Śurū'ātī lōkāṁ la'ī ika vīḍī'ō kaimarā dē nāla ika caturabhuja dī cōṇa kivēṁ karī'ē.

#Kavāḍakōpaṭara

 Kī vēkhaṇā hai.

Kharīdaṇa tōṁ pahilāṁ sahī kavāḍakōpaṭara dī cōṇa karana la'ī, tuhānū patā hōṇā cāhīdā hai ki māḍalāṁ vica kī atara hana atē vakha vakha niramātāvāṁ du'ārā kihaṛē vikalapa pēśa kītē jāndē hana. Isa la'ī, sabha tōṁ pahilāṁ sabha tōṁ pahilāṁ. Ḍarōna varazana pahilā aṇajāṇa pairāmīṭara jō tusīṁ cuṇana vēlē ā sakadē hō ḍivā'īsa dā rūpa hai. Ithē cāra sabha tōṁ prasidha cinha hana jō viśēśatāvāṁ vica darasā'ī'āṁ ga'ī'āṁ hana: 1. Āraṭī'aipha (phalā'ī la'ī raiḍī ṭū phalā'ī jāṁ “uḍāṇa la'ī ti'āra”) - isa sasakaraṇa dā aratha hai ki kavāḍakaupaṭara uḍāṇa la'ī zarūrī hara cīza (rimōṭa kaṭarōla, baiṭarī, cārajara) nāla laisa hai. Iha sasakaraṇa śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī sapūrana hai, ki'uṅki kharīda tōṁ bā'ada, ḍarōna nū bākasa tōṁ haṭā'uṇa atē pahilāṁ lān̄ca karana la'ī jō kujha baci'ā hai. 2. Pī aina pī (palaga aiṇḍa palē jāṁ"palaga aiṇḍa palē") - asala vica, ḍisakripaśana hakīkata dē anukūla nahīṁ hai. Pī aina pī varazana iha sapaśaṭa karadā hai ki jahāza baiṭarī, rimōṭa kaṭarōla atē cārajara tōṁ bināṁ bhēji'ā jāndā hai. Bākasa vica sirapha ḍarōna hī hudā hai, bākī sabha kujha vakharē taura'tē kharīdi'ā jāndā hai. 3. Bī'aina'aipha (banha atē phalā'ī, anuvāda - "ṭā'ī phalā'ī") - paikēja vica kō'ī rimōṭa kaṭarōla nahīṁ hai, tuhānū isa nū vakharē taura'tē kharīdaṇa atē samakālī baṇā'uṇa dī zarūrata hai. Iha sasakaraṇa tazarabēkāra pā'ilaṭāṁ la'ī vadhērē isukavāṁ hai. AR. Ē'āra'aipha (lagabhaga uḍaṇa la'ī ti'āra, śābadika taura'tē “uḍaṇa la'ī ti'āra hai” vajōṁ anuvāda kītā jāndā hai) - kavāḍakāpaṭara dā iha sasakaraṇa pūrī tar'hāṁ asatuśaṭa kītā jāndā hai, ka'ī vāra tāṁ rimōṭa kaṭarōla tōṁ bināṁ vī. Kharīdadāra nū khuda ḍarōna nū ikaṭhā karana dī zarūrata hai. Vicāra iha hai ki tusīṁ turata dūji'āṁ nāla hisē badala sakadē hō, isa nāla āpaṇē jahāza nū apagrēḍa kara sakadē hō. Ē'āra'aipha sasakaraṇa dī varatōṁ tajarabēkāra pā'ilaṭa atē rēḍī'ō śaukīna du'ārā kītī jāndī hai. Bahutē akasara, āraṭī'aipha kavāḍakōpaṭara vikadē hana, isa la'ī unhāṁ dē pahilē jāṇakāra nāla kō'ī muśakala nahīṁ hōṇī cāhīdī. Pēcāṁ dī giṇatī. Jē tusīṁ ika caturabhuja dī cōṇa karanā cāhudē hō, tāṁ uthē 4 pēcāṁ hōṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana (iha upakaraṇa"kavāḍrō" dē upagrahi tōṁ, upakaraṇa dā viśēśa