Ḍimēnaśī'ā dē vikāsa dē jōkhama nū kivēṁ ghaṭā'uṇā hai: Ḍākaṭarāṁ nē ika prabhāvaśālī methodga labha li'ā hai

 Bu oldāpē vica ḍimēnaśī'ā ika āma sathitī hai.

Ilāja la'ī sahī pahuca nāla, rōgī dī zidagī nū saukhā baṇā'uṇā sabhava hai, para philahāla sōca dī pūrī sapaśaṭatā nū bahāla karanā ajē vī sabhava nahīṁ hai.

Isa la'ī, vakha-vakha dēśāṁ dē ḍākaṭara āpaṇē āpa nū bhi'ānaka bimārī tōṁ bacā'uṇa la'ī bacā'a dē upāvāṁ dē prabhāvaśālī gujhalāṁ dā vikāsa kara rahē hana. Savīḍiśa vigi'ānī'āṁ nē rōkathāma dē bahuta prabhāvaśālī tarīki'āṁ dī pachāṇa karana la'ī vaḍē paimānē dē adhi'aina dē akaṛi'āṁ dā viśalēśaṇa kītā. Māharāṁ dē siṭē vidēśī iṭaranaiṭa sarōtāṁ du'ārā prakāśata kītē ga'ē sana.

Dimāgī kamazōrī

Ḍākaṭarāṁ nē ika prayōga vica hisā laiṇa vāli'āṁ dē ḍēṭā dī jān̄ca kītī jō 30 sālāṁ tōṁ vadha calī. Dila dī sihata atē aṭala mana vica tabadīlī'āṁ karana dē jōkhama dē vicakāra sabadhāṁ dī pachāṇa karanā sabhava sī. Kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī jinī bihatara kama karadī hai, dimāgī kamazōrī hōṇa dē jōkhama ghaṭa. Isa la'ī, iha tuhāḍē kōlaisaṭrōla dē padhara nū niyatarita karana, sahī khāṇa, niyamita kasarata karana atē tabākūnōśī nū chaḍaṇa dē yōga hai tāṁ jō tuhāḍā dila ka'ī sālāṁ tōṁ tadarusata rahē. Isa mahatavapūrana mudē nū niratara niyataraṇa vica rakhaṇa la'ī niyataraṇa nāla kāraḍī'ōlōjisaṭa dā daurā karanā vī mahatavapūraṇa hai.

Ki'uṁ ika vi'āhī womanrata maradāṁ vala khicī jā sakadī hai

 Jadōṁ ika gabhīra riśatē vica hudā hai, tāṁ kī otherratāṁ hōra maradāṁ vala nahīṁ dēkhadī'āṁ? Atē kī jē tusīṁ dūsarē vala khicē jāndē hō, hālāṅki riśatē vica ikasuratā atē vivasathā hai?

Iha isa mudē vica hai ki iha vadhērē visathāra vica samajhaṇa yōga hai.

Vi'āhī'āṁ womenratāṁ ki'uṁ dhōkhādī'āṁ hana

dara'asala, reasonsratāṁ dhōkhā dēṇa dē bahuta sārē kārana hana. Sabha tōṁ āma hana: - Ika alafā nara jisa nāla tusīṁ navīṁāṁ sanasanī dā anubhava karanā cāhudē hō. - Ika patī dē bilakula ulaṭa. - Kisē hōra ādamī vala, sārī'āṁ ladiesratāṁ dhi'āna dikhā'undī'āṁ hana. - Ādaraśa dā supanā. - Āpaṇē jīvana sāthī tōṁ badalā la'ō. - Ika hōra la'ī pi'āra. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki bahuta sārī'āṁ.Ratāṁ vī jāndē samēṁ āpaṇē la'ī ka'ī kāranāṁ karakē ā'undī'āṁ hana. Kujha iha dā'avā vī karadē hana ki unhāṁ dā prēmī unhāṁ nū āpaṇī javānī vica ika pitā jāṁ patī dī yāda divā'undā hai.

Vi'āhī womanrata

Virōdhī ki'uṁ ākaraśata karadē hana

riśatā ṭuṭaṇa dā mukha kārana bōrama hōṇā hai. Samēṁ dē nāla, sahibhāgī lagātāra ika dūjē dē nāla hudē hō'ē thaka jāndē hana. Kisē samēṁ, iha vī laga sakadā hai ki patī sirapha ika riśatēdāra hai, jisa nāla uha sirapha āma zimēvārī'āṁ atē rōzamar'hā dī zidagī sān̄jhā karadē hana. Isa la'ī, jadōṁ ika ādamī usa dē agē dikhā'ī didā hai, jō usadī sōca, ādatāṁ atē āpaṇē patī nālōṁ vihāra vica bilakula vakharā hudā hai, tāṁ alwaysrata hamēśāṁ usa vala dhi'āna didī hai. Ajihī yūnī'ana vica, themselvesratāṁ āpaṇē āpa nū labhaṇa dī kōśiśa kara rahī'āṁ hana: - Navīṁ sanasanī; - isa dē ulaṭa; - gu'āca ga'ī ēkatā; - bisatarē vica bhāvanāvāṁ; - dilacasapa sacāra. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki womenratāṁ iha vī nahīṁ sōcadī'āṁ ki uha āpaṇē patī nāla dhōkhā kara rahī'āṁ hana. Isa dē ulaṭa hamēśā ākaraśaka hudā hai. Atē jivēṁ ki tusīṁ jāṇadē hō, ichāvāṁ akasara kārana tōṁ upara hudī'āṁ hana.

Badalā laiṇā mukha kārana hai

ka'ī ladiesratāṁ āpaṇē patī nāla badalā laiṇa la'ī dūji'āṁ nāla ḍēṭiga karana laga jāndī'āṁ hana. Atē isa kārana nū sabha tōṁ āma mani'ā jāndā hai, atē iha zidagī dē bahuta sārē pahilū'āṁ bārē citata hai. Reasonsratāṁ dhōkhādhaṛī śurū karana dē bahuta sārē kārana hana: - Ādamī nū usadē kītē kamāṁ la'ī sazā dēṇā. Ihanāṁ vica śāmala hana: Kōmalatā atē dhi'āna dī ghāṭa, pēśa kītē phula, miṭī tōṁ bināṁ ghuṭālē, atē hōra bahuta kujha. - Kō'ī riśatā kā'ima rakhaṇa la'ī kama karana la'ī ti'āra nahīṁ hudā. - Patī hōranāṁ withratāṁ nāla khul'ha kē dhōkhā kītā jāṁ bhaṛaki'ā. Badalā laiṇa kārana dhōkhā khāṇā sabha tōṁ āma mani'ā jāndā hai. Isa dē nāla hī, tuhānū iha samajhaṇa dī zarūrata hai ki ika purposerata jāṇa-bujha kē ajihē viśavāsaghāta'tē jāndī hai, jō usa dē jīvana vica vāparana vālē natīji'āṁ atē nakārātamakatā tōṁ pūrī tar'hāṁ jāṇū hudī hai.

Alafā marada ki'uṁ ākaraśata hana

bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ baṛē utaśāha nāla bahisa karadī'āṁ hana ki uha unhāṁ dē nāla agē cagē maradāṁ nū vēkhaṇā cāhudī'āṁ hana. Para unhāṁ dē śabadāṁ dē bāvajūda, uha alafā mālaza nū vēkhadē rahidē hana. Ajihē ādamī ātama viśavāsa dī prēraṇā didē hana atē hara kō'ī niśacata hai ki usadē nāla uha asādhāraṇa bhāvanāvāṁ dā anubhava kara sakadī hai. Bahuta sārē māhara dasadē hana ki iha sabha manōvigi'āna bārē hai, ki'uṅki kudarata du'ārā sārī'āṁ leadersratāṁ nētāvāṁ vala khicī'āṁ jāndī'āṁ hana. Hālāṅki, ādhunika sasāra vica, sabha kujha badala gi'ā hai atē jānavarāṁ dī praviratī nū isa tar'hāṁ zi'ādā prabhāva nahīṁ karanā cāhīdā. Iha basa iha hai ki ika newrata navī'āṁ bhāvanāvāṁ cāhudī hai, isa la'ī uha āpaṇē la'ī ajihē ādamī nū cuṇadī hai.

Mārakala briṭiśāṁ la'ī yūrapī'ana yūnī'ana dī'āṁ sarahadāṁ bada karana dā irādā rakhadā hai ki'uṅki kōrōnavā'irasa dē navēṁ taṇā'a kārana

 20 Dasabara nū, iha jāṇi'ā gi'ā ki jaramana dī cānsalara ain̄jēlā mārakēla dēśa vica pachāṇē ga'ē kōrōnāvā'irasa dē ika navēṁ dabā'a kārana yūkē dē vasanīkāṁ la'ī yūrapī'ana yūnī'ana dī'āṁ sarahadāṁ nū bada karana dī kōśiśa kara rahī hai.

Jaramana sarakāra dā mukhī zōra dēvēgā ki yūrapī'ana yūnī'ana bhalakē tōṁ yū kē tōṁ uḍāṇāṁ uḍāṇāṁ ‘tē pābadī lagā dēvē. Śurū'āta vica, briṭiśa la'ī 6 janavarī taka yūrapī'ana yūnī'ana dī'āṁ uḍāṇāṁ utē pābadī lagā'uṇa dī yōjanā hai. Iha ajē vī aṇajāṇa hai ki kī samudara du'ārā atē igaliśa cainala dē adhīna suraga rāhīṁ yūrapī'ana yūnī'ana dā pravēśa khul'hā rahēgā jāṁ nahīṁ.

#Marakala

Jivēṁ ki pahilāṁ dasi'ā gi'ā hai, briṭēna, kōrī'āvā'irasa dē tēzī nāla phaila rahē taṇā'a dī pachāṇa dē kārana, jaramanī, pharānsa atē kujha hōra yūrapī'ana dēśāṁ nē isa dēśa nāla uḍāṇāṁ bada karana dī yōjanā baṇā'ī hai. Isa tōṁ ilāvā aja āsaṭarēlī'ā, nīdaralaiṇḍaza atē ḍainamāraka vica ika navēṁ itakāla dī pachāṇa bārē jāṇakārī milī. Asīṁ yāda karāvāṅgē, briṭiśa sarakāra dē mukhī bōrisa jauhanasana nē kihā ki kōrōnāvā'irasa dā navāṁ paiṇḍā 70% hōra chūtakārī hō sakadā hai.

Jaramanī nē kōrōnāvā'irasa itakālāṁ dē khataranāka natīji'āṁ bārē gala kītī

 Kōrōnāvā'irasa dē navēṁ itakālāṁ dā ubhāra ka'ī ḵẖataranāka natījē bhugata sakadā hai.

Jaramana dī'āṁ samācāra ējasī'āṁ dē anusāra iha mahāmmārī vigi'ānī kārala lauṭarabaica nē dasi'ā. Māhara dē anusāra, ika navīṁ lāga nāla lāga dē vadha jōkhama hō sakadē hana.

