Mērā varajita pi'āra

 

#Varajita
Maiṁ ika manōvigi'ānaka hāṁ jō mērē kalā'iṭa nāla pi'āra karadā hāṁ. Huṇa sābakā. Iha nahīṁ kītā jā sakadā. Agalē 5 sālāṁ la'ī sāḍē vicakāra sabadha asabhava hai. Naitikatā varajadī hai. Para isa tatha dē mukābalē iha sabha mahatavapūrana nahīṁ hai ki uha asala vica samaligī hai. Atē maiṁ usa vala khici'ā gi'ā asabhava hai. Maiṁ usa bārē hara rōza sōcadā hāṁ. Maiṁ usa nāla samāṁ bitā'uṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ usa nū chūhaṇā cāhudā hāṁ, sacāra karanā cāhudā hāṁ. Maiṁ iha kisē nāla sān̄jhā nahīṁ kara sakadā. Sahiyōgī nidā karanagē. Dōsata vī nidā karanagē. Maiṁ vi'āhi'ā hō'i'ā hāṁ. Para mērē la'ī asahiṇayōga hai āpaṇē āpa nū kābū vica rakhaṇā tāṁ ki kisē vī hōra jāṁ ghaṭa vazana dē kārana usa nū ika vāra phira nā likhō. Uha mērē taka vī pahucadā hai. Uha mērī'āṁ sārī'āṁ kahāṇī'āṁ nū vēkhadī hai, ka'ī vāra kujha likhadī hai. Mainū lagadā hai ki uha mainū pasada karadā hai, para muśakila nāla ika asrata. Maiṁ usa tōṁ mahisūsa karadā hāṁ, isa dī bajā'ē, ādara atē narama dilacasapī. Mainū uha bahuta yāda ā rihā hai. Maiṁ usadī zidagī, usadē vicārāṁ vica dilacasapī rakhadā hāṁ. Atē uha āpaṇī dūrī baṇā'ī rakhadā hai. Atē maiṁ rakhadā hāṁ. Isa dī'āṁ sārī'āṁ ichāvāṁ atē dukha mērē adara vasadē hana. Bāharōṁ maiṁ dōsatānā hāṁ, para taga karana vālā nahīṁ. Āpaṇē āpa nū lā'īna vica rakhaṇā bahuta muśakala hai. Maiṁ mahisūsa karadā hāṁ ki maiṁ uthē hōṇā cāhudā hāṁ, para mainū samajha nahīṁ ā rihā hai ki'uṁ. Mainū isa tatha dā sāhamaṇā karanā pai rihā hai ki uha merata dē rūpa vica mērē vica sacamuca kō'ī rucī nahīṁ rakhadā. Asīṁ vī dōsata nahīṁ hō sakadē. Jē sirapha gupata rūpa vica. Para usanū śā'ida usadī zarūrata vī nahīṁ hō sakadī. Khicadā hai. Pāgala usa vala khici'ā. Iha sirapha asahi hai.

Sābakā patī nē mērē'tē aparādha li'ā atē baci'āṁ nū vēkhaṇā bada kara ditā

 

#Nārāza
Maiṁ atē mērē patī dā talāka 3 sālāṁ tōṁ hō'i'ā hai. Ikaṭhē chōṭē bacē hana. Bēṭā 7 hai atē bēṭī 5 sāla dī hai. Vi'āha vēlē asīṁ ika viśāla viśāla apāraṭamaiṇṭa, ika kāra, ika bagīcā hāsala kītā. Usanē kāra nū chaḍa kē baci'āṁ nāla sabha kujha chaḍa ditā. Maiṁ gala kītī, niyamita taura tē ā'i'ā, paisē samēta kisē vī praśanāṁ vica sahā'itā kītī. Usadē dhōkhē nāla talāka hō gi'ā. Atē hālāṅki mērā usa nāla bahuta vaḍā gusā sī, asīṁ śāntī nāla khiḍā'uṇa dē yōga hō ga'ē. Uha usa withrata nāla rahiṇa laga pi'ā, atē maiṁ baci'āṁ nāla talāka lai kē kama tē calā gi'ā. Philahāla, sabha kujha ṭhīka sī. Maiṁ gujārā la'ī binai nahīṁ kītā. Zubānī samajhautā hō'i'ā sī. Usanē baci'āṁ dī lōṛīndī hara cīza kharīdī, atē usanē jinā paisā maiṁ kihā uha ditā. Ka'ī vārī, maiṁ kujha vī nahīṁ ditā, ki'uṅki kama atē ghara vica musakalāṁ hudī'āṁ sana. Maiṁ samajha rihā sī. Phira vī, ika vi'akatī vajōṁ, uha burā nahīṁ sī. Usanē baci'āṁ nū kiḍaragāraṭana atē sakūla tōṁ li'ā, turi'ā, kadē mērī madada karana tōṁ inakāra kara ditā. Para ika sāla bā'ada sāḍī'āṁ mulākātāṁ ghaṭa atē ghaṭa hōṇī'āṁ śurū hō ga'ī'āṁ. Maiṁ ika ādamī nū mili'ā. Asīṁ ikaṭhē rahiṇā śurū kītā atē mērē sābakā patī/ patanī nū ispovedi.Com pasada nahīṁ sī. Uha bilakula usanū pasada nahīṁ karadā sī. Mainū iha pasada nahīṁ sī ki uha ika apāraṭamaiṇṭa vica rahidā sī jisa la'ī asīṁ dōvāṁ nē paisā kamā li'ā, tāṁ jō bacē usadī ādī hō sakaṇa. Āma taura'tē, unhāṁ nē sahu khāṇī śurū kara ditī. Iha bidū tē pahuca gi'ā ki usanē baci'āṁ nū vēkhaṇā pūrī tar'hāṁ bada kara ditā, bahisa karadi'āṁ kihā ki huṇa usadā navāṁ pitā hai, atē unhāṁ nū usadī zarūrata nahīṁ hai. Usanē isa viśē'tē gala karana tōṁ inakāra kara ditā. Maiṁ bahuta ghaṭa paisi'āṁ dā bhugatāna karanā śurū kara ditā, atē mainū gujāri'āṁ la'ī dākhala karanā pi'ā. Pichalē 3 sālāṁ tōṁ karazā pūrā hō gi'ā hai. Sābakā patī cēna tōṁ ḍiga pi'ā. Mainū hara cīza la'ī dōśī ṭhahirā'i'ā. Usa nē kihā ki usa kōla huṇa jī'uṇa la'ī kujha vī nahīṁ sī, ki mainū sirapha paisē dī zarūrata sī, ki maiṁ usa nū ka'ī sālāṁ tōṁ karazē vica ḍubō kē usa dī zidagī barabāda kara ditī. Mainū kī khu'ā'uṇā cāhīdā hai atē sāḍē baci'āṁ dī sahā'itā kivēṁ karāṁ isa bārē mērē praśanāṁ dē javāba vica, usanē javāba ditā ki uha pahilāṁ hī mainū ika sabhava āmadanī didā hai. Jivēṁ ki iha saca sī, maiṁ samajha nahīṁ pā'i'ā ki iha kinā chōṭā sī. Atē huṇa, jivēṁ ki mainū sazā dē rihā hai, usanē sacāra karanā pūrī tar'hāṁ rōka ditā. Maiṁ āpaṇā phōna nabara atē patā badali'ā hai maiṁ usanū kama la'ī ispovedi.Com tē ka'ī vāra bulā'i'ā, para uha usanū bulā'uṇa tōṁ vī inakāra karadē hana, iha jāṇadē hō'ē ki kauṇa bulā rihā hai. Bacē yāda karadē hana, uha puchadē hana ki ḍaiḍī kithē hana. Maiṁ nahīṁ jāṇadī kī kahāṁ. Huṇa mainū afasōsa hai ki maiṁ iha kītā. Iha patā caladā hai, paisē dī ḵẖātara, ika cagē pitā tōṁ baci'āṁ nū vān̄jhā kara ditā. Atē pahilāṁ dī tar'hāṁ, kō'ī vī unhāṁ nū cakara atē kiḍaragāraṭanasa vica sahā'itā atē māragadaraśana nahīṁ karēgā. Mērā navāṁ ādamī ajihī zimēvārī laiṇa tōṁ inakāra karadā hai, para bēliphāṁ tōṁ phānsī dī riṭa laiṇā mērē la'ī iha vikalapa nahīṁ hai.

Kōjhā kahāṇī

 

#Itihāsa
Mērī javānī vica bahuta pi'āra sī. Pahilāṁ āpasī asīṁ ika sayukata bhavikha, ika cāla, ika parivāra dī yōjanā baṇā'ī. Unhāṁ nē bahuta sōci'ā, sōci'ā, para ata vica uha phira vī khiḍā ga'ē. Uha bahuta dūra calā gi'ā, āpaṇī zidagī baṇā'ī. Usadē bā'ada mērē bahuta sārē riśatē sana, para maiṁ usa bārē nahīṁ bhuli'ā. Jadōṁ uha ā'i'ā tāṁ asīṁ ka'ī vāra gala kītī, ika dūjē nū vēkhi'ā. Maiṁ usa nāla galabāta karana tōṁ khujha gi'ā. Uha hamēśāṁ mērā nazadīkī vi'akatī rihā hai atē rihā hai. Bēśaka, maiṁ samajha gi'ā ki sāḍē kōla kujha nahīṁ hōvēgā atē umīdāṁ dī kadara nahīṁ karadē. Asīṁ dōsata rahiṇa dā phaisalā kītā. Samēṁ dē nāla, asīṁ ghaṭa atē ghaṭa gala kītī. Usa nē mainū dubārā kadē nahīṁ likhi'ā. Kadōṁ āvēgā, para maiṁ nahīṁ puchi'ā. Maiṁ ghusapaiṭha nahīṁ karanā cāhudā sī. Maiṁ āpaṇē ādamī nū mili'ā jisa nāla maiṁ cagā mahisūsa kītā. Usanē vi'āha karavā li'ā, ika pi'ārī dhī nū janama ditā. Sabha kujha ṭhīka sī. Mērī'āṁ āpaṇī'āṁ muśakalāṁ, jhagaṛē vī hō'ē, para maiṁ kadē nirāśa nahīṁ hō'i'ā atē isa gala dā afasōsa nahīṁ kītā ki maiṁ isa khāsa vi'akatī nū cuṇi'ā hai. Hālāṅki, maiṁ sābakā bārē nahīṁ bhuli'ā. Ka'ī vārī uha sāḍī'āṁ galāmbātāṁ nū sakrōla karadī, supanē mērē dimāga vica, uha rōmānsa yāda karadē jō sāḍē kōla sana. Atē ika vāra, mūrakhatā tōṁ bāhara, maiṁ usa nū likhi'ā ki mainū ispovedi.Com yāda hai. Maiṁ tuhānū milaṇā cāhāṅgā mērā matalaba kujha vī māṛā nahīṁ sī, atē jē uha isadē virudha sī, tāṁ maiṁ samajha jāvāṅgā. Para usadī patanī nē mainū javāba ditā. Mainū śaramasāra kītā. Uha usanū āsāna guṇāṁ dī callrata kahiṇa lagī. Maiṁ usanū samajhā'uṇa dī kōśiśa kītī ki maiṁ kisē hōra dē parivāra nū naśaṭa nahīṁ karanā cāhudā, ki asīṁ sirapha ika vāra dōsata sī. Atē āma taura tē, kisē hōra dē khātē tōṁ sadēśa likhaṇā ghaṭō ghaṭa badasūrata hudā hai. Jisadē javāba vica usanē javāba ditā ki usadē patī nē khuda usanū āgi'ā ditī hai. Usanē kihā ki uha mērē bārē bahuta anaphulata sī atē āma taura tē, uha ika dūjē'tē inā bharōsā karadē hana ki unhāṁ dōvāṁ kōla sārē khāti'āṁ atē patara-vihāra taka hara jag'hā pahuca hai. Mērē la'ī iha sabha paṛhanā asukhāvāṁ sī. Maiṁ usa nū ḵẖuda suṇanā cāhudā sī, kī iha isa tar'hāṁ sī atē kī usa nē usa nū dasi'ā sī. Usanē nabara ḍā'ila kītā, para kisē nē utara nahīṁ ditā. Atē phira isa womanrata nē sāḍē sārē sadēśa mērē patī nū bhējē. Bēśaka, maiṁ sabha kujha samajhā'i'ā. Hālāṅki uha samajha ga'ī sī ki usadē la'ī iha kinā kōjhā sī. Uha mērī'āṁ bhāvanāvāṁ nū samajha gi'ā, ika vāra uha vī ajihī sathitī vica sī. Ika sābakā jāṇa-pachāṇa vālē nē usanū likhi'ā, atē usadī patanī, ispovedi.Com, nē usē pala usadā javāba ditā. Usadī niratara īrakhā atē niyatraṇa talāka dā ika kārana baṇa ga'ē. Mērā khi'āla hai ki maiṁ galata kama kītā hai. Hālāṅki mainū mērē kama vica kō'ī galata nahīṁ dikhā'ī dē rihā hai. Bahuta hī kōjhā baci'ā baci'ā. Jē tusīṁ mainū likhaṇā nahīṁ cāhudē, tāṁ maiṁ iha āpaṇē āpa kahi sakadā sī, atē ika īrakhā vālī patanī dē rūpa vica vicōlē du'ārā nahīṁ.

Kī tuhānū āpaṇī sābakā prēmikā nāla pēśa ā'uṇā cāhīdā hai?

 