nāma hai). Ithē vī hana: - Ṭrā'īkapōṭaraza (3 pēca) - iha vadhērē calākī atē bhāra vica halakē hana. - Haikasākaṭarasa (6 prōpailara) - akasara vaḍē atē bhārī. Zi'ādātara ucā'ī vālē vīḍī'ō philamāṅkaṇa atē kāragō sapuradagī la'ī pēśēvarāṁ du'ārā varatē jāndē hana. - Octkaṭāpaṭara (8 prōpailara) - hara cīza haikasākōṭarasa dē samāna hai. Māpa. Jivēṁ ki śurū vica dasi'ā gi'ā hai, ḍarōna vakha vakha akāra vica ā'undē hana, jō unhāṁ dē udēśa nāla sidhā juṛē hudē hana. Ihanāṁ nū āma taura tē hēṭha ditē samūhāṁ vica vaḍaṇā savīkāra kītā jāndā hai: - Minī ḍarōna uha basa khiḍauṇē hudē hana, ajihē māḍalāṁ nū kisē bacē jāṁ lagaṛa la'ī cuṇi'ā jā sakadā hai. - 250 Grāma, darami'ānē ākāra taka kavāḍrōkōpaṭara. Isa samūha dē ḍarōnāṁ dī prasidhī vica vādhā hō'i'ā hai jadōṁ tōṁ saghī kānūna jārī kītā gi'ā sī ki 0.25 Kilō tōṁ vadha bhāra vālē māḍalāṁ nū rajisaṭara hōṇā lāzamī hai ("raśī'ana phaiḍarēśana dā ē'ara kōḍa" nabara 60). Iha vidhī sabha tōṁ āsāna nahīṁ hai, isa la'ī bahuti'āṁ la'ī niradhārata kītē tōṁ ghaṭa vazana vālē chōṭē ḍrōna dī cōṇa karanā saukhā hō gi'ā hai. - Bhārī, acānaka kavāḍakōpaṭara. Isa lēkha dī'āṁ sīmāvāṁ dē adara, uha bēcaina hōṇagē, ṭī.Kē. Akasara utapādana dē udēśāṁ la'ī (kāragō sapuradagī) atē pēśēvara havā'ī phōṭōgrāphī la'ī varati'ā jāndā hai. Kharīda tōṁ turata bā'ada bināṁ kisē muśakala dē uḍāṇa śurū karana la'ī, 250 grāma bhāra dā ku'āḍrōkāpaṭara cuṇanā bada karanā bihatara hai. Isa tōṁ ilāvā, isa hisē vica vakha vakha niramātāvāṁ dē māḍalāṁ dī sabha tōṁ vaḍī chāṇṭī hai. Mahatavapūrana! Ākāra du'ārā ḍarōna dā ika hōra varagīkaraṇa hai. Minī ḍarōna uha hudē hana jō ākāra vica 200 milīmīṭara tōṁ vadha nahīṁ hudē, 200 tōṁ 700 milīmīṭara darami'ānē ākāra dē māḍala hudē hana atē, isa anusāra, vaḍē kavāḍakōpaṭara nū 700 milīmīṭara tōṁ vadha mani'ā jāndā hai. Kaimarā dī maujūdagī atē isa dī'āṁ viśēśatāvāṁ. Agalā nukatā jisa bārē tusīṁ faisalā karanā hai uha hai ki kī kaimarē nāla jāṁ bināṁ ḍarōna dī cōṇa karanī hai. Jē kaimarē dī maujūdagī sidhē taura tē upakaraṇa dē āma udēśa nāla sabadhita hai, tāṁ viśēśatāvāṁ nū vadhērē visathāra nāla dasaṇa dī zarūrata hai. Ithē tuhānū uha jāṇana dī zarūrata hai jē tusīṁ śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī vīḍī'ō kaimarē nāla ḍarōna cuṇanā cāhudē hō: Kaimarē 0.3 MP tōṁ 4K taka raizōlūśana hō sakadē hana. Kaimarā jinā bihatara hōvēgā, ḍarōna du'ārā kaida kītī ga'ī