Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē kīṛē

 Bahutē lōka kīṛi'āṁ tōṁ pasada nahīṁ karadē atē ḍaradē hana. Ika vāra ghara dē adara jāṇa tē, iha chōṭē atē badasūrata jīva bahuta sārī prēśānī li'ā sakadē hana. Sabha tōṁ pahilī atē kudaratī ichā jō krāntī, japiga atē uḍa rahē jīva-jatū'āṁ dē daraśana tē ubharadī hai, unhāṁ tōṁ chuṭakārā pā'uṇā hai. Hālāṅki, ithē kujha bahuta vaḍē namūnē hana jithōṁ tusīṁ bināṁ pichē vēkhē dauṛanā cāhudē hō. Sāḍā lēkha viśava dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē kīṛi'āṁ nū pēśa karadā hai. Unhāṁ nū vēkhadi'āṁ, bahuta sārē ḍarē hō'ē hōṇagē, atē kō'ī navāṁ pālatū'āṁ dī cōṇa karēgā.

Anada karō, unhāṁ dā rūsa vica kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hai, inhāṁ jīva-jatū'āṁ dā manapasada rihā'iśī ilākā garama ilākē jagala hai. Isa dē bāvajūda, ika vi'akatī nū duśamaṇa nū nazara nāla jāṇanā lāzamī hai.

10. Gaiṇḍēsa kākarōca jāṁ barābara kākarōca

Gaiṇḍēsa kākarōca jāṁ barābara kākarōca

Sabha tōṁ vaḍē kīṛi'āṁ dī sāḍī rēṭiga ika buṛabaṛā'uṇa vālē kākarōca du'ārā khōl'ha ditī ga'ī hai. Iha viśāla kākarōca mūla taura'tē āsaṭarēlī'ā dē hana atē āma taura' tē utarī ku'īnazalaiṇḍa vica pā'i'ā jāndā hai. Inhāṁ kīṛi'āṁ dī'āṁ lesratāṁ 8 saiṇṭīmīṭara labē atē bhāra dā bhāra 35 grāma hō sakadā hai. Uha asala haivīvēṭa hana, ajihē prabhāvaśālī bhāra dī tulanā ciṛī dē bhāra nāla kītī jā sakadī hai. Isa tōṁ ilāvā, gā'īnō kākarōca labē samēṁ la'ī jī'undē hana, subhā'a vica uha 10 sāla taka jī'undē hana. Uha ika patē dē kūṛēdāna vica rahidē hana, uha zamīna vica saṛana vālē pati'āṁ tōṁ agē suragāṁ rowāha didē hana, isa la'ī unhāṁ nū buṛaga kihā jāndā hai. Śāśaka āpaṇī māṁ dē nāla 9 mahīni'āṁ taka rahidē hana, jadōṁ taka uha sutatara nahīṁ hō jāndē. Iha kākarōca ghara vica rakhē jā sakadē hana ki'uṅki iha bahuta sāfa hana.

9. Viśāla saiṇṭīpīḍī

Viśāla saiṇṭīpīḍī

Iha viśāla saiṇṭīpīpī dakhaṇī amarīkā dē barasātī jagalāṁ vica rahidā hai atē 30 saiṇṭīmīṭara dī labā'ī taka vadha sakadā hai. Isadā sarīra 23 hisi'āṁ vica vaḍi'ā hō'i'ā hai, harēka vica pajē dī ika jōṛī sōdhē hō'ē pajē nāla hai. Pajē dī agalī jōṛī'tē pajē zahirīlī galaiṇḍa nāla juṛē hudē hana. Zahira zi'ādātara chōṭē jānavarāṁ la'ī ghātaka hai atē manukhāṁ la'ī zahirīlā hai. Sakōlōpēndara hamalāvara hai atē kisē vī jīva'tē hamalā karadā hai jō isa nū sabhāla sakadā hai. Dilacasapa gala iha hai ki usadī nazara kamazōra hai, isa la'ī uha savēdanaśīla savēdakāṁ'tē nirabhara karadī hai. Sakōlōpēndara invertebrate prēmī'āṁ vica ika prasidha pālatū hai.

8. Garāsaṭara vitā

Garāsaṭara vitā

Dunī'āṁ dē sabha tōṁ vaḍē kīṭāṁ vicōṁ ika hai vēṭā ṭāhalī. Ni Zealandzīlaiṇḍa dē iha numā'idi'āṁ nū nahīṁ tāṁ guphā dē talakhī kihā jāndā hai. Iha labā'ī vica 9 saiṇṭīmīṭara taka vadhadē hana atē haivīvēṭa vī hudē hana. Bālagāṁ dā bhāra 85 grāma taka pahuca sakadā hai. Ṭāhalī dā viśāla akāra mukha bhūmī tōṁ ṭāpū'āṁ dē bhūgōlika alaga-thalaga hōṇa karakē hai. Unhāṁ dā kō'ī duśamaṇa nahīṁ hai, isa la'ī uha ka'ī lakhāṁ sālāṁ tōṁ āpaṇī dikha nahīṁ badaladē. Ni Newzīlaiṇḍa vica kō'ī chōṭā jihā thaṇadhārī jīva nahīṁ hana atē ṭāhalī phaṛana vāli'āṁ nē unhāṁ dē vātāvaraṇika sathāna nū kabazā kara li'ā hai. Hāla hī vica, hālāṅki, vīṭā dī giṇatī vica girāvaṭa ā'uṇī śurū hō ga'ī, ki'uṅki uha yūrapī'ana lōkāṁ la'ī śikāra karana dā viśā baṇa ga'ē sana jihaṛē ṭāpū'āṁ tē ā'ē sana.

7. Pāṇī dā bichū

Pāṇī dā bichū

Viśava dā satavāṁ sabha tōṁ vaḍā kīṛā pāṇī dā bichū hai. Ika bichū nāla bāharī samānatā la'ī iha nāma prāpata kītā. Sāhamaṇē vālē aga pajē varagē hana, atē pichalē pāsē ika pūcha hai. Para dhi'āna nāla vēkhadi'āṁ, iha sapaśaṭa hō jāndā hai ki iha pajē nahīṁ hana, para latāṁ hana, atē pūcha dō sāha dī'āṁ ṭi tubbāṁ hana. Bālagāṁ dī labā'ī 4.5 Saiṇṭīmīṭara taka pahucadī hai. Bichū cagī tar'hāṁ chati'ā hō'i'ā hai, unhāṁ dī dikha pāṇī dī sataha'tē taira rahē marē hō'ē pati'āṁ nāla ika hada taka mēla khāndī hai. Iha dilacasapa hai ki iha śikārī kīṛē bahuta burī tar'hāṁ tairā karadē hana atē vikasata vikaṭāṁ kārana amalī taura tē nahīṁ uḍadē. Uha pāṇī atē saghaṇī banasapatī dē bhaḍārāṁ vica rahidē hana. Uha ka'ī ghaṭi'āṁ la'ī ghēra kē baiṭha sakadē hana atē āpaṇē śikāra dī uḍīka kara sakadē hana. Uha mārū dadī nāla māra didē hana.

6. Cāṅga dī maigā-saṭika

Cāṅga dī maigā-saṭika

Isa dī ika śānadāra dikha hai, iha ika jīvata tōṁ bilakula ulaṭa hai. Iha kuśalatā nāla āpaṇē āpa nū ika āma ṭahiṇī dā rūpa dhāradā hai atē pūrī tar'hāṁ usa rukha nāla abhēda hō jāndā hai jisa'tē uha rahidē hana - sapūraṇa kudaratī chata atē duśamaṇāṁ tōṁ bacā'a. Sabha tōṁ vaḍē pratīnidhī dī sarīra dī labā'ī 35 saiṇṭīmīṭara hai, atē phailē pajē dē nāla - 56 saiṇṭīmīṭara. Saṭikī kīṛi'āṁ nē unhāṁ dā nāma vigi'ānī cēna jhā'ōlūna dē sanamāna vica li'ā, jisa nē pahilāṁ unhāṁ dā adhi'aina karanā śurū kītā. Vigi'ānī'āṁ nū isa sapīsīza dē sirapha tina namūnē labhē hana, unhāṁ dī jīvana śailī dā ajē taka pūrī tar'hāṁ adhi'aina nahīṁ kītā gi'ā hai. Pahilā namūnā 1989 vica kālīmānajana ā'īlaiṇḍa dē jagalāṁ vica pā'i'ā gi'ā sī. 2008 Vica, isa kīṛē nū laḍana dē ajā'iba ghara dē kudaratī itihāsa vica tabadīla kara ditā gi'ā sī.

