Maiṁ hara cīza la'ī āpaṇī māṁ nū zimēvāra ṭhahirā'undā sī, atē phira mainū ahisāsa hō'i'ā ki mērē pitā jī zālama hana

 

#Zālama
Maiṁ 18 sāla dā hāṁ. Maiṁ tuhānū samajhaṇa dī umīda karadi'āṁ, āpaṇē tazarabi'āṁ bārē dasaṇā cāhudā hāṁ. Bacapana tōṁ hī, maiṁ isa vicāra nāla vaḍā hō'i'ā ki mērī māṁ dunī'ā dā sabha tōṁ bhi'ānaka vi'akatī hai. Atē iha hamalē vica pragaṭa hō'i'ā sī. Gala iha hai ki, uha pīṇā pasada karadī sī, atē isadī gatī tēza hō rahī sī. Uha hafati'āṁ, mahīni'āṁ la'ī alōpa hō ga'ī. Jadōṁ maiṁ garēḍa 1 vica sī, usa nū ika pōsaṭamaina dī naukarī milī. Atē ika vāra uha paisā jō usa nū akhabārāṁ dē karactsṇa la'ī ditā gi'ā sī, usanē śarāba'tē kharaca kītā. Mērī mamī akasara navēṁ sālāṁ tē gairahāzara rahidī sī. Mainū asapaśaṭa taura'tē ika navēṁ sāla dī cagī tar'hāṁ yāda hai. Mainū iha pasada nahīṁ sī jadōṁ mērī māṁ sāḍē nāla sī, hamēśā ghuṭālē hudē sana, uha mērē pitā nāla jhagaṛadē sana. Mainū iha pasada nahīṁ sī. Atē maiṁ āpaṇē pitā jī nū kihā ki mainū isa tar'hāṁ dī māṁ nahīṁ cāhīdī, para usanē usa nū māpha kara ditā. Jinā cira mainū yāda hai. Pahilāṁ hī 18 sālāṁ tōṁ. Atē sāla vica sirapha ika vāra, māṁ 3 mahīni'āṁ la'ī vī chaḍa sakadī hai. Iha atikathanī nahīṁ hai. Ḍaiḍī bārē hara samēṁ maiṁ sōci'ā ki uha dunī'ā dā sabha tōṁ vadhī'ā sī. Uha mērē atē mērī bhaiṇa la'ī bahuta kujha karadā hai (uha usadī āpaṇī dhī nahīṁ hai atē mērī vaḍī adhī bhaiṇa hai). Maiṁ hamēśāṁ mērē pitā jī nū sabha kujha dasi'ā. Jē mērī māṁ mainū paisē magadī hai, jē uha paisē cōrī karadī hai, jē uha ghara vica śarābī hudī hai. Maiṁ hamēśāṁ sabha kujha dasi'ā. Mērē la'ī, pitā jī cagē sana, atē mamī kharāba sana. Pitā jī hamēśā kisē vī kārōbāra vica sahā'itā karadē sana. Usadē gu'āṁ.̔Ī'āṁ nē usadī praśasā kītī, sabha nē kihā ki maiṁ ajihē pitā nāla kinā cagā sī. Para 2013 vica mērī dādī, mērē pitā dī māṁ nē, usadī lata tōṛa ditī, atē asīṁ usa nū āpaṇī jag'hā lai ga'ē. Uha sāḍē nāla 5 sāla rahī. Iha bhi'ānaka sī. Pitā jī lagātāra cīka rahē sana, cīkaṇa kārana maiṁ savērē 5 vajē uṭhi'ā. Para dādī dā kō'ī jhagaṛā nahīṁ hō'i'ā. Usanū kujha pasada nahīṁ sī, atē usanē raulā pā'i'ā atē kadhāṁ tē māri'ā. Maiṁ hara vāra kaba ga'ī. Atē huṇa vī maiṁ śōra vica nahīṁ hō sakadā. Mainū lagabhaga painika aṭaika hō'i'ā hai. Jē tusīṁ mainū ḍarā'undē hō jāṁ tikhī dasataka jāṁ āvāza ka makedē hō, tāṁ maiṁ jhapakadā hāṁ atē mērā ghabarāhaṭa zi'ādā dēra taka nahīṁ jāndā. Mainū mērē pitā jī vāṅga nānī nāla nafarata sī. Mamī dādī nū nafarata vī karadī sī atē bi'ānāṁ vica calī ga'ī sī. Āpaṇī dādī dī mauta tōṁ bā'ada, uha phira vī ghara chaḍa ga'ī. Maiṁ āpaṇī māṁ khaṛhī nahīṁ kara sakī atē usa nū isa bārē dasi'ā. Maiṁ cīki'ā tāṁ mērī āvāza ṭuṭa ga'ī. Maiṁ usanū bahuta kujha dasi'ā. Sakūla chaḍaṇa tōṁ bā'ada, sabha kujha badala gi'ā. Maiṁ yūnīvarasiṭī vica dākhala hō'i'ā, para maiṁ naukarī chaḍa ditī atē dubārā dākhalā li'ā. Mamī dubārā pī rahī sī. Atē jadōṁ maiṁ patajhaṛa vica dasatāvēzāṁ nū cukaṇa tōṁ bā'ada ghara vāpasa ā'i'ā, tāṁ uha basata taka uthē nahīṁ sī. Atē phira maiṁ samajha gi'ā. Maiṁ isa sārē samēṁ pitā jī nāla rihā. Maiṁ āpaṇī zidagī dē isa daura nū nafarata karadā hāṁ. Tatha iha hai ki mērē pitā jī atē mērī sikhalā'ī nū lai kē bahuta gabhīra vivāda hōṇē śurū hō ga'ē. Mērē jāṇa dā kārana iha sī ki sāḍē kōla paisē nahīṁ hana, atē maiṁ adā'igī dē adhāra tē paṛhā'ī kītī. Mamī calī ga'ī, atē ḍaiḍī la'ī muśakala sī, maiṁ iha dēkhi'ā. Iha ikō kārana nahīṁ hai. Mainū uha viśēśatā pasada nahīṁ sī jō maiṁ cuṇi'ā hai. Mainū hōsaṭala pasada nahīṁ sī, lōka. Mainū basa sabha kujha pasada nahīṁ sī. Atē maiṁ āpaṇē pitā jī nū sirapha ika kārana bārē dasi'ā ki sāḍē kōla paisē nahīṁ hana, atē maiṁ ajihī'āṁ śaratāṁ'tē uthē paṛhanā nahīṁ cāhudā. Maiṁ iha nahīṁ kihā ki mainū iha zi'ādā pasada nahīṁ hai, ki'uṅki maiṁ isa yūnīvarasiṭī atē isa viśēśatā la'ī kahi rihā sī ki mērē pitā jī ṭi payśanāṁ dēṇa la'ī vī sahimata hō ga'ē. Mainū ḍara sī, śā'ida, ki uha cīka dēvē. Para uha pahilāṁ hī cīka rihā sī. Maiṁ usa tōṁ bacaṇa dī kōśiśa kītī, ki'uṅki sāḍē ghuṭāli'āṁ nē kujha vī nahīṁ kītā atē khālī sana. Maiṁ kōśiśa kītī jadōṁ taka uha kama tē nahīṁ jāndā udōṁ taka kamarē nū nā chaḍō. Maiṁ niratara usa tōṁ luki'ā hō'i'ā sī. Maiṁ ḍara gi'ā sī. Uha hara cīza bārē gusē sī. Jē maiṁ nahīṁ khāndā, uha cīkaṇā śurū kara didā hai. Iha śikā'itāṁ kujha ajihī'āṁ mānvāṁ nahīṁ sana jinhāṁ dē bacē baraukalī nahīṁ laindē. Uha sacamuca pāgala sana. Usanē āpaṇā dimāgī praṇālī hilā ditī, iha sapaśaṭa sī. Uha cīkadā hai jadōṁ uha cīkadā hai atē bāhara ā'uṇā āsāna hai. Maiṁ nahīṁ khādhā ki'uṅki bhukha nahīṁ sī. Nahīṁ, iha yōjanābadha nahīṁ sī. Atē maiṁ ika sihatamada vi'akatī hāṁ. Mērē kōla gaisaṭarā'īṭasa hai atē maiṁ bahuta hī talē hō'ē bhōjana khāndā hāṁ, para uha sirapha isa nū pakā'undā hai. Ika ajihā kēsa ā'i'ā jadōṁ maiṁ ālū dē painakēka khāṇa la'ī sahimata hō gi'ā atē agalē hī dina usanē unhāṁ nū dubārā baṇā'uṇā śurū kara ditā. Maiṁ usanū kihā ki maiṁ unhāṁ nū nahīṁ khāvāṅgā. Usa nē paina nū pharaśa'tē suṭa ditā atē cīkaṇā śurū kara ditā ki tusīṁ mainū khuśa nahīṁ karōgē, uha kahidē hana, phira tusīṁ khā'ō, phira nahīṁ. Ika samāṁ sī jadōṁ maiṁ saira karana dā faisalā kītā, isa la'ī usanū mērī paiṇṭa pasada nahīṁ sī. Usanē puchaṇā śurū kītā ki maiṁ isa tar'hāṁ ki'uṁ pahinadā hāṁ. Imānadāra hōṇa la'ī, iha sadhāraṇa pasīnē hana. Mainū samajha nahīṁ ā rihā ki unhāṁ nāla kī galata hai. Navāṁ sāla ā gi'ā hai. Atē iha vī nukasadāra hai. Maiṁ ajē vī ḍaiḍī nāla gala karanā, śāntī baṇā'uṇā, ghara nū sajā'uṇā, krisamasa dē ṭrī nū sajā'uṇā cāhudā sī. Para uha gala karana dī himata nahīṁ kara rahī sī. Śā'ida vadhī'ā la'ī. Basata taka sabha kujha jārī rihā. Maiṁ kamarā nahīṁ chaḍi'ā, vivāda jārī rihā. Basata ā'ī atē apraila dē āsa pāsa mērī māṁ vāpasa ā ga'ī. Mērē māpi'āṁ dā sabadha kitē vī māṛā nahīṁ hai. Hara samēṁ maiṁ ji'undā hāṁ, unhāṁ vica apavāda hudā hai. Pitā jī māṁ sana, usanē naitika taura tē apamānita kītā. Atē mainū iha ahisāsa hō'i'ā hāla hī vica. Ika jhagaṛē nāla, mainū iha vī ahisāsa nahīṁ hō'i'ā ki mērī māṁ nē galata kama kītā sī. Mērī dunī'ā ulaṭa ga'ī. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki mērī māṁ hara samēṁ zālama dā śikāra rahidī sī. Para asala vica usanū ika ādamī mili'ā jisadā uha hakadāra hai. Maiṁ āpaṇī māṁ nāla gala kītī atē mahisūsa kītā ki iha zidagī dā lifega hai. Uha dhakēśāhī nū sahiṇa la'ī ti'āra hai. Atē maiṁ ḍari'ā hō'i'ā hāṁ.


Mainū āpaṇī māṁ la'ī afasōsa hai atē maiṁ unhāṁ sabha galāṁ tōṁ śaramidā hāṁ jō maiṁ kītā atē usanū kihā. Maiṁ usa tōṁ māphī magāṅgā ki'uṅki uha isa dē hakadāra hai. Usanē hara cīza la'ī ka'ī vāra mu'āphī magī. Atē mainū khuśī hai ki ākharakāra maiṁ usanū samajha gi'ā. Śā'ida iha tatha ki maiṁ hamēśāṁ usa la'ī sabha kujha bōli'ā ika bhūmikā nibhā'ī. Iha hai, jē maiṁ usa nāla sabha kujha zāhara nā kītā hudā, cīki'ā nahīṁ sī, tāṁ maiṁ ika nārāzagī nū rōka didā. Para uha uthē nahīṁ hai. Ika dūjē pratī ajihē rava'ī'ē dē bāvajūda, maiṁ atē mērī māṁ ika mēla hō ga'ē. Uha ika gaira zimēvāra māṁ hai atē uha isa bārē jāṇadī hai. Isadē vī isadē phā'idē hana. Ika vāra maiṁ āpaṇī māṁ varagā nahīṁ hōṇā cāhudā. Hāṁ, isa dē nukasāna hana, para hōra phā'idē hana. Maiṁ usa dē kujha guṇa pā'uṇā cāhāṅgā, para usadī jīvana śailī nahīṁ. Uha niratara śikāra hai. Atē maiṁ dēkhi'ā ki maiṁ uhī hāṁ. Maiṁ āpaṇē pitā dā śikāra hō'i'ā mahisūsa karadā hāṁ. Uha mainū nafarata karadā hai. Mainū ika bacē jinā dhi'āna nahīṁ ā'i'ā. Maiṁ hamēśāṁ usadē la'ī sī, mainū ḍara sī ki uha kī kahēgā, uha kivēṁ pratīkri'ā karēgā. Maiṁ ḍari'ā hō'i'ā sī, para maiṁ āpaṇī māṁ la'ī māṛē mūḍa vica hī ki'uṁ sī? Maiṁ utasuka hāṁ. Kī iha hērāphērī hai? Mainū nahīṁ patā. Jadōṁ maiṁ āpaṇī javānī vica ā'i'ā, tāṁ maiṁ laṛakī nahīṁ baṇanā cāhudā sī. Maiṁ sōcadā rihā, ki maiṁ ika muḍā ki'uṁ nahīṁ paidā hō'i'ā? Maiṁ ika muḍē nāla riśatā śurū karana tōṁ ḍaradā sī, ki'uṅki maiṁ sōci'ā ki ḍaiḍī kī kahēgā. Maiṁ mazabūta ​​atē saḵẖata dikhā'ī dēṇā cāhudā sī. Maiṁ milaṭarī sakūla jāṇā cāhudā sī usa sudaratā dī mahimā jihaṛī dākhala nahīṁ hō'ī. Muḍi'āṁ nāla sabadha śurū karanā, maiṁ prabhāvaśālī baṇanā cāhudā sī, para maiṁ vī isadā śikāra hō'i'ā. 10 Vīṁ jamāta vica, mērē dōsata nē hairāna hōṇā śurū kītā ki nārīvāda kī hai. Maiṁ isa nāla nakārātamaka rava'ī'ē nāla pēśa ā'i'ā. Maiṁ womenratāṁ dā virōdha karadā sī atē viśavāsa karadā sī ki asīṁ asala vica maradāṁ nālōṁ mūrakha hāṁ. Mainū śarama ā'undī hai, sacamuca. Maiṁ unhāṁ sāri'āṁ tōṁ mu'āphī magaṇā cāhudā hāṁ jinhāṁ nū maiṁ kihā sī ki nārīvāda bakavāsa hai. Maiṁ āpaṇē āpa tōṁ nārāza hāṁ maiṁ ki'uṁ sōci'ā ki womenratāṁ kujha vī nahīṁ hana? Maiṁ ika myselfrata hāṁ maiṁ huṇa 18 sālāṁ dī hāṁ atē maiṁ nārīvādī hāṁ. Para iha uha nahīṁ hai. Maiṁ āpaṇē pitā nū māpha nahīṁ kara sakadā maiṁ usa nū sabha kujha dasaṇā cāhudā hāṁ, āpaṇī'āṁ sārī'āṁ śikā'itāṁ. Maiṁ bahuta kujha samajha gi'ā. Atē uha ika energyrajā piśāca hai. Mainū śā'ida usa nū māfa karana la'ī samēṁ dī zarūrata hai. Atē iha śabada jō mainū usa nāla pi'āra karanē hana māfa karana vica sahā'itā nahīṁ karadē. Atē iha nōṭa vī dhanavāda dē nāla. Maiṁ rōbōṭa nahīṁ hāṁ, maiṁ ika inasāna hāṁ atē mērī'āṁ bhāvanāvāṁ nōṭāṁ nāla bhaṛaka nahīṁ sakadī'āṁ. Ḵẖāsakara jē iha dilōṁ nahīṁ ā'undā. Maiṁ sacamuca āpaṇē āpa nū samajhaṇā cāhudā hāṁ. Atē maiṁ āpaṇē āpa tē labē samēṁ tōṁ kama kara rihā hāṁ. Maiṁ udōṁ taka kō'ī riśatā nahīṁ vikasata karāṅgā jadōṁ taka maiṁ sirapha āpaṇē tē maradāṁ pratī nafarata tē tai'a hudā hāṁ. Maiṁ unhāṁ'tē bharōsā nahīṁ kara sakadā. Maiṁ nahīṁ jāṇadā kivēṁ. Sāḍē parivāra vica, kisē nē kadē unhāṁ dī'āṁ bhāvanāvāṁ bārē gala nahīṁ kītī. Bhāvēṁ iha kisē la'ī khuśī hōvē. Pratīyōgatāvāṁ vica hisā laiṇa la'ī mērī kadē praśasā jāṁ sahā'itā nahīṁ kītī ga'ī. Pitā jī nē kadē nahīṁ kihā ki uha mainū pi'āra karadā sī. Atē mamī vī. Maiṁ kadē nahīṁ kahidā ki mērē nāla kujha navāṁ vāparadā hai. Atē maiṁ dēkhi'ā ki iha kiḍaragāraṭana vica vī sī. Maiṁ inī chōṭī umara vica āpaṇē āpa nū bada kara li'ā. Maiṁ huṇa āpaṇā satikāra nahīṁ karadā. Maiṁ āpaṇē āpa nū pi'āra nahīṁ karadā. Maiṁ hara samēṁ mu'āphī magadā hāṁ, isa vica phasa jāndā hāṁ ki dūsarē mērē bārē kī sōcadē hana. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki kō'ī sapūraṇa parivāra nahīṁ hai. Mērī kisē nū āma laga sakadī hai, para iha sadhāraṇa nahīṁ hai. Atē sirapha maiṁ natījē bhugata rihā hāṁ. Kī iha sahī hai?

Pi'āra ja bhāvanātamaka naśā?

