Mamī mērē dōsata nāla mērī nijī zidagī dī caracā karadī hai

 

#Vicāravaṭāndarē
Usadī javānī tōṁ hī, mērī māṁ bahuta cagī.Rata nāla dōsatī kara rahī hai. Uha uhī umara hai jinī māṁ. Bahuta badasūrata. Tusīṁ ḍarā'uṇī vī kahi sakadē hō. Usanē kadē vī maradāṁ nāla saphalatā prāpata nahīṁ kītī. Usadā kiradāra bahuta gusē atē īrakhā vālā hai. Uha kāfī amīra parivāra vica vaḍā hō'i'ā sī. Mainū ḵẖāsakara zidagī vica kisē cīza dī zarūrata nahīṁ sī. Para usadē māṁ-pi'ō usadī vaḍī bhaiṇa nū vadhērē pi'āra karadē sana - guṇakārī atē subhā'a vālā. Atē uha sārī umara āpaṇē māpi'āṁ atē bhaiṇa nū māpha nahīṁ kara sakadī. Uha hamēśāṁ śikā'ita karadī rahidī hai ki usadē parivāra nāla kisa tar'hāṁ ulaghaṇā kītī ga'ī. Isa daurāna, usadē māpi'āṁ nē iha suniśacita kītā ki usadā āpaṇā apāraṭamaiṇṭa hai. Unhāṁ nē usa nū ika khūbasūrata muḍē nāla vi'āha karā'uṇa la'ī vī bharamā li'ā. Natījē vajōṁ, uha usa laṛakē dē nāla kadē nahīṁ ga'ē, talāka hō gi'ā, uha āpaṇī dhī nāla ikalē rahi gi'ā sī. Para patī niyamita taura tē bacē dī sahā'itā dā bhugatāna karadā sī, atē hara hafatē uha āpaṇī dhī nū milaṇa ā'undā sī. Isa womanrata nē sārī umara mērī māṁ nāla īrakhā kītī. Śā'ida isa la'ī ki'uṅki mērī māṁ āpaṇī javānī vica kāfī sudara sī atē usanē maradāṁ nāla saphalatā prāpata kītī. Para iha mērī māṁ nū usa dōsata nālōṁ bihatara sathitī vica ā'uṇa tōṁ nahīṁ rōka saki'ā. Mērē ḍaiḍī nē mērī mamī nāla dhōkhā kītā, unhāṁ dā talāka hō gi'ā. Usanē sāḍī kō'ī sahā'itā nahīṁ kītī, usanē gujārā bhatā dēṇa tōṁ inakāra kītā. Talāka tōṁ bā'ada, uha mērē kōla ka'ī vāra ā'i'ā, phira uha mērī hōnda bārē bhula gi'ā. Mamī mainū ikalā pāli'ā. Asīṁ bahuta māṛē rahi rahē sī. Sāḍī jidagī vica kō'ī ḵẖāsa cīza nahīṁ sī jisa nāla īrakhā hōṇī cāhīdī hai. Para uha rata īrakhā karana vica kāmayāba hō ga'ī. Jadōṁ maiṁ vaḍā hō'i'ā, mainū patā lagi'ā ki hara phērī tē uha mērī māṁ nū bhi'ānaka gadī galāṁ kahidī hai - uha usa dē hara kadama dī, usadī dikha dī alōcanā karadī hai. Atē mamī, usa dē dila dī sādagī nāla, isa vica kujha vī nazara nahīṁ ā'undā. Usa nū viśavāsa hai ki usa dī dōsata ika śānadāra vi'akatī hai. Ki uha usa nū āpaṇē āpa nū pi'āra karadī hai. Khaira, atē uha jō kahidā hai galata hai, uha isa tōṁ inakāra nahīṁ karadā. Uha manadī hai ki zāhara hai ki uha sabha kujha sacamuca ġalata karadī hai atē huṇa bhi'ānaka dikhā'ī didī hai, isa tar'hāṁ nahīṁ jadōṁ uha javāna sī. Mamī parēśāna sī, para usadī sahēlī hara gala vica viśavāsa karadī sī. Maiṁ sapaśaṭa taura tē vēkhi'ā ki uha dōsata mērī māṁ nāla burā salūka karadā hai atē sāḍē pūrē parivāra nū pi'āra nahīṁ karadā. Ka'ī vāra ajihā hō'i'ā sī ki maiṁ āpaṇī māṁ atē āpaṇā bacā'a kītā atē isa dōsata nū usadī jag'hā'tē rakha ditā. Maiṁ āpaṇē ghara dē hara kisē nū ḍarā'uṇa nahīṁ ditā, atē maiṁ kisē nū vī ālōcanā nahīṁ karana ditā. Isa dōsata nū ahisāsa hō'i'ā ki mērī māṁ nālōṁ characterkhā pātara sī, atē mērē nāla vadhērē dhi'āna nāla vivahāra karanā śurū kara ditā. Phira, mērī rāhata la'ī, usadī atē mērī māṁ dī laṛā'ī hō ga'ī. Ika mitara, ika vāra phira, hara kisē dē du'ālē cikaṛa pā rihā hai, mērē bārē bahuta kaṭhōra bōli'ā. Ithē vī mērī māṁ isa tōṁ nārāza sī atē usa nāla galabāta karanā bada kara ditā. Womanrata nē inī āsānī nāla haunsalā nahīṁ chaḍi'ā atē kadē kadē sānū sāḍē ghara phōna karana laga pi'ā jadōṁ mērī māṁ atē maiṁ kama tē hudē sī. Sirapha mērī nānī, jō 90 sālāṁ dī sī, atē bacapana vica hī thōṛī jihī ḍiga ga'ī sī, ghara hī rahī. Mērī dādī la'ī gala karanā atē usa tōṁ sāḍē parivāra bārē kō'ī jāṇakārī prāpata karanā bahuta saukhā sī. Asala vica, isa dōsata nē kī kītā. Isa gala dā patā lagadi'āṁ hī, mērī māṁ nē ika vāra āpaṇē dōsata nū bulā'i'ā atē dubārā ajihā nā karana la'ī kihā. Dādī nū cupa rahiṇa la'ī kihā gi'ā sī. Para, bēśaka, dōsata sirapha hasadā hai atē usa dī'āṁ kālāṁ jārī rakhadā hai. Atē dādī nū sirapha sāḍē nāla nārāzagī sī ki asīṁ usa nū ajihī miṭhī, di'ālū womanrata nāla gala karana tōṁ varaji'ā, atē galabāta jārī rakhī. Uha isanū sāḍē tōṁ lukā nahīṁ sakī, usanē isanū kisē vī tar'hāṁ khisakaṇa ditā. Asīṁ phōna bada nahīṁ kara sakē, ki'uṅki mērī nānī nū sānū kāla karana dē maukē dī zarūrata sī, jē, acānaka, kī. Atē uha nahīṁ jāṇadī sī ki mōbā'īla phōna dī varatōṁ kivēṁ karanī hai atē sikha nahīṁ sakadī. Jē maiṁ āpaṇī māṁ hudī, tāṁ maiṁ usa dōsata nū kābū kītā hudā. Bahuta ghaṭa, maiṁ usa nū ajihā ghuṭālā dēvāṅgā ki uha mērē nāla saparaka karana dī lālasā gu'ā dēvēgī. Para mērī māṁ nē haunsalā chaḍa ditā atē śāntī nāla inhāṁ kālāṁ nū jārī rakhaṇa ditā. Usanē mainū bēnatī kītī ki dakhala'adāzī nā karō. Para jadōṁ jaladī hī mērē vi'āha dī yōjanā baṇā'ī ga'ī, jisa bārē maiṁ pahilāṁ tōṁ kisē nū dasaṇā nahīṁ cāhudā sī, atē isa dōsata nū mērī dādī tōṁ iha jāṇakārī milī, mērā sabara khatama hō gi'ā. Maiṁ usanū ika ghuṭālē nāla bulā'i'ā, usadā apamāna kītā. Maiṁ usa kōla ā'uṇa dā vā'adā kītā atē usa nū kuṭāṅgā jē usanē iha kālāṁ jārī rakhī'āṁ. Usanē sabha kujha zāhara kītā jō maiṁ usadē matalaba atē calākī bārē sōcadā hāṁ, uha kivēṁ kisē bazuraga vi'akatī tōṁ mērē atē mērī māṁ bārē jāṇakārī ka.Dā hai. Iha madada kītī. Uha sāḍē parivāra tōṁ pachaṛa ga'ī. 3 Sāla bīta cukē hana. Maiṁ pahilāṁ hī vi'āhi'ā hō'i'ā sī, ika bacē nū janama ditā. Mērā vi'āha kāfī muśakalāṁ bhari'ā hō'i'ā sī. Maiṁ atē mērā patī āpaṇī māṁ dē nāla rahidē hāṁ. Sāḍē kōla bāhara jāṇa dā kō'ī padārathaka maukā nahīṁ hai. Mamī mērē patī nāla nahīṁ miladī. Atē phira, ika vadhī'ā dina, uha dōsata phira pragaṭa hudā hai. Uha āpaṇī pōtarē dē janama'tē āpaṇī māṁ nū vadhā'ī likhadī hai, āpaṇē pōtē-pōtī'āṁ bārē gala karadī hai. Atē mērī māṁ, mērī bahuta zi'ādā nārāzagī la'ī, isa withrata nāla dubārā sacāra karana lagī. Uha mulākāta nahīṁ karadē, kāla nahīṁ karadē, para sārā dina phōna karakē patara likhadē hana. Ika dina mērī māṁ nē khisakaṇa ditā ki uha mērē bārē, mērē vi'āha, mērē patī - hara cīza nū nakārātamaka.Ga nāla vicāra rahē sana. Maiṁ gusē vica sī atē mērī māṁ nū kihā ki uha huṇa mērī nijī zidagī bārē gala nā karana. Mamī nē mu'āphī magī atē usa torata nāla mērē bārē dubārā gala nā karana dā vā'adā kītā.


Para, thōṛhī dēra bā'ada, maiṁ āpaṇī māṁ dē phōna vica ā gi'ā atē unhāṁ dā patara vihāra paṛhi'ā. Atē uha mērē bārē sī. Usadī sahēlī nē āpaṇī māṁ nū mērē atē mērē patī dē virudha karana dī kōśiśa kītī. Maiṁ usa nū ḍarā'i'ā ki asīṁ usa tōṁ chuṭakārā pā'uṇā cāhudē hāṁ, ki asīṁ usa nū usadē āpaṇē ghara vica hukama dēvāṅgē. Sabha kujha khāsa karakē mērē patī dē virudha sī. Atē mainū ahisāsa hō'i'ā ki mērī māṁ isa ladyrata dī rā'i suṇadī hai, ki'uṅki uha ghabarā'undī, nārāza hō ga'ī, lagātāra mērē tē aparādha karadī hai atē usadē javā'ī nāla jhagaṛā karadī hai. Maiṁ āpaṇī māṁ nū dasi'ā ki maiṁ usa dā patara-vihāra paṛhi'ā sī atē mērē nāla vicāra-vaṭāndarē bada karana dī maga kītī sī. Maiṁ cētāvanī ditī sī ki ukata dōsata makasada nāla sapaśaṭa taura'tē mērī māṁ nū mērē atē mērē patī dē virudha biṭhā rihā sī. Ṭīcā kī hai, mainū nahīṁ patā. Śā'ida mērī māṁ nākhuśa hōvēgī, tāṁ jō usadā mērē atē usadē javā'ī nāla riśatā vigaṛa jāvē. Śā'ida uha āpaṇē patī nāla vī mērē riśatē nū vigāṛanā cāhudī hai. Ki'uṅki kisē dōsata dī nijī zidagī asaphala rahī hai, isa la'ī kō'ī vī khuśa nahīṁ hōṇā cāhīdā. Mamī nārāza sī ki maiṁ usadā patara vihāra paṛhi'ā. Usanē ika rajiśa baṇā'ī ki uha isa dōsata nāla galabāta karana vica dilacasapī rakhadī sī, ki usadī mitara cagī sī, mērā patī atē maiṁ māṛā sī, ki usadī sahēlī nē usanū bilakula sāḍē virudha nahīṁ kītā. Ata vica, maiṁ kitē vī nahīṁ mili'ā. Mamī nē kihā ki uha mērē bārē vicāra vaṭāndarē nahīṁ kara rahī. Usanē kihā ki iha hādasā sī, ki uha huṇa ajihā nahīṁ karēgī. Mainū usadē patara vihāra nū paṛhana la'ī sārā dina mu'āphī magaṇī pa'ī atē vā'adā kītā ki maiṁ ajihā phira kadē nahīṁ karāṅgā. Atē, bēśaka, nā tāṁ mērī māṁ atē nā hī maiṁ āpaṇā bacana mani'ā. Kadē-kadā'īṁ maiṁ isa dōsata nāla usa dī ciṭhī-patara paṛhadā hāṁ, atē uthē mērē bārē sārī'āṁ galāṁ-bātāṁ hudī'āṁ hana. Vi'āha vica mērī zidagī dē sabha tōṁ nēṛi'ōṁ vēravē, bacē dē janama tōṁ bā'ada mērī dikha, mērē patī nāla bhavikha la'ī sāḍī'āṁ yōjanāvāṁ, parivāra vica sārī'āṁ samasi'āvāṁ vicārī'āṁ jāndī'āṁ hana. Ika dōsata, kudaratī taura'tē, jivēṁ ki uha kara sakadī hai, aga vica tēla pā'undī hai ki asīṁ māṛē hāṁ. Māṁ nū jhagaṛi'āṁ la'ī ukasā'undī hai. Uha mērī māṁ atē mērī dubārā ālōcanā karadī hai, āpaṇē atē āpaṇī dhī bārē śēkhī māradī hai. Mainū nahīṁ patā ki isanū kivēṁ rōkaṇā hai. Maiṁ nahīṁ cāhudā ki mērī māṁ mērī piṭha pichē mērē nāla galabāta karē atē jhagaṛā karē. Mainū samajha nahīṁ ā'undī ki mamī inī bhōlī, bharōsēmada atē mūrakha kivēṁ hō sakadī hai. Parivāra vica jō vī muśakalāṁ hōṇa, para maiṁ kadē vī āpaṇī māṁ nū badala nahīṁ lavāṅgā atē zurama nahīṁ karāṅgā. Śā'ida iha pahilāṁ tōṁ hī umara nāla sabadhita hai ki sacā'ī la'ī mērī māṁ dī'āṁ akhāṁ khōl'haṇā asabhava hai. Para kī kītā jāṇā hai? Maiṁ samajhadā hāṁ ki ika sucajē inga nāla mainū āpaṇī māṁ nū chaḍa dēṇā cāhīdā hai atē usanū vi'āha vica mērī zidagī bārē bahuta sārī jāṇakārī nahīṁ dēṇī cāhīdī. Para ajē taka iha sabhava nahīṁ hai. Maiṁ jaṇēpā chuṭī'tē hāṁ, bacā ika sāla dā hai, maiṁ ajē vī kama' tē nahīṁ jā sakadā. Ghara kirā'ē tē laiṇa la'ī jāṁ mamī tōṁ vakharē ghara kharīdaṇa la'ī paisē nahīṁ hana. Patī dē māpē kisē hōra śahira vica rahidē hana, tusīṁ unhāṁ nāla rahiṇa la'ī nahīṁ jā sakadē. Tusīṁ kī sujhā'ōgē māṁ nū isa dōsata nāla sāvadhāna rahiṇa la'ī kivēṁ manā'uṇā hai? Huṇa, bēśaka, bahugiṇatī mērī nidā karanagē ki maiṁ kisē hōra dā patara vihāra paṛhadā hāṁ. Para jē maiṁ iha nā kītā hudā, tāṁ maiṁ sacā'ī nahīṁ sikhaṇī sī.

Āpaṇī patanī nū kivēṁ bacā'uṇā sikhā'i'ā jāvē

 

#Sēva
Mērī patanī dā vivahāra mainū citā karadā hai. Uha garabhavatī hai atē bahuta badala ga'ī hai. Patanī iha nahīṁ samajhadī ki zidagī dē muśakala sami'āṁ vica tuhānū bacā'uṇa dī kōśiśa karana dī zarūrata hai. Maiṁ samajhadā hāṁ ki usa kōla hāramōnala asatulana hai. Hālāṅki, iha tuhāḍē pichalē paisē nū kharacaṇa dā kārana nahīṁ hai. Maiṁ jamhāṁ hō'ē phaḍāṁ nū vadha tōṁ vadha bacā'uṇa dī kōśiśa karadā hāṁ tāṁ jō bhavikha vica sāḍē la'ī iha saukhā hō sakē. Atē maiṁ usadī nārāzagī nū samajhadā hāṁ, para iha sirapha ika asathā'ī avadhī hai. Jaladī hī sabha kujha vāpasa ā jāvēgā, atē asīṁ pahilāṁ vāṅga jī'uṇā śurū karāṅgē. Sāḍē dōsata kahidē hana ki mainū isa tar'hāṁ nahīṁ laiṇā cāhīdā. Hālāṅki uha mērī nārāzagī nū samajhadē hana. Bēśaka, maiṁ iha vī samajhadā hāṁ ki ka'ī vāra maiṁ usa tōṁ bahuta zi'ādā maga karadā hāṁ atē bināṁ vaj'hā ṭuṭa jāndā hāṁ. Hālāṅki, maiṁ iha sāḍē la'ī kara rihā hāṁ. Atē jadōṁ uha paisā kharaca karadī hai, uha sirapha āpaṇē bārē sōcadī hai. Usa dī'āṁ sārī'āṁ kharīdadārī sirapha usadī'āṁ zarūratāṁ nū pūrā karanā hai. Atē sabha tōṁ taga karana vālī gala iha hai ki jihaṛī'āṁ cīzāṁ uha prāpata kara laindī'āṁ hana uha bināṁ varatōṁ dē pa'ī'āṁ hudī'āṁ hana. Mainū samajha nahīṁ ā'undī ki gala kī hai atē usanū samajhā'uṇa la'ī kahō. Para uha nahīṁ kara sakadī. Uha sirafa uhī gala darasā'undī hai jō uha pahilāṁ cāhudī sī atē huṇa uha iha cāhudā hai. Mērē kōla vicāra sī ki maiṁ usa dā kāraḍa lavāṁ jāṁ phaḍāṁ'tē kharaca karana dī sīmā tai'a karāṁ. Para abhi'āsa vica iha bahuta sārā samāṁ laindā hai. Ka'ī vāra uha kari'ānē dī kharīdārī karana jāndī hai atē kujha vī nijī nahīṁ kharīdadī. Jē maiṁ phaḍāṁ nū rōkadā hāṁ, tāṁ jō rakama kharaca kītī jāṇī cāhīdī hai, hamēśāṁ asapaśaṭa hai. Maiṁ isadē la'ī usanū badanāmī kītī. Para usadī garabha avasathā karakē sakhata nahīṁ hō saki'ā. Usanū ghabarā'uṇā nahīṁ cāhīdā. Usa dē māpē kahidē hana ki usa nū jhiṛakaṇa dī bajā'ē mainū hōra kamā'uṇa dī zarūrata hai. Patanī samajhadī hai ki maiṁ sahī hāṁ, para kujha nahīṁ badaladā. Mainū sirapha usadē kharaci'āṁ dē anusāra ā'uṇa dī zarūrata hai. Usanū iha samajhaṇa dī zarūrata hai ki uha huṇa ajihī avadhī vica hai. Para uha kahidī hai ki iha bēhōśī nāla hō rihā hai. Bhāvēṁ uha āpaṇē āpa nū kābū karana dī kōśiśa karadā hai, kujha vī nahīṁ badalēgā. Mainū iha vī ḍara hai ki bacē dē janama tōṁ bā'ada sabha kujha ikō jihā rahēgā. Pahilāṁ tōṁ hī, patanī baci'āṁ dī'āṁ sārī'āṁ cīzāṁ kharīdaṇa la'ī ti'āra hai. Ākharakāra, uha bahuta sudara hana. Para maiṁ ōnī kamā'ī nahīṁ kara sakadā jinī usanū cāhīdā hai. Hairāna hōvō ki jē sārī'āṁ garabhavatī weratāṁ ajība kama kara rahī'āṁ hana?