5. Labarajaika-ṭā'īṭanī'ama

Labarajaika-ṭā'īṭanī'ama

Iha hairānījanaka alōkika kīṛē dharatī utē rahiṇa vālā sabha tōṁ vaḍā jāṇi'ā jāndā bīṭala hai. Kujha namūnē labē 22 saiṇṭīmīṭara taka vadhadē hana. Isa la'ī kō'ī hairānī nahīṁ ki uha ginīza buka āpha rikāraḍa vica śāmala hō gi'ā jō ki viśava dī sabha tōṁ vaḍī bīṭala hai jō dakhaṇī amarīkā vica rahidī hai. Kulaikaṭarāṁ la'ī bahuta zi'ādā dilacasapī dā, sukā namūnā jinā vaḍā hōvēgā, ōnā hī kīmatī atē mahigā. Ṭā'īṭana lakaṛakatē dī umara 3-5 hafatē hai. Hairānī dī gala hai ki unhāṁ dī'āṁ sārī'āṁ jidagī uha bilakula nahīṁ khu'ā'undī'āṁ, unhāṁ kōla lāravē paṛā'a vica kāfī bhaḍāra ikaṭhē hudē hana.

4. Lisaṭala

Lisaṭala

Iha dakhaṇa-pūrabī ēśī'ā, utara-pūrabī āsaṭarēlī'ā atē malēnēśī'ā dē ṭāpū'āṁ vica rahidā hai. Usa dī śānadāra dikha hai atē bhēsa dā mālaka hai. Patē dī bīṭala dā ika hōra nāma hai - "bhaṭakadē patē". Isa jīva dī dikha ika tōṁ ika śakala vica atē pati'āṁ varagī hai. Śikārī lōkāṁ kōla patē dē vachē nū vēkhaṇa dā kō'ī maukā nahīṁ hudā jē iha saṭēśanarī hōvē. Iha laṭaka sakadā hai, patē vāṅga śākhā nāla juṛi'ā hō'i'ā hai atē havā vica ḍuba sakadā hai. Sarīra dī labā'ī sā andē 12 saiṇṭīmīṭara tōṁ vadha nahīṁ hai. Lesratāṁ puraśāṁ nālōṁ vaḍī'āṁ hudī'āṁ hana atē dikha vica unhāṁ tōṁ vakharī'āṁ hudī'āṁ hana. Uha haulī haulī caladē atē caladē hana, jadaki puraśa, isadē ulaṭa, vadhērē kiri'āśīla hudē hana atē uḍa sakadē hana. Ika dilacasapa tatha: Maratāṁ ika marada dī bhāgīdārī tōṁ bagaira prajanana kara sakadī'āṁ hana, jadōṁ ki sirapha maratāṁ hī paidā hudī'āṁ hana. Isa varatārē nū pārathīnōjīnēsisa kihā jāndā hai. Isa la'ī patē dē bīṭala vica bahuta ghaṭa feratāṁ hana. Ithōṁ taka ki inhāṁ ajība prāṇī'āṁ dē aḍē paudē dē bījāṁ nāla miladē juladē hana.

3. Sōlapugā

Sōlapugā

Sōlapugā sāḍī raiṅkiga vica tina sabha tōṁ vaḍē kīṛē khōl'hadā hai. Dē bahuta sārē vakharē upanāma hana, udāharaṇa la'ī, phālāṅkasa jāṁ lṭha makaṛī. Lātīnī bhāśā dē śabada"sōlapugā" dā anuvāda"sūraja dī rauśanī tōṁ bacaṇā" vajōṁ kītā gi'ā hai. Iha saca hai, ki'uṅki isa sapīsīza dē numā'idi'āṁ vica uha lōka hana jō dina vēlē rahidē hana. Hālāṅki, uha zi'ādātara rāta dē hudē hana. Bināṁ sōcē samajhē vivahāra vālē iha vaḍē kīṛē makaṛī'āṁ varagē dikhā'ī didē hana, para iha makaṛī nahīṁ hana. Agāṁ dī baṇatara atē sathāna, cēlīsarē dī maujūdagī aracanīḍaza varagī hai, iha sārē labē vālāṁ nāla coveredkē hō'ē hana. Uha asagata hana: Ika mu structurelā structureān̄cā, atē ika bahuta vikasata ṭraici'ala praṇālī. Iha 7 saiṇṭīmīṭara labē hudē hana. Cameṭha makaṛī ika hamalāvara śikārī hai, iha hara kisē tē hamalā karadā hai jisa nū uha harā sakadā hai. Hamalāvara āpasa vica ika dūjē dē sabadha vica pragaṭa hudā hai.

2. Cīnī prārathanā karana vālē mathī'āṁ

Cīnī prārathanā karana vālē mathī'āṁ

Cīnī mathī dunī'ā dā dūjā sabha tōṁ vaḍā kīṭa hai. Hōmalaiṇḍa cīna atē hōra ēśī'ā'ī dēśa. Ika bālaga dī labā'ī 15 saiṇṭīmīṭara taka hudī hai. Prārathanā karana vālē mathi'āṁ dā ligāṁ vicakāra ika ajība sabadha hudā hai. Milāvaṭa tōṁ bā'ada, theirratāṁ āpaṇē sahibhāgī'āṁ dē sira nū cīkadī'āṁ hana. Prārathanā karana vālē madē kīṛi'āṁ, makhī'āṁ atē ṭiḍī'āṁ dē virudha zidī laṛākū hana. Isa la'ī, unhāṁ nē kisānāṁ dā sarava vi'āpaka pi'āra jiti'ā hai. Unhāṁ nū ghara vica pāli'ā jāndā hai, uha acāraka hudē hana, jaladī āpaṇē mālakāṁ dī ādata pā laindē hana, atē bhōjana unhāṁ dē hathāṁ tōṁ lai sakadē hana. Lesratāṁ maradāṁ tōṁ vaḍē hudī'āṁ hana atē chōṭē thaṇadhārī jīva, sarīpana atē chōṭē pachī'āṁ dā śikāra kara sakadī'āṁ hana. Prārathanā karana vālē matarāṁ dā raga vātāvaraṇa dē nāla cagī tar'hāṁ miśarata hudā hai;

1. Ṭairāphōzā balauṇḍa

Ṭairāphōzā balauṇḍa

Ṭairāphōsā balauṇḍā dunī'ā dā sabha tōṁ vaḍā kīṭa hai, iha ginīza buka āpha rikāraḍa vica nōṭa kītā gi'ā hai. Iha makaṛī gā'inā, sūrīnāma, utarī brāzīla atē dakhaṇī vainazū'ēlā dē khaḍī ilāki'āṁ vica pā'ē jāndē hana. Dainta ḍūghē buraja vica rahidē hana, jisa dā pravēśa du'āra kōbavēbaza du'ārā kaelledi'ā jāndā hai, atē rāta dā hudā hai. Ṭārainaṭulā makaṛī'āṁ dā ika hōra nāma. Viśāla makaṛī'āṁ dī'āṁ phōṭō'āṁ nū vēkhadi'āṁ, iha sapaśaṭa hō jāndā hai ki uha lōka ki'uṁ hana jō unhāṁ tōṁ ḍaradē hana, aracanōphōbī'ā tōṁ grasata hana. Iha phōbī'ā ika sabha tōṁ āma phōbī'ā hai. Para uha lōka hana jō unhāṁ nū vidēśī pālatū jānavarāṁ vajōṁ rakhadē hana. Uha bēmisāla hana atē ġulāmī nū cagī tar'hāṁ baradāśata karadē hana. Unhāṁ kōla ikatara karana vāli'āṁ la'ī viśēśa apīla hai. Pahilā vigi'ānaka vēravā 1804 vica baṇā'i'ā gi'ā sī. 1965 Vica, isa sapīsīza dē sabha tōṁ vaḍē numā'idē dī khōja kītī ga'ī, isadē sarīra dī labā'ī 28 saiṇṭīmīṭara sī.

Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ sudara śahira

 Dunī'ā dē sabha tōṁ prabhāvaśālī śahira dā turata nāma dēṇā asabhava hai. Dharatī dā hara kōnā āpaṇē guṇāṁ la'ī maśahūra hai, isa la'ī unhāṁ vicōṁ sabha tōṁ sudara niradhārata karanā kāfī muśakala hai. Kisē ḵẖāsa jag'hā dī khica dā mulāṅkaṇa karana la'ī ithē kō'ī viśēśa māpadaḍa nahīṁ hudē. Para tusīṁ dunī'ā dē sāḍē cōṭī dē 10 sabha tōṁ sudara śahirāṁ dī jān̄ca kara sakadē hō, atē bahuta sārī'āṁ navī'āṁ atē dilacasapa cīzāṁ sikha sakadē hō. Hara śaṭala dē guṇa paṛhana tōṁ bā'ada, ika vi'akatī śahirāṁ dī ākaraśaṇa nū niradhārata karana dē yōga hō jāvēgā atē phaisalā karēgā ki kihaṛā daurā karanā mahatavapūraṇa hai.

10. Barūja, bailajī'ama

Barūja

Iha vaisaṭa phalēṇḍaraza atē prānta dī rājadhānī dā sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Bahuta sārē lōka isa khūbasūrata śahira dī tulanā utarī dē vēnisa nāla karadē hana. Bahuta samāṁ pahilāṁ, barūja grahi dā sabha tōṁ mahatavapūraṇa vapāraka śahira sī. Barūja isa dē prabhāvaśālī architectān̄cāgata virāsata la'ī prasidha hai. Ithē sārī'āṁ imāratāṁ madha yuga dī bhāvanā nāla baṇī'āṁ hana. Unhāṁ vicōṁ bahuta sārē cagī tar'hāṁ surakhi'ata hana. Sabha tōṁ prabhāvaśālī structuresān̄cā caraca āfa varajina mairī hai, jō mā'īkalain̄jalō du'ārā baṇā'i'ā gi'ā hai atē 13 vīṁ sadī dā ghaṭī vālā ṭāvara hai, jisa vica 48 ghaṭī'āṁ hana. Barūja ika sabhi'ācāraka śahira hai jō bahuta sārē ajā'iba ghara, gailarī'āṁ atē thī'ēṭarāṁ nāla yātarī'āṁ nū khuśa karēgā. Iha unhāṁ lōkāṁ la'ī ika ādaraśa sathāna hai jō kalā atē sabhi'ācāra nū pi'āra karadē hana.

9. Buḍāpēsaṭa, hagarī

Buḍāpēsaṭa

Iha yūrapī'ana yūnī'ana dā sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Isa tōṁ ilāvā, buḍāpēsaṭa hagarī dā rājanītika atē sabhi'ācāraka kēndara hai. Nauvīṁ sadī dē śurū vica lōka ādhunika hagarī dē khētara vica vasa ga'ē. Usa tōṁ pahilāṁ, rōmī ithē rahidē sana. Buḍāpēsaṭa isa dē prabhāvaśālī architectān̄cē la'ī prasidha hai. Ithē tusīṁ bahuta sārī'āṁ yādagārāṁ dēkha sakadē hō jō viśava virāsata sā'īṭāṁ dē taura tē sūcībadha hana. Sabha tōṁ ākaraśaka ākaraśaṇa sabavē'a hai. Buḍāpēsaṭa āpaṇē sabha tōṁ purāṇē rēlavē sisaṭama la'ī maśahūra hai, jō ki dunī'ā vica dūjā sabha tōṁ vadha ṭikāurable hai. Buḍāpēsaṭa nū dunī'ā dē 25 sabha tōṁ vadha vēkhē ga'ē sathānāṁ dī sūcī vica śāmala kītā gi'ā hai. Ithē hara sāla viśava bhara tōṁ lagabhaga sā 4.5̔Ē cāra milī'ana sailānī ā'undē hana.

8. Rōma, iṭalī

Rōma

Rōma iṭalī dī rājadhānī atē sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Ithē ika viśāla architectān̄cāgata virāsata ikatara kītā gi'ā hai. Yādagārāṁ atē imāratāṁ dī ika śānadāra giṇatī bahuta zi'ādā utasuka yātarī nū vī prabhāvata karēgī. Rājadhānī dā sabha tōṁ maśahūra itihāsaka kōlōsī'ama hai. Iha aimaphīthi'ēṭara galēḍī'ēṭarasa dī'āṁ āpaṇī'āṁ khēḍāṁ khēḍāṁ la'ī maśahūra sī. Isa tōṁ ilāvā, śahira painthi'ana, maśahūra kalākāra rāphēla satī dī kabara, śāhī mahilāṁ atē hōra vī bahuta kujha dēkhaṇa la'ī dilacasapa hōvēgā. Jē tuhāḍē kōla isa hairānakuna jag'hā tē jāṇa la'ī samāṁ nahīṁ hai, tāṁ isa nū vēkhaṇā niśacata karō. Ākharakāra, iha śahira pahilī nazara'tē prabhāvita karana dē yōga hai. Ithē tusīṁ nā sirapha sabhi'ācāraka taura tē cānaṇā pā sakadē hō, balaki bahuta vadhī'ā ārāma vī kara sakadē hō. Iṭalī dī rājadhānī thī'ēṭarāṁ, gōramēṭa raisaṭōraiṇṭāṁ, gailarī'āṁ atē hōra bahuta kujha nāla bharī hō'ī hai.

7. Phalōrainsa, iṭalī

Phalōrainsa

Phalōrainsa iṭalī dā sabha tōṁ maśahūra atē sudara śahira hai. Vaḍī aranō nadī'tē sathita hai. Phalōrainsa ṭasakanī khētara dā kēndara hai. Madha yuga dē daurāna, śahira sārē yūrapa dē vapāra dā kēndara rihā. Isa tōṁ ilāvā, phira uha bahuta sārē mithihāsaka atē datakathāvāṁ dā pūravaja baṇa gi'ā. Ithōṁ taka ki “inapharanō” kitāba vica vī lēkhaka nē isa jag'hā dī mahatatā atē viśālatā utē zōra ditā hai. Dilacasapa tatha! Isa itālavī śahira dā nāma"khiṛa" dē taura tē anuvāda karadā hai. Iha nāma pūrī tar'hāṁ jā'iza hai, ki'uṅki phalōrainsa śābadika taura'tē ka'ī kisamāṁ dē paudē lagā'ē hō'ē hana jō sailānī'āṁ nū khiṛa atē khuśa karadē hana, atē nāla hī sathānaka lōkāṁ nū āpaṇī sudaratā nāla. Śahira nū punarajāgaraṇa dā paghūṛā mani'ā jāndā hai. Bahuta sārī'āṁ sabhi'ācāraka śakhasī'atāṁ asala vica ithōṁ dī'āṁ sana. Prabhāvaśālī imāratāṁ vicōṁ ika hai saiṇṭā mārī'ā ḍēla phi'ōra dā girajāghara. Iha dēśa dā dūjā sabha tōṁ vaḍā girajāghara mani'ā jāndā hai, iṭalī dī rājadhānī vica sathita sēṇṭa pīṭaraza tōṁ bilakula bā'ada. Śahira dē ālē-du'ālē ghumadē hō'ē, sailānī lagabhaga hara jag'hā śēra dī'āṁ mūratī'āṁ vēkha sakadē hana. Iha isa tatha dē kārana hai ki phalōrainsa vica jānavarāṁ dā rājā sutataratā nū darasā'undā hai.

