Śāharukha Khāna: Phōṭō, jīvanī, nijī zidagī, philamāṁ

 

@ŚāharukhaKhāna

Śāharukha khāna dāna dā kama karana tōṁ ilāvā ika maśahūra bhāratī adākāra, ṭīvī pēśakārī atē sakarīnā'īṭara hai. Āpaṇē hamavatana lōkāṁ vica sabha tōṁ vadha philama avāraḍa hana. Kalā nū mahatavapūraṇa yōgadāna pā'uṇa la'ī adākāra nū bhārata dē rāja purasakāra"padama śrī" nāla sanamānita kītā gi'ā, adhikārata prakāśana"ṭā'īmaza" dē viśava dē sabha tōṁ vaḍē sitāri'āṁ dī sūcī vica śāmala kītā gi'ā, ika prōḍakaśana hā housesa dā sahi-mālaka, sabha tōṁ vadha tanakhāha laiṇa vālē adākārāṁ vicōṁ ika.


#ŚāharukhaKhāna

Navabara 1965 vica, navīṁ dilī śahira vica, dūjā bacā, śāharukha dā putara, dharama-musalamānāṁ - philasatīna tōṁ ā'ē pravāsī'āṁ dē parivāra vica paidā hō'i'ā sī. Pahilī laṛakī śahināza sī. Dō baci'āṁ (tāja muhamada khāna) dā pitā ika ijīnī'ara sī, para bā'ada vica vakīla baṇa gi'ā, āpaṇī pharama khōl'ha ditī. Māṁ (phātimā, jisa nē ākasaphōraḍa yūnīvarasiṭī tōṁ graijū'ēśana kītī), ika bahuta hī khūbasūrata atē paṛhī likhī womanrata, jisa nē samāja sēvaka vajōṁ kama kītā sī, āpaṇē patī tōṁ 11 sāla chōṭī sī. Unhāṁ dā vi'āha khuśa sī, isa tatha dē bāvajūda ki unhāṁ dē riśatēdāra śurū'āta vica isa vi'āha dē virudha sana. Unhāṁ dā parivāra amīra nahīṁ sī, para kāfī sathira āmadana sī. Khāna dā pālaṇa pōśaṇa ika pālaṇa pōśaṇa vajōṁ kītā gi'ā sī. Usanū thī'ēṭara vica lijā'i'ā gi'ā, kalā atē paṛhana dē pi'āra vica rujhā'i'ā. Usanē chētī paṛhanā sikha li'ā atē bacapana vica hī kavitāvāṁ atē chōṭī'āṁ kahāṇī'āṁ likhaṇa dē yōga sī. Ika kiśōra avasathā vica, khāna ika cagā athalīṭa sī, ka'ī vāra usanē sapriṭiga vica śahira dē mukābalē jitē, jisadē la'ī usanū āpaṇā upanāma"ḍāka ṭrēna" mili'ā. Usanē ika pēśēvara athalīṭa baṇana dī yōjanā baṇā'ī, para jaladī hī ḍākaṭarāṁ nē vēkhi'ā ki usadā dila dī gaṛabaṛa hai, atē naujavāna nū āpaṇī'āṁ yōjanāvāṁ nū chaḍaṇā pi'ā. Jadōṁ uha 16 sālāṁ dā sī, usadē pitā gabhīra rūpa vica bimāra hō ga'ē atē jaladī hī usadī mauta hō ga'ī. Phira māṁ nē phaimalī lā'a bizanasa nū sabhāla li'ā atē jaladī hī unhāṁ dī zidagī sathira hō ga'ī.


Karī'ara

Sakūla tōṁ graijū'ēṭa hōṇa tōṁ bā'ada, khāna nē aratha śāsatara dī phaikalaṭī vikhē dilī yūnīvarasiṭī vica dākhala hō kē āpaṇī paṛhā'ī jārī rakhī. Usadā utama jīvana kairī'ara 1988 vica śurū hō'i'ā sī, jadōṁ usanē adākārī vica āpaṇā hatha azamā'undi'āṁ ka'ī ṭailīvizana sīrīza vica abhinai kītā sī.


