Māpi'āṁ dī manāhī nē mainū udāsī ditī

 

#Taṇāa
Maiṁ ika naujavāna nū ika sōśala naiṭavaraka tē mili'ā. Māpi'āṁ nū patā nahīṁ sī. Maiṁ unhāṁ nū dhōkhā ditā, kihā ki maiṁ kisē dōsata dē saparaka vica hāṁ. Phira uha gupata rūpa vica dubārā vēkhaṇā atē sacāra karanā jārī rakhadī hai. Unhāṁ nē kihā ki uha zi'ādātara naiṭavaraka'tē miladē hana kisē gabhīra sabadha la'ī nahīṁ. Sānū ajihā rāśaṭarī paraparāvāṁ dē adhāra tē nahīṁ karanā cāhīdā. Ḍē and sāla taka asīṁ gupata rūpa vica galabāta kītī. Māpē mānatā prāpata atē phira sīmata. Natījē vajōṁ, unhāṁ nē mainū zōra nāla ḍarā'i'ā, mērē khālī samēṁ nū thōṛē samēṁ la'ī sīmata kara ditā. Uha hai, sirapha ghara, adhi'aina. Mainū āpaṇē āpa vica bahuta vāpasa li'ā gi'ā sī, mainū kujha nahīṁ cāhīdā sī. Maiṁ sabha kujha tākata nāla kītā. Pahilāṁ tāṁ saḵẖata udāsī sī. 1.5 Sālāṁ bā'ada, mainū hōśa ā'i'ā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki iha huṇa jārī nahīṁ rahi sakadā, atē iha vi'akatī mērē anusāra nahīṁ ā'undā. Mērē sabadha vica usa kōla halakī samagarī dē vicāra sana. Usanē mainū gumarāha kītā. Ki'uṅki mērē māpē sakhata hana, atē maiṁ khuda ika kākēsī'ana parivāra tōṁ hāṁ, mērē la'ī iha bahuta muśakala sī. Tada unhāṁ nū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ pahilāṁ hī sudhāra kara cukā hāṁ, isa la'ī unhāṁ nū āpaṇē dōsatāṁ nāla saira karana, unhāṁ dī āma zidagī jī'uṇa dī āgi'ā ditī. Hara cīza haulī haulī sudhārana lagī. Virōdhī liga nāla sacāra kara rahē sana. Uha dōsata jinhāṁ nāla maiṁ isa sathitī tōṁ pahilāṁ gala kītī sī uha mērē tōṁ dūra calē ga'ē. Kō'ī khāsa sacāra nahīṁ sī. Isaṭīci Atṭa vica, maiṁ jamātī nāla dōsatānā sabadha nahīṁ baṇā'ī. Maiṁ bahuta ghaṭa bōli'ā, mukha taura tē vidi'aka viśi'āṁ tē. Mērē māpi'āṁ nē mainū dasi'ā ki maiṁ galata sī. Mainū dōśī mahisūsa hō'i'ā. Para zidagī muśakala hai, maiṁ pahilāṁ hī āpaṇē āpa nū mahisūsa kītā hai. Ichā atē kisē cīza vica dilacasapī akasara alōpa hō jāndī hai. Hara sāla, maiṁ āpaṇē āpa nū kābū karanā sikhi'ā, āpaṇā gusā, citā. Mainū milē taṇā'a bārē maiṁ kivēṁ parēśāna hōvāṅgā. 6 Sālāṁ bā'ada, mainū ika naukarī milī, phira ika hōra. Atē ithē mērā sacāra māṛā sī. Maiṁ āpaṇī naukarī chaḍa ditī hai atē huṇa maiṁ naukarī labha rihā hāṁ. Maiṁ iṭaravisāṁ'tē jāndā hāṁ. Mērā vi'āha ika sāla pahilāṁ hō'i'ā sī. Maiṁ ka'ī sālāṁ tōṁ aiṇṭīḍapraisaiṇṭasa lai rihā hāṁ. Kama daurāna maiṁ ikūpakacara karavā li'ā. Manōvigi'ānī dēkhi'ā gi'ā. Huṇa maiṁ badala gi'ā hāṁ, maiṁ dūsarē kōla jāṇā śurū kītā. Madada karō. Vakha vakha methodsga pēśa kītē jāndē hana, salāha-maśavarā. Mainū lagadā hai ki uha madada karanagē. Maiṁ kisē sā'īkōthairāpisaṭa dē siṭē vajōṁ viśēśa viśalēśaṇa ikatara karadā hāṁ. Natījē jaladī ā rahē hana. Hō sakadā hai ki tuhānū isa avasathā tōṁ bāhara jāṇa dē kō'ī hōra tarīkē patā hōṇa? Jāṁ hō sakadā tusīṁ āpaṇī zidagī vica ajihī sathitī dā sāhamaṇā kītā hōvē? Sān̄jhā karō.

Mērē patī nē mērī pahilī vi'āha tōṁ āpaṇī dhī nāla galabāta karana dī mērī ichā nū savīkāra nahīṁ kītā

 

#Ichāvāṁ
Isa la'ī mērē nāla uhī kahāṇī dē lēkhaka nāla hai, jithē patī āpaṇē pahilē vi'āha tōṁ baci'āṁ nū nahīṁ vēkhaṇā cāhudā. Pahilē vi'āha tōṁ patī dī ika dhī hai. Uha 9 sālāṁ dī hai. Jadōṁ laṛakī 3 sālāṁ dī sī tāṁ usanē āpaṇī māṁ nū talāka dē ditā. Dhī akasara āpaṇī sasa nāla rahidī hai, atē jadōṁ asīṁ milaṇa ā'undē hāṁ tāṁ asīṁ ika dūjē nū vēkhadē hāṁ. Usadā patī usanū kadē sāḍē kōla nahīṁ lai gi'ā. Ḍē year sāla pahilāṁ, isa laṛakī dī māṁ, mērē patī dī sābakā patanī, nē mainū bulā'i'ā atē usadī dhī krisaṭīnā nū garamī la'ī sāḍē kōla lai jāṇa la'ī kihā. Usanē vi'āha karavā li'ā hai atē āpaṇē navēṁ patī nāla chuṭī'āṁ tē jā rihā hai. Uha āpaṇā hanīmūna uthē bitā'uṇā cāhudē hana. Maiṁ sahimata hāṁ. Asīṁ kisa dina krisaṭīnā atē usa dī'āṁ cīzāṁ nū cukaṇa la'ī sahimata hō'ē. Śāma nū maiṁ āpaṇē patī nū isa bārē dasi'ā. Uha nārāza hō gi'ā, mērī māṁ nāla laṛā'ī calī ki usanē mērā phōna nabara dē ditā. Asīṁ āpaṇī māṁ tōṁ sikhi'ā hai ki usadī sābakā patanī nē pahilāṁ usa nū laṛakī nāla rahiṇa la'ī kihā, para uha nahīṁ kara sakadī, usa nū hasapatāla jāṇa dī zarūrata hai. Isa la'ī usanē mērā nabara magi'ā, isa umīda vica ki maiṁ nāmanazūra nahīṁ karāṅgā. Krisaṭīnā nē garamī dā zi'ādātara hisā sāḍē nāla bitā'i'ā. Ithōṁ taka ki jadōṁ usadī māṁ vāpasa ā'ī, uha sānū chaḍaṇā nahīṁ cāhudī sī. Saragē'ī āpaṇī dhī tōṁ hara tar'hāṁ dūra rihā. "Hailō, tusīṁ kivēṁ hō?" Tōṁ ilāvā kō'ī sacāra nahīṁ hō'i'ā. Uha maṭhi'ā'ī'āṁ la'ī āpaṇē hatha vica thōṛī jihī tabadīlī li'ā'undā atē ka'ī tar'hāṁ dē bahānē hēṭha ghara chaḍa jāndā. Uha hamēśāṁ sāḍī dhī nū pi'āra karadā, khēḍi'ā, pēḍa karadā sī. Para usa garamī'āṁ vica sāḍē bacē nū vī binā kisē dhi'āna dē chaḍa ditā gi'ā sī. Mērē savāla dē javāba vica, usanē samajhā'i'ā ki usanē āpaṇī sābakā patanī nāla ika ghuṭālē nāla vakha kītā. Uha ika thailā lai kē calā gi'ā. Usanē kihā ki sābakā parivāra sābakā parivāra hai. Usanē unhāṁ la'ī ika apāraṭamaiṇṭa chaḍa ditā, āpaṇī dhī nū gujārā bhēṭa karadā hai, usanū āpaṇī māṁ kōla vēkhadā hai. Atē ika navēṁ parivāra vica, ika navēṁ ghara vica, uha sirapha mainū atē sāḍī dhī nū vēkhaṇā cāhudā hai. Usadī dhī akasara sānū puchadī hai. Sasa atē sābakā patanī mainū bulā'u tāṁ jō asīṁ usa nū milaṇa la'ī jā sakī'ē. Patī nārāza hai. Maiṁ unhāṁ nū isa bārē dasi'ā. Hālāṅki nijī taura'tē, iha mainū parēśāna nahīṁ karadā.

Ṭaisaṭa dē kama dē ḍara nū kivēṁ dūra karī'ē?

 

#Ṭaisaṭa
Maiṁ gaṇita dē pāṭha tōṁ bahuta ḍaradā hāṁ. Mainū nahīṁ patā kithē atē kadōṁ mili'ā. Śā'ida, iha cauthī jamāta vica śurū hō'i'ā sī, atē kalāsa dā adhi'āpaka, jō usa samēṁ gaṇita paṛhā'undā sī, adhi'āpakāṁ vicōṁ sarabōtama nahīṁ sī. Maiṁ isa sōca nāla uṭhi'ā: "Aja gaṇita hai!" Phira maiṁ cūhē vāṅga kalāsarūma vica baiṭha ga'ī. Maiṁ pāgalapana nū hilā'uṇā śurū kara ditā, ki'uṅki adhi'āpaka cīkaṇā śurū kara ditā jē tusīṁ balaika bōraḍa dē kōla cupa hō. Iha asala vica hō'i'ā sī ki mainū talaba kītā gi'ā sī. Maiṁ samasi'ā dā hala nahīṁ kara saki'ā. Natījē vajōṁ, usanē mērē vala cīki'ā atē mērī pāṭha pusataka nū pharaśa tē suṭa ditā. Usa samēṁ, gaṇita vica mērē grēḍa cagē sana. Ka'ī vāra uha bahuta cagē hudē sana, atē ka'ī vāra uha inē cagē hudē sana. Usa samēṁ maiṁ iha nahīṁ kihā sī ki maiṁ gaṇita nū nafarata karadā hāṁ, para huṇa maiṁ karadā hāṁ. Grēḍa 5-6 vica, mērē kōla kalāsa adhi'āpaka sī. Mainū usadē gaṇita dē pāṭha bahuta pasada sana. Usa nē unhāṁ nū kivēṁ kharaci'ā. Para mērē grēḍa pahilāṁ hī rōla hōṇē śurū hō ga'ē hana. Maiṁ bahuta citata sī, cīki'ā, para himata nā hārana dī kōśiśa kītī. Usanē ghara vica āpaṇē māpi'āṁ nāla paṛhā'ī kītī. Maiṁ āma taura'tē 5 garēḍa pūrī kītī. Phira satavīṁ jamāta dī śurū'āta hō'ī. Alajabarā atē ji'ōmaiṭarī calī ga'ī, atē adhi'āpaka vī badala gi'ā. Navāṁ adhi'āpaka vakharā sī. Usanē pāṭha du'ārā sutatara kama kītā. Iha mērē la'ī sacamuca taṇā'a bharapūra sī. Khāsa karakē gaṇita vica. Lagātāra dō dō vāra, maiṁ ika adhi'āpaka nāla paṛhanā śurū kītā. Maiṁ bījabaibarā nū 4-5 nāla khica li'ā, para rēkhā citara 2-4 rihā. Ika vāra maiṁ ji'ōmaiṭarī bārē inī citata sī ki maiṁ suṭa ditā. Hālāṅki maiṁ unhāṁ sārē viśi'āṁ nū jāṇadā sī jō ṭaisaṭa'tē hōṇagē. Mainū sabaka dā ḍara laga gi'ā. Maiṁ kama nū vēkhadā hāṁ atē basa. Hālāṅki maiṁ pramējāṁ nū jāṇadā hāṁ. Maiṁ kī karāṁ? Maiṁ burā likhāṅgā, ghara vica māpē cīkaṇagē. Mainū isa sāla nū cagī tar'hāṁ khatama karana dī zarūrata hai. Maiṁ sirapha gaṇita vica ajihē ṭaisaṭāṁ tōṁ ḍaradā hāṁ. Udāharaṇa vajōṁ, maiṁ agarēzī cagī tar'hāṁ jāṇadā hāṁ. Maiṁ pairalala vica sabha tōṁ vadhī'ā hāṁ. Maiṁ kisē parīkhi'ā tōṁ pahilāṁ kadē citā nahīṁ karadā. Iha rasā'iṇa, sāhita nāla vī uhī hai. Para jadōṁ gaṇita maiṁ āpaṇē āpa sabha kujha bhula jāndā hāṁ, hālāṅki maiṁ samajhadā hāṁ ki maiṁ isanū pahilāṁ hī hala kara li'ā hai. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ kithē śurū karāṁ. Hatha gilē hana, thōṛā samāṁ bākī hai. Maiṁ basa iha nahīṁ samajha rihā ki mērī ghabarāhaṭa, ajihī savai-śaka kithōṁ ā'undī hai. Atē mainū nahīṁ patā ki isanū kivēṁ ṭhīka karanā hai. Huṇa vī, mērē kōla budhavāra nū ika ji'ōmaiṭarī ṭaisaṭa hai, atē maiṁ burā mahisūsa karadā hāṁ.

Savai-nafarata kivēṁ śurū hudī hai?

 

#Nafarata
Zidagī cagī tar'hāṁ śurū hō'ī jāpadī sī. Ika cagā parivāra, pi'āra karana vālē māpē. Para acānaka 90 vi'āṁ dā samāṁ ā'i'ā atē zidagī muśakala hō ga'ī. Śā'ida kisē bacē dē nazarī'ē tōṁ isa nū samajhaṇā asabhava hai. Tuhānū usa bhāgāṁ la'ī bhugatāna karanā pi'ā sī jisa la'ī māpi'āṁ nē unhāṁ nū ditā sī. Phira iha śurū hō'i'ā: "Jā'ō, kamā'ō, mērē kōla nahīṁ hai." Phira pahilī vāra maiṁ āpaṇē sabōdhana vica"parajīvī", "phrīlō'iḍaraza" sathitī nū suṇi'ā. 9-10 Sāla dī umara vica. Iha jāpadā hai ki iha bhāvanā hai ki maiṁ dūji'āṁ nālōṁ bhaiṛā hāṁ, cagē dē yōga nahīṁ hāṁ, mērī pūrī zidagī la'ī mulatavī kara ditā gi'ā hai. Maiḍala, sanamāna, graijū'ēṭa sakūla, saphala puzīśana vālā sakūla. Sabha kujha uthē lagadā hai. Maiṁ ika parivāra śurū kītā. Para maiṁ niratara isa tatha nū jhukadā hāṁ ki maiṁ āpaṇē azīzāṁ atē azīzāṁ la'ī āpaṇī'āṁ kōśiśāṁ vica adara badaladā hāṁ. Para mainū uhī sajōga atē hōrāṁ dī umīda miladī hai. Iha isa gala'tē pahuca gi'ā ki usanē maradāṁ dā kama karanā śurū kītā. Usē samēṁ, usanē hamēśāṁ kama kītā, jaṇēpā chuṭī'tē vī. Mainū vadhērē patī miladā hai. Atē bhi'ānaka nahīṁ, atē nukasānadēha nahīṁ. Kī uha satikāra atē ghaṭō ghaṭa kisē kisama dī dēkhabhāla dī hakadāra nahīṁ sī? Maiṁ samajhadā hāṁ ki iha sadhāraṇa nahīṁ hai. Maiṁ dūji'āṁ tōṁ vadhērē umīda nahīṁ karadā, para tusīṁ āpaṇē āpa atē lōkāṁ nāla nafarata karanā śurū karadē hō. Ādhunika sasāra vica di'ālū hōṇā asabhava hai. Atē jē tata hōra ijāzata nahīṁ didā? Kivēṁ baṇanā hai? Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki isa ika muhāvarē nāla zidagī pā'uṇa vālē māpi'āṁ nē āpaṇē āpa vica viśavāsa atē pi'āra muṛa prāpata kītā. Maiṁ āpaṇē baci'āṁ la'ī isa dī āgi'ā nahīṁ didā. Para uha ḵẖuda bē'ata nirāśā dē kārana dukhī hai.