Nēṛatā vi'āhutā jīvana tōṁ alōpa hō ga'ī

 

#Dōsatī
Maiṁ vi'āhi'ā jadōṁ maiṁ 30 sālāṁ dā sī, uha 31 sālāṁ dā hai. Isatōṁ pahilāṁ, uha 4 sāla ikaṭhē rahē kitē unhāṁ nē sahu khādhī, para āma taura tē uha cagī tar'hāṁ rahidē sana. 'Tē dasatakhata kītē hana. Uha bacē dī yōjanā baṇā'uṇa lagē. Iha labē samēṁ la'ī kama nahīṁ kītā. 2 Sālāṁ bā'ada, maiṁ garabhavatī hō ga'ī. Usanē janama ditā. Sijērī'ana bhāga dē zarī'ē (khaira, isa aratha vica ki kitē vī kujha vī nahīṁ vadhi'ā). Sijērī'ana dē 3 hafati'āṁ bā'ada hī, maiṁ āpaṇē āpa nū prī-garabhavatī rūpa vica li'ā'uṇa la'ī praisa nū papa kītā (maiṁ isa dī siphāraśa nahīṁ karadā, mērī sīma lagabhaga vakha hō ga'ī). Huṇa mērī dhī 7 mahīnē dī hai. Maiṁ haphatē vica dō vāra tadarusatī tē dō vāra pūla vica jāndā hāṁ. Mērā bhāra 166 saiṇṭīmīṭara dī ucā'ī dē nāla 52 kilōgrāma hai. Bahuta patalā atē bahuta sudara. Maiṁ āpaṇī dhī nū dudha pilā'i'ā nahīṁ (iha isa tar'hāṁ hō'i'ā). Patī janama dē samēṁ maujūda nahīṁ sī (atē uha ōparēṭiga rūma vica ki'uṁ hai?) Samasi'ā iha hai ki saikasa mahīnē vica 1-2 vāra hudā hai. Mērī pahila tē. Usanē gala kītī, kihā ki uha kama tōṁ thaka ga'ī sī (usadā kama dā bhāra huṇa sacamuca vadha gi'ā hai). Atē sabha kujha ṭhīka hudā jē iha isa tatha dē la'ī nā hudā ki, mērē kama dē mukha sathāna'tē jaṇēpā chuṭī' tē baiṭhē hō'ē, maiṁ ika hōra bacē dē nāla ispovedi.Com vikhē āpaṇī'āṁ bāhāṁ vica kama karadā hāṁ. Kī maiṁ thaka rihā hāṁ? Khaira, hāṁ, maiṁ thaka gi'ā hāṁ. Para maiṁ nēṛatā cāhudā hāṁ! Maiṁ rāta nū vibhina karana dī kōśiśa kītī. Kō'ī natījā nahīṁ! Mahīnē vica 1-2 vāra. Gusē, tusīṁ kahidē hō? Para nahīṁ! Riśatē dī śurū'āta vēlē hī, maiṁ usa nāla nēṛatā nāla pi'āra kara gi'ā. Uha bisatarē vica bilakula asacaraja sī. Cīṭasa? Khaira, maiṁ ṭailīpaitha nahīṁ hāṁ, maiṁ kisamata vālē nū nahīṁ jāndā. Para usanū kō'ī iśārā vī nahīṁ mili'ā. Ghara sāpha hai, pharija vica bhōjana hai. Maiṁ su'ādī pakavāna, aphrōḍisasī'asa, kisē raisaṭōraiṇṭa tōṁ rāta dē khāṇē dā āḍara vī pakā'uṇa dī kōśiśa kītī - iha madada nahīṁ karadā. Maiṁ sōci'ā ki bacā śaramidā kara rihā hai, maiṁ āpaṇī dhī nū haphatē dē ata vica āpaṇī dādī nū dēṇa dī kōśiśa kītī, atē asīṁ ika raisaṭōraiṇṭa vica rāta dā khāṇā atē ika hōṭala vica ika rāta dā prabadha karadē hāṁ - natījā uhī hai. Thrilasa la'ī acānaka thāvāṁ tē saikasa? Vī nahīṁ. Mainū kī karanā cāhīdā hai?

Mērī patanī nē sabha tōṁ muśakala pala'tē mainū chaḍa ditā, atē huṇa uha vāpasa ā'uṇa dī pēśakaśa karadī hai

 

#Muśakalapala
Riśatēdārī vica usadī patanī nāla, ika bhi'ānaka marē ata. Badakisamatī nāla, bacē dē janama dī kisamata nahīṁ sī. Patanī riśatēdārāṁ du'ārā li'āndī ga'ī sī. Mērē sabha tōṁ vadhī'ā yatanāṁ dē bāvajūda, uha cīza jihaṛī sabha tōṁ zi'ādā ḍaradī sī uha vāparī. Sāḍē nāla labē samēṁ tōṁ ilāja kītā gi'ā, saphā'ī kāraja sī, phira pēcīdagī'āṁ atē dūjā āprēśana. Gabhīra udāsī lagha ga'ī, atē phira mērī patanī nē iha samajhaṇa la'ī riśatē vica ika akhautī"virāma" li'ā ki uha mainū pi'āra karadī hai jāṁ nahīṁ. Mērī'āṁ kōśiśāṁ atē kā'ila karana nāla kō'ī lābha nahīṁ hō'i'ā. Ata vica, maiṁ vī ati'ata rihā. Para gala vakharī hai. Vakha-vakha kōni'āṁ vica phaila gi'ā. Maiṁ āpaṇē āpa vica ika hōra vī vaḍī udāsī vicōṁ laghi'ā. Natījā basata prabhāva hai. Mērī patanī nū bacā'undē hō'ē maiṁ pichalē labē samēṁ tōṁ pichalē balanēra tē jō darada rakhi'ā sī, huṇa uha mērē tōṁ kābū hō gi'ā. Ika mahīnē la'ī, maiṁ ikalā āpaṇē āpa vica sabha kujha vēkhi'ā atē muṛa uṭhaṇa dē yōga hō gi'ā. Atē huṇa, ika mahīnē bā'ada, mērī patanī dā ika phōna. Usanē ika phaisalā li'ā. Usanē kihā ki uha pi'āra karadī hai atē dubārā śurū karanā cāhudī hai. Para samasi'ā iha hai ki maiṁ sabha kujha āpaṇē āpa anubhava kītā hai. Bhāvanāvāṁ darada dē nāla nāla laghī'āṁ. Mērē la'ī iha bahuta"virāma" ika dhōkhā baṇa gi'ā. Mērī patanī, asala vica, mainū chaḍa ga'ī. Huṇa jadōṁ maiṁ sabha kujha anubhava kītā hai atē jāṇa ditā hai, uha pragaṭa hudī hai atē bhāvanāvāṁ bārē gala karadī hai. Ika pāsē, talāka dā kō'ī kārana nahīṁ hai. Dūjē pāsē, huṇa kujha vī sānū nahīṁ jōṛadā, atē āpaṇī patanī pratī bhāvanāvāṁ dē bāvajūda, maiṁ sāṛa ga'ī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Śurū karana jāṁ chaḍaṇa dī kōśiśa karō? Mainū usa la'ī kō'ī bhāvanā nahīṁ, kujha nahīṁ kaba rihā. Para talāka laiṇa dā kō'ī kārana nahīṁ hai. Uha āpaṇē māpi'āṁ nāla rahidī sī atē unhāṁ sāri'āṁ nē mila kē sabha kujha anubhava kītā sī. Hō sakadā hai ki maiṁ su'ārathī dikhāṁ atē burī tar'hāṁ kama karāṁ, para usa nāla hōra vī jāṇa dī bhāvanā atē ichā nahīṁ hai. Jē kō'ī ajihī sathitī vica sī, mainū dasō.

Mērā bu'ā'ēphraiṇḍa atē usa dā ajība dōsata

 

#Ajībadōsata
Asīṁ cāra sālāṁ tōṁ ika muḍē nāla ḍēṭiga kara rahē hāṁ. Mērā āpaṇā ghara hai mainū iha mērē dādā-dādī tōṁ mili'ā hai. Mērē bu'ā'ēphraiṇḍa dī āpaṇī jag'hā nahīṁ sī. Atē usanē āpaṇē apāraṭamaiṇṭa nū bacā'uṇa la'ī ika labē samēṁ la'ī ika supanā vēkhi'ā. Jivēṁ hī asīṁ milē, usanē turata āpaṇē bārē dasi'ā ki usadā ajihā supanā hai. Bahuta hī āma atē lābhakārī supanā. Jadōṁ maiṁ usa nū mili'ā, tāṁ uha ika dōsata nāla kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica rahidā sī. Isa tatha tōṁ prērita karanā ki iha ikaṭhē śūṭa karanā sasatā hai. Uha adha vica phōlaḍa hō jāndē hana, atē isa la'ī uha paisē dī bacata kara sakadā hai. Hara cīza sadhāraṇa, adequateukavīṁ atē tarakapūrana jāpadī hai. Sārē 4 sālāṁ la'ī jō asīṁ miladē hāṁ, usanē dō vāra āpaṇī rihā'iśa dā sathāna badali'ā. Mālaka apāraṭamaiṇṭa vēca rahē sana, phira uha kīmata vadhā rahē sana. Uha hamēśā āpaṇē dōsata dē nāla navēṁ apāraṭamaiṇṭāṁ vica jāndā rihā. Iha mainū vī lagadā sī ki sabha kujha āma atē tarakaśīla lagadā hai. Ākhirakāra, uha āpaṇī rihā'iśa la'ī bacata kara rihā hai. Kisē hōra navēṁ kirā'ēdāra dī bhāla karanā ika vikalapa nahīṁ hai, para ka'ī sālāṁ tōṁ isa niśāna vālē dōsata dē nāla. Iha dōsata mērē nāla sadhāraṇa taura tē vivahāra karadā hai, dōsatānā atsga nāla atē hōra kujha nahīṁ. Maiṁ kadē vī kō'ī muśakala nahīṁ vēkhī. Atē hāla hī vica asīṁ ika kaiphē vica āpaṇē bu'ā'ēpharaiṇḍa nāla mulākāta kītī, atē uha iha kahidi'āṁ bahuta khuśa hō'i'ā: “Kī tuhānū patā hai ki maiṁ ika apāraṭamaiṇṭa kharīdi'ā hai? Phira vī maiṁ isa nū ika giravīnāmē'tē laiṇa dā faisalā kītā. Maiṁ ika saṭāraṭa-apa phīsa bacā'uṇa dē yōga sī. Maiṁ sabha kujha bāhara ka.̔I'ā atē phaisalā kītā ki iha mērī pūrī jidagī bacā'uṇa nālōṁ vadhī'ā rahēgā. Atē jō maiṁ bacā'i'ā hai mērē la'ī isa dī muramata karana la'ī kāfī hōvēgā. " Maiṁ usa la'ī khuśa sī ki ākharakāra usanē āpaṇē supanē nū pūrā kītā. Maiṁ kahidā hāṁ: "Kī tusīṁ pahilāṁ uthē muramata karōgē jāṁ tusīṁ isa vica calē jā'ōgē, kī tusīṁ jī'ōgē atē muramata karōgē?" Muḍā mainū javāba didā hai: “Hāṁ, asīṁ kal'ha tōṁ ika dina pahilāṁ isa vica calē ga'ē sī. Kī tuhānū yāda hai maiṁ tuhānū dasi'ā sī ki maiṁ kārōbāra vica rujhi'ā hō'i'ā sī? " Maiṁ usa nū puchi'ā: "Asīṁ kauṇa hāṁ?" Atē uha baiṭhadā hai atē kahidā hai ki uha atē usadē viṭalika dā iha dōsata. Atē maiṁ usa vala vēkhadā hāṁ atē samajha nahīṁ ā'undā ki āma taura tē kī hō'i'ā. Ṭhīka hai, uha atē viṭalika kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭāṁ vica ikaṭhē rahidē sana, ki'uṅki iha lābhakārī hai. Ithē maiṁ taraka vēkhi'ā. Para usa nū āpaṇē ghara vica isa viṭalika dī zarūrata ki'uṁ hai? Maiṁ iha nahīṁ samajha sakadā. Maiṁ usa nū puchaṇā śurū kītā ki usanū āpaṇē apāraṭamaiṇṭa vica isa dōsata dī ki'uṁ lōṛa hai? Usa nē mainū kihā, mērī rā'ē vica, ika kisama dī bakavāsa. Usanē kihā ki viṭālika khuda kō'ī apāraṭamaiṇṭa kirā'ē tē laiṇa la'ī ti'āra nahīṁ hōvēgā, para usanē sōci'ā, jē uha usadē nāla rahi sakadā hai tāṁ usanū kirā'i'ā ki'uṁ dēṇā cāhīdā hai? Para maiṁ isa sabha vica taraka bilakula nahīṁ vēkhi'ā. Bāharōṁ ā'ē lōkāṁ dī ithē ika dilacasapa rā'ē hai. Iha ṭhīka hai, ithē kī hō'i'ā? Atē phira mērē vicārāṁ nē pahilāṁ hī mulākāta karanī arabha kara ditī hai, mērā ravā'itī rujhāna vālā mērā bu'ā'ēphraiṇḍa kī kara sakadā hai, ki usanē isa viṭalika nū āpaṇē apāraṭamaiṇṭa vica khica li'ā?

Kāśa mērī dhī kisē hōra ādamī nū pitā kahē

 