#Pēśakarō
Ka'ī sāla pahilāṁ, maiṁ āpaṇē kujha dōsatāṁ nāla galabāta karanā bada kara ditā sī. Isadē bahuta sārē kārana sana - viśava driśaṭīkōṇa vica atara atē vitī sathitī vica ika atara. Mērē la'ī iha kōjhā sī ki dōsata unhāṁ dā ādara nahīṁ karadē jō unhāṁ nālōṁ garība sana. Unhāṁ dī samajha vica vakārī naukarī nahīṁ hai. Mērē la'ī iha kōjhā nahīṁ sī ki mērē dōsata pi'āra la'ī nahīṁ, balaki gaṇanā la'ī vi'āha karana dī kōśiśa kara rahē sana, tāṁ ki unhāṁ dē patī amīra hōṇa. Kisē samēṁ, mērē dōsatāṁ dī garība lōkāṁ pratī nafarata nē mainū vī chūha li'ā. Maiṁ unhāṁ dī samajha vica nākāmayāba hō gi'ā. Dōsatāṁ nāla sabadha tōṛana dā iha phaisalākuna kārana sī. Maiṁ lagabhaga āpaṇē ciharē dē mazāka nū māpha nahīṁ kītā hai. Saca bōlaṇa la'ī, isa dōsatī dē khatama hōṇa tōṁ bā'ada, maiṁ rāhata nāla sāha li'ā. Mainū huṇa mahigē raisaṭōraiṇṭāṁ dī'āṁ yātarāvāṁ atē chuṭī'āṁ dē mitarāṁ la'ī mahigē tōhafi'āṁ tē kharacaṇa dī zarūrata nahīṁ sī. Maiṁ sōci'ā ki maiṁ sahī kama kītā hai. Ki mērē la'ī uhanāṁ nāla dōsatī karanā bihatara hai jisadā mērē nāla samāna padārathaka padhara hai, atē jō sasāra nū usē tar'hāṁ vēkhadē hana jivēṁ maiṁ karadā hāṁ. Ka'ī sāla lagha ga'ē hana, para mainū kadē vī ispovedi.Com dōsatāṁ nāla juṛa jāṇa tē afasōsa nahīṁ hō'i'ā. Maiṁ ka'ī vāra unhāṁ dī kapanī tōṁ bagaira bōra hō jāndā sī, para hōra nahīṁ. Ka'ī vāra maiṁ sōśala naiṭavarakasa'tē unhāṁ dē pani'āṁ' ​​tē jāndā sī atē vēkhadā sī ki unhāṁ dī zidagī vica navāṁ kī hai. Atē hara vāra jadōṁ maiṁ dēkhi'ā ki mērē dōsata cagē rahidē hana. Uha ajē vī amīra hana, vadhī'ā kapaṛē pā'ē hō'ē hana, akasara vidēśa jāndē hana, raisaṭōraiṇṭāṁ vica jāndē hana. Para dūjē dina maiṁ āpaṇē ika dōsata dī ika hōra phōṭō vēkhī, atē mainū acānaka usa la'ī tarasa ā'i'ā. Uha baiṭhī hō'ī hai, phaiśanala pahiṇi'ā hō'i'ā hai, tōhafi'āṁ nāla ghiri'ā hō'i'ā hai, phulāṁ dē viśāla guladasatē atē gubārē dā jhuḍa. Iha usa dā janamadina sī. Atē maiṁ, usanū atē usadē parivāra nū jāṇadā hāṁ, samajhadā hāṁ ki uha viśēśa taura tē baiṭhī hai atē phōṭō khicī ga'ī sī tāṁ jō bā'ada vica uha sōśala naiṭavarakasa tē iha phōṭō pōsaṭa karēgī, atē hara kō'ī dēkha sakadā hai ki uha kinī sudara, khuśa atē amīra hai. Atē usadē ciharē tōṁ tusīṁ dēkha sakadē hō ki uha inī khuśa nahīṁ hai. Atē jhuraṛī'āṁ pahilāṁ hī ciharē tē hana, atē camaṛī bāsī hai. Uha mērē varagā, 32 sālāṁ dī hai. Atē uha maradāṁ nū prabhāvata karana la'ī ika javāna sudaratā dī tar'hāṁ dikhā'ī didī hai. Isa la'ī uha usa nāla vi'āha karanā cāhudē sana. Atē usē samēṁ uha āpaṇē āpa vica ika vi'agātamaka vi'akatī hai, ispovedi.Com bhāvanātamaka, mazēdāra. Uha ka'ī vāra sakūla vica muḍi'āṁ dā śaukīna sī, āma jāṇa-pachāṇa vālā. Unhāṁ nē usa dā badalā li'ā. Uha pahilāṁ hī vi'āha karavā sakadī sī atē sau vāra bacē paidā kara sakadī sī, para usadī māṁ nē usanū isa riśatē nū chaḍaṇa la'ī majabūra kītā. Ki'uṅki uha laṛakē kāfī amīra nahīṁ sana, ika vakārī naukarī nahīṁ sī karadē, sihata samasi'āvāṁ sana. Ika dōsata dī māṁ ika bahuta dabadabā atē kaṭhōra israta hai. Usanē ika śānadāra kairī'ara baṇā'i'ā hai, puraśāṁ dē nāla saphalatā dā anada laindā hai atē akasara uhanāṁ nū padārathaka lābha la'ī varatadā hai. Usanē āpaṇī'āṁ dhī'āṁ vica iha viśavāsa jatā'i'ā ki ika amīra ādamī nāla vi'āha karanā bahuta zarūrī hai. Mērē dōsata dē māmalē vica, māṁ nē ḵẖuda āpaṇē la'ī ika viśēśatā dī cōṇa kītī, jisa vica usanē sikhi'ā atē kama karanā śurū kara ditā. Hālāṅki maiṁ iha nahīṁ kahāṅgā ki mērē dōsata nē bacapana tōṁ hī ajihā karana dā supanā vēkhi'ā sī. Natījē vajōṁ, usadā kama vidēśī bhāśāvāṁ nāla juṛi'ā hō'i'ā hai, jisa nū uha ka'ī jāṇadī hai. Atē iha usanū vidēśī lōkāṁ nāla asānī nāla galabāta karana dī yōgatā pradāna karadā hai. Atē usadī māṁ usanū amīra vidēśī nāla vi'āha karana la'ī dhakadī hai. Natījē vajōṁ, mērā dōsata vidēśī'āṁ nāla ḍēṭiga sā'īṭāṁ'tē ka'ī vāra mili'ā. Usanē unhāṁ nū mulākāta la'ī bulā'i'ā, unhāṁ nū ghara vica mēzabānī kītī atē hōṭala vica pahilī tarīka tē unhāṁ nāla śābadika taura tē ispovedi.Com hō sakadī sī. Usadī māṁ nē isa vivahāra nū pūrī tar'hāṁ manazūrī dē ditī. Para uha kisamata tōṁ bāhara sī. Vidēśī mulākāta karana ā'ē sana, para unhāṁ nē unhāṁ nū vi'āha karavā'uṇa la'ī sadā nahīṁ ditā. Maiṁ hairāna sī ki uha sacamuca usa pahilē vi'akatī nāla sauṇa ga'ī jisa nāla usa nū mili'ā sī. Para maiṁ āpaṇē khuda dē kārōbāra vica jāṇa dī himata nahīṁ kītī atē kihā ki iha ḵẖataranāka atē aśudha sī. Ika mitara dā āpaṇā sira usadē mōersi'āṁ tē hai. Hāṁ, atē dūjā dōsata isa bārē śānta sī. Natījē vajōṁ, sārē yatanāṁ dē bāvajūda, dōsata dā ajē vī vi'āha nahīṁ hō'i'ā hai. Jadōṁ maiṁ usadē atē mērē dūjē dōsata nāla tōṛa li'ā, tāṁ unhāṁ dī dōsatī vī ṭuṭa ga'ī. Maiṁ suṇi'ā hai ki huṇa uha bahuta ghaṭa hī ika dūjē nū vēkhadē hana. Atē maiṁ vēkhadā hāṁ ki huṇa usadī kō'ī dōsata nahīṁ hai. Uha ika hai. Atē mainū usa la'ī afasōsa hai. Atē mainū nahīṁ patā ki kī karanā hai. Kī mainū usa nāla mērī dōsatī navīnīkaraṇa karanī cāhīdī hai? Śā'ida usa nū huṇa sacamuca mērī lōṛa hai. Para, dūjē pāsē, mainū nahīṁ patā ki uha mērē dōsata baṇana dē mērē prasatāva'tē phira kī karēgī. Asīṁ usa nāla bahuta burī tar'hāṁ alaga hō ga'ē. Ika aipīsōḍa sī jadōṁ, usa dē bāvajūda, maiṁ usa dī ika sābakā nāla sōśala naiṭavaraka tē ispovedi.Com nū phalaraṭa kītā. Usanē isa bārē patā lagā'i'ā atē mērē kōla śikā'ita kītī. Maiṁ hara cīza tōṁ inakāra kītā. Usa samēṁ mainū śarama ā'undī sī ki maiṁ bahuta mūrakhatā nāla pēśa ā'i'ā sī. Dara'asala, mainū isa muḍē nāla kujha nahīṁ cāhīdā sī. Mērē sābakā nāla ṭuṭaṇa tōṁ bā'ada mainū bahuta nirāśā hō'ī. Maiṁ mahisūsa karanā cāhudā sī ki śā'ida kō'ī hōra mainū pasada karē. Atē maiṁ śābadika taura'tē unhāṁ sārē maradāṁ nū jōṛanā śurū kītā jō mērē sārē jāṇū'āṁ dē dōsata sana. Isa la'ī maiṁ usa muḍē nū vī śāmala kītā. Uha jāṇadī sī ki uha ika dōsata dā sābakā bu'ā'ēphraiṇḍa sī, para, usadē anusāra, uha usanū inā pasada nahīṁ karadī sī, atē usanē unhāṁ dē vichōṛē dī citā nahīṁ kītī. Para iha patā cali'ā ki usanē usa nāla mēla-jōla karana dā supanā vēkhi'ā sī.


Khaira, atē iha vī, usanū ika dōsata dē rūpa vica śāmala karanā, maiṁ iha āpaṇē dōsata dē bāvajūda kītā, ki'uṅki ika dina pahilāṁ usanē mainū nārāza kītā sī. Usadē ika praśasaka, kujha khuśī dē nāla, mainū ika dōsata dē rūpa vica śāmala kītā, atē usanē phaisalā kītā ki iha maiṁ uha sī jō usadē bā'ada sī. Uha turata usa dē nēṛē ga'ī atē jaladī mainū iha dasaṇa la'ī ki uha usa nū ika mitī'tē bulā rihā sī. Uha ispovedi.Com mainū dikhā'uṇā cāhudī sī ki usanē mainū pāsa kara ditā, ki uha mērē nālōṁ vadhī'ā sī, ki usanē usadī cōṇa kītī. Atē mainū bilakula vī samajha nahīṁ ā'i'ā ki kī hō rihā sī. Para maiṁ usa dē janūna tōṁ nārāza sī, jisa nāla usanē mainū dikhā'i'ā ki uha bihatara hai. Ḵẖaira, isa nārāzagī nē ākharakāra isa tatha nū agē vadhā'i'ā ki usa dē bāvajūda maiṁ usa dē praśasakāṁ vicōṁ kujha dā dhi'āna āpaṇē vala khicaṇā cāhudā sī, bhāvēṁ ika purāṇā vi'akatī. Ata vica hī maiṁ vivahāra kītā. Atē jadōṁ usa nū usa nāla isa sacāra bārē patā lagi'ā, maiṁ rasamī taura'tē bāhara ka.Ṇa vica kāmayāba hō gi'ā ki mainū nahīṁ patā sī ki iha usa dā sābakā bu'ā'ēpharaiṇḍa sī. Dara'asala, asala zidagī vica, asīṁ kadē nahīṁ milē. Usanē sāḍī jāṇa-pachāṇa nahīṁ kītī. Usadē bārē sirapha ika galabāta sī jadōṁ usanē āpaṇā nāma bulā'i'ā atē ika phōṭō dikhā'ī. Bēśaka, iha yakīnana nahīṁ jāpadā. Atē udōṁ tōṁ hī uha mērē nāla bhaiṛē mazāka uḍā'uṇa la'ī, mērē nāla bē'izatī karana lagī. Dōsatī nē phira dūjē dōsata'tē bharōsā kītā jisa nē sāḍē nāla sul'hā karana dī kōśiśa kītī. Usadā viśavāsa sī ki ika galataphahimī sī, mērā isa nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ sī. Atē maiṁ pahilāṁ hī vēkhi'ā hai ki ispovedi.Com'tē uha dōvēṁ mērē nāla bilakula salūka karadē hana. Atē uha unhāṁ tōṁ dūra jāṇa laga pa'ī. Unhāṁ nū iha vī nahīṁ patā sī ki maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī nū mili'ā sī. Unhāṁ nū patā cali'ā jadōṁ maiṁ unhāṁ nū vi'āha la'ī bulā'i'ā. Atē hālāṅki asīṁ ika dōsata nāla sahimata hō'ē, jisa bārē asīṁ gala kara rahē hāṁ, ki uha ika gavāha hōvēgī jē maiṁ, acānaka, kadē vi'āha karāṅgā, para isa sathitī vica maiṁ usa nū gavāha vajōṁ bulā'uṇā nahīṁ cāhudā sī. Āma taura'tē, maiṁ unhāṁ dōvāṁ nū vi'āha la'ī bulā'uṇā ārāmadā'ika mahisūsa nahīṁ kītā, ki'uṅki mainū patā sī ki uha mērē patī nū pasada nahīṁ karanagē. Dōsata nārāza sī ki uha gavāha nahīṁ sī. Atē unhāṁ nē, ika dūsarē dōsata nāla mila kē, vi'āha tōṁ bā'ada mērī pasada dā mazāka uḍā'i'ā, jadōṁ asīṁ āpaṇā janamadina manā'i'ā. Maiṁ nārāza hō gi'ā atē unhāṁ nāla bilakula vakharē, māmūlī avasara tē jhagaṛā kītā. Para huṇa samāṁ lagha gi'ā hai, atē maiṁ pahilāṁ hī ṭhaḍā hō gi'ā hāṁ. Atē mainū iha vī nahīṁ patā ki maiṁ sahī sī jāṁ nahīṁ. Iha lagadā hai, atē hāṁ. Tuhānū āpaṇē atē āpaṇē parivāra dā mazāka uḍā'uṇa dī ijāzata nahīṁ ditī jā sakadī. Para, śā'ida, sahēlī'āṁ vica, uha mērē virudha nārāzagī dī gala karadē sana. Atē huṇa ika dōsata la'ī iha tarasa hai. Mainū nahīṁ patā ki kī uha mērē nāla ispovedi.Com'tē ākharakāra galabāta karanā cāhēgī, jāṁ jē uha mērē virudha ajē vī gusē hai. Maiṁ iha vī hairāna karadā hāṁ ki kī iha dōsatī pahilāṁ nālōṁ bihatara bāhara āvēgī. Ākhirakāra, uha sabha kujha jisa kārana cīra-phuṭa hō ga'ī uha ajē vī bacī hai. Ika sacā dōsata hōṇa dē nātē, mainū, jivēṁ ki huṇa maiṁ samajha gi'ā hāṁ, usa nū imānadārī nāla dasa dēṇā cāhīdā sī ki maradāṁ nāla usadā vivahāra āpaṇē āpa la'ī aśudha atē ḵẖataranāka hai. Ki usanū āpaṇī māṁ dī gala nahīṁ suṇanī cāhīdī. Para usadī pratīkri'ā dā adāzā lagā'uṇā āsāna hai - uha nārāza hōvēgī. Vitī sathitī vica atara sānū akasara milaṇa tōṁ rōkadā hai, ki'uṅki maiṁ hara hafatē ika raisaṭōraiṇṭa vica rāta dā khāṇā nahīṁ lai pāvāṅgā. Atē isa dōsatī dā kī baṇēgā? Maiṁ sirapha usa dā samarathana kara sakadā sī atē ika dūjē nū mila sakadā sī, jivēṁ sakūla vica. Para kī usanū isadī jarūrata hai? Maiṁ ika ādamī nāla vi'āha karavā rihā hāṁ jisanū mērā dōsata nafarata karadā hai. Atē, sapaśaṭa taura'tē, mērā vi'āha asaphala rihā. Para mērā ika bacā hai, atē maiṁ ajē talāka laiṇa nahīṁ jā rihā hāṁ. Atē, kudaratī taura'tē, maiṁ āpaṇē atē āpaṇē patī dā mazāka uḍā'uṇa nū baradāśata nahīṁ karāṅgā. Atē vi'āha dī'āṁ samasi'āvāṁ bārē śikā'ita karanā mērē la'ī śaramidā hōvēgā. Bhāva, uthē kō'ī sapaśaṭatā nahīṁ hōvēgī. Maiṁ huṇa ispovedi.Com'tē kāfī ikalā hāṁ, para inā zi'ādā nahīṁ ki maiṁ āpaṇē dōsata nāla pēśa ā'uṇā śurū kara ditā. Para usa la'ī tarasa dī bhāvanā mainū ulajhā'undī hai. Jāṁ hō sakadā hai ki mainū iha lagadā sī ki uha isa phōṭō tōṁ nākhuśa hai? Hō sakadā hai ki uha sōcadī hai ki usa dē nāla sabha kujha ṭhīka hai, usa nū sirapha itazāra karana dī zarūrata hai, atē lābhakārī vi'āha hōvēgā, para usa nū dōsatāṁ dī zarūrata nahīṁ hai?

Ika muḍē dē pi'āra'tē niratara śaka karō

 

#Mainūśaka
Mērā sira pahilāṁ hī niratara vicārāṁ tōṁ phaṭa rihā hai. Atē maiṁ hara samēṁ āpaṇē riśatē bārē sōcadā hāṁ. Atē akasara akasara maiṁ isa bārē nahīṁ sōcadā ki usa vi'akatī dī kī zarūrata nahīṁ hai, jō uha mainū vēkhaṇā nahīṁ cāhudā. Udāharaṇa vajōṁ, usanē kala sujhā'a ditā sī ki asīṁ budhavāra nū milāṅgē. Maiṁ sōci'ā, ki'uṁ nahīṁ pahilāṁ, jē iha mērē ghara tōṁ 20 miṭa tura kē kama karadā hai. Usa dā kama, bēśaka, saukhā nahīṁ hai. Uha lagātāra 12 ghaṭē 3 dina kama karadā hai. Sirapha ika dina dī chuṭī. Para mainū ajē vī kisē kisama dā kōjhā mahisūsa hō'i'ā ki uha pahilāṁ mērē kōla ki'uṁ nahīṁ ā saki'ā. Phira, jadōṁ maiṁ usa nū puchi'ā ki asīṁ pahilāṁ ki'uṁ nahīṁ milē, tāṁ usanē javāba ditā ki uha aitavāra nū mērē kōla ā sakadā hai. Isa la'ī usanē sujhā'a ditā ki asīṁ kama tōṁ bā'ada aitavāra nū miladē hāṁ. Maiṁ sōcaṇā śurū kītā ki uha sacamuca mainū vēkhaṇā nahīṁ cāhudā, para usanē sujhā'a ditā ki jē maiṁ śānta hō jāndā. Phira maiṁ usa dē śabadāṁ dā labē samēṁ la'ī viśalēśaṇa kītā, atē usanē ajihā ki'uṁ kihā, atē kisē hōra.Ga nāla nahīṁ. Maiṁ āpaṇē āpa nū isa gala vala khici'ā ki maiṁ phaisalā kītā ki usanū mērī zarūrata nahīṁ hai. Ispovedi.Com atē āma taura tē, ajihī'āṁ bahuta sārī'āṁ sathitī'āṁ hudī'āṁ hana jadōṁ maiṁ āpaṇē āpa nū khatama karadā hāṁ. Śā'ida bāharōṁ iha bēvakūpha jāpadā hai. Hāṁ, maiṁ khuda isa tar'hāṁ sōcadā hāṁ. Para maiṁ āpaṇē vicārāṁ nū nahīṁ rōka sakadā. Iha vāparadā hai ki mainū usadē kujha śabada yāda hana, jō usanē ika hafatā pahilāṁ kihā sī, atē sabha kujha dubārā śurū hudā hai. Maiṁ iha sōcaṇā śurū karadā hāṁ ki usanū mērī zarūrata nahīṁ hai, ki uha mainū pi'āra nahīṁ karadā, uha mainū vēkhaṇā nahīṁ cāhudā, uha mainū dhōkhā dē rihā hai. Maiṁ kī karāṁ? Āpaṇē āpa nū samāpata karanā bada kivēṁ karī'ē?

