Ika kaimarā dē nāla vadhī'ā ku'āḍakōpaṭara

 

#kuāḍakōpaṭara
Phalā'iga ḍarōna huṇa vigi'ānaka kalapanā nahīṁ hana, balaki"sāḍē samēṁ dā saṭīmara" hana. Manōrajana atē philamāṅkaṇa la'ī ika kavāḍakōpaṭara kharīdaṇa bārē sōca rahē hō? Tada ā'ō unhāṁ vicōṁ sabha tōṁ utama tē ika nazadīkī vicāra karī'ē. Ku'āḍrōkāpaṭaraza hara sāla baci'āṁ atē gīkasa la'ī khiḍauṇi'āṁ dī śrēṇī chaḍa kē, vadhērē prasidha jatara baṇa rahē hana. Udāharaṇa dē la'ī, balaugarāṁ la'ī, uha asānī nāla badalaṇa yōga sahā'ika baṇa ga'ē hana jō tuhānū ika tasavīra prāpata karana dī āgi'ā didē hana jō ika pūrē hailīkāpaṭara dī varatōṁ nāla vī asabhava hai. Iha saca hai ki upabhōgatā ilaikaṭrānikasa dē isa hisē dē naujavāna atē isa takanīka nū calā'uṇa la'ī hunara dī upalabadhatā kujha ḍarōna cuṇana dī prakiri'ā nū kujha gujhaladāra baṇā'undī hai.

Raiṅkiga ṭaupa 10

1. Sā'īmā aikasa 8 prō

maśahūra simā aikasa 8 māḍala dā ika navīnatama sasakaraṇa, jisadā udēśa unhāṁ la'ī hai jō ḍarōna calā'uṇa'tē āpaṇā hatha azamā'uṇā cāhudē hana. Iha ika darami'ānē ākāra dā ḍarōna hai jō bhōlē pā'ilaṭa la'ī bahuta māpha kara sakadā hai. Kiṭa vica ika rimōṭa kaṭarōla śāmala hai, para tusīṁ ika samāraṭaphōna jāṁ ṭaibalēṭa tōṁ kavāḍakōpaṭara nū niyatarita kara sakadē hō (atē ithōṁ taka ki zarūrata vī). Ḍarōna ōparēṭara tōṁ 70 mīṭara dē ghērē atē usē ucā'ī tē uḍa sakadā hai. Kavāḍakaupaṭara vica ika bilaṭa-ina 1 aimapī kaimarā hai atē iha 720 pī vīḍī'ō rikāraḍa karana dē samaratha hai. Sirapha iha hī nahīṁ - ika jimala dī varatōṁ karō jithē tusīṁ ika aikaśana kaimarā lagā sakadē hō. Isa māḍala dī mukha samasi'ā, jisa nū niramātā khuda nahīṁ lukā'undā hai, baiṭarī dī umara 9 miṭa hai. Isa karakē, tusīṁ lamī phalā'īṭa tē nahīṁ giṇa sakadē. Isa tōṁ ilāvā, kujha upabhōgatāvāṁ nē bilaṭa-ina jīpī'aisa dē niratara kharāba hōṇa bārē śikā'ita kītī hai. + Sasatā, jisadā aratha hai ki tuhānū gu'ā'uṇa vica kō'ī itarāza nahīṁ + sadhāraṇa niyataraṇa - ikō cāraja'tē 9 miṭa la'ī kama karadā hai

2. Ḍījē'ā'ī maivika ē'ara

udayōga dē nētā ḍījē'ā'ī dā ika unata para ajē vī śukīna ḍarōna. Ḍivā'īsa dī uca kīmata nū isa dī'āṁ viśēśatāvāṁ du'ārā mu'āvazā ditā jāndā hai, jō ki gaira-pēśēvara upakaraṇa la'ī amalī taura tē"chata" hana. Āpaṇē la'ī jaja, ḍījē'ā'ī maivika ē'ara adhē kilōmīṭara dī ucā'ī tē caṛha sakadā hai, vadha tōṁ vadha 19 mīṭara/ saikiḍa dī raphatāra nāla 21 miṭa la'ī uḍa sakadā hai, atē vā'ī-phā'ī atē ika rēḍī'ō cainala du'ārā ikō samēṁ niyataraṇa dā samarathana kara sakadā hai. Bā'ada dē anusāra, ḍarōna 2 kimī dē ghērē la'ī uḍāṇa bhara sakadā hai. Atē ajihī dūrī'tē, jadōṁ ḍarōna nū vēkhaṇā muśakala hō jāndā hai, tāṁ pahilāṁ vi'akatī (aiphapīvī) modega kama ā'undā hai. Ḍarōna vica isa la'ī (atē nā sirapha) kaimarā 12 maigāpikasala'tē lagā'i'ā gi'ā hai, jō ki 4 kē vica vīḍī'ō rikāraḍa karana vica samaratha hai. Uha 120 pharēma pratī sakiṭa salō'a mō vica vī vīḍī'ō likha sakadī hai. Māḍala dā ika bahuta vaḍā lābha malakī'ata ḍījē'ā'ī jī'ō aipalīkēśana hai, jō ki asala vica ḍarōna niyataraṇa dā sadarabha hai. + Isadī kīmata śrēṇī vica vadha tōṁ vadha pradaraśana + śānadāra bilaṭa-ina kaimarā + sāphaṭavē'ara - ika śurū'āta karana vālē la'ī kāfī kīmata - jhilī mahigī pai sakadī hai - iha kāfī nāzuka hana

