Nārāza garalapharaiṇḍa

 

Taga karana vālā
Asīṁ labē samēṁ tōṁ ika dōsata nāla dōsata rahē hāṁ. Usa dē teachga nāla mainū sikhā'i'ā jāṇā bahuta hī taga karana vālā hudā hai, atē ka'ī vāra tāṁ zidagī vī sikhā'undī hai. Uha akasara kahidī hai ki maiṁ bahuta pichē haṭa gi'ā hāṁ atē mainū vadhērē galabāta karana dī zarūrata hai. Para maiṁ bada nahīṁ hāṁ! Iha sirapha iha hai ki ika taga samājika cakara mērē la'ī kāfī hai, para mainū hōra dī zarūrata nahīṁ hai. Ika dōsata sāḍē dōvāṁ la'ī iha phaisalā karana dī kōśiśa karadā hai ki bināṁ puchē vī vīkaiṇḍa kivēṁ bitā'uṇā hai. Jadōṁ maiṁ āpaṇī nārāzagī zāhara karadā hāṁ, tāṁ uha turata hara cīja dā mazāka vica anuvāda karanā śurū kara didī hai atē japhī pā'uṇa la'ī caṛa jāndī hai. Iha usa nū hōra taga karana vālā baṇā'undā hai. Usanē hāla hī vica mainū likhi'ā: "Tuhāḍī sabhāvanā bāharī taura tē dikhā'ī dēṇa nālōṁ bahuta zi'ādā hai." Maiṁ nahīṁ jāṇadā ki'uṁ, para usadā iha vāka mainū sacamuca dukhī karadā hai. Maiṁ sapaśaṭa rūpa vica kōjhā mahisūsa kītā. Ka'ī vāra maiṁ sōcadā hāṁ ki kisē nāla dōsatī nā karanā bihatara hai, tāṁ jō bā'ada vica tusīṁ usa vi'akatī nāla nārāza nā hōvō atē usa vica nirāśa nā hōvō. Hāṁ, atē isa sadēśa dā, maiṁ usa nū utara ditā ki sārē lōka vi'akatīgata hana, atē kisē vi'akatī dā niraṇā karana dī zarūrata nahīṁ hai jē uha kujha paiṭaranāṁ vica nahīṁ ā'undā. Usanē dubārā mainū sikhaṇā śurū kītā ki mainū savai-bōdha atē vikasita hōṇa dī zarūrata hai. Iha uha hai jō sōcadī hai ki maiṁ nahīṁ kara rihā. Ika vi'akatī iha nahīṁ samajhadā ki uha āpaṇī sidhī atē ajihī rā'i nāla dūji'āṁ nū nārāza karadā hai. Para uha āpaṇē āpa nū dūji'āṁ nū salāha dēṇa dā hakadāra samajhadī hai. Ithōṁ taka ki unhāṁ nū vī jinhāṁ nū isa salāha dī zarūrata nahīṁ hai.

Dhī kama nahīṁ karanā cāhudī, uha mērē nāla rukhī vī hai

 

#Naukarī
Mērī zidagī vadhī'ā thega nahīṁ sī. Vi'āha tōṁ tina sāla bā'ada, usanē āpaṇē patī nū talāka dē ditā atē āpaṇī dhī nū ikali'āṁ pāli'ā. Māśā huṇa 23 sālāṁ dī hai, atē maiṁ 47 sālāṁ dī hāṁ. Hālāṅki, mērī dhī kama karanā nahīṁ cāhudī atē kisē tar'hāṁ mērī madada karē. Maiṁ isa bārē vī gala nahīṁ kara rihā ki maiṁ usa dī'āṁ nāṛāṁ atē sihata'tē kinā ku asara pā'i'ā. Usadā kiradāra usa dē pitā varagā hai. Maiṁ haulī haulī usa nū iśārā karanā śurū kara ditā ki huṇa kisē cīza vala jāṇa dā samāṁ ā gi'ā sī. Para bēṭī nē inhāṁ iśāri'āṁ'tē gusā li'ā atē hōra vī ciṛaciṛa hō ga'ī. Atē pāgalapana tōṁ bā'ada, uha basa āpaṇē kamarē vica jāndī hai. Dhī jāṇadī hai ki sirapha bhiḍē aḍē kivēṁ pakā'ē. Para uha mērē la'ī usē samēṁ usanū kadē taḻaṇa nahīṁ dēvēgī. Jadōṁ maiṁ kama tōṁ ghara ā'undā hāṁ, tāṁ mērī dhī sauṇa dā dikhāvā karadī hai. Jāṁ usa dē kamarē vica ika bada daravāzē nāla baiṭhadā hai tāṁ ki maiṁ usa nū parēśāna nā karāṁ. Usa dā kō'ī dōsata nahīṁ hai. Iha sapaśaṭa nahīṁ hai ki bēṭī kisa kōla ga'ī sī. Maiṁ piḍa dē lōkāṁ dē ika parivāra vica vaḍā hō'i'ā jō hara rōza khētāṁ vica kama karadē sana. Usa dā pitā vī piḍa dā rahiṇa vālā hai. Bhāva, mihanata dē lihāza nāla usa vica kō'ī jainēṭikasa nahīṁ khēḍi'ā. Sakūla vica, mērī dhī nē ika ṭripala la'ī paṛhā'ī kītī. Sirapha ithē sarīraka sikhi'ā vica ika paja sī, atē iha isa la'ī ki'uṅki sarīraka sikhi'ā dā adhi'āpaka sāḍā gu'āṁ wasī sī. Māśā usa nāla cagī'āṁ śaratāṁ'tē sī. Atē jadōṁ maiṁ galabāta śurū kītī ki usa la'ī yūnīvarasiṭī jāṇa dā samāṁ ā gi'ā sī, tāṁ hajhū atē cīkāṁ turata śurū hō ga'ī'āṁ. Maiṁ pūrī tar'hāṁ āpaṇī śāntī gu'ā baiṭhī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Kivēṁ pahucō āpaṇī dhī nū?

Bacapana vica pitā pratī nārāzagī

 

#Bacē
Uha samāṁ ā gi'ā hai jadōṁ tuhānū āpaṇī ātamā nū bāhara ka.Ṇa dī zarūrata hudī hai, ki'uṅki iha naitika taura tē vināśa karanā śurū kara didā hai, atē tusīṁ āpaṇē azīzāṁ nū nahīṁ dasa sakadē. Mērī kahāṇī nā sirapha bacapana, balaki ajōkē samēṁ nāla juṛī hai. Mainū bacapana tōṁ hī samasi'āvāṁ hana atē iha mērē jaivika pitā dē kārana hai. Maiṁ iha nahīṁ kahi sakadā ki mērē māpi'āṁ dā vi'āha pi'āra la'ī sī. Unhāṁ dē māpi'āṁ nē mila kē kama kītā, isa la'ī unhāṁ nē unhāṁ nāla vi'āha karana dā phaisalā kītā. Natījē vajōṁ, ajihā vi'āha zi'ādā samēṁ taka nahīṁ cala saki'ā. Uha sirapha kujha mahīni'āṁ la'ī ikaṭhē rahē, atē uha bhaja ga'ē (unhāṁ nē kānūna anusāra sirapha 3 sāla bā'ada talāka lai li'ā). Kudaratī taura'tē, mainū mērā bacapana cagī tar'hāṁ, hara visathāra atē chōṭī jihī cīza yāda hai. Maiṁ tuhānū usa parivāra bārē kī dasa sakadā hāṁ jisa vica maiṁ rahidā sī. Mainū āpaṇī māṁ nū kama tē jāṇā pasada sī, ki'uṅki uha sabhi'ācāra dē ghara vica kama karadī sī. Uthē maiṁ niratara pradaraśana atē samārōha vēkhadā rihā. Mamī nē khiḍauṇē kharīdē. Asīṁ vīkaiṇḍa tē ikaṭhē basa caṛhē, jivēṁ ki maiṁ āpaṇē śahira nū vēkhaṇā cāhudā sī. Mērī dādī vī kama karadī sī - uha ika hōsaṭala vica caukīdāra sī. Mainū uthē hōṇā vī pasada sī ki'uṅki maiṁ sacāra kara sakadā sī atē dūjē baci'āṁ nāla khēḍa sakadā sī. Atē mērī zidagī dā sabha tōṁ mahatavapūraṇa vi'akatī mērē dādā jī hana. Uha kiḍaragāraṭana vica ika caukīdāra vajōṁ kama karadā sī jithē maiṁ gi'ā sī. Atē bēśaka maiṁ usa nāla bahuta samāṁ bitā'i'ā. Hāṁ, uha mērē dādā sana, para usē samēṁ usanē mērē pitā dī jag'hā lai la'ī, jisadā mērē kōla nahīṁ sī. Uha niratara mērē la'ī baci'āṁ dī'āṁ kitābāṁ, taraka dē khiḍauṇē kharīdadā sī. Uha mainū kalīnika vica lai gi'ā, vakha-vakha cakarāṁ vica. Para hara bacē dē praśana hudē hana jadōṁ uha vēkhadā hai ki usa dā parivāra dūji'āṁ tōṁ vakharā hai. Jadōṁ maiṁ puchi'ā ki mērē pitā, māṁ jāṁ nānī nē usa bārē kujha burā nahīṁ kihā. Unhāṁ dā javāba saukhā sī: "Uha tuhānū bacē dī sahā'itā dā bhugatāna karana la'ī kama karadā hai." Mērē pitā jī nāla mērī pahilī mulākāta udōṁ hō'ī jadōṁ maiṁ lagabhaga paja sālāṁ dī sī, śā'ida. Hōsaṭala vica jithē mērī nānī kama karadī sī, ika ādamī sī jō mērē pitā atē usa dē parivāra nū cagī tar'hāṁ jāṇadā sī. Isa la'ī usanē phaisalā kītā ki maiṁ unhāṁ nū milaṇa jāvāṅgā. Mainū cagī tar'hāṁ yāda hai ki asīṁ paidala kivēṁ calē ga'ē, jivēṁ ki liphaṭa kama nahīṁ karadī sī. Atē mērē pitā pravēśa du'āra tē khaṛē sana. Uha usa samēṁ tamākūnōśī karadā sī. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki mainū yāda hai cāha atē rōṭī atē makhaṇa nāla pēśa ā'uṇa vālā. Para mainū yāda nahīṁ ki mērē pitā nē mērē nāla kivēṁ gala kītī jāṁ mērē nāla gala kītī. Mērē la'ī uha ajība ādamī mērē pitā nālōṁ nēṛē sī. Isa la'ī, maiṁ usanū nahīṁ chaḍi'ā. Iha pahilī mulākāta sī. Dūjī mulākāta kōraṭahāousesa vica hō'ī. Kisē kārana karakē, mērī māṁ atē dādī nū iha yāda vī nahīṁ hai atē usanē mainū isa bārē nahīṁ dasi'ā. Usa samēṁ maiṁ 7 sālāṁ dā sī. Mamī atē dādī nē akhabāra vica ika lēkha paṛhi'ā ki pitā nū bacē nāla galabāta karanī cāhīdī hai. Atē unhāṁ nē usadē virudha dā'avā dā'ira kītā. Mainū yāda hai daphatara vica bulā'i'ā gi'ā. Pitā nē mērī māṁ nū kihā: "Maiṁ usa nū tuhāḍē kōlōṁ lai jāvāṅgā." Atē phira jaja mainū puchadē hana ki maiṁ kisa nāla rahiṇā cāhudā hāṁ. Kudaratī taura'tē, mērā javāba iha sī ki maiṁ āpaṇī māṁ dē nāla rahiṇā cāhudā hāṁ. Huṇa maiṁ sōcadā hāṁ ki jaja kinā ayōga sī, ki usanē bacē nū iha puchi'ā, iha jāṇadi'āṁ ki bacā āpaṇī zidagī vica dūjī vāra āpaṇē pitā nū vēkhadā hai. Atē kudaratī taura'tē, ajihī ghaṭanā tōṁ bā'ada, pitā, jisa nē 32% dī rāśī vica gujārā bhēṭa kītā, adha dā bhugatāna karanā śurū kara ditā, isa gala dā havālā didē hō'ē ki usadā vi'āha vica dūsarā bacā sī. Hāṁ, uha āpaṇī dūjī patanī nāla vi'āha vica rahidā sī atē unhāṁ dā ika bacā sī. Maiṁ isa bārē āpaṇī māṁ atē dādī dē vicakāra galabāta tōṁ sabhāvata taura tē sikhi'ā. Uha nahīṁ cāhudē sana ki mērē la'ī vī mērē pitā du'ārā nārāza hōṇā cāhīdā sī. Ji'uṁ ji'uṁ samāṁ gi'ā. Maiṁ āpaṇē pitā dē riśatēdārāṁ, bhāva āpaṇē dādā-dādī nāla galabāta karanā śurū kītā. Atē uhanāṁ nū ihanāṁ yātarāvāṁ vicōṁ ika vica, maiṁ āpaṇē bharā nū mili'ā. Mainū bacapana tōṁ hī sikhā'i'ā gi'ā sī ki parivāraka sabadhāṁ nū tōṛi'ā nahīṁ jāṇā cāhīdā atē usa nū galabāta karanī cāhīdī hai. Maiṁ hamēśāṁ tārīpha kītī hai ki mērī māṁ dē kinē riśatēdāra hana. Uha mērī dādī dī var'hēga. La'ī niratara sāḍē kōla ā'undē sana. Atē dādī atē dādā niratara riśatēdārāṁ nū milaṇa jāndē sana. Isa karakē, maiṁ āpaṇē bharā nāla galabāta karanā cāhudā sī, ki'uṅki sāḍā ika pitā hai. Iha usa vakata sī jadōṁ ika sōśala naiṭavaraka dikhā'ī ditā. Sirapha huṇa uha mērē nāla sacāra nahīṁ karanā cāhudā sī. Maiṁ isa tatha nū nahīṁ lukāvāṅgā ki isa nē mainū dukhī kītā, para iha hō'i'ā. Atē mērā ika sidhānta hai: Jē kō'ī vi'akatī mērē nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā, tāṁ maiṁ nahīṁ karāṅgā, bhāvēṁ bhavikha vica uha karanā cāhudā hai. Maiṁ sakūla dī paṛhā'ī ḵẖatama kara rihā sī, atē bēśaka maiṁ prīkhi'āvāṁ dī ti'ārī kara rihā sī. Bacapana tōṁ hī, maiṁ pulisa vica kama karanā cāhudā sī, jāṁ isa dī bajā'ē jāṁ tāṁ ika tafatīśakāra jāṁ vakīla baṇanā cāhudā sī. Atē maiṁ itihāsa atē samājika adhi'aina dī'āṁ prīkhi'āvāṁ la'ī bahuta ti'āra kītā. Maiṁ kahi sakadā hāṁ ki grēḍa 5 tōṁ śurū hō rihā hai. Bhāva, maiṁ ṭīcā vēkhi'ā, atē maiṁ isa vala calā gi'ā. Maiṁ prīkhi'āvāṁ nū saphalatāpūravaka pāsa kītā. Maiṁ sōci'ā ki sabha kujha, hailō ni'āṁ. Para nahīṁ, ithē kō'ī bajaṭa sathāna nahīṁ, sirapha bhugatāna kītē sathāna hana. Natījē vajōṁ, maiṁ ika pēsaṭarī śaipha baṇana la'ī kālaja jāndā hāṁ, jithē maiṁ 3 sālāṁ la'ī paṛhi'ā.