Mērī zidagī vica kadē pi'āra nahīṁ hō'i'ā

 

#Nahīṁsī
Mērī zidagī vica kō'ī pi'āra nahīṁ sī. Iha hai, āpaṇē āpa dē sabadha vica, maiṁ inhāṁ bhāvanāvāṁ nū kadē mahisūsa nahīṁ kītā. Mērī māṁ tōṁ nahīṁ, huṇa mērē sābakā patī tōṁ nahīṁ. Para mamī māṁ hai, māpi'āṁ dī cōṇa nahīṁ kītī jāndī atē maiṁ ajē vī māṁ nū pi'āra karadā hāṁ. Usanē kadē āpaṇē patī nū pi'āra nahīṁ kītā. Hālāṅki uha bahuta labē samēṁ la'ī ikaṭhē rahē - 16 sāla. Talāka tōṁ bā'ada, kujha sāla bā'ada, maiṁ ika hōra nū mili'ā. Imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ usa nū sacamuca pasada nahīṁ kītā. Para usadē kamāṁ, dhi'āna, vihaṛē la'ī (pahilāṁ tōṁ maiṁ iha nahīṁ vēkhi'ā). Maiṁ khiṛi'ā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ ika amrata hāṁ. Kujha samēṁ bā'ada, usa dī barasī tē, usanē mainū āpaṇē riśatēdārāṁ atē putarāṁ nāla jāṇa-pachāṇa ditī. Riśatēdārāṁ nē mainū pasada kītā. Atē uha baci'āṁ dē nāla rahiṇa laga pa'ē. Mērē vica ika bahuta vaḍā ghaṭā'ō hai - maiṁ bahuta īrakhā karadā hāṁ. Maiṁ niratara magāṁ, usadī māṁ atē putarāṁ dī'āṁ bēnatī'āṁ tōṁ nārāza sī. Atē usanē bināṁ kisē savāla dē unhāṁ nū pūrā kītā. Bēśaka, isa bārē jhagaṛē hō'ē sana. Phira uha akasara āpaṇē āpa nū ṭā'ilaṭa vica ṭā'ilaṭa vica bada karanā śurū karadā sī. Mērē vica dilacasapī tēzī nāla khatama hōṇa lagī. Atē asīṁ sirapha dō sālāṁ tōṁ thōṛē jihē rahē. Uha gusē hō gi'ā, ispovedi.Com saparaka nahīṁ karadā hai, kahidā hai ki usanē isa nū āpaṇē pradaraśana nāla prāpata kītā. Usadē bacē ā'uṇagē, uha unhāṁ nāla thōṛī jihī gala karēgā atē dubārā calā jāvēgā, atē bacē mērē tē hana. Mērī dhī huṇē hī usanū taga karana lagī. Atē maiṁ sabha kujha sahidā hāṁ. Dūjē dina mērī mamī dī mauta hō ga'ī, hālāṅki uthē sabha kujha dī umīda kītī jā rahī sī, para mērē la'ī iha bahuta vaḍā dukhānta hai. Mainū sacamuca usadā samarathana nahīṁ mili'ā. Tusīṁ ajē vī bahuta kujha likha sakadē hō, para mērē la'ī ika navāṁ dukhānta vāpari'ā: Kujha vī dasē bināṁ, uha calā gi'ā. Pahilē dina maiṁ usanū bulā'i'ā, aisa'aima'aisa bhēji'ā, usanē javāba nahīṁ ditā. Para maiṁ ajē vī usanū labha li'ā, atē asīṁ ghara ā ga'ē. Jaladī hī bā'ada vica mainū dila dā daurā pai gi'ā. Muśakala nāla uha āpaṇē āpa vica ā ga'ī. Atē aja uha kama la'ī ravānā hō gi'ā. Hālāṅki jāṇa vēlē, usanē kihā: "Rō nā karō atē parēśāna nā hōvō, maiṁ ghara ā jāvāṅgā."

Patī sasa dī rakhi'ā karadā hai, para usanū mērī atē bacē dī zarūrata nahīṁ hai

 

#Sasa
Maiṁ āpaṇē patī nāla vakharē taura'tē rahidā hāṁ, para maiṁ āpaṇī sasa nū bahuta īrakhā, gusē atē īrakhā nāla bhara ā'i'ā. Uha sānū ikaṭhē nahīṁ rahiṇa dēṇā cāhudī. Hamēśāṁ sānū vakha karana dī kōśiśa kara rihā hai. Uha hara sabhava tarīkē nāla mērā apamāna karana dī kōśiśa kara rihā hai. Isa vica usadē bharā dī patanī usadī madada karadī hai. Śurū tōṁ hī, unhāṁ nē mainū nāpasada kītā atē mērē patī du'ārā mainū taga karana dī kōśiśa kītī. Sāḍē kōla lagātāra ghuṭālē hudē rahē, jivēṁ usanē āpaṇī māṁ atē riśatēdārāṁ dā bacā'a kītā, atē mērā apamāna kītā. Sasa atē usadī nūha jō usadē nāla rahidī'āṁ hana, dē ciharē tē, uha mērē vala vēkha kē musakarā'undī'āṁ hana atē mērī dēkhabhāla karana dā dikhāvā karadī'āṁ hana. Uha mērē patī dē sāhamaṇē āpaṇē āpa nū cagā dikhā'uṇā cāhudē hana, atē kudaratī taura'tē, uha unhāṁ dē hara śabada' tē viśavāsa karadā hai. Jē mērē du'ārā kujha galata hai, tāṁ iha turata mērē vala ā jāndā hai atē sārī nakārātamakatā nū pragaṭa karadā hai. Hālāṅki mērā usadī māṁ nāla kadē jhagaṛā nahīṁ hō'i'ā. Uha usa nūha dē baci'āṁ la'ī sabha kujha kharīdadē hana (cīzāṁ, khiḍauṇē). Unhāṁ nē mērē bacē nū chōṭī'āṁ cīzāṁ la'ī lai ga'ē. Jadōṁ maiṁ āpaṇē patī nū puchi'ā ki sāḍē bacē pratī ajihā rava'ī'ā ki'uṁ hai, tāṁ usanē javāba ditā: “Uha mērē māpi'āṁ nāla rahidē hana atē unhāṁ dī māṁ unhāṁ la'ī sabha kujha karadī hai. Atē tusīṁ bahuta māṛē hō, hakārī, prahēzavāna ispovedi.Com. " Maiṁ jāṇadā hāṁ ki uha hamēśā usanū mērē virudha karadē hana. Ika tōṁ vadha vāra maiṁ usanū unhāṁ dē śabada duharā'undē suṇi'ā. Iha unhāṁ nū parēśāna vī karadā hai ki maiṁ unhāṁ vicakāra khaṛhā hāṁ. Maiṁ ādhunika hāṁ atē hōrāṁ nē isa dī mērī praśasā kītī. Patī jinē paisē kamā'undē hana, uha āpaṇē la'ī vī laindē hana, sānū ika paisā chaḍa kē. Jivēṁ asīṁ vakharē rahidē hāṁ atē asīṁ kisē vī tar'hāṁ māṛē nahīṁ hāṁ. Kī tusīṁ ajihā rava'ī'ā baradāśata karōgē jē tuhāḍā patī āpaṇī sasa dē nāla hudā atē tuhāḍē atē usa dē bacē pratī udāsīna hudā? Maiṁ āpaṇē patī nū pahilāṁ hī dasi'ā hai ki hara kō'ī sāḍē parivāra vica ghumadā hai, atē kauṇa ālasa nahīṁ hudā. Jisa dā usanē javāba ditā ki unhāṁ dā haka hai. Uha iha vī kahidā hai ki usanū mērī lōṛa nahīṁ hai. Maiṁ usadē la'ī zīrō hāṁ, atē agalē dina uha gala karadā hai jivēṁ ki kujha nahīṁ hō'i'ā sī. Isa sathitī tōṁ kivēṁ bāhara nikalaṇā hai? Ākharakāra, jē unhāṁ nē śurū tōṁ mainū pi'āra nahīṁ kītā atē mainū īrakhā kītī, tāṁ iha unhāṁ dē jīvana dē ata taka hōvēgā. Atē mērē patī unhāṁ dī'āṁ sāzaśāṁ du'ārā agavā'ī kara rahē hana atē mērē la'ī khaṛhē hōṇa tōṁ ḍaradē hana.

Mērā bu'ā'ēphraiṇḍa ika sābakā śarābī hai

 

#Śarābī

Asīṁ ika samārōha vica muḍē nū mili'ā. Iha patā cali'ā ki sāḍī'āṁ bahuta sārī'āṁ rucī'āṁ hana - sēlaṭika sagīta, pahāṛī niramāṇa, sā'īkaliga. Asīṁ usa nāla śānadāra galabāta kītī. Asīṁ akasara ika dūjē nū milaṇa laga pa'ē. Maiṁ usadē dōsatāṁ nū mili'ā, uha mērē dōsatāṁ nū mili'ā. Hālāṅki, hara vāra jadōṁ asīṁ kisē dē janamadina jāṁ pikanika la'ī jāndē sī, tāṁ uha hamēśāṁ sāphaṭa ḍarika pīṇā pasada karadā sī (uha hamēśāṁ kāra rāhīṁ ā'i'ā hudā sī). Isanē mainū khuśa kītā, ḵẖāsakara jadōṁ tōṁ usanē mainū ika liphaṭa ghara ditā. Kujha dina pahilāṁ, usanē kihā sī ki uha mērē nāla gala karanā cāhudā hai. Mainū ḍara sī ki śā'ida uha kahiṇā cāhudā hai ki sānū hisā laiṇā cāhīdā hai. Ki uha vi'āhi'ā hō'i'ā hai. Mērē sira vica bahuta sārī'āṁ sakripaṭāṁ sana. Uha lagabhaga dō ghaṭē bōladā rihā. Maiṁ cupa kara kē usa dī gala suṇī. Usanē kihā ki dasa sālāṁ tōṁ usanū śarāba dī bhārī samasi'ā sī. Usanē isa bārē gala kītī ki kivēṁ uha ka'ī vāra tina dināṁ dē śarāba pīṇa tōṁ bā'ada āpaṇē dōsata dē apāraṭamaiṇṭa vica jāgadā sī atē iha nahīṁ jāṇadā sī ki uha kithē hai atē uha ithē kī kara rihā sī. Uha bahuta sapaśaṭa sī. Maiṁ usa dī pichalī zidagī ispovedi.Com bārē bahuta kujha sikhi'ā atē hairāna rahi gi'ā. Phira usanē pahilī vāra ika alakōhalika aṇajāṇa mīṭiga vica jāṇa dā phaisalā kītā. Usanē thairēpī karavā la'ī, atē dō sālāṁ tōṁ usadē mūha vica ika grāma śarāba nahīṁ sī. Usanē kihā ki uha mērē pratī udāsīna nahīṁ sī, isa la'ī usanē mērē tōṁ bhēda nā rakhaṇa dā phaisalā kītā. Mai uhanū pi'āra karadī hāṁ. Para huṇa mainū mērē śaka hana. Mainū bahuta ḍara hai ki sabha kujha vāpasa ā jāvēgā, ki uha dubārā pīṇā śurū kara dēvēgā, atē phira usa nāla mērī jidagī ika supanē vica badala sakadī hai. Huṇa la'ī, asīṁ sirapha ḍēṭiga kara rahē hāṁ. Para jē asīṁ vi'āha bārē phaisalā laindē hāṁ, jē bacē dikhā'ī dēṇagē, atē śarābabadī vāpasa āvēgī? Mainū bilakula nahīṁ patā ki huṇa kī karanā hai. Usa nū ika maukā di'ō atē mila kē sāḍī zidagī dī umīda karō. Mulāṅkaṇa karanā ki uha mērē sāhamaṇē kinā imānadāra atē khulā sī? Jāṁ śā'ida calī jāvē?

Maiṁ dō vāra usē nadī vica paira rakha saki'ā

 

#Dōvāra
Iha akasara hudā hai jadōṁ dō lōka ika dūjē nū pi'āra karadē hana atē phira vakha hō jāndē hana. Asīṁ ika laṛakē nāla takarībana paja sāla rahē atē sirapha chēvēṁ sāla īmānadārī nāla ika dūjē nū mani'ā ki sāḍī'āṁ bhāvanāvāṁ madhama pai ga'ī'āṁ hana. Kudaratī taura'tē, asīṁ chaḍaṇa dā phaisalā kītā. Asīṁ vakha hō ga'ē atē vakharē taura'tē rahiṇa laga pa'ē. Iha takarībana tina sāla caladā rihā. Asīṁ samēṁ-samēṁ tē ika dūjē nāla galabāta karadē atē kisama dē dōsata hudē sī. Maiṁ ajē vī usadē bārē sabha kujha tōṁ khuśa sī, atē usanē mainū phira vī pasada kītā. Hālāṅki, asīṁ navīṁ khuśī nahīṁ labha sakē. Ika dūjē dī thāṁ laiṇā kō'ī saukhā kama nahīṁ sī. Sārē navēṁ sahibhāgī'āṁ vica, maiṁ usanū vēkhaṇa dī kōśiśa kītī. Mērī zidagī vica sārē navēṁ ādamī'āṁ nū dubārā sikhalā'ī dēṇa dī kōśiśa vica maiṁ unhāṁ vica usa dī'āṁ ādatāṁ pā'ī'āṁ. Mazē dī gala iha hai ki usanē dūjī'āṁ withratāṁ nāla vī ajihā hī kītā. Atē huṇa, tina sālāṁ bā'ada, asīṁ ikaṭhē hō ga'ē. Maiṁ iha nahīṁ kahāṅgā ki asīṁ bahuta zi'ādā khuśa sī. Para ghaṭō ghaṭa khuśa. Asīṁ dōvēṁ mahisūsa kītā ki ikaṭhē sāḍī zidagī bihatara hō rahī sī. Atē samēṁ dē nāla, asīṁ phira ika dūjē nū mahisūsa karanā śurū kara ditā ki isapōvēḍī ḍāṭa kāma pahilāṁ sāḍē nāla kī sī. Hālāṅki, iha sirapha ika milāpa nahīṁ sī. Asīṁ āpaṇē āpa nū savīkāranā śurū kara ditā. Sāḍā riśatā ika navēṁ padhara'tē pahuca gi'ā hai. Asīṁ khūna dē riśatēdārāṁ vāṅga ika dūjē la'ī sī, atē dō ajanabī nahīṁ jō ika dūjē nū milē sana. Iha ika sacamuca ika aviśavāśī bhāvanā hai. Iha vī dilacasapa hai ki sāḍē dōsatāṁ atē māpi'āṁ nē isa bārē kī pratīkri'ā ditī. Kujha la'ī sana, atē kujha isadē virudha sana. Vicāra, jivēṁ ki unhāṁ nū hōṇā cāhīdā sī, vaḍi'ā gi'ā sī. Kudaratī taura'tē, asīṁ unhāṁ dī nahīṁ suṇī. Ākharakāra, riśatē vica pakha laiṇā bahuta galata hai. Para, zāhara hai, hara kō'ī isa nū nahīṁ samajha sakadā. Huṇa asīṁ ika sāla la'ī ikaṭhē rahidē hāṁ. Asīṁ ika dūjē nāla cagā mahisūsa karadē hāṁ atē mainū kadē vī ajihā dilāsā nahīṁ mili'ā. Ithōṁ taka ki unhāṁ pahilē paja sālāṁ vica jō asīṁ ikaṭhē rahidē sī. Āma taura'tē, sāḍē kōla sān̄jhē vi'āha la'ī jihaṛī tuhānū cāhīdā hai uha sabha kujha hai: Āma ṭīcē, sahā'itā atē anukūlatā. Śā'ida kisē dina asīṁ baci'āṁ bārē sōcāṅgē. Para mainū lagadā hai ki maiṁ unhāṁ nāla īrakhā karāṅgā. Mainū pūrā viśavāsa sī ki ikō nadī vica dō vāra dākhala hōṇā ajē vī sabhava hai.