Māṁ nē khāna nāla āpaṇī'āṁ kōśiśāṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ atē usanū ṭailīvizana'tē vēkhaṇa dā supanā li'ā. Para ajihā nahīṁ hō'i'ā. Śāharukha nāla philama rilīza hōṇa tōṁ pahilāṁ hī usa dī mauta hō ga'ī sī. Tatakālī vidi'ārathī śāharukha nē sathānaka ṭailīvizana dī laṛī"di rūkī" tōṁ śurū'āta kītī, jisa vica abhinētā nē mukha bhūmikā nibhā'ī. Maśahūra vi'akatī jaladī usa kōla ā'i'ā. Śakarukha ika kriśama'ī dikha atē uca kuśalatā vālā ika parabhāvī atē pratibhāvāna adākāra hai. Iha usa nū saphalatā lai ā'i'ā. Uha philamāṅkaṇa kara rihā hai atē huṇa isa tar'hāṁ dī'āṁ vakharī'āṁ śailī'āṁ vica śūṭiga kara rihā hai: Aikaśana, thrilara, ḍarāmā, mēlaṇā, sagītaka. Adākārī tōṁ ilāvā, usanē āpaṇē āpa nū ṭailīvizana baudhika khēḍāṁ dē mēzabāna, khēḍāṁ dē prōgarāma"vā'īpa'ā'uṭa" dī bhūmikā vica azamā'i'ā. Isa tōṁ ilāvā, abhinētā vāra vāra ṭāka śō'a"kauphī vida karana" vica hisā li'ā hai. Āpaṇē adākārī dē pūrē karī'ara daurāna, usanē philamāṁ vica 127 bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ, jinhāṁ vicōṁ sabha tōṁ prasidha hana: - Dukha atē khuśī vica dōvēṁ... - Sabha kujha hudā hai - cōrī nā lāṛī - vīra atē zārā - iha kala āvēgā jāṁ nahīṁ? Adākāra nē ika ātamakathā likhī atē prakāśata kītī jō usadē sinēmā dē prabhāva bārē dasadī hai. Isadē ilāvā, abhinētā cairīṭēbala gatīvidhī'āṁ vica rujhi'ā hō'i'ā hai, jivēṁ ki: - Pōlī'ōmā'īlā'iṭisa dī rōkathāma dā maśahūra; - ēḍaza virudha laṛā'ī; - apāhaja lōkāṁ dī sahā'itā; - atavādī hamalē nāla prabhāvita baci'āṁ dē ilāja la'ī bhugatāna; - 36 bhāratī laṛakī'āṁ dī madada karanā. Usa dī'āṁ saragarama samājika gatīvidhī'āṁ la'ī usa nū yūnaisakō purasakāra ditā gi'ā.


@Khāna


Nijī zidagī


Philama adākāra nē 1991 vica gaurī chibara nāla vi'āha kītā, jisadī mulākāta uha ika dōsata dī pāraṭī vica 1984 vica hō'ī sī. Usa dē māṁ-pi'ō āpaṇī dhī atē khāna vicālē kisē vī riśatē dē virudha sana. Uha ika vakharē dharama dā hai, atē uha ika adākāra vī hai. Gaurī dī māṁ ḵẖāna dē ḵẖilāfa sī. Unhāṁ nū milaṇa tōṁ varaji'ā gi'ā sī, isa la'ī 7 sālāṁ la'ī unhāṁ nū āpaṇē sabadhāṁ nū dhi'āna nāla lukā'uṇā pi'ā. Ata vica khāna gaurī dē pitā dā āśīravāda prāpata karana vica kāmayāba hō gi'ā atē unhāṁ dā vi'āha hō gi'ā. Para usadī māṁ nē phira vī isa vi'āha nū manazūrī nahīṁ ditī atē virōdha vica sōga vī kara ditā. Sabadhāṁ vica thōṛā sudhāra hō'i'ā jadōṁ khāna atē gaurī dā unhāṁ dā pahilā putara ārayāna sī, atē tina sālāṁ bā'ada unhāṁ dī dhī suhānā dā janama hō'i'ā. 2013 Vica, jōṛē nē ika sarōgēṭa māṁ dī madada kītī jisa nē āpaṇē dūjē bēṭē nū janama ditā. Laṛakē dā nāma aba-rāma rakhi'ā gi'ā sī, isa nāma vica dō dharamāṁ nū jōṛa kē.