Para maiṁ āpaṇē supanē nū nahīṁ chaḍi'ā. Samēṁ dē nāla, maiṁ patara vihāra kōrasa la'ī yūnīvarasiṭī vica dākhala hō'i'ā. Maiṁ raisaṭōraiṇṭāṁ vica kuka vajōṁ kama kītā, atē yūnīvarasiṭī nāla adhi'aina jōṛanā bahuta muśakala hai. Para maiṁ bināṁ kisē muśakala dē imatihāna pāsa kītā, ki'uṅki maiṁ āpaṇā ṭīcā vēkhi'ā atē mainū patā sī ki maiṁ kī cāhudā hāṁ. Atē mērē pitā jī mainū hara samēṁ, lagabhaga hara dina bulā'uṇā śurū karadē sana. Bēśaka, iha mērē la'ī asādhāraṇa sī, ki'uṅki ispovedi.Com mērē bacapana vica nahīṁ sī, jadōṁ mainū isadī zarūrata sī, para huṇa iha pragaṭa hō'i'ā hai. Uha phōna tē, jō ki nijī mulākātāṁ vica, hamēśāṁ kahidā hai: "Maiṁ tuhāḍē bārē nahīṁ bhulāṁ, maiṁ hamēśāṁ yāda rakhi'ā atē gujārā bhatā ditā." Sirapha kisē kārana karakē usanē inhāṁ 16% bārē nahīṁ bōli'ā. Usanē kihā ki asīṁ samēṁ dē nāla āpaṇē bharā nāla galabāta karāṅgē. Nahīṁ, asīṁ sacāra nahīṁ karāṅgē, ki'uṅki asīṁ ika dūjē la'ī ajanabī sī atē hōvāṅgē. Maiṁ usanū ika bharā dē rūpa vica nahīṁ vēkhadā. Maiṁ atē mērē pitā jī nē bahuta hī ghaṭa galabāta kītī, atē huṇa asīṁ bilakula ruka ga'ē hāṁ. Maiṁ usa dē phōna karana tōṁ bā'ada vāpasa nahīṁ ā'i'ā jadōṁ usanē mainū bulā'i'ā atē dasi'ā ki usanē āpaṇē putara nū ika jāṇakāra rāhīṁ sarakārī ējasī'āṁ vica biṭhā'i'ā hai, atē uha jaladī hī jūnī'ara laiphaṭīnaiṇṭa dā darajā prāpata karēgā. Iha kahiṇa la'ī ki maiṁ parēśāna sī kujha nahīṁ bōlaṇā. Mērē dimāga vica ika savāla sī: “Maiṁ jithē cāhudā sī uthē ki'uṁ jā rihā hāṁ, ki'uṁ?”. Ākhirakāra, mainū dasi'ā gi'ā ki uha usa jag'hā jāṇā cāhudā hai jithē uha usārī nāla juṛi'ā hō'i'ā hai. Isa ādamī nē nā sirapha mērā bacapana cōrī kītā, balaki usanē mērā supanā vī cōrī kara li'ā. Hāṁ, mainū isa bacapana tōṁ nārāzagī hai jisa tōṁ maiṁ agē nahīṁ vadha sakadā. Maiṁ āpaṇī mamī atē dādī nū parēśāna nahīṁ karanā cāhudā jadōṁ uha mainū puchadē hana ki maiṁ āpaṇē ḍaiḍī nāla galabāta ki'uṁ nahīṁ karanā cāhudā. Maiṁ javāba didā hāṁ ki maiṁ nahīṁ cāhudā. Hāṁ, mērē dimāga vica vicāra ṭuṭa rahē hana. Ika hisā kahidā hai ki iha bacakānā nārāzagī hai, tuhānū bālaga hōṇā pa'ēgā atē pichalē nū chaḍa dēṇā pa'ēgā. Ika hōra hisā kahidā hai: “Uha tuhāḍē la'ī kisa tar'hāṁ dā pitā hai? Tusīṁ usa nū āpaṇā pitā kivēṁ samajha sakadē hō? Kī uha tuhāḍē nāla sī jadōṁ tusīṁ burā jāṁ cagā mahisūsa kītā? Kī uha mahīnē vica ghaṭō ghaṭa ika vāra tuhāḍē kōla ā'i'ā sī jāṁ usanē tuhānū bulā'i'ā sī? Uha sārā samāṁ kithē sī? Kī usanē āpaṇī'āṁ harakatāṁ la'ī mu'āphī vī maga la'ī sī? " Atē iha sabha mainū śāntī nāla rahiṇa dī āgi'ā nahīṁ didā. Āpaṇā ikabālī'ā bi'āna likhaṇa tōṁ bā'ada, maiṁ apamāna chaḍaṇā cāhudā hāṁ atē isa sabha tōṁ mukata hōṇā cāhudā hāṁ. Mērē la'ī kisē tar'hāṁ isa nū saukhā baṇā'uṇā.

Mainū nafarata hai ki mērē māpē mērē bu'ā'ēphraiṇḍa bārē ajihī'āṁ galāṁ karadē hana.

 

#Māpē
Tina mahīnē pahilāṁ asīṁ āpaṇē patī nāla vakha hō ga'ē. Iha ika bahuta hī kōjhā hisā sī. Dō hafati'āṁ tōṁ uha nā khā sakī atē nā pī sakī. Maiṁ kadē nahīṁ sōci'ā sī ki vitī samasi'āvāṁ kārana uha bhaja jāvēgā. Jadōṁ maiṁ ghara nahīṁ sī tāṁ maiṁ bhaja gi'ā. Iha bahuta burā sī. Maiṁ jī'uṇā vī nahīṁ cāhudā sī. Maiṁ hamēśāṁ viśavāsa kītā hai ki vi'āha jīvana la'ī hai. Maiṁ hāla hī vica ika muḍē nū mili'ā sī. Uha pahilē samūha tōṁ ayōga hai. Ajē nahīṁ turadā. Atē uha mērī jāna vica ḍuba gi'ā. Iha saca hai ki uha mērē tōṁ chōṭā hai, para iha bilakula mainū parēśāna nahīṁ karadā. Mainū pi'āra hō gi'ā atē maiṁ hamēśā usa dā khi'āla rakhaṇā cāhudā hāṁ. Iha dukha dī gala nahīṁ hai. Maiṁ ika vi'akatī vajōṁ pi'āra karadā hāṁ. Uha bahuta cusata hai, sāḍē kōla bahuta sārī'āṁ galāṁ karanī'āṁ hana. Mainū bilakula usadī apagatā dī paravāha nahīṁ, bilakula nahīṁ. Maiṁ usa nū sabha tōṁ khuśahāla baṇā'uṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ usa vica ika mazabūta ​​śakhasī'ata, ika bahādara ādamī nū vēkhi'ā jisanē inī chōṭī umara vica bahuta sahiṇa kītā. Usa kōlōṁ bahuta kujha sikhaṇa nū miladā hai. Mērē māpē sāḍē sacāra dē virudha hana. Dādī nē kihā ki uha mūrakha atē bhōlī sī. Basa isa tarāṁ. Iha ki maiṁ āpaṇē āpa nū narasa vajōṁ kama karana la'ī kasūra kara rihā hāṁ, ki kisē śarābī dē nāla jī'uṇā isa tōṁ vī vadhī'ā hai. Iha bhi'ānaka hai. Jivēṁ ki uha manukha nahīṁ hai. Iha sabha mērē la'ī kōjhā hai. Mainū nahīṁ patā ki isa nāla māpi'āṁ dē rava'ī'ē nāla kī karāṁ.

Mērē pi'ārē ādamī dī sābakā patanī jādū karadī hai

 

#Jādū
Ika vi'āhutā ādamī mērē la'ī cali'ā gi'ā. Uha āpaṇī patanī atē bacē nū chaḍa gi'ā. Usanē mērē nāla dubārā śurū'āta karana dā phaisalā kītā. Atē usē pala mērē tē, jivēṁ ki ika kauranōkōpī'ā tōṁ, badakisamatī ghaṭaṇa lagī. Maiṁ āpaṇē āpa nū khuśakisamata nahīṁ kahāṅgā, para isatōṁ pahilāṁ mērē nāla bahuta sārī'āṁ bhaiṛī'āṁ galāṁ vāparī'āṁ. Pahilāṁ-pahila, maiṁ bimāra hō gi'ā atē ka'ī mahīnē hasapatāla vica bitā'ē. Phira, mērē nāla ghara vica ilāja kītā gi'ā. Atē hālāṅki iha thōṛhē samēṁ la'ī bihatara hō gi'ā, para maiṁ phira vī dukhī hudā rihā, zakhama tōṁ bā'ada dukhadā'ī rihā. Usa tōṁ bā'ada, māpi'āṁ, jinhāṁ nē apāraṭamaiṇṭa dī vikarī vica yōgadāna pā'uṇa dā vā'adā kītā sī, nē mērē bharā nū sārē paisē dēṇa dā phaisalā kītā, atē maiṁ śābadika hī saṛaka'tē rihā. Bā'ada vica, pahilāṁ hī kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica, mērā ādamī atē maiṁ luṭa la'ē ga'ē. Unhāṁ nē nā sirapha sāḍā, balaki mālaka dā mahigā pharanīcara vī li'ā'i'ā. Jisadē la'ī huṇa asīṁ unhāṁ dā riṇī hāṁ. Phira uha āpaṇī naukarī tōṁ hatha dhō baiṭhā. Salēṭī tanakhāha vālī navīṁ naukarī'tē, uha ika paisi'āṁ' tē baiṭhā hō'i'ā sī, jithē usa nū adā'igī dā vā'adā kītā gi'ā sī, para mahīnē dē bā'ada uha kujha vī bināṁ chaḍa gi'ā. Ka'ī vāra asīṁ ka'ī hafati'āṁ la'ī ika ālū tōṁ pakavāna khādhē. Pahilē sāla maiṁ inhāṁ madabhāgī'āṁ nū kisē vī cīza nāla nahīṁ jōṛi'ā. Maiṁ jīṇa dī kōśiśa kītī atē dila nahīṁ gu'ā'i'ā. Para dūsarā sāla isa tōṁ vī māṛā sī. Jadōṁ asīṁ kama tē sana tāṁ sāḍī pā'īpa phaṭa ga'ī. Asīṁ gu'āṁ neighborsī'āṁ nū hēṭhōṁ haṛa ditā, atē unhāṁ nē sāḍē'tē mukadamā kītā. Sārā sāla asīṁ adālata vica ga'ē atē nukasāna dī mātarā nū ghaṭa tōṁ ghaṭa karana dī kōśiśa kītī, para hāra ga'ē, sārē 400 hazāra nū māradē hō'ē. Mērē hatha ḍiga pa'ē atē mērī'āṁ nāṛāṁ bahuta kamazōra sana. Sihata vī vigaṛa ga'ī, para ilāja la'ī paisē nahīṁ sana. Atē sāla dē akhīra vica, mērē kōla ajē vī garabhapāta hō'i'ā. Garabha avasathā yōjanā-rahita sī atē maiṁ gōlī'āṁ lai rahī sī. Para jō hō'i'ā uha hō'i'ā. Huṇa ḍākaṭara manadē hana ki maiṁ bacē paidā nahīṁ kara sakāṅgā. Mainū imatihānāṁ vicōṁ laghaṇa dī zarūrata hai, ilāja dā ika mahigā kōrasa, jō maiṁ baradāśata nahīṁ kara sakadā. Maiṁ śā'ida inhāṁ samasi'āvāṁ nū āpaṇē ādamī dī sābakā patanī nāla kadē nahīṁ jōṛa sakadā. Maiṁ usa nāla kadē galabāta nahīṁ kītī, atē mērē patī dē anusāra, uha labē samēṁ tōṁ vadhī'ā cala rahī hai. Uha vi'āhī hai, khuśa hai atē sabha kujha camaka rihā hai. Para ika hafatā pahilāṁ mainū aisa aima aisa prāpata hōṇē śurū hō'ē - "tuhāḍī sēvā sahī hai. Iha badatara hō jāvēgā. Tusīṁ kadī vī bacē nū janama nahīṁ dēvāṅgē atē tusīṁ āpa ika bhikhārī apaga baṇē rahōgē. ” Atē bākī samāna samagarī dē sana. Maiṁ ika dōsata rāhīṁ nabara paca kītā atē patā lagā ki usa dī sābakā patanī iha aisa'aima'aisa bhēja rahī sī. Usa kōla ghaṭō ghaṭa sima kāraḍa rajisaṭaraḍa sī. Maiṁ usa nū vāpasa likhadā hāṁ ki mainū patā hai ki iha kauṇa hai. Rukaṇā hai, para mainū kō'ī javāba nahīṁ miladā. Mērē ādamī nē mainū dasi'ā ki usa dī javānī vica, usa dī patanī hara tar'hāṁ dē jādū dī'āṁ rasamāṁ vica rujhī hō'ī sī. Usanē tājī'āṁ baṇā'ī'āṁ, kujha jādū paṛhī'āṁ. Uha unhāṁ lōkāṁ nāla chōṭī'āṁ chōṭī'āṁ bhaiṛī'āṁ galāṁ kara sakadī sī jinhāṁ nū uha nukasāna dē zarī'ē pasada nahīṁ sī karadā. Maiṁ isa vica viśavāsa nahīṁ karadā. Ākharakāra, maiṁ ika ādhunika, samajhadāra vi'akatī hāṁ. Hālāṅki, iha sabha mērē la'ī kōjhā nahīṁ hai. Ḵẖāsakara jadōṁ maiṁ kalapanā karadā hāṁ ki iha merata ghriṇātamaka galāṁ kahidi'āṁ mērē'tē jajaba hai. Kisē tar'hāṁ uha jāṇadī sī ki maiṁ musībata vica sī. Maiṁ āpaṇē ādamī nū pi'āra karadā hāṁ, atē maiṁ usa nāla vakha hōṇa dī yōjanā nahīṁ rakhadā. Para maiṁ pahilāṁ hī thaki'ā hō'i'ā sī ki musībatāṁ ā'undī'āṁ jāndī'āṁ rahī'āṁ hana. Jaladī karō iha pahilāṁ hī khatama hō jāvēgā. Ākhirakāra, kālī dhārī kadē vī sadīvī nahīṁ hudī.

Ḍarā'īviga ṭaisaṭa ṭaiṇṭarama nū nahīṁ sabhāla sakadā

 

#Ḍarāīviga
Hāla hī vica maiṁ ḍarā'īviga paṛhana gi'ā sī. Mērē parivāra kōla kadē kāra nahīṁ sī. Basa ika vāra dōsata nē isanū calā'uṇa la'ī dē ditā. Maiṁ iha kītā atē mainū iha pasada ā'i'ā. Para maiṁ labē samēṁ la'ī himata nahīṁ kītī, mukha taura'tē paisi'āṁ karakē, para jadōṁ maiṁ kāfī kamā'ī karana lagī, tāṁ maiṁ adhi'aina karana gi'ā. Sikhalā'ī vica utarā'a caṛā'a hō'ē hana. Mainū iha pasada ā'i'ā atē kujha pala sana jō maiṁ chaḍaṇā cāhudā sī. Maiṁ dūjī vāra adarūnī prīkhi'ā pāsa kītī. Thi.Rī nāla kadē vī kō'ī samasi'ā nahīṁ sī. Maiṁ sirapha śahira tōṁ ḍaradā sī. Para maiṁ tījī vāra vī sā'īṭa nū ṭraiphika pulisa dē havālē nahīṁ kara saki'ā. Adarōṁ, sā'īṭa nāla kō'ī samasi'ā nahīṁ sī. Pahilī vāra, iha ika samāna pārakiga sathāna vica inhi gi'ā. Bēśaka, maiṁ parēśāna sī, para mainū ahisāsa hō'i'ā ki usa nāla samasi'āvāṁ sana. Atē tījī vāra maiṁ pahilī abhi'āsa'tē ḍiga ga'ī. Atē maiṁ ēnā nārāza hāṁ ki pāṭha vica sā'īṭa'tē sabha kujha bilakula sapūrana hai, para imatihāna vica bilakula. Atē huṇa maiṁ ḍarā'īviga atē imatihānāṁ bārē sōca vī nahīṁ sakadā. Mainū turata hajhū vahiṇa lagadē hana atē pāgalapana śurū hō jāndā hai. Atē mainū bilakula isa gala dī paravāha nahīṁ ki mērē kōla adhikāra hana jāṁ nahīṁ. Mainū nahīṁ patā ki isa guḍāgaradī nāla kivēṁ najiṭhaṇā hai. Mērā ādamī kahidā hai: “Citā nā karō, tusīṁ ārāma karōgē, phira tusīṁ isa nū pāsa karōgē”. Atē maiṁ hajhū'āṁ bagaira isa bārē sōca vī nahīṁ sakadā. Uha iha vī kahidā hai ki hara vi'akatī la'ī adhikāra lāzamī hana. Maiṁ usa nāla sahimata nahīṁ hāṁ. Mērē la'ī śā'ida iha saukhā hōvēgā jē usanē kihā: "Inhāṁ adhikārāṁ dī citā nā karō, unhāṁ nū kisa dī zarūrata hai?" Nāla hī, mērī māṁ lagātāra duharā'undī hai ki isa adhi'aina'tē bahuta sārā paisā kharaca kītā gi'ā sī. Para iha pūrī tarāṁ nāla mērē paisē hana. Mainū unhāṁ la'ī aphasōsa nahīṁ maiṁ basa ḍarā'īviga atē imatihānāṁ dē zikara tē rōṇā bada karanā cāhudā hāṁ. Mainū nahīṁ patā ki iha juṛi'ā hō'i'ā hai jāṁ nahīṁ, para udāharaṇa vajōṁ, jadōṁ maiṁ kujha mukābali'āṁ vica hisā li'ā, tāṁ pratīyōgatāvāṁ vica mērā natījā sikhalā'ī nālōṁ hamēśā māṛā hudā sī. Hālāṅki uha hamēśāṁ kahidē hana ki iha dūsarē pāsē hōṇā cāhīdā hai.