tasavīra jāṁ vīḍī'ō dī guṇavatā vī unī uca hai. Aiphapīvī mōḍa dī varatōṁ karana dī śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī 720 pī atē vadha nū ika cagā sakētaka mani'ā jāndā hai. Pēśēvara vīḍī'ō śūṭiga la'ī, phula aicaḍī (1080 pī) raizōli alreadyśana pahilāṁ hī kāfī nahīṁ hai, tuhānū 4 kē kaimarā (2160 pī) vālē ku'āḍakāpaṭarāṁ dī cōṇa karana dī zarūrata hai. Mahatavapūrana! Jē tusīṁ aicaḍī kaimarā (720 pī) nāla ika sasatā ḍrōna cuṇanā cāhudē hō, tāṁ uca vīḍī'ō guṇavatā dī umīda nā karō. Vadhī'ā vīḍī'ō upakaraṇa atē isadē anusāra mahigē hudē hana. Ructān̄cāgata taura'tē, kaimarē bilaṭa-ina (pūrē) jāṁ haṭā'ē jā sakadē hana. Dūjē kēsa vica, tusīṁ kaimarā nū āsānī nāla kisē hōra nāla badala sakadē hō, ā'ō ika aikaśana kaimarā usa nālōṁ vadhī'ā raizōlūśana dē nāla kahāṁ. Hālāṅki, 2019 vica, tusīṁ ika cagē bilaṭa-ina kaimarā nāla ika ku'āḍakāpaṭara nū cuṇa sakadē hō, asīṁ lēkha dē ata vica sabha tōṁ utama dī ika sūcī pradāna karāṅgē (5000 rūbala taka dī darajābadī). Iha nōṭa karanā vī mahatavapūrana hai ki kujha māḍalāṁ, udāharaṇa vajōṁ aimajē'aikasa baga 3 jāṁ gōprō karamā, bināṁ kaimarē dē vēcī'āṁ jāndī'āṁ hana, jō tuhānū vadhērē adā'igī nahīṁ karana didī'āṁ atē viśēśatāvāṁ dē adhāra tē āpaṇē la'ī sabha tōṁ vadhī'ā vikalapa dī cōṇa karana dī āgi'ā didī'āṁ hana.

Ika hōra pairāmīṭara, jisa'tē tuhānū dhi'āna dēṇa dī zarūrata hai uha dēkhaṇa dā kōṇa hai. Iha jinā vaḍā hai, unā vadhī'ā hai. Ika cagā sakētaka 80 ḍigarī dā dēkhaṇa vālā kōṇa mani'ā jāndā hai. Sānū mu'atalī bārē kujha śabada vī kahiṇā cāhīdā hai. Tusīṁ isa tōṁ bināṁ uca-guṇavatā dī śūṭiga dī umīda nahīṁ kara sakadē. Iha aikasaisarī āpaṇē āpa kaimarā dē jhukaṇa vālē kōṇa nū tina-dhurē māpa vica sathira karadī hai. Isadā dhanavāda, uḍāna atē śūṭiga dē daurāna, kō'ī dakhala, tasavīra vigāṛa atē hara kisama dī sakrīna kabaṇī nahīṁ hudī. Kaṭarōla kisama. Vadhērē mahigē kavāḍakāpaṭarāṁ nū ika viśēśa aipalīkēśana du'ārā samāraṭaphōna tōṁ niyatarita kītā jāndā hai, bajaṭa māḍalāṁ jivēṁ ki sīmā rimōṭa kaṭarōla du'ārā niyatarita kītā jāndā hai. Ainālāga bārabāratā jisa'tē ṭrānsamiṭara sacālita karadē hana 2.4 Gīgāharaṭaza jāṁ 5.8 Gīgāharaṭaza hō sakadī hai. 2.4 Gīgāharaṭaza'tē vā'ī-phā'ī du'ārā niyataraṇa karanā vī sabhava hai. 2.4 Gīgāharaṭaza ainālāga bārabāratā nū ghaṭa tōṁ ghaṭa prasidha mani'ā jāndā hai ki'uṅki iha śōra, dhudalī atē tasavīra dī guṇavatā vica āpaṇē āpa nū