Mērī'āṁ muśakalāṁ mērē vi'āha tōṁ bā'ada hī śurū hō ga'ī'āṁ sana

 

#Samasiāvāṁ
Maiṁ atē mērē patī nū kisē du'ārā sarāpa laga rihā sī. Jadōṁ uha ikaṭhē rahiṇa laga pa'ē, tāṁ musakalāṁ śurū hō ga'ī'āṁ. Maiṁ āpaṇī sārī tanakhāha ḍākaṭarāṁ nū didā hāṁ, ka'ī vāra ika dukhī hudā hai, phira dūsarā. Atē aima'āra'ā'ī sakaina karana la'ī, kisē hōra khētara dē māhara kōla jāṇā (sāḍē śahira tōṁ bhēji'ā gi'ā), iha bilakula sasatā nahīṁ hudā. Ilāja vī bahuta mahigā hai atē natījē nahīṁ li'ā'undā. Pēṭa dī'āṁ samasi'āvāṁ, napusakatā (maiṁ darada tōṁ bināṁ āpaṇā mūha nahīṁ khōl'ha sakadā, maiṁ bahuta dukhī hāṁ), sira darada, inasaumanī'ā, niurrōsisa. Sārē māhara bilakula vakharī'āṁ cīzāṁ kahidē hana. Jāṁ tāṁ ika mahigē āprēśana dī zarūrata hai, phira iha isa nū hōra vī badatara baṇā dēvēgā. Patī gusē vica hai, atē maiṁ usanū samajhadā hāṁ. Usa nū bīmāra patanī dī ki'uṁ zarūrata hai? Para usa nū milaṇa tōṁ pahilāṁ, maiṁ kisē vī cīja nāla bimāra nahīṁ sī, mainū kadē kō'ī samasi'ā nahīṁ sī. Kripā karakē, ithē gu'āṁ.̔Ī vī haṛha ā'ē. Asīṁ adhī milī'ana vica ika bahuta mahigī muramata la'ī bhajē. Patī pichalē vi'āha tōṁ dō baci'āṁ la'ī bāla sahā'itā adā karadā hai. Uha cagī kamā'ī karadī hai, para kaṭautī tōṁ bā'ada usadī tanakhāha bahuta ghaṭa bacī hai. Sāḍē kōla sāḍī āpaṇī kō'ī cīza nahīṁ hai, asīṁ asathā'ī taura'tē āpaṇī dādī dē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hāṁ, jithōṁ unhāṁ nū kisē vī samēṁ bāhara ka.̔I'ā jā sakadā hai. Maiṁ, bēśaka, kalapanā kītī ki maiṁ kī karana jā rihā hāṁ. Uha jāṇadī sī ki talāka tōṁ bā'ada usadē kōla kujha vī nahīṁ sī, sabha kujha baci'āṁ tē chaḍa ditā, ki usanē unhāṁ nū pi'āra kītā atē unhāṁ nū vēkhi'ā. Maiṁ isanū jāṇadā sī atē savīkāradā sī, ki'uṅki maiṁ isanū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Usadē agē maiṁ kisē nāla nahīṁ rihā sī, kō'ī bimārī nahīṁ sī, kō'ī uca bēnatī nahīṁ sī. Māpē vī amīra nahīṁ hudē, asīṁ āpaṇī sārī zidagī dūjē hatha dī'āṁ dukānāṁ vica pahirāvā karadē hāṁ atē bacā'uṇa la'ī kujha labhadē hāṁ. Para mainū iha vī patā nahīṁ sī ki ajihā hōvēgā. Mērē patī dē nāla asīṁ sakhata atē ika sikē tōṁ ika paisā taka rahidē hāṁ. Ā'ō ika nāla najiṭhadē hāṁ, phira ika hōra dikhā'ī didā hai. Hāla hī vica usadā kama'tē ika hādasā hō'i'ā sī. Uha, ika nētā dē rūpa vica, zi'ādātara sabhāvata taura tē ākaraśita hōvēgā. Bahuta ḍarā'uṇī. Maiṁ caraca jāṇa la'ī prārathanā karanī śurū kara ditī, mainū nahīṁ patā ki madada kisa la'ī magī jāvē. Maiṁ bahuta thaki'ā hāṁ mainū samajha nahīṁ ā rihā ki iha sabha sāḍē utē ki'uṁ pi'ā. Asīṁ kī kītā hai atē iha kadōṁ ḵẖatama hōvēgā. Maiṁ āpaṇē jāṇū'āṁ nū vēkhadā hāṁ atē ajihā lagadā hai ki uha vadhī'ā kara rahē hana. Sabha kujha ṭhīka cala rihā hai. Kārōbāra atē parivāra dōvēṁ. Atē sāḍī ika tabāhī hai. Maiṁ bahuta nārāza hō gi'ā. Maiṁ kama'tē jhukadā hāṁ, usa nāla atē mērē parivāra nāla rukhā. Lagātāra darada atē paisi'āṁ dī ghāṭa parēśāna hai. Asahi hai.

Mainū nafarata hai ki mamī mērē pitā jī nū vāpasa ā'uṇa di'ō

 

#Vāpasī
Maiṁ 25 sālāṁ dī hāṁ maiṁ ika sagīta adhi'āpaka vajōṁ kama karadā hāṁ. Pichalī garamī'āṁ vica maiṁ sasathā tōṁ graijū'ēṭa hō'i'ā hāṁ atē asathā'ī taura tē āpaṇē māpi'āṁ nāla ghara vica rahidā hāṁ. Mērā kadē riśatā nahīṁ rihā, ika nēṛatā vālā vī śāmala hai (atē hāṁ, samasi'ā iha nahīṁ hai ki unhāṁ nū pēśakaśa nahīṁ kītī ga'ī sī). Para maiṁ riśatē bagaira nahīṁ rahi sakadā, ghaṭō ghaṭa hamadaradī sī, para ithē kō'ī nahīṁ hai. Samasi'ā iha hai ki maiṁ āpaṇē pitā nū śikā'ita nahīṁ kara sakadā, jisanē mērī māṁ nū usa sāla asathā'ī taura'tē rahiṇa la'ī kihā (unhāṁ dā talāka nahīṁ hō'i'ā, para mērī māṁ nē usa nū bāhara ka. Ditā, ki'uṅki mērē pitā nē śarāba pītī sī atē mērē atē usa dē virudha āpaṇā hatha vadhā'undī sī). Uha āpaṇī nānī nāla (āpaṇī māṁ dē nāla) rahidā sī. Isadē anusāra, usanē pītā, atē ika bidū tē, jadōṁ usadī bhaiṇa āpaṇī māṁ nū milaṇa ga'ī, uha śarābī hō gi'ā atē usanē ika ghapalā kītā. Usanē dādī nū ika bālaṭī nāla māri'ā, usanē usanū bāhara kaic ditā, isa la'ī usanē asathā'ī taura tē sāḍē nāla rahiṇa la'ī kihā. Iha lagabhaga dō sālāṁ tōṁ asathā'ī taura tē cala rihā hai. Āpaṇī śarābī hōṇa dē bāvajūda, uha kama karadā hai, mērī paṛhā'ī daurāna paisē dī sahā'itā karadā sī, hālāṅki maiṁ kihā sī ki maiṁ pāraṭa-ṭā'īma kama kara rihā sī, atē hō sakadā uha nā bhējē. Natījē vajōṁ, uha mērī māṁ atē mērā apamāna vī karadā hai, hara samēṁ pīndā hai ki uha ghara vica hai. Ikalā śarāba pīṇā atē ika ikalē ikalē bōladē hana ki asīṁ kinē māṛē hāṁ. Uha bēśaka aparādha karadā hai, cāhudā hai ki usadī māṁ dī mauta hō jāvē. Ākharī tūṛī iha sī ki kivēṁ navēṁ sāla dē dina usanē āpaṇī māṁ nū ḍarā'uṇā atē apamāna karanā śurū kītā atē usadī mauta dī kāmanā kītī. Ṭhīka 12 vajē, maiṁ usa la'ī bāhara jāṇa dī yōjanā baṇā'ī. Māṁ bārē. Usa nū khuśī jāpadī hai ki uha calī ga'ī, usa nāla usadī katāra sī, para uha nahīṁ jāṇa vālā hai. Uha śūgara tōṁ pīṛata hai, atē mu'āphī dē nāla. Maiṁ sakūla tōṁ bā'ada ghara vica rihā, jisa vica mērī māṁ dī madada vī śāmala sī. Maiṁ āpaṇē pitā nū māpha nahīṁ kara sakadā, para maiṁ usa nāla cīka nahīṁ sakadā, usa samēṁ unhāṁ nū bāhara ka.̔Āṅgā jadōṁ uha mērī māṁ dī sahu khāndā hai atē cāhudā hai ki usadī mauta hō jāvē. Adaralī cīza mainū rōkadī hai. Iha mērē la'ī lagadā hai ki maiṁ usa pratī ika pharaza mahisūsa karadā hāṁ, ki usanē paisi'āṁ vica mērī madada kītī. Atē bacapana, tarasa kārana kisē kisama dā ḍara ki'uṅki usa kōla asala vica kitē vī nahīṁ hai atē āpaṇī zamīra nū satā'undā hai, ki'uṅki uha ajē vī mērē pitā hai. Usadē kārana, asīṁ muramata nahīṁ kara sakadē, ki'uṅki uha bahuta lālacī hai. Isa tōṁ ilāvā, uha palā'īśakina dī tar'hāṁ, hara kisama dā kūṛā cukadā hai atē isa nū saṭōra karadā hai. Jē uha sāḍē tōṁ bināṁ usa nū suṭaṇa la'ī samāṁ nahīṁ tāṁ uha sāḍē kūṛēdāna vica ṭapaka kē, kūṛē vicōṁ kujha li'ā sakadā hai. Usanē uha sārā pharanīcara tōṛa ditā jō asīṁ śarābī sana. Mainū nahīṁ patā ki isa sathitī vica kī karanā hai. Maiṁ bahuta zi'ādā dōśī dī bhāvanā nāla satā'i'ā hō'i'ā hāṁ, mērē khi'āla vica, atē muḍi'āṁ dē sabadha vica, pitā nāla riśatā ika bhūmikā adā karadā hai. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Kirapā karakē ghaṭō ghaṭa kujha salāha di'ō.

Muḍē nē kihā ki mainū ajē vī usadā ākharī nāma kamā'uṇā hai

 

#Upanāma
Maiṁ navabara vica āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla ṭuṭa gi'ā. Huṇa maiṁ ghāṭē dē paṛāvāṁ vicōṁ lagha rihā hāṁ, jō haphaṛā-daphaṛī atē haphaṛā-daphaṛī badaladā hai. Iha sāḍā pahilā gabhīra riśatā sī. Asīṁ ika dūjē dē nāla pahilē hāṁ. Maiṁ isa sāla yūnīvarasiṭī tōṁ graijū'ēśana kara rihā hāṁ. Iha riśatā cāra sālāṁ tōṁ vadha rihā hai. Bēśaka, maiṁ sabha kujha vāpasa karanā cāhudā sī, umīda atē afasōsa mērē vica rahidā sī, maiṁ sabha kujha kivēṁ gu'ā sakadā hāṁ, sabha tōṁ pi'ārā vi'akatī. Iha lagadā hai ki ithē kō'ī jīvana nahīṁ hai, samucē taura tē maiṁ vī nahīṁ. Hālāṅki, usa dē javāba vica kisē tar'hāṁ usanū vāpasa karana dī'āṁ kōśiśāṁ dē anusāra, mainū iha śabada milē ki iha kisē vī sathitī vica hōṇā cāhīdā sī, jō ki maiṁ khuda āpasa vica vaḍa pā'uṇa la'ī dōśī sī (hālāṅki uha pahilāṁ mērē kōla ā'i'ā sī jadōṁ maiṁ bimāra sī, mainū bāhara jāṇa la'ī kihā atē vakha hōṇa bārē kihā). Usanē iha vī kihā ki maiṁ kujha vī nahīṁ karanā cāhudā sī, maiṁ ṭhaḍā hāṁ, atē isatōṁ ilāvā, ki mērā burā pātara hai. Usanē isa tar'hāṁ dē apamānajanaka śabada vī śāmala kītē: “Tusīṁ kadē vī āpaṇē vihāra nū nahīṁ badalāṅgē, kitābāṁ atē manōvigi'ānī tuhāḍī madada nahīṁ karanagē. Kī tuhānū lagadā hai ki ka'ī vāra likhaṇā, ika vāra phōna karanā ika vi'akatī nū vāpasa karana la'ī kāfī hai? ” Isa tar'hāṁ. Uha ḵẖuda udāsa hai, usadē śabadāṁ vica. Ḍīvailayūḍa uha ika vi'akatī vajōṁ mainū gu'ā'uṇā nahīṁ cāhudā, ki'uṅki maiṁ usa la'ī pi'ārā atē mahatavapūraṇa hāṁ. Mērē la'ī, dōsatī bārē gala karanā manazūra nahīṁ hai. Ākhirakāra, iha sabha kujha hai, ika sāla pahilāṁ navēṁ sāla la'ī yōjanāvāṁ sana, usanē mainū puchi'ā ki mainū kī dēṇā hai, ithō taka ki vi'āha karā'uṇa dā vicāra vī sī, atē phira iha ilazāma. Maiṁ āpaṇē āpa nū dōśī ṭhahirā'i'ā, huṇa maiṁ vī dōśa lagā'undā hāṁ, aphasōsa karadā hāṁ, āpaṇī'āṁ galatī'āṁ, mērī bēvakūphī atē bhōlēpana nū dūra karadā hāṁ. Usa bārē vicāra niratara hana. Bā'ada vica gusā, nārāzagī, nirāśā sī. Maiṁ āpaṇē āpa tōṁ uha praśana puchadā hāṁ jinhāṁ dā kō'ī javāba nahīṁ hudā. Para ākhirakāra, ika vakharā karana tōṁ bā'ada ika bhāvanā ā'ī ki isa tar'hāṁ ā'uṇā galata sī, mainū sabha kujha dasō. Huṇa, mērē adara, savāda, bhāśaṇa, yādāṁ, muhāvarē phalōṭa hō jāndē hana, iha bhaṛaka uṭhadā hai ki riśatē dē ākharī sālāṁ vica isanē mainū bahuta ṭhēsa pahucā'ī, ki maiṁ āpaṇā savai-māṇa gu'ā baiṭhā, ki maiṁ kisē hōra vi'akatī vica bhaga hō gi'ā, ki maiṁ bhōlā, sādā atē isa vi'akatī vica bahuta bharōsēmada sī. Sabadhāṁ bārē thōṛā dasaṇā mahatavapūraṇa hai. Iha sabha jādū nāla śurū hō'i'ā. Pahilē kōrasa, jāṇa-pachāṇa, patara-vihāra, nē mainū uha cīza suṭa ditī jō mainū pasada sī, para bā'ada vica iha patā cali'ā ki usanē isa sabha nū bēkāra samajhi'ā. Āma taura tē, maiṁ jāṇadā sī ki mainū kī pasada hai atē maiṁ kisa cīza dā śaukīna hāṁ. Bā'ada vica uha milaṇā śurū hō'ē. Uha bahuta kōmala, sāpha sutharā hai. Mērē nāla kisē nāla inī nazadīkī nahīṁ sī (ātamaka, naitika). Ka'ī vāra maiṁ āpaṇē āpa nū hairāna karadā sī ki maiṁ inā khuśakisamata kivēṁ hāṁ. Hālāṅki, ajanabī cīzāṁ bā'ada vica pragaṭa hō'ī'āṁ. Udāharaṇa vajōṁ, uha hamēśāṁ sirapha saca bōlaṇā pasada karadā sī. Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ du'ārā mērē bārē kītī galabāta tōṁ kujha dasa sakadā hāṁ (udāharaṇa vajōṁ, maiṁ āpaṇē riśatēdārāṁ tōṁ suṇī'āṁ galāṁ nū kadē nahīṁ duharāvāṅgā). Isa nē mainū thōṛhā hairāna kītā, para ṭhīka hai. Uha phira vī sabha tōṁ vadhī'ā hai. Bā'ada vica, kihā gi'ā ki maiṁ bahuta bhāvuka sī, maiṁ rō sakadī sī, ādi. Mainū ithē badalaṇa dī lōṛa hai usanē kōśiśa kītī. Para maiṁ kisē tarāṁ kōśiśa nahīṁ kītī jivēṁ maiṁ cāhudā hāṁ. Kisē tarāṁ sidhē rukhē, tēzī nāla. Usanē kihā: "Tuhānū kama tē jāṇā pa'ēgā, tuhānū niratara paṛhanā pa'ēgā, zidagī udāsī vālī hai, hara jag'hā gadāra hana, jhūṭhē hana." Maiṁ hamēśāṁ bahuta sārī'āṁ hōra zidagī dī'āṁ kahāṇī'āṁ suṇā ditī'āṁ jinhāṁ nē gūsabamapasa nū ditā. Uha ḵẖuda manadā hai ki uha mērā rīmēka laiṇā cāhudā sī tāṁ ki maiṁ isa dunī'āṁ vica baca sakāṁ. Para iha śabada mainū dukhī karadē hana. Mērā kiradāra usa la'ī bēcaina hai. Phira maiṁ bahuta sārī'āṁ cīzāṁ nū alōcanātamaka rūpa vica samajhaṇā śurū kara ditā. Maiṁ kihā ki maiṁ kōjhā nahīṁ sī. Javāba sī: “Maiṁ tuhānū jhūṭha nahīṁ bōla sakadā. Kī tusīṁ cāhudē hō ki sirapha cagī'āṁ cīzāṁ tuhānū kihā jāvē? Bharama vica rahidē hana? Maiṁ ika ajihā vi'akatī hāṁ jō maiṁ āpaṇē ciharē nāla sirapha saca bōladā hāṁ. ” Para maiṁ ajē vī usa nāla cagā mahisūsa kītā. Asīṁ ikaṭhē adhi'aina karadē hāṁ, śanīvāra tē ārāma karadē hāṁ, yātarā karadē hāṁ, usadē parivāra nū miladē hāṁ, turadē hāṁ. Ikaṭhē hara jag'hā. Para samēṁ dē nāla, jhagaṛē vadhadē hana. Maiṁ āpaṇē bhavikha bārē śurū'āta karadā hāṁ, isadē javāba vica maiṁ suṇadā hāṁ - "māpi'āṁ kōla paisē nahīṁ hana", "asīṁ kivēṁ jī'uṇa jā rahē hāṁ?", "Tuhānū isa dī ki'uṁ lōṛa hai?", "Tusīṁ parivāra vica uthē kī labhaṇā cāhudē hō?", "Kī tusīṁ basa baiṭhaṇā cāhudē hō? Garadana atē kujha nahīṁ karadē? " Uha hamēśāṁ parivāra dī śurū'āta karana dī mērī ichā bārē jāṇadā sī, uha jāṇadā sī ki mērē la'ī parivāra sabha tōṁ mahatavapūraṇa cīza hai. Para iha usa la'ī javāba nahīṁ sī. Kadē kadāṁī maiṁ āpaṇē āpa nū nahīṁ samajhadā, śā'ida mainū isadī lōṛa nahīṁ hai? Śā'ida uha ṭhīka hai? Hō sakadā hai ki tuhānū bhavikha dī umīda tōṁ bināṁ ikaṭhē rahiṇā cāhīdā hai? Kisē dā vī kō'ī riṇa nahīṁ hudā. Ithē sirapha atē huṇa hai. Ka'ī vāra maiṁ usa varagē sōcaṇā vī śurū kara ditā, mērī rā'i badala ga'ī, maiṁ usa dī'āṁ ādatāṁ, śabada, praviratī apaṇā la'ī. Maiṁ āpaṇī'āṁ ichāvāṁ bārē gala karadā jāpadā hāṁ, para kō'ī vī isa nāla sahimata nahīṁ hudā. Huṇa maiṁ isa nū āpaṇī'āṁ ichāvāṁ dī kamī vajōṁ samajhadā hāṁ. Bēśaka, usanē kihā ki uha pi'āra karadā hai, uha kisē cīza vica sahā'itā kara sakadā hai, usanē bhavikha vica sāḍī numā'idagī kītī. Uha dēkhabhāla kara rihā sī atē ajē vī cagā hai. Jivēṁ ki dō vakharē lōka. Para isa tar'hāṁ akasara sāḍē riśatē vica tūphāna ā jāndā sī. Ka'ī vāra iha ḍarā'uṇā hudā hai. Atē maiṁ iha nahīṁ samajha sakadā ki tusīṁ mērē la'ī kivēṁ cagā kara sakadē hō, para usē samēṁ mērī'āṁ ichāvāṁ nū ghaṭā'ō.