Maiṁ ajihē bacē nū pi'āra nahīṁ kara sakadā

 

#Bacā
Mērī ikō jihī sathitī hai, jivēṁ ikabālī'ā bi'āna vica, jithē ika māṁ āpaṇē putara nū nafarata karadī hai. Maiṁ ika pūrē parivāra vica ika bacē nū janama ditā. Para ata vica maiṁ usanū vēkhaṇā nahīṁ cāhudā. Maiṁ āpaṇē patī nū ika hōra withrata nāla pā'i'ā. Atē phira maiṁ āpaṇē sata sālāṁ dē bēṭē tōṁ sikhi'ā ki uha pahilāṁ hī apāraṭamaiṇṭa vica mērī jag'hā sauṁ ga'ī sī. Isa la'ī, bacē dē virudha nārāzagī sī, jisa bārē usanē turata nahīṁ kihā. Āḵẖarakāra, uha āpaṇē pitā nū mērē bārē ikō samēṁ sabha kujha dasa sakadā sī. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki unhāṁ dē pitā nāla unhāṁ dā sabadha hamēśāṁ mazabūta ​​hudā sī. Usa kōla ika pitā dī'āṁ sārī'āṁ ādatāṁ hana. Para usadē pitā nē usanū chaḍa ditā. Maiṁ zōra dē kē kihā ki bacā usadē nāla rahē. Uha bihatara sī, para usadā putara iha cāhudā sī. Para mērē pitā jī sānū apāraṭamaiṇṭa tōṁ dō la'ī bāhara ka kickṇa atē āpaṇī nijī zidagī dā prabadha karana la'ī ucita dikhā'ī ditē. Natījē vajōṁ, maiṁ vidēśī dēśa vica ikalē rahi gi'ā sī jisa nāla mērī bānha vica ika bacā sī, jisa nū maiṁ vēkha nahīṁ sakadā. Iha nahīṁ ki maiṁ pi'āra nahīṁ karadā, para maiṁ āpaṇī jāna dē hara phā'ībara nāla nafarata karadā hāṁ. Malaṭīpala naukarī'āṁ vicakāra phasi'ā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki mērē kōla nā tāṁ tākata hai, nā ichā, atē nā hī ajihē muśakala vi'akatī nū sikhi'ata karana dā sādhana hai. Laṛakā samasi'ā nāla vaḍā hudā hai. Sakūla vica, kujha ṭipaṇī'āṁ. Kō'ī vī usa dī sahā'itā nahīṁ karanā cāhudā, uha pahilāṁ hī sāri'āṁ nū mila gi'ā hai. Jē mainū kitē bulā'i'ā jāndā hai, tāṁ uha usa nū kahidā hai ki uha usa nū āpaṇē nāla nā lai jāvē. Uha kōjhā, pāgala hai. Uha āsānī nāla kisē hōra nū kuṭa sakadā hai, śānta bacē nū, kaṭhōra hō sakadā hai, bazuragāṁ nāla kaṭhōra hō sakadā hai, viśēśa bērahimī nāla rēta nāla chiṛaka sakadā hai. Uha lōkāṁ nū kisē vī cīza vica nahīṁ pā'undā. Usadē pitā nē mērē nāla ajihā salūka kītā. Usanē hamalāvaratā dikhā'ī atē āpaṇē hatha khicē, bē'izata hō'ē. Mērā adhikāra mērē pitā nē naśaṭa kara ditā sī. Uha usadē la'ī ika adhikāra sī, para uha alōpa hō gi'ā. Uha ika kharāba pitā dē rūpa vica vaḍā hō'i'ā, atē ata vica mērē kōla calā gi'ā, usadē sārē māṛē guṇāṁ nāla. Maiṁ usanū kisē vī tarīkē nāla sabhāla nahīṁ sakadā. Uha śāntī nāla mērē nāla bēvakūfa hō sakadā hai, mainū dhakā dēvēgā. Ajihē vi'akatī nū pi'āra karanā mērē la'ī bahuta muśakala hai. Pahilāṁ, mērē kōla isa la'ī kāfī tākata sī. Huṇa, jadōṁ mainū kisē tar'hāṁ dō la'ī āpaṇē āpa nū khu'ā'uṇa la'ī sakhata mihanata karanī paindī hai, maiṁ ghara ā'uṇā atē śāntī nāla ārāma karanā cāhudā hāṁ. Atē sānū sārē adhi'āpakāṁ atē jāṇū'āṁ tōṁ iha suṇanā hōvēgā ki uha dubārā bazuragāṁ nāla bērahimī nāla pēśa ā'i'ā, laṛakī nū kuṭi'ā, hara kisē dī burā'ī la'ī bahuta kujha kītā. Tada usa tōṁ nijī taura'tē ika milī'ana hōra nakārātamaka bhāga la'ō. Mainū usa valōṁ kō'ī sakārātamaka jāṁ śukaraguzāra nahīṁ miladī. Ajihī māṁ baṇana nāla pūrī tar'hāṁ khuśī atē ḵẖuśī nahīṁ miladī. Maiṁ khāṇā pakā'uṇa la'ī ākharī tākata dī varatōṁ kara sakadā hāṁ (jisa la'ī maiṁ kamā'i'ā sī, sirapha ghara li'ā'i'ā sī), atē uha isadā su'āda cakha sakadā hai: “Cagā, maiṁ iha nahīṁ khāvāṅgā, khuda isa nū khā'ō. Maiṁ vakharē cookga nāla pakā'uṇa la'ī kihā. ” Maiṁ basa usanū māranā cāhudā hāṁ, usanū pi'āra nahīṁ karanā cāhudā. Maiṁ isa nū chaḍaṇā atē āpaṇē pitā nū dēṇā cāhudā hāṁ, ithē asapaśaṭa sacāra karana di'ō. Usanē usanū uvēṁ pāli'ā atē usanū mērē kōla chaḍa ditā. Maiṁ īmānadārī nāla pahilāṁ hī bahuta sārī'āṁ vakharī'āṁ takanīkāṁ dī kōśiśa kītī hai. Manōvigi'ānī nū isa bacē la'ī pahuca prāpata karana atē usanū isa tar'hāṁ dī'āṁ vivahāraka vigāṛāṁ dā sāmhaṇā karana la'ī sahā'itā ditī ga'ī sī. Maiṁ dilōṁ usanū pi'āra karanā cāhudā sī atē usa vica di'ālatā, pi'āra, āpasī samajhadārī, manukhatā paidā karanā cāhudā sī. Para uha bahuta nāzuka hai atē mainū iha bilakula pasada nahīṁ hai. Maiṁ basa iha mērē nāla nahīṁ khaṛa sakadā. Maiṁ basa dukhī hāṁ atē pi'āra nāla nahīṁ, cupa kara kē usa nāla nafarata karana laga pi'ā hāṁ. Isa dī bajā'i, maiṁ pahilāṁ hī usa nū usa dē pitā jinā nafarata karadā hāṁ, ki'uṅki maiṁ ajihē lōkāṁ nū pasada nahīṁ karadā atē maiṁ unhāṁ nāla milaṇā nahīṁ cāhudā. Iha ḍarā'uṇā hai. Tusīṁ niśacata hī mērā niraṇā kara sakadē hō. Para iha mērē āpaṇē bacē la'ī mērē pi'āra vica vādhā nahīṁ karēgā. Hā'ē.

Mērē patī nē adhī rāta nū mainū bāhara kaked ditā ki'uṅki usadī ika hōra hadrata sī

 

Bāhara kaḍha ditē
Maiṁ āpaṇē patī nāla sivala mairija vica rahidī sī. Uha pahilāṁ hī śādīśudā sī, para talāka hō gi'ā sī. Ika dhī hai. Uha pahilī vāra saṛa gi'ā, atē maiṁ usa nū kāhalī nahīṁ kītā. Para vi'āha dē sārē 13 sāla, usanē āpaṇī pahilī patanī tē mukadamā calā'i'ā. Vivāda bacē la'ī gujārā bhatā atē pāvara āfa aṭāranī bārē sana. Atē sāḍē parivāra nū vī muśakalāṁ hōṇa lagī'āṁ. Usanē āpaṇā sārā paisā āpaṇī zarūrata tē kharaca kītā. Usanē mērē nāla pūrē parivāra atē baci'āṁ nū ṭaga ditā. Iha sabha mainū parēśāna karana lagā atē usanē jāṇa ditā. Maiṁ usanū chaḍaṇa dā phaisalā kītā. Para usanē mērā pichā karanā śurū kara ditā. Maiṁ kama tē gi'ā, mainū vāpasa ā'uṇa la'ī bēnatī kītī. Baci'āṁ dī khātara atē śā'ida ghara dē kārana, maiṁ usa kōla vāpasa ā'i'ā. Atē asīṁ dasatakhata kītē. Pahilāṁ sabha kujha ṭhīka sī, para phira sābakā sahipāṭhī dikhā'ī ditē. Atē usanē unhāṁ nū hafatē vica tina vāra dēkhaṇā śurū kītā. Uha mainū kadē āpaṇē nāla nahīṁ lai gi'ā. Jadōṁ maiṁ puchi'ā tāṁ usanē sapaśaṭa javāba nahīṁ ditā. Phira ika dōsata nāla 4 dināṁ la'ī maiṁ ika hōra śahira la'ī ravānā hō'i'ā. Ika hafatē bā'ada vica, phira 3 dināṁ la'ī. Mērā sabara khatama hō gi'ā hai. Maiṁ usanū ika parivāra jāṁ sābakā sahipāṭhī'āṁ dī cōṇa karana la'ī kihā. Para usanē kujha nahīṁ kihā. Phira uha āpaṇī sabha tōṁ chōṭī dhī dē śarābī dhī dē janamadina tē ā'i'ā atē usanē iha kahi ditā ki maiṁ jāṇā cāhudā sī, mainū savērē 2 vajē bāhara kaic ditā. Usanē mērī'āṁ cīzāṁ suṭaṇī'āṁ śurū kara ditī'āṁ. Maiṁ zarūrī cīzāṁ ikatara kītī'āṁ atē calē ga'ē. Agalē hī dina usanē baci'āṁ nū dēṇa la'ī kihā. Para usanē apāraṭamaiṇṭa dā tālā badali'ā atē baci'āṁ nū bāhara nahīṁ jāṇa ditā. Para phira usa nē mainū bulā'i'ā unhāṁ nū cukaṇa la'ī. Para usanē mērē nijī atē baci'āṁ dā samāna nahīṁ ditā. Huṇa uha mainū likha rihā hai ki uha talāka cāhudā hai, ki usadī ika hōra hasrata hai. Atē maiṁ talāka la'ī arazī ditī sī. Kī maiṁ sahī kama kītā?

Patī vakha hōṇa tē zōra didā hai

 

#Patī
Sāḍā ika śānadāra parivāra sī. Sāḍē vi'āha nū tina sāla hō ga'ē hana. Isatōṁ pahilāṁ, uha tina sāla ikaṭhē rahē hamēśā vadhī'ā riśatā hudā sī. Usanē mērī dēkha-bhāla kītī, tōhafē, kāra taka atē lagātāra navēṁ ā'īphōnasa'tē babārī kītī. Asīṁ yātarā kītī atē bahuta sārē ikaṭhē calē. Sabha kujha ṭhīka jāpadā hai. Para uha baci'āṁ nū janama nahīṁ dē sakē. Mērā niratara ilāja kītā jāndā rihā. Pichalē sāla maiṁ hāramōnala pītā. Mūḍa niratara badala rihā sī. Dina rāta tēza darada. Usa varagā kō'ī saikasa nahīṁ sī. Sī, para nahīṁ jivēṁ asīṁ cāhudē hāṁ. Atē akasara nahīṁ. Huṇa usanē kihā ki asīṁ dōsata baṇa ga'ē hāṁ. Usanē kihā ki pahilāṁ varagā pi'āra nahīṁ hai. Atē huṇa asīṁ sirapha pi'ārē lōka hāṁ atē sānū vakha hōṇa dī zarūrata hai. Iha mērē la'ī bahuta dukhadā'ī hai. Maiṁ pahilāṁ usadē śahira rahiṇa la'ī calā gi'ā sī, huṇa mainū āpaṇē khuda vāpasa jāṇā pa'ēgā. Iha lagadā hai ki iha sabadhāṁ dā sakaṭa hai atē sabha kujha ikaṭhē laghā'i'ā jā sakadā hai. Para uha sapaśaṭa taura'tē driṛa hai. Maiṁ lagabhaga 34 sālāṁ dī hāṁ. Ajihā lagadā hai ki maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki zidagī bahuta dūra hai atē iha ajē vī bihatara hō sakadī hai. Para usa dē nāla nahīṁ. Hō sakadā hai ki isa kārana kō'ī bacē nā hōṇa, bhāvanāvāṁ nā hōṇa. Para maiṁ huṇa sauṁ nahīṁ sakadā. Dila dā darada, ātamā vica ḍara.

Usadī ādamī nāla īrakhā usadī sābakā sadhāraṇa-patanī

 

#Īrakhā
Maiṁ 29 sālāṁ dā hāṁ ika bacā hai. Maiṁ paja sālāṁ tōṁ ika ādamī nāla rihā hāṁ. Uha dasatakhata nahīṁ karanā cāhudā. Uha kahidā hai ki jē lōka pi'āra karadē hana, tāṁ maiṁ kujha vī nahīṁ hō sakadā ikaṭhē hōvāṅgā. Bēśaka, iha sathitī mērē la'ī anukūla nahīṁ hai, para maiṁ isa nū pi'āra karadā hāṁ. Maiṁ usa nāla bahuta cagā mahisūsa kara rihā hāṁ. Maiṁ usadē bārē vī ihī kahi sakadā hāṁ. Asīṁ zidagī vica ika dūjē dē pūraka hāṁ. Sāḍē dēśa vica kisē tar'hāṁ iha hō'i'ā ki asīṁ ghuṭālē, badanāmī tōṁ bināṁ karadē hāṁ. Iha cupa atē bēvakūpha nāla vāparadā hai. Asīṁ gala kītī, vicāra-vaṭāndarā kītā atē ika āma rā'ē tē ā ga'ē. Kēvala bā'ada vica uha mainū ḍaiṇa kahidā hai. Para iha śabada vī burā'ī nahīṁ lagadē. Samasi'ā iha hai ki usanē akasara āpaṇē sābakā vēkhaṇā śurū kītā. Ithē dō laṛakē hana, bēśaka, uha lagabhaga 20-23 sāla dē hana, para iha usadē putara nahīṁ hana. Uha 8 sāla bināṁ pēṇṭiga dē jī'undē rahē. Usadē mātā pitā usadē ghara dē nēṛē rahidē hana. Mērī akasara unhāṁ nū miladī hai atē niratara usa dā sāhamaṇā karadī hai. Usadē kōla ika labē samēṁ la'ī ika vakharā ādamī hai, jisadē nāla uha rahidī hai atē kisadē nāla (usadē anusāra, mērē patī, usanē usanū dhōkhā ditā). Iha patā cali'ā ki usadā pahilā vi'āha ṭuṭa gi'ā ki'uṅki mērē rūmamēṭa nē usanū āpaṇē patī tōṁ dūra kara ditā. Phira mērā riśatā ṭuṭa gi'ā, ki'uṅki usanē usa nāla dhōkhā kītā. Uha akasara ika dūjē nū hāla hī vica dēkhadē hana. Phira uha usa nū unhāṁ putarāṁ bārē dasadī hai, jinhāṁ dī paṛhā'ī atē sikhalā'ī uha lagā'ī hō'ī sī. Uha āpaṇī'āṁ prāpatī'āṁ'tē māṇa karadē hana ki uha vidi'ārathī dē ādāna-pradāna la'ī vidēśa ga'ē sana. Uha vidēśāṁ vica kisē kisama dē lēbara kaimpa vica ga'ē sana (jaramanī vica, mērē khi'āla vica). Uha mērē la'ī kāphī, cāha, jāṁ bī'ara'tē sadā didā hai kaiphēṭērī'ā vica ghara dē adara pīṇa la'ī. Uha di'ālū hai atē usa la'ī apāraṭamaiṇṭa vica ika baiga rakhaṇā usa la'ī muśakala hō sakadā hai, atē uha isa nū ka'ī vāra isatēmāla karadī hai. Uha sudara hai, ika cīsī vālī citara nāla lāla vālāṁ vālī. Maiṁ usa dā bilakula ulaṭa hāṁ. Uha atē maiṁ kadē vī mērē pūrē rūpāṁ tōṁ śaramidā nahīṁ hō'ē, para mērē dila vica maiṁ āpaṇē āpa nū kucalaṇā śurū karadā hāṁ. Usadī mamī nāla riśatā cagā hai. Uha pōtē-pōtī'āṁ la'ī kahidī hai, para uha bacē paidā nahīṁ karanā cāhudā. Asīṁ usanū akasara vēkhadē hāṁ, para maiṁ iha nahīṁ kahi sakadā ki uha mainū pi'āra karadī hai. Uha basa āpaṇē putara dī pasada nū savīkāradī hai. Ka'ī vāra uha usa nū ḍarā'undī hai jē usanē thōṛā jihā rukhā bōli'ā jāṁ mērē diśā vica mazāka nāla javāba ditā. Niratara dabā'undā hai. Uha niratara mainū kahidā hai ki uha mainū pi'āra karadā hai atē mainū udōṁ taka nahīṁ chaḍadā jadōṁ taka maiṁ usa nū āpaṇē āpa nahīṁ chaḍāṅgā. Atē maiṁ usadī sābakā dī sāḍī zidagī vica maujūdagī bārē citata hāṁ. Nahīṁ, uha nahīṁ bulā'undī, uha nahīṁ ā'undī. Iha akasara usa dī'āṁ akhāṁ sāhamaṇē camakadā hai.