Iha navī'āṁ kisamāṁ dē viśāṇū'āṁ dā sakaṭa paidā karana dā kārana vī baṇa sakadā hai, jō ki maujūdā samēṁ dēkhi'ā jā rihā kōrōnavā'irasa dī lāga nālōṁ vī ḵẖataranāka hō sakadā hai. Jinē zi'ādā lāga, itakālāṁ dē vadhērē maukē. Māhara isa gala dā yakīna hai. Āpaṇē bi'āna nāla, uha sirapha unhāṁ lōkāṁ nū cētāvanī dēṇā cāhudā sī jō davā'ī nāla sabadhata nahīṁ, balaki ḍākaṭarāṁ nū vī.

#Kōrōnāvāirasa

14 Dasabara nū, yūkē dē sihata matarī maithi Han hainakauka nē ghōśaṇā kītī ki sārasa-sī'ōvī -2 kōrōnāvā'irasa dī ika navīṁ khica dēśa vica labhī ga'ī hai. Iha jāṇi'ā jāndā hai ki iha kōrōnāvā'irasa nālōṁ ka'ī guṇā tēzī nāla phailadā hai, jō ki huṇa hara kisē nū patā hai. Navīṁ khica kujha yūrapī'ana dēśāṁ vica pahilāṁ hī mila ga'ī hai. Huṇa taka, iha inī tēzī nāla nahīṁ phaila rihā jinā hō sakadā hai. Isa kārana karakē, adhi'aina karana dā samāṁ hai.

"Tusīṁ isa nū sahi nahīṁ sakadē": Lōka laḍana nū ḍarāvē vica chaḍa rahē hana

 Iha ghōśita kītē jāṇa tōṁ bā'ada ki sī.Ō.Vī.Ā'ī.Ḍī.-19 Nāla juṛī'āṁ ku'āraṭīna pābadī'āṁ nū uca padharī kara ditā gi'ā hai, rājadhānī dē vasanīka laḍana dē lōkāṁ nū chaḍaṇa la'ī calē ga'ē.

Iha jāṇi'ā jāndā hai ki pābadī'āṁ aja tōṁ kama karanā śurū kara ditī'āṁ. Iha sathānaka ṭailīvizana cainalāṁ du'ārā ripōraṭa kītā gi'ā hai.

Śanīvāra nū ika aimarajainsī praisa kānapharasa vica briṭēna dē pradhāna matarī bōrisa jauhanasana nē ailāna kītā ki aitavāra tōṁ laḍana atē āsa pāsa dē ilāki'āṁ vica ku'āraṭīna saḵẖata kītē jāṇagē. Iha isē kārana hai ki lōka śahira tōṁ bāhara bhajaṇā śurū kara ga'ē. Bahuta sārē ghōśaṇā karadē hana ki uha huṇa isa nū baradāśata nahīṁ kara sakadē. Āḵẖarakāra, krisamisa atē navēṁ sāla tōṁ pahilāṁ, lōka vadhā'ī dē vaṭāndarē la'ī parivāra atē dōsatāṁ nāla milaṇā cāhudē hana atē ikaṭhē samāṁ bitā'undē hana.

#Laḍana

Isa tatha dē kārana ki lōka śahira nū chaḍa kē jā rahē hana, rēlavē saṭēśanāṁ atē saṭāpāṁ tē bhārī katārāṁ baṇa ga'ī'āṁ hana. Bhīṛa vī kharīdadārī vālī'āṁ saṛakāṁ'tē dikhā'ī ditī. Āḵẖarakāra, lōka unhāṁ sabha cīzāṁ dā saṭāka karana dī kōśiśa karadē hana jinhāṁ dī unhāṁ nū pahilāṁ hī lōṛa hudī hai. Isa tōṁ ilāvā, "naka'tē" sāla dī mukha chuṭī. Śahira dī'āṁ kēndarī saṛakāṁ dēra rāta taka lōkāṁ nāla bharī'āṁ pa'ī'āṁ sana. Ākharakāra, laḍana dē lōka tōhafi'āṁ'tē pūrī tar'hāṁ bhaḍārana dī kōśiśa kara rahē hana.

Māharāṁ nē khālī pēṭa'tē kauphī pīṇa dē natīji'āṁ bārē dasi'ā

 Bahuta sārē lōka āpaṇī ravā'itī kapa kauphī pīṇa tōṁ pahilāṁ savērē kujha vī karana tōṁ asamaratha hudē hana.

Bēśaka, zi'ādātara māmali'āṁ vica, iha"savēra dī rasama" khālī pēṭa tē hudī hai.

Yūkē dē vigi'ānī iha jāṇana dē yōga sana ki khālī pēṭa tē kauphī pīṇa nāla kihaṛē natījē dī umīda kītī jā sakadī hai. Māharāṁ dē siṭē vidēśī iṭaranaiṭa sarōtāṁ du'ārā prakāśata kītē ga'ē sana. Jivēṁ ki iha sāhamaṇē ā'i'ā, iha gabhīra bimārī dē vikāsa nū bhaṛakā sakadā hai.

Khālī pēṭa tē kāphī pīṇā

Khālī pēṭa tē kauphī dī sēvana kārana, pācaka kiri'ā dī gabhīra kharābī hai, jō samēṁ dē nāla śūgara dā kārana baṇa sakadī hai. Tatha iha hai ki iha pīṇa nāla lahū dē galūkōza dē padhara vica vādhā hō sakadā hai. Inhāṁ khōjāṁ dī puśaṭī vigi'ānaka prayōga dē daurāna kītī ga'ī sī. Jē tusīṁ nāśatē dē sagaṭhana nāla sahī tarīkē nāla pahucadē hō, tāṁ ajihē gabhīra natīji'āṁ tōṁ baci'ā jā sakadā hai. Isa la'ī, tusīṁ khāṇa tōṁ bā'ada hī sugadhata ṭaunika pīṇa vālē pi'ālē nāla āpaṇē āpa nū bhaṛakā'uṇa dī kōśiśa karō, atē bisatarē tōṁ bāhara ā'uṇa tōṁ turata bā'ada nahīṁ.

6 Rāśī jōṛā jō ikalē pūrē baṇā'undē hana

 Bahuta sārē lōka miladē hana ki uha bhā'īvālāṁ dē nāla nahīṁ miladē, bhāvēṁ uha kinī vī sakhata kōśiśa ki'uṁ nā karana. Uha sārē jōṛē jō ika dūjē dē anukūla nahīṁ hudē, akharāṁ atē subhā'a dē atara dē natījē vajōṁ, vivāda paidā hudē hana, atē talāka vala lai jāndē hana.

Pūrī galatī nā karana la'ī, natījē vajōṁ jōṛī dī anukūlatā nū pahilāṁ tōṁ jāṇanā mahatavapūraṇa hai. Lēkha tuhānū ika dūjē la'ī sabha tōṁ suitableukavēṁ sakētāṁ bārē dasēgā, jisadā saphala bhavikha dī uḍīka hai.

Ṭaurasa + ku'ārī

sabha tōṁ satulita gaṭhajōṛa vicōṁ ika. Ṭaurasa atē ku'ārī'ō bujhārata dē ṭukaṛi'āṁ vāṅga ikaṭhē phiṭa hudē hana. Viraja, ika paiḍaiṇṭika vi'akatī jō sathāpata niyamāṁ dī gabhīratā la'ī khaṛadā hai, ṭaurasa nāla miladā-juladā hai, jisa nū sabara du'ārā vakharā kītā jāndā hai atē uha jāṇadā hai ki kumārī dē sārē najiṭhaṇa dī pahuca kivēṁ cuṇanī hai. Natījā ika bilakula satulita yūnī'ana, śānta atē bētukī hai, ki'uṅki dōvēṁ sāthī ika māpē hō'ē, yōjanābadha jīvana nū tarajīha didē hana.

Ikō sārā

Mimanī + mēśa

cāpalūsa milāvaṭa atē araśa dē visaphōṭaka caritara tōṁ, tuhānū ika camakadāra saragarama yūnī'ana milēgā. Sāthī niratara gatī vica hudē hana, bahuta yātarā karadē hana atē bahuta hī ghaṭa ghara rahidē hana. Dōvāṁ sakētāṁ dī uca bhāvanātamakatā dē kārana, jaiminī atē mērī ika dūjē nāla bōra nahīṁ hō sakaṇagē. Jē jōṛā jhagaṛā karadā hai, tāṁ nārāzagī bahutī dēra nahīṁ rahēgī, ki'uṅki sahibhāgī māpha karana vālē hana atē jaladī māpha karanā jāṇadē hana.

Ku'ārī + makara

pātarāṁ dī samānatā dē kārana ku'ārī atē makara dā milāpa saphala hai. Cinha āma ṭīci'āṁ nū vēkhadē hana, jō saragaramī nāla agē vadhē jāndē hana, mila kē zidagī dī yōjanā baṇā'undē hana. Ika bajā'ē rūṛīvādī jōṛā makara atē ku'ārī'ō tōṁ bāhara ā'undā hai, āpaṇē sāthī pratī ika śānta atē ādarayōga rava'ī'ē du'ārā vakharā. Bāharōṁ, ajihē sakētāṁ dā milāpa bōriga laga rihā hai, para makara atē ku'ārīvāra jāṇadē hana ki parivāraka kadarāṁ kīmatāṁ nū sabha tōṁ upara rakhadi'āṁ ika dūjē dā anada kivēṁ laiṇā hai. Vi'āha vica, cinha labī zidagī jī'undē hana, duralabha vivādāṁ nū śāntīpūravaka hala karadē hana.

Kasara + ṭaurasa

ika jōṛā jō ika dūjē nū ika padhara'tē mahisūsa karadē hana jisa nū uha ikalē samajha sakadē hana. Kainsara dī bhāvanātamakatā dē kārana musakalāṁ paidā hō sakadī'āṁ hana, mūḍa badalaṇa dī praviratī, para ika satulita ṭaurasa driṛatā nāla āpaṇē sāthī dī'āṁ tabadīlī'āṁ nū savīkāra karadā hai atē ikaṭhē rahiṇa la'ī bihatara sathitī'āṁ paidā karadā hai. Ṭaurasa atē kainsara āpaṇē sabadhāṁ nū jhajōṛa kē nahīṁ rakhadē, nigāhāṁ tōṁ dūra samāṁ bitā'undē hana, kadī jhaumpaṛī tōṁ kadē vī bāhara nahīṁ jāndē.

Dhanu + lī'ō

dō āśāvādī lōkāṁ dā ika samūha jō jīvana tōṁ sabha kujha laindē hana. Dōvēṁ sahibhāgī milavarasī atē niralēpa hana, ikō jag'hā baiṭhaṇā atē sāhasa nū tarasaṇā pasada nahīṁ karadē. Li'ō atē dhanuśa dī jōṛī kisē vī kapanī dā kēndara baṇēgī atē bahuta sārē dōsata baṇā'ēgī. Dhana atē li'ō sān̄jhē ṭīcē niradhārata kara sakadē hana atē unhāṁ nū āsānī nāla prāpata kara sakadē hana, bhavikha vica sirapha cagī'āṁ cīzāṁ nū vēkhaṇā atē utaśāha nāla kama karanā. Ika riśatē vica ika ghaṭā'ō li'ō vica adarūnī hakāra hō sakadā hai, śānta karana dī kōśiśa jisadā natījā dhanavādī la'ī riśatē ofhi jāvēgā.