3. Hubasana aikasa 4 aiphapīvī buraśa rahita aica 501 aisa saṭaiṇḍaraḍa aiḍīśana

madhama ākāra dā ika śukīna ku'āraḍrōsaṭara atē bhāra adhā kilōgrāma tōṁ thōṛhā ghaṭa. Iha ika rēḍī'ō cainala rāhīṁ rimōṭa kaṭarōla tōṁ niyatarita kītā jāndā hai atē ōparēṭara tōṁ 300 mīṭara dī dūrī taka uḍāṇa bhara sakadā hai. Para kujha upabhōgatāvāṁ nū ika aṇasukhāvīṁ ajībatā dā sāhamaṇā karanā pi'ā hai - jadōṁ caṛā'ī hudī hai, tāṁ caturabhuja acānaka isa nū niyataraṇa karana vālē vi'akatī tōṁ dūra jāṇā śurū kara sakadā hai. Natījē vajōṁ, ḍivā'īsa lān̄ca karana vālī sā'īṭa tē vāpasa jāṇa dī kamāṇḍa dā javāba ditē bināṁ uḍa sakadā hai, hālāṅki hubasana aikasa 4 nē jīpī'aisa baṇā'i'ā hai. Hālāṅki, iha kamazōrī bahuta ghaṭa hai. Bākī dē la'ī, iha ika uca-guṇavatā dā ku'āḍrōkāpaṭara hai, jō ki 20 miṭa la'ī pulāṛa vica tēzī nāla agē vadhaṇa dē samaratha hai. Iha ika kāfī maśahūra māḍala hai atē isa dē la'ī accessoriesphalā'īna atē iṭaranaiṭa tē, ika prasidha cīnī vapāraka palēṭaphārama samēta, la'ī upakaraṇāṁ nū labhaṇā āsāna hai. Udāharaṇa dē la'ī, kasaṭama aiṇṭīnā ika hailīkāpaṭara dī uḍāṇa sīmā nū ka'ī guṇā vadhā sakadī hai. Ika kaimarā vī hai, para śūṭiga dī guṇavatā lōṛīndī chaḍa didī hai. Phula aicaḍī vīḍī'ō sathiratā dī ghāṭa atē rōliga śaṭara prabhāva tōṁ pīṛata hai jadōṁ tasavīra"jailī" baṇa jāndī hai. + Vaḍī uḍāṇa dā ghērā + isa nū āpaṇē āpa nū anukūlita karana dī samarathā - ika dina kavāḍakōpaṭara tuhāḍē tōṁ uḍa sakadā hai

4. Zīrō XPLORER minī

ika chōṭā jihā (jivēṁ ki nāma darasā'undā hai) caturabhuja, jō bālagāṁ atē baci'āṁ la'ī ika śauka dē taura tē.̔Ukavāṁ hai. 431 Jī bhāra dē nāla, ḍarōna 50 mīṭara dī ucā'ī'tē caṛhana atē 8 mīṭara/ sa/ pratī dī raphatāra nāla uḍāṇa bharana dē samaratha hai. Ithē niyataraṇa sirapha ika samāraṭaphōna jāṁ ṭaibalēṭa tōṁ Wi-Fi du'ārā atē 100 mīṭara tōṁ vadha dī dūrī'tē kītā jāndā hai. Hālāṅki, bahuta sārē upabhōgatā siganala risaipaśana dī guṇavatā bārē śikā'ita karadē hana, khāsa karakē saghaṇē śahirī khētarāṁ vica. Iha kavāḍakōpaṭara guma jāṇa dā kārana baṇa sakadā hai. Isa nū vāparana tōṁ rōkaṇa la'ī, ika jīpī'aisa hai atē lān̄ca phakaśana vica vāpasī hai. Tarīkē nāla, zīrō aikasa pī aila āra minī ika cāraja'tē 15 miṭa la'ī kama kara sakadī hai. Dilacasapa gala iha hai ki niramātā ika sasatā ḍarōna vica ika vadhī'ā kaimarā lagā'uṇa vica kāmayāba rihā. 13 Maigāpikasala dē raizōli.Śana dē nāla, iha phula aicaḍī ku'ālaṭī vica cagī'āṁ viḍī'ōza rikāraḍa karana dē samaratha hai. Kaimarē dī mukha viśēśatā citara sathiratā hai. + Prabadhana arabhaka la'ī bahuta sārī'āṁ ġalatī'āṁ nū māpha karadā hai + bilaṭa-ina kaimarā dī sāphaṭavē'ara citara sathiratā - saghaṇī imāratāṁ vica, niyataraṇa dā ghērā 30 mīṭara tōṁ vadha nahīṁ hudā


