Mainū isa laṛakī la'ī afasōsa ki'uṁ hai?

 

#Māphakaranā
Kalāsa vica mērī dhī dī ika laṛakī hai, maiṁ usa nū maśaiṅkā bulāvāṅgā. Prā'imarī sakūla vica laṛakī māṛī paṛhā'ī karadī sī. Uha hamēśāṁ śaramidā, śaramidā sī jadōṁ usa nū bōraḍa'tē bulā'i'ā gi'ā sī, atē sirapha udōṁ musakarā'i'ā jadōṁ unhāṁ nē usa nāla dōsatī karana dī kōśiśa kītī. Jadōṁ bacē pajavīṁ jamāta vica calē ga'ē, māpi'āṁ dī mīṭiga vica unhāṁ nē śānadāra atē cagē vidi'ārathī'āṁ dā ailāna kītā. Maiṁ sarabōtama vidi'ārathī'āṁ dī sūcī vica maśaiṅkā dā upanāma suṇakē hairāna hō'i'ā. Māśā dī māṁ savaitalāṇā nē baṛī sajīdagī nāla samajhā'i'ā ki ika bu oldī dādī unhāṁ dē nāla asathā'ī taura'tē calī ga'ī sī atē āpaṇī dhī nū paṛhana vica sahā'itā kara rahī sī, isa tōṁ ilāvā usadā vaḍā bharā usa nāla agrēzī dī paṛhā'ī kara rihā sī. Asīṁ usa samēṁ laṛakī la'ī khuśahāla hāṁ. Jadōṁ usadī dhī 6 vīṁ jamāta vica sī, savētalāṇā labē samēṁ la'ī hasapatāla vica bharatī sī. Māśā nē turata pratīkiri'ā ditī - uha adāzē anusāra bāhara calī ga'ī, atē āpaṇē āpa nū āpaṇē āpa vica bada kara li'ā. Kuṛī'āṁ nē usa nāla gala karana la'ī asaphala kōśiśa kītī. Jaladī hī, savaitalāṇā dubārā māpi'āṁ dī sabhā vica pragaṭa hō'ē (āpaṇī dhī dē ulaṭa, usadī māṁ nē hamēśā jamāta dē jīvana vica ika saragarama hisā li'ā). Usanē kihā ki usanū ika navīṁ naukarī milī hai, atē huṇa uha ākharakāra sakūla phīsāṁ dī adā'igī vica dērī nahīṁ karēgī. Kujha sālāṁ tōṁ maiṁ kisē tar'hāṁ savētalāṇā dē pāra nahīṁ ā'i'ā. Atē isa sāla pēraiṇṭa caiṭa vica ika navāṁ phōna nabara ā'i'ā. Turata āpaṇē āpa nū pēśa karadi'āṁ, ādamī nē likhi'ā ki uha māśā dā matarē'ā pitā hai. Uha kujha adhi'āpakāṁ bārē ajība gala karana lagā. Ka'ī'āṁ nē usanū anukūla baṇā'i'ā, kujha nahīṁ manadē. Usanē adhi'āpakāṁ nū prabhāvata karana dē vakha vakha.Gāṁ dī pēśakaśa karanī arabha kītī, atē nāla hī uha vidi'ārathī jō pāṭhāṁ nū vigāṛadē hana. Sigaraṭa pīṇa atē baci'āṁ dē pīṇa bārē usa dē saḵẖata rukha dī rūpa rēkhā ditī. Atē iha jāpadā hai ki jihaṛī vī uha gala kara rihā sī uha sahī hai, para saca bōlaṇa tē, maiṁ udōṁ vī ghabarā gi'ā sī ki kisē ajanabī nē āpaṇī hā'ī sakūla dī matarē'ī dhī dī paravariśa atē mulāṅkaṇa nū inē saragaramī nāla li'ā sī. Parivaratanaśīla umara parivāraka samasi'āvāṁ tē sī. Māśā tikhī vasatū'āṁ nāla āpaṇē hathāṁ nū khurakaṇa lagī, niratara āpaṇē nahu'āṁ nū ḍaga māradā hai, atē phira muḍi'āṁ vāṅga āpaṇē vāla kaṭadā hai. Isa tōṁ ilāvā, iha sapaśaṭa sī ki usanē āpaṇē vāla āpaṇē āpa kaṭa la'ē, uha usadī'āṁ akhāṁ dē asamāna taṇē vica laṭaka rahē sana. Usanē laṛakī'āṁ nāla sacāra karanā bilakula bada kara ditā, usanē āpaṇē āpa nū pūrī tar'hāṁ bada kara ditā. Jamātī nāla samasi'āvāṁ, adhi'āpakāṁ nāla samasi'āvāṁ. Usa umara vica jadōṁ laṛakī'āṁ kapaṛē pā'uṇa atē raga dēṇa laga pa'ī'āṁ, tāṁ māśā nē ika purāṇī varadī pā ditī, jithōṁ, uha bahuta pahilāṁ vaḍā hō'i'ā sī. Atē jē chōṭē ṭarāserszara nū"phaiśana" du'ārā jā'iza ṭhahirā'i'ā jā sakadā hai, tāṁ jaikaṭa dī'āṁ salīvaza sapaśaṭa taura'tē ika chōṭā jihā ākāra dēṇā śurū karadī'āṁ hana. Sakūla dī'āṁ tasavīrāṁ vica mārī'ā nū “haṭā'i'ā” jāṇā śurū hō'i'ā. Śā'ida āma driśaṭīkōṇa nū kharāba nā karana la'ī. Mainū samajha nahīṁ ā rahī sī ki mērī māṁ kithē dēkha rahī hai, mainū laṛakī la'ī afasōsa sī. Atē hāla hī vica, savaiṭalānā la'ī ika māvāṁ dā ika vadhā'ī bhāśaṇa sakūla galabāta vica pragaṭa hō'i'ā. Iha patā cali'ā ki usanē ika bacē nū janama ditā. Bahuta sārē mubārakāṁ atē sabha kujha, hara cīza dī ichā karana lagē. Maiṁ śā'ida unhāṁ vicōṁ ika sī jō āma anada nū nahīṁ samajhadā sī. Śā'ida maiṁ galata hāṁ? Jāṁ kujha samajha nahīṁ ā'undā? Sajaṇāṁ, savaitalāṇā dē dō vaḍē hō'ē bacē hana, jinhāṁ vicōṁ ika ika samasi'ā vālī laṛakī hai jō āpaṇē hatha kaṭadī hai. Para savaitalāṇā dā navāṁ patī ika bacā cāhudā hai, āpaṇā āpaṇā, āpaṇā. Atē kujha vī nahīṁ jō māpē pahilāṁ hī 40 tōṁ vadha hō cukē hana, baci'ō, iha khuśī hai. Tarīkē nāla, vitī taura'tē māśā dā parivāra hamēśāṁ māṛā ji'undā rihā, baci'ā, para bacā, iha khuśī dī gala hai! Bimārī tōṁ bā'ada, savaitalāṇā akasara śikā'ita karadī sī ki usa dā ilāja sāla vica ka'ī vāra karanā paindā sī tāṁ ki bimārī āpaṇē āpa nū mahisūsa nā karē. Para bēbī, iha bahuta vadhī'ā hai. Śā'ida, maiṁ isa zidagī vica kujha samajha nahīṁ rihā? Śā'ida ika navīṁ samājaka ikā'ī, ika sihatamada bacā anada karana dē yōga. Atē māśā? Khaira, usa la'ī kī baci'ā hai. Hō sakadā hai ki jaladī hī uha ika navēṁ parivāra vica"cagī zidagī" tōṁ bhaja jāvē.

Maiṁ huṇa vī āpaṇē sābakā patī tōṁ ḍaradā hāṁ

 