Maiṁ āpaṇē dōsata nū manaṇa tōṁ ḍaradā hāṁ ki maiṁ usa dē bu'ā'ēpharaiṇḍa nāla jhagaṛā kītā

 

Maiṁ āpaṇī mūrakhatā dē kārana ika dōsata nāla laṛā'ī kītī. Vaisē vī, ika vi'akatī dē rūpa vica, maiṁ usanū asala vica pasada nahīṁ karadā sī. Usanē hamēśāṁ kisē nū āpaṇē tōṁ bāhara baṇā'i'ā. Niratara sū'ī nāla sajā'ē hō'ē, sārē pahilāṁ hī mahika atē khiṛa ā'undē hana. Para mērē dōsata, uha jō vī pahinadī hai, hara cīza usa la'ī aśalīla hai, hara cīza usa dē anukūla nahīṁ hudī. Akasara usanū kōjhā śabadāṁ nāla nārāza karadā hai. Usa dī tulanā usa dī"kulīna mamī" nāla karadī hai. Hālāṅki usadī māṁ ajē vī uha ḍaiṇa hai. Uha taga vihaṛē vica ciṭī jīpa calā'undī hai, maiṁ hara samēṁ usa nū vēkhadā hāṁ. Ika bahuta hī kōjhā.Rata. Uha āpaṇē bārē bahuta kujha sōcadā hai. Para iha unhāṁ dā riśatā hai atē maiṁ unhāṁ vica śāmala hōṇā nahīṁ cāhudā sī. Para uha isadā virōdha nahīṁ kara sakī. Maiṁ usa dī khaṭā'ī tōṁ thaka gi'ā hāṁ, ki'uṅki maiṁ hara rōza āpaṇē dōsata nū vēkhadā hāṁ, atē iha bānha usa dā pichā kara rihā hai. Atē phēra, tāṁ jō isa camatakāra yuḍō nū dubārā nā vēkhaṇa la'ī, maiṁ usanū ika sunēhā likhi'ā. Isa vica, usanē mani'ā ki asīṁ ikalē nahīṁ, para muḍi'āṁ dī ika sagrahi vica saira karanā cāhudē hāṁ atē usa tōṁ bināṁ masatī karanā cāhudē hāṁ! Kudaratī taura'tē, sāḍē nāla kō'ī muḍē nahīṁ sana. Jadōṁ maiṁ iha sadēśa likhi'ā maiṁ kī nahīṁ sōci'ā. Ika ghaṭā tōṁ vī ghaṭa samēṁ bā'ada, usanē asala vica kāranāṁ dī vi'ākhi'ā kītē bagaira, turata āpaṇī prēmikā nāla tālamēla kara li'ā. Para usē samēṁ usanē usanū bahuta nārāza kītā. Asīṁ 20 sāla dē hāṁ. Isa kēsa vica, maiṁ samajhadā hāṁ ki hara cīza dā hala vakharē aga nāla hō sakadā sī, nā ki baci'āṁ dī likhata du'ārā. Para maiṁ isa nū sahi nahīṁ saki'ā. Maiṁ pahilāṁ hī sārē pāsē kaba rihā hāṁ jē maiṁ samajha jāndā hāṁ ki huṇa maiṁ phira usadā inā kōjhā atē caki'ā ciharā dēkhāṅgā. Ika dōsata parēśāna sī, bēśaka para maiṁ usa nū sabha kujha manaṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Usa nū jāṇakārī sahī phārama vica kivēṁ pēśa kītī jāvē tāṁ ki uha nārāza nā hō'ē? Hāṁ, maiṁ āpaṇē hitāṁ la'ī nijī taura tē kama kītā. Para māpha karanā, uha akasara mērē dōsata nū vī nārāza karadā hai. Maiṁ ka'ī vāra rōndī vī sī, jadōṁ maiṁ usa nū usadā apamāna karadē vēkhi'ā sī, para maiṁ dakhala adāzī nahīṁ kara sakadā sī.

Maiṁ nahīṁ cāhudā ki mērī sasa sāḍē nāla rahiṇa

 

Maiṁ nahīṁ cāhudā
Ika mahīnā pahilāṁ, mērī sasa dā usadē sahurē nāla jhagaṛā hō'i'ā sī. Patī dē pitā nū jāṇanā, imānadārī nāla, iha kō'ī hairānī vālī gala nahīṁ hai. Hālāṅki usadī'āṁ sārī'āṁ cālāṁ dē bāvajūda, uha usadē nāla paintī paja sālāṁ taka rahī sī. Sabha kujha usa la'ī anukūla sī. Atē phēra uha acānaka nīlī tōṁ bāhara ā ga'ī, usadē nāla jhagaṛā kītī atē sāḍē kōla ā ga'ī, lagabhaga capalāṁ vica. Iha sārā samāṁ sāḍē nāla rahidā hai. Atē iha huṇa mazākī'ā nahīṁ hai. Ika apāraṭamaiṇṭa jisa vica maiṁ atē mērē patī vi'āha tōṁ bā'ada paja sālāṁ la'ī rahi rahē hāṁ ika chōṭā jihā - ika yūrapī'ana saṭūḍī'ō. Zarūrī taura'tē ika kamarā. Liviga rūma dē nāla mila kē ika vaḍī rasō'ī, jithē sasa huṇa rahidī hai. Bēśaka, iha bahuta asuvidhājanaka hai. Sasa savēra tōṁ śāma taka ṭīvī dēkhadī hai. Savērē sata vajē tōṁ uha bhāṇḍi'āṁ nū bhaṛakadā hai, caladā hai, atē āpaṇē paira pharaśa utē badaladā hai. Galabāta nāla parēśāna. Patī la'ī iha saukhā hai - iha usadī māṁ hai. Atē maiṁ jag'hā tōṁ bāhara mahisūsa karadā hāṁ. Samasi'ā iha hai ki maiṁ atē mērē patī ika bacē dī umīda kara rahē hāṁ. Huṇa maiṁ kama karadā hāṁ, para kujha hafati'āṁ vica maiṁ jaṇēpā chuṭī tē jāvāṅgā. Atē isadā aratha iha hai ki mainū āpaṇī sasa dī naka nāla naka taka ka'ī dināṁ la'ī baiṭhaṇā pa'ēgā. Ghabarā kē, usa nū yōjanāvāṁ bārē puchi'ā: "Tusīṁ ghara vāpasa kadōṁ jā rahē hō?" Atē usanē mainū kihā ki uha hālē ghara nahīṁ jā rahī hai, tāṁ ki uha āpaṇē śarābī patī nū nā vēkhē. Sasa nē talāka la'ī arazī ditī sī, atē sāḍē nāla rahiṇa jā rahī hai. Uha kahidī hai ki huṇa sānū usadī zarūrata hai. Uha bacē dī madada karēgī. Ākhirakāra, patī dē māpi'āṁ nē ika vāra usadē la'ī iha apāraṭamaiṇṭa kharīda li'ā. Usa samēṁ uha 21 sālāṁ dā sī. Usa samēṁ tōṁ, uha āpaṇē māpi'āṁ tōṁ alaga rahi rihā hai. Usanē āpaṇī marazī anusāra apāraṭamaiṇṭa nū sajā'ē atē navīnīkarana kītā. Maiṁ paja sāla pahilāṁ ithē calī ga'ī sī. Isa samēṁ daurāna, asīṁ vadhī'ā gharēlū upakaraṇa kharīdē, bātharūma vica muramata kītī. Para hāla hī vica mainū patā lagi'ā hai ki apāraṭamaiṇṭa sasa-sasa la'ī rajisaṭaraḍa hai. Maiṁ thōṛhā hairāna hō'i'ā, para khāsa taura'tē parēśāna nahīṁ hō'i'ā. Atē huṇa, jadōṁ mērī sasa talāka laiṇa jā rahī hai, maiṁ samajha gi'ā ki uha ithē dī mālakaṇa hai, maiṁ nahīṁ. Hō sakadā hai ki patī cupa hai. Uha kahidā hai ki usadī māṁ nē usadē pitā dī śarāba pītī, usa nāla dhōkhā kītā atē usadī sārī javānī nū ghōṭāli'āṁ. Phira usanē āpaṇē patī nū nahīṁ chaḍi'ā. Isadē ulaṭa, usanē sata dada phaṛē hō'ē hana. Sābaṇa, pakā'uṇa, kōjanī paidā karō atē dōsatāṁ nāla ika ādaraśa parivāra dī prabhāva. Usadē la'ī iha mahatavapūraṇa sī"lōka kī kahidē hana!" Sasa nē sārē ghuṭāli'āṁ nū lukā'i'ā, janataka taura'tē musakarā'i'ā. Atē painhaṭha sālāṁ dī umara vica uha kisē jhagaṛē kārana talāka laiṇa jā rahī sī. Sahurā kidharē bāharōṁ ā'i'ā, usanū bulā'i'ā. Para iha pahilī vāra nahīṁ hai! Usanē usa samēṁ usanū sūpa ḍōl'hi'ā. Usanē kadha dē virudha ika palēṭa suṭa ditī atē śābadika rūpa vica ghara chaḍa ga'ī, jisa vica uha khaṛī sī. Uha sāḍē kōla ā'ī. Usanē kihā ki usadā sabara khatama hō gi'ā sī. Talāka, zarūra, jā'idāda dī ika vaḍa śāmala karēgā. Para sasa kahidī hai ki usanū usa tōṁ kisē cīza dī jarūrata nahīṁ hai. Unhāṁ kōla dō apāraṭamaiṇṭa atē garamī'āṁ dā ghara hai! Iha ika, jisa vica mērā patī atē maiṁ rahidē hāṁ, atē ika hōra dō-kamarā, ika mahigā, ika purāṇē, vasadē khētara vica. Sahurā huṇa uthē ikalā hai. Dācā vī bahuta mahigā nahīṁ hai, sirapha ika nāma. Mōrāṁ vālē suvidhāvāṁ atē bisatarē tōṁ bināṁ ika painala hā panelsa. Ika bālaṭī vica pāṇī, saṛaka tē sahūlatāṁ, tuhānū hirana tē jāṇa dī zarūrata hai. Paja sāla pahilāṁ sasa-sasa nē isa nū vēcaṇa dī kōśiśa kītī, para ika hāsōhīṇē sikē la'ī vī kō'ī kharīdadāra nahīṁ sī. Phira uha āpaṇē āpa nū dācā nāla pakaṛa ga'ī atē kisē tar'hāṁ śāmala hō ga'ī. Uha khuśī nāla uthē jāndā hai. Usanē phulāṁ, karaṭasa atē sēba lā'ē. Bahutā sabhāvanā hai, uha isanū sān̄jhā karanagē: Sasa-sasa dā dācā atē sāḍē apāraṭamaiṇṭa, atē sasa-sahurā ika vaḍā apāraṭamaiṇṭa. Maiṁ hairāna hāṁ asīṁ huṇa kithē jā rahē hāṁ? Galī nū, jāṁ kī? Aṭhavēṁ mahīnē dā garabhavatī? Maiṁ āpaṇī sasa nū kihā: “Tusīṁ sirapha āpaṇē bārē sōcō! Tuhāḍā apāraṭamaiṇṭa, maiṁ samajha gi'ā. Mērē atē mērē bacē la'ī kō'ī jag'hā nahīṁ hai. ” Maiṁ āpaṇē patī nū alaṭīmēṭama ditā hai. Usanē āpaṇī māṁ nū ghara ā'uṇa la'ī kihā. Jāṁ maiṁ āpaṇē māpi'āṁ kōla jāvāṅgā. Ika bhavikha dē bacē dē nāla, zarūra.

Mērī śādīśudā ādamī pratī bhāvanātamaka naśā

 

#Bhāvātamaka
Mērī kahāṇī bahuta hī purāṇī hai atē jinī purāṇī hai. Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nū dasa sakadā hāṁ, para unhāṁ dī'āṁ āpaṇī'āṁ muśakalāṁ hana. Tuhānū basa gala karana dī zarūrata hai. Maiṁ pahilāṁ hī kāfī sālāṁ dī hāṁ. Vi'āha vī hō'ē, para isa dā kō'ī lābha nahīṁ hō'i'ā, kō'ī bacē nahīṁ. Tina sāla pahilāṁ, ika manōrajana samāgama vica, usanē ika ādamī nū mili'ā. Pahilāṁ tāṁ isa nū āpaṇā jāṇakāra kahiṇā muśakala sī. Basa śahira dē ika khētara vica jā'ō. Isa la'ī iha hafatē vica ika vāra phaili'ā. Calō ikaṭhē ghara calī'ē. Usa nū thōṛā hōra agē. Phira usanē ācaraṇa dī āgi'ā magī. Cagā. Vākāṁ nē khicaṇā śurū kara ditā, para galabāta karanā dilacasapa sī. Hālāṅki uha mērē tōṁ 14 sāla vaḍā hai. Atē sabha tōṁ burā - uha vi'āhi'ā hō'i'ā hai atē isanū chupā'i'ā nahīṁ gi'ā. Tina mahīnē bā'ada uha nēṛē hō ga'ē. Atē mainū pi'āra hō gi'ā. Maiṁ nahīṁ sōci'ā ki iha mērī umara vica hōvēgā. Iha riśatā ika hōra sāla la'ī khici'ā gi'ā. Asīṁ milē, turē, gala kītī. Sacamuca luki'ā hō'i'ā nahīṁ. Natījē vajōṁ, usadī bālaga dhī nū sabha kujha patā laga gi'ā. Usa tōṁ bā'ada, uha turata alaga hō ga'ē. Dō mahīnē maiṁ naraka varagā rihā. Phira uha śānta hō'ī. Para uha navēṁ riśatē la'ī ti'āra nahīṁ sī. Atē cāra mahīni'āṁ bā'ada usanē āpaṇē āpa nū bulā li'ā. Asīṁ milē. Atē sārē dubārā. Atē phira ika hōra sāla la'ī. Para śā'ida iha bidū nahīṁ hai. Maiṁ usa'tē bhāvuka hō kē bahuta nirabhara hō gi'ā. Jē tusīṁ ika dina ika dūjē nū nahīṁ vēkhadē, phira maiṁ tuhānū bahuta yāda karāṅgī. Maiṁ usanū sabha kujha māpha kara ditā. Asīṁ sadhāraṇa averagesatana lōka hāṁ, kō'ī padārathaka savai-rucī nahīṁ hai. Para iha tatha ki uha bu agedā hai ika rōla adā karadā hai. Iha hudā hai ki maiṁ bimāra hāṁ atē iha mērē la'ī asahi hai. Maiṁ madada nahīṁ kara sakadā, maiṁ usadī sihata atē zidagī tōṁ ḍaradā hāṁ. Atē maiṁ āpaṇī'āṁ nāṛāṁ nāla najiṭha nahīṁ sakadā. Kisē tar'hāṁ sabha kujha sukā hō'i'ā. Atē maiṁ pahilāṁ hī suṇi'ā hai ki uha āpaṇī'āṁ jinasī samasi'āvāṁ nū hala karadā hai, āpaṇī patanī atē hōra sabha kujha dī rakhi'ā karadā hai. Para, bēśaka, maiṁ cāhudā hāṁ ki ajihā nā hōvē. Jāṁ śā'ida iha hai. Nahīṁ tāṁ, maiṁ hara rōza āpaṇē kama dī śiphaṭa tē śahira dē dūsarē pāsi'ōṁ yātarā nahīṁ karadā atē cālī miṭāṁ dī kauphī pīndā/ gala karadā. Vīkaiṇḍa tē mērē nāla calō. Usa kōla kāfī racanātamaka pēśē hai, atē kārajakrama bahuta ghaṭa hai. Maiṁ usa nū kadē vī parivāra tōṁ dūra lijāṇa la'ī nahīṁ ruki'ā. Ika vāra vi'āha karavā li'ā atē turata isa'tē vicāra-vaṭāndarā hō'i'ā. Sabha kujha dasadā hai. Samasi'āvāṁ atē yōjanāvāṁ nū sān̄jhā karō. Atē jadōṁ uha ālē du'ālē nahīṁ hudā, maiṁ cagī tar'hāṁ samajhadā hāṁ ki mainū āpaṇē vivahāra nū badalaṇā cāhīdā hai, āpaṇē āpa nū dūra karana dē yōga hōṇā cāhīdā hai atē manōrajana dē samēṁ tē kābaza hōṇā cāhīdā hai. Śā'ida maiṁ iha sabha nā likhi'ā hudā, para usanū ika vā'irasa hai. Sathitī gulāmī tōṁ bahuta dūra hai. Atē mainū ḍara hai ki maiṁ usanū dubārā nahīṁ vēkhāṅgā. Jadōṁ asīṁ ākharī vāra alaga hō ga'ē, mainū patā sī ki maiṁ zidā atē cagī hāṁ atē usa dē nāla sabha kujha ṭhīka sī.

Muḍē dē bāvajūda mērā bhāra ghaṭa gi'ā

 

Bhāra ghaṭa gi'ā
Vāpasa sakūla vica, maiṁ ika muḍā pasada kītā. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki iha bahuta jaladī hai, para tusīṁ āpaṇē dila nū hukama nahīṁ dē sakadē. Iha laṛakā mazākī'ā, pi'ārī atē bahuta chēṛakhānī vālī'āṁ kuṛī'āṁ sī. Mērē samēta. Usanē mērē vala nahīṁ vēkhi'ā, mērē nāla bahuta ghaṭa bōli'ā. Bahuta nārāza para maiṁ mūrakha sī, maiṁ usa nū pi'āra kītā. Phira usanē sakūla chaḍa ditā, para ika sāla bā'ada vāpasa ā'i'ā. Isatōṁ pahilāṁ, usanē mainū dasi'ā ki maiṁ badasūrata, mūrakha atē carabī sī. Maiṁ inā mōṭā nahīṁ sī, maiṁ chōṭā, patalā atē bahuta cupa sī. Atē iha usadī kisama nahīṁ sana. Mērī kō'ī sahēlī jāṁ dōsata nahīṁ sana. Sahipāṭhī mērē kōla ā'ē jadōṁ unhāṁ nū kisē cīza dī zarūrata sī. Ajihī chōṭī jihī laṛakī la'ī muśakala sī atē maiṁ isa la'ī sirapha āpaṇē āpa nū zimēvāra ṭhahirā'i'ā. Maiṁ galabāta nahīṁ kara saki'ā ki'uṅki mainū ḍara sī ki uha dubārā mainū chēṛa dēṇagē. Maiṁ bahuta zi'ādā khāṇā śurū kara ditā. Phira 7-9 grēḍāṁ dī mainū kō'ī pachāṇa nahīṁ hō'ī. Maiṁ bahuta sārā bhāra pā'i'ā. Usanē dubārā ciṛanā śurū kītā atē isa nē mainū prabhāvita kītā atē mainū ēnā dukha pahucā'i'ā ki maiṁ udāsa hō gi'ā. Ghara vica, mamī atē riśatēdārāṁ nē usa nū taga kītā, atē sakūla vica uha ispovedi.Com. Maiṁ ka'ī vāra rāta nū rō'i'ā. Atē phira uha pharija tē ga'ī. Mainū huṇa bahuta afasōsa hai ki ika nikamē muḍē nē mainū inā mōṭā baṇā ditā. Ika dina ika kapi scienceṭara sā'isa kalāsa vica, uha mērē nāla baiṭha gi'ā. Maiṁ ēnā utaśāhita sī ki mērī utējanā nū kō'ī sīmā nahīṁ sī patā. Maiṁ khuśa sī ki uha uthē sī atē mērē nāla gala kara rihā sī. Thōṛhī dēra bā'ada, usanē mērē nāla dubārā nāma dasaṇā śurū kītā. Tusīṁ kalapanā vī nahīṁ kara sakadē ki usa samēṁ mērē nāla kī vāpari'ā. Maiṁ lagabhaga uthē rō'i'ā. Para usanē āpaṇē āpa nū kābū vica kara li'ā. Phira uha haulī haulī vadhadī ga'ī atē isadī ādata pai ga'ī, para āpaṇā bhāra nahīṁ gu'ā'i'ā. Āsa pāsa kō'ī nahīṁ sī. Ithē kō'ī vī nahīṁ sī jō mērī sahā'itā kara sakē. Ākhirakāra, phira mainū kisē dē hatha dī zarūrata sī. Jadōṁ jamātī āpasa vica laṛadē sana, phira uha mērē kōla sirapha unhāṁ dē dōsata baṇana la'ī ā'ē sana. Isa nāla maiṁ bahuta dukhī hō'i'ā. Atē unhāṁ nē pravāha nahīṁ kītā ki maiṁ kivēṁ mahisūsa kītā. Isa udāsī kārana maiṁ āpaṇē āpa nāla bahuta sārī'āṁ cīzāṁ kītī'āṁ. Maiṁ āpaṇā bhavikha naśaṭa kara rihā sī. Māpi'āṁ nū ithē dōśī nahīṁ ṭhahirā'uṇā cāhīdā ki'uṅki uha iha sabha nahīṁ jāṇadē sana. Iha unhāṁ nū dukhī karēgā. Isa la'ī maiṁ unhāṁ nū kujha nahīṁ dasi'ā. Huṇa maiṁ 18 sālāṁ dā hāṁ atē maiṁ āpaṇī zidagī dā anada laindā hāṁ. Maiṁ āpaṇā khi'āla rakhi'ā, bhāra ghaṭa gi'ā. Kō'ī sahēlī jāṁ dōsata nahīṁ. Maiṁ nahīṁ cāhudā atē maiṁ isa laṛakē nū sābata karāṅgā ki usanē phira kī gu'ā'i'ā.

