī adhī rakama ditī, unhāṁ nē parivāra nū caladē samēṁ rakhi'ā jadōṁ taka usa nū naukarī nahīṁ mila jāndī (takarībana dō sāla). Dūjē putara (sabha tōṁ chōṭē, mērē patī) dī kisē vī tar'hāṁ dī madada nahīṁ kītī ga'ī. Ika la'ī kāfī hai, para dūjē la'ī nahīṁ. Dara'asala, iha sārā mā mousesa kisa nāla, kisa nū, kadōṁ atē kivēṁ sahā'itā karadā hai, nāla ulajhadā hai, mērē la'ī iha bilakula dilacasapa nahīṁ hai. Sasa nū giṇana la'ī kujha vī nahīṁ hai. Atē mainū bacē dē janama tōṁ bā'ada sabha tōṁ pahilāṁ āpaṇē māpi'āṁ atē mērē patī dī madada dī lōṛa sī. Atē phira, bilakula bhautika - badalāva karana la'ī, dēkhabhāla karana la'ī, saira karō atē agē sūcī dē hēṭhāṁ). Maiṁ āpaṇē āpa paisē baṇā'undā hāṁ, mainū kisē hōra dī zarūrata nahīṁ hai. Samasi'ā iha hai ki patī unhāṁ nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā. Hara vāra jadōṁ maiṁ śābadika taura'tē usa nū usadē māpi'āṁ nāla milaṇa la'ī zabaradasatī ghara tōṁ bāhara dhakadā hāṁ (asīṁ gu'āṁ neighboringī śahirāṁ vica rahidē hāṁ, phōrasa tōṁ 2 ghaṭē dūra). Pitā jī ika zālama atē tānāśāha hai. Bahuta ucā atē niyataraṇa tōṁ bāhara. Ucī āvāza vica, apamānajanaka. Usa kōla ika bahuta hī asānī nāla utējita pātara hai, para caladā āsāna. Māṁ vadha prabhāvaśālī atē sadīvī bimāra dī śrēṇī tōṁ. Usē samēṁ, uha sapaśaṭa taura'tē ḍākaṭarāṁ kōla nahīṁ jāndā. Āma taura'tē, ghara dī sathitī muśakala hai. Sapaśaṭa taura tē, uthē naitika taura tē hōṇā muśakala hai. Māṁ cīkadī hai, pitā cīkadā hai. Āpaṇē nāla chōṭē putara dī sadīvī tulanā bā'ada dē pakha vica nahīṁ hai (iha hāsōhīṇī gala ā'undī hai). Maiṁ, asala vica, usa samēṁ ika vi'akatī nāla bilakula ajanabī, pahilī mulākāta vica dasi'ā gi'ā sī ki “iha adhā ghara - camakadāra, sāpha atē ārāmadā'ika - mērā hai, atē dūjā adhā, jō khaḍarāṁ varagā hai, maiṁ iha nahīṁ dasāṅgā ki kisa dā, bāġa bārē uhī “. Iha sasa dā sakēta sī padāratha sahā'itā? Sasa-sahurē nē isa bārē gala karanī śurū kara ditī ki kirā'ē'tē rahiṇā sāḍē la'ī ucita nahīṁ sī, iha ika apāraṭamaiṇṭa bārē sōcaṇa dā vēlā sī atē unhāṁ nē sānū mālaka dē mō shoulderē tōṁ lagabhaga 200 hazāra rūbala (ika tina mazilā imārata vica śahira dē bāharavāra ika bairaka) la'ī ika apāraṭamaiṇṭa mili'ā. Unhāṁ dī hara phērī taṇā'apūrana hudī hai. Uha energyrajā piśāca varagē hana, imānadārī nāla, kisē kisama dā dahiśata. Phira asīṁ kujha dināṁ la'ī ravānā hudē hāṁ. Āma taura'tē, maiṁ samajhadā hāṁ ki mērē patī la'ī uthē muśakala hai. Maiṁ samajhadā hāṁ ki uha sacāra ki'uṁ bada karanā cāhudā hai. Para maiṁ iha āpaṇē dimāga vica nahīṁ lagā sakadā. Mērē la'ī, iha jagalīpana hai. Mērā manaṇā hai ki pōtē-pōtī'āṁ nū hara sabhava dādā-dādī hōṇē cāhīdē hana. Māpi'āṁ nāla galabāta karanā kō'ī vikalapa nahīṁ hudā. Iha hōṇā cāhīdā hai. Dūjē pāsē, usa la'ī unhāṁ nāla galabāta karanā muśakala hai. Hara vāra jadōṁ maiṁ usanū karadā hāṁ. Khaira, maiṁ dōśī mahisūsa karadā hāṁ. Iha mērē nāla sī ki mērē patī nē māpi'āṁ dē āpaṇē pratī isa vatīrē nū sahiṇā bada kara ditā. Mērē māpi'āṁ nāla āpaṇā riśatā jāṁ kujha hōra vēkhi'ā. Maiṁ usa dē māpi'āṁ dē sāhamaṇē kisē tar'hāṁ bēcaina hāṁ. Jadōṁ uha