11 Kārana ki ādamī 40-sālā womenratāṁ nāla riśatē dā supanā ki'uṁ laindē hana

40 Dī umara vica, bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ sōcadī'āṁ hana ki unhāṁ la'ī āpaṇē la'ī ādamī labhaṇā muśakala hai, ki'uṅki bu oldāpā pahilāṁ hī bahuta nēṛē hai. Tāṁ iha hai?

Māharāṁ nē 11 kārana dasē hana ki ki'uṁ 40 vica womanrata maradāṁ la'ī ādaraśa hai.

Kapaṛē dī śailī baṇa ga'ī hai

40 dī umara vica ika cagī groga vālī visiblerata turata dikhā'ī didī hai. Usadī ika khāsa śailī hai jō uha nahīṁ chaḍēgī. Akasara asīṁ guṇavatā vālī'āṁ cīzāṁ bārē gala kara rahē hāṁ jisa nāla ika knowsrata jāṇadī hai ki usa dē ākāra dī'āṁ kamī'āṁ nū kivēṁ lukā'uṇā hai, nāla hī phā'idi'āṁ nū ujāgara karanā.

Dēkhabhāla kivēṁ karanī hai jāṇadā hai

javānī vica, kō'ī vī carerata samajhadī hai ki dēkhabhāla kivēṁ karī'ē, pi'āra atē pi'āra di'ō. Pahilē dināṁ tōṁ uha dhi'āna nāla ādamī nū ghēra lavēgī atē usa nāla usa dē riśatē dē sārē phā'idē dikhā'ēgī.

@40Sāla

Iśārā vica nahīṁ bōladā

tazarabēkāra womenratāṁ cagī tar'hāṁ jāṇadī'āṁ hana ki ādamī nū iśārē dasaṇa dā kō'ī matalaba nahīṁ hudā. Āpaṇī'āṁ ichāvāṁ bārē sidhē taura'tē kahiṇā zi'ādā prabhāvaśālī hai. Iha sabha zidagī nū asāna atē vadhērē ārāmadā'ika baṇā'undā hai. Nāla hī, ajihī ādata tuhānū jhagaṛi'āṁ tōṁ bacaṇa dī āgi'ā didī hai, ki'uṅki ika ādamī sapaśaṭa taura'tē samajha jāvēgā ki usa nū kī cāhīdā hai atē isa nū kivēṁ karanā hai.

Jāṇadā hai ki usa dē ṭīcē vala kivēṁ jāṇā hai

20'tē, kuṛī'āṁ akasara āpaṇē āpa nū gaira rasamī kamāṁ nū tahi karadī'āṁ hana. Ajihā lagadā hai ki uha sabha kujha prāpata kara sakadē hana. 40'Tē, sabha kujha badala jāndā hai, ki'uṅki zidagī dā tazurabā hudā hai atē kī cagā hai dī sapaśaṭa samajha. Ajihī ladyrata kōla pahilāṁ hī bahuta sārā tajarabā hudā hai atē uha samajhadī hai ki kihaṛē ṭīcē mahatavapūraṇa hana atē kisa cīza nū chaḍaṇā cagā hai.

Calāka

sālāṁ daurāna tajarabā hudā hai atē lōkāṁ nū isa du'ārā vēkhaṇa dī yōgatā miladī hai. Pahilī nazara vica 40 sālāṁ vica ika characterrata caritara dī kisama atē nakārātamaka itsguṇāṁ dī pachāṇa bināṁ vaj'hā kara sakadī hai. Iha sabha ika ādamī dī sahā'itā karadā hai jē uha śabadāṁ nū suṇanā atē usadī viśalēśaṇa karanā jāṇadā hai jō kihā jāndā hai.

Īrakhā nahīṁ karēgī

cusata womenratāṁ cagī tar'hāṁ jāṇadī'āṁ hana ki tuhāḍē ādamī nāla īrakhā karana dā kō'ī matalaba nahīṁ hai. Nāla hī, bihatara dikhā'ī dēṇa la'ī kō'ī niratara jān̄ca jāṁ kōśiśāṁ nahīṁ hōṇagī'āṁ. Samajhadāra womenratāṁ hamēśāṁ zidagī nū vakharē lookga nāla vēkhadī'āṁ hana atē samajhadī'āṁ hana ki jē kō'ī ādamī badalaṇā cāhudā hai, tāṁ uha karēgā.

Jāṇadā hāṁ kivēṁ kahiṇā hai dhanavāda

ika 40 sālāṁ dī womanrata nē āpaṇī zidagī vica bahuta sārē ādamī vēkhē hana atē lābhadā'ika hunara sikhē hana. Isa la'ī, uha dhanavāda dē mu elementlē śabadāṁ nū bōlaṇā jāṇadī hai. Bahuta sārē isa mūrakha bārē vicāra kara sakadē hana, para iha inā saukhā nahīṁ hai. Ādamī isa dī kadara karadē hana jē kō'ī theirrata unhāṁ dī'āṁ kōśiśāṁ vala dhi'āna didī hai atē dhanavāda kahi sakadī hai.

Janataka taura tē gadē linana nahīṁ dhōṇagē

ajihī ladyrata āpaṇē ādamī bārē nākārātamaka prasaga vica gala nahīṁ karēgī jāṁ kisē tar'hāṁ usanū zalīla karana dī kōśiśa nahīṁ karēgī. Sārī'āṁ samasi'āvāṁ atē jhagaṛē sirapha sahibhāgī'āṁ vicakāra hala kītē jāndē hana. Isadē la'ī dhanavāda, sapūrana sadabhāvanā prāpata kītī jāndī hai.

Uha paravāha nahīṁ karadī ki dūsarē kī sōcadē hana

iha guṇa kujī hai, ki'uṅki iha bahuta sārī'āṁ muśakalāṁ dā hala ka.Dā hai. Ika womanrata āpaṇī marazī anusāra karadī hai. Atē uha sirapha āpaṇē parivāra atē usa ādamī la'ī kōśiśa karēgī jō nēṛē hai.

Asabhava dī lōṛa nahīṁ hai

manukha nū zarūratāṁ nahīṁ ditī'āṁ jāṇagī'āṁ jō uha pūrā nahīṁ kara sakadī'āṁ, jō ki mahatavapūrana atara hai. Isa karakē, jhagaṛē ghaṭa hōṇagē, atē ādamī ārāmadā'ika mahisūsa karēgā.

Dūji'āṁ dī kō'ī īrakhā nahīṁ

ika tajarabēkāra womanrata cagī tar'hāṁ samajhadī hai ki kisē nāla īrakhā karana dā kō'ī matalaba nahīṁ hudā. Uha āpaṇī zidagī jī'undī hai atē sirapha usa'tē kēndrita karadī hai jō usa kōla hai.

5 Rāśī cinha jinhāṁ dī 2021 dē śurū vica ciṭī lakīra hōvēgī

Ka'ī vāra ajihā lagadā hai ki zi'ādātara lōka sirapha khuśakisamata hana - uha ṭīcē nū prāpata karana la'ī zi'ādā kōśiśa nahīṁ karadē. Jōtaśī cinhāṁ dī saphalatā nū tāri'āṁ dē anupāta nāla jōṛadē hana.

Isa la'ī, janavarī 2021 vica, kisamata musakarāvēgī:

Mēśa- sāla dē śurū tōṁ hī jīvana cagā rahēgā. Tabadīlī'āṁ sārē khētarāṁ nū prabhāvata karanagī'āṁ: Padārathaka, rūhānī, bhāvanātamaka, pi'āra. Khuśahālī dūji'āṁ dī sahā'itā, āpasī sahā'itā atē sahā'itā vica vikāsa karēgī. Mērī'āṁ āpaṇī mahatatā nū mahisūsa karanagī'āṁ, atē iha ajanabī'āṁ du'ārā hai. Anada atē khuśahālī acānaka khuśakhabarī, ghaṭanāvāṁ li'ā'ēgī. Iha viśavāsa karanā muśakala hai, para sakēta chōṭī'āṁ cīzāṁ tōṁ ika cagā mūḍa li'ā'uṇagē.