@Śāharukha

Pi'ārī womanrata

Gaurī chibara dā janama akatūbara 1970 vica navīṁ dilī vica hō'i'ā sī. Sikhalā'ī dē kē ika kalākāra (usanē lōrēṭō dilī kālaja vica paṛhā'ī kītī), uha bhārata atē vidēśa vica ika maśahūra philama niramātā baṇa ga'ī. Usa nē baṇī'āṁ philamāṁ la'ī, gaurī khāna 11 vāra nāmazada kītī ga'ī hai atē tina vāra vakha-vakha avāraḍa prāpata kītī hai. Ika abhinētarī hōṇa dē nātē, usanē ka'ī philamāṁ (śailī'āṁ: Mā'ilōḍarāma, kāmēḍī, thrilara, kalapanā, ḍarāmā) vica abhinai kītā, ka'ī'āṁ vica usanē ika kasaṭamiumema ḍizā'īnara vajōṁ hisā li'ā. Isa tōṁ ilāvā, uha iṭīrī'ara ḍizā'īna vica lagā hō'i'ā hai, āphaṭaraśauka dē gahiṇi'āṁ dā iśatihāra didā hai, nā sirapha bhārata vica ika prasidha vapāraka māraka. Āzādī usadī pahila hai. Uha āpaṇē cuṇē hō'ē kama dē sārē khētarāṁ, ika pi'ārī atē pi'ārī patanī, ika dēkhabhāla karana vālī māṁ vica saphala hōṇa dē yōga sī. Nāma"gaurī" hidī tōṁ anuvāda kītā gi'ā hai atē isadā aratha hai"nirapakha". Śāharukha usa nū ika cagī māṁ kahidā hai. Isa tōṁ ilāvā, hara kō'ī usa dī rōga sabadhī imānadārī nū jāṇadā hai.

Śāharukha khāna aja

adākāra, āpaṇī patanī dē nāla, prōḍakaśana hā housesa raiḍa cilīza aiṇṭaraṭēnamaiṇṭa dē sahi-mālaka hana. Philahāla, philama adākāra sabha tōṁ vadha adā kītē philama sitāri'āṁ vicōṁ ika hai. Ajē bahuta samāṁ pahilāṁ aikaśana philama"gēṭa rica" rilīza hō'ī sī, jisa vica śakarukha nē abhinai kītā sī. Sakripaṭa dē anusāra, uha ika pulisa adhikārī hai jō aparādhī dā pichā kara rihā hai. Adākāra dē praśasaka bēsabarī nāla dasabara 2018 dā itazāra kara rahē hana, jō śānadāra mēladrāmā zīrō dī rilīza la'ī tahi kītā gi'ā hai, jisa vica śakarukha mukha kiradāra nibhā rihā hai. Isa tasavīra vica khāna nē maśahūra adākārā anuśakā śaramā nāla abhinai kītā sī. “Zidagī vica hara cīza” dā kāraṭūna jaladī hī jārī kītā jāvēgā, jisa vica tusīṁ khāna nū suṇa sakadē hō. Usanē kutē nū raukī dī āvāza ditī. Khāna abhinētā ōparēśana khukarī navabara 2019 vica jārī hōṇa dī sabhāvanā hai. Ika chōṭī philama"bināṁ siralēkha kabīra khāna prōjaikaṭa" usē samēṁ rilīza hōvēgī.


Śāharukha Khāna


Amālā Pāla (26 akatūbara 1991)

 