Mīna + sakārapī'ō

pāṇī dā tata inhāṁ dōvāṁ sakētāṁ vica miladā hai. Mīna sakārapī'ōsa nāla ika mazabūta ​​gaṭhajōṛa baṇā'undē hana, ika saphala vi'āha atē ika mazabūta ​​parivāra dī bhavikhabāṇī karadē hana. Sāthī ika dūjē nū bināṁ śabadāṁ tōṁ samajhadē hana, chupī'āṁ ichāvāṁ mahisūsa karadē hana, sapūranatā dā sakēta didē hana atē sakētāṁ dē riśatē vica rāja dā samarathana karadē hana. Sakārapī'ōsa, āma taura'tē dabadabā rakhadē hō'ē, palāsaṭika dē mīna dē nāla cagī tar'hāṁ caladē hana, jō kisē vī matabhēda nū samajhaṇa dē yōga hudē hana. Āma taura'tē, jōṛī tēzī nāla ika samajhautā labhadā hai atē lagabhaga kadē jhagaṛā nahīṁ hudā.

Dhōkhādhaṛī dā śikāra hōṇa vālē 6 rāśī kī hana?

Dhōkhādhaṛī ika bhi'ānaka kama hai jō kisē vī zihana dē pratīnidhī kara sakadē hana.

Para jōtaśī iha viśavāsa divā'undē hana ki kudarata anusāra kujha lōkāṁ vica ṭhagī mārana dā bahuta zi'ādā rujhāna hudā hai. Kihaṛē sakētāṁ nū sabha tōṁ galata mani'ā jā sakadā hai?

Juṛavāṁ

ika havādāra atē vi'agātamaka sakēta jō kītī'āṁ jāṇa vālī'āṁ kāravā'ī'āṁ dē natīji'āṁ bārē thōṛā sōcadā hai. Zi'ādātara lōka jaimanī dī khul'ha, khul'ha, atē samājakatā du'ārā ākaraśata hudē hana, para isa niśānī pratī vafādārī kō'ī tarajīha nahīṁ hai. Aja minī ika vi'akatī nū pi'āra karadī hai, kala uha dūjē la'ī ravānā hō ga'ī. Akasara, cinha dē numā'idē iha vī nahīṁ vēkhadē ki uha kivēṁ lōkāṁ vicakāra chāla māradē hana, unhāṁ dī dunī'ā vica ikalē vi'akatī nāla lagāva dī dhāraṇā maujūda nahīṁ hai.

#Dēśadhrōha

Kubha

bahutē kubharū uha lōka hudē hana jō khaṛhē nahīṁ hudē, rōmān̄ca-bhālaṇa vālē, niratara zidagī vica kujha navāṁ bhāladē hana. Jē riśatā sathiratā atē ēkādhikāra nāla vadha jāndā hai, bōra avērī'ana āsānī nāla isa pāsē dā manōrajana labha sakadē hana. Ika prēmī dī dikha kumārī nū uha navīnatā pradāna karadī hai jisa dī uha bhāla kara rahē hana, isa la'ī isa niśānī dē pratīnidha bēvafā'ī vica kujha vī burā nahīṁ vēkhadē.

Sakārapī'ō

caritara vālā ika rāśī dā cinha, sakārapī'ō janūna dī bhāvanā dī pālaṇā karadā hai atē navēṁ sāthī hōṇa dē maukē nū nazara'adāza nahīṁ karadā. Kaisīnō khiḍārī'āṁ dī tar'hāṁ, sakārapī'ōsa ubhara rahē utaśāha dē bā'ada, prēmī nū badalaṇa dē yōga hana. Isa niśānī dē pratīnidhī naśēṛī hana, isa la'ī sirapha dhōkhā ḵẖatama hōṇa dī sabhāvanā nahīṁ hai. Usē samēṁ, sakārapī'ōsa bahuta īrakhālū hudē hana, atē unhāṁ dē niratara adha tōṁ usē vivahāra dī āgi'ā nahīṁ didē.

Machī

mīna vica sabha tōṁ vadha nivēśa karana vālē ṭhaga nirapakha saikasa hana. Sudhārī mīna sāthī mitaratā nū ākaraśata karadē hana, jisadī uha saphalatāpūravaka varatōṁ karadē hana. Kri'āvāṁ vica, iha cinha ata dē natīji'āṁ bārē sōcē bināṁ atē dūji'āṁ dī'āṁ cētāvanī'āṁ nū dhi'āna vica rakhē bināṁ, dila dī'āṁ tāṛī'āṁ nū suṇadā hai. Bahutē mīna jō kisē vi'akatī nū miladē hana jisa nū uha pasada karadē hana jīvana sāthī jāṁ baci'āṁ dē agē nahīṁ rukaṇagē - uha ika niradhārata sakiṭa'tē uha cāhudē hana jivēṁ uha cāhudē hana.

Mērī'āṁ

janūna dī ika hōra niśānī. Kudarata du'ārā prabhāvita, mērī'āṁ kisē vī pi'āra dī khēḍa vica dākhala hō jāndī'āṁ hana, kiri'ā dā anada laindī'āṁ hana. Vi'āha vica dākhala hōṇa tē, cinha dē lōka tēzī nāla ruṭīna atē rōzamar'hā dī zidagī tōṁ thaka jāndē hana, ika sathā'ī sāthī vica pūrī tar'hāṁ dilacasapī gu'ā laindē hana. Cinha dē numā'idi'āṁ nāla viśavāsaghāta aṇamithē samēṁ taka rahi sakadā hai jada taka ki ēriśa ikō ika vi'akatī nū nahīṁ labha laindā jisa vica bilakula hara cīza usa la'ī.̔Ukavīṁ hōvē.

Dhanu

dhana ka'ī kisamāṁ dē śaukīna prēmī hana, jinhāṁ la'ī dhōkhādhaṛī zidagī dā ika hisā hai. Ika niratara sahibhāgī hōṇa nāla, dhanuśa kisē vī pachatāvē dē bagaira, rōmān̄cāṁ nū jārī rakhēgā. Isa cinha dē numā'idi'āṁ la'ī dhōkhā khāṇā ika kisama dā manōrajana hai jō savai-māṇa dā anada laiṇa atē aiḍarēnālīna dī ika khurāka prāpata karana la'ī ti'āra kītā gi'ā hai.

Rāśī cinha jō pākhaḍa dā śikāra hana

 Samāja pakhaḍī lōkāṁ nū pasada nahīṁ karadā. Iha ika tatha hai. Para lōka ajē vī pakhaḍa karanā jārī rakhadē hana, ki'uṅki isa dī sahā'itā nāla uha āpaṇē ṭīci'āṁ nū prāpata karadē hana, āpaṇī'āṁ ichāvāṁ dā ahisāsa karadē hana.

Kujha lōka hara sathitī vica cagī tarakī karana vica saphala hudē hana jisa nū āsa pāsa dē lōka unhāṁ dē sāmhaṇē dēkhaṇā cāhudē hana.

Kō'ī vī pakhaḍī hō sakadā hai. Para ithē lōka isadā khi'āla rakhadē hana. Bhāvēṁ kō'ī vi'akatī pakhaḍī hai jāṁ nahīṁ, usa rāśī dē cinha du'ārā prabhāvita hudā hai jisa dē tahita uha paidā hō'i'ā sī. 4 Sakētāṁ dē numā'idē pakhaḍa dē pragaṭāvē la'ī ika praviratī rakhadē hana, jisadī caracā hēṭhāṁ kītī jā'ēgī.

Juṛavāṁ

iha lōka sapaśaṭa ṭīci'āṁ nū kivēṁ tai'a karanā jāṇadē hana, jisa dē kārana uha cagī tar'hāṁ jāṇadē hana ki kisa diśā vica jāṇā hai. Uha ika sapaśaṭa yōjanā vikasita karadē hana, vikhāvā karanā śurū karadē hana jithē iha zarūrī hai, kisē dī rā'i dā samarathana karana dā vikhāvā karanā.

#Pakhaḍa

Vivahāra dī iha pagatī isadē natījē didī hai: Jēminī sahā'itā karanā śurū karadē hana, āsa pāsa dē lōka unhāṁ dē jatanāṁ vica unhāṁ dā samarathana karadē hana. Natījē vajōṁ ṭīcā prāpata kītā jāvēgā. Burī ḵẖabara iha hai ki cinha dē numā'idi'āṁ pratī rava'ī'ā badala sakadā hai, ki'uṅki lōkāṁ nū ahisāsa hudā hai ki ika vāra unhāṁ dī āma varatōṁ kītī jāndī sī.

Tulā

isa sakēta dē tahita paidā hō'ē sārē lōkāṁ vica lacaka hai. Uha kisē vī vi'akatī, kisē vī sathitī vica anukūla hō sakadē hana. Uha akasara āpaṇē āpa nū tōṛadē hana, niratara dikhāvā karadē hana ki sabha kujha unhāṁ la'ī.̔Ukavāṁ hai, ki uha sabha kujha pasada karadē hana. Ālē du'ālē dē lōkāṁ la'ī unhāṁ nāla galabāta karanā asāna hai, ki'uṅki vivāda ghaṭa hī paidā hudā hai. Libarā, dūjē pāsē, niratara taura tē nakārātamaka bhāvanāvāṁ nū nahīṁ rōka sakadā jō ikaṭhī hō ga'ī'āṁ hana jadōṁ ki unhāṁ nē jō kujha vāparadā hai sahāri'ā. Uha unhāṁ nū nukasāna pahucā'uṇa dī bajā'ē āpaṇē azīzāṁ'tē ā'uṇā śurū kara didē hana. Iha sabha afasōsa nāla khatama hudā hai: Niśāna dē pratīnidhī ikalē hō jāndē hana, kisē la'ī vī bēkāra nahīṁ hudē.

Vachē

kujha nijī ṭīci'āṁ dī ḵẖātara, ṭaurasa pakhaḍī nahīṁ hōvēgā. Cinha dē numā'idē sirafa dūji'āṁ dē sanamukha anukūla rōśanī vica pēśa hōṇā cāhudē hana, asala vica hōṇa nālōṁ bihatara dikhā'ī dēṇa. Dōsata atē sahiyōgī isa nū pi'āra karadē hana, ki'uṅki ajihē lōka harēka nū musakurā sakadē hana, ṭīma dā manōbala vadhā sakadē hana. Ihō jihā vivahāra sirapha ṭaurasa nū āpaṇē āpa nū nukasāna pahucā'undā hai: Uha hara kisē la'ī niratara hōṇa dē kārana thaka jāndē hana, udāsī vālī sathitī vica pai jāndē hana, jisa tōṁ uha huṇa āpaṇē āpa tōṁ bāhara nahīṁ ā sakadē.

Kubha

isa cinha dē lōka kadē vī vi'akatī nū uha sabha kujha nahīṁ dasaṇagē jō uha usadē bārē sōcadē hana. Aiku'ērī'ana uha sabha kujha sahiṇa karanagē jō mūrakha dōsata vī karadē hana, uha usa nāla sān̄jhē adhāra labhaṇa dī kōśiśa karanagē. Para unhāṁ kōla ajihē bhāśaṇakāra dī ālōcanā karana dī ichā nahīṁ hōvēgī. Haulī haulī, nakārātamaka bhāvanāvāṁ ikaṭhī hō jāṇagī'āṁ, isa nū śāmala karanā vadhērē atē muśakala hōvēgā. Ithōṁ taka ki jē aiku'ērī'ana ṭuṭaṇa dī kagāra'tē hana, tāṁ uha musakarā'undē rahiṇagē. Iha unhāṁ dī mānasikatā la'ī bahuta nukasānadēha hai. Natījē vajōṁ, cinha dē bahuta sārē numā'idē āpaṇē āpa nū atē unhāṁ dī sathitī nū samajhaṇa la'ī māharāṁ dī madada laindē hana. Iha nā sōcō ki uha sārē lōka jō inhāṁ niśānī'āṁ dē adhīna paidā hō'ē hana pakhaḍī hana. Unhāṁ kōla isa dā sirapha ika praviratī hai, jisa nāla sabadha baṇā'uṇa dī kōśiśa karadi'āṁ dhi'āna vica rakhaṇā cāhīdā hai.