Jhagaṛē hōra atē hōra hudē ga'ē. Ka'ī vāra sabha tōṁ chōṭā vī isa vala lai jāndā hai. Para laṛakī jhagaṛē vica tikhī, hamalāvaratā nāla pēśa ā'uṇā śurū kara ditā. Maiṁ nazara adāza kara sakadā hāṁ, maiṁ ika vāra mainū rōka sakadā hāṁ, gala nahīṁ kara sakadā, jivēṁ ki maiṁ maujūda nahīṁ hāṁ. Atē maiṁ baiṭhadā hāṁ atē sōcadā hāṁ ki maiṁ sabha kujha la'ī zimēvāra hāṁ. Ajihā lagadā hai ki uha udōṁ hī arāmadā'ika sī jadōṁ kō'ī bēlōṛā praśana, jhagaṛā nahīṁ hudā sī, jadōṁ asīṁ dōvēṁ pala dā anada laindē hāṁ. Maiṁ samēṁ samēṁ tē rō'i'ā. Maiṁ kamazōra mahisūsa kītā. Jivēṁ ki kō'ī israjā nahīṁ hai. Uha mainū badalaṇā cāhudē sana, ki'uṅki uha asahija hai. Mainū dasi'ā gi'ā sī ki uha hamēśāṁ kisē cīza la'ī pi'āra karadē hana, atē isa tarāṁ nahīṁ. Unhāṁ nē mainū niyatarita kītā atē cāhudē sana ki maiṁ hamēśāṁ saca bōlāṁ, atē jē nahīṁ, tāṁ maiṁ gadāra hāṁ. Uha duharā'uṇā pasada karadā sī: "Tusīṁ mainū bēvakūfa nahīṁ baṇā sakadē, maiṁ tuhāḍī'āṁ hara cāla atē tuhāḍē vivahāra nū jāṇadā hāṁ." Usanē mērē phōna, sōśala naiṭavarakasa vala vēkhi'ā. Maiṁ āpaṇē āpa tē pūrā bharōsā kītā, maiṁ usadā phōna nahīṁ li'ā, ika cuṭakalē nū chaḍa kē. Para jhagaṛi'āṁ tōṁ bā'ada unhāṁ nē kisē tar'hāṁ baṇā ditā. Akasara mērī pahila tē. Maiṁ sabha kujha savīkāra kara li'ā. Atē zidagī caladī rahī. Mainū dasi'ā ki usadā nāma zarūra kamā'uṇā cāhīdā hai. Tarīkē nāla, jhagaṛi'āṁ daurāna mērē vica aparādha dī bhāvanā lagātāra vadhadī ga'ī. Maiṁ hamēśāṁ dōśī mahisūsa kītā hai. Riśatē dē daurāna, maiṁ lōkāṁ nāla, prēmikāvāṁ nāla ghaṭa gala kītī, maiṁ usa nāla sabha kujha kītā. Usanē ālē du'ālē dī'āṁ dilacasapa cīzāṁ tōṁ dūra khici'ā. Ākhirakāra, phira kisē cīza dī zarūrata nahīṁ sī. Ika vāra asīṁ śahira tōṁ bāhara calē ga'ē. Iha yūnīvarasiṭī vica vaḍaṇa jā rihā sī, atē iha uha samāṁ hai jadōṁ hara kō'ī ika dūjē nāla vi'āha karā'undā hai, jē uha yūnīvarasiṭī tōṁ bā'ada vakharē nahīṁ hōṇā cāhudē. Ka'ī jōṛi'āṁ nē vi'āha karavā li'ā. Mērē la'ī, iha dō lōkāṁ dī bilakula āma ichā hai. Usanē samajhi'ā ki isa nū sirapha āpaṇē phā'idē la'ī isatēmāla karanā hai, uha kahidē hana, tuhānū isadī ki'uṁ lōṛa hai. Atē uha mērī'āṁ sārī'āṁ kamī'āṁ nū sūcībadha karanā śurū karadā hai. Ispovedi.Com āma taura tē, iha udōṁ kama nahīṁ karadā sī. Maiṁ śahira dē ālē-du'ālē saira karana la'ī ghara chaḍi'ā. Usanē mainū ka'ī vāra bulā'i'ā. Maiṁ javāba nahī ditā uha vāpasa ā ga'ī, uha inhāṁ śabadāṁ nāla daravāzē'tē itazāra kara rihā sī: "Tusīṁ āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika karadē hō atē kal'ha nū tusīṁ cārē pāsi'ō chaḍa didē hō." Ōha, iha kinā daradanāka atē aparādhī sī! Para uthōṁ nikalaṇa dā kō'ī rasatā nahīṁ sī. Mērē śahira nū kujha nahīṁ jāndā. Rāta dē 8 vajē sana. Saradī'āṁ. Usanē mu'āphī magī jadōṁ maiṁ usa kōla gi'ā atē puchi'ā: "Tusīṁ mērē nāla iha kivēṁ kara sakadē hō?" Hālāṅki maiṁ sōci'ā sī ki usa la'ī mērē la'ī iha muśakala hōvēgā. Ākharakāra, lagātāra hamalāvara, kujha kahiṇa tōṁ niratara ḍaradē hō'ē, isa nū gu'ā'uṇā ḍarā'uṇā hai. Maiṁ kisa dī umīda kara rihā sī? Huṇa samajhaṇā sabha tōṁ muśakala hai. Para kujha samēṁ bā'ada usanē kihā ki ika sāla vica sāḍā vi'āha hō sakadā hai. Mērē la'ī vī iha ika sadamā sī. Acānaka, para mainū isa tōṁ khuśī hō'ī. Garamī śānadāra sī. Usanē sāḍē riśatē dī var'hēga. 'Tē sabha tōṁ pahilāṁ kihā ki uha mērē nāla rahi kē khuśa hai. Patajhaṛa dē nēṛē, mērē adara ika kisama dī thakāvaṭa, khālīpana, adhi'aina, abhi'āsa, hasapatāla vica ika navīṁ pāraṭa-ṭā'īma naukarī hai. Asīṁ ika dūjē nū ghaṭa atē ghaṭa vēkhi'ā. Usanē kihā ki uha bōra hō gi'ā sī. Para abhi'āsa jāṁ adhi'aina tōṁ bā'ada ā'uṇa dā kō'ī maukā nahīṁ mili'ā. Uha ḵẖuda mērē kōla nahīṁ ā'i'ā hudā. Usanē iha vī kihā ki maiṁ bahuta śikā'ita karadā hāṁ. Isa la'ī, maiṁ āpaṇī'āṁ kahāṇī'āṁ nāla ghaṭa ḍarā'uṇa dā phaisalā kītā, maiṁ vadhērē luki'ā hō'i'ā hō gi'ā. Bā'ada vica maiṁ bimāra hō gi'ā, uha mērē kōla ā'i'ā, mainū galī vica bāhara jāṇa la'ī kihā, mainū āpaṇē phaisalē bārē dasi'ā. Maiṁ labē samēṁ la'ī isa tē viśavāsa nahīṁ kara sakadā. Bā'ada vica maiṁ viśalēśaṇa karanā śurū kītā, yāda rakhō ki cagā kī sī, mukha taura tē śurū'āta vica, atē phira sirapha mērē hajhū, mērā atara. Āma taura'tē, maiṁ sōci'ā ki mainū kujha samēṁ la'ī ajihī'āṁ ichāvāṁ nahīṁ sana, ki maiṁ hara cīza tōṁ ḍaradā sī, mainū bahuta vāra dukhī kītā jāndā sī. Atē ithē kī cagā hai? Śā'ida sabha kujha ṭhīka hai? Maiṁ riśatēdārī dē daurāna āpaṇē tazarabi'āṁ bārē, mērē adāzē, savai-māṇa bārē kujha samēṁ bā'ada muḍē nū dasi'ā. Ki ithē kō'ī gabhīra gala nahīṁ sī, mērē kōla sirapha gulābī raga dē galāsa sana, mērī bēvakūphī atē mūrakhatā, mērī bahuta zi'ādā himata. Muḍā usadī hara cīja tōṁ hairāna sī, usanē kihā ki maiṁ sabha kujha pāra kara ditā hai, jisadā maiṁ sōcaṇa dī himata nahīṁ karadā, atē ika dina bā'ada usanē mainū kālī sūcī vica śāmala kara ditā. Atē usanē isanū hara jag'hā rōka ditā. Hālāṅki isatōṁ pahilāṁ usanē usa la'ī mērī mahatatā bārē gala kītī sī, ki maiṁ usa dā ika nēṛalā vi'akatī hāṁ. Atē phira maiṁ sōcadā hāṁ, śā'ida iha mērī galatī hai, maiṁ usanū dukhī kītā? Para kī maiṁ riśatē vica iha sabha mahisūsa nahīṁ kītā? Kī maiṁ isa vivahāra dē yōga hāṁ? Kī mainū āpaṇē tazarabi'āṁ, āpaṇē darada bārē kahiṇa dā adhikāra nahīṁ hai? Dubārā, maiṁ kēvala usa nū dōśī nahīṁ ṭhahirā'undā. Atē maiṁ āpaṇī'āṁ galatī'āṁ manadā hāṁ. Para iha mērē la'ī lagadā hai ki ajihā nahīṁ hōṇā cāhīdā. Iha udāsa hai ki usanē isa methodga nū cuṇi'ā (kālī sūcī), ki'uṅki 4.5 Sālāṁ bā'ada naśā hai, ika sabadha hai, bhāvanāvāṁ hana.

Apagatā kō'ī vāka nahīṁ hai

 

#Apāhajatā
Hara vāra jadōṁ maiṁ iṭaranaiṭa tē atē asala zidagī vica uhanāṁ lōkāṁ dī'āṁ kahāṇī'āṁ nāla dōvāṁ vica ā jāndā hāṁ jō, kujha sathitī'āṁ dē bā'ada, zidagī atē āpaṇē āpa dē aratha gu'ā didē hana. Iha mūrakha hai, bahuta mūrakha hai. Jinā cira tuhāḍē kōla kujha hai, phira isa'tē rahō. Maiṁ āpaṇī zidagī dī kahāṇī dasaṇā cāhudā hāṁ maiṁ 18 sāla dā hāṁ. Maiṁ ika chōṭē jihē śahira tōṁ hāṁ jithē davā'ī 17 sāla pahilāṁ zīrō padhara'tē sī. 2002 Vica, maiṁ ika pūrī tar'hāṁ tadarusata bacā paidā hō'i'ā sī, para 10 mahīni'āṁ bā'ada mērē māpi'āṁ nū iha śabada suṇanā pi'ā jisa kārana unhāṁ nū dukhī hōṇā pi'ā. Iha mērē jīvana dī'āṁ śaratāṁ sana, uha hara sāla badaladī'āṁ hana. Ṭīkē lagā'uṇa tōṁ bā'ada, maiṁ badatara atē badatara hō gi'ā, arathāta, jigara nē dukha jhali'ā. Pahilāṁ maiṁ mānasika bimārī dā patā lagā, ki'uṅki maiṁ hamēśāṁ darada nāla rō'i'ā. Atē huṇa, 1 sāla tē - sirōsisa. Ṭrānsaphara? Tada isa bārē bahuta ghaṭa jāṇi'ā gi'ā sī, atē jē bacē nāla kujha hudā hai, tāṁ cupa karō. Vakha-vakha śahira, ḍākaṭara, naśīlē padārathāṁ dī bhāla. Mainū huṇē kahiṇā cāhīdā hai ki iha jainēṭikasa nahīṁ hai, māṛī'āṁ ādatāṁ tōṁ bināṁ māpē atē bhaiṇāṁ nāla sabha kujha ṭhīka hai, isa la'ī iha muśakalāṁ prāpata hudī'āṁ hana. 6 Sāla dī umara vica, asīṁ māsakō pahucē, jithē ghaṭa jāṁ ghaṭa mērā nidāna hō'i'ā, jō ajē vī savāla vica hai. 14 Sāla dī umara vica, maiṁ bā'īpāsa sarajarī karavā'i'āṁ (iha pahilā labī mi'āda dā āprēśana sī), ki'uṅki pēcīdagī'āṁ śurū hō ga'ī'āṁ sana. Atē huṇa kujha hōra bārē. Maiṁ sunahirī bacā sī. Mainū hara cīza dī āgi'ā sī, para mērē kō'ī dōsata nahīṁ sana. Hāṁ. Maiṁ kiḍaragāraṭana nahīṁ ga'ī. Maiṁ sakūla nahīṁ gi'ā. Hōmasakūliga nē mainū 14-16 sāla dī umara vica saḵẖata mihanata kītī. Ātama-hati'ā dē vicāra sana, ki'uṅki iha uhī bhaiṛā umara hai. Isatōṁ ilāvā, maiṁ usa pala 20 kilō bhāra vadhā'i'ā, khica dē niśāna dikhā'ī ditē. Ithē sōśala naiṭavaraka dē pabalika ā ga'ē. Bahuta aukhā. Mērā isa tōṁ kī bhāva sī? Maiṁ huṇa 18 sālāṁ dā hāṁ. Maiṁ yūnīvarasiṭī (bajaṭa) gi'ā sī. Maiṁ ika prōgarāmara baṇana la'ī paṛha rihā hāṁ atē vadhī'ā kara rihā hāṁ. Maiṁ uha vādhū pauṇḍa gu'ā ditē jisa nē mērē la'ī kapalaikasāṁ nū jōṛi'ā, jimanāsaṭika (ghara vica, gu'ā'uṇa dē asga dē taura tē) li'ā. Maiṁ āpaṇī'āṁ manapasada cīzāṁ karadā hāṁ jō mainū āmadanī li'ā'undē hana (vadhī'ā nahīṁ, para iha hudā hai). Hālāṅki mērē kōla dūjā apagatā samūha hai, nidānāṁ dī ika viśāla sūcī, maiṁ ika sihatamada vi'akatī varagā dikhadā hāṁ. Atē uha lōka jō ika vāra āpaṇē ciharē nū kahidē sana ki kō'ī maukā nahīṁ sī, unhāṁ dē pairāṁ hēṭha kō'ī narama zamīna nahīṁ sī. Iha kaṭhōra hō sakadā hai, para iha isa tar'hāṁ hai. Unhāṁ nē mērē ciharē nū cikaṛa vica dhaka ditā. Śabada apāhajatā, kī iha ḍarā'uṇā hai? Nahīṁ ika vāra iha mainū kihā gi'ā sī, atē iha mērē ciharē tē sahī 14 sāla dī umara vica kihā gi'ā sī: "Para uha usa nū marōṛa dēvēgā, khaira, uha jīvēgī nahīṁ, ajihī kisamata hai." Kisamata? Uthē kō'ī nahīṁ hai. Mihanata atē viśavāsa, sahā'itā atē pi'āra zidagī hai. Iha sabha tuhāḍē atē tuhāḍē vātāvaraṇa tē nirabhara karadā hai (iha sahā'itā karadā hai). Bēśaka, maiṁ kisē cīza vica galata hāṁ, para iha bilakula mērī rā'ē hai. Mainū māpha karō jē kō'ī tuhāḍī rūha nū chūha gi'ā.