#Mērībēṭī
Kahāṇī 2016 dē patajhaṛa vica śurū hō'ī. Udōṁ mērā vi'āha hō'i'ā sī. Kama'tē, unhāṁ nē samāna sōca vālē lōkāṁ dā ika samūha baṇā'i'ā jisa nē sahā'itā kītī atē janataka samāgamāṁ vica saragarama hisā li'ā. Atē uthē maiṁ usa nū ika mīṭiga vica mili'ā. Asīṁ baiṭha ga'ē atē ika dūjē vala musakarā'i'ā. Phira mainū nahīṁ patā sī ki uha kisē riśatēdārī vica sī. Atē uha nahīṁ jāṇadā sī ki maiṁ vi'āhi'ā hō'i'ā sī. Sahikāratā āpasa vica mēla khāndā rihā. Jadōṁ maiṁ usadī madada dī lōṛa hudī sī tāṁ maiṁ akasara aisa.Aima.Aisa. Phira mērā janamadina ā'i'ā, atē maiṁ usa nū jaśana la'ī bulā'uṇa dā phaisalā kītā. Usanū kujha patā nahīṁ sī, isa la'ī uha khālī hatha ā gi'ā. Para ika rāta bā'ada, ika vidēśī cākalēṭa kama tē dikhā'ī ditī. Iha kama bahuta pi'ārā laga rihā sī. Phira manōrajana la'ī, asīṁ dalīla ditī ki uha mērī atē sāḍī salāha dī sahā'itā nahīṁ karēgā. Iha vivāda makasada'tē śurū kītā gi'ā sī tāṁ ki uha āvē. Ata vica, bēśaka, maiṁ hāra gi'ā. Atē phira sāḍā sacāra vadhērē vāra-vāra atē nēṛē hudā gi'ā. Mainū uha tarīkā pasada ā'i'ā jisa tar'hāṁ usanē mērī dēkhabhāla kītī. Ākhirakāra, maiṁ āpaṇē patī tōṁ iha prāpata nahīṁ kara saki'ā. Tarīkē nāla, mērā patī bahuta cagā ādamī sī, sirapha uha bahuta niraṇā'ika nahīṁ sī. Uha kadē īrakhā nahīṁ karadā sī atē kujha thāvāṁ tē mainū lagadā sī ki usanē mērī paravāha nahīṁ kītī. Kula milā kē asīṁ usa nāla 9 sāla rahē. Kō'ī bacē nahīṁ sana, atē mainū lagadā sī ki kārana mērē vica sī. Para ṭaisaṭa pāsa karana tōṁ bā'ada, iha patā cali'ā ki kārana usa vica sī. Usanū ika chōṭā jihā āprēśana baṇā'uṇā zarūrī sī tāṁ jō bhavikha vica sāḍā ika bacā paidā hō'ē. Usanē lagabhaga ika sāla mainū nāśatā khu'ā'i'ā. Uha samāṁ nahīṁ, usanē kihā, phira uha ḍaradā hai. Natījē vajōṁ, ika sajaṇa dē kārana jō ikā'ī'tē dikhā'ī ditā, maiṁ talāka la'ī arazī ditī. Sānū 9 janavarī nū vakha hōṇā cāhīdā sī. Para jadōṁ maiṁ rajisaṭarī dē daphatara pahuci'ā, tāṁ ajē vī umīda dī ika camaka sī ki asīṁ ajē vī talāka nahīṁ lavāṅgē. Isa la'ī, usanē kihā ki uha āpaṇā pāsapōraṭa bhula ga'ī hai, hālāṅki iha mērē nāla sī. Atē usanē iha muhāvarā kihā: "Maiṁ tuhānū pi'āra karadā hāṁ, isē la'ī maiṁ jāṇa didā hāṁ." Natījē vajōṁ, isa dina asīṁ talāka nahīṁ ditā, asīṁ milē atē āpaṇē gharāṁ nū calē ga'ē. Bā'ada vica usanē lōṛīndī kāravā'ī kītī, para sāḍē riśatē nū pahilāṁ hī bahuta dēra hō ga'ī sī. Maiṁ pahilāṁ hī ika navēṁ cuṇē hō'ē nāla sauṁ gi'ā hāṁ. Uha bhāvanāvāṁ jō maiṁ āpaṇē patī tōṁ prāpata karanā cāhudī sī, maiṁ usa vica pā'i'ā. Usa samēṁ, papa-apa vica, khūbasūrata, hatha nāla baṇē atē di'ālū ādamī. Ji'uṁ ji'uṁ samāṁ gi'ā. Maiṁ atē mērē patī talāka dē nēṛē ā rahē sī, para usē samēṁ galabāta kītī ga'ī. Usa dī sarajarī hō'ī atē ṭhīka hō gi'ā. Maiṁ usa la'ī dilōṁ khuśa sī ki, hālāṅki mērē nāla nahīṁ, usadē bacē hōṇagē, ki'uṅki maiṁ ika navēṁ riśatē vica āpaṇē sira nāla aṛi'ā hō'i'ā sī. Ākharakāra, phira maiṁ ika mazabūta, sathāpita śakhasī'ata sī. Pitā jī nē mainū bacapana tōṁ hī bahuta kujha sikhā'i'ā - ika mēkha vica hathauṛā dēṇā, vālapēpara nū galū karanā, atē takanīka nū ṭhīka karanā. Para ika navēṁ ādamī dē nāla, maiṁ vilī-nīlī ika chōṭī jihī laṛakī baṇanā cāhudā sī, jō ki sārē pāsi'ōṁ surakhi'ata hai. Atē huṇa maiṁ isa nū vi'aratha samajhadā hāṁ. Mērē talāka hōṇa tōṁ bā'ada, mērē navēṁ sāthī nāla sāḍā riśatā vigaṛa gi'ā. Pahilāṁ, usanē iha nahīṁ kihā ki usanē janavarī vica āpaṇī prēmikā nū chaḍa ditā. Para iha usa dē anusāra hai. Ka'ī vāra mainū lagadā sī ki uha ajē vī sāḍī zidagī vica maujūda sī. Uha mērē sābakā patī tōṁ bahuta īrakhā kara rihā sī. Usanē mainū sacāra karana tōṁ varaji'ā, para usē samēṁ usanē kisē tarāṁ asapaśaṭa pratīkri'ā kītī ki maiṁ sārī'āṁ cīzāṁ āpaṇē patī nū ditī'āṁ, bhāva, maiṁ unhāṁ nū lai li'ā. Niratara puchi'ā ki kama tē mainū kisa nē vadhā'ī ditī, jisa nāla maiṁ gala kītī. Ki'uṅki asīṁ ikaṭhē kama kītā, uha mērē kadamāṁ nū niyatarita kara sakadā sī. Kama dī śurū'āta vica, maiṁ bahuta su'āgata atē dōsatānā sī. Para ika navēṁ riśatē dī śurū'āta dē nāla, maiṁ hōra vi'agita hō gi'ā. Mērē la'ī lōkāṁ nū āpaṇē tōṁ nirāśā karanā saukhā sī usa dī vi'ākhi'ā karana nālōṁ ki maiṁ kisa nāla gala karāṅgā, atē kisa nē mainū dasi'ā. Maiṁ pūrī tar'hāṁ usa vica līna hō gi'ā sī. Maiṁ usanū khuśa karanā cāhudā sī atē usadā kahiṇā manaṇā cāhudā hāṁ, hālāṅki ajihā kadē nahīṁ hō'i'ā. Sāḍā riśatā rōlara kōsaṭara varagā sī - kadē cagā, ka'ī vāra burā. Pahilī atē gabhīra ghaṭanā śaravēṭīḍa'tē vāparī. Uha ika ajība ādamī hai. Iha 29 sālāṁ dē ika vaḍē hō'ē ādamī varagā hai, para dūjē pāsē, ika kiśōra varagā. Isa chuṭī dī pūrava sadhi'ā tē, asīṁ jhagaṛā kītā atē bōli'ā nahīṁ. Aitavāra savērē mainū ika samāgama la'ī kama karana la'ī gaḍī calā'uṇī pa'ī. Śāma nū asīṁ sahimata hō'ē ki asīṁ ikaṭhē calāṅgē atē uha mērī madada karēgā. Hālāṅki asala vica iha sirapha āma nigarānī sī. Asīṁ savērē cīkāṁ mārana atē śikā'itāṁ nāla pradaraśana śurū kītā. Usanē mērī jaikaṭa phaṛanī śurū kara ditī. Sakūla hōṇa tōṁ bā'ada, maiṁ āpaṇē āpa nū aparādha nahīṁ didā atē hamēśāṁ javāba didā hāṁ, atē isala'ī maiṁ mainū ḍarā'uṇa la'ī sidhī lata dī varatōṁ kītī. Usanē mani'ā ki iha hamalā hai atē latāṁ nū pāsa kara ditā. Kudaratī taura'tē, phira usanē mainū mērī piṭha' tē suṭa ditā. Darada vica thōṛā rōṇa tōṁ bā'ada, maiṁ kama tē calā gi'ā. Usanē isa samēṁ likhi'ā atē bulā'i'ā. Ghara pahucadi'āṁ hī mainū rasō'ī vica painakēka milē. Iha usa vi'akatī tōṁ hai jisa nē kadē pakā'i'ā nahīṁ. Para womenratāṁ mūrakha jīva hana. Ajihī'āṁ cālāṁ kārana usanū naraka vica bhējaṇa dā kō'ī rasatā nahīṁ hudā. Para asīṁ jailī vica phaila jāndē hāṁ atē pakā palāsaṭā'īna baṇa jāndē hāṁ. Mainū lagadā hai ki usē pala tōṁ mērī śakhasī'ata dā vināśa śurū hō'i'ā sī. Samēṁ samēṁ tē maiṁ usadē nāla laṛadā rihā atē āpaṇē adhikārāṁ dā bacā'a karadā rihā, para ata vica maiṁ hāra mana la'ī. Iha sirapha badatara hō'i'ā. Iha sapaśaṭa sī ki usanē mērā satikāra karanā kivēṁ bada kara ditā sī. Phira usanē mainū māri'ā jadōṁ asīṁ samudara vica sī. Jhaṛapa dō hafatē calī. Atē maiṁ vī usa nāla bhaja gi'ā.


Atē ākhirakāra, uthē, chuṭī'āṁ tē, maiṁ usanū māpha kara ditā, ki'uṅki iha mainū lagadā sī ki iha mērī galatī sī. Hālāṅki maiṁ kisē nāla phalaraṭa nahīṁ kītā, para usē samēṁ maradāṁ nē mērē vala dhi'āna ditā atē isa nāla uha nārāza hō gi'ā. Ghaṭanā dē bāvajūda, bākī dī'āṁ chuṭī'āṁ śāntī atē khuśahāla nāla batīta kītī'āṁ. Jāṁ tāṁ uha jhagaṛā karadē sana, huṇa unhāṁ nē sul'hā kītī, huṇa uha mērē kōla ā'i'ā, phira maiṁ usa kōla ā'i'ā. Iha sāḍā riśatā sī. Atē, tarīkē nāla, samudara'tē vī, asīṁ surakhi'ā dī varatōṁ karanī bada kara ditī atē bacē bārē sōci'ā. Maiṁ pahilāṁ hī usanū cāhudā sī, para usanū janama dēṇa dī zarūrata sī atē phira khēḍāṁ vica vāpasa ā'uṇā atē davā'ī'āṁ laiṇā śurū kara ditā. Usanē kihā: "Pahilāṁ tuhānū bacē nū janama dēṇa dī zarūrata hai, phira khēḍāṁ dā māsaṭara baṇā'ō." Agasata dā ata. Sāḍē kōla sikhalā'ī kaimpa atē mukābalē hana. Jivēṁ ki pahilāṁ kadē nahīṁ, uha mainū bahuta sakhata ditē ga'ē sana, hālāṅki maiṁ niratara sikhalā'ī vica rihā. Akatūbara vica asīṁ ika kāra la'ī yūlīnōvasaka ga'ē. Asīṁ uthē bhajē, anada nāla galabāta kītī, ika dūjē dā manōrajana kītā. Asīṁ rasatē vica ika su'ādī kēka vī khādhā. Para vāpasa saṛaka naraka baṇa ga'ī. Uha isa nū pasada nahīṁ karadā sī ki maiṁ usa la'ī kaiśī'ara dē agē nahīṁ khalōtā, jō usa nāla śarāratī sī, atē phira usadā burā hāla nahīṁ sī. Natījā - maiṁ ikalē ulīyanōvasaka tōṁ ghara vala calā gi'ā. Isa tatha dē bāvajūda ki unhāṁ nē mērē la'ī kāra nahīṁ kharīdī. Jē tusīṁ kharaca karanā cāhudē hō, tāṁ uha mērē apāraṭamaiṇṭa vica rahidā sī, atē jadōṁ uha saṭōra'tē jāndē sana tāṁ usanē puchi'ā: "Tusīṁ jāṁ maiṁ paisē laiṇā hai." Atē iha usa ādamī du'ārā hai jisa nāla tusīṁ saundē hō atē usa dī'āṁ zarūratāṁ nū pūrā karadē hō, ithōṁ taka ki bhaṭaki'ā vī. Maiṁ iha nahīṁ kahi rihā ki maiṁ nahīṁ cāhudā. Mainū nahīṁ patā sī ki maiṁ usa nāla garabhavatī hāṁ, hālāṅki maiṁ āpaṇī māṛī sihata la'ī bana nū zimēvāra ṭhahirā'i'ā. Pahucaṇa tōṁ bā'ada, maiṁ ika ṭaisaṭa kītā, atē iha sakārātamaka hō'i'ā! Atē phira usanē usanū dasi'ā. Uha vī khuśa sī, ki'uṅki usadē anusāra, uha mērē tōṁ bacē cāhudā sī. Mērī garabha avasathā nāṛī'tē sī. Tina vāra mainū hasapatāla vica ṭōna kītā gi'ā. Uha dō vāra mērē kōla ā'i'ā, atē phira ruka gi'ā. Natījē vajōṁ, garabha avasathā dē satavēṁ mahīnē vica, usanē mainū ka dump ditā. Ika prēmikā hasapatāla tōṁ cuka ga'ī. Atē usanē āpaṇī pi'ārī dhī nahīṁ vēkhī, jō uha cāhudā sī. Mainū ika muḍā cāhīdā sī atē huṇa bacē nū vēkhadi'āṁ, sāḍē bacē vala, maiṁ sōcadā hāṁ ki uha kinā sauṛā dimāgī vi'akatī hai. Aisā ḵẖazānā la'ō atē chaḍa di'ō. Atē ākhirakāra, uha kisē hōra ādamī nū ḍaiḍī kahēgī, nā ki usanū. Iha ajē vī dukhī hai atē iha mainū jāṇa nahīṁ didā. Usa dē calē jāṇa nū chē mahīnē hō ga'ē hana, para ajē vī usadē bārē vicāra hana. Maiṁ usa nāla nafarata karadā hāṁ, maiṁ usa tē tarasa karadā hāṁ. Para maiṁ haulī haulī āma samajha vica ā jāndā hāṁ. Mērē khi'āla iha cagā hai ki usadē binā!

Samudarī jahāza dē mōha la'ī bhugatāna

 

#Bhugatānakarō
Mērē vi'āha dē chēvēṁ sāla vica, maiṁ ika hōra nāla pi'āra hō gi'ā, āpaṇē patī nāla dhōkhā kītā atē bālaṇa tōṛa ditā. Maiṁ baci'āṁ nū lai kē usa dūjē kōla gi'ā. Bēśaka, khuśahālī kama nahīṁ kara sakī. Prēmī nē bahuta jaladī āpaṇā asala ciharā dikhā'i'ā. Usanē āpaṇē āpa nū ika hōra pā'i'ā, atē usanē sānū daravāzē tē bāhara ka k ditā. Maiṁ nahīṁ jāṇadā kivēṁ, para maiṁ āpaṇē patī nāla milaṇa vica kāmayāba hō gi'ā. Talāka laiṇa dā prabadha nahīṁ kītā. Naraka vāpasa ā'uṇa tōṁ bā'ada śurū hō'i'ā. Patī nē dēśadhrōha nū māfa nahīṁ kītā. Hara cīja la'ī ripōraṭa karō: Harēka sakiṭa la'ī, hara paisā la'ī. Asīṁ baci'āṁ atē lōkāṁ nāla ika parivāra hāṁ. Jadōṁ asīṁ ikalē rahidē hāṁ iha naraka hai. Usanē nafarata kītī, nafarata kītī, sarāpi'ā atē ākharī śabadāṁ nāla bulā'i'ā. Lagabhaga turata mainū patā lagi'ā ki uha garabhavatī sī. Jisadā bacā bēśaka hai. Patī ika dāja vica calā gi'ā atē pāgala hōṇa lagā. Usanē śarābī hō'ē sira'tē adhē apāraṭamaiṇṭa nū tōṛi'ā atē āma taura' tē ajihā kītā ki kō'ī śabada nahīṁ hana. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki ithē kō'ī rasatā nahīṁ sī. Maiṁ tākata atē ātamā nū ikaṭhā kītā atē garabhapāta karana la'ī gi'ā. Maiṁ sabha kujha kivēṁ anubhava kītā atē maiṁ āpaṇē āpa nāla nafarata atē nafarata kivēṁ karadā hāṁ, maiṁ nahīṁ likhāṅgā. Samēṁ dē bītaṇa nāla patī śānta hō'i'ā, para riśatā ṭhīka nahīṁ hō'i'ā. Thōṛī dēra bā'ada, mērē patī nū ika pakā vicāra ā'i'ā - uha ika tījā bacā cāhudā sī. Iha sāḍī sārī navīṁ zidagī dē nāla hai, usa nāla nafarata hai atē badalē dē nāla lagātāra dhōkhā dē rūpa vica. Sārē tarīkē nāla usanē mērē tē cikaṛa suṭi'ā atē kihā ki hara kō'ī sabha kujha jāṇadā hōvēgā. Riśatēdāra atē bacē dōvēṁ jadōṁ uha vaḍē hudē hana. Para ka'ī vāra usa nū gi'āna prāpata hudā sī. Usanē āpaṇā ṭīcā prāpata kītā. Bahuta muśakala nāla usanē sahāri'ā atē ika chōṭē jihē bacē nū janama ditā. Agalē 8 sāla uha isa tarāṁ dē rahē. Maiṁ parivāra vica ika bacā hāṁ, atē uha nafarata karadā hai atē badalā laindā hai. Usanē āpaṇā vā'adā pūrā kītā. Ika parivāraka chuṭī vēlē usanē sabha nū pīṇa tōṁ bā'ada sabha kujha dasi'ā. Atē mērī pāraṭī bārē, atē ika prēmī tōṁ garabha avasathā bārē, atē garabhapāta bārē, atē isa tatha bārē ki jadōṁ uha calī ga'ī tāṁ uha usa kōla ga'ī. Ika sāla bā'ada, uha ika hōra la'ī calā gi'ā. Usa dī bānha vica atē 47 sāla dī umara vica mauta hō ga'ī. Sārē riśatēdārāṁ nū dō kaimpāṁ vica vaḍi'ā gi'ā sī. Kujha khul'ha kē hasadē hana atē mērā apamāna karadē hana, mainū saukhā guṇa dī callingrata kahidē hana. Jō baci'āṁ nū āpaṇē prēmī kōla vī lai ga'ī. Dūsarē ṭhīka hana. Isa viśē nū chūhi'ā nahīṁ gi'ā hai. Baci'āṁ la'ī, sabha kujha gujhaladāra hai. Mērī dhī, iha dēkha kē ki asīṁ kivēṁ rahidē hāṁ, hamēśāṁ mainū cagā samajhadā sī, para maiṁ isa tar'hāṁ dā natījā ka.̔I'ā. Uha isa nū savīkāra nahīṁ kara sakī. Uha ajē vī mērē'tē pāgala hai. Vaḍā putara samajha rihā sī atē isa viśā nū chūhi'ā nahīṁ. Sabha tōṁ chōṭī sirapha 12 sāla dī hai atē usanū kujha vī samajha nahīṁ ā'i'ā. Isa la'ī maiṁ ji'undā hāṁ. Hara cīza ika kālī atē ciṭī philama varagī hai. Āpaṇē āpa nū dōśī ṭhahirā'ō, kō'ī vī dōśī nahīṁ. Para isa nāla kō'ī saukhā nahīṁ hudā. Usanē āpaṇī jāna, usadē patī nū tōṛi'ā atē āpaṇē prēmī tōṁ garabhapāta vī karavā li'ā. Zidagī nahīṁ, para darada hai.