5. CXHOBBY CX-10W

ika bajaṭa upakaraṇa jō ki ika khiḍauṇē varagā lagadā hai atē phira vī ika caturabhuja hai. Ika chōṭā jihā ḍarōna 17 g bhāra 30 mīṭara dē ghērē vica uḍāṇa bhara sakadā hai para iha yāda rakhō ki prōpailarāṁ dī samagarī bahuta nāzuka hai atē śākhā dē nāla vī ṭakara dā sāhamaṇā karana dī sabhāvanā nahīṁ hai. Mā'īkrōḍrōna nū aiṇḍarā'iḍa atē ā'ī'ō'aisa ḍivā'īsisa dī varatōṁ karakē Wi-Fi du'ārā niyatarita kītā jā sakadā hai. Para CXHOBBY CX-10W ika cāraja'tē 4 miṭa tōṁ vadha la'ī uḍāṇa bhara sakadā hai. Isa ṭukaṛē vica ika kaimarē la'ī jag'hā hai, para tuhānū 0.3 Maigāpikasala dē mōḍī.La tōṁ bahutī āsa nahīṁ rakhaṇī cāhīdī. Supara kiphā'itī kīmata + sūkhama māpa - ka'ī vāra hailīkāpaṭara balēḍa ṭuṭa jāndē hana

6. Tōtā ē'arabōrana rāta dā ḍarōna

pharānsa dī kapanī tōtā dā ḍarōna baci'āṁ la'ī ḍarōna dī tar'hāṁ rakhi'ā gi'ā hai. Hālāṅki, bālaga isadī varatōṁ vī labha sakadē hana. Isa dē sakhēpa akāra atē lagabhaga 60 grāma bhāra dē nāla, kavāḍakaupaṭara 5 mīṭara/ saikiḍa dī raphatāra nāla uḍa sakadā hai. Ḍarōna nū sirapha bali Bluetoothṭutha du'ārā atē 20 mīṭara tōṁ vadha dī dūrī'tē niyatarita kītā jā sakadā hai para ithē sainsarāṁ dā samūha ṭhōsa hai: Ika cubakamīṭara, ika aikasīlērōmīṭara, ika alaṭarāsōnika sainsara, ika bairōmīṭara atē ika jā'īrōsakōpa. Tarīkē nāla, siralēkha vica"nā'īṭa ḍrōna" ika kaicaphrēza la'ī nahīṁ varati'ā jāndā. Kavāḍakōpaṭara vica hanērē vica rōśanī la'ī dō aila.Ī.Ḍī. + Bahuta sārī'āṁ tījī dhira aipalīkēśanāṁ nāla kama karō + vaḍī atē jāṇakārī dēṇa vālī sakrīna - saiṭiga nū āpaṇē āpa rīsaiṭa kara sakadē hō