Patī āpaṇī sābakā prēmikā dī'āṁ phōṭō'āṁ dā sakarīna śāṭa lavēgā

 

#Sakarīnaśāṭa


Maiṁ kadē āpaṇē patī dē yatarāṁ dī jān̄ca nahīṁ kītī. Atē phira usanē mainū āpaṇē phōna tē daravāzē dī muramata karana vālī'āṁ tasavīrāṁ dikhā'ī'āṁ. Maiṁ sakarīnaśāṭa vēkhē. Maiṁ usa dē bagaira usa phōlaḍara nū vēkhi'ā atē usadī'āṁ dō purāṇī'āṁ ofratāṁ dē sakarīna śāṭa pā'ē. Unhāṁ vicōṁ ika uha hai jisa nāla usanē 10 sālāṁ taka mulākāta kītī, vi'āhi'ā. Usanē usanū āpaṇē āpa chaḍa ditā. Dūjā jisa nāla maiṁ bā'ada vica ika riśatā baṇā'uṇā cāhudā sī. Uha 2 mahīnē miladē rahē. Kō'ī nēṛatā nahīṁ sī. Usanē usanū chaḍa ditā. Sakarīna śāṭa bahuta. Maiṁ tarīkāṁ vala vēkhi'ā. Iha photosratāṁ akasara phōṭō'āṁ vica tabadīlī'āṁ karadī'āṁ hana, mahīnē vica ika vāra. Uha turata sakarīna śāṭa laindā hai. Kō'ī patara vihāra nahīṁ. Uha phōṭō khicaṇa la'ī vaṭasa'aipa'tē saparakāṁ rāhīṁ lagātāra bhaṛaka jāndā hai. Mērī'āṁ phōṭō'āṁ sirapha sāḍē rōmānsa dī śurū'āta tē hana atē basa ihō hai. Atē hāla hī vica maiṁ avatāra badalaṇā śurū kara ditā hai. Uha cuṇē hō'ē mērē sakarīna śāṭa baṇā'undā hai. Sārē nahī. Atē iha ratāṁ bahuta zi'ādā madabhāgī'āṁ phōṭō'āṁ nū ika rakha-rakhā'a vajōṁ chaḍadī'āṁ hana, jithē ki kō'ī ciharā dikhā'ī nahīṁ didā, samudarī ka onē tē, dōsatāṁ dī sagata vica, ādi. Maiṁ usanū dasi'ā. Uha śaramidā hō gi'ā, usanē kihā ki maiṁ chōṭī'āṁ chōṭī'āṁ cīzāṁ vicōṁ hāthī baṇā li'ā, iha usadā chōṭā śauka sī. Unhāṁ dī laṛā'ī hō'ī. Uha miṭa gi'ā. Para maiṁ vēkhadā hāṁ ki kivēṁ uha hara vāra saparakāṁ tōṁ uḍa jāndā hai jadōṁ uha WhatsApp'tē lauga ina karadā hai iha vēkhaṇa la'ī ki phōṭō'āṁ nū apaḍēṭa kītā gi'ā hai. Iha kī hai? Samajhaṇa vica mērī madada karō?

Patī parivāra dā guzārā tōrana dī bajā'ē āpaṇī māṁ nū paisē didā hai

 

#Muha'ī'ā
Maiṁ bahuta thaki'ā hō'i'ā sī, mērē patī nāla laṛā'ī laṛi'ā sī, baci'ā sī atē āpaṇē bacē nāla āpaṇē māpi'āṁ nāla rahidā sī. Sāḍē riśatē dī śurū'āta tōṁ hī, sārē atē sajōga sāḍē nāla dakhala'adāzī karadē sana. Atē patī nē ḵẖuda ijāzata dē ditī. Para uha mērē la'ī iha sābata karanā cāhudā hai ki kō'ī vī kadē sāḍē kōla nahīṁ caṛi'ā atē maiṁ khuda bahuta burā hāṁ. Maiṁ ajihā nahīṁ sōcadā, maiṁ khuda usa nū āpaṇī māṁ jāṁ kisē hōra dē śabada duharā'undē suṇi'ā hai. Jadōṁ uha mērē nāla milaṇa ā'ē, unhāṁ nē vā'adā kītā ki uha sānū alaga kara dēṇagē atē ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇagē. Bēśaka, maiṁ isa kahāṇī nū manaṇā mūrakha sī. Para sāla laghadē ga'ē, atē mērē patī nē hara kamā'ī āpaṇī māṁ atē dō bharāvāṁ dē āma kaiśī'ara nū ditī jō usa kōla hai. Kujha samēṁ bā'ada, mainū ahisāsa hō'i'ā ki iha jhūṭha sī, atē asīṁ sirapha usadē parivāra la'ī kama karadē hāṁ. Maiṁ faramāna tōṁ pahilāṁ vī kama kītā sī, atē jadōṁ maiṁ kujha kharīdaṇā cāhudā sī, mērē patī nē mainū āpaṇē paisē nāla kharīdaṇa la'ī kihā, ki'uṅki uha makāna dī adā'igī karadā hai atē sānū bacā'uṇa dī lōṛa hai atē bahuta sārā paisā usadī māṁ nū dēṇā cāhīdā hai. Jadōṁ maiṁ unhāṁ nū milaṇa ā'i'ā, maiṁ dēkhi'ā ki ghara vica sabha kujha kivēṁ badala rihā hai, uha bēvakūphī nāla navēṁ kapaṛē kivēṁ kharīdadē hana, ādi. Kudaratī taura'tē, isanē mainū parēśāna kītā, maiṁ āpaṇē āpa nū ki'uṁ pradāna karāṁ, atē mērā patī āpaṇē bharāvāṁ atē māpi'āṁ la'ī kama karēgā. Maiṁ gusē vica sī atē chaḍa gi'ā sī, huṇa maiṁ āpaṇē patī nū vitī taura'tē alaga hōṇa dī atē pēśakaśa tōṁ bacaṇa dī pēśakaśa kītī, nahīṁ tāṁ ika hōra rasatā bāhara hai. Para maiṁ, hara kisē dī tar'hāṁ, sacamuca āpaṇē bacē dī ḵẖātara vi'āha nū bacā'uṇā cāhudā hāṁ, hālāṅki ka'ī vāra maiṁ bahuta nārāza hāṁ atē talāka paṭīśana tē dasatakhata karana la'ī ti'āra hō jāndā hāṁ. Patī bacē atē mainū vāpasa karanā cāhudā hai, para uha kujha vī nahīṁ badalaṇā cāhudā. Mainū dasō, isa sathitī vica kauṇa sī? Kī sasa tōṁ vakha hōṇā atē vakha karanā sabhava hai, usanē pahilāṁ hī sārē paisē atē nāṛāṁ nū cūsa li'ā hai. Maiṁ isa tōṁ vī vadha kamazōra vi'akatī nū kadē nahīṁ mili'ā. Maiṁ isa calākī atē calāka.Rata dī badaulata āpaṇē patī nū nahīṁ gu'ā'uṇā cāhudā. Uha paisi'āṁ nū bahuta pasada karadī hai, sārē lōkāṁ vāṅga. Usadā patī kama nahīṁ karadā atē bahuta ālasī hai, para uha āpaṇē putarāṁ nū puchaṇā pasada karadī hai atē uha bināṁ kisē muśakala dē usa nū didē hana, unhāṁ śabadāṁ nāla puśaṭī karadē hana ki iha unhāṁ dī anamōla māṁ hai. Mērē kōla āpaṇē māpi'āṁ dī madada karana dē virudha kujha nahīṁ hai, para jadōṁ tuhāḍā patī tuhānū bilakula nahīṁ didā, tāṁ iha pahilāṁ hī hakārī hai. Ghaṭō ghaṭa paisā didā hai, atē bākī mainū uha thāṁ lai jāṇā hai jithē maiṁ cāhāṅgā. Iha bē'inasāphī bahuta dukhī karadī hai. Isa la'ī usadī māṁ vī gusē atē īrakhā vālī hai atē āma taura'tē mainū nāpasada karadī hai atē āpaṇē putara du'ārā uha mainū dilacasapī laindī hai. Mainū nahīṁ patā, hō sakadā maiṁ kisamata vālē nū jā kē bacā'a karāṁ?

Mainū isa gala dā kō'ī pachatāvā nahīṁ hai ki maiṁ ika dōsata atē usadē bu'ā'ēphraiṇḍa dē vica riśatē vica pai gi'ā.

 

#Caṛāī
Maiṁ 25 sālāṁ dī hāṁ usa dā vi'āha 1.5 Sāla hō gi'ā hai. Asīṁ ajē kisē baci'āṁ dī yōjanā nahīṁ baṇā rahē. Mērē patī atē mērā ika sān̄jhā samājika cakara hai (usadē bharā, unhāṁ dī'āṁ patanī'āṁ, yūnīvarasiṭī tōṁ dōsata). Asīṁ akasara unhāṁ nū vēkhadē hāṁ, khāsa karakē garamī'āṁ vica. Sāḍē kōla pāraṭī'āṁ hana, asīṁ khēḍadē hāṁ, pīndē hāṁ, sāḍē kōla manōrajana hai. Sāḍē kōla ika dōsata nikitā hai. Uha sirapha āpaṇē patī dī bhaiṇa dē pi'āra vica pāgala hai, ā'ō usa nū vikā kahō. Nikitā, jivēṁ hī usanū ahisāsa hō'i'ā ki uha usadē nāla gabhīra sabadha cāhudā hai, sāḍē sāri'āṁ nū ikaṭhā kītā atē ailāna kītā ki uha huṇa ika jōṛā hai. Kudaratī taura'tē, kō'ī vī isa dē virudha nahīṁ sī. Uha miladē pratīta hudē sana, phira vakha hō ga'ē. Kisē nē vī dakhala nahīṁ ditā. Atē ki'uṅki kuṛī'āṁ atē maiṁ ka'ī vāra āpaṇē āpa nū ikaṭhā kara laindā sī, maiṁ usadī nijī zidagī tōṁ jāṇū sī. Bēśaka, maiṁ usa dī'āṁ harakatāṁ tōṁ thōṛhā hairāna sī, para maiṁ cupa sī. Uha viśavāsa karadī sī ki usadī zidagī khuda jāṇadī hai. Sathitī nū sapaśaṭa karana la'ī, maiṁ kahāṅgā ki usa dā pahilāṁ tōṁ vi'āhutā sābakā prēmī hai jō 10 sālāṁ tōṁ isadī varatōṁ kara rihā hai. Bhāva, uha kisē hōra śahira vica rahidā hai, sāla vica ika vāra ā'undā hai, usa nāla rāta bitā'undā hai, atē jāndā hai. Vīkā ka'ī vāra isa tōṁ dukhī hudī hai, phira kahidī hai ki uha vī isa nū pasada karadī hai. Hāla hī vica, sāri'āṁ nē dēkhi'ā hai ki vikā atē nikitā vicālē taṇā'apūrana riśatā hai. Vikā usanū sabha dē sāhamaṇē nārāza kara sakadā sī. Āma taura'tē, usa dī nazara' tē, uha acānaka ciṛaciṛa sī. Nikitā kadē usa nū pi'āra karanā bada nahīṁ karadī. Usanē tōhaphē ditē, dina atē rātāṁ likhī'āṁ, akasara cīzāṁ dī chāṇṭī karana la'ī usa kōla ā'undī sī. Nikītā atē maiṁ akasara usadē bārē patara likhadā sī. Usanē salāha ditī ki usanū kī dēṇā hai, usanū kihaṛē phula pasada hana, uha inī muśakala vi'akatī ki'uṁ hai. Vikā nē kihā ki nikitā usa vala inā dhi'āna didī hai, atē uha isa nū gu'ā sakadī hai atē usa tōṁ inakāra nahīṁ kara sakadī. Atē pichalē mahīnē, vikā sānū kuṛī'āṁ nū dasadī hai ki usadā sābakā bu'ā'ēphraiṇḍa ā gi'ā, atē uha usadē nāla kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica sī. Uha sirapha śāvara tōṁ usadī uḍīka kara rahī hai, atē isa samēṁ nikitā usa nū likhadī hai ki uha usanū vēkhaṇā cāhudā hai. Uha kahidī hai ki uha ika sāthī dē ghara rahī (unhāṁ nē kathita taura'tē usa dē ghara kama kītā). Nikitā nē usanū cukaṇa dī pēśakaśa kītī. Uha sahimata hai atē jāṇa vālī hai. Agē, sābakā śāvara tōṁ bāhara ā jāndā hai atē usa nū rahiṇa la'ī bēnatī karadā hai. Uha ṭuṭa ga'ī atē rahiṇa la'ī rāzī hō ga'ī. Para usanē usa nū kihā ki uha 10 miṭa la'ī bāhara āvēgī, uha kahidē hana, ika dōsata ā gi'ā. Uha nikiṭā kōla ga'ī, atē uha lagabhaga 40 miṭa taka baiṭha ga'ē.Vikā nē nikitā nū dasi'ā ki uha ata vica nahīṁ jā sakadī, bahuta kama hō'i'ā. Atē uha vāpasa usa dē sābakā kōla calī ga'ī. Iha kivēṁ hō sakadā hai? Jadōṁ usanē iha dasi'ā, tāṁ usa dī'āṁ bhāvanāvāṁ tōṁ iha sapaśaṭa hō gi'ā ki usanē hara cīza dī paravāha nahīṁ kītī. Atē phira maiṁ ākharakāra kihā: "Mainū nikitā la'ī afasōsa hai." Dō hafatē lagha ga'ē, atē nikitā atē mērē patī dā ika kisama dā kārōbārī vicāra sī. Uha akasara sāḍē kōla isa bārē vicāra vaṭāndarē la'ī ā'i'ā, atē uha basa kāra vica baiṭhaṇa, galāṁ karana, tamākūnōśī karana ā'i'ā (uha nēṛē hī rahidā sī). Usa tōṁ bā'ada, asīṁ sārē kisē dē janamadina la'ī ikaṭhē hō'ē atē vīkā uthē śarābī hō gi'ā. Atē usanē sāḍē tināṁ (mainū, mērē patī, nikitā) nū bē'ata jhiṛakaṇā śurū kītā ki asīṁ karībī dōsata nahīṁ hāṁ. Asīṁ dhi'āna nahīṁ ditā. Para adarōṁ, maiṁ bahuta gusē vica sī. Maiṁ usa vala mērē pratī hamalāvaratā mahisūsa kītī. Sāḍē pāraṭī chaḍaṇa tōṁ bā'ada, maiṁ nikitā nū vikā bārē sabha kujha dasi'ā. Ithē! Usanē kihā ki uha usanū dhōkhā dē rahī sī, ki uha ajē usadī sābakā nāla mulākāta kara rahī sī. Uha, bēśaka, hairāna sī, para ata vica usanē dhanavāda kītā. Maiṁ khuśa hō kē ghara calā gi'ā, iha sōcadi'āṁ ki maiṁ kisē vi'akatī dī sahā'itā kītī hai. Dūjē dina vīkā nē sōśala naiṭavarakasa'tē mērē tōṁ gāhakī la'ī. Mainū iha vī nahīṁ patā ki huṇa parivāraka ikaṭhāṁ vica iha kivēṁ hōvēgā. Iha samajhaṇa yōga hai ki nikitā nē usa nū sabha kujha dasi'ā. Para hairānī dī gala iha hai ki nikitā nē sāḍē nāla galabāta karanā bada kara ditā. Dōsatāṁ dā ika samūha chaḍa ditā. Maiṁ usanū likhi'ā sī, para uha mainū aṇadēkhā vī karadā hai. Isa la'ī dhanavāda kītā. Vi'akatīgata taura tē, mērē khi'āla vica maiṁ kisē hōra dē riśatē vica pai gi'ā, para iha isa dē la'ī mahatavapūraṇa sī. Atē tusīṁ kī sōcadē hō? Iha ḍarāmā mainū citata karadā hai. Mainū samajha nahīṁ ā rihā ki kī hō rihā hai atē isa sabha'tē kivēṁ pratīkri'ā karanī hai.

Zidagī khūbasūrata hai atē isa dī kadara kītī jāṇī cāhīdī hai

 