 

#Nirabharatā
Maiṁ 22 sālāṁ dā hāṁ uha vī 22 hai. Asīṁ isa sāla yūnīvarasiṭī khatama kara rahē hāṁ. Laṛakē nāla sabadha takarībana 4.5 Sāla rihā. Asīṁ kal'ha alaga hō ga'ē. Usanē āpaṇē āpa nū pēśa kītā. Iha mērē la'ī acānaka hai. Iha mērā pahilā gabhīra pi'āra hai. Riśatē vica, iha samēṁ samēṁ tē (akasara) muśakala hudā sī. Iha bahuta hardkhā sī. Maiṁ isa dē lā'ika nahīṁ jāpadā sī. Iha bēcaina hai. Uthē vī cagā sī. Para maiṁ ādamī nū pi'āra karadā sī. Mērē kōla bahuta lagāva hai, bhāvanātamaka nirabharatā. Huṇa sabha kujha bāhara hai. Atē iha sapaśaṭa jāpadā hai ki ajihī sathitī vica harēka la'ī muśakala hudā hai, para hara kō'ī isa nū vakharē livesga nāla jī'undā hai. Harēka dā āpaṇā āpaṇā subhā'a, taṇā'a pratīrōdha dā padhara, sahiṇaśīlatā hudā hai. Atē ajihā lagadā hai ki sāḍē nāla kujha galata sī, para maiṁ hisā laiṇa la'ī ajihā kadama nahīṁ cuka saki'ā. Maiṁ isadī ādī hāṁ. Atē uha usadē ādarāṁ, śabadāṁ nū apaṇā'uṇa lagī. Huṇa mainū lagadā hai ki maiṁ asaphala hāṁ. Maiṁ pi'āra vica khuśakisamata nahīṁ sī, atē mērē sārē dōsatāṁ nē vi'āha karavā li'ā hai. Khuśa, mērā anumāna hai. Maiṁ cāhudā hāṁ ki kō'ī huṇa nēṛē hōvē, japhī pāvē, pachatāvē, para mērē kōla ajihā vi'akatī nahīṁ hai. Dōsata hana. Para unhāṁ dī āpaṇī zidagī atē āpaṇī'āṁ muśakalāṁ hana. Atē mērī samasi'ā nū samajhaṇā. Ajihā lagadā hai ki kō'ī tākata nahīṁ hai. Ika sāla vica, maiṁ ika ḍākaṭara vajōṁ risaipaśana tē baiṭhāṅgā. Zimēvāra viśēśatā. Maiṁ ikali'āṁ jāpadā hāṁ. Āpaṇē āpa nāla, vicārāṁ nāla. Bahuta sārē savai-śaka, ikalatā. Iha vicāra ki maiṁ kadē vī uhī vi'akatī nahīṁ hāṁ jisa nāla sāḍā tadarusata riśatā, ika parivāra hōvēgā. Jē iha rahidī hai tāṁ mainū kithē niradēśa dēṇā cāhīdā hai? Mainū kithē jāṇā cāhīdā hai? Atē isa avadhī nū kivēṁ prāpata karanā hai?

Hā housingsiga dē mudē nē usadē patī nāla sabadhāṁ nū tōṛa ditā

 

Hāousingsiga dī samasi'ā
Maiṁ āpaṇē parivāraka jīvana tōṁ muśakala kahāṇī sān̄jhī karanā cāhudā hāṁ. Ākharī tūṛī, jisa tōṁ bā'ada maiṁ iṭaranaiṭa rāhīṁ gupata taura'tē ikarāra karana dā phaisalā kītā, uha sī jadōṁ mērē patī nē ika apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā, usanē āpaṇī māṁ la'ī rajisaṭara kītā. Yānī mērē ghara dā mālaka maiṁ nahīṁ, balaki mērī sasa hai! Para sabha tōṁ pahilāṁ sabha tōṁ pahilāṁ. Maiṁ atē mērē patī 14 sālāṁ tōṁ jī rahē hāṁ. Sāḍē dō bacē hana. Dōvēṁ muḍē. Ika dī umara 12 hai atē dūjī 8 sāla dī hai. Sāḍē kōla āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai, jāṁ isa tōṁ ilāvā, mērē māpē'. Mērī māṁ labē samēṁ tōṁ calī ga'ī hai, para mērē pitā nē ika hōra marriedrata nāla vi'āha karavā li'ā atē mainū dō kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa chaḍa ditā. Bacē vaḍē hudē hana atē asīṁ hamēśāṁ phailā'uṇa dā supanā dēkhi'ā hai. Bahuta sārē vikalapa sana. Isa nū vēcō, ika navīṁ imārata vica tina kamari'āṁ vālā apāraṭamaiṇṭa kharīdō. Jāṁ ithōṁ taka ika dēśa dā ghara baṇā'ō. Asīṁ bacā'uṇa dā phaisalā kītā, atē phira iha kivēṁ caladā hai. Atē mērē patī dī ika māṁ atē ika bhaiṇa hai. Iha bhaiṇa dunī'ā dī sabha tōṁ"madabhāgī" womanrata hai. Uha āpaṇī javānī vica calī ga'ī, vi'āha tōṁ bā'ada ika dhī nū janama ditā. Phira usanē kujha talākaśudā vi'akatī nāla vi'āha karavā li'ā. Para uha vī usa nū kamarē vica chaḍa kē calā gi'ā. Maiṁ usa nāla galabāta karanā sacamuca pasada nahīṁ karadā. Ika nakārātamaka atē kaṭhōra, jō vī hudā hai. Atē sasa dī ika jīrā-rahita ghara sī. Iha patā nahīṁ hai ki unhāṁ nū dubārā kadōṁ bhēji'ā jāvēgā. Uthē rahiṇā muśakala sī. Sārā ghara masakīna dī badabū ā rihā sī. Uthē muramata karanā bēkāra hai. Usa dē sikhara'tē, ika śarābī gu'āṁ neighborī nē aga bujhā ditī atē kamazōrī vica jalaṇa vālī mahika nū milā ditā. Mērā patī sabha thaka gi'ā hai ki mērī māṁ ajihī'āṁ bhi'ānaka sathitī'āṁ vica rahidī hai, atē ithē asīṁ ika kōpaika dē ṭukaṛē vica"carabī" kara rahē hāṁ. Usanē kisē tar'hāṁ sujhā'a ditā: "Śā'ida asīṁ usa nū āpaṇē kōla lai jāvāṅgē?" Para kim̐thē! Kula dō kamarē. Phira usa nē mērī māṁ nū sāḍē paisi'āṁ nāla ika ghara kharīdaṇa dī pēśakaśa kītī, usa dā apāraṭamaiṇṭa lagabhaga kujha vī nahīṁ vēca rihā. Labē samēṁ tōṁ maiṁ gusē sī, para mainū ahisāsa hō'i'ā ki isa bārē kujha vī nahīṁ kītā jā rihā. Nānī sāḍē bacē hana. Atē phira, jē kujha vī hōvē, muḍi'āṁ nū apāraṭamaiṇṭa mila jāvēgā. Asīṁ sabha vikalapāṁ nū vēkhi'ā, sabha tōṁ vadha sahūlata vālā mili'ā - ika dō-kamari'āṁ dē nāla lagadē khruśacēva. Bahuta chōṭā hai, para phira vī ārāmadā'ika hai. Iha saca hai ki śahira dē sabha tōṁ vadhī'ā khētara vica nahīṁ, atē isa dī muramata dī zarūrata hai. Mērī mūrakhatā iha sī ki mainū kisē tar'hāṁ śaka nahīṁ sī ki hara cīza mērē patī nāla rajisaṭara kītī jā'ēgī. Atē bhavikha vica sāḍē baci'āṁ nū iha apāraṭamaiṇṭa milēgā. Maiṁ kisē pala bhōlē bhālē isa pala nū yāda kara gi'ā. Para kharīdaṇa vēlē, patī nē āpaṇī māṁ la'ī sabha kujha dā prabadha kītā. Iha patā cali'ā ki sasa-sahurā sāḍē apāraṭamaiṇṭa dī ikalautī mālaka hai. Bināṁ śarata! Jivēṁ hī uha apāraṭamaiṇṭa dī mālakaṇa baṇa ga'ī, usanē turata āpaṇī dhī atē pōtī dē tōhaphē bārē gala karanī śurū kara ditī. Jāṁ hō sakadā ika kamarā vēcō atē phailā'ō? Jāṁ āpaṇī dhī nāla badalō? Jāṁ phira"badakisamata dhī" la'ī jīvana nū saukhā baṇā'uṇa la'ī kō'ī hōra vikalapa hai. Sirapha sāḍē bārē kō'ī gala vī nahīṁ kītī ga'ī, iha vicāradi'āṁ ki iha sāḍē paisē hana. Maiṁ atē mērē patī nē tanakhāhāṁ tōṁ bacā'i'ā. Phira maiṁ pahilāṁ hī musībata baṇā'uṇā śurū kara ditā. Maiṁ ajē vī āpaṇē patī dī saunha khāndā hāṁ tāṁ ki maiṁ āpaṇī māṁ nāla gala kara sakāṁ, atē kō'ī"nākhuśa bhaiṇa" dī gala nahīṁ hōvēgī. Iha sāḍā paisā hai atē dāna pōtē-pōtī'āṁ la'ī hōṇā cāhīdā hai. Para patī kujha nahīṁ suṇanā cāhudā. Maiṁ āpaṇī sasa nū āpaṇē āpa bulā'i'ā, maiṁ āpaṇī'āṁ nāṛāṁ'tē hajhū vī phaṭi'ā. Maiṁ javāba vica suṇi'ā: "Cagā, tusīṁ ika vaḍē, cagē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hō, para mērī dhī dā kī hōvēgā?" Pratū isa dhī nē uthē ika paisā nahīṁ rakhi'ā. Bahuta parēśāna karana vālā. Paisē calē ga'ē sana. Sasa pahilāṁ hī āpaṇī dhī nāla āpaṇī māṁ nāla rajisaṭara karavā'uṇa jā rahī hai. Atē mainū pahilāṁ hī ahisāsa hō gi'ā sī ki maiṁ kujha nahīṁ kara sakadā tāṁ ki mērē baci'āṁ nū iha apāraṭamaiṇṭa mila gi'ā. Kī uha āpaṇē patī nū talāka dē rahī hai. Usanū sabaka sikhā'uṇa la'ī. Usanū usē apāraṭamaiṇṭa vica āpaṇī māṁ atē bhaiṇa nāla rahiṇa di'ō. Uha mērē atē baci'āṁ nālōṁ usa dē nēṛē hana. Mērā haphaṛā-daphaṛī vālā ikabāla paṛhana la'ī tuhāḍā dhanavāda. Maiṁ unhāṁ fromratāṁ tōṁ bāharī driśaṭīkōṇa atē kēsa bārē salāha la'ī dhanavādī hōvāṅgī jinhāṁ nē āpaṇē āpa nū mērī sathitī vica pā'i'ā jāṁ dōsatāṁ du'ārā miladī juladī kahāṇī vēkhī.

Muḍā kahidā hai ki usa kōla tōhafē atē phulāṁ la'ī paisē nahīṁ hana

 

#Pēśakaradāhai
Uha ika sāla tōṁ ika laṛakē nāla sabadha baṇā rahī hai, isa tatha nū nahīṁ giṇa rahī ki uha pahilāṁ phauja tōṁ ika sāla dī uḍīka kara rahī sī. Asīṁ pahilāṁ gala kītī sī. Sārē samēṁ la'ī, javāna ādamī nē mainū kadē vī kujha nahīṁ ditā, ithōṁ taka ki mērē janamadina la'ī. Hālāṅki maiṁ hamēśāṁ usanū kujha ditā, ākharī paisē nāla vī. Para maiṁ isa'tē kadē vī aparādha nahīṁ li'ā, ki'uṅki usa nū huṇē hī naukarī milī, ika iṭaranaśipa kara rihā sī (tanakhāha thōṛī sī, ka'ī vāra usadī'āṁ āpaṇī'āṁ zarūratāṁ la'ī kāfī nahīṁ sī). Mainū viśavāsa hai ki jē usa nū maukā hudā, tāṁ uha zarūra kisē cīza nāla khuśa hudā. Atē huṇē huṇē mainū patā lagā, itihāsa vica dēkhi'ā ki usanē āpaṇē sāthī nū pēśēvara chuṭī la'ī phula ditē. Maiṁ kinī dukhī hō'ī! Maiṁ apamānita mahisūsa kītā. Iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ mainū dhōkhā ditā gi'ā sī. Maiṁ kahāṇī usa ādamī nū bhēja ditī. Usa nē bulā'uṇa tōṁ bā'ada, uha kahiṇā śurū kītā ki uha nahīṁ sōcadā sī ki iha kujha burā hai (jithōṁ taka maiṁ usa nū jāṇadā hāṁ, uha sabha kujha samajha gi'ā, usanē basa umīda kītī ki maiṁ pachāṇa nahīṁ li'ā). Huṇa bēśaka uha vēkhadā hai ki iha vi'aratha hai. Maiṁ usa nū kihā: "Maiṁ bahuta nārāza hāṁ ki riśatē dē sāla daurāna usanē mainū kujha nahīṁ ditā, para usanū kisē ajība laṛakī la'ī paisā mili'ā." Isa tōṁ ilāvā, usa dē paisē nāla sathitī kisē vī tarīkē nāla nahīṁ badalī. Usanē āpaṇā ākharī paisā gaisōlīna utē kharacaṇa bārē gala karanī śurū kītī jadōṁ uha mērē kōla ā'undā hai (asīṁ vakha vakha śahirāṁ vica rahidē hāṁ) iha mainū hōra vī dukhī kara ditā. Ākhirakāra, maiṁ khuda usa nū usē paiṭarōla la'ī ika tōṁ vadha vāra paisē bhējē hana, atē sirapha nahīṁ. Maiṁ rāta dā khāṇā pakā'i'ā, usanū arāmadā'ika baṇā'uṇa dī kōśiśa kītī. Huṇa adarōṁ ajihī nārāzagī. Ika vi'akatī jō iha kahidā hai ki uha tuhānū pi'āra karadā hai, tuhāḍē nāla rahiṇā cāhudā hai, asala vica tuhāḍī kadara nahīṁ karadā, viśavāsa karadā hai ki usa la'ī ika hōra kuṛī nū khuśa karanā vadhērē suhāvaṇā hai, nā ki mainū. Śā'ida iha mērā āpaṇā kasūra hai ki uha mainū tōhafē dēṇā nahīṁ cāhudā? Uhī phula di'ō? Hō sakadā hai ki mērē vihāra nāla maiṁ usa vica isa ichā nū naśaṭa kara dēvāṁ? Ikō muḍā ika nū phula ki'uṁ didā hai atē dūjē nū nahīṁ? Maiṁ sathitī bārē vakhō vakharē pakha tōṁ vicāra suṇanā cāhudā hāṁ.

Muḍā mērī madada karana tōṁ inakāra karadā hai

 

#Madadakaranā
Maiṁ ika muḍē nāla rahidā hāṁ asīṁ adha vica ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē tē laindē hāṁ. Asīṁ dōvēṁ kama kara rahē hāṁ. Maiṁ hāla hī vica bimāra hō gi'ā sī atē mainū mahigē ilāja dī zarūrata hai. Maiṁ ikalā iha baradāśata nahīṁ kara sakadā maiṁ madada la'ī usa kōla gi'ā tāṁ jō uha mainū paisē dēvē, ki'uṅki mērē kōla kāfī nahīṁ hai. Hālāṅki maiṁ hamēśāṁ paisē dī bacata kītī hai atē maiṁ nijī taura'tē paisē ikaṭhē kītē hana, para ajē vī kāfī nahīṁ hai. Para usa nē kihā: “Tusīṁ bahuta vapārī hō, tuhānū sirapha mērē tōṁ paisē dī zarūrata hai. Tusīṁ āpaṇē āpa kama karadē hō atē āpaṇē ilāja la'ī bhugatāna karadē hō, tusīṁ mērī jēba vica ki'uṁ pahuca rahē hō? " Para tatha iha hai ki asīṁ dō sālāṁ la'ī ikaṭhē hāṁ. Asīṁ ika parivāra vāṅga rahidē hāṁ. Maiṁ usa tōṁ kadē paisē dī maga nahīṁ kītī, atē usanē kadē mainū ika tōhafā vī nahīṁ ditā. Ika vāra usa nē ika phōna caika tē pēśa kītā atē kihā: “Iha tuhāḍē tōhafē dī kīmata hai. Mērē la'ī iha phōna nālōṁ sasatā nahīṁ hōṇā cāhīdā. " Mainū vī unī hī rakama dēṇī pa'ī. Para maiṁ, hālāṅki, usa tōṁ hamēśāṁ vitī taura tē sutatara rihā hāṁ. Atē huṇa maiṁ samajha nahīṁ pā'i'ā, śā'ida maiṁ sacamuca ġalata hāṁ atē mainū usa nū ilāja la'ī paisē dī maga nahīṁ karanī cāhīdī. Mērē kōla mērē tōṁ agē mahigā ilāja hai, atē mērē kōla isa la'ī kō'ī paisā nahīṁ hai. Mērī sahā'itā karana vālā kō'ī nahīṁ hai. Isa la'ī maiṁ thōṛā nahīṁ samajhadā. Śā'ida uha sahī hai atē mainū madada nahīṁ karanī cāhīdī? Isa tōṁ ilāvā, asīṁ hamēśāṁ adha vica rahidē hāṁ, hālāṅki asīṁ patī atē patanī dē rūpa vica ikaṭhē hāṁ. Salāha nāla madada karō. Kivēṁ agē vadhaṇā hai? Śā'ida tuhānū paisē dī bhāla karana dī zarūrata hai?

Karamacārī dē isa ajība vivahāra dā kī aratha hai?