Mērī patanī dā labē samēṁ tōṁ dhōkhā

 

#Dēśadhrōha
Maiṁ 64 sālāṁ dī hāṁ, atē mērī patanī 62 sālāṁ dī hai. Iha acānaka atē hādasē nāla vāpari'ā. Asīṁ ghara baiṭha kē śaimpēna pīṇa dā phaisalā kītā. Śīśē tōṁ bā'ada galāsa atē phira mērē pi'ārē dī jībha khōl'ha ditī. Pichalē sata sālāṁ tōṁ, usanē mainū tāṛanā kītī ki maiṁ usa nāla dhōkhā kara rihā hāṁ. Para iha saca nahīṁ hai. Maiṁ usanū sābata nahīṁ kara saki'ā ki iha saca nahīṁ sī. Atē phira maiṁ isa nū vēkhaṇa dā phaisalā kītā. Kihā: "Ākhirakāra, tusīṁ vī mērē nāla dhōkhā kītā." Atē usanē hairānī nāla puchi'ā: "Tusīṁ kivēṁ jāṇadē hō?" Atē maiṁ mazāka nāla javāba ditā: "Hāṁ, maiṁ labē samēṁ tōṁ jāṇadā hāṁ." Atē phira usanē iha mērē la'ī rakhi'ā. Usanē dasi'ā ki kivēṁ uha atē usadē dōsata ika bāra vica ga'ē, ādamī'āṁ nū milē atē bākī sārī rāta unhāṁ nāla batīta kītī. Maiṁ sanasanī dē la'ī sabha kujha bāhara ka. Ditā. Agalī savēra, bēśaka, mērī patanī nū kujha yāda nahīṁ hai, para mērē kōla ajē vī sabha kujha hai. Maiṁ virōdha nahīṁ kara saki'ā atē usa nū sabha kujha yāda karā ditā. Pahilāṁ usanē kihā: "Achā, iha ika vāra sī, atē iha 20 sāla pahilāṁ sī." Atē phira usanē āpaṇē āpa nū phaṛa li'ā atē kihā ki usanē jhūṭha bōli'ā sī. Maiṁ bhula nahīṁ sakadā! Mērā dila ṭuṭa rihā hai. Ākharakāra, asīṁ lagabhaga 40 sālāṁ tōṁ jī'undē hāṁ. Kivēṁ baṇanā hai? Maiṁ likha rihā hāṁ, para āpaṇē āpa vica bahuta burā.

Garalaphraiṇḍa atē usa dā kāmana-lā'a patī

 

Kāmana-lā'a patī
Mērā dōsata śādīśudā nahīṁ sī, para ika sān̄jhē-patī patī nāla rahidā sī. Uha hara rōza kama'tē jāndī sī, atē uha kirā'ē' tē apāraṭamaiṇṭa vica ghara rahidā sī. Iha kama kītā, iha kama nahīṁ kītā. Mūḍa du'ārā. Usanē khuda dōvāṁ dā prabadha kītā. Iha naujavāna isa tatha du'ārā vakharā sī ki uha pīṇā pasada karadā sī. Maiṁ kisē tōṁ paisē udhāra la'ē, phira kitē vī maiṁ tēzī nāla kamā'i'ā jadōṁ usa nū sacamuca isadī zarūrata sī. Atē ika dina, kidharē vī pīṇa atē sigaraṭāṁ la'ī paisē prāpata karana dē yōga hōṇa karakē, usanē mērē dōsata dī sōnē dī cēna, jō ki ghara dē ika ḍabē vica sī, lai la'ī atē isa nū pi'āsē tē lai ga'ī. Mainū cēna la'ī paisē milē atē usē dina pītā. Ika dōsata nē, nukasāna nū vēkhadi'āṁ, usa dē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla ika vāra atē sabha la'ī vakha hōṇa dā phaisalā kītā. Usanē āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kītī'āṁ atē kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa tōṁ bāhara calī ga'ī. Ika sāla bā'ada, sābakā rūmamēṭa dī bhaiṇa nē usanū bulā'i'ā atē kihā ki uha āpaṇī marazī nāla calāṇā kara gi'ā. Kārana iha sī ki usanū mērī sahēlī nē bāhara kaic ditā sī, atē uha usanū bahuta pi'āra karadā sī. Para maiṁ sōcadā hāṁ ki iha sirapha ika ajihā kama hai jō śarāba dē prabhāva hēṭha kītā gi'ā hai. Atē huṇa, kujha samēṁ bā'ada, mērā dōsata ika sābakā rūmamēṭa dā supanā vēkhadā hai atē ika supanē vica usa nū ika sōnē dī cēna utē iha śabada likhadā hai: “Mainū māpha karanā. Maiṁ tuhāḍē tōṁ cēna cōrī kara la'ī hai maiṁ tuhānū ika hōra dē didā hāṁ. ” Ika supanē vica pēśa kītī ga'ī cēna asādhāraṇa taura'tē sudara sī atē sārē sunahirī mōtī raga nāla camakadāra sana. Atē mērē dōsata nē usanū māpha kara ditā. Isa tōṁ ilāvā, vi'akatī dī pahilāṁ hī mauta hō cukī hai, atē usa'tē aparādha laiṇa dā kō'ī matalaba nahīṁ hai.

Mērē kōla sabha kujha hai, para maiṁ sunahirī pijarē vāṅga jī'undā hāṁ

 

#Saila
Mērā vi'āha hō'i'ā atē 6 sālāṁ bā'ada maiṁ samajha gi'ā ki maiṁ ika"sunahirī pijarē" vica samāpata hō gi'ā. Asīṁ vidēśa vica rahidē hāṁ. Mērē māpē, sārē riśatēdāra, dōsata atē sahipāṭhī 1000 kilōmīṭara dūra hana. Sālāṁ tōṁ sacāra ghaṭō ghaṭa kara ditā gi'ā hai. Raba dā dhanavāda karō, ithē iṭaranaiṭa hai, atē mērī māṁ hara rōza saparaka vica rahidī hai. Sarahadāṁ bada hana. Maiṁ huṇa dō sālāṁ tōṁ āpaṇē bacē nāla āpaṇē parivāra nāla paika nahīṁ kara sakāṅgā. Isa dēśa vica sahēlī'āṁ dī bajā'ē jāṇū hana. Isa la'ī maiṁ āpaṇē bacē nāla sārā dina ghara baiṭhadā hāṁ. Maiṁ ghara vica rujhi'ā hō'i'ā hāṁ, asīṁ vikāsa vala jāndē hāṁ. Garamī'āṁ vica asīṁ ārāma karana la'ī uḍa ga'ē. Sabha kujha āma lōkāṁ varagā jāpadā hai. Para mērā patī samēṁ-samēṁ tē parivāra tōṁ sani'āsa lai laindā hai, āpaṇē āpa vica vāpasa ā jāndā hai. Philahāla iha bilakula sahī hai, isa la'ī maiṁ likhaṇa dā phaisalā kītā. Uha kāla dā javāba nahīṁ didā. Hālāṅki maiṁ śā'ida hī kāla karadā hāṁ, para maiṁ praśanāṁ dā rukhā hāṁ. Uha tina ghaṭē bā'ada ghara ā jāndā hai, ki'uṅki usanū kama tōṁ rihā kara ditā jāndā hai. Hālāṅki ghara jāṇa vica lagabhaga 30 miṭa lagadē hana. Uha rāta dā khāṇā nahīṁ khāndā. Mērī dhī nāla kujha śabada atē sauṇa tē calē ga'ē. Mērī pahilakadamī'tē isa mi'āda dē daurāna nēṛatā. Ka'ī vāra uha sāḍē tōṁ bināṁ ikalē riśatēdārāṁ nū milaṇa la'ī kujha dināṁ la'ī paika kara sakadā hai atē chaḍa sakadā hai. Vivahāra, bēśaka, gujhaladāra hai. Usadī kō'ī mālakaṇa 100% nahīṁ hai, para usadē nāla kujha galata hai. Ajihē palāṁ'tē, maiṁ basa usa dē parivāraka cakara vica vāpasa ā'uṇa dī uḍīka karadā hāṁ. Mērē kōla sacāra dī ghāṭa hai. Ithē kō'ī vī nahīṁ hai bulā'uṇa la'ī. Para tuhānū usa nāla khāmōśa rahiṇā pa'ēgā, ki'uṅki patī gala nahīṁ karanā cāhudā. Maiṁ ika dhī dī tar'hāṁ rahidā hāṁ. Maiṁ ika ḍarā'īviga sakūla gi'ā. Ḍrā'iviga sabaka daurāna, mērē isaṭrakaṭara nē mērē nāla gala kītī. Khūbasūrata, athalaiṭika, cusata vi'āhi'ā nahīṁ, mērē tōṁ vaḍā hai. Iha ajihī'āṁ bhāvanāvāṁ sana! Sāḍī nā tāṁ nēṛatā sī atē nā hī cumaṇa. Maiṁ sabha kujha pahilī vāra pāsa kītā. Uha parēśāna vī sī ki asīṁ tuhānū dubārā nahīṁ milāṅgē. Atē maiṁ vī. Ika pi'āra vica pai sakadā hai. Para maiṁ samajha gi'ā ki maiṁ usanū āpaṇē patī dē paisē nāla vēkhaṇa jā rihā hāṁ. Aikavā ērōbikasa, saunā, ṭrēniga, masāja, bi beautyṭī sailūna, ghara sudara atē arāmadā'ika, pi'ārī dhī hai. Mērē kōla iha sabha hai, para kujha gā'iba hai. Hō sakadā hai ki pi'ārā, sabhāla karana vālā ādamī nēṛē hōvē? Maiṁ āpaṇī zidagī nū"gōlaḍana kēja" kahidā hāṁ nahīṁ tāṁ.

Maiṁ ḍara gi'ā jadōṁ maiṁ āpaṇē bacē nū pi'āra karanā bada kara ditā

 

Ḍari'ā hō'i'ā
Maiṁ ika javāna māṁ dā ikabālī'ā bi'āna paṛhi'ā ki uha āpaṇē bacē nū pi'āra nahīṁ karadī, atē maiṁ āpaṇī kahāṇī nū āpaṇē tazarabē vāṅga sān̄jhā nahīṁ karanā cāhudā. Jadōṁ mērā bēṭā 2.5 Sālāṁ dā sī, mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ huṇa usa nū pi'āra nahīṁ kara sakadā. Nahīṁ, maiṁ pāgala nahīṁ hāṁ, ika kukala māṁ nahīṁ, atē maiṁ 16 sālāṁ dī nahīṁ hāṁ. Mērē kōla ika labē samēṁ tōṁ uḍīki'ā hō'i'ā, lōṛīndā bacā hai, jisa la'ī maiṁ hamēśā jīvana vica sabha tōṁ mahatavapūraṇa sahā'itā baṇanā cāhudā hāṁ. Atē maiṁ sī. Para kujha sālāṁ tōṁ nirasavāratha māṁ baṇana tōṁ bā'ada, mainū bahuta sārī'āṁ womenratāṁ dā sāhamaṇā karanā pi'ā - mērā energyrajā sarōta khatama hō gi'ā hai. Bacē dē janama tōṁ bā'ada pahilē sāla mērī yāda vica kujha ika sainēṭōrī'ama dī tar'hāṁ rihā. Sarīraka taura'tē, iha mērē la'ī asādhāraṇa atē muśakala sī, para naitika taura' tē iha arāma sī. Mainū uha mili'ā jō maiṁ bahuta sālāṁ tōṁ burī tar'hāṁ cāhudā sī atē isadā śakatī atē mukha nāla anada li'ā. Mērī'āṁ yōjanāvāṁ mērē putara dē nāla usadē jīvana dē pahilē 3 sālāṁ la'ī rahiṇa, sahā'itā, māraga daraśana, dilāsā atē pi'āra dī niratara sēvā karana la'ī sana. Ika sāla tōṁ maiṁ cagī tar'hāṁ.̔Āli'ā hai. Maiṁ sauṇa vālē bacē nū āpaṇī bānha vica phaṛa kē bain̄ca utē bēvakūpha rahiṇā sikhi'ā. Maiṁ āsānī nāla isa nū ika gōlē vica pahini'ā, saphalatāpūravaka khāṇā pakā'i'ā atē pharaśāṁ nū ika hatha nāla dhōtā. Ākhirakāra, dūjē vica maiṁ akasara āpaṇē putara nū rakhi'ā. Mērē kōla mērē kōla dādī jāṁ nānī nahīṁ sana. Patī sārā dina kama tē sī. Asīṁ bahutē samēṁ vica sirapha dō jaṇē sī. Mērē kujha jāṇū, jadōṁ unhāṁ dē bacē ika sāla dē sana, kama tē ga'ē sana. Unhāṁ nē kihā ki uha huṇa bacē nāla ghara nahīṁ rahi sakadē. Phira maiṁ sōci'ā: "Tuhānū janama nahīṁ dēṇā cāhīdā sī jē tusīṁ bacē nū sabha nahīṁ dē sakadē jadōṁ uha sabha tōṁ kamazōra hudā hai." Para jadōṁ uha 2.5̔Ā'ī sālāṁ dā sī, maiṁ acānaka inhāṁ womenratāṁ nū cagī tar'hāṁ samajhaṇā śurū kara ditā. Iha patā cali'ā ki maiṁ āpaṇē patī nāla āpaṇī'āṁ gharēlū samasi'āvāṁ bārē atē labē samēṁ tōṁ khuśī'āṁ bārē viśēśa taura'tē gala karadi'āṁ thaki'ā hō'i'ā sī. Usa dē jīvana vica ghaṭanāvāṁ vāparī'āṁ. Usa kōla ika dilacasapa navīṁ naukarī sī. Sahikaramī, daphatara, kairī'ara vica vādhā sī. Mērī zidagī kari'ānē dī dukāna, tahi kītē saira atē saphā'ī dē du'ālē ghumadī hai. Dina vica ghaṭō ghaṭa kujha ghaṭē āpaṇē bēṭē tōṁ kisē hōra dunī'āṁ vica bhajaṇa dī zarūrata mahisūsa kītī. Bālaga atē dilacasapa kama dī dunī'ā. Mainū isa ichā la'ī dōśī dī bhāvanā du'ārā satā'i'ā gi'ā sī. Para phira iha mērē la'ī vī nahīṁ hō'i'ā ki iha sadhāraṇa sī. Atē ika dina mērē vica kujha ṭuṭa gi'ā. Phira maiṁ usanū kiḍaragāraṭana bhējaṇā cāhudā sī, para isa vicōṁ kujha vī nahīṁ ā'i'ā. Usa samēṁ, mērē kōla pahilāṁ hī ika kārajakārī prōjaikaṭa sī, jisa nū maiṁ kisē tar'hāṁ khici'ā. Maiṁ usanū chaḍaṇā nahīṁ cāhudā sī iha kama bāharī dunī'āṁ nāla mērā sabadha sī. Usanē mainū iha ahisāsa ditā ki maiṁ sirapha salā'īḍa dē nēṛē khaṛhana atē āpaṇē putara dā bīmā karavā'uṇa dē yōga nahīṁ hāṁ. Maiṁ ghaṭa sauṇā śurū kītā. Dina vica samāṁ pā'uṇa dā iha ikō ika rasatā sī. Savēra vēlē maiṁ bacē'tē inī jaladī uṭhaṇa la'ī nārāza sī, atē usē samēṁ mērē patī' tē pahilāṁ hī thakē hō'ē jāgaṇa la'ī. Maiṁ mahisūsa karanā bada kara ditā. Mainū nahīṁ patā sī ki nīnda dī ghāṭa dā ika vi'akatī utē nukasānadēha prabhāva paindā hai. Mainū iha tajarabā nahīṁ hō'i'ā hai. Maiṁ niratara māṛē mūḍa vica ciṛaciṛī womanrata vica badala ga'ī. Mērē riśatēdāra duśamaṇāṁ vāṅga jāpaṇa lagē jinhāṁ nē mainū tabāha karana dā prōgarāma śurū kītā. Maiṁ dināṁ la'ī nīnda nahīṁ ā'i'ā, atē mērā bēṭā, jivēṁ kisamata isa nū pasada karēgī, asahi hō ga'ī atē niratara rūpa vica lagātāra bhaṛāsa ka. Rahī sī. Usa dī'āṁ cīkāṁ nē turata mērē aniśacita satulana nū tōṛa ditā. Kujha sakiṭāṁ bā'ada, iha mainū laga rihā sī ki maiṁ pāgala hō gi'ā hāṁ. Maiṁ āpaṇē pairāṁ tē mōhara lagā'uṇā cāhudā sī atē usa nū rōkaṇa la'ī cīki'ā. Maiṁ ēnā bēvasa atē ikalē mahisūsa kītā ki maiṁ rōṇā śurū kara ditā. Usanē cīka kē chōṭē muḍē nū cupa karā'uṇa la'ī kihā. Śāma nū mērā patī kama tōṁ ghara ā'i'ā atē maiṁ dubārā rō'i'ā, maiṁ isa dā kārana nahīṁ dasa saki'ā. Atē phira maiṁ ḍara gi'ā. Ika vāra mainū ahisāsa hō'i'ā ki mainū huṇa āpaṇē muḍē la'ī kujha vī mahisūsa nahīṁ hudā. Uha cīki'ā, atē mainū usa la'ī tarasa nahīṁ ā'i'ā. Uha hasa pi'ā, para maiṁ usa nāla khuśa nahīṁ sī. Maiṁ usa nū dhakā māri'ā, japhī pā la'ī atē tasalī ditī, jivēṁ ki ḍi dutyṭī'tē. Maiṁ usa nāla dubārā hamadaradī karana, usa nāla pi'āra karana atē manōrajana karana la'ī dubārā vāpasa jāṇā cāhudā sī. Para maiṁ nahīṁ kara sakadā. Iha tuhāḍē bacē nū pi'āra nā karana la'ī bahuta ḍarā'uṇā hō'i'ā. Isa mi'āda dē daurāna, maiṁ sirapha ika cīza cāhudā sī: Ki kisē nē vī mainū chūhi'ā nahīṁ. Sabha tōṁ vaḍī ichā sōphē'tē baiṭhaṇā atē phōna' tē ika gūgā khēḍa khēḍaṇā sī. Ika hōra hakīkata vala bhaja jā'ō. Patī nē vēkhi'ā ki kujha galata sī, para patā nahīṁ lagā saki'ā ki iha kī sī. Uha vi'akatī jisanē kadē 24/7 bacē nāla kujha sāla nahīṁ batīta kītē, iha samajhaṇā asabhava hai ki iha pāgala hōṇā śurū kara sakadā hai. Mainū āpaṇē āpa vica samajha nahīṁ ā'i'ā ki kī hō rihā hai. Iha isa tarāṁ nahīṁ hōṇā cāhīdā. Ākhirakāra, mainū khuśa hōṇā cāhīdā hai.