@Rāśī

Ṭaurasa - 2021 pi'āra atē śukaraguzārī dē zarī'ē khuśahālī li'ā'ēgā: Dōsata, riśatēdāra, bacē, sahikaramī'āṁ, mālakāṁ, jāṇū jāṁ pālatū jānavarāṁ. Iha uha hana jinhāṁ nāla ḍūghā riśatā hai, viśavāsa dī ucatama ḍigarī. Pahila nū badalaṇā tuhānū khuśa vī karēgā. Samēṁ dē ika niśacata bidū tē, āma jīvana nū badalaṇa dī zarūrata hō'ēgī, hakīkata dī dhāranā - hamēśāṁ yōjanābadha nahīṁ hudī. Bhāra dē bhāra nū suṭaṇa nāla iha ika kisama dī rāhata hai. Jaiminī - 2021 dē pahilē mahīnē vica, nēṛalā cakara khuśahālī mahisūsa karana vica sahā'itā karēgā: Dōsata, riśatēdāra. Unhāṁ dī sahā'itā atē āpasī sahā'itā viśēśa taura'tē mahatavapūraṇa hai. Uha hālatāṁ atē lōkāṁ dī rā'i dē ulaṭa kama karadē hana. Samarathana dē śabada hamēśāṁ sahī hudē hana, jō tuhānū sārē khētarāṁ vica lōṛīndē natījē atē ṭīci'āṁ nū prāpata karana dī āgi'ā didā hai. Nāla hī, khuśahālī atē anada dī umīda samāna sōca vālē lōkāṁ nāla ēkatā tōṁ kītī jā sakadī hai. Ika vadhī'ā natījā sārī ṭīma la'ī sakārātamaka bhāvanāvāṁ paidā karēgā. Iha ika kārōbārī prājaikaṭa, ika mahatavapūrana ghaṭanā hō sakadī hai. Makara - uha ika mahatavapūraṇa vi'akatī vajōṁ āpaṇī khuda dī yōgatā nū mānatā dēṇa du'ārā khuśa atē khuśī mahisūsa karanagē. Iha unhāṁ nū vadhērē vafādāra, āgi'ākāra atē hamadaradīvāna baṇā dēvēgā. Riśatē ika navēṁ, vadhērē bharōsēmada padhara tē pahuca jāṇagē. Bhāvēṁ iha māpē, dōsata, bacē, jāṇū hōṇa jāṁ kō'ī hōra mahatavapūraṇa hōvē. Makara parivaratana kara rahē hana: Uha bihatara la'ī badalaṇa, vikāsa karana atē ika navīṁ diśā dā adhi'aina karana dī yōgatā prāpata karanagē. Āpaṇē āpa nū kisē aṇajāṇa vātāvaraṇa vica kōśiśa karana dā maukā milēgā: Sikhalā'ī, saimīnāra, kōrasa. Dhanu- pahilē mahīnē tōṁ śurū hō kē, sāla bhara tuhānū cagī kisamata milēgī. Khuśakisamata sakēta hara cīza nū niyataraṇa atē hukama dēṇā sabhava baṇā dēṇagē. Vātāvaraṇa diśā'tē bharōsā karēgā atē suṇadā rahēgā. Iha khāsa karakē saṭaralaṭasōva dē varakarāṁ vica dhi'āna dēṇa yōga hai. Līḍaraśipa āpaṇī'āṁ śaratāṁ lāgū karēgī, manōratha hamēśāṁ śudha nahīṁ hudē - hakāra nū śānta karanā sabhava hai. Ika anadama'ī ghaṭanā tuhānū ḵẖuśa vī kara sakadī hai. Iha kujha acānaka para suhāvaṇā hai. Śā'ida iha nijī zidagī, kama, parivāra (labē samēṁ tōṁ uḍīki'ā hō'i'ā garabha, cāla, naukarī vica tabadīlī/ tarakī, vi'āha) tē lāgū hudā hai. Balada dē sāla vica janavarī vica, khuśahāla atē cagī kisamata rāśī cakara dē bahuta sārē sakētāṁ dē nāla hōvēgī. Jōtaśī tuhānū āpaṇī nijī kuḍalī nū suṇana dī salāha didē hana, śā'ida iha tuhāḍī zidagī nū badalaṇa vica sahā'itā karēgā: Riśatē sudhārana, chōṭī'āṁ chōṭī'āṁ cīzāṁ vica khuśī'āṁ vēkhaṇā sikhō.

28 Sālā laṛakī nē pi'āra dē pujārī'āṁ nū bulā'i'ā atē paisā gu'ā ditā

Pēn̄zā vica, ika 28 sālā laṛakī nē vēsavā dā ādēśa dēṇa dā phaisalā kītā atē ghōṭālēbāzāṁ dā śikāra hō ga'ī.

Raśī'ana iṭaranaiṭa sā'īṭāṁ dē anusāra, laṛakī nū nēṛi'ōṁ sēvāvāṁ dī vivasathā la'ī iṭaranaiṭa tē ika iśatihāra mili'ā atē usanē āpaṇē dōsata la'ī pi'āra dē pujārī'āṁ nū ika tōhafē vajōṁ āraḍara karana dā phaisalā kītā.

Laṛakī nē sakēta nabara'tē kāla kītī. Usa nū sēvāvāṁ dī kīmata - 13 hazāra rūbala bārē dasi'ā gi'ā sī. Nāgarika nē paisē ika gāhaka phōna nabara'tē tabadīla kara ditē, atē uha khuda kāra rāhīṁ laṛakī nū cukaṇa gi'ā atē usa nū āpaṇē dōsata dē havālē kara ditā.

@Pujārī

Hālāṅki, jadōṁ laṛakī jag'hā'tē pahucī tāṁ uthē kō'ī nahīṁ sī. Kisē nē vī phōna kāla dā javāba nahīṁ ditā. Rūsī womanrata nū ahisāsa hō'i'ā ki uha ghuṭāli'āṁ dī śikāra hō ga'ī sī atē pulisa vala muṛa ga'ī sī. Pulisa jān̄ca kara rahī hai, lēkha"dhōkhādhaṛī" dē tahita aparādhika kēsa śurū karana dā mudā suṇā'i'ā jā rihā hai. Aparādhaka yōjanā dē prabadhakāṁ dī ajē pachāṇa nahīṁ hō sakī hai.

Hōsaṭēsa dī madada karana la'ī phaṛī philama dē nāla 7 lā'īpha haika

Asīṁ akasara rasō'ī vica kalā'iga philama dī varatōṁ isa vica bhōjana lapēṭaṇa la'ī karadē hāṁ atē isa tar'hāṁ isa nū nukasāna tōṁ bacā'undē hāṁ. Para isa philama nū rōzānā zidagī vica varataṇa dē hōra vī bahuta sārē tarīkē hana.

Iha 7 tarīkē sikhō atē unhāṁ nū azamā'ō.

1) Bēkiga pēpara dā vikalapa: Bēkiga āṭē nū sirapha adhē'tē rakhō atē dūjē adhē nū coverkō. )) Khāṇā baṇā'undē samēṁ āpaṇē phōna nū isa vica lapēṭō tāṁ jō pakā'uṇa vēlē atē pakā'uṇa vālī'āṁ cīzāṁ vēkhaṇa vēlē sakrīna tē dāga nā pavē.

@Zidagīhaika

3) Rasō'ī vica pragaṭa hō'ē miḍaja nū phaṛana la'ī, kujha vigāṛē hō'ē phala nū śīśī vica pā'ō, isa nū cipakaṇa vālī philama nāla coverkō atē phira isa vica ṭuthapika nāla chēka baṇā'ō. Natījā ika mahāna kīṭa dā dāṇā hai. 4) Cipakaṇa vālī philama bāġa vica kama karana vēlē kailasāṁ tōṁ bacaṇa vica sahā'itā karēgī, jē tusīṁ ika bēlacē dā haiṇḍala lapēṭadē hō jāṁ isa nāla rīka lagā'undē hō. 5) Kēli'āṁ nū jaladī kharāba hōṇa tōṁ bacā'uṇa la'ī, unhāṁ dī'āṁ pūchāṁ nū palāsaṭika nāla lapēṭō. 6) Pharija dī'āṁ alamārī'āṁ nū palāsaṭika dī philama nāla Coverkō tāṁ ki unhāṁ nū bahuta ghaṭa sāfa kītā jā sakē. 7) Tēza kamata vadhaṇa la'ī bīja vālē baratana nū isadē nāla Coverka di'ō.

Nikōlē bāsakōva nē āpaṇī zidagī dē gūṛhē vēravi'āṁ bārē dasi'ā

44-Sālā maśahūra rūsī gā'ika nikōlā'ī bāsakōva nē yūṭi onba'tē"miicalzikaliṭī aikasa praśana ēja vida aija" prōgarāma dī havā' tē āpaṇī nazadīkī zidagī bārē gala kītī. Kalākāra nē ika acānaka ikabālī'ā bi'āna kītā: Usadī zidagī vica bisatarē tē bahuta sārē prayōga kītē ga'ē sana.

Usanē mēzabāna dē bhaṛakā. Praśana tōṁ bā'ada āpaṇā khulāsā sān̄jhā kītā. Maikasima gālakina nē mahimānāṁ nū puchi'ā ki unhāṁ vicōṁ kisa samēṁ ikō samēṁ dō vi'akatī'āṁ nāla gūṛhā riśatā sī. Bāsaka nē isa dā hāṁ-pakhī hugārā bhari'ā, atē kihā ki usadī zidagī vica sacamuca dō laṛakī'āṁ dā ajihā hī tajarabā hō'i'ā sī. Hālāṅki, uha vēravi'āṁ vica nahīṁ gi'ā atē iha nahīṁ dasi'ā ki asala vica kisanē atē kadōṁ usanē prayōga kītā. Paupa gā'ikā nē iha vī śāmala kītā ki uha nagā sauṇā pasada karadā hai.

@Bāsaka

Dhi'āna di'ō ki āma taura'tē nikōlā'ī bāsakōva āpaṇī nijī zidagī bārē gala nā karanā pasada karadā hai. Uha ikalē samājika samāgamāṁ vica śāmala hudā hai. Pahilāṁ, usanē bāra bāra kihā hai ki uha ika parivāra dā supanā hai.

Abhinētarī irīnā pēgōvā nē āpaṇī khurāka bārē gala kītī

Dūjē dina, rūsa dī 42 sālā adākārā irīnā pēgōvā nē āpaṇē mā'īkrōbalauga tē ika tāzā phōṭō prakāśata kītī, jithē usanē gāhakāṁ nū āpaṇā ṭauna dikhā'i'ā.

Jivēṁ ki iha sāhamaṇē ā'i'ā, "ā'īsa ēja" śō'a dā tārā ika viśēśa sakhata khurāka dī pālaṇā karadā hai. Usa nē isaṭāgrāma dī'āṁ kahāṇī'āṁ vica āpaṇī khurāka dikhā'ī. Ārāma karana la'ī, maśahūra āpaṇī dhī nāla ika sainēṭōrī'ama vica gi'ā. Uthē usanē gāhakāṁ nū āpaṇā savēra dā khāṇā dikhā'i'ā. Pēgōvā dē mēza tē maśarūma kaivī'ara, sīrī'ala rōṭī dī'āṁ dō ṭukaṛī'āṁ atē ga cow dē dudha tōṁ baṇē kudaratī dahīṁ sana. Hālāṅki, kalākāra nē ākharī utapāda dī varatōṁ nahīṁ kītī. Usanē zōra dēkē kihā ki iha bhōjana dina dē pahilē bhōjana nū bharana la'ī kāfī hana.