Patanī nū samēṁ sira ahisāsa hō'i'ā ki parivāra usa la'ī vadhērē mahatavapūraṇa hai

 

#Ikaparivāra
Mērē nāla vī ihō kahāṇī dē lēkhaka nāla sī, jithē patī āpaṇī māṁ dī rakhi'ā karadā hai, para āpaṇī patanī atē bacē pratī udāsīna hai. Sirapha patanī dē māpi'āṁ atē usadī bhaiṇa nāla, jō unhāṁ dē nāla unhāṁ dē bacē dē nāla rahidī hai. Patanī nē āpaṇī tanakhāha dā 50 pratīśata uthē ditā. Sāḍē putara vica kō'ī rucī nahīṁ hai. Atē maiṁ niratara māṛā hāṁ: Maiṁ galata kama kītā, āpaṇī patanī la'ī galata kāra kharīdī. Iha isa gala'tē pahuca gi'ā ki maiṁ jima vica kharāba jāndā hāṁ. Maiṁ usa vala dhi'āna nahīṁ didī, maiṁ carabī nāla caladā hāṁ. Bahuta sī. Mērī patanī hamēśāṁ mērī māṁ, bhaiṇa atē sahurē dī gala suṇadī sī. Iha sabha mērē nāla vī bōli'ā gi'ā sī. Atē niratara dhamakī iha sī ki uha calī jā'ēgī, ki mērī kō'ī lōṛa nahīṁ sī atē maiṁ ajihī patanī nāla kinī khuśakisamata hāṁ. Atē isa rā'ē dā sasa du'ārā saragaramī nāla samarathana kītā gi'ā sī. Tuhāḍē baiga paika karana dī'āṁ dhamakī'āṁ, atē mērē la'ī. Usē samēṁ, asīṁ āpaṇē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē sī. Sāḍī zidagī vica bahuta sārī'āṁ cagī'āṁ cīzāṁ sana. Para patanī dā parivāra niratara sāḍē riśatē vica caṛha jāndā hai. Maiṁ niratara dōśī sī, hālāṅki unhāṁ nē mērī'āṁ akhāṁ vica musakarā'i'ā. Maiṁ isa rava'ī'ē nū 6 sāla sahāri'ā. Atē phira ika dina isa tatha'tē ika pradaraśana hō'i'ā ki maiṁ āpaṇī patanī dē parivāra nāla chuṭī' tē nahīṁ jāṇā cāhudā sī. Maiṁ kihā ki asīṁ vakharē calē jāvāṅgē. Atē āma taura'tē, mērā parivāra unhāṁ nū sapānsara ki'uṁ karanā cāhīdā hai? Phēra, dhamakī'āṁ atē alaṭīmēṭamaza nē mērē tē bāraśa kītī. Maiṁ pahilāṁ hī sūṭakēsāṁ paika kara cukī hāṁ atē usanū usadē māpi'āṁ kōla bhēji'ā hai. Usanē agalē dina āpaṇē putara nū chaḍa ditā atē tālē badala ditē. Patanī māṇa nāla āpaṇē māpi'āṁ dē nāla sirapha ika hafatē rahī, bahuta vāpasa magaṇa atē śāntī baṇā'uṇa lagī. Atē mainū acānaka patā lagi'ā ki mērī zarūrata sī, ki uha isa bārē gabhīra nahīṁ sī. Atē maiṁ kihā, “maiṁ talāka la'ī dā'ira kara rihā hāṁ. Asīṁ bacē la'ī mukadamā karāṅgē. Tada taka ārāma karō atē āpaṇē mamī, ḍaiḍī atē bhaiṇa nāla zidagī dā anada la'ō. " Mērī patanī nū iha ahisāsa karana vica ika mahīnā lagi'ā ki kisē tar'hāṁ ajihī zidagī usadī pasada anusāra nahīṁ sī. Asīṁ 16 sālāṁ tōṁ jī rahē hāṁ. Ika dhī dā janama hō'i'ā sī. Patanī nū usadē āpaṇē tazarabē tōṁ bhāvanā dā ahisāsa hō'i'ā - "āpaṇī'āṁ dhamakī'āṁ dē amala tōṁ ḍarō." Atē kēvala tāṁ hī jadōṁ ika vi'akatī nū acānaka ahisāsa hudā hai ki sabha kujha khatama hō sakadā hai atē hara cīza gabhīra hai, jīvana pratī vivahāra atē rava'ī'ā nāṭakī changesga nāla badaladā hai.

Khuśa hōṇa vica kadē dēra nahīṁ hō'ī

 

@Khuśa
Dūsarē lōkāṁ dē ikabālī'ā bi'āna paṛhadi'āṁ, maiṁ sōci'ā ki maiṁ āpaṇī sā'īṭa dī kahāṇī nū vī isa sā'īṭa dē pāṭhakāṁ nāla sān̄jhā kara sakadā hāṁ. Isa tōṁ ilāvā, mērī zidagī vica bahuta vadhī'ā sī atē bahuta nahīṁ. Para maiṁ kadē nahīṁ sōci'ā sī ki ika chōṭī jihī pōnīṭēla nāla 60'tē maiṁ 20 tōṁ zi'ādā khuśa mahisūsa karāṅgā. Maiṁ pahilāṁ vi'āha karavā li'ā jadōṁ maiṁ vīha sālāṁ dā sī. Ika chōṭī jihī laṛakī jō piḍa vica pahilē muḍē dē pi'āra vica ēṛī pa'ī sī. Para maiṁ zi'ādā samēṁ tōṁ khuśa nahīṁ sī. Mērē patī nē dūjī'āṁ kuṛī'āṁ nāla mērē nāla śarāba pīṇā atē dhōkhā dēṇā śurū kara ditā. Maiṁ ika dhī nū janama ditā. Para uha iha baradāśata nahīṁ kara sakī atē ika sāla dē bacē dī bānha vica usa nē usa nū chaḍa ditā. Jaladī hī mērī zidagī vica ika navāṁ ādamī pragaṭa hō'i'ā, jisa nē mainū vi'āha vica bulā'i'ā atē mērī laṛakī nū gōda li'ā. Asīṁ ikaṭhē 10 sāla rahē. Isa samēṁ daurāna maiṁ usadē bēṭē nū janama ditā. Para samēṁ dē nāla, mērā iha ādamī śarāba pīṇa dā ādī hō gi'ā. Asīṁ niratara jhagaṛi'āṁ vica pai ga'ē. Atē phēra mērā pahilā patī mērē jīvana vica pragaṭa hō'i'ā. Uha āpaṇē gōḍi'āṁ'tē sī atē māphī la'ī bēnatī karadā sī. Usanē kihā ki uha ajē vī mainū pi'āra karadā hai atē āpaṇī bēṭī la'ī ispovedi.Com nū yāda karadā hai. Uha isa gala tōṁ śaramidā nahīṁ hō'i'ā sī ki mērā ika putara vī sī. Phira maiṁ talāka lai li'ā atē āpaṇī dhī dē pitā nāla mila gi'ā. Para jivēṁ ki uha kahidē hana, tusīṁ ikō nadī vica dō vāra nahīṁ vaṛa sakadē. Bhāvēṁ mērā rūmamēṭa kōḍa kītā gi'ā sī, iha bahutā samāṁ nahīṁ ṭiki'ā iha patā caladā hai ki śarāba nū asānī nāla harā'i'ā nahīṁ jā sakadā. Asīṁ dubārā dasatakhata kītē. Para sāḍī zidagī ika supanē vāṅga sī. Isa vāra usanē mērē nāla dhōkhā nahīṁ kītā, para usanē bhārī pītā atē mērē kōla āpaṇā hatha vī vadhā'i'ā. Vaḍē hō'ē bacē kisē vī tarāṁ samajha nahīṁ pā rahē sana ki maiṁ isa nāla ki'uṁ sahiṇa kītā. Atē maiṁ ikalē hōṇa tōṁ ḍaradā sī. Iha mā'inē nahīṁ rakhadā ki maiṁ kinī umara dā hāṁ. Maiṁ ikalā nahīṁ rahiṇā cāhudā sī bacē vaḍē hō'ē atē adhi'aina karana ga'ē, atē maiṁ usa nāla ikalā rahi gi'ā. Sāḍī yūnī'ana vica ghuṭālē āma hō ga'ē hana. Hamalā vī. Ika vāra maiṁ ṭuṭa gi'ā atē basa pulisa nū bulā'i'ā. Phira maiṁ usanū apāraṭamaiṇṭa tōṁ bāhara ka and ditā atē talāka la'ī dā'ira kara ditā. Maiṁ 50 sālāṁ dā sī. Mērā talāka hō gi'ā hai. Usadē pichē tina asaphala vi'āha, dō bacē atē cāra pōtē-pōtī'āṁ hana. Atē isa la'ī maiṁ pi'āra karanā cāhudā hāṁ atē pi'āra kītā jāṇā cāhīdā hai. Dasa sālāṁ tōṁ maiṁ ikalā sī: Kama - ghara. Baci'āṁ nū bulā'uṇā atē pōtē-pōtī'āṁ nāla sacāra. Maiṁ ika fromrata tōṁ dādī baṇa ga'ī. Para minī basa vica yātarā daurāna maiṁ ḍarā'īvara nāla galabāta karana laga pi'ā. Usa nē mērī tārīfa kītī, atē maiṁ sakūla dī kuṛī vāṅga śaramidā sī. Maiṁ isa tar'hāṁ dē dhi'āna dī ādata gu'ā ditī. Para maiṁ bahuta khuśa sī. Usa ādamī nē mērā phōna nabara lai li'ā atē usē śāma mainū phōna kītā. Asīṁ usa nāla ghaṭi'āṁ badhī fōna tē gala kītī, atē phira usanē mainū tārīkha tōṁ bāhara puchi'ā. Mainū iha manaṇa vica śarama ā'undī hai ki maiṁ kinā ḍaradā sī. Ādamī'āṁ vica driṛatā nē mainū anada atē zidagī dā anada laiṇa tōṁ rōki'ā. Para maiṁ kōśiśa kītī atē mainū isa'tē pachatāvā nahīṁ hai. Jadōṁ maiṁ 60 sālāṁ dā hō gi'ā, tāṁ mērē pāsapōraṭa vica ika cauthī mairija saṭapasa dikhā'ī ditī atē umīda hai ki ākharī vāra. Asīṁ śāntī atē sadabhāvanā nāla rahidē hāṁ. Mērā cuṇi'ā hō'i'ā mērē tōṁ dhūṛa uḍā'undā hai. Maiṁ kadē nahīṁ sōci'ā sī ki maiṁ inā khuśa hōvāṅgā. Mērī dūjī javānī dī śurū'āta hō'ī. Asīṁ kaiphē atē philamāṁ vica jāndē hāṁ. Maiṁ iha ikabālī'ā bi'āna ki'uṁ likha rihā hāṁ? Hakāra karanā bilakula nahīṁ. Basa ispovedi.Com āpaṇī udāharaṇa du'ārā iha darasā'uṇā cāhudā sī ki pi'āra karana atē pi'āra karana vica kadē dēra nahīṁ hudī. Ki tuhānū āpaṇē āpa nū chaḍaṇā nahīṁ cāhīdā. Bhāvēṁ tusīṁ pahilāṁ hī saṭha hō. Khuśahālī tuhānū kisē vī umara vica labhēgī.

Riśatēdāra sānū garība manadē hana atē sacāra nahīṁ karanā cāhudē

 

Garība
Maiṁ piḍa dā hāṁ bahuta sārē baci'āṁ nāla māṛā parivāra. Uha śahira calī ga'ī. Usanē sikhi'ā, vi'āha karavā li'ā, ika bacē nū janama ditā. Mērī dhī bimāra sī, bahuta ghabarā ga'ī sī. Patī kama karadā sī. Riśatēdārāṁ nē bacē nāla baiṭhaṇa vica sahā'itā nahīṁ kītī. Asīṁ phira ika mahānnagara vica rahidē sī. Asīṁ janama dēṇa tōṁ pahilāṁ śahira dē kinārē'tē ika hōsaṭala vica ika kamarā kharīdaṇa dē yōga hō ga'ē. Napusakatā la'ī ika hōsaṭala. Kamarē vica hara jag'hā mōlaḍa hai atē ika hōra mazila'tē ṭī ​​dē marīza hana. Sāḍē kōla vaḍē śahira vica cagī rihā'iśa dī kō'ī sabhāvanā nahīṁ hai. Isa nū vēcō atē ika chōṭē ika vica calē ga'ē. Bahuta sārī'āṁ sahūlatāṁ tōṁ bināṁ ika ghara, para ajē vī ika ghara. Isadā āpaṇā chōṭā jihā bāġa hai, nākāfī gu'āṁ.̔Ī. Isa dē ulaṭa, uha cagē hana. Para ithē kama dē lihāza nāla sabha kujha māṛā hai. Mērē patī nū ika naukarī (13,000 rūbala) milī, atē maiṁ āpaṇī bēṭī nū sakūla bhējaṇa tōṁ bā'ada hī dēkhaṇā śurū kītā. Pahilāṁ hī 2 sāla dī bhāla vica. Isa la'ī anaukhē pāraṭa-ṭā'īma naukarī'āṁ. Isa tarāṁ galī vicōṁ labhaṇā muśakala hai. Ḵẖāsakara jē isa nē adhikārata taura'tē inē labē samēṁ la'ī kama nahīṁ kītā. Atē maiṁ vī bahuta sudara hāṁ. Jē mālaka ika ādamī hai atē ṭīma marada hai, tāṁ lagabhaga iṭaravi interview'tē ispovedi.Com pahilāṁ hī isa' tē iśārā karadā hai. Atē ajē vī bahuta dhōkhā hai. Natījē vajōṁ, asīṁ bahuta māṛē jīvana ji'undē hāṁ, kō'ī sabhāvanāvāṁ nahīṁ hana. Ithōṁ taka ki sāḍē riśatēdāra sāḍē nāla galabāta karana tōṁ"nafarata" karadē hana. Hārana vāli'āṁ vāṅga. Mērī dhī dē kō'ī dōsata nahīṁ hana. Uha bahuta di'ālū hai, para ādhunika takanīkī kāationsāṁ dī śēkhī nahīṁ māra sakadī. Isa la'ī, ika hārana vālā. Zidagī vica ihō hai. Bahuta dukhī atē apamānajanaka.