#Sudara
Lēkhaka dā nirāśā, jō hatāśa hai atē manadā hai ki zidagī bīta ga'ī hai, nē mainū mērī kahāṇī likhaṇa la'ī majabūra kītā. Maiṁ ika sadhāraṇa basa cālaka hāṁ (takanīkī sikhi'ā dē bāvajūda). Gaḍī calā'undē samēṁ usa nū dila dā vaḍā daurā pi'ā. Raba dā dhanavāda karō, kō'ī hādasā nahīṁ hō'i'ā. Ḍākaṭarāṁ nē mainū 5 dināṁ la'ī dūjī dunī'ā tōṁ bāhara ka.̔I'ā. Kāraḍī'ō saiṇṭara atē sainīṭērī'ama tōṁ bā'ada, maiṁ kama tē ā'i'ā (isanū li'ā'ō, li'ā'ō). Atē huṇa sāḍā kāra makainika mainū mili'ā atē kahidā hai: “Hāṁ, mainū patā hai ki tuhānū dila dā daurā pi'ā hai. Tāṁ tusīṁ pahilāṁ hī uḍa ga'ē hō? Mainū āpaṇā hatha vēkhaṇa di'ō. ” Maiṁ sōci'ā ki iha mazāka sī, para maiṁ āpaṇā hatha dē ditā. Atē usanē mainū sārī gabhīratā nāla kihā: “Ōha, tāṁ tuhāḍē kōla thōṛā jihā baci'ā hai! Atē tusīṁ dūsarē dila dē daurē tōṁ nahīṁ baca sakōgē. " Maiṁ kahidā hāṁ: "Dhanavāda, mainū khuśa kītā." Atē usanē sabha dā anuvāda ika mazāka dē rūpa vica kītā. Atē śaka atē ḍara dā kīṛā mērī ātamā vica vasa gi'ā. Atē isa la'ī mērā ika vāra phira kāraḍī'ō'ōlōjī vica ilāja kītā gi'ā atē hāzara ḍākaṭara nū puchi'ā ki maiṁ kivēṁ kara rihā hāṁ. Usanē javāba dēṇā ṭāla ditā. Para jadōṁ mainū chuṭī ditī ga'ī, tāṁ ika naujavāna ḍākaṭara nē mainū dēkhi'ā atē mērē praśana nū (sārē dasatāvēzāṁ nū vēkhaṇa tōṁ bā'ada) kihā: “Tuhāḍā dila kharāba hai, para tusīṁ sārē mulākātāṁ nū pī'ō. Iha tuhāḍī jidagī nū ghaṭō ghaṭa thōṛā jihā vadhā dēvēgā. ” Usa dē śabada mainū pūrī tar'hāṁ parēśāna karadē sana. Maiṁ sadamē vica vāraḍa vica ā'i'ā. Mainū davā'ī laiṇa la'ī kāgaza dā ika ṭukaṛā atē ika phuhārā kalama mili'ā atē phira maiṁ phaṭa gi'ā. Maiṁ (kavī'āṁ mainū māpha kara dēvē) turata dila nū samarapita ika kavitā likha ditī. Mērī sārī zidagī ika muhata vica hī lagha ga'ī. Maiṁ sirapha 55 sālāṁ dī sī. Nivāsa sathāna'tē ika kāraḍī'ōlōjisaṭa, jithē maiṁ rajisaṭara hō'i'ā sī, nē kihā: “Tuhāḍē kōla isa kisama dā paisā nahīṁ calā'i'ā jā sakadā. Isa la'ī ikō ika cīza jō tusīṁ kara sakadē hō uha hai khuśī vica calaṇā atē hōra. " Para mērē dimāga nū kisē cīza nāla kabazā karanā pi'ā sī tāṁ jō bhaiṛē vicāra mērē dimāga vica nā ā'uṇa. Maiṁ kī nahīṁ kara rihā? Atē usanē mukābali'āṁ vica bhāga li'ā, chōṭē ināma atē śukaraguzārī prāpata kītī, hara tarāṁ dī tikaṛī dī kā. Ka.̔Ī. Para phira sabhāvata taura tē (bhāvēṁ iha labē samēṁ tōṁ laṭaki'ā hō'i'ā hai) maiṁ āpaṇī dhī dī pēṇṭa kītī tasavīra vala vēkhi'ā atē kōśiśa karana dā phaisalā kītā. Tina mahīni'āṁ bā'ada, uha ghaṭō ghaṭa ikō jihē baṇa ga'ē (maiṁ āpaṇī patanī atē pōtē-pōtī'āṁ nū phōṭō'āṁ tōṁ khica li'ā). Maiṁ kalākāra kōla gi'ā, āpaṇē ḍarā'iga dikhā'ē atē puchi'ā, maiṁ ithē kī yāda kara rihā hāṁ? Atē uha hairāna sī: "Tusīṁ kithē paṛhā'ī kītī?" Jadōṁ mainū patā lagi'ā ki maiṁ kitē nahīṁ sī, tāṁ maiṁ isa tē viśavāsa nahīṁ kītā. Usa nē kihā: “Āma taura'tē pōraṭarēṭa pēṇṭiga muśakala hai, laiṇḍasakēpāṁ dā dhi'āna rakhō. Ithē tusīṁ āpaṇī kalapanā vica āzāda hōvōgē jāṁ āpaṇī'āṁ manapasada tasavīrāṁ dī'āṁ kāpī'āṁ baṇā'ōgē. " Atē isa la'ī maiṁ gōcē nāla aṭha ragāṁ nū ragaṇā śurū kītā. Mainū isa la'ī dūra lai gi'ā hai! Iha kama karanā śurū kara ditā. Mērē pōtē (ika vakīla) nē vēkhi'ā atē kihā: "Dādā jī, mainū mērē dafatara vica kujha tēla dī'āṁ tasavīrāṁ likhō." Maiṁ kihā ki tēla ika mahigā anada hai. Maiṁ kāgaza tē atē gōcē'tē likhadā hāṁ. Isa la'ī uha mērē kōla 60-80, buraśa, pēṇṭa, patalē atē tēla dē tina kainavēsa lai ā'i'ā. Maiṁ hairāna hō gi'ā! Lagabhaga ika mahīnē tōṁ maiṁ āpaṇē āpa nū kainavasa'tē pēṇṭiga śurū karana la'ī ti'āra kara rihā sī. Maiṁ mikhā'ila satarōva"vēnisa" atē"lēka kōmō" du'ārā pēṇṭigāṁ dī cōṇa kītī. Maiṁ kivēṁ kōśiśa kītī! Atē hē prabhū, maiṁ iha kītā hai. Hara kō'ī hairāna hai, atē maiṁ vī hāṁ. Atē pōtā kahidā hai: "Nahīṁ, dādā jī, tusīṁ daphatara nū saukhā likha sakadē hō, atē maiṁ unhāṁ nū āpaṇē apāraṭamaiṇṭa lai jāvāṅgā." Isa tar'hāṁ mainū 15 sāla pahilāṁ dafanā'i'ā gi'ā sī. Atē maiṁ ji'undā hāṁ atē pēṇṭa karadā hāṁ. Maiṁ likhadā hāṁ atē haulī haulī gu'āṁ. Vica ghumadā hāṁ. Hālāṅki, pahilāṁ hī chōṭā hai. Zidagī bahuta sudara hai. Maiṁ janavarī vica 70 sālāṁ dā hāṁ!

Laṛakē kōla kujha nahīṁ hai, isa la'ī maiṁ vi'āha karā'uṇa la'ī kāhalī nahīṁ kara rihā

 

#Jaladīnahīṁ
Maiṁ 24 sālāṁ dā hāṁ maiṁ ika muḍē nāla gala karadā hāṁ, uha 30 sālāṁ dā hai. Pahilāṁ pahilāṁ asīṁ dōsata sana, vadhī'ā samāṁ sī, phira ika cumi'ā hō'i'ā sī atē iha śurū hō'i'ā. Ika riśatā śurū hō'i'ā. Pahilā saikasa ajē nahīṁ hō'i'ā hai. Maiṁ turata kihā ki maiṁ iha jaladī nahīṁ kara sakadā. Uha isa nū cagī tar'hāṁ samajhadā sī. Hālāṅki asīṁ ika dūjē pratī zōradāra khicē hō'ē hāṁ, usanē kihā ki uha jaladī nahīṁ sī. Maiṁ nēṛatā tōṁ bahuta ḍaradā hāṁ. Ki'uṅki maiṁ garabhavatī hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Mērē kōla āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai (mērē māpi'āṁ du'ārā ditā gi'ā hai) para jivēṁ ki maiṁ kalapanā karadā hāṁ ki maiṁ hādasē du'ārā garabhavatī hō jāvāṅgā (sabha kujha hō sakadā hai), phira turata gūsabapasa. Iha ika bacē la'ī bahuta paisā atē mihanata dī zarūrata hai! Usa dē pairāṁ'tē khaṛhē hōṇa la'ī sabha tōṁ zi'ādā ajē vī. Isa la'ī, mainū ika jagalī ḍara hai, mazabūta. Laṛakē kōla kō'ī apāraṭamaiṇṭa (kirā'ē) nahīṁ, kō'ī kāra nahīṁ hai. Ika kama hai. Iha hai, jē kō'ī bacā acānaka pragaṭa hudā hai, tāṁ asīṁ mērē nāla jīvāṅgē. Tuhānū isa nū kisē tar'hāṁ rakhaṇa dī zarūrata hai, para mainū yakīna nahīṁ hai ki ithē sabha kujha kama karēgā, ki'uṅki bacē nū bahuta zarūrata hai. Atē isa la'ī iha vicāra mērē sira vica hara vāra ghumaṇa lagadē hana. Kāfī paisē nahīṁ hōṇagē. Atē phira uthē bacā hai. Riśatē vigaṛa jāṇagē. Sārī'āṁ padārathaka samasi'āvāṁ uthē hōṇagī'āṁ. Nahīṁ, maiṁ nahīṁ cāhudā. Maiṁ āpaṇā kārōbāra śurū kara rihā hāṁ, ithē hī tuhānū huṇa paisā lagā'uṇa dī zarūrata hai, nā ki saikasa atē ika bacā paidā karana dī. Hāṁ, atē chōṭē bacē, maiṁ huṇē ji'uṇā, yātarā karanā, vikāsa karanā śurū kara rihā hāṁ. Atē uha vī. Mainū lagadā hai ki maiṁ usa samēṁ riśatē la'ī ti'āra nahīṁ hāṁ, ki'uṅki maiṁ nēṛatā bārē bahuta citata hāṁ. Para sacā'ī vica, iha vi'akatī mainū bahuta pi'ārā hai. Mērī kisē nāla inī ātamika nēṛatā kadē nahīṁ hō'ī. Uha mērē la'ī ādaraśa, sārē māpadaḍāṁ anusāra sutatara hai. Ikalā. Cusata, para bhautika taura tē, hara cīza inī śānadāra nahīṁ jinī asīṁ cāhudē hāṁ. Isē karakē maiṁ bahuta citata hāṁ, atē acānaka kī atē kivēṁ? Kī garabha avasathā dē ḍara kārana sacāra karanā bada karanā hai? Mainū nahīṁ patā ki ithē kī kahiṇā hai. Iha mūrakha hai? Maiṁ bahuta citata hāṁ mainū patā hai ki iha agalē dō mahīni'āṁ vica vāparēgā, para mainū bahuta ḍara hai! Ki'uṅki maiṁ sabha kujha āpaṇē nāla nahīṁ laiṇā cāhudā jāṁ āpaṇē māpi'āṁ dē galē'tē hōṇā nahīṁ cāhudā.

Maiṁ āpaṇē patī tōṁ thaki'ā hō'i'ā hāṁ, para maiṁ vakharē rahiṇa la'ī baradāśata nahīṁ kara sakadā

 

#Thakēhōē
Jadōṁ mērā vi'āha hō'i'ā, mērā patī kahidā sī: "Mērī patanī kama nahīṁ karēgī!" Asīṁ 30 sālāṁ tōṁ jī rahē hāṁ. Maiṁ bahuta thaka cukā hāṁ. Maiṁ iha sārē sālāṁ tōṁ kama kara rihā hāṁ. Maiṁ ghara vica sirapha dō pharamānāṁ tē baiṭhadā sī. Mērē kōla āpaṇā ghara sī, ika sabazī'āṁ vālā bāga, mērē kōla ika ghara vī sī, khāṇā pakā'uṇā, dhōṇā, saphā'ī. Mērā kadē kō'ī sahā'ika nahīṁ hō'i'ā. Asīṁ kadē vī ika kaiphē vica rāta dā khāṇā laiṇa nahīṁ jāndē sī, atē samudarī chuṭī vālē dina mainū pakā'uṇā, pakavāna dhōṇā, dhōṇā pi'ā. Patī nē kadē vī women'sratāṁ dē māmali'āṁ vica hisā nahīṁ li'ā, jivēṁ ki usadā viśavāsa hai. Tusīṁ śā'ida sōcōgē ki maiṁ mūrakha hāṁ atē kahāṅgā ki vi'āha tōṁ pahilāṁ galāṁ karanā atē phaisalā karanā zarūrī sī. Para huṇa hara kō'ī samajhadāra hai, atē phira maiṁ 19 sālāṁ dī kuṛī sī. Binā kailakūlēśana dē pi'āra. Maiṁ vi'āha karavā li'ā, rahiṇa la'ī jag'hā hai, iha ṭhīka hai. Mērē patī nē kama kītā, phira nahīṁ. Huṇa mērē tē, phira mērē cācē'tē. Maiṁ ikalē kama tē kivēṁ rahi sakadā hāṁ? Jē patī aviśavāsī hai! Maiṁ sārā parivāra khica li'ā. Huṇa jadōṁ bacē vaḍē hō ga'ē hana, atē mērā patī vī kama karadā hai, tāṁ nahīṁ, maiṁ chōṭā nahīṁ hō rihā. Atē mērē kōla ispovedi.Com atē sakhata mihanata hai, atē ghara pakā'uṇa'tē, sāfa. Maiṁ bāga vica uga atē sabazī'āṁ ugā'uṇa dī kōśiśa karadā hāṁ. Maiṁ bazāra jā kē vēcadā hāṁ. Atē iha vī kama hai. Atē patī sārā dina āsānī nāla kapi computerṭara tē jāṁ ṭī vī dē nēṛē bitā sakadā hai. Usa dā kō'ī kārōbāra nahīṁ hai. Maiṁ ika śānta vi'akatī hāṁ, para usa nāla bahisa ki'uṁ karadā hāṁ? Maiṁ kihā karadā sī, isa la'ī maiṁ kihā ki mainū sirapha paisi'āṁ dī zarūrata hai. Hāla hī vica, maiṁ akasara usanū chaḍaṇa bārē sōcadā hāṁ. Kī mainū sacamuca ikalē dī zarūrata hai? Maiṁ pakā'undī vī nahīṁ sī. Saiṇḍavica atē dahīṁ atē maiṁ bharapūra hāṁ. Maiṁ āpaṇē āpa nū khu'ā'undī maiṁ ika naukarī tē jāvāṅgā atē haphatē dē akhīra vica ārāma karāṅgā. Para kithē jāṇā hai? Kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa nū? Maiṁ isa nū nahīṁ khicāṅgā.

Maiṁ uhī baṇanā cāhudā hāṁ

 

#Hō
Maiṁ ika sābakā māḍala hāṁ uha patalī atē patalī sī. Labē khūbasūrata vāla, labī garadana atē bhāvuka akhāṁ nāla. Maiṁ nahīṁ sōci'ā ki maiṁ bahuta ākaraśaka sī. Bacapana tōṁ hī, mērē kōla bahuta sārē gujhaladāra sana, para maiṁ unhāṁ vicōṁ kujha nū kābū kara li'ā. Sābakā kalāsa dē adhi'āpaka nē māḍaliga sakūla vica dākhala hō kē, māḍaliga karī'ara śurū karana vica mērī madada kītī. Atē haulī haulī, maiṁ vakhō vakharē phōṭōśūṭa vica dikhaṇā śurū kītā. Pahilāṁ tuhāḍē śahira vica, atē phira dūsari'āṁ vica. Maiṁ cagī kamā'ī kītī, dūjē dēśāṁ - sigāpura, jāpāna, pharānsa dī yātarā kītī. Kujha māpadaḍāṁ nū pūrā karanā, bhāra kā'ima rakhaṇā, bahuta sārē utapādāṁ tōṁ inakāra karanā zarūrī sī. Kisē samēṁ mērī sihata asaphala hō ga'ī atē isa nē mērī zidagī nū pūrī tar'hāṁ badala ditā. Mainū pēṭa, ataṛī'āṁ dē nāla nāla gā'inīkōlōjīkala samasi'āvāṁ hōṇī'āṁ śurū hō ga'ī'āṁ. Mainū ka'ī sālāṁ tōṁ hāramōnala gōlī'āṁ laiṇī'āṁ pa'ī'āṁ, jisa tōṁ maiṁ tēzī nāla bhāra vadhā'uṇā śurū kītā. Bēśaka, maiṁ māḍaliga karī'ara nū bhula gi'ā. Atē phira vī iha usa utē bilakula nahīṁ sī. Mainū ika takanīkī sikhi'ā prāpata karanī pa'ī atē ika phaikaṭarī vica ika āma varakara vajōṁ kama tē jāṇā pi'ā. Supani'āṁ nū alavidā kahiṇā bahuta parēśāna karana vālā atē dukhadā'ī sī, para mērē sarīra dī tabadīlī nālōṁ ispovedi.Com du'ārā laghaṇā saukhā sī. Mērā bahuta sārā bhāra vadhi'ā. Mērā ciharā vī huṇa mērā ciharā nahīṁ rihā. Sujī'āṁ, sōjī'āṁ hō'ī'āṁ, malaṭīpala cīnāṁ ghiṇā'uṇī lagadī hai. Hatha atē uṅgalāṁ, jivēṁ ki uha vī ajanabī sana. Akaṛē dā zikara nā karanā. Maiṁ ika khurāka tē sī, jima vica kama kītā, jaka phūḍa atē maṭhi'ā'ī'āṁ tōṁ pūrī tar'hāṁ inakāra kara ditā. Para bhāra ghaṭa nahīṁ hudā. Ka'īṁ sālāṁ tōṁ maiṁ bēvakūphī nāla bahuta zi'ādā bhāra dē nāla sagharaśa kara rihā hāṁ. Maiṁ lagabhaga tasavīrāṁ khicaṇī'āṁ bada kara ditī'āṁ, musakarā'uṇā bada kara ditā. Khūbasūrata, lagabhaga navēṁ kapaṛē atē pahirāvē dēṇā atē vēcaṇā kinā dukhadā'ī sī jisa vica maiṁ kadē phiṭa nahīṁ pavāṅgā. Carabī dī'āṁ dukānāṁ vica kapaṛē pā'uṇa. Mainū āpaṇē āpa nū sābakā sahipāṭhī'āṁ dī'āṁ nazarāṁ vica dikhā'uṇa vica śarama ā'undī hai jō ika camakadāra dikha dē nāla mainū ika śānadāra namūnē vajōṁ jāṇadē hana. Āpaṇē āpa nū hara kisē nāla tulanā karō atē yakīna divā'ō ki khuśī dā sakēla'tē giṇatī nāla kō'ī sabadha nahīṁ hai. Maiṁ ika manōvigi'ānī nāla kama kītā atē ajihā lagadā hai ki maiṁ śīśē nū vēkhē bagaira jīṇa dā prabadha karanā śurū kara ditā. Sacāra karō, mitī puraśa. Para jivēṁ hī unhāṁ nē acānaka mērī'āṁ purāṇī'āṁ phōṭō'āṁ (dōsatāṁ dē niśāna utē sōśala naiṭavarakasa vica, jāṁ ithōṁ taka ki mērē phōna jāṁ ghara vica) nū ṭhōkara mārī, unhāṁ nē mērē nāla jō hō'i'ā usa bārē praśanāṁ nāla bhaṛāsa ka. Ditī. Uha vakharē taura'tē vivahāra karana lagē, jivēṁ ki nirādara nāla. Sihata nāla, lagadā hai ki sabha kujha sathira hō gi'ā hai, hālāṅki khēḍāṁ, bhōjana atē jīvana śailī vica kujha pābadī'āṁ hana. Para maiṁ cagā mahisūsa karadā hāṁ, atē iha hī mukha cīza hai. Hālāṅki, mānasika taura'tē maiṁ ajē vī isa nū savīkāra nahīṁ kara sakadā. Dikha mukha gala nahīṁ hai. Mainū patā hai. Para maiṁ ikō baṇana la'ī bahuta kujha dēvāṅgā. Mērī māḍaliga zidagī karakē nahīṁ, balaki śīśē vica dubārā vēkhaṇā, sudara dikhaṇā suhāvaṇā baṇā'uṇa la'ī. Unhāṁ ādamī'āṁ dī'āṁ nazarāṁ nū vēkhaṇa tōṁ nā ḍarō jō mainū pasada hana atē bāra bāra rada nahīṁ kītē jāṇagē. Maiṁ takarībana āpaṇē hatha suṭē. Maiṁ niratara āpaṇē āpa nū bhaṭakā'uṇa la'ī kama karadā hāṁ. Usadē dōsatāṁ nū vēkhaṇā bada kara ditā. Maiṁ unhāṁ la'ī khuśa rahiṇa la'ī āpaṇē āpa nū nahīṁ li'ā sakadā. Ika nē vi'āha karavā li'ā atē janama ditā. Dūjē nē āpaṇā kārōbāra khōl'hi'ā, atē dōvēṁ khuśahāla, musakarā'undē, zidagī dā anada lai rahē hana. Atē iha isa tar'hāṁ hai jivēṁ mērā pichā pichē kō'ī kisama dā bhāra hai jō hēṭhāṁ khicadā hai. Mērā kō'ī parivāra jāṁ bacē nahīṁ hana, hālāṅki maiṁ pahilāṁ hī 30 sāla dā hāṁ. Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki mērē kōla kō'ī bhārī dalīlāṁ atē bahānē nahīṁ hana ki maiṁ khuśa nahīṁ hāṁ. Ākhirakāra, sabha kujha hala kītā jā sakadā hai, para mērē kōla huṇa tākata nahīṁ hai. Nā hī naitika atē nā hī sarīraka. Iha sirapha ikalē atē bahuta udāsa hai.