Ika dina mērā putara galī vica ḍiga pi'ā atē cīki'ā. Mērā ikō ika vicāra sī: "Hē mērē rabā, huṇa phira adhē ghaṭē la'ī ika ghuṭālā hō'ēgā." Maiṁ āpaṇī raphatāra nū vī tēza nahīṁ kītā tāṁ maiṁ tēzī nāla tura sakāṁ atē vēkha sakāṁ ki kī uha ṭhīka hai. Khuśakisamatī nāla, mērā dimāga ajē vī kama kara rihā sī, atē mainū ahisāsa hō'i'ā ki iha pahilāṁ hī sīmā sī. Asala udāsī vica nā paiṇa la'ī iha kujha karana dā samāṁ sī. Ika nēṛalē vi'akatī nē mainū kihā ki huṇa mainū cupa vica madada dī uḍīka nahīṁ karanī cāhīdī, balaki ucī āvāza vica isadī maga karō. Tuhānū bacē la'ī nānī labhaṇa, saiḍēṭiva pīṇa, bahuta ārāma karana atē haulī haulī isa avasathā tōṁ bāhara jāṇa dī zarūrata hai. Maiṁ mani'ā. Kujha hafati'āṁ bā'ada, maiṁ sacamuca bihatara mahisūsa kītā. Maiṁ phira musakarā'uṇā śurū kītā, mērī'āṁ ichāvāṁ atē yōjanāvāṁ sana, atē bacē nē camatakārī anyga nāla kisē vī kārana rōṇā bada kara ditā. Isa sabha nē mainū bahuta ḍarā'i'ā. Ika sāla bā'ada vī, maiṁ jaladī jaladī hōṇa dē lachaṇāṁ nū nōṭa karana la'ī dhi'āna nāla suṇadā hāṁ. Huṇa maiṁ samajhadā hāṁ ki iha sabha mērē nāla ki'uṁ hō'i'ā, atē maiṁ unhāṁ natīji'āṁ dī kalapanā vī nahīṁ karanā cāhudā jō bāhara dī sahā'itā tōṁ bināṁ ā sakadē hana. Huṇa mainū āpaṇē la'ī dō mukha sakētaka mila ga'ē hana jō iha darasā'undē hana ki kujha galata hai: 1. Bacē nū bahuta tēza atē akasara jalaṇa. 2. Ka'ī dināṁ la'ī kisē ḵẖāsa kārana karakē susata atē udāsīna mūḍa. Inhāṁ sakētāṁ dā patā lagā'uṇa tōṁ bā'ada, pichalē hafatē tōṁ nīnda dī mātarā nū yāda karanā mahatavapūraṇa hai: Iha āma taura tē patā caladā hai ki iha nāzuka rūpa tōṁ ghaṭa sī. Ithē ika kadama hai kujha nīnda laiṇā. Nahīṁ, iha ālasa nahīṁ hai atē sakōca nahīṁ. Iha uha kahāvata hai jō ika jahāza dē karaiśa hōṇa tē ākasījana māsaka hai. Agalā kadama iha samajhaṇā hai ki tusīṁ atē āpaṇē parivāra la'ī kadōṁ nahīṁ atē āpaṇē la'ī nahīṁ. Jē ajihē pala nū yāda karanā muśakala hai, tāṁ iha samāṁ ā gi'ā hai ki dina dē daurāna bacē dē"sahī" vikāsa atē manōrajana nū mu'atala kītā jāvē atē āpaṇē āpa nū kujha nā karana dā maukā ditā jāvē. Atē tusīṁ āpaṇē bacē nū sirapha ika ghaṭā lēṭa kē cupa rahiṇa la'ī ika gēma nāla ika phōna dē sakadē hō. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki mukha gala āpaṇē āpa tē magāṁ nū ghaṭā'uṇā atē nā sirapha magaṇā sikhaṇā hai, balaki sahā'itā savīkāra karanā vī hai. Āpaṇī madada karana dī yōgatā su'āratha nahīṁ hai, jivēṁ ki sāḍē vicōṁ bahuti'āṁ nū bacapana vica sikhā'i'ā jāndā sī. Parivāra vica savachatā, satikāra atē pi'āra kā'ima rakhaṇa dā iha ika tarīkā hai. Tuhānū iha sabha āpaṇē āpa tē laiṇa dī zarūrata nahīṁ hai. Patī patanī vāṅga ikō māṁ-bāpa hudā hai. Hāṁ, uha kama karadā hai, para uha sirafa ika dina jāṁ dō ghaṭē āpaṇē bacē nū samarapita karana la'ī majabūra hai. Jāṁ ghaṭō ghaṭa gharēlū kamāṁ vica sahā'itā karō. Nahīṁ tāṁ, ika simplyrata sirafa isa tar'hāṁ dē bhāra nū sahi nahīṁ sakadī.

Kī ajihē vi'akatī nāla parivāra baṇā'uṇā mahatavapūraṇa hai?

 

#Parivāra
Huṇa ika pūrē haphatē la'ī maiṁ āpaṇē sivala patī dē śabada āpaṇē sira tōṁ bāhara nahīṁ ā sakadā. Unhāṁ nē sacamuca mainū hairāna kītā atē nārāza kītā. Mainū iha suṇa kē nafarata sī. Dhōkhēbāzī dē viśē utē sāḍī galabāta hō'ī sī. Asīṁ ajihī sathitī bārē vicāra-vaṭāndarā kītā jō sāḍē āpasī jāṇakārāṁ nāla vāpari'ā. Patī nē kihā ki iha āma gala hai ki jē patī-patanī vi'āhē hō'ē hana (cāhē kinā cira vī nā hōvē) atē acānaka patī-patanī vicōṁ kisē ika nāla pi'āra hō jāndā hai atē parivāra chaḍa jāndā hai. Iha kahiṇā ki ajihē śabadāṁ tōṁ bā'ada maiṁ sadamē vica sī kujha nahīṁ bōlaṇā. Maiṁ hamēśāṁ sōci'ā hai ki iha asavīkāranayōga sī. Dhōkhā dēṇa dā kō'ī bahānā nahīṁ hai. Jē tusīṁ kō'ī parivāra śurū kītā hai, tāṁ zimēvāra baṇō. Nahīṁ tāṁ phira ki'uṁ vi'āha karō jāṁ vi'āha karō? Maiṁ usa nū puchi'ā: "Para tusīṁ ḵẖuda vī uha kara sakadē hō, mērē nāla rahidē hō'ē, kisē nū labhō atē calē jā'ō?" Patī nē javāba ditā ki uha kisē dī bhāla nahīṁ kara rihā. Para jē iha vāparadā hai ki uha pi'āra vica pai jāndā hai, tāṁ uha umīda karadā hai ki maiṁ hisaṭarī nū nahīṁ suṭāṅgā atē sabha kujha nahīṁ samajhāṅgā. Atē iha uha hudā hai jadōṁ uha vi'āhē hudē hana. Bhāvanāvāṁ ika vāra phira alōpa hō jāndī'āṁ hana, atē acānaka kō'ī vi'akatī pragaṭa hudā hai. Tusīṁ āpaṇē āpa nū samajha nahīṁ pā'undē ki tusīṁ kisa tar'hāṁ pi'āra karōgē. Maiṁ galabāta nū turata dūjē viśē vala badala ditā, para mērā dila bahuta ghiṇā'uṇī sī. Maiṁ sirapha usa nāla sahimata hō'i'ā ki zidagī vica kujha vī hō sakadā hai. Para phira vī iha kisē azīza tōṁ kujha suṇanā asukhāvāṁ hai ki uha tuhānū āsānī nāla kisē hōra la'ī badala sakadā hai. Agalē sāla uha dasatakhata karana jā rahē sana. Atē uha ḵẖuda vi'āha la'ī bōladā sī. Atē huṇa maiṁ nahīṁ jāṇadī. Maiṁ sōcadā hāṁ, kī mainū ajihē vi'akatī dī zarūrata hai? Hō sakadā hai ki maiṁ āpaṇē āpa nū hōranāṁ naujavānāṁ vala dhi'āna nāla vēkhaṇā śurū kara sakadā hāṁ, tāṅki unhāṁ tōṁ vihaṛē nū savīkāranā pavē? Udōṁ kī jē pi'āra ṭuṭa jāvē? Mērē la'ī, bharōsēyōgatā atē viśavāsa ika vi'akatī vica hamēśāṁ pahilē sathāna'tē hudē hana. Atē ithē uha turata gā'iba hō ga'ī. Huṇa kivēṁ hōṇā hai? Kī ihō jihē vi'akatī nāla parivāra baṇā'uṇa vica mahatavapūrana hai?

Pi'ārī womanrata nē mērē nāla vi'āha karana tōṁ inakāra kara ditā

 

Maiṁ ika womanrata nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Usadā nāma alīnā hai. Asīṁ ika dūjē nū labē samēṁ tōṁ jāṇadē hāṁ. Sāḍē vaḍē bacē ika samūha vica kiḍaragāraṭana ga'ē, phira ika kalāsa vica ga'ē. Phira maiṁ vi'āhi'ā hō'i'ā sī, uha vi'āhī hai. Putara akasara ikaṭhē kītē jāndē sana. Asīṁ kiḍaragāraṭana vica graijū'ēśana tōṁ tura pa'ē, phira asīṁ hākama nāla mulākāta kītī jadōṁ bacē pahilī jamāta vica ga'ē. Asīṁ huṇa ika dūjē nū bahuta ghaṭa vēkhi'ā hai, sirapha māpi'āṁ-adhi'āpakāṁ dī'āṁ mīṭigāṁ vica. Bāharōṁ, usadā parivāra sapūrana lagadā sī, jō mērē parivāra bārē nahīṁ kihā jā sakadā. Maiṁ atē mērī patanī talāka dē rāha tē sī. Asīṁ bilakula vakharē lōka hāṁ. Hara haphatē bā'ada mērī patanī jāṁ tāṁ kitē jāṇā, kaiphē jāṇā jāṁ mahimānāṁ nū bulā'uṇā pasada karadī sī. Atē usanē rāta bhara ṭhahirana la'ī bulā'i'ā. Isadē ulaṭa, maiṁ gharēlū vi'akatī hāṁ, mainū ghara dā ārāma pasada hai, maiṁ khāṇā baṇā sakadā hāṁ atē pasada karadā hāṁ, atē mērī rā'ē vica, hara haphatē dē mahimāna bēlōṛē hudē hana. Isa dē adhāra'tē, maiṁ atē mērī patanī dē ghuṭālē hō'ē. Isa tōṁ parēśāna hō kē, asīṁ isa siṭē tē pahucē ki sānū talāka laiṇa dī zarūrata hai. Uha āpaṇē māpi'āṁ kōla gi'ā. Usanē āpaṇī purāṇī patanī atē baci'āṁ (9 atē 2 sāla dī umara) dē nāla vi'āha vica prāpata, apāraṭamaiṇṭa chaḍa ditā. Cauthī jamāta vica maiṁ āpaṇē bēṭē dē māpi'āṁ nū milaṇa ā'i'ā sī. Phira mainū patā lagi'ā ki alīnā dē patī dī hāla hī vica mauta hō ga'ī sī, atē uha ḵẖuda ika sathitī vica sī. Parivāra dī sahā'itā la'ī paisē ikaṭhē kītē. Ma'ī vica, baci'āṁ dā graijū'ēśana samārōha sī. Uha āpaṇē bēṭē nū khuda lai ā'i'ā, usadī sābakā patanī kama tē sī. Alīnā bacē nāla ṭaikasī lai kē pahucī, āpaṇē vaḍē bēṭē nū li'ā'i'ā. Maiṁ kalāsa dē adhi'āpaka nū kihā ki uha garaijū'ēśana tōṁ bacē nū cuṇana la'ī pahilāṁ tōṁ kāla karē. Maiṁ galabāta nū suṇi'ā atē usa dē bacē nū ghara lai jāṇa dī pēśakaśa kītī. Uha mana ga'ī. Muḍē nū ghara lai ā'i'ā. Mērē bēṭē ilī'ā nē pāṇī magi'ā, asīṁ adara calē ga'ē. Asīṁ cāha pītī atē galabāta kītī. Maiṁ usa dē ghara usa nāla unī ārāmadā'ika sī jivēṁ maiṁ hamēśāṁ cāhudā sī ki iha mērē parivāra vica hōvē. Maiṁ chaḍaṇā nahīṁ cāhudā sī jē usa nū ghara dē āsa pāsa marada sahā'itā dī lōṛa pavē tāṁ usanē āpaṇā phōna nabara chaḍa ditā. Isa mulākāta tōṁ bā'ada, maiṁ usa bārē lagātāra sōcadā rihā, phōna karana jāṁ milaṇa la'ī kisē bahānē dī bhāla vica. Sira samajha gi'ā ki uha mērē vala nahīṁ sī. Ithē dō bacē hana, jinhāṁ vicōṁ ika bahuta chōṭā hai. Atē usanē khuda mainū bulā'i'ā nahīṁ. Uha mīṭigāṁ vica nahīṁ ga'ī, bacē nū chaḍaṇa vālā kō'ī nahīṁ sī. Atē maiṁ usa nū milaṇa dī umīda vica calā gi'ā. Navēṁ sāla dī pāraṭī tē, usadā laṛakā bimāra hō gi'ā, atē maiṁ usanū ika tōhafā ditā. 8 Māraca nū maiṁ phulāṁ dā guladasatā atē ika kēka lai kē pahuci'ā. Jadōṁ uha ulajhaṇa vica phāṭaka dē daravāzē tē khaṛhī sī, maiṁ laghi'ā, kitalī nū cālū kītā, ika phuladāna mili'ā, phula pā'ē. Asīṁ ika dūjē nū akasara vēkhaṇā śurū kītā, saira karana la'ī calē ga'ē. Kēvala usanē mērē vica ika mitara vēkhi'ā, atē maiṁ usanū pi'āra kītā. Jaladī hī alīnā kama tē calī ga'ī. Maiṁ āpaṇī dhī nū bagīcē vica dē ditā, gaḍī calā'uṇā sikhi'ā. Kāra usadē patī kōla chaḍa ga'ī sī. Maiṁ hamēśāṁ uthē rahiṇa dī kōśiśa kītī. Jadōṁ uha kama'tē dēra nāla sī, usanē āpaṇī bēṭī nū kiḍaragāraṭana tōṁ li'ā. Adhi'āpakāṁ nē sōci'ā ki maiṁ bacē dā pitā hāṁ. Usanē mērī madada nahīṁ magī, maiṁ usa nū āpaṇē āpa dī pēśakaśa kītī atē maiṁ iha nahīṁ kahi sakadā ki maiṁ sirapha usadī madada kītī. Alīnā nē vī bahuta vāra mērī madada kītī. Mērē māpi'āṁ nē usanū sacamuca pasada kītā. Mamī nē kāhalē nāla kihā ki uha cāhudī hai ki alīnā usa dī nūha baṇē. Usadī mamī mērē nāla vī cagā varatā'ō karadī sī. Bāharōṁ, sabha kujha ija laga rihā sī jivēṁ asīṁ ika parivāra hāṁ, para asala vica asīṁ sirapha dōsatī du'ārā juṛē hō'ē hāṁ. Usadī dhī mērē nāla juṛa ga'ī. Jadōṁ uha 3 sālāṁ dī sī atē mahimāna vakha hō ga'ē, asīṁ pahilī vāra nēṛē hō ga'ē. Maiṁ bahuta khuśa sī, isadē ulaṭa, alīnā nē kihā ki usanū aphasōsa hai. Mainū umīda hai ki samēṁ dē nāla, mērā pi'āra atē dēkhabhāla isa dē prabhāva nū pūrā karēgī atē asīṁ ika parivāra baṇāṅgē. Ji'uṁ ji'uṁ samāṁ gi'ā. Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ nāla vī rahidā sī. Sāḍā riśatā ika mahimāna vi'āha vāṅga sī: Asīṁ milē, samāṁ bitā'i'ā atē ghara calē ga'ē. Usanē mainū usadī jag'hā nahīṁ bulā'i'ā, para mērē kōla unhāṁ nū li'ā'uṇa la'ī kitē vī nahīṁ sī. Mērē māpi'āṁ nū nahīṁ. Maiṁ sōci'ā ki asīṁ vi'āha karavāvāṅgē, ika vaḍā apāraṭamaiṇṭa jāṁ ghara kharīdāṅgē. Madaraza ḍē'a'tē maiṁ usa nū ika riga kharīdi'ā. Sāḍē kōla ika suhāvaṇā śāma sī. Sirapha huṇa usa nē mērē nāla vi'āha karā'uṇa dē mērē prasatāva tōṁ inakāra kara ditā. Usanē mu'āphī magī, kihā ki uha ti'āra nahīṁ sī, uha ikalē rahiṇa dī ādata sī atē sabha kujha usē bhāvanā nāla. Ika hafatē tōṁ maiṁ udāsa sī, atē usadā kō'ī nahīṁ atē mērē nāla vi'āha nahīṁ kītā.