 

#Vivahāra
Ādamī'āṁ nāla pēśa ā'uṇa vica mērī aṇabhōlatā kārana, maiṁ kisē vī tarīkē nāla iha nahīṁ samajha sakadā ki mērē kisē karamacārī dē ajība vivahāra dā kī aratha hai. Muḍā mērē tōṁ ika sāla vaḍā hai. Maiṁ 23 sālāṁ dā hāṁ, uha 24 sālāṁ dā hai. Uha mērē nāla dōsatānā vivahāra karadā hai, iha mainū lagadā hai. Uha mērē nāla isa atē usa bārē gala karana dī kōśiśa karadā hai. Uha mērē nāla savādī cīza dā ilāja karana dī kōśiśa karadā hai. Maiṁ kahāṅgā ki uha mērē nāla thōṛā jihā phalaraṭa karadā hai, para maiṁ sōci'ā ki iha sirapha mērē la'ī ajihā lagadā hai. Maiṁ isa muḍē nū bāharōṁ pasada karadā hāṁ. Usa kōla vī kujha galāṁ karanī'āṁ hana. Para uha ika calāka atē sarōta vi'akatī hai. Atē maiṁ isa tarāṁ dē lōkāṁ nū pasada nahīṁ karadā. Isa la'ī, maiṁ phaisalā kītā hai ki bhāvēṁ ika kuṛī vajōṁ mērē vica usadī hisē vica kō'ī dilacasapī hai, phira vī sāḍē kōla usa nāla kujha nahīṁ hōvēgā. Hāla hī vica kujha ajihā hō'i'ā jō mainū parēśāna karadā hai. Iha muḍā atē maiṁ gōdāma vica saṭēśanarī laiṇa ga'ē sī. Dōvēṁ bhārā hō kē vāpasa parata ā'ē. Maiṁ āpaṇē hathāṁ vica phaṛa li'ā, āpaṇī chātī, daphatara dī'āṁ kitābāṁ nū phaṛi'ā, atē sikhara'tē hara tar'hāṁ dī'āṁ chōṭī'āṁ cīzāṁ dē iledēra lagā ditē - īrēzara, kāgaza dī'āṁ kalipāṁ vālē chōṭē bakasē, tikhē. Jadōṁ asīṁ hanērē lāṅghē vicōṁ dī lagha rahē sī tāṁ iha muḍā acānaka mērē kōla ā'i'ā atē kihā, “ō, huṇa tusīṁ sabha kujha khiḍā'ōgē. Mainū madada karana di'ō! " Atē usanē mērē sārē chātī tōṁ śābadika taura tē iha sārē śārapanarasa atē īrēzara ikaṭhē karanē śurū kītē. Maiṁ kinārī dē nāla ika patalē balāouseza vica sī, āpaṇē chātī'āṁ nū mahisūsa karanā asāna sī. Atē usanē iha sabha cīzāṁ nū ikaṭhā karadi'āṁ āpaṇē hathāṁ nāla mērī chātī tē bhaṛāsa ka.̔Ī. Atē isa la'ī maiṁ samajha nahīṁ sakadā ki usanē ajihā ki'uṁ kītā. Jāṁ uha sacamuca madada karanā cāhudā sī, iha bilakula ajība jihā bāhara ā'i'ā atē bilakula nahīṁ, maiṁ kahāṅgā, śiśaṭatā nāla. Jāṁ usanē jāṇa bujha kē madada karana dā vikhāvā kītā, tāṁ jō uha mainū chūha sakē. Kī iha mērī kalapanā sī, jāṁ uha mērā mazāka uḍā rihā sī?

Vi'āha ika daladala hai

 

#Viāha
Maiṁ isa bārē ika kahāṇī paṛhī ki kivēṁ ika 22 sālāṁ dī laṛakī isa tatha tōṁ dukhī hai ki ika muḍā chaḍa gi'ā hai, atē maiṁ jō kujha paṛi'ā usa dē prabhāva hēṭha āpaṇā ikabālī'ā likha rihā hāṁ. Maiṁ 32 sālāṁ dī hāṁ maiṁ unhāṁ sahēlī'āṁ nū īrakhā karadā hāṁ jō vi'āha nahīṁ karadī'āṁ. Vi'āha tōṁ pahilāṁ, mērī zidagī bahuta saukhī sī. Maiṁ āpaṇā dina kama kītā, kama tōṁ bā'ada saṭōra'tē gi'ā, āpaṇē la'ī cīzāṁ kharīda la'ī'āṁ. Maiṁ ghara ā'i'ā, maiṁ cāhudā sī - maiṁ kama tē kala la'ī rāta dā khāṇā atē dupahira dā khāṇā pakā'i'ā, maiṁ nahīṁ cāhudā - maiṁ rāta dē khāṇē la'ī pīzā kharīdi'ā, atē kama tē maiṁ dupahira dē khāṇē la'ī ika kaiphē vica gi'ā. Vīkaiṇḍa'tē, maiṁ dōsatāṁ jāṁ ikalē nāla saira karana gi'ā sī. Maiṁ cāhudā sī, sāpha kītā jāvē, nahīṁ cāhudā sī, ghaṭō ghaṭa sārā dina sōphē'tē pi'ā rihā. Kō'ī māṛā śabada nahīṁ kahēgā. Maiṁ āpaṇī mālakaṇa hāṁ mainū tanakhāha milī, maiṁ āpaṇē āpa nū ika balāouseza kharīdi'ā, ika raisaṭōraiṇṭa vica, sinēmā gi'ā. Vi'āha karavā li'ā - hē mērē rabā. Mērē patī nū savērē jaladī uṭhaṇa dī ādata hai. Uha piḍa dā hai. Atē maiṁ jinā sabhava hō sakē saundā rihā. Isa la'ī usanē mainū usē samēṁ āpaṇē nāla uṭhā'i'ā, tāṁ jō uha kāfī baṇā sakē atē lābhakārī cīzāṁ āma taura tē kara sakadā hai, atē nīnda nahīṁ. Maiṁ bhula gi'ā ki haphatē dē 12 vajē taka sauṇā kī hai. Maiṁ hara rōza 6 vajē uṭhadā hāṁ. Kama tōṁ bā'ada, mainū kal'ha āpaṇē patī la'ī rāta dā khāṇā atē dupahira dā khāṇā ti'āra karanā pa'ēgā. Mērā patī bahuta pasada nahīṁ karadā, ālōcanā karadā hai ki maiṁ kivēṁ pakā'undā hāṁ. Mainū usa nū khuśa karana la'ī sakhata kōśiśa karanī pavēgī, usa tarīkē nāla pakā'u, nā ki maiṁ pi'āra karadā hāṁ. Dupahira dē khāṇē'tē uha kisē kaiphē' tē nahīṁ jāndā, uha paisē dī bacata karadā hai. Atē jē maiṁ jāndā hāṁ tāṁ iha usanū nārāza karadā hai, ki'uṅki ghara vica bhōjana pakā'uṇa la'ī iha sasatā atē vadhērē lābhadā'ika hai. Rāta dē khāṇē dī bajā'ē pīzā kharīdaṇā ika gabhīra pāpa hai. Ghara vica isa nū āpaṇē āpa pakā'uṇā bihatara hōvēgā. Saṭōra vicōṁ kaumpē jāṇē ika supanē hana. Isa nū āpaṇē āpa hī biṭhā'uṇā cagā rahēgā. Vīkaiṇḍa tē, jāṁ phira vī haphatē dē dina kama karana tōṁ bā'ada, mainū sāpha karanā pa'ēgā. Cagī tar'hāṁ sāfa nā karana la'ī mērā patī lagātāra mērī ālōcanā karadā hai. Jē maiṁ thaka gi'ā hāṁ jāṁ nahīṁ cāhudā, isadā matalaba iha hai ki maiṁ ika ālasī atē bhaiṛī hōsaṭēsa hāṁ. Mainū tanakhāha milī, maiṁ huṇa ika balā blza nahīṁ kharīdāṅgā, ki'uṅki mērē patī nū ṭraikasūṭa kharīdaṇa dī zarūrata hai. Āma taura'tē, balāouseza mahigē atē māṛē guṇa dē hudē hana, atē mērē kōla hāla hī vica ika navāṁ sī. Atē sārā paisā bhōjana'tē kharaca kītā jāndā hai, para tuhānū muramata la'ī bacata karanī paindī hai. Kapaṛē'tē paisē barabāda karana dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai. Āma lōka sāla vica ka'ī vāra ika raisaṭōraiṇṭa vica jāndē hana - khāsa mauki'āṁ tē, udāharaṇa vajōṁ, janamadina tē. Patī la'ī sinēmā vica jāṇā dilacasapa atē mahigā nahīṁ hai. Bihatara uha yūṭi onba'tē rājanītī bārē khabarāṁ vēkhēgā. Atē ghara vica maiṁ kī karāṅgā - mērī samasi'ā. Para sabha tōṁ vadhī'ā - saphā'ī, ika gadā kōnā hai. Patī nū āpaṇī patanī dī madada nahīṁ karanī cāhīdī. Khāṇā baṇā'uṇā atē saphā'ī karanā pūrī tar'hāṁ femalerata dī zimēvārī hai. Marada dī'āṁ zimēvārī'āṁ uḍīka kara sakadī'āṁ hana, ki'uṅki patī kama tōṁ dēra nāla ghara ā'undā hai atē thaka jāndā hai. Atē aitavāra nū uha dhāramika kāranāṁ karakē ghara dē ālē du'ālē kujha nahīṁ karadā. Ika bacā paidā hō'i'ā sī - iha śānadāra hai, maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ. Para hōra vī kama hai. Usadē patī dī kō'ī sahā'itā nahīṁ. Ithē bahuta sārē hōra ilazāma lagadē hana ki maiṁ ika burī gharēlū iferata hāṁ. Para huṇa iha vī ilazāma laga rahē hana ki maiṁ ika māṛī māṁ hāṁ. Mainū dasō, kī isa sabha la'ī vi'āha karavā'uṇā zarūrī hai?

Patī sirapha āpaṇī dhī la'ī kamā'undā hai

 

#Kamāō
Usa dā vi'āha 4 sāla pahilāṁ baṛē pi'āra nāla hō'i'ā sī. Sāḍē milaṇa tōṁ pahilāṁ, patī dā pahilāṁ hī dō vāra vi'āha hō cukā sī, atē usadē pahilē vi'āha tōṁ usadā ika bacā hai. Usadī dhī pahilāṁ hī kāfī bu.̔Ī hai. Isa sāla uha 24 sālāṁ dī hō ga'ī. Uha āpaṇē māpi'āṁ tōṁ alaga rahidī hai atē lagadā hai ki jaladī hī uha vi'āha karā'uṇa jā rihā hai. Maiṁ sōcadā sī ki bālaga bacē navēṁ parivāra nū śurū karana vica rukāvaṭa nahīṁ hana, atē maiṁ unhāṁ vica kujha vī burā nahīṁ vēkhi'ā. Maiṁ sōci'ā ki isa dē ulaṭa, iha cagā sī ki mērē ādamī nū huṇa gujārā bhatā dēṇa dī zarūrata nahīṁ hai. Tuhāḍē pahilē bacē nū najā'uṇa dī zarūrata nahīṁ hai, atē uha āpaṇē āpa nū sāḍē sān̄jhē bacē la'ī pūrī tar'hāṁ samarapita kara dēvēgā. Para mērī'āṁ umīdāṁ cūra hō ga'ī'āṁ. Samēṁ nē dikhā'i'ā hai ki iha vaḍī umara dī ladyrata āpaṇē pitā dī garadana'tē baiṭhaṇa dī ādī hai, atē usa tōṁ utarana nahīṁ dē rahī. Pahilāṁ-pahila, maiṁ kō'ī samasi'ā nahīṁ vēkhī ki mērē patī pichalē vi'āha tōṁ āpaṇī dhī la'ī ika cagē pitā sana. Mainū umīda sī ki ki'uṅki uha usadī inī cagī dēkhabhāla karadā hai, tāṁ uha sāḍē sān̄jhē bacē nāla vī usē tar'hāṁ pēśa āvēgā. Hara samēṁ maiṁ umīda karadā hāṁ ki maiṁ thōṛhē samēṁ la'ī sabara rakhāṅgā, atē usadī dhī sutatara hō jā'ēgī, atē asīṁ śāntī nāla sāha laiṇa dē yōga hōvāṅgē atē āpaṇē khuda dē kārōbāra bārē jāvāṅgē. Asīṁ apāraṭamaiṇṭa nū kramabadha karāṅgē, bacē nū janama dēvāṅgē, atē asīṁ iha yakīnī baṇā'uṇa la'ī sabha kujha karāṅgē ki usa kōla sirapha sabha tōṁ vadhī'ā hai. Para ata vica iha patā cali'ā ki sāḍā ika bacā hai, atē patī dē dhi'āna atē paisē dā śēra dā hisā ajē vī sā'īḍa vala jāndā hai - usadī bālaga dhī la'ī. Mainū huṇē hī samajha nahīṁ ā rihā hai ki mērā atē mērē chōṭē bēṭē nū ki'uṁ sugaṛanā cāhīdā hai atē hara cīza nū bacā'uṇā cāhīdā hai, tāṁ jō jīvana sāthī isa bālaga atē kābala laṛakī dī madada kara sakē. Uha niratara usa tōṁ kujha magadī hai: Jāṁ tāṁ kāra la'ī paisē, jāṁ yātarī ṭikaṭa kharīdaṇa vica sahā'itā. Tarīkē nāla, vi'āha dē 4 sālāṁ vica, maiṁ atē mērē patī sirapha ika vāra chuṭī'tē ā'ē sī, atē uha hara sāla chuṭī' tē jāndī hai. Huṇa usanē āma taura'tē isa tatha bārē gala karanā śurū kara ditā ki uha āpaṇā apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇā cāhudī hai, atē āpaṇē patī nū isa vica madada karana la'ī kahidī hai. Mainū ḍara hai ki uha sahimata hō jāvēgā, atē phira mērē bēṭē atē mainū rōṭī atē pāṇī nū bilakula badalaṇā pa'ēgā. Ākharakāra, ārathikatā dī khātara, asīṁ pahilāṁ hī bahuta kujha chaḍa cukē hāṁ. Asīṁ cīzāṁ sirapha hathāṁ tōṁ kharīdadē hāṁ jāṁ ika viśēśa pēśakaśa dē anusāra, asīṁ varatē ga'ē khiḍauṇi'āṁ dī bhāla kara rahē hāṁ. Āpaṇī atē āpaṇē sān̄jhē bacē dī niratara kurabānī didē hō'ē thaka ga'ē. Mērā manaṇā hai ki patī dī dhī vica zamīra dī ghāṭa hai, ki'uṅki uha isadī bērahimī nāla isatēmāla karadī hai. Āpaṇī'āṁ sārī'āṁ zarūratāṁ pūrī'āṁ karana la'ī, uha hafatē vica 6 dina kama karadā hai, atē ka'ī vāra śiphaṭa tōṁ bā'ada cana lā'īṭa vī karadā hai. Ghara pahucadi'āṁ, uha thakāvaṭa tōṁ.Hi gi'ā. Uha huṇa sāḍē bacē nāla khēḍaṇa atē ghara dē kamāṁ vica mērī madada karana la'ī ti'āra nahīṁ hai. Iha mainū lagadā hai ki mainū āpaṇē atē āpaṇē putara la'ī sadhāraṇa zidagī dī maga karana dā pūrā adhikāra hai. Isa karakē, mērā patī atē maiṁ lagātāra jhagaṛā karadē hāṁ, iha lagabhaga jhagaṛi'āṁ la'ī ā'undī hai. Uha mainū"dūjē lōkāṁ dē paisē" giṇanā bada karana la'ī kahidā hai (hālāṅki jē uha ikō parivāra hāṁ tāṁ uha vidēśī kivēṁ hō sakadē hana?) Isa sathitī vica kī karanā hai? Maiṁ talāka laiṇā nahīṁ cāhudā, ki'uṅki maiṁ ajē vī usa nū pi'āra karadā hāṁ, atē maiṁ āpaṇē bacē la'ī ika sadhāraṇa parivāra cāhudā hāṁ.