@AmālāPāla

Amālā pāla nē kadē adākārī bārē nahīṁ sōci'ā atē ika māḍala dē rūpa vica kama kītā. Sakūla tōṁ bā'ada usanē kālaja tōṁ agarēzī dī ḍigarī prāpata kītī. Usē samēṁ, bhāratī niradēśaka atē niramātā lāla jōsa nē usa dē pōraṭaphōlī'ō nū vēkhi'ā atē laṛakī nū philama"balū lōṭasa" (2009) vica ika chōṭē jihē bhūmikā vica abhinai karana dā sadā ditā. Silavara sakrīna'tē amalā pāla dī iha pahilī dikha sī, para surīlī philama"maiṁ" (2010) usadī asala prasidhī lai kē ā'ī. Lōkāṁ nū philama bahuta pasada ā'ī, atē abhilāśā abhinētarī nū philamaphē'ara avāraḍāṁ vica sarabōtama abhinētarī dā purasakāra atē piḍa dī sudaratā mā'inā dī bhūmikā la'ī saṭāra vijē ṭīvī cainala'tē sarabōtama abhinētarī dā purasakāra prāpata hō'i'ā. 2011 Vica. Philama"di hōlī ḍauṭara āfa gauḍa" dē saiṭa'tē amālā niradēśaka ē aila vijē nāla mulākāta kītī. 2014 Vica. Javāna lōkāṁ nē vi'āha karavā li'ā. Badakisamatī nāla, dō sāla bā'ada talāka hō gi'ā. Amālā paula 30 tōṁ vadha philamāṁ vica nazara ā cukī hai, jinhāṁ vicōṁ sabha tōṁ mahatavapūrana vikāḍakāvī (2011), phaura bradara (2012), rana bēbī rana (2012), kalakatā dī hīrō, dō laṛakī'āṁ nāla atē līḍara"(2013)," sāḍē āpaṇē'tē rahō"atē" ḍipalōmā nāla bēruzagāra"(2014). Bahuta sārē lōka bālīvuḍa nū kujha khāsa vi'agātamaka bhāvanāvāṁ nāla darasā rahē hana, unhāṁ nū bhāratī philamāṁ nū bahuta camakadāra atē bhōlā bhaḍāra samajhadē hana. Para kī iha samāṁ nahīṁ ki viśava sinēmā vica isa varatārē pratī āpaṇē rava'ī'ē utē muṛa vicāra karī'ē? Ākharakāra, aja bālīvuḍa vica 1000 tōṁ vī vadha philamāṁ hana atē unhāṁ dī pratī sāla vaḍa tōṁ lakhāṁ ḍālara munāphā hai. Atē jō vī bhāratī abhinētarī tusīṁ laindē hō, iha lāzamī taura'tē ika sudaratā, sudaratā mukābalē dī jētū, ika sikhi'ata educatedrata hai jisa nē āpaṇē āpa nū kama vica hī nahīṁ, para parivāra vica vī mahisūsa kītā hai.

Tamanā Bhāṭī'ā (21 dasabara, 1989)

 

@TamanāBhāṭī'ā

Tamanā bhāṭī'ā ika bhāratī phaiśana māḍala atē abhinētarī hai jisa nē 15 sāla dī umara vica cada sā rauśana chēhaṛā atē śrī (2005) dī'āṁ philamāṁ vica āpaṇē vaḍē paradē dī śurū'āta kītī sī. Inhāṁ philamāṁ nū bhāratī sinēmā dē praśasakāṁ nāla zi'ādā saphalatā nahīṁ milī sī. Sacamuca prasidha atē pachāṇanayōga tamanū usadī'āṁ agalī'āṁ racanāvāṁ du'ārā baṇā'i'ā gi'ā sī: "Haipī ḍē'aza" (2007), "thōṛī khuśī, thōṛī udāsī" atē"ilaikaṭiva" (2009), "da parasayūṭa" (2010), "100 pratīśata pi'āra" (2011) ), parī (2012), bāhūbālī (2015), sakaica (2018). Adākārā nē philamaphē'ara avāraḍāṁ samēta ka'ī philamī avāraḍa jitē hana. Laṛakī labē samēṁ tōṁ amarīkī mūla dē ika ḍākaṭara nāla rōmān̄caka riśatē vica hai. 2019 Vica naujavāna vi'āha karā'uṇa dī yōjanā baṇā rahē hana.

Anuśakā Saramā (1 ma'ī, 1988)

 

@AnuśakāSaramā

Anuśakā śaramā ika phaujī parivāra tōṁ hai. Usa nū kalā dē khētara vica sikhi'ā ditī ga'ī sī atē usa dī paṛhā'ī tōṁ bā'ada, usanē sarabōtama rūpa nāla ka'ī māḍalāṁ dā sāhamaṇā karadi'āṁ ika māḍaliga karī'ara baṇā'i'ā. Usadī sabha tōṁ pahilī bhūmikā sunahirī tāṇī sī, jō ki nā'ika śāharukha khāna dī pi'ārī sī, kāmēḍī raba kri'ēṭiḍa isa jōṛī (2008) vica. Philama ālōcakāṁ nē ucī āvāza vica ika abhilāśā abhinētarī la'ī ika tēza gaurava dī bhavikhabāṇī kītī, jō usadī pahilī philama vica pahilē viśālatā dē sitāri'āṁ nāla barābara khēḍaṇa dē samaratha hai. Isadē bā'ada barābara dē saphala prōjaikaṭāṁ dā pālaṇa kītā gi'ā: "Jadōṁ maiṁ zidā hāṁ" (2012), "pikī" (2014), "dila dī'āṁ galāṁ" atē"di sulatāna" (2016), "jadōṁ hairī mēṭa sējala" (2017). Anuśakā śaramā dā vi'āha bhāratī krikaṭara virāṭa kōhalī nāla hō'i'ā hai.