@Pēgōvā

Iha vī dhi'āna dēṇa yōga hai ki ā'īsa śō'a vica hisā laiṇa kārana niratara sarīraka gatīvidhī'āṁ nē abhinētarī dē ākāra vica tabadīlī'āṁ nū vī prabhāvata kītā.

Haikarasa nē ḍipaṭī mārī'ā vāsilēvica dā isaṭāgrāma akā.Ṇṭa ḍilīṭa kara ditā hai

Hāla hī vica, ḍipaṭī atē"misa bēlārūsa -2017" dā isaṭāgrāma akā.Ṇṭa mārī'ā vāsilēvica gā'iba hō gi'ā.

Gaṇatatara dē bēlārūsa dī naiśanala asaimbalī dē sadana dē pratīnidhī dē 23 sālāṁ dē ḍipaṭī nē navāṁ khātā baṇā'i'ā hai. Bahuta pahilī pōsaṭa vica, usanē dasi'ā ki usadā purāṇā pēja haikarāṁ du'ārā haika kītā gi'ā sī.

Māḍala atē rājanētā nē likhi'ā ki pēśēvara haikara usa dē khātē nū miṭā'uṇa vica śāmala sana, jisadē nāla, 38 hazāra tōṁ vadha lōkāṁ nē gāhaka baṇa li'ā sī. Atē jē tusīṁ ika miṭa la'ī vī khuśa hō ga'ē ki tusīṁ mērā khātā miṭā ditā, tāṁ maiṁ sacamuca khuśa hāṁ ki, asidhē taura'tē, maiṁ tuhāḍē cagē mūḍa vica śāmala sī! - Laṛakī nū pahilī pōsaṭa vica likhi'ā.

@Isaṭāgrāma

Dūjī pōsaṭa vica, vasīlīvica nē yāda kītā ki uha nāgarikatā bārē kānūna vica sōdhāṁ dē kharaṛē dī śurū'āta nahīṁ sī, jisa nē ativādī gatīvidhī'āṁ dē sabadha vica bēlārūsa dē pāsapōraṭa dē nukasāna dī vivasathā kītī. Mārī'ā nē dasi'ā ki adarūnī māmali'āṁ dē matarālē nē kānūna vica tabadīlī'āṁ kītī'āṁ hana. Vaisē, huṇa taka 678 vi'akatī'āṁ nē mārī'ā dē navēṁ khātē dī gāhakī la'ī hai. Asīṁ yāda karāvāṅgē, pahilāṁ isaṭāgrāma nē ō'ainaṭī cainala dā khātā miṭā ditā sī. Ō.Aina.Ṭī. Ṭailīgrāma cainala nē ripōraṭa ditī hai ki akā'uṇṭa nū miṭā'uṇā virōdhī dhira dē ika kasaṭama du'ārā kītē hamalē nāla juṛi'ā hō'i'ā hai.

Mā'īkrōvēva vica cipāṁ nū kivēṁ pakā'uṇā hai: Kadama-kadama niradēśa

Bahuta sārē lōka cipāṁ atē hōra kisama dē sanaikasa nū pasada karadē hana, para unhāṁ dī zi'ādā kailōrī samagarī atē nukasānadēha hōṇa kārana, uha āpaṇē āpa nū unhāṁ dī akasara varatōṁ dī khuśī tōṁ inakāra karadē hana. Mā'īkrōvēva vica gharēlū baṇī cipāṁ la'ī isa prasidha vi'ajana dē nāla, tusīṁ āpaṇī pasada dā sanaika bināṁ tēla dī būda baṇā sakadē hō.

Ghara vica cipasa baṇā'uṇa dā tarīkā sikhō.

Mā'īkrōvēva vica cipasa pakā'uṇa la'ī, tuhānū hēṭha likhī'āṁ samagarī'āṁ dī zarūrata hō'ēgī: - Ālū dē 2 ṭukaṛē; - su'āda la'ī miṭhī zamīnī pēparikā; - su'āda nū lūṇa.

@Karisapa

Ālū la'ō atē isa nū kaṭō. Ālū nū patalē ṭukaṛi'āṁ vica kaṭaṇa dī salāha ditī jāndī hai. Iha sabazī'āṁ dē kaṭaṇa vālē jāṁ sadhāraṇa rasō'ī dē cākū nāla kītā jā sakadā hai. Phira cala rahē pāṇī dē hēṭhāṁ ālū dē ṭukaṛē kuralī karō. Iha tuhānū vadhērē saṭāraca tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica sahā'itā karēgā. Phira kāgaza dē taulī'ē nāla ālū dī sataha tōṁ vadhērē namī nū haṭā'ō. Ika ulī ḍiśa la'ō atē isa utē ika sukē kāgaza dā taulī'ā pā'ō, atē phira ālū dē ṭukaṛē uthē rakhō tāṁ jō uha ika dūjē nū nā chūha sakaṇa. Lūṇa atē pēparikā dē nāla mausama. Jē cāhō, tusīṁ kō'ī hōra masālē pā sakadē hō. Ti'āra ālū dī ika palēṭa nū mā'īkrōvēva vica rakhō. 2 Miṭa la'ī ṭā'īmara atē 800 vāṭa dā pāvara mōḍa saiṭa karō. Lōṛīndī avadhī laghaṇa tōṁ bā'ada, cipasa nū ulaṭā karō. Lōṛīndā samāṁ atē mōḍa dubārā saiṭa karō. Mā'īkrōvēva vica gharēlū cipasa ti'āra hana. Unhāṁ nū cāha, kāphī, jāṁ mukha kōrasa dē nāla jōṛa kē baṇā'i'ā jā sakadā hai, atē isa tar'hāṁ vī khādhā jā sakadā hai. Bāna ēpētīta!

Phēphaṛi'āṁ dē kainsara dē 6 cētāvanī dē sakēta

Dūsarē kainsarāṁ vāṅga, mu stageslē paṛā'a vica phēphaṛi'āṁ dā kainsara lagabhaga asabhāvī hudā hai.

Isa kārana karakē, bimārī dā akasara dēra nāla patā laga jāndā hai - jadōṁ ṭhīka hōṇa dī sabhāvanā ghaṭa hudī hai. Hālāṅki, ithē bahuta sārē śurū'ātī sakēta hana jō bimārī dē vikāsa nū darasā'undē hana.

Jē kō'ī vi'akatī inhāṁ lachaṇāṁ nū nōṭa karadā hai, tāṁ usanū jinī jaladī sabhava hō sakē ika ḍākaṭara nū milaṇā cāhīdā hai, māhara kahidē hana. Bāhara labhaṇa la'ī pahilā sakēta lāga hai. Bēśaka, zukāma dē samēṁ atē vā'irala rōgāṁ dē phailaṇa dē samēṁ, isa nū śā'ida hī kō'ī sapaśaṭa sakēta kihā jā sakadā hai.

Phēphaṛi'āṁ dā kainsara

Hālāṅki, iha pahilā maukā nahīṁ hai jadōṁ lāga laga ga'ī hai, atē tuhānū jān̄ca karana dī zarūrata hai. Dūjī niśānī ika gabhīra khagha atē avāza vica tabadīlī hai (iha khāraśa hō jāndī hai). Jē lachaṇa lagātāra ka'ī hafati'āṁ taka jārī rahidē hana, tāṁ iha cētāvanī dā cinha hai. Tīsarī niśānī haimōpaṭīsisa. Kainsara dā cauthā sabhāvata lachaṇa chātī jāṁ mō shoulderē vica darada hudā hai. Bhāra ghaṭā'uṇā vī citā dā kārana hudā hai, ḵẖāsakara jē vi'akatī khurāka nahīṁ lai rihā. Thakāvaṭa iha vī sujhā'a didā hai ki tuhānū ika ḍākaṭara nū milaṇa dī zarūrata hai. Māhara nē yāda kītā ki tamākūnōśī phēphaṛi'āṁ dē kainsara dā ika mukha kārana hai. Isa la'ī, ḍākaṭara bhaiṛī ādata tōṁ chuṭakārā pā'uṇa dī salāha didē hana.

Ādamī dē sabadha vica manratāṁ nū kī nahīṁ karanā cāhīdā hai

Riśatē dī śurū'āta vica, ika ādamī atē ika theirrata āpaṇē vadhī'ā guṇa dikhā'uṇa dī kōśiśa karadē hana. Uha āpaṇē āpa nū āpaṇē sarabōtama pakha tōṁ vikhā'uṇa dī kōśiśa karadē hana. Manōvigi'ānī manadē hana ki sabadhāṁ dē vikāsa vica iha avasathā muśakala hai.

Iha ika mahatavapūrana avasathā vī hai, ki'uṅki manōvigi'ānī manadē hana ki arata nū ādamī la'ī āpaṇē āpa nū kurabāna nahīṁ karanā cāhīdā.

Maradāṁ la'ī kī nahīṁ kītā jāṇā cāhīdā?

Ika tarasa

kisē vī sathitī vica tuhānū kisē ādamī la'ī tarasa nahīṁ hōṇā cāhīdā, ki'uṅki iha usanū vijētā nahīṁ baṇā'undā, balaki usanū apamānita karadā hai. Ādamī pahilāṁ hī inā parēśāna hai ki uha āpaṇī zidagī dē.Hi.̔Ērī hō gi'ā hai, atē phira womanrata vī usanū āpaṇī tarasa nāla khatama karadī hai.