Mērē patī dī mālakaṇa nē kihā ki maiṁ bu andā atē carabī sī

 

#Purāṇā
Asīṁ 10 sāla mērē patī nāla rahē. Sayukata giravīnāmā, dō bacē. Sabha tōṁ vaḍī umara 6 sāla hai, sabha tōṁ chōṭī umara sirapha 1.5 Sāla hai. Asīṁ kama'tē milē, pi'āra hō ga'ē. Iha mērā pahilā gabhīra riśatā sī. Mērē patī dī'āṁ bahuta sārī'āṁ sahēlī'āṁ sana, jāṇū sana jinhāṁ nāla usanē gala kītī sī, atē jinhāṁ nāla maiṁ samēṁ dē nāla bhajaṇa vica kāmayāba hō gi'ā sī. Patī bahuta parivāra vālā hō gi'ā. Ghara la'ī sabha kujha, parivāra la'ī sabha kujha. Maiṁ kadē vī kujha nahīṁ lukō'i'ā. Asīṁ ka'ī vāra āpaṇē phōna vī badala ditē. Udāharaṇa dē la'ī, jadōṁ maiṁ ghara rihā, atē uha kārōbāra'tē caladā hai atē pūrī tar'hāṁ ḍisacāraja hō jāndā hai. Uha sāḍē baci'āṁ nū pi'āra karadā hai, jivēṁ uha usa nū karadē hana. Uha sacamuca mērē pitā nū gharōṁ bāhara nahīṁ ā'undē. Asīṁ, sārē vi'āhē jōṛi'āṁ dī tar'hāṁ, ka'ī vāra jhagaṛā karadē, vakhō vakharē kamari'āṁ vica saundē. Ka'ī vāra uha hafati'āṁ taka nahīṁ bōladē sana. Para asala vica, uha jāṇadē sana ki ika dūjē nāla galabāta kivēṁ karanī hai. Atē phira, nīlē dē bōlaṭa dī tar'hāṁ, maiṁ sikhadā hāṁ ki usanē mērē nāla dhōkhā kītā. Isa tōṁ ilāvā, maiṁ usa tōṁ sikhadā hāṁ. Iha patā cali'ā ki ika navāṁ sakatara usa la'ī kama karana ā'i'ā sī. Ika savēdanaśīla, di'ālū atē samajhadāra laṛakī. Usanē usadā samarathana kītā atē suṇi'ā. Usanū pi'āra hō gi'ā. Inā zi'ādā ki usanē āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kītī'āṁ atē parivāra chaḍaṇa dā phaisalā kītā. Maiṁ bēśaka hairāna sī. Atē, hālāṅki usanē kihā ki unhāṁ kōla kujha nahīṁ hai, uha usa nāla cali'ā gi'ā atē talāka laiṇā cāhudā sī. Maiṁ usanū rōkaṇa dī kōśiśa kītī, mainū bēnatī kītī ki mainū atē baci'āṁ nū nā chaḍō, ika maukā puchi'ā. Para uha basa calā gi'ā, apāraṭamaiṇṭa dī'āṁ cābī'āṁ chaḍa kē mērē atē baci'āṁ la'ī apāraṭamaiṇṭa chaḍaṇa bārē ika vāka mainū suṭa ditā. Ki usanū kisē cīza dī zarūrata nahīṁ hai atē mainū citā karana dī kō'ī lōṛa nahīṁ hai. Agalē hafati'āṁ vica, maiṁ usa nāla gala karana dī kōśiśa kītī, usanū ghara li'ā'uṇa la'ī. Maiṁ bulā'i'ā, likhi'ā, bēnatī kītī. Bacē bōra hō ga'ē atē mainū puchadē rahē ki ḍaiḍī kithē sī. Mainū āpaṇē patī nū bhōjana la'ī paisē dī bhīkha magaṇī pa'ī, ki'uṅki mērē jaṇēpā bhatē thōṛē hana. Hālāṅki mērī māṁ nē madada kītī, para ikalē dō baci'āṁ nāla iha saukhā nahīṁ sī. Patī nē kāraḍa rāhīṁ paisē bhējē atē samāṁ magi'ā. Atē phira usanē basa isa nū li'ā atē talāka la'ī arazī ditī. Mainū viśavāsa nahīṁ sī ki iha sabha mērē nāla hō rihā sī. Maiṁ isa laṛakī nū mili'ā, jisa nāla uha calī ga'ī sī, nē usa nāla gala karana dā faisalā kītā. Uha śarāratī sī atē mērā apamāna kītā. Usanē kihā ki maiṁ bu andā atē carabī sī. Atē uha baci'āṁ dē rūpa vica 8 sāla chōṭī hai atē bināṁ kisē bōjha dē. Usanē kihā ki uha mērī prēśāna karana vālī zidagī nāla usa nū mērē nālōṁ bahuta zi'ādā dē sakadī hai. Atē uha baṛē su'āda nāla pakā'undī hai atē bisatarē vica dēvī hai. Iha nahīṁ ki maiṁ hāṁ. Atē, mani'ā jāndā hai, iha sabha usadē patī dē śabadāṁ vicōṁ hai. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki sārī'āṁ kōśiśāṁ vi'aratha sana. Maiṁ bahuta nārāza sī atē āpaṇē patī nāla nārāza sī. Riśatēdārāṁ nē mērā samarathana kītā. Unhāṁ nē usanū yakīna divā'uṇa la'ī, usa nāla gala karana dī kōśiśa vī kītī. Iha sabha bēkāra sī. Maiṁ usanū talāka dē ditā. Para usē samēṁ usanē gujārā bhatā la'ī dā'ira kītā. Atē usanē khuda kama tē jāṇa dā phaisalā kītā, kiḍaragāraṭana vica āpaṇē chōṭē bēṭē nū tina vāra vadhā'uṇā. Mērā patī baci'āṁ nū bahuta pi'āra karadā hai, isa la'ī maiṁ isa tatha dā zikara kara rihā hāṁ ki huṇa ikalē atē bināṁ sahā'itā dē (ilāvā, maiṁ kama tē jāndā hāṁ), akasara āpaṇē putarāṁ nū usa kōla bhējaṇā śurū kītā. Uha bacē dī sahā'itā la'ī dā'ira karana la'ī nārāza sī. Uha cuphērē dadāṁ rāhīṁ bōladā sī atē hara vēlē kahidā sī ki huṇa usa kōla rahiṇa la'ī bahuta ghaṭa sī. Atē hāla hī vica, mainū patā cali'ā ki uha kisē kōla bahuta sārī rakama dā bakā'i'ā hai, isa la'ī uha pāraṭa-ṭā'īma naukarī'āṁ dī bhāla kara rihā hai atē hamēśāṁ usadē nāṛāṁ'tē rihā hai. Usadī mālakaṇa mainū sōśala naiṭavarakasa tē likhadī hai, atē mainū unhāṁ dē apāraṭamaiṇṭa vicōṁ muḍi'āṁ nū cukaṇa la'ī kahidī hai. Kahidā hai ki uha unhāṁ nū ji fromṇa tōṁ rōkadē hana. Para mainū paravāha nahīṁ. Iha sirapha mērē bacē nahīṁ hana. Tarīkē nāla, patī nē āpaṇī gala rakhī, baci'āṁ la'ī apāraṭamaiṇṭa dē usa dē hisē nū dubārā likhi'ā, unhāṁ nū li'ā'uṇa dī kōśiśa karadā hai, maṭhi'ā'ī'āṁ kharīdadā hai. Maiṁ usadē nāla saparaka karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ, para huṇa taka iha sabha vi'aratha hai. Mainū viśavāsa hai ki mālakaṇa jaladī jāṁ bā'ada vica hōrīḍōna tōṁ alōpa hō jā'ēgī, atē uha āpaṇē parivāra kōla vāpasa paratēgī. Asīṁ bahuta sārē sāla labē samēṁ tōṁ laghē hāṁ. Kī ika pala dī kamazōrī kārana sabha kujha collapsehi nahīṁ sakadā? Hālāṅki, maiṁ śā'ida usanū bahuta jaladī māpha nahīṁ kara sakāṅgā.

Maiṁ āpaṇī dhī dī madada karāṅgā, para maiṁ huṇa usa nū pi'āra nahīṁ kara sakadā

 

#Dhī
Maiṁ kahāṇī dē lēkhaka nū samajhadā hāṁ, jisadī dhī zidagī dī'āṁ sārī'āṁ asaphalatāvāṁ la'ī zimēvāra hai. Ka'ī sālāṁ tōṁ maiṁ āpaṇī dhī nāla riśatā kā'ima karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ, jō 32 sālāṁ dī umara tē, mērē tē bacapana dē vigāṛa dā niyamita dōśa lagā'undī hai. Bacapana 11 sāla dī umara taka barabāda hō gi'ā sī. Phira ithē mahigē kapaṛē atē vidēśāṁ vica ārāma hō'ē. Mērī dhī nahīṁ cāhudī ki maiṁ usa nū āpaṇē paisi'āṁ nāla vī apāraṭamaiṇṭa kharīdāṁ. Uha vi'āha karavā'uṇā nahīṁ cāhudī, ikalē bacē paidā karana di'ō. Isa dē anusāra, uha vakharē taura'tē nahīṁ rahiṇā cāhudā. Tada usa kōla dōśī atē makhaula karana vālā kō'ī nahīṁ hōvēgā. Iha sacamuca vadhī'ā kama karadā hai. Samāraṭa, yūnīvarasiṭī vica makainikasa atē gaṇita dī phaikalaṭī tōṁ graijū'ēṭa hō'ē. Khaira, ika vi'akatī āpaṇī zidagī vica mērē nukasa bārē hafatē vica ika vāra cīkaṇā pasada karadā hai. Ākharakāra mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ akhautī baraphabārī dī pīṛhī nāla sabadhata ika dhī nū pāli'ā hai. Ika maśahūra manōvigi'ānī dā lēkha hai. Isa nū"sapā'īphala nējikī" kihā jāndā hai. Ikō jihā, sāḍā kō'ī kasūra nahīṁ. Jō vadhi'ā hai uha vadhi'ā hai. Atē uha dimāgī taura'tē sihatamada hana. Tusīṁ unhāṁ nū ṭhīka nahīṁ kara sakadē. Unhāṁ dē rōṇa nāla, uha āpaṇē la'ī tarajīhāṁ dī maga karadē hana. Unhāṁ nāla jī'uṇā vī mahatavapūraṇa nahīṁ hai. Jē madada magī ga'ī tāṁ maiṁ madada karāṅgā. Uha akasara nahīṁ puchadī. Ka'ī vāra thōṛā paisā. Para muṛa kē kadē pi'āra nā karō. Maiṁ bahuta pi'āra karadā sī. Tusīṁ āpaṇī dhī nāla galabāta karanā bada kara sakadē hō, ki'uṅki inhāṁ barafabārī nāla hōra kō'ī rasatā nahīṁ hai. Maiṁ ruka gi'ā pichalē hafatē, mērī dhī thakē atē parēśāna hō kē kama tōṁ ghara ā'ī sī. Daravāzē tōṁ, usanē ika kharāba hō'ē bacapana bārē cīkaṇā śurū kara ditā ki usanē 90 dē dahākē vica, sō'i'ā tōṁ baṇē khāṇē khādhē. Isa karakē usadā pēṭa dukhadā'ī hai. Maiṁ mu'āphī magī atē manā li'ā phira mērā sira katā'uṇā śurū hō gi'ā atē mērā dila dukha gi'ā. Zidagī vica pahilī vāra. Usanē usa nāla gala nahīṁ kītī. Uha kahēgā ki mērī ghōṛī dī sihata hai. Phira mainū ahisāsa hō'i'ā ki baraphabārī dī isa pīṛhī nū ṭhīka nahīṁ kītā jā sakadā. Isa la'ī, maiṁ sirapha sahī phaisalā ā'i'ā - dhi'āna dēṇā bada karana la'ī. Kujha vī nahīṁ badali'ā jā sakadā.

Mērī patanī nē dhōkhā kītā, para maiṁ bhula gi'ā

 

#Badaliā
Maiṁ atē mērī patanī 10 sālāṁ tōṁ ikaṭhē hāṁ. Ika aṭha sāla dī bēṭī hai. Maiṁ sōci'ā ki maiṁ khuśahāla vi'āhi'ā hō'i'ā hāṁ, hālāṅki sabha kujha asānī nāla nahīṁ cali'ā. Hāla hī vica mainū patā cali'ā ki usadā ika prēmī hai (usadā mālaka). Isa dī bajā'i, maiṁ anumāna lagā'i'ā, para ākharī samēṁ tōṁ umīda kītī ki iha saca nahīṁ sī. Isa tōṁ ilāvā, mainū śaka hai ki iha labē samēṁ tōṁ cala rihā hai. Maiṁ amalī taura'tē usa tōṁ ikarāranāmā khica li'ā. Usa pala, mērē adara kujha ṭuṭa gi'ā, ākharakāra, maiṁ usa nū pāgala pi'āra karadā sī, atē ithē ajihā dhōkhā hai. Maiṁ nahīṁ chaḍa sakadā maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Para maiṁ vī māpha nahīṁ kara sakadā maiṁ niratara usa dī kalapanā karadā hāṁ ika hōra dē hathāṁ vica. Maiṁ usadī pahilī sī, atē maiṁ usanū bahuta śudha, lagabhaga pavitara vi'akatī mani'ā. Uha kahidī hai: “Maiṁ sōci'ā sī ki tusīṁ mainū pi'āra nahīṁ karadē. Maiṁ tuhānū nārāza nahīṁ karanā cāhudā sī". Usanē rahiṇa la'ī kihā. Maiṁ rihā. Maiṁ usa nū atē mērī dhī nū bahuta pi'āra karadē hāṁ. Para maiṁ inā coveredki'ā hō'i'ā hāṁ ki mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī karāṁ. Maiṁ āpaṇā satikāra karanā bada kara ditā hai. Maiṁ usa la'ī sabha kujha karana dī kōśiśa karadā hāṁ, jō maiṁ pahilāṁ nahīṁ ditā sī. Mainū ḍara hai ki maiṁ usa'tē hōra bharōsā nahīṁ kara sakāṅgā. Hālāṅki uha usanū vadhērē nijī jag'hā dēṇa dī kōśiśa karadā sī, tāṁ ki usadī ulaghaṇā nā hōvē. Mērē la'ī, mērā adarūnī sasāra pūrī tar'hāṁ collaphi gi'ā hai. Mainū nahīṁ patā ki usanē sacamuca tōbā kītī. Maiṁ usa nū hara dina kahidā hāṁ ki maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Uha kahidī hai ki uha vī pi'āra karadī hai. Para mainū nahīṁ patā ki uha mērē la'ī pi'āra mahisūsa karadī hai. Hō sakadā hai ki iha dōśī jāṁ lagāva hai. Bacā mainū bahuta pi'āra karadā hai. Jē maiṁ calī ga'ī tāṁ iha usa la'ī ika jhaṭakā hōvēgā. Usadā prēmī ika vi'āhutā ādamī sī. Usa dī ika bacā atē ika pi'ārī patanī vī hai (maiṁ unhāṁ dē parivāra nū jāṇadā hāṁ). Mainū ḍara hai ki jē maiṁ usa nū milāṁ, tāṁ maiṁ pichē nahīṁ haṭēgā. Bahuta sārē jāṇū usadē kama bārē jāṇadē hana. Asala vica, unhāṁ nē mainū dasi'ā. Kivēṁ jī'uṇā hai, mainū nahīṁ patā. Maiṁ āpaṇē parivāra nū nahīṁ chaḍaṇā cāhudā. Para maiṁ dēśadhrōha nū vī māfa nahīṁ kara sakadā. Usanē mainū ḍūghā zaḵẖama dē ditā. Saikasa la'ī, maiṁ āma taura'tē cupa hāṁ. Mērā anumāna hai ki maiṁ isa la'ī ti'āra nahīṁ hāṁ. Maiṁ salāha nahīṁ cāhudā. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī suṇanā cāhudā hāṁ. Hō sakadā hai ki maiṁ basa iha paṛhanā cāhudā hāṁ ki dūsarē lōka kī sōcadē hana.