7. Jē'aikasaḍī 507 ḍabalayū

cīnī khapatakāra ilaikaṭrōnikasa niramātā dā kāfī vaḍā māḍala. Bēmisāla dikha dē nāla, iha uḍaṇa dī'āṁ cagī'āṁ viśēśatāvāṁ pradaraśita karadī hai. Kaṭarōla jāṁ tāṁ phā'ī du'ārā jāṁ rēḍī'ō cainala du'ārā kītā jāndā hai. Bā'ada vālā tuhānū 100 mīṭara dī dūrī'tē ḍarōna nū niyatarita karana dī āgi'ā didā hai. Iha saca hai ki isa māḍala vica ika kōjhā ajībatā hai jō kujha upabhōgatāvāṁ dā sāhamaṇā kītā hai. Kavāḍakāpaṭara, jadōṁ phōna tōṁ niyatarita kītā jāndā hai, acānaka kunaikaśana gu'ā ​​sakadā hai atē"sūraja ḍubaṇa tē uḍa sakadā hai". Isa tatha dē kārana ki jē'aikasaḍī 507 ḍabalayū jī pī aisa nāla laisa nahīṁ hai, iha āpaṇē āpa lān̄ca vālī sā'īṭa'tē vāpasa nahīṁ ā sakēgā. Para, samasi'ā phailī nahīṁ hai. Ḍarōna ika kaimarā nāla laisa hai jisa vica 1280 x 720 pikasala'tē vīḍi'ō kaipacara karana dē samaratha hai. Para iha yāda rakhō ki tusīṁ ithē rimōṭa kaṭarōla tōṁ kō'ī tasavīra nahīṁ lai sakadē jāṁ vīḍī'ō rikāraḍa karanā śurū nahīṁ kara sakadē. + Uḍāṇa dī'āṁ cagī'āṁ viśēśatāvāṁ + thōṛē paisē la'ī bahuta vaḍā māḍala - acānaka kunaikaśana gu'ā ​​sakadā hai atē āparēṭara niyataraṇa tōṁ bāhara hō sakadā hai

8. Rā'īza ṭaika ṭailō

iṭaila dē sahiyōga nāla ḍījē'ā'ī du'ārā baṇā'i'ā ika chōṭā atē sasatā ḍrōna. Khiḍauṇi'āṁ dī dikha dē bāvajūda, iha ika kāfī gabhīra dākhalā-padhara ḍarōna hai jō nā sirapha bacē dē khiḍauṇē dī bhūmikā la'ī.̔Ukavāṁ hai. Udāharaṇa dē la'ī, javābadēha atē anubhavī niyataraṇa hana, jō"vaḍē bharā" dī vadhērē yāda divā'undē hana, atē cīnī nabara-nāma dē khiḍauṇē nahīṁ. Niramātā nē kiṭa vica rimōṭa kaṭarōla śāmala nahīṁ kītā, isa la'ī ḍarōna nū niyataraṇa karana la'ī samāraṭaphōna jāṁ ṭaibalēṭa dī varatōṁ karanā sabha tōṁ vadhī'ā hai. Kavāḍakāpaṭara 8 mīṭara/ saikiḍa dī raphatāra nāla uḍāṇa bhara sakadā hai, para uca atē nēṛē nahīṁ - kramavāra 10 atē 100 mī. Jē tuhāḍē hailīkāpaṭara ḍarōna niyataraṇa dē hunara kāfī nahīṁ hana, tāṁ rā'īza ṭaika ṭailō kōla ka'ī pahilāṁ tōṁ sathāpata cālāṁ hana, udāharaṇa vajōṁ, iha"rōla" kara sakadī hai. Bilaṭa-ina kaimarā ithē hairānījanaka nahīṁ hai - iha ika 5 maigāpikasala dā maiṭrikasa hai jō vīḍī'ō nū vadha tōṁ vadha 720 pī vica rikāraḍa karadā hai. Ku'ālaṭī dē māmalē vica, iha ika cagē vaiba kaimarē dē kama nāla miladī juladī hai. Lāzīkala atē sikhaṇa la'ī āsāna niyataraṇa + kārīgarī - ainālāga sasatē hudē hana - ḍarōna 10 mīṭara tōṁ upara nahīṁ uṭhēgā

9. Rīlisa QD-704WHD

ika sasatā ku'āḍrōkāpaṭara jō ki ka'ī niyamāṁ dī'āṁ galatī'āṁ la'ī ika śukīna nū māpha kara dēvēgā. Rēḍī'ō du'ārā ḍarōna nū niyatarita karana la'ī vadha tōṁ vadha dūrī 120 mī. Hai tusīṁ vā'ī-phā'ī dī varatōṁ vī kara sakadē hō, para tada ghērā ghaṭa kē 30 mīṭara hō jāvēgā ḍarōna ikō cāraja'tē 8 miṭa taka asamāna vica bitā'uṇa dē yōga hudā hai. Hālāṅki ithē ika baṭana dabā kē"bēsa" tē vāpasa jāṇa dā kāraja ghōśita kītā gi'ā hai, para yāda rakhō ki isa māḍala vica jīpī'aisa nahīṁ hai. Ḍarōna dē nāla śāmala kītā ika 2 maigāpikasala dā laṭaki'ā kaimarā phōṭō atē vīḍi'ō laiṇa dē samaratha hai. Unhāṁ dī ku'ālaṭī uca nahīṁ hai, para isa kīmata dē padhara dē ika upakaraṇa tōṁ iha kāfī umīda kītī jāndī hai. + Bajaṭa + rēḍī'ō cainala rāhīṁ uḍāṇa dī rēn̄ja 120 mī + bahuta sārē sapē'ara pāraṭasa śāmala hana - kō'ī jīpī'aisa nahīṁ