mērē nāla mulākāta karana lagā, tāṁ haulī haulī unhāṁ nāla sacāra zīrō taka ghaṭa jāndā hai. Mērā patī tīha sālāṁ dā hai, atē maiṁ lagabhaga uhī hāṁ. Itaphākana, iha ika hōra kārana hai ki maiṁ usadē māṁ-pi'ō dē sāhamaṇē āpaṇē āpa nū asahija mahisūsa karadā hāṁ. Ākharakāra, unhāṁ dī umara pahilāṁ hī riṭā'iramaiṇṭa dērī nāla hai. Ikalē hōṇā muśakala hōvēgā. Vaḍā bēṭā zi'ādā galabāta nahīṁ karadā. Usadā āpaṇā āpaṇā kama hai, āpaṇā parivāra hai, atē usadī patanī unhāṁ nāla nafarata karadī hai. Mērā apāraṭamaiṇṭa kisē hōra śahira vica sathita hai, mērē māpi'āṁ tōṁ bahuta dūra nahīṁ, isa la'ī uha niśacata rūpa vica mērā pi'āra atē sahā'itā prāpata karanagē (mērē patī tōṁ ilāvā). Para mērē sahurē la'ī, mainū nahīṁ patā. Unhāṁ kōla jāṇa la'ī ika dina lavēgā. Isa la'ī maiṁ sōcadā hāṁ ki kī karanā hai. Dakhala'adāzī nā karō, vā'adā nahīṁ karanā cāhudē, ṭhīka hai? Dakhala? Muramata dā kama pūrā karanā, bāhara jāṇā atē āpaṇē patī dē riśatēdārāṁ vala dhi'āna nahīṁ dēṇā? Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Sā'īṭa dē pi'ārē vizaṭara, maiṁ bāharī driśa atē salāha dī maga karadā hāṁ.

Maiṁ āpaṇī sasa dē apāraṭamaiṇṭa vica mālakaṇa vāṅga nahīṁ mahisūsa karadā

 

#Hōsaṭēsa
Maiṁ adhikārata taura tē 2 sāla vi'āha karavā'ē hana, mērā ika bacā hai. Vi'āha tōṁ pahilāṁ, uha āpaṇē patī nāla ika sāla sivala mairija vica rahidī sī. Usanē milaṭarī vica paṛhā'ī kītī, atē maiṁ kama kītā. Ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē ditā. Usadē māpi'āṁ nē usadī paisē atē lōṛīndē bhōjana dī sahā'itā kītī, atē mērā vī. Iha vicāra karadi'āṁ ki maiṁ bahuta sārā paisā kamā li'ā, isadē nāla hī usadī tanakhāha, atē nāla hī mērē māpi'āṁ dī sahā'itā, asīṁ khūbasūrata vī kahi sakadē hāṁ. Uha ṭhāṭha vica nahīṁ tairadē sana, para unhāṁ nē āpaṇē āpa nū kisē cīza tōṁ inakāra nahīṁ kītā. Maiṁ ika bacē nū janama ditā, atē ika mahīnē vica asīṁ sikhi'ā ki mērē patī nū āpaṇā ākharī kōrasa pūrā karana la'ī kisē hōra śahira vica tabadīla kītā jā rihā hai. Usadē māpi'āṁ nū pūrā yakīna sī ki maiṁ unhāṁ kōla jāvāṅgā, para maiṁ phaisalā li'ā ki maiṁ āpaṇē nāla bihatara rahāṅgā. Atē ihanāṁ sārē śahirāṁ darami'āna dūrī 100-200 kilōmīṭara dī nahīṁ, balaki 500 atē 900 hai. Arathāta, akasara atē agē turanā muśakala hudā hai. Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ nāla rihā atē unhāṁ nē mainū usa dē kōla jāṇa la'ī prēri'ā. Pahilāṁ, mērē patī nū īrakhā sī, atē dūjī, usadē māpi'āṁ nē kihā ki asīṁ āpaṇē patī nū milaṇa la'ī jāvāṅgē. Atē phira usanū ika mahīnē la'ī chuṭī tē ā'uṇā pi'ā. Asīṁ āpaṇē patī kōla nahīṁ ga'ē. Mērā manaṇā hai ki mainū dhōkhā ditā gi'ā tāṁ jō maiṁ atē mērī dhī unhāṁ kōla āvāṁ. Phira, jadōṁ mērā patī paṛha rihā sī, maiṁ āpaṇī dhī nāla ka'ī vāra 500 kilōmīṭara la'ī ghumadā rihā. Isa la'ī usanē bināṁ sōcē samajhē, vaḍi'ā, iha jāpadā hai ki tasīhē khatama hō ga'ē hana, para nahīṁ, asīṁ atē sāḍē parivāra dē tina mahīnē dō mahīnē rahē, jadōṁ usanū dubārā isa śahira vica tabadīla kara ditā gi'ā, jithē usanē āpaṇī paṛhā'ī pūrī kītī. Ithē chē mahīni'āṁ tōṁ pahilāṁ hī hāousingsiga nahīṁ ditī ga'ī hai. Sārē vā'adē