@Baṇāuṇa

Ādamī nū salāha atē sahā'itā dēṇā bihatara hai. Kī usadī'āṁ nazarāṁ vica jētū hōṇā mahatavapūraṇa hai? Ika womanrata ādamī dī nazara vica kamazōra atē kamazōra hōṇī cāhīdī hai. Sucrata la'ī āpaṇī'āṁ saphalatāvāṁ bārē śēkhī māranā bahuta badasūrata hōvēgā. Isa tōṁ ilāvā, uha gusē atē gusē vica ā jāvēgā. Tuhānū āpaṇā kiradāra nahīṁ badalaṇā cāhīdā, ika ādamī nāla vivasathata karanā. Manōvigi'ānakāṁ dā kahiṇā hai ki jē ika herrata āpaṇē rava'ī'ē atē rava'ī'ē nū badala didī hai, tāṁ isadā kujha cagā nahīṁ hudā. Tuhānū āpaṇā bhavikha nahīṁ chaḍaṇā cāhīdā. Ika arata ika sāthī la'ī bēcaina hō sakadī hai jē uha āpaṇī'āṁ khuda dī'āṁ rucī'āṁ atē śauka chaḍa dēvē. Jē ika arata āpaṇē karī'ara jāṁ kārōbāra vica lagī hō'ī hai, tāṁ kāraḍa usa dē hatha vica hana. Atē jē uha māṁ baṇanā vī cāhudī hai, tāṁ tusīṁ sabha kujha jōṛa sakadē hō. Jē ika herrata āpaṇē hitāṁ nū ti'āga didī hai, tāṁ uha sabha kujha gu'ā sakadī hai atē zidagī vica nirāśa hō sakadī hai.

Kī mainū jhūṭha bōlaṇā cāhīdā hai?

Javāba sapaśaṭa hai, nahīṁ. Jē sathitī nirāśājanaka hai, tāṁ bihatara hai kujha nā kahiṇā. Nahīṁ tāṁ, kisē azīza nū samajha nahīṁ ā'undā.

Tuhānū māṁ nahīṁ hōṇī cāhīdī

bēśaka, ādamī unhāṁ womenratāṁ dī bhāla kara rahē hana jō māṁ vāṅga dikhadī'āṁ hana. Kujha la'ī, women'sratāṁ dē mōersē cāla karanagē. Para tuhānū māṁ-putara varagē riśatē nū ijāzata nahīṁ dēṇī cāhīdī. Ādamī'āṁ vicōṁ, bacapana vica ajihē bacē hudē hana jinhāṁ nū ika mazabūta ​​needrata dī lōṛa hudī hai. Tuhānū kisē ādamī dī bahuta zi'ādā paravāha nahīṁ karanī cāhīdī atē usa la'ī bilakula sārī'āṁ muśakalāṁ dā hala karanā cāhīdā hai.

Para dikha bārē kī?

Jē ika blrata sunahirī hai, atē ika azīza cāhudā hai ki uha ika śīśēdāra baṇa jāvē, tāṁ womanrata nū āpaṇē la'ī iha faisalā karanā pa'ēgā ki āpaṇī akasa badalaṇī hai jāṁ nahīṁ. Usanū iha vī cāhīdā hai, atē āpaṇē citara nū badalaṇā nahīṁ, āpaṇē pi'ārē nāla anukūla hōṇā cāhīdā hai.

Galataphahimī'āṁ nāla kivēṁ najiṭhaṇā hai?

Iha sirapha sadhāraṇa atē sapaśaṭa niyamāṁ dī pālaṇā karanā zarūrī hai: 1. Āpaṇē gusē nū nā phaṛō. 2. Ikarāranāmā nā chaḍō. 3. Iha galataphahimī'āṁ dūra karana dē yōga hai. Jē ika theserata inhāṁ niyamāṁ nū dhi'āna vica rakhadī hai, tāṁ uha āpaṇē pi'ārē dī mana dī śāntī baṇā'ī rakhēgī. Sārī'āṁ galatī'āṁ atē samasi'āvāṁ dā turata hala karanā bihatara hai.

Bhāra ghaṭā'uṇa la'ī khēḍāṁ vica jāṇa la'ī sabha tōṁ vadhī'ā havā dā tāpamāna kī hai: Vigi'ānī'āṁ dī'āṁ khōjāṁ

Prabhāvaśālī weightga nāla bhāra ghaṭā'uṇa la'ī, tuhānū niyamata abhi'āsa karana dī zarūrata hai.

Hālāṅki, bhāra ghaṭā'uṇa la'ī iha kāfī nahīṁ hai.

Jivēṁ ki iha nikali'ā, sikhalā'ī dī prabhāvaśīlatā vaḍē padhara tē havā dē tāpamāna tē nirabhara karēgī. Vidēśī vigi'ānī bhāra ghaṭā'uṇa la'ī khēḍāṁ khēḍaṇa la'ī sarabōtama tāpamāna dī pachāṇa karana vica kāmayāba rahē. Māhirāṁ dē siṭē vidēśī vigi'ānaka prakāśana du'ārā prakāśata kītē ga'ē sana.

@Tāpamāna

Jē tusīṁ bhāra 35% tēzī nāla ghaṭā'uṇā cāhudē hō, tāṁ iha ṭhaḍē havā dē tāpamāna vica kasarata karana yōga hai. Tatha iha hai ki iha pahuca sarīra dī carabī tōṁ tēzī nāla chuṭakārā pā'uṇa atē pācaka kiri'ā nū tēza karana vica sahā'itā karadī hai. Isatōṁ ilāvā, isa sathitī vica, tākata abhi'āsāṁ dē bināṁ atarāla lōḍa vī prabhāvaśālī hōṇagē. Iha ika vigi'ānaka prayōga dē daurāna pā'i'ā gi'ā sī. Ṭhaḍē tāpamāna vica kasarata karana vālē vālaṭī'arāṁ nē unhāṁ dē"sahiyōgī" nālōṁ vadhī'ā pradaraśana kītā jinhāṁ nē garama kamarē vica kasarata kītī. Iha jāṇi'ā jāndā hai ki sarīra nū sarīra nū garama karana'tē vadhērē spendrajā kharaca karana la'ī majabūra kītā jāndā hai, jisadā tēzī nāla bhāra ghaṭā'uṇa' tē sakārātamaka prabhāva paindā hai.

Pōlīnā gaigarīnā dē sābakā patī nē dasi'ā ki uha dhōkhē nāla kivēṁ sabadhata hai

Pōlīnā gaigarīnā dē sābakā patī nē ajē taka maśahūra gā'ika tōṁ talāka bārē kō'ī ṭipaṇī nahīṁ kītī hai, ki'uṅki uha isa bārē janatā nū dasaṇa la'ī ti'āra nahīṁ hana.

Hālāṅki, uha kisē viśēśa mudē'tē āpaṇī rā'ē zāhara karadi'āṁ saragaramī nāla vakha vakha viśi'āṁ' tē āpaṇē vicārāṁ nū praśasakāṁ nāla sān̄jhā karadā hai.

Sō, dimitarī iśakakōva nē viśavāsaghāta pratī usadē rava'ī'ē bārē gala kītī, sōśala naiṭavaraka isaṭāgrāma'tē sidhā prasāraṇa dē hisē vajōṁ. Maśahūra phōṭōgrāphara nē nōṭa kītā ki sārē lōka sahija ichāvāṁ nū manadi'āṁ āpaṇē azīzāṁ pratī vafādāra rahiṇa dī yōgatā nahīṁ rakhadē.

@Sābakāpatī

Uha āpaṇē sahibhāgī'āṁ nū dhōkhā dēṇa la'ī ti'āra hana. Iśakakōva nē nōṭa kītā ki"jadōṁ sāḍē nāla dhōkhā kītā jāndā hai tāṁ asīṁ sārē nafarata karadē hāṁ." Hālāṅki, gā'ikā dē sābakā patī la'ī labē dūrī dē riśatē nū baṇā'uṇā muśakala nahīṁ hōvēgā, ki'uṅki uha ika vaphādāra vi'akatī hai jō usa nāla dhōkhā nahīṁ karēgā jisanū uha pi'āra karadā hai. Dimitarī iśakakōva nē bāra bāra mani'ā hai ki pōlinā gaigarīnā tōṁ talāka dī ḵẖabara tōṁ bā'ada, uha fromratāṁ dē dhi'āna dā kēndara baṇa gi'ā. Para ajē taka iha patā nahīṁ laga saki'ā hai ki usanē navāṁ riśatā śurū kītā sī jāṁ ajē vī ikalā hai.

Viṭāmina bī 12 dī ghāṭa nāla juṛē gabhīra natījē kī hana: Ḍākaṭarī khōja

Sarīra nū pūrē atē bināṁ rukāvaṭāṁ dē kama karana la'ī, satulita khurāka dē sidhāntāṁ dī pālaṇā karanī zarūrī hai.

Āpaṇī khurāka pratī sucēta pahuca dā aratha hai ki tuhāḍī niyamata khurāka vica sārē mahatavapūraṇa pauśaṭika tata hōṇa.

Vidēśī ḍākaṭarāṁ nē patā lagā'i'ā hai ki viṭāmina bī 12 dī ghāṭa kihaṛē gabhīra natījē bhugata sakadī hai. Vigi'ānī'āṁ dē siṭē ika vidēśī vigi'ānaka prakāśana vica prakāśata kītē ga'ē sana. Jivēṁ ki iha sāhamaṇē ā'i'ā, ika mahatavapūraṇa viṭāmina daraśaṇa dī surakhi'ā la'ī zimēvāra hai.