10. Yunīka ṭā'īphūna aica

ika śukīna haikasākōpaṭara (ithē chē prōpailara hana) bahuta unata samarathā atē ika gabhīra kīmata ṭaiga dē nāla. Isadē āpaṇē 1.7 Kilō bhāra dē nāla, iha havā vica 2 kilō taka dā bhāra cukaṇa dē samaratha hai. Vadha tōṁ vadha uḍāṇa dī gatī prabhāvaśālī hai - 19.4 Mīṭara/ sa. Yūyūnī'ī'īsī ṭā'īphūna aica nū ika kaṭarōla painala du'ārā ika rēḍī'ō cainala du'ārā ika vaḍē ḍisapalē'a du'ārā niyatarita kītā jāndā hai. Ḍarōna utē vadha tōṁ vadha niyataraṇa dī dūrī 1600 mīṭara hai. Tarīkē nāla, haikasākāṭara iṭēla rī'alasainsa takanālōjī dā samarathana karadā hai, jō"phālō mī" mōḍa dē nāla kama karadā hai. Ika vakharē pāvara mōḍī modulela nāla ḍarōna dē agalē hisē tē lagā'ē ga'ē ika viśēśa kaimarē dā dhanavāda, ḍarōna āpaṇē ālē du'ālē dī ika sahī 3D māḍala prāpata karadā hai. Hailīkāpaṭara nā sirapha rukāvaṭa vēkhadā hai, balaki uḍāṇa daurāna isa dī uḍāṇa la'ī sarabōtama rasatē vī rakhadā hai. Ḍarōna'ca pūrī tar'hāṁ ravā'itī 12.4 Maigāpikasala dā kaimarā vī hai, jō ki 4 kē' ca vīḍi'ō śūṭa karana dē samaratha hai. + Vaḍī uḍāṇa dā ghērā baiṭarī dī umara + 25 miṭa + iṭaila rī'alasainsa ṭaikanōlōjī - śurū'ātī utaśāhī la'ī bahuta uca kīmata

+ bōnasa: Sirapha $ 16 la'ī ika vīḍī'ō kaimarā vālā ika pūrana-cauthā'ī kavāḍakaupaṭaraŚurū'āta karana vāli'āṁ la'ī ika caturabhuja dī cōṇa kivēṁ karī'ē atē kharīdārī'tē afasōsa nahīṁ?

 