Āpaṇē sabha tōṁ cagē dōsata nāla kisē azīza nāla dhōkhā kītā

 

#Badaliā
31'Tē, maiṁ pahilī vāra usa pi'āra nū mili'ā jadōṁ maiṁ kisē vī cīza la'ī ti'āra sī. Jadōṁ sarīra dā hara saila pi'āra karadā hai. Jadōṁ tusīṁ hara samēṁ ikaṭhē rahiṇā cāhudē hō. Jadōṁ tusīṁ hairānī atē tārīkha baṇā'undē hō, atē tusīṁ samajha nahīṁ pā'undē hō ki tusīṁ isa vi'akatī tōṁ bagaira kivēṁ jī'undē hō. Usanē mērē nāla māṛā salūka nahīṁ kītā, para ajihā nahīṁ jisa tar'hāṁ maiṁ cāhudā sī. Asīṁ ika dūjē nū mahīnē vica dō vāra vēkhi'ā. Usanē ika pahira dā kama kītā. Maiṁ imānadārī atē nirasavāratha nāla itazāra kītā. Kāhadē vāsatē? Mainū nahīṁ patā. Uha ika ajība vi'akatī hai. Kisē nē kadē usa dī'āṁ sacī'āṁ bhāvanāvāṁ nū samajhi'ā jāṁ nahīṁ vēkhi'ā. Ka'ī vāra, usa dī taraphōṁ aniśacitatā atē mērē praśanāṁ dē javāba dēṇa tōṁ parahēza karakē asīṁ sacāra karanā bada kara ditā. Para maiṁ ajē vī kisē nū nahīṁ mili'ā. Mainū kisē la'ī bhāvanāvāṁ nahīṁ hō sakī'āṁ. Ika vāra jadōṁ asīṁ isa tar'hāṁ sacāra karanā bada kara ditā, tāṁ mainū ika likerata dī tar'hāṁ mahisūsa hō'i'ā ki usa kōla kō'ī hai. Atē usadā sabha tōṁ cagā dōsata mainū likhaṇā śurū kītā. Pahilāṁ maiṁ sōci'ā ki uha kisē dōsata dē khātē tōṁ likha rihā hai, ki'uṅki maiṁ usadā pēja rōka ditā hai. Maiṁ badalā laiṇā cāhudā sī atē ika chala yōjanā sī. Maiṁ ika mūrakha bhūmikā nibhā'uṇī śurū kītī, atē isa ā'īsōpēḍī.Kāma dōsata dē nāla sauṇa atē usadē nāla śurū'āta karana dā ata kītā. Iha patā lagadi'āṁ hī mērā pi'ārā utara tōṁ ḍiga pi'ā atē uḍa gi'ā. Maiṁ samajha gi'ā ki unhāṁ nāla galata galabāta hō'ī. Natījā iha hō'i'ā ki usanē mērē nāla galabāta karanā bada kara ditā, atē maiṁ usa dē pichē dauṛanā śurū kara ditā, ki'uṅki mērē kōla yōjanā nū lāgū karana la'ī samāṁ nahīṁ sī. Thōṛhī dēra bā'ada, bhāvanāvāṁ calī'āṁ ga'ī'āṁ, atē mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ kī kītā hai. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ śā'ida vakharē actga nāla kama kara sakadā hāṁ atē āpaṇē azīza nāla dubārā kōśiśa karāṅgā. Mainū inā dukha sahiṇā pi'ā ki maiṁ āpaṇā ghara vēca kē kisē hōra śahira la'ī ravānā hō gi'ā. Maiṁ jaladī vi'āha karavā rihā hāṁ. Lāṛā mainū bahuta pi'āra karadā hai atē mērī kadara karadā hai, para maiṁ usadī niratara tulanā usa nāla karadā hāṁ, atē maiṁ samajhadā hāṁ ki uha hara cīza vica bihatara sī. Maiṁ āpaṇē purāṇē tōṁ ika bacē dā supanā vēkhi'ā, para mērē ā'uṇa vālē patī la'ī ajihī kō'ī cīza nahīṁ hai. Iha sabha bahuta dukhī hai. Kuṛī'āṁ, bhāvanāvāṁ nū niyatarita karanā sikhō. Uha zidagī tōṛa.

Maiṁ āpaṇē patī dī kuralā'undi'āṁ suṇadi'āṁ thaka ga'ī hāṁ

 

@Najāiza
Maiṁ sārā sāla āpaṇē patī nāla bahuta sārā kama kītā. Vaḍē karazē atē samasi'āvāṁ sana. Unhāṁ nē isa ṭō'ē vicōṁ bāhara nikalaṇa la'ī āpaṇī pūrī tākata nāla kōśiśa kītī. Asīṁ ika dūjē dī dēkhabhāla kītī, ki'uṅki bimāra hōṇā asabhava sī. Uha akasara kama'tē dēra nāla hudā, cānaṇa hudā. Maiṁ 4 ghaṭē pahilāṁ ā'i'ā sī, isa la'ī sārī umara mērē tē sī. Dhōtē bhāṇḍē, pakā'ē, dhōtē, ā'irana kītē. Jadōṁ mērē kōla muphata samāṁ sī, maiṁ ārāma karana dī kōśiśa kītī, ghaṭō ghaṭa ghara vica. Mērī naukarī tē, sārā ōvaraṭā'īma kārōnaivā'irasa dē kārana haṭā ditā gi'ā hai. Atē mērī mukha naukarī mērē la'ī kāfī sī. Sāla dē ata vica, bhi'ānaka kama kītā gi'ā sī. Hara kō'ī ghabarā gi'ā sī. Atē maiṁ vī haulī haulī pāgala hōṇa laga pi'ā. Ghara atē kama'tē dōvāṁ nū bahuta kujha karanā pi'ā. Maiṁ isa nū sabhāla nahīṁ saki'ā. Sihata asaphala hōṇa lagī. Pahilāṁ, maiṁ ḍākaṭarāṁ kōla gi'ā, jān̄ca kītī. Para davā'ī'āṁ atē jān̄cāṁ la'ī bahuta zi'ādā paisē dī zarūrata sī, atē uha muphata vica nahīṁ baṇā'ē ga'ē sana. Dimāga dī sirapha ika aima'āra'ā'ī dī kī kīmata sī! Siradarada bhaṛaka rahē sana. Gōlī'āṁ nē kō'ī sahā'itā nahīṁ kītī, para maiṁ caladā rihā. Maiṁ āpaṇē āpa nū lōka methodsgāṁ du'ārā bacā'uṇa dī kōśiśa kītī, galī tē hōra baṇana la'ī. Maiṁ atē mērā patī ispovedi.Com ika dūjē tōṁ bahuta dūra hāṁ. Uha huṇa ika hafatē tōṁ ghara ā'i'ā hō'i'ā hai. Usanū kamazōrī hai, bukhāra nahīṁ hai atē kō'ī hōra lachaṇa nahīṁ hana. Uha sārā dina jhūṭha bōladā hai atē saundā hai. Atē maiṁ pahilāṁ hī dō la'ī ika kama kara rihā hāṁ. Maiṁ khāṇā pakā'undā hāṁ, kama dē bā'ada āpaṇē tē kari'ānē dī'āṁ bhārī thailī'āṁ lai jāndā hāṁ, atē usadī cīka suṇadā hāṁ, jisa kārana kisē kārana mērē vica hamadaradī nahīṁ hudī. Sirapha nārāzagī. Mainū kamazōrī, siradarada, gaḻē dī sōja vī mahisūsa hudī hai. Para kō'ī vī mainū ārāma nahīṁ didā. Jē maiṁ sabha kujha āpaṇē āpa karanā bada kara didā hāṁ, tāṁ asīṁ kī khāvāṅgē? Kama tē, tusīṁ vī bimāra chuṭī'tē nahīṁ jā sakadē. Usanū bahuta ghaṭa tanakhāha ditī jāndī hai. Maiṁ sabha tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Maiṁ basa kitē dūra jāṇā cāhudā hāṁ atē sabha kujha chaḍa dēṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ āpaṇē patī nāla vī gala nahīṁ karadī. Uha hara samēṁ jhagaṛē karadē rahē atē ika dūjē tē cīkadē rahē. Iha mainū parēśāna karadā hai ki uha kujha nahīṁ karadā. Hālāṅki usa kōla kujha gabhīra nahīṁ hai. Atē hamadaradī vī, mērā samarathana nahīṁ kara sakadē. Atē kisē kārana karakē maiṁ usadā riṇī hāṁ. Maiṁ isa khapatakārāṁ dē rava'ī'ē tōṁ thaka gi'ā hāṁ.

Baci'āṁ nū sabha kujha āpaṇē āpa prāpata karanā cāhīdā hai

 

@Cāhīdāhai
Maiṁ atē mērē patī kāfī javāna hāṁ. Para 35 sāla dī umara taka, unhāṁ nē rājadhānī atē ika upanagara vica ika ka'ī apāraṭamaiṇṭāṁ la'ī paisā kamā'uṇa vica kāmayāba hō ga'ē. Maiṁ bahuta vāra suṇadā hāṁ ki asīṁ mahāna hāṁ, ki asīṁ āpaṇē baci'āṁ la'ī bhavikha dī rihā'iśa la'ī kamā'ī kītī hai. Para asala vica, sāḍī acala sapatī sirapha sāḍī hai. Sāḍē dō bacē hana. Asīṁ unhāṁ nū sikhi'ata karadē hāṁ tāṁ jō uha kujha vī dā'avā nā karana. Asīṁ phaisalā kītā hai ki asīṁ unhāṁ la'ī upanagara (100 varaga mīṭara) dē ika vaḍē apāraṭamaiṇṭa nū dubārā likhāṅgē, isa nū vēcāṅgē. Unhāṁ kōla maiṭarō dē agalē dō chōṭē saṭūḍī'ō la'ī kāfī hōvēgā, atē unhāṁ nū khuda muramata karana di'ō. Atē asīṁ iha kēvala tāṁ karāṅgē jē uha bajaṭa'tē adhi'aina karadē hana, jivēṁ ki asīṁ karadē hāṁ. Mainū viśavāsa nahīṁ hai ki sānū baci'āṁ nū kō'ī jā'idāda pradāna karanī cāhīdī hai atē makāna jāṁ kāra kharīdaṇa vica sahā'itā karanī cāhīdī hai. Asīṁ unhāṁ nū jithē cāhudē hāṁ uthē jāṇa dēvāṅgē atē asīṁ bihatarīna ṭiorsṭarāṁ nū rakhāṅgē. Asīṁ unhāṁ nū sabha kujha dēvāṅgē tāṁ jō unhāṁ dī śurū'āta hōvē. Iha sabha hai. Agē āpaṇē āpa nū, jivēṁ ki asīṁ hāṁ. Usē samēṁ, maiṁ āpaṇē māṁ-pi'ō, āpaṇē patī nū vī bahuta pi'āra karadā hāṁ. Jadōṁ jarūrī hōvē, asīṁ unhāṁ dī vitī madada karadē hāṁ (udāharaṇa vajōṁ, jē pharija ṭuṭadā hai, tāṁ samudara dī yātarā, davā'ī'āṁ, ispovedi.Com, zarūrī kapaṛē jāṁ upakaraṇa). Jadōṁ maiṁ paṛhadā hāṁ ki māpi'āṁ nū"vi'āhāṁ, kārāṁ atē hōra ichāvāṁ la'ī" bhugatāna karanā cāhīdā hai, iha dukhī hai.

Maiṁ nārāza hāṁ ki mērē pitā nē, mērī māṁ tōṁ talāka dē bā'ada, mainū usa kōla nahīṁ lijā'i'ā.

 

@Talāka
Jadōṁ maiṁ 6 sālāṁ dā sī tāṁ mērē māpi'āṁ dā talāka hō gi'ā. Mamī talāka nū lai kē bahuta parēśāna sī. Maiṁ āpaṇē pitā nū cīzāṁ nāla apāraṭamaiṇṭa tōṁ bāhara ka. Ditā. Usanē bahuta rō'i'ā, gusē vica ā ga'ī, cīka ga'ī. Usanē usanū akhīralē śabadāṁ nāla jhiṛaki'ā. Mainū dasi'ā ki usanē sāḍē nāla dhōkhā kītā, ki usanū usadī jag'hā milī. Mainū yāda hai ki ḍaiḍī mērē nāla kivēṁ ā'ē atē khēḍi'ā. Atē usanē gusē nāla bharī'āṁ akhāṁ nāla sāḍī vala vēkhi'ā, jivēṁ ki usa nāla inē juṛē hōṇa la'ī mainū badanāmī kara rihā hōvē. Mainū dōśī mahisūsa hō'i'ā. Hālāṅki uha ḵẖuda nahīṁ jāṇadī sī ki usanē kisa gala dā dōśa lā'i'ā sī. Hara mulākāta tōṁ bā'ada, māpi'āṁ nē hisaka sahu khādhī. Mērē pitā nē kihā ki usa kōla rahiṇa la'ī kitē vī nahīṁ sī, atē mērī māṁ nē javāba ditā ki usa nū zimēvāra ṭhahirā'uṇā hai atē iha usadī samasi'ā nahīṁ sī. Usanē kihā ki iha uha sī jisa nē sāḍē nāla dhōkhā kītā, jisadā aratha hai ki usanū apāraṭamaiṇṭa usa dē haka vica chaḍa dēṇā cāhīdā hai. Isadē bā'ada, usanē ajihā kītā. Para maiṁ iha pahilāṁ hī āpaṇī dādī (pitā dī māṁ) tōṁ sikhi'ā hai. Mamī nē mērē pitā jī nū mainū vēkhaṇa dī ijāzata ditī, para uha ḵẖuda hara vāra inhāṁ mulākātāṁ vica maujūda hudī sī. Uha āpaṇē pitā dē hara kama dī alōcanā kara sakadī sī, badanāmī kītī ga'ī sī, apamānita sī. Pitā nē sirapha suṇi'ā atē cupa rihā. Maiṁ dēkhi'ā ki uha kivēṁ dukhī sī, para maiṁ kujha nahīṁ kara saki'ā. Ispovedi.Com jadōṁ maiṁ āpaṇī māṁ dē sāhamaṇē usa nū bacā'uṇa dī kōśiśa kītī, tāṁ uha hōra vī gusē vica ā'ī atē usanē mērē utē usadē"māṛē prabhāva" nū dōśī ṭhahirā'i'ā. Maiṁ āpaṇē pitā nū hafatē vica dō vāra dēkhi'ā sī, atē iha mērē la'ī bahuta ghaṭa sī. Maiṁ usanū yāda kītā maiṁ isa nū bahuta yāda kītā, para maiṁ āpaṇī māṁ dē sāhamaṇē kadē isa bārē gala nahīṁ kītī. Uha āpaṇī pratīkri'ā jāṇadī sī. Ika sāla bā'ada, mērī māṁ nē ika hōra ādamī nū labhi'ā, garabhavatī hō ga'ī atē vi'āha karavā li'ā. Usa samēṁ taka, usanē āpaṇē pitā nū ghara dē daravāzē tē chaḍaṇā pūrī tar'hāṁ bada kara ditā. Ākhirakāra, iha huṇa usadā apāraṭamaiṇṭa nahīṁ sī. Maiṁ usa nū atē mainū dasaṇā śurū kītā ki usadā navāṁ patī usa nālōṁ bahuta vadhī'ā atē amīra hai. Mērē la'ī uha sabha tōṁ vadhī'ā pitā hōvēgā. Pitā jī inhāṁ śabadāṁ tōṁ dukhī hō'ē sana. Usanē āpaṇī māṁ nāla laṛā'ī laṛī. Para huṇa usa kōla ika ḍiphaiṇḍara sī jō ika hōra pradaraśana tōṁ bā'ada āpaṇē pitā nū pauṛī'āṁ tōṁ hēṭhāṁ li'ā'i'ā. Udōṁ tōṁ, maiṁ ḍaiḍī nū nahīṁ vēkhi'ā. Maiṁ jāṇadā sī ki uha gujārā bhatā didā hai, ki mērī dādī akasara mainū tōhafē bhējadī hai, para mērī māṁ nē usa nū mainū milaṇa tōṁ varaji'ā. Ithōṁ taka ki pahilāṁ tāṁ usanē iha tatha lukā'i'ā ki usanū vī usa tōṁ paisē prāpata hō'ē. Mērā ispovedi.Com matarē'ī pitā mērē pratī udāsīna sī. Uha āpaṇē bēṭē nāla bahuta rujhi'ā hō'i'ā sī. Uha hamēśāṁ kadha vāṅga mērē vala vēkhadā sī. Atē mērī māṁ dubārā ikalē rahiṇa tōṁ bahuta ḍaradī sī, isa la'ī usanē usanū hara cīza vica ulajhā ditā. Matarē'ī pitā paisē nāla sī, atē huṇa sānū kisē cīza dī zarūrata nahīṁ sī. Unhāṁ nē mērē'tē zi'ādā kharaca nahīṁ kītā. Para asīṁ akasara ārāma karana la'ī kitē jāndē sī. Maiṁ jāṇū'āṁ tōṁ suṇi'ā ki pitā jī kisē hōra śahira la'ī ravānā hō'ē sana. Ki usadā vakharā parivāra hai atē usadē āpaṇē bacē hana. Maiṁ sacamuca sacāra karanā cāhudā sī, para maiṁ sōci'ā ki usanū huṇa usadī zarūrata nahīṁ hai. Atē isa la'ī, jadōṁ maiṁ 18 sālāṁ dā hō gi'ā, mērē pitā nē dikhā'i'ā. Maiṁ bulā'i'ā atē vadhā'ī ditī. Usanē kihā ki usanē āpaṇē parivāra nāla āpaṇē jadī śahira vāpasa jāṇa dā phaisalā kītā hai. Uha mainū āpaṇē baci'āṁ nāla jāṇū karavā'uṇā cāhudā hai. Mainū nahīṁ patā ki iha isadē yōga hai jāṁ nahīṁ. Iha sārē sāla, mērē mātā jī nē mērē pitā'tē cikaṛa pā'uṇa tōṁ ilāvā kujha nahīṁ kītā. Usanē kihā ki usanē usanū kuṭi'ā, pītā atē hamēśā thōṛē paisē ghara lai ā'i'ā. Hālāṅki sāḍā kō'ī vī riśatēdāra atē dōsata isa dī puśaṭī nahīṁ karadē. Isadē ulaṭa, uha kahidē hana ki uha ika sakhata mihanatī sī atē kama'tē niratara gā'iba rihā. Hāṁ, atē mainū āpaṇē āpa nū ispovedi.Com yāda nahīṁ hai, para maiṁ thōṛā sī. Udōṁ kī jē mamī jhūṭha nahīṁ bōla rahī? Bahuta sārē sāla lagha ga'ē hana, atē isa samēṁ dē daurāna usanē kadē vī mērē dādī du'ārā, mērē nāla saparaka karana dī kōśiśa nahīṁ kītī. Atē huṇa uha galabāta karanā cāhudā hai. Kāhadē vāsatē? Mainū nahīṁ patā ki usa nāla kisa bārē gala karāṁ. Mamī atē matarē'ē pitā nāla vī, nahīṁ atē kadē vī nēṛalā sabadha nahīṁ sī. Mamī hamēśāṁ mainū kābū karana dī kōśiśa karadī sī. Maiṁ āpaṇī rā'ē lagā ditī atē āpaṇē pitā bārē ghriṇāyōga galāṁ kahiṇā bhuli'ā nahīṁ, mainū yāda divā'i'ā ki usanē mainū chaḍa ditā. Para mainū yāda hai ki usanē usadē nāla ghuṭālē nū kivēṁ bhaṛakā'i'ā. Mainū yāda hai hamēśāṁ jāṇa bujha kē usa nū dukhī karadā sī. Jivēṁ ki usadē matarē'ē pitā nāla vi'āha tōṁ bā'ada, usanē usanū vāpasa karana dī kōśiśa kītī, kihā ki uha pi'āra karadī hai. Maiṁ bahuta sārē sālāṁ tōṁ isa supanē vica rihā hāṁ. Para ḍaiḍī usa tōṁ bhaja ga'ē, atē maiṁ nahīṁ kara saki'ā. Maiṁ nārāza hāṁ ki uha inī āsānī nāla calā gi'ā atē mainū āpaṇē nāla lijāṇa dī kōśiśa vī nahīṁ kītī.