Talāka tōṁ bā'ada, sāḍē māpi'āṁ nē sānū ikalē chaḍa ditā

 

#Suṭaditā
Bālaga hōṇā inā muśakala ki'uṁ hai? Jadōṁ maiṁ 7 sālāṁ dā sī tāṁ mērē māpē vakha hō ga'ē. Ḍaiḍī nāla rihā. Usa dā vi'āha 3 sāla bā'ada hō'i'ā. Maiṁ āpaṇī māṁ nāla galabāta nahīṁ kītī (mērē pitā nē ijāzata nahīṁ ditī). Uha āpaṇī dādī nāla ika piḍa vica rahidī sī. Pahilī jamāta tōṁ maiṁ pakā'uṇā śurū kītā, āṭē nū gunhā'ī, ghara dē ālē du'ālē sabha kujha kītā (atē isa la'ī maiṁ khēḍaṇā cāhudā sī). Bharā dī patanī nē kujha nahīṁ kītā. Ka'ī vāra usanē pakā'i'ā. Usanē āpaṇē baci'āṁ la'ī kaiṇḍī lukā'ī. Atē maiṁ cīki'ā, āpaṇī bhaiṇa, āpaṇī māṁ nū yāda karadi'āṁ, asīṁ kivēṁ rahidē sī, kivēṁ asīṁ niratara ika cīnī raisaṭōraiṇṭa vica jāndē hāṁ (sabha mainū yāda hai). Phira thōṛhī dēra bā'ada uha śahira vica ḍaiḍī calī ga'ī. Mērī matarē'ī māṁ nāla vī zidagī cagī nahīṁ sī. Hara samēṁ sāḍē kārana jhagaṛē, ghuṭālē hudē rahidē hana (chōṭī bhaiṇa sāḍē kōla ā'ī). Pitā jī pī rahē hana. Usanē mahīni'āṁ tōṁ bhārī pītā. Maiṁ kama karanā śurū kītā (nainī, ghara sāfa kītā). Maiṁ ika phōna kharīdaṇā cāhudā sī sāḍā sabara khatama hō gi'ā atē asīṁ kihā ki asīṁ āpaṇī māṁ kōla jāṇā cāhudē hāṁ (atē phira iha phaisalā mērē la'ī bahuta bhi'ānaka sī, maiṁ āpaṇē pitā tōṁ ḍaradā sī). Huṇa āma gala hai. Para asīṁ āpaṇī bhaiṇa nāla rahidē sī, ki'uṅki mērī māṁ dā ika patī vī sī. Uha nētarahīṇa hai, uha hara cīza dā 70% vēkhadā hai. Asīṁ usa nū hafatē jāṁ mahīnē vica ika vāra miladē sī. Bahuta ghaṭa hī. Uha vī cagī tar'hāṁ nahīṁ rahidī sī, uhanāṁ nē ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē tē li'ā. Asīṁ ikaṭhē rahiṇa, kama karana dī pēśakaśa kītī. Para usanē inakāra kara ditā. Usanē kihā ki uha anhā sī atē uha usanū nahīṁ chaḍa sakī. Atē unhāṁ dī ika dhī vī hai. Māṁ usa bēṭī bārē niratara gala karadī sī. Iha sapaśaṭa sī ki uha āpaṇē patī tōṁ vī inakāra nahīṁ kara sakadā. Jadōṁ asīṁ usa kōla ga'ē, jhagaṛi'āṁ kārana usa nē sānū bāhara kaked ditā, usē samēṁ sānū kuṭi'ā (uha bahuta mazabūta, tadarusata ādamī hai). Mamī, vēkhadi'āṁ, zarūra sāḍē la'ī khaṛhī hō'ī, para usadē nāla rahidī rahī. Jāṇa tōṁ pahilāṁ, ḍaiḍī nē gu'āṁ.̔Ī'āṁ dē sāhamaṇē kihā ki uha āpaṇī patanī nū pi'āra karadā hai atē usa nū cuṇadā hai. Atē sānū uthē jāṇā cāhīdā hai jithē asīṁ cāhudē hāṁ. Ajihē ġaira zimēvāra māpi'āṁ nāla asīṁ kī karanā hai? Huṇa maiṁ ika parivāra nāla rahidā hāṁ. Maiṁ 2-3 mahīni'āṁ tōṁ narasa vajōṁ kama karana la'ī ā'i'ā sī, para uha mainū jāṇa nahīṁ dēṇā cāhudē sana. Maiṁ 1.5 Sālāṁ tōṁ jī rihā hāṁ. Cagā parivāra. Unhāṁ nē mērī paṛhā'ī vica sahā'itā kītī, jō maiṁ 3 sālāṁ tōṁ khujha gi'ā atē huṇa maiṁ lā'isa'ama vica āpaṇē jūnī'ara vajōṁ paṛhadā hāṁ. Para āpaṇē āpa nū bāharōṁ vēkha kē iha tarasa baṇa jāndā hai. Maiṁ hara cīza nāla sahimata hāṁ, maiṁ sabha kujha karadā hāṁ, isa la'ī uha mainū jāṇa nahīṁ dēṇā cāhudē. Uha ḍarā'undē hana, para maiṁ cupa hāṁ. Maiṁ huṇa ithē nahīṁ rukaṇā cāhudā. Huṇa mērī māṁ asathā'ī taura'tē āpaṇī bhaiṇa nāla rahidī hai, unhāṁ nē ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē' tē li'ā. Mērē kōla jāṇā hai para adhi'aina pūrā samāṁ hai, maiṁ ithē adhi'aina kara sakadā hāṁ, ḵẖāsakara onlinenalā'īna. Jadōṁ adhi'aina śurū hudē hana, uha pahilāṁ hī iśārā kara rahē hudē hana ki ghara dē ālē du'ālē kama kītā jā'ēgā. Śā'ida mainū āpaṇī chōṭī bhaiṇa nāla rahiṇā cāhīdā hai? Mainū uthē nā'īṭa śiphaṭa karanī pavēgī. Atē dupahira nū paṛhana la'ī. Atē huṇa mērī pūrī pichalī zidagī nū yāda karadi'āṁ, iha mainū bahuta dukhī karadā hai. Mainū isa sabha dī ki'uṁ lōṛa hai? Maiṁ huṇa āpaṇā ikarāranāmā likha rihā hāṁ, pahilāṁ, mērē la'ī baṇanā saukhā hō jāndā hai. Dūjā, kī ajihī muśakala nāla laṛakī'āṁ hōra vī hō sakadī'āṁ hana?

Maiṁ khuśa hāṁ ki mainū cuṇanā nahīṁ pi'ā

 

Dī cōṇa karana la'ī
Maiṁ sacamuca āpaṇī māṁ nū pi'āra karadā hāṁ. Uha ika śānadāra vi'akatī hai. Uha dēkhabhāla karana vālī, javābadēha, di'ālū hai. Maiṁ akasara paṛhadā hāṁ ki ika dhī (putara) dē vi'āha tōṁ bā'ada, baci'āṁ nāla māpi'āṁ dē sabadha vigaṛa jāndē hana. Mērī mamī atē mērē patī dī zidagī bārē vakha vakha śakhasī'atāṁ atē vicāra hana. Isa sāla asīṁ ika navēṁ apāraṭamaiṇṭa vica muramata kara rahē sī atē 3 mahīni'āṁ la'ī mērī māṁ kōla calē ga'ē. Usa kōla tina kamarē vālā vaḍā apāraṭamaiṇṭa hai. Harēka la'ī jag'hā hōṇī cāhīdī sī. Para kujha hafati'āṁ bā'ada, maiṁ pahilāṁ hī chaḍaṇā cāhudā sī. Iha patā cali'ā ki mērē patī nū āpaṇī māṁ atē mērī māṁ dē nāla javā'ī dē nāla rahiṇa la'ī anukūla nahīṁ baṇā'i'ā gi'ā hai. Iha ghuṭālā ākharī tūṛī baṇa gi'ā, jisa tōṁ bā'ada maiṁ āpaṇī māṁ kōla gi'ā atē puchi'ā ki kī uha samajhadī hai ki usadī niratara nagā karana dā kī kārana hō sakadā hai. Kī uha samajhadī hai ki jē kal'ha uha hara cīza tōṁ thaka gi'ā atē uha āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika karadā hai atē chaḍa jāndā hai, tāṁ maiṁ baci'āṁ nāla vī chaḍa jāvāṅgā, ki'uṅki iha ādamī mērī pasada hai. Asīṁ 12 sālāṁ la'ī ikaṭhē rahē atē āpaṇā parivāra baṇā'i'ā. Bēśaka, mērē patī dā ika gujhaladāra pātara hai. Uha ajanabī'āṁ dē sāmhaṇē rukhā javāba dē sakadā hai, jāṁ kisē tar'hāṁ baci'āṁ nāla galata vivahāra karadā hai. Para isadā iha matalaba nahīṁ hai ki jē maiṁ ajanabī'āṁ dē sāmhaṇē cupa rihā, tāṁ maiṁ isa nū yāda nahīṁ karāṅgā jadōṁ maiṁ usa nāla ika-dūjē nāla hāṁ. Nā tāṁ baci'āṁ dī maujūdagī vica atē nā hī ajanabī'āṁ dē sāmhaṇē, maiṁ āpaṇē āpa nū āpaṇē patī taka āpaṇī āvāza bulada karana dī ijāzata nahīṁ didā. Para isadā matalaba iha nahīṁ ki maiṁ usa nū jhukadā nahīṁ hāṁ jadōṁ asīṁ usadē nāla hudē hāṁ. Maiṁ usadī sikhi'ā atē bhāśaṇa dē tarīki'āṁ dī ālōcanā nahīṁ karāṅgā. Nāla hī, maiṁ jāṇadā hāṁ ki galabāta nū isa tarīkē nāla kivēṁ rakhaṇā hai jisa nāla uha śaramidā mahisūsa karē, hamalāvara nahīṁ. Mērī māṁ nū iha samajha nahīṁ ā'ī. Uha jaladī ubaladī hai atē ikadama āpaṇā gusā bhaṛakadī hai, mērē atē āpaṇē hakāra nū ithē atē huṇa bacā'uṇa dī kōśiśa kara rahī hai. Maiṁ bahuta khuśa hāṁ ki mērī māṁ ākharakāra iha savīkāra karana dē yōga hō ga'ī ki mērē kōla sabha kujha niyataraṇa vica hai atē usadē patī nāla sabadha sudhārana la'ī.

Maiṁ ika sivala patī dī'āṁ kamī'āṁ vala āpaṇī'āṁ akhāṁ bada kara sakadā hāṁ, para saikasa dī ghāṭa vala nahīṁ

 