Rāśī cinha: Kihaṛē lōka hērāphērī dā virōdha nahīṁ kara sakadē

 Lōka āpaṇī ichā anusāra prāpata karana la'ī, dūsari'āṁ nū isa la'ī varataṇa dī kōśiśa karadē hana. Bēśaka, sadhāraṇa sacāra dī sahā'itā nāla, saphalatā hamēśāṁ prāpata nahīṁ kītī jā sakadī, isa la'ī hērāphērī bacā'a vica ā jāndī hai.

Ithē kārīgara hana jō dūji'āṁ nū āsānī nāla uha kara didē hana jō unhāṁ dē anukūla hudā hai.

Para iha nahīṁ kihā jā sakadā ki atama natījā sirapha hērāphērī karana vāli'āṁ dī pratibhā'tē nirabhara karadā hai. Ithē uha vi'akatī hana jō hara kisē dī agavā'ī nū āsānī nāla pālaṇā karadē hana. Uha hērāphērī vica āsāna hana. Ajihē lōka rāśī dē 12 maujūdā cinha vicōṁ 4 dē adhīna paidā hudē hana, jinhāṁ bārē bā'ada vica vicāra kītā jāvēgā.

Machī

iha lōka dūji'āṁ dē dukha nū mahisūsa karana, hamadaradī dikhā'uṇa dī kābalī'ata rakhadē hana. Mīna nū hērāphērī dē śikāra hōṇa la'ī, unhāṁ la'ī muśakala bārē dasaṇā, saḵẖata hisē bārē cīkaṇā kāfī hai.

#Hērāphērī

Cinha dē numā'idē isa vala agavā'ī karanagē, uha sirapha kisē azīza dē dukha dūra karana la'ī āpaṇī śakatī vica sabha kujha karanagē. Tusīṁ hōra kahi sakadē hō: Mīna rāśī madada karēgī jē tusīṁ unhāṁ'tē tarasa khā'ō.

Mērī'āṁ

asīṁ kahi sakadē hāṁ ki mēriśa zidī lōka hana jō āpaṇē ādhāra'tē khaṛē rahiṇā cāhudē hana. Isa sabadha vica, śakē paidā hō sakadē hana ki niśāna dē numā'idi'āṁ nāla hērāphērī kītī jā sakadī hai. Para iha kēsa nahīṁ hai. Mēśa pi'āra karadā hai jadōṁ uha unhāṁ nāla sahimata hudē hana. Jē kō'ī vi'akatī āpaṇē vicārāṁ nū ghaṭō ghaṭa śabadāṁ vica sān̄jhā karadā hai, tāṁ uha vi'akatīgatatā dē isa niśāna dē tahita paidā hō'ē uha sabha kujha karanagē jō uhanāṁ vi'akatī'āṁ la'ī zarūrī hai jinhāṁ nē unhāṁ nū sabōdhita kītā.

Tulā

isa cinha dē tahita paidā hō'ē lōkāṁ dī dūji'āṁ dī rā'i'tē nirabharatā hai. Isa sabadha vica, unhāṁ nāla hērāphērī karanā iha bahuta saukhā hai, isa bārē gala karadi'āṁ ki uha isa jāṁ usa vivahāra nāla dūsari'āṁ'tē kī prabhāva pā'undē hana. Libarā kōla aparādha dī bhāvanā hai, uha kisē vī tarīkē nāla isa tōṁ chuṭakārā pā'uṇa dī kōśiśa karanagē. Cinha dē numā'idē dūjē lōkāṁ dī'āṁ bēnatī'āṁ nū pūrā karana la'ī sabha tōṁ sahī methodga tē vicāra karadē hana.

Ika śēra

li'ō dī niśānī dē tahita paidā hō'ē lōka kisē hōra nālōṁ zi'ādā praśasā karadē hana. Iha uha hai jō hērāphērī varatadē hana: Uha li'ōsa dī cāpalūsī karanā śurū karadē hana, isa bārē gala karadē hana ki uha kinē śānadāra hana. Hōra vī garama śabadāṁ nū sabōdhita karana la'ī, li'ōsa vi'akatī nū khuśa karana dī kōśiśa karēgā, āpaṇī'āṁ sārī'āṁ bēnatī'āṁ nū pūrā karēgā. Inhāṁ sakētāṁ dē pratīnidhī'āṁ nū caukasa rahiṇa dī zarūrata hai. Unhāṁ dē caritara guṇa dikhā'ī didē hana, jisa nū ika tajarabēkāra hērāphērī niśacata taura'tē varatēgā. Iha hamēśāṁ iha nahīṁ hudā ki uha kiri'āvāṁ jihaṛī'āṁ lōkāṁ nū dasē ga'ē sakētāṁ dē anusāra karana la'ī majabūra karadī'āṁ hana kujha cagē atē nēka dē nāla khatama hudī'āṁ hana.

Ēkādhikārī lōka: Jōśa dē kihaṛē niśānāṁ dē tahita uha paidā hō'ē hana

 Ēkādhikāra ika sakārātamaka guṇa hai. Iha mani'ā jāndā hai ki jisa vi'akatī bārē uha ajihā kahidē hana uha āpaṇē prēmī nū dhōkhā nahīṁ dē sakadā, kisē vī hālāta vica usa nāla dhōkhā nahīṁ karēgā.

Hara kō'ī ajihē vi'akatī nū nēṛē hōṇā cāhudā hai. Para iha kivēṁ samajhaṇā hai ki ika vi'akatī ika vi'akatī hai? Yakīnana kahiṇā muśakala hai. Para jōtaśī usa rāśī dē cinha vala dhi'āna dēṇa dī siphāraśa karadē hana jisadē tahita ika vi'akatī dā janama hō'i'ā sī.

Tatha iha hai ki kujha tāri'āṁ dē adhīna paidā hō'ē lōka sārī umara sirapha ika sāthī nū pi'āra karadē hana.

Ku'ārī

cinha dē numā'idē akasara bāġī'āṁ, bhaiṛē muḍi'āṁ nāla pi'āra karadē hana. Pēḍaiṇṭika varajōsa dōvēṁ sāthī dē guṇāṁ tōṁ nārāza atē khuśa hō sakadē hana.

#Ēkādhikāra

Ajihī'āṁ vivādapūrana bhāvanāvāṁ isa niśāna dē lōkāṁ nū āpaṇē pi'ārē nū āpaṇā dila dēṇa tōṁ nahīṁ rōkadī'āṁ. Virajōsa kisē tē bahuta khuśī nāla bharōsā nahīṁ karadē, para jē unhāṁ nē ajihā kītā, tāṁ uha sārī umara cuṇē hō'ē vi'akatī dē nāla rahiṇa dī kōśiśa karanagē.

Tulā

isa cinha dē lōkāṁ dē samucē jīvana vica bahuta sārē nāvala hana. Iha sārē sirapha saikasa dī ḵẖātara hī śurū hudē hana, jisa dē bārē tulā jāṇadā hai. Para jaladī jāṁ bā'ada vica, cinha dē numā'idē unhāṁ dē sacē pi'āra nū pūrā karadē hana. Ajihē palāṁ'tē, libarā sabha kujha suṭa didā hai, sirapha ika sāthī nū samāṁ lagā'undā hai jisa nāla uha āpaṇē dināṁ dē ata taka vafādāra rahēgā.

Makara

isa cinha dē tahita paidā hō'ē vi'akatī āpaṇē ādaraśa dī bhāla kara rahē hana. Uha kisē vī ghaṭa vica dilacasapī nahīṁ laindē. Makara ka'ī sālāṁ tōṁ sapūrana vi'akatī dī bhāla kara rahē sana, ata vica iha ahisāsa hō'i'ā ki iha asabhava hai. Natījē vajōṁ, unhāṁ nū isa vikalapa nāla satuśaṭa hōṇā pa'ēgā, isa nū phaṛī rakhō, sabha kujha karō tāṁ jō riśatā vigaṛa nā sakē.

Ika śēra

jē isa cinha dē numā'idē kisē nū pi'āra karadē hana, tāṁ uha isa vi'akatī pratī vafādāra rahiṇagē. Li'ōsa dā manaṇā hai ki prēma sabadha baṇā'uṇā unhāṁ la'ī ika pēśē hai jō āpaṇē āpa dā satikāra nahīṁ karadē. Isa niśānī dē lōka kadē vī dēśadhrōha vala nahīṁ jhukaṇagē, uha dilōṁ atē labē samēṁ la'ī āpaṇē cuṇē hō'ē nū pi'āra karanagē.

Sakārapī'ō

ika rā'ē hai ki isa niśānī dē lōka gadāra hana. Hāṁ, sakārapī'ōsa rōmānsa karanā, navēṁ sahibhāgī'āṁ nāla riśatā jōṛanā pasada karadī hai. Para iha udōṁ taka hudā hai jadōṁ taka uha sacē pi'āra nū pūrā nahīṁ karadē. Bichū āpaṇī rūha dē sāthī dī pālaṇā karadē hana, isa dī pālaṇā karadē hana. Cinha dē pratīnidhī hamēśāṁ usa pratī vafādāra rahiṇagē jō unhāṁ nē gabhīra sabadhāṁ la'ī cuṇi'ā hai. Jē ēkādhārī vi'akatī nāla rahiṇa dī ichā hai, tāṁ tuhānū uparōkata cinha dē numā'idi'āṁ vicōṁ cuṇanā cāhīdā hai. Iha bahuta sabhāvanā hai ki unhāṁ vicōṁ kō'ī ika vi'akatī isa kīmatī guṇa nū darasā'ēgā.

Sōnē dē gahiṇi'āṁ: Kuṛī'āṁ nū nahīṁ pahinaṇā cāhīdā hai

 Sōnā daulata atē khuśahālī dā pratīka mani'ā jāndā hai. Kuṛī'āṁ isa kīmatī dhāta nāla baṇē gahiṇi'āṁ nū pasada karadī'āṁ hana. Nirapakha saikasa dē numā'idē huṇa atē phira āpaṇē āpa nū sōnē dī'āṁ mudarī'āṁ, mudarā atē cēna kharīdadē hana.

Para kujha kuṛī'āṁ hana jinhāṁ'tē sōnē dē utapāda vadhī'ā inga nāla kama nahīṁ karadē. Uha sōnē dē gahiṇē nahīṁ pā'uṇā cāhudē. Jōtaśī dā'avā karadē hana ki ajihī'āṁ certainratāṁ kujha niśacata cinha dē tahita paidā hudī'āṁ hana.