Ika asaphala prēmī mērē parivāra nū barabāda kara didā hai

 

#Prēmī
Usa dē vi'āha nū 29 sāla hō'ē hana. Asīṁ āpaṇē patī dē nāla bilakula nāla rahidē hāṁ. Dō vaḍē hō'ē bacē. Bahuta pahilāṁ, jadōṁ maiṁ huṇē vi'āha kītā sī, mērē patī dē sāthī mērī dēkha-bhāla karana lagē. Vakha vakha vibhāgāṁ vica bhāvēṁ asīṁ sāri'āṁ nē ikō imārata vica ikaṭhē kama kītā. Udōṁ maiṁ mūrakhatā nāla usa dē dhi'āna dē sakētāṁ nū mahatava nahīṁ ditā, jada taka ika dina ika sāthī nē mainū atē mērē patī nū milaṇa la'ī nahīṁ bulā'i'ā. Mērā patī nahīṁ jā sakadā sī, atē maiṁ ikalā gi'ā sī. Mērē patī dā iha sāthī vī uthē hī badala gi'ā (mainū iha patā nahīṁ sī, nahīṁ tāṁ maiṁ nahīṁ gi'ā hudā). Asīṁ pītā, atē sacāra vadhērē bharōsēmada padhara tē calē ga'ē. Phira usanē savai'ichata taura tē mainū kāra rāhīṁ ghara lijāṇa la'ī kihā atē mainū kāra vica ghēranā śurū kara ditā. Asīṁ cumi'ā. Usanē mainū utāranā śurū kītā, mainū pi'āra kītā atē bahuta utasuka sī. Lagabhaga sabha kujha sāḍē la'ī vāpari'ā, para ākharī samēṁ maiṁ usanū dhakā dē ditā atē usanū māri'ā, adhā nagā maiṁ kāra tōṁ chāla māra gi'ā. Maiṁ turadē-phiradē kapaṛē pā la'ē. Phēra usanē ghabarā'i'ā: "Tuhānū isa tē dubārā pachatāvā hōvēgā." Maiṁ inā ḍari'ā hō'i'ā sī ki maiṁ isa nū ghara tōṁ muśakila nāla baṇā'i'ā. Rasatē vica maiṁ ika bōtala kharīdī atē pravēśa du'āra tē pītī. Āma taura'tē, maiṁ ghara vica ghumi'ā. Phira usanē bailaṭa lai la'ī, ki'uṅki uha kama tē dikhā'ī dēṇa tōṁ ḍaradī sī. Atē phira mērē patī nū kisē hōra khētara vica naukarī dī pēśakaśa kītī ga'ī atē asīṁ jaladī calē ga'ē. Maiṁ sukha dā sāha li'ā, atē kisē nē vī mērē patī nū kujha nahīṁ dasi'ā. Sabha kujha bhula gi'ā, bacē paidā hō'ē, atē asīṁ ikaṭhē 29 sāla rahē. Kujha sāla pahilāṁ asīṁ āpaṇē śahira vāpasa ā'ē. Atē mērē patī nē acānaka supara mārakīṭa vica isa sahiyōgī nū mili'ā. Atē usanē iha lai li'ā atē mērē patī nū dasi'ā ki maiṁ usadē nāla usa nāla dhōkhā kara rihā sī, atē zāhara hai ki maiṁ āpaṇē āpa vica śāmala kītā. Patī ghara ā'i'ā atē jōśa nāla usa tōṁ puchagicha kītī. Bēśaka, maiṁ hara cīza tōṁ inakāra kītā. Ākhirakāra, isadī puśaṭī karanā asabhava hai. Mērē patī nē mērē tē viśavāsa kītā ki maiṁ isa sāthī nū bhēji'ā hai, para bhuli'ā nahīṁ. Usanē āpaṇē bēṭē atē bēṭī la'ī ḍī'aina'ē jān̄ca karavā'uṇa dī maga kītī. Ithē sabha kujha ṭhīka hai. Maiṁ dōśa nahīṁ lāvāṅgā. Ākharakāra, asala vica, maiṁ sacamuca āpaṇē sahiyōgī nū lata māra ditī, hālāṅki maiṁ usanū bahuta zi'ādā āgi'ā ditī hai, para sabha kujha nahīṁ. Mērē khi'āla vica dōśa lagā'uṇā bilakula asabhava hai. Iha sāḍē parivāra dā ata hōvēgā. Asīṁ āpaṇī sārī zidagī sapūrana sadabhāvanā nāla ikaṭhē rahē hāṁ, isa vāra sivā'ē maiṁ ckila nahīṁ ditī. Isa ādamī nū iha mērē patī nū ki'uṁ kahiṇā pa'ēgā? Ākharakāra, usanē mērē kōla sī, jivēṁ ki mērē kōla usa kōla kujha nahīṁ sī. Lōka inē īrakhā ki'uṁ hana? Uha ḵẖuda vadhī'ā nahīṁ rahidā (uha nahīṁ atē usadā kō'ī parivāra nahīṁ) atē vigāṛaṇa dī kōśiśa karadā hai? Kāhadē la'ī? Uha lagabhaga 30 sāla pahilāṁ asaphala rihā sī? Mērē patī nē hamēśā mērē tē bināṁ śarata viśavāsa kītā, uha kahidā hai ki uha ajē vī viśavāsa karadā hai. Kī iha isa tarāṁ hai? Huṇa kī karanā hai? Dubārā, śahira chaḍaṇa dī kōśiśa karō jāṁ mainū nahīṁ patā. Jē tusīṁ maiṁ hudē tāṁ sā'īṭa dē pāṭhaka kī karanagē? Virōdha kivēṁ karī'ē?

Āpaṇī patanī nū dhōkhā dēṇa bārē kivēṁ bhulaṇā hai?

 

#Bhulaṇā
Mērē vi'āha nū 20 sāla hō ga'ē hana. Sajōga nāla, sāḍī jidagī dē 12 sālāṁ bā'ada, mainū patā cali'ā ki mērī patanī nē mērē nāla kama karana vālē nāla kama kītā. Usa samēṁ, sāḍē nāla usadā sarabōtama samāṁ nahīṁ sī. Maiṁ usa nū bahuta dukha ditā. Nahīṁ, sarīraka taura'tē nahīṁ. Maiṁ usanū suṇi'ā hī nahīṁ, samajhi'ā nahīṁ, usadā samarathana nahīṁ kītā. Usa samēṁ uha 33 sālāṁ dī sī. Uha kahidī hai ki ithē kō'ī vī nahīṁ sī jisa nāla parivāraka musībatāṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ jāṇa atē usadī salāha nū prāpata kītā jā sakē ki usadī udāsī dā sāhamaṇā kivēṁ karanā hai. Atē usadī sāthī uthē sī, jisa nē ika"sahā'itā karana vālā hatha" ditā atē usadī sathitī dā phā'idā uṭhā'i'ā. Atē dēśadhrōha sī. Maiṁ āpaṇī patanī nū bahuta pi'āra karadā hāṁ atē maiṁ jāṇadā hāṁ ki uha vī mainū bahuta pi'āra karadī hai. Uha kahidī hai ki usanē āpaṇē kītē la'ī bahuta pachatā'i'ā hai. Para iha sōca ki uha kisē hōra ādamī nāla sī, uha mainū nahīṁ chaḍadā atē basa adarōṁ khāndā hai. Mainū nahīṁ patā ki isa nāla kivēṁ najiṭhaṇā hai.

Patī mērē pratī āpaṇī udāsī nū chupā'undā nahīṁ hai

 

#Udāsī
Unhāṁ dē vi'āha nū 19 sāla hō ga'ē hana. Maiṁ 52 sālāṁ dī hāṁ maiṁ vēkhadā hāṁ ki mērā patī mainū bilakula pi'āra nahīṁ karadā. Mainū nāma nāla nahīṁ bulā'undā, dhi'āna nahīṁ didā, dukhī nahīṁ hudā, mērē nāla saikasa nahīṁ karadā. Mainū pi'āra dī ghāṭa nē satā'i'ā hō'i'ā hai, isa vivahāra tōṁ nārāza hāṁ. Ākharakāra, maiṁ sacamuca usa la'ī 17 sālāṁ la'ī itazāra kītā, jadōṁ ki uha ika malāha sī atē uḍāṇāṁ'tē gi'ā. Maiṁ āpaṇī sihata gu'ā rihā sī ki'uṅki maiṁ hara samēṁ ikalā sī. Uha ika mahimāna vajōṁ ghara ā'i'ā, hara cīza la'ī ti'āra. Atē huṇa jadōṁ uha riṭā'ira hō gi'ā hai, usanū mērī lōṛa nahīṁ hai. Zidagī bē'aratha jāpadī hai, maiṁ akasara bimāra rahidī hāṁ. Jadōṁ maiṁ āpaṇē patī vala dhi'āna didā hāṁ, tāṁ uha isa dī kadara nahīṁ karadā. Mērē pratī udāsī atē udāsī. Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki maiṁ ika bhāvanātamaka garība vi'akatī nāla vi'āha kītā hai. Para asīṁ vakha nahīṁ hō sakadē, ki'uṅki asīṁ ika dhī pāla rahē hāṁ. Uha 17 sālāṁ dī hai. Hālāṅki, asīṁ usa nū kihaṛī misāla dikhā'undē hāṁ! Dhī dēkhadī hai ki mērā patī mērī izata nahīṁ karadā, kadara nahīṁ karadā atē āpaṇī udāsī nū nahīṁ lukā'undā. Uha mērē tē tarasa karadī hai, para iha mainū badatara baṇā'undī hai. Maiṁ kamazōra atē bēkāra mahisūsa karadā hāṁ. Kī iha padārathaka taura'tē asāna hai. Mērē patī dī painaśana cagī hai. Isa la'ī, dhī sāḍē talāka nū manazūra nahīṁ karēgī. Maiṁ kī karāṁ? Udāsī tōṁ kivēṁ bacī'ē? Mērē kōla huṇa hara samēṁ āpaṇē āpa nū kā'ila karana atē isa tar'hāṁ jī'undē rahiṇa dī tākata nahīṁ hai.

Mainū mērē pitā nāla nafarata hai jō mainū apamānadā hai

 

#Apamāna
Mērē pitā nāla mērā bahuta muśakala riśatā hai (ka'ī vāra maiṁ usanū bulā'uṇā vī pasada nahīṁ karadā). Atē huṇa, śā'ida, asīṁ pahilāṁ hī kahi sakadē hāṁ ki maiṁ āpaṇē pitā nāla nafarata karadā hāṁ. Para mērē bacā'a vica, maiṁ iha kahiṇa dī himata kītī ki usanē isa la'ī śābadika taura tē sabha kujha kītā. Nahīṁ, uha śarābī nahīṁ hai, atē uha kadē nahīṁ sī. Iha hiṭa nahīṁ hudā, atē āma taura tē bāharōṁ lagadā hai ki sāḍā ādaraśa, budhīmāna parivāra hai. Para iha kēsa nahīṁ hai. Usa nāla rahiṇā asabhava hai. Kō'ī dina nahīṁ laghadā ki kisē kisama dī jhaṛapāṁ nahīṁ hudī'āṁ, jāṁ uha kisē tar'hāṁ zahira nāla mainū gā'undā hai, jāṁ cīkadā hai. Ika jāṁ kisē tarīkē nāla, burā'ī la'ī jāṁ nahīṁ, uha bilakula hara cīja dā mazāka uḍā'undā hai jō maiṁ karadā hāṁ jāṁ kahidā hāṁ. Sata sālāṁ tōṁ huṇa taka, usanē lagabhaga niyamata rūpa vica gusē dī bhaṛāsa ka hadī hai, jisadā uha"āma" avasathā vica hōṇa tōṁ inakāra karadā hai. Uha mērē'tē hara cīza nū dōśī ṭhahirā'undā hai, uha kahidē hana, maiṁ asala vica usa' tē āpaṇī āvāza uṭhā rihā hāṁ. Uha ika hāsōhīṇī chōṭī jihī cīza'tē gusē vica ā sakadā hai atē kujha vī nahīṁ hōṇa dē kārana ika ghuṭālā kara sakadā hai. Maiṁ, badakisamatī nāla, hajhū'āṁ nū kivēṁ pakaṛanā nahīṁ jāṇadā. Atē uha mainū hara tina mahīni'āṁ bā'ada unhāṁ kōla li'ā'undā hai. Āma parivāra vica, ajihā bilakula nahīṁ hōṇā cāhīdā. Kripā karakē, jē tuhānū udāharaṇāṁ cāhīdī'āṁ hana. Jadōṁ maiṁ 13 sālāṁ dī sī, usanē mainū dasi'ā ki maiṁ isa ghara vica kō'ī nahīṁ sī atē kujha vī nahīṁ sī. 15 Tē usa nē ḍarā'i'ā atē ika dina la'ī mērā kapi tookṭara lai li'ā. Basa isa la'ī ki maiṁ āpaṇē sakūla ḍaraisiga rūma dī śiphaṭa bhula gi'ā. Jadōṁ maiṁ 20 sālāṁ dā sī, tāṁ mērā phōna acānaka bada hō gi'ā. Jadōṁ maiṁ madada la'ī usa kōla gi'ā, tāṁ uha cīkaṇa lagā atē mērē utē dōśa lagā'uṇa lagā ki iha mērī āpaṇī galatī sī. Mērē hajhū vēkhadi'āṁ, usanē kihā ki jē uha huṇa rōṇā bada nā karadā tāṁ uha usanū pharaśa utē cūra kara dēvēgā. Jadōṁ maiṁ ajē sakūla hī sī, agalē jhagaṛē dē daurāna maiṁ kahi saki'ā: "Suṇō, maiṁ huṇa tuhānū mārāṅgā." Atē isa la'ī hara cīza vica. Ō, hāṁ, ithōṁ taka ki usa dā iha vāka: "Tusīṁ kadōṁ āma hōvōgē?" Uha isa vicāra'tē vī aṛi'ā hō'i'ā hai ki ika,rata, ḵẖāsakara mērī umara dī ika chōṭī kuṛī, aviśavāśayōga patalī hōṇī cāhīdī hai. Lagabhaga anōraikasī'ā vica badalaṇā. Uha mainū hara maukē'tē isa bārē dasadā hai. Iha ḵẖāsa karakē udōṁ tēza hō gi'ā jadōṁ maiṁ ḍisasaṭrōphika nū vēkhaṇā bada kara ditā atē kujha pauṇḍa prāpata kītē. Uha kuṛī'āṁ nū bulā'undā hai jihaṛī'āṁ sirapha"carabī" cagī tar'hāṁ tōladī'āṁ hana. Maiṁ āpaṇē kisē dōsata nū isa bārē nahīṁ dasi'ā, para ithē (agi'āta ikabālī'ā) maiṁ kara sakadā hāṁ. Mērā bacapana tōṁ hī hamēśāṁ OCD (ōbasīsiva kapalasiva ḍisa'āraḍara) pratī rujhāna rihā hai. Isa dā pitā nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hai. Iha isa tar'hāṁ vivahāra karana tōṁ pahilāṁ hī śurū hō'i'ā sī. Para 18 sāla dī umara vica, ika bahuta hī zōradāra tēza prēśānī ā'ī, jisa kārana maiṁ ḍākaṭara kōla gi'ā atē ajē vī (huṇa maiṁ pahilāṁ hī 21 sālāṁ dī) gōlī'āṁ lai rihā hāṁ. Hālāṅki pahilāṁ hī khurāka nū kāfī ghaṭa kītā hai. Iha ika āma (pahilī nazara vica) cīza nāla śurū hō'i'ā. Mērē la'ī daravāzē dē haiṇḍala atē isadē bā'ada savica karanā chōhaṇā asukhāvāṁ hō gi'ā. Bā'ada vica, iha āma OCD lachaṇāṁ vica badala gi'ā - usa tōṁ bā'ada hatha dhōṇā, sāfa-safā'ī ādi, atē pahilāṁ hī usa nū nā sirapha vadhā ditā gi'ā. Para isa dī śurū'āta pitā nāla hō'ī. Tarīkē nāla, uha hamēśā mērī māṁ pratī udāsīna sī. Usanē kadē usanū pi'āra nahīṁ kītā, atē usanē ki'uṁ vi'āha karavā li'ā āma taura tē kisē la'ī samajha tōṁ bāhara hai. Usadē anusāra, javānī vica uha usadē magara bhaji'ā, ḍūghē pi'āra vica sī. Isa la'ī maiṁ iha kītā. Atē iha tatha vī ki usanē phira (vi'āha tōṁ pahilāṁ) śānta lyga nāla usa nāla dhōkhā kītā atē lukaṇā vī nahīṁ śurū kītā, para isa nū sirafa ika tatha dē nāla pēśa kītā - usanē usanū yakīna nahīṁ kītā. Atē bhajaṇa dī bajā'ē, usanē usa nāla vi'āha karavā li'ā. Atē usa dī gala suṇanā iha vī mazēdāra hai (jadōṁ maiṁ usa nū dubārā duhā'ī didā hāṁ) kahidā hai ki uha"asala vica mainū bahuta pi'āra karadā hai, sirapha duśaṭa vivahāra vālā". Isa sārē samēṁ vica maiṁ ika nirāśājanaka sathitī vica sī, ki'uṅki mērē parivāra vica mērē pitā ikalautē vi'akatī kama karadē hana. Agalē sāla maiṁ āpaṇī paṛhā'ī ḵẖatama kara rihā hāṁ atē, jē sabha kujha ṭhīka rihā, tāṁ mainū naukarī milēgī atē ithōṁ bāhara calē jāvāṅgā. Maiṁ āpaṇē khuda dē gusē nū dabā'uṇa tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Iha bidū tē ā jāndā hai ki jadōṁ maiṁ agalē kamarē vicōṁ usadī āvāza suṇadā hāṁ jāṁ usanū vēkhadā hāṁ, imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ usa nāla juṛī hara cīja nū śābadika taura tē nafarata karadā hāṁ. Iha isa gala'tē vī ā jāndā hai ki ika hōra ghuṭālē tōṁ bā'ada, mērē dimāga vica mauta dī ichā bārē vicāra pragaṭa hudē hana. Isa dē la'ī, maiṁ āpaṇē āpa nū bahuta ḍarā'undā hāṁ. Hara vāra maiṁ mānasika taura'tē mu'āphī magadā hāṁ. Para, imānadārī nāla, kisē tarāṁ uhanāṁ nū rōkaṇā atē āpaṇē āpa nū ajihā sōcaṇa tōṁ rōkaṇā pahilāṁ tōṁ hī muśakala hudā jā rihā hai. Maiṁ iha mahisūsa kara kē sacamuca bahuta dukhī hāṁ ki asala vica, mērē kōla kadē ika sadhāraṇa pitā nahīṁ sī. Mērē kōla sirapha ika vi'akatī sī jisa nē, 12 sālāṁ dī umara taka, mainū bilakula nahīṁ ubhāri'ā atē mērī zidagī vica hisā nahīṁ li'ā. Uha huṇē hī sāḍē nāla usē apāraṭamaiṇṭa vica rahidā sī, atē phira usa nū zalīla karana atē zahira dēṇa laga pi'ā. Maiṁ cāhudā hāṁ ki hara bacē dē dō pi'ārē atē mānasika taura tē tadarusata māpē hōṇa. Tāṁ jō uha madada atē sahā'itā la'ī hamēśāṁ uhanāṁ vicōṁ kisē vala muṛa sakē atē prāpata kara sakē. Tāṁ ki kisē nū vī nirāśā dē bāvajūda gumanāma hōṇa'tē āpaṇī napharata bhaṛakā'uṇa dī lōṛa nā pavē.