Dīpikā Pādukōṇa (5 janavarī, 1986)

 

@DīpikāPādukōṇa

“Vūmaina thepha di ī'ara ina iḍī'ā - 2012”, jīkiQ maigazīna dē anusāra, “sabha tōṁ garama laṛakī - 2008”, maikasima dē puraśa aiḍīśana atē “bhārata dī sabha tōṁ manabhā'undī"rata” (2010, 2011) dā janama kōpanahēgana (ḍainamāraka) vica hō'i'ā sī, para graijū'ēṭa hō'ī bhāratī bagalaura vica sakūla. Dīpikā nū āpaṇē pitā atē dādā dē nakaśē kadamāṁ'tē calaṇā sī atē pēśēvara baiḍamiṭana khiḍārī baṇanā sī. Hālāṅki, usanē ika samāja śāsatarī dē pēśē dī cōṇa kītī atē āpaṇī paṛhā'ī dē samāna rūpa vica, māḍaliga kārōbāra vica ika saphala kairī'ara baṇā'i'ā. 2006 Vica. Dīpikā pahilī vāra kāmēḍī philama"aiśavari'ā" vica paradē'tē nazara ā'ī, jō ki ika śānadāra saphalatā sī. Isa tar'hāṁ dīpikā pādukōṇa du'ārā bālīvuḍa dī jita dī śurū'āta hō'ī. Usadī'āṁ sarabōtama philamāṁ dī'āṁ bhūmikāvāṁ: Jadōṁ vana lā'īpha iza inapha inapha (2007), lava kal'ha aiṇḍa ṭūḍē (2009), misaṭara aiṇḍa misaza khanā (2009), cēna'ī aikasapraisa (2013), haipī ni New ī'ara! (2014), Padamāvatī (2018). Kula milā kē, abhinētarī nē 30 philamāṁ vica khēḍi'ā hai atē 40 tōṁ vadha philamī purasakāra jitē hana. 2018 Vica. Sabha tōṁ khūbasūrata abhinētarī'āṁ vicōṁ ika nē āpaṇē sāthī raṇavīra sigha nāla 6 sālāṁ dē prēma sabadhāṁ tōṁ bā'ada vi'āha karavā li'ā.

Asina (26 akatūbara, 1985)

 

@Asina

Asīna tōtuṅkala dā janama bhārata dē dakhaṇa vica hō'i'ā sī atē usanē sakūla vica ika abhinētarī atē māḍala dē rūpa vica āpaṇē kairī'ara vica āpaṇē pahilē kadama cukaṇē śurū kītē sana. Usa dī bhāgīdārī nāla pahilē ṭēpāṁ narēdarana makāna jaiyakaṭhana vākā atē amā nanā ō tamilā amāyī 2001 atē 2003 vica jārī kītī'āṁ ga'ī'āṁ sana. Isa dē anusāra, dūsarī racanā dī kamā'ī nāla usa nū philamaphē'ara avāraḍasa sā.Tha vica mili'ā. Asina dī'āṁ 20 tōṁ vī zi'ādā philamāṁ vicōṁ sabha tōṁ zi'ādā śānadāra philamāṁ hana gharanā (2004), cakarama atē"gēṭa ōvara yūrō saila" (2005), "bulī" (2007), "ṭaina avatāraza" atē"gajajanī" (2008), "hamēśāṁ ti'āra!" (2011). Abhinētarī ā'īphā aivāraḍaza atē philamaphē'ara avāraḍāṁ dī nāmazada atē jētū hai. Uha pēśēvara taura'tē nacadī hai, 8 bhāśāvāṁ bōladī hai, vālaṭī'arāṁ dē kama vica sahā'itā karadī hai atē bahuta sārē jāṇē pachāṇē brāṇḍāṁ nāla sahiyōga karadī hai. 2016 Vica. Aśīna dā vi'āha hō gi'ā. Huṇa usanē āpaṇā sārā samāṁ āpaṇē patī atē chōṭī dhī la'ī samarapata karadi'āṁ, asathā'ī taura tē bālīvuḍa chaḍa ditī hai.