#Saikasadīghāṭa
Maiṁ ika laṛakē nāla sivala mairija vica 4 sālāṁ tōṁ rahi rihā hāṁ. Maiṁ 31 sāla dā hāṁ uha 33 sālāṁ dā hai. Asīṁ āpaṇē ika kamarē dē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hāṁ, jisa nū maiṁ āpaṇē āpa kharīdi'ā hai. Pahilāṁ sabha kujha hara kisē vāṅga sī. Sabha kujha ṭhīka hai. Maiṁ sōci'ā ki ākharakāra mainū śāntī milī hai. Para haulī haulī usanē āpaṇē āpa nū dhaunsa tē dikhā'uṇā śurū kara ditā. Udāharaṇa dē la'ī, maiṁ usanū kujha dēvāṅgā, atē uha kīmata dē ṭaiga nū vēkhadā hai - iha sasatā hai! Jāṁ asīṁ usa la'ī kujha cuṇadē hāṁ (udāharaṇa vajōṁ, dahīṁ), uha kahidā hai: "Ō hāṁ mainū dahīṁ cāhīdā hai." Maiṁ isanū ṭōkarī vica pā ditā, uha turata turadā hai, isa dahīṁ dē mula dē ṭaiga nū vēkhadā hai, atē hōra vī hana jinhāṁ kōla kō'ī saṭāka nahīṁ hai. Uha ā'undā hai atē kahidā hai, "iha māṛā dahīṁ hai." Iha nā sōcō ki maiṁ isa'tē jāṁ kujha hōra bacā rihā hāṁ. Maiṁ basa kharīdadī hāṁ, āpaṇē āpa vāṅga. Maiṁ kīmata dē ṭaiga nū nahīṁ vēkhadā. Maiṁ ku'āliṭī nū vēkhadā hāṁ, jinā ki bahuta mahigā nahīṁ hai śānadāra ku'āliṭī dā hō sakadā hai. Atē usadē iśārē, jivēṁ"mainū kiśatī cāhīdī hai." Maiṁ kahidā hāṁ: "Calō tuhānū kiśatī caṛhā'ō, asīṁ āpaṇē kharacē tē jīvāṅgē, iha ṭhīka hai." Maiṁ onsatana kīmata tē āpaṇē la'ī kāra tē pahī'ē vēkhadā hāṁ. Maiṁ usa nū dikhā'undā hāṁ, uha kahidē hana, maiṁ āpaṇē la'ī ajihā ispovedi.Com lavāṅgā, śā'ida asīṁ tuhāḍē la'ī isa tar'hāṁ karāṅgē? Uha: "Mainū dūji'āṁ dī lōṛa hai." Maiṁ dēkhi'ā, atē uthē kīmata hai! Tarīkē nāla, ata vica, uha ajē vī pahī'ē tōṁ bagaira hai, ki'uṅki usanē śā'ida sōci'ā sī ki maiṁ unhāṁ la'ī dubārā kharīdāṅgā. Usanē śukaraguzāra hōṇā bada kara ditā. Atē usanē mainū usadē la'ī kujha vī, jurābāṁ kharīdaṇa tōṁ pūrī tar'hāṁ nirāśa kītā. Maiṁ āpaṇē la'ī prabadha karadā hāṁ, maiṁ āpaṇē kharacē tē āpaṇē la'ī kapaṛē pā'undā hāṁ. Maiṁ amalī taura'tē khāṇē' tē vī kharaca karadā hāṁ. Hara mahīnē uha mērē kāraḍa'tē 15 hazāra rubala rakhadā hai. Iha bhōjana atē sahūlatāṁ la'ī hai. Isatōṁ pahilāṁ, asīṁ ika garāja kharīdi'ā. Asīṁ phaisalā kītā hai ki mila kē asīṁ isa nū atē paisē adhē vica kharīdāṅgē, para maiṁ isa dā zi'ādātara hisā gairēja la'ī ditā. Ihanāṁ 15 hazāra vicōṁ 5 hazāra sirapha gairēja tē calē ga'ē, atē bākī paisē la'ī usanē cīki'ā, jivēṁ ika pīṛata, ki maiṁ usa nū dasa dēvāṁ ki maiṁ usa dē paisē kithē rakha rihā hāṁ. Ika nē kihā, dō nē kihā. Maiṁ cīki'ā, aparādha li'ā. Maiṁ bahuta parēśāna sī. Garamī dē ika vadhī'ā dina taka maiṁ gusē vica ā gi'ā atē ika ghuṭālā śurū hō gi'ā. Maiṁ usanū kihā ki maiṁ kisa kisama dē paisē dī ḵẖabara dēvāṁ? Jadōṁ mērē kōla averagesatana 50-60 hazāra hana, usadē 15 hazāra dē bākī khātē nū dhi'āna vica nahīṁ rakha rihā. Usē samēṁ, 8-9 hazāra sigaraṭa'tē kharaca hudē hana. Atē asīṁ muhima dē daurāna nahīṁ khāndē, sirapha sigaraṭa pīndē hāṁ? Jadōṁ maiṁ usa nū iha sabha dasi'ā, usanē huṇa mainū ripōraṭa karana la'ī nahīṁ kihā. Sāḍē nāla rahiṇa dē 1.5 Sāla bā'ada sāḍī saikasa haulī haulī alōpa hōṇa lagī. Pahilāṁ, hara dō hafati'āṁ vica ika vāra, phira mahīnē vica ika vāra. Mērā sarīra kharāba hōṇa lagā. Pahilāṁ maiṁ sahāri'ā, ki'uṅki kisē tar'hāṁ mainū kisē ādamī nū saikasa bārē puchadi'āṁ śarama ā'undī hai. Pahilāṁ usanē sabha kujha ika'srata dī calāka nāla li'ā. Ligarī sudara hai, ādi. Mērī citara patalī hai. Maiṁ kujha vī samajhaṇa dī kōśiśa kītī. Kama karadā hai, thaka jāndā hai. Phira usanē usanū sidhē taura tē dasaṇā śurū kītā ki iha kēsa nahīṁ sī, ki asīṁ ika mahīnē vica ika vāra saikasa kītā sī. Painaśanara isa dī vadhērē sabhāvanā rakhadē hana. Usanē kāhalē nāla kihā ki mainū hafatē vica ghaṭō ghaṭa 2 vāra saikasa dī zarūrata hai. Mērē la'ī atē samucē sarīra la'ī. Akaṛē ditē phira isa adhāra'tē jhagaṛē śurū hō'ē. Usanē sudhāra karana dā vā'adā kītā, para iha 2 hafati'āṁ la'ī kāfī sī. Huṇa asīṁ mērī pahila tē saikasa nahīṁ karadē, ki'uṅki ispovedi.Com maiṁ āpaṇē āpa dā mazāka uḍā'uṇā nahīṁ cāhudā. Mērā sarīra huṇē hī vāpasa ā gi'ā atē isa tatha dī ādī hō ga'ī ki usadī kō'ī saikasa nahīṁ sī, atē mainū cagā mahisūsa hō'i'ā. Huṇa asīṁ gu'āṁ.̔Ī'āṁ vajōṁ rahidē hāṁ. Uha ghara dē āsa pāsa madada karadā hai. Maiṁ saphā'ī kara rihā hāṁ, iha pakā rihā hai. Hamēśāṁ nahīṁ, para uha pakā'undā hai, pakavānāṁ nū vadhērē dhōdā hai. Mērē pahilē vi'āha tōṁ mērā ika putara hai. Uha bacē nāla cagā salūka karadā hai atē putara usa nū pi'āra karadā hai. Para uha ikaṭhē rahiṇā śurū karana tōṁ pahilāṁ hī jāṇadā sī ki mērē kōla mērē putara nālōṁ pi'ārā kō'ī nahīṁ hai atē kadī nahīṁ hō sakadā. Ki uha pahilē sathāna'tē sī atē hamēśā rahēgā. Maiṁ, sapaśaṭa taura tē, ajihī zidagī tōṁ jagalī bhaji'ā. Maiṁ kitē vī nahīṁ jāndā, ithōṁ taka ki āpaṇē dōsatāṁ nū vī. Pahilāṁ, asīṁ usa dē nāla kudarata vica vī ga'ē sī, para isa sāla nahīṁ. Vadha tōṁ vadha vāra. Asīṁ machī phaṛana nahīṁ jāndē. Uha kama karadā hai. Usa kōla cagī tanakhāha hai, para zi'ādātara paisā usadē karazi'āṁ atē āpaṇē apāraṭamaiṇṭa la'ī bhugatāna karana'tē kharaca hudā hai. Dara'asala, asīṁ kahi sakadē hāṁ ki uha mainū lagabhaga sārē bākī paisē didā hai. Maiṁ isa vicāra vica hāṁ ki ika ādamī nū āpaṇī'āṁ nijī zarūratāṁ la'ī āpaṇā pakā hōṇā cāhīdā hai atē uha achūta hai. Para maiṁ usanū kihā ki maiṁ kisē vī sathitī vica śarāba nahīṁ kharīdaṇa jā rihā hāṁ. Isa la'ī uha āpaṇē kharacē tē pīndā hai. Sidhānta vica, asīṁ śānta atē śāntī nāla rahidē hāṁ. Asīṁ āpasī apamāna atē apamāna vala nahīṁ jāndē. Kujha mahīnē pahilāṁ, maiṁ ika vaḍā apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇā cāhudā sī, ki'uṅki mērā bēṭā vaḍā hō rihā hai, atē usadā āpaṇā kōnā nahīṁ hai (uha kadē vī ika kamarē vica nahīṁ hōvēgā) jāṁ ika ghara. Vikalapa vala vēkhi'ā. Maiṁ usa nū dikhā'undā hāṁ, maiṁ kahidā hāṁ: “Mērē kōla bahuta sārē paisē hana. Sirapha 200 hazāra gā'iba hana. Calō tuhāḍī kāra nū vēcō, iha ajē vī garāja vica hai, atē tusīṁ isa nū nahīṁ calā'undē (mērā ḍarā'īva karadē hō), para asīṁ bākī labha lavāṅgē. " Jisa dā uha mainū utara didā hai: “Para kī, maiṁ kāra tōṁ bināṁ hōvāṅgā? Calō tuhāḍā vēca di'ō. ” Maiṁ hairāna sī. Bhāva, mainū bahuta sārā paisā mili'ā, atē iha uthē hai, sirapha thōṛā jihā gā'iba hai, atē tusīṁ dēkhōgē, uha kāra vēcaṇā nahīṁ cāhudā.


Phira mainū kavara kītā gi'ā. Ithē sirapha ithē hī kō'ī saikasa nahīṁ, ithē bacē sān̄jhē nahīṁ hana, sāḍī zidagī nū sudhārana la'ī kō'ī sujhā'a atē adōlana nahīṁ hana. Sāḍē khētara vica asīṁ sirapha dō gu'āṁ neighborsī'āṁ vāṅga rahidē hāṁ. Asīṁ bhōjana atē phirakū apāraṭamaiṇṭāṁ nū chaḍa didē hāṁ atē basa! Pūrī zidagī! Maiṁ usa nū kahidā hāṁ: “Phira mainū dasō ki mainū ithē tuhāḍē sōphē'tē tuhānū ki'uṁ cāhīdā hai, jē tusīṁ kujha vī nahīṁ karanā cāhudē atē mērē la'ī sabha kujha phaisalā laiṇa, sabha kujha labhaṇa, sabha kujha kharīdaṇa dī uḍīka karō. Atē tusīṁ pharanīcara varagē hō. Tuhāḍē tōṁ ikō ika hōra jōṛa iha hai ki tusīṁ ghara dē ālē du'ālē dī madada karō atē chōṭī'āṁ cīzāṁ nāla sacāra karō. Sārē! Isa la'ī maiṁ ikalē vī rahi sakadā hāṁ, sirapha isa sathitī vica maiṁ tuhāḍē nālōṁ zi'ādā vāra saikasa karāṅgā atē iha inā aparādhaka nahīṁ hōvēgā jē maiṁ āpaṇī zidagī vica sudhāra li'ā'uṇa dī kōśiśa karāṅgā. Tuhānū kisē nū 15 hazāra rubala la'ī ripōraṭa karana dī zarūrata nahīṁ hai! " Usanē mainū padārathavādī kihā, kihā ki maiṁ usa nū luṭaṇā cāhudā hāṁ. Usanē kihā ki usa kōla isa kisama dā paisā nahīṁ sī. Mainū nahīṁ patā ki uha asala vica kisa dī uḍīka kara rihā hai. Basa mērī samajha vica, jē kō'ī ādamī cāhudā, tāṁ uha kō'ī lōna jāṁ giravīnāmā lavēgā, uha kāra vēca dēvēgā. Kisē tar'hāṁ usanē āpaṇē parivāra nū arāma dēṇa la'ī kōśiśa kītī. Uha giravīnāmē bārē sapaśaṭa hai. Sārī umara karazē vica rahiṇa dā ḍara hai. Uha hōra kivēṁ isa masalē nū sulajhā'uṇā cāhudā hai? Bacā'ō? Ki'uṅki uha bacata kara rihā hai, asīṁ 10 sālāṁ vica mērē ika kamarē dē apāraṭamaiṇṭa vica vī rahāṅgē. Kēvala putara hī bālaga hōvēgā atē ajē vī usadē kamarē dē bagaira. Uha cupa hai. Phira usanē mainū badanāmī karanī śurū kītī ki uha mērī kāra nū āpaṇē āpa ṭhīka karadā hai, atē maiṁ inā śukaraguzāra nahīṁ hāṁ, maiṁ usanū dhanavāda karana la'ī vī nahīṁ kahidā. Maiṁ usanū kihā: "Tusīṁ mērē nāla nahīṁ rahidē, balaki tusīṁ sirapha mērī kāra vica hī caladē hō." Maiṁ bahuta ghaṭa yātarā karadā hāṁ, śā'ida mahīnē vica ika vāra saṭōra tē. Atē uha hara rōza jagalāṁ, khētāṁ vicōṁ, kama karana la'ī calā'undā hai. Uha bilakula nahīṁ turadā! Isa dē anusāra, uha isanū tōṛadā hai. Maiṁ kihā: “Mainū iha pasada nahīṁ hai, kāra nū thalē rakhō, mainū cābī di'ō atē āpaṇī gaḍī calā'ō, para mērī kāra dē nēṛē nahīṁ ā'ōgē”. Jē jarūrī hō'ē tāṁ maiṁ isa nū āpaṇē āpa ṭhīka kara lavāṅgā. Maiṁ kāra tōṁ bināṁ nahīṁ rahi sakadā ki'uṅki mērā bēṭā ika bhi'ānaka hādasē tōṁ bā'ada apāhaja hō gi'ā sī atē huṇa uha ghara tōṁ bahuta dūra paṛha rihā hai. Atē iha 6 ghaṭē ika rasatā hai. Maiṁ vī usanū hasapatāla lai jāndā hāṁ. Usanē iha vī kihā ki uha ti'āra hara cīza utē cagī tar'hāṁ saiṭala karadā hai. Maiṁ uha vī cāhudā hāṁ. Ika phirakū apāraṭamaiṇṭa atē khāṇā khāṇa la'ī mahīnē vica ika vāra 15 hazāra suṭa di'ō atē mainū muha'ī'ā karā'ē jāṇa dī uḍīka karō, pahinē hō'ē, kaḍē, ika apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā. Atē usē samēṁ maiṁ iha vī maga karāṅgā ki maiṁ āpaṇē paisē la'ī mainū ripōraṭa karāṁ. Isa sabha dē kārana, maiṁ dhōkhādhaṛī bārē sōcaṇā śurū kara ditā. Dēśadhrōha bārē vī nahīṁ, balaki ṭuṭaṇa bārē vī. Mainū gu'āṁ.̔Ī sabadhāṁ dī zarūrata nahīṁ hai. Tina dina pahilāṁ maiṁ usanū bāhara ka apartmenti'ā usadē apāraṭamaiṇṭa, jadōṁ uha śarābī hō gi'ā atē mērī nakala karanā śurū kara ditā, atē mērē kārōbāra vica vighana pā'i'ā. Sapaśaṭa taura'tē ika ghuṭālē vica cala rihā hai. Agalē dina maiṁ māphī magaṇa ā'i'ā. Uha kahidā hai ki uha uha nahīṁ dē sakadā jō maiṁ magadā hāṁ. Maiṁ javāba ditā ki ichā zarūra hōvēgī, para ika rasatā hōvēgā. Ilāvā, sāḍē dō. Para iha patā cali'ā ki uha sirapha āpaṇē bārē sōcadā hai, sirapha āpaṇē nijī ārāma bārē. Usanē kihā ki maiṁ sabara tōṁ bāhara hāṁ. Maiṁ āpaṇī jidagī nū bihatara baṇā'uṇa la'ī yatana karanā cāhudā hāṁ, atē bu oldāpā hōṇa taka ika kamarē dē apāraṭamaiṇṭa vica nahīṁ rahiṇā cāhudā, usadī uḍīka kara rihā hāṁ ki uthē baca jāvē. Ākhirakāra, asīṁ vī isa giravīnāmē nū ikaṭhē bhugatāna karāṅgē. Kō'ī āpaṇī kāra vēca sakadā hai jāṁ apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē lai sakadā hai. Jisa tē uha jāṁ tāṁ cupa hai, jāṁ phira mērē tē vapārakatā dā dōśa lagā'uṇā śurū kara didā hai. Maiṁ isa tōṁ bahuta thaka gi'ā hāṁ. Maiṁ usa tōṁ hamēśāṁ mērē la'ī jāṁ kisē hōra la'ī zimēvārī badaladā hō'i'ā thaki'ā hō'i'ā hāṁ. Uha hamēśāṁ sāri'āṁ nū dōśī ṭhahirā'undā hai atē hara kō'ī usa dī'āṁ nākāmī'āṁ la'ī zimēvāra hai, para uha nahīṁ. Ithōṁ taka ki saikasa dē māmalē vica, uha pahilāṁ hī mērē tē dōśa lagā'undē hō'ē, sirapha bahānē ka inṇā arabha karadā hai. Udāharaṇa dē la'ī, jadōṁ sāḍī zidagī vica isa tata dī aṇahōnda dā viśā muṛa ā'i'ā. Maiṁ kahidā hāṁ ki maiṁ sabha kujha samajhadā hāṁ, ki uha kama karadā hai, thaka jāndā hai, machī phaṛadā hai atē iha sabha kujha. Maiṁ sahāri'ā, samajhadārī nāla pēśa ā'i'ā, para huṇa uha chuṭī'tē hai, ārāma kītā, dōsatāṁ nāla pītā. Saikasa kithē hai? Jisadā usanē javāba ditā: "Atē tusīṁ ika ādamī varagā dikhā'ī didē hō nā ki ika kuṛī." Mērē driṛa caritara vala iśārā karanā. Maiṁ usanū phōna tōṁ bināṁ bilakula nahīṁ vēkha sakadā. Uha khēḍāṁ vica hai, phira kitē hōra, para nēṛē nahīṁ. Uha mērē nāla philama vī nahīṁ vēkha sakadā. Uha khēḍadā. Pahilāṁ maiṁ usanū manhā kara ditā, para huṇa maiṁ khēḍaṇā vī śurū kara ditā. Maiṁ khēḍa vica muḍi'āṁ nāla galabāta karanā śurū kara ditā. Asīṁ galabāta vica hasadē hāṁ, sacāra karadē hāṁ. Nāla hī, sābakā patī nē mēla milāpa karanā śurū kara ditā. Atē mainū ḍara hai ki jaladī jāṁ bā'ada vica, maiṁ dēśadhrōha tē jāvāṅgā. Ki'uṅki maiṁ ika sihatamada vi'akatī hāṁ, maiṁ saikasa vī cāhudā hāṁ. Maiṁ riśatē atē dēkhabhāla cāhudā hāṁ. Para maiṁ udōṁ taka nahīṁ kara sakadā jadōṁ taka maiṁ usa nāla samasi'ā dā hala nahīṁ kara laindā. Mainū dhōkhā dēṇa dī ādata nahīṁ hai. Atē ajihā lagadā hai ki maiṁ riśatē nū khatama karanā cāhudā hāṁ atē sidhē taura'tē kahiṇā cāhudā hāṁ ki iha mērē la'ī nahīṁ hai atē mainū ika gu'āṁ.̔Ī varagī zidagī dī zarūrata nahīṁ hai. Ki mainū ika asala ādamī dī zarūrata hai. Uha nārāza hai, chaḍadā hai, para agalē dina vāpasa ā jāndā hai. Usē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hō'ē asīṁ hafati'āṁ taka usa nāla sacāra nahīṁ kara sakadē. Maiṁ samajhadā hāṁ ki dōvēṁ akasara jhagaṛi'āṁ la'ī zimēvāra hudē hana. Para śā'ida maiṁ āpaṇē āpa nū dōśī nahīṁ samajhadā? Jivēṁ ki kahāvata hai, "tusīṁ āpaṇī akha vica kō'ī lauga nahīṁ vēkhadē, para tusīṁ kisē dē dhi'āna vica ika dāga vēkhadē hō." Śā'ida maiṁ āpaṇā lauga vī nahīṁ vēkha rihā. Śā'ida maiṁ usa tōṁ sacamuca bahuta maga karāṅgā? Maiṁ ika parivāra cāhudā hāṁ, mainū ika hōra bacā cāhīdā hai. Asīṁ sadīvī nahīṁ hāṁ, atē maiṁ nahīṁ cāhudā ki mērā putara ikalē rahi jāvē. Atē maiṁ ajihē ādamī tōṁ janama nahīṁ laiṇā cāhudā. Maiṁ ika berata baṇanā cāhudā hāṁ sāla laghadē jā rahē hana. Atē mainū kivēṁ hōṇā cāhīdā hai?