6. Aimasaṭaraḍama, hālaiṇḍa

Aimasaṭaraḍama

Śahira dā nāma aimasaṭaraḍama tōṁ ā'i'ā hai, jisadā aratha hai “aimasaṭala nadī'tē ḍaima”. 2010 Dē adha vica, satār'havīṁ sadī vica baṇī'āṁ sathānaka nahirāṁ nū yūnaisakō dī sūcī vica śāmala kītā gi'ā sī. Ḍaca dī rājadhānī vica, mausama lagabhaga hamēśāṁ māṛā hudā hai. Ithē niyamata taura tē mīnha paindā hai, isala'ī sathānaka abādī chatarī tōṁ bināṁ ghara vī nahīṁ chaḍadī. Para isa dukhadā'ī sathitī dē bāvajūda, sailānī isa jag'hā nū pi'āra karadē hana atē bāra bāra isa tē vāpasa ā'undē hana. Ihō jihē mausama dē hālāta śahira dī sathitī nāla juṛē hō'ē hana. Iha samudara dē tala tōṁ cāra mīṭara hēṭhāṁ sathita hai. Isa viśēśatā dē kārana, bahuta sārī'āṁ imāratāṁ saṛaka dē kinārē khisakī'āṁ hana. Bahuta sārē lōka pharain̄ca panīra dī praśasā karadē hana, para iha hālaiṇḍa hai jō mukha utapādaka dēśa mani'ā jāndā hai. Iha aimasaṭaraḍama vica hai ki bahuta sārī'āṁ kisamāṁ dī'āṁ cīsa ti'āra kītī'āṁ jāndī'āṁ hana. Aimasaṭaraḍama āpaṇī nā'īṭa lā'īpha la'ī vī maśahūra hai. Hara savāda la'ī bahuta sārī'āṁ sathāpanāvāṁ hana. Śahira dī sabha tōṁ purāṇī imārata udeḍa kuraka (purāṇī caraca) hai, jō ki 1306 vica baṇī sī, atē lakaṛa dī sabha tōṁ purāṇī imārata hēṭa hu'ōṭana hiugja hai, jisa nū 1425 vica baṇā'i'ā gi'ā sī.

5. Rī'ō ḍī jēnērī'ō, brāzīla

Rī'ō ḍī jēnērī'ō

Sathānaka ika bahuta hī dilacasapa samīkarana dī varatōṁ karadē hana"paramēśura nē chē dināṁ vica atē satavēṁ vica rī'ō nū baṇā'i'ā." Dēśa dā dūjā sabha tōṁ vaḍā śahira atē dakhaṇī amarīkā dā tījā sabha tōṁ vaḍā mahānagara hōṇa dē bāvajūda ri'ō ḍī jānērī'ō nāma akasara chōṭā karakē “rī'ō” kara ditā jāndā hai. Ri'ō ḍī jānērō āpaṇē nighē mausama atē bharapūra bīcāṁ la'ī maśahūra hai. Ihī kārana hai ki samudarī ka vacationē chuṭī'āṁ la'ī dunī'ā bhara dē sailānī ithē ā'undē hana. Śahira dī'āṁ mukha viśēśatāvāṁ phuṭabāla atē sāmbā ḍānsa hana. Iha ithē sī ki mahāna ḍānsa dā janama hō'i'ā sī atē iha rī'ō vica hai ki phuṭabāla khiḍārī bihatara khēḍadē hana. Brāzīla 2014 vica viśava kapa dā mēzabāna baṇi'ā sī. Rī'ō brāzīla dā mukha sabhi'ācāraka kēndara hai. Hara sāla, ithē sabha tōṁ vaḍā atē prabhāvaśālī kāranīvala āyōjita kītā jāndā hai. Isa tōṁ ilāvā, atararāśaṭarī philama utasava hara sāla āyōjata kītā jāndā hai.

4. Lisabana, puratagāla

Lisabana

Lisabana puratagāla dī rājadhānī hai atē isa dēśa dā sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Ārakīṭaikacarala virāsata hairānījanaka hai. Imāratāṁ nū ka'ī tar'hāṁ dī'āṁ śailī'āṁ nāla sajā'i'ā gi'ā hai. Saṛakāṁ'tē tusīṁ gōthika, utara-ādhunikavāda, bairōka atē ka'ī vāra inhāṁ śailī'āṁ dā miśaraṇa pā sakadē hō. Ābādī dē māmalē vica lizabana yūrapī'ana yūnī'ana vica 11 vāṁ sabha tōṁ vaḍā hai. Isa tōṁ ilāvā, isa nū vapāra atē sikhi'ā vica uca darajā ditā jāndā hai. Bahuta sārē sailānī puratagāla dī rājadhānī nū"sūraja dā śahira" kahidē hana. Iha isa tatha dē kārana hai ki hara sāla badalavā'ī'āṁ nālōṁ bahuta zi'ādā dhupa vālē dina hudē hana. Yūrapa dē hōra śahirāṁ dē mukābalē lisībana vica sabha tōṁ garama saradī'āṁ hana. Lizabana phaiḍō dā ghara hai, jō ravā'itī sathānaka sagīta hai. Phaiḍō nū ika sabhi'ācāraka virāsata vālī jag'hā vajōṁ mānatā prāpata hai. Jāṇanā dilacasapa hai! Lisabana kōla bahuta sārī'āṁ miṭhā'ī'āṁ atē pēsaṭarī hana. Ka'ī pēsaṭarī dukānāṁ ika vi'akatī kōla ā'undī'āṁ hana. Sabha tōṁ mahatavapūraṇa miṭha'ā'ī bēlēma ṭōkarī kēka hai.

3. Prāga, caika gaṇarāja

Prāga

Caika gaṇarāja dī rājadhānī pūrē gaṇarāja vica sabha tōṁ vaḍā atē sabha tōṁ sudara śahira hai. Viśava dē sabha tōṁ vadha vēkhē ga'ē śahirāṁ dī raiṅkiga vica iha ika bharōsēyōga cauthē sathāna utē hai. Caika gaṇarāja rōma, bārasīlōnā atē pairisa tōṁ bā'ada ā'undā hai. Caika dī rājadhānī āpaṇē aithalīṭāṁ la'ī bahuta maśahūra hai. Ābādī dī'āṁ sabha tōṁ manapasada khēḍāṁ hākī atē phuṭabāla hana. Caika 6 vāra dē viśava ā'īsa hākī caimpī'ana hana. Prāga nū yūrapī'ana yūnī'ana dā caudavāṁ sabha tōṁ vaḍā śahira mani'ā jāndā hai. Ithē ika śānadāra architectān̄cāgata virāsata pēśa kītā gi'ā hai. Śahira dī'āṁ imāratāṁ ji'ādātara śurū'ātī rēnēsainsa śailī vica hudī'āṁ hana. Iha diśā hara cīja dī bhāla atē khōja nāla juṛī hō'ī hai. Isa la'ī, ithē, asādhāraṇa architectān̄cē tōṁ ilāvā, vidi'aka praṇālī prabhāvaśālī hai. Caika gaṇarāja dī rājadhānī dunī'ā vica sabha tōṁ vadha abhilāśī vidi'aka sasathāvāṁ hai. Zarā usa prabhāvaśālī itihāsaka virāsata dī kalapanā karō jō isa śahira nē āpaṇē āpa vica kēndrita kītī hai.