vigāṛadā hai. Gala iha hai ki lagabhaga sārē ādhunika upakaraṇa (mā'īkrōvēva ōvana, vā'ī-phā'ī nāla juṛē mōbā'īla phōna, ādi) isa bārabāratā tē kama karadē hana. 2.4 Gīgāharaṭaza dī vā'ī-phā'ī utē aiphapīvī vadhērē āma hai, lagabhaga sārē bajaṭa ku'āḍakāpaṭara isa bārabāratā tē kama karadē hana. Isa dē bāvajūda, tasavīra pachaṛana dī samasi'ā vī maujūda hai. Prīmī'ama māḍala 5.8 Gīgāharaṭaza dē ainālāga bārabāratā dī varatōṁ karadē hana. Iha śūṭiga karana vēlē citara dī pachaṛā'ī nū ghaṭā'undā hai atē uḍāṇa nū nigarānī la'ī vadhērē ārāmadā'ika baṇā'undā hai. Ijaṇa. Ithē dō kisamāṁ dī'āṁ mōṭarāṁ hana jō ḍarōna nāla laisa hana: Buraśa kītē atē buraśa rahita. Purāṇē bajaṭa māḍalāṁ vica sathāpita kītē ga'ē hana; kulaikaṭara mōṭarāṁ dā nukasāna iha hai ki uha ghaṭa bharōsēmada hana. Iha isa tatha dē kārana hai ki ḍizā'ina kārabana buraśa dī varatōṁ karadā hai, jō ki tēza pahinaṇa dē adhīna hana. Isa tōṁ ilāvā, buraśa kītī'āṁ mōṭarāṁ uca uḍāṇa dī gatī vikasita karana jāṁ mahāna ucā'ī'āṁ tē jāṇa dī yōgatā pradāna nahīṁ karadī'āṁ. Buraśa rahita mōṭarāṁ, badalē vica, isa kamazōrī tōṁ vān̄jhī'āṁ hana, ki'uṅki unhāṁ kōla kārabana baraśa nahīṁ hana. Isa kisama dā ijaṇa vadhērē śakatīśālī atē bharōsēmada hudā hai, isa la'ī iha mahigē ku'āḍakāpaṭarāṁ vica sathāpata hudā hai. Uḍāṇa dī'āṁ viśēśatāvāṁ. Ku'āḍakāpaṭara dī cōṇa karadē samēṁ vēkhaṇa la'ī mukha uḍāṇa dī'āṁ viśēśatāvāṁ hana samāṁ, sīmā, ucā'ī atē gatī. Vadhērē jāṇakārī la'ī. Uḍāṇa dā samāṁ sidhē taura'tē sathāpita baiṭarī, isa dī samarathā' tē nirabhara karadā hai (iha 150 aima'ē* ghaṭā tōṁ 5200 jāṁ isa tōṁ vī ucā hō sakadā hai). Bajaṭa kavāḍakōpaṭarasa havā vica 10 tōṁ vadhērē hōṇa dē samaratha hana. Vadhērē mahigē māḍalāṁ 20 miṭāṁ dē adara uḍāṇa bharana dē tarīkē hana, iha ika cagā sakētaka hai. Pēśēvara ḍarōna adhē ghaṭē taka havā vica rahi sakadē hana, para ajihē upakaraṇāṁ dī kīmata $ 1000 tōṁ vadha hai. Kisē vī sathitī vica, ika nihacāvāna pā'ilaṭa, tajarabēkāra mālakāṁ dā zikara nā karana la'ī, ika vādhū baiṭarī kharīdaṇa dī zarūrata hai, jāṁ ka'īṁ. Phalā'īṭa dī rēn̄ja ka'ī ka'ī mīṭara tōṁ ka'ī kilōmīṭara taka hō sakadī hai, udāharaṇa vajōṁ, bahuta sārē ḍījē'ā'ī ku'āḍakāpaṭara 3.5 Tōṁ 7 kilōmīṭara dī dūrī'tē uḍāṇa bhara sakadē hana. Uḍāṇa dī ucā'ī la'ī, iha adhā kilōmīṭara taka pahuca sakadī hai. Jē tusīṁ kudarata dī havā tōṁ gōlī mārana la'ī jāṁ śikāra karana la'ī ika caturabhuja dī