Maiṁ āpaṇī sasa nāla navāṁ sāla nahīṁ manā'uṇā cāhudā

 

#Navāṁsāla
Navēṁ sāla chētī hī hana. Tusīṁ kisa nū miladē hō? Ika parivāraka cakara vica jāṁ ika śōra śarābē vica? Jāṁ śā'ida dō? Jāṁ ikalē? Jāṁ hōra kihaṛē vikalapa hana? Mērē la'ī sabha kujha saukhā hai. Sārē pichalē 5 sālāṁ tōṁ bōriga atē ēkādhikārī rahē hana. Ghara vica usadē patī, sasa atē baci'āṁ dē nāla. Unhāṁ vicōṁ tina hana - 10 sāla, 5 sāla atē 1.5 Sāla. Pahilāṁ, javāna sānū bulā'undē sana, para sārē bacē chōṭē hana. Sāḍī umara 30 tōṁ ghaṭa hai. Mērā pahilā bacā, mērē patī dā nahīṁ. Vi'āha 6 sāla hō gi'ā. Hara sāla hara cīza ikō jihī hudī hai. Bēśaka, baci'āṁ nū ika dūjē nū tōhaphē. Sakhatī nāla 20:00 Vajē mēza tē. Isa la'ī mērī pi'ārī sasa ādēśa didī hai. Uha hamēśāṁ kāhalī vica rahidī hai. Uha sāḍē nāla nahīṁ rahidī, uha kisē hōra śahira tōṁ ā'undī hai. 21:00 Vajē sārē bharē hō'ē sana, 23:00 Vajē taka uha sauṁ ga'ē. Alārama ghaṛī rāta 11:45 Vajē vajadī hai. Asīṁ navēṁ sāla nāla mulākāta kītī, ika ghaṭā atē nīnda la'ī ṭīvī vēkhi'ā. Maiṁ isa tarāṁ manā'uṇa tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Maiṁ naujavānāṁ nū ḵẖuda bulā li'ā hudā. Hāṁ, unhāṁ vicōṁ kujha dē bacē sana, chōṭē, bilakula vī, nahīṁ ā'uṇagē. Kō'ī sōga vica hai jāṁ chuṭī'āṁ la'ī jā rihā hai. Āma taura'tē, sasa-sasa nāla vikalapa sirapha navēṁ sāla nū manā'uṇa la'ī hudā hai. Asīṁ kaiphē'tē vicāra nahīṁ kara rahē. Patī isadē virudha hai. Mahāmmārī atē vita. Sasa ikalautī israta hai. Uha 52 sālāṁ dī hai. Dōsata, bhaiṇō, bharā hana. Mērī māṁ ā'ī, hara kō'ī mēza tē baiṭhā sī. Mamī nē navēṁ sāla bārē puchi'ā, jithē asīṁ manāvāṅgē. Maiṁ javāba ditā ki mainū nahīṁ patā. Sasa nē kihā: "Asala vica, navāṁ sāla ika parivāraka chuṭī hai." Mērī māṁ atē mērā matarē'ē pitā piḍa vica rahidē hana. Navāṁ sāla hamēśāṁ ikaṭhē hudā hai. Hālāṅki mērī māṁ mērī atē ika bhaiṇa hai. Usadā vi'āha nahīṁ hō'i'ā hai, isa la'ī uha āpaṇē dōsatāṁ nāla navāṁ sāla miladā hai. Atē matarē'ē pitā dē tina bacē hana - dō śādīśudā putara atē ika dhī śādīśudā nahīṁ. Para kō'ī vī unhāṁ nū isa chuṭī la'ī nahīṁ jāndā. Uha 1 janavarī tōṁ bā'ada vadhā'ī dēṇa ā'undē hana. Atē ithē mērē kōla isa sāla thōṛī cusatī hai. Maiṁ ghara nahīṁ rahiṇā cāhudā maiṁ āpaṇī sasa nāla nahīṁ rahiṇā cāhudā. Para kō'ī vikalapa nahīṁ hana. Mērē dimāga vica ika hai - mērī māṁ kōla jāṇā. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki mērā patī isa nū pasada nahīṁ karēgā. Mērē kōla isadā utara hai: "Maiṁ tuhāḍī māṁ nāla lagātāra 5 sālāṁ tōṁ mila rihā hāṁ, huṇa mērē nāla ā'ō." Para kisē tar'hāṁ uha āpaṇī māṁ nū nārāza nahīṁ karanā cāhudā. Maiṁ iha nahīṁ kahāṅgā ki sāḍā ika cagā riśatā hai. Kujha vī hō'i'ā. Uha sāḍī madada karadī hai, para uha di'ālū hai. Uha akasara racanātamaka hudī hai, niratara dhi'āna dī maga karadī hai. Isa tōṁ ilāvā, usanē sānū āpaṇē dhi'āna nāla galā ghuṭi'ā. Mērī māṁ nāla mērē pōtē-pōtī'āṁ dā bahuta īrakhā. Hara thāṁ atē kitē caṛha jāndā hai. Hara cīza dē daurāna: Mērī mainikiyara dā raga kihaṛā hai, maiṁ sakūla atē kiḍaragāraṭana nū ika chuṭī la'ī ika tōhafē vajōṁ didā hāṁ. Usadā bēṭā sabha kujha dasadā hai. Atē bahuta sārā. Maiṁ ajē āpaṇī mamī nāla gala nahīṁ kītī maiṁ umīda dēṇa tōṁ ḍaradā hāṁ atē usa nū parēśāna karadā hāṁ. Maiṁ unhāṁ kōla jāṇā cāhudā hāṁ kudaratī taura'tē, maiṁ ghara pakāvāṅgā atē āpaṇē nāla sabha kujha lai jāvāṅgā. Atē iha usa la'ī atē mērē la'ī saukhā hai. Mainū lagadā hai ki mainū āpaṇī sasa nū āpaṇē nāla laiṇā cāhīdā hai. Mamī hamēśāṁ usanū bulā'undī hai. Tāṁ jō uha ikalā nā baiṭhē. Nahīṁ tāṁ, patī dā ciharā nahīṁ hōvēgā, para sārī śāma ika nirāśa mērā. Sakhēpa vica, maiṁ dubārā didā hāṁ atē vivasatha karadā hāṁ. Iha sabha riśati'āṁ bārē hai. Para mainū iha sabha karanā hai. Mēlā. Maiṁ unhāṁ nū ikaṭhi'āṁ rakhāṅgā, unhāṁ nū pōtē-pōtī'āṁ chaḍa dēvāṅgā atē ika śōra śānta atē khuśahāla kapanī vica. Maiṁ ghara dē faramānāṁ tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Para mērē patī nū jāṇadē hō'ē, mainū ajē vī usa tē kāravā'ī karana dī zarūrata hai. Atē usa dī māṁ nabara ka throw sakadī hai. Maiṁ puchaṇā cāhudā hāṁ ki kī mainū isa karana dā adhikāra hai? Jāṁ kī maiṁ sudara actingga nāla kama nahīṁ kara rihā? Maiṁ ġalata sī? Jāṁ isa dē lā'ika hō'ē. Iha mērī mamī hai atē uha mērā parivāra vī hai. Para kisē kārana karakē mērī sasa sōcadī hai ki mērī māṁ huṇa kō'ī parivāra nahīṁ hai. Atē kēvala uha.

Sārē jānavarāṁ la'ī tarasa tōṁ kivēṁ chuṭakārā pā'i'ā jāvē?

 

#Jānavara
Mainū nahīṁ patā ki huṇa maiṁ kī karāṁ. Kō'ī nahīṁ samajhadā. Maiṁ umīda karadā hāṁ ki ithē lōka hōṇagē jō kisē nā kisē tar'hāṁ samarathana karanagē. Śā'ida salāha beukavīṁ hōvēgī. Pichalē tina sālāṁ vica maiṁ paśū'āṁ la'ī, binā kisē apavāda dē sabha nāla bahuta hamadaradīvāna hō gi'ā hāṁ. Tāṁ jō tusīṁ samajha sakō ki mērē vicāra kinē dūra jāndē hana, maiṁ ika udāharaṇa dēvāṅgā. Maiṁ sauṇa jāndā hāṁ atē sabha kujha ṭhīka laga rihā hai. Khiṛakī'āṁ dē hēṭhāṁ cupa hai, sabha kujha śānta jāpadā hai. Para maiṁ iha sōcaṇā śurū karadā hāṁ ki kō'ī huṇa burā mahisūsa kara rihā hai, ki isa samēṁ kujha gharēlū jānavara, ika bilī jāṁ kutē dē nāla, bahuta bhi'ānaka vāparadā hai. Jāṁ kisē hōra jīva dē nāla. Maiṁ inhāṁ vicārāṁ vica inī ḍūghī hāṁ ki maiṁ bē'ata rō rihā hāṁ. Pahilāṁ ajihā nahīṁ sī. Iha mainū rahiṇa tōṁ rōkadā hai. Mērā dila asala vica bēvasī dē ahisāsa tōṁ ṭuṭa jāndā hai ki mērī sārī ichā nāla maiṁ sāri'āṁ nū nahīṁ bacā sakadā. Inhāṁ vicārāṁ tōṁ tusīṁ manukhī tata nū nafarata karanā śurū karadē hō. Maiṁ sirapha bhaga karanā cāhudā hāṁ atē mahisūsa karana la'ī kujha vī nahīṁ hai. Mērā dila burī tar'hāṁ dukhī karadā hai atē udāsīvādī vicāra jāndē hana. Maiṁ kisē nū dasāṅgā, pahilāṁ uha suṇana dī kōśiśa karadē hana, atē phira uha isa bārē makhaula uḍā'uṇa atē mazāka karana lagadē hana. Maiṁ samajhadā hāṁ ki iha lōkāṁ la'ī sapaśaṭa nahīṁ hai atē iha samasi'āvāṁ mūrakha lagadī'āṁ hana. Para mainū sacamuca patā nahīṁ kī karanā hai. Tusīṁ baiṭhō atē sōcō: "Ajihī dunī'āṁ dī ki'uṁ lōṛa hai, kithē dukha sahiṇā zarūrī hai?" Atē mīṭa bārē vadhērē. Maiṁ mūrakha nahīṁ hāṁ, maiṁ samajhadā hāṁ ki lōkāṁ nū māsa dī zarūrata hai atē āma taura tē kudarata nē sānū isa tar'hāṁ baṇā'i'ā hai. Maiṁ ika māsa khāṇa vālā hāṁ maiṁ māsa nā khāṇa dī kōśiśa kītī. Mērē kōla chē mahīnē kāfī sana. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ śākāhārī nahīṁ sī. Jisa nāla sathitī hōra vī mūrakha atē arathahīṇa hō ​​jāndī hai. Hālāṅki, ika samasi'ā hai. Ākharakāra, iha tarasa mērī zidagī nū badatara baṇā'undā hai. Atē āma taura tē maiṁ nahīṁ samajhadā ki mērā dila inā dukhī ki'uṁ hai. Mērā patī mērē la'ī afasōsa mahisūsa karadi'āṁ thaka gi'ā hai. Usa dē mērē anubhava pahilāṁ hī nārāza hana. Uha kahidā hai ki tusīṁ hara jānavara nū nahīṁ bacā sakadē, isa la'ī tuhānū isa nū sahiṇa dī zarūrata hai. Atē maiṁ iha vicāra āpaṇē sira tōṁ nahīṁ ka get sakadā! Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Āpaṇē sira dī'āṁ śailaphāṁ tē hara cīza dā adequateukavēṁ tarīkē nāla kivēṁ prabadha karanā hai.

Jū'ā khēḍaṇa vālē dā ikabāla

 

Jū'ā dā ādī
Maiṁ tuhānū āpaṇī zidagī dī sacī kahāṇī dasaṇā cāhudā hāṁ. Uha ika āma ādamī sī. Kama, ghara, parivāra. Para ika dina vica sabha kujha badala gi'ā. Maiṁ kama kītā, maiṁ āpaṇē sūbē la'ī vadhī'ā paisē kamā'ē. Maiṁ ika kāra kharīdī yōjanā sī ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇa dī. Kama muśakala nahīṁ hai, tanakhāha vadhērē hai. Pūrē parivāra dā samarathana kītā. Atē phira ika tabāhī maca ga'ī - mērē pitā dila dē daurē tōṁ āpaṇī'āṁ bāhāṁ vica mara rahē sana. Maiṁ isanū aimbūlainsa dē ā'uṇa tōṁ pahilāṁ bāhara ka. Ditā. Mainū bilakula nahīṁ patā ki iha kinā samāṁ laindā hai, hō sakadā 20-30 miṭa. Uha mērī'āṁ bāhāṁ'ca mara rihā sī. Maiṁ usadī dikha nū kadē nahīṁ bhulāṅgā. Uha sadā la'ī mērī yāda vica rihā. Ika aimbūlainsa ā'ī. Unhāṁ nē kihā ki uha mara gi'ā sī. Phira sabha kujha dhuda varagā hai. Isa ghaṭanā tōṁ bā'ada, maiṁ āpaṇē āpa nahīṁ baṇa gi'ā. Mainū akasara supanē ā'undē sana. Mainū amalī nīnda nahīṁ ā'ī. Atē phēra maiṁ galatī nāla kaisīnō dī vaibasā'īṭa tē ika iśatihāra du'ārā gi'ā atē rajisaṭara kītā. Maiṁ nahīṁ dasadā ki kivēṁ samajhā'uṇā hai, para isa nē mērī thōṛī jihī bhaṭakaṇa vica sahā'itā kītī. Atē isa tar'hāṁ iha sabha śurū hō'i'ā. Mērē la'ī jitaṇā kō'ī faraka nahīṁ pi'ā. Iha basa ihī hai ki khēḍa nē mainū śānta kītā. Jōśa jāṁ kujha hōra, mainū nahīṁ patā. Maiṁ āpaṇē āpa nahīṁ dēkhi'ā ki maiṁ kivēṁ pūrā sārā chuṭakārā gu'ā li'ā. Mainū usē vēlē āpaṇī patanī nāla ikarāra karanā pi'ā, para maiṁ nahīṁ kara saki'ā. Maiṁ śā'ida ṭhaḍē pairāṁ dī pai ga'ī. Maiṁ gamesnalā'īna gēmāṁ dā ādī hāṁ. Pahilāṁ usanē dōsatāṁ tōṁ paisē la'ē, jadōṁ uha jita gi'ā, tāṁ usanē iha dē ditā. Phira uha karazi'āṁ vica caṛha gi'ā, kāra vēcaṇa la'ī vāpasa kara ditī. Madada nahīṁ kītī. Riṇadātāvāṁ nē paisē dī maga kītī. Atē usa pala maiṁ āpaṇī zidagī dā sabha tōṁ śaramanāka kama cuṇi'ā - maiṁ marana dā phaisalā kītā. Basa turō atē sārī'āṁ muśakalāṁ nū isa tarīkē nāla hala karō. Mērē la'ī āpaṇē nēṛē dē lōkāṁ nū manaṇā muśakala sī ki maiṁ musībata vica sī. Atē isa la'ī maiṁ kōmā dē bā'ada ika hasapatāla dē vāraḍa vica jāgi'ā. Kōśiśa asaphala rahī. Usa tōṁ bā'ada, maiṁ āpaṇē pi'āri'āṁ nū sabha kujha mani'ā. Mērī patanī māpha kara ga'ī, mērē nāla rahī. Unhāṁ nē āpaṇē karazē dī adā'igī karanī śurū kara ditī. Zidagī ṭhīka hōṇa lagī. Ika sāla bīta gi'ā, dūjā bināṁ khēḍa dē lagha gi'ā. Atē acānaka ika sahurā mara jāndā hai, jō mērē la'ī pitā varagā sī. Atē phēra mērī'āṁ bāhāṁ vica. Maiṁ khuśakisamata hāṁ, mērā khi'āla hai. Atē dubārā ika navēṁ inga nāla - kaisīnō gēmaza, būza. Mērī patanī mainū chaḍa ga'ī, mainū chaḍa ga'ī. Maiṁ ilāja karana dā phaisalā kītā. Uha ṭhīka hō gi'ā, ṭaikasī vica kama karanā śurū kara ditā, ki'uṅki usa nū mukha naukarī tōṁ kaṭa ditā gi'ā sī. Atē huṇa maiṁ tina sālāṁ tōṁ nahīṁ khēḍi'ā. Para ajē vī badakisamata hai. Dūjē dina maiṁ ika kāra kapanī nāla duraghaṭanā vica pai gi'ā (vāhana calā'undē samēṁ sauṁ gi'ā). Ki'uṅki usanē ika dina tōṁ vadha kama kītā. Mukha cīza jīvita hai, para vilīnatā nāla apaga. Nāla hī kāra pāraka nē muramata la'ī 200 hazāra dā bila ditā. Isa kisama dā paisā kithōṁ li'ā'uṇā hai? Unhāṁ nē mērē ḵẖilāfa mukadamā dā'ira kītā, mērī māṁ la'ī karazā li'ā, ki'uṅki baiṅkāṁ dīvālī'āpana dē kārana mainū lōna nahīṁ didē hana. Maiṁ paisē dē ditē, maiṁ ikalā lagaṛā pi'ā sī atē āpaṇē āpa nū vēkha kē bahuta dukha hō'i'ā. Āpaṇī mūrakhatā nāla maiṁ āpaṇā sabha kujha gu'ā li'ā. Isa la'ī, maiṁ āpaṇā ikabālī'ā likha rihā hāṁ tāṁ jō dūjē ju'ārī'āṁ samajha sakaṇa ki iha ika bimārī hai. Ḍākaṭarī ilāja karavā'ō, dērī nā karō, āpaṇē āpa nāla jhūṭha nā bōlō jō tuhānū dubārā mila sakadā hai. Iha sabhava nahīṁ hai, viśavāsa karō. Sirapha jadōṁ tusīṁ kinārē hudē hō tāṁ tuhānū ahisāsa hudā hai ki tuhānū pahilāṁ khatama karanā cāhīdā sī. Maiṁ manōvigi'ānī'āṁ nāla labē samēṁ tōṁ muṛa vasēbē dā kōrasa kītā hai jō tuhāḍī kisē vī tar'hāṁ dī sahā'itā nahīṁ kara sakadā jē tusīṁ khuda iha mahisūsa nahīṁ karadē hō ki tusīṁ isa bhi'ānaka atē bhi'ānaka ādata dā ata kara sakadē hō. Maiṁ amalī taura tē garībī vica hāṁ. Tuhāḍī jēba vica pichalē 300 rūbala. Para maiṁ khuśa hāṁ mainū ahisāsa hō'i'ā ki khuśī paisē bārē nahīṁ hai. Atē iha samajhaṇā ki tusīṁ athāha kuḍa dē bilakula kinārē rukaṇa dē yōga hō, iha bahuta mahatavapūrana hai. Dō sālāṁ tōṁ maiṁ āpaṇē parivāra nū vāpasa li'ā'uṇa, kama karana, sabha kujha jō pahilāṁ sī, nū bahāla karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Atē mainū viśavāsa hai ki maiṁ isa nū sabhāla sakadā hāṁ. Maiṁ āpaṇā ikabālī'ā bi'āna ki'uṁ likhi'ā? Śā'ida isa la'ī ki'uṅki mērē kō'ī dōsata nahīṁ hana. Unhāṁ sāri'āṁ nē ika muśakala pala'tē mainū chaḍa ditā atē mainū sirapha bōlaṇa dī zarūrata hai.