Ku'ārī

isa cinha dē numā'idi'āṁ kōla nā sirapha paiḍaiṇṭarī hai, balaki selfukavāṁ savai-māṇa vī hai. Viraja nū dūji'āṁ nū āpaṇī pratibhā, unhāṁ dē hunara dikhā'uṇa dī zarūrata hai, isa nāla unhāṁ dā savai-māṇa kā'ima rahēgā. Sōnē dē gahiṇē pahinadē samēṁ, varajōsa āpaṇī izata darasā'undē hana, jō unhāṁ dī saphalatā la'ī māṛā hai. Ṭīna utapāda isa niśānī dī'āṁ kuṛī'āṁ la'ī vadhērē suitableukavēṁ hana. Uha dūji'āṁ nāla jhagaṛi'āṁ tōṁ bacaṇa, samajhautē labhaṇa vica unhāṁ dī madada karanagē. Isa tōṁ ilāvā, ṭina utapādāṁ nū pahinaṇa nāla ika sāthī dē sāthī nū labhaṇa vica cinha dē pratīnidhī'āṁ dī madada milēgī.

Sōnē dē gahiṇē

Machī

isa niśānī dī'āṁ kuṛī'āṁ sōnē dē gahiṇē pahinaṇa dī khuśī dā anubhava nahīṁ karadī'āṁ. Tatha iha hai ki vaḍē, bhāra vālē gahiṇē mīna la'ī vadhērē isukavēṁ hana: Jadōṁ unhāṁ nū pahinadē hō, tāṁ savēdanaśīla mīna āpaṇē āpa vica vadhērē viśavāsa pā'undē hana. Para hara kō'ī ajihē sōnē dē gahiṇi'āṁ nū baradāśata nahīṁ kara sakadā. Jē vaḍē sōnē dē gahiṇi'āṁ nū kharīdaṇā sabhava nahīṁ hai, tāṁ mīnaza nū zika utapādāṁ dī cōṇa karanī cāhīdī hai. Iha samagarī tuhānū ā'irasībilaṭī tōṁ chuṭakārā pā'uṇa, dimāgī taṇā'a tōṁ chuṭakārā pā'uṇa dēvēgī. Zika dī madada nāla, mīna rōga pratīrōdhī praṇālī nū vī mazabūta ​​kara sakadē hana.

Karēphiśa

isa niśānī dī'āṁ iesratāṁ bahuta śakī hana, dūji'āṁ dē prabhāva hēṭha ā'undī'āṁ hana. Kainsara muśakala phaisalē nahīṁ lai sakadē. Unhāṁ la'ī alōcanā dā javāba dēṇā vī muśakala hai. Iha sabha sujhā'a didē hana ki sōnā, ajihī camakadāra dhāta, niśacata taura'tē unhāṁ dē anukūla nahīṁ hōvēgī. Para tusīṁ kainsara laṛakī'āṁ la'ī ṭā'īṭanī'ama utapāda pahina sakadē hō: Uha hāsē mazāka dī viśāla bhāvanā paidā karana vica sahā'itā karanagē. Jē kisē racanātamaka diśā vica vikāsa karana dī zarūrata hai, tāṁ kainsarāṁ nū cāndī dē samāna vala dhi'āna dēṇā cāhīdā hai.

Tulā

tulā vica līḍaraśipa guṇāṁ dī ghāṭa hai. Isa cinha dī'āṁ kuṛī'āṁ nū āpaṇī kābalī'ata'tē bharōsā nahīṁ hai, uha jāṇū phaisalā laiṇa la'ī tarakaśīla taraka nahīṁ kara sakadī'āṁ. Isa sathitī vica unhāṁ nū hara samēṁ sōnā pahinaṇa dī zarūrata nahīṁ hudī. Cōṇa kānsī'tē bada kītī jāṇī cāhīdī hai, jō ki tākata nū vadhā'ēgī atē libarā nū unhāṁ dī'āṁ yōgatāvāṁ' tē bharōsā divā'ēgī. Sakēta dē pratīnidhī tāmbē dē utapāda vī pahina sakadē hana jē uha sakārātamaka forrajā dī zarūrata mahisūsa karadē hana. Jē tusīṁ sōnā pahinaṇa nū pūrī tar'hāṁ chaḍaṇā nahīṁ cāhudē hō, tāṁ tuhānū iha nahīṁ karanā cāhīdā. Para hara rōza isa nū pahinaṇā mahatavapūraṇa nahīṁ hai: Barēka laiṇā bihatara hai. Isa sathitī vica, sōnē dē gahiṇi'āṁ dā nukasāna ghaṭa hōvēgā.

Parivāraka atē parivāraka sabadhāṁ la'ī rāśī dē vakhō vakharē sakētāṁ dā sabadha

 Bahuta sārē lōkāṁ la'ī, parivāra mukha mulāṁ vicōṁ ika rihā.

Hālāṅki, uha lōka hana jinhāṁ la'ī parivāraka sabadha pavitara atē gūṛhā nahīṁ hana.

Jadōṁ ki rāśī cakara dē kujha maimbara āpaṇē parivāraka rukha nū ikaṭhā karana la'ī kaba rahē hana, dūsarē ajihī'āṁ cīzāṁ dī bilakula paravāha nahīṁ karadē.

Mērī'āṁ

isa rāśī dē cinha dē pratīnidha parivāra dā satikāra karadē hana.

Rava'ī'ā

Ajihē lōka āpaṇī'āṁ jaṛhāṁ dā satikāra karadē hana. Chōṭī umara tōṁ hī uha āpaṇā parivāra baṇā'undē hana atē sārē phaisalē khuda laindē hana. Mērī'āṁ āpaṇē riśatēdārāṁ dī śānadāra dēkhabhāla nāla unhāṁ dē hamalē dī mu'āvazā didē hana. Iha mērī'asa hai jō sārē riśatēdārāṁ dē sabha tōṁ muśakala kamāṁ nū hala karana la'ī ti'āra hana.

Vachē

ṭaurasa āpaṇē azīzāṁ dē bagaira nahīṁ rahi sakadā. Iha sabha tōṁ pi'ārē atē pi'ārē lōkāṁ dē cakara vica hai ki ṭaurasa āpaṇī'āṁ sārī'āṁ chuṭī'āṁ atē āpaṇā muphata samāṁ bitā'undā hai. Isa rāśī dē cinha dē pratīnidhī parivāra vica kisē vī samasi'ā nū hala karana, unhāṁ dī'āṁ musībatāṁ atē pi'āri'āṁ nāla sān̄jhē karana la'ī ti'āra hana. Ṭaurasa mahāna āyōjaka hana, uha āpaṇē ālē du'ālē dē sārē riśatēdārāṁ nū railī kara sakadē hana, atē phira ika vadhī'ā pāraṭī dā prabadha kara sakadē hana.

Juṛavāṁ

pahilī nazara vica, ajihē lōka satahī atē bēvakūfa jāpadē hana. Hālāṅki, hara kō'ī nahīṁ jāṇadā hai ki jēminī āpaṇē parivāra nāla bahuta sāvadhānī atē īrakhā nāla pēśa ā'undī hai. Uha āpaṇē azīzāṁ nū duśamaṇāṁ dē hamali'āṁ tōṁ bacā'uṇa la'ī ti'āra hana. Jaimanī unhāṁ dī'āṁ bhaiṇāṁ atē bharāvāṁ dē kisē vī pāpa nū māpha karēgī. Nazadīkī lōka jaimanī dī ajihī suhirada citā bārē jāṇadē hana atē unhāṁ nāla bahuta ādara nāla pēśa ā'undē hana. Jēmanī āpaṇē azīzāṁ atē azīzāṁ dī'āṁ bēnatī'āṁ tōṁ kadē nahīṁ thakadī, isa la'ī hara kō'ī madada la'ī jaimanī vala jāndā hai.

Karēphiśa

kainsara āpaṇē āsapāsa dē lōkāṁ dī dēkhabhāla la'ī jāṇē jāndē hana. Ajihē lōka dina rāta dūsari'āṁ dī dēkhabhāla karadē nahīṁ thakaṇagē. Kainsara parivāra vica kamā'ī karana vālē nahīṁ hudē, para uha pālaṇa pōśaṇa dē kama nū laiṇa la'ī ti'āra hudē hana. Jē parivāra dē ka'ī bacē hana, tāṁ iha kainsara hōvēgā jō bazuraga māpi'āṁ dī jān̄ca karēgā. Kainsara āpaṇē baci'āṁ atē bhatīji'āṁ la'ī sabha tōṁ vadhī'ā nainī'āṁ atē dōsata baṇa jāṇagē. Jō lōka isa rāśī dē tahita janama laindē hana uha parivāraka paraparāvāṁ dē śānadāra rakhi'aka baṇa jāndē hana.

Ika śēra

lī'ō parivāra dē sabha tōṁ vadha maga kara rahē hana. Ajihē lōkāṁ la'ī sabha kujha sarabōtama hōṇā cāhīdā hai. Uha śābadika hara cīza vica riśatēdārāṁ nāla mukābalā karana la'ī ti'āra hana. Lī'ōsa la'ī nā sirapha sabha dā vadhī'ā hōṇā mahatavapūraṇa hai, balaki unhāṁ la'ī iha vī zarūrī hai ki dūsarē unhāṁ dī'āṁ prāpatī'āṁ dī praśasā karana.

Ku'ārī

nēṛē dē lōka virajō tōṁ viralē hī nigha mahisūsa karadē hana. Ka'ī vāra ajihā lagadā hai ki varajō bahuta zi'ādā ichā tōṁ bagaira āpaṇē vi'āhutā jāṁ pālaṇa pōśaṇa dī zimēvārī nibhā rahē hana. Isa rāśī dē cinha dē numā'idē azīzāṁ nāla kāfī sakhata hudē hana. Usē samēṁ, unhāṁ dē dilāṁ vica, uha āpaṇē parivāra nū pi'āra karadē hana kisē tōṁ ghaṭa nahīṁ.

Tulā

libarā ika mahāna sacārī atē śāntī niramātā hai. Ajihē lōka āpaṇē azīzāṁ nāla mēla milāpa karana atē parivāra vica kisē kisama dē vivādāṁ nū sucārū baṇā'uṇa la'ī baṇā'ē jāndē hana. Riśatēdāra atē dōsata libarā dī sagata vica samāṁ bitā'uṇā pasada karadē hana. Isa rāśī dē cinha dē numā'idē bahuta sārī'āṁ dilacasapa kahāṇī'āṁ jāṇadē hana atē hamēśāṁ āpaṇē atē āpaṇē āsa pāsa dē lōkāṁ nāla kujha karana la'ī pā'undē hana.

Sakārapī'ō

sakārapī'ōsa bacapana vica parivāra la'ī bahuta sārī'āṁ muśakalāṁ khaṛhī'āṁ karadā hai. Ika parivāra baṇā'uṇa tōṁ bā'ada, sakārapī'ōsa āpaṇē azīzāṁ nū kisē vī muśakala tōṁ bacā'undē hana. Uha āpaṇē riśatēdārāṁ nū dilōṁ pi'āra karadē hana. Ajihē lōka āpaṇē riśatēdārāṁ nū kadē vī musībata vica nahīṁ chaḍadē, ḵẖāsakara jadōṁ bu elderlyē māpi'āṁ dī gala ā'undī hai.