@12Vajē

Jē tusīṁ isa nū lōṛīndī mātarā vica nahīṁ varatadē, tāṁ akhāṁ dā kama mahatavapūraṇa rūpa vica vigaṛa jāvēgā. Bī 12 dī lagabhaga rōzānā sēvana 2.4 Milīgrāma hai. Garabha avasathā atē dudha cughā'uṇa daurāna, viṭāmina dī mātarā vadha jāndī hai. Bī 12 dē mahatavapūraṇa sarōtāṁ vica hēṭha ditē bhōjana śāmala hana: Samudarī bhōjana, hara kisama dā mīṭa, pōlaṭarī, cikana aḍē, ḍē'arī utapāda atē jigara. Padāratha dā paudā sasakaraṇa bahuta māṛā hudā hai. Ki'uṅki bī 12 dē mukha sarōta paśū utapādāṁ tōṁ hana, śākāhārī atē śākāhārī'āṁ nū pūraka vajōṁ padāratha dā sēvana karanā cāhīdā hai.

Usa rāśī dē cinha jō ki vulapha maisēja nū viśēśa manadē hana

Vulapha maisējiga ika jāṇī-pachāṇī atē vilakhaṇa śakhasī'ata hai. Iha vi'akatī bhavikha dī bhavikhabāṇī kara sakadā hai, unhāṁ ghaṭanāvāṁ bārē gala kara sakadā hai jō kisē viśēśa vi'akatī dē jīvana vica vāparanagī'āṁ.

Gaṛabaṛī karanā vī jōtiśa dā śaukīna sī, rāśī dē sakētāṁ bārē gala kītī. Uha unhāṁ vicōṁ 3 dē numā'idi'āṁ nū viśēśa manadā sī.

Tulā

isa cinha dē lōka viparīta guṇāṁ nāla bharē hō'ē hana. Libarā vica, barābarī dē guṇa ikaṭhē rahi sakadē hana, para isadē nāla hī uhanāṁ vica līḍaraśipa dī, dūji'āṁ tōṁ upara uṭhaṇa dī ichā hai. Isa niśānī dē pratīnidha hamadaradīvāna, di'ālū, pi'āra karana vālē dī madada kara sakadē hana. Libarā vī usa vi'akatī tōṁ badalā laiṇā śurū kara sakadā hai jisa nē unhāṁ nū dukha pahucā'i'ā. Uha burā'ī'āṁ kara sakadē hana bhāvēṁ iha unhāṁ dē ṭīci'āṁ nū prāpata karana vica sahā'itā karē.

@Gaṛabaṛa

Paimānē vakharē hō sakadē hana. Kō'ī ika sadabhāvanā bharē tārē dē adhīna paidā hō'i'ā hai. Isa sathitī vica, vi'akatīgata vica sakārātamaka guṇāṁ dā dabadabā hōvēgā. Para libarā aparādhī, badamāśa, cōra vī hō sakadē hana jō sabha tōṁ anukūla samēṁ vica paidā nahīṁ hō'ē sana.

Mērī'āṁ

isa cinha dē numā'idi'āṁ dā subhā'a viśēśa hai. Mēśa isa nāla kō'ī vī ṭīcā prāpata kara sakadā hai. Isa cinha dē lōka vikhāvā karanā, dikhā'uṇā, āpaṇē āpa nū kisē ajihē vi'akatī dē rūpa vica pāsa karanā jāṇadē hana jō uha nahīṁ hana. Iha sabha lōṛīndē natījē prāpata karana la'ī kītā gi'ā hai. Mērī'asa sapīkara mahāna hana. Cinha dē numā'idē uca ahudi'āṁ'tē kabazā kara sakadē hana jē uha līḍaraśipa guṇāṁ dē vikāsa' tē kama karanā arabha karadē hana, jinhāṁ dē uha rukāvaṭa hana.

Kubha

sabha tōṁ āma cīzāṁ vica, aiku'ērī'ana śā'ida kō'ī ajība cīza vēkhaṇa. Iha unhāṁ nū viśava nū ika viśēśa inga nāla vēkhaṇa dī āgi'ā didā hai. Cinha dē numā'idē unhāṁ dē bahupakhī vikāsa, bahuta sārī'āṁ rucī'āṁ du'ārā vakharē hudē hana. Iha bahuta sārē kubhakaranī maśahūra śakhasī'atāṁ baṇana dī āgi'ā didā hai jō āpaṇī'āṁ pratibhāvāṁ nū zāhara karana vica kāmayāba hō ga'ī'āṁ hana. Inhāṁ sakētāṁ dē tahita paidā hō'ē lōka zidagī vica bahuta kujha prāpata kara sakadē hana. Ajihā karana la'ī, unhāṁ nū uha viśēśatāvāṁ dī varatōṁ karanī cāhīdī hai jinhāṁ bārē maisiga nē gala kītī.

Vigi'ānī'āṁ nē jamāndarū bōḻēpana dā ilāja karana dā tarīkā vikasata kītā hai

Grahi utē bahuta sārē lōkāṁ nū bahuta gabhīra samasi'ā hai: Uha suṇana dē ayōga hudē hana.

Iha unhāṁ dē jīvana dī guṇavatā nū mahatavapūraṇa rūpa vica kharāba karadā hai atē sacāra prakiri'ā nū gujhaladāra baṇā'undā hai.

Hālāṅki, vigi'ānī ika navīṁ takanīka vikasita karana vica kāmayāba rahē hana jō guṇātamaka rūpa nāla isa jamāndarū nukasa nū ṭhīka karēgī. Iha izarā'īlī māharāṁ du'ārā kihā gi'ā sī, jisadā vikāsa vidēśī ni newsza ējasī'āṁ tōṁ jāṇi'ā jāndā hai.

@Bōḻāpana

Hōra cīzāṁ dē nāla, navēṁ ga nāla nā sirapha jamāndarū samasi'āvāṁ vālē marīzāṁ dī madada karanī cāhīdī hai, balaki unhāṁ lōkāṁ la'ī vī jinhāṁ nū bu oldāpē vica badatara suṇanā śurū kara ditā hai. Vidhī dā sāra isa tatha vica hai ki ḍākaṭarāṁ dī madada nāla, jainēṭika akaṛi'āṁ dē adhāra tē suṇavā'ī muṛa bahāla kītī ga'ī. Unhāṁ dē māhara madha kana dē sailūlara padhara'tē"bilaḍa ina" karadē hana. Takanīka dā jānavarāṁ'tē prayōgika taura' tē ṭaisaṭa kītā gi'ā sī. Ika vigi'ānaka adhi'aina dē anusāra, viśē āpaṇī suṇavā'ī nū bahāla karana dē yōga sana. Iha samasi'ā bahuta zarūrī hai, ki'uṅki bahuta sārē bacē jamāndarū rōga vigi'āna nāla paidā hudē hana. Atē umara-sabadhī suṇavā'ī dē ghāṭē vica mahatavapūraṇa taura'tē"tāzagī" ā'ī hai - prakiri'ā 50 sālāṁ tōṁ jaladī śurū hō sakadī hai.

"Iha mērī śailī hai": Lukāsaiṅkō nē āpaṇē rāśaṭarapatī dē sidhānta dī vi'ākhi'ā kītī

Lukāsaiṅkō nē āpaṇī śailī bārē gala kītī, jisa nū usanē āpaṇē pradhānagī dē pichalē 25 sālāṁ tōṁ apaṇā'i'ā hai.

Iha śukaravāra, 25 dasabara, kaithōlika krisamasa dē dina, rāja dā mukhī misaka chūta dī'āṁ bimārī'āṁ dē hasapatāla vikhē baci'āṁ nū milaṇa pahuci'ā.

Iha rāja dē mukhī dī praisa sēvā du'ārā ripōraṭa kītī ga'ī sī. Lukāsaiṅkō nē dasi'ā ki huṇa uha chūta dī'āṁ bīmārī'āṁ vālē hasapatālāṁ vica ki'uṁ jāndā hai atē kōrōnāvā'irasa vālē marīzāṁ dā daurā karadā hai.

@Lukāsaiṅkā

Rāśaṭarapatī dē anusāra, uha ika sadī dē ika cauthā'ī samēṁ tōṁ isa śailī dē kama dī pālaṇā kara rihā hai. Kaṭā'ī, bijā'ī muhima - atē maiṁ kisānī dē nāla hāṁ. Udayōgika khētara vica muśakalāṁ hana - maiṁ uthē jāndā hāṁ. Mainū kujha vēcaṇā pa'ēgā - maiṁ vidēśa hāṁ. Atē isa tarāṁ hī, ”lukāsaiṅkā nē samajhā'i'ā. Atē usanē zōra dē kē kihā ki aja sabha tōṁ prēśānī vālī samasi'ā kōrōnavā'irasa hai. Hālāṅki, rāśaṭarapatī dē anusāra, pramātamā sāḍē tē tarasa karadā hai atē sānū tarasa didā hai. Aja rāśaṭarapatī nē baci'āṁ nū tōhaphē bhēṭa kītē atē minasaka vica ika navāṁ hasapatāla baṇā'uṇa dā ailāna kītā.

Ikaṭērīnā baranabāsa nē dasi'ā ki uha āpaṇē āpa nū ika saṭāra ki'uṁ nahīṁ manadī

Bē'ata prasidhī atē maga dē bāvajūda, kaitharīna baranabāsa nē mani'ā ki uha āpaṇē āpa nū ika sitārā nahīṁ manadī.

Usa nē ika mazāka dē rūpa vica śurū'āta kītī, phira praśasakāṁ dī phauja nāla ika maśahūra abhinētarī atē ṭīvī pēśakārī baṇa ga'ī.

Hālāṅki, kalākāra dā manaṇā hai ki hāla hī vica isa ucē śabadāṁ dā bahuta mahatavapūraṇa rūpa hō'i'ā hai. Ikaṭērīnā varanāvā nē yūṭi hostingba dī mēzabānī vālī vīḍī'ō'tē prakāśata prōgarāma"paradē dē pichē jāraja" dē frameworkān̄cē vica āpaṇī rā'ē sān̄jhī kītī.