Muḍā mērē hasapatāla nahīṁ ā'i'ā

 

#Hasapatāla
Maiṁ isa sasathā vica pahilāṁ hī 2 sālāṁ tōṁ kama kara rihā hāṁ. Phira ika muḍā pragaṭa hō'i'ā. Labā, harā-akha vālā, aithalīṭa. Sacāra atē sacāra vica suśīla. Withratāṁ la'ī bahuta madadagāra. Maiṁ savīkāra karadā hāṁ ki maiṁ usa nū usē vēlē pasada kītā. Para maiṁ iha nahīṁ dikhā'i'ā. Asīṁ usadī pahilakadamī tēzī nāla dōsatānā sabadha kā'ima kītē. Uha mērē nāla labē vāratā karana laga pi'ā, kama tē cāha magadā, mērē nāla usa dē bāga vicōṁ khuramānī dā ilāja karadā. Ka'ī vāra asīṁ kama dē nēṛē ika kaiphē vica ikaṭhē khāṇā khādhā. Maiṁ sōci'ā ki uha mainū pasada karadā hai. Para usanē mērē sabadha vica kō'ī ḵẖāsa kāravā'ī nahīṁ kītī. Usanē mainū tārīkhāṁ tē bāhara bulā'i'ā nahīṁ sī (sayukata khāṇē dī giṇatī nahīṁ hudī, usanē bahuta sārē bā'ada vica bulā'ē, atē asīṁ harēka nū āpaṇē la'ī bhugatāna kītā). Usanē bināṁ kisē kārana mainū phula nahīṁ ditē, āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ dā ikabāla nahīṁ kītā. Maiṁ usadē la'ī barapha dī mahārāṇī dē vivahāra dī raṇanītī āpaṇē la'ī cuṇi'ā: Uha sabha inī sakhata, sutatara, apravānagīyōga, tikhī bhāśā vālī sī. Pahilāṁ usanū pasada ā'i'ā, usanē sāḍē vicakāra dūrī nū bada karana dī kōśiśa kītī. Para phira usanē acānaka āpaṇā vivahāra badala ditā. Usa nē mērē nāla ṭha.̔Ē vivahāra karanā śurū kara ditā atē huṇa nēṛē jāṇa dī kōśiśa nahīṁ kītī. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ āpaṇī raṇanītī nū khatama kara ditā hai, para mainū iha pasada ā'i'ā. Atē maiṁ phira tōṁ riśatē nū sulajhā'uṇa dī kōśiśa karana dā phaisalā kītā. Pahilē nē usanū ika kaiphē vica bhōjana karana la'ī bulā'i'ā. Uha gi'ā, para bahuta ṭhaḍē varatā'ō kītā, mainū burī cīzāṁ kihā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki uha mainū duśaṭa atē hakārī vi'akatī manadā sī. Isa nē mainū kauṛā atē dukhī kara ditā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ usa tōṁ khujha gi'ā sī. Usa śāma maiṁ bimāra mahisūsa kītā atē mainū hasapatāla lijā'i'ā gi'ā. Agalē dina, jadōṁ unhāṁ nū kama tē patā lagi'ā ki maiṁ hasapatāla vica hāṁ, tāṁ usanē turata mainū bulā'i'ā. Maiṁ agalē dina bulā'i'ā. Uha bahuta citata sī. Galabāta vica bahuta dilacasapī hai. Maiṁ mahisūsa kītā ki iha sirapha dōsatī nahīṁ hai. Ki uha mainū pasada karadā hai. Pahilī vāra maiṁ usa nāla bināṁ kisē ṭha. Atē pahuca tōṁ asāna hō kē gala kītī. Atē kisē paṛā'a'tē iha mainū lagadā sī ki asīṁ usa nāla dō samāna galabāta kara rahē hāṁ. Ika sadhāraṇa (asīṁ isa vica hara tar'hāṁ dī'āṁ tadāṁ bārē gala karadē hāṁ). Atē dūjā bahuta mahatavapūrana hai, sakētāṁ atē praviratī'āṁ vica luki'ā hō'i'ā. Atē isa dūjī galabāta vica, asīṁ dōvēṁ samajhadē hāṁ ki asīṁ ika dūjē nū pasada karadē hāṁ. Inhāṁ galāmbātāṁ tōṁ bā'ada, mainū pūrā viśavāsa hai ki huṇa usa nāla sabha kujha ṭhīka rahēgā. Isa la'ī maiṁ tadarusata hāṁ, kama tē jā'ō, atē asīṁ milāṅgē. Calō ḍēṭiga śurū karī'ē atē huṇa hamēśāṁ ikaṭhē rahēgī. Ki'uṅki iha pi'āra hai, asala hai. Maiṁ hasapatāla dē ālē-du'ālē uḍi'ā jivēṁ khabhāṁ'tē. Uha bahuta khuśa sī, śabada zāhara nahīṁ kara sakadē. Atē phira kisē tar'hāṁ iha patā cali'ā ki maiṁ ika hafatā hasapatāla vica bitā'i'ā atē pahilāṁ hī ghara vica sī, atē ika hōra haphatā lagha gi'ā, atē usanē mainū dubārā nahīṁ bulā'i'ā. Maiṁ usa nāla gala karanā cāhudā sī. Maiṁ kisē bahānē nāla ā'i'ā atē usanū bulā'i'ā. Para galabāta pūrī nahīṁ hō'ī. Uha kisē kisama dā ajanabī sī atē lagadā hai ki uha mērē bulāvē tōṁ khuśa nahīṁ hai. Mainū samajha nahīṁ ā'i'ā ki kī hō'i'ā sī. Ākharakāra, hasapatāla vica, ajihā laga rihā sī, asīṁ lagabhaga ika dūjē nū āpaṇē pi'āra dā ikarāra kītā. Badakisamatī nāla, maiṁ labē samēṁ tōṁ bimāra sī. Maiṁ sirapha 2 mahīnē bā'ada kama tē gi'ā sī. Atē mainū patā lagi'ā ki uha sāḍē kama'tē ika khuśahāla yūtha kapanī vica śāmala hōṇa la'ī āpaṇī pūrī tākata nāla kōśiśa kara rihā sī. Atē iha ki ika laṛakī usadē magara dauṛa rahī hai. Atē uha usa nāla phalaraṭa karadā hai. Atē usa kōla mērē la'ī samāṁ nahīṁ hai. Jadōṁ usanē mainū kama tē vēkhi'ā tāṁ usanē asala vica pratīkri'ā vī nahīṁ kītī. Maiṁ nārāza hāṁ mainū samajha nahīṁ sī ā rihā, phira, usanē mainū hasapatāla bulā'i'ā atē ika nā'īṭigala vāṅga ḍigi'ā ki'uṁ? Maiṁ isa sathitī bārē āpaṇē dōsata nāla vicāra kītā, atē dōsata nē ika acānaka gala kahī: "Jē uha tuhānū pasada karadā hai tāṁ uha tuhānū hasapatāla ki'uṁ nahīṁ mili'ā?". Maiṁ isa bārē sōci'ā. Atē sacamuca, ki'uṁ? Kī maiṁ usa vica mērē vica dilacasapī dī kalapanā kītī sī?

Patī galabāta nahīṁ karadā, para talāka nahīṁ laiṇā cāhudā

 

#Talāka

Isa samēṁ maiṁ vī ajihī sathitī vica hāṁ, jivēṁ ki kahāṇī dā lēkhaka hai, jisa nāla mērē patī nē hafati'āṁ tōṁ gala nahīṁ kītī. Vi'āha hō'ē 13 sāla, bacē hana. Huṇa ika mahīnē tōṁ, mērē patī agalē kamarē vica rahi rahē hana. Bōladā nahīṁ, vakharē taura tē khāndā hai. Usanē āpaṇā śailapha pharija vica rakhi'ā. Baci'āṁ la'ī kujha nahīṁ kharīdadā. Para savērē atē śāma nū uha niyamata taura tē unhāṁ nū kahidā hai ki uha unhāṁ nū pi'āra karadā hai. Ākharī tūṛī nē uha sārē kāraḍa balauka kītē jō usanē mērē nāma tē khōl'hē sana. Ithōṁ taka ki uha āpaṇē kamarē vica āpaṇē hī radī rakhadā hai. Āma taura'tē maiṁ mu'āphī magaṇa vālā, usanū āma zidagī dī tākīda karana vica hamēśā sabha tōṁ pahilāṁ hudā hāṁ. Para isa vāra mērē kōla kō'ī tākata nahīṁ hai. Maiṁ isa riśatē nū khatama karana dā phaisalā kītā hai. Maiṁ gujārā bhatā la'ī dā'ira kītā sī, mainū iha vī nahīṁ patā ki kī hōvēgā jadōṁ usanū patā calēgā. Kama atē makāna dī bhāla kītī jā rahī hai. Mainū ikō samasi'ā hai - maiṁ ika apāraṭamaiṇṭa vica rahidā hāṁ jō phauja nē usa nū ditā, ika daphatara. Pūrā parivāra isa vica rajisaṭaraḍa hai. Maiṁ sōca nahīṁ sakadā ki dēśa bhara vica āpaṇī māṁ kōla kivēṁ jāvāṁ. Atē mērē kōla sakūla dē bacē vī hana. Sakūla dē sāla dē madha vica, maiṁ vighana nahīṁ pā'uṇā cāhudā. Maiṁ ispovedi.Com dē isa rasatē nū pāra karana dī tākata dī bhāla kara rihā hāṁ atē guma nā jāvē. Maiṁ sarīraka atē mānasika taura tē thaki'ā hō'i'ā hāṁ, rōṇa tōṁ thaki'ā hō'i'ā hāṁ. Jadōṁ patī kāphī hudā hai, tāṁ uha kahidā hai ki uha pi'āra karadā hai, aisa'aima'aisa likhadā hai ki uha kārōbārī yātarā daurāna bōra hō'i'ā hai. Para ikaṭhē rahiṇā asabhava hai. Maiṁ tina sālāṁ tōṁ isa tar'hāṁ satā rihā hāṁ. 40 Tōṁ navīṁ zidagī śurū hōṇa dā ḍara hai. Usanē mērī bēkāra, ādi bārē bahuta sārē kapalaikasāṁ dā samūha baṇā'i'ā. Maiṁ kahidā hāṁ ki calō sirapha khiḍā'ō atē iha hī hai, jē maiṁ burā hāṁ. Para usanū talāka la'ī dā'ira karana dī kō'ī kāhalī nahīṁ hai.

Mainū parivāra bārē kō'ī vicāra nahīṁ hai

 