Sōnama Kapūra (9 jūna, 1985)

 

@SōnamaKapūra


Sōnama bālīvuḍa vica ika bahuta maśahūra abhinētarī'āṁ vicōṁ ika hai. Usadā parivāra bhāratī sinēmā nāla nēṛi'ōṁ juṛi'ā hō'i'ā hai, isa la'ī iha kō'ī hairānī vālī gala nahīṁ hai ki usanē āpaṇī zidagī nū sinēmā nāla jōṛi'ā. Laṛakī nē muba'ī atē pūrabī laḍana dī'āṁ yūnīvarasiṭī'āṁ vica aratha śāsatara atē rājanītī śāsatara dī paṛhā'ī kītī atē śurū'āta vica niradēśata karanā cāhudī sī. Usanē āpaṇē āpa nū abhinētarī nahīṁ mani'ā, ki'uṅki uha hamēśāṁ zi'ādā bhāra rakhadā sī. Hālāṅki, jadōṁ sōnama nē iha vādhū pauṇḍa suṭē, niradēśaka sajē līlā bhasālī, jisadī sahā'ika uha sī, nē usanū philama"prītama" (2007) vica mukha pātara dī bhūmikā la'ī manazūrī dē ditī. Abhilāśī abhinētarī nū philama ālōcakāṁ nē ḍaibiantṇṭa āpha di yī'ara atē suparasaṭāra kala dā nāma ditā hai. Isadē bā'ada philamāṁ vica anēkāṁ śūṭigāṁ hō'ī'āṁ: "Dilī -6" (2009), "maiṁ pi'āra dī'āṁ kahāṇī'āṁ nafarata karadā hāṁ" (2010), "rana, milakā, rana" (2013), "palē'araza" (2012), "nirajā" (2016)... Abhinētarī nē āpaṇē labē samēṁ tōṁ mitara nāla vi'āha kītā hai.

Kaiṭarīnā Kaipha (16 julā'ī, 1983)

 

@KaiṭarīnāKaipha

Philama baṇā'uṇa tōṁ pahilāṁ kaiṭarīnā kaipha ika bahuta saphala māḍala sī. Usa dā janama hāṅga kāṅga vica hō'i'ā sī, para usadē māpi'āṁ dē talāka hōṇa tōṁ bā'ada uha āpaṇī māṁ dē ghara, igalaiṇḍa calī ga'ī. Dilacasapa gala iha hai ki abhinētarī kōla isa yūrapī'ana dēśa dī nāgarikatā hai, atē varaka vīzā'tē bhārata vica kama karadī hai. Ḍaibi film philama"būma" (2003) vica bākasa āphisa'tē vaḍī rasīda nahīṁ sī atē philama ālōcakāṁ tōṁ bahuta ghaṭa rēṭiga prāpata kītī ga'ī. Para 2 sālāṁ bā'ada, philama"kivēṁ ā'ī maiṁ pi'āra kītī" dī mukha bhūmikā nē kaiṭarīnā kaipha nū labē samēṁ tōṁ uḍīki'ā saphalatā ditī. Abhinētarī nē ajihī'āṁ philamāṁ jivēṁ ki"namasatē laḍana" (2007), "rēsa" (2008), "ika ajība pi'āra dī ajība kahāṇī" (2009), "kiga āpha dhōkhā" (2010), "vanasa a̔auna ē ṭā'īma uthē ṭā'īgara sī" (2012) ), bā'īkarasa 3 (2013) atē janūna (2016). Kaiṭarīnā kōla bahuta sārē ināma atē philama avāraḍa hana: “Kalākāra” (sāla atē 2011), “sarabōtama abhinētarī” (2010, 2011 atē 2013), “briṭiśa-iḍī'ana adākāra” (2008). Sitārē nē bhārata dē maśahūra adākārāṁ salamāna khāna atē raṇabīra kapūra nāla 2 gabhīra rōmānsa kītē sana para inhāṁ vicōṁ kō'ī vī ādamī kaiṭarīnā dā patī nahīṁ baṇi'ā.