Dhanu

dhanu āpaṇē pi'āri'āṁ nū pi'āra karadē hana atē jē jarūrī hō'ē tāṁ unhāṁ nū sahā'itā pradāna karana la'ī ti'āra hana. Usē samēṁ, dhanuśa dōsatāṁ bārē nā bhulō, uha āpaṇā sārā samāṁ ghara baiṭhaṇā pasada nahīṁ karadē atē bahuta galabāta karana la'ī ti'āra rahidē hana. Ajihē lōka navēṁ lōkāṁ nū yātarā karana, milaṇa atē milaṇa la'ī ākaraśata hudē hana. Uha āsānī nāla parivāra la'ī pikanika jāṁ śōra śarābē dā prabadha kara sakadē hana, atē pahilī kāla'tē uha madada la'ī kāhalī karanagē.

Purāṇī'āṁ naukarāṇī'āṁ baṇa kē rahiṇā: Jinhāṁ zratāṁ dē rāśī dē cinha ādamī nū labhaṇā muśakala hana

 Aja kala, ku'ārī'āṁ rarelyratāṁ nū śā'ida hī purāṇī naukarāṇī kihā jāndā hai. Vi'āha haulī-haulī bu.̔Āpā hudā jā rihā hai, ki'uṅki naujavāna sabha tōṁ pahilāṁ āpaṇē karī'ara, kama karana atē āpaṇē parivāra vala dhi'āna dēṇa dī kōśiśa karadē hana. Bā'ada dī umara vica vi'āha karā'uṇa vica kujha galata nahīṁ hai.

Para ajihī'āṁ kuṛī'āṁ hana jō kadē parivāra nahīṁ śurū karadī'āṁ. Unhāṁ nū pakē taura'tē purāṇī naukarī'āṁ vajōṁ śrēṇībadha kītā jā sakadā hai. Ajihī'āṁ ratāṁ rāśī dē 5 sakētāṁ dē tahita paidā hudī'āṁ hana.

Kubha

isa cinha dē numā'idi'āṁ kōla āzādī dā pi'āra hai, jisa nū hara ādamī baradāśata nahīṁ karēgā. Aiku'ērī'ana śēkhī māra sakadē hana ki unhāṁ dē naujavānāṁ nāla prēma sabadha hana, rōmāṇṭika sabadha. Para labē samēṁ tōṁ, aiku'ērī'anasa dā virōdhī liga dē nāla kō'ī sabadha nahīṁ hai: Niśāna dē pratīnidhī ika ādamī nāla sabadhāṁ du'ārā lagā'ī'āṁ ga'ī'āṁ pābadī'āṁ nū baradāśata nahīṁ kara sakadē. Isa niśānī dī'āṁ kuṛī'āṁ jaladī jāṁ bā'ada vica ikalatā dī cōṇa karadī'āṁ hana, jisa dā unhāṁ nū kadē pachatāvā nahīṁ hudā.

#Sapisaṭara

Tulā

isa niśānī dī'āṁ kuṛī'āṁ āpaṇē āpa tōṁ jāṇadī'āṁ hana ki bhāvanātamaka saviga kī hai. Librāsa āpaṇī pasada nū niradhārata nahīṁ kara sakadē, uha akasara śaka karadē hana ki uha ādamī bārē kivēṁ mahisūsa karadē hana. Iha uhanāṁ nū labē samēṁ tōṁ kisē nāla jōṛī baṇā'uṇa tōṁ rōkadā hai. Libarā niśacata taura tē jāṇadā hai ki savai-pi'āra kadē nahīṁ jāndā, isa la'ī uha ikalē rahiṇa nū tarajīha didē hana.

Dhanu

riśati'āṁ vica, dhanuśa ikō cīza vēkhadē hana - hara rōza dī zidagī. Ruṭīna māmalē jō bahuta samāṁ laindē hana, sā'īna āpha ṭaraika dē numā'idi'āṁ nū khaṛakā'undē hana, unhāṁ nū cuṇē hō'ē vi'akatī nāla nafarata karadē hana, jisa kārana hara rōza dī'āṁ ka'ī samasi'āvāṁ hana. Dhanuśa cuṇē vi'akatī dā pichā nahīṁ karēgā jē uha rōzamar'hā dī zidagī tōṁ thaka ga'ē hana, para uha usanū nēṛē nahīṁ rakhaṇagē. Cinha dē pratīnidha, jē riśatā ṭuṭa gi'ā hai, yātarā'tē jāṇagē, zidagī dā anada laiṇagē. Ikalatā unhāṁ nū ḍarā'undī nahīṁ.

Juṛavāṁ

cinha dē pratīnidhī ikalē rahiṇā pasada nahīṁ karadē. Unhāṁ nū navī'āṁ bhāvanāvāṁ, prabhāva dī zarūrata hai. Jaimanī lōkāṁ nū pi'āra karadī hai, āsānī nāla unhāṁ nāla juṛa jāndī hai. Ajihī samājikatā unhāṁ nū iha samajhaṇa tōṁ rōkadī hai ki uha kisa nū pi'āra karadē hana atē kisa nū sirapha ika śauka hai. Jēminī ika vi'akatī nāla sabadha baṇā sakadī hai jō unhāṁ nū hakīkata vica vāpasa li'ā'ēgī, zarūrata paiṇa'tē unhāṁ nū rōka dēvēgā. Para uha ajihē vi'akatī nāla chētī bōra hō jāndē hana. Caritara atē ātamā vica samāna śakhasī'atāṁ dē nāla, cinha dē numā'idē jaladī thaka jāṇagē. Jēminī la'ī sabha tōṁ vadhī'ā vikalapa kō'ī sabadha nā hōṇā hai.

Ku'ārī

virajōsa sacamuca kēvala ika ādaraśa ādamī nāla pi'āra hō sakadā hai. Jivēṁ ki tusīṁ jāṇadē hō, kō'ī ādaraśa nahīṁ hana. Iha tatha vala lai jāndā hai ki cinha dē numā'idē usa nū badalaṇā śurū karadē hana jisa nāla uha miladē hana. Iha saphalatā dē nāla khatama nahīṁ hudā: Cuṇē hō'ē vi'akatī nū sirafa chaḍa jāndā hai, ki'uṅki uha ajihā hōṇa dā dikhāvā karadi'āṁ thaka jāndā hai jō uha nahīṁ hai. Ku'ārī ādamī la'ī laṛanā nahīṁ karēgā. Bu.̔Ī naukarāṇī hōṇā kisē la'ī sazā nahīṁ hudā. Kujha kuṛī'āṁ ikalatā dā anada laindī'āṁ hana, kujha isa tōṁ dukhī nahīṁ hudī'āṁ. Kisē vī sathitī vica ika ladyrata dī kisamata usa dē hatha vica hudī hai: Jē kisē nāla sabadha baṇā'uṇa dī ichā hai, tāṁ tusīṁ hamēśā āpaṇē'tē kama karanā śurū kara sakadē hō, isa bārē tuhāḍī dhāranā' tē.

Zidagī vica nākhuśa: Rāśī cinha jō zidagī dā anada nahīṁ lai sakadē

 Sārē lōka zidagī dā anada laiṇa, ānada mahisūsa karana, ālē du'ālē jō hō rihā hai usadā anada laiṇa dī kōśiśa karadē hana. Bahuta sārē lōka saphala hudē hana ki'uṅki uha jāṇadē hana ki chōṭī'āṁ cīzāṁ dā anada kivēṁ laiṇā hai, pala dā anada laiṇā.

Ithē uha lōka hana jō zidagī vica tarasa, udāsī nāla guzaradē hana. Atē ajihē rāja la'ī hamēśāṁ kārana nahīṁ hudē. Ajihē vi'akatī'āṁ dā janama 3 rāśī dē sakētāṁ dē tahita hudā hai.

Ku'ārī

iha lōka khuśa mahisūsa karana la'ī sabha kujha hai. Para uha āpaṇē caritara, sasāra dī dhāranā dē kārana isadā anada nahīṁ lai sakadē. Uha hamēśāṁ ghabarāhaṭa vālē taṇā'a vica rahidē hana, ki'uṅki uha bahuta pēḍaiṇṭika hana, uha sabha kujha sapūrana.Ga nāla karana dī kōśiśa karadē hana. Uha nā sirapha āpaṇē la'ī, balaki āpaṇē azīzāṁ la'ī vī zimēvārī mahisūsa karadē hana. Khuśa rahiṇa la'ī, varajōsa nū sirapha arāma karana, niyataraṇa jārī karana dī zarūrata hai, jō uha nahīṁ kara sakadē. Ka'ī vāra cinha dē numā'idē hakāra dē rāha pai jāndē hana: Isadē kārana, uha āpaṇē azīzāṁ nū nakāradē hana, jisadā bā'ada vica unhāṁ nū pachatāvā hudā hai.

Zidagī vica nākhuśa

Karēphiśa

isa cinha dē lōka unhāṁ dē śaka tōṁ vakharē hana, jō akasara āma samajha tōṁ zi'ādā tarajīha laindē hana. Iha kainsarāṁ nū iha viśavāsa divā'undā hai ki uha ḍūghē nākhuśa hana, ki unhāṁ dī zidagī muśakalāṁ nāla bharī hō'ī hai. Sārē lōkāṁ dē cinha dē pratīnidhī'āṁ nū sājiśa dā śaka hai, ki uha unhāṁ nū nukasāna pahucā'uṇā cāhudē hana. Kainsara āpaṇē azīza'tē vī bharōsā nahīṁ karadē, jisa nāla akasara sabadhāṁ dī'āṁ samasi'āvāṁ hudī'āṁ hana. Niratara taṇā'a vica rahiṇā sakēta dē numā'idi'āṁ vica māṛī'āṁ ādatāṁ dā kārana baṇa jāndā hai, udāharaṇa vajōṁ, uha tabākūnōśī jāṁ śarāba pīṇa dē ādī hō sakadē hana.

Machī

mīna nū savai-cāpalūsa karanā pasada hai. Uha akasara isa bārē sōcadē hana ki unhāṁ dī zidagī vica kī hō'i'ā, nakārātamaka palāṁ nū yāda karō, jō unhāṁ dē mūḍa nū vigāṛadē hana. Isa kitē dē la'ī, mīna-ḍūghī'āṁ muśakalāṁ vī labha sakadī'āṁ hana jō unhāṁ dē rahiṇa tōṁ rōkadī'āṁ hana. Cinha dē numā'idē khuda tōṁ maga kara rahē hana, uha hara cīza nū bēvakūfa dī sathitī vica li'ā sakadē hana. Mīna vī dūji'āṁ vica kamī'āṁ labhaṇā, uhanāṁ pratī ṭipaṇī'āṁ karanā pasada karadē hana, jō, bēśaka, lōkāṁ nū taga karadē hana. Iha bahuta sārē vivādāṁ nū janama didā hai jō mīna dē jīvana nū zahirīlā karadā hai. Zikara kītē sakētāṁ dē pratīnidhī'āṁ nū zidagī pratī unhāṁ dē rava'ī'ē utē muṛa vicāra karanā cāhīdā hai, jō hō rihā hai usa vica kujha cagā labhaṇā cāhīdā hai. Iha unhāṁ dī manōvigi'ānaka sathitī nū saukhā baṇā'ēgā, unhāṁ nū hara dina dā anada laiṇa dī āgi'ā dēvēgā.