atē vā'adē. Gōlī mārana dī kō'ī sabhāvanā nahīṁ hai. Maiṁ jaṇēpā chuṭī'tē hāṁ, atē adhikārī dī tanakhāha isa śahira vica ika kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa kirā'ē' tē laiṇa dē mahīnēvāra kharaca dē barābara hai. Iha sabha prācīna itihāsa dī tar'hāṁ hai tāṁ jō iha sapaśaṭa hō sakē ki isa bārē kī hai. Huṇa maiṁ āpaṇē patī dē māpi'āṁ nāla rahidī hāṁ. Mērē pratī rava'ī'ā āma hai. Sabha kujha ṭhīka laga rihā hai, para māmūlī jhagaṛē hudē hana. Maiṁ āpaṇē āpa nū mālakaṇa nahīṁ manadā, bēśaka maiṁ kisē hōra dē ghara vica rahidā hāṁ. Maiṁ, bēśaka, āpaṇā kamarā sāfa kara sakadā hāṁ, puchē jāṇa'tē pakā sakadā hāṁ, atē jadōṁ uha sahī kahidē hana. Maiṁ pahila nahīṁ kara sakadā atē pūrē ghara nū sāfa nahīṁ kara sakadā, ṭōkarī vica lāṇḍarī dhōvō, dupahira dē khāṇē nū sārē pakavānāṁ vicōṁ khuda la'ō. Maiṁ sirapha tura sakadā hāṁ atē āpaṇī sasa nū pucha sakadā hāṁ: “Mainū kī karanā cāhīdā hai. Kī maiṁ pakā sakadā hāṁ? Kī maiṁ ālū nū chila sakadā hāṁ? Kī maiṁ kujha dhō sakadā hāṁ? " Sasa akasara mērī madada karana tōṁ inakāra kara didī hai, para jadōṁ uha māṛē mūḍa vica hudī hai, tāṁ iha kujha nā karana karakē mainū māradī hai. Maiṁ lagātāra śāntī nāla samajhā'i'ā ki maiṁ kō'ī hōsaṭēsa nahīṁ sī, ki maiṁ pahila nahīṁ kara sakadā sī, ki maiṁ sirapha ghara vica hōsaṭēsa hōṇa dā ādī sī (asīṁ vakharē rahidē sī). Ika vāra maiṁ ika rōṇā vī chaḍa ditā, isa la'ī mērē sahurē nē mainū samajhā'i'ā ki maiṁ dōśī sī. Maiṁ lagātāra nidi'ā suṇadā hāṁ ki mērā garība bacā (unhāṁ dā pōtī). Iha ki jadōṁ asīṁ vakharē taura'tē rahidē hāṁ, uha bhukhē, dhōtē atē bināṁ nigarānī dē dhōtēgī. Mainū mu'āpha karō. Ākhirakāra, asīṁ āpaṇē parivāra dē taura tē rahidē sī, atē kō'ī vī bhukhā atē gadā nahīṁ sī, nā hī patī atē nā hī dhī. Atē huṇa maiṁ āpaṇē dūjē bacē dī umīda kara rihā hāṁ atē maiṁ iha sabha badanāmī bahuta dukhadā'ī.Ga nāla laindā hāṁ. Jadōṁ kō'ī nahīṁ vēkhadā maiṁ niratara rōndā hāṁ. Maiṁ jaladī āpaṇē parivāra nāla rahiṇā cāhudā hāṁ, nā ki āpaṇī sasa nāla. Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ nū milaṇa la'ī ti'āra hō gi'ā atē mainū iha vī nahīṁ patā sī ki maiṁ āpaṇē sasa nū iha kivēṁ dasāṁ ki maiṁ labē samēṁ tōṁ jā rihā hāṁ. Maiṁ śukaraguzāra hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Atē mērē patī nū īrakhā hudī hai jadōṁ maiṁ āpaṇē śahira jāndā hāṁ. Usa śahira vica, mērē kōla kō'ī nahīṁ hai. Kō'ī dōsata nahīṁ, kō'ī jāṇū nahīṁ. Atē mērī vica maiṁ, usadī rā'i anusāra, bārāṁ atē raisaṭōraiṇṭāṁ vica caladā hāṁ. Uha kalapanā karadā hai ki cārē pāsē mērē sābakā bu'ā'ēphraiṇḍa hana. Ajihā hudā hai ki maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla sōśala naiṭavaraka'tē bahuta sacāra karadā hāṁ, ki'uṅki ithē mērā kō'ī jāṇakāra nahīṁ hai jisa nāla maiṁ gala kara sakadā hāṁ. Bahuta akasara uha mainū ika phōna nāla vēkhadē hana, isa bārē maiṁ hara tarāṁ dē ṭīkē vī suṇadā hāṁ. Maiṁ samajhadā hāṁ ki ajihī'āṁ kahāṇī'āṁ hana jithē sasa nāla riśatā bahuta udāsa hai, para mērē tē viśavāsa karō, ajihē riśatē nū vī saukhā nahīṁ kihā jā sakadā.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/