#Numāidagī
Maiṁ 34 sālāṁ dī hāṁ śurū karana la'ī, mērē kōla kadē vī parivāra bārē kō'ī vicāra nahīṁ sī. Maiṁ ika māṁ du'ārā pāli'ā gi'ā sī atē uha samēṁ samēṁ tē ukasā'undī rahī. Uha mainū pi'āra karadī sī, para mainū kisē vī kisama dī māṁ pi'āra atē dēkhabhāla mahisūsa nahīṁ hō'ī. Jadōṁ maiṁ huṇē jami'ā sī tāṁ usanē āpaṇē pitā nāla talāka lai li'ā atē uha yūkrēna calā gi'ā, jithē uha ajē vī rahidā hai. Maiṁ 16 sālāṁ dī umara tōṁ hamēśāṁ kama kītā hai atē kadē kisē dē galē'tē nahīṁ baiṭhā, sirapha āpaṇī tākata dī āsa kītī atē kisē' tē nirabhara nā hōṇā sikhi'ā. Atē iha mērē nāla hō'i'ā hai. 14 Sāla dī umara vica, maiṁ ika muḍē nāla pi'āra vica pāgala hō gi'ā sī jisadē nāla mērī pahilī saikasa sī. Asīṁ ika jōṛē vajōṁ nahīṁ milē, para asīṁ samēṁ-samēṁ tē ika dūjē nū vēkhi'ā, jē tusīṁ jāṇadē hō mērā matalaba kī hai. 16 Sālāṁ dī umara vica maiṁ garabhavatī hō ga'ī. Maiṁ usa nū garabha avasathā bārē dasi'ā, usanē uthē kujha cīra ditā, sāḍī ika hōra saikasa sī. Mīṭigāṁ ruka ga'ī'āṁ ki'uṅki usa samēṁ mērē kōla ika hōra sī. Ika dhī dā janama hō'i'ā sī. Asīṁ kujha samēṁ la'ī ika muḍē nāla rahē, para ika sāla bā'ada asīṁ alaga hō ga'ē. Sabha kujha ṭhīka sī, asīṁ āpaṇī māṁ dē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē sī, atē uha ḵẖuda kisē hōra śahira vica rahidī sī. 18 Sālāṁ dī umara vica, mērā ika bu'ā'ēphraiṇḍa mili'ā jisa nāla asīṁ 8 sāla jī'undē rahē, ithōṁ taka ki jadōṁ maiṁ 24 sālāṁ dī sī tāṁ vi'āha karavā li'ā. Nauṁ vicōṁ paja sālāṁ taka usanē hara sabhava possiblega nāla mērā apamāna kītā, mainū kuṭi'ā atē mainū kisē vī cīza vica nahīṁ pā'i'ā. Ika bidū'tē, maiṁ phaisalā li'ā ki mērē kōla kāfī hai, atē huṇē āpaṇī dhī atē cīzāṁ nū paika karakē atē apāraṭamaiṇṭa chaḍa gi'ā, jisadā muramata kītā jā rihā sī. Usa nē talāka la'ī ika sāla la'ī vi'āha kītē bināṁ dā'ira kītī. Ajihē zahirīlē riśatē tōṁ bā'ada, maiṁ sirapha āzādī cāhudā sī. Iha isa avasathā vica sī jadōṁ maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī alaikasē nū mili'ā. Asīṁ dōsatāṁ nāla baiṭhī'āṁ, galāṁ kītī'āṁ atē pītī. “Khūbasūrata, dōsatānā, ki'uṁ nā sirapha usa nāla rāta nū binhāṁ kisē zimēvāri'āṁ dē bitā'ī'ē,” maiṁ udōṁ sōci'ā. Para sāḍī pahilī rāta uha bātharūma vica sauṁ gi'ā, jithē asīṁ asala vica sārī yōjanā baṇā'ī. Iha sabha mērē la'ī usa vakata bahuta mazākī'ā laga rihā sī, para maiṁ āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kara la'ī'āṁ atē bināṁ kō'ī nabara jāṁ patā dasē chaḍa ditā. Usanē mērī nabara mērī bhaiṇa du'ārā pā'i'ā, jisa nē sāḍī jāṇa-pachāṇa kītī. Uha mērē kōla ā'uṇa lagā, ka'ī vāra asīṁ usadī sagata vica baiṭhadē sī, ka'ī vāra mērē nāla jadōṁ mērī dhī ghara nahīṁ sī. Maiṁ āpaṇī “ika rāta dā ādamī” āpaṇī dhī nāla jāṇa dī yōjanā nahīṁ baṇā'ī, para ika mahīnē bā'ada usanē zida kītī. Tina mahīni'āṁ bā'ada, mainū patā lagi'ā ki uha ajē vī āpaṇē sābakā bārē kujha bhāvanāvāṁ rakhadā hai, atē asīṁ ika dilacasapa inga nāla vakha hō ga'ē. Sabha kujha śā'ida isa tar'hāṁ ḵẖatama hō gi'ā hudā jē mainū iha patā nā hudā ki maiṁ garabhavatī hāṁ. Maiṁ zōra nāla śaka kītā ki usanū isa bārē kivēṁ dasāṁ, para maiṁ usa tōṁ pāgala.Ga nāla ika bacā cāhudā sī. Atē kāgaza dē ṭukaṛē utē ṭaikasaṭa likhaṇa tōṁ bā'ada, maiṁ usanū bulā'i'ā. Layōśakā nē bahuta vadhī'ā pratīkarama ditā. Hālāṅki usanē rāta nū mainū usa kalaba tōṁ bulā'i'ā jithē usanū kuṭi'ā gi'ā sī, uha bahuta khuśa sī ki usadā ika bacā hōvēgā. Isanē usanū āpaṇī sihata la'ī citata kītā, para iha phira vī miṭhā sī. Garabha avasathā muśakala sī, hara dina maiṁ pahilāṁ hī sujī'āṁ latāṁ nāla uṭhadā sī. Layōśā akasara dōsatāṁ nāla pīndī sī, huṇa ghara vica, phira kitē hōra. Maiṁ akasara atē labē samēṁ taka nahīṁ tura sakadā sī, ki'uṅki mērī'āṁ latāṁ burī tar'hāṁ gūja rahī'āṁ sana. Garabha avasathā daurāna, maiṁ 4 vāra bacā'a karadā hāṁ. Asīṁ garabha avasathā dē pajavēṁ mahīnē vica vi'āha karavā li'ā. Atē jadōṁ uha 7 mahīni'āṁ dī garabhavatī sī, khūna vagaṇā śurū hō'i'ā. Asīṁ ika aimbūlainsa bulā la'ī atē mainū ika aimarajainsī sīzara'ana mili'ā. Ika laṛakā paidā hō'i'ā sī. Bacē nū tībara dēkhabhāla vica ika hōra śahira lijā'i'ā gi'ā. 4 Dināṁ bā'ada, maiṁ basa rāhīṁ usa kōla gi'ā. Mainū yāda nahīṁ ki maiṁ basa ki'uṁ la'ī, atē mērē patī khuśakisamata nahīṁ, para kō'ī vī ghaṭa nahīṁ. Ika dina maiṁ usa tōṁ pāra nahīṁ hō saki'ā, atē citāvāṁ tōṁ mērā tāpamāna cālī taka vadha gi'ā. Mainū patā sī ki uha dōsatāṁ nāla ārāma kara rihā sī atē citata sī ki kujha nahīṁ hōvēgā. Agalē dina, mainū bukhāra nāla pahilāṁ tōṁ hī kamazōra bacē kōla jāṇa dī manāhī sī, atē ghara bhēja ditā gi'ā. Lā'i'ōśā mērē nāla dōsatāṁ atē dhū'āṁ dī ika viśāla pagaḍaḍī la'ī ā'i'ā sī. Atē iha uha thāṁ hai jithē bacē āpaṇī zidagī la'ī laṛadē hana! Tusīṁ sāḍē parivāraka jīvaṇa dī'āṁ sārī'āṁ ghaṭanāvāṁ nū yāda nahīṁ kara sakadē, para iha dhi'āna dēṇa yōga hai ki uha ika śānadāra pitā sī atē usanē hamēśā mērē bacē dī sahā'itā kītī. Samēṁ samēṁ tē caladā rihā, atē phira mu'āphī atē phula lai kē ā'i'ā. Navēṁ sāla dī pūrava sadhi'ā tē, 1 janavarī nū, uha dōsatāṁ nāla ravānā hō'i'ā atē kisē nē vī phōna kālāṁ dā javāba nahīṁ ditā. Usa dina, maiṁ ika śarata rakhī - jāṁ tāṁ dōsata jāṁ parivāra. Atē isa nē madada kītī. Ghara vica zi'ādā pīṇa vālē sāthī nahīṁ sana. Maiṁ iha nahīṁ kahāṅgā ki maiṁ nahīṁ pīndā, maiṁ bahuta kujha vī pī sakadā hāṁ, para layōśā nū sirafa pīṇā nahīṁ ā'undā sī. Usanē isa gala'tē pītā ki uha apāraṭamaiṇṭa dē vakha vakha hisi'āṁ atē bahuta hī śānadāra sathitī vica sauṁ gi'ā. Atē baci'āṁ nē iha dēkhi'ā. Ākharī tūṛī dā māmalā udōṁ sī jadōṁ uha atē usadē dōsata ika baraphīlē jagala vica ḍarā'īva la'ī ga'ē, atē usanē unhāṁ nū chaḍaṇa dā phaisalā kītā. Uha bacā'uṇa vāli'āṁ nāla usadī bhāla kara rahē sana. Natījē vajōṁ, ghaṭā'ō ika jutī atē hā'īpōtharami'ā, atē maiṁ vī ṭhaḍā hō gi'ā. Maiṁ usanū thōṛhī jihī śarābī, kujha kalika kītē, atē maiṁ khiḍā'uṇā cāhudā sī, nū vēkha nahīṁ saki'ā. Usa pala, maiṁ śā'ida sabha tōṁ vaḍī galatī kītī atē usa nāla pi'āra hō gi'ā jō hamēśā hudā sī atē salāha ditī sī - aiṇṭana. Isa la'ī maiṁ pi'āra atē talāka dī isa khuśahāla vica hāṁ. Kujha hōra samēṁ bā'ada, maiṁ aiṇṭana nāla rahiṇa laga pi'ā.


Sabha kujha vadhī'ā sī, asīṁ ika dūjē nū bināṁ śabadāṁ tōṁ samajhadē sī, asīṁ rāta nū kujha vī nahīṁ bōla sakadē. Uha mainū pi'āra karadā sī, iha bahuta mahisūsa kītā gi'ā sī, para maiṁ usa nāla āpaṇā parivāra nahīṁ vēkhi'ā. Asīṁ kujha yōjanāvāṁ baṇā'ī'āṁ, para maiṁ unhāṁ vica āpaṇē āpa nū nahīṁ vēkhi'ā. Asīṁ saikasa atē cumaṇa varagē"adhikārāṁ" vālē dōsatāṁ varagē sī. Isa la'ī isa nū 1.5 Sāla laga ga'ē, atē aiṇṭana nē mainū ika pēśakaśa kītī. Maiṁ sahimata hāṁ. Kujha dināṁ la'ī, maiṁ usa parivāraka bhāvanā, garamajōśī nū sapaśaṭa taura tē phaṛa li'ā, maiṁ bhavikha bārē vī vēkhaṇā śurū kītā. Atē phira iha calā gi'ā sī. Iha huṇē dubārā chaḍa gi'ā atē uha sabha kujha jisa bārē maiṁ īmānadārī nāla aiṇṭana nū dasi'ā. Mainū nahīṁ lagadā ki uha mērī'āṁ bhāvanāvāṁ dē pūrē tata nū samajha gi'ā sī, para maiṁ sacamuca usa nū dhōkhā dēṇā atē vi'aratha samāṁ barabāda nahīṁ karanā cāhāṅgā. Aja maiṁ riga vāpasa karana dī yōjanā baṇā rihā hāṁ, atē mainū nahīṁ patā ki iha kivēṁ bāhara āvēgī. Para huṇa maiṁ ikalā rahiṇā cāhudā hāṁ.

Patī virōdha nahīṁ kara saki'ā atē āpaṇē bēṭē nū gharōṁ bāhara ka. Ditā

 

Bāhara kaḍha ditē
Maiṁ vī āpaṇī muśakala sathitī nū sān̄jhā karanā cāhudā hāṁ. Āpaṇē patī nāla ika bēṭā pāli'ā. Sārē usa la'ī, sabha usadē la'ī. Sirapha ikō cīza jō kama vica bahuta rujhī hō'ī sī. Unhāṁ nē kō'ī dhi'āna nahīṁ ditā, unhāṁ nē usanū adara ā'uṇa ditā, atē bēṭā naśē dā ādī hō gi'ā. Kāra vēcī, naśi'āṁ'tē bahuta sārā paisā kharaci'ā. Natījē vajōṁ, mainū ahisāsa hō'i'ā, maiṁ āpaṇē āpa nū muṛa vasēbā kēndara vica ilāja karā'uṇa gi'ā. Ilāja tōṁ bā'ada, uha ghabarā'i'ā, hamalāvara hō gi'ā, para iha hamēśā hudā hai. Ṭraikaśana. Uha sahāra sakadē sana jinā uha kara sakadē sana. Uha sāḍē kharacē tē chē mahīnē rihā. Naukarī milī. Iha vadhī'ā hō gi'ā jāpadā hai. Para jō tusīṁ puchadē hō, mainū ikalā chaḍa di'ō. Atē apamāna. Mērē patī dā āprēśana hō'i'ā sī, maiṁ basa phāṛi'ā sī natījē vajōṁ, usanē āpaṇē patī nū śikā'ita karanī śurū kara ditī atē usanē kihā ki usanū chaḍa ditā jāvē. Usanū alaga rahiṇa di'ō, paisi'āṁ vica sahā'itā karō. Maiṁ āpaṇē bēṭē nāla gala karanā cāhudā sī, para usanē ucī āvāza vica gala karanā śurū kara ditā ki uha sāḍē nāla gala nahīṁ karanā cāhudā sī. Atē phēra mērē patī nē bhi'ānaka galāṁ kahī'āṁ: "Ghara chaḍō, maiṁ tuhānū vēkhaṇā nahīṁ cāhudā, atē muṛa kē nahīṁ āvāṅgā." Uha āpaṇī'āṁ cīzāṁ paika kara kē calā gi'ā. Maiṁ āpaṇē la'ī jag'hā nahīṁ labha sakadā maiṁ kī karāṁ? Patī nē kihā: "Maiṁ jāṁ usa nū cuṇō." Maiṁ kī karāṁ?

Mamī dādī-dādī dā ilāja karana la'ī majabūra nahīṁ karadī

 

#Ilājakītājā
Mērī dādī 94 sālāṁ dī hai. Badakisamatī nāla, usa nū dimāgī kamazōrī hai. Bimārī āpaṇē āpa vica ka'ī sāla pahilāṁ vikasata hōṇa lagī sī. Rāta vēlē mērē dimāga vica āvāzāṁ ā'ī'āṁ ki kujha kāravā'ī karana la'ī kihā gi'ā sī jāṁ bhavikha bārē bhavikhabāṇī kītī jā rahī sī. Kisē hōra dē bhāśaṇa dī samagarī nū suṇana atē samajhaṇa vica ika vigāṛa sī. Bhulaṇā atē gairahāzara-dimāga sī. Ithē bhulēkhē vālē vicāra sana ki cīzāṁ cōrī kītī'āṁ jāndī'āṁ sana jāṁ usa tōṁ badalī'āṁ ga'ī'āṁ sana. Mērī mamī ḍākaṭara kōla ga'ī. Mērī dādī nū davā'ī dī tajavīza ditī ga'ī sī atē uha kujha dēra la'ī bihatara mahisūsa kītī. Para huṇa ika sāla tōṁ, mērī dādī nē davā'ī laiṇa tōṁ inakāra kara ditā. Pahilāṁ, usanē hadā'itāṁ vica darasā'ī'āṁ ga'ī'āṁ contraindication nū paṛhi'ā atē siṭā ka thati'ā ki inhāṁ davā'ī'āṁ nū pīṇā sarīra la'ī bahuta nukasānadēha hai. Isa la'ī, uha iha nahīṁ karēgī. Atē phira usanē āma taura tē phaisalā kītā ki balaḍa praiśara atē pēṭa dī'āṁ samasi'āvāṁ nū chaḍa kē, sabha kujha usadē la'ī krama vica sī. Atē isa la'ī ḍākaṭara nū bulā'uṇa dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai atē davā'ī pīṇa dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai. Mērī māṁ mērī dādī atē usadē ilāja dī icāraja hai. Mamī dā manaṇā hai ki tusīṁ dādī-dādī nū zabaradasatī vivahāra karana la'ī majabūra nahīṁ kara sakadē. Sānū usa nū yakīna divā'uṇā cāhīdā hai ki iha zarūrī atē cagā hai. Khaira, ki'uṅki huṇa nānī nahīṁ cāhudī, isadā matalaba hai ki sānū usa nū ispovedi.Com tōṁ thōṛhī dēra bā'ada manā'uṇa dī kōśiśa karanī cāhīdī hai. Kujha dināṁ vica. Iha, bēśaka, śānadāra hai, para sirapha dō dināṁ bā'ada hī dādī, kudaratī taura'tē, ilāja nahīṁ karanā cāhudī. Atē isa la'ī ika sāla laghi'ā. Atē mērī nānī dī hālata bahuta badatara hō ga'ī. Usadī cīza cōrī karana jāṁ isadī thāṁ laiṇa bārē vicāra tēza hō ga'ē. Mērī dādī nū pūrā viśavāsa hai ki mērē patī nē usa tōṁ 6 kain̄cī cōrī kītī'āṁ, jō usanē javāna hudi'āṁ hī kharīdī'āṁ sana, atē jihaṛī'āṁ usa dē kamarē vica alamārī vica rakhī'āṁ hō'ī'āṁ hana. Kain̄cī jag'hā'tē hai, para mērī dādī dā manaṇā hai ki mērē patī nē āpaṇī kaicī nū sirapha dūsarē, māṛē nāla tabadīla kara ditā, tāṁ ki uha tabadīlī vala dhi'āna nā dēvē. Asīṁ pichalē ka'ī mahīni'āṁ tōṁ parivāraka laṛā'ī laṛa rahē hāṁ. Dādī dā ilāja nahīṁ hōṇā cāhudā. Mamī usa nū manā'uṇa dī umīda karadī hai. Maiṁ āpaṇē patī tōṁ ōhalē hāṁ, jinā maiṁ kara sakadā hāṁ, dādī dē vicāra, atē mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī karāṁ. Maiṁ sujhā'undā hāṁ ki mērī māṁ āpaṇī dādī nāla davā'ī milā'undī hai tāṁ ki usa nū dhi'āna nā milē. Para mērī māṁ sōcadī hai ki iha ika dhōkhā hai, jō ki ajihā nahīṁ kītā jāṇā cāhīdā. Mainū āpaṇī dādī nū manā'uṇa dī zarūrata hai maiṁ iha āpaṇē āpa nahīṁ kara sakadā. Mamī dhi'āna dēvēgī. Uha mainū inhāṁ mudi'āṁ nū hala karana dī āgi'ā nahīṁ didī. Maiṁ āpaṇī māṁ nū yakīna divā'uṇa dī kōśiśa kara rihā hāṁ ki iha galata hai. Para phira mamī hisaka hō jāndī hai. Usa nū ḵẖuda sihata samasi'āvāṁ hana. Kujha hamēśāṁ dukhī hudā hai. Uha lagātāra māṛē mūḍa vica hai. Para uha vī isa samasi'ā dā hala nahīṁ karanā cāhudī. Atē, śā'ida, uha sirafa viśavāsa nahīṁ kara sakadī ki usadī pi'ārī pi'ārī māṁ, jisa nāla usanē sārī umara sapūranatā nāla jī'i'ā hai, pāgala hō sakadī hai. Isa daurāna, mērī dādī mainū unhāṁ bē'izata kain̄cī nāla hara dina ḍarā'undī hai atē mērē patī nū sarāpa didī hai. Jadōṁ maiṁ dūjē dina āpaṇī'āṁ nasāṁ gavā baiṭhī, maiṁ usa nū iha sābata karana dī kōśiśa kītī ki uha ġalata sī. Ki kain̄cī ikō jihī hai, ki'uṅki maiṁ unhāṁ nū bacapana tōṁ jāṇadā hāṁ. Maiṁ bēvakūpha nāla kihā ki uha bilakula ṭhīka nahīṁ sī atē usa nū turata ilāja karā'uṇa dī lōṛa sī. Isadē javāba vica, mērī dādī nē mainū dhakā ditā atē mērē kōla dō kaicī suṭa ditī. Khaira, ghaṭō ghaṭa mainū iha nahīṁ mili'ā. Atē usa samēṁ, tarīkē nāla, mērā chōṭā bacā mērī'āṁ bāhāṁ vica baiṭhā sī. Mamī isa sathitī tōṁ prabhāvata nahīṁ sī. Usanē kihā ki iha mērā āpaṇā kasūra sī ki maiṁ isa galabāta vica dākhala hō'i'ā atē āpaṇī dādī nāla itarāza karanā śurū kara ditā. Mainū ḍara hai ki samēṁ dē nāla, mērī nānī hōra vī ḵẖarāba hō sakadī hai, atē uha sānū pachāṇanā bada kara dēvēgī. Jāṁ uha hamalāvara hō sakadī hai atē sāri'āṁ'tē hamalā karanā śurū kara sakadī hai. Mainū asala vica iha ākharī kain̄cī driśa pasada nahīṁ sī. Maiṁ nahīṁ jāṇadī kī karāṁ.