Ika jāṇi'ā-pachāṇa vālā muḍā mērē kōla śikā'ita ki'uṁ kara rihā hai?

 

#Śikāitāṁ
Maiṁ āpaṇē kisē dōsata dē vivahāra nū nahīṁ samajha sakadā. Uha 24 sālāṁ dā hai. Uha kāfī kāfī hai atē kuṛī'āṁ vica maśahūra hai. Kujha hada taka nazara dē kārana, kujha hada taka vivahāra karakē. Uha womenratāṁ nāla bahuta nimara hai: Uha hamēśāṁ ika womanrata la'ī daravāzā khōl'hadā hai, ika kaiphē vica kurasī vāpasa khicadā hai, ika kōṭa varatā'undā hai, ika navāṁ vālāṁ jāṁ pahirāvē atē tārīphāṁ nū vēkhadā hai. Jithōṁ taka maiṁ usanū jāṇadā hāṁ, kama'tē uha mūrakha nahīṁ hai, uha agē vadhaṇā atē karī'ara baṇā'uṇa dā supanā vēkhadā hai. Usē samēṁ, uha jāṇadā hai ki jē lōṛīndā hōvē tāṁ līḍaraśipa nū kivēṁ cūsaṇā hai. Uha sarīraka taura'tē vī bahuta mazabūta ​​hai. Khēḍāṁ la'ī jāndā hai, pahāṛāṁ'tē caṛhadā hai. Bhāva, vi'akatī kāfī sakhata atē mazabūta ​​hai. Sāḍē āpasī jāṇakāra hana jinhāṁ nē usanū atē mainū ika sagaṭhana vica kama karana la'ī mili'ā. Maiṁ inhāṁ āpasī jāṇakārāṁ tōṁ isa muḍē bārē kujha suṇi'ā. Uha āpaṇē māpi'āṁ nāla rahidā hai, usadā ika vaḍā bharā atē nūha hai. Kama tē, iha muḍā atē maiṁ dina vica ka'ī vāra miladē hāṁ. Para usadī pahilakadamī tē, uhanāṁ nē vadhērē sacāra karanā śurū kītā. Usanē mainū kauphī magaṇī śurū kara ditī. Mainū kō'ī itarāja nahīṁ. Maiṁ āpaṇā kama kara rihā hāṁ prabadhana sānū sāḍē kārōbāra bārē dasaṇa la'ī ispovedi.Com kama dē ghaṭi'āṁ tē rōka nahīṁ lā'undā jēkara kama kītā jāndā hai atē samāṁ miladā hai. Atē isa la'ī, ihanāṁ kauphī pāraṭī'āṁ dē daurāna, usanē mērē kōlōṁ āpaṇē parivāra bārē niratara śikā'ita karanī śurū kītī. Jivēṁ, māpē āpaṇē vaḍē bharā nū vadhērē pi'āra karadē hana. Atē usadē bharā nāla usadā sabadha sabha tōṁ nazadīkī nahīṁ hai. Mērē bharā dī patanī ika bahuta hī bhaiṛī laṛakī hai atē mērē isa dōsata nū burī tar'hāṁ salūka karadī hai. Dādī, jō unhāṁ dē nāla vī rahidī hai, pāgala hai. Ika śabada vica, sabha kujha māṛā atē udāsa hai. Atē iha muḍā hara rōza mērē kōla ā'undā hai atē isa viśē bārē raulā pā'undā hai. Uha mērē tōṁ kī āsa rakhadā hai iha sapaśaṭa nahīṁ hai. Maiṁ usadī kisē vī tarāṁ dī madada nahīṁ kara sakadā, salāha dē nāla vī nahīṁ, ki'uṅki maiṁ usadē riśatēdārāṁ nū nahīṁ jāṇadā. Hō sakadā maiṁ āpaṇī zidagī vica ika vāra dēkhi'ā hōvē. Mainū nahīṁ patā ki usanū unhāṁ nāla kivēṁ pēśa ā'uṇā cāhīdā hai. Maiṁ ajihī sathitī vica nahīṁ sī, ki'uṅki parivāra vica maiṁ ikalā bacā hāṁ. Mamī nē mainū ikalā pāli'ā, atē sārā dhi'āna mērā sī. Atē mērī āpaṇī māṁ atē dādī nāla ika bharōsēyōga riśatā hai. Mērā dōsata kāfī sutatara atē samajhadāra vi'akatī hai. Mērē la'ī iha muśakala hō'ēgī ki maiṁ āpaṇē parivāra nū chaḍa kē kitē vakharē taura'tē rahāṁ, ki'uṅki mainū manaṇā pa'ēgā ki maiṁ kāfī bacakānā hāṁ. Para usanē iha kītā hōvēgā, mainū yakīna hai. Atē uha ki'uṁ nahīṁ chaḍēgā, jē uha āpaṇē māpi'āṁ dē ghara bahuta burā hai, tāṁ mainū samajha nahīṁ ā rihā. Atē uha mainū śikā'ita ki'uṁ karadā hai? Śurū vica, maiṁ usa nāla kāfī ṭha.̔Ā vivahāra kītā, ki'uṅki uha ika vi'akatī vajōṁ mērē la'ī kōjhā nahīṁ sī. Atē maiṁ isanū lukā'i'ā nahīṁ. Maiṁ uha vi'akatī hōvāṅgā jō mērē nāla usa tar'hāṁ pēśa ā'undā hai jisa tar'hāṁ maiṁ usa nāla pēśa ā'i'ā sī, zidagī vica maiṁ dōsata nahīṁ rahāṅgā, kāphī magāṅgā atē āpaṇē parivāra bārē śikā'ita karāṅgā. Āma taura'tē maiṁ usa nāla āma vākānśāṁ tōṁ chuṭakārā pā'undā hāṁ, hamadaradī zāhara karadā hāṁ. Para asala vica, mainū usa pratī kō'ī hamadaradī nahīṁ hai. Uha tākatavara hai atē khuda sabha kujha sabhāla sakadā hai. Mērē kōla ajē vī isa nū bhējaṇa dā dila nahīṁ hai. Kī ādamī la'ī ika normalrata nū āpaṇē parivāra bārē śikā'ita karanā āma gala hai? Usanē mainū pūrī varakaphōrasa vicōṁ ika basatī vajōṁ ki'uṁ cuṇi'ā? Maiṁ usa nāla sabha tōṁ vadhī'ā vivahāra kivēṁ kara sakadā hāṁ?

Vi'āha dē 17 sālāṁ bā'ada maiṁ āpaṇī sasa tōṁ laṛanā sikha li'ā

 

#Jhiṛakiā
Vita hōṇā cagā hai. Para paisā vakharā hai. Maiṁ kujha ajihā likhaṇa dā phaisalā kītā jisanē mainū kujha samēṁ la'ī prēśāna kītā hai. Maiṁ tuhāḍī rā'i suṇanā cāhudā hāṁ maiṁ kisē ālōcanā la'ī ti'āra hāṁ, mainū umīda hai ki tuhāḍī madada nāla jāṁ āpaṇē āpa hī, maiṁ āpaṇē la'ī atē āpaṇē parivāra la'ī sabha tōṁ vadhī'ā phaisalē lavāṅgā. Āpaṇē bārē sakhēpa vica. Maiṁ āpaṇē patī dē nāla kujha mahīni'āṁ tōṁ 17 sālāṁ tōṁ rihā hāṁ. Dō śānadāra bacē. Asīṁ ḍēṭiga śurū kītī atē lagabhaga turata ikaṭhē rahiṇa laga pa'ē. Maiṁ pahilē sāla dā vidi'ārathī sī, uha pahilāṁ hī kama kara rihā sī. Dōvēṁ māṁ-pi'ō sādhāraṇa kāmē sana, unhāṁ dī paravariśa vica kō'ī vadhīkī nahīṁ hō'ī. Sirapha pharaka iha hai ki uha ika pūrē parivāra vica pāli'ā gi'ā sī, atē mainū mērī vaḍī bhaiṇa atē mērē patī du'ārā pāli'ā gi'ā sī (huṇa maiṁ samajhadā hāṁ ki iha mērē la'ī bihatara sī). Mamī vakharē taura tē rahidē sana, pitā atē ika hōra parivāra alaga tōṁ. Jivēṁ ki tusīṁ samajhadē hō, ghara rakhaṇa dā kō'ī savāla nahīṁ hō sakadā, ki'uṅki huṇa vī bahuta sārē isa nū kharīdaṇa dē samaratha nahīṁ hana. Uha mērī māṁ dē nāla śahira dē bāhara ika kamarē vālē apāraṭamaiṇṭa vica, mērī nānī atē chōṭī bhaiṇa nāla rahidē sana. Asīṁ pahilāṁ rasō'ī dē pharaśa'tē saundē hāṁ, phira rasō'ī dē sōphē' tē. Samēṁ samēṁ tē, ispovedi.Com nē śahira vica usadē māpi'āṁ nāla rāta batīta kītī. Isa la'ī sakūla atē kama tē jāṇā tēza atē asāna sī. Patī dā uthē āpaṇā kamarā hai. Maiṁ ākharī lōkāṁ nāla sahimata nahīṁ sī, isa la'ī unhāṁ nāla nahīṁ rahiṇā, āpaṇī ā'uṇa vālī sasa dī nāpasada nū mahisūsa karanā. Natījē vajōṁ, vi'āha tōṁ pahilāṁ ikaṭhē rahiṇa dē 4 sālāṁ bā'ada, pahilāṁ hī sathitī vica hōṇa karakē, maiṁ uthē calā gi'ā. Sasa nē āpaṇī nakārātamakatā nū lukā'uṇa dī kōśiśa vī nahīṁ kītī. Hō sakadā hai ki usanē sōci'ā ki maiṁ dhi'āna nahīṁ ditā. Usanē mērē mūha nū coveredki'ā, kōjhā galāṁ kahī'āṁ atē khul'ha kē mainū nazara adāza kara ditā. Usanē akhīralē lōkāṁ nū umīda kītī ki asīṁ hisā lavāṅgē. Atē, śā'ida, uha ajē vī āpaṇē āpa nū isa umīda nāla cāpalūsa karadā hai. Āma taura'tē, usadē anusāra, maiṁ usa dē putara dē yōga nahīṁ hāṁ, mērē kō'ī māṁ-bāpa nahīṁ hana. Bhikhārī'āṁ vāṅga. Mērī sahurā sabha tōṁ vadhī'ā sī. Usadē patī dī bhaiṇa nāla, ika āma riśatā sī. Maiṁ virōdha nahīṁ kītā. Uha āpaṇē bazuragāṁ la'ī satikāra nāla pāli'ā gi'ā sī. Maiṁ sahiṇa atē nārāzagī tōṁ cīki'ā, samajha nahīṁ ā'i'ā ki maiṁ isa tar'hāṁ dē rava'ī'ē dā kivēṁ hakadāra hāṁ. Uha dina ā'i'ā jadōṁ vivāda hō'i'ā. Maiṁ āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kara kē āpaṇī māṁ kōla gi'ā. Bhavikha dā patī mērē nāla hai. Sabha tōṁ khuśahāla sāla asīṁ āpaṇī māṁ, ātamā tōṁ rūha nāla rahē. Itaphāka nāla, maiṁ āpaṇē patī nū usa dē udama'tē āpaṇē pitā kōla jāṇa la'ī rāzī karadā hāṁ (uha āpaṇē jōśa nāla ṭuṭa gi'ā). Maiṁ āpaṇī māṁ dā ulaghaṇā nahīṁ karanā cāhudā sī (huṇa uha rasō'ī vica sōphē'tē sau rahī sī). Atē aja taka, asīṁ āpaṇē pitā nāla rahidē hāṁ. Maiṁ āpaṇī sasa nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā sī, para mērī vaḍī bhaiṇa nē mainū prabhāvata karadi'āṁ kihā ki iha mērē patī dī māṁ hai. Atē maiṁ āpaṇē patī dī ḵẖātara iha sacāra jārī rakhadā hāṁ. Atē sirapha 3 sāla pahilāṁ maiṁ himata vadhā'uṇa dē yōga sī atē usadī"bārabaza" nū javāba dēṇā śurū kara ditā sī. Inē sālāṁ dē sabara tōṁ bā'ada iha bahuta muśakala sī. Natījā ikadama sī - uha sōcaṇa lagī, bhāvēṁ ka'ī vāra, kī kahiṇā hai. Ka'ī sālāṁ tōṁ uha ika cāra kamarē vālē apāraṭamaiṇṭa vica ikalā rahi rahī sī. Natījē vajōṁ, unhāṁ kōla ika kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇa bārē savāla sī. Ghaṭa phirakū apāraṭamaiṇṭa. Maiṁ isa praśana vica kadē nahīṁ gi'ā. Iha mērā nahīṁ hai. Isa la'ī bōlaṇa la'ī, maiṁ bāharōṁ prakiri'ā dī pālaṇā kītī. Tarīkē nāla kara kē, patī dī bhaiṇa nē ika yōga vi'āha kītā, sasa, ādamī dē anusāra. Iha hai, amīrāṁ la'ī. Atē bēṭē kōla ajē vī āpaṇī kō'ī jag'hā nahīṁ hai. Atē pahilāṁ hī cauthā darajana hai. Hālāṅki asīṁ kadē kisē tōṁ kujha nahīṁ puchi'ā. Kihā jā sakadā hai ki aga lagaṇa tōṁ bā'ada pitā dē ghara nū phira navāṁ baṇā'i'ā gi'ā sī. Mērē pitā jī nē dubārā likhaṇa dī pēśakaśa kītī, maiṁ isa nū lahirā ditā, isa nū isa tar'hāṁ rahiṇa di'ō. Asīṁ nēṛalē ika palāṭa kharīdi'ā, maiṁ baci'āṁ la'ī ika ghara baṇā'uṇa dī yōjanā baṇā'ī hai. Ā'ō bidū tē vāpasa calī'ē. Sasa dā apāraṭamaiṇṭa vēci'ā gi'ā sī. Sabha kujha sasa atē usadī dhī du'ārā niradhārata kītā gi'ā sī. Asīṁ āpaṇī māṁ atē dō kamari'āṁ vālā apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇa dā faisalā kītā atē adhē paisē āpaṇē patī nū ika apāraṭamaiṇṭa la'ī dēṇagē. Atē bā'ada vica iha ōḍanuśakā usadī bhaiṇa la'ī rahēgī. Sasa nē turata āpaṇē putara nū muramata la'ī 100 hazāra dī maga kītī. Iha usa la'ī kāfī nahīṁ hōvēgā. Pi'ārē putara nē inakāra nahīṁ kītā. Maiṁ acānaka isa nū dhakā dē ditā. Phira unhāṁ nē hōra magi'ā. Nahīṁ ditī. Natījē vajōṁ, mērī bhaiṇa nē adhī magī, usanē vāpasa kara ditā. Atē zi'ādātara ika kamarē dē apāraṭamaiṇṭa la'ī kāfī nahīṁ hudā. Kahidā hai, calō maiṁ āpaṇī māṁ nāla ghaṭō ghaṭa ika kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa kharīda lavāṁ. Maiṁ nahīṁ cāhudā. Maiṁ iha śāmala karāṅgā ki mainū usadē riśatēdārāṁ tōṁ phaṛana dī umīda sī. Atē maiṁ kisē sathitī dā sacāra tōṛana dī uḍīka kara rihā sī, ki'uṅki iha sacāra mainū udāsa karadā hai. Maiṁ tabāhī mhahisūsa karadā hāṁ. Atē mērē la'ī sacāra nā karana dā iha kārana sī. Ika sāla jaladī ā rihā hai, atē maiṁ bahuta cagā mahisūsa kara rihā hāṁ. Isa sārī sathitī vica mukha praśana iha hai ki kī karanā hai? Ika apāraṭamaiṇṭa kharīda rahē hō? Maiṁ usa nū lamē samēṁ la'ī giravīnāmē dī pēśakaśa kītī. Khuda uthē nahīṁ rahidē, para kirā'ē'tē. Sāḍē bacē hana! Maiṁ nahīṁ cāhudā ki uha sāḍē varagē hōṇa. Maiṁ nahīṁ cāhudā ki'uṅki pramukha rakama usadī virāsata hai, nā ki bacē bacē. Atē usadē riśatēdāra kahiṇagē ki maiṁ ajē vī ika ṭukaṛā khōha li'ā hai. Atē kudaratī taura'tē māṁ āpaṇē bēṭē dē apāraṭamaiṇṭa dī nōka' tē dikhā'ī dēvēgī. Tusīṁ kī karōgē?

Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ sāhamaṇē śaramidā hāṁ ki mērī ika sahēlī nahīṁ hai

 

#Śaramasāra
Maiṁ lagabhaga 24 sālāṁ dī hāṁ atē maiṁ ku'ārī hāṁ. Maiṁ bahuta sārē dē ulaṭa, dunī'āṁ bārē, womenratāṁ bārē, hālatāṁ dē sajōga bārē śikā'ita karana nahīṁ jā rihā. Huṇa maiṁ iha patā lagā'uṇa dī kōśiśa karāṅgā ki isa tatha dā kī kārana hō'i'ā, atē maiṁ kisa kisama dā vi'akatī hāṁ. Bacapana tōṁ śurū karanā tarakasagata hōvēgā, jadōṁ vivahāra dā ika namūnā baṇadā hai atē ā'uṇa vālē sālāṁ la'ī rakhi'ā jāndā hai. Mērī māṁ nē pāli'ā. Hālāṅki uha udōṁ hai, atē aja taka hai, atē mērē jīva-pitā dē nāla vi'āha kītā gi'ā sī. Pitā, ika utama ādamī, kārōbāra vica hai. Bahuta saḵẖata atē āpaṇē āpa nū sabha kujha prāpata kara li'ā, para niratara rujhē hō'ē atē āma taura tē usadē parivāra vica kō'ī dilacasapī nahīṁ rakhadā. Maiṁ ika bahuta hī amīra parivāra vica vaḍā hō'i'ā. Śā'ida iha samasi'ā hai. Mamī nē mainū janama ditā jadōṁ uha 19 sālāṁ dī sī, atē mērē pitā 30 sālāṁ dē sana. Mamī mērē la'ī āpaṇī zidagī dē sabha tōṁ vadhī'ā sāla bitā'uṇa la'ī ti'āra nahīṁ sī. Isa la'ī, janama tōṁ bā'ada, dō naināṁ nē mērā khi'āla rakhi'ā, jō akasara badaladē atē chaḍa didē hana. Mērī'āṁ mu memorieslī'āṁ yādāṁ dā mērē māpi'āṁ nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hai. Mērā parivāraka ḍarā'īvara mainū kiḍaragāraṭana lai gi'ā. Nainī'āṁ ghara vica milī'āṁ. Atē māpi'āṁ nāla sabadhāṁ dī'āṁ yādāṁ gadē ragāṁ vica ragī'āṁ ga'ī'āṁ hana. Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ la'ī kadē vī mahatavapūraṇa jāṁ pi'ārā nahīṁ mahisūsa kītā. Isa dī bajā'i, unhāṁ nē mērē nāla ika samasi'ā samajhī jō paisē la'ī hala hō sakadī hai (ika nānī nū kirā'ē'tē rakhō, ḍarā'īvara rakhō atē usanū paṛhana di'ō). Mainū kadē vī jarūrī jāṁ mahatavapūraṇa mahisūsa nahīṁ hō'i'ā. Sabha tōṁ vadhī'ā, kisē nē mērī paravāha nahīṁ kītī. Sabha tōṁ burī sathitī vica, mērē pratī ciṛaciṛēpana, nāpasada atē nakāra. Usa samēṁ mērē pitā jī dī bahuta hī taṇā'a vālī naukarī, kārōbāra sī, atē uha kisē vī hānīkāraka bacakānā cāla la'ī akasara mērē'tē tōṛa didē sana. Uha mainū sira tē sakhata thapaṛa dē sakadā sī ki'uṅki maiṁ āpaṇā gaṇita dā hōmavaraka likhaṇā bhula gi'ā sī. Jāṁ isa tatha dē kārana mainū ika hatha nāla ghuṭaṇā śurū karō ki jadōṁ maiṁ cāha vica ḍōl'hadā hāṁ tāṁ maiṁ mēza'tē khaḍa ḍōl'ha ditī. Ā'ō nirapakhatā nāla niraṇā karī'ē. Iha niratara adhāra tē nahīṁ hō'i'ā, mērē bacapana vica 10 dē lagabhaga ajihī'āṁ sathitī'āṁ sana, para uha mērī yāda vica baṛē zōra nāla ukarē hō'ē hana. Bacapana vica, maiṁ ajihī'āṁ sathitī'āṁ nū.̔Ālaṇa dī kōśiśa kītī, atē natījē vajōṁ, vivahāra dā galata māḍala baṇā'i'ā gi'ā. Mērē bacē dī mānasikatā nē hara cīza nū isa tarīkē nāla samajha li'ā ki maiṁ kisē kisama dā galata, bhaiṛā bacā sī, jisa nāla mainū pi'āra karana la'ī cagē baṇana dī zarūrata sī. Maiṁ bacapana vica āpaṇē āpa baṇanā bada kara ditā. Jadōṁ maiṁ nainīza dē nāla hudā sī, maiṁ ālē du'ālē khēḍa sakadā sī, cīka sakadā sī atē ika āma bacē vāṅga kama kara sakadā sī. Para jadōṁ mērē pitā ghara ā'ē, maiṁ āpaṇī kāraguzārī dī śurū'āta kītī, jisa nū"ādaraśa putara" kihā jā sakadā hai. Maiṁ ika gabhīra ciharā pā li'ā, ghaṭa bōlaṇa dī kōśiśa kītī tāṁ jō bōra nā hō'ē. Maiṁ āpaṇē vala āpaṇē vala ghaṭa dhi'āna khicaṇa la'ī sabha kujha kītā (usa samēṁ dhi'āna kujha burā sī, mērī diśā vala dhi'āna hamēśāṁ nakārātamaka hudā sī). Samēṁ dē bītaṇa nāla, maiṁ nainī'āṁ tōṁ bāhara nikali'ā atē unhāṁ nū haulī haulī barakhāsata kara ditā gi'ā, pahilāṁ ika phira atē dūjā. Atē iha mērē la'ī māṛā sī, ki'uṅki"ādaraśa putara" khēḍa khēḍaṇā bada kara ditā, para zidagī baṇa ga'ī. Isa la'ī maiṁ lagātāra kō'ī hōra baṇana dī kōśiśa karanī śurū kītī, para maiṁ āpaṇē āpa nahīṁ. Aja taka, maiṁ iha patā nahīṁ lagā sakadā ki asala vica maiṁ kauṇa hāṁ. Maiṁ huṇa iha nahīṁ dasa sakadā ki mērī'āṁ suhirada kāravā'ī'āṁ kithē hana, atē dūsarē kithē kōśiśāṁ pasada karanagē. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ isa bārē kī karāṁ.


Mērī zidagī vica sirapha 3 kuṛī'āṁ sana jinhāṁ nāla iha cumaṇa ā'undī sī atē lagabhaga majē'tē pahuca ga'ī sī. Mērī pahilī sahēlī kisē hōra śahira dī sī. Asīṁ usa nāla sirapha ika dina bitā'i'ā. Lagabhaga asala pi'āra sī. Cumaṇa sana, uha hatha nāla turadē sana, para phira uha āpaṇē jadī śahira la'ī ravānā hō ga'ī atē kujha mahīni'āṁ bā'ada iha kahāṇī ākharakāra khatama hō ga'ī. Agalī laṛakī, riśatē dē pahilē haphatē, lagabhaga hara rōza cumaṇa atē mulākāta karakē, mahisūsa hō'ī ki maiṁ usa nū hara cīza vica khuśa karana dī kōśiśa kara rihā sī, hara cīza nāla sahimata hāṁ atē usa bārē bahuta citata sī. Sāḍī pichalī mulākāta vica, usanē mainū iha sabha sidhā dasi'ā (usadī imānadārī la'ī usadā dhanavāda). Asīṁ kadē ika dūjē nū nahīṁ vēkhi'ā. Ṭuṭaṇa tōṁ bā'ada pahilē chē mahīnē, jō hō'i'ā usa la'ī maiṁ usa nāla nārāza hāṁ. Para phira mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ khuda śurū vica bahuta sārī'āṁ ġalatī'āṁ kītī'āṁ sana. Tina sāla bā'ada, maiṁ pahilāṁ hī samajha gi'ā hāṁ ki usa nū ika laṛakē dī zarūrata sī jō bhāvanāvāṁ didā hai, usa nāla saundā hai atē citā nahīṁ karadā ki kō'ī kivēṁ khuśa karēgā. Tījī laṛakī yūnīvarasiṭī dī sirapha ika jamātī hai, jisadē nāla uha usē nā'īṭa kalaba vica samāpata hō'ī. Unhāṁ nē uthē rahidē hō'ē hara samēṁ cumi'ā, atē jadōṁ usa nū ghara lijāṇa dā samāṁ ā'i'ā, mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ usa nū ghara nahīṁ lai sakadā (maiṁ ajē vī āpaṇē māpi'āṁ nāla rahidā hāṁ). Usa dī vī uhī kahāṇī hai. Ika hōṭala kirā'ē tē laiṇā sabhava hō sakadā sī, para phira iha vicāra, kisē kārana karakē, mērē kōla nahīṁ ā'i'ā. Agalē dina usanē mainū likhi'ā: “Cagā, tusīṁ kivēṁ hō? Uha kala kī sī? Śā'ida asīṁ mila kē gala karāṅgē? " Atē usa pala maiṁ ḍara gi'ā. Ṭuṭaṇa tōṁ bā'ada mainū mērā sabha tōṁ udāsa sāla yāda ā'i'ā, atē kisē kārana karakē mainū yakīna sī ki sabha kujha bilakula ikō jihā hōvēgā. Atē mērī zidagī dā sabha tōṁ bhaiṛā phaisalā li'ā. Maiṁ usa nū mili'ā atē sapaśaṭa kara ditā ki maiṁ usa nāla nahīṁ rahiṇā cāhudā hāṁ. Isa tōṁ ilāvā, iha kisē vī phāramaiṭa la'ī ti'āra sī. Ithōṁ taka ki saikasa la'ī bināṁ vacanabadhatā la'ī hafatē vica dō vāra. Para maiṁ, usa samēṁ, pichalē sami'āṁ dē sabadhāṁ vāṅga, ikō jihē driśa dī duharā'ō dī sabhāvanā (bilakula dūra-adāza atē bēmisāla) tōṁ ghabarā gi'ā sī. Ki uha mainū chaḍa dēṇagē laṛakī kivēṁ bacī, usadē māṁ-pi'ō janama tōṁ kivēṁ bacē. Ika hōra vāra huḍa utē niyataraṇa dā pūrā nukasāna hō sakadā hai. Maiṁ akasara isa nū gusē nāla yāda karadā hāṁ, ki'uṅki sabha kujha vakharā hō sakadā sī. Isa'tē mērī'āṁ prēma kahāṇī'āṁ khatama hō ga'ī'āṁ. Mērē nāla kadē vī ulaṭa saikasa nāla kō'ī dilacasapa galabāta nahīṁ hō'ī. Maiṁ 24'tē āpaṇī ku'ārīpana dē tatha tōṁ citata nahīṁ hāṁ. Maiṁ citata hāṁ ki maiṁ iha kisē nū savīkāra nahīṁ kara sakadā. Maiṁ ajē 16 sālāṁ dā sī jadōṁ usa samēṁ dē dōsata atē mulāzama āpaṇī ku'ārī'ata nū gu'ā'undē hō'ē badalē laiṇa laga pa'ē. Maiṁ āpaṇē la'ī phaisalā li'ā hai ki ku'ārī hōṇā pahilāṁ hī śarama dī gala baṇa rihā hai. Tusīṁ huṇa thōṛā jhūṭha bōla sakadē hō, uha kahidē hana, maiṁ vī ika nāla saundā sī, para tusīṁ usa nū nahīṁ jāṇadē. Vaisē vī, maiṁ jaladī hī āpaṇī ku'ārēpana gu'ā ​​dēvāṅgā, atē jhūṭhāṁ nū rada kara ditā jāvēgā. Isa la'ī maiṁ sōci'ā jadōṁ maiṁ jhūṭha bōladā hāṁ. Huṇa maiṁ vakhō vakharē vicārāṁ nāla jhūṭha bōladā rihā. Maiṁ kadē saikasa bārē jāṁ dōsatāṁ nāla kuṛī'āṁ bārē gala karanā śurū nahīṁ karadā. Para jadōṁ galabāta ā'undī hai, maiṁ jhūṭha bōladā hāṁ. Ki'uṅki maiṁ ḍaradā hāṁ. Sabha tōṁ pahilāṁ, maiṁ iha manaṇa tōṁ ḍaradā hāṁ ki maiṁ hara samēṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla dhōkhā kara rihā sī, ki maiṁ ku'ārī nahīṁ hāṁ (mērē sārē dōsata zi'ādātara yūnīvarasiṭī vica hana). Iha śā'ida sabha tōṁ muśakila hisā hai. Atē iha vī, ki'uṅki mainū ḍara hai ki maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nū gu'ā dēvāṅgā (jisa nū 24'tē ku'ārē dōsata dī zarūrata hai?). Jāṁ, bahuta ghaṭa samēṁ tē, maiṁ makhaula atē sadēsa dā udēśa baṇa jāvāṅgā, jō ki hōra vī burā hai. Iha sirapha hara laghadē dina nāla badatara hudā jāndā hai. Iha bhāra sirapha bhārī hudā jā rihā hai.

Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ dē talāka nāla kivēṁ najiṭha sakadā hāṁ?

 

Śaratāṁ tē ā'ō
Māṁ-pi'ō 19 sālāṁ la'ī ikaṭhē rahē. Maiṁ 19 sālāṁ dī hāṁ, mērī bhaiṇa 11 sālāṁ dī hai jithōṁ taka mainū yāda hai, parivāra vica hamēśā khuśī atē āpasī samajha hai. Māpē kadē nahīṁ pīndē, dhōkhā nahīṁ didē, dōvēṁ kama karadē hana. Pitā jī ika sakārātamaka vi'akatī hana, uha ghara vica hara kō'ī musakarā'uṇā pasada karadā hai. Mamī bahuta ārathika hudī hai, ghara vica hara cīza hamēśā vadhī'ā atē ārāmadā'ika hudī hai. Maiṁ iha akasara nahīṁ kahi sakadā (hara kujha sālāṁ vica ika dō vāra), para, kisē vī parivāra vāṅga, māpi'āṁ vicakāra jhagaṛē hudē sana. Ji'ādātara uha ka'īṁ dina bōla nahīṁ pā rahē sana. Pitā jī nahīṁ cāhudē sana ki asīṁ isa nū vēkhī'ē atē hamēśā pēśa karana vālā sī. Unhāṁ nē pichalē ḍē and sāla tōṁ bilakula nahīṁ bōli'ā. Pahilāṁ tāṁ āma vāṅga, bahuta hī ghaṭa jhagaṛā hō'i'ā. Uha cupa sana. Kujha samēṁ bā'ada, vivāda dē navēṁ atē navēṁ kārana pragaṭa hō'ē. Maiṁ unhāṁ nū suṇi'ā atē samajhi'ā ki iha sārī'āṁ ajihī'āṁ jhagaṛī'āṁ hana atē unhāṁ dā gusā kujha vī nahīṁ hudā. Galataphahimī kārana bahuta sārē māmalē sana. Jadōṁ mērī bhaiṇa ḍaiḍī nāla bahisa kara rahī sī (uha ika bahuta hī garama-subhā'a vālā atē nihacāvāna caritara vālā ika javāna hai), phira uha āpaṇī māṁ dā galata aratha ka could sakadī sī tāṁ ki ika pūrā dukhānta uthē hī vigaṛa jāvē. Makasada'tē nahīṁ, bēśaka. Uha basa samajha nahīṁ sakī ki isa vica kī śāmala hai. Mamī, samajha nahīṁ ā rahī, phira ḍaiḍī nū cīkadī hai, atē isa tarāṁ bāra bāra. Maiṁ, āpaṇī dākhalē dē sabadha vica, dūjē śahira dē ika hōsaṭala vica dūjē sāla rahi rihā hāṁ. Maiṁ ika-ika karakē āpaṇē māpi'āṁ nāla fōna'tē gala karadā hāṁ. Sabha tōṁ muśakala pala udōṁ sī jadōṁ ḍaiḍī nē mainū iha dasaṇa la'ī kihā ki uha māṁ nū kivēṁ pi'āra karadā hai atē yāda karadā hai, usadī musakāna. Maiṁ samajha gi'ā ki jē maiṁ ajihā kītā, tāṁ mainū usa nū sabōdhita kītī'āṁ cīkāṁ suṇanī'āṁ paiṇagī'āṁ. Atē maiṁ iha bilakula nahīṁ cāhudā sī. Ḍaiḍī nū galabāta dī ghāṭa kārana hardkhā samāṁ guzara rihā hai. Mamī bōladī nahīṁ, bhaiṇa, jadōṁ mamī ghara hudī hai, āpaṇē kamarē vica nahīṁ vaṛadī. Isa la'ī, maiṁ usadā ikō vāratākāra hāṁ. Pahilāṁ vīkaiṇḍa tē atē huṇa ku'āraṭā'īna daurāna maiṁ āpaṇī dādī nāla viśēśa taura tē rahidā hāṁ. Maiṁ usa nāla ghara vica mahisūsa karadā hāṁ. Maiṁ amalī taura'tē kadē āpaṇē māpi'āṁ dē ghara nahīṁ jāndā. Iha uthē asabhava hai. Tusīṁ nahīṁ jāṇadē ki kisa nāla gala karanī hai tāṅki dūsarē nū nārāza nā hō'ē. Tusīṁ niratara ika tōṁ dūjē taka dauṛadē hō. Pitā jī pichalē dō sālāṁ tōṁ ika minī-kārōbāra karanā cāhudē hana. Mainū iha vicāra pasada ā'i'ā, iha sirapha samēṁ dī gala sī. Mamī isa gala tōṁ ghabarā ga'ī. Jadōṁ maiṁ dēkhi'ā ki uha isa la'ī kujha kharīda rihā sī, tāṁ uha bahuta nārāza sī. Unhāṁ nē isa nū pakā'i'ā nahīṁ, atē uha kudaratī taura'tē isa bārē kujha nahīṁ samajha sakī. Phira maiṁ āpaṇī nānī nū dasi'ā ki maiṁ āpaṇē pitā jī nū sabha kujha dasaṇā kivēṁ śurū kītā. Maiṁ bahuta citata hō gi'ā. Hāla hī vica, mērī bhaiṇa sakūla tōṁ bā'ada āpaṇī dādī kōla ā'ī, usanē dasi'ā ki kivēṁ mērī māṁ nē mērē pitā dī'āṁ sārī'āṁ cīzāṁ nū hāla vica suṭa ditā, uha kahidē hana, tāṁ ki uha chaḍa jā sakē. Maiṁ hairāna rahi gi'ā. Maiṁ rōṇa lagī kivēṁ iha sārī sathitī ika nirāśājanaka sathitī vica badala ga'ī. Mamī sārī umara śānta atē śānta rahī. Ithōṁ taka ki mērī dādī nū samajha nahīṁ sī ā'ī ki uha isa tar'hāṁ dī kivēṁ baṇa ga'ī. Maiṁ samajha gi'ā ki pitā jī mamī nū kinā pi'āra karadē hana, para hara vi'akatī dī ika sīmā hudī hai. Ḍē and sāla tōṁ, cupa vica cīkāṁ suṇanā vī muśakala hai. Phira, jivēṁ ki maiṁ ḍara gi'ā sī (mainū ghara dē adara kī vāpari'ā iha bilakula samajha nahīṁ ā'i'ā), pitā jī nē badalā vica usadī'āṁ cīzāṁ nāla ihō kītā. Agalē dina maiṁ isa ḵẖabara nāla jāgi'ā ki mērī bhaiṇa atē māṁ basata taka unhāṁ dī'āṁ sārī'āṁ cīzāṁ nāla dādī kōla jā rahī'āṁ hana. Jadōṁ ḍaiḍī ghara vica sabha tōṁ chōṭī umara vica sī, mainū patā nahīṁ sī atē nā hī makasada nāla, usanē kihā ki jē iha usa la'ī nā hudā, tāṁ usanē mamī nū māri'ā hudā. Maiṁ āpaṇī pūrī zidagī vica kadē āpaṇē hatha nahīṁ cukē atē mainū dasi'ā jadōṁ maiṁ chōṭā sī ki uha ajihā kadē nahīṁ karēgā. Mamī huṇa ghara ā'uṇa tōṁ ḍara rahī hai. Uha kahidā hai ki basata ruta vica uha talāka la'ī dā'ira karana jāvēgā atē pitā jī nū gharōṁ bāhara ka kick dēvēgā. Iha sārī sathitī mērē dimāga vica nahīṁ ā'undī. Maiṁ rāta nū rukē bināṁ rōndā hāṁ. Mainū ḍara hai ki bhavikha vica cīzāṁ kivēṁ vāparanagī'āṁ. Mērī bajā'ē paripaka umara dē bāvajūda, manōvigi'ānī kinē vī likhadē hana, maiṁ isa nū savīkāra nahīṁ kara sakadā. Maiṁ iha nahīṁ kara sakadā