@Baranabāsa

Sēlibriṭī nē dasi'ā ki uha asala sitāri'āṁ nū kauṇa manadī hai. Hāsē-mazāka dī sūcī vica ikō nāma sī. Baranabāsa dē anusāra, mahāna sitāri'āṁ nū uha lōka kihā jā sakadā hai jō nā sirapha pratibhāśālī hana, balaki unhāṁ dē jīvana kāla vica vī ika datakathā dā darajā prāpata karana dē yōga sana. Sirapha phainā rānēvasakāyā ajihē vi'akatī'āṁ nū zimēvāra ṭhahirā'i'ā jā sakadā hai. Kalākāra āpaṇē āpa vica nā tāṁ vadhī'ā bimārī hai atē nā hī āpaṇē la'ī kisē viśēśa rava'ī'ē dī'āṁ zarūratāṁ. Usadī varatōṁ nā sirapha sakhata mihanata karana la'ī kītī jāndī hai, balaki āpaṇē kama dī ālōcanā karana la'ī vī kītī jāndī hai. Iha uha cīza hai jō usadī selfukavīṁ savai-māṇa atē savai-dhāranā nū baṇā'ī rakhaṇa vica sahā'itā karadī hai.

Usa ofrata dē 9 sakēta jō zidagī vica māṛē hōṇagē

Ika dilacasapa akaṛā hai: 95% Garība lōka jō lāṭarī vica vaḍī rakama jitadē hana kujha sālāṁ vica isa nū gu'ā didē hana. Iha sabha sōca, ādatāṁ atē jīvana ṭīci'āṁ bārē hai.

Isa la'ī, womanrata dē 9 sakētāṁ bārē jāṇanā mahatavapūraṇa hai jō hamēśāṁ māṛī rahēgī.

Ṭīcā padārathaka mula hai

kujha lōkāṁ la'ī, padārathaka mula sabha tōṁ pahilāṁ ā'undē hana. Uha āpaṇē āpa nū mahigē phōna, vadhī'ā gahiṇē, ādhunika kapaṛē kharīdaṇa la'ī ti'āra hana. Atē unhāṁ la'ī tarakaśīlatā kō'ī mā'inē nahīṁ rakhadī, ki'uṅki padārathaka mulāṁ dā mukha ṭīcā hudā hai. Iha ādata isa tatha dī agavā'ī karadī hai ki sārā paisā bēkāra cīzāṁ kharīdaṇa'tē kharaca kītā jāndā hai jō asala zidagī vica aratha nahīṁ rakhadē.

@Garība

Niratara asatōśa

ika kisama dī'āṁ womenratāṁ hana jō niratara īrakhā atē asatuśaṭa hudī'āṁ hana. Atē bhāvēṁ ki sabha tōṁ vadhī'ā mitara usa dē supanē nū pūrā karana dē yōga sī, ajihī ladyrata iha darasā'ēgī ki usa dī'āṁ prāpatī'āṁ dā kō'ī aratha nahīṁ hai. Zidagī vica iha pahuca hara womanrata nū nākhuśa atē ayōga mahisūsa karadī hai.

Kō'ī rucī nahīṁ hana

jadōṁ sirapha paisā khici'ā jāndā hai, kujha vī cagē hōṇa dī umīda nahīṁ kītī jāndī. Amīra lōkāṁ dī'āṁ bahuta sārī'āṁ rucī'āṁ hudī'āṁ hana atē uha niratara vikasata hō jāndī'āṁ hana. Atē iha hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki kujha dilacasapī'āṁ la'ī dhanavāda, uha vikāsa karadē hana atē jīvana dā tajarabā prāpata karadē hana.

Patā nahīṁ kivēṁ kamā'uṇā hai

hara kō'ī paisā kharaca kara sakadā hai. Āpaṇē khuda dē bajaṭa du'ārā ika pāsē rakhaṇā atē sōcaṇā hamēśā muśakala hudā hai. Para sirapha kujha ku hī kamā'ī kara sakadē hana. Atē ithē asīṁ sadhāraṇa kamāṁ bārē gala nahīṁ kara rahē, ki'uṅki tuhānū hamēśāṁ samajhadārī nāla paisā baṇā'uṇā cāhīdā hai. Bahuta sārī'āṁ thinkratāṁ sōcadī'āṁ hana ki paisā kamā'uṇā ādamī dā kama hai, isa la'ī uha āpaṇī zidagī bihatara forga nāla badalaṇa dī kōśiśa vī nahīṁ karadē. Iha pahuca isa tatha vala lijāndī hai ki ika onlyrata sirapha kharacaṇā kivēṁ jāṇadī hai atē, sabha tōṁ vadhī'ā, paisē dī bacata karanā jāṇadī hai.

Iha mani'ā jāndā hai ki amīra lōkāṁ nū kujha vī nahīṁ mili'ā.

Āpaṇē amīra jāṇakārāṁ nū vēkhadi'āṁ, kujha mayratāṁ mahisūsa kara sakadī'āṁ hana ki unhāṁ nē sabha kujha aṇa'ucita rūpa vica prāpata kītā. Mahatavapūraṇa rucī'āṁ, ādatāṁ atē ithōṁ taka ki pēśi'āṁ dī vī alōcanā hudī hai. Ki'uṁ nā alōcanā karana dī bajā'ē dhana-daulata dā asala kārana baṇi'ā? Lōka ika kārana karakē amīra baṇa jāndē hana, iha sabha ādatāṁ, ṭīci'āṁ atē bajaṭa dē bārē vica hudā hai.

Paisi'āṁ dī ghāṭa

ithōṁ taka ki prabhāvaśālī rakama prāpata karadi'āṁ, garība lōkāṁ kōla kadē vī kāfī nahīṁ hudā. Paisē nū āpaṇē hathāṁ vica phaṛa kē, uha isa nū āpaṇī'āṁ sārī'āṁ zarūratāṁ'tē kharaca karanagē, bināṁ sōcaṇa dī sōca dē. Jē tusīṁ zidagī vica isa pahuca nū lāgū karadē hō, tāṁ tuhāḍē kōla kadē paisē nahīṁ hōṇagē. Vita giṇana atē yōjanābadī nū pasada karadē hana, iha kama nahīṁ karadā.

Uha dūji'āṁ dē kharacē tē rahiṇā pasada karadē hana

jadōṁ kō'ī herrata āpaṇē ādamī tōṁ dūra rahidī hai, uha ārāma khētara vica hudī hai. Ajihā lagadā hai ki iha ādata tuhānū āpaṇē ārāma khētara vica rahiṇa didī hai atē iha asala khuśī li'ā'undī hai. Hara cīza inī saukhī nahīṁ hai, ki'uṅki dūji'āṁ dē paisē la'ī jī'uṇī, ika herrata āpaṇī saulatā gu'ā'undī hai. Isa zidagī vica, tuhāḍī āpaṇī zimēvārī atē paisā baṇā'uṇa vica dilacasapī nū yāda rakhaṇā mahatavapūrana hai.

Janataka rā'ē dī pālaṇā karō

zi'ādātara māmali'āṁ vica janataka rā'ē vināśakārī hai. Mazabūta ​​atē amīra lōka hamēśāṁ sisaṭama dē virudha hudē hana, sirapha āpaṇē hitāṁ atē ṭīci'āṁ bārē sōcadē hō'ē. Atē dūji'āṁ dē vicārāṁ dī pālaṇā karadi'āṁ, tusīṁ amīra nahīṁ hō sakadē jāṁ āpaṇē ārāma khētara vica nahīṁ pahuca sakadē.

Dhanavāda nahīṁ kahi sakadā

kujha womenratāṁ hara cīja nū isa jīvana vica manajūra karadī'āṁ hana. Iha uhanāṁ nū lagadā hai ki uha kisē vī cīza dā dēṇadāra nahīṁ hana, atē bākī unhāṁ dā dēṇadāra hana. Iha kahiṇā sikhaṇā mahatavapūraṇa hai ki dhanavāda kivēṁ kahiṇā hai atē unhāṁ lōkāṁ nū cagā dēṇā hai jō kujha cagā karadē hana.

Akhāṁ du'ārā mauta dē pahuca nū kivēṁ niradhārata kītā jāvē: Vigi'ānī'āṁ dī acānaka khōja

Prācīna samēṁ tōṁ, lōkāṁ nē akhāṁ vala bahuta dhi'āna ditā hai, unhāṁ nū ātamā dā pratībiba kihā hai.

Ādhunika vidavāna aśaka taura tē isa sudara thīsisa dī puśaṭī karadē hana, para kujha vakharē driśaṭīkōṇa tōṁ.

Vigi'ānaka khōja dē daurāna vidēśī māharāṁ nē pā'i'ā hai ki ā'uṇa vālī mauta dī śurū'āta marīza dī'āṁ akhāṁ du'ārā āsānī nāla niradhārata kītī jā sakadī hai. Māharāṁ dē siṭē vidēśī ḵẖabara ējasī'āṁ du'ārā prakāśata kītē ga'ē sana. Akasara, acānaka mauta dā jōkhama kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī dī'āṁ bimārī'āṁ nāla juṛi'ā hudā hai.