Priyakā Cōpaṛā (18 julā'ī 1982)

 

@PriyakāCōpaṛā

2000 Vica. Priyakā nē misa varalaḍa dā tāja jitī, atē 2016 vica. Ṭā'īma aiḍīśana vica usa nū grahi dē 100 sabha tōṁ prabhāvaśālī lōkāṁ vica śāmala kītā gi'ā. Priyakā cōpaṛā dī pahilī philama lava aivaravauḍa di kalā Cloudḍaza (2003) nē usa nū prasidhī prāpata kītī atē philamaphē'ara avāraḍaza nāla nivāji'ā. Abhinētarī dī'āṁ 45 tōṁ vadha śānadāra philamāṁ dī'āṁ bhūmikāvāṁ hana, jinhāṁ vicōṁ sabha tōṁ saphalatā prāpata mani'ā jāndā hai: “Mērī vi'āha karō” (2004), “kriśa” (2006), “ḍauna. Māphī'ā līḍara"(2006)," kaipaṭiva bā'ī phaiśana"(2008)," prōṭaikaṭiḍa rikaniga"(2013). 2015 Vica. Usanū hālīvuḍa bulā'i'ā gi'ā sī, atē priyakā cōpaṛā pahilī ēśī'ana abhinētarī baṇa ga'ī sī jisa nū ika amarīkī ṭīvī sīrīza vica pramukha bhūmikā dī pēśakaśa kītī ga'ī sī: Ku'āṇṭikō vica usanē ika aiphabī'ā'ī dhōkhē dī bhūmikā nibhā'ī. Philamāṅkaṇa tōṁ ilāvā, laṛakī sagīta vica rujhī hō'ī hai atē mahilā rasālē ailē vica ika kālama likhadī hai. 2018 Vica. Usa dā gā'ikā nika jōnasa nāla prēmī sabadha sī. Mīḍī'ā ripōraṭāṁ dē anusāra, maśahūra hasatī'āṁ nē vi'āha karavā li'ā, para isa dī kō'ī adhikārata puśaṭī nahīṁ hō'ī hai.

Dī'ā Mirazā (9 dasabara, 1981)

 

@DīāMirazā

Dī'ā mirazā ika hōra bhāratī supara māḍala hai jō bālīvuḍa saṭāra baṇa ga'ī hai. Misa ēśī'ā atē ōśēnī'ā 2000 nē rōmāṇṭika philama'yū āra ina mā'ī dila' (2001) tōṁ āpaṇī śurū'āta kītī atē turata bhāratī sinēmā dē lakhāṁ praśasakāṁ dā pi'āra jita li'ā. Iha philama ika phalāpa sābata hō'ī, para isa dē bāvajūda, dī'ā nū philama dē pahilē ahudē la'ī philamaphē'ara avāraḍa nāla sanamānata kītā gi'ā. Camakadāra atē mihanatī adākārā 40 tōṁ vadha philamāṁ vica pradaraśita hō'ī hai, jinhāṁ vicōṁ ḵẖāsa karakē “māṇa” (2003), “tākata labhō” (2003), “vi'āhutā womanrata” (2005), “ṭaraivala ṭū hanīmūna” (2007), pīṛata (2009) atē sajē (2018). Huṇa dī'ā mirazā atē usadā patī sāhila saghā bōrana phrī aiṇṭaraṭēnamaiṇṭa philama kapanī dē sahi-bānī atē sahi-mālaka hana.

Amritā Rā'ō (07 jūna 1981)

 

@AmritāRāō

Iha bhāratī adākārā, 2014 vica dākhala hō'ī sī. Ṭā'īmaza maigazīna du'ārā “bhārata vica sabha tōṁ vadha kama karana vālī"rata” dī sūcī vica, philama vica kama śurū karana tōṁ pahilāṁ, usanē ika manōvigi'ānaka vajōṁ paṛhā'ī kītī atē vapāraka atē vīḍī'ō kalipāṁ dī śūṭiga vica hisā li'ā. Usadī bhāgīdārī nāla pahilī'āṁ tasavīrāṁ: "Ika pi'āra karana vālī ātamā dī kāla" atē"bhagata sigha dī datakathā" (2002) - vapāraka taura'tē saphala nahīṁ sana atē amritā nū lōṛīndī prasidhī nahīṁ dē saki'ā. Hālāṅki, ika sāla bā'ada philama"vaṭa lava iza iṭa" jārī kītī ga'ī sī, atē 2004 vica - "maiṁ tuhāḍē nāla hāṁ!", Atē philama alōcaka atē bhāratī sinēmā dē praśasakāṁ nē abhinētarī bārē gala karanī arabha kītī. Phira uthē aiṅgajamaiṇṭa (2006), haunsalā (2008), di pātha ṭū saphalatā (2009), jaulī - baicalara āfa lā'aza (2013) atē ṭī ​​vī sīrīza di vā'isa (2016) sana. Philama atē ṭailīvizana vica abhinētarī dē kama nū anēkāṁ avāraḍa mila cukē hana, jinhāṁ vica philamaphē'ara avāraḍa atē ā'īphā aivāraḍa śāmala hana. Abhinētarī dā vi'āha rēḍī'ō hōsaṭa amanōla nāla hō'i'ā hai, jisa nū uha ka'ī sālāṁ tōṁ ḍēṭa kara rahī hai.