Vi'āhē ādamī sirapha mērē vala ki'uṁ khicē jāndē hana?

 

@Śādīśudā
Hara womanrata dī tar'hāṁ, maiṁ khuśa hōṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ patī atē bacē prāpata karanā cāhudā hāṁ para huṇa sabha kujha mērē nāla inā ulajhaṇa vica hai ki iha sirapha inā nirāśājanaka hudā hai ki tuhānū lagadā hai ki asala vica iha zidagī kivēṁ hōṇī cāhīdī hai? Maiṁ ika jhagaṛē vālē patī nāla 10 sāla rihā. Sāḍē kō'ī bacē nahīṁ sana. Atē maiṁ sacamuca ika māṁ baṇanā cāhudā sī. Āpaṇē vicārāṁ atē tazarabi'āṁ nāla, maiṁ āpaṇē āpa nū inī ḍūghī udāsī vica lai ā'i'ā ki maiṁ sirapha ika sabazī dē rūpa vica kama karana gi'ā atē samajha nahīṁ ā'i'ā ki mainū isa sabha dī ki'uṁ lōṛa hai. Maiṁ ika ḍēṭiga sā'īṭa'tē āpaṇē tazarabi'āṁ bārē likhi'ā. Hālāṅki mērā viśā bilakula vī phiṭa nahīṁ pi'ā, jithē mainū ika ādamī mili'ā jisanē mainū āpaṇē dhi'āna atē dēkhabhāla nāla isa udāsī tōṁ bāhara ka pulledi'ā. Uha śādīśudā hai, atē maiṁ usa du'ārā inā dūra calā gi'ā sī ki śā'ida maiṁ usa nāla pi'āra kara gi'ā. Uha hara rōza mainū likhadā hai, para asīṁ ika dūjē nū ghaṭa atē ghaṭa vēkhadē hāṁ. Maiṁ samajhadā hāṁ ki usadī ika patanī hai, ika parivāra. Para uha mainū ikalā nahīṁ chaḍadā. Hamēśā mainū āpaṇē bārē yāda karā'undā rihā. Śurū vica, jadōṁ asīṁ sabha kujha śurū kītā, maiṁ bahuta khuśa sī. Atē phira iha sabha tasīhē vica badala gi'ā ispovedi.Com. Jadōṁ tusīṁ cāhudē hō ki uha uthē hōvē, para iha kadē nahīṁ hōvēgā. Tusīṁ, yakīnana, kahōgē ki uha ki'uṁ hai, ki'uṁ nā ika ajihā āzāda ādamī labhō jisa nāla sabha kujha ṭhīka rahēgā? Iha inā saukhā nahīṁ hai. Vi'āhē ādamī mērī vala ki'uṁ khicē hō'ē hana. Muphata lōka kadē mērē kōla nahīṁ ā'undē. Huṇa, udāharaṇa vajōṁ, ika hōra vi'āhutā ādamī adālata vica ā'uṇa dī kōśiśa kara rihā hai, para maiṁ usanū aṇadēkhā kara rihā hāṁ. Hālāṅki iha bahuta suhāvaṇā hudā hai jadōṁ cagē ādamī tuhāḍē vala dhi'āna didē hana. Sirapha māṛī gala iha hai ki cagē ādamī vi'āhē hō'ē hana. Atē uha hōra womenratāṁ vala vēkhadē hana, ki'uṅki unhāṁ dē parivāra vica pi'āra dī kamī hai.

Sahiyōgī dē mūrakha cuṭakalē tōṁ thaka ga'ē

 

@Cuṭakalē
Mainū ika navīṁ ṭīma vica naukarī milī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Maiṁ bahuta khulā vi'akatī hāṁ, isa la'ī maiṁ turata saparaka kītā. Asīṁ bālaga hāṁ, para uha mērē la'ī upanāma lai kē ā'ē. Uha mērā mazāka uḍā'uṇa lagē. Atē sārē ādamī iha karadē hana, kī tusīṁ kalapanā kara sakadē hō? Ika dōsata nē mainū uthē kama karana la'ī bulā'i'ā. Para uha isa thīma dā samarathana vī karadī hai. Mērī bēnatī nū rōkaṇa la'ī sirapha ika bahānā sī: "Tusīṁ cuṭakalē nahīṁ samajhadē, iha hāsōhīṇā hai." Nahīṁ, mazākī'ā nahīṁ! "Hē, phaiṭī", "hē, būgīmaina" badamāśī suṇō. Maiṁ naukarī cagī tar'hāṁ jāṇadā hāṁ, ki'uṅki maiṁ isa khētara vica 10 sāla kama kītā. Para nahīṁ, uha sārē adhikārī'āṁ kōla jāndē hana atē mērē vala ghusapaiṭha karadē hana, nidi'ā likhadē hana. Hālāṅki maiṁ unhāṁ la'ī kama vī kītā sī, para maiṁ isa tarīkē nāla dōsata baṇā'uṇā cāhudā sī. Pahilāṁ maiṁ unhāṁ nāla mazāka vī kītā, para cuṭakalē hadāṁ pāra karana laga pa'ē. Unhāṁ nē rōkaṇa la'ī mērī'āṁ bēnatī'āṁ dā javāba nahīṁ ditā. Maiṁ āpaṇē uca adhikārī'āṁ kōla gi'ā atē isa bārē dasi'ā. Unhāṁ sāri'āṁ nū tāṛanā kītī ga'ī. Usa tōṁ bā'ada, mērā bā'īkāṭa kītā gi'ā. Kama karanā asabhava hai. Mērē nāla ikō ika, jadōṁ uha bahuta hī nimara hudē hana, para jadōṁ ikaṭhē hudē hana, tāṁ maiṁ sārē cuṭakalē atē dhakēśāhī dā udēśa hāṁ. Ispovedi.Com maiṁ nahīṁ chaḍa sakadā ki'uṅki mainū paisē dī zarūrata hai. Maiṁ unhāṁ nāla sārā sacāra bada kara ditā. Maiṁ kō'ī pratīkarama nahīṁ karadā, para unhāṁ nē mērī pratīkri'ā tōṁ bagaira iha karanā śurū kītā. Maiṁ cupa hāṁ, atē uha baiṭha kē mērā mazāka uḍā'undē hana. Unhāṁ nē mainū bhaṛakā'i'ā. Mērī kō'ī cāla jāṁ śabada. Atē uha mainū bahuta mūrakha laṛakī baṇā'undē hana. Iha sirapha uha hai jō maiṁ nahīṁ kītā, iha sabha mūrakha hai, mūrakha hai. Uha kahidē hana ki maiṁ badasūrata, gūgā atē sārī kisama dī cīza hāṁ. Mainū nahīṁ patā ki isa bārē kī kītā jā sakadā hai. Maiṁ pahilāṁ hī thaka gi'ā hāṁ. Bausa pahilāṁ hī cāhudē hana, jivēṁ ki maiṁ samajha gi'ā sī, mērē tōṁ chuṭakārā pā'ō, ki'uṅki kō'ī vī mērē nāla kama karanā nahīṁ cāhudā. Hālāṅki maiṁ vadhī'ā kama karadā hāṁ, kō'ī vī mērē nāla kama karanā nahīṁ cāhudā atē hara kō'ī mainū nafarata karadā hai. Isa la'ī uha kahidē hana: "Isa nū haṭā di'ō." Tusīṁ kī salāha didē hō? Maiṁ ika'tē ika gala kītī atē hara kō'ī kahidā hai: "Ō rukō, iha mazēdāra hai. Asīṁ isa tar'hāṁ mazāka karadē hāṁ. ” Hāṁ, para uha sirapha isa tarāṁ mazāka karadē hana atē mērā mazāka uḍā'undē hana.

Jadōṁ ika muḍē nē mainū kuṭi'ā, maiṁ nahīṁ rahidā, maiṁ hāṁ

 

@Suṭaditā
Pahilē atē gabhīra riśatē dē bā'ada, jō ki mērē la'ī bahuta acānaka ḵẖatama hō gi'ā, maiṁ udāsa hāṁ atē āpaṇē āpa nū nahīṁ samajhadā. Pahilī vāra sirapha asahi sī. Isa nū 1.5 Mahīnē hō ga'ē hana. Pahilāṁ, maiṁ pīṇā jāṁ khāṇā vī nahīṁ cāhudā sī, sirapha rōṇā, niratara sōcaṇā, viśalēśaṇa karanā, vāpasa jāṇā, sauṇā. Kisē vī cīza dī ichā nahīṁ. Huṇa mainū bhōjana, pāṇī cāhīdā hai. Maiṁ āpaṇē nāla vadhērē sāvadhāna hāṁ. Maiṁ talā'a'tē jāndā hāṁ, jadōṁ vī sabhava hudā hōvē āpaṇē dōsatāṁ nū miladā hāṁ. Para adara sabha kujha kitē nahīṁ jāndā. Iha isa tarāṁ hai jivēṁ adara adara kō'ī chēka hai atē maiṁ isa nū hara tarāṁ bada karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Maiṁ 22 sālāṁ dā hāṁ mērē agē yūnīvarasiṭī, graijū'ēśana, kama, navēṁ jāṇū hōṇā hai. Mainū āpaṇē āpa nū iha patā karana la'ī samāṁ cāhīdā hai ki maiṁ kī cāhudā hāṁ. Patā karō maiṁ kauṇa hāṁ usē samēṁ, maiṁ ajē vī udāsa, dukhadā'ī, ikalē hāṁ. Mainū atīta yāda ā'undā hai, jivēṁ ki maiṁ bahuta kamazōra atē galata sī. Hāla hī dē sālāṁ vica, sabadhāṁ, viśā mērē la'ī bahuta mahatavapūrana rihā hai. Maiṁ parivāra nū pi'āra karadā hāṁ. Paraparā. Parivāraka buni'āda. Atē pālaṇa pōśaṇa dē māmalē vica, adarūnī bhāvanā dē rūpa vica, parivāra mērē la'ī sabha tōṁ mahatavapūraṇa cīza hai. Huṇa maiṁ ajē vī ispovedi.Com tē viśavāsa karadā hāṁ ki sabha kujha ajihā hō sakadā hai. Mukha cīza hai jī'uṇā, vikāsa karanā, sacāra karanā. Para darada nahīṁ jāṇa didā. Ka'ī vārī kō'ī prēraṇā nahīṁ hudī. Maiṁ āpaṇī zidagī vica ika pi'ārā hōṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ surakhi'ā, sathiratā, sahā'itā cāhudā hāṁ. Iha uha hai jō maiṁ ika khatama hō'ē riśatē vica cāhudā sī. Jadōṁ ki sāthī nē kihā: "Tada ika womanrata nū kī karanā cāhīdā hai?" Jivēṁ mainū isa tar'hāṁ mahisūsa karana la'ī kisē hōra vi'akatī dī zarūrata hai. Atē huṇa, śā'ida maiṁ galata hāṁ? Hō sakadā hai ki mainū āpaṇē āpa vica aratha, pi'āra, samarathana labhaṇā cāhīdā hai. Iha āpaṇē āpa vica hai. Kisē cīza dī uḍīka karana dī bajā'ē. Atē kisē hōra vi'akatī nū dēṇa dī yōgatā vī. Jāṁ kī surakhi'ā, sahā'itā, pi'āra cāhudē hō, iha bilakula āma ichā hai? Maiṁ ulajhaṇa vica hāṁ. Mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nē kihā ki sāḍā riśatā khatama hō gi'ā hai. Hālāṅki hāla hī vica iha mērē la'ī samajha tōṁ bāhara sī. Hāṁ, kujha śikā'itāṁ sana, kujha asatōśa sana, para usē samēṁ uha kamazōra jāpadā sī, jivēṁ ki uha huṇa mainū kujha dēṇa dē yōga nahīṁ sī. Hālāṅki usanē kihā ki usanē mainū pi'āra kītā. Para usanē khuda su'ārathī vivahāra kītā atē bihatara la'ī mainū badalaṇa dī kōśiśa kītī. Vichōṛē dā kārana ajē vī mainū sapaśaṭa nahīṁ hai. Ispovedi.Com hara vāra jadōṁ maiṁ vakhō vakharē kārana suṇi'ā hai. Atē hara cīza virōdhī hai. Atē iha mahisūsa hudā hai ki vakha hōṇa tōṁ iha darada hamēśāṁ mērē nāla rahēgā. Huṇa mainū āpaṇē āpa nū dubārā baṇā'uṇa, āpaṇē āpa nū pachāṇana la'ī samāṁ ditā gi'ā hai. Maiṁ bāharōṁ āpaṇē kamāṁ dā mulāṅkaṇa nahīṁ kara sakadā. Maiṁ kinī cagī tar'hāṁ cala rihā hāṁ, atē kī maiṁ bilakula cala rihā hāṁ? Uha kahidē hana ki vakha hōṇa tōṁ bā'ada, lōka rikāraḍa baṇā'undē hana, kārōbāra karanā śurū karadē hana jisa nāla uha khuśa hudā hai. Atē phira vī mainū adhi'aina karana dī kō'ī ichā nahīṁ hai.