Rāśī dē cinha: Unhāṁ vicōṁ kisa nū paisē udhāra nahīṁ laiṇā cāhīdā

 Zidagī dē hara vi'akatī dī'āṁ sathitī'āṁ hudī'āṁ hana jadōṁ paisē dī phaurī lōṛa hudī hai, para ithē kō'ī nahīṁ hudā. Isa sathitī vica, vi'akatī jāṁ tāṁ uha paisā laindā hai jō pahilāṁ rakhi'ā gi'ā sī, jāṁ riśatēdārāṁ atē kāmarēḍāṁ kōla madada la'ī muṛadā hai.

Jē dūjā vikalapa cuṇi'ā gi'ā sī, tāṁ vi'akatī nū sāvadhāna rahiṇā cāhīdā hai. Tatha iha hai ki uha lōka hana jinhāṁ tōṁ ika paisā udhāra nā laiṇā bihatara hai. Uha 3 rāśī cinha dē tahita paidā hō'ē hana.

Mērī'āṁ

isa niśānī dē pratīnidhī samēṁ sira riphaḍa dī maga karadē hana. Karazadāra nū uha rakama zarūra lai kē āvēgī, jisa samēṁ usanē sahimatī ditī sī. Mērī'āṁ ika miṭa dī dērī baradāśata nahīṁ karēgī. Jē karazadāra nē vāpasī vica dērī kītī hai, tāṁ mērī vī unhāṁ tōṁ vi'āja lai sakadā hai. Usē samēṁ, uha isa tatha'tē dilacasapī nahīṁ laiṇagē ki ika vi'akatī dī muśakala sathitī hai, ki ithē kō'ī vādhū paisā nahīṁ hudā.

Udhāra paisē

Ku'ārī

varajōsa nāla kō'ī vitī māmalē hōṇā bahuta muśakala hai. Cinha dē numā'idē samēṁ sira vāpasī dī maga karadē hana, jō unhāṁ dē paiḍaiṇṭarī nū samajhadi'āṁ samajha ā'undī hai. Para zi'ādātara māmali'āṁ vica, virajōsa nū samēṁ sira vāpasī karanā kāfī nahīṁ hōvēgā: Kujha samēṁ bā'ada, varajō nū dilacasapī yāda rahēgī, ki karazadāra nē kujha kōpaikasa nahīṁ adā kītē hana. Natījē vajōṁ, ika vi'akatī jisanē ika vāra ku'ārī tōṁ paisē dī maga kītī sī, gulāmī vica rahēgī, ki'uṅki uha ka'ī sālāṁ tōṁ karazē dī adā'igī karēgā.

Makara

tusīṁ ika samajhautē'tē siṭā ka, kē, vāpasī dī'āṁ śaratāṁ atē vi'āja jō calaṇagē, niradhārata karakē, makara tōṁ paisē udhāra lai sakadē hō. Makara ika paisā nahīṁ māfa karēgā, ika miṭa vī dērī nahīṁ karēgā. Cinha dā pratīnidhī karazadāra nū la'ī ga'ī rakama dī yāda divā'ēgā jadōṁ ki muṛa adā'igī dī mi'āda tōṁ pahilāṁ bahuta sārā samāṁ bacadā hai. Uha vī pratīśata bārē kahiṇā bhula nahīṁ jāvēgā. Iha nōṭa kītā jāṇā cāhīdā hai ki inhāṁ sakētāṁ dē lōka ghaṭa hī paisē dēṇa tōṁ inakāra karadē hana. Para iha yāda rakhaṇa yōga hai ki unhāṁ tōṁ kujha rakama laiṇā āsāna hai, para isadā bhugatāna karanā bahuta muśakala hōvēgā.

Rāśī dē cinha: Iha kivēṁ dasaṇā hai ki uha ghabarāhaṭa dē ṭuṭaṇa dē ka.̔Ē hana

 Rāśī dē"sasārī" sakētāṁ vica ṭaurasa, ku'ārī atē makara śāmala hana. Uha ṭhaḍē lahū vālē dikhā'ī didē hana. Iha dūji'āṁ nū lagadā hai ki uha hara cīja pratī udāsīna hana jō vāparadā hai, uha kadē vī nārāza nahīṁ hōṇagē.

Hāṁ, inhāṁ sakētāṁ dē lōka āpaṇē āpa nū niyataraṇa karanā jāṇadē hana. Para uha nārāza hō sakadē hana, ghabarāhaṭa dē ṭuṭaṇa dē kinārē.

Isa rāja dē kō'ī kalāsīkala bāharī pragaṭāvē nahīṁ hōṇagē. Para kujha sakētāṁ dē anusāra, kō'ī iha samajha sakadā hai ki zikara kītē sakētāṁ dē pratīnidhī jaladī āpaṇā satulana gu'ā ​​dēṇagē.

Vachē

isa rāśī dē cinha dē tahita paidā hō'ē vi'akatī dā jaladī ṭuṭaṇā śāntī dā sakēta didā hai. Nārāza ṭaurasa musakarā'uṇā bada kara dēvēgā, jitāṁ bārē śēkhī māranā. Uha cupa rahēgā, bināṁ jhijaka sabha kujha karō.

Ika ghabarāhaṭa ṭuṭaṇa dē kinārē'tē

Ṭaurasa dā iha vivahāra sujhā'a didā hai ki ṭuṭaṇa tōṁ pahilāṁ bahuta kujha nahīṁ baci'ā. Ajihē palāṁ vica bihatara hudā hai ki tusīṁ cinha dē pratīnidhī nāla galabāta nā karō, para śānta hō kē ika pāsē hō jā'ō.

Ku'ārī

kumārī dī jalaṇa isa tatha du'ārā darasā'ī ga'ī hai ki uha āma nālōṁ vadhērē saragaramī nāla sāfa karanā śurū karadē hana. Cinha dē numā'idē ikō jag'hā nū ka'ī vāra pūjhaṇagē, uha sārī'āṁ cīzāṁ nū ika viśēśa taratība vica prabadha karanagē. Isa sabha dē nāla, varajinaza kisē nū ṭipaṇī'āṁ karanā bada kara didē hana, cupa hō jāndē hana, kisē vī galabāta vica śāmala nahīṁ hudē hana. Jē sūcībadha cinha vīraja dē vivahāra vica pragaṭa hudē hana, tāṁ tuhāḍī'āṁ sārī'āṁ ġalatī'āṁ, ġalatī'āṁ nū sudhāranā śurū karanā bihatara hudā hai, tāṁ jō ku'ārī'ō āpaṇā sajōga nā gu'ā'ē.

Makara

makara bahuta ghaṭa nīnda dī śikā'ita kara sakadā hai jē unhāṁ dī manōvigi'ānaka sathitī māṛī hai. Cinha dā pratīnidhī, jō āma taura'tē lagana, lagana dikhā'undā hai, kārōbāra chaḍa sakadā hai, uha cīza nahīṁ li'ā sakadā jisadī śurū'āta kītī ga'ī hai. Iha sabha sakēta karadā hai ki makara dē adara saḵẖata bhāvanāvāṁ bhaṛaka rahī'āṁ hana. Makara dā sadīvī atē uca bārē ucita vicāra vī citājanaka hōṇā cāhīdā hai: Iha sabha sakēta karadā hai ki cinha dā subhā'a vālā numā'idā jaladī hī āpaṇē āpa nū kābū karanā bada kara dēvēgā, atē nēṛē khaṛhē lōkāṁ'tē nakārātamakatā dā pracāra karēgā. Uha labē samēṁ la'ī"dharatī dē" sakētāṁ nū sahi sakadē hana. Para jē unhāṁ dī zidagī vica kujha vāpari'ā hai, jē kisē cīza nē unhāṁ nū gusā ditā hai, tāṁ unhāṁ dē āsa pāsa dē lōkāṁ nū sāvadhāna rahiṇa dī lōṛa hai: Iha lōka gusē vica ḍarā'uṇē hudē hana, isa la'ī jadōṁ unhāṁ nē isa dā pragaṭāvā kītā tāṁ unhāṁ tōṁ ḍaranā cāhīdā hai.

Anada la'ī zidagī: Kihaṛī'āṁ rāśī cinha kama du'ārā hāvī hōṇā pasada nahīṁ karadē

 Jidagī ika muśakala cīza hai, lōkāṁ nū lagātāra muśakalāṁ, taṇā'a, udāsī vālī'āṁ cīzāṁ dā sāhamaṇā karanā paindā hai, ki'uṅki jē tusīṁ āpaṇē ṭīcē vala sapaśaṭa taura tē jāndē hō, tāṁ tuhānū labē atē sakhata mihanata karana dī zarūrata hudī hai.

Atē bahuta sārē ajihē jīvanaśailī dē ādī hō jāndē hana, haulī haulī bhula jāndē hana ki khuśa rahiṇa dā kī aratha hai.

Para kujha zilē dē numā'idē sapaśaṭa taura tē jāṇadē hana ki ka'ī vārī tuhānū thōṛhī dēra nū tōṛanā paindā hai atē āpaṇē āpa nū ḵẖuśa karana dī zarūrata paindī hai, ki'uṅki nahīṁ tāṁ zidagī salēṭī atē arathahīṇa dikhā'ī dēvēgī.

Vachē

ṭaurasa kama atē kairī'ara dī prāpatī'tē nahīṁ, balaki parivāraka atē nijī sukha' tē vadhērē kēndrita hai. Kō'ī tarakī nahīṁ milī? Iha ṭhīka hai, para avāraḍa ditā gi'ā sī, tusīṁ savāda kujha kharīda sakadē hō.


Isa cinha dē numā'idē hara cīza vica sakārātamaka nū vēkhaṇa dī kōśiśa karadē hana, ki'uṅki zidagī isa nū usa cīza'tē bitā'uṇa la'ī bahuta ghaṭa hai jō khuśī nahīṁ li'ā'undī. Isa la'ī, ṭaurasa vica unhāṁ lōkāṁ nū labhaṇā muśakala hai jō chuṭī'āṁ dī maujūdagī nū nazara'adāza karadi'āṁ, kama karana la'ī bahuta sārā samāṁ lagā'undē hana. Iha rāśī dē numā'idē ārāma karana la'ī kama karadē hana, nā ki isadē ulaṭa. Uha āpaṇē āpa nū taṇā'a vica nahīṁ pā'uṇagē, hālāṅki uha ārāmadā'ika zidagī dī kōśiśa karadē hana, ki'uṅki galōbala supanē itazāra karanagē jadōṁ unhāṁ nū āpaṇē la'ī kujha khuśahāla cīza kharīdaṇa dī zarūrata pavēgī.

Ika śēra

śēra kama'tē bahuta sārā samāṁ isa la'ī lagā'undē hana ki'uṅki uha jō kujha kara rahē hana dā anada laindē hana, nahīṁ tāṁ uha kōśiśa nahīṁ karanagē. Āḵẖarakāra, iha rāśī dē numā'idē iha nahīṁ samajhadē ki lōka kama karana la'ī ki'uṁ sahimata hana jithē tuhānū bahuta sakhata mihanata karana atē thōṛē jihē ārāma dī zarūrata hai. Lī'ōsa khuśa rahiṇā cāhudē hana, sirapha maujūda nahīṁ, kama atē gharēlū kamāṁ vica badaladē hō'ē. Isa la'ī, unhāṁ la'ī iha bihatara hai ki uha kidharē dhōkhā khāvē, kanaikaśanāṁ dī varatōṁ karō jāṁ nā ki sabha tōṁ vadha imānadāra methodsga, para phira vī uha jīvana prāpata karō jisa dē uha hakadāra hana.