cōṇa karanā cāhudē hō, tāṁ ā'ō āpāṁ kahō, isa pairāmīṭara du'ārā sēdha la'ō, ki'uṅki ithē bahuta sārē mahigē māḍala hana jō 100 mīṭara tōṁ vadha dī dūrī'tē niyataraṇa kītē jā sakadē hana, atē iha inā nahīṁ hai jinā asīṁ cāhudē hāṁ. Uḍāṇa dī gatī 135 kilōmīṭara pratī ghaṭā taka pahuca sakadī hai, ajihā sūcaka rēsiga ḍarōna dī śēkhī māra sakadā hai, udāharaṇa vajōṁ, arīlīna rēsara 250. Jē tusīṁ rēsiga la'ī ku'āḍakōpaṭara cuṇanā cāhudē hō, tāṁ iha guṇa sabha tōṁ mahatavapūraṇa hōvēgā. Āma taura'tē, ika cagā sakētaka 10 mīṭara/ sē dī gatī hudā hai (iha 36 kimī/ ghaṭā hai). Ika sadhāraṇa gaṇanā la'ī, kilōmīṭara pratī ghaṭā prāpata karana la'ī mīṭara pratī sakiṭa nū sirapha 3.6 Nāla guṇā karō. Prīmī'ama ku'āḍakāpaṭaraza lagabhaga 15-20 mīṭara/ sadī dī gatī dē samaratha hana, jō ika śānadāra natījā hai. Kārajaśīlatā. Ḍarōna dī cōṇa karadē samēṁ, isa dī'āṁ viśēśatāvāṁ dā adhi'aina karanā atē iha samajhaṇā mahatavapūraṇa hai ki tuhānū kihaṛī'āṁ viśēśatāvāṁ dī zarūrata hai, atē tuhānū kihaṛī'āṁ cīzāṁ tōṁ inakāra karanā cāhīdā hai tāṁ ki zi'ādā adā'igī nā kītī jā sakē. Isa la'ī, 2019 vica niramātāvāṁ du'ārā pēśa kītī ga'ī mukha ḍarōna kārajaśīlatā: 1. Pahilāṁ vi'akatī driśa (aiphapīvī). Tusīṁ isa bārē sāḍē lēkha tōṁ sikha sakadē hō. 2. Mērē modega dā pālaṇa karō (mērā anusaraṇa karō) jāṁ jivēṁ ki isanū"ṭīcē dē bā'ada uḍāṇa" vī kihā jāndā hai. Kavāḍakāpaṭara āpaṇē āpa niradhārata bidū dē pichē uḍa jāndā hai atē āsē pāsē kī hō rihā hai dī'āṁ tasavīrāṁ laindā hai. 3. Ucā'ī baṇā'ī rakhaṇā. Bairōmīṭara dī madada nāla, ḍivā'īsa nū lōṛīndī ucā'ī'tē phaṛi'ā jā sakadā hai atē isa sathitī vica śūṭa kītā jā sakadā hai. 4. Bidū la'ī uḍāṇa. Tuhānū sirapha unhāṁ bidū'āṁ nū cuṇana dī zarūrata hai jō ḍarōna dē du'ālē uḍa jāṇē cāhīdē hana, atē tusīṁ pahilāṁ hī śūṭiga khuda kara rahē hōvōgē. Iha tuhānū cagī'āṁ phōṭō'āṁ jāṁ vīḍī'ō prāpata karana'tē dhi'āna kēndarita karana dēvēgā. 5. Uḍāṇa dī gatī nū badalaṇā. Ka'ī vārī iha hailīkāpaṭara la'ī bidū A tōṁ bidū B taka tēzī nāla uḍaṇā zarūrī hudā hai, atē ka'ī vāra isa dē ulaṭa, kisē khāsa jag'hā nū niśānā baṇā'uṇa la'ī haulī hō jāṇā mahatavapūrana hudā hai. 6. Haiḍalaisa mōḍa. Śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī ika bahuta maśahūra modega. Haiḍalaisa mōḍa dā dhanavāda, ḍarōna dā rujhāna badali'ā jā sakadā hai (kō'ī khāsa rī'ara jāṁ pharaṭa aiṇḍa) nahīṁ, jō asāna niyataraṇa vica yōgadāna pā'undā hai.