Isa bārē sōcadē hō'ē, maiṁ āpaṇē parivāra vica sārē khuśahāla palāṁ nū yāda karanā śurū karadā hāṁ. Maiṁ kujha vicārāṁ tōṁ ḍaradā hāṁ ki asīṁ ika parivāra nahīṁ hōvāṅgē. Ki kō'ī sāḍē ghara vica ikalē rahēgā. Mamī kivēṁ ikalā rahēgī, ḍaiḍī kithē jāṇagē, isa nāla bhaiṇa dē mānasika pichōkaṛa nū kivēṁ prabhāvata hō'ēgā? Maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā ki ika bahuta vaḍā bhi'ānaka supanā kujha galataphahimī'āṁ karakē kujha vī nahīṁ baṇā'i'ā gi'ā sī. Pāgala dōnō māpi'āṁ dē pi'āra vica. Kisē vī jhagaṛē vica, uha dōvēṁ mērē la'ī barābara dē dōśī nahīṁ hana, atē dōśī hana ki uha pahilā kadama nahīṁ cuka sakadē atē ika dūjē tōṁ mu'āphī dī umīda nahīṁ kara sakadē. Bahuta aukhā. Rō kē thaka ga'ē. Uha ḵẖuda āpaṇē māpi'āṁ dī sōca tē bhaja jāndē hana. Dina vēlē unhāṁ nāla gala karadē samēṁ, maiṁ unhāṁ nū muśakila nāla phaṛa laindā hāṁ. Jē iha asala talāka dī gala ā'undī hai, tāṁ maiṁ ispovedi.Com nū naitika taura tē savīkāra nahīṁ kara sakadā. Maiṁ su'ārathī nahīṁ baṇanā cāhudā. Maiṁ basa iha samajhadā hāṁ ki isa sathitī vica, isa sārē ghuṭālē atē talāka dē rasatē nū ṭāli'ā jā sakadā sī jē uha sirapha śānta tarīkē nāla gala karadē. Iha uha hai jō dukhī karadā hai. Jē ithē ṭuṭaṇa dā asala kārana hudā tāṁ iha ika būda saukhī hōvēgī. Atē isa la'ī parivāra kujha vī karakē alaga hō jāndā hai. Maiṁ bahuta dināṁ dī bhāla kītī, salāha paṛhī, para isa vicōṁ kō'ī vī mainū thōṛā śānta nahīṁ karadā. Sabha tōṁ pahilāṁ, maiṁ iha ikabālī'ā āpaṇē la'ī likhi'ā, ki'uṅki maiṁ huṇa isa nū kisē nū nahīṁ suṇā sakadā. Iha paṛhanā bahuta phā'idēmada hō'ēgā ki dūsarē, śā'ida kō'ī jisanū tusīṁ jāṇadē hō, ajē vī isa samasi'ā nāla kivēṁ sijhaṇa dē yōga sana.

Mērā patī mērī'āṁ umīdāṁ'tē kharā nahīṁ utari'ā

 

#Umīdāṁ


Chē sāla pahilāṁ maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī nū ika dōsata dē ghara mili'ā. Uha mērē la'ī sabha tōṁ vadhī'ā ādamī sī. Sāḍē milaṇa tōṁ bā'ada, asīṁ 3 hafati'āṁ vica ikaṭhē rahiṇā śurū kara ditā. Sabha kujha ika parī kahāṇī varagā sī. Mērē māpi'āṁ dā śahira tōṁ bāhara vaḍā ghara hai. Uha ḵẖuda kisē hōra śahira dā rahiṇa vālā hai atē māsakō vica pahilāṁ hī āpaṇī paṛhā'ī ḵẖatama kara rihā sī. Milaṭarī yūnīvarasiṭī dē pajavēṁ sāla vica sī. Sāḍē rahiṇa dē dō mahīni'āṁ bā'ada, mainū patā cali'ā ki maiṁ garabhavatī hāṁ. Asīṁ vi'āha karavā li'ā atē vi'āha karavā li'ā (usanē zōra pā'i'ā). Sabha kujha burā nahīṁ sī, sivā'ē isa sārē samēṁ tōṁ uha kama nahīṁ kara rihā sī. Sānū lāzamī taura'tē mērē māpi'āṁ atē usadī mātā du'ārā sahā'itā prāpata kītī ga'ī sī. Pahilāṁ āramī tōṁ barakhāsatagī dī'āṁ samasi'āvāṁ sana. Ki'uṅki yūnīvarasiṭī dē ata vica unhāṁ nū śahirāṁ vica sēvā karana la'ī niyukata kītā gi'ā hai. Usanū khabārōvasaka nū saupi'ā gi'ā sī. Natījē vajōṁ, barakhāsatagī dē nāla iha prakiri'ā lagabhaga 1.5 Sāla calī. Phēra usa nū bāra vica naukarī milī. Uthē, jivēṁ ki uha kahidē hana, uha āpaṇē paira khu'ā'undē hana, para uha jaladī uṭha nahīṁ sakadā. Kujha māmūlī kamā'ī'āṁ sana. Para iha sirapha hāsōhīṇē paisē hana. Usanē jhijakadē hō'ē ghara atē bacē dē nāla mērī madada kītī. Uha lagātāra āpaṇē dōsatāṁ dī madada la'ī bhaji'ā. Uha pahilē ā'ē. Uthē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ sana, ika lamī kahāṇī. Bēśaka, iha hamēśā māṛā nahīṁ hudā sī. Maiṁ khuda hara tarāṁ dī'āṁ pāraṭī'āṁ nū pi'āra karadā hāṁ. Para jē kō'ī bacā hai, tāṁ kī maiṁ āpaṇē nijī manōrajana la'ī bacē dī ichā nū sacamuca rakhāṅgā? Atē uha hamēśāṁ kisē mahatavapūraṇa kārōbāra dē pichē luka jāndā hai. Para asala vica, iha mainū jāpadā hai, uha kisē vī cīza vica rujhi'ā nahīṁ hai. Mērī kāra calā'undē hō'ē, khuśī la'ī turi'ā. Uha niratara ika gala vī kahidā hai, para kēsa vica kujha nahīṁ. Sabha kujha uvēṁ hai jivēṁ ki sī atē ajē vī hai. Jībha cagī tar'hāṁ laṭaka rahī hai, iha kisē nū vī manā sakadī hai. Natījē vajōṁ, maiṁ isa sabha tōṁ thaka gi'ā, maiṁ sasathā vica patara prēraka (dūjī uca sikhi'ā) la'ī dākhala hō'i'ā. Mainū ika vā'adā vālī naukarī milī. Isa samēṁ, usanē āpaṇī yōgatā nū sudhārana la'ī āpaṇē śahira jāṇa dā phaisalā kītā. Uha sikhi'ā du'ārā ika milaṭarī manōvigi'ānaka hai, atē dūjī du'ārā ika vakīla hai. Usanē kihā ki māsakō vica takanīkī sikhalā'ī laiṇī mahigī hai, atē usadē śahira vica, mērī māṁ sahimata hōvēgī. Jivēṁ kujha mahatavapūraṇa ahudi'āṁ'tē baiṭhē jāṇū hana. Uha chē mahīni'āṁ la'ī cali'ā gi'ā. Maiṁ sirapha dō mahīni'āṁ vica ika vāra ā'i'ā sī. Ika hafatē la'ī. Maiṁ atē mērā bacā uthē 2 hafati'āṁ la'ī jā rahē hāṁ. Para hara dina mainū usa atē usa sathitī bārē ajihā bhi'ānaka viśavāsa hai jō āma taura tē vāpara rihā hai. Uha kahidā hai ki uha ika parivāra nū pi'āra karadā hai atē usadī zarūrata hai. Para mainū usa kōla jāṇā pa'ēgā, ki'uṅki usa kōla bahuta sārē maukē hana, para māsakō vica nahīṁ. Mainū usa dā samarathana karanā pa'ēgā. Atē maiṁ āpaṇā śahira (māsakō khētara dē nēṛē) nahīṁ chaḍaṇā cāhudā. Iha mērē māpē hana jō mērī bahuta sahā'itā karadē hana. Usadī māṁ bārē hōra kujha nahīṁ kihā jā sakadā atē usa tōṁ vī vadha. Bacapana tōṁ mērī pūrī zidagī ithē batīta hō'ī. Uha 29 sālāṁ dā hai. Mainū ika sihatamada ādamī dā samarathana ki'uṁ karanā cāhīdā hai jō kujha vī nahīṁ karanā cāhudā? Śā'ida ākharakāra usadā samāṁ hai ki uha mērī atē usadī dhī dā samarathana karē? Atē uha bhaja gi'ā jithē kujha karanā nahīṁ sī. Kama tē jāṇa dī bajā'ē. Maiṁ hōra kujha nahīṁ magadā. Atē maiṁ usa dī taraphōṁ vadhērē dhi'āna dēṇā cāhāṅgā. Para mainū pahilāṁ hī pūrā śaka hai ki asīṁ usa nāla saphala hōvāṅgē. Hālāṅki maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Maiṁ talāka nahīṁ laiṇā cāhāṅgā

Māṁ nū pitā nū talāka dēṇa la'ī kivēṁ manā'uṇā hai?

 

#Manāuṇā
Maiṁ mamī atē ḍaiḍī nū barābara pi'āra karadā sī. Usa nē āpaṇī māṁ'tē guḍāgaradī vī kītī, para ki'uṁ nahīṁ patā ki uha āpaṇē pitā' tē ki'uṁ cīka rahī hai atē lagātāra usanū ḍarā'undī hai. Para iha patā cali'ā ki mērā pitā ika manōvigi'ānaka zālama hai. Huṇa maiṁ 28 sālāṁ dī hāṁ. Mērē dō bacē hana atē mērā talāka hō gi'ā hai. Maiṁ āpaṇē la'ī ika patī dī cōṇa kītī, ki'uṅki iha mērē pitā nāla ikō jihā tānāśāha sī. Maiṁ hara cīza la'ī āpaṇī'āṁ akhāṁ khōl'hī'āṁ. Bēśaka, maiṁ āpaṇē patī nū talāka dē ditā. Ajihē lōka mānasika taura'tē prēśāna hana atē tuhānū unhāṁ tōṁ dūra rahiṇa dī zarūrata hai. Maiṁ āpaṇē āpa nū atē āpaṇē parivāra nū bacā'i'ā. Para huṇa chōṭē baci'āṁ atē ikō pitā nāla ikō chata hēṭha rahiṇā asabhava hai. Usa la'ī kō'ī bahānā nahīṁ hai, ki'uṅki jadōṁ kō'ī vi'akatī jāṇa bujha kē āpaṇē parivāra dā mazāka uḍā'undā hai, tāṁ usanū āma nahīṁ mani'ā jā sakadā. Nā hī usadā bacapana, kujha vī isa tar'hāṁ dē vivahāra dā bahānā nahīṁ baṇā'undā. Maiṁ kadē usa dē padhara'tē nahīṁ ḍigāṅgā. Mamī iha sabha dēkhadī hai. Atē jisa tarāṁ mērē bacē dukhī hana. Uha mainū dōśī ṭhahirā'undī hai, hālāṅki uha āpaṇē pitā dē isa vivahāra dē sahī kāranāṁ nū jāṇadī hai. Mamī ika uca vidi'aka vidi'ā vālā ika mazabūta ​​ichāvāna vi'akatī hai, jisanē 30 sālāṁ dē baci'āṁ nū sakūla vica sabaka sikhā'i'ā hai. Usanē mērē baci'āṁ nū usa tōṁ cīkadē vēkhi'ā, atē usanē kihā ki usadā isa nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hai. Maiṁ hairāna sī ki usanē iha kītā sī. Maiṁ hara cīza vica cagē baṇana dī kōśiśa kītī, atē phira hara kō'ī naitika atē mānasika taura tē apamānita karadā rihā. Sārā parivāra - mērī māṁ, dādī, bharā, maiṁ atē mērē bacē. Iha hara rōza hardkhā hudā jāndā hai. Jadōṁ maiṁ usanū saca dasi'ā, usanē mainū kuṭi'ā. Iha saca hai ki maiṁ isa nū hōra sahiṇa nahīṁ kara saki'ā atē kihā ki maiṁ usa nū sārī umara nafarata karāṅgā. Maiṁ isa bārē sārē sasāra nū cīkhaṇā cāhudā hāṁ. Mainū samajha nahīṁ ā rahī ki mērī māṁ nē, sāḍē tasīhē atē āpaṇē āpa nū jhaladi'āṁ, āpaṇē āpa nū zakhamāṁ dā ika samūha baṇā'i'ā hai atē usanū sahi rihā hai? Iha pahilāṁ hī hara kisē la'ī asahi sī. Maiṁ āpaṇī māṁ nū chaḍa kē nahīṁ jāṇā cāhudā. Isa la'ī nahīṁ ki maiṁ ārāmadā'ika hāṁ, para ki'uṅki maiṁ usa nū kadē usadē nāla nahīṁ chaḍāṅgā. Maiṁ cāhudā hāṁ ki uha khuśahāla zidagī jīvē. Para mainū nahīṁ patā ki mērī māṁ nū usa nāla talāka dēṇa la'ī kī karanā cāhīdā hai atē uha sāḍī zidagī tōṁ alōpa hō gi'ā. Maiṁ 28 sālāṁ dī hāṁ, mērī māṁ 60 sālāṁ dī hai. Mērē la'ī iha asahi hai ki usa nū mērē nāla rakhaṇā sahiṇaśīla hai, bhāvēṁ mērī māṁ usa nāla gala kara rahī hōvē. Ki'uṅki ika vi'akatī hara dina hara cīza nū badatara baṇā'undā hai, naitika taura tē hara kisē nū khāṇā, baci'āṁ dī'āṁ bhāvanāvāṁ nū bhōjana dēṇā. Mērē kōla ika kānūna dī ḍigarī hai. Maiṁ ika sakiṭa la'ī usa vala nahīṁ vēkha sakadā. Mainū nafarata hai ki iha mērā pitā hai. Iha nahīṁ ki maiṁ usa nāla nafarata karadā hāṁ, para maiṁ usanū vēkha nahīṁ sakadā. Maiṁ usadē kārana āma taura tē kama nahīṁ kara sakadā. Maiṁ āpaṇī mamī nū talāka la'ī kivēṁ manā sakadā hāṁ? Maiṁ nahīṁ chaḍa sakadā, maiṁ usa nū bacā'uṇā cāhudā hāṁ.

 

#Piāravica
Mērā ika dōsata hai uha lagabhaga ika sāla tōṁ rilēśanaśipa vica rihā hai. Asīṁ hāla dē mahīni'āṁ vica cagī tar'hāṁ galabāta karanī śurū kītī hai. Maiṁ tuhānū visathāra vica sabha kujha nahīṁ dasāṅgā, para iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki ika pāraṭī vica asīṁ pītī atē cumi'ā. Asīṁ kadē sabadhāṁ atē usadī prēmikā dē viśē'tē caracā nahīṁ kītī. Sirapha ika cīza jō usanē mainū dasi'ā uha iha sī ki uha usa nū usa bārē nahīṁ dasaṇā cāhudā sī jō hō'i'ā sī. Asīṁ galabāta karanā bada nahīṁ kītā hai. Udōṁ tōṁ hōra vī nēṛē hō gi'ā. Ika mahīnē tōṁ thōṛā hōra samāṁ bīta gi'ā hai atē maiṁ sacamuca isa nū mahisūsa nahīṁ karanā cāhudā. Para mainū lagadā hai ki maiṁ usa nāla pi'āra hō gi'ā. Mērē sirapha tina nazadīkī lōka isa bārē jāṇadē hana, atē unhāṁ nū viśavāsa hai ki uha vī mērē la'ī kujha mahisūsa karadā hai. Hāla hī vica, mainū patā lagi'ā hai ki usadē nāla sāḍē cumaṇa tōṁ pahilāṁ hī, usadī atē usadī prēmikā dā muśakala samāṁ hōṇā śurū hō gi'ā sī, atē unhāṁ nē riśatē nū tōṛa li'ā. Maiṁ isa sabha bārē puchi'ā, atē usanē kihā ki usa kōla usa la'ī kāfī samāṁ nahīṁ hai. Maiṁ sōci'ā śā'ida sānū inā bōlaṇā bada kara dēṇā cāhīdā hai tāṁ jō uha āpaṇī sahēlī nāla vadhērē samāṁ bitā sakē. Para usanē mērē sidhānta nū nakāradi'āṁ kihā ki iha mērē bārē nahīṁ sī. Ika hafatā pahilāṁ, maiṁ ika dōsata nāla pī rihā sī, atē uha śahira dē dūjē pāsē dōsatāṁ nāla sī. Mērā dōsata usa tōṁ bahuta dūra nahīṁ rahidā. Adhī rāta nū usanē mainū bulā'i'ā atē kihā ki uha mērē la'ī saira karana āvēgā. Asīṁ milē, dōvēṁ śarābī sana. Asīṁ pāraka vica ga'ē, hara cīza bārē gala kītī. Asīṁ bahuta nazadīka sī atē ika bhāvanā sī ki asīṁ ākharī vāra jō vāpari'ā usa nū duharāvāṅgē. Para ajihā nahīṁ hō'i'ā. Usanē mērā hatha phaṛi'ā atē pravēśa du'āra dē nēṛē mainū japhī pā'undi'āṁ, vāpasa ghara li'ā'i'ā. Maiṁ niratara usa bārē sōcadā hāṁ, usadī citā karadā hāṁ. Para mainū huṇē hī samajha nahīṁ ā rihā ki maiṁ usa la'ī kauṇa hāṁ. Uha mainū āpaṇā sabha tōṁ cagā mitara kahidā hai. Atē huṇa unhāṁ dī prēmikā dē nāla kī hō rihā hai, maiṁ asala vica nahīṁ puchaṇā cāhudā, tāṁ ki ghusapaiṭha nā lagē. Maiṁ isanū akhīra vica sapaśaṭa karanā cāhudā hāṁ.