2. Pairisa, pharānsa

Pairisa

Bahuta sārē lōka isa jag'hā nū pi'āra atē rōmānsa nāla jōṛadē hana. Pairisa ā'uṇa vālē kujha sailānī āpaṇē ātama-mitarāṁ la'ī sabha tōṁ maśahūra phrain̄ca sīmā - ā'īphala ṭāvara tē vi'āha dā prasatāva didē hana. Iha uha hai jō pairisa dā bahuta dila hai, jithē sārē yātarī jō āpaṇē āpa nū dēśa vica vēkhadē hana. Isa tōṁ ilāvā, pharānsa dī rājadhānī āpaṇē śānadāra savāda vālē panīra la'ī maśahūra hai, jisa dī samānatā dūjē śahirāṁ vica nahīṁ labhī jā sakadī. Ki'uṅki pairisa pharānsa dī rājadhānī hai, iha phrain̄ca inakalāba dē nāla śurū hudē hō'ē, dēśa dē sārē mahatavapūraṇa rājanītika samāgamāṁ dā kēndara rihā atē rihā. Pairisa nū viśava dā sabha tōṁ sudara atē sudara śahira mani'ā jāndā hai. Iha ithē hai ki sabha tōṁ su'ādī atē ajība pakavāna paidā hō'i'ā sī. Sabha tōṁ vadhī'ā atara vī isa śānadāra jag'hā tē ti'āra kītē jāndē hana. Dilacasapa tatha! Pharānsa dī rājadhānī ika bahuta hī dilacasapa matava dī pālaṇā karadī hai - "phalaṭūku'ēṭa nēka māragiṭūra", jō"phalōṭasa, para ḍubadā nahīṁ" dā anuvāda karadā hai. Śahira dī'āṁ sabha tōṁ vadha vēkhī'āṁ jāndī'āṁ thāvāṁ nā sirapha ā'īphala ṭāvara atē lūvarē hana, balaki ḍizanīlaiṇḍa manōrajana pāraka vī hana. Dara'asala, ajā'iba ghara jāṁ sabhi'ācāraka samārakāṁ nālōṁ vī zi'ādā lōka isa dā daurā karadē hana. Ika sāla vica 15 milī'ana lōka ḍizanīlaiṇḍa jāndē hana.

1. Vēnisa, iṭalī

Vēnisa

Śahira nū nā sirapha ārakīṭaikacara atē āma vātāvaraṇa dē lihāza nāla sabha tōṁ khūbasūrata mani'ā jāndā hai, balaki iha dharatī dē sabha tōṁ vilakhaṇa sathānāṁ vicōṁ ika hai. Tusīṁ kadē vī pūrī dunī'āṁ vica ajihā sudara śahira nahīṁ vēkha sakōgē. Vēnisa nū viśava virāsata sā'īṭa dā darajā ditā gi'ā. Bahuta sārē sailānī isa jag'hā nū pāṇī, pulāṁ, nahirāṁ atē māsaka dē śahira nāla jōṛadē hana. Uha kahidē hana ki iha sabha tōṁ rahasama'ī atē usē samēṁ sārē iṭalī vica rōmāṇṭika sathāna hai. Vainisa pahilī nazara vica sailānī'āṁ nū isadē ārakīṭaikacara samārakāṁ dē pi'āra vica pai jāndā hai. Imāratāṁ nū gōthika tōṁ lai kē bārōka atē rēnēsainsa taka ka'ī tar'hāṁ dē saṭā'īla vica calā'i'ā jāndā hai. Śahira nū pūrī dunī'ā vica sabha tōṁ vadha sagīta vālī jag'hā dā darajā vī ditā jāndā hai. Vēnisa dē lagabhaga hara nivāsī kōla ika sagīta yatara hai jisadā uha māharatā nāla mālaka hai. Śahira dā hairānakuna vātāvaraṇa pāṇī dī vaḍī mātarā du'ārā baṇā'i'ā gi'ā hai. Kiśatī'āṁ kitē vī tairadī'āṁ hana, lā'īṭāṁ jhapakadī'āṁ hana atē ka'ī kisama dī'āṁ dhunāṁ hana. Iha sabha tuhānū sabha yādagārī rōmāṇṭika chuṭī'āṁ bitā'uṇa dēvēgā.

Dunī'ā dē cōṭī dē 10 chōṭē ṭāpū

 Hara kō'ī jāṇadā hai ki ika ṭāpū ika zamīnī ilākā hai jō pāṇī nāla cārē pāsē ghiri'ā hō'i'ā hai. Kula milā kē, sāḍē grahi'tē lagabhaga 500 hazāra ṭāpū hana. Iha sārē ākāra atē akāra vica vakharē hana. Iha lēkha dunī'ā dē sabha tōṁ chōṭē āvāsa vālē ṭāpū pēśa karadā hai. Tusīṁ kalapanā vī nahīṁ kara sakadē ki ṭāpū kinē chōṭē hana, hālāṅki, lōka unhāṁ'tē rahidē hana, atē unhāṁ vicōṁ bahuta sārē prasidha yātarī ākaraśaṇa hana.

Dhi'āna di'ō, ginīza buka āfa rikāraḍa dē anusāra, sabha tōṁ chōṭā ṭāpū 3 nabara'tē"bhāgīdāra" hai, dara'asala, nabara 1' tē isa tōṁ vī chōṭā dā'avēdāra hai.

10. Visōvāka, karōśī'ā - 3.15 Haikaṭē'ara

Visōvāka, karōśī'ā

Karōśī'ā vica bahuta sārē kudaratī ākaraśaṇa hana. Unhāṁ vicōṁ ika krakā naiśanala pāraka hai. Isa nū uhī nadī kihā jāndā hai jō isadē khētara vicōṁ laghadī hai atē ika jhīla baṇadī hai. Usa jag'hā tē jithē nadī jhīla baṇa jāndī hai visōvāka dā ika chōṭā jihā ṭāpū hai, jisadā aḍākāra śakala atē khētaraphala sirapha 3.15 Haikaṭē'ara hai. Ṭāpū dā sabha tōṁ pahilāṁ zikara ain̄jūrasakī dē rājā lūyisa du'ārā likhi'ā gi'ā tōhafē dī saudē vica XIV sadī dē itihāsaka itihāsaka itihāsa vica pā'i'ā gi'ā sī. Visōvāka tē 17 vīṁ sadī dā ika kārajaśīla phrānsisakana maṭha hai, jisa vica ika ajā'iba ghara hai. Maṭha dē kujha hisē XIV sadī dē purāṇē hana. Dūrōṁ, machī halakī kadha atē ika lāla-satarī raga dī chata dē nāla pāṇī dī sataha dē madha vica zamīna dē ika chōṭē ṭukaṛē'tē hairānījanaka dikhā'ī didī hai. Isa nē kalā, hatha-likhata atē kitābāṁ dē kamāṁ dā ika kīmatī sagrahi surakhi'ata rakhi'ā hai, jinhāṁ vica hatha likhī'āṁ kāpī'āṁ vī hana. Iha sathāna krō'ēśī'ā dī sabhi'ācāraka virāsata hai atē sailānī'āṁ dē niratara pravāha nū ākaraśita karadā hai.

9. Kē'ē caipala, bēlīza - 2.20 Haikaṭē'ara

Kē'ē caipala, bēlīza

Madha amarīkā vica bēlīza dā ika chōṭā jihā rāja hai. Kē'ē caipala dunī'āṁ dē sabha tōṁ chōṭē ṭāpū'āṁ vicōṁ ika hai, kairēbī'ana sāgara dē pāṇī nāla dhōtā jāndā hai atē bēlīza dē pūrabī taṭa tōṁ 20 kilōmīṭara dī dūrī tē sathita hai. Iha pahilāṁ bēlīza dē pahilē kālē karōṛapatī dī malakī'ata sī. Kē'ē caipala dā kō'ī itihāsaka sathāna nahīṁ hai, para iha ika bīca atē jala sapōraṭasa saiṇṭara vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai. Kē'ē caipala tōṁ kujha sau mīṭara dī dūrī'tē prasidha bēlīza bairī'ara rīpha hai. Iha ṭāpū sailānī'āṁ la'ī ka'ī kisamāṁ dē manōrajana dī pēśakaśa karadā hai: Gōtākhōrī, saraphiga, samudarī jahāza, phaṛana. Ithē raisaṭōraiṇṭa, dukānāṁ atē nā'īṭa kalaba vī hana.