#XKJ
Tusīṁ sirapha kaimarē nāla bihatara śurū'ātī ḍarōna nahīṁ cuka sakadē atē kharīda sakadē hō. Isadē adara atē bāhara tōṁ isadā adhi'aina karanā zarūrī hai, isanū"kiri'ā vica" vēkhō atē tada hī atama cōṇa karō. Zarā kalapanā karō: Huṇa kavāḍarōkōpaṭara mārakīṭa'tē 500 tōṁ vadha māḍala hana, jinhāṁ dī kīmata to 10 tōṁ,000 3,000 taka hai. Tusīṁ asala vica kī niyataraṇa karanā cāhudē hō - ika minī ḍarōna jāṁ darajana dē withgāṁ vālā ika pēśēvara ḍarōna? Aja asīṁ tuhānū dasāṅgē ki kavāḍrōkāpaṭara dī cōṇa karana vēlē kī dhi'āna kēndarata karanā hai atē kharīdārī vica kivēṁ nirāśa nahīṁ hōṇā cāhīdā. Kavāḍakōpaṭarāṁ dī'āṁ kisamāṁ. Ithē pūrī tar'hāṁ sarava vi'āpaka upakaraṇa nahīṁ hana; vakha-vakha kārajāṁ la'ī pūrī tar'hāṁ vakharī'āṁ viśēśatāvāṁ vālē ḍarōna baṇā'ē ga'ē hana. Vikarī'tē ḍarōna vica, hēṭha likhī'āṁ śrēṇī'āṁ dī pachāṇa kītī jā sakadī hai: 1. Minī ḍarōna. Uha mukha taura tē ghara dē adara varatē jāndē hana atē kāfī ghaṭa phalā'īṭa ṭā'īma atē ghaṭa raizōlūśana kaimarā hō sakadā hai. 2. Yūnīvarasala. Iha sabha kahidā hai, iha sabha tōṁ maśahūra śrēṇī hai, jithē vāhana vakha vakha kalāsāṁ dē guṇāṁ nū jōṛadē hana, jadaki ika mahatavapūraṇa uḍāṇa dā samāṁ, vadhī'ā uḍāṇa dī'āṁ viśēśatāvāṁ atē ika cagā kaimarā hudā hai. 3. Rēsiga. Jivēṁ ki nāma tōṁ patā lagadā hai, iha ḍarōna ika samēṁ vica ka'ī rukāvaṭāṁ dē nāla ka'ī tar'hāṁ dē ṭaraika calā'undē hana. Āma taura'tē, ḍarōna tōṁ citara prasāraṇa vālē viśēśa galāsa niyataraṇa la'ī, uḍāṇa dē bihatara niyataraṇa la'ī varatē jāndē hana. 4. Pēśēvara. Āma taura'tē iha māḍala āma udēśa vālē ku'āḍakāpaṭarāṁ nālōṁ bahuta vaḍē, bhārī atē mahigē hudē hana. Ajihē vāhana māla dī sapuradagī, pēśēvara vīḍī'ō philamāṅkaṇa, pradēśāṁ atē ābajaikaṭa dī nigarānī la'ī varatē jāndē hana. Ḍarōna varazana śurū'ātī lōkāṁ la'ī kavāḍakaupaṭarāṁ dī cōṇa karana vēlē tusīṁ sabha tōṁ pahilāṁ ā'ōgē iha upakaraṇa dē sasakaraṇāṁ dā sakhēpa hai. Harēka māḍala dī'āṁ viśēśatāvāṁ vica, tusīṁ 4 vicōṁ ika niśāna vēkhōgē: 1. Āraṭī'aipha (phalā'ī la'ī ti'āra) rimōṭa kaṭarōla, baiṭarī atē cārajara nāla pūrā saiṭa. Ika śurū'āta karana vālē la'ī ādaraśa sasakaraṇa: Tuhānū sirapha ḍabī khōl'haṇa atē ḍarōna nū isadī pahilī uḍāṇa tē bhējaṇa dī zarūrata hai. 2.PNP (palaga aiṇḍa palē). Paikēja vica sirapha upakaraṇa hī hudā hai, hōra sabha kujha vādhū kharīdaṇa dī zarūrata hudī hai. 3. Bī.Aina.Aipha. (Banha atē phalā'ī). Tajarabēkāra pā'ilaṭāṁ la'ī vikalapa. Ithē ika baiṭarī atē ika cārajara hai, para ithē kō'ī rimōṭa niyataraṇa nahīṁ hai: Iha isadē ilāvā kharīdi'ā jāndā hai atē ḍivā'īsa nāla sikrōnā'īza hudā hai. 4. Ē'āra'aipha (phalā'ī la'ī lagabhaga ti'āra) pūrī tar'hāṁ ḍivā'īsaḍa ḍivā'īsa, ka'ī vāra kiṭa vica rimōṭa kaṭarōla vī nahīṁ hudā. Sirapha unhāṁ pēśēvarāṁ la'ī.