7. Nēvīgēśana (galōnāsa, jīpī'aisa). Jinī bihatara naivīgēśana, vadhērē kārajaśīlatā hai, isa la'ī jīpī'aisa dē nāla ika kavāḍakāpaṭara dī cōṇa karanā bahuta mahatavapūrana hai, jada taka iha bilakula asāna manōrajana la'ī kisē bacē la'ī ika tōhaphā nahīṁ hudā. Nāla hī, jīpī'aisa dī maujūdagī ḍarōna dē guma jāṇa atē ḍigaṇa dī bhāla vica sahā'itā karēgī. 8. Āṭōmaiṭika ṭēka'āpha atē laiṇḍiga. Uha niyataraṇa atē ḍarōna nāla pahilī jāṇa pachāṇa dī sahūlata vī dēṇagē. 9. Iśāri'āṁ dā niyataraṇa. 10. Rukāvaṭāṁ'tē āṭōmaiṭika phalā'īṭa. Ika barābara mahatavapūraṇa kāraja jō ḍarōna nū imāratāṁ, darakhatāṁ atē hōra kisamāṁ dī'āṁ rukāvaṭāṁ nāla ṭakarā'uṇa tōṁ bacā'undā hai. Ḍījē'ā'ī māḍalāṁ isa praṇālī nū ēpī'aisa (aiḍavānsaḍa pā'ilaṭa sahā'itā praṇālī'āṁ) jāṁ phalā'īṭa āṭōnōmī kahidē hana. Asīṁ kavāḍakōpaṭarāṁ dē mukha kārajāṁ nū sūcībadha kītā hai jinhāṁ dī cōṇa karana vēlē tuhānū dhi'āna dēṇā cāhīdā hai. Harēka niramātā dī'āṁ āpaṇī'āṁ āpaṇī'āṁ vādhū viśēśatāvāṁ hudī'āṁ hana jō grāhakāṁ nū riśavata didī'āṁ hana, para iha yāda rakhaṇā mahatavapūrana hai ki tuhānū vādhū kārajakuśalatā la'ī bhugatāna karanā paindā hai. Hōra kī jāṇanā mahatavapūraṇa hai. Lēkha dē akhīra vala vadhadi'āṁ, maiṁ isa bārē gala karanā cāhudā hāṁ ki ika vadhī'ā caturabhuja dī cōṇa karana la'ī tuhānū kihaṛē hōra nukati'āṁ vala dhi'āna dēṇa dī zarūrata hai atē kī karanā cāhīdā hai: 1. Pēca dī surakhi'ā. Jē tusīṁ śurū'ātī hō, tāṁ ika surakhi'ā yatara dē nāla kisē upakaraṇa dī bhāla karō, ki'uṅki ḍarōna bahuta jaladī phēla hō jāndē hana jē prōpailara maśīnī taura tē nukasānē jāndē hana. Jadōṁ tusīṁ uḍaṇā sikha rahē hō, ḵẖāsakara bāhara. 2. Sapē'ara pāraṭasa dī upalabadhatā. Kharīdaṇa tōṁ pahilāṁ, iha viśalēśaṇa karō ki kī tuhāḍē cuṇē hō'ē kavāḍakaupaṭara la'ī sapē'ara pāraṭasa vēcē ga'ē hana atē unhāṁ dī kīmata kinī hai. Akasara, prōpailara vī ādēśāṁ'tē hafati'āṁ dā patā lagā'uṇā jāṁ itazāra karanā muśakala hudē hana, jisa kārana kujha prēśānī hudī hai. 3. Sarīraka padāratha. Jē tusīṁ bajaṭa upakaraṇa kharīdadē hō, tāṁ asīṁ hamēśāṁ palāsaṭika dī gala kara rahē hāṁ. Hālāṅki, jadōṁ vadhērē mahigē kavāḍakaupaṭara dī cōṇa karadē hō, tāṁ iha bihatara hō'ēgā jē isadā sarīra halakē dhātāṁ, havābāzī ailūmīnī'ama jāṁ kārabana phā'ībara dā baṇi'ā hō'i'ā hai. Iha samagarī makainīkala nukasāna atē ṭhaḍa pratī rōdhaka hana. 4. Garaṭī dī upalabadhatā. Jē tusīṁ alī'apraisa tē ḍarōna kharīdadē hō, yāda rakhō ki muramata atē rakha-rakhā'a tuhāḍē mō shouldi'āṁ'tē paindā hai. Alī nū māla vāpasa karana dā vidhī ajē isa bidū tē sahī nahīṁ hai ki hara cīza bharōsēyōga hai. Isa tōṁ ilāvā, samudarī zahāzāṁ vica lamā samāṁ lagadā hai, unhāṁ niramātāvāṁ'tē