8. Ṭā'ībērīnā, iṭalī - 1.80 Haikaṭē'ara

Ṭā'ībērīnā, iṭalī

Vaiṭīkana dē dakhaṇa vica ṭā'ībara nadī dē dō ka banksi'āṁ dē vicakāra pāṇī dī sataha tē rōma dā ika sudara kōnā. Jē tusīṁ uparōṁ chōṭē ṭāpū nū vēkhadē hō, tāṁ isa dī rūpa rēkhā ika kiśatī varagī hai. Ithē bāġī rōmana vāsī'āṁ bārē ika kathā hai jisa nē prācīna rōma dē āḵẖarī rājē, ṭārakinī'asa prauḍa, jō ika zālama zālama sī, nū ṭā'ībara nadī vica suṭa ditā. Usa dī lāśa nū inī vaḍī mātarā vica miṭī atē gadagī dā pālaṇa hō'i'ā ki zamīna dā ika ṭukaṛā baṇa gi'ā, jisadā nāma ṭibērīnā sī. Nāma śābadika taura tē"ṭā'ībara vica ika ṭāpū" vajōṁ anuvāda karadā hai. Iha kō'ī hairānī dī gala nahīṁ hai ki purāṇē samēṁ vica usa bārē ika burī sākha sī. Palēga ​​mahāmmārī dē daurāna, sathitī badala ga'ī. Ṭā'ībarina'tē davā'ī dā dēvatā, ēsakūlaipī'asa dā ika madara baṇā'i'ā gi'ā sī. Sathāna nū sabhāvata taura tē nahīṁ cuṇi'ā gi'ā sī. Sapa, jihaṛā davā'ī dā ika prācīna pratīka mani'ā jāndā hai, kiśatī tōṁ bāhara nikali'ā atē ṭāpū vala tairi'ā, isa tar'hāṁ paramēśura dī ichā dā sakēta hō'i'ā. Udōṁ tōṁ, iha ika pavitara sathāna baṇa gi'ā hai. 10 Vīṁ sadī vica, ithē ika bēsilikā dā niramāṇa prāga dē sēṇṭa aiḍalabaraṭa dē sanamāna vica kītā gi'ā sī, jisa nū 12 vīṁ sadī vica saina bāraṭōlōmī'ō jāṁ sēṇṭa bārathōlōmiyū dā bēsilikā nāma ditā gi'ā sī. Iha mani'ā jāndā hai ki saiṇṭa barathōlōmi of, jō yisū masīha dē bār'hāṁ rasūlāṁ vicōṁ ika sana, dē avaśēśa ithē rahidē hana.

7. Migigō, kīnī'ā atē yūgāṇḍā dē vicakāra - 1.6 Haikaṭē'ara

Migigō, kīnī'ā atē yūgāṇḍā dē vicakāra

Migigō tāzē pāṇī dī sabha tōṁ vaḍī apharīkī jhīla vikaṭōrī'ā'tē sathita hai atē pūrī dunī'ā dā sabha tōṁ saghaṇī ābādī vālā ṭāpū hai. Iha lakaṛa atē dhāta dī'āṁ cādarāṁ nāla baṇī jhāṛī'āṁ nāla bharī hō'ī hai. Khētarī vivāda 1.65 Haikaṭē'ara rakabē dē chōṭē ṭukaṛē nū lai kē jārī hana. Iha ikō samēṁ dō rājāṁ, yūgāṇḍā atē kīnī'ā du'ārā dā'avā kītā jāndā hai. 2009 Vica, unhāṁ vicakāra lagabhaga ika yudha hō'i'ā sī. Isa samēṁ, sarahada prabhāśita nahīṁ kītī ga'ī hai, migigō āma prabadhana adhīna hai. Pahilē saiṭalara dō kīnī'ā dē machērē sana jō 1991 vica bērahimī vālē pradēśa calē ga'ē. Huṇa, śurū'ātī akaṛi'āṁ dē anusāra, ābādī 400 lōkāṁ dī hō ga'ī hai. Bahuta sārē vasanīka machērē atē machī phaṛana vālē hana. Vikaṭōrī'ā jhīla dā pāṇī nīla paraca dā ghara hai, atē machī phaṛanā āmadanī dā ika vadhī'ā sarōta hai.

6. Jhīla balēḍa dā ṭāpū, salōvēnī'ā - 1.40 Haikaṭē'ara

Jhīla balēḍa dā ṭāpū, salōvēnī'ā

Kalapanā karō: Sāpha pāṇī vālī ika sudara pahāṛī jhīla, harē banasapatī nāla ghirī, baraphīlī pahāṛī cōṭī nū dūrī'tē dēkhi'ā jā sakadā hai, atē jhīla dē madha vica ika chōṭā jihā ṭāpū hai jisa' tē ika lāla ṭā'īla chata hai. Ika jādū'ī tasavīra, hai nā? Atē iha sailānī lagātāra vēkhadē hana jō salōvēnī'ā ā'undē hana balēḍa lēka atē balēḍa ṭāpū nū vēkhaṇa la'ī. Tusīṁ kiśatī du'ārā isa khūbasūrata sathāna tē pahuca sakadē hō, atē phira pi'ara tōṁ 99 pauṛī'āṁ tura sakadē hō atē prasidha caraca āfa di asamapaśana āpha varajina mairī taka jā sakadē hō. Vi'āha akasara ithē hudē hana, atē navīṁ vi'āhī vi'āhutā ika purāṇī paraparā dī pālaṇā karadī hai, jisadē anusāra lāṛē nū lāṛī nū sārī rāta caraca lai jāṇā cāhīdā hai. Caraca dī ika cagī ichā ghaṭī hai. Ika purāṇī mānatā kahidī hai: Jē tusīṁ rasī nū tina vāra khicō atē ghaṭī vajō, tāṁ tuhāḍī ichā pūrī hōvēgī.

5. Vilahēmasaṭā'īna, jaramanī - 1.25 Haikaṭē'ara

Vilahēmasaṭā'īna, jaramanī

Utara-pachamī jaramanī vica, hainōvara dē nēṛē, ika jhīla hai jisa nū saṭīnahūḍara mēra kihā jāndā hai. Ika kil'hē vālā ika manukha-baṇā'i'ā ṭāpū 18 vīṁ sadī vica kā'uṇṭa vilahailama dē ādēśa nāla usa nāla sabadhata ika chōṭē kā'uṇṭī dī rakhi'ā la'ī isa utē baṇā'i'ā gi'ā sī. Sathānaka lōkāṁ nē ka'īṁ sālāṁ tōṁ niratara rēta, bajarī atē patharāṁ dī usārī kītī jō garamī'āṁ vica kiśatī'āṁ vica atē saradī'āṁ vica ika jamī jhīla'tē lijā'ē jāndē sana. Natījā ika chōṭā varaga-ākāra dā ṭāpū hai jisadā nāma kā'uṇṭa vilahalamasaṭā'īna dē nāma tē hai atē iha kil'hā ika sitārē dē rūpa vica cāra kiranāṁ nāla baṇā'ī ga'ī hai. Vakha vakha samēṁ, isa vica pahilāṁ ika milaṭarī sakūla, atē phira ika jēl'ha rakhi'ā gi'ā sī. Huṇa iha jag'hā śaimabaraga-lipē parivāra dī hai, jō kā'uṇṭa vilahailama dē vaśaja hana.