Mērā jamātī mainū pasada karadā hai, para uha mērē tōṁ ḍaradā hai

 

#Sāthīvidiārathī

Huṇa maiṁ yūnīvarasiṭī vica mērē dūjē sāla vica hāṁ. Mērā sāri'āṁ nāla vadhī'ā sabadhāṁ vālā ika bahuta vadhī'ā samūha hai. Para ika muḍā hai jō mainū kisē kisama dī bēvakūfa atē galataphahimī tōṁ jāṇū karavā'undā hai. Maiṁ ḵẖuda pahilāṁ bahutī dōsatānā nahīṁ hāṁ. Bhāva, mainū navīṁ ṭīma dī ādata pā'uṇa dī zarūrata hai. Maiṁ bēvakūpha nāla sāri'āṁ nāla galabāta karanā śurū kītā, para isa muḍē nāla nahīṁ. Para asīṁ bahuta vāra miladē hāṁ. Iha sārā sāla caladā rihā. Asīṁ, asala vica, usa nāla sacāra nahīṁ kītā, para ika dūjē vala vēkhi'ā. Usanē mērī'āṁ sahēlī'āṁ nū ciṭhī likhī (ika asā'īnamaiṇṭa la'ī kihā), bahuti'āṁ nū likhi'ā. Kujha ajihā sī jō usanē sāthī vidi'ārathī'āṁ nū ḍēṭiga śurū karana dē irādē nāla likhi'ā sī. Phira dūrī sikhaṇā śurū hō'i'ā, atē kisē tar'hāṁ maiṁ isa bārē bhula gi'ā. Para asīṁ satabara vica sakūla calē ga'ē. Hara sāla jārī rihā, jivēṁ ki pahilē sāla vica. Maiṁ usa nū sacamuca vēkhi'ā nahīṁ. Maiṁ sōci'ā uha śaramidā laṛakā sī, para jivēṁ iha sāhamaṇē ā'i'ā, maiṁ galata sī. Pairalala samūha tōṁ, maiṁ sikhi'ā ki usadī sāḍī dhārā dē samūhāṁ dī'āṁ bahuta sārī'āṁ kuṛī'āṁ sana. Huṇa ika laṛakī hai (ṭhīka hai, jivēṁ ki maiṁ nēṛatā la'ī samajhi'ā sī, ki'uṅki yūnīvarasiṭī vica uha iha nahīṁ darasā'undē ki uha ikaṭhē hana). Phira mainū patā lagi'ā ki usa la'ī likhaṇā vī muśakila sī (siralēkha vajōṁ kārajāṁ, ghaṭanāvāṁ bārē kujha puchaṇā). Āma taura'tē, bahuta sārē lōka mainū dasadē hana ki mērī bahuta sakhatī dikhā'ī didī hai, jada taka uha mērē nāla galabāta karanā śurū nahīṁ karadē. Isa la'ī maiṁ sōci'ā uha sirafa mērē tōṁ ḍaradā sī. Para ika haphatā pahilāṁ kujha badala gi'ā. Usanē acānaka mainū likha ditā (kāraja bārē puchi'ā). Asīṁ hasē atē isa patara vihāra vica ika cagī galabāta kītī. Agalē dina usanē mērē nāla galabāta karanā śurū kara ditā. Mainū iha sabha atara nahīṁ samajhē, kī hō'i'ā. Usanē pichalē sāla nālōṁ ika dina vica mainū vadhērē śabada kahē. Atē isa tar'hāṁ iha sakūla vica sārē dina caladā ā rihā hai. Uha mainū likha nahīṁ rihā, ajihā kujha nahīṁ, para maiṁ phira āpaṇē āpa tē iha janūna nazarāṁ vēkhaṇa laga pi'ā. Asīṁ niratara āpaṇī'āṁ akhāṁ nū miladē hāṁ. Asīṁ kapanī vica khaṛhē hō sakadē hāṁ atē gala kara sakadē hāṁ, atē mainū mahisūsa hudā hai ki uha kisē kārana karakē mērē vala kivēṁ vēkha rihā hai. Iha ajība sathitī mērē la'ī samajhaṇā muśakala hai. Maiṁ sirapha isa vivahāra nū nahīṁ samajhadā, isadā sabha aratha kī hai. Usa dē kamāṁ nāla niraṇā karadi'āṁ, jē uha kisē kuṛī nū pasada karadā hai, tāṁ uha likhadā hai, sacāra karadā hai, kujha karana dī kōśiśa karadā hai. Tāṁ phira mērē nāla kī hai? Iha vicāra ki'uṁ hana? Jivēṁ uha mērē tōṁ ḍaradā hai? Kī maiṁ usa nū taga kara rihā hāṁ? Jāṁ isadē ulaṭa?

Maiṁ āpaṇī pi'ārī womanrata nū nahīṁ gu'ā'uṇā cāhudā

 

#Piārā
Chē sāla pahilāṁ maiṁ usa nū mili'ā jisa nū maiṁ ajē vī pi'āra karadā hāṁ atē maiṁ isa bārē kujha nahīṁ kara sakadā. Usa samēṁ maiṁ 29 sālāṁ dā sī. Mērā vi'āha 22'tē hō'i'ā sī, jisa nū lōṛa tōṁ bāhara (garabha avasathā) kihā jāndā hai. Maiṁ atē mērī patanī bahuta javāna sī atē parivāraka zidagī la'ī ti'āra nahīṁ sī. Mērī māṁ nē turata kihā ki mērī patanī atē maiṁ bilakula vakharē lōka hāṁ. Para uthē jāṇa la'ī kitē vī nahīṁ sī. Maiṁ āpaṇī patanī atē dhī dī dēkhabhāla la'ī dō naukarī'āṁ tē paṛhi'ā, vadhī'ā bestga nāla kama kītā. Vīkaiṇḍa tē, usanē kisē tar'hāṁ ārāma karana atē taṇā'a tōṁ chuṭakārā pā'uṇa la'ī pītā. Ithē akasara ghuṭālē hudē sana. Ika samēṁ, maiṁ talāka la'ī dā'ira karana la'ī ti'āra sī. Para iha tatha ki mērī patanī nē mu'āphī magī, maiṁ usa nū vāpasa rakhi'ā. Māṁ nū āpaṇī pōtī la'ī vī tarasa ā'i'ā. Isa la'ī asīṁ parivāra nū ikaṭhē rakhaṇa dā phaisalā kītā. Patanī garabhavatī hō ga'ī, dūjī dhī paidā hō'ī. Maiṁ isa bārē bahuta khuśa sī, para mērī patanī nāla mērā riśatā sudhāri'ā nahīṁ gi'ā. Kama tē, mainū sira du'ārā ika hōra vibhāga vica tabadīla kara ditā gi'ā sī atē iha uha thāṁ hai jithē maiṁ usa nū mili'ā - ōlagā. Mērē tōṁ 6 sāla chōṭē. Usanē ḍipaṭī cīfa dē taura tē kama kītā, yānī sidhā mērē la'ī. Pahilāṁ maiṁ usa vala dhi'āna nāla dēkhi'ā, adhi'aina kītā. Sudara, isa dī bajā'ē, iha sudaratā bārē nahīṁ, balaki mazabūta ​​suhaja bārē hai. Cusata, kama dē kābala. Kudarata du'ārā di'ālū. Para gupata. Iha samajhaṇā asabhava sī ki uha kī sōca rahī sī. Mainū usa pratī aṭala khica mahisūsa hō'ī. Navēṁ sāla dī śāma'tē maiṁ usa dā dhi'āna ika laṛakī vajōṁ darasā'uṇa dī kōśiśa kītī. Para usanē mērī kōśiśāṁ nū sakhatī nāla rōka ditā, javāba vica ki usanē vi'āhē badi'āṁ nāla saparaka nahīṁ kītā. Hālāṅki, maiṁ pichē nahīṁ haṭi'ā atē phira vī prāpatī prāpata kītī. Sāḍē vicakāra saikasa sī. Iha mērī zidagī dā sabha tōṁ vadhī'ā saikasa sī. Asīṁ sahimata hō'ē ki iha kō'ī zimēvārī nahīṁ hōvēgī. Maiṁ śādīśudā hāṁ, usadī asathā'ī taura tē kō'ī ādamī nahīṁ hai. Asīṁ sirapha ika dūjē nū satuśaṭa karadē hāṁ atē basa. Manukhī taura tē vakha vakha viśi'āṁ tē sacāra karanā jārī rakhi'ā, atē, bēśaka, kama kītā. Kama bilakula ṭhīka cala rihā sī. Dēśadhrōha la'ī maiṁ āpaṇī patanī dē sāmhaṇē śaramidā sī, para maiṁ isa nū rōka nahīṁ sakadā sī atē inakāra nahīṁ kara sakadā sī. Isa la'ī adhā sāla bīti'ā. Ōlagā nē mainū kihā ki mainū ika hōra mālakaṇa dī bhāla karanī cāhīdī hai, ki'uṅki usanē āpaṇē sābakā bu'ā'ēpharaiṇḍa nāla milaṇā tai'a kītā sī, jisa nāla usadī mulākāta dō sāla pahilāṁ hō'ī sī. Maiṁ kihā ki maiṁ hamēśāṁ kisē nū sauṇa la'ī labhāṅgā, para nārāzagī atē īrakhā nē mērē dimāga nū.Ka ditā. Pahilāṁ maiṁ ika mahīnē la'ī chuṭī'tē ga'ī, mērē bā'ada uha. Iha patā cali'ā ki uha āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa dē nāla samudara vala ga'ī. Atē kama tē jāṇa tōṁ ika hafatē bā'ada, usanē mērē nāla ikarāra kītā ki uha garabhavatī hai. Uha garabhapāta karavā'uṇā cāhudī sī, ki'uṅki usanū yōjanā-rahita bacē dī zarūrata nahīṁ sī. Hālāṅki, usadī magētara nē prasatāvita kītā atē bināṁ sōcē samajhē kama karana dā phaisalā kītā. Jivēṁ maiṁ āpaṇē samēṁ vica kītā sī. Unhāṁ dā vi'āha ika mahīnē bā'ada hō'i'ā. Maiṁ musakarā'i'ā atē dikhāvā kītā ki kō'ī paravāha nahīṁ. Hālāṅki adaralī hara cīja darada atē īrakhā nāla bharī hō'ī sī. Maiṁ zi'ādā pīṇā śurū kara ditā. Jadōṁ ōlagā riga atē vaḍē hō kē kama tē vāpasa parata ā'ī, tāṁ mērā mana pāgala hō gi'ā. Maiṁ hisāba la'ī arazī likhī, āpaṇī naukarī chaḍa ditī atē huṇē ika dōsata nū milaṇa la'ī piḍa gi'ā, jithē asīṁ bēvakūpha pītā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki mērī sārī jidagī hillla rahī hai. Ika hafatē bā'ada, mērē mātā jī, matarē'ē pitā atē ōlagā mainū isa piḍa vica mili'ā. Uhanāṁ nē isa nū bāhara ka.̔I'ā, uha isanū kōḍa karanā cāhudē sana, para maiṁ inakāra kara ditā. Usa vakata mainū ahisāsa hō'i'ā ki maiṁ āpaṇī patanī kōla kadē nahīṁ paratēgā. Maiṁ ōlagā nū kihā ki uha mērē nāla rahē, āpaṇē patī nū chaḍa dēṇa. Para usanē kihā ki bahuta dēra hō cukī sī. Uha kisē hōra du'ārā garabhavatī hai atē ika parivāra dī kōśiśa karana atē vi'āha karā'uṇa la'ī vi'āhi'ā hō'i'ā hai. Hālāṅki uha usanū pi'āra nahīṁ karadī. Usa tōṁ bā'ada, maiṁ kudaratī taura'tē ika hōra naukarī' tē gi'ā. Prabadhana nē mērī cāla nū māpha nahīṁ kītā. Talāka la'ī dā'ira, āpaṇī patanī nāla judā. Usanē bacē dī sahā'itā dā bhugatāna karanā śurū kara ditā. Ika mālakaṇa labhī, para kō'ī prasana nahīṁ hō'ī. Maiṁ dōsatāṁ tōṁ jāṇadā sī ki ōlagā nē ika dhī nū janama ditā sī, jaṇēpā chuṭī'tē ga'ī sī atē āpaṇē patī nāla rahi rahī sī.


Uha zi'ādā samāṁ nahīṁ jī'undē sana. Āpaṇī dhī dē janama tōṁ chē mahīni'āṁ bā'ada usanē talāka la'ī arazī ditī sī. Maiṁ usanū bulā'i'ā atē milaṇa dī pēśakaśa kītī. Uha mana ga'ī. Usanū vēkha kē mainū mahisūsa hō'i'ā ki maiṁ kinī yāda ā'undī hāṁ. Iha patā cali'ā ki navēṁ baṇē patī atē pitā nē vadhī'ā inga nāla vivahāra nahīṁ kītā, kuṭamāra kītī atē bacē tōṁ nārāza sī. Maiṁ kihā ki mērī'āṁ bhāvanāvāṁ ikō jihī'āṁ hana atē maiṁ usa nāla rahiṇā cāhāṅgā. Maiṁ āpaṇī dhī nū āpaṇī mana lavāṅgā. Usanē javāba ditā ki huṇa kisē riśatēdārī dā samāṁ nahīṁ hai, uha māṁ-bōlī atē talāka dē kārana bahuta muśakala hai. Maiṁ pichē haṭa gi'ā mahīnē lagha ga'ē. Maiṁ usadē kāla karana atē likhaṇa dī uḍīka kara rihā sī. Para uthē kujha vī nahīṁ sī, bilakula kujha nahīṁ. Mērē ika dōsata nē mainū bulā'i'ā atē kihā ki usanē usanū ika ādamī dī sagata vica saṛaka tē vēkhi'ā. Phira maiṁ phēra looseilī pai ga'ī atē pīṇa lagī. Usanē āpaṇā nabara miṭā ditā atē ika sahu khādhī ki uha usa nāla dubārā kadē gala nahīṁ karēgī. Kujha mahīni'āṁ bā'ada uha ika metrata nū mili'ā. Cagā, pi'ārā, ika putara paidā karadā hai. Pahilāṁ asīṁ milē, phira maiṁ usa nāla rahiṇa la'ī calī ga'ī. Iha dōvēṁ ikaṭhē jāpadē hana, para iha khālī jāpadā hai. Kō'ī saikasa nahīṁ sī. Atē āma taura'tē, maiṁ āpaṇē riśatē tōṁ satuśaṭī nahīṁ mahisūsa karadā, niratara ōlagā nū yāda karadā hāṁ. Asīṁ ikaṭhē chuṭī'āṁ'tē ga'ē hō'ē sī. Asīṁ uthē galabāta kītī atē phaisalā li'ā ki sāḍē la'ī khiḍā'uṇā bihatara hai, ki'uṅki asīṁ ika dūjē nāla pi'āra nahīṁ kara sakadē. Āpaṇī vāpasī tōṁ turata bā'ada, maiṁ ōlagā nū likhi'ā. Usanē bērahimī nāla javāba ditā, para lagabhaga ika mahīnē taka maiṁ barafa dī ika kadha nū tōṛa saki'ā atē phira vī asīṁ milē. Maiṁ usa dē ghara ā'i'ā. Pahilāṁ asīṁ sirapha gala kītī, para phira āpasī sān̄jha nē sānū bahuta lamē samēṁ la'ī.Ki'ā. Nagī saikasa phira. Para phira maiṁ usa nāla gabhīratā nāla gala kītī atē kihā ki maiṁ usa nāla sauṇā nahīṁ cāhudā, para maiṁ ika parivāra śurū karanā cāhudā sī. Huṇa maiṁ talākaśudā hāṁ atē uha vī hai. Usa dā sābakā patī māpi'āṁ dē adhikārāṁ tōṁ vān̄jhā rihā atē unhāṁ dī zidagī tōṁ alōpa hō gi'ā. Uha sahimata jāpadī sī. Saradī'āṁ vica sabha kujha ṭhīka sī. Maiṁ haphatē vica 2-3 vāra usa kōla ā'i'ā (asīṁ gu'āṁ.̔Ī śahirāṁ vica rahidē hāṁ). Baci'āṁ nū jāṇū karavā'i'ā. Usa nū pasada nahīṁ sī ki maiṁ kī pī rihā hāṁ, isa la'ī maiṁ āpaṇā mana baṇā'i'ā atē basata vica kōḍa kītā. Kōḍiga dī zidagī tōṁ bā'ada, bēśaka, sudhārī ga'ī, para bērukhī dikhā'ī ditī. Ōlagā nē iha savāla puchaṇā śurū kara ditā ki asīṁ kivēṁ jī'undē rahāṅgē. Garamī'āṁ vica usa dā āpaṇā dācā hudā hai, jithē uha āpaṇē māpi'āṁ atē dhī nāla yātarā karadī hai. Maiṁ āpaṇē acācē tē jāndā hāṁ maiṁ ōlagā dē nāla rahi sakadā sī, para saṭūḍī'ō apāraṭamaiṇṭa bahuta chōṭā hai, ika bacē dē nāla isa nū vivasatha nahīṁ kītā jā sakadā. Uha mērē nāla nahīṁ rahiṇā cāhudī, ki'uṅki uha mērē kōlōṁ kama karana la'ī yātarā nahīṁ kara sakēgī, atē usanū āpaṇī dhī dē nāla hōṇā cāhīdā hai. Marē ata. Maiṁ vadhī'ā paisā kamā'undā hāṁ, para paisē dā kāfī hisā baci'āṁ dī sahā'itā la'ī jāndā hai. Bākī bacī rakama tōṁ, maiṁ apāraṭamaiṇṭa nahīṁ bacā sakadā jāṁ nahīṁ kharīda sakadā. Dara'asala, mērē kōla usa torata nū dēṇa la'ī kujha nahīṁ hai jisanū maiṁ pi'āra karadā hāṁ. Maiṁ usa dē vivahāra vica nārāzagī vēkhadī hāṁ. Uha khul'ha kē kahidī hai ki uha sāḍē sabadhāṁ dē vikāsa dī'āṁ sabhāvanāvāṁ nahīṁ dēkha rahī hai. Asīṁ huṇa ika dūjē nū mahīnē vica ika vāra dēkhadē hāṁ. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki maiṁ sirapha usa nū pi'āra karadā hāṁ, atē kō'ī vī usa dī thāṁ nahīṁ lai sakadā. Maiṁ usa tōṁ khuśa hāṁ. Jadōṁ maiṁ āsa pāsa hudī hāṁ tāṁ mainū cagā atē śānta mahisūsa hudā hai. Para ajihī'āṁ sathitī'āṁ vica usanū kivēṁ gu'ā'uṇā atē usadā patī nahīṁ baṇanā, mainū nahīṁ patā.

Mērī sahēlī dā ajība prasatāva hai

 

#Vāka
Iha uha kahāṇī hai jō mērī zidagī vica vāparī hai. Hāla hī vica maiṁ ika dōsata nū milaṇa gi'ā sī. Huṇa, mahāmmārī dī sathitī vica, asīṁ sacamuca kitē nahīṁ jāndē. Para asīṁ vīkaiṇḍa'tē ika dūjē nū milaṇa ā'undē hāṁ. Ithē maiṁ isa haphatē dē ika dōsata kōla ā'i'ā hāṁ. Asīṁ śarāba pītī, baiṭha kē galabāta kītī. Atē phira usanē hāṁ ka yesī atē mainū tikaṛī dī pēśakaśa kītī. Atē iha uha hai, usadā prēmī atē maiṁ. Maiṁ usa dē prasatāva tōṁ hairāna hāṁ. Ajihā vi'akatī mana vica kivēṁ ā sakadā hai? Uha iha vī kahidā hai: "Tusīṁ nirāśa nahīṁ hōvōgē, uha bahuta kujha kara sakadā hai." Maiṁ iha sabha ika mazāka dē rūpa vica pā ditā atē ika hōra viśā vala badala ditā. Maiṁ umīda karadā hāṁ ki iha gabhīra nahīṁ hai, para śarāba dē prabhāva nē isa nū dūra kara ditā. Maiṁ huṇa sōca rahī hāṁ, kī jē uha dubārā isa viśē nū ubhāranā śurū karēgī? Mainū kī karanā cāhīdā hai? Usa nāla galabāta karanā bada karō? Usa bārē sabha kujha zāhara karō? Jāṁ, dubārā, isa nū mazāka baṇā'u?