Jhagaṛē daurāna patī nē māri'ā

 

#Hiṭa
Mērē patī nē ika bahisa daurāna mainū māri'ā. Usanē āpaṇā bul'ha tōṛa ditā. Āpaṇī māsī nāla laṛi'ā (uha ika anātha hai). Uha dubārā ika ghuṭālā śurū karana vālī pahilī sī. Uha hara jag'hā caṛadī hai. Pahilāṁ hī thaki'ā hō'i'ā hai. Usanē hamēśāṁ mērī rakhi'ā kītī. Saca dasi'ā jāvē, nā ki jhiṛakaṇa la'ī. Iha hudā sī ki maiṁ cupa sī. Para uha phira vī caṛha jāndī hai. Atē huṇa usanē māri'ā. Usanē mērā apamāna kītā, maiṁ cupa nahīṁ rahi saki'ā. Maiṁ sahiṇa tōṁ pahilāṁ hī thaka gi'ā hāṁ. Iha pahilī vāra hai jadōṁ mērē patī nē saṭa mārī hai. Maiṁ chaḍaṇā cāhudā hāṁ, para paisā nahīṁ hai. Maiṁ sōcadā hāṁ ki paika karāṅgā atē apāraṭamaiṇṭa la'ī ravānā hō jāvāṅgā. Isa tōṁ pahilāṁ asīṁ pahilāṁ āpaṇī māsī nāla rahidē sī, phira mērē māpi'āṁ nāla (para uthē kō'ī kama nahīṁ hō'i'ā). Huṇa phira mērī māsī nāla. Uha vakharā apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē laiṇa la'ī sahimata nahīṁ hai. Uha mainū cupa rahiṇa la'ī kahidī hai jadōṁ uha bēvakūpha hai. Para maiṁ sadā cupa nahīṁ rahi sakadā! Uha mainū pakā'uṇa nahīṁ didī. Bisatarē, tusīṁ dēkhō, maiṁ galata madega nāla baṇā'i'ā, maiṁ rasatē vica saphā'i'ā nahīṁ kara rihā. Hara cīza tē caṛa jāndā hai. Atē phira uha kaṭhōra hai atē cīkaṇā śurū karadā hai. Usa vala khijhi'ā. Maiṁ iha vī prāpata karadā hāṁ. Patī ika cagē pitā varagā hai. Asīṁ bahuta vadhī'ā nahīṁ rahidē. Unhāṁ kihā ki jadōṁ asīṁ zamīna vēcāṅgē tāṁ asīṁ calē jāvāṅgē. Para zamīna asamāna hai atē kō'ī vī nahīṁ kharīdaṇā cāhudā. Mērē patī dā bacapana muśakala sī. Kō'ī bhōjana nahīṁ sī, māṁ aga vica mara ga'ī. Kō'ī khiḍauṇē nahīṁ sana. Isa la'ī usanē hamēśā āpaṇā sārā khālī samāṁ mērē atē bacē dē nāla bitā'i'ā. Mērī madada kītī. Maiṁ pakā'undī sī. Maiṁ kī karāṁ?

Ḍara atē asurakhi'ā nāla laṛa nahīṁ sakadā

 

#Aniśacitatā
Maiṁ 22 sālāṁ dā hāṁ, maiṁ ika vaḍē śahira vica rahidā hāṁ, adhi'aina atē kama karadā hāṁ. Ika āma, averagesatana vi'akatī baṇana la'ī mērē kōla sārē sūcaka hana. Para, badakisamatī nāla, mērē kōla mukha guṇa nahīṁ hai - ātama-viśavāsa. Iha hilā'uṇa, vikāsa karana, jī'uṇa atē ḍūghē sāha laiṇa vica bahuta rukāvaṭa paidā karadā hai. Iha ika baraphabārī varagā hai. Hara dina iha vaḍā hudā jā rihā lagadā hai. Ka'ī vāra, maiṁ bāhara nahīṁ jāṇā cāhudā ki'uṅki uthē lōka hana. Unhāṁ vicōṁ bahuta sārē hana atē uha mērē vala vēkhaṇagē, vicāranagē. Atē maiṁ ghabarāhaṭa nāla āpaṇē kapaṛē, vālāṁ nū sidhā kara rihā hāṁ atē taṇā'a bharē tarīkē nāla sōca rihā hāṁ ki uha thatrata ki'uṁ dikhā'ī ditī, atē uha jōṛā uthē hasa rihā hai. Yakīnana mērē utē. Sirapha kujha hī miṭāṁ vica, sira ṭukaṛē karana la'ī ti'āra hai. Maiṁ amalī taura'tē ika gēnda vica ghumadā hāṁ atē asamaṭala tōṁ ilāvā kujha nahīṁ vēkhadā. Maiṁ ḍaradā hāṁ atē maiṁ śāntī nāla ghara calā'uṇā cāhudā hāṁ. Kama tē, maiṁ sāthī'āṁ nāla ika bada kamarē vica bārāṁ ghaṭē bitā'undā hāṁ. Maiṁ hara samēṁ sōcadā hāṁ, hara śabada dē bōlaṇa tōṁ pahilāṁ. Atē acānaka maiṁ kisē vi'akatī nū, sajama nāla jāṁ ika nazara nāla aparādhī karāṅgā. Maiṁ musakarā'uṇā atē miṭhī'āṁ galāṁ karana nū tarajīha didā hāṁ tāṁ ki maiṁ kadī vivāda paidā nā karāṁ. Bhāvēṁ ki sabha kujha adara buṛabuṛa rihā hai, atē kō'ī galata hai, atē maiṁ sahimata nahīṁ hāṁ. Ikō jihā, maiṁ cupa cāpa sira hilāvāṅgā atē musakarāvāṅgā. Maiṁ usa la'ī āpaṇē āpa nū nafarata karadā hāṁ. Ka'ī vāra, savērē, maiṁ uṭhadā hāṁ atē āpaṇē āpa nū kahidā hāṁ: “Basa! Aja maiṁ vakharā hōvāṅgā. Maiṁ bhāvanāvāṁ nāla jīvāṅgā, maiṁ āpaṇē āpa hōvāṅgā. " Para, iha bāhara jāṇa dē yōga hai, pahilē rāhagīra nū milaṇā atē iha śurū hudā hai. Maiṁ kitābāṁ paṛhadā hāṁ, vīḍī'ō sikhalā'ī dēkhadā hāṁ, phōramāṁ'tē sacāra karadā hāṁ, para kujha vī sahā'itā nahīṁ karadā. Naujavāna nāla riśatā isa tōṁ bahuta dukhī hai. Isa asurakhi'ā kārana, maiṁ harēka nāla īrakhā karadā hāṁ. Maiṁ usadī hara dikha atē iśārē dī pālaṇā karadā hāṁ. Maiṁ pāgala hāṁ maiṁ vēkhadā hāṁ ki uha isa tōṁ thaka gi'ā hai, para uha kōśiśa karadā hai ki iha mainū nā dikhā'ē. Sasathā vica, paja miṭa lēṭa hōṇa karakē, maiṁ kadē vī kalāsarūma vica nahīṁ jāvāṅgā. Ki'uṅki hara kō'ī dēkhadā rahēgā. Maiṁ ulajhaṇa vica āvāṅgā atē śaramidā hōvāṅgā. Hāṁ, atē āpaṇē āpa hī jōṛi'āṁ tē, maiṁ baiṭhadā hāṁ atē sāha nahīṁ laindā, ki'uṅki ajihā lagadā hai ki hara kō'ī dēkha rihā hai, caracā kara rihā hai. Ki sabha kujha galata hai. Mainū nahīṁ patā ki isa nāla kivēṁ najiṭhi'ā jāvē. Iha cupa cāpa mainū tabāha kara rihā hai.

Maiṁ ika bhaiṛī mālakaṇa hāṁ

 

#Hōsaṭēsa
Mainū lagadā hai ki maiṁ ika bhi'ānaka hōsaṭaisa hāṁ. Vi'āha sirapha kujha ku sāla hō'ē. Iha mērā pahilā gabhīra riśatā hai. Unhāṁ tōṁ pahilāṁ, maiṁ kisē nāla vī nahīṁ sī rahidī. Mērē māpi'āṁ la'ī iha saukhā sī. Hāṁ, usanē madada kītī, pakā'i'ā, para akasara mērī māṁ nē sabha kujha kītā. Mainū isa gala dā māṇa nahīṁ hai, maiṁ hamēśāṁ ghara dē āsa pāsa sāpha karana atē sāpha sutharā karana dī kōśiśa kītī, para sadīvī najiṭhaṇā ki maiṁ kujha cagā nahīṁ kara rihā sī jinī mērī māṁ nū sārī ichā tōṁ nirāśa karanā cāhīdā sī. Vi'āha tōṁ pahilāṁ, maiṁ atē mērē patī sahimata hō ga'ē ki asīṁ ghara dē kama adhē vica karāṅgē. Maiṁ vī usa vāṅga kama kītā. Atē hālāṅki mērā kama ghaṭa tanakhāha vālā sī atē usa jinā gabhīra nahīṁ sī, sāḍā kamakājī dina usē samēṁ samāpata hō'i'ā. Mērē tōṁ pahilāṁ, usanē pahilāṁ hī ika vi'āha karavā li'ā sī. Atē usadē śabadāṁ vica, sābakā patanī pakā'uṇa tōṁ nafarata karadī sī, ghara vica ika gaṛabaṛa sī, atē uha khuda sārā dina ṭīvī śō'a tē baiṭhadā sī. Dara'asala, iha talāka dā ika kārana sī. Atē maiṁ kōśiśa kītī. Maiṁ pakā'i'ā, sāfa kītā, kramabadha kītā. Mērē patī nē mērī madada kītī jadōṁ uha ghara vica sī, para asala vica, sārī'āṁ zimēvārī'āṁ mērē mōersi'āṁ'tē ā'undī'āṁ hana. Patī akasara laṭakadā rahidā sī. Huṇa kama'tē, phira ika kāra dē nāla gairēja vica jō niratara ṭuṭa jāndī hai, phira mērē māpi'āṁ nāla bāga vica (maiṁ unhāṁ dī madada kītī). Maiṁ samajhadā hāṁ ki iha sabha mahatavapūraṇa hai. Para hāla hī vica maiṁ sabha kujha āpaṇē āpa nahīṁ kara sakadā. Atē iha bilakula mērī ālasa nahīṁ hai. Maiṁ basa nahīṁ kara sakadā. Maiṁ kama tōṁ ghara ā'i'ā hāṁ atē mērē paira hēṭhāṁ ḍiga pi'ā hāṁ. Mērī naukarī paidala ika kōrī'ara hai. Atē maiṁ sārā dina āpaṇē pairāṁ tē hāṁ. Maiṁ bahuta thaka jāndā hāṁ, atē jadōṁ maiṁ ghara ā'undā hāṁ tāṁ mainū bilī dē bā'ada pakā'uṇa, sāfa karana, pakavānāṁ dā ika pahāṛa, lōhā atē dhōṇa dī zarūrata hudī hai. Mērē patī kōla madada la'ī samāṁ nahīṁ hai. Atē pichalē kujha mahīni'āṁ tōṁ maiṁ gharēlū kama karanā bada kara ditā, lagabhaga pūrī tar'hāṁ. Dhūṛa kōnē vica jamhāṁ hō ga'ī hai, pakavāna ka'ī dināṁ tōṁ nahīṁ dhōtē ga'ē, gadagī hai atē hara jag'hā bilī dē kūṛē tōṁ badabū ā rahī hai. Maiṁ basa āpaṇē āpa nū kamarē vica bada kara rihā hāṁ atē majē tōṁ bāhara vī nahīṁ ā sakadā. Mērā sārā sarīra dukhadā'ī atē dukhadā'ī hai, mērī tākata mainū pūrī tar'hāṁ chaḍa didī hai, atē maiṁ isa bārē kujha nahīṁ kara sakadā. Mērā patī sahu khāndā hai, samajha nahīṁ ā'undā ki kī hō'i'ā atē mērē la'ī ghara nū sāpha rakhaṇā inā muśakala ki'uṁ hai. Atē maiṁ samajhadā hāṁ ki, zāhara hai ki iha parivāraka jīvana la'ī nahīṁ hai. Ākhirakāra, jē kō'ī bacā dikhā'ī didā hai, jisanū asīṁ cāhudē hāṁ, tāṁ sārā ghara cikaṛa nāla bhija jāvēgā, atē isa nū sāfa karana vālā kō'ī nahīṁ hōvēgā. Gharāṁ dē mālakāṁ la'ī kō'ī paisā vī nahīṁ hai, asīṁ karazā adā karadē hāṁ. Maiṁ samajhadā hāṁ ki maiṁ usa dī sābakā patanī vica badala rihā hāṁ, jisa nē kujha nahīṁ kītā, para iha udāsī dūra nahīṁ hudī. Mainū bētukī nafarata hai, atē maiṁ ḵẖuda isa nāla vi'agā rihā hāṁ, para maiṁ hara rōza sāfa vī nahīṁ kara sakadā.

Maiṁ laṛakī nū nahīṁ bhula sakadā, para iha zarūrī sī

 

#Bhulaṇā
Mainū zidagī vica āpaṇā sacā pi'āra mili'ā. Asīṁ itaphāka nāla milē. Para phira maiṁ sōci'ā ki iha kō'ī duraghaṭanā nahīṁ sī, ki iha usa dī sī. Uha sadā la'ī 100% mērī hai. Asīṁ kapanī vica milē. Phira asīṁ kahi sakadē hāṁ, pahilī vāra ika dūjē nū inē nēṛi'ōṁ dēkhi'ā, atē mainū lagadā hai ki iha vi'aratha nahīṁ gi'ā. Usa śāma maiṁ usa vala lagabhaga niratara vēkhi'ā. Uha mērē la'ī bahuta khuśa sī, hālāṅki usanē thōṛā hakārī vivahāra kītā. Mainū turata ahisāsa hō'i'ā ki iha usa dā kudaratī vivahāra sī. Mainū iha mahisūsa hudā sī. Maiṁ bī'ara dē gilāsa nāla ika ārāmadā'ika gharēlū māhaula vica śāma bitā'uṇa la'ī ika dōsata nū milaṇa ā'i'ā. Usadī prēmikā usadī bhaiṇa nāla ā'ī. Maiṁ pahilāṁ hī kihā hai ki maiṁ āpaṇī'āṁ akhāṁ usa tōṁ nahīṁ haṭā sakadā. Maiṁ usanū sacamuca bahuta pasada kītā. Natījē vajōṁ, asīṁ pahilāṁ hī ghara jā rahē hāṁ, asīṁ hisā pā'undē hāṁ. Maiṁ turata usanū sōśala naiṭavaraka tē likha ditā. Asīṁ bahuta labē samēṁ la'ī galabāta kītī, sabadhita, zidagī dī'āṁ dilacasapa kahāṇī'āṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ. Atē phira, sāḍī rāta dī galabāta vica, usanē mērē nāla ikarāra kītā ki usanē mainū huṇē pasada kītā. Usanē mērē vala vēkhaṇa dī kōśiśa vī kītī, para ika pairīphirala daraśaṇa nāla. Phira asīṁ hara ika dina ikaṭhē hudē sī. Uha hasa pa'ē, uha sabha kujha sān̄jhā kītā jō ika dūjē nāla sān̄jhā kītā jā sakē. Asīṁ bahuta cagā mahisūsa kītā! Isa tōṁ ilāvā, dōvēṁ hairāna sana ki sāḍē sāri'āṁ dē naitikatā ikō jihē hana. Maiṁ isanū sapūraṇa kahāṅgā. Uha mērā pahilā, sabha tōṁ śakatīśālī atē nā bhulaṇa vālā pi'āra hai. Maiṁ ajē vī āpaṇē la'ī iha cāhudā hāṁ. Uha ika kisama dī iha vī cāhudī sī. Usanē mainū bahuta kujha vī dasi'ā. Maiṁ usa la'ī hara aratha vica ika rājakumāra sī, yānī ika ādaraśa. Atē uha mērē la'ī inī suitableukavīṁ sī ki maiṁ ikaṭhē sāḍē sārē samēṁ la'ī bahuta khuśa sī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Maiṁ usa nū bhula nahīṁ sakadā jāṇa dī kōśiśa kītī, para maiṁ ithē kō'ī maukā nahīṁ dē rihā. Bujhārata inī baṇā'ī ga'ī hai ki ajē taka kō'ī vī isanū vakha karana dē yōga nahīṁ hō'i'ā hai. Maiṁ tuhānū isa kahāṇī dī pūrī samasi'ā dasāṅgā. Isa sārē samēṁ vica usadā ika javāna ādamī sī jisa nāla uha labē samēṁ tōṁ ikaṭhē rahē. Pi'āra tōṁ bāhara nahīṁ, balaki unhāṁ la'ī ika jag'hā vica hōṇā ika vāra inā suvidhājanaka sī. Usadē bu'ā'ēphraiṇḍa nē kārōbārī yātarāvāṁ'tē labē samēṁ la'ī kama kītā. Pahilī vāra usanē mērē nāla bahuta sārī'āṁ navī'āṁ cīzāṁ mahisūsa kītī'āṁ. Para ika bidū'tē uha hōra nahīṁ kara sakī. Iha samarapaṇa hai! Uha ika bahuta vadhī'ā vi'akatī hai atē iha usadī kasūra nahīṁ hai ki usanē mērē nāla samāṁ bitā'i'ā. Iha maiṁ hī sī jisanē usanū mērē nāla pi'āra kītā. Usa nē isa vala vī dhi'āna nahīṁ ditā. Atē ithē asīṁ dēra śāma vihaṛē vica ika bain̄ca tē baiṭhē hāṁ. Uha mērī gōdī vica hai atē asīṁ dunī'ā vica sabha tōṁ kōmala atē sabha brahama cumaṇa dā anada laindē hāṁ. Usadī ika dhī sī. Tuhānū kō'ī patā nahīṁ ki maiṁ kinī khuśa hāṁ ki usanē ika asala likerata dī tar'hāṁ kama kītā. Uha kara sakadī sī. Usanē hara cīza'tē kābū pā'i'ā atē ajē vī isa nāla rahidī hai. Maiṁ bahuta khuśa hāṁ ki uha vadhī'ā kara rahī hai. Para maiṁ usanū bahuta pi'āra karadā hāṁ! Maiṁ usanū dō sālāṁ tōṁ vadha nahīṁ vēkhi'ā hai, para bhāvanāvāṁ kā'ima hana atē kitē nahīṁ jāṇagī'āṁ. Uha akasara mainū puchadī sī ki maiṁ kī karāṁ, kī karāṁ. Tada usa nū nukasāna hō'i'ā sī. Maiṁ usa nū kujha nahīṁ dasa saki'ā. Maiṁ basa cupa sī. Maiṁ usa dē riśatē nū vigāṛanā nahīṁ cāhudā sī, hālāṅki samajha tōṁ bāhara, para iha usa dī cōṇa sī. Maiṁ usa nū kitē jāṇa nahīṁ dēṇā cāhudā sī. Maiṁ sōci'ā ki usanū khuda phaisalā karanā pa'ēgā ki uha kisa dē nāla sī. Atē usanē āpaṇī cōṇa kītī.