4. Pōṇṭīkōnīsī, grīsa - 1 haikaṭē'ara

Pōṇṭīkōnīsī, grīsa

Isa nū grīsa vica sabha tōṁ maśahūra atē sabha tōṁ sudara itihāsaka sathāna mani'ā jāndā hai. Pōṇṭīkōnīsī, maiḍīṭērī'ana sāgara vica kōraphū dē dakhaṇa vica kēpa kanōnī dē agē sathita hai. Iha sabha hari'ālī vica dabi'ā hō'i'ā hai, isa la'ī iha vēkhaṇā muśakala hai ki uthē kī hai, para ciṭē kadama jō pahāṛī dī cōṭī vala jāndā hai, sāfa dikhā'ī didā hai. Jē tusīṁ isa jag'hā nū dūra tōṁ vēkhadē hō, tāṁ pauṛī'āṁ tōṁ caṛā'ī cūhē dī pūcha varagī jāpadī hai. Isa la'ī, ika hōra tarīkē nāla isanū māousesa ā'īlaiṇḍa kihā jāndā hai. Pōṇṭīkōnīsī utē patōkarēṭara dā bā'ījaiṇṭā'īna caraca hai, jō ki 11 vīṁ dē ata vica atē 12 vīṁ sadī dē śurū vica baṇā'i'ā gi'ā sī. 16 Vīṁ sadī vica, ithē ika chōṭā maṭha sathāpata kītā gi'ā sī, jō viśava prasidha hō gi'ā, ki'uṅki isa nē ragīna bā'ījaiṇṭā'īna ā'īkāna pēṇṭa kītī'āṁ. Ika niśacata kōṇa tōṁ, chōṭā yūnānī ṭāpū samudarī zahāza dī tar'hāṁ lagadā hai. Isa la'ī, prācīna yūnānī'āṁ dā manaṇā sī ki samudara dē dēvatā pōsīḍana nē ōḍīsī'asa dē purāṇē samudarī jahāza nū usa dharatī dē ṭukaṛē vica badala ditā jadōṁ uha usa nāla nārāza sī, atē pōṇṭīkōnīsī iha samudarī jahāza hai.

3. Biśapa, igalaiṇḍa - 720 varaga. Mī

Biśapa, igalaiṇḍa

Iha aiṭalāṇṭika mahānsāgara vica igalaiṇḍa dē dakhaṇapachama taṭa tōṁ dūra sakila ārakīpēlāgō vica ika caṭāna hai. Biśapa nē sāḍē grahi dē sabha tōṁ chōṭē ṭāpū vajōṁ ginīza buka Recordpha rikāraḍasa vica dākhala kītā jō ki baṇā'i'ā gi'ā hai. Caṭāna dē pūrē khētara vica ika cānaṇa ghara hai; ajihā lagadā hai ki iha sidhā samudara tōṁ ugi'ā hai. Ithē isa nū baṇā'uṇā bahuta muśakala sī, pahilī kōśiśāṁ saphalatā dē tāja nahīṁ sana, para phira vī 160 sāla pahilāṁ ajihā karanā sabhava sī. Lā'īṭa hāousesa 7 labē sālāṁ la'ī baṇā'i'ā gi'ā sī; usārī la'ī unhāṁ nē viśāla grēnā'īṭa salaiba la'ē. Huṇa unhāṁ dā kula bhāra lagabhaga 6,000 ṭana hai. Lā'īṭahāousesa nē 1858 vica kama karanā śurū kītā, para usa tōṁ bā'ada, 1875 vica, briṭēna dē pūrē itihāsa vica sabha tōṁ vaḍā samudarī jahāza ḍiga pi'ā. Biśapa dē nazadīka ika kiśatī dā kiśatī dauṛa ga'ī. Naivīgēśana galatī kārana 335 lōkāṁ dī mauta hō ga'ī, sirapha 37 hī baca nikala sakē.

2. Ḍubara, hauṇḍūrasa - 490 varaga. Mī

Ḍubara, hauṇḍūrasa

Biśapa dē ulaṭa, ḍanabara vikhē ikō imārata hai. Iha ika lā'īṭa hāousesa nahīṁ, balaki ika śānadāra barapha-ciṭā vilā hai. Adhē haikaṭē'ara dē ghaṭa hisē'tē, mālaka nē ika asalī phiradausa baṇā'i'ā. Cubārē vala jāṇa vālī pauṛī'āṁ vālī ālīśāna tina mazilā imārata nū caṭāna vālē pradēśa kārana baṇā'uṇa vica takarībana tina sāla lagē sana. Vilā dē du'ālē ika chōṭā jihā ōka jagala hai. Vilā huṇa ika hōṭala dē rūpa vica isatēmāla kītā jāndā hai, machī phaṛana atē gōtākhōrī dē cāhavānāṁ nāla prasidha. Khūbasūrata jag'hā kairēbī'ana sāgara dē mōtī, mēsōmairīkana bairī'ara rīpha nāla ghiri'ā hō'i'ā hai.

1. "Kāfī sapēsa", yū'aisa'ē - 306 varaga. Mī

"Kāfī sapēsa", yū'aisa'ē

Iha dunī'āṁ dā sabha tōṁ chōṭā ṭāpū hai jō sēṇṭa lārainsa nadī utē sirapha 306 varaga mīṭara dī dūrī tē hai, lōkāṁ dī ābādī hai. Isa'tē sirapha ika chōṭā jihā ghara atē ika rukha phiṭa hai. Isa dē mukābalē, ikō phuṭabāla dē maidāna vica lagabhaga 13 chōṭē ṭāpū phiṭa ā'uṇagē. “Jasaṭa aināpha sapēsa” hazārāṁ ṭāpū'āṁ dē ṭāpū'āṁ vicōṁ ika samūha hai jō sayukata rāja laḍainsa nadī tē sayukata rāja atē kanēḍā dī sarahada tē sathita hai. Ajihā sadhārana nāma mālakāṁ, sā'īzalaiṇḍa parivāra du'ārā isa ṭāpū nū ditā gi'ā sī. Unhāṁ dā kahiṇā hai ki unhāṁ nē iha jag'hā ikānta la'ī hāsala kītī sī, nā ki āpaṇē nijī ṭāpū dē mālaka baṇana la'ī. Hālāṅki, jag'hā jaladī hī prasidha hō ga'ī, atē sailānī isa nū bahuta pasada karadē sana.

Kak statʹ populârnym v isaṭāgrāma: Krutye sposoby (2021)

 Asīṁ hara savēra nū āpaṇē sōśala mīḍī'ā akā.Ṇṭa dī jān̄ca karadē hāṁ. Pahilāṁ, isaṭāgrāma, vī.Kē., Phēsabuka nē dōsatāṁ nāla galabāta karana atē phōṭō'āṁ nū pradaraśata karana vica sāḍī madada kītī sī, para aja sathitī asidhē rūpa vica badala ga'ī hai. Sōśala mīḍī'ā khātē saphalatā, tuhāḍī yōgatāvāṁ atē prabhāva dī niśānī hana.

Isa nū mahisūsa karadi'āṁ, sāḍē vicōṁ bahuta sārē inhāṁ sakētāṁ nū sudhārana dī kōśiśa kara rahē hana, atē sārē sabhāvata tarīki'āṁ nāla. Usē samēṁ, dhōkhādhaṛī dē sakētāṁ dē kisē sakēta nū bāhara ka.̔Ō. Gāhakāṁ nū lā'īva hōṇā cāhīdā hai, asala pasada hōṇā cāhīdā hai, atē ṭipaṇī'āṁ kudaratī hana. Kahāṇī'āṁ atē punara sathāpanā dē vicāra sirapha jaivika hudē hana, arathāta bharōsēyōgatā dē śakē nahīṁ vadhā'undē.

Kak statʹ populârnym v isaṭāgrāma: Krutye sposoby

Kisē prōphā'īla nū kivēṁ utaśāhata karanā hai atē iha zarūrī ki'uṁ hai?

Tuhānū dilacasapa baṇā'uṇa la'ī, jē hara ika la'ī nahīṁ, tāṁ phira bahuti'āṁ la'ī. Ika prasidha khātā tuhāḍē pēja vala sarōti'āṁ nū ākaraśata karana dā ika viśā hai, navēṁ prakāśanāṁ atē savāda dī uḍīka vica hai. Ata vica, iha uhī hai jō tuhānū āpaṇē khātē dā mudarīkarana karana dī zarūrata hai. Isadē la'ī, pējāṁ nū"kārōbāra" - akaṛē mōḍa vica badali'ā jāndā hai. Natījē vajōṁ, asīṁ āpaṇī'āṁ saphalatāvāṁ vēkhadē hāṁ atē khātē dē hōra vikāsa dī yōjanā baṇā sakadē hāṁ.