Muḍē mainū taga karadē hana

 

#Tagakaranavālē
Maiṁ ika āma laṛakī hāṁ jō āma laṛakī'āṁ dē pakhapāta nāla hai. Maiṁ āpaṇī dikha, citara bārē citata hāṁ. Hālāṅki maiṁ samajhadā hāṁ ki iha sabha mahatavapūrana nahīṁ hai, atē maiṁ ika vāra phira āpaṇē āpa nū parēśāna karadā hāṁ. Para ajē vī. Maiṁ isa tatha tōṁ rō sakadā hāṁ ki maiṁ ika makhī māra ditī, atē usadā ika parivāra hai. Maiṁ āpaṇī'āṁ sahēlī'āṁ nāla vicāra vaṭāndarē karadā hāṁ. Jinā cira mainū yāda hai, maiṁ hamēśāṁ muḍi'āṁ vala khici'ā jāndā rihā hāṁ. Maiṁ unhāṁ nū pasada kītā. Ka'ī vāra maiṁ iha vī sōci'ā ki huṇa, mainū pi'āra hō gi'ā hai. Jadōṁ maiṁ 15 sālāṁ dā hō gi'ā, hara kō'ī āpaṇē pahilē riśatē dī śurū'āta karadā sī, para maiṁ nahīṁ kītā. Atē iha isa la'ī nahīṁ ki kisē nē mainū pasada nahīṁ kītā jāṁ maiṁ kisē nū pasada nahīṁ kītā. Maiṁ basa nahīṁ kara sakadā maiṁ muḍē vala vēkha rihā sī, maiṁ sōci'ā ki uha bahuta khūbasūrata sī atē tusīṁ ika dūjē nū jāṇa sakadē hō. Atē jadōṁ uha mili'ā, hamadaradī dī bhāvanā acānaka alōpa hō ga'ī. Bēśaka, ajihī'āṁ sathitī'āṁ sana jadōṁ muḍā basa bēcaina atē mūrakha hō gi'ā. Isa sathitī vica, mērī nāpasada sidhānta vica samajhaṇayōga hai. Para uthē kujha sacamuca dilacasapa muḍē sana. Para maiṁ unhāṁ nāla huṇa galabāta nahīṁ karanā cāhudā sī. Unhāṁ nē mērē vica kō'ī bhāvanā paidā nahīṁ kītī. Jadōṁ maiṁ āpaṇī diśā vica āpasī hamadaradī vēkhadā hāṁ, tāṁ maiṁ isa bhāvanā tōṁ śābadika taura tē nārāza hāṁ. Mainū turata nāpasada hō jāndā hai. Para iha nākāphī hai. Tarīkē nāla, tusīṁ śā'ida sōcōgē ki maiṁ cumi'ā vī nahīṁ sī. Para nahīṁ, uha cuma rahī sī. Para zi'ādātara samāṁ maiṁ śarābī sī. Atē niramala mainū iha kadē nahīṁ cāhīdā sī. Huṇa kujha nahīṁ badali'ā. Mainū muḍē pasada hana, para maiṁ unhāṁ nāla bilakula nahīṁ cāhudā. Maiṁ kamazōra hāṁ uha mainū nārāza karadē hana.

Maiṁ huṇa āpaṇī bhaiṇa nāla galabāta nahīṁ kara sakadā

 

#Sacāra
Mērī bhaiṇa nē hāla hī vica mainū ika tāntarika suṭa ditā. Sāḍē riśatē bārē nahīṁ, para isa tatha bārē ki uha āpaṇī naukarī prāpata nahīṁ kara sakadī jō uha cāhudā hai. Atē sāḍī māṁ bārē vī. Mamī śabada dē māṛē arathāṁ vica sāḍē kōla bahuta muśakila vi'akatī hai. Ika samēṁ usanē mērē atē mērē bacē pratī bahuta burā varatā'ō kītā. Isa la'ī, huṇa asīṁ ghaṭa hī sacāra karadē hāṁ. Para usa samēṁ mainū āpaṇī bhaiṇa tōṁ kō'ī naitika sahā'itā prāpata nahīṁ hō'ī. Hālāṅki uha kahidī hai ki usanū aphasōsa hai ki usanē usa samēṁ mērā samarathana nahīṁ kītā. Chōṭī bhaiṇa dē sabadha vica, māpi'āṁ nē unhāṁ dī ḍi.Ṭī tōṁ vadha ga'ī. Jadōṁ uha tījī vidi'ā prāpata karana la'ī vidēśa ga'ī sī tāṁ uha 30 tōṁ upara sī. Uha āpaṇē māpi'āṁ dē kharaca'tē ika sāla uthē rahī. Bhaiṇa pasada nahīṁ karadī ki usadī māṁ usa nāla kivēṁ pēśa ā'undī hai. Maiṁ samajha sakadā hāṁ. Para iha vāparadā hai ki uha khuda isa tar'hāṁ dē rava'ī'ē nū bhaṛakā'undī hai (atē maiṁ sapaśaṭa taura tē usa nū dikhā'i'ā ki kivēṁ). Isa tōṁ ilāvā, sārī garamī, kama dī aṇahōnda vica, mērī bhaiṇa nē lagabhaga hara mīṭiga vica āpaṇī māṁ nū nakārātamaka discussedga nāla vicāri'ā. Maiṁ bāra bāra ajihā nā karana nū kihā hai. Mērē la'ī iha aṇasukhāvāṁ hai ki maiṁ isa sabha nakārātamakatā nū ikō vāra 100 vāra suṇanā atē isa vica khuda śāmala hōṇā. Usa nū rōkaṇa dī kōśiśa karana la'ī jāpadī sī, para phira usa nē phira cuki'ā. Phira maiṁ isa nū sahi nahīṁ saki'ā atē usa nāla ghaṭa vāra galabāta karana laga pi'ā. Atē isa la'ī uha mainū sadēśa bhējadī hai, usadī zidagī vica sabha kujha kivēṁ māṛā hai. Maiṁ khuda pichalē dō hafati'āṁ vica āpaṇī nijī zidagī vica ka'ī kōjhā palāṁ dā anubhava kītā hai. Isa la'ī, maiṁ usa nū rukaṇa la'ī kihā, ki'uṅki maiṁ mahisūsa kītā ki maiṁ nākārātamakatā nū sahi nahīṁ sakadā. Zāhara hai, uha hamadaradī jō uha cāhudā sī, hara cīza dē bāvajūda, usanū prāpata nahīṁ hō'i'ā. Agalē dina, usanē phōna tē atē sadēśāṁ vica śikā'ita karanī śurū kītī ki uha āpaṇī māṁ tōṁ kinī māṛī sī. Rāsa usanū nafarata karadī hai, cāhudī hai ki usanū jaladī tōṁ jaladī calē jāṇā cāhīdā hai. Maiṁ hairāna sī, para pakaṛa ga'ī. Tījē dina asīṁ saira karana la'ī calē ga'ē. Bēśaka, mērī māṁ bārē kujha vicāra-vaṭāndarē hō'ē. Bhaiṇa nē āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ'tē kābū pā'uṇa dī kōśiśa kītī; uha śā'ida samajha ga'ī sī ki uha badasūrata vivahāra kara rahī sī. Atē iha sabha kujha, agalē dina mainū burā mahisūsa hō'i'ā - maiṁ āpaṇē kārōbāra la'ī tākata gu'ā ditī, mērī sihata vigaṛa ga'ī, atē bhi'ānaka ailarajī śurū hō ga'ī. Mērī bhaiṇa nē dēkhi'ā ki maiṁ usa tōṁ vadhērē bacaṇā śurū kītā atē sidhē taura'tē ki'uṁ puchi'ā. Maiṁ utara ditā jivēṁ iha hai. Uha nārāza sī, nē kihā ki iha usa nū lagadā sī ki sāḍā gūṛhā riśatā sī, atē usanē sōci'ā ki"citā zāhara karana dā haka hai." Hōra 2 dināṁ la'ī, usanē hamadaradī dī ghāṭa nāla mērā badanāmī kītī. Usanē mainū yāda divā'i'ā ki uha mērē nāla hamadaradī kivēṁ rakhadī hai, yāda hai kisanē kisa nū kītā. Atē isa avasathā vica, maiṁ āsānī nāla jhaṛapa vica śāmala hō gi'ā atē yāda divā'uṇa lagā ki sabha kujha inā saukhā nahīṁ sī. Mērē pakha tōṁ, usanū ghaṭō ghaṭa ka'ī kisamāṁ dā samarathana nahīṁ mili'ā, jē hōra nahīṁ. Ata vica, maiṁ isa jhagaṛē tōṁ thaka gi'ā. Maiṁ usa nū likhi'ā ki kēvala ika dilōṁ mu'āphī magaṇī hī kāfī sī, huṇa mainū mērē jāṇa dā itazāra karanā pavēgā. Para usadī bēnatī'tē maiṁ nahīṁ kara sakadā. Uha huṇa dūra hai. Usanē mainū nirapakha inga nāla likhi'ā: "Saparaka vica? Hā'i". Maiṁ kujha vī javāba nahī ditā maiṁ ajē vī burā mahisūsa karadā hāṁ. Pāṇī'tē kālī rōṭī atē ōṭamīla nū chaḍa kē lagabhaga hara cīza dī ailarajī. Uha kisē vī tar'hāṁ usa bhārī bhāvanā nū dūra karana la'ī kujha nahīṁ karadī jisa tōṁ uha calī ga'ī sī. Basa itazāra hai jadōṁ maiṁ usa nāla dubārā sacāra karanā cāhudā hāṁ. Atē maiṁ āpaṇē āpa nū nahīṁ li'ā sakadā. Pahilāṁ, jadōṁ sāḍē vica kalēśa hō'i'ā sī, maiṁ phira vī usa nū yāda kītā. Hālē nahīṁ. Mainū afasōsa hai ki iha sabha hō'i'ā, ki'uṅki riśatē vica bahuta sārī'āṁ cagī'āṁ cīzāṁ sana. Maiṁ samajhaṇā cāhudā hāṁ ki maiṁ niradōśa la'ī kī dōśa lagā rihā hāṁ, jō mainū bahuta burā mahisūsa hō'i'ā hai? Maiṁ kī galata kītā? Kī usanē usē samēṁ usa nāla kāfī hamadaradī nahīṁ kītī, jāṁ kī usanē pahilāṁ riśatē nū khatama kara ditā sī? Jāṁ kujha hōra karanā pi'ā?

Garalaphraiṇḍa ika vi'āhē ādamī nū parivāra vicōṁ bāhara ka toṇa dī kōśiśa karadī hai

 

#Laijāō
Ani'ā atē maiṁ sakūla tōṁ hī dōsata hāṁ. Lagabhaga 20 sāla huṇa. Atē mainū lagadā sī ki maiṁ usa nū cagī tar'hāṁ jāṇadā hāṁ. Isa kahāṇī dē samēṁ, usadā ika javāna ādamī sī. Khūbasūrata, cusata atē vadhī'ā kama karanā (usadā āpaṇā kārōbāra). Usanē khuda kihā ki usanū usadē pratī saḵẖata bhāvanāvāṁ nahīṁ hana atē uha ika dūjē nāla ārāmadā'ika hana. Uha pi'ārī hai, prabhāvaśālī ressesga nāla pahinēgī hai, atē hālāṅki thōṛā jihā mūḍī hai. Para usadē hamēśāṁ bahuta sārē praśasaka sana. Unhāṁ nē mila kē chuṭī'āṁ'tē jāṇa dī yōjanā baṇā'ī, adara jāṇa atē ika parivāra baṇā'uṇa dī śurū'āta kītī. Para phira, ika āma kapanī vica, usanē ika vi'āhē jōṛē - kati'ā atē maikasima nū mili'ā. Unhāṁ dē vi'āha nū 6 sāla hō'ē sana, unhāṁ dā bēṭā dō sālāṁ dā sī. Maiṁ iha nahīṁ kahāṅgā ki maikasima sudara sī. Ika sadhāraṇa, tasīhē-dikhaṇa vālā bhaṛakā ādamī. Para ani'ā nē usanū bilakula vakharē.Ga nāla vēkhi'ā. Sārī śāma usanē usa tōṁ akhāṁ bada nahīṁ kītī'āṁ atē phira tamākūnōśī vālē kamarē vica, uha gala karana la'ī ā'i'ā. Usa dī patanī kati'ā bahuta īrakhālū hai. Maiṁ unhāṁ bārē dōsatāṁ tōṁ bahuta kujha suṇi'ā hai. Uha kahidē hana ki uha usadē hara kadama nū niyatarita karadā hai, hara dina phōna dī jān̄ca karadā hai, samājika tōṁ sārē pāsavaraḍāṁ nū jāṇadā hai. Naiṭavaraka atē ithōṁ taka ki ka'ī vāra usa dī taraphōṁ likhadā hai. Para ani'ā pi'āra vica pai ga'ī, atē usadē la'ī kō'ī rukāvaṭāṁ nahīṁ sana. Ōvaraṭā'īma dē bahānē, uha ika dūjē nū gupata vica vēkhadē sana. Ani'ā nē śikā'ita kītī ki navāṁ sajaṇa usa nū cākalēṭa bāra vī nahīṁ kharīda sakadā. Sārā paisā usadī patanī nē li'ā sī, jisa nē, hara ghaṭē takarībana rahasama'ī calledga nāla bulā'i'ā, tarasa tē dabā'a pā'i'ā atē bacē dā havālā ditā. Iha tēzī nāla ghara ā'uṇā hai. Uha ani'ā dē apāraṭamaiṇṭa vica lagātāra miladē rahē. Asīṁ bahuta galāṁ kītī'āṁ, cagā samāṁ bitā'i'ā. Anī'ā usanū āpaṇā parivāra chaḍaṇa la'ī ukasā'undī hai, hālāṅki uha samajhadī hai ki uha usa kōla jā'ēgī, jisa vica uha hai. Nirapakhatā vica, usanē āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū jivēṁ hī mahisūsa kītā ki usanū kisē hōra nāla pi'āra hō gi'ā sī, chaḍa ditā. Hālāṅki usanē usa tōṁ milaṇa vālē phaḍāṁ dā ika vadhī'ā hisā gu'ā ditā. Para usanū kisē gala dā pachatāvā nahīṁ hai. Maiṁ usa nāla jāṇa dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Dasō ki bhavikha usa la'ī kī hō sakadā hai. Nasāṁ, āpaṇī patanī nāla hō'ē ghuṭālē, paisē dī ghāṭa. Para javāba vica maiṁ suṇi'ā ki uha āpaṇē pi'āra dī khātara iha sabha kujha karana la'ī ti'āra hai. Vi'akatī badali'ā gi'ā sī. Ika tarakaśīla, cusata atē udēśapūrana laṛakī tōṁ, āni'ā kisē vica nahīṁ badala jāndī. Iha vēkhaṇā muśakala hai ki uha kivēṁ āpaṇī atē hōra lōkāṁ dī'āṁ zidagī'āṁ barabāda kara rahī hai. Iha pichalē ika sāla tōṁ cala rihā hai. Kaitharīna āpaṇē patī dē sāhasāṁ dā adāzā lagā'undī hai atē usanū baṇā'ī rakhaṇa la'ī pūrī kōśiśa kara rahī hai. Maiṁ usadē la'ī kama la'ī nāśatā ti'āra karanā śurū kītā, pēṇṭa karanā śurū kītā, jima la'ī sā'īna apa kītā (janama dēṇa tōṁ bā'ada bahuta zi'ādā bhāra vadhā'i'ā), atē akasara sayukata kamāṁ dī kā. Ka.Ṇā śurū kītā. Ani'ā ghabarā ga'ī hai, hālāṅki usadā manaṇā hai ki maikasima huṇa āpaṇī patanī nū pi'āra nahīṁ karadā. Uha usanū paisē bacā'uṇa la'ī samāṁ dēṇa la'ī kahidā hai. Ākharakāra, uha āpaṇī prēmikā dē kharacē'tē nahīṁ rahiṇā cāhudā. Mainū nahīṁ patā ki iha sabha kithē agavā'ī karēgā, para mainū ani'ā la'ī bahuta afasōsa hai.

Jisa nē ika vāra dhōkhā ditā uha niratara dhōkhā dēvēgā

 

#Dhōkhāditāgiā
Mērē kōla dhōkhēbāzī atē mu'āphī dā tazarabā vī sī, isa ikabālī'ā lēkhaka dē taura tē. Chōṭī umara vica hōṇa karakē (usa samēṁ mērī umara 20 sālāṁ dī sī), maiṁ mērē tōṁ dō sāla chōṭī kuṛī nāla riśatā śurū kītā. Uha kisē hōra śahira vica sī atē ā'uṇā pi'ā. Isa tatha dē bāvajūda ki maiṁ sāḍē sacāra dā arabhaka nahīṁ sī. Usa nū ḵẖuda ā kē kihā jā sakadā hai. Uha ā'ī. Maiṁ sōcadā hāṁ: "Iha mērī khuśī hai." Maiṁ isanū āpaṇē la'ī baṇā'i'ā. Maiṁ labē samēṁ tōṁ gabhīra sabadha cāhudā sī, para iha uthē nahīṁ sī. Hālāṅki uha ḵẖuda ā'ī sī, para uha gabhīra sabadhāṁ la'ī ti'āra nahīṁ sī, ki'uṅki uha huṇē purāṇē tōṁ bāhara ā ga'ī sī. Isa tar'hāṁ maiṁ āpaṇē rūpa vica tabadīlī labhaṇa dā phaisalā kītā. Usanē mainū usadē bu'ā'ēphraiṇḍa tōṁ vakha hōṇa dā sārā dukha ditā. Atē mainū pi'āra hō gi'ā, mērī tākata nahīṁ hai. Kujha mahīni'āṁ bā'ada, asīṁ usa dī pahila'tē hisā laindē hāṁ. Ika hafatē tōṁ vī ghaṭa samāṁ bīta gi'ā hai atē uha pahilāṁ hī kisē hōra nāla hai. Mainū bahuta burā atē dukhadā'ī mahisūsa hō'i'ā. Ika sāla bīta gi'ā. Usanē mainū bulā'i'ā. Mainū patā cali'ā ki usanē usa ādamī nāla talāśa kara li'ā jisanū usanē mainū chaḍa ditā sī. Usanē kihā ki huṇa kō'ī bhāvanāvāṁ nahīṁ sana, usanē milaṇa dī pēśakaśa kītī. Atē kinā mūrakha atē mūrakha uha sahimata hō gi'ā. Ika navāṁ riśatā śurū hō'i'ā. Uha 2 sāla calē. Ata vica, uha kahidī hai ki sānū vakha karana dī zarūrata hai. Kārana dasi'ā. Maiṁ sōci'ā ki uha isē kārana mērē vica sī, kihā ki maiṁ badala jāvāṅgā, para usanē mērī gala nahīṁ suṇī. Ika hafatā laghadā hai atē mainū patā caladā hai ki usadā ika navāṁ bu'ā'ēphraiṇḍa hai atē uha usa nāla sacāra karadī hai. Iha kivēṁ hō sakadā hai? Huṇa iha asāna hai, 3 hafatē lagha ga'ē hana. Para mērē dila vica iha pichalī vāra nālōṁ vī zi'ādā dukhī hai. Ākhirakāra, maiṁ viśavāsa kītā atē umīda kītī. Usanē mērē nāla sahu khādhī ki uha ajihā phira kadē nahīṁ karēgī. Gadāra ika kamazōra vi'akatī hudā hai jisadā ghaṭa savai-māṇa hudā hai. Ika vāra jadōṁ unhāṁ nē dhōkhā ditā, tāṁ uha niśacata taura'tē hōra tabādalā karanagē! Mainū khuśī hai ki maiṁ inī chōṭī umarē iha mahisūsa kītā. Bhavikha vica, maiṁ umīda karadā hāṁ ki iha dubārā nahīṁ hōvēgā.