Mamī nē mainū ika badanāma atē asurakhi'ata vi'akatī baṇā'i'ā

 

#Badanāma
Ḍūghē bacapana vica vī, mainū ahisāsa hō'i'ā ki mērī māṁ āpaṇē dōsatāṁ atē sahipāṭhī'āṁ dī'āṁ māvāṁ tōṁ vakharī hai. Maiṁ asala vica kī nahīṁ baṇā saki'ā, para samēṁ dē nāla mainū ahisāsa hō'i'ā ki iha ika bahuta hī badanāma atē ha'umaidrata vi'akatī hai. Sabha kujha, śābadika taura tē sabha kujha, nijī taura tē li'ā jāndā hai. Jē uha nahīṁ pasada karadī sī ki maiṁ kī kara rihā hāṁ, vivahāra dē rūpa vica nahīṁ, nahīṁ, maiṁ hamēśāṁ usa nū parēśāna nā karana dī kōśiśa kītī, ki'uṅki iha āma taura'tē ka'ī dināṁ dī nārāzagī dē nāla bhi'ānaka gusē vica ḍuba jāndī hai. Maiṁ baināla dē śauka - kitābāṁ, ṭīvī śō'a, philamāṁ bārē gala kara rihā hāṁ. Iha basa ijha hō'i'ā ki maiṁ hamēśāṁ rahasavāda, kalapanā nū pi'āra kītā hai atē mērī māṁ nē isa śabada tōṁ bilakula vī mahisūsa nahīṁ kītā. Jadōṁ usanē mērī'āṁ kitābāṁ labha la'ī'āṁ, kama tē lai ga'ī'āṁ, unhāṁ nū mērē tōṁ lukō ditā, mainū kisē vī cīza nū vēkhaṇa nahīṁ ditā. Uha pahilāṁ ika viśavāsī sī, usanē isanū sabha bhūtavāda kihā. Maiṁ sabha kujha lukā'uṇā śurū kara ditā; maiṁ sakūla vica chuṭī dē daurāna, saṛaka tē kitābāṁ paṛhadā hāṁ. Maiṁ uha philamāṁ dēkhī'āṁ jō mērē dōsatāṁ nū milaṇa samēṁ mērē la'ī bahuta dilacasapa sana. Iha dhi'āna dēṇa yōga hai ki mērā bacapana 2000 dē dahākē dē śurū varagā sī atē iṭaranaiṭa dī kō'ī pahuca nahīṁ sī. Atē jē tusīṁ ṭīvī tē ​​kujha vēkhi'ā, sārī musībata, tusīṁ isanū dubārā nahīṁ vēkha sakōgē. Mērī māṁ bahuta hī rakhi'ātamaka atē bahuta prabhāvaśālī hai. Isa la'ī, jē mainū kō'ī muśakala ā'undī sī, tāṁ uha mērē la'ī afasōsa karana lagī. Phira uha rō rahī sī, dukhī hō kē kahi rahī sī ki usanē mainū galata kītā hai, ki'uṅki mainū ajihī muśakala ā'ī. Jāṁ iha vikalapa ki usanē mainū nahīṁ vēkhi'ā, atē ata vica iha sabha ubhara gi'ā ki uha ika bhaiṛī māṁ sī, atē mērī samasi'ā hala nahīṁ hō'ī. Para ika hōra dikhā'ī ditā, kisē tar'hāṁ mērī māṁ nū śānta karanā zarūrī sī, jō pahilāṁ hī rō rihā sī atē śakatī atē mukha nāla cīka rihā sī. Isa la'ī, maiṁ phaisalā kītā ki usa nū kadē vī kujha nā dasāṁ, tāṁ jō iha sakūla vica, bā'ada vica kama tē nā hōvē. Ghara vica mērī musakurāhaṭa hai atē sabha kujha ṭhīka hai. Isa la'ī sāḍē vicakāra pāṛā haulī haulī vadhadā gi'ā. Śauka atē rucī'āṁ'tē pābadī lagā'ī ga'ī sī. Usa nū zidagī vica kō'ī musībatāṁ nā dasaṇā vī bihatara hai. Usē samēṁ, usadī taraphōṁ ika kisama dī nākāfī kurabānī ditī ga'ī. Sāḍā khāṇā pharija vica sirapha bāhara jā sakadā sī ki'uṅki usanē sōci'ā sī ki jē uha huṇa kujha khāvēgī, atē 5 miṭāṁ vica mainū iha cāhīdā hai, para uha calī ga'ī sī. Uha māṛī māṁ varagī hai, uha ika bacā khāndī hai. Atē iha vivahāra hamēśāṁ rihā hai, bhāvēṁ maiṁ 10 sālāṁ dā hāṁ, ghaṭō ghaṭa 30. Atē phira, jadōṁ unhāṁ nē pharija vicōṁ kharāba hō'ī sausaja, panīra jāṁ kujha hōra miṭhā'ī'āṁ ka,̔ī'āṁ, ōha atē āha sana: "Tusīṁ nahīṁ khāndē atē maiṁ nahīṁ khādā ki'uṅki"alōpa hō gi'ā." Āma taura tē, zīrō taraka hai, para mērē vica bahuta sārē dōśī hana. Galabāta jō maiṁ usa nū pi'āra nahīṁ karadī, maiṁ kujha vī nahīṁ kahidā, mainū usadī kō'ī paravāha nahīṁ - iha āma taura'tē hara dina hudā hai. Usa la'ī nijī jag'hā dī dhāraṇā isa tatha dē samāna hai ki maiṁ usa tōṁ bacaṇā cāhudā hāṁ, gu'āṁ neighborsī'āṁ vāṅga jī'uṇā cāhudā hāṁ atē isa gala dī puśaṭī karadā hāṁ ki maiṁ sacamuca usa nū pi'āra nahīṁ karadā.


Tusīṁ āpaṇī'āṁ sīmāvāṁ, ajihē apamānāṁ dā bacā'a karanā śurū karadē hō, “tuhānū mērī zarūrata nahīṁ”, “tusīṁ mainū pi'āra nahīṁ karadē,” dī laṛī tōṁ, iha sirapha dōvāṁ pāsi'āṁ dē pāgalapana la'ī hai. Iha hāsōhīṇē vī ā'undē hana. Udāharaṇa dē la'ī, jē tusīṁ kō'ī kitāba, isa dē śabada paṛhanā cāhudē hō, tāṁ uha kahidē hana, tusīṁ dubārā paṛha rahē hō, tusīṁ āpaṇī māṁ nāla gala karana la'ī, mērē tōṁ luka ga'ē, nahīṁ, isa la'ī usanē kitāba vica āpaṇē āpa nū daphanā ditā. Usanē philama nū cālū kītā, mērī māṁ nē turata kihā: "Tusīṁ āpaṇī mūrakhatā nū ki'uṁ rōki'ā, ika hādasā, tusīṁ isa nū kivēṁ dēkha sakadē hō!". Kō'ī pharaka nahīṁ paindā ki maiṁ kī karadā hāṁ, hara cīja dī ālōcanā hudī hai - “jihaṛā vī ajihā karadā hai”, “para tuhānū lāzamī mālaka baṇā'uṇā cāhīdā hai, atē tuhāḍē vicōṁ kihaṛī mālakaṇa hai”, “jihaṛā vī dēkhadā hai ki tusīṁ kivēṁ kara rahē hō, sōcēgā ki tuhānū kisanē isa tar'hāṁ vaḍā kītā”. Ika sāla pahilāṁ, kujha vī nā karana dē kārana, maiṁ karāsa silā'ī'tē jhuka gi'ā. Kujha dēra la'ī maiṁ isanū āpaṇī māṁ tōṁ lukā'uṇa vica kāmayāba hō gi'ā, phira usanē vēkhi'ā. Uha cupa sī, kujha nahīṁ bōlī, para mērē la'ī iha pahilāṁ hī taṇā'a sī jō usanē vēkhi'ā. Phira usanē āpaṇē sahiyōgī nū ika janamadina dē rūpa vica ika tasavīra ka embṇa la'ī kihā. Maiṁ baṇā'i'ā. Atē jadōṁ maiṁ ḵẖatama kītā atē navāṁ saiṭa śurū kītā, tāṁ anumānata praśana utara gi'ā: "Tusīṁ labē samēṁ tōṁ iha bakavāsa karadē rahōgē, samāṁ barabāda karanā, iha vadhī'ā rahēgā jē tusīṁ ghara vica kujha lābhadā'ika karadē hō." Asala vica kī lābhadā'ika hai, mainū kadē nahīṁ patā. Maiṁ śā'ida usanū bahuta lamā samāṁ pahilāṁ chaḍa ditā sī, para maiṁ samajha gi'ā ki maiṁ āpaṇē āpa dā pūrā samarathana karana dē yōga nahīṁ hāṁ. Apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē dēṇā mahigā hudā hai, tanakhāha dī āgi'ā nahīṁ hudī. Maiṁ ika naukarī labhaṇa dī kōśiśa kītī jithē uha vadhērē adā'igī karadē hana, para maiṁ uthē kama nahīṁ kara saki'ā. Maiṁ bahuta narama hāṁ, ṭīma nē khā li'ā. Uha āpaṇē purāṇē kama vālī thāṁ tē vāpasa parata ga'ī. Isa tōṁ ilāvā, mērī māṁ ēṭī'aima dī varatōṁ kivēṁ nahīṁ karanī jāṇadī. Isa dī bajā'i, uha adhi'aina nahīṁ karanā cāhudā. Lācāra hōṇā usadī cōṇa hai. Maiṁ paṛhā'uṇa dī kōśiśa kītī, pūrē saṭōra'tē cīkadi'āṁ kihā ki maiṁ usa nū nahīṁ samajhadā, atē uha usa tōṁ ḍaradī hai. Uha galata jag'hā'tē kalika karēgī, uha kāraḍa atē sārē paisē khāvēgī, atē āma taura' tē ika supanā. Atē isa la'ī hara cīza vica. Uha khuda lā'īṭa balaba nahīṁ badala sakadī, palabara nū kāla kara sakadī hai, kari'ānē dī dukāna tē jā sakadī hai, maiṁ iha karadī hāṁ. Iha isa gala'tē pahuca gi'ā ki maiṁ kisē dē virudha ika śabada nahīṁ bōla sakadā, āpaṇī'āṁ sarahadāṁ dī rakhi'ā karana la'ī, maiṁ hara ika nāla sahimata hāṁ, bhāvēṁ iha mērē nukasāna la'ī hai, mainū gālāṁ tōṁ vī ḍaradā hai, ika chōṭā jihā jāṇa-pachāṇa vālā vi'akatī vī. Maiṁ āma taura tē kama kara sakadā hāṁ atē kama kara sakadā hāṁ jadōṁ kō'ī vī du'ālē nā hōvē, tāṁ jō nidā karana tōṁ nā ḍarē. Maiṁ hara vāra 100 vāra jān̄ca karāṅgā tāṁ ki kō'ī galatī nā hō'ē, ki'uṅki jē uha mainū kujha dasaṇa, sirapha ika māmūlī ṭipaṇī, ika bhāvanā jivēṁ ki mainū gōlī māra ditī ga'ī hai. Maiṁ āpaṇē lagabhaga sārē dōsata gu'ā la'ē hana, ithē gala karana la'ī kujha nahīṁ hai, kō'ī dilacasapī nahīṁ hai. Atē maiṁ bhula gi'ā hāṁ ki āma taura tē kivēṁ sacāra karī'ē, mērē dimāga vica iha nā sōcaṇā ki kī kihā jā sakadā hai jāṁ nahīṁ, tāṁ ki kisē vi'akatī nū nārāza nā kītā jā'ē, tāṁ ki kathita bakavāsa la'ī mērī nidā nā kītī jāvē. Atē huṇa sathitī hōra vī badatara hō ga'ī hai. Dō mahīni'āṁ la'ī mērī māṁ dā kārana kōrōnāvā'irasa dē kārana dihānta hō gi'ā, atē kō'ī faraka nahīṁ paindā ki iha kivēṁ āvāza ā'undī hai, mērā pahilā vicāra iha sī: "Hē raba, āzādī." Phira iha khatama hō gi'ā atē nukasāna dā ḍara ā'i'ā, atē tarasa ā'i'ā atē isa gala'tē bhulēkhā pā'i'ā ki kivēṁ jī'uṇā hai. Atē huṇa mainū acānaka ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ āpaṇē āpa nū nahīṁ jāṇadā, mainū nahīṁ patā ki kivēṁ jī'uṇā hai. Kō'ī śauka nahīṁ, kō'ī manapasada philamāṁ nahīṁ, kō'ī dōsata nahīṁ. Maiṁ ākharī vāra isa nū paṛhadi'āṁ bhula gi'ā, ki'uṅki iha sabha asabhava hai. Maiṁ āpaṇī māṁ nāla galabāta karana tōṁ isa pichē chupi'ā hō'i'ā hāṁ. Atē ika apāraṭamaiṇṭa vica ikalē ikalē rahiṇa vica ika mahīnā guzārana dē bā'ada vī, maiṁ bahuta bhi'ānaka dōśī mahisūsa kītā jadōṁ maiṁ dēkhaṇa la'ī ghaṭō ghaṭa kujha philamāṁ nū cālū karana dī kōśiśa kītī. Ākharakāra, iha asabhava hai, mamī uthē nahīṁ hai, para maiṁ ithē khuśa hāṁ, maiṁ isa tar'hāṁ dī'āṁ philamāṁ vēkhadā hāṁ, bhaiṛī dhī, atē maiṁ sacamuca māṁ nū pi'āra nahīṁ karadī. Isa la'ī ṭīvī nē unhāṁ cainalāṁ'tē āvāza la'ī kama kītā jō mērī māṁ hamēśāṁ dēkhadē sana. Maiṁ imānadārī nāla ātama hati'ā bārē vī sōci'ā, para phira mainū ahisāsa hō'i'ā ki iha sahī nahīṁ sī, para mainū samajha nahīṁ ā'i'ā ki kivēṁ jī'uṇā jārī rakhaṇā hai. Basa khālīpana. Maiṁ kama tōṁ ghara ā'undā hāṁ atē mūrakhatā nāla baiṭhadā hāṁ, ika bidū nū vēkhadā hāṁ atē uhī cainala kama kara rahē hana. Maiṁ dubārā karoā'ī śurū vī nahīṁ kara sakadā. Tusīṁ nahīṁ kara sakadē.

Mamī nārāza sī ki maiṁ usa dī nahīṁ suṇī atē āpaṇē patī nū talāka nahīṁ ditā

 

#Nārāza
Maiṁ vi'āhi'ā hō'i'ā hāṁ. Sāḍā ika bacā hai. Āpaṇē patī nāla 3 sāla la'ī. Pahilāṁ-pahilāṁ, maiṁ atē mērē patī vica jhagaṛā hō'i'ā sī. Ika sāla tōṁ asīṁ āpaṇē māpi'āṁ nāla rahē. Para phira mērā patī āpaṇē riśatēdārāṁ kōla jāṇā cāhudā sī. Atē asīṁ āpaṇē mātā pitā nāla 7 mahīni'āṁ tōṁ nahīṁ rahi rahē hāṁ. Mērī mamī dī ādata sī ki uha āpaṇī'āṁ samasi'āvāṁ āpaṇē patī nāla āpaṇē dōsatāṁ nāla vicāradā hai. Jadōṁ maiṁ usa nū iha dasi'ā, tāṁ uha nārāza sī (usa dē patī dē riśatēdāra vī khaḍa nahīṁ hana, para huṇa asīṁ unhāṁ bārē gala nahīṁ kara rahē hāṁ). Tina mahīnē pahilāṁ mērē patī atē maiṁ bāhara ḍiga pa'ē, maiṁ āpaṇē māpi'āṁ kōla gi'ā. Mamī nē mainū kihā ki uha usa nāla ṭuṭa jāvē. Para maiṁ kujha vakharā karana la'ī ti'āra nahīṁ sī. Ākharakāra, sāḍē kōla ika bacā hai. Maiṁ usa dī nahīṁ suṇī. Usanē kihā ki asīṁ akasara jhagaṛā karadē hāṁ atē uha kujha nahīṁ karadā. Bā'ada vica, maiṁ atē mērē patī baṇa ga'ē. Para usa pala tōṁ, uha mērē nāla gala nahīṁ karadī. Huṇa tina mahīni'āṁ la'ī. Mērē patī bārē. Uha khuda burā nahīṁ hai. Sirapha samasi'ā iha hai ki uha vakharē taura'tē nahīṁ rahiṇā cāhudā. Isa dī bajā'i, kō'ī sabhāvanā nahīṁ hai. Maiṁ āpaṇī māṁ dē nāla ikalā hāṁ. Kauṇa sahī hai? Hāṁ uthē kujha pala sana, isapōvēḍī.Kāma nē mērī sahā'itā kītī. Bā'ada vica saca nū jhiṛaki'ā.