@Mauta

Samēṁ sira hasapatāla dākhala hōṇā atē guṇavatā dī ḍākaṭarī dēkhabhāla kisē anukūla natījē dī garaṭī nahīṁ dē sakadī. Tazarabēkāra ḍākaṭarāṁ nē dēkhi'ā hai ki marīzāṁ vica mauta hōṇa tōṁ pahilāṁ, vidi'ārathī ākāra vica kāfī ghaṭa jāndē hana. Māhirāṁ dē abhi'āsa dē adhāra tē, ajihē lōṛīndē hērāphērī dē bāvajūda, ajihē lōka ghaṭa hī baca jāndē hana. Vigi'ānī'āṁ nē ika vigi'ānaka prayōga daurāna isa anumāna dī parakha kītī hai. 800 Tōṁ vadha lōkāṁ nē hisā li'ā. Ḍākaṭarāṁ nē vidi'ārathī'āṁ dī sathitī nū rikāraḍa kītā atē lōkāṁ nū sahā'itā pradāna kītī. Hālāṅki, putalī'āṁ dī'āṁ bimārī'āṁ dē citājanaka lachaṇa dē nāla, unhāṁ dī'āṁ hērāphērī'āṁ 47% kēsāṁ vica natījē nahīṁ li'ā sakī'āṁ. Iha mani'ā jāndā hai ki bu problemsāpē vica dila dī'āṁ samasi'āvāṁ dā ḍara isa la'ī mahatavapūraṇa hai. Ajihē lōkāṁ nū āpaṇī sihata pratī vadhērē dhi'āna dēṇā cāhīdā hai, niyamita taura'tē kāraḍī'ōlōjisaṭa nū milaṇa jāṇā cāhīdā hai, usa dī'āṁ siphāraśāṁ dī pālaṇā karanī cāhīdī hai atē sihatamada jīvana śailī dī agavā'ī karanī cāhīdī hai.

Adākārā irīnā kalēmōvā nē dasi'ā ki usa dā pahilā vi'āha ki'uṁ sedhi gi'ā

53 Sālā sōvī'ata atē rūsī kalākāra irīnā kalēmōvā nē khul'ha kē mani'ā ki usanē āpaṇē pahilē patī nū ki'uṁ talāka ditā.

Kalēmōvā nū iha vī śaka nahīṁ sī ki usa dā prēmī sāla daurāna usa nāla dhōkhā karadā rihā sī. Usa nū usadī cuṇī hō'ī bēvafā'ī bārē patā lagi'ā jadōṁ kisē aṇajāṇa laṛakī nē usa nū bulā'i'ā atē mulākāta la'ī kihā.

Abhinētarī kisē ajanabī nāla mulākāta karana la'ī rāzī hō ga'ī. Galabāta daurāna, iha patā cali'ā ki patī dī mālakaṇa cāra mahīni'āṁ dī garabhavatī sī. Usa tōṁ dō mahīnē pahilāṁ, kalēmōvā nē ḵẖuda ika garabhapāta kītā sī. Hālāṅki, irīnā dē patī nē ika vakharē sabadha dē tatha tōṁ inakāra kītā.


@IrīnāKalēmōvā

Kalēmōvā atē usadā patī valērī bōrōvinasikha, jō ki ika abhinētā vī hana, ādamī dī mālakaṇa dē khulāsē tōṁ turata bā'ada nahīṁ ṭuṭē. Iha jōṛā ika hōra sāla ikaṭhē rihā, jisa tōṁ bā'ada vailērī ajē vī parivāra chaḍa ga'ī. Kula milā kē, saṭāra jōṛā dasa sālāṁ la'ī ikaṭhē rahē. Irīnā nē prōgarāma"ika ādamī dī kisamata" daurāna āpaṇī hairāna karana vālī ikabālī'ā sān̄jhī kītī. Talāka tōṁ bā'ada, kalēmōvā nē ṭailīvizana dī laṛī"saṭrīṭaza āpha brōkana laiṇṭaranaza" alaikasē nīlōva dē saṭāra nāla vi'āha karavā li'ā, para ākharakāra iha vi'āha ṭuṭa gi'ā. Nīlōva tōṁ, abhinētarī nē ika bēṭā nikitā nū janama ditā.

Ālū nū sahī tarīkē nāla kivēṁ pakā'uṇā hai tāṁ ki uha kālē nā hō jāṇa: Asīṁ mahatavapūraṇa cālāṁ nū pragaṭa karadē hāṁ

Ubālē ālū ika bahuta vadhī'ā sā'īḍa ḍiśa hudā hai jō ki ika āma ḍinara atē ika ti'uhārāṁ sāraṇī la'ī bilakula sahī hai.

Hālāṅki, ka'ī vāra gharēlū ivesratāṁ nū gabhīra samasi'ā dā sāhamaṇā karanā paindā hai: Jaṛa dī phasala kālā hō jāndī hai.

Tusīṁ āpaṇē mahimānāṁ nū ajihī sā'īḍa ḍiśa dī pēśakaśa nahīṁ kara sakadē, atē tusīṁ khuda isa nū nahīṁ khā sakadē. Āpaṇē āpa nū isa ghaṭanā tōṁ bacā'uṇa dē tarīkē bārē patā lagā'ō:

@Ālū

1. Ālū nū ka'ī vāra dhōṇa dī zarūrata hai. Pahilāṁ, asīṁ isa dī dada dhō laindē hāṁ, phira isanū chiladē hāṁ, isa nū phira kuralī karō, isa nū kaṭō, isa nū ṭhaḍē pāṇī nāla ḍōl'ha di'ō atē isa nū pāṇī vica saṭōra karō. Iha pahuca hai ki zi'ādātara māmali'āṁ vica kālēpana nū rōkaṇa la'ī kāfī hōvēgā. 2. Jē tusīṁ surakhi'ata pāsē rahiṇā cāhudē hō, tāṁ hēṭha likhī'āṁ cālāṁ nū pūrā karanā mahatavapūraṇa hai: Jadōṁ ki ālū khāṇā pakā'uṇa dī umīda vica bhija rahē hana, tuhānū nibū dē rasa vica pā'uṇa dī zarūrata hai. 3. Bahuta ghaṭa lōka jāṇadē hana ki ika āma bē patā ālū'āṁ dē kālēpana dē virudha ika śānadāra rakhavālā hai. Basa masālē nū ghaṛē vica śāmala karō atē sarava karana tōṁ pahilāṁ isa nū haṭā'uṇā niśacata karō. Jē tusīṁ inhāṁ tina sadhāraṇa cālāṁ dā pālaṇa karadē hō, tāṁ ālū sirapha savāda hī nahīṁ, balaki ika sudara sā'īḍa ḍiśa hōvēgā.

Ika ādhunika womanrata nū 9 kama karana dē yōga hōṇā cāhīdā hai

Ādhunika sasāra vica, womenratāṁ la'ī cagī tar'hāṁ pakā'uṇa, unhāṁ dē akaṛē'tē nazara rakhaṇā atē vikāsa karanā kāfī nahīṁ hai. Khuśa atē sacamuca phā'idēmada baṇana la'ī, tuhānū āpaṇē hunarāṁ nū niratara vikasata karana atē sudhārana dī zarūrata hai.

Māharāṁ nē 9 cīzāṁ dā nāma ditā hai jō ika ādhunika womanrata nū karana dē yōga hōṇā cāhīdā hai.

Ḍānsa

nāca karanā sabha tōṁ vadhī'ā śauka hai jisa dī tusīṁ kalapanā kara sakadē hō. Nacaṇa la'ī dhanavāda, tusīṁ āpaṇē āpa nū sarīraka rūpa vica rakha sakōgē. Atirikata ātama-viśavāśa pragaṭa hudā hai atē kapalaikasasa vāpasa ā jāndē hana. Atē sabha tōṁ mahatavapūrana, tusīṁ dilacasapa lōkāṁ nū mila sakadē hō atē āpaṇē samājika cakara nū vadhā sakadē hō.

Japhī

bahuta sārī'āṁ womenratāṁ, kisē kārana karakē, sarīraka saparaka tōṁ inakāra karadī'āṁ hana, para vi'aratha hana. Bainala galē bahuta sārī'āṁ cala rahī'āṁ prakiri'āvāṁ dē vicāra nū badala sakadē hana. Alavidā nū milaṇa jāṁ alavidā kahiṇa samēṁ ika dūjē nū japhī pā'uṇa la'ī iha kāfī hai. Bahuta sārē hairāna hōṇagē, para unhāṁ pratī rava'ī'ā bihatara la'ī badala jāvēgā.

@Rata

Badi'āṁ dī praśasā karō

iha vicāra labē samēṁ tōṁ baṇā'ī ga'ī hai ki sirapha maradāṁ nū tārīfa dēṇī cāhīdī hai. Iha bilakula vī nahīṁ hai, ki'uṅki zi'ādātara māmali'āṁ vica ādamī kamazōra hudē hana atē uha iha vēkhaṇā cāhudē hana ki unhāṁ dī'āṁ saphalatāvāṁ nōṭa kītī'āṁ ga'ī'āṁ hana. Isa la'ī, jē kō'ī banrata baina dī tārīpha karadī hai, tāṁ ādamī usa nū ādaraśa atē vilakhaṇa manaṇā śurū karadā hai.

Prēmī baṇā'uṇā

iha salāha sirapha uhanāṁ ladiesratāṁ du'ārā varatī jāṇī cāhīdī hai jō gabhīra sabadhāṁ vica nahīṁ hana. Ika tatha hai: Sarīraka nazadīkī jīvana dā ika anikhaṛavāṁ aga hai. Jē saikasa bharapūra atē niyamata hai, tāṁ hara womanrata khuśa atē ichata mahisūsa karadī hai. Ādhunika hakīkatāṁ vica khuśī nū chaḍaṇā kō'ī mā'inē nahīṁ rakhadā, ḵẖāsakara ki'uṅki tusīṁ isa tōṁ lābha lai sakadē hō.

Pālaṇa pōśaṇa

pālaṇa pōśaṇa karanā ika mahatavapūraṇa guṇa hai jisadī sirapha asala womenratāṁ hī māṇa kara sakadī'āṁ hana. Atē ithē iha ika"arata" baṇana dī zarūrata nahīṁ hai jisadā pālaṇa karana la'ī ika udāharaṇa hai. Banāla dē salīkā bahuta kujha prāpata karanagē.