Isaṭāgrāma la'ī samagarī dī yōjanā

hafatē dē daurāna, tuhānū phōṭō'āṁ, vīḍī'ō atē kahāṇī'āṁ pōsaṭa karana dī zarūrata hudī hai. Pratī dina ghaṭō ghaṭa 3 pōsaṭāṁ. Iha gatīvidhī nū vadhā'ēgā.

Khātā niratara apaḍēṭa kītā jā'ēgā atē navēṁ daraśakāṁ nū ākaraśita karēgā atē chaḍi'ā nahīṁ jāvēgā. Samagarī yōjanā isa vica sahā'itā karēgī. Āpaṇī samagarī yōjanā nū hēṭha likhi'āṁ sujhāvāṁ nāla kama karō. - Harēka navēṁ ahudē la'ī pahilāṁ tōṁ viśē likhō. Iha tāṁ hōra vī vadhī'ā hōvēgā jē tusīṁ ṭaikasaṭa nū usē vēlē likhō. Isa la'ī tuhāḍē kōla sadhāraṇa prakāśana dā kārajakrama hōvēgā, atē bā'ada vālē ṭaikasaṭa hamēśāṁ sapādita kītē jā sakadē hana atē phira phīḍa tē pōsaṭa kītē jā sakadē hana. - Ika dina vica 5-10 kahāṇī'āṁ prakāśata karana dī kōśiśa karō. Jē tusīṁ atarāla nū 2-2.5 Ghaṭi'āṁ tē saiṭa karadē hō, tāṁ unhāṁ dē pahilē hōṇa dī sabhāvanā hai. Yāda rakhō, kahāṇī'āṁ dilacasapa hōṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana. Lōkāṁ nū dina vica kisē mahatavapūraṇa cīza bārē dasō, ika viśā zāhara karō. Kahāṇī'āṁ dā phāramaiṭa bahuta zi'ādā maga vica hai. - Phīḍa atē kahāṇī'āṁ vica prakāśana la'ī viśi'āṁ dī sūcī paribhāśata karō. Dōvēṁ methodsga cagē natījē didē hana, para unhāṁ dī'āṁ āpaṇī'āṁ viśēśatāvāṁ hana. - Mukābalēbāzāṁ atē maśahūra balaugarāṁ dā pālaṇa karō. - Ḍizā'īna atē khāsa taura'tē pōsaṭāṁ vica ikasāra śailī dī pālaṇā karana dī kōśiśa karō. Khātē dē ditē thīma dī pālaṇā karō. Niratara likhō. Jē jarūrī hai, paṛhanayōgatā la'ī pāṭha'tē imōjī atē pairē nū patalā karō.

Zi'ādātara lōka jō saragaramī nāla isaṭāgrāma'tē āpaṇē prōphā'īla nū kā'ima rakhadē hana viśi'āṁ du'ārā pahilāṁ tōṁ sōcaṇa dī kōśiśa karadē hana. Śāma nū 2-3 ghaṭē vakha rakhaṇā atē hara vāra vicārāṁ dī bhāla karana nālōṁ 7 dina pahilāṁ hara cīza bārē dhi'āna nāla sōcaṇā vadhērē saukhā hai.

Śurū tōṁ hī isaṭāgrāma'tē maśahūra baṇō

huṇa phōṭō'āṁ atē vīḍi'ōja nū prōsaisa karana la'ī bahuta sārē prōgarāma hana, jithē tusīṁ kisē vī tasavīra tōṁ ika śānadāra pradaraśana baṇā sakadē hō. Hara cīza nū vadhērē māṇamatī dikhaṇa la'ī, hēṭha ditē sujhā'āṁ dī varatōṁ karō. - Āpaṇī vilakhaṇa prōsaisiga śailī dē nāla ā'ō. Sārī'āṁ phōṭō'āṁ vica iha ikō jihā nahīṁ hōṇā cāhīdā. Kisē vi'akatī nū"huka" karanā mahatavapūrana hai tāṁ jō uha pōsaṭa nū pasada atē paṛhē. - Kahāṇī'āṁ vica māsaka dī varatōṁ karō jāṁ āpaṇī khuda dī baṇā'ō. Pāṭhakāṁ nū ākaraśata karana dā iha ika kāfī jāṇi'ā jāṇa vālā tarīkā hai, ki'uṅki kujha māsaka 500,000 vāra dēkhē ga'ē hana atē tuhāḍā nāma lēkhaka vajōṁ lisaṭa kītā jāvēgā. - Ku'āliṭī bāra nū lagātāra uca padharī rakhō. Āpaṇē phōna nāla sahī tarīkē nāla kivēṁ śūṭa karanā hai atē abhi'āsa vica takanīkāṁ dī varatōṁ kivēṁ karanī hai isa bārē kujha ṭayūṭōri'alasa dēkhō. Mōbā'īlōgrāphī ika prasidha rujhāna hai.

Kī tusīṁ kadē balaugarāṁ nū bhi'ānaka phōṭō'āṁ nāla vēkhi'ā hai? Unhāṁ vicōṁ kujha hī hana, atē tuhānū unhāṁ varagē nahīṁ hōṇā cāhīdā.

Tuhānū haiśaṭaiga atē ji'ōṭaiga dī ki'uṁ lōṛa hai

jē tusīṁ huṇē ika khātā baṇā'i'ā hai atē tuhāḍē kōla kō'ī pairōkāra nahīṁ hana, tāṁ haiśaṭaiga pahilē niśānā pāṭhakāṁ nū ākaraśita karana dā ika vadhī'ā arega hai. Vadhērē prabhāvaśālī baṇana la'ī, ka'īṁ nukati'āṁ vala dhi'āna di'ō. - Āpaṇī pōsaṭa dē viśē la'ī 5-10 sabha tōṁ zi'ādā ṭaupa ṭaigasa dī cōṇa karō. Āma taura'tē, iha isa tar'hāṁ hai ki kinē haiśaṭaiga phālō'araza dē viśāla hisē nū kavara karadē hana. Hāla hī vica, uhanāṁ dā gāhaka baṇanā sabhava hō'i'ā hai, jō tuhānū niśānā daraśakāṁ dī phīḍa vica pēśa hōṇa dā maukā didā hai.

- Adhē ṭaigasa ikō vāra pōsaṭa karō, atē bākī bā'ada vica, kujha miṭāṁ vica. Isa youga nāla tusīṁ huṇa cōṭī dē vica rahi sakadē hō. - Tuhānū agarēzī vica haiśaṭaigāṁ nahīṁ cukaṇī'āṁ cāhīdī'āṁ jē iha tuhāḍā mukha daraśaka nahīṁ hudā. - Jē tusīṁ cōṭī dē kōrī'ana jāṁ jāpānī haiśaṭaigāṁ dī varatōṁ karana dī kōśiśa karō. Iha labē samēṁ tōṁ dēkhi'ā gi'ā hai ki ithē āma nālōṁ vadhērē vāriśāṁ hōṇagī'āṁ. "Asala" bhāga nū vēkhō. Khātā siralēkha pahilī cīza hai jō tuhāḍē sabhāvita daraśaka akasara vēkhadē hana. Āpaṇē atē āpaṇē balauga dā isa bhāga vica varaṇana karō jinā sapaśaṭa atē sakhēpa rūpa vica sabhava hōvē, sā'īṭa nū darasā'ō, jē kō'ī hai tāṁ, imōjī dī varatōṁ karō.

Jē tusīṁ sabha kujha sahī tar'hāṁ kītā hai, tāṁ pahilē gāhaka atē pasada usē dina dikhā'ī dēṇagē. Kujha la'ī, 300 pāṭhaka bahuta hana, atē kujha la'ī, 000satana 3000. Isaṭāgrāma'tē śānadāra mukābalā karana la'ī pēja nū utaśāhata karana atē isa nū utaśāhita karana la'ī bahuta mihanata dī lōṛa hudī hai, paratū driṛatā nāla, tusīṁ thōṛhē samēṁ vica natījā prāpata kara sakadē hō.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/