Mērā patī mainū jāṇa nahīṁ didā

 

Jāṇa nahīṁ didā
Mērā vi'āha bahuta jaladī hō gi'ā. 18 Sāla dī umara vica. Iha ika mazabūta, khapata karana vālā pi'āra sī. Mērē patī nē mainū āpaṇī'āṁ bāhāṁ vica biṭhā'i'ā, atē maiṁ usa nū pi'āra kītā. Asīṁ ika dūjē dā samarathana kītā atē cagī tar'hāṁ samajha li'ā. Asīṁ dūsarē śahira calē ga'ē. Jithē dōvāṁ nē sikhi'ā atē kama prāpata karanā śurū kītā. Bahuta sālāṁ tōṁ uha āpaṇī rōzamar'hā dī zidagī vica sudhāra kara rahē hana, ika vaḍā apāraṭamaiṇṭa kharīda rahē hana, āpaṇē kārōbāra nū vikasata kara rahē hana. Para 7 sālāṁ bā'ada sabha kujha cakanācūra hōṇā śurū hō'i'ā. Mērā patī sacamuca ika bacā cāhudā sī, para maiṁ garabhavatī nahīṁ hō saki'ā. Tina garabhapāta tōṁ bā'ada, ā'īvī'aipha dī'āṁ kōśiśāṁ, bē'ata ḍākaṭara, ṭaisaṭa atē usa tōṁ badanāmī, kujha mērē adara ṭuṭa gi'ā. Iha mainū lagadā sī ki mērē sarīra dē hara hisē vica darada atē darada hai. Jivēṁ ki iha kisē cīza nāla sakaramita hai, gadā. Maiṁ ika manōvigi'ānī nāla kama kītā, para iha saukhā nahīṁ hō'i'ā. Mērē patī laṭakaṇa lagē, mainū patā lagi'ā ki uha mērē nāla dhōkhā kara rihā sī. Usanē isa tōṁ inakāra vī nahīṁ kītā. Atē maiṁ nahīṁ chaḍa sakadā sī, kō'ī tākata nahīṁ sī, atē kitē jāṇa dī kō'ī jag'hā nahīṁ sī. Mērē māpi'āṁ dī mauta hō ga'ī jadōṁ maiṁ ajē al'haṛa umara dā sī, mērē ghara vica ika chōṭā jihā apāraṭamaiṇṭa chaḍa kē. Usadī jā'idāda dā kō'ī hōra hisā nahīṁ sī. Hāṁ, iha sayukata sī. Baiṅka khātē, ika dēśa dā ghara, para iha sabha zabata kara li'ā gi'ā sī. Patī'tē dhōkhādhaṛī dā ilazāma lagā'i'ā gi'ā sī, atē usanē bahuta ghaṭa bhugatāna kītā sī. Maiṁ mu'atala kītī sazā nāla utara gi'ā. Asīṁ sabha kujha gu'ā li'ā. Mainū āpaṇē ghara, apāraṭamaiṇṭa vāpasa jāṇā pi'ā. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ ki'uṁ nahīṁ chaḍi'ā. Ki'uṁ nahīṁ talāka hō jāndā hai. Mainū umīda sī ki sabha kujha bāhara kama karēgā, jō ki asīṁ ajē vī āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ, āpaṇē vi'āha nū vāpasa kara sakadē hāṁ. Maiṁ sabha tōṁ vadhī'ā vica viśavāsa kītā, sāḍē apāraṭamaiṇṭa nū vadhērē ārāmadā'ika baṇā'uṇa dī kōśiśa kītī, pakā'i'ā, kama tōṁ mērē patī dī uḍīka kītī (ika pharama vica ika dōsata dē nāla naukarī milī). Maiṁ ḵẖuda naukarī karanā cāhudā sī, para usanē mainū nahīṁ ditā. Usanē kihā ki uha āpaṇē pairāṁ'tē caṛhēgā atē pahilāṁ nālōṁ vī vadha kamā'ī dē yōga hō jāvēgā. Asīṁ bhukhē nahīṁ mari'ā, hālāṅki asīṁ amīra atē karazē nāla nahīṁ ji'undē, para maiṁ usa'tē viśavāsa kītā. Uha bahuta huśi'āra sī atē usanē mainū vā'adā kītā ki sabha kujha kama karēgā. Usa samēṁ daurāna jadōṁ asīṁ uthē rahidē sī, maiṁ āpaṇē sakūla dē dōsatāṁ nāla nēṛatā baṇa ga'ī. Usa dē sābakā sabha tōṁ cagē dōsata dē nāla ithē rahiṇā. Usadē du'ārā, maiṁ usadē bharā sāśā nū mili'ā. Ghara vica maiṁ labē samēṁ tōṁ ṭhīka nahīṁ sī. Ṭha. Atē khālī. Mērē patī nē mainū pūrī tar'hāṁ ṭha.̔Ā kara ditā sī, atē mainū śaka sī ki usanē dubārā āpaṇē la'ī ika mālakaṇa labha la'ī. Maiṁ ikalē atē udāsa mahisūsa kītā. Atē sāśā nē mērā samarathana kītā, mainū hausalā ditā, mērī sahā'itā kītī. Maiṁ pahilāṁ virōdha kītā, para phira maiṁ bhāvanāvāṁ dā virōdha nahīṁ kara saki'ā atē āpaṇē patī nāla dhōkhā kītā. Uha mainū mērē patī nū chaḍaṇa la'ī ukasā'undā hai. Para mainū yāda hai ki ika dina maiṁ āpaṇē patī nāla talāka bārē gala kītī sī atē uha kinā nārāza sī. Usanē pharanīcara nū tōṛi'ā, cīki'ā, maiṁ sōci'ā ki uha mainū kuṭēgā. Usanē kadē mainū chūhi'ā nahīṁ, para maiṁ ajē vī usa tōṁ bahuta ḍaradā hāṁ. Maiṁ atē sāśā nē garabha nirōdha dī varatōṁ nahīṁ kītī. Hālāṅki ḍākaṭarāṁ nē mainū bān̄jhapana nahīṁ ditā, maiṁ pahilāṁ hī chaḍa ditā. Atē hāla hī vica mainū iha mahisūsa hō'i'ā ki vi'aratha hai. Mai garabhavatī hāṁ. Mi'āda tina hafatē hai. Maiṁ āpaṇē patī nū nahīṁ dasaṇā cāhudā sī, para usa nē āpaṇē āpa nū labha li'ā. Itaphāka nāla mērā ṭaisaṭa vēkhi'ā. Uha khuśa nahīṁ sī. Kō'ī bhāvanā nahīṁ dikhā'ī. Usanē sirapha kihā ki zi'ādātara sabhāvanā hai ki maiṁ isa dī ripōraṭa vī nahīṁ karadā. Ki'uṅki iha nukasadāra hai. Maiṁ āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kītī'āṁ atē talāka la'ī dā'ira karana dā phaisalā kītā, para usanē mainū gharōṁ bāhara nahīṁ jāṇa ditā. Usanē dhamakī ditī ki jē maiṁ jāṇa dī kōśiśa kītī tāṁ uha mainū pulisa dē havālē kara dēvēgā. Sāḍā kārōbāra sān̄jhā sī atē uha jāṇadā hai ki uha mērē nāla phasa sakadā hai. Mainū ghuṭālē bārē patā nahīṁ sī, para isa nāla kō'ī faraka nahīṁ paindā. Mainū lagadā hai ki maiṁ phasi'ā hāṁ. Mainū nahīṁ patā ki usanū isadī ki'uṁ zarūrata hai. Uha mainū bilakula vī pi'āra nahīṁ karadā. Para jē usanū patā laga jāndā hai ki bacā usadā nahīṁ hai. Maiṁ isa bārē sōcaṇa tōṁ vī ḍaradā hāṁ. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Mērē la'ī huṇa sabha tōṁ mahatavapūraṇa cīza hai mērā bacā. Maiṁ usa la'ī bahuta ḍari'ā hō'i'ā hāṁ, maiṁ āpaṇē adaralī iha nikī jihī zidagī nū dubārā gu'ā'uṇa tōṁ ḍaradā hāṁ atē isa nū surakhi'ata rakhaṇa la'ī kujha vī karana la'ī ti'āra hāṁ. Para jē mērā patī sahī hai? Atē maiṁ sacamuca isa nū sahi nahīṁ sakadā? Ika hōra ajihā supanā, maiṁ sahi nahīṁ sakadā.

Āpaṇē patī nū māpha karadē thaka ga'ē

 

Thaka ga'ē
Usa dē vi'āha nū 5 sāla hō ga'ē hana. Kō'ī bacē nahīṁ. Samasi'ā iha hai ki patī niratara pāsē vala ḍēṭiga dī bhāla vica hai. Ithōṁ taka ki jadōṁ uha milē (jivēṁ ki mainū bā'ada vica patā lagā), usanē samānāntara kisē nāla galabāta kītī. Mainū huṇē kahiṇā cāhīdā hai ki iha sārā sacāra gabhīra nahīṁ hai. Balaki phalaraṭa karō atē āpaṇī ha'umai dikhā'ō (jivēṁ ki maiṁ sōcadā hāṁ). Ciṛa kē jadōṁ maiṁ usa dā phōna cuki'ā. Uha mainū kadē vī ikalā nahīṁ chaḍadā, jadōṁ taka uha kō'ī pāsavaraḍa nahīṁ dē didā. Ka'ī mahīni'āṁ dē jārī rahiṇa nāla, sōśala naiṭavarakasa dī sataha'tē usa dē khabē panē, jisa bārē uha nahīṁ jāṇadī sī. Ḍēṭiga sā'īṭāṁ'tē rajisaṭrēśana, saikasa ḍēṭiga. Iha bahuta, bahuta dukhadā'ī hai. Maiṁ lagātāra puchadā hāṁ ki uha ajihā ki'uṁ kara rihā hai. Uha sirapha mu'āphī magadā hai, kahidā hai ki uha sirapha mainū pi'āra karadā hai. Uha talāka laiṇā nahīṁ cāhudā, para uha isa nū dēśadhrōha atē viśavāsaghāta vī nahīṁ manadā. Kahidā hai ki iha sirapha"khēḍāṁ dī rucī" hai. Atē mērē la'ī iha dēśadhrōha atē dhōkhā hai. Usanē ka'ī vāra mērē nāla ajihā nā karana la'ī kihā, sirapha mērī bēnatī dī pālaṇā karana la'ī (ki'uṅki uha khuda nahīṁ sōcadā ki iha burā hai). Jivēṁ hī maiṁ kujha vēkhadā hāṁ, iha hajhū, gusē, nārāzagī, ika lamī galabāta hai. Maiṁ māpha karadā hāṁ, atē bāra bāra duharā'undā hāṁ. Iha sarīraka taura tē nahīṁ badaladā, para mainū samajha nahīṁ ā'undī ki iha ajihā ki'uṁ karadā hai. Bēśaka, uha iha sabha lukā'uṇa dī kōśiśa kara rihā hai. Atē hara vāra jadōṁ uha iha sābata karana la'ī saḵẖata kōśiśa karadā hai ki iha dubārā nahīṁ vāparēgā, ki'uṅki maiṁ inā khuśa nahīṁ hāṁ. Hajhū usa nū nahīṁ chūhadē. Mainū lagadā hai ki mu'āphī magaṇā, uha hara vāra āpaṇē dimāga vica sōcadā hai ki bā'ada vica isanū kivēṁ lukā'uṇā hai. Maiṁ ika ghaṭī'ā patanī vāṅga mahisūsa karadī hāṁ. Kujha kapalaikasasa dikhā'ī didē hana. Maiṁ sau vāra puchi'ā ki kī gā'iba sī. Jē iha mērē bārē hai, tāṁ usanū iha kahiṇā cāhīdā hai, maiṁ jāṇadā hāṁ. Ajihā lagadā hai ki maiṁ hara aratha vica dhi'āna tōṁ vān̄jhā nahīṁ rihā. Maiṁ āpaṇā khi'āla rakhadā hāṁ. Kī iha vi'āha vica sacamuca inā bōriga hai atē tusīṁ inā rōmān̄ca cāhudē hō ki tuhāḍī zamīra sauṁ jāvē. Jē asīṁ huṇē milē, tāṁ maiṁ bahuta pahilāṁ hī vakha hō gi'ā sī. Atē maiṁ vi'āha nū barabāda nahīṁ karanā cāhudā. Ajihā lagadā hai ki mērā patī kisē kisama dī nijī zidagī nū baṇā'uṇa dī kōśiśa kara rihā hai, jithē maiṁ nahīṁ hāṁ. Bilakula vī viśavāsa gu'ā li'ā. Kī maiṁ isa samasi'ā bārē avēsalā atē purāṇā hāṁ? Vihāra kivēṁ karī'ē? Mērē kōla hōra tākata nahīṁ hai.

Patī bacē la'ī ika apāraṭamaiṇṭa la'ī paisā bacā'uṇā cāhudā hai, hālāṅki huṇa asīṁ āpaṇē āpa nū hara cīja tōṁ inakāra karadē hāṁ

 