Nūha cāhudī hai ki maiṁ āpaṇī pōtī dē janamadina la'ī paisē dēvāṁ

 

@Nūha
Pōtī ika hafatē vica tina sāla dī hō jāvēgī. Maiṁ āpaṇī nūha nū bulā'i'ā atē puchi'ā ki tauhaphē vajōṁ kī kharīdaṇā hai. Atē uha mainū utara didī hai ki sabha tōṁ vadhī'ā tōhaphā paisā vālā lifāfā hai! Maiṁ kihā ki bacē nū paisē dī jarūrata nahīṁ hai. Uha ika upahāra prāpata karana vica dilacasapī rakhadā hai. Nūha nē javāba ditā ki usanū paisē dī zarūrata hai. Maiṁ cupa nahīṁ rahi sakadā atē kihā ki janamadina mērī pōtī la'ī sī, usadī nahīṁ. Maiṁ ika amīra vi'akatī hāṁ atē āma taura tē lālacī nahīṁ. Maiṁ ika dō kamarē vālē apāraṭamaiṇṭa vica ikalā rahidā hāṁ. Maiṁ ika vaḍī kapanī la'ī kama karadā hāṁ. Mainū cagī tanakhāha miladī hai, jō maiṁ āpaṇē āpa tē ḵẖaraca karadī hāṁ. Putara, patanī atē bacā bahuta zi'ādā nimaratā nāla rahidē hana - uha giravīnāmā adā karadē hana. Usē samēṁ, nūha jaṇēpā dī chuṭī'tē hai, atē, ajihā lagadā hai, kama' tē nahīṁ jā rihā. Adhikārata rūpa iha hai ki bacā kiḍaragāraṭana vica jāvēgā, turata bimāra hōṇā śurū kara dēvēgā atē usanū lagātāra bimāra chuṭī laiṇī pa'ēgī. Atē kama tē, kō'ī vī isa nū baradāśata nahīṁ karēgā. Zi'ādātara kama karana vālī'āṁ womenratāṁ dē bacē hudē hana jāṁ unhāṁ dē bacē hudē hana. Hara kō'ī bāġa vica jāndā hai. Bahuta lōka ika nanakī nū baradāśata kara sakadē hana. Sāḍē daphatara vica vī ajihā hai. Atē hāṁ, bahuta sārē bīmāra chuṭī laindē hana. Bāsa khuśa nahīṁ hana, ispovedi.Com bēśaka. Ka'ī vāra uha dasa dēvēgā ki dilāṁ vica kī hai. Phēra kī? Kisē vī sathitī vica, kānūna'srata dē pakha vica hai. Tuhānū kadē nahīṁ patā ki mālakāṁ nū kī pasada nahīṁ hai? Ithōṁ taka ki bēṭē dī kapanī vica muśakalāṁ, jō kujha mahīnē pahilāṁ śurū hō'ī sī, nūha nū kama nahīṁ mila sakī'āṁ. Pahilāṁ, unhāṁ nē sālānā atē timāhī bōnasa haṭā ditē. Phira ināma kaṭē ga'ē. Parivāra kōla paisā ghaṭa hai. Bēṭē nū ahisāsa hō'i'ā ki kapanī hēṭhāṁ jā rahī hai atē ika hōra naukarī labhaṇa lagī. Huṇa prakiri'ā vica. Para isa samēṁ isa tar'hāṁ karanā muśakala hai. Hāla hī vica paisi'āṁ dī ghāṭa ā'ī hai, para nūha zida nāla ghara vica rahidī hai. Iha mainū hairāna karadā hai. Para maiṁ āpaṇī rā'i āpaṇē kōla rakhadā hāṁ. Maiṁ jhagaṛā nahīṁ karanā cāhudā atē huṇa maiṁ usa nū mērī pōtī dē janamadina la'ī ika upahāra dēṇā cāhudā hāṁ. Kujha ajihā jō bacā pi'āra karēgā. Ika vadhī'ā khiḍauṇā, udāharaṇa vajōṁ, ika mahigā jō ki tusīṁ huṇē nahīṁ kharīda sakadē, jāṁ kujha ajihā. Maiṁ ika vaḍā ṭaiḍī bī'ara dēṇa dī yōjanā baṇā rihā sī. Nūha paisē dī maga karadī hai. Imānadāra hōṇa la'ī, hāla hī dē mahīni'āṁ vica unhāṁ nē bahuta sārī'āṁ muśakalāṁ atē karazē ikaṭhē kītē hana. Maiṁ nūha dī ichā nū samajhadā hāṁ. Ākhirakāra, maiṁ ika liphāphē vica ika hazāra rubala nahīṁ rakhāṅgā. Iha uha hai jō ispovedi.Com'tē giṇa rihā hai. Para maiṁ āpaṇī pōtī dē janamadina la'ī āpaṇī nūha nū paisē nahīṁ dēṇā cāhudā. Uha usadē la'ī kapaṛē, udāharaṇa la'ī, jutē kharīdaṇagē, jāṁ usadī chuṭī la'ī ika ṭēbala saiṭa karanagē, jāṁ usanū kitē lai jāṇagē. Para iha ajihā nahīṁ hai. Isa umara dā bacā tōhaphi'āṁ dī kadara nahīṁ karēgā jivēṁ ki navēṁ jutē jāṁ vāṭara pāraka dī yātarā, udāharaṇa vajōṁ. Unhāṁ nū āpaṇī agavā'ī di'ō.

Sābakā bu'ā'ēphraiṇḍa paisē dī maga karadā hai

 

#Udhārapaisē
2018 Vica, usanē āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla tālamēla kītā. Isa tatha dē kārana ki uha milaṇā nahīṁ cāhudā sī, dē kārana upnalā'īna rukāvaṭa ā'ī. Usanē kihā ki usanē mainū pi'āra karanā bada kara ditā sī, ki mērē kōla usa kōla nā samāṁ sī atē nā hī paisē. Usanē karazē la'ē. Maiṁ nēṛalē śahira vica rahidā hāṁ maiṁ khuda usa kōla ā'uṇa la'ī ti'āra sī, para uha āpaṇī māṁ nāla rahidā hai, atē maiṁ ikalā hāṁ atē mērē nāla milaṇā vadhērē suvidhājanaka hai. Phira insnalā'īna apamāna śurū hō'i'ā. Maiṁ usanū rōki'ā, uha phira dūjē pani'āṁ tōṁ pragaṭa hō'i'ā. Galabāta vica mērā apamāna kītā. Maiṁ, bēśaka, cagā vī hāṁ, badalē vica apamāna kītā. Iha takarībana ika sāla rihā. Phira asīṁ śānta hō'ē atē sadhāraṇa taura'tē galabāta karana lagē. Mēla milāpa karana vālā maiṁ pahilāṁ sī. Uha mainū saikasa dōsata baṇana dī pēśakaśa karana lagā. Maiṁ inakāra kara ditā para maiṁ usanū naukarī labha li'ā. Uha usanū uthē lai jāṇā cāhudē sana, para uha nahīṁ cāhudā sī. Usanē mainū paisē udhāra laiṇa la'ī kihā, maiṁ inakāra kara ditā. Usanē mainū rōki'ā. Kī maiṁ sahī kama kītā hai jāṁ nahīṁ? Galabāta vica iha pūrī kahāṇī, sadhāraṇa sacāra dī sahu khāṇa tōṁ lai kē, 2 sālāṁ taka calī.

Iha mērā pahilā pi'āra hai

 

Pahilā pi'āra

Usa śāma maiṁ baiṭhaṇa vālē kamarē vica ghara baiṭhā sī atē kuralā'undā hō'i'ā kuralā'undā rihā sī. Uha bahuta lamī atē cīkadī rahī ki'uṅki usanē ika jīvata nū cīra ditā. Jidagī caṛā'ī tē calī ga'ī. Iha upā'a majabūra kītā gi'ā sī. Mērē pi'ārē nē mērī sārī tākata lai la'ī. Lagātāra darada atē usanū gu'ā'uṇa dē ḍarōṁ, maiṁ ika jūmabī'ē vāṅga turi'ā, jivēṁ ki āpaṇē āpa nū sā'īḍa tōṁ vēkha rihā hōvē. Iha mērā pahilā riśatā sī, isa la'ī maiṁ mānasika taura tē bahuta kamazōra sī. Uha bahuta manamōhaka sī. Usadē agē maiṁ hamēśāṁ mahisūsa kītā jivēṁ kisē kisama dī marada citā vica. Maiṁ pitā dē bagaira vaḍā hō'i'ā, ki'uṅki jisa tarīkē nāla ādamī arata nāla pēśa ā'uṇā cāhīdā hai, usanē mērē adara pāli'ā. Uha pala jadōṁ tusīṁ sōci'ā sī ki tusīṁ jama ga'ē hō, atē uha pahilāṁ hī isa nū garama kabala vica lapēṭa rihā sī, jadōṁ usanē kihā ki maiṁ dukāna karana jā rihā hāṁ, atē uha uthē ā'i'ā atē baiga ghara lai ga'ē ki'uṅki ika laṛakī nū bhārī nahīṁ pahinaṇā cāhīdā. Para usē samēṁ, uha mērē āsa pāsa dē harēka nāla vivāda vica pai gi'ā, ḵẖāsakara mērē bharā, dōsatāṁ, riśatēdārāṁ nāla. Iha bahuta muśakala sī. Uha bahuta manamōhaka vī sī, kuṛī'āṁ usa nū pi'āra kara rahī'āṁ sana ispovedi.Com. Ika vāra jadōṁ asīṁ ika raisaṭōraiṇṭa vica rāta dā khāṇā khā rahē sī, atē ika laṛakī nē saṭēja rōla ditī. Uha raisaṭōraiṇṭa chaḍa ga'ē, iha ajība sī. Usanē kihā ki iha usadā sābakā sī. Maiṁ takarībana chē mahīnē isa taṇā'a vica rihā. Mērī paṛhā'ī jagalī karazē vica ḍuba ga'ī, saiśana nū asaphala kara rahī sī, kama'tē naukarī tōṁ ka firedē jā rahē sana atē bahuta sārā bhāra gu'ā'i'ā gi'ā sī. Kisē samēṁ mainū ahisāsa hō'i'ā ki ajihā riśatā mērā vināśa kara rihā sī. Atē maiṁ usanū jāṇa la'ī kihā asīṁ cupa cāpa atē śāntī nāla vakha hō ga'ē. Atē ithōṁ taka ki vichaṛanā vī isa tar'hāṁ sī jivēṁ uha mērē tōṁ isa kadama dī lamē samēṁ tōṁ uḍīka kara rihā sī. Usa dē ciharē'tē bhāvanā dī ika būda nahīṁ, dōsatānā udāsī. Iha ajihā pahilā pi'āra hai.

Maiṁ isa sathitī tōṁ bāhara dā rasatā nahīṁ labha sakadā

 

@Sathitī

Mainū iha vī nahīṁ patā ki mērā ikarāranāmā kithē śurū karanā hai. Maiṁ 36 sālāṁ dā hāṁ atē maiṁ kadē vī labē samēṁ dē riśatē vica nahīṁ rihā. Hāṁ, kujha haphaṛā-daphaṛī dē saparaka sana. Uha ciharē'tē sudara hai, uha budhī tōṁ vān̄jhī nahīṁ hai, para āpaṇī nijī zidagī vica, zīrō hai. Maiṁ niratara sōcadā hāṁ (atē hara vāra hōra) atē iha ki'uṁ hai? Mērē nāla kī galata hai? Para mainū ajē kō'ī javāba nahīṁ mila rihā. Atē huṇa zidagī āma vāṅga caladī jāpadī hai. Mērē kōla, raba dā dhanavāda, ika cagī naukarī hai, unhāṁ nē mainū nōṭisa kītā atē mainū līḍaraśipa dē ahudi'āṁ'tē biṭhā'i'ā, maiṁ pāraṭī'āṁ nū aga lagā'undī hāṁ. Isa samēṁ mērē kōla āpaṇā chōṭā jihā apāraṭamaiṇṭa hai, jisa vica maiṁ āpaṇē āpa ika ripē'aramaina baṇā'undā hāṁ. Atē iha basa ijha hō'i'ā ki mainū āpaṇē bhatījē nāla rahiṇā pi'ā. Uha ika mūrakha ādamī nahīṁ, uha ika sudara samajhadāra muḍā sī. Maiṁ usanū bacapana tōṁ hī pi'āra karadā sī, mila kē kujha baṇā'uṇā pasada karadā sī. Atē huṇa uha vaḍā hō gi'ā hai. Uha lagabhaga 20 sālāṁ dā hai. Para ika huśi'āra muḍē tōṁ, uha ika naśēṛī baṇa gi'ā. Kī atē kithē guma gi'ā sī, mainū nahīṁ patā. Para huṇa mērī zidagī naraka baṇa ga'ī hai. Usadē jhūṭha mainū pāgala baṇā rahē hana. Maiṁ āpaṇē āpa nū kābū vica nahīṁ rakha sakadā atē sāḍē sacāra vica aśalīla śabadāṁ ispovedi.Com tōṁ ilāvā, maiṁ hōra nahīṁ labhadā. Atē maiṁ sathitī dā badhaka baṇa gi'ā. Uha āpaṇē pitā kōla nahīṁ jā sakadā, ki'uṅki uha kabazē vālē khētara vica hai, atē āpaṇī māṁ, jō pōlaiṇḍa vica hai, kōla naśīlē padārathāṁ dē kabazē la'ī ā'uṇa vālī suṇavā'ī kārana uha chaḍa nahīṁ sakadā. Maiṁ sahiṇa karadā hāṁ. Maiṁ samajhaṇa dī kōśiśa karadā hāṁ, para asaphalatāvāṁ hudī'āṁ hana. Badakisamatī nāla, alakōhala tōṁ ilāvā, kujha vī mērī madada nahīṁ karadā. Atē phira praśana asala vica uṭhadā hai: "Maiṁ kithē jā rihā hāṁ?" Bēśaka, inhāṁ kujha lā'īnāṁ vicalē sārē vēravē nahīṁ dasē jā sakadē atē maiṁ āpaṇē la'ī bahuta dukhī mahisūsa karadā hāṁ, para iha kō'ī hala atē javāba nahīṁ didā.

Mērā pi'ārā ādamī āpaṇē pahilē vi'āha tōṁ baci'āṁ vala bahuta zi'ādā dhi'āna didā hai

 

@Dhiāna

Maiṁ pichalē vi'āha tōṁ dō baci'āṁ dē nāla ika ādamī nū pi'āra karadā hāṁ. Asīṁ sacamuca ika sān̄jhā bacā cāhudē hāṁ, para ajē taka vi'āha nahīṁ hō'ē. Usa dē bacē śānadāra, huśi'āra atē pratibhāvāna hana, para usanē ajē taka unhāṁ nū mērē nāla nahīṁ li'ā. Maiṁ usa nū jaladī dasa ditā ki mainū khuśī hō'ēgī jē sāḍē parivāra dā aratha usa dē bacē vī hudē. Atē huṇa usadē baci'āṁ bārē hara kahāṇī mērī'āṁ nāṛāṁ tē ā jāndī hai. Atē uha unhāṁ nāla bahuta sārā samāṁ bitā'undā hai, kisē vī cīza tōṁ inakāra nahīṁ karadā. Sārī'āṁ kharīdadārī'āṁ, najadīkī saphā'ī vālī'āṁ cīzāṁ samēta, ḍaiḍī nāla kītī'āṁ ga'ī'āṁ hana. Iha mērē la'ī jāpadā hai, isa nū halakē jihē, aṇa'ucita taura tē pā'uṇā. Mērē kōla ajē vī mūrakhatā sī ki uha usanū āpaṇē baci'āṁ bārē cagī salāha dēvē. Usanē pahilāṁ hī mainū ka'ī vāra śukaraguzārī nāla kihā hai ki “tusīṁ usa samēṁ kivēṁ sahī sī, iha cagā hai ki tusīṁ suṇi'ā hai”. Atē phira usadē baci'āṁ bārē jāṇakārī dā pravāha sirapha tēza hō'i'ā. Mainū nahīṁ patā ki unhāṁ dī māṁ uthē kī karadī hai jē mērē pitā unhāṁ nū hara rōza ka'ī ghaṭē bitā'undē hana. Atē isa la'ī iha patā caladā hai ki śurū tōṁ hī maiṁ usadē baci'āṁ bārē jāṇadā sī, usanē mainū ispovedi.Com nāla dhōkhā nahīṁ ditā, para maiṁ ajihī dakhala'adāzī la'ī ti'āra nahīṁ sī. Huṇa baci'āṁ dā kō'ī zikara mainū taga karadā hai. Maiṁ usa nū iha jāṇakārī dasaṇa la'ī kahiṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Para iha bahuta zi'ādā hai, ki kuṛī'āṁ hafatē vica ka'ī dina usa nāla rāta batīta karadī'āṁ hana. Para jadōṁ asīṁ ikaṭhē hudē hāṁ, uha ḵẖuda ḵẖuśī nāla mērē apāraṭamaiṇṭa vica laṭaka jāndā hai, jithē saphā'ī sudaratā atē ika su'ādī rāta dā khāṇā hai. Maiṁ usa kōla nahīṁ ā'i'ā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki bacē kisē vī cīza la'ī dōśī nahīṁ hana atē mainū usa dā samarathana karanā cāhīdā hai. Maiṁ āpaṇē āpa nū vakharā karana dī kōśiśa karadā hāṁ atē sirapha usa dī'āṁ kahāṇī'āṁ nū ika ṭīvī śō'a vāṅga suṇadā hāṁ. Maiṁ kōśiśa nahīṁ karadā ki uha cālū nā karana atē kō'ī ṭipaṇī nā karana. Para ata vica, ikalē āpaṇē āpa nāla, maiṁ sirapha āpaṇē āpa nū hōra vadhērē vadhā didā hāṁ. Ōha, mainū kujha samajhadāra vī dasō, mērē kōla pahilāṁ hī tākata nahīṁ hai. Śā'ida maiṁ mūrakha hāṁ atē kujha nahīṁ vēkha rihā jāṁ nahīṁ vēkhaṇā cāhudā?