Tina mahīni'āṁ dī cupa rahiṇa tōṁ bā'ada, mērē patī nē mērē nāla gala karana dā faisalā kītā

 

#Cupa

Maiṁ ithē āpaṇā ikarāranāmā likhi'ā jadōṁ iha mērē patī dī cupī karakē bahuta muśakala sī. Julā'ī dē śurū vica uha cupa hō gi'ā. Asīṁ āpaṇē ghara, painaśanarāṁ vica rahidē hāṁ. Mainū pūrā ghara khuda calā'uṇā sī, rōzamar'hā dī zidagī vica paidā hōṇa vālī'āṁ ka'ī samasi'āvāṁ dā hala karanā sī. Iha patā cali'ā ki mērē patī nāla mērī zidagī daurāna, mainū bahuta sārī'āṁ cīzāṁ tōṁ chuṭakārā mili'ā. Mainū sōcaṇā sī, karanā hai, sada āpaṇē āpa cukaṇē hana. Ata vica, maiṁ bilakula vadhī'ā kītā. Isa sāla vāṅga ghara, bagīcī atē sabazī'āṁ dē bāga vica kadē vī ajihā sapūrana āraḍara nahīṁ hō'i'ā. Maiṁ khālī nū baṇā'i'ā atē suka ga'ē. Usa pratī mērā rava'ī'ā ka'ī paṛāvāṁ vica hō'i'ā. Maiṁ isanū thakaṇā cāhudā sī, phira maiṁ chaḍaṇā cāhudā sī atē sabha kujha chaḍaṇā cāhudā sī. Para maiṁ usadī khāmōśī dē samēṁ kadē vī usa nāla gala nahīṁ kītī. Ata vica, jadōṁ maiṁ usadī"gairahāzarī" dā anada laiṇā śurū kītā sī, mērē patī nē akatūbara vica bōli'ā. Jivēṁ ki kujha nahīṁ hō'i'ā sī. Ṭhīka hai, ika bhaiṛī dunī'ā ika cagī laṛā'ī nālōṁ vadhī'ā hai. Usanū puchi'ā nahīṁ ki uha cupa hai? Ḍē and mahīnē la'ī bilakula sahī vivahāra karadā hai. Jīvana calā rahidā hai. Mukha gala iha hai ki maiṁ vī āpaṇē āpa tōṁ bōra nahīṁ hāṁ.

Mainū afasōsa hai ki maiṁ laṛakī atē usadē māpi'āṁ nāla rahiṇa la'ī calā gi'ā

 

#Calēgaē
Maiṁ 34 sālāṁ dī hāṁ mērī prēmikā 28 sāla dī hai. Sāḍē riśatē dī śurū'āta'tē, sabha kujha ṭhīka sī. Kujha mahīni'āṁ bā'ada, hālāta badala ga'ē tāṅki asīṁ ikaṭhē rahiṇa dā phaisalā kītā. Para asīṁ vakharē nahīṁ rahē, balaki usadē māpi'āṁ nāla. Yānī maiṁ usa kōla calī ga'ī. Ithōṁ hī samasi'āvāṁ śurū hō'ī'āṁ. Sabha tōṁ pahilāṁ (huṇa maiṁ āpaṇē bārē gala karāṅgā) maiṁ usa dē ḍaiḍī atē mamī dē ikō pairāmīṭara dī tulanā vica ika vakharē padhara atē umara dā hāṁ. Isa anusāra, mērē kōla unhāṁ nāla gala karana la'ī kujha vī nahīṁ hai. Sāḍē kō'ī sān̄jhē hita nahīṁ hana. Isa tōṁ ilāvā, usa dā pitā śarāba pī rihā hai. Naśē dī avasathā vica uha ika bahuta hī nākābala hasatī vica badala jāndā hai. Mamī mērē nāla uvēṁ hī varatā'ō karadī sī jivēṁ maiṁ unhāṁ nāla ika sadhārana kirā'ēdāra hāṁ. Para maiṁ ika satulita vi'akatī hāṁ, viśalēśaṇa atē niyataraṇa dā prēraka hāṁ. Isadā dhanavāda, maiṁ unhāṁ nāla dōsatānā sabadha kā'ima rakhaṇa vica kāmayāba rihā. Hālāṅki isadē la'ī mainū āpaṇē āpa tōṁ upara jāṇā pi'ā. Dūjā bidū. Maiṁ kisē hōra dē apāraṭamaiṇṭa vica rahiṇā śurū kītā, jithē hōra mālaka hana atē usa anusāra, maiṁ uthē ārāma nahīṁ mahisūsa karadā. Uthē lagātāra bē'arāmī mahisūsa hudī sī. Nāla hī unhāṁ la'ī mērī niratara nāpasada. Isa sabha nē rōzānā naitika bhāra pā'i'ā. Hāṁ, atē tusīṁ khuda samajhadē hō ki tusīṁ apāraṭamaiṇṭa vica āpaṇē kisē vī dōsata nū bulā nahīṁ sakadē hō atē tusīṁ bināṁ samajhautē tōṁ punara prabadha nahīṁ kara sakadē. Ika āma-patanī dī patanī nāla jhagaṛā nā hōṇā atē usa nū ika vāra phira āpaṇē māpi'āṁ dē sāhamaṇē galē nā laiṇā āma gala hai. Para pahilāṁ, mērī prēmikā nē mērā samarathana kītā atē ajihā lagadā sī ki maiṁ iha vī sōcaṇā śurū kara ditā sī ki mainū isa sabha dī ādata hō jāvēgī. Para śarābī pitā dī maujūdagī nē mainū ciṛa ditā. Pahilē maukē tē maiṁ apāraṭamaiṇṭa chaḍaṇa, dōsatāṁ nāla milaṇa jāṁ kama tē dēra nāla rahiṇa dī kōśiśa kītī. Ika orga jāṁ ika hōra, para maiṁ zi'ādā akasara bī'ara pīṇā śurū kara ditā (maiṁ sapaśaṭa taura'tē saḵẖata ḍrika nahīṁ pīndā). Atē maiṁ śarābī nahīṁ hō'i'ā. Usanē kāfī atē śānta calmga nāla vivahāra kītā, atē isa nāla mainū thōṛā ārāma mili'ā. Kujha mahīni'āṁ bā'ada, maiṁ vēkhaṇā śurū kītā ki mērī prēmikā mērē pratī vadhērē ṭha becameī hō ga'ī, isa tatha dā havālā didē hō'ē ki mainū bī'ara varagī mahika ā'undī hai. Uha pasada nahīṁ karadī sī ki maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla dubārā calā gi'ā, ki maiṁ kama'tē dēra nāla sī. Isa tōṁ ilāvā, asīṁ vakha-vakha bisatarē'tē sauṇa lagē. Mērē nāla gala karana, samajhā'uṇa dī'āṁ kōśiśāṁ asaphala rahī'āṁ. Atē maiṁ usa nāla ka'ī vāra gala karana dī kōśiśa kītī. Iha hamēśāṁ cīkāṁ atē jhagaṛi'āṁ vica khatama hudā hai. Isa tar'hāṁ, maiṁ āpaṇī sahēlī dā samarathana vī gu'ā baiṭhā. Mōṭē śabadāṁ vica, zidagī inī garama nahīṁ hō ga'ī hai. Sāḍē vicakāra jhagaṛē hōra akasara hudē ga'ē. Unhāṁ dē kārana (usa dē anusāra) usa dī, bī'ara, dōsatāṁ dī aṇadēkhī sī. Isa tōṁ ilāvā, maiṁ iha vēkhaṇā śurū kītā ki usanē mērī rā'i nāla vicāra karanā bada kara ditā. Usa nāla mērī kō'ī sapaśaṭīkarana, usadē pāsi'ōṁ duhā'ī dē kē khatama hō gi'ā atē isa nāla kujha vadhī'ā nahīṁ hō'i'ā. Atē phira ika dina usanē kihā ki sāḍē la'ī bihatara hai ikaṭhē nā rahiṇā. Atē maiṁ kisē hōra śahira vica āpaṇē māpi'āṁ kōla gi'ā. Iha niśacata rūpa vica mērē la'ī ika jhaṭakā sī, para maiṁ saṭa nū rōkaṇa dī kōśiśa kītī atē āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ nū kisē vī tarāṁ dhōkhā nahīṁ ditā. Maiṁ sōci'ā ki iha sabha sāḍē vicakāra sī. Para maiṁ galata sī. Thōṛhī dēra bā'ada, usanē mainū bulā'uṇā śurū kara ditā atē kihā ki uha pi'āra karadī hai, uha ata taka mērē nāla rahiṇā cāhudī hai. Asīṁ dubārā milaṇā śurū kītā (maiṁ usa kōla gi'ā, para mērē māpi'āṁ nāla nahīṁ, atē asīṁ kitē hōra milē). Ajihā lagadā sī ki riśatā dubārā śurū hō'i'ā sī, para mainū jaladī ahisāsa hō'i'ā ki kō'ī tabadīlī nahīṁ hō'ī. Uha mērī rā'i nū aṇagauli'āṁ vī karadī hai. Akasara jhagaṛē, usadī īrakhā. Maiṁ kisē kisama dā gadā nahīṁ hāṁ. Mērā ika saḵẖata caritara hai. Maiṁ unē hī jaladī-jaladī hāṁ atē, isadē anusāra, usadā vivahāra mainū gusē karadā hai. Maiṁ usa nāla taraka karana dī hara cīja dī kōśiśa kītī, para iha bēkāra hai. Iha sirapha"ika hatha rakhaṇa" la'ī baci'ā hai, para hā'ē, maiṁ unhāṁ ādamī'āṁ vicōṁ nahīṁ hāṁ jō whoratāṁ nū kuṭadē hana. Huṇa maiṁ sōca rihā hāṁ, kī mainū isa laṛakī nāla āpaṇē riśatē nū jārī rakhaṇā cāhīdā hai? Kī sāḍā sān̄jhā bhavikha hai? Sapaśaṭa taura'tē, iha tatha ki usanē mainū apāraṭamaiṇṭa tōṁ bāhara kaici'ā mērī yāda vica bahuta ukarī hō'ī hai. Huṇa mērē la'ī dubārā ikaṭhē rahiṇa dā phaisalā karanā bahuta muśakala hōvēgā.

Mainū āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa dē dōsata pasada nahīṁ hana

 

#Dōsata
Maiṁ ika javāna ādamī nāla labē samēṁ la'ī, gabhīra sabadha vica hāṁ. Āma taura'tē, sāḍā ika cagā riśatā hai. Pi'āra, kōmalatā atē dēkhabhāla hai. Bahuta sārē sān̄jhē hita. Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla bahuta ghaṭa galabāta karadā hāṁ. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki samēṁ dē nāla, kunaikaśana guma ga'ē. Atē sacāra dē kama karakē bahuta ghaṭa samāṁ hudā hai. Para iha mainū zi'ādā parēśāna nahīṁ karadā. Maiṁ ika atara-anubhavī hāṁ. Muḍē dē bahuta sārē"dōsata" hana. Maiṁ havālā dē niśānāṁ tē likha rihā hāṁ ki'uṅki isa sūcī vicōṁ bahuta sārē ā'undē atē jāndē hana. Para unhāṁ dī giṇatī ka'ī darajana jāṁ vadha pahuca jāndī hai. Ka'ī sāla pahilāṁ, usanē unhāṁ nāla harēka 20 nāla galabāta kītī - mahimāna, rātō rāta ṭhahirē. Umara dē nāla, iha ghaṭa āma hō gi'ā hai. Sidhāntaka taura tē, hara kō'ī saiṭala hō gi'ā. Para sakūla vica uhī sadīvī dōsata hana. Lagabhaga 8 ajihē lōka hana. Isa tōṁ ilāvā unhāṁ dī'āṁ laṛakī'āṁ atē patanī'āṁ vī isa kapanī vica hana. Usadā atē mērē vica lagabhaga kujha vī sān̄jhā nahīṁ hai. Kō'ī faraka nahīṁ paindā ki maiṁ unhāṁ dē sacāra dā kinā ku gavāha vēkhi'ā, unhāṁ kōla sirapha ika sabhāvita pīṇa vālā sān̄jhā hai. Uha śarāba tōṁ bināṁ sacāra nahīṁ karadē. Hālāṅki iha hō sakadā hai ki mērī dhāraṇā isa tatha nāla vigāṛa ga'ī hai ki uha ajē vī mukha taura tē kisē kārana karakē vēkhē jāndē hana, isa la'ī ajihā lagadā hai ki uha niratara pī rahē hana. Maiṁ vēkhadā hāṁ ki uha usadī ālōcanā kivēṁ kara sakadē hana jāṁ māṛī salāha dē sakadē hana (udāharaṇa la'ī, vigi'āna atē davā'ī dē ulaṭa). Atē uha unhāṁ nāla jaṛhāṁ du'ārā sacāra karadā hai, jivēṁ ki iha ika parivāra hai. Unhāṁ dā sān̄jhā atīta hai, para ika āma varatamāna nahīṁ. Udāharaṇa dē la'ī, uha mainū dasa sakadā hai ki uha kisē kisama dē sagīta nū nafarata karadā hai, atē asīṁ sirapha usa cīza nū suṇadē hāṁ jō sānū pasada hai. Atē sāḍē savāda lagabhaga ikō jihē hana. Unhāṁ nāla, uha suṇadā hai jō usanū nafarata karadā hai, para usē samēṁ uha cupa hai. Iha mainū jāpadā hai ki uha unhāṁ nāla galabāta karanā, samajhadārī nāla kujha dasaṇā, avacēta feelingga nāla mahisūsa karanā cāhudā hai ki uha cusata atē vadhī'ā hai. Khaira, maiṁ isa nū udēśa nāla vēkha sakadā hāṁ, ki'uṅki unhāṁ dī kapanī budhīmāna nahīṁ hai. Maiṁ isa dē mu of dē praśana dā itazāra karadā hāṁ. Hāṁ, uha lagabhaga kisē pitā dē bagaira vaḍā hō'i'ā sī, śā'ida isē la'ī marada dōsatāṁ nū ikaṭhā karana dā ajihā janūna sī. Para ki'uṅki maiṁ ikabālī'ā bi'āna likha rihā hāṁ, mērī samasi'ā mērī hai. Jē pahilāṁ maiṁ usa dē dōsatāṁ nū bilakula pasada nahīṁ karadā sī atē lagabhaga milaṇa la'ī nahīṁ jāndā sī, jē uha mainū bulā'undē hana (atē uha akasara mainū bulā'undē hana atē samēṁ samēṁ tē maiṁ vakha vakha samāgamāṁ atē chuṭī'āṁ'tē jāndā hāṁ), huṇa maiṁ unhāṁ dē agē ni nerōsisa dā anubhava karanā śurū kara ditā. Isa tōṁ ilāvā, iha sirapha ika khālī śabada nahīṁ hai, balaki unhāṁ nāla umīda kītī baiṭhakāṁ tōṁ pahilāṁ atē bā'ada vica ika sacamuca ghabarā'i'ā taṇā'a. Atē mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla dōsatāṁ, mīṭigāṁ bārē vī gala kītī. Maiṁ unhāṁ dē nāma tōṁ vī ghabarā rihā hāṁ. Ki'uṁ? Maiṁ sacamuca unhāṁ nū pasada nahīṁ karadā. Mainū unhāṁ dā vivahāra karanā pasada nahīṁ. Atē bāharōṁ, sidhāntaka taura tē, uha averagesata mi'ārāṁ du'ārā māṛē lōka nahīṁ hana. Pahilāṁ tāṁ mainū lagadā sī ki kārana sirapha ihī hai ki sāḍī'āṁ sān̄jhī'āṁ rucī'āṁ atē virōdhī vicāra nahīṁ hana. Para iha sirapha pahilā paṛā'a sī. Tada mērī nāpasadatā jaṛhāṁ du'ārā pragaṭa hōṇa lagī. Maiṁ bahuta prēśānī mahisūsa karadā hāṁ ki saiḍēṭiva vī mērī sahā'itā nahīṁ karadē. Laṛakē dā hāla hī vica janamadina sī. Sāḍē ghara vica manā'i'ā. Usanē mainū isa tē rahiṇa atē āpaṇē dōsatāṁ nāla galabāta karana la'ī kihā. Sacāra asaphala uha mērē bārē kisē vī cīja vica dilacasapī nahīṁ laindē sana, atē uha ḵẖuda zi'ādā gala nahīṁ karanā cāhudē sana. Unhāṁ nē basa pītā atē bōraḍa gēmaza khēḍī'āṁ. Jivēṁ hī maiṁ unhāṁ nāla pīṇa atē khēḍaṇa tōṁ inakāra kara ditā (khaira, maiṁ inhāṁ khēḍāṁ nū nafarata karadā hāṁ), uha hasaṇa laga pa'ē. Atē mērā bu'ā'ēphraiṇḍa mērē'tē thōṛā nārāza sī ki maiṁ kapanī vica nahīṁ hō sakadā. Asala vica, iha kēsa nahīṁ hai. Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla āma taura tē galabāta karadā hāṁ. Ithē kō'ī vī kisē nū zabaradasatī nahīṁ kara rihā hai. Aja śāma sāḍē kōla sāḍē janamadina dā ika halakā rūpa sī, ki'uṅki iha naujavāna bimāra hai atē nayūrōlōjī dā ilāja kītā jā rihā hai. Uha nahīṁ pī sakadā. Atē sidhāntaka taura tē, isatōṁ pahilāṁ, usanē isa māmalē nū chaḍa ditā. Maiṁ kihā ki maiṁ usadā samarathana karana la'ī nahīṁ pīndā (maiṁ kisē vī tar'hāṁ nahīṁ pīndā). Maiṁ ikabāla karadā hāṁ, maiṁ iha isa la'ī kītā tāṁ jō uha isa sakēta nū samajha sakaṇa ki sacē dōsata ika bīmāra dōsata dā samarathana vī karanagē. Para śā'ida uha samajha nahīṁ pa'ē. Maiṁ bilakula kaṭhōra nahīṁ bōli'ā, para maiṁ unhāṁ nū vēkhaṇa tōṁ bahuta taṇā'a vica sī. Iha mērē vihāra vica dhi'āna dēṇa yōga sī, atē jadōṁ uha calē ga'ē, uhanāṁ vicōṁ ika nē bā'ada vica ika iśārē nāla kujha kihā jivēṁ ki mērē nāla iha kinā.Khā hai. Mērē khi'āla uha huṇa bahuta ghaṭa ā jāṇagē. Maiṁ usa muḍē nū puchi'ā ki kī usa nāla usa nāla galabāta karanā ṭhīka hai. Jisa dā usanē javāba ditā ki sabha kujha ṭhīka sī atē usanū kujha vī nazara nahīṁ ā'i'ā. Atē uhanāṁ nē usanū kujha isa tarāṁ dasi'ā - "tusīṁ kisē vī cīja tōṁ bīmāra nahīṁ hō, tuhānū sakārātamaka hōṇā cāhīdā hai, sāḍē nāla ika pī'ō." Usanē sidhā nahīṁ kihā, bimārī bārē samajhā'i'ā atē sacāra karanā jārī rakhi'ā jivēṁ ki kujha nahīṁ hō'i'ā hai. Maiṁ isa nū vēkhadā hāṁ atē hairāna hāṁ. Mērē khi'āla, tusīṁ isa tarāṁ kisē hōra dē jīvana tē hamalā kivēṁ kara sakadē hō? Jē kisē nē mainū ajihā kujha dasi'ā. Atē muḍā sacamuca isa sabha la'ī āpaṇī'āṁ akhāṁ bada karadā hai. Jivēṁ ki uha usadā parivāra sī, jisa nū tusīṁ āpaṇē mōersi'āṁ tōṁ hilā nahīṁ sakadē.