Mainū kī hō'i'ā hai?

 

#Mērēnāla
Mainū nahīṁ patā ki maiṁ kivēṁ mahisūsa karadā hāṁ. Adara khālī hai, para janataka taura'tē tuhānū musakarā'uṇā pa'ēgā, tuhānū khuśa rahiṇā pa'ēgā. Atē maiṁ karadā hāṁ. Ghara vica akasara jhagaṛē hudē sana. Pitā nē pītā, śarābī.Ga nāla sānū kuṭi'ā. Mamī rō pa'ī, atē maiṁ, āpaṇī dādī dē anusāra, hamēśāṁ ika kōnē vica lukadā sī atē āpaṇē nāla uthē cupacāpa khēḍadā sī. Phira māpi'āṁ dā talāka hō gi'ā, para jhagaṛā jārī rihā. Huṇa mamī atē dādī dē vicakāra. Ghara vica jinā cira mainū yāda hai, hamēśā cīkāṁ hudī'āṁ sana. Hara dina kujha nā kujha hō'i'ā. Mainū nahīṁ patā. Śā'ida isē la'ī mainū bhaiṛī'āṁ cīzāṁ dī ādata pai ga'ī. Mērī nānī dī mauta tōṁ bā'ada, jisanū maiṁ dunī'āṁ dē kisē vī vi'akatī nālōṁ zi'ādā pi'āra karadā sī, mainū kujha mahisūsa nahīṁ hō'i'ā. Kō'ī dukha nahīṁ, kō'ī dukha nahīṁ. Kujha nahīṁ. Iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ hafatē dā sabha tōṁ āma dina sī. Atē ika dūra dā riśatēdāra mara gi'ā, jisadā ciharā mainū yāda vī nahīṁ hai. Sārē parivāra nē usadā labē samēṁ la'ī sōga kītā, para maiṁ ika atharū vī nahīṁ haṭi'ā. Mērī bhaiṇa nū gu'ā'uṇa tōṁ bā'ada, iha uhī sī. Jivēṁ ki maiṁ usa nū kadē nahīṁ jāṇadā. Tuhānū yāda hudā hai ki tusīṁ niśacata rūpa vica usanū pi'āra kītā atē tusīṁ usa nāla gala kītē bagaira ika dina vī nahīṁ jī sakadē. Bhāvēṁ iha bakavāsa bārē hai. Jāṁ baiṭhaka kamarē vica usa nāla baiṭhō atē cupa vica paṛhō. Mukha gala iha hai ki usadē nāla hai. Para yādāṁ nita dina chōṭī'āṁ hudī'āṁ jā rahī'āṁ hana. Atē sārī'āṁ bhāvanāvāṁ nū labē samēṁ tōṁ bhuli'ā gi'ā hai. Jadōṁ mērā ikō jihā mitara mērē tōṁ hazārāṁ kilōmīṭara dī dūrī'tē kisē hōra dēśa la'ī ravānā hō'i'ā, tāṁ mainū phira kujha mahisūsa nahīṁ hō'i'ā. Uha rō rahī sī, hara samēṁ mainū japhī pā'undī sī, atē maiṁ cupacāpa khaṛōtā atē cupa rihā. Atē huṇa mainū yāda vī nahīṁ hai ki jē asīṁ 17 sālāṁ la'ī dōsata sī. Atē jē tusīṁ dōsata hudē, tāṁ maiṁ tuhānū yāda ki'uṁ nahīṁ karadā? Ākhirakāra, maiṁ pakā jāṇadā hāṁ ki uha mainū pi'ārī sī. Maiṁ 25 sālāṁ dī hāṁ maiṁ kadē kisē nāla riśatā nahīṁ baṇā'i'ā atē nā hī kadē kisē nāla pi'āra kītā. Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla unhāṁ dē praśanāṁ bārē mazāka karadā hāṁ ki kī mērā bu'ā'ēphraiṇḍa hai, maiṁ kahidā hāṁ ki maiṁ ciṭē ghōṛē'tē āpaṇē rājakumāra dī uḍīka kara rihā hāṁ. Para asala vica, maiṁ āpaṇē āpa nū kisē nāla pi'āra karana la'ī nahīṁ li'ā sakadā. Kī maiṁ kisē nū ḍēṭa kara rihā hāṁ? Maiṁ isa dī kalapanā vī nahīṁ kara sakadā. Para maiṁ parivāra, dōsata atē ika pi'ārā vī cāhudā hāṁ. Maiṁ vī āma hōṇā cāhudā hāṁ. Para jadōṁ maiṁ isa bārē sōcadā hāṁ, iha sabha asabhava jāpadā hai. Maiṁ 25 sālāṁ dā hāṁ. Iha bahuta kujha nahīṁ atē thōṛā nahīṁ. Mamī ajē vī umīda karadī hai ki maiṁ dōsata baṇāvāṅgā, ika pi'ārā. Atē usē samēṁ afasōsa nāla mazāka karadā hai ki usadī mauta tōṁ bā'ada, maiṁ usa nū jaladī bhula jāvāṅgā. Iha dūkhadā'ī hai.

Āma patara vihāra kī hō'i'ā

 

#Likhatapaṛhata
Maiṁ āpaṇē patī nū bahuta pi'āra karadī hāṁ. Maiṁ usa tōṁ bināṁ zidagī dī kalapanā nahīṁ kara sakadā. Para riśatā ṭuṭa gi'ā atē maiṁ kujha vī ṭhīka nahīṁ kara sakadā. Uha khuda sabha kujha la'ī zimēvāra hai. Sāḍē vi'āha dī śurū'āta dōsatī dē rūpa vica hō'ī. Asīṁ labē samēṁ tōṁ dōsata rahē hāṁ. Mērā patī mērē nāla pi'āra karadā sī, para maiṁ ika hōra nū pi'āra karadā sī, atē maiṁ usa nū dōsata tōṁ ilāvā nahīṁ mani'ā. Iha riśatā umīda anusāra khatama hō gi'ā. Ika khūbasūrata ha'umaivādī nē dhōkhā ditā, badali'ā atē mainū ika hōra la'ī chaḍa ditā. Bhavikha dā patī, hamēśāṁ vāṅga, uthē sī. Maiṁ suṇi'ā, samarathana kītā atē sahā'itā kītī. Udāsī atē bhāvanātamaka mōrī dē bāhara khici'ā. Atē bā'ada vica usanē vi'āha dā prasatāva ditā. Maiṁ sahimata hāṁ. Vi'āha dē tina sālāṁ la'ī, maiṁ śābadika taura'tē āpaṇē patī nāla pi'āra kara gi'ā, akhīra vica usanū vēkhi'ā atē mahisūsa kītā ki mērī khuśī hamēśā rahidī hai. Para usanē āpaṇā sabha kujha vigāṛa ditā. Tatha iha hai ki ika sābakā naujavāna nē mainū foundnalā'īna labhi'ā. Sapaśaṭa taura tē usadā hakāra usa vica chāla māra gi'ā, atē usanē mainū vāpasa karana dā phaisalā kītā. Patara vihāra śurū hō'i'ā. Imānadāra hōṇa la'ī, mērē kōla sabadhāṁ atē rōmānsa bārē vī vicāra nahīṁ sana. Usanē śurū tōṁ hī badalā laiṇa dī, mazāka uḍā'uṇa atē tasīhē dēṇa dī, usadē ātama viśavāsa atē savai-māṇa nū bhanaṇa dī ichā nāla likhi'ā sī. Para iha patā cali'ā ki patī nē patara vihāra vēkhi'ā. Maiṁ usanū bilakula nahīṁ lukō'i'ā, para usanē sabha kujha āpaṇē tarīkē nāla niraṇā kītā. Tada uha āpaṇē āpa vica hī bada hō gi'ā, atē kujha vī nahīṁ suṇi'ā. Huṇa asīṁ gala kītī hai. Maiṁ usa nū sabha kujha samajhā'i'ā, māphī la'ī kihā, para mērā patī ajē vī udāsa hai atē śā'ida isa'tē viśavāsa nahīṁ kītā. Ihō jihī mūrakha kahāṇī hai. Uha badalā laiṇā cāhudī sī atē āpaṇē sābakā dā mazāka uḍā'undī sī, ata vica usanē isadī ichā nahīṁ rakhī, usadē patī dī pasada'tē māri'ā.

Cupa la'ī āpaṇē āpa nū māpha nahīṁ kara sakadā

 

#Cupa
Maiṁ ika cagē atē dōsatānā parivāra vica paidā hō'i'ā sī. Uha chōṭī hai - mamī, ḍaiḍī, chōṭī bhaiṇa, māsī atē mērī cacērī bhaiṇa. Maiṁ dādā-dādī dā zikara nahīṁ karāṅgā, ki'uṅki asīṁ unhāṁ bārē gala nahīṁ karāṅgē. Hālāṅki maiṁ unhāṁ nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Ki'uṅki mērē pitā ika phaujī ādamī hana, isa la'ī sānū dēśa bhara dī yātarā karanī pa'ī. Para ākharakāra asīṁ māsakō vāpasa ā ga'ē. Iha uha thāṁ hai jithē iha sabha śurū hō'i'ā sī. Jadōṁ mērē mātā pitā 11 sālāṁ dē sana, ika chōṭī bhaiṇa dā janama hō'i'ā. Usa samēṁ, maiṁ asala su'ārathī sī atē bēśaka maiṁ usa nū nahīṁ cāhudā sī. Huṇa maiṁ usanū bahuta pi'āra karadā hāṁ ki isa bhāvanā nū bi'āna karana la'ī kō'ī śabada nahīṁ hana. Maiṁ usa la'ī āpaṇī jāna dēṇa la'ī ti'āra hāṁ. Uha mērī sabha kujha hai. Huṇa uha pahilāṁ hī 14 sālāṁ dī hai, atē maiṁ 25 sālāṁ dī hāṁ. Atē mainū pakā patā hai, cāhē kinā vī samāṁ bīta gi'ā, uha mērē la'ī hamēśāṁ mērī chōṭī bhaiṇa rahēgī. Uha ika jisanū maiṁ kisē vī cīza nālōṁ zi'ādā pi'āra karadā hāṁ. Iha sabha mērī hā'ī sakūla graijū'ēśana gēnda nāla śurū hō'i'ā. Agalē dina, maiṁ pahilāṁ hī ika bālaga hakīkata vica dākhala hō gi'ā sī. Maiṁ śahida vica dākhala hō'i'ā. Akaiḍamī sahēlī'āṁ sārī'āṁ diśāvāṁ vica khilara ga'ī'āṁ. Atē phira mainū pi'āra hō gi'ā. Mainū inā pi'āra hō gi'ā ki mērē dūjē sāla tōṁ bā'ada maiṁ akaiḍamī chaḍa ditī, asīṁ ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē li'ā atē maiṁ ghara chaḍa ditā. Ithē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ, ghuṭālē atē duravivahāra sana, para mērē māpi'āṁ nē mainū kadē nahīṁ chaḍi'ā. Mamī hamēśā madada kītī. Phira usanē mainū ika apāraṭamaiṇṭa ditā atē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ kītī'āṁ. Maiṁ āpaṇē pitā nāla kama'tē gi'ā sī. Uthē maiṁ sikhi'ā ki usadī labē samēṁ tōṁ mālakaṇa sī, bahuta sārā. Mamī jāṇadī sī atē sahāradī sī. Isa samēṁ ika laṛakī sī jisa nāla uha ika sāla rihā sī. Usanē āpaṇē pitā la'ī vitī niradēśaka vajōṁ kama kītā. Kudaratī taura'tē, paisē, raisaṭōraiṇṭa, mahigē kapaṛē, vidēśāṁ vica chuṭī'āṁ. Maiṁ iha sabha 5 sālāṁ tōṁ vēkhi'ā atē cupa rihā. Mērī bhaiṇa vī iha sabha jāṇadī sī atē cupa vī sī. Tada pitā atē usa womanrata dī ika dhī sī. Uha pahilāṁ usa dē nāla rahidā sī, phira ghara vica āpaṇī māṁ nāla, atē asīṁ sāri'āṁ nē vikhāvā kītā ki sabha kujha ṭhīka sī, ki sabha kujha ṭhīka sī. Jē sānū patā hudā ki iha sabha kithē agavā'ī karēgā! Mainū zarūra kahiṇā cāhīdā hai ki mērī mamī ika hairānījanaka vi'akatī hai. Usadā āpaṇā kārōbāra hai. Uha bahuta vadhī'ā laga rahī hai. Uha ika asala māṁ hai. Ka'ī vāra mainū lagadā hai ki maiṁ ajihī māṁ dē yōga nahīṁ hāṁ. Maiṁ usa nū bahuta dukhī kītā. Iha pūrā sarakasa 6 sāla cali'ā. Pitā āpaṇī māṁ nāla rahidā sī, phira āpaṇī mālakaṇa nāla. Mamī sabha kujha jāṇadī sī (bacē nū chaḍa kē). Ki'uṁ, sārā śahira jāṇadā sī, para hara kō'ī cupa sī. Asīṁ parivāra hōṇa dā dikhāvā kītā. Iha sabha pichalē sāla khatama hō'i'ā sī. Pitā āpaṇā kārōbāra gu'ā baiṭhā, sabha kujha gu'ā baiṭhā. Maiṁ ajē vī isa dā riṇī hāṁ. Usadī mālakaṇa kudaratī taura'tē usa nū chaḍa ga'ī. Uha kujha nahīṁ baṇa gi'ā. Mērē pitā jī kisē hōra śahira vica baiṭhē sana. Mamī nē usanū paisē bhēja ditē. Maiṁ dauṛa rihā sī, vakīlāṁ dī bhāla kara rihā sī. Maiṁ jān̄ca karana vāli'āṁ kōla gi'ā, sabūta ditē. Iha bhi'ānaka sī. Navēṁ sāla tōṁ pahilāṁ, mērī māṁ nū uha sabha kujha patā lagi'ā jō iha sārē 6 sālāṁ vica hō'i'ā sī. Maiṁ bacē bārē sikhi'ā. Ḍaiḍī dī mālakaṇa nē khuda usanū dasi'ā. Mamī rō rahī sī, uha mērē nāla gala nahīṁ karanā cāhudī sī. Usanē kihā ki maiṁ atē mērī bhaiṇa nē usa nāla dhōkhā kītā sī. Imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ jī'uṇā nahīṁ cāhudā sī. Maiṁ āpaṇē āpa hī hara cīza nū āpaṇē hathāṁ nāla āgi'ā ditī, hālāṅki maiṁ sabha kujha nū mukula vica rōka sakadā hāṁ. Bēśaka, ika asala māṁ vāṅga, usanē sānū māpha kara ditā. Maiṁ āpaṇē pitā nū vī māpha kara ditā. Hālāṅki, śā'ida, ḍūghī nīvīṁ usa nē usa dē virudha ika nafarata kītī. Maiṁ huṇa 25 sālāṁ dī hāṁ. Mērē bu'ā'ēphraiṇḍa dē nāla, asīṁ ajē vī ikaṭhē rahidē hāṁ. Maiṁ usa nū pi'āra nahīṁ karadā. Maiṁ usa tōṁ bacē nahīṁ cāhudā. Mainū kujha nahīṁ cāhīdā para maiṁ usa nāla viśavāsaghāta karana tōṁ ḍaradā hāṁ, jivēṁ maiṁ ika vāra āpaṇī māṁ nāla dhōkhā kītā sī. Maiṁ āpaṇē pitā dā dōsata baṇa gi'ā (hālāṅki pahilāṁ usanē mainū ika pāsē kara ditā sī, atē mērē 21 vēṁ janamadina'tē usa nē mainū 21 lāṭarī ṭikaṭāṁ ditī'āṁ, ika vi'akatī jisa kōla 21 kārāṁ pēśa karana dā maukā sī!). Uha mainū lagātāra kahidā rihā ki uha burā mahisūsa karadā hai atē kī karanā cāhīdā hai. Atē maiṁ usanū dilāsā didi'āṁ thaka gi'ā hāṁ. Iha bahuta hardkhā hai. Uha mērī zidagī dī paravāha nahīṁ karadā. Uha sirapha āpaṇē ārāma dī paravāha karadā hai. Atē jadōṁ usa kōla dubārā paisā hudā hai. Maiṁ usa tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Para iha mērā pitā hai atē maiṁ usa nū kujha nahīṁ kahi sakadā. Śā'ida isa la'ī ki'uṅki mainū pāli'ā gi'ā sī. Tina mahīnē pahilāṁ, mērī māṁ nū ōnakōlōjī dī jān̄ca kītī ga'ī sī. Hara kō'ī jāṇadā hai ki isa dā kārana kī hai. Pitā vī jāṇadā hai, para hara kō'ī cupa hai. Mērī bhaiṇa kōla kujha janama hai. Huṇa unhāṁ nē āprēśana karā'uṇa dā phaisalā kītā hai jāṁ nahīṁ. Mērī māsī vī usē kāraṇa aprēśana kītī jā'ēgī jinī mērī māṁ hai. Atē maiṁ aṇakhīlē lōkāṁ nāla rahidā hāṁ, mērī kō'ī sikhi'ā nahīṁ hai, kō'ī dōsata nahīṁ hai. Maiṁ 25 sālāṁ dā hāṁ, atē unhāṁ dē pūrē jīvana vica bahuta sārē lōka uha nahīṁ ji'undē jō maiṁ kujha 9 sālāṁ tōṁ rihā hāṁ. Maiṁ iha nahīṁ kahi sakadā ki mērē pitā nē mērī bhaiṇa atē mainū cupa karā'i'ā. Asīṁ basa māṁ nū dukhī nahīṁ karanā cāhudē. Mainū nahīṁ patā ki kivēṁ jī'uṇā hai. Maiṁ ulajhaṇa vica hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/