Māṁ-pi'ō vaḍī bhaiṇa nū vadhērē pi'āra karadē hana

 

#Bhaiṇa
Mērī atē mērī bhaiṇa dī umara vica atara hai. Maiṁ usa nū muśakila nāla jāṇadī hāṁ, asīṁ kadē vī nēṛē nahīṁ hō'ē. Jadōṁ maiṁ 6 sālāṁ dī sī tāṁ uha bāhara calī ga'ī. Uha āpaṇī nānī dē apāraṭamaiṇṭa vica āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla rahiṇa lagī atē āpaṇī dādī dī mauta tōṁ bā'ada, mērī māṁ nē usa nū apāraṭamaiṇṭa dubārā likhi'ā. Hālāṅki asīṁ sacāra karana dī kōśiśa kītī, iha bahuta muśakala sī. Usadī āpaṇī zidagī hai, mērī āpaṇī hai. Mērē māpē vī bada lōka hana. Kō'ī āma parivāraka chuṭī'āṁ nahīṁ, kō'ī dōsata nahīṁ. Mainū bahuta sakhatī nāla pāli'ā gi'ā sī, akasara kuṭi'ā jāndā sī atē sazā ditī jāndī sī. Isa la'ī maiṁ unhāṁ dē virudha gujhaladāra samūhāṁ atē nārāzagī dē nāla vaḍā hō'i'ā. Bhaiṇa nē uca sikhi'ā la'ī bhugatāna kītā, samēṁ samēṁ tē sahā'itā kītī. Usadē vi'āha tōṁ bā'ada, jadōṁ usanē janama ditā, usadī māṁ akasara usadē pōtē nāla bhija jāndī sī. Atē mainū samajha nahīṁ sī ā'undī ki maiṁ hamēśāṁ ika pāsē hudā hāṁ. Atē maiṁ āpaṇē āpa nū kābū nahīṁ kara sakadā. Iha laṛakā āpaṇī māṁ vāṅga mērē la'ī ajanabī sī. Sidhāntaka taura tē, maiṁ sacamuca baci'āṁ nū pasada nahīṁ karadā, mainū nahīṁ patā ki unhāṁ nāla kivēṁ sacāra karanā hai, atē maiṁ nahīṁ cāhudā. Sakūla chaḍaṇa tōṁ bā'ada, maiṁ sakūla vica paṛhi'ā (garēḍa dē kārana muphata uca sikhi'ā mērē la'ī camaka nahīṁ pā'ī, atē mērē māpi'āṁ nē bhugatāna karana tōṁ inakāra kara ditā). Unhāṁ nē kihā ki unhāṁ nē gala nahīṁ vēkhī. Uha akasara vidēśāṁ vica chuṭī'āṁ'tē jāndē sana, para unhāṁ nē mainū kadē āpaṇē nāla nahīṁ li'ā. Jivēṁ, jadōṁ tusīṁ kama karanā śurū karadē hō, tusīṁ āpaṇē āpa calā jāvōgē. Bhaiṇa vī ġarība nahīṁ sī. Maiṁ hara sāla āpaṇē patī atē bacē dē nāla ārāma karana jāndā hāṁ. Phira unhāṁ nē ika vaḍā ghara kharīdi'ā, ika hōra bacā paidā hō'i'ā. Maiṁ huṇa āpaṇē māpi'āṁ nāla lagātāra jhagaṛi'āṁ atē jhagaṛi'āṁ vica nahīṁ rahi sakadā. Uha unhāṁ tōṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī vala calī ga'ī. Vi'āha tōṁ bā'ada, asīṁ ika bhi'ānaka kālī lakīra śurū kītī. Karazē, karazē, mērē patī kama tē musakalāṁ karakē bahuta zi'ādā pīṇa laga pa'ē. Sirapha kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa la'ī ikaṭhē raphatāra nāla. Phira uha gabhīra rūpa vica bimāra hō gi'ā, isa vica bahuta sārā paisā lagi'ā. Kisē nē sāḍī sahā'itā nahīṁ kītī, paisē udhāra nahīṁ la'ē, hamadaradī vī nahīṁ kītī, hālāṅki uha kara sakadē sana. Iha apamānajanaka, dukhadā'ī atē ḍarā'uṇā sī. Hāla hī vica mērī bhaiṇa nē ika tījē nū janama ditā. Hara kō'ī khuśa hai. Hara kō'ī khuśa hai. Atē maiṁ samajhadā hāṁ ki mērē āpaṇē khuda bacē hana, sabhāvanā hai ki uha jaladī nahīṁ hōṇagē. Hālāṅki maiṁ lagabhaga 30 sālāṁ dī hāṁ atē jadōṁ maiṁ janama didā hāṁ, kō'ī vī mērī sahā'itā nahīṁ karēgā, kō'ī vī khuśa nahīṁ hō'ēgā, ki'uṅki cauthā pōtā pahilāṁ hī bahuta zi'ādā hai. Māpi'āṁ nē kihā ki uha āpaṇē baci'āṁ vicōṁ sirapha ika dī madada kara sakadē hana, atē mainū āpaṇē āpa nū kujha karanā pavēgā. Maiṁ sāri'āṁ nāla saparaka bada kara ditā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki uha mērē utē nahīṁ hana. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ kivēṁ mahisūsa kara rihā hāṁ. Nirāśā, darada, nārāzagī, īrakhā. Kī maiṁ inā bhaiṛā vi'akatī hāṁ ki maiṁ āpaṇē parivāra tōṁ kisē kisama dī hamadaradī atē samajha dā vī hakadāra nahīṁ hāṁ? Phēra tū mainū janama ki'uṁ dēṇī pa'ī? Maiṁ akasara paṛhadā hāṁ ki lōka iha likhadē hana ki māpē āpaṇē baci'āṁ dī sahā'itā karana, unhāṁ nū ghaṭō ghaṭa ika sikhi'ā dēṇa la'ī majabūra hudē hana. Para mērā hamēśāṁ nahīṁ sōcadā. Unhāṁ nē viśavāśa kītā ki iha maiṁ sī jō unhāṁ nū rakhaṇā cāhīdā sī. Atē jē maiṁ nahīṁ kara sakadā, tāṁ maiṁ hārana vālā hāṁ. Hara dina laṛanā bahuta dukhadā'ī hai. Pāraṭa-ṭā'īma naukarī'āṁ dī bhāla karō, karazē giṇō, bacā'ō, bacā'ō atē bacā'ō. Jadōṁ ki dūsarē khuśa hana, atē āpaṇē āpa nū kisē vī cīza tōṁ inakāra nahīṁ karadē. Dūsarē jihaṛē tuhāḍē la'ī ajanabī nahīṁ hana, para ka'ī vāra isa tōṁ vī māṛē vivahāra karadē hana.

Maiṁ isa la'ī āpaṇē dōsata du'ārā māpha karanā cāhudā hāṁ

 

#Māphakaraditā
Sāḍē sāri'āṁ dī'āṁ dilāṁ dē pichē bhaiṛī'āṁ kahāṇī'āṁ hana. Mainū bharōsā hai. Mērē la'ī, uha kamazōra dūji'āṁ dī kīmata'tē mērē savai-puśaṭī nāla nēṛi'ōṁ sabadhata hana. Ākhirakāra, dūjē baci'āṁ nē mērē nāla vī usē tar'hāṁ vivahāra kītā jivēṁ ika bacē. Maiṁ pāpa kītā hai jē maiṁ kaithōlika hudā, tāṁ jadōṁ maiṁ ikabāla kītā, iha kahāṇī'āṁ pavitara pitā la'ī umīda kītī'āṁ jāṇagī'āṁ. Huṇa maiṁ inhāṁ nirāśājanaka vicārāṁ nāla hāvī hō ga'ī hāṁ. Maiṁ sacamuca isa tōṁ śaramidā hōṇā bada karanā cāhudā hāṁ. Tāṁ jō iha lōka, mērē bahuta nēṛalē, unhāṁ dē dila dē tala tōṁ mainū māpha kara dēṇa. Atē iha mērē la'ī kāfī hōvēgā. Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ dē kharacē tē akasara dā'avā karadā sī. Ākhirakāra, kauṇa, jē nahīṁ, tāṁ uha mainū javāba nahīṁ dē sakadē. Kauṇa, jē uha nahīṁ, kisē azīza tōṁ saṭa dī umīda nahīṁ rakhadā, nidā nahīṁ karēgā. Tusīṁ kalapanā kara sakadē hō ki jē mērē dōsata kōla ika bahuta hī savāda vālā pīzā hudā atē jadōṁ uha muka jāndī hai tāṁ maiṁ ika ṭukaṛā khā sakadā hāṁ, maiṁ zarūra ajihā karāṅgā. Atē jē usanē dhi'āna nahīṁ kītā, jāṁ dikhāvā kītā, tāṁ maiṁ phira dubārā karāṅgā. Atē isa tarāṁ hōra iha bahuta kā'iratā hai! Ākhirakāra, jē maiṁ ika asala duśamaṇa nāla pēśa ā rihā sī, tāṁ maiṁ ḍari'ā hō'i'ā sī atē usa nū āpaṇā dōsata baṇā'uṇa dī kōśiśa karāṅgā. Atē jē iha hudā, tāṁ sabha kujha dubārā hudā. Atē huṇa, kō'ī dhāraṇā nahīṁ. Pahilē kēsa vica, iha mērā sabha tōṁ cagā mitara sī. Ajē usadī taraphōṁ ika pakhā hai. Atē jē maiṁ karadā hāṁ, tāṁ maiṁ ḍara jāndā hāṁ, atē maiṁ cāhudā hāṁ ki iha usadā baṇa jāvē. Maiṁ kī kītā? Maiṁ usadē bu'ā'ēphraiṇḍa nū lai ga'ī. Usanē mainū bēnatī kītī, atē maiṁ bihatara mahisūsa kītā jadōṁ sabha kujha pūrā hō gi'ā. Ākhirakāra, maiṁ āpaṇā ṭīcā prāpata kara li'ā hai. Hālāṅki usanē āpaṇē dōsata nāla hairānī nāla pēśa ā'i'ā. Huṇa maiṁ niśacata taura tē kahi sakadā hāṁ - maiṁ āpaṇē āpa nū bēkāra samajhadā sī atē ḍaradā sī ki mērā kadē bu'ā'ēphraiṇḍa nahīṁ hudā. Atē ikalē nā rahiṇa dē avasara la'ī asala dōsatī nū badala ditā. Isa tōṁ ilāvā, maiṁ sirapha 17 sālāṁ dī sī. Maiṁ usa samēṁ sirapha ināṁ bhāvanāvāṁ nāla ji'undā sī, atē sakūla chaḍa ditā. Asīṁ ka'ī sālāṁ dē sacāra tōṁ bā'ada isa laṛakē nāla sabadha tōṛa li'ā. Ika dina ika dōsata atē usa dā bu'ā'ē mērē nāla milaṇa ā'ē. Thōṛē samēṁ la'ī jī'ō. Mainū huṇē kahiṇā cāhīdā hai ki maiṁ ka'ī sālāṁ tōṁ āpaṇē dōsata nāla galabāta nahīṁ kītī, hālāṅki pahilāṁ asīṁ mazēdāra sī. Mainū nōṭa kītā hōṇā cāhīdā sī ki usanū usa nāla musakalāṁ sana, ki uha bahuta pichē haṭa ga'ī sī. Para isa dī bajā'ē, maiṁ usa nū āpaṇē kharacē'tē dā'avā karana atē unhāṁ dī madada karana dā phaisalā kītā. Vadhērē sapaśaṭa taura tē, maiṁ kujha vī phaisalā nahīṁ kītā, maiṁ isa nū sirapha bēhōśī vica kītā. Mainū usadē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla bahuta asānī nāla ika āma bhāśā milī, ki'uṅki uha mērē vica dilacasapī rakhadā sī. Mainū uha vī pasada nahīṁ sī, para uha ghriṇāyōga vī nahīṁ sī. Atē mērī dōsata galabāta dē daurāna kadē sāḍē nāla śāmala nahīṁ hō'i'ā, bhāvēṁ maiṁ usanū bulā'i'ā hāṁ. Isa sabha dē kārana isa tatha dī agavā'ī hō'ī ki asīṁ bahuta sārā samāṁ ikaṭhē bitā'i'ā, atē usanē kisē tar'hāṁ āpaṇē āpa. Asīṁ ika kalaba jāṇā bada kara ditā. Uthē, mērē dimāga nē mērī sahēlī dē bu'ā'ēphraiṇḍa atē mērē sābakā bu'ā'ēphraiṇḍa dē vicakāra ika mahatavapūraṇa samānatā vēkhī. Mainū khuśī hō'ī, maiṁ usa nū yādagārī sathānāṁ'tē lai gi'ā jithē asīṁ usa nāla turi'ā jisanū usa nē mainū usē pala dikhā'i'ā sī. Jadōṁ usanē dīkhi'ā pāsa kītī, asīṁ mērē kōla ā'ē jithē sabha kujha hō'i'ā. Ika dōsata pahilāṁ hī usa dē ghara calā gi'ā sī, atē kō'ī vī sāḍē vica dakhala nahīṁ dē sakadā sī. Atē phira savēra ā ga'ī. Atē bhi'ānaka ahisāsa hai ki, mērī kā'iratā kārana, maiṁ āpaṇē dōsata nū savīkāra nahīṁ kara sakadā. Atē isa la'ī maiṁ ōhalē karāṅgā. Kujha dināṁ bā'ada, mainū ahisāsa hō'i'ā ki mainū isa muḍē dī zarūrata nahīṁ sī. Ika dōsata dē taura tē, hō sakadā hai. Para iha huṇa asabhava hai. Huṇa maiṁ usa nū khul'ha kē kihā ki maiṁ ika hōra pi'āra karadā hāṁ. Atē usanē ajē vī hāra nahīṁ manī. Uha mainū mili'ā atē mainū vēkhi'ā, para kujha samēṁ bā'ada vī usanē āpaṇē dōsata kōla vāpasa jāṇa dī kōśiśa kītī. Usanē usa tōṁ inakāra kara ditā, atē ata vica uha ikalā rahi gi'ā. Mainū isa tatha tōṁ satuśaṭī milī ki maiṁ usa nū chaḍa ditā. Maiṁ bahuta bēkāra hāṁ, atē uha sudara hai atē maiṁ usa dē du'ālē ghumadī hāṁ. Maiṁ tarasa jāṁ nidi'ā dī kōśiśa nahīṁ karadā. Maiṁ āpaṇē āpa nū isa tōṁ mukata karanā cāhudā hāṁ atē unhāṁ nū āzāda karanā cāhudā hāṁ jē iha unhāṁ nū unī dukhī karadā hai jinā iha mērē nāla karadā hai. Atē isadē la'ī tuhānū gala karana dī zarūrata hai. Jāṁ nahīṁ? Maiṁ sirapha jāṇadā hāṁ ki huṇa maiṁ ajihā nahīṁ karāṅgā, ki'uṅki mainū ahisāsa hai ki maiṁ iha jāṁ uha karanā ki'uṁ cāhudā hāṁ. Huṇa, maiṁ viśavāsa karanā cāhudā hāṁ, maiṁ viśalēśaṇa karanā sikhi'ā hai. Atē maiṁ kisē nū vī dukhī nahīṁ karanā cāhudā. Para kī karanā hai jō maiṁ labē samēṁ tōṁ kītā hai? Mainū nahīṁ patā.

Usa tōṁ bā'ada tusīṁ lōkāṁ'tē kivēṁ bharōsā karadē hō?

 

#Viśavāsakarō
Maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā ki mainū suṭa ditā gi'ā sī. Aja asīṁ ika laṛakē nāla banha li'ā. Bahuta prabhāvaśālī. Usa dī pahila karadi'āṁ sa. Asīṁ agasata dē ata tōṁ pahilāṁ mila cukē hāṁ. Atē huṇa mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī karāṁ. Pahilāṁ tāṁ mērē la'ī iha saukhā sī. Maiṁ kalapanā kītī sī ki usa tōṁ bināṁ sabha kujha kivēṁ ṭhīka rahēgā. Atē huṇa maiṁ āpaṇē āpa nū iha sōcadi'āṁ phaṛa li'ā ki maiṁ usadā itazāra kara rihā hāṁ. Mainū viśavāsa nahīṁ hai ki iha sabha kujha hai. Maiṁ ajē vī yakīnana jāpadā hāṁ ki uha kāla karēgī, likhēgī, milaṇā cāhēgī. Maiṁ āpaṇē āpa nū kahidā hāṁ ki uha kuḍalī dē anusāra tulā hai, atē isa la'ī uha ika pāsē tōṁ hilā'undā hai. Jāṁ hō sakadā hai ki uha sirapha bhāvuka atē bhāvuka hai, para uha huṇa baiṭha kē citata hai. Mainū isa'tē ṭikaṇa tōṁ ḍaradā hai. Maiṁ dubārā kisē dī uḍīka nahīṁ karanā cāhudā. Usa tōṁ pahilāṁ, mērē kōla tajarabā sī. Maiṁ ḍē guy sāla usa muḍē dā itazāra kītā jisanē mainū isa dī varatōṁ tōṁ bā'ada suṭa ditā. Maiṁ basa itazāra kītā vi'aratha samāṁ. Maiṁ isa vāra vī nahīṁ cāhudā. Iha mērē la'ī bahuta dukhadā'ī hai. Atē mērē kōla bahuta sārī'āṁ mazākī'ā sahēlī'āṁ nahīṁ hana jinhāṁ nāla maiṁ saira karana jā sakāṁ atē ghuma sakāṁ. Ithē sirapha ika sabha tōṁ cagā mitara atē bahuta sārē jāṇū hana. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Iha mērī zidagī vica dūjī vāra hai. Isadā aratha hai ki mērē nāla kujha galata hai, ki'uṅki maiṁ galata cōṇa karadā hāṁ. Śāma hō ga'ī hai. Maiṁ saira atē kujha kārōbāra tōṁ bā'ada ghara parati'ā, maiṁ āpaṇā ikarāranāmā likha rihā hāṁ atē rō rihā hāṁ. Basa tusīṁ usa tōṁ bā'ada lōkāṁ tē kivēṁ bharōsā kara sakadē hō? Dō hafatē pahilāṁ, usanē mainū āpaṇē pi'āra dā ikarāra karanā śurū kītā, usanē kihā ki uha mainū khuśa karēgā. Atē aja maiṁ khiḍā'uṇa dā phaisalā kītā hai. Maiṁ āpaṇē āpa nū hāla hī vica usa la'ī khōl'haṇā śurū kītā. Atē iha śarama dī gala hai ki jadōṁ maiṁ usadē la'ī vī kujha mahisūsa karanā śurū kītā, tāṁ usanē hī kītā. Atē asīṁ ika haphatē taka ika dūjē nū nā vēkhaṇa tōṁ bā'ada ṭuṭa ga'ē. Usanē kihā ki uha tuhānū isa haphatē vī nahīṁ vēkhēgā (uha kahidā hai ki uha bahuta kama karadā hai). Atē maiṁ basa puchi'ā ki uha sāḍē bhavikha dē riśatē nū kivēṁ vēkhadā hai, bilakula uha kī cāhudā hai. Mainū huṇē kujha vēravē dī jarūrata hai. Maiṁ sōci'ā ki tusīṁ kadē nahīṁ jāṇadē. Śā'ida uha mainū dēkhaṇā nahīṁ cāhudā. Atē phōna tē sāḍī galabāta tōṁ bā'ada (maiṁ bahuta śānta sī), usanē mainū likhi'ā ki usanē ika phaisalā li'ā hai jisadī sānū chaḍaṇa dī zarūrata hai. Atē iha hī hai! Maiṁ phira usa nū puchi'ā ki kī uha mainū bilakula pi'āra karadā hai jāṁ jē uha jhūṭha bōla rihā sī. Usanē javāba ditā ki uha pi'āra karadā hai, para huṇa isa nāla kō'ī faraka nahīṁ paindā.