#Ikaṭhākaranā
Aja mērē patī nē ika hōra tanakhāha prāpata kītī atē mainū ika tatha pēśa karadi'āṁ kihā: "Asīṁ āpaṇē bacē la'ī ika apāraṭamaiṇṭa la'ī paisē ikaṭhē karāṅgē." Maiṁ isadē virudha hāṁ, atē iha isa la'ī hai. Mērā patī 10 sāla pahilāṁ kama karana la'ī mērē śahira ā'i'ā sī. Usadā kama sakhata, sarīraka hai. Sāḍī jāṇa-pachāṇa atē vi'āha tōṁ pahilāṁ, uha mērē śahira vica 6 sāla ikalā rihā. Usanē sārī kamā'ī āpaṇī mātā nū ghara bhēja ditī. Usanē āpaṇē āpa nū rōṭī la'ī śābadika chaḍa ditā. Usa nū salāha ditī ga'ī sī ki uha mērē śahira dē ika apāraṭamaiṇṭa la'ī bacata karē, para uha nahīṁ mani'ā. Maiṁ āpaṇī māṁ dī madada karanā cāhudā sī. Uha āpaṇī māṁ dā ikalautā putara nahīṁ sī. Sārē baci'āṁ nē usadī sahā'itā kītī, para kisē nē mūrakhatā nāla sārī kamā'ī nahīṁ kītī, sirapha mērē patī. Jadōṁ sāḍā vi'āha hō'i'ā, maiṁ āpaṇē patī nū mērē nāla rahiṇa la'ī lai ā'i'ā. Maiṁ āpaṇī māṁ atē dādī nāla ika purāṇē apāraṭamaiṇṭa vica rahidā sī, jithē ka'ī sālāṁ tōṁ muramata nahīṁ kītī ga'ī sī. Pahilāṁ patī di'ālū atē miṭhā sī. Usa nē apāraṭamaiṇṭa vica muramata karanī śurū kara ditī. Mērē pratī rava'ī'ā cagā sī. Mērē parivāra nāla, iha thōṛhā jihā taga hai, paratū śiśaṭa. Maiṁ sōci'ā ki uha isadī ādī hō jāvēgā, atē bilakula cagā hō jāvēgā. Para ika sāla laghi'ā, atē mērē patī nē badatara vihāra karanā śurū kara ditā. Usanē pīṇā śurū kītā, mērī māṁ nāla ṭakarā'uṇā śurū kara ditā. Uha ka'ī vāra mērē nāla nukasa ka.Ṇa laga pi'ā. Usanē purāṇē apāraṭamaiṇṭa atē isa tatha nū badanāmī karanī śurū kara ditī ki usadē agē kō'ī muramata nahīṁ kītī ga'ī sī. Tada mainū usanū talāka dēṇā cāhīdā hai. Para mērē la'ī, bhōlā, ijha jāpadā sī ki usadā iha asathā'ī manōdaśā sī. Ki maiṁ usa nāla kisē tarāṁ sahimata hō sakadā hāṁ atē pahilāṁ vāṅga cagī tar'hāṁ jī sakadā hāṁ. Maiṁ āpaṇē patī dī agavā'ī'tē vī cali'ā atē ika bacē nū janama ditā. Atē phira burī supanā śurū hō'i'ā. Sāḍē kōla inē paisē nahīṁ sana. Maiṁ jaṇēpā chuṭī'tē hāṁ, jaṇēpā chōṭā. Asīṁ āpaṇē patī, mērī māṁ atē dādī nāla sān̄jhē bajaṭa'tē rahidē hāṁ. Mamī āpaṇī painaśana vicōṁ sahūlatāṁ la'ī bhugatāna karadī hai atē mainū mahigī'āṁ davā'ī'āṁ kharīdadī hai (maiṁ bimāra hāṁ). Bākī bacē māmūlī paisi'āṁ nū uha ghara atē bhōjana didā hai. Āpaṇē la'ī, mērī māṁ nē amalī taura tē kujha vī kharīdaṇā bada kara ditā. Mērī dādī dī painaśana bahuta chōṭī hai. Dādī nē usanū āpaṇē atama sasakāra la'ī ika pāsē rakha ditā. Sāḍē vi'āha tōṁ pahilāṁ, usanē pahilāṁ hī bahuta sārī bacata kītī sī, para usanē vi'āha la'ī sānū sabha kujha ditā. Patī nū umīda sī ki usadē riśatēdāra sāḍē vi'āha nū khatama kara dēṇagē, para ajihā nahīṁ hō'i'ā. Natījē vajōṁ, unhāṁ nē iha usadī tanakhāha atē dādī dī bacata'tē kītā. Maiṁ inā śānadāra vi'āha nahīṁ cāhudā sī, para mērē patī sacamuca iha cāhudē sana. Maiṁ adara dē ditā. Vi'āha dē sārē 4 sāla, patī nē āpaṇī māṁ dī madada kītī. Usanē usa nū hara tanakhāha tōṁ paisē bhējē, āpaṇē kharacē tē usadē ghara dē ciharē atē chata dī muramata kītī. Maiṁ āpaṇē śahira vica kharīdi'ā atē usa dē gharēlū upakaraṇa usa dē piḍa bhēja ditē. Dō vāra iha hō'i'ā ki usanē āpaṇī māṁ nū dēṇa la'ī mērē tōṁ paisē lukā'ē. Jadōṁ sāḍē kōla paisē nahīṁ sana maiṁ unhāṁ nū muśakala palāṁ vica lukā'i'ā. Saca nū itaphāka nāla pragaṭa kītā gi'ā. Maiṁ usa nāla usa nāla jhagaṛā kītā isa la'ī, uha isa gala nāla sahimata hudā sī ki uha galata sī. Usanū āpaṇā dōśī mahisūsa hō'i'ā, vā'adā kītā ki iha dubārā nahīṁ hōvēgā. Phira usadī māṁ dī mauta hō ga'ī. Ghara sabha tōṁ pi'ārē pi'ārē bēṭē nū chaḍaṇā cāhudā sī, para ika ichā nahīṁ chaḍi'ā. Mērē patī atē usadē bākī baci'āṁ nē bināṁ śaka (atē kāfī mūrakhatā nāla, mainū lagadā hai) ika chōṭē bharā dē haka vica ghara dā āpaṇā hisā chaḍa ditā. Māṁ dē chōṭē bharā nē thōṛī madada kītī. Para bharāvāṁ nē usadī madada kītī, ḵẖāsakara mērē patī. Natījē vajōṁ, mērē patī nē sārī umara āpaṇī māṁ dē ghara vica bahuta sārā paisā lagā'i'ā, jisa vica sāḍē vi'āha daurāna śāmala sana. Asala vica, iha pahilāṁ hī sāḍā sān̄jhā paisā sī. Usanē virāsata tōṁ inakāra kara ditā atē ika bāza dī tar'hāṁ nagā rahi gi'ā. Usa kōla āpaṇā kujha nahīṁ hai. Maiṁ usa nū kihā ki uha āpaṇī māṁ dē ghara āpaṇā hisā nā dēvē, para usanē mērī gala nahīṁ suṇī. Bacē dē janama tōṁ bā'ada, mērā patī mērē vala bahuta badala gi'ā. Apavitaratā nāla pēśa ā'uṇā śurū kītā. Mainū bhōjana atē hara cīja dī lōṛīndī rakama la'ī paisē hōṇa karakē dukhī hōṇā śurū hō gi'ā. Usanē hara kārana atē binā mērī māṁ'tē hamalā karanā śurū kara ditā. Maiṁ bahuta pīṇā śurū kītā. Mērē nāla lagātāra jhagaṛā karō, mērē hara kāraja dī ālōcanā karō. Maiṁ usanū talāka dēṇa tōṁ ḍaradā hāṁ, ki'uṅki bacā ajē vī chōṭā hai, kiḍaragāraṭana jāṇā usa la'ī ajē jaladī hai. Maiṁ khuda bacē dī ārathika sahā'itā nahīṁ karāṅgā. Maiṁ bimāra hāṁ, mērā ilāza kītā jā rihā hai, para iha tatha nahīṁ ki maiṁ ṭhīka hō jāvāṅgā. Mērē kōla kama tē punaragaṭhana hai atē hō sakadā hai ki pharamāna dē bā'ada jāṇa la'ī jag'hā nā hōvē. Mērā patī mērī'āṁ sārī'āṁ muśakalāṁ atē kamazōrī'āṁ nū samajhadā hai atē isadā lābha laindā hai. Usanū āpaṇī tanakhāha mērē, bacē atē ḵẖāsakara mērī māṁ atē dādī'tē kharaca karana' tē afasōsa hai. Uha pahilāṁ hī mainū badanāmī karadā hai ki usa vica hara kō'ī hai. Para iha kēsa nahīṁ hai. Ākhirakāra, mērī mātā āpaṇī painaśana vicōṁ sahūlatāṁ atē davā'ī'āṁ la'ī bhugatāna karadī hai. Mainū bahuta ghaṭa, para jaṇēpā prāpata hō'i'ā hai. Dādī nū usadī painaśana miladī hai, hālāṅki uha isa nū bacā rahī hai, para iha bacata phira vī sāḍē kōla jāvēgī tāṁ jō asīṁ usa dē atama sasakāra'tē kharaca nā karī'ē. Mērē patī nū samēṁ-samēṁ'tē ajihē śānadāra vicārāṁ du'ārā daurā kītā jāndā hai, mērī māṁ atē dādī tōṁ vakharē bajaṭa' tē kivēṁ jī'uṇā hai, tāṁ jō uha usa dē paisē dī varatōṁ nā karana. Maiṁ virōdha karadā hāṁ. Mērē khi'āla vica iha mērē parivāra dē sabadha vica ghaṭa atē ghriṇāyōga hai. Isa tōṁ ilāvā, uha usadē patī nū unhāṁ dē ghara lai ga'ē.


Bhavikha vica sāḍē bacē la'ī ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇa bārē sāḍē kujha supanē sana. Maiṁ sacamuca iha āpaṇē āpa nū pasada karāṅgā, para sāḍē kōla huṇa bahuta ghaṭa paisā hai. Asīṁ isa nū nahīṁ khicāṅgē. Hālāṅki, patī vakharē thinksga nāla sōcadā hai. Huṇa usanē phaisalā kītā ki bhavikha vica apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇa la'ī āpaṇī tanakhāha dā tījā hisā niradhārata karanā zarūrī sī. Isadā aratha iha hai ki tuhānū bahuta sārē sālāṁ la'ī hara cīza nū bacā'uṇā pa'ēgā. Mainū iha vicāra pasada nahīṁ hai. Maiṁ āpaṇē patī nū ghaṭō ghaṭa ika pala itazāra karana la'ī prērita karadā hāṁ tāṁ jō maiṁ kama tē jāvāṁ, atē hōra paisē hōṇagē. Para uha zōra dē kē kahidā hai ki iha uhī hai jō huṇa sārē paisē li'ā'undā hai, atē isa la'ī iha phaisalā karanā usa utē hai. Nahīṁ tāṁ, uha kahidē hana, asīṁ rāha tē nahīṁ hāṁ. Mainū ḍara hai ki asīṁ isa tar'hāṁ bacāṅgē, ka'ī sālāṁ tōṁ ika dūjē tōṁ mūha taka jī'undē rahāṅgē, atē phira mērē patī nāla sāḍā sabadha pūrī tar'hāṁ vigaṛa jāvēgā, asīṁ talāka laiṇa dā phaisalā karāṅgē, atē uha ikaṭhē hō'ē paisē lai kē calē jāvēgā. Ākharakāra, iha usadī tanakhāha tōṁ bacata hōvēgī. Atē mainū kujha nahīṁ milēgā, para maiṁ kujha sālāṁ la'ī, āpaṇē āpa nū sabha kujha tōṁ inakāra kara kē jīvāṅgā. Mainū āma taura'tē śaka hai ki mērē patī nē iha vicāra bacē dī ḵẖātara nahīṁ śurū kītā. Uha sirapha āpaṇē āpa nū ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇā cāhudā hai. Iha patā cali'ā ki vi'āha tōṁ pahilāṁ, usanē paisē dī bacata nahīṁ kītī, apāraṭamaiṇṭa nahīṁ kharīdi'ā, ki'uṅki usanē sārī rakama āpaṇī māṁ nū bhēja ditī. Atē huṇa uha mērē tē paisē bacā kē vi'āhē hō'ē apāraṭamaiṇṭa la'ī paisē bacā'uṇā cāhudā hai. Maiṁ inhāṁ vicārāṁ dā pragaṭāvā kītā. Mērē patī nē kihā ki usanū vī ḍara sī ki kujha sālāṁ vica maiṁ usanū talāka dē dēvāṅgā atē usanū gharōṁ bāhara ka. Dēvāṅgā. Ākhirakāra, maiṁ pahilāṁ hī iha karana dī dhamakī ditī sī. Mainū itarāza hai ki maiṁ iha kadē nahīṁ karāṅgā, jada taka uha mērī māṁ atē dādī nū pīṇā, jhagaṛā karanā atē apamānita nahīṁ karadā. Usadā sāḍē nāla bahuta savāgata kītā gi'ā sī, atē huṇa uha bahuta ghriṇāyōga vivahāra karadā hai. Iha sabha usa dē vivahāra'tē nirabhara karadā hai. Maiṁ usanū bāhara ka kickṇā nahīṁ cāhudā. Maiṁ nahīṁ jāṇadī iha kivēṁ khatama hō'ēgā. Para maiṁ pahilāṁ hī āpaṇē patī dē vivahāra tōṁ bahuta thaka gi'ā hāṁ. Mainū nahīṁ patā ki talāka dē māmalē vica mainū isa karāsa - atē sihata samasi'āvāṁ, atē ajihē patī dī ki'uṁ lōṛa hai atē ikalē bacē dī pālaṇā karanī. Jē mainū patā hudā ki mērā patī kisa tar'hāṁ dā hudā, tāṁ maiṁ usa nāla vi'āha nahīṁ kītā hudā. Vi'āha tōṁ pahilāṁ uha ajihā nahīṁ sī. Jē maiṁ jāṇadā sī ki mērī māṁ nāla usadā najiṭhaṇā atē halakē jhagaṛē bhavikha vica ajihē bhaiṛē vivahāra atē lālaca vica vikasata hōṇagē, tāṁ maiṁ usanū talāka dēvāṅgā atē janama nahīṁ dēvāṅgā. Zidagī kisē ajība cīza vica badala ga'ī hai.

Ithē sārī'āṁ kisamāṁ dī'āṁ mānvāṁ hana, ithōṁ taka ki mērē varagē lōka

 

#Mērā
Ikō māṁ hai. Usa nū cuṇi'ā nahīṁ gi'ā hai. Atē mamī bārē burā bōlaṇā aśudha samajhi'ā jāndā hai. Maiṁ samajhautā karāṅgā. Maiṁ tuhānū dasāṅgā ki iha kivēṁ hai. Sō mērī mamī. Raba nē usa dē mana, sudaratā jāṁ kisamata nū nahīṁ bakhaśi'ā. Para ajihā lagadā hai ki āpaṇī māṁ dē janamadina'tē usa nē kōmalatā, di'ālatā, pi'āra dī bhārī ghāṭa dā sāhamaṇā kītā. Nahīṁ, usanē āpaṇī'āṁ tina dhī'āṁ la'ī sāḍē la'ī kō'ī mihanata atē paisā nahīṁ bakhaśi'ā. Sāḍē la'ī sabha kujha. Para, prasasā, sahā'itā karana la'ī, iha kēsa nahīṁ sī. Kisē kārana karakē, usanē sōci'ā ki āpaṇē baci'āṁ dī praśasā karanā śarama dī gala hai. Lōkāṁ dī praśasā karī'ē. Para, vaḍī bhaiṇa nū śikā'ita karanā pāpa sī. Ika śānadāra vidi'ārathī, nā sirapha mērī māṁ dā, balaki pūrē sakūla dā māṇa. Isa la'ī, hara maukē'tē, ālī'ā dī praśasā kītī ga'ī. Atē iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ maiṁ uthē nahīṁ sī. Sabha tōṁ vadhī'ā, mērī māṁ nē kihā ki mārā asala vica samaratha hai, para ḍarā'uṇī ālasī! Isa la'ī maiṁ āpaṇī hī nīcatā dī cētanā nāla vaḍā hō'i'ā. Ika vāra, kiḍaragāraṭana chaḍa kē, maiṁ āpaṇī'āṁ jēbāṁ nū mōzēka dē baṭanāṁ nāla bhara ditā (yāda rakhō, khēḍa isa tar'hāṁ dī sī?). Ki'uṁ atē ki'uṁ maiṁ iha kītā, mainū yāda nahīṁ. Para mainū natījē yāda hana jivēṁ iha kala sī. Pahilāṁ hī ghara vica, mērī māṁ nē iha baṭana mērē tē pā'ē atē mainū cōra kahi kē burī tar'hāṁ kuṭi'ā. Para iha usa la'ī kāfī nahīṁ sī. Isa la'ī, agalē dina, mainū kiḍaragāraṭana vica lai kē, usanē sārē baci'āṁ nū hāla vica ikaṭhē hōṇa dā ādēśa ditā atē janataka taura'tē ika ilazāma lā'uṇa vālā bhāśaṇa ditā, jisadā aratha iha sī ki uha bēvakūpha sī ki usa dē ghara vica cōra vadha rihā sī. Atē iha cōra usadī dhī hai. Atē phira uha baci'āṁ vala muṛi'ā, unhāṁ nū āpaṇī dhī dī nidā karana dī apīla kītī. Usa nū suṇi'ā gi'ā sī. Sabha tōṁ pichalī vāra jadōṁ maiṁ kiḍaragāraṭana vica batīta kītā, maiṁ mahisūsa kītā jē kisē nē kujha gu'ā ditā, tāṁ sārē bacē mērē kōla bhaja ga'ē, cōra, atē mērī jēba dē samagarī nū dhi'āna nāla caika kītā. Iha kahiṇā ki iha tasīhē sī kujha kahiṇa la'ī nahīṁ. Atē phira, khuśakisamatī nāla jāṁ nahīṁ, sakūla atē hōra bacē śurū hō'ē. Para bāhara jāṇa dī bhāvanā nē mainū vī sakūla nahīṁ chaḍi'ā. Maiṁ hamēśāṁ āpaṇē caukasī tē rihā, kisē kārana karakē mainū hamēśā makhaula atē mazāka uḍā'uṇa dī umīda sī. Āha, mamī, mamī! Tusīṁ mainū āpaṇē kama tē lai ā'ē, mainū majabūra kara rahē, tuhāḍē nāla baiṭhē, mērā ghara dā kama karana la'ī. Maiṁ kujha ghaṭē ḍi.Ṭī nāla sēvā kītī (maiṁ grēḍa 5 vica sī, dūjī śiphaṭa) atē tusīṁ, mainū ika baphē la'ī 10 kōpēka dē kē, mainū sakūla bhēji'ā. Khaira, mainū nahīṁ patā ki mērē tē kī vāpari'ā, para sakūla dī bajā'ē, maiṁ saṭēśanarī saṭōra vala muṛi'ā. Mamī nē āpaṇē dafatara dī khiṛakī vicōṁ uha pala vēkhi'ā jadōṁ maiṁ paisē nāla nōṭabukāṁ kharīdī'āṁ sana jō tusīṁ mainū baphē la'ī ditē sana. Ō ghātaka hō gi'ā. Saṭōra vica bhaṛakadi'āṁ, usanē mainū, usadī dhī, vālāṁ nū phaṛa li'ā atē saṭōra tōṁ bāhara khica li'ā, bhīṛa dē sāmhaṇē lōkāṁ nū usadē hathāṁ atē pairāṁ nāla kuṭaṇā śurū kara ditā. Para usadē la'ī iha kāfī nahīṁ sī. Atē phēra usanē mainū ika vaḍē bōlēḍara vala khica li'ā atē bōlaḍara dē virudha mērē sira nū ṭhōkaṇā śurū kara ditā. Uha śā'ida bahuta gusē vālī bānha varagī laga rahī sī, isa la'ī kisē nē vī mērē la'ī bēnatī karana dī himata nahīṁ kītī. Mērē darada tōṁ satuśaṭa, usanē mainū vī sakūla khica li'ā. Mērī māṁ nē jhāṛī'āṁ nāla mērē pairāṁ tē jāṇa dī'āṁ kōśiśāṁ nū rōka ditā, atē maiṁ phira ḍiga pa'ī. Sakūla vica pahilāṁ hī, usa dē paira nāla kalāsa dā daravāzā khōl'haṇa tē, usanē mainū sārē acānaka bacē baci'āṁ dē sāhamaṇē, phalōra tē adhi'āpaka dē sāmhaṇē, balaikabōraḍa dē sāmhaṇē suṭa ditā. Kī uha mērē la'ī sakūla jāṇa la'ī sārē pāsē khicaṇā inā suhāvaṇā sī? Hō sakadā hai ki usanē mērē apamāna dā anada li'ā? Kī mērī'āṁ jagalī cīkāṁ nē usanū khuśa kara ditā? Pajāha sāla bīta cukē hana. Pajāha sāla! Jivēṁ iha kala hō'i'ā hōvē. Atē jē raba mainū pajāha hōra dēvē, maiṁ kujha vī nahīṁ bhulāṅgā. Ki'uṅki iha dukhadā'ī, ḍarā'uṇī, śarama vālī sī. Maiṁ sacamuca maranā cāhudā sī. Maiṁ sakūla tōṁ bā'ada ghara nahīṁ jāṇā cāhudā sī. Isa la'ī, maiṁ nadī vala muṛi'ā atē caṛhā'ī'tē labē samēṁ la'ī khaṛhā rihā, ihanā pāṇī vica ḍubaṇa atē sadā la'ī bhulaṇa dā supanā vēkha rihā sī. Iha viśavāsa karanā muśakala hai, para tuhāḍī ḍubī dhī'tē tuhāḍē sōga dī tasavīra dā anada laiṇa tōṁ bā'ada, mainū tuhāḍē la'ī dukha hō'i'ā. Maiṁ hamēśāṁ usa nū pi'āra kītā hai. Mainū huṇa iha pasada hai. Sirapha kujha kāranāṁ karakē praśana bākī hana.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/