dhi'āna kēndarata karanā bihatara hōvēgā jō gāhakāṁ dī paravāha karadē hana atē khētarāṁ vica sēvā kēndara rakhadē hana. Vāraṭī dī mi'āda vī bahuta kujha kahidī hai, unā hī vadhī'ā. 5. Kharīdadārāṁ tōṁ phīḍabaika. Khaira, sabha tōṁ mahatavapūraṇa cīzāṁ vicōṁ ika jisa dā tuhānū dhi'āna rakhaṇā cāhīdā hai uha hai āpaṇē cuṇē ga'ē māḍala dī asala samīkhi'āvāṁ dā adhi'aina karanā. Kharīdadārāṁ dī rā'ē ghōśita kītī ga'ī atē asala viśēśatāvāṁ, varatōnyōgatā atē āma samasi'āvāṁ bārē bahuta kujha kahi sakadī hai jadōṁ ika caturabhuja cālū. Āpaṇē manapasada ḍarōnāṁ dī'āṁ vīḍi'ō samīkhi'āvāṁ dā adhi'aina karanā atē vakha-vakha prasidha sarōtāṁ (yāṇḍēkasa.Mārakēṭa, irec sujhāva, otzovik, ādi) nū paṛhanā niśacata karō. Iha sadhāraṇa sujhā'a tuhānū kharīda tōṁ bā'ada nirāśā tōṁ bacaṇa vica sahā'itā karanagē. Ika mahatavapūraṇa gala! Ika bacē la'ī ika caturabhuja dī cōṇa karadē samēṁ, yāda rakhō ki adhikārata taura tē isa kisama dē upakaraṇa dī āgi'ā 14 sāla tōṁ vadha umara dē baci'āṁ la'ī hai! Jē tusīṁ kisē laṛakē jāṁ laṛakī tōṁ ghaṭa umara dē la'ī ḍarōna dāna karanā cāhudē hō, yāda rakhō ki iha ika tulanātamaka khataranāka khiḍauṇā hai jisa la'ī bālaga nigarānī dī zarūrata hudī hai! Vadhī'ā māḍalāṁ dī rēṭiga. Khaira, ākharī cīja jō maiṁ tuhānū pradāna karanā cāhudā hāṁ uha hai vakha-vakha śrēṇī'āṁ atē kīmata dē hisi'āṁ vica kīmata atē guṇavatā dē sadarabha vica sabha tōṁ anukūla ḍarōna dī ika sūcī. Sāḍē du'ārā kapā'ila kītē ga'ē ṭāpasa iha phaisalā karana vica tuhāḍī sahā'itā karanagē ki kihaṛā ku'āḍakāpaṭara kharīdaṇā bihatara hai. Bināṁ kaimarē dē cōṭī dē 5 māḍala: Hubasana aikasa 4 palasa aica 107 pī simā aikasa 15 haralīna E010 minī CXHOBBY CX-10 habasana nainō Q4 H111 70 ḍālara tōṁ ghaṭa dā kaimarā ḍrōna: Xiaomi MiTu Minidrone 720P Syma X5SW ḍabalayū'aila khiḍauṇē Q626 dubārā Qice-704WHD Syma X21W $ 140 taka: Rā'īza takanīka dasō hubasana aikasa 4 ḍizā'i'ara aiphapīvī aica 502 aisa aimajē'aikasa bagaza 8 simā aikasa 8 prō hubasana aikasa 4 ē'ara aica 501 aima 200 ḍālara taka: Śī'ōmī phanasanaipa ā'īḍōla vālakērā ranara 250 aiḍavānsa aimajē'aikasa bagasa 2 ḍabalayū zīrō XPLORER vī CXHOBBY CX-23 Best 400 dē la'ī 3 sarabōtama ku'āḍakōpaṭara (isa kīmata dī rēn̄ja dē adara): Ḍījē'ā'ī sapāraka zīrōṭaika ḍaubī zīrō XPLORER 4K gōparō la'ī sarava'utama ḍarōna: Ḍījē'ā'ī phaiṇṭama 2 gōparō karamā aimajē'aikasa baga 3 vālakērā ki Qāra x350 prō aiphapīvī hubasana aikasa 4 prō aica 109 aisa vadhī'ā prīmī'ama māḍala: Ḍījē'ā'ī maivika 2 prō ḍījē'ā'ī phaiṇṭama 4 prō ḍījē'ā'ī maivika ē'ara śī'ōmī mī ḍarōna 4 kē tōtā bībōpa ḍarōna. Tusīṁ ithē ika ṭhaḍā atē sasatā ḍarōna kharīda sakadē hō
Ika sarōta: https://ispovedi.com/