#Ḍara
Maiṁ isa bārē ika ikabālī'āpaṇa paṛhi'ā ki sasa-sahurā valōṁ āpaṇē bēṭē nāla dukhī vi'āha bārē bhavikhabāṇī kivēṁ saca hō ga'ī. Maiṁ ikabālī'ā lēkhaka dī jag'hā sī atē maiṁ āpaṇī zidagī dī kahāṇī dasaṇā cāhudā hāṁ. Hō sakadā hai ki uha dūsarī'āṁ womenratāṁ dī āpaṇī vi'āhutā zidagī nū bāharōṁ vēkhaṇa vica sahā'itā karēgī. Mērā patī isa śailī dē sārē kānūnāṁ vica asala zālama hai. Iha pahilī nazara'tē, inī ḍarā'uṇī nahīṁ, para maiṁ isa tōṁ dukhī hāṁ. Maiṁ isadī inī sālāṁ dī niratara sikhalā'ī la'ī ādī hō ga'ī. Isa tōṁ ilāvā, iha usa harēka nāla vāparadā hai jisa nē āpaṇī zidagī vica kadē zālama dā sāhamaṇā nahīṁ kītā, hara savēra usa nāla nahīṁ uṭhadā, usa dē nāla saundā nahīṁ, niratara ḍara vica nahīṁ rahidā sī ki dubārā kujha galata hō gi'ā sī! Jē sirapha maiṁ anumāna lagā sakadā āpaṇē patī nāla sāḍī parivāraka zidagī dē lagabhaga chē sālāṁ la'ī, maiṁ sirapha iha dikhāvā kītā ki mērā patī zālama nahīṁ sī. Mērī yōgatā'tē śaka nā karō, maiṁ dimāgī taura' tē sihatamada hāṁ. Iha vivahāra pūrī tar'hāṁ pāgala nā hōṇa la'ī bacā'a dī ika kisama dī lā'īna hai. Atē maiṁ pahilāṁ hī isa tē viśavāsa karanā śurū kara rihā sī, lagātāra tāṛanā atē sakhēpa suṇanā. Iha saca hai ki maiṁ viśavāsa karanā śurū kara ditā ki mērē tōṁ bā'ada ika ajihā nēka vi'akatī sī jō mērē ciharē'tē rākhaśa nū sahāradā hai. Sāḍē sān̄jhē bhalē la'ī. Sārē parivāraka kalēśāṁ vica, maiṁ, bēśaka, āpaṇē āpa nū dōśī ṭhahirā'i'ā. Atē isa la'ī nahīṁ ki maiṁ nahīṁ samajha rihā ki maiṁ kivēṁ jī'undā hāṁ atē maiṁ kī sahi rihā hāṁ. Mērē la'ī iha bahuta saukhā sī. Usē samēṁ, mainū yakīna sī ki maiṁ āpaṇē patī nū pi'āra karadī hāṁ. Maiṁ usa vica āpaṇī ātamā dē sāthī nū vēkhi'ā. Isa la'ī maiṁ śāntī baṇā'ī rakhaṇa dī kōśiśa kītī, nā ki ṭakarā'a la'ī, nā ḵẖuśa karana la'ī, usadī hara ichā dā adāzā lagā'uṇa la'ī atē hara uha cīza jisa nū uha samēṁ sira pēśa karana dē yōga hudā. Jadōṁ asīṁ ajē navēṁ vi'āhē hō'ē sī, sasa nē sapaśaṭa taura tē kihā ki patanī dā pharaza baṇadā hai ki uha nāśatā ti'āra karē atē usadē nāla kama tē jāvē. Iha niyama hai. Isa la'ī, mērē bacē nāla bahuta hī nīnda bharī rāta hōṇa tōṁ bā'ada vī, maiṁ alārama dī ghaṛī saiṭa kītī atē āpaṇē patī nū nāśatē pakā'uṇa atē parōsaṇa la'ī bahuta jaladabāzī kītī. Isatōṁ pahilāṁ, maiṁ savēra dā niyama paṛhadā hāṁ, niyama tōṁ bināṁ kithē hai? Kisē vī kārōbāra tōṁ pahilāṁ. Raba dā dhanavāda karō bacā sutā hō'i'ā sī. Atē maiṁ āpaṇē patī dē kōla baiṭha gi'ā atē sāfa taura'tē dasi'ā ki usadē kapa vica kinē camaca kāphī atē cīnī hai, uha kama' tē aja dupahira dē khāṇē'tē kī khāvēgā. Ki'uṅki śāma nū mainū mērē nāla usadē la'ī sabha tōṁ su'ādī atē lābhadā'ika ikaṭhā karanā sī. Tarīkē nāla, uha ḍā'iniga rūma'tē nahīṁ gi'ā, jisadā usa dē bahutē sāthī dēkhadē hana, ki'uṅki iha mahigā atē savāda rahita hai. Ka'ī vāra maiṁ badakisamata sī. Kāphī kamazōra sī, atē dupahira dē khāṇē vēlē mērē patī nē āpaṇē āpa nū khōri'ā nahīṁ sī, atē isa la'ī usanē śāma nū jān̄ca kītī ki maiṁ usanū kī atē kinā pā ditā. Zidagī vica chōṭī'āṁ cīzāṁ, maiṁ sōci'ā. Uha bhaja gi'ā, atē maiṁ usadē bā'ada bhāṇḍē dhōtē, atē phira uha sabha kujha kītā jō cagī māvāṁ atē gharāṁ dī'āṁ.Ratāṁ kārana hai. Haphatē dē ata vica sabha kujha usē tar'hāṁ caladā rihā. Sirapha aitavāra nū asīṁ sārē caraca ga'ē. Atē raba nā karē, jē patī nū binā nāśatē dē ghara chaḍaṇā pi'ā. Atē dubārā maiṁ sabha dē agē uṭha gi'ā. Phira maiṁ bacē dī dēkhabhāla kītī. Ika niyama dē taura tē, asīṁ bāhara calē ga'ē, ki'uṅki sāḍē pitā jī nē sārē hafatē kama kītā atē ika haphatē dī zarūrata hai. Jadōṁ asīṁ tura rahē sī, sāḍē pitā jī sutē pa'ē sana. Jē iha ṭhaḍā sī jāṁ mīnha pai rihā sī, tāṁ mainū āpaṇē bacē nū rasō'ī vica rujha kē rakhaṇā pi'ā. Ithē ika palēna ki'uṁ sī, jithē maiṁ bacē nū rakhi'ā, atē maiṁ āpaṇē āpa ika su'ādī aitavāra dā khāṇā ti'āra kītā. Jadōṁ bacā vaḍā hō'i'ā, maiṁ usa nū galē lagā li'ā atē kujha ghaṭi'āṁ la'ī mērē du'ārā sabha tōṁ vadhī'ā tarīkē nāla kābū kara li'ā, ki'uṅki uha usa kamarē vica bhaji'ā jithē sāḍē ḍaiḍī sauṁ ga'ē atē basa usa nū paṛhana la'ī kihā. Kī mainū isa bārē gala karana dī zarūrata hai ki maiṁ kivēṁ uḍi'ā. Mainū lagadā hai ki sabha kujha sāpha hai. Maiṁ aga vāṅga āpaṇē patī tōṁ ḍari'ā hō'i'ā sī. Ki'uṅki jē maiṁ kujha galata kītā hai jāṁ samēṁ sira usadī ichā dā anumāna lagā'uṇa la'ī samāṁ nahīṁ sī, tāṁ maiṁ ika śānadāra dhōkhādhaṛī dī uḍīka kara rihā sī. Unhāṁ nē mainū samajhā'i'ā ki uha unhāṁ lōkāṁ nāla ajihā nahīṁ karadē jinhāṁ nū uha pi'āra karadē hana, ki maiṁ usa nū pi'āra nahīṁ karadā. Phira unhāṁ nē natījā ikasāra karana la'ī mērē nāla kujha dina gala nahīṁ kītī. Tarīkē nāla, iha sabha vadhī'ā kama kītā. Maiṁ māphī magī, atē ka'ī vāra mainū nahīṁ patā hudā sī ki ki'uṁ. Mainū basa manaṇā pa'ēgā. Ka'ī vāra iha giṇatī lagha jāndī hai. Hālāṅki maiṁ imānadārī nāla ikarāra karadā hāṁ, para maiṁ abhinētarī nahīṁ hāṁ. Maiṁ basa ṭuṭi'ā hō'i'ā sī atē basa. Lagātāra badanāmī du'ārā tōṛi'ā, lagātāra atē kī atē kivēṁ dī'āṁ ripōraṭāṁ. Lagātāra ḍara hai ki mērā patī kō'ī ghuṭālā nahīṁ karēgā, ki'uṅki maiṁ bahuta thaki'ā hō'i'ā hāṁ. Jē maiṁ"bahuta burā varatā'ō kītā", tāṁ mērē patī nē mainū"tuhānū" kihā. Hāṁ, hasō nā, usanē mērē la'ī sārē nafarata dā pragaṭāvā kītā atē dikhā'i'ā ki maiṁ usa tōṁ bahuta dūra sī. Dūjē śabadāṁ vica, iha ika ati'ata upā'a hai jō usanū laiṇa la'ī majabūra kītā jāndā hai. Maiṁ basa iha li'ā'i'ā. Pahilāṁ maiṁ puchi'ā ki kī hō'i'ā sī, uha mainū isa tar'hāṁ sabōdhita ki'uṁ kara rihā sī, atē phira maiṁ ruka gi'ā. Iha kahiṇa dī zarūrata nahīṁ ki kisē vī cīza nālōṁ zi'ādā, mainū phira haphatē dē ata vica nāpasada sī, ki'uṅki mērā patī ghara vica sī. Śāma nū maiṁ āpaṇē pairāṁ tōṁ hēṭhāṁ ḍiga ga'ī, śāma dī nīnda nū adhī nīnda vālī sathitī vica paṛhadi'āṁ. Kudaratī taura'tē, mērē kōla huṇa kisē vi'āhutā farazāṁ la'ī tākata nahīṁ sī, para mērā patī isa dī vi'ākhi'ā nahīṁ kara sakadā. Ika hōra ghuṭālā atē rāta nū parēśānī, jadōṁ ika bacā, jisanū muśakila nāla lēṭi'ā hō'i'ā sī, majē vica mērē nāla saundā hai, maiṁ sahiṇa nahīṁ kara sakadā. Ithē maiṁ mani'ā, jē nahīṁ, tāṁ maiṁ badatara mahisūsa karadā hāṁ. Kō'ī huṇa kahēgā, pitā jī āpaṇī patanī nū chuṭī ki'uṁ nahīṁ didē atē bacē dē nāla vīkaiṇḍa tē saira ki'uṁ nahīṁ karadē? Hāṁ, maiṁ isa bārē supanā vēkhi'ā hai! Para mērē patī nē mainū ghara nahīṁ rahiṇa ditā atē kihā ki parivāra hamēśā ikaṭhē hōṇā cāhīdā hai.