Mērē patī nē mērī prēmikā dī muramata kītī, para usanē usa dā dhanavāda vī nahīṁ kītā

 

#Muramata
Ika dōsata nē kujha mahīnē pahilāṁ ika navīnīkarana dī śurū'āta kītī sī. Paisā ata tōṁ ata taka, para, phira vī, ika ḍizā'īnara nū naukarī tē ditā atē ḍizā'īna prōjaikaṭa dē anusāra sabha kujha kītā. Mērē patī dī āpaṇī ṭīma hai, usanē vā'adā kītā ki uha usadī madada karēgā. Uha ikalā rahidī hai. Kō'ī patī jāṁ bu'ā'ēphraiṇḍa nahīṁ. Maiṁ isadē la'ī sabha sī. Natījē vajōṁ, usanē hara cīja la'ī bhugatāna kītā - pharanīcara, niramāṇa samagarī atē hōra. Usa nē bilaḍarāṁ dē kama la'ī paisē vī ditē, patī kōla isa paisē vicōṁ kujha vī nahīṁ sī. Iha patā cali'ā ki usanē dēra rāta taka kama kītā atē 3 mahīni'āṁ taka kadē nahīṁ ā'i'ā ki muramata kivēṁ tarakī kara rahī hai. Hara rōza usa dā patī usa dē apāraṭamaiṇṭa jāndā sī, kāmi'āṁ dī nigarānī karadā sī, citarakārāṁ nāla salāha laindā sī ki dīvārāṁ atē hōra kamāṁ nū kivēṁ ragaṇā hai. Mērā dōsata atē mērā cagā riśatā hai. Maiṁ usa nū kadē vī śarama nāla nahīṁ dēkhi'ā. Iha patā cali'ā ki usanē āpaṇī muramata tē usadī yōjanā nālōṁ bahuta zi'ādā kharaca kītā. Muśakala iha hai ki ata vica usanē āpaṇē patī dā dhanavāda karana la'ī basa kihā. Muramata dē kama nū pūrā hōṇa tōṁ 3 mahīnē bīta ga'ē hana. Maiṁ sōci'ā sī ki uha ghaṭō ghaṭa usa nū navēṁ sāla dī vadhā'ī dēvēgī atē kujha śukaraguzārī zāhara karēgī. Patī parēśāna hai. Uha kahidā hai ki ajihē kama la'ī 200 hazāra tōṁ ghaṭa kharaca nahīṁ hudā. Mainū lagadā hai ki uha ghaṭō ghaṭa ika timāhī dī pēśakaśa karēgī, jāṁ kō'ī vaḍā tōhaphā dēvēgī. Tarīkē nāla, asīṁ hālē taka gharāṁ nū baṇā'uṇa dā sadā nahīṁ vēkhi'ā. Ithē bahuta sārī'āṁ chuṭī'āṁ sana. Mainū nahīṁ patā ki usanū iśārā kivēṁ dēvāṁ. Āma taura tē, iha mainū jāpadā hai ki uha iha vī nahīṁ jāṇadī ki usanū kisē tar'hāṁ usadā dhanavāda karana dī zarūrata hai. Hālāṅki usanē, bēśaka, sāḍī vī sahā'itā kītī. Udāharaṇa dē la'ī, usanē kiḍaragāraṭana vica ika bacē nū śāmala kītā, ki'uṅki sarakārī ējasī'āṁ vica ika sathitī ijāzata didī hai. Para ika kāla ika apāraṭamaiṇṭa vica muramata dī tina mahīni'āṁ dī rōzānā nigarānī dē nāla nākāphī hudī hai! Maiṁ samajhadā hāṁ ki mērē patī nē āpaṇī madada karana dā phaisalā kītā, para usanē nahīṁ sōci'ā ki sākaṭa cuṇana tōṁ lai kē pēṇṭarāṁ atē varakarāṁ nāla mulākāta karana taka dā sārā kama usa utē rahēgā, atē uha kadē nahīṁ āvēgī. Muramata dē mukamala hōṇa tōṁ bā'ada, usanē phira vī āpaṇē patī nū bulā'i'ā atē puchi'ā ki ithē kī hai atē kī hai, usanē ṭhīka kihā atē iha hai. Usanē āpaṇā janamadina nahīṁ manā'i'ā. Navāṁ sāla mērē māpi'āṁ kōla gi'ā. Maiṁ usanū chē mahīni'āṁ tōṁ nijī taura tē nahīṁ vēkhi'ā. Hālāṅki asīṁ hara rōza sacāra karadē sī. Hō sakadā hai ki uha bēcaina hōvē ki iha vāpari'ā, jāṁ hō sakadā hai ki uha iha nahīṁ sōcadī ki uha kisē cīja bārē galata hai. Mērā manaṇā hai ki kō'ī vī kama adā karanā cāhīdā hai, bhāvēṁ iha dōsatī tōṁ bāhara hōvē. Jāṁ usanē usa dā dhanavāda kītā ika cagē tōhaphē nāla. Mainū dasō ki kivēṁ agē vadhaṇā hai. Maiṁ usa nū ika sadēśa likhaṇā cāhudā hāṁ, jithē maiṁ sabha kujha alamārī'āṁ tē rakhāṅgā, kī atē kivēṁ. Para mainū ḍara hai ki asīṁ paisi'āṁ kārana sacāra karanā bada kara dēvāṅgē. Tarīkē nāla, paisē la'ī sathitī usa la'ī nāzuka nahīṁ hai. Hāla hī vica maiṁ likhi'ā sī ki maiṁ ika navāṁ phara kōṭa kharīdaṇā cāhudā sī atē paisē dā afasōsa kītā. Maiṁ iha nahīṁ sōcaṇā cāhudī ki uha sirapha āpaṇē patī dī varatōṁ kara rahī sī. Ajihā lagadā hai ki uha sirafa iha nahīṁ samajha rahī ki usadā dhanavāda kītā jāṇā cāhīdā hai. Mainū nahīṁ patā ki usanū vī isa bārē gala karanī cāhīdī hai. Dōsatī tōṁ bāhara ā kē isadī ka'ī vāra jān̄ca karana vica madada karanī ika cīja hai, isa la'ī hara rōza isa tar'hāṁ samāṁ bitā'uṇā ika hōra cīza hai. Mainū mērē patī la'ī afasōsa hai. Usanē isa mudē'tē ka'ī jāṇakārāṁ nāla salāha kītī, hara kō'ī kahidā hai ki uha galata hai. Para maiṁ riśatē nū vigāṛanā nahīṁ cāhudā. Usē samēṁ, maiṁ samajhadā hāṁ ki kisa kisama dā patī vadhērē aparādhī hai, uha savai-sēvī nahīṁ hai. Ika dōsata nē sujhā'a ditā ki uha bēcaina sī, para usanē jāṇa bujha kē usa pala nū hōra dēra kara ditī, ki uha hōra prēśāna sī. Hālāṅki phira maiṁ phara kōṭa bārē ki'uṁ gala karāṁ. Hō sakadā hai ki kāla karō, likhō jāṁ siṭē ka drawō atē hara cīza nū jivēṁ chaḍō?

Mērē māpi'āṁ nē mainū yāda kītā jadōṁ unhāṁ nū paisē atē sahā'itā dī zarūrata sī

 

#Yādaāiā
Uha kahāṇī jihaṛī māṁ-pi'ō āpaṇī vaḍī bhaiṇa nū bahuta pi'āra karadē hana mērī khūbasūrata hai. Para mērē adara iha mērē māpi'āṁ dī tarafōṁ ajihā rava'ī'ā sapaśaṭa sī. Tina bacē. Bhaiṇāṁ 10 atē 11 sāla vaḍī hana. Māṁ dā dūjā vi'āha. Maiṁ āpaṇē pitā la'ī pahilā atē usa la'ī tīsarā bacā hāṁ. Mērī māṁ nē mērē pitā la'ī mainū janama ditā, atē mērē pitā nē ika putara dī maga kītī. Mukha gala mērē tōṁ ilāvā harēka la'ī bahuta dukhī hai. Maiṁ jami'ā sī, maiṁ ji'undā hāṁ, maiṁ mahisūsa karadā hāṁ, maiṁ maujūda hāṁ. Unhāṁ nū gabhīratā nāla pāli'ā gi'ā, māmūlī jihē aparādha la'ī kuṭi'ā gi'ā. Ākhirakāra, mērē pitā nē mainū ika ādamī dē rūpa vica pālaṇa pōśaṇa kītā, atē mērī māṁ nē sirapha kalapanātamaka tadarusatī dē bāharī pahirē dī dēkhabhāla kītī. Kō'ī praśana puchō, uha kahidē hana, jē unhāṁ nē isa nū kuṭi'ā, tāṁ iha kisa dē la'ī sī? Maiṁ tuhānū ika udāharaṇa didā hāṁ. Maiṁ 12 sālāṁ dā hāṁ maiṁ ika dōsata dē kōla guḍī'āṁ dē nāla baiṭhī, jadōṁ ki mērī māṁ jāṇadī sī ki maiṁ kithē sī. Para maiṁ pūrā ghaṭā bā'ada ā'i'ā! Usanē camaṛē dī bailaṭa nāla kuṭi'ā atē sārē ghara nū cīki'ā ki maiṁ vākara hāṁ. Usa umara vica maiṁ isa śabada dē aratha nū bilakula nahīṁ samajhadā sī. Mērē pitā nē matarē'ī dhī'āṁ nū pālaṇa-pōśaṇa karana'tē dhi'āna kēndarata nahīṁ kītā, balaki ika ādamī nū mērē vicōṁ ka madei'ā. Tusīṁ kivēṁ sōcadē hō ki bhaiṇāṁ nē mērē nāla vivahāra kītā? Iha sahī hai, kō'ī tarīkā nahīṁ. Parivāra vica umara vica bahuta vaḍā atara, bahuta vakharā rava'ī'ā. Hāṁ, maiṁ uca sikhi'ā prāpata karana vālē parivāra vica ikalautā bacā hāṁ, para iha mērē māpi'āṁ dī yōgatā nahīṁ hai. Māṁ dē isa vāka dā virōdha hai ki maiṁ mūrakha hāṁ. Vi'akatīgata zidagī pahilāṁ kama nahīṁ ā'undī. Kisē la'ī bharōsā karanā mērē la'ī muśakala sī. Atē subhā'a dē anusāra, maiṁ ika rōṭī kamā'uṇa vālā hāṁ, jisanē sārē mazabūta ​​ādamī'āṁ nū parēśāna kītā. Atē maiṁ mērē nālōṁ kamazōra kisē nāla zidagī ji.Ṇā zarūrī nahīṁ samajhi'ā. Huṇa maiṁ 40 sālāṁ dī panīrī nāla hāṁ. Usadā vi'āha 10 sālāṁ tōṁ thōṛā vadha hō gi'ā hai atē dō jauṛē bacē hana. Atē maiṁ śukaraguzāra hāṁ ki iha juṛavāṁ hai, isa la'ī maiṁ sārē pi'āra nū barābara sān̄jhā karadā hāṁ. Mērē sābakā parivāra bārē kī? Mērē pitā nē mērī māṁ nū 18 sālāṁ dī hudē hī chaḍa ditā. Jadōṁ maiṁ paṛhā'ī kara rihā sī, mainū ika paisā vī nahīṁ vaḍi'ā gi'ā, nā tāṁ bhōjana, nā yātarā la'ī. Śabada tōṁ bilakula vī. Unhāṁ nē isa tar'hāṁ bahisa kītā: "Tusīṁ bālaga hō, āpaṇē āpa karō, para tuhānū sabha tōṁ vaḍē dī madada karana dī zarūrata hai, ika pōtā uthē paidā hō'i'ā sī." Maiṁ pāraṭa-ṭā'īma kama kītā, kōrasavaraka atē gaṇanā kītī, atē sakālaraśipa prāpata kītī. Āma taura tē, āpaṇē āpa nū. Mērī māṁ nū chaḍaṇa tōṁ bā'ada, mērē pitā jī mērī zidagī tōṁ alōpa hō ga'ē. Usanē āpaṇī māṁ nāla sabadha sudhārana la'ī ka'ī vāra kōśiśa kītī. Uthē sī, tusīṁ jāṇadē hō, ajihī nāpasada dā ika gujhaladāra. Para ka'ī dukhadā'ī sathitī'āṁ tōṁ bā'ada, mainū ahisāsa hō'i'ā ki uha mainū ē ṭī aima dī bhūmikā tōṁ ilāvā kujha vī pēśa nahīṁ karanagē, atē asīṁ unhāṁ dē jīvana tōṁ pichē haṭa ga'ē. Bahuta sālāṁ bā'ada. Pitā nē dikhā'i'ā, usadī sihata nirāśa hō ga'ī. Usa samēṁ maiṁ pahilāṁ hī vi'āhutā sī, ika apāraṭamaiṇṭa dē nāla, cagī āmadana, jivēṁ ki uha kahidē hana, ika pūrā pi'ālā. Maiṁ āpaṇē atē āpaṇē patī nāla rahiṇā cāhudā sī. Maiṁ usa nū āpaṇī māṁ nāla rahiṇa la'ī bhēji'ā, inhāṁ śabadāṁ nāla: "Ithē tuhāḍā sān̄jhā ghara hai, para ithē tuhāḍā kujha nahīṁ hai." Nahīṁ gi'ā, atē usadī jag'hā kauṇa jāvēgā? Ika sāla pahilāṁ, mērī māṁ sihata nāla bahuta bīmāra hō ga'ī sī, atē phaimalī kaunsala (māṁ atē bhaiṇāṁ) vica, unhāṁ nē phaisalā li'ā sī ki huṇa tōṁ mērī māṁ nū mērē nāla rahiṇā cāhīdā hai. Kī? Maiṁ sabha tōṁ chōṭī hāṁ, sabha tōṁ vadha kamā'undī hāṁ, mērā patī dubārā hai, uha cagī kamā'ī vī karadā hai, asīṁ rājadhānī vica rahidē hāṁ. Atē iha tatha ki mērī māṁ sirapha dō sāla pahilāṁ rājadhānī jāṇa tōṁ bā'ada, mērī hōnda vica dilacasapī lai ga'ī. Mērā vikalapa - maiṁ narasiga hōma la'ī bhugatāna karadā hāṁ, atē uha uthē rahidī hai. Jāṁ asīṁ usa dē tina rūbala usa dē śahira vica vēcadē hāṁ, atē rājadhānī vica ika kharīdadē hāṁ. Jē jarūrī hai, sabha kujha ikaṭhē suṭa dēṇā. Unhāṁ nē samarathana nahīṁ kītā. Sabha tōṁ vaḍē pōtē nū ika apāraṭamaiṇṭa dī zarūrata hai, usa kōla rahiṇa la'ī kitē vī nahīṁ hai. Atē kō'ī vī narasiga hōma bārē nahīṁ suṇanā cāhudā sī. Hēṭhāṁ lā'īna, maiṁ āpaṇē patī atē baci'āṁ nāla rahidā hāṁ. Uha mamī dē nāla hana. Pitā ḵẖuda kitē hai. Atē tusīṁ jāṇadē hō kī? Mainū bilakula pachatāvā nahīṁ hai. Uha mērē la'ī ajanabī hana. Uha lōka jō madada dī zarūrata vēlē isa samēṁ mērē tōṁ munakara hō'ē, atē jadōṁ unhāṁ nū lōṛa pa'ī tāṁ mainū yāda kītā. Jivēṁ ki uha kahidē hana, khūha vica thukaṇa nā di'ō...