Ri'ā Sēna (24 janavarī, 1981)

 

@RiāSēna

Bhavikha dī abhinētarī pahilī vāra 10 sāla dī umara vica saiṭa tē ā'ī sī, philama viśanaki'ā (1991) vica khēḍa rahī sī. Hā'ī sakūla tōṁ bā'ada, usanē sagīta viḍī'ōza vica abhinai karadē hō'ē muba'ī dē isaṭīci ofṭa Designpha ḍizā'īna aiṇḍa inapharamēśana ṭaikanālaujī vica dākhalā li'ā. Javāna sudaratā nū pahilāṁ iśatihāra dēṇa vāli'āṁ nē dēkhi'ā, kōlagēṭa, kī'ō, lakamē atē hōra bahuta sārē brāṇḍāṁ atē phira philama niramātāvāṁ dā ciharā baṇana dī pēśakaśa kītī. Ri'ī sēna dē kārana, vapāraka saphala philamāṁ"vi'āha nabara 1" (2005) vica bhūmikā, "sāḍā supanā paisē hai...?" (2006), "Hīrōza" (2008), "ā'ō isa nū karī'ē!" (2009), "Cīṭiga" (2013) atē"punara janama" (2014). 2017 Dī garamī vica. Bhāratī ṭaibalā'iḍaza acānaka ā'uṇa vālī'āṁ khabarāṁ tē zōrāṁ-śōrāṁ nāla caracā kara rahē sana: Rī'ā sēna nē vi'āha karavā li'ā. Usa dā patī śivama tivārī sī, jisa bārē sirapha iha patā cali'ā hai ki uha phōṭōgrāphī dā śaukīna hai. Adākārā dē garabha avasathā bārē ajihī'āṁ jaladabāzī vālē vi'āha samārōha dā kārana hōṇa dī'āṁ aphavāhāṁ sana, para unhāṁ dī puśaṭī nahīṁ hō'ī.

Karīnā Kapūra Khāna (21 satabara, 1980)

 

@KarīnāKapūraKhāna

Karīnā kapūra, śādīśudā khāna, bhārata dī sabha tōṁ vadha magī jāṇa vālī abhinētarī'āṁ vicōṁ ika hai. 2000 Vica usa dī surata phōrasakēna vica śurū'āta hō'ī. Usa nū philamaphē'ara purasakārāṁ dī sarabōtama abhilāśā abhinētarī vajōṁ mānatā milī. Karīnā kapūra dī agalī philama'di carama āfa lava' (2001) nū philama ālōcaka usa nū bhāratī sinēmā dē navēṁ ubhara rahē saṭāra vajōṁ gala karadē hō'ē milī. Usa samēṁ tōṁ, kapūra vakha vakha kisamāṁ dī'āṁ 50 philamāṁ vica dikhā'ī ditē: Rōmāṇṭika kāmēḍī"vina vī mīṭa" (2007) vica, ḍarāmā"ā'ī lava yū mamī!" (2010), Thrilara cā'īnāṭā'una kaisīnō 36"(2006), aikaśana philama ḍauna. Māphī'ā līḍara"(2006), vigi'āna galapa ṭēpa" raiṇḍama aikasaisa"(2011). Adākārā nē ka'ī philamī avāraḍa jitē hana. 2012 Vica. Karīnā kapūra dā vi'āha hō gi'ā. Abhinētā saipha alī khāna usa dī cōṇa kītī ga'ī. Jōṛē dā ika bēṭā hai.

Bipāśā Bāsū (