̔Ukavāṁ hana jō asaimbalī prakiri'ā dē daurāna kujha hisē dūji'āṁ nāla badala sakadē hana. Natījā ika pūrī tar'hāṁ vilakhaṇa ḍarōna hai. Ithē tuhānū iha sōcaṇa dī zarūrata vī nahīṁ hai ki śurū'ātī la'ī kihaṛā ḍarōna kharīdaṇā hai: Iha niśacata taura tē ika āraṭī'aipha māḍala hai. Uha hara jag'hā vēcē jāndē hana, isa la'ī unhāṁ nū kharīdaṇa atē varataṇa vica kō'ī samasi'ā nahīṁ hōṇī cāhīdī. Tuhānū kisa tar'hāṁ dē kaimarē dī zarūrata hai? Ithōṁ taka ki nihacāvāna pā'ilaṭa vī kadē vī vīḍī'ō kaimarē tōṁ bināṁ ḍrōnāṁ'tē dhi'āna didē hana, unhāṁ nū bacē dī khēḍa samajhadē hana. Isa la'ī, ā'ō āpāṁ āpaṇā dhi'āna ika cagē kaimarē nāla śurū'ātī ḍarōna kivēṁ labha sakadē hāṁ isa vala dhi'āna dē'ī'ē. Isa la'ī ithē 4 vēravē mahatavapūrana hana. Raizōlēśana - iha 0.3 Aimapī tōṁ 4 kē dē vicakāra hai. Śurū'ātī pā'ilaṭa la'ī, 720 pī jāṁ vadha raizōlūśana kāfī hōvēgā. Isa guṇa dē nāla, tusīṁ aiphapīvī mōḍa dī jān̄ca kara sakadē hō, jisa nū bahuta sārē pasada karadē hana. Jē tusīṁ pēśēvara śūṭiga cāhudē hō, tāṁ tuhānū ika 4K (2160p) kaimarā labhaṇā pa'ēgā. Pūrā aicaḍī (1080p) raizōlēśana kāfī nahīṁ hōvēgā. Nāla hī, ku'āḍakāpaṭara kaimarā dā raizōli theśana vīḍi'ō atē phōṭō śūṭiga dē ingāṁ vica vakharā hō sakadā hai, cuṇana vēlē isa nū dhi'āna vica rakhō. Ḍizā'ina. Vīḍī'ō kaimarā bilaṭa-ina jāṁ mōbā'īla vica hō sakadā hai. Bā'ada vālē nū vadhērē unata māḍalāṁ nāla badali'ā jā sakadā hai (udāharaṇa la'ī, uca raizōli withśana vālā aikaśana kaimarā). Kōṇa vēkha rihā hai. Viyū dē vikalapa jinē zi'ādā hōṇagē, śūṭiga ōnī prabhāvakārī hōvēgī. Pā'ilaṭa 80 ḍigarī tōṁ vadha dē vēkhaṇa vālē kōṇa nū ika śānadāra sakētaka kahidē hana. Mu'atala. Ika mahatavapūraṇa visathāra jō śūṭiga dī guṇavatā dī sabhāla karadā hai. Jimala tina kuhāṛī'āṁ dē nāla vīḍī'ō kaimarē dē jhukaṇa vālē kōṇa nū samāna karadā hai atē tasavīra nū sapaśaṭa baṇā'undā hai, sārī'āṁ bhaṭakaṇāṁ, dakhala'adāzī atē sakrīna hilaṇa nū dūra karadā hai. Dara'asala, jimala ika vīḍī'ō kaimarā saṭaibīlā'izara vajōṁ kama karadā hai. Ika kārajaśīla dī cōṇa. Śurū'ātī lōkāṁ la'ī kihaṛā kavāḍakaupaṭara kharīdaṇā hai, dī cōṇa karana vēlē viśēśatāvāṁ dā dhi'āna nāla adhi'aina karō. Kujha māḍalāṁ phakaśanāṁ nāla laisa hudē hana jinhāṁ dī tuhānū bilakula zarūrata nahīṁ hudī, isala'ī tuhānū unhāṁ la'ī vadhērē adā nahīṁ karanā cāhīdā. Isa la'ī, ādhunika ḍarōna dī kārajaśīlatā vica śāmala hana: 1. Pahilē vi'akatī (aiphapīvī) tōṁ śūṭiga. Aiphapīvī nāla śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī kavāḍrōkāpaṭarasa aviśavāśayōga hana. Kaimarē tōṁ phuṭēja nū gaugalāṁ jāṁ ika hailamaṭa vica rī'ala ṭā'īma vica prasārita kītā jāndā hai, jisa nāla pā'ilaṭa nū pachī vāṅga mahisūsa hudā hai. 2. Mērā anusaraṇa karō tusīṁ ika ṭīcā niradhārata kītā hai, atē kavāḍakāpaṭara isadē ālē du'ālē vāparana vālī hara cīja dā rikāraḍa atē rikāraḍa karadā hai. 3. Ucā'ī'tē dērī. Bilaṭa-ina bairōmīṭara jahāza nū ika ucā'ī'tē lamā baṇā'undā hai atē uthōṁ śūṭa karadā hai. 4. Bidū la'ī uḍāṇa. Tusīṁ pu'ā'iṭasa nū māraka karō, atē ḍarōna unhāṁ dē du'ālē uḍadā hai. Tuhānū śūṭiga nū āpaṇē āpa kaṭarōla karanā pa'ēgā: Iha tuhānū uca padharī tasavīrāṁ jāṁ vīḍī'ō prāpata karana vica sahā'itā karēgā.