Patī nārāza hai ki usanē āpaṇī tanakhāha mērī dādī dē atama sasakāra tē kharaca kītī

 

#Atamasasakāra
Mērī dādī 23 dasabara nū mauta hō ga'ī. Uha bahuta cagī.Rata sī. Mauta tēza sī, para saukhī nahīṁ. Mērē atē mērī māṁ la'ī, iha ghaṭanā ika bahuta vaḍā sōga sī, asīṁ dōvēṁ sadamē vica hāṁ. Mērī dādī nē ka'ī sālāṁ tōṁ atama sasakāra la'ī āpaṇī painaśana vakha rakhī sī. Painaśana bahuta ghaṭa sī. Maiṁ atē mērī māṁ akasara tanakhāha laiṇa tōṁ pahilāṁ bhōjana atē hōra zarūratāṁ la'ī usa tōṁ iha paisā udhāra laindē sī, atē phira isa nū dē didē sī. Para ka'ī vāra, khāsa karakē muśakala sami'āṁ vica, uha śā'ida isa nū vāpasa nā dēṇa. Grainī, hālāṅki uha sabha kujha samajhadī pratīta hudī sī, para, bēśaka, sāḍē du'ārā nārāza sī. Jadōṁ mērā vi'āha hō'i'ā, mērā patī ika mahigā vi'āha cāhudā sī. Mainū iha vicāra pasada nahīṁ sī, maiṁ cāhudā sī ki sabha kujha nimara hōvē. Para uha zarūra āpaṇē sārē riśatēdārāṁ nū dikhā'uṇā cāhudā sī. Usanū umīda sī ki usadē nazadīkī riśatēdāra vi'āha la'ī paisē vahā'uṇagē. Para ajihā nahīṁ hō'i'ā. Uha vi'āha dā āyōjana kara rahē sana, atē usanū bila ditā gi'ā sī. Atē usanē bēkābū hō kē adā'igī kītī jō uha kara sakadā sī. Para inē paisē nahīṁ sana. Atē phira mērī nānī nē sānū ika vaḍī rakama ditī. Kudaratī taura'tē, iha usadā atama sasakāra sī. Asīṁ iha paisā kadē vāpasa nahīṁ kītā. Vi'āha dē takarībana 5 sālāṁ la'ī, sāḍē kōla muramata, chuṭī'āṁ la'ī, vakha vakha kharīdāṁ la'ī kharaca sī, para karazē la'ī nahīṁ. Bēśaka, iha mērā kasūra hai ki maiṁ isa paisē dī vāpasī'tē zōra nahīṁ ditā. Para pahilāṁ maiṁ sōci'ā ki mērī dādī nē unhāṁ nū mainū dē ditā hai, atē huṇē hī mainū patā lagi'ā hai ki uha sāḍē vāpasa ā'uṇa dī uḍīka kara rahī sī, atē nārāza sī ki asīṁ khuda isa gala nū nahīṁ samajhi'ā. Isa tōṁ ilāvā, asīṁ vāra vāra mērī dādī dē atama sasakāra tōṁ vī udhāra la'ē, jō uha sāḍē vi'āha dē sālāṁ daurāna ikaṭhī karana vica kāmayāba rahī. Iha paisā pahilāṁ hī vāpasa kara ditā gi'ā hai. Atē isa tar'hāṁ, dādī jī dī mauta hō ga'ī. Iha sirapha sathitī sī ki asīṁ usadē paisē dā bakā'i'ā sī. Iha mukha taura tē mērī māṁ sī jisanē atima sasakāra kītā. Asīṁ usa nū ika hōra karazā vāpasa kara ditā, para dādī dī bacata ajē vī sasakāra la'ī kāfī nahīṁ sī. Mērī māṁ nū āpaṇī painaśana dā kujha hisā, atē mērē patī nū - usadī tanakhāha dā hisā dasaṇā pi'ā. Maiṁ huṇa jaṇēpā chuṭī'tē hāṁ, atē mērē kōla āpaṇē paisē nahīṁ hana. Atama sasakāra tōṁ ilāvā, yādagārī samārōha, ṭaikasī du'ārā kabarasatāna jāṇa la'ī, caracāṁ la'ī yātarā karana la'ī atē mērī dādī dī nihacā la'ī vakha vakha sēvāvāṁ dā ādēśa dēṇa la'ī kharacē sana. Bēśaka, bacē dē rahiṇa la'ī, rōzānā kharacē vī sana. Iha mērī māṁ dī pūrī painaśana atē mērē patī dī pūrī tanakhāha lai ga'ī. Mamī sirapha mērē la'ī gōlī'āṁ la'ī paisē dī bacata karana vica saphala hō ga'ī jō maiṁ hara rōza laindī hāṁ. Jadōṁ mērē patī nū gōlī'āṁ la'ī isa paisē bārē patā lagi'ā, tāṁ usanū iha prabhāva mili'ā ki mērī māṁ kōla kujha bacata hai jisa bārē uha gala nahīṁ karadī. Maiṁ phaisalā kītā ki usadī pūrī tanakhāha atama sasakāra'tē kharaca kītī ga'ī sī, atē mērī māṁ nē śā'ida usadī painaśana sārē kharaca nahīṁ kītī, ki'uṅki usanē mērē la'ī gōlī'āṁ la'ī paisā vī rakhi'ā. Aja mērē atē mērē patī vica jhagaṛā hō'i'ā sī, jisa daurāna usanē mērī mamī dī gupata bacata bārē āpaṇē śakē sān̄jhē kītē. Mainū atama sasakāra vica jāṇa vālī tanakhāha'tē sapaśaṭa taura' tē afasōsa hai. Maiṁ usanū ḍarā'uṇē āvāza vica suṇi'ā. Mērē nazadīkī vi'akatī dī mauta tōṁ bā'ada kujha 12 dina bīta ga'ē hana, atē mērē patī nū isa gala dī paravāha nahīṁ hai ki mainū dukha hai! Usanū sirapha usadē paisē bārē yāda hai! Maiṁ usanū nirāśa karana dī kōśiśa kītī ki mērī māṁ dī kō'ī bacata nahīṁ sī, sabha kujha sahī sī. Para uha āpaṇī lā'īna jhukadā hai. Atima sasakāra'tē kharaca karana bārē usadē śabadāṁ tōṁ maiṁ hairāna sī. Sasakāra sabhava sasatā sī. Mērī dādī mērē patī nāla inī cagī tar'hāṁ pēśa ā'ī! Jē uha jāṇadī sī ki uha atima sasakāra la'ī usa dē paisē'tē aphasōsa karēgā, tāṁ mainū lagadā hai ki uha bahuta parēśāna hōvēgī. Maiṁ āpaṇē patī nū vi'āha dē karazē bārē yāda divā'i'ā ki asīṁ āpaṇī dādī dē atama sasakāra dē paisē la'ē, atē jō kadē vāpasa nahīṁ kītā gi'ā. Usanē kihā ki jē iha karazā mōṛa ditā jāndā, tāṁ mērī dādī dē atima sasakāra la'ī huṇa kāfī paisē hōṇagē, atē usanū āpaṇē patī dī tanakhāha nahīṁ kharacaṇī pa'ēgī. Usanū ihanāṁ kharaci'āṁ nū vi'āha dē karazē dī vāpasī tē vicāra karī'ē! Maiṁ ajihī udāsī tōṁ rōṇā cāhudā hāṁ.

Usa dē sabha tōṁ cagē mitara nū īrakhā karana vālā patī

 

#Sahēlīāṁ

Jadōṁ maiṁ yūnīvarasiṭī vica āpaṇē pichalē sāla vica sī, maiṁ dō laṛakī'āṁ nū mili'ā. Unhāṁ nē dōsata baṇā'ē, kapanī dē dōsata sana - maiṁ, mērī āpaṇī bhaiṇa atē iha dōvēṁ laṛakī'āṁ. Phira maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī nū mili'ā. Maiṁ usa nū usa dē dōsatāṁ nāla jāṇū karavā'i'ā, atē mainū lagadā sī ki usa atē unhāṁ vicōṁ ika laṛakī vica kisē kisama dī cagi'āṛī bhaṛaka uṭhī hai. Iha sabha isa tatha dē nāla śurū hō'i'ā ki mērē janamadina tē, uha mērē bhaiṇa dē bu'ā'ēpharaiṇḍa dē hamali'āṁ tōṁ mērē patī (phira ajē vī ika laṛakā) nū bacā'uṇa la'ī caṛa ga'ī. Maiṁ ḵẖuda iha kara sakadā sī, para mērī himata nahīṁ sī ki mērī bhaiṇa nāla riśatā kharāba nā karē. Asīṁ bahuta dōsatānā hāṁ, atē usadē la'ī usa dā bu'ā'ēphraiṇḍa viḍō vica ika rōśanī hai. Mērā bu'ā'ēphraiṇḍa usadī nigarānī nū pi'āra karadā sī. Uha āma taura tē kudarata du'ārā calā'i'ā jāndā vi'akatī hai. Atē maiṁ sōcadā hāṁ ki maiṁ vī usa nū cagī tar'hāṁ ākaraśata kītā ki'uṅki maiṁ usadē nāla ika nētā sī, usa nū nāla lai kē gi'ā. Phira asīṁ usa nāla atē mērē dōsatāṁ nāla ka'ī vāra hōra milē. Atē mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nē hamēśāṁ isa laṛakī pratī hamadaradī dikhā'ī. Jivēṁ ki uha labē samēṁ tōṁ dōsata rahē hōṇa. Phēra sāḍā vi'āha hō gi'ā. Atē phira pahilī alārama ghaṭī vajī. Uha ika sudara vāla kaṭā'uṇa vālī ika camakadāra lāla pahirāvē vica sāḍē vi'āha vica ā'ī. Isa tatha dē bāvajūda ki maiṁ ika bahuta hī sudara dulahana sī, mainū usadē mukābalē ika salēṭī cūhā mahisūsa hō'i'ā. Tatha iha hai ki uha patalī hai, atē maiṁ kāfī carabī hāṁ. Uha ika baladī hō'ī śukīna vī hai, atē mērē patī nū mērē milaṇa tōṁ pahilāṁ uha hamēśā pasada karadē sana. Atē maiṁ lāla hāṁ maiṁ citata sī ki maiṁ usa tōṁ vī bhaiṛī dikha rahī sī. Asīṁ vi'āha vica ika phōṭōgrāphara nū bulā'i'ā. Hara kō'ī sāḍē nāla phōṭō'āṁ khicadā sī, navēṁ vi'āhē. Asīṁ nēṛē khaṛē hō ga'ē. Atē jadōṁ uha nēṛē ā'i'ā, mērē navēṁ pakē patī nē khuśī nāla usa nū sadā ditā ki uha sāḍē vicakāra"śēḍa" karana la'ī sāḍē vicakāra khaṛē hōṇa. Asīṁ dōvēṁ ciṭē pahinē sana. Uha śaramidā sī, kisē kisama dī bēvakūfa jhala rahī sī, atē ākharakāra mērē kōla khaṛhī hō ga'ī. Atē mainū ahisāsa hō'i'ā ki uha mērē la'ī khatarā sī. Para isa dē bāvajūda, asīṁ galabāta karadē rahē. Phira maiṁ garabhavatī hō ga'ī. Jadōṁ maiṁ atē mērē patī nē dōsatāṁ nū dācā vikhē bulā'i'ā, tāṁ uha ā'ī. Maiṁ isa mulākāta la'ī samēṁ tōṁ pahilāṁ ti'ārī kītī sī atē āpaṇē patī nū āpaṇē bharā nāla jāṇa-pachāṇa karā'uṇa la'ī prēri'ā. Para uha ika dūjē nū pasada nahīṁ karadē sana. Para phira mēza tē, jadōṁ maiṁ atē mērē patī isa bārē bahisa kara rahē sī ki sāḍē kōla kauṇa hōvēgā, tāṁ usanē sāḍī galabāta vica dakhala ditā. Maiṁ ika kuṛī cāhudā sī, atē mērā patī ika laṛakā cāhudā sī. Sānū alaṭarāsā'uṇḍa tē dasi'ā gi'ā ki ika laṛakī hōvēgī. Maiṁ khuśī nāla satavēṁ savaraga vica sī, atē mērē patī nē buṛabuṛā'i'ā ki uha kuṛī nahīṁ cāhudā. Maiṁ nārāza sī atē phira uha kahidī hai ki uha kisē dina ika laṛakā cāhudā hai. Atē mērā patī usa nū javāba didā hai: "Tāṁ śā'ida mainū āpaṇī patanī nū talāka dē dēṇā cāhīdā hai atē tuhāḍē nāla vi'āha karanā cāhīdā hai?" Uha pahilāṁ hī śarābī sī, para phira vī. Uha śaramidā sī, śaramidā sī, sāḍē tōṁ mukara ga'ī atē hōra mahimānāṁ nāla pradaraśanakārī gala karanī śurū kara ditī. Mainū āpaṇē patī dē dimāġa nū vivasathita karanā pi'ā, ki usanē usa nū śaramidā kītā, ki isa dī āgi'ā nahīṁ hai. Atē phira maiṁ phaisalā kītā ki uha mērī zidagī vica nahīṁ rahēgī. Mērē patī nū dūjā dōsata pasada nahīṁ sī, unhāṁ nū ika āma bhāśā nahīṁ milī. Atē maiṁ phaisalā kītā ki maiṁ usa nāla dōsatī karāṅgā, atē maiṁ himata karāṅgā. Jadōṁ mērī dhī dā janama hō'i'ā sī, maiṁ āpaṇī dūjī sahēlī nū āpaṇī gōdamī nū bulā'i'ā, para usanē bilakula nahīṁ bulā'i'ā. Phira uha vakharē taura'tē ika bacē dē janama' tē mainū vadhā'ī dēṇa ā'i'ā, ika tōhaphā li'ā'i'ā. Maiṁ usa samēṁ bahuta khuśa sī ki maiṁ āpaṇē patī nū hanērē vica basa vica lijāṇa dī ijāzata dē ditī. Maiṁ kisē hōra ilākē vica rahidā hāṁ, atē usa nū rasatā nahīṁ patā sī. Atē phira maiṁ usa nū vēkhaṇā bada kara ditā. Chōṭē bacē nē bahuta sārā samāṁ ka.̔I'ā, atē maiṁ vī ghara tōṁ rimōṭa kama karanā jārī rakhi'ā. Usanē kama kītā atē āpaṇī nijī zidagī baṇā'ī. Usa nū sihata dī'āṁ vaḍī'āṁ samasi'āvāṁ sana. Samēṁ samēṁ tē asīṁ ika dūjē nū bulā'undē rahē. Dūjī sahēlī māṛī raba baṇa ga'ī, uha bahuta ghaṭa ā'ī. Mērē patī nē lagātāra puchi'ā ki uha dōsata kivēṁ kara rihā sī, uha sāḍē kōla ki'uṁ nahīṁ ā'ī, asīṁ usa nū bārabikayū vica ki'uṁ nahīṁ bulā'i'ā, ika chuṭī la'ī. Maiṁ ka'ī kāranāṁ nāla ā'i'ā hāṁ, uha kahidē hana, uha nahīṁ kara sakadī, uha nahīṁ cāhudī. Phira usanē mērē patī atē mainū usadē vi'āha la'ī bulā'i'ā. Uha vi'āha vica bahuta sudara sī. Mainū dubārā salēṭī cūhē vāṅga mahisūsa hō'i'ā. Maiṁ janama dēṇa tōṁ bā'ada bahuta ṭhīka hō gi'ā sī atē āpaṇā bhāra nahīṁ ghaṭā saki'ā. Mērā patī śarābī hō gi'ā, atē jadōṁ usanū calā gi'ā, uha gaḍī nahīṁ calā sakadā sī. Usanē sāḍī ṭaikasī atē dūsarī ḍarā'īvara nū bulā'i'ā jō sāḍī kāra vī lai jā'ē. Ṭaikasī dī uḍīka karadi'āṁ, mērā patī cakara dē pichē jāṇa atē jāṇa dī kōśiśa kara rihā sī, mērī gala nahīṁ manī. Usanē lālacī akhāṁ nāla usa vala vēkhi'ā. Usa nē zāhara taura'tē isa nū dēkhi'ā atē ika muśakala pala' tē sāḍī kāra vica ḍarā'īvara dī sīṭa'tē caṛha ga'ī, atē kihā ki uha mērē patī nū ḍarā'īviga nahīṁ karana dēvēgī. Usanē usa nāla bahisa karana dī himata nahīṁ kītī atē hāra mana la'ī.


Phira usanē parivārāṁ nāla dōsatī karana dī kōśiśa kītī. Jāṁ, śā'ida, uha vī mērē patī nū vēkhaṇā cāhudī sī. Usanē mila kē navāṁ sāla manā'uṇa dī pēśakaśa kītī. Maiṁ kihā ki mērā patī kama karēgā, maiṁ ikalā hōvāṅgā, jē tusīṁ cāhō, ā'ō. Uha nahīṁ ā'ī. Jāṁ tāṁ iha mahisūsa hō'i'ā ki uha āpaṇē patī atē mērē bacē dē nāla kisē hōra bidū tē ga'ī, jāṁ yātarā dā udēśa mērā patī sī. Phēra usanē sāḍē nāla ikalā milaṇa la'ī paika kītā. Pahilāṁ maiṁ ika mulākāta'tē sahimata hō gi'ā, atē phira maiṁ sōci'ā ki iha unhāṁ la'ī kujha nahīṁ jō uha ā'uṇā cāhudī sī. Uha mērē patī nū vēkhaṇā cāhudī hai. Atē maiṁ āpaṇē patī nū kihā ki usadī'āṁ yōjanāvāṁ badala ga'ī'āṁ hana, kō'ī nahīṁ āvēgā. Atē usanē usanū sāḍī dhī dē nāla ika hōra śahira vica kabarasatāna nū sāfa karana la'ī bhēji'ā. Jadōṁ usanū patā lagi'ā ki maiṁ usa la'ī ikalā itazāra kara rihā sī, atē mērā patī atē dhī kabarasatāna la'ī ravānā hō ga'ē, tāṁ usanē mainū phōna'tē zabaradasata ṭaiṇḍara ditā. Usanē cīka māri'ā ki uha nahīṁ jāṇadī sī ki maiṁ usanū ki'uṁ pi'āra nahīṁ karadī, maiṁ nahīṁ cāhudā sī ki uha sāḍē makasada nāla sāḍē kōla āvē, jō maiṁ āpaṇī dhī nū makasada nāla bhēji'ā sī. Usa vakata, uha pahilāṁ hī jāṇadī sī ki maiṁ usa nū krisaniga la'ī nahīṁ bulā'i'ā sī, atē dūjā mitara dēvatā sī. Uhanū vī yāda ā'i'ā. Maiṁ hara cīza tōṁ inakāra kītā, krisamaṭiga dē bārē vica iha ucita sī ki ithē sirapha sabha tōṁ nazadīkī sana, kujha riśatēdāra sana. Maiṁ nahīṁ samajha sakadī ki usadī ātamā kī hai. Jāṁ uha mērē patī nāla pi'āra karadī hai atē usa nū cukaṇā cāhudī hai. Jāṁ uha sirapha dōsata baṇanā cāhudī sī, mērī īrakhā bārē adāzā lagā'undī sī atē isa la'ī nārāza sī. Maiṁ nahīṁ jāṇadī usa nāla kivēṁ pēśa ā'uṇā hai. Uha mainū bulā'undī hai atē hara chuṭī la'ī likhadī hai. Maiṁ huṇa usanū likhadā jāṁ bulā'undā hāṁ. Mainū umīda hai ki samēṁ dē nāla uha pichē hō jā'ēgī. Jē nahīṁ, tāṁ mainū kī karanā cāhīdā hai? Mainū bahuta ḍara hai ki mērā patī bilakula usa dē pitā vica calā gi'ā hai. Jadōṁ uha 13 atē 17 sāla dē sana tāṁ usanē unhāṁ dī māṁ nū chaḍa ditā. Uha ika purāṇē dōsata la'ī chaḍa gi'ā, vi'āha karavā li'ā atē ka'ī sālāṁ tōṁ usadē nāla rihā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/