Maiṁ tuhānū ākharī dina sirapha usa bārē dasi'ā jō isa ikabālī'ā nū likhaṇa dī agavā'ī karadā sī, tāṁ jō usadē dōsatāṁ nāla ika khāsa dina dā vicāra hōvē. Atē ajihī'āṁ bahuta sārī'āṁ sathitī'āṁ sana. Mainū patā hai ki maiṁ āpaṇī'āṁ kamī'āṁ dē nāla, ika muśakala vi'akatī vī hāṁ. Para mainū inhāṁ lōkāṁ la'ī ḍūghī nafarata hai. Iha hōra vī taga karana vālī hai ki muḍā unhāṁ dē pi'āra vica ika anhē ādamī varagā hai. Hālāṅki isa dōsatī vica kamī'āṁ hana. Hālāṅki uha bahuta ghaṭa hī sāḍē ghara jāndē hana (maiṁ labē samēṁ tōṁ ajihā niyama sathāpata kītā hai ki mērē apāraṭamaiṇṭa vica śarābī ikaṭha nahīṁ hudē hana), para jadōṁ uha ajihā karadē hana, tāṁ maiṁ unhāṁ nū bāhara ka kickṇā jāṁ chaḍa dēṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ sadhāraṇa lōṛīndē dōsata li'ā'uṇā atē unhāṁ nū vikhā'uṇā hai ki kivēṁ vivahāra karanā hai. Asīṁ niyama tai'a kītē. Atē isa la'ī sāla vica 3-4 vāra māsakō, sēṇṭa pīṭarasabaraga, jāṁ kō'ī hōra kasabē dā ika hōra dōsata sāḍē nāla rāta batīta karana ā'i'ā. Mainū isa bārē pahilāṁ hī patā laga jāndā hai jadōṁ tusīṁ inakāra nahīṁ karadē jāṁ, hamēśāṁ vāṅga, usa kōla hōra kitē vī nahīṁ hudā. Hōra māmali'āṁ vica, maiṁ inakāra kara didā hāṁ. Maiṁ kihā maiṁ nahīṁ cāhudā. Atē hālāṅki uha sadhāraṇa vihāra karadē hana, uha phira vī pīndē hana jadōṁ uha miladē hana. Atē jadōṁ kisē nāla nahīṁ, phira āpaṇē āpa nāla. Inhāṁ mulākātāṁ tōṁ, mainū ika ni nerōsisa vī hai. Maiṁ pahilē dina sutā nahīṁ hai. Jē maiṁ āsānī nāla kara sakadā hāṁ atē rāta kaṭaṇa tē rōka lagāvāṅgā, tāṁ usadē sathānaka"sabha tōṁ cagē dōsatāṁ" nāla kujha nahīṁ kītā jā sakadā. Ghaṭō ghaṭa ka'ī vāra, para tuhānū unhāṁ nū vēkhaṇā pa'ēgā, atē suṇanā vī. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ unhāṁ nāla vadhērē śāntī nāla kivēṁ sabadha karanā śurū kara sakadā hāṁ. Maiṁ āpaṇē sira nāla samajhadā hāṁ ki maiṁ unhāṁ nāla pi'āra karanā nahīṁ pā'undā, tusīṁ kisē vī vi'akatī nāla nirapakha neutralga nāla gala kara sakadē hō atē bhula sakadē hō. Para bhāvanāvāṁ jagalī hō jāndī'āṁ hana, nāṛī'āṁ dī hada hudī hai. Jisa vi'akatī nū maiṁ pi'āra karadā hāṁ atē sōcadā hāṁ uha bahuta māṛā atē zahirīlē dōsata ki'uṁ hai? Atē mainū ki'uṁ nazara'adāza kītā jā rihā hai? Maiṁ unhāṁ bārē bilakula nahīṁ sōcaṇā cāhudā.

Kī mainū āpaṇī sahēlī nū dēṇā cāhīdā hai?

 

#Paidāvāra

Asīṁ ika 4 sāla dī laṛakī nū ḍēṭa kara rahē hāṁ. Asīṁ 2 sālāṁ tōṁ ikaṭhē rahi rahē hāṁ. Asīṁ ika bahuta ghaṭa jāṁ ghaṭa vaḍē śahira (lagabhaga ika milī'ana) vica kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica rahidē hāṁ. Maiṁ ika caukīdāra vajōṁ kama karadā hāṁ, hāla hī vica ika vakārī daphatara vica, cagī tanakhāha dē nāla. Isa sabadha vica, ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇa bārē savāla uṭhi'ā. Maiṁ ḵẖuda āpaṇī prēmikā vāṅga ika chōṭē jihē śahira tōṁ hāṁ. Sāḍē śahira vica acala sapatī dī'āṁ kīmatāṁ ika vaḍē śahira nālōṁ ka'ī guṇā ghaṭa hana. Mērā sujhā'a hai ki kuṛī vāpasa āpaṇē jadī chōṭē jihē śahira calē jāvē, jithē sāḍē māpē hana. Maiṁ apāraṭamaiṇṭa dī sārī kharīda nū sabhāla li'ā. Hilaṇa tōṁ bā'ada, maiṁ usa nū iha vī kahidā hāṁ ki uha śā'ida kama nahīṁ karēgī, mērē dila dī ichā anusāra karō. Usa tōṁ inakāra kara ditā. Uha bahisa karana dī kōśiśa kara rahī hai ki jadōṁ maiṁ ḍi dutyṭī'tē hāṁ, uha ika chōṭē jihē kasabē vica bōra hō jāvēgā. Kujha dōsata hana, lagabhaga sārē hī vaḍē śahira vica hana. “Jadōṁ tusīṁ jāgadē hō tāṁ maiṁ uthē kī karāṅgā? Maiṁ ithē bōrama nāla mara jāvāṅgā! " - Hēṭha ditē javābāṁ bārē. Mērī'āṁ dalīlāṁ iha hana ki iha ka'ī vārī vadhērē lābhakārī hudā hai, atē zi'ādātara vita kitē vī ārāma la'ī rahidē hana, atē zarūrī zarūratāṁ dī hōra satuśaṭī. Isa tatha dē kārana ki mērā kama kisē viśēśa śahira nāla nahīṁ juṛi'ā hō'i'ā hai, maiṁ kisē vaḍē śahira vica rahiṇa dā kō'ī kārana nahīṁ vēkhadā. Hāṁ, atē laṛakī dā ika āma baiṅka aparēṭara dā kama hai, jivēṁ ki isa nū samajhaṇa vica kō'ī samajha nahīṁ ā'undī. Tusīṁ isanū kisē vī śahira vica pā sakadē hō jō tusīṁ cāhudē hō. Isa viśē tē vicāra vaṭāndarē dī prakiri'ā vica, iha bidū tē ā jāndā hai ki uha kahidī hai: "Ikalē jā'ō, maiṁ cāhudī hāṁ atē ithē rahāṅgī." Jē maiṁ calē jāṇa dā phaisalā karadā hāṁ tāṁ vakha hōṇa dē sakēta dē nāla hōra vī gabhīra inakāra hana. Ki'uṅki uha niśacata taura tē nahīṁ jāvēgī (mainū umīda hai ki uha inī gabhīratā nāla nahīṁ kahēgī). Kivēṁ baṇanā hai? Vica di'ō jāṁ zida karō? Ki'uṅki ithē kō'ī bahuta zi'ādā majabūra karana vālī'āṁ dalīlāṁ nahīṁ hana, uha sidhā kahidā hai: “Maiṁ nahīṁ cāhudā, iha uthē bōriga hai, atē hō sakadā hai ki mērī māṁ vī ika vaḍē śahira calē jāvē. Maiṁ ithē usadī uḍīka karāṅgā. ” Kujha isa tarāṁ.

Maiṁ ikalā hāṁ, hālāṅki uthē ika patī atē māpē hana

 

#Ikalā
Maiṁ zidagī vica hamēśāṁ ikalā hāṁ, hālāṅki maiṁ lōkāṁ du'ārā ghiri'ā hō'i'ā hāṁ. Māpi'āṁ nāla nēṛalē sabadha kama nahīṁ kara sakē. Uha hamēśā mērē bharā atē mērē tōṁ dūra rahidē hana. Asīṁ bahuta mihanata kītī atē bākī samāṁ ikaṭhē bitā'i'ā. Asīṁ hālāṅki, akasara āpaṇē riśatēdārāṁ nāla rahidē sī, iha sārī garamī la'ī vī hō'i'ā. Bacapana vica, maiṁ vaḍā hō gi'ā. Maiṁ bahuta kujha paṛhi'ā, cagī tar'hāṁ adhi'aina kītā. Bacapana tōṁ, akhāṁ dī'āṁ samasi'āvāṁ (maiṁ galāsa dē nāla saghaṇē lainsāṁ pā'undā hāṁ). Sakūla vica kō'ī dōsata vī nahīṁ sana. Mērī ajībatā atē dikha dē kārana, mainū bahuta sālāṁ tōṁ taga kītā gi'ā atē dhakēśāhī kītī ga'ī. Para samāṁ bīta gi'ā. Sakūla dē sāla pichē sana. Mainū cagī naukarī milī, ika ādamī nū mili'ā atē vi'āha karavā li'ā. Atē phira ika kālā, bē'ata lakīra pahilāṁ hī śurū hō ga'ī hai. Pahilāṁ tāṁ mērā duraghaṭanā hō ga'ī. Labē samēṁ la'ī sihata bahāla hō'ī. Ilāja, hasapatāla, cagē ḍākaṭara. Isa sabha dē la'ī, asīṁ giravīnāmē la'ī rakhī sārī rakama kharaca kītī, atē karazē vica vī pai ga'ē. Jihaṛī kāra maiṁ kraiśa kītī sī, uha vī kraiḍiṭa'tē sī. Maiṁ ajē vī āpaṇē āpa nū vēkhadā hāṁ atē isa nāla nafarata karadā hāṁ, para kujha vī tai'a nahīṁ kītā jā sakadā. Maiṁ phira kadē gaḍī nahīṁ calāvāṅgā. Maiṁ bahuta ḍaradā hāṁ huṇa mainū ika mahigā atē bahuta gujhaladāra āprēśana cāhīdā hai. Sānū hōra paisē dī zarūrata hai. Atē unhāṁ nū laiṇa la'ī kitē vī nahīṁ hai. Maiṁ khuda pūrī tar'hāṁ kama nahīṁ kara sakadā, mālaka bilakula khuśa nahīṁ hudā. Unhāṁ nū naukarī tōṁ ka.Ṇa dī dhamakī ditī ga'ī. Asīṁ hara samēṁ mērē patī nāla jhagaṛē karadē hāṁ. Maiṁ sacamuca sahā'itā cāhudā hāṁ. Usa nū japhī pā'uṇa la'ī, kihā ki sabha kujha ṭhīka rahēgā, ki asīṁ ikaṭhē hāṁ atē sabha kujha lagha jāvēgā. Para maiṁ iha śabada nahīṁ suṇa sakadā. Kujha badanāmī ki uha mērē la'ī kama karadi'āṁ thaka gi'ā sī. Mērē bagaira, usanē bahuta samāṁ pahilāṁ ika apāraṭamaiṇṭa kharīda li'ā hōvēgā, atē kirā'ē dē kirā'ē vica nahīṁ rahidā sī. Ki uha isa sabha tōṁ thaka gi'ā sī. Mainū ḍara hai ki śā'ida uha mainū chaḍa dēvēgā. Phira maiṁ kī karāṅgā? Mērā parivāra labē samēṁ tōṁ kisē hōra śahira vica rahi rihā hai. Maiṁ ithē ikalā hāṁ kō'ī dōsata, kō'ī riśatēdāra nahīṁ. Mērī sārī zidagī sahā'itā atē samajha tōṁ bagaira. Iha mainū dukhī karadā hai atē ḍarā'undā hai. Ajihā lagadā hai ki kisē nū mērī zarūrata nahīṁ hai. Āpaṇē āpa nū vī. Iha bihatara hōvēgā jē maiṁ usa hādasē vica mara gi'ā, atē kisē nū vī mērē bārē citā karana atē bhugatāna karana dī zarūrata nā hō'ē. Mērā huṇa kī upayōga hai? Maiṁ niratara sarīraka pīṛā vica hāṁ. Rāta nū rōṇā atē mērā mana gu'ā'uṇā. Atē kō'ī nahīṁ hai jō mērī suṇa vī sakē. Ikō ātamā nahīṁ. Mērā patī mērī kuralāhaṭa suṇa kē thaka gi'ā hai. Mērā bharā vī saparaka vica nahīṁ rahiṇā cāhudā, uha vakharā atē saiṅkaṛē kilōmīṭara dūra rahidā hai. Atē mērē māpē pahilāṁ tōṁ hī gusē vica hana jē maiṁ phōna karāṁ atē phōna nahīṁ cukadā. Kāraja atē mahīni'āṁ dē muṛa vasēbē agē hana. Maiṁ iha sabha ikalē kivēṁ hō sakadā hāṁ?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/