5. Haiḍalaisa mōḍa. Ika modega khāsa taura'tē śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī ti'āra kītā gi'ā. Jē pā'ilaṭa sajē baṭana nū dabā'undā hai, tāṁ ḍarōna sajē pāsē uḍa jāndā hai, isa gala dī paravāha kītē bināṁ ki usadā sira isa samēṁ dā sāhamaṇā kara rihā hai. Iha kama karanā bahuta saukhā baṇā'undā hai atē takanīka dī ādata pā'uṇa vica sahā'itā karadā hai. 6. Rukāvaṭāṁ tōṁ bacaṇā. Śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī ika hōra kāraja, jō mahigē upakaraṇa nū barakarāra rakhaṇa vica sahā'itā karadā hai. Jē pā'ilaṭa āpaṇā kaṭarōla gu'ā baiṭhadā hai tāṁ rukhāṁ, imāratāṁ atē hōra vasatū'āṁ dē saparaka tōṁ bacā'undā hai. 7. Savai-caṛhā'ī atē utarana. Upakaraṇa dē nāla kama karana la'ī sikhalā'ī prakiri'ā nū mahatavapūrana.Ga nāla sarala baṇā'uṇa vica sahā'itā karadā hai. 8. Bilaṭa-ina āṭōmaiṭika śūṭiga mōḍa. Bahuta sārē māḍala ti'āra śūṭiga mōḍa pēśa karadē hana, jadōṁ ika baṭana dē dabā'uṇa tē ḍarōna tuhāḍē pichē jāṁ tuhāḍē du'ālē uḍaṇā śurū kara didā hai, jāṁ asānī nāla uṭhadā hai atē kisē ḵẖāsa kōṇa tōṁ gōlī māradā hai. Śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī, iha vikalapa ḍarōnāṁ tōṁ gatīśīla viḍī'ōza dī sirajaṇā nū bahuta sarala baṇā'undē hana jadōṁ ḍarōna ajē unhāṁ dē utama nahīṁ hudā. Ḍarōna cuṇana vēlē iha mukha viśēśatāvāṁ hana. Para harēka niramātā dē āpaṇē cipa hudē hana. Atē unhāṁ vicōṁ kujha sirapha ika mārakīṭiga cāla hana jō gāhaka nū kō'ī lābha nahīṁ. Isa la'ī, isa savāla dē kōla jā'ō ki kihaṛā kavāḍakaupaṭara śurū'ātī lōkāṁ la'ī samajhadārī nāla cuṇō. Sahūlata atē hōra mahatavapūraṇa vēravē. Jivēṁ ki tusīṁ iha sōcadē hō ki kaimarā nāla śurū'ātī lōkāṁ la'ī kihaṛā ḍarōna cuṇanā hai, 3 mahatavapūraṇa vēravi'āṁ'tē dhi'āna di'ō: 1. Sarīraka padāratha. Bajaṭa ḍarōnāṁ la'ī, palāsaṭika dā kēsa āma hudā hai, mahigē lōkāṁ la'ī, iha aviśavāśayōga hudā hai. Lā'īṭa ailō'ē jāṁ ē'arakrāphaṭa-garēḍa alamīnī'ama tōṁ baṇē sarīra dē nāla kāpaṭarāṁ dī cōṇa karanā bihatara hai. Ajihī'āṁ samagarī'āṁ ṭhaḍa atē nukasāna pratī rōdhaka hudī'āṁ hana. 2. Pēca dī surakhi'ā. Navēṁ baci'āṁ la'ī pahilā niyama sirapha ika kaphana dē nāla ḍarōna kharīdaṇā hai. Ajihī surakhi'ā kavāḍakōpaṭara dī umara vadhā'ēgī atē māṇa nāla sārē parīkhi'āvāṁ dā sāhamaṇā karēgī. 3. Sabhāla. Sārē cīnī ḍarōna kapōnaiṇṭāṁ jivēṁ mōṭarāṁ atē prōpailaraza nū badalaṇa la'ī ti'āra nahīṁ kītē ga'ē hana. Bahuta hī sasatē ḍrōna la'ī, iha muśakala nahīṁ hō sakadī jē isa dī muramata karana nālōṁ isa nū suṭaṇā saukhā hai, para zi'ādā mahigē māḍalāṁ vicōṁ ika dī cōṇa karanā bihatara hai jisa vica bē'asara atē muramata śāmala hai atē jisa la'ī sapē'ara pāraṭasa vēcē ga'ē hana. Ika kavāḍarōkōpaṭara sirapha ika khiḍauṇā nahīṁ, balaki ika pūrī takanīka hai. Harēka sarīra mahatavapūrana kārajāṁ atē isa dē āpaṇē caritara dā ika samūha lukā'undā hai. Isa la'ī, sirapha pahilē lān̄ca tōṁ bā'ada hī tusīṁ ata vica samajha sakōgē ki kī ḍivā'īsa dā iha viśēśa māḍala tuhāḍē la'ī sahī hai jāṁ nahīṁ. Isa la'ī, asīṁ ḍrōnasa (kavāḍakōpaṭarasa) dē likāṁ dī ika niśacata kīmata dē nāla cōṇa kītī hai. Āpaṇē bajaṭa dā anumāna lagā'ō atē sabadhita lika dī pālaṇā karō
Ika sarōta: https://ispovedi.com/