Patanī dē riśatēdāra sāḍī dācā nū manadē hana

 

#Dēśadāghara
Mērā ika dōsatānā parivāra hai - ika patanī, dō bacē. Mērē māpi'āṁ kōla ika dācā hai atē mērī patanī dē mātā pitā dā vī ika dācā hai. Jāṁ nā ki iha sī. Asīṁ amalī taura'tē unhāṁ nū dēkhaṇa la'ī nahīṁ jāndē. Vadha tōṁ vadha garamī dē daurāna ka'ī vāra. Sāḍē kōla hamēśāṁ āpaṇā samāṁ kivēṁ bitā'uṇā hai (sānū yātarā karanā pasada hai atē ithē hamēśā hudā hai). Atē asīṁ inhāṁ dāci'āṁ'tē bahuta ārāmadēha nahīṁ hāṁ. Mērē māpi'āṁ dā hamēśāṁ parivāra nāla ika bharā hudā hai, atē mērī māṁ dī bhaiṇa. Patanī dē māpi'āṁ dē haācē tē vī usadā bharā, parivāra atē usadī bhaiṇa bacē samēta. Tāṁ jō sāḍā savāgata hōvē, para taga hai, atē asīṁ nahīṁ phaṭē hō'ē. Paja sāla pahilāṁ asīṁ paripaka hō kē āpaṇā dācā kharīdi'ā. Isa dī bajā'i, pahilāṁ ika palāṭa ti'āra karō, atē phira unhāṁ nē ika bāthahāhousesa (khētībāṛī tōṁ bināṁ, manōrajana dē khētara) dē nāla ika jhaumpaṛā baṇā'i'ā. Garamī'āṁ vica asīṁ akasara uthē nahīṁ jāndē, dōsatāṁ nāla mahīnē vica vadha tōṁ vadha dō vāra. Para akasara saradī'āṁ vica, dōsatāṁ dī ika kapanī dē nāla vī ihī hudā hai. Dō sāla pahilāṁ patanī dē bharā nū ārathika samasi'ā sī. Patanī dē māpi'āṁ nē isa śarata'tē dācā vēca ditā ki jadōṁ sabha kujha barābara kara ditā jāndā hai, uha dubārā kharīdaṇagē atē ika vadhī'ā vikalapa hōvēgā, jivēṁ sāḍē kōla ika rākhī vālē piḍa vica saradī'āṁ dī kāravā'ī hai. Para iha sārā prājaikaṭa vica hī rihā. Mahāmmārī dā sāla ā gi'ā hai. Sāḍī patanī dē māpi'āṁ nē sānū unhāṁ nū sāḍē kōla ā'uṇa dī āgi'ā dēṇa la'ī kihā jadōṁ asīṁ uthē nahīṁ hudē jāṁ jadōṁ sānū kō'ī itarāza nahīṁ hudā. Iha kahāvata vāṅga hai, ika uṅgala di'ō, kūhaṇī nū kaṭō. Kudaratī taura'tē, patanī dē māpi'āṁ tōṁ ilāvā, patanī dā bharā atē usadī bhaiṇa uthē jāṇa lagī. Hara kō'ī āpaṇē baci'āṁ atē parivārāṁ nāla. Pahilā ghuṭālā basata ruta vica hō'i'ā sī. Maiṁ majē tōṛana atē grīnahā'usa baṇā'uṇa tōṁ varaji'ā, para maiṁ atē mērī patanī ṭuṭē hō'ē sī. Dūjā ghuṭālā udōṁ hō'i'ā jadōṁ mērē sahurē nē mērē baci'āṁ la'ī phōlaḍiga bisatarē kharīdē atē sānū āpaṇē ghara vica ika kamarā ditā. Huṇa uha hara haphatē uthē jāndē hana, atē mērī patanī atē maiṁ pahilāṁ hī samajha cukē hāṁ ki ḍācā sāḍī nahīṁ hai. Asīṁ śaratāṁ tai'a kītī'āṁ hana ki agalē haphatē vica asīṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla jā rahē hāṁ atē iha vī kō'ī nahīṁ sī. Isa la'ī asīṁ huṇa duśamaṇa hāṁ, atē asīṁ ika bhāśaṇa vī paṛhadē hāṁ tāṁ jō asīṁ āpaṇē āpa tōṁ bā'ada sabha kujha haṭā dē'ī'ē. Ika ghuṭālē la'ī ti'āra hō rahē hana. Maiṁ kihā ki sabha kujha kāfī hai! Maiṁ tālē badala rihā hāṁ, alavidā. Patanī riśatēdārāṁ nāla jhagaṛā nahīṁ karanā cāhudī, para usa nū bāhara nikalaṇā nahīṁ ā'undā. Iha ispovedi.Com hai sānū kī karanā cāhīdā hai?

Āma-kānūna vālā patī cāhudā hai ki maiṁ usa dē bacē dī pālaṇā karāṁ

 

#Sivala
Usanē āpaṇē pahilē patī nāla 16 sālāṁ tōṁ vadha samēṁ tōṁ vi'āha kītā hai. Usanē āpaṇē āpa nū talāka la'ī darakhāsata ditī, ki'uṅki uha āpaṇē atē baci'āṁ pratī udāsīnatā atē upabhōgatā dē rava'ī'ē tōṁ thaka ga'ī sī. Talāka tōṁ bā'ada lagabhaga dō sāla, mērē bacē atē maiṁ āpaṇē sābakā patī dē nāla ika apāraṭamaiṇṭa vica rahidē sī, jadōṁ ki jā'idāda nū vaḍi'ā jā rihā sī. Isa mi'āda dē daurāna, usanē ika ādamī nāla milaṇā śurū kītā. Uha vī talāka tōṁ bā'ada. Ika samēṁ, usanē mani'ā ki usa dī sābakā patanī āpaṇē putara nū sahī tar'hāṁ pāla nahīṁ sakadī. Isa la'ī, uha usanū āpaṇē māpi'āṁ kōla lai gi'ā, atē usa samēṁ uha lagabhaga ika sāla kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica rihā. Ka'ī vāra uha vīkaiṇḍa'tē bacē nū milaṇa jāndā sī. Ika sāla bā'ada uha āpaṇē māpi'āṁ atē bēṭē nāla rahiṇa la'ī calā gi'ā. Maiṁ ika sāla bā'ada usa dē bēṭē nū mili'ā, jadōṁ asīṁ ḍēṭiga śurū kītī. Āpaṇē baci'āṁ dē nāla asīṁ samudara vica ārāma kītā. Phira vī maiṁ dēkhi'ā ki bacā bahuta vigāṛi'ā hō'i'ā hai, manapasada hai. Para usanē umara tē sabha kujha likha ditā (uha usa samēṁ 8 sālāṁ dā sī) atē isa tatha'tē ki uha māṁ tōṁ bagaira vaḍā hō rihā sī, atē nānī nē usa vica āpaṇī rūha nū pasada nahīṁ kītā atē kudaratī taura' tē lāparavāhī kītī. Asīṁ sacamuca ikaṭhē rahiṇā cāhudē sī. Mērē baci'āṁ nē usa nāla bahuta cagā vivahāra kītā atē usanē unhāṁ nāla vī vivahāra kītā. Maiṁ giravīnāmē'tē ika apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā. Isa vica usadī kō'ī vitī śamūlī'ata nahīṁ sī. Apāraṭamaiṇṭa chōṭā, dō-kamarā hai. Vaḍē kamarē nū dubārā baṇā'i'ā gi'ā, isa nū dō hisi'āṁ vica vaḍi'ā gi'ā. Baci'āṁ la'ī. Asīṁ navēṁ sāla tōṁ 2 dina pahilāṁ calē ga'ē hāṁ. Usanē bacē nū nahīṁ li'ā, ki'uṅki sāla dē adha vica uha sakūla tōṁ badalaṇā nahīṁ cāhudā sī. Laṛakā akasara sāḍē kōla, chuṭī'āṁ atē haphatē dē ata tē ā'undā sī. Pitā nē unhāṁ nāla khāsa taura'tē pēśa nahīṁ ā'i'ā, bacā sārā dina gaijēṭasa vica baiṭhadā sī. Uha badasūrata vivahāra karadā sī. Mainū bilakula nahīṁ vēkhi'ā. Bhōjana vī ika samasi'ā hai. Usanē kaicapa atē vakha vakha maṭhi'ā'ī'āṁ nāla sirapha kujha khāsa brāṇḍa dī'āṁ sāsējāṁ nū khādhā. Mērē kāmana-lā'a patī nē kihā ki usadī dādī bahuta vigāṛa ga'ī sī. Ajakal'ha maiṁ isa tatha bārē galabāta śurū kītī ki sāḍē la'ī riśatē nū kānūnī taura'tē sahī ṭhahirā'uṇa dā samāṁ nahīṁ ā'i'ā. Jisadā javāba usanū mili'ā: "Ki'uṁ? Atē bahuta vadhī'ā. " Kisē samēṁ, mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ nahīṁ cāhudā sī ki iha bacā sāḍē nāla rahiṇa la'ī jāvē, para maiṁ āpaṇē patī nū iha nahīṁ kihā. Bacē nē hara sabhava tarīkē nāla āpaṇī dādī dā mazāka uḍā'i'ā, usa nū nāma bulā'i'ā, rukhā sī, hiṭa sakadā sī. Jivēṁ ki bā'ada vica patā cali'ā, isa tar'hāṁ ispovedi.Com sī atē jadōṁ uha ikaṭhē rahidē sana. Mērē patī nē mainū dasi'ā ki jē bacā sāḍē nāla rahidā hai, tāṁ iha bilakula vakharā hōvēgā. Jivēṁ uha sirapha āpaṇī dādī nāla hai, para usanē mērē baci'āṁ nāla vī vivahāra kītā. Uha ika khiḍauṇā nū tōṛa sakadā, bulā sakadā, tōṛa sakadā sī. Sāḍī rahiṇī dē pahilē chē mahīnē, maiṁ pūrī tar'hāṁ giravīnāmā kara ditā, phirakū apāraṭamaiṇṭa adā kītā, khāṇā khrīdi'ā. Uha naukarī nahīṁ labha saki'ā. Jūna vica mainū ākharakāra naukarī mila ga'ī. Dō hafati'āṁ bā'ada usanē mainū dasi'ā ki usanē bacē nū lai kē jāṇā sī atē usanū sakūla bhējaṇā sī. Mērē praśana la'ī, tuhāḍā putara kithē rahēgā, sāḍē baci'āṁ kōla ika kamarā hai 17 varaga mīṭara dē dō hisi'āṁ vica vaḍi'ā. Usa nē kihā ki asīṁ ika baka bisatarē dī kharīda karāṅgē. Unhāṁ dī laṛā'ī hō'ī. Maiṁ usanū kihā: "Ā'ō, pahilāṁ tusīṁ sārē kharaci'āṁ vica vitī taura tē hisā laiṇa dī kōśiśa karō, atē phira asīṁ vēkhāṅgē." Usa dē mātā pitā tōṁ pūrē samēṁ la'ī jadōṁ asīṁ ikaṭhē milē atē ikaṭhē rahē, maiṁ kadē bōli'ā nahīṁ, atē kadē nahīṁ mili'ā. Hālāṅki usa du'ārā ka'ī vāra unhāṁ nū milaṇa la'ī bulā'i'ā gi'ā. Jisadā javāba usanē prāpata kītā: "Asīṁ kisē hōra dē vala ki'uṁ vēkhaṇa jā rahē hāṁ?" Atē ikalē pōtē nū dēṇā kithē hai, iha kivēṁ sapaśaṭa nahīṁ hai? Sāḍē kōla huṇa bacē nū lai kē lagātāra vivāda cala rahē hana. Uha dādī-dādī nū li'ā'undā hai, uha usanū bulā'undī hai atē usa bārē śikā'ita karadī hai. Patī bināṁ śarata āpaṇē bēṭē'tē viśavāsa karadā hai, kahidā hai ki dādī usa nū ḵẖuda bhaṛakā'undī hai. Mērē la'ī, iha jagalīpana hai. Maiṁ āpaṇī māṁ nū kadē māṛā śabada nahīṁ kihā, atē nā hī mērē baci'āṁ nē. Mērē māpē hamēśāṁ vitī madada karadē hana atē baci'āṁ dē nāla (asīṁ māraca tōṁ rimōṭa tōṁ paṛha rahē hāṁ, bacē mērē māpi'āṁ nāla haphatē vica 5 dina, maiṁ unhāṁ nū śanīvāra tē ghara lai jāndā hāṁ). Aja iha āma taura tē ubala rihā hai. Ika hafatā pahilāṁ, mērē patī dā bēṭā bimāra sī, braunakā'īṭasa, bukhāra nahīṁ sī. Uha sārā haphatā usa nū milaṇa gi'ā. Aja mērī dādī atē maiṁ ḍākaṭara kōla ga'ē. Uha namūnī'ā pā'undā hai atē hasapatāla dākhala hōṇa dā havālā didā hai. Bacē nē ghara dā daravāzā tōṛi'ā, bhāṇḍē tōṛē, cīkāṁ mārī'āṁ, dādī nū kuṭi'ā. Uha hasapatāla nahīṁ jāṇā cāhudā ki'uṅki ithē kō'ī kapi.Ṭara nahīṁ hai. Mainū bacē bahuta pasada hana. Maiṁ cāhudā sī ki asīṁ sārē ikaṭhē rahāṅgē, para huṇa maiṁ samajha gi'ā ki maiṁ nahīṁ cāhudā atē mērē bacē, iha sabha dēkha kē, isadē virudha vī hana. Maiṁ āpaṇē patī nū iha sabha kihā usanē kihā: "Phira maiṁ tuhāḍē nāla nahīṁ rahāṅgā, kirā'ē dē makāna vica jāvāṅgā." Maiṁ puchi'ā: "Tusīṁ bacē nāla ikalē kivēṁ hōvōgē?" Jisa dā usanē javāba ditā ki bacā āpaṇī dādī nāla hōvēgā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki jadōṁ mērī sahūlata hudī sī tāṁ maiṁ isadī varatōṁ kītī jāndī sī.

Ikalē rahiṇa dā ḍara mainū isa muḍē dā rava'ī'ā sahiṇa la'ī mazabūra karadā hai

 

#Ḍara


Maiṁ 30 sālāṁ dī hāṁ chē mahīnē pahilāṁ maiṁ mērē tōṁ 4 sāla chōṭē muḍē nāla ḍēṭiga karanā śurū kītā sī. Śurū vica sabha kujha ṭhīka sī. Asīṁ yātarā kītī, turi'ā, bahuta vadhī'ā samāṁ laghi'ā. Asīṁ ikaṭhē nahīṁ rahidē, haphatē vica ika vāra mērē ghara miladē hāṁ. Maiṁ usanū pi'āra karadā hāṁ, para huṇa riśatē vica ika mazabūta ​​sakaṭa hai. Mērē la'ī, dēkhabhāla, vi'āha-śādī mahatavapūraṇa hai, para inhāṁ chē mahīni'āṁ la'ī usanē kujha nahīṁ kītā (sirapha riśatē dī śurū'āta'tē). Udāharaṇa dē la'ī, maiṁ bātharūma vica guma hō'ī ṭūṭī dī phōṭō suṭadā hāṁ, uha kahidā hai: "Jē maiṁ tusīṁ hudā, maiṁ ika palabara nū bulā'undā." Maiṁ bimāra hō gi'ā, mērē kōla khāṇā kharīdaṇa dī tākata nahīṁ, uha kahidā hai: “Ika dina la'ī dō māsaka atē dukāna tē jā'ō” bahuta ajība tōhafē didē hana - dāna kītē ḍisapōsējala ī'arapalaga, ika cubaka, pā powderḍara jō ki kisē kisama dī'āṁ pūraka hana. Uha kahidī hai ki uha vi'āha nahīṁ karā'uṇā cāhudī. Ākhirakāra, sāḍē kōla ikaṭhē rahiṇa la'ī kitē vī nahīṁ hai. Maiṁ nahīṁ cāhudā ki muḍā mērē nāla rahē. Atē uha āpaṇī dādī nāla rahidā hai. Usē samēṁ, maiṁ bahuta vi'asata vi'akatī hāṁ: Kama, adhi'aina, mērā prōjaikaṭa, sikhalā'ī. Sārā dina usa la'ī niradhārata karanā mērā gabhīra yōgadāna hai. Mainū āpaṇē pratī ajihē rava'ī'ē tē gusā ā'i'ā, maiṁ usa nāla gala kītī. Usanē kihā ki śā'ida uha kujha galata karana tōṁ ḍaradā sī atē isa la'ī usanē kujha nahīṁ kītā. Uha kahidā hai ki uha sudharēgā. Sāḍē kōla huṇa dō hafatē dī barēka hai. Atē maiṁ basa iha phaisalā nahīṁ kara sakadā ki usanū dūjā maukā dēṇā hai jāṁ nahīṁ. Mērē kōla mērē la'ī samāṁ hai, atē ata vica mainū kāfī nīnda atē ārāma miladā hai. Maiṁ nahīṁ jāṇadā ki mērē kārajakrama vica sabadha kithē nicōṛaṇē hana, atē mainū ḍara hai ki uha mērā samāṁ barabāda kara rihā hai. Atē maiṁ pahilāṁ hī 30 sālāṁ dī hāṁ. Para maiṁ usa vi'akatī nāla vakharā hōṇa tōṁ vī ḍaradā hāṁ jisa nū maiṁ pi'āra karadā hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/