Jē uha ghumaṇa vālē dē nāla āpaṇē āpa bāhara gi'ā sī, tāṁ sirapha usa samēṁ la'ī jadōṁ maiṁ ti'āra hō rihā sī. Mērē kōla hamēśāṁ ti'āra hōṇa la'ī 10 miṭa tōṁ vadha nahīṁ hudā. Mērē patī dā samāṁ sī atē pravēśa du'āra tē basa mērā itazāra sī. Jivēṁ ki aga dē alārama tē hōṇa dē daurāna, isa samēṁ daurāna maiṁ kapaṛē pā'uṇa, para garamī vica ika śāvara laiṇa vica vī kāmayāba hō gi'ā! Isa tar'hāṁ maiṁ rahidā sī, lagabhaga jaga dē samēṁ. Atē jē mērē kōla samāṁ nahīṁ sī, phira mērē patī nē iha sabha mērē la'ī saṛaka'tē rakha ditā. Iha mērē bihatara hita vica sī ki samēṁ nū paika karana atē thalē jāṇa la'ī. Ika vāra, liṭarējī tōṁ bā'ada, jithē isa vāra maiṁ ikali'āṁ chuṭī magaṇa dī himata kītī, pujārī nē mainū rahiṇa la'ī kihā, atē mērā patī pahilāṁ hī caraca dē gēṭa'tē kāra vica mērā itazāra kara rihā sī. Uha jāṇadā sī ki kisa samēṁ pūjā-pūjā atē prārathanā dī sēvā ḵẖatama hō ga'ī sī, atē isa tōṁ vī vadha usa nē vēkhi'ā ki baci'āṁ nāla kujha paravāra pahilāṁ hī gēṭa tōṁ bāhara calē ga'ē sana. Ghuṭālā bilakula madara dē bāhara hō'i'ā. Mērē kisē vī vi'ākhi'ā nē kama nahīṁ kītā, maiṁ mu'āphī vī nahīṁ magī. Isa duravivahāra dē bā'ada, maiṁ sārā dina natamasataka hō'i'ā. Usanē śāma taka mērā apamāna kītā. Usanē dukha zāhara kītā ki garība bacā āpaṇī māṁ dā inā itazāra kara rihā sī. Atē uha uthē nahīṁ sī, uha uthē galabāta kara rahī sī iha sapaśaṭa nahīṁ hai ki kisa nāla atē kisa bārē. Kripā karakē mainū iha nā puchō ki maiṁ iha sabha ki'uṁ sahāri'ā, maiṁ ki'uṁ nahīṁ chaḍi'ā, maiṁ isa tar'hāṁ ki'uṁ rihā, ki'uṁ maiṁ niratara ḍaradā hāṁ atē asatīphā dē kē sabha kujha sahi rihā hāṁ. Mainū nahīṁ patā ki isadā javāba kivēṁ dēṇā hai. Vaisē, sāḍē labē samēṁ tōṁ uḍīkadē bēṭē dē janama tōṁ bā'ada, mērē patī nē mainū āpaṇī tanakhāha dēṇā bada kara ditā, iha dalīla ditī ki maiṁ ajē vī dudha, rōṭī jāṁ ḍā'ipara kharīdaṇa la'ī kahidā hāṁ. Isa la'ī mainū kisē cīza dī zarūrata nahīṁ hai. Maiṁ uha vī sahāri'ā. Udōṁ mainū lagadā sī ki ajihā hōṇā cāhīdā hai. Maiṁ kama nahīṁ karadā. Jē asīṁ saṭōra'tē ga'ē, tāṁ usa nē sadhāraṇa taura' tē hara cīza dī adā'igī kītī jō usa nū caika'ā'uṭa'tē cāhīdā sī. Maiṁ isadī ādī hāṁ. Mērē la'ī iha āma gala sī jadōṁ garamī'āṁ vica maiṁ garamī dē saira tē pīṇa la'ī āpaṇē nāla ghara tōṁ pāṇī dī ika bōtala ḍōl'ha ditī, ki'uṅki kharīdaṇa la'ī kujha nahīṁ sī. Phira, jadōṁ bacā vaḍā hō'i'ā, maiṁ āpaṇē patī nū kujha paisē magaṇa lagā, ki'uṅki mērā bēṭā kujha jūsa jāṁ kāra cāhudā sī. Mainū thōṛī jihī rakama ditī ga'ī sī atē maiṁ khuśa sī. Mainū nahīṁ patā, hō sakadā hai ki hara kō'ī isa tar'hāṁ dā jīvē, ka'ī vāra maiṁ isa bārē sōcadā hāṁ atē sacamuca viśavāsa karanā cāhudā hāṁ ki hara kō'ī nahīṁ. Ki'uṅki tusīṁ isa tarāṁ nahīṁ rahi sakadē. Isa tar'hāṁ ji'uṇā asahi atē ġalata hai. Śā'ida, iha kihā jāṇā cāhīdā hai ki mērē patī nē śabada dē śābadika arathāṁ vica mainū kuṭi'ā nahīṁ. Isa sārē samēṁ daurāna, usanē sirapha ika vāra mainū mō theē dē balēḍāṁ dē vicakāra māri'ā. Mainū bilakula yāda nahīṁ hai ki'uṁ atē ki'uṁ. Para maiṁ usa dī'āṁ ṭipaṇī'āṁ'tē cupa nahīṁ rahi saki'ā atē virōdha karana laga pi'ā, atē mainū sahiṇā pi'ā. Iha phira nahīṁ hō'i'ā. Maiṁ dikhāvā kītā ki ithē kujha vī nahīṁ sī, para usanē māphī nahīṁ magī. Huṇa, jadōṁ usanē sānū ika sāla tōṁ vadha samēṁ la'ī bacē nāla chaḍa ditā, maiṁ bahuta zi'ādā sōcadā hāṁ ki maiṁ iha zidagī ki'uṁ ji livedī, maiṁ iha sabha ki'uṁ sahi rihā. Kāhadē la'ī? Mērā patī nahīṁ badali'ā, bhāvēṁ maiṁ kinī vī sakhata kōśiśa kītī. Hālāta sirapha badatara hudē ga'ē. Ka'ī vārī uha mērē tē ṭuṭa jāndā, para uha āpaṇā hatha nahīṁ vadhā'undā, para mērē vālāṁ nū phaṛa laindā, iha jāṇadi'āṁ ki huṇa mainū kinā dukhī karadā hai, jāṁ mērī bānha nū marōṛadā hai. Mērī'āṁ galatī'āṁ nā karō. Unhāṁ nū kadē nā duharā'ō. Bēśaka, maiṁ ka'ī vāra pujārī nāla gala kītī, para usanē hamēśāṁ javāba ditā ki kō'ī vi'akatī isa tōṁ vī burā hai. Atē maiṁ sōci'ā ki ghaṭō ghaṭa mērā nahīṁ pīvēgā. Atē usanē hōra dukha jhali'ā. Para, sakhēpa vica, isa nāla kī pharaka paindā hai jē tuhāḍā patī nirada'ī jāṁ śarābī hai? Hāṁ nahīṁ. Kisē vī patī nū ajihā karana dā adhikāra nahīṁ hai. Bēśaka, maiṁ āpaṇē āpa nū isa tar'hāṁ dā salūka karana dī ijāzata dē kē āpaṇē āpa nū isa gaira-sihata sabadhī riśatē nū baṇā'ī rakhi'ā. Maiṁ inhāṁ 6 sālāṁ vica ika cīra vica badala gi'ā, atē hara samēṁ mainū kujha galata karana tōṁ ḍaradā rihā. Mainū ajē vī ḍara hai, hālāṅki mērā patī huṇa sirapha kāgaza'tē hai. Uha sāḍē nāla nahīṁ rahidā. Basa ihī sī ki ika dina usanē āpaṇī'āṁ cīzāṁ ikatara karana la'ī kihā atē calā gi'ā. Usatōṁ bā'ada ika sāla tōṁ vadha samāṁ lagha gi'ā hai. Para maiṁ hāla hī vica sikhi'ā hai ki kivēṁ laṭakaṇā hai jadōṁ uha phōna tē mērā apamāna karana dī kōśiśa karadā hai. Maiṁ kō'ī bahānā nahīṁ baṇā'uṇā, usa nū āpaṇē kamāṁ bārē dasaṇā nahīṁ sikhaṇā jāṁ maiṁ huṇa ki'uṁ nahīṁ cāhudā atē usa nāla gala nahīṁ kara sakadā. Iha mērē la'ī ika kāranāmā hai. Ajihā ki'uṁ hō'i'ā ki maiṁ āpaṇē nāla isa tar'hāṁ vivahāra karana ditā, mainū nahīṁ patā. Maiṁ pakā jāṇadā hāṁ ki maiṁ sacamuca cāhudā sī ki mērā pūrā parivāra hōvē, atē bacē dē pitā hana. Maiṁ bihatara cāhudā sī, para iha bāhara badalaṇa dē tarīkē nāla badali'ā. Maiṁ nahīṁ bhula sakadā ki kivēṁ mērē patī nē ika vāra kāra nū rōki'ā tāṁ ki mērē pāsē ika vaḍā cikaṛa sī, ki'uṅki jivēṁ usa nē kihā sī, maiṁ ika hōra dā hakadāra nahīṁ hāṁ. Atē jinā cira asīṁ āpaṇē āpa nāla isa tar'hāṁ varatā'ōgē, sānū kadē vī hōra kujha nahīṁ milēgā. Iha maiṁ āpaṇē kauṛē tazarabē tōṁ kahidā hāṁ. Huṇa maiṁ kisē hōra nāla riśatē bārē vī nahīṁ sōcadā. Maiṁ isa bārē sōcaṇā vī nahīṁ cāhudā. Atē huṇa taka iha sirapha ḍarā'uṇā hai, imānadāra hōṇā. Asīṁ asala vica āpaṇē patī nāla galabāta nahīṁ karadē. Ka'ī vāra, bahuta ghaṭa hī, uha bacē kōla ā jāndā hai, para sāḍē kōla galabāta la'ī kō'ī sān̄jhā viśā nahīṁ hudā. Asīṁ pūrī tar'hāṁ ajanabī hō ga'ē hāṁ. Atē kī asīṁ pahilāṁ parivāra sī? Bēśaka iha dukhī hai. Kisē kārana karakē, mainū yāda ā'i'ā ki usa nāla sāḍī 8 sālāṁ dī jāṇa-pachāṇa la'ī, usa nē kadē mainū pachatāvā nahīṁ kītā, nā hī mainū galē lagā'i'ā atē nā hī galē lagā'i'ā. Ithōṁ taka ki jadōṁ maiṁ nārāzagī tōṁ gujhaladāra hō gi'ā. Mērē la'ī afasōsa mahisūsa karana la'ī maiṁ huṇa iha sabha nahīṁ likha rihā. Bilakula nahīṁ. Maiṁ iha likha rihā hāṁ, śā'ida ghriṇāyōga hōvē. Mērē lamē sabara atē savai-prēśānī la'ī jhiṛaki'ā.


Śā'ida isa tar'hāṁ iha dōvēṁ imānadāra atē sahī hōṇagē. Atē jē kō'ī vi'akatī āpaṇē āpa nū isa marīza atē mūrakha womanrata nū pachāṇadā hai, tāṁ isa bārē sōcō ki tusīṁ āpaṇī ikō atē ikalē jīvana nū inā barabāda ki'uṁ kara rahē hō.

Vi'āha dē 12 sālāṁ bā'ada patī/ patanī nū dhōkhā dē rihā

 

#Cīṭigajīvanasāthī
Mērī patanī nāla 12 sāla rihā. Ika bēṭī hai (9 sāla dī). Dō sāla pahilāṁ, maiṁ āpaṇī patanī dī ika hōra nāla patara vihāra bārē sikhi'ā. Bilakula dōsatānā nahīṁ, balaki ikabālī'ā bi'āna dē nāla. Nē ika ghuṭālā karewi'ā. Usanē tōbā kītī, kihā ki kujha vī nahīṁ sī. Asīṁ riśatē nū jārī rakhi'ā, para ḍūghē taura tē mainū śaka hō'i'ā ki uha jhūṭha bōla rahī sī. Maiṁ samēṁ-samēṁ tē isa nū yāda karadā hāṁ, dā'avē kītē, ghuṭālē. Para usē samēṁ, maiṁ isadī ādī hō ga'ī, bhulaṇa lagī. Hāla hī vica mainū patā lagi'ā hai ki mērī patanī dhōkhā khā rahī sī, para ika bilakula vakharī atē ika tōṁ vadha vāra. Lagabhaga usē samēṁ. Usa nū chaḍa ditā. Hajhū sana, pachatāvā ki iha ika galatī sī, ki parivāra uha sabha kujha hai jō usa kōla hai. Sāḍē sabadha, isa nū naramā'ī nāla pēśa karana la'ī, bahuta pahilāṁ tōṛanā śurū hō'i'ā. Maiṁ ḵẖuda nahīṁ vēkhi'ā. Usadē khilāpha niratara badanāmī, aṇagahilī, ithōṁ taka ki apamāna mērē valōṁ sana. Maiṁ niratara ṭuṭa gi'ā, ika śabada vica maiṁ usa nū dhakā dē ditā. Lagabhaga cāra sāla pahilāṁ, asīṁ ika ṭipiga pu'ā'iṭa dā anubhava kītā. Uha talāka laiṇā cāhudē sana, para nahīṁ hō'ē, uha gu'āṁ.̔Ī'āṁ vāṅga rahidē sana. Maiṁ nahīṁ jāṇadī kī karāṁ. Mainū samajha nahīṁ ā'undā ki maiṁ āpaṇī patanī nāla pi'āra karadā hāṁ jāṁ usa nāla juṛi'ā hō'i'ā hāṁ. Mērē jīvana vica isa dī mahatatā bahuta zi'ādā hai. Uha ikalautī womanrata hai jō mērē kōla hai.

Sāla 2021 mubāraka!

 

#2021


Pi'ārē pāṭhaka, asīṁ tuhānū nimaratāpūravaka navēṁ sāla dī kāmanā karadē hāṁ! Āpaṇī salāha nū sān̄jhā karana atē pichalē sāla dī'āṁ muśakala zidagī dī'āṁ kahāṇī'āṁ bārē dasaṇa la'ī, savēdanaśīla, dhi'āna dēṇa vālē atē sabara karana la'ī tuhāḍā dhanavāda. Ā'ō umīda karī'ē ki navēṁ sāla 2021 vica sāḍē sāri'āṁ kōla udāsa hōṇa dē bahuta ghaṭa kārana hōṇagē, asīṁ ika dūjē nū suṇāṅgē, phōramāṁ'tē riśatēdārāṁ, sahikaramī'āṁ atē ithōṁ taka ki agi'āta virōdhī'āṁ nāla ika sān̄jhī bhāśā labhāṅgē, atē jihaṛī'āṁ galatī'āṁ asīṁ karadē hāṁ ōnā sabhava hō sakē vi'ākaraṇavādī hōṇagē.