Āzādī

ādhunika ratāṁ mazabūta ​​atē sutatara hōṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana. Maradāṁ jāṁ āpaṇē azīzāṁ'tē pūrī tar'hāṁ nirabhara karanā isa dā kō'ī aratha nahīṁ hudā. Sirapha tākatavara hī isa zidagī vica kujha vī prāpata kara sakadē hana. Kamazōra asahija mahisūsa karadē hana atē kujha vī nahīṁ badala sakadē; uhanāṁ nū hamalāvara dunī'ā dē anusāra remainingālaṇā pa'ēgā, bākī bacē.

Samānatā mahatavapūrana hai

ika utaśāhī nārīvādī hōṇa dā kō'ī matalaba nahīṁ hai; ajihī sidhāntaka rutabā zidagī vica kujha vī vadhī'ā nahīṁ li'ā'undā. Para, ika barābarī bārē nahīṁ bhulaṇā cāhīdā. Udāharaṇa dē la'ī, ādhunika hakīkata vica sirapha ika rata nū ghara vica hī sāfa karanā cāhīdā hai jāṁ pakā'uṇā cāhīdā hai? Hara kō'ī ika barābara padhara'tē kama karadā hai, jisadā matalaba hai ki ārāma mila kē baṇā'i'ā jāṇā cāhīdā hai.

Inakāra karana dē yōga hō

bēnatī'āṁ la'ī niratara sahimata hōṇā jāṁ dūjē lōkāṁ du'ārā agavā'ī prāpata karanā athāha kuḍa vala niśacata kadama hana. Dūjē lōkāṁ nū niyataraṇa jāṁ hērāphērī dī āgi'ā nā di'ō. Jē tusīṁ kujha pasada nahīṁ karadē jāṁ kisē ḵẖāsa bēnatī nū pūrā karanā nahīṁ cāhudē hō, tuhānū bināṁ sōcē sōca dē isa tōṁ munakara hōṇa dī zarūrata hai.

Manā'uṇā jāṁ manā'uṇā

atē ithē tuhānū ika sadhāraṇa udāharaṇa dēṇa dī zarūrata hai: Kama tē ika chōṭī tanakhāha atē ika arata kujha badalaṇa dī kōśiśa kara rahī hai. Usa kōla dō vikalapa hana: 1. Kujha vī nā karō atē bihatara hōṇa la'ī hara cīza dī uḍīka karō. 2. Tanakhāha vadhā'uṇa la'ī bausa nū manavā'ō. Iha dūjā vikalapa hai jō jita rihā hai, isa la'ī tuhānū āpaṇē adara ajihē hunara vikasita karana dē yōga hōṇā cāhīdā hai.

Iha phaisalā itihāsakāra ōlēga sōkōlōva nū ditā gi'ā, jisa nē ika graijū'ēṭa vidi'ārathī dī hati'ā kītī atē usa nū naśaṭa kara ditā

Adālata nē rūsī itihāsakāra ōlēga sōkōlōva nū sazā suṇā'ī. Sēṇṭa pīṭarasabaraga saṭēṭa yūnīvarasiṭī dā ika sābakā karamacārī āpaṇē sāthī dī hati'ā karana la'ī dōśī pā'i'ā gi'ā.

Sōkōlōva nū 12.5 Sāla kaida dī sazā suṇā'ī ga'ī. Uha sakhata śāsana kālōnī vica āpaṇī sazā kaṭēgā.

Raśī'ana phaiḍarēśana dī jān̄ca kamēṭī dī praisa sēvā du'ārā iha jāṇakārī ditī ga'ī. Adālata nū itihāsakāra dē dōśī hōṇa dē kāfī sabūta milē hana. Sōkōlōva nū nā sirapha katala, balaki gairakānūnī hathi'ārāṁ dī tasakarī la'ī vī dōśī pā'i'ā gi'ā sī.

@Vāka

Ōlēga sōkōlōva nē 8 navabara, 2019 nū sēṇṭa pīṭarasabaraga vica ika jurama kītā sī. Isa vigi'ānī dā āpaṇē sāthī - saiṇṭa pīṭarasabaraga saṭēṭa yūnīvarasiṭī dā graijū'ēṭa vidi'ārathī sī. Sahā'ika prōphaisara nē ika śikārī rā'īphala dī śāṭagana khōha la'ī atē usadī mālakaṇa'tē gōlī māra ditī. Usa tōṁ bā'ada, ādamī nē laṛakī dī garadana nū āpaṇē hathāṁ nāla ghasīṭi'ā. Iha samajhadē hō'ē ki pīṛata ajē vī jidā sī, sōkōlōva nē usa nū tina hōra vāra gōlī māra ditī. Natījē vajōṁ, laṛakī dī mauta hō ga'ī. Itihāsakāra nē jurama dē niśāna nū lukā'uṇa dī kōśiśa kītī. Usanē mritaka nū nagā kītā atē usadē sarīra dē ṭukaṛē mō'ikā nadī vica suṭaṇa dī kōśiśa kītī. Hālāṅki, isa samēṁ aparādhī nū kānūna lāgū karana vālē adhikārī'āṁ nē hirāsata vica lai li'ā sī. Jurama atē mukadamē dī jān̄ca ika sāla tōṁ vadha calī. Natījē vajōṁ, sōkōlōva dōśī pā'i'ā gi'ā. Adālata nē usa nū 12 sāla 6 mahīnē dī kaida dī sazā suṇā'ī.

Ṭrānsaphāramara gharēlū hisā dī'āṁ aphavāhāṁ dē daurāna thairēpī karā'uṇa la'ī tārē

Maśahūra amarīkī adākāra 34 sālā śī'ā lā bīpha hisā dē dōśa lagaṇa tōṁ bā'ada thairēpī karavā'uṇa jā rahī hai. Gā'ikā dē sābakā prēmī aiphakē'ē ṭavīgaza nē usa'tē isa dā dōśa lagā'i'ā.

Sābakā prēmikā dē nāla mukadamēbāzī la'ī laibūpha nē ika maśahūra vakīla dī niyukatī kītī, jisa nē kihā ki gāhaka nū pēśēvara madada dī lōṛa hai. Abhinētā nē mani'ā ki usa virudha hisā dē sārē dōśa saca sana. Usanū iha vī ahisāsa hō'i'ā ki usanū ika muśakala ā'ī hai atē sahā'itā la'ī kahiṇā cāhudā hai. Philama"ṭrānsaphāramaraza" dē saṭāra dē numā'idē nē mīḍī'ā nū hōra ṭipaṇī'āṁ nahīṁ ditī'āṁ.

@Ṭarānsaphāramara

Yāda karō ki dasabara dē arabha vica, aiphakē'ē ṭavīgaza nē lā bīpha khilāpha mukadamā dā'ira kītā sī. Uha dā'avā karadī hai ki unhāṁ dē rōmāṇṭika sabadhāṁ daurāna, lā'apha nē sarīraka atē bhāvanātamaka śōśaṇa dī varatōṁ kītī hō sakadī hai. Nāla hī, ādamī nē jāṇabujha kē usa nū jinasī bimārī dā sakaramita kītā. Laṛakī dā maśahūra gā'ikā sī'ā du'ārā samarathana kītā gi'ā sī, jisa nē pahilāṁ vī ika maśahūra vi'akatī du'ārā hisā dā sāhamaṇā kītā sī.

Jhītakōvicī vica, ika vi'akatī nē āpaṇē āpa vica ika gairēja vica aga lā'uṇa dī kōśiśa kītī: Isa tar'hāṁ isadā ata hō'i'ā

Vīravāra, 24 dasabara nū jhītakōvicī śahira vica ika gairēja vica aga laga ga'ī. Aga lagaṇa dā kārana ghara vica baṇē tamākūnōśī yatara dī varatōṁ sī.

Bacā'a karatāvāṁ nū ghaṭanā bārē jāṇakārī kala sā.̔Ē sā 10̔ē 10 vajē milī. Aimarajainsī matarālē dē adhikārī jō kāla dī jag'hā'tē pahucē gairēja dē adara saṛadē hō'ē rikāraḍa kītē.

Bēlārūsa dē gaṇatatara dē adarūnī māmali'āṁ dē matarālē (aima'ī'aisa) dī praisa sēvā du'ārā iha jāṇakārī ditī ga'ī. Bā'ada vica iha patā cali'ā ki ika gairēja dē mālaka, ika 57 sālā vi'akatī, nē khuda aga bujhā'uṇa dī kōśiśa kītī.

@Bāharanikālō

Natījē vajōṁ, pārakiga thāṁ dā mālaka aga bujhā'uṇa vica asamaratha rihā. Isa dī bajā'ē, usa dē ciharē atē hathāṁ'tē jalana hō gi'ā. Pīṛata laṛakī dī ḍākaṭarāṁ du'ārā jān̄ca kītī ga'ī, jisanē ādamī nū khētarī sihata sabhāla sasathāvāṁ vicōṁ ika nū bhējaṇa dā phaisalā kītā. Gairāja dā mālaka hasapatāla dākhala sī. Usa nū tharamala baranaja hōṇa dā patā lagā'i'ā gi'ā sī. Iha aga aimarajainsī sathitī'āṁ dē matarālē dē karamacārī'āṁ nē bujhā'ī. Aga nē kamarē dī chata nū prabhāvata kītā atē pharija nū naśaṭa kara ditā, jisa nū gairāja dē mālaka nē tabākūnōśī karana vālē upakaraṇa vajōṁ isatēmāla kītā sī. Mu versionlē sasakaraṇa dē anusāra, ghaṭanā dā kāraṇa aga nāla lāparavāhī nāla kama karanā sī.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/