Isa muḍē dē vivahāra dā kī aratha hai?

 

@Vivahāra
Maiṁ samajhadā hāṁ ki iha sabha mūrakha hai atē bahuta zi'ādā parēśāna karana dā kō'ī matalaba nahīṁ hai, para mērē kōla ajihā pātara hai ki maiṁ āpaṇē āpa nū kisē vī kārana karakē"dhōkhā dēṇā" cāhudā hāṁ, atē iha sathitī kō'ī apavāda nahīṁ hai. Ika mahīnā pahilāṁ maiṁ iṭaranaiṭa tē ika muḍē nū mili'ā sī. Āma taura'tē, uha gabhīra cīzāṁ' tē bharōsā nahīṁ karadī sī atē ihanāṁ jāṇakārāṁ'tē bharōsā nahīṁ karadī sī. Para isa ādamī nē mainū kisē cīza'tē jhuki'ā. Maiṁ usanū asala vica ika vi'akatī vajōṁ pasada kītā. Asīṁ gala kītī, hara rōza vāpasa bulā'i'ā gi'ā, vīḍī'ō lika du'ārā gala kītī, atē phira iha ika mīṭiga vica ā'i'ā. Maiṁ labē samēṁ la'ī nahīṁ jāṇā cāhudā sī, para maiṁ āpaṇā mana baṇā li'ā. Atē kal'ha asīṁ usa nāla mulākāta kītī. Asīṁ turē, sabha kujha sī, jivēṁ ki iha mainū jāpadā sī, ṭhīka hai. Usanē pahila kītī, mainū japhī pā li'ā, mērā hatha phaṛa li'ā atē acānaka mainū cumi'ā. Iha ka'ī vāra hō'i'ā. Iha mērē la'ī acānaka sī, para maiṁ dhakā nahīṁ kītā atē jivēṁ ki iha sī, cumaṇa nū savīkāra li'ā, para bahuta jaladī isa tōṁ dūra calī ga'ī (ki'uṅki hara vāra jadōṁ maiṁ pahilī tārīkha nū cumadā hāṁ). Para uha mērē la'ī suhāvaṇā atē pasada karana yōga sī, atē isa la'ī maiṁ inhāṁ cumāṁ nū savīkāra li'ā. Phira asīṁ alaga hō ga'ē. Uha mainū basa saṭāpa tē lai gi'ā, asīṁ ispovedi.Com nū japhī pā'ī, usanē mainū kihā ki usanū likhō ki maiṁ ghara kivēṁ pahucāṅgā. Maiṁ uthē pahuca gi'ā, usanū likhi'ā, para uha sārī śāma onlinenalā'īna nahīṁ gi'ā atē mērā sadēśa nahīṁ paṛhi'ā. Aja savērē vī ihī hai. Iha usa nāla hō'i'ā ki uha sāḍē du'ārā milaṇa tōṁ pahilāṁ hī ruka gi'ā atē sadēśāṁ nū nahīṁ paṛhi'ā. Asīṁ bahuta ghaṭa miladē hāṁ. Zi'ādātara uha śāma nū bulā'undā hai atē asīṁ gala karadē hāṁ. Para ithē tusīṁ āpa hī isa mulākāta tōṁ bā'ada samajhadē hō, maiṁ pahilāṁ hī isa"mu'atala rāja" tōṁ sabha kujha khatama kara ditā hai. Maiṁ samajhadā hāṁ ki isa sabha nū inē nēṛi'ōṁ samajhaṇā kō'ī samajhadārī nahīṁ hai, para mērē caritara nāla nahīṁ. Bākī bacē kāla dā itazāra karanā hai. Iha mērē la'ī baṛā ajība hai ki tārīkha dī hara cīza sī, jivēṁ ki iha mainū cagī lagadī sī, cagī, atē isa tar'hāṁ dī udāsīnatā. Maiṁ iha vicāra suṇanā cāhudā hāṁ, ḵẖāsakara ādamī dā, ki isa sabha dā aratha isa laṛakē dē pakha tōṁ hai.

Mērē pahilē pi'āra nū

 

@Piāra


Maiṁ hamēśāṁ viśavāsa kītā hai atē umīda kītī hai ki uha samāṁ āvēgā jadōṁ maiṁ āpaṇē ikalautē vi'akatī nū milāṅgā. Samāṁ laghi'ā atē bahuta labē samēṁ la'ī mērā kō'ī sabadha nahīṁ sī. Kadē nahīṁ. Maiṁ pahilāṁ hī isa bārē sōcaṇā bada kara ditā sī atē iha uha pala sī jadōṁ maiṁ usa nū mili'ā sī. Iha sabha kujha āpaṇē āpa hī śurū hō'i'ā. Mu beginning tōṁ hī sacāra saukhā sī, mainū rōki'ā nahīṁ sī. Maiṁ isa vi'akatī dē du'ālē garama atē śānta mahisūsa kītā. Sānū hamēśā gala karana la'ī kujha milēgā atē āma taura tē, iha vi'akatī mērē nāla kāfī hamadaradī karadā hai. Para mērē nāla ika samasi'ā hai. Pahilāṁ, maiṁ iha nahīṁ samajha sakadā ki kī maiṁ usanū viparīta liga pasada karadā hāṁ atē kī isa māmalē vica sacāra karanā jārī rakhaṇā mahatavapūraṇa hai. Atē dūjā, maiṁ āpaṇī kisamata dī bilakula vakharē inga nāla kalapanā kītī. Uha śā'ida kahi sakadā hai, jō maiṁ hamēśā cāhudā sī dē bilakula ulaṭa. Isa tōṁ ilāvā, javāna mērē tōṁ ika sāla chōṭā hai. Huṇa asīṁ basa bahuta vadhī'ā sacāra kara rahē hāṁ atē hōra kujha vī nahīṁ. Para maiṁ cagī tar'hāṁ samajhadā hāṁ ki jaladī jāṁ bā'ada vica, iha kisē cīza vica vikasata hō sakadā hai. Atē mainū adara ika kisama dā ḍara hai, jivēṁ ki maiṁ kujha burā kara rihā hāṁ. Ispovedi.Com mainū isadī jarūrata nahīṁ hai atē āma taura tē mainū kisē nāla vī sabadha dī zarūrata nahīṁ hudī. Maiṁ kī karāṁ? Maiṁ sā'īṭa dē pāṭhakāṁ tōṁ salāha magadā hāṁ. Āpaṇā pahilā pi'āra yāda rakhō. Udōṁ tusīṁ kivēṁ mahisūsa kītā?

Mērē māpi'āṁ dē mērē vi'āha dē supanē kadē pūrē nahīṁ hō'ē

 

@Supanē
Maiṁ kazākisatāna vica 16 sālāṁ dī umara taka paidā hō'i'ā sī atē rahidā sī. Mērē māpi'āṁ dē vidi'ārathī samēṁ tōṁ hī karībī dōsata hana. Atē asīṁ nēṛalē gharāṁ vica rahidē sī. Isa dē anusāra, asīṁ lagabhaga hara haphatē ikaṭhē bitā'ē. Unhāṁ dā ika bēṭā hai, mērē tōṁ 3 sāla vaḍā hai. Atē śābadika paghūṛē tōṁ, asīṁ ikaṭhē samāṁ bitā'i'ā. Jadōṁ uha vaḍē hōṇā śurū hō'ē, mērē māpi'āṁ nē supanā li'ā ki asīṁ vi'āha karavā lavāṅgē. Uha hamēśā mazāka vica mainū nūha kahidē sana. Khaira, asīṁ usa anusāra śaramidā sī. Ika vāra, ika dōsata nāla turadi'āṁ, muḍē sāḍē nāla juṛē hō ga'ē. Iha mērī vaḍī bhaiṇa dē kujha jāṇū sana, jivēṁ ki bā'ada vica patā cali'ā, unhāṁ nē mainū ḍarā'uṇa dī kōśiśa kītī, jivēṁ ki mērī bhaiṇa nē uthē kisē nū kujha dēṇā sī. Asīṁ usa nāla dauṛi'ā, atē igōra usadē dōsatāṁ nāla milaṇa la'ī. Uha sāḍē la'ī khaṛē hō ga'ē. Usa tōṁ bā'ada, asīṁ sacāra karanā śurū kītā. Uha kadī-kadā'īṁ ā'uṇa laga pi'ā. Mamī, bēśaka, khuśa sī atē khuśī nāla āpaṇī māṁ nū iha dasī. Sānū ika dūsarē la'ī kujha hamadaradī sī. Maiṁ iha nahīṁ kahi sakadā ki mainū pi'āra hō gi'ā hai. Usa pala, maiṁ dūsarā muḍā pasada kītā. Maiṁ igōra tōṁ vī zi'ādā rucī nahīṁ mahisūsa kītī. Asīṁ śā'ida sirapha dōsata hī sī, jō samēṁ samēṁ tē ajība mahisūsa karadē sana, iha jāṇadē hō'ē ki huṇa asīṁ kāfī bacē nahīṁ hāṁ. Ika vāra usa dī kapanī vicōṁ laghadi'āṁ, maiṁ upara gi'ā atē sāri'āṁ nū namasakāra ditī. Igōra ika niśacata laṛakī nāla sī. Atē usanē kujha ajihā puchi'ā ki chōṭā jithē rāta vēkha rihā sī. Maiṁ usadē"chōṭē" tōṁ bahuta dukhī hō'i'ā atē maiṁ javāba ditā: "Iha tuhānū citā nahīṁ karadā, tusīṁ mērē la'ī kō'ī nahīṁ hō." Maiṁ nārāza sī atē calā gi'ā. Usanē mērē nāla phaṛa li'ā, mu'āphī magī. Bahutā sabhāvanā hai, uha isa laṛakī dē sāhamaṇē āpaṇē āpa nū dikhā'uṇā cāhudā sī. Ki'uṅki dūsarē jāṇadē sana ki sānū usadē nāla kī jōṛadā hai. Asīṁ lagabhaga vaḍē atē vaḍē bharā atē bhaiṇa varagē vaḍē hō'ē hāṁ. Usatōṁ bā'ada, sacāra vica ika lamā virāma sī. Usa dē āpaṇē hita hana, mērē hana. Maiṁ isa bārē citata nahīṁ sī. Atē usanē paravāha nahīṁ kītī. Kujha mahīni'āṁ vica uha jaramanī la'ī ravānā hōṇa vālē sana. Isa dē anusāra, maiṁ madada nahīṁ kara sakadā para bhējaṇa'tē jāndā hāṁ jadōṁ maiṁ kujha janamadina tē nahīṁ ā'i'ā. Iha tārāṁ tē sī ki asīṁ inhāṁ mahīni'āṁ vica ika dūjē nū pahilāṁ vēkhi'ā. Atē mainū ahisāsa hō'i'ā ki ispovedi.Com nē usa nāla lōṛīndā sacāra nahīṁ kītā. Asīṁ labē samēṁ la'ī gala kītī, hasadē hō'ē, pahilāṁ vāṅga. Atē kisē samēṁ usa dē pitā nē kihā: “Igōra tuhānū sikhēgā atē tuhānū usa dē sathāna tē lai jāvēgā. Sānū sirapha ajihī dulahana dī zarūrata hai. ” Bēśaka, hara kō'ī cupa sī. Atē maiṁ śaramidā sī atē mainū nahīṁ patā sī ki maiṁ āpaṇē nāla kī karāṁ. Maiṁ usa vala vēkhadā hāṁ, atē uha śaramidā hō'i'ā atē iha vī nahīṁ jāṇadā ki isa sabha tē kivēṁ pratīkri'ā karanī hai. Pahilāṁ hī saṭēśana tē, jadōṁ hara kō'ī alavidā kahiṇa lagā, japhī pā'uṇa la'ī, usa dī māṁ nē usa nū kihā: “Tusīṁ ghaṭō ghaṭa irikā nū japhī pā'ōgē. Huṇa tusīṁ isa nū kadōṁ dēkhōgē. ” Asīṁ japhī pā'ī. Usanē mainū gal'ha'tē cumi'ā atē bināṁ ika śabada kahē basa' tē caṛha gi'ā. Maiṁ usa nū śīśē vicōṁ dēkhi'ā atē usē pala maiṁ usa vica ika muḍā vēkhi'ā. “Para asīṁ usa nāla kujha kara sakadē hāṁ,” mērē dimāga vica ika vicāra uṭhi'ā. Usa vakata mamī nē vī harakata la'ī arazī ditī. Usadē māpi'āṁ nē sāḍī madada kītī tāṁ jō asīṁ jaladī tōṁ jaladī jaramanī jā sakī'ē. Maiṁ lagātāra suṇi'ā ki uha kivēṁ kara rihā sī, uha kī kara rihā sī, kisa nū paṛha rihā sī. Maiṁ hamēśāṁ hairāna hāṁ ki ispovedi.Com mainū usadē bārē ki'uṁ kahidī hai nā ki usadē bharā jāṁ bhaiṇa bārē. Isa la'ī unhāṁ bārē sakhēpa vica. Para igōra bārē sārē vēravē ithē hana. Uha kinā cagā sāthī hai. Jō usanē sikhi'ā hai, dunī'ā bhara dī yātarā karadā hai, śānadāra paisā kamā'undā hai atē sabha tōṁ mahatavapūrana gala iha hai ki uha ajē vī ku'ārē hai. Jadōṁ unhāṁ nē mainū usadī phōṭō dikhā'ī tāṁ maiṁ unhāṁ nāla sahimata hō gi'ā. Maiṁ nōṭa karanā cāhudā hāṁ ki uha asala vica sudara hai. Savai-sabhāla, samāraṭa atē saphala. Para maiṁ usa utē nahīṁ rihā. Atē asīṁ ika dūjē tōṁ 700 kilōmīṭara dūra rahidē hāṁ. Mērē āpaṇē dōsata hana, mērā āpaṇā pi'āra hai. Mērā vi'āha hō gi'ā. Usanē baci'āṁ nū janama ditā. Maiṁ āpaṇē patī nāla cagī tar'hāṁ rahidī hāṁ. Atē hāla hī vica usadā ika sunēhā ā'i'ā hai: “Hailō bacapana dā dōsata. Tusī kivēṁ hō?". Asīṁ hara cīza bārē gala kītī. Usanē mainū dasi'ā ki uha mērī zidagī bārē jāṇadā sī, ki maiṁ vi'āha karavā li'ā. Usanē kihā ki uha ḵẖuda ikalā rahidā sī. Uha nahīṁ mili'ā atē iha vī ki samēṁ samēṁ tē uha mainū yāda karadā hai. Kahidī hai, uha kahidē hana, mērī ajihī patanī hōvēgī. Usa vēlē uha mainū kī pasada sī, ika kuṛī. Maiṁ ikabāla karana tōṁ śaramidā sī, ki'uṅki asīṁ bharā atē bhaiṇa varagē sī. Māpē śā'ida sahī sana. Atē ispovedi.Com hara samēṁ mērē varagī kuṛī dī bhāla vica hai. Maiṁ usanū utara dēṇa dī kōśiśa kītī ki uhanāṁ nē usadē la'ī ika ādaraśa baṇā'i'ā. Usanē kihā ki maiṁ isa tar'hāṁ nahīṁ sī. Atē mērā kiradāra miṭhā nahīṁ hai. Uha kahidā hai ki usa nū ika bhāvanā hai ki iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ ki maiṁ usa'tē thōpi'ā gi'ā sī atē iha usa dē sira vicōṁ nahīṁ nikaladā. Uha kahidā hai ki uha hamēśā dūji'āṁ dī tulanā mērē nāla karadā hai, jivēṁ ki jhijaka. Mainū isa nāla kī karanā cāhīdā hai? Mainū usa la'ī afasōsa hai. Ākhirakāra, uha ka'ī sālāṁ tōṁ sadhāraṇa sabadha nahīṁ baṇā sakadā. Jē maiṁ āzāda hudā, tāṁ maiṁ śā'ida usanū dikhā'undā ki iha asala vica kī hai. Śā'ida iha ika maukā dēvēgā. Para huṇa usa nāla kī karanā hai, mainū nahīṁ patā. Uha mērē la'ī ajanabī nahīṁ hai. Uvēṁ hī, usa nāla kisē kisama dā nighā riśatā rihā atē maiṁ usa dī madada karanā cāhudā hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/