Sakārapī'ō

sakāraci'ōsa niśacata hai ki uhanāṁ nū āpaṇē āpa nū pi'āra karana atē lagaṇa dī zarūrata hai, para lābhakārī kama kītē bināṁ uha āpaṇī ichā pūrī nahīṁ kara sakaṇagē, isa la'ī unhāṁ nū sakhata mihanata karanī pavēgī. Hālāṅki, isa cinha dē numā'idē āpaṇē kārajakrama nū isa tarīkē nāla baṇā'uṇa dā prabadha karadē hana ki unhāṁ kōla āpaṇē azīzāṁ la'ī kāfī samāṁ hai. Āḵẖarakāra, sirapha ajihī sadabhāvanā nū vēkha kē, sakārapī'ōsa khuśa mahisūsa karana dā prabadha karadē hana, bhāvēṁ ki zidagī dē kujha khētarāṁ vica uha sabha kujha nahīṁ jisa tar'hāṁ uha cāhudē sana.

Kubha

jadōṁ kubhakaraṇa nū unhāṁ dī marazī nālōṁ lamā samāṁ kama karanā paindā hai, tāṁ isa cinha dē numā'idē nārāza hōṇā śurū karadē hana atē kahidē hana ki unhāṁ nū ajihī naukara mazadūrī la'ī nahīṁ rakhi'ā gi'ā sī atē uha hōra vī hakadāra hana. Ka'ī vāra uha āpaṇē pātarāṁ dē kharacē tē kujha prāpata karana dā prabadha vī karadē hana, para akasara aiku'ērī'ana āpaṇē la'ī vadhērē lābhakārī jag'hā dī bhāla karana jāndē hana atē ata vica uha niśacata taura tē isa nū labha laiṇagē. Isa cinha dē numā'idi'āṁ dī ika sapaśaṭa sathitī hai - unhāṁ dē kama dā ādara karanā cāhīdā hai, nahīṁ tāṁ uha prēraṇā gu'ā dēṇagē atē āpaṇī'āṁ sirajaṇātamaka yōgatāvāṁ nū pūrī tar'hāṁ pragaṭa karana dē yōga nahīṁ hōṇagē.

Machī

isa niśānī dē pratīnidha, hālāṅki uha pēśē cuṇadē hana jisa vica mānatā prāpata karanā muśakala hudā hai, para, sārī'āṁ asaphalatāvāṁ dē bāvajūda, uha zidī taura'tē āpaṇē ṭīci'āṁ dī pālaṇā karadē rahidē hana. Mīna akasara dūji'āṁ nāla chēṛachāṛa karadē hana, tarasa karadē hana, aiku'ā'ira kītē kunaikaśanāṁ dī varatōṁ karadē hana atē phira vī ghaṭō ghaṭa adhā uha prāpata karadē hana jō unhāṁ dī yōjanā hai. Dara'asala, mīna dē la'ī iha karanā vadhērē mahatavapūraṇa hai ki uha unhāṁ nū khuśa karana vālī cīza li'āvē, bhāvēṁ uha bahuta sārā paisā kamā'uṇa vica prabadha nā karadē hōṇa.

Rāśī dē sakētāṁ dī kamazōrī

 Sārē rāśī dē cinha dē āpaṇē kamazōra bidū hudē hana.

Ikō rāśī dē cinha dē numā'idē samāna bimārī'āṁ la'ī savēdanaśīla hudē hana.

Kisē vī vi'akatī nū bahuta sārī'āṁ bimārī'āṁ tōṁ bacaṇa dā maukā hudā hai jisa bārē uha pahilāṁ hī anubhava hudā hai, iha jāṇadē hō'ē ki kisē khāsa pala tē kī dhi'āna dēṇā hai.

Mērī'āṁ

mērī'āṁ janama tōṁ hī cagī sihata hudī hai. Hālāṅki, isa rāśī dē niśāna dē bahuta sārē numā'idē āpaṇī dēkhabhāla karana la'ī ti'āra nahīṁ hana.

Rāśī dē sakētāṁ dī kamazōrī

Samēṁ dē nāla, mērī'āṁ ka'ī bimārī'āṁ atē ka'ī bimārī'āṁ dā vikāsa karadī'āṁ hana. Mēśa dā kamazōra bidū sira hai. Ajihē lōka āsānī nāla sira atē ciharē dī'āṁ saṭāṁ lai sakadē hana. Isa tōṁ ilāvā, isa rāśī dē cinha dē pratīnidhī'āṁ nū unhāṁ dī rīṛha dī haḍī atē kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī vala dhi'āna dēṇā cāhīdā hai. Ajihē lōka akasara hā'īparaṭainaśana tōṁ pīṛata rahidē hana.

Vachē

ṭaurasa, mēśa dī tar'hāṁ, śānadāra sihata dā māṇa prāpata karadā hai. Hālāṅki, uha āpaṇē kamazōra bidū'āṁ tōṁ bagaira nahīṁ hana. Ṭaurasa vica, kamazōra bidū galē, lairīnaikasa atē ataṛī'āṁ hana. Ailarajī tōṁ pīṛata hōṇa la'ī dūsarī rāśī dē sakētāṁ dē mukābalē ṭaurasa bahuta zi'ādā sabhāvanā hai. Ajihē lōkāṁ nū bahuta zi'ādā bhāra hōṇa nāla samasi'āvāṁ hudī'āṁ hana ki'uṅki uha ālasī hudē hana atē āpaṇī dēkhabhāla karana la'ī ti'āra nahīṁ hudē.

Juṛavāṁ

jēmanī dī sihata samasi'ā bacapana tōṁ hī caladī ā rahī hai. Unhāṁ dē savai-viśavāsa dī ghāṭa, ka'ī ghabarāhaṭa dī'āṁ bimārī'āṁ ākharakāra pratīrōdhaka kamazōrī, gabhīra bimārī'āṁ dā kārana baṇadī'āṁ hana. Nakārātamaka bhāvanāvāṁ tōṁ arāma karana atē chuṭakārā pā'uṇa dī yōgatā jēminī nū āpaṇī sihata baṇā'ī rakhaṇa vica sahā'itā karēgī.

Karēphiśa

kainsara bhāvanātamaka atē savēdanaśīla hudē hana. Ika chōṭī jihī nijī samasi'ā gabhīra bimārī dā śurū'ātī bidū hō sakadī hai. Bahuta vāra, kainsara zukāma tōṁ pīṛata hudē hana. Isa rāśī dī'āṁ niśānī'āṁ vālī'āṁ ratāṁ nū bahuta sārī'āṁ problemsratāṁ dī'āṁ samasi'āvāṁ hudī'āṁ hana. Bēcainī kainsarāṁ vica pēpaṭika alasara dī bimārī dā rujhāna hudā hai, gaisaṭarā'īṭasa hō sakadā hai.

Ika śēra

sihata dē lihāza nāla, li'ō nū rīṛha dī haḍī atē kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī dī sabhāla karana dī zarūrata hai. Isa rāśī dē cinha dē numā'idi'āṁ nū dila dī sahā'itā karana la'ī bājarē dalī'ā khāṇa dī salāha ditī jāndī hai. Śēra aithīrōsakalērōṭika tōṁ pīṛata hana, isala'ī tuhānū jānavarāṁ dē carabī nāla bharī hō'ī nahīṁ hōṇī cāhīdī. Śēra dē dila nū sihatamada rakhaṇa la'ī, calaṇa dī siphāraśa kītī jāndī hai.

Ku'ārī

ika kiri'āśīla jīvana śailī dī agavā'ī karana vālē virajō kōla āpaṇī sihata bārē sōcaṇa la'ī bilakula vī samāṁ nahīṁ hudā. Para jivēṁ hī virajō haulī hō jāndā hai jāṁ taṇā'a vicōṁ laghadā hai, du'ālē gaṛabaṛa karanā śurū kara didā hai, uha turata ika tōṁ bā'ada ika bimārī'āṁ tē pai jāndē hana. Kani'ā akasara pēṭa nāla grasata hudā hai, āndarāṁ dī tar'hāṁ, iha vīraja dā kamazōra bidū hai. Isa tōṁ ilāvā, varajōsa nū alakōhala, carabī atē masālēdāra bhōjana nāla sāvadhāna rahiṇā cāhīdā hai.

Tulā

isa rāśī dē cinha dē pratīnidhī'āṁ la'ī, sarīra dē sabha tōṁ kamazōra aga guradē atē rīṛha dī haḍī hana. Libarā vī ōsaṭī'ōkauṇḍrōsisa tōṁ pīṛata hai, "nāṛī'āṁ" dī śikā'ita karadā hai. Ajihē lōka bahuta zi'ādā śaka karadē hana atē"cupa karakē dila nāla udāsa hudē hana."

Sakārapī'ō

sakāraci'ōsa dī samasi'ā iha hai ki ajihē lōka gusē atē dukhī vicārāṁ nāla āpaṇē āpa nū khā jāndē hana. Sārī'āṁ sakārapī'ō dī'āṁ samasi'āvāṁ sira tōṁ ā'undī'āṁ hana. Sakāraci'ōsa nū sacāra praṇālī, vērīkōza nāṛī'āṁ dī'āṁ bimārī'āṁ hudī'āṁ hana. Isa rāśī dē cinha dē pratīnidhī akasara ē'āra'ā'ī, jinasī rōgāṁ dā sabhāvata hudē hana.

Dhanu

dhanavādī lōkāṁ nū āpaṇē jigara dī sabhāla karana dī zarūrata hai. Ajihē lōka vadhī'ā tazarabē vālē bhōjana atē uca-kailōrī miṭhā'ī'āṁ nū pasada karadē hana. Māṛī pōśaṇa dē kārana, sagītārī'ā nū akasara pācaka darada hudā hai.

Makara

dada atē haḍī'āṁ makara dē kamazōra bidū hana. Ajihē lōkāṁ nū carabī atē masālēdāra bhōjana tōṁ parahēza karanā cāhīdā hai, ki'uṅki unhāṁ dī pācaka kiri'ā bahuta susata hai. Makara vī ḵẖarāba hōṇa dē sabhāvata hudē hana, kujha mānasika bimārī tōṁ grasata hudē hana.

Kubha

bahuta vāra, isa rāśī dē cinha dē numā'idē nāṛī rōga tōṁ pīṛata hudē hana. Unhāṁ nū pācaka samasi'āvāṁ hō sakadī'āṁ hana. Kumārī vica, zi'ādātara bimārī'āṁ bhukhamarī vālī'āṁ hudī'āṁ hana, ajihē lōka mausama vica ṭhaḍē, tikhī tabadīlī'āṁ tōṁ pīṛata hana. Aiku'ērī'asa nū ika saragarama jīvana śailī dī agavā'ī karanī cāhīdī hai, atē nazārē dī tabadīlī vī lābhadā'ika hai.

Machī

śakī mīna kisē vī cīja tōṁ bāhara ika asala dukhānta paidā kara sakadē hana. Machī kamazōra chōṭa tōṁ pīṛata hai. Taṇā'a atē zi'ādā mihanata dē natījē vajōṁ, hara kisama dē vā'irasa atē sakaramaṇa unhāṁ nāla cibaṛē rahidē hana. Ajihē lōkāṁ nū rōzānā kama karanā cāhīdā hai, pairāṁ atē pairāṁ vala dhi'āna dēṇā cāhīdā hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/