Navēṁ sāla dī śāma'tē ikalatā

 

#Ikalatā
Mērī māṁ dī hāla hī vica mauta hō ga'ī. Uha labē samēṁ tōṁ bimāra sī, para kōrōnāvā'irasa nē usanū khatama kara ditā. 2 Hafati'āṁ vica"barana ā"ṭa". Sāḍē vicōṁ kisē vī (baci'āṁ) nū isa dī umīda nahīṁ sī, prīmāna nahīṁ sī. Pichalī vāra jadōṁ maiṁ usa nāla gala kītī sī, mērī māṁ nē kujha burā nahīṁ kihā. Mainū bahuta burā mahisūsa hō'i'ā, ki'uṅki uha sāḍē vaḍē parivāra vicōṁ ikō ika vi'akatī sī jisanē sacamuca mērī paravāha kītī. Uha akasara bulā'undī, mērē kamāṁ bārē puchadī, dhī. Chuṭī vālē dina uha hamēśāṁ niyamata mēla atē kadē-kadē tōhafi'āṁ du'ārā pōsaṭakāraḍa bhējī jāndī sī. Huṇa isa vicōṁ kō'ī vī nahīṁ hai. Maiṁ baiṭha kē rōdī hāṁ. Maiṁ sacamuca anātha sī (mērē pitā dī mauta hō ga'ī jadōṁ maiṁ bahuta chōṭā sī). Riśatēdārāṁ dā pahilāṁ hī kabarasatāna vica jhagaṛā hō'i'ā sī. Asīṁ ika nazadīkī parivāra nahīṁ hāṁ, mērī māṁ uha sī jisa nē kisē tar'hāṁ sānū jōṛi'ā. Kal'ha usa nū calē jāṇa tōṁ 9 dina hō'ē sana. Mērē kujha dōsatāṁ nē hamadaradī zāhara kītī atē zāhara taura'tē sōci'ā ki navēṁ sāla dī śāma' tē maiṁ sadhāraṇa hōvāṅgā, arathāta musakurāhaṭa karāṅgā, mubārakāṁ bhējāṅgā, sakhēpa vica, mērī udāsa nazara nāla isa chuṭī nū nā vigāṛanā. Mainū rōṇa dā adhikāra nahīṁ lagadā, maiṁ lōkāṁ la'ī navāṁ sāla kharāba karadā hāṁ. Isa bārē dasaṇa la'ī vī kō'ī nahīṁ hai.

Sasa nē sāḍī navēṁ sāla dī havāha nū barabāda kara ditā

 

#Kharāba
Mērē patī atē mērē vi'āha nū dō sāla hō'ē hana. Riśatā cagā hai, para bēśaka iha nakārātamaka nahīṁ sī. Mērī sasa kō'ī sīmā nahīṁ jāṇadī. Nā sirapha uha sōcadī hai ki usa nū iha phaisalā laiṇa dā adhikāra hai ki asīṁ kithē kama karadē hāṁ, asīṁ kisa tar'hāṁ dē kapaṛē pā'undē hāṁ atē kī khādē hāṁ, para uha āpaṇē vi'akatī dā dhi'āna atē pūjā vī pasada karadī hai. Inhāṁ dō sālāṁ daurāna asīṁ usa dī'āṁ thānvāṁ tē bilakula sārī'āṁ chuṭī'āṁ manā'i'ā hai. Usadā janamadina, patī dā janamadina, mērā janamadina, navāṁ sāla, 8 māraca, māṁ dā dina, adhi'āpaka dā dina (uha ika adhi'āpaka hai). Iha gala isa gala'tē pahuca ga'ī ki 14 pharavarī nū rāta 10 vajē usanē phōna kītā atē puchi'ā ki ikaṭhē hōṇa vica inā samāṁ ki'uṁ lagā? Maiṁ, bēśaka, bēvakūpha sī, kahidā sī ki asīṁ kitē nahīṁ jā rahē. Huṇa navāṁ sāla hai. Patī nē dō mahīnē pahilāṁ āpaṇē dōsatāṁ nū bulā'i'ā sī. Asīṁ unhāṁ nāla chuṭī'āṁ manā'uṇa dā phaisalā kītā. Rāta nū 11 vajē usanē bulā'i'ā atē kihā ki usa kōla sabha kujha ti'āra hai, uha kahidē hana, ṭaikasī bulā'ō atē jaladī usa kōla jā. Patī nē samajhā'i'ā ki asīṁ 20 miṭa la'ī āvāṅgē, vadhā'ī dēvāṅgē, tōhaphē dēvāṅgē atē ghara calāṅgē. Atē phira iha śurū hō'i'ā. Raulā pā'uṇa'tē ki asīṁ kalapanā kītī sī ki navāṁ sāla ika parivāraka chuṭī hai atē dōsatāṁ dā isa' tē kō'ī sathāna nahīṁ hai. Mērī māṁ dūsarē sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ ikali'āṁ bitā'undī hai. Pitā jī dī mauta hō ga'ī, riśatēdāra kisē hōra dēśa vica. Sasa dā ika patī atē ika hōra putara hai. Hāṁ, uha nārāza sī. Mērē la'ī vī sathitī aṇasukhāvīṁ hai. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai.

Mērē ādamī nū māpha nahīṁ kara sakadā

 

#Māphakaranā
Maiṁ 29 sālāṁ dā hāṁ maiṁ āpaṇī bēṭī nū pāla rihā hāṁ, jō ki 4 sālāṁ dī hai, atē maiṁ usa nāla vakharē taura'tē rahidā hāṁ. Mērē māpē atē dādī sāḍē tōṁ bahuta dūra nahīṁ rahidē. Dādī jī nū kujha dināṁ vica 85 sāla dī hōṇī cāhīdī hai. Ika sāla tōṁ thōṛē samēṁ la'ī maiṁ ika ādamī nāla ḍēṭiga kara rihā hāṁ jō samēṁ-samēṁ tē mērē kōla ā'undā hai. Asīṁ ikaṭhē nahīṁ rahidē. Pichalē māraca tōṁ, hara kō'ī jāṇadā hai ki sāḍē dēśa vica kī śurū hō'i'ā sī. Maiṁ atē mērē māpi'āṁ nē sārē surakhi'ā upāvāṁ dā sakhatī nāla pālaṇa kītā: Māsaka, dasatānē, kadē kitē hōra nahīṁ. Isa samēṁ, mērī dhī nē bāġa vica jāṇā bada kara ditā. Lagabhaga sārē basata, garamī'āṁ atē patajhaṛa dā adhā hisā asīṁ dēśa vica rahidē sī. Maiṁ āpaṇē āpa atē mērē pitā jī vī kama karadā hāṁ. Asīṁ isa sāla makasada nāla chuṭī'tē nahīṁ ga'ē. Iha isa la'ī hai ki'uṅki mērī nānī ayōga hai. Usa nū phēphaṛi'āṁ dē hisē'tē bīmāra hōṇa dī ijāzata nahīṁ hai. Lagabhaga tina hafatē pahilāṁ, ika ādamī mainū milaṇa ā'i'ā, rāta ​​bhara rihā. Agalē dina, usanū śābadika taura tē bukhāra hō gi'ā, usanē ika ḍākaṭara nū bulā'i'ā, iha vā'irala namūnī'ā hai. Kēvala usa nē mainū turata isa bārē nahīṁ dasi'ā. Iha patā cali'ā ki mainū burā mahisūsa hō'i'ā, atē maiṁ phira vī ā gi'ā, cupa rihā. Natījē vajōṁ, maiṁ āpaṇē māpi'āṁ nāla saparaka karana vica kāmayāba hō gi'ā. Usē hī hafatē vica, mērī māṁ atē dādī ika dina bimāra hō ga'ē. Asīṁ bimāra hō ga'ē. Dādī āpaṇī viśēśatāvāṁ kārana huṇa sakhata dēkhabhāla vica hai. Uha nahīṁ usanū bacā'uṇagē jāṁ nahīṁ, mainū nahīṁ patā. Ḍākaṭara sacamuca ajihē muśakala kēsa dā ilāja nahīṁ karanā cāhudē. Asīṁ laṛa sakadē hāṁ jinā asīṁ kara sakadē hāṁ. Mamī isa samēṁ tulanātamaka taura'tē asānī nāla sahi rahī hai, isa tatha dē bāvajūda ki uha biradha vī hai. Dhī dē lagabhaga kō'ī lachaṇa nahīṁ hana. Pitā vī. Maiṁ āpaṇē āpa ajē vī bimāra hāṁ atē muśakalāṁ, ajē vī ṭhīka nahīṁ hō sakadā. Maiṁ usa ādamī nāla ṭuṭa gi'ā ki'uṅki maiṁ usanū māfa nahīṁ kara sakadā ki usadī lāparavāhī kārana iha mērē parivāra nāla vāpari'ā. Ṭhīka hai, maiṁ, dādī dā kī hōvēgā? Mainū lagadā hai ki iha su'āratha hai. Jē tusīṁ bimāra hō, ghara rahō, ika ḍākaṭara nū bulā'ō atē dūsari'āṁ nū sakaramita nā karō.

Bacē nū kharāba karana vālē dādā-dādī'āṁ nāla kivēṁ pēśa ā'uṇā hai?

 

#Kharāba
Kī iha bacē dē cubacē vica ulajhaṇa dē yōga hai, atē kithē kinārē kinārē labhaṇē hana tāṁ ki bacā ika kharāba hō'ē ha'umai vajōṁ vaḍā nā hōvē. Mērē dōsata nū ika samasi'ā hai. Vaḍī dhī bahuta kharāba hō ga'ī hai atē sahimatī tōṁ ilāvā kujha nahīṁ savīkāradī. Usanū sirapha ika rājakumārī kahiṇa dī zarūrata hai, nā ki nāma nāla atē nā hī ghaṭa śabadāṁ dē, atē vadhērē dhi'āna dī lōṛa hai. Iha sabha dādā-dādī dī vafādārī vica ulajhaṇa dā natījā hai. Lagabhaga bahuta sārē janama tōṁ hī, pahilī laṛakī la'ī laṛakī la'ī khiḍauṇē kharīdē ga'ē sana, atē bhāvēṁ bacā bahuta vadhī'ā vivahāra nahīṁ karadā sī, usa nū sazā nahīṁ ditī ga'ī sī, iha dalīla ditī ga'ī sī ki bacā chōṭā hai atē ajē vī usanū kujha samajha nahīṁ ā'undā. Huṇa laṛakī 6 sālāṁ dī hai, atē sathitī nahīṁ badalī hai. Laṛakī nū hāṇī'āṁ nāla vī samasi'āvāṁ hana, ki'uṅki uha dūjē baci'āṁ nū nārāza karadī hai atē dhakā kara sakadī hai jāṁ māra sakadī hai. Kiḍaragāraṭana vica, pahilāṁ hī usadē virudha śikā'itāṁ ā'ī'āṁ hana. Ika dōsata isa nāla laṛana dī kōśiśa karadā hai, para nazara adāza kītā jāndā hai. Sasa āpaṇī pōtī nū"mērī rājakumārī" kahidī hai, atē nahīṁ tāṁ. Usa nū prērita karadā hai ki uha dūjē baci'āṁ nālōṁ utama atē vadhī'ā hai. Mērī dōsata usa nāla bahisa karana tōṁ thaka ga'ī hai. Hāla hī vica, tarīkē nāla, maiṁ ika maśahūra sōśalā'īṭa dī ika vīḍī'ō kalipa dē pāra ā'i'ā (maiṁ nāmāṁ dā nāma nahīṁ dēvāṅgā, kauṇa jāṇadā hai, uha samajha jāvēgā), jithē usadī paja sālā bēṭī la'ī ika chuṭī dā āyōjana kītā gi'ā sī, jisa vica usanū sirapha ika rājakumārī vajōṁ sabōdhita kītā gi'ā sī, usadī sudaratā dī praśasā kītī atē ithōṁ taka ki ti'āra vī. Usa dā sakhata tājapōśī kī māpē sacamuca iha nahīṁ samajhadē ki kujha māmali'āṁ vica uha sirapha āpaṇē baci'āṁ nū isa tar'hāṁ dē ucē rava'ī'ē nāla nukasāna pahucā'undē hana. Ākhirakāra, bacā sacamuca iha sōcaṇā śurū karadā hai ki uha dūjē baci'āṁ nālōṁ viśēśa atē vadhī'ā hai. Mērā dōsata, bēśaka, inā amīra nahīṁ hai, para sathitī kujha ajihī hī hai. Tusīṁ kī sōcadē hō, kī isa tar'hāṁ baci'āṁ nū bhaṛakā'uṇa dē yōga hai, jāṁ unhāṁ nū sakhata hōṇa la'ī sikhi'ā dēṇā bihatara hai? Atē jē tusīṁ parēśāna hō, tāṁ isa nū kivēṁ karanā hai tāṁ ki bahuta zi'ādā nā jāṇā pavē?

Mērē patī dī nākāphī sābakā patanī

 

#Nākāphī
Maiṁ akasara unhāṁ ofratāṁ dī'āṁ kahāṇī'āṁ tōṁ bahuta nārāza atē gusē hudā hāṁ jō āpaṇē parivārāṁ vica hisā nū sahidī'āṁ hana. Iha uha nahīṁ jō parēśāna karadē hana, balaki unhāṁ pratī kānūna lāgū karana vālī'āṁ ējasī'āṁ dā rava'ī'ā, sidhāntaka taura tē, iha praṇālī jō kama karadī hai, iha nahīṁ samajhadī ki kivēṁ. Jāṁ tāṁ uha binai-patara savīkāra karana tōṁ inakāra karadē hana, ki'uṅki “maiṁ hasapatāla vica kuṭamāra nahīṁ kītī,” tāṁ phira uha jīvana sāthī nāla galabāta karana dā vā'adā karadē hana atē iha ika khālī vā'adā hai. Atē jē usa dī'āṁ dhamakī'āṁ usadē pāsi'ōṁ śurū hō jāndī'āṁ hana, tāṁ uha ithōṁ taka kahi sakadē hana ki"ā'ō jadōṁ kujha hō gi'ā hai". Mērī bhaiṇa isa vicōṁ laghī. Atē iha naraka hai. Atē iha hudā hai ki hara cīza bilakula ulaṭa kama karadī hai atē jithē iha zarūrī nahīṁ hai. Mērē patī atē mērē vi'āha nū 2 sāla hō'ē hana. 5 Sāla pahilāṁ, usa nē talāka lai li'ā, ika chōṭī dhī nū chaḍa kē. Uha bacē dī sahā'itā adā karadā hai, madada karadā hai atē bacē nū pāladā hai. Jadōṁ maiṁ usadē jīvana vica pragaṭa hō'i'ā, usanē turata mainū cētāvanī ditī ki uha usadī patanī nū ghuṭāli'āṁ nāla talāka dē rahē hana, atē usanē turata ika śarata lā ditī ki usadī'āṁ womenratāṁ bacē nū ika kadama vī nahīṁ jāṇagī'āṁ. Atē bhāvēṁ huṇa maiṁ usadī patanī hāṁ, iha śarata baṇī rahidī hai, bacā sāḍī mulākāta vī nahīṁ karadā, jō mērē la'ī bilakula sahī hai. Usa dā ajē vī āpaṇī sābakā patanī nāla māṛā riśatā hai. Ika muśakala talāka sī, uha hara sān̄jhē taura'tē aikavā'ira kītē camaca utē jhagaṛā karadē sana. Āma taura'tē, śikā'itāṁ laghadī'āṁ nahīṁ sana, unhāṁ nē dadāṁ dē kaṭaṇa nāla saparaka kītā. Mērā patī bahuta śānta hai atē usa dā pālaṇa pōśaṇa karanā bahuta muśakala hai. Gusē vica uha sabha tōṁ vadha kara sakadā hai kujha ghaṭi'āṁ la'ī ghara chaḍaṇā. Śānta hōṇā atē nā ṭuṭaṇā. Maiṁ usanū cīkadē kadē nahīṁ suṇi'ā. Isa tōṁ ilāvā, usanē kadē vī mērē virudha āpaṇā hatha nahīṁ vadhā'i'ā. Ika vāra jadōṁ uha śāma nū āpaṇī dhī nāla khēḍa dē maidāna vica ghuma rihā sī, atē maiṁ kama chaḍa rihā sī, maiṁ rasatē vica sī, atē maiṁ āpaṇē jīvana sāthī nū milaṇa dā phaisalā kītā. Uha laṛakī nū ghara lai jā rihā sī. Asīṁ milē, atē usadī mātā daravāzē tōṁ bāhara ā ga'ī. Usanē mainū vēkhi'ā atē phaisalā kītā ki maiṁ usadī pi'ārī dhī nāla cala rihā hāṁ. Ika ghuṭālā śurū hō'i'ā. Usanē āpaṇī dhī nū āpaṇē patī dē hathōṁ khōhaṇā śurū kara ditā, ḍiga pa'ī atē hōra vī barabāda hō ga'ī. Usadā ādamī, jisadē nāla uha usa samēṁ rahi rihā sī, rōṇa la'ī bhajē. Usanē sānū calē jāṇa la'ī kihā. Atē agalē hī dina pulisa kōla mērē patī'tē kuṭamāra dā bi'āna ā'i'ā. Maiṁ ghabarā gi'ā sī. Kathita taura'tē, usanē usa nū dhakā ditā, uha ḍiga pa'ī, atē usadē rūmamēṭa du'ārā isadī puśaṭī kītī ga'ī. Mukadamā cala rihā sī. Uha kitē vī nahīṁ ga'ī, usadē sarīra'tē kō'ī khuraka nahīṁ hai, atē usadē patī nū 10 hazāra dā juramānā vēca ditā gi'ā sī. Atē sāḍē kisē vī śabada nū nahīṁ mani'ā gi'ā ki sabha kujha bilakula galata sī. Bhāvēṁ uha acānaka ḍiga pa'ī, isadā aratha iha hai ki iha hisā hai. Lāṅghē vica, mukadamē tōṁ bā'ada, usanē raulā pā'i'ā ki uha usanū usadē adhikārāṁ tōṁ vān̄jhā kara dēvēgī. Ki jē uha mērē vala dubārā āpaṇē bacē vala āpaṇā dhi'āna khicadā hai, tāṁ usanū hōra lōka milaṇagē jō kahiṇagē ki uha usanū kuṭa rihā hai. Usanē pāradaraśī taura tē iśārā kītā ki uha khuda asala vica sabha kujha dē sakadī hai atē usanū lagāvēgī. Uha pahilāṁ hī samajha cukī sī ki jaja usa dē nāla sī atē usa dē hatha khaṛē sana. Iha ika womanukavīṁ likerata dī tar'hāṁ jāpadā hai. Nahīṁ pīndā, kama karadā hai, cagī tar'hāṁ sajē hō'ē hana, āpaṇī kāra hai. Kisa kisama dī ayōgatā? Maiṁ sōcaṇā śurū karadā hāṁ ki śā'ida bacē nāla sacāra karanā pūrī tar'hāṁ bihatara hai, nahīṁ tāṁ uha kisē hōra bhaiṛī gala nāla sāhamaṇē āvēgī. Mērē patī nū śaka hai, para maiṁ usanū yakīna divā'uṇa dī kōśiśa karāṅgā. Usadī dhuna tē nacaṇa nālōṁ śāntī nāla rahiṇā cagā hai. Usanū āpaṇē pi'ārē bacē nū khuda li'ā'uṇa di'ō.

Iha uha kisama dī parāhuṇacārī hai jō sāḍē bēṭē atē nūha nē sānū darasā'i'ā hai.

 

#Prāhuṇacārī
Maiṁ atē mērē patī ika chōṭē jihē kasabē dē bāharavāra sāḍē ghara vica rahidē hāṁ. Mahimānāṁ nū prāpata karakē asīṁ hamēśāṁ khuśa hāṁ. Sāḍē kōla ika samarapita mahimāna kamarā vī hai. Atē jē bahuta sārē lōka chuṭī la'ī sāḍē ghara ā'undē hana, tāṁ asīṁ āpaṇā sauṇa vālā kamarā dē sakadē hāṁ. Garamī'āṁ vica, āpaṇē la'ī ika bisatarē nū phōlaḍiga bisatarē'tē banhō, saradī'āṁ vica - ika viśāla bisatarā hai. Vaisē vī, asīṁ uthē sauṁ ga'ē jadōṁ asīṁ chōṭē sī. Huṇa asīṁ dōvēṁ 60 sālāṁ tōṁ vadha umara dē hāṁ. Atē huṇa ithē bahuta sārē mahimāna nahīṁ hana. Para jē uha acānaka ā jāndē hana, asīṁ hara kisē nū āsānī nāla rāta bhara ṭhahira sakadē hāṁ. Sāḍē dō putara hana. Chōṭā ika nēṛē hī rahidā hai. Uha āpaṇē parivāra nāla sāḍē kōla ā'undā hai atē madada karadā hai. Bazuraga bahuta pahilāṁ māsakō khētara la'ī ravānā hō'ē sana. Uha kārōbāra vica hai. Usa dā uthē dō kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa hai, ika patanī, ika bēṭā. Uha dō vāra sāḍē nāla rahē. Unhāṁ la'ī ika vadhī'ā kamarā niradhārata kītā gi'ā sī, ika navāṁ palagha, varāṇḍē vica nāśatā. Sabha kujha uvēṁ hai jivēṁ hōṇā cāhīdā hai. Sirapha nūha nāla hī sānū kō'ī āma cīza nahīṁ mila rahī sī. Usanē sāḍē khētara nū ika piḍa kihā. Hālāṅki iha kō'ī piḍa nahīṁ, balaki śahira dē bāharavāra hai. Usanū kujha vī pasada nahīṁ sī. Uha sāḍē putara du'ārā nārāza sī ki uha samudara'tē nahīṁ ga'ē, para āpaṇā samāṁ ithē bitā'i'ā. Uha iha nahīṁ samajhadī ki asīṁ asala vica māpē hāṁ, atē iha sāḍē la'ī ika mulākāta hai, atē sirapha ika chuṭī nahīṁ. Atē isa la'ī pichalē patajhaṛa vica asīṁ unhāṁ nū milaṇa ā'uṇa dā phaisalā kītā. Kadē nahīṁ sī hō'i'ā. Ikaṭhē hō'ē, rēla tē caṛhē, pahilāṁ tōṁ citāvanī ditī ki asīṁ ika hafatē la'ī jā rahē hāṁ. Asīṁ unhāṁ kōla śāma 5 vajē pahucē. Iha cagā hai ki ṭēbala pahilāṁ hī saiṭa hai, asīṁ baiṭha kē gala kītī. Ajihā lagadā hai ki iha sauṇa dā samāṁ hai, para kithē, asīṁ nahīṁ samajhadē. Nūha kahidī hai: “Sāḍē kōla sauṇa la'ī kō'ī jag'hā nahīṁ hai. Asīṁ tuhāḍē la'ī ika hafatē la'ī ika hōṭala kirā'ē'tē li'ā hai. Bēśaka mahigā nahīṁ, para uthē rāta kaṭaṇa la'ī jag'hā hai. ” Asīṁ hairāna hāṁ asīṁ kahidē hāṁ: "Ki'uṁ, sānū narasarī vica ghaṭō ghaṭa pharaśa'tē pā'ō, iha sirapha rāta hai!" Atē pōtē nē sānū āpaṇē kamarē vica chaḍaṇa la'ī kihā. Para nūha aṛī sī. Usanē kihā ki usanū pahilāṁ hī haṭā ditā gi'ā sī, pahilāṁ hī bhugatāna kītā gi'ā sī. Nīnda, uha kahidē hana, phira tusīṁ ā'ōgē. Mērā bēṭā sāḍē nāla ṭaikasī vica caṛha gi'ā atē sānū bhajā ditā. Maiṁ vēkha sakadā hāṁ ki uha āpaṇī patanī tōṁ śaramidā hai. Para asīṁ cupa sī. Hōṭala sōvī'ata samēṁ dī tar'hāṁ hai: Śāvara atē ṭā'ilaṭa gu'āṁ roomsī'āṁ nāla dō kamari'āṁ la'ī sān̄jhē kītē ga'ē hana, kamarē vica dō palagha hana, baiḍasā'īḍa ṭēbala atē ika purāṇā ṭī.Vī. Hōsaṭala varagā kujha. Asīṁ sauṁ ga'ē, para kitē vī nāśatā nahīṁ kītā. Nēṛē dā kaiphē mahigā hai. Asīṁ āpaṇē kharacē tē ṭaikasī lai la'ī atē baci'āṁ nū vāpasa bhajā ditā. Sāḍē kōla kisē la'ī samāṁ nahīṁ hai, hara kō'ī kama tē hai, pōtā sakūla vica hai. Śāma nū asīṁ mēza tē baiṭhāṅgē, atē dubārā sānū sauṇa la'ī hōṭala bhēji'ā gi'ā. Ajihī'āṁ muśakalāṁ dē cauthē dina, mērē patī atē maiṁ ika kārana lai kē ā'ē sī ki sānū ghara jāṇa dī zarūrata ki'uṁ hai. Asīṁ ṭikaṭa lai kē cala pa'ē. Maiṁ vāpasa sārē pāsē rō'i'ā. Iha inā apamānajanaka sī! Asīṁ ghara ā'ē atē sabha nū dasi'ā ki sānū kivēṁ prāpata kītā gi'ā. Chōṭē putara nē gusē vica ā kē āpaṇē bharā nū bulā'i'ā. Unhāṁ dī laṛā'ī hō'ī. Atē bahuta sārē isa prāhuṇacārī tōṁ hairāna sana. Para sāḍē kujha"unata" dōsatāṁ nē kihā ki iha ādhunika mahānagara dē mi'ārāṁ du'ārā āma hai. Asīṁ āpaṇē la'ī kamarē dī adā'igī nahīṁ kītī. Āha, para uthē ṭaikasī la'ī atē vāpasa? Vaisē vī, asīṁ māpē hāṁ. Asīṁ āpaṇē majē atē maḍi'āṁ nū āpaṇē bisatarē'tē rakhi'ā, atē pharaśa' tē sauṁ ga'ē. Atē mainū lagadā hai ki iha sadhāraṇa hai. Atē phira vī kisē tarāṁ mainū āpaṇē vivahāra tōṁ śarama mahisūsa hō'ī. Sāḍī mulākāta tōṁ bā'ada, maiṁ āpaṇē putara nāla galabāta karanā bada kara ditā. Sirapha kārōbāra tē chōṭī'āṁ kālāṁ hana atē basa ihō hai. Maiṁ vadhērē rā'ē suṇana la'ī likha rihā hāṁ. Kī mainū āpaṇī nūha tōṁ mu'āphī magaṇī cāhīdī hai? Jāṁ basa usa nū usadī jag'hā tē rakhaṇa la'ī sabha kujha dasō? Ākharakāra, maiṁ huṇa khul'ha kē usa nū nazara adāza karadā hāṁ. Ika vāra bēṭē nē puchi'ā ki kī asīṁ unhāṁ tōṁ nārāza hāṁ. Maiṁ javāba ditā, uha kahidē hana, uha kī sōcadē hana? Bēṭē nē kō'ī javāba nahīṁ ditā, uha galabāta nū pūrā karadē sana. Maiṁ sirapha āpaṇē pōtē nū hailō kahidā hāṁ. Nūha dā nāma ucī āvāza vica suṇā'uṇā vī kōjhā nahīṁ hai. Asīṁ unhāṁ kōla dubārā nahīṁ jāvāṅgē. Para jē tusīṁ mainū yakīna divā'ō ki prāhuṇacārī huṇa āma jihī hai, tāṁ ghaṭō ghaṭa maiṁ mu'āphī magāṅgā.

Patī atē sasa nē mainū mānasika taura'tē ujāṛa ditā

 

#Naitikatauratē
Maiṁ āpaṇī kahāṇī likhaṇā cāhudā hāṁ, para iha ika manōvigi'ānaka subhā'a dā vadhērē hai. Maiṁ cāhudā hāṁ ki tusīṁ mērī gala suṇō atē mainū salāha di'ō. Maiṁ āpaṇī sasa-sasa dē ani'āṁ kārajāṁ bārē āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ bārē pahilāṁ hī ithē likha cukā hāṁ. Akasara ghuṭālē, patī dī'āṁ citāvāṁ. Para śikā'itāṁ dūra hudī'āṁ sana, maiṁ usa nāla bāra bāra gala kītī. Muṛa sāṛi'ā, atē dubārā dukhī hō'i'ā. Ika ghuṭālē tōṁ bā'ada, mainū ahisāsa hō'i'ā ki vāpasa muṛana dī zarūrata nahīṁ sī. Usanē sārī'āṁ sakārātamaka bhāvanāvāṁ, viśavāsa atē satikāra nū bāhara ka.̔I'ā. Asīṁ ghaṭa galabāta karanā śurū kītā. Kujha samēṁ la'ī mainū khuśī hō'ī ki kō'ī vī sāḍē tē niyataraṇa nahīṁ karadā, kisē nū vī ripōraṭa karana atē adhē ghaṭē dē ikānti'āṁ nū sahiṇa dī zarūrata nahīṁ hai. Sabha kujha ṭhīka laga rihā sī. Para iha sirapha ika śurū'ātī bidū sī. Patī, jō ki pradaraśana tōṁ bahuta thaki'ā hō'i'ā sī, āpaṇī māṁ nāla jhagaṛā karana la'ī jhagaṛā karadā sī. Bahuta mazabūta ​​ghuṭālā hō'i'ā sī. Atē maiṁ samajha gi'ā. Iha isa tar'hāṁ sī jivēṁ kisē bhūta nē usanū kabūla kara li'ā hōvē. Uha mainū gharōṁ bāhara ka kickṇā cāhudā sī. Mainū āpaṇī māṁ nū iha dasaṇa la'ī baṇā'i'ā ki maiṁ hī unhāṁ dē jhagaṛi'āṁ la'ī zimēvāra sī. Phira, jhagaṛē tōṁ bā'ada, uha ka'ī vāra pīṇa laga pi'ā. Rāta dē khāṇē'tē baci'āṁ dē sāhamaṇē jāṁ tāṁ bī'ara jāṁ vōḍakā. Huṇa iśanāna vica"dōsatāṁ" nāla, phira gairēja vica. Maiṁ kāla karadā hāṁ, maiṁ ghara bulā'undā hāṁ, uha cīkadā hai: "Tusīṁ mērē tōṁ kī cāhudē hō?" Phira ika śarābī ā jāvēgā. Iha uha sī jō inā citata sī ki usadī māṁ nāla usadā sabadha ṭuṭa gi'ā. Maiṁ usa nāla gala karana dī kōśiśa kītī, usa nū nārāza nā hōṇa dī, balaki gala karana dī salāha ditī. Pīṇā vī chaḍa di'ō. Uha haphatē vica 2-3 vāra dōsatāṁ nāla bī'ara pī sakadā sī. Maiṁ sabara tōṁ bhaja rihā sī. Ika vāra jadōṁ uha isa tar'hāṁ cali'ā gi'ā, maiṁ bulā'i'ā, atē usanē kihā ki uha ika ghaṭē vica ā jāvēgā. Atē phira isa nē mainū māri'ā. Maiṁ phōna vica rōndā hāṁ, maiṁ kahidā hāṁ ki iha dukhī hai, atē kujha hōra jō mainū yāda nahīṁ hai. Uha adhē ghaṭē vica pahuca gi'ā. Phira mainū iha sabha yāda ā'i'ā ika sāla la'ī. Uha baci'āṁ nāla saṛaka tē bī'ara pīṇā vī śurū kara sakadā sī, atē phira kisē kapanī nāla baiṭha sakadā sī. Atē isa samēṁ bacē samajha nahīṁ pā'undē ki kithē hai. Iha inā māṛā nahīṁ hai. Hara cīza nē mērē kiradāra nū prabhāvata kītā. Jaṇēpā chuṭī tōṁ bā'ada maiṁ kama tē gi'ā, maiṁ bahuta khuśa sī. Para maiṁ āpaṇē āpa vica ihō jihā noticedguṇa dēkhi'ā ki maiṁ āpaṇī rā'ē zāhara karana la'ī, sacā'ī la'ī khaṛhanā śurū kara ditā, jithē cupa rahiṇā mahatavapūraṇa hōvēgā. Śabada ispovedi.Com du'ārā, iha vi'āha tōṁ pahilāṁ nahīṁ sī. Uha māmūlī atē śānta sī. Atē phira maiṁ faramāna tōṁ bā'ada sirapha"khōl'hi'ā" hāṁ. Maiṁ āpaṇē tōṁ vaḍī umara dī'āṁ womenratāṁ nāla jhagaṛā kītā jē acānaka mērē pratī mērē pratī ika"aṇa'ucita" rava'ī'ā mahisūsa hō'i'ā. Kujha sābata kītā. Paimānā ajihā sī ki 15 lōkāṁ dī maujūdagī vica mērē nāla adhikārata ṭrānsapōraṭa vica mērē nāla vicāra vaṭāndarā kītā gi'ā. Mainū lagadā hai ki iha isa tatha dē kārana hō'i'ā sī ki pharamāna dē sārē 8 sālāṁ la'ī, maiṁ ika taṇā'a vālī tāla vica rihā, niratara taṇā'a vica. Pahilāṁ uha cupa sī, para āpaṇī zidagī dē aṭhavēṁ sāla dē nēṛē usanē āpaṇī sasa nū javāba dēṇā śurū kara ditā, uha ghabarā ga'ī. Hamēśāṁ, bhāvanā dē taura tē, mērē kōla ika utara hudā. Jadōṁ uha cīka uṭhī, atē maiṁ, nārāzagī tōṁ, bē'inasāphī mahisūsa karadi'āṁ, ucī āvāza vica usa dā javāba ditā. Maiṁ hamēśāṁ kaba rihā sī. Āma taura'tē, mainū lāzamī taura' tē āpaṇē pi'ārē patī atē dō baci'āṁ nāla parivāraka zidagī dā anada laiṇā cāhīdā hai, atē maiṁ āpaṇī tākata ika nārāza, galata.Rata'tē bitā'undī hāṁ. Huṇa maiṁ uhī baṇa gi'ā hāṁ. Atē huṇa maiṁ ika supanē vālī kapanī la'ī kama karadā hāṁ. Mērī dūjī sikhi'ā dē anusāra, maiṁ kisē hōra vibhāga vica tabadīla hōṇā cāhudā sī. Maiṁ lagabhaga dō sālāṁ tōṁ ajihī sathitī vica kama kara rihā hāṁ jō bahuta bōriga hai. Kō'ī vikāsa nahīṁ hō'i'ā. Bausa nāla sān̄jhā kītā. Uha ḍipaṭī kōla gi'ā. Ḍā'iraikaṭara, mainū tabādalā karana la'ī kahō. Usa nē turata usa nū kihā: “Kī iha uha hai jō sāri'āṁ nāla saunha khāndā hai? Mainū kisē dī zarūrata nahīṁ hai. ” Tusīṁ vī nahīṁ jāṇadē ki maiṁ kivēṁ mahisūsa kītā. Mainū kucali'ā gi'ā sī. Tarīkē nāla, maiṁ kama bahuta tēzī atē prabhāvaśālī.Ga nāla karadā hāṁ. Maujūdā bausa isa nū jāṇadā atē vēkhadā hai. Maiṁ 3 dina ghara jāṁ ghara dē rāha tē hajhū vahā'i'ā. Atē maiṁ būmaraiṅga nū isa dē asala rūpa vica dēkhi'ā. Jō tusīṁ cāhudē sī prāpata karō atē iha āpaṇē āpa kītā. Atē mainū āpaṇē āpa tōṁ nārāzagī mahisūsa hō'ī. Iha ki mērī zidagī dē sālāṁ daurāna maiṁ budhīmāna nahīṁ hō'i'ā, para isadē ulaṭa, bēvakūpha baṇa gi'ā. Maiṁ āpaṇē baci'āṁ nū kī dēvāṅgā? Maiṁ sacamuca āpaṇē āpa tōṁ muka gi'ā. Pichē jihē, mērā patī gi'ā, āpaṇī māṁ nāla baṇā'i'ā, sabha kujha camaka rihā hai. Unhāṁ nē kujha bhāpha chaḍa ditī atē uha vadhī'ā pradaraśana kara rahē hana. Atē maiṁ pahilāṁ hī dō mahīni'āṁ tōṁ burā mahisūsa kara rihā hāṁ. Isa la'ī nahīṁ ki uha baṇā'ē ga'ē hana. Iha bahuta bā'ada vica hō'i'ā. Maiṁ musakarā vī nahīṁ sakadā kujha kisama dī bhāvanātamaka nīcatā. Pahilāṁ, mērē patī atē maiṁ kisē cīza bārē supanē vēkhadē sī, asīṁ ika dūjē la'ī kujha sī, para huṇa mainū mahisūsa hō'i'ā ki maiṁ ikō ika vi'akatī gu'ā li'ā hai jisa nāla maiṁ mānasika taura'tē nēṛalā sī. Maiṁ naitika taura tē māri'ā gi'ā sī. Zidagī dā kō'ī ānada atē kō'ī udēśa nahīṁ hudā. Ḵẖāsakara usa tōṁ bā'ada jadōṁ mainū naukarī tōṁ inakāra kītā gi'ā sī. Huṇa mērā patī camaka rihā hai, para maiṁ isa ahisāsa tōṁ burā mahisūsa karadā hāṁ ki maiṁ narama lagaṇa dī kōśiśa karadi'āṁ, sārā zōra āpaṇē āpa tē lai li'ā. Mērē kōla sarōta khatama hō ga'ē hana. Maiṁ labē samēṁ tōṁ dilōṁ nahīṁ hasi'ā. Parēśāna hō gi'ā. Maiṁ maśīna tē ghara ā'undī hāṁ, baci'āṁ nū khu'ā'undī hāṁ. Maiṁ unhāṁ nū japhī pāvāṅgā, unhāṁ nū pi'āra karāṅgā atē iha hī hai, maiṁ zidagī vica kisē hōra cīza dā anada nahīṁ lai sakadā. Maiṁ hāla hī vica āpaṇē patī nū kihā sī ki maiṁ khuśa nahīṁ sī. Ki unhāṁ nē mainū mānasika taura tē tabāha kara ditā. Para sānū jī'undē rahiṇā cāhīdā hai. Baci'āṁ nū cagē lōkāṁ vajōṁ pālaṇa pōśaṇa karō, unhāṁ la'ī ika misāla baṇō, tāṁ jō unhāṁ nū mērē utē māṇa hōvē. Usa dē patī la'ī, jisanū uha dunī'ā dē kisē vī vi'akatī nālōṁ zi'ādā pi'āra karadā sī, bhāvanāvāṁ ṭha.̔Ī'āṁ hō ga'ī'āṁ. Iha mērē la'ī kōjhā hai jadōṁ uha mainū galē lagā'undā hai. Isa tarāṁ dā kō'ī jurama nahīṁ hai, para uha ika gēnda vica jama jāndē hana. Iha ghiṇā'uṇī gala hai ki usanē mērē nāla jhūṭha bōli'ā ki usanē haphatē vica 2-3 vāra bī'ara pīṇa la'ī dōsatāṁ nāla baiṭhaṇā tarajīha ditī sī jadōṁ asīṁ usadī uḍīka kara rahē sī. Bā'ada vica usanē ghapalā vī kītā. Uthē dō vaḍē ghuṭālē hō'ē, usanē mērā apamāna kītā.


Tusīṁ jāṇadē hō kinā bimāra. Maiṁ usa nāla kujha nahīṁ kītā, maiṁ sirapha galata sura vica javāba ditā, atē uha sirapha ika surāga dī uḍīka kara rihā sī. Iha bidū tē pahuca gi'ā ki uha ika kārōbārī yātarā tē gi'ā, ika ṭuṭi'ā hō'i'ā bātharūma chaḍa kē sānū chaḍa gi'ā. Phira maiṁ palabara nū bulā'i'ā. Jadōṁ uha calā gi'ā, maiṁ khuśa mahisūsa kītā, maiṁ baci'āṁ nū vadhērē pi'āra dēṇā śurū kītā. Para huṇa maiṁ sōcadā hāṁ ki sānū parivāra nū bacā'uṇa dī zarūrata hai. Uha huṇa mērē nāla pēśa ā rihā hai, āpaṇī galatī dā ahisāsa karā'undā hai. Mainū paravāha nahīṁ. Usa la'ī kō'ī kōmalatā nahīṁ hai. Basa rūmamēṭasa vāṅga. Para pahilāṁ asīṁ aṭuṭa nahīṁ sī hudē. Ika dūjē dē asala adha. Āpaṇī'āṁ idarī'āṁ nū muṛa surajīta kivēṁ karī'ē? Bacē usanū pi'āra karadē hana, atē uha unhāṁ la'ī sabha kujha karana la'ī vī ti'āra hai. Āpaṇē jīvana dē pi'āra nū muṛa surajīta kivēṁ karī'ē? Maiṁ isaṭāgrāma dī kōśiśa kītī, para kō'ī vicāra nahīṁ. Maiṁ ajihī naukarī karadā hāṁ jō mainū pasada nahīṁ. Kō'ī dōsata nahīṁ. Atē parivāraka jīvana, ki'uṁ hēṭhāṁ khicadā hai, atē prēraṇā nahīṁ didā?

Mainū patā sī ki maiṁ kī kara rihā sī, para iha mērē la'ī saukhā nahīṁ baṇā'undā

 

#Jāṇadāsī
Maiṁ jāṇadā hāṁ ki ajihē viśē pahilāṁ hī thaka cukē hana atē sabhāvanā hai ki maiṁ kujha navāṁ nahīṁ likhāṅgā. Maiṁ ika ajihī hī kahāṇī'tē ṭipaṇī'āṁ nū paṛhadā hāṁ atē maiṁ hara cīza nū kramabadha karanā cāhudā hāṁ. Maiṁ vi'āhi'ā hō'i'ā hāṁ. Pahilē vi'āha tōṁ patī dī ika dhī hai. Saṭaiṇḍaraḍa. Uha bacē dī sahā'itā adā karadā hai, atē hara tina tōṁ cāra hafati'āṁ vica isa nū laindā hai. Akasara. Para iha mainū bahuta gusā ā'undā hai. Mērā patī atē mērā bahuta cagā riśatā hai, para jivēṁ hī laṛakī nū laiṇa dā samāṁ ā'undā hai, maiṁ hilā'uṇā śurū kara didā hāṁ. Maiṁ huṇē kahidā hāṁ, maiṁ laṛakī nāla nafarata nahīṁ karadā. Maiṁ sirapha bahuta īrakhā kara rihā hāṁ atē āpaṇī sābakā patanī la'ī āpaṇē bacē pratī īrakhā paidā kara rihā hāṁ, isa la'ī laṛakī mainū gusē karadī hai. Iha nirāśājanaka vī hai ki uha mērē pi'ārē nū kisē hōra withrata nāla jōṛadī hai. Iha kahiṇā zarūrī nahīṁ hai ki jē tusīṁ kisē vi'akatī nū pi'āra karadē hō, tāṁ tusīṁ usa dē bacē nū pi'āra karōgē. Jē mērā patī ikalautā pitā hudā, atē mainū ika laṛakī dī māṁ baṇanā sī, tāṁ iha bilakula vakharī sathitī hōvēgī. Jāṁ jē mērē sābakā patī tōṁ kō'ī bacā paidā hō'i'ā hai. Mainū kisē hōra dē bacē utē kō'ī itarāza nahīṁ hōvēgā, ki'uṅki mērē āpaṇē āpa vica ika hai. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki śailī vica salāha - "tusīṁ ajihā nahīṁ kara sakadē", "bē childlāda labhō", "iha usa dā khūna hai", unhāṁ byratāṁ du'ārā ditī ga'ī hai jō ajihī'āṁ sathitī'āṁ vica nahīṁ ā'ī'āṁ. Jāṁ mērā manapasada"tuhānū patā sī ki tusīṁ kī kara rahē sī". Mainū patā sī! Para maiṁ nahīṁ sōci'ā ki iha mērī śāntī nū inā prabhāvita karēgā. Maiṁ kivēṁ śānta hō sakadā hāṁ jadōṁ mērā pi'ārā mērī sābakā patanī (mērē nāla vī) jāndā hai. Maiṁ isa viśē tē bahuta sārē phōramāṁ nū paṛhi'ā hai, atē hara jag'hā sārī'āṁ kuṛī'āṁ āpaṇē pahilē vi'āha tōṁ baci'āṁ nū nafarata karadī'āṁ hana (bilakula jadōṁ uha sābakā patanī'āṁ vajōṁ rahidī'āṁ hana). Vadha tōṁ vadha nirapakhatā hai. Uha patī nū kujha nahīṁ kahidē, para uha khuda bahuta gusē atē parēśāna hana. Mainū salāha dī jarūrata nahīṁ hai ki mainū usanū chaḍa dēṇā cāhīdā hai atē kō'ī bēlesslāda labhaṇā cāhīdā hai. Maiṁ iha nahīṁ suṇanā cāhudā ki maiṁ su'ārathī hāṁ atē āpaṇē patī nū āpaṇē bacē nāla galabāta karana tōṁ varajadī hāṁ. Maiṁ isa bacē nū pi'āra karanā cāhudā hāṁ. Maiṁ cāhudā hāṁ ki sāḍē bhavikha dē bacē mērī bhaiṇa nū pi'āra karana. Para maiṁ ajihī'āṁ sathitī'āṁ vica ika vī udāharaṇa nahīṁ vēkhī jadōṁ sabha kujha ṭhīka hudā hai.

Mainū ḍara hai ki mērē patī dā riśatēdāra sāḍē parivāra nū tabāha kara dēvēgā

 

#Riśatēdāra
Mērē patī dā ika riśatēdāra hai. Iha cācā, māṁ dā bharā hai. Patī usadā bahuta satikāra karadā hai atē hamēśāṁ usadī rā'i suṇadā hai. Iha cācā subhā'a nāla bahuta zidī atē bētukī vi'akatī hai. Uha āpaṇē pūrē parivāra nāla, sahikaramī'āṁ, adhīna adhikārī'āṁ, prabadhana nāla lagātāra jhagaṛā karadā rahidā hai. Dasa sāla pahilāṁ, mērē cācā mērē patī nū āpaṇē kama dē sāthī kōla lai ga'ē. Isatōṁ pahilāṁ, uha isa naukarī vica ka'ī sālāṁ la'ī kisē nāla kama nahīṁ kara sakadā sī, ki'uṅki kō'ī vī usadī sakadī nū rōka nahīṁ sakadā sī. Mērē patī mērē cācē dī adālata vica ā'ē sana. Usanē cagī tar'hāṁ kama kītā atē cupa cāpa sārē satā'ē. Ka'ī vāra uha jhagaṛā karadē sana, ki'uṅki mērē patī dā caritara vī cīnī nahīṁ hudā, para kisē tar'hāṁ unhāṁ nē baṇā'i'ā. Mērā patī naukarī tōṁ khuśa sī. Sirapha ikō cīja jō usanū pasada nahīṁ sī uha iha sī ki usadē cācē nē usa nū sārā kama tabadīla karana dī kōśiśa kītī, atē kamā'ī ga'ī paisā phira adha vica vaḍa ditā gi'ā. Jadōṁ sāḍā vi'āha hō'i'ā, vi'āha tōṁ kujha samēṁ bā'ada iha sapaśaṭa hō gi'ā ki mērē patī nū pīṇa dī samasi'ā sī. Mainū, bēśaka, iha pasada nahīṁ sī, atē maiṁ āpaṇē patī nū śarāba pīṇa tōṁ rōkaṇa la'ī hara kōśiśa kītī. Ki'uṅki mainū patā sī ki mērē cācā mērē patī la'ī ika vaḍā adhikāra sī, isa la'ī maiṁ usa nū maukē'tē madada la'ī kihā. Tāṁ ki uha kisē tar'hāṁ āpaṇē patī nū salāha dēvē ki uha nā pīvē. Śā'ida uha usadī gala suṇēgā. Cācē dī pratīkri'ā bēlōṛī sī. Usanē jāṇa bujha kē mērē patī nū śarāba pīṇa la'ī ukasā'uṇa dī kōśiśa kītī atē usanū sikhaṇā śurū kara ditā tāṁ jō uha mainū ādēśa nā dēvē. Jivēṁ, ghara vica therata mukha nahīṁ hōṇī cāhīdī. Atē phira vī maiṁ isa tar'hāṁ hāṁ jivēṁ mērē patī nū pīṇa tōṁ manhā karanā! Mērē patī nē iha mainū sāḍē ika jhagaṛē daurāna dasi'ā, acānaka isa nū khisakaṇa ditā. Maiṁ hairāna rahi gi'ā ki'uṅki ajihā lagadā sī ki mērē cācē nē mērē nāla kāfī sadhāraṇa salūka kītā hai atē mērā samarathana karanagē. Ākhirakāra, maiṁ āpaṇē patī la'ī kujha burā nahīṁ karanā cāhudā. Iha patā cali'ā ki maiṁ galata sī. Phira, ika hōra jhagaṛē dē daurāna, patī nē āpaṇē cācē dī'āṁ galāṁ bārē dubārā khabara ditī. Isa vāra mērī mamī bārē. Iha patā cali'ā ki mērē cācē nē usa bārē burā bhalā bōli'ā atē mērē patī nū usadē virudha kara ditā. Uha isa riśatēdāra nū inī nāpasada ki'uṁ karadī hai ika bhēta hai. Usanē āpaṇī zidagī vica usanū sirapha dō vāra hī vēkhi'ā - ika vi'āha vica (jithē unhāṁ nē galabāta nahīṁ kītī) atē sāḍē ghara jadōṁ uha milaṇa ā rihā sī. Usē samēṁ, mērī māṁ atē cācā miṭhē atē dōsatānā sana, usanē usa nāla kujha galata nahīṁ kītā. Atē phēra iha mērē tē ghuma gi'ā ki iha mērē cācē dē prabhāva hēṭha sī ki mērā patī usadī bē'izatī nāla pēśa ā'uṇa la'ī hara chōṭī jihī cīza utē mērī māṁ nāla lagātāra jhagaṛā karanā śurū kara didā sī. Mainū nukasāna hō'i'ā sī atē mainū nahīṁ patā sī ki maiṁ kī karāṁ. Mērē patī nē sidhāntaka taura'tē mērī salāha nahīṁ suṇī. Usanē āpaṇē āpa nū iha vī kihā: "Maiṁ āpaṇī patanī dī gala suṇī, para isa nū āpaṇē tarīkē nāla karō." Para hara cācē dā śabada usa la'ī kāraja karana dā māraga daraśaka sī. Khuśakisamatī nāla mērē la'ī, mērē cācē dā prabadhana nāla jhagaṛā hō'i'ā, atē usa nū naukarī tōṁ ka. Ditā gi'ā. Mērē patī nū tarakī ditī ga'ī, usa ahudē'tē tabadīla kara ditā gi'ā jō mērē cācē nē pahilāṁ rakhī hō'ī sī. Samajhō, uha bahuta nākhuśa sī. Usa nū āpaṇē vatana la'ī sāḍā śahira chaḍaṇā pi'ā, ki'uṅki usanū ithē naukarī nahīṁ mila sakī - usadī umara ikō nahīṁ hai, hāṁ, atē mazadūra inā hai. Ka'ī sālāṁ tōṁ mērē cācē vidēśāṁ vica ajība naukarī'āṁ kara rahē sana. Usanē mērē patī nū niyamata taura tē bulā'i'ā. Patī nē ḵẖuda iha siṭā ka.̔I'ā ki usadā cācā usa nāla īrakhā karadā sī, ki usanū kama tē chaḍa ditā gi'ā sī, atē usadā pracāra vī kītā gi'ā sī. Atē huṇa mērē patī nū ika zarūrī prājaikaṭa nū pūrā karana la'ī ika sāthī dī zarūrata hai. Atē uha āpaṇē cācē nū vāpasa lai jāndā hai. Mainū nahīṁ patā prabadhana isa la'ī kivēṁ sahimata hō'ē. Hō sakadā hai ki iha pichalē kujha sālāṁ tōṁ ṭha.̔Ā hō gi'ā hōvē. Mainū ḍara hai ki mērē cācā mērē patī nū dubārā mērē virudha kara dēṇagē. Mainū ḍara hai ki uha āpaṇī sathitī vāpasa karanā cāhēgā, atē kisē tar'hāṁ usa nū sathāpata kītā jāvēgā. Maiṁ āpaṇē patī nū kihā ki mainū āpaṇē cācē nū vāpasa nahīṁ lai jāṇā cāhīdā. Para mērā patī, kudaratī taura tē, mērī nahīṁ suṇadā. Maiṁ āpaṇē cācē nāla sathitī nū isa tar'hāṁ samajhadā hāṁ: Uha mērē patī nāla īrakhā karadā hai ki uha ika cagā varakara hai, javāna, prabadhana usa nū pasada karadā hai. Usadī ika īrakhāvāna patanī hai (maiṁ ika amīra parivāra tōṁ hāṁ). Jithōṁ taka mainū patā hai, mērē cācē, inhāṁ ka'ī sālāṁ tōṁ uha prabadhana atē mērē patī'tē barakhāsata kītē jāṇa kārana gusē vica ā rahē hana. Huṇa uha prabadhana atē usadī pichalī sathitī nāla cagē sabadha vāpasa karana la'ī hara sabhava kōśiśa karēgā. Atē ki'uṅki cācā āpaṇē patī nāla nārāza hai, isa la'ī uha sāḍē parivāra vica sabha kujha barabāda karana dī kōśiśa karēgā. Uha viśēśa taura tē usanū dubārā saumpaṇā śurū karēgā atē usanū mērī māṁ dē virudha karēgā. Maiṁ kujha nahīṁ kara sakadā mērā patī mērī gala nahīṁ suṇanā cāhudā. Maiṁ iha dalīlāṁ usa nū pēśa kītī'āṁ. Sidhāntaka taura tē, patī kōla kō'ī hōra vikalapa nahīṁ hudā, usa nū turata ika sāthī dī zarūrata hudī hai, para uha hōra kisē nū nahīṁ labha sakadā. Sirapha dōsatāṁ vicālē bhāladā hai. Uha iṭaranaiṭa rāhīṁ bhālaṇa tōṁ ḍaradā hai. Para iha sabha burī tar'hāṁ khatama hō jāvēgā, mainū ḍara hai. Maiṁ baiṭhadā hāṁ atē bipatā dā itazāra karadā hāṁ. Maiṁ kisē ajanabī dā itazāra kara rihā hāṁ ki badalā laiṇa atē mazē la'ī mērē parivāra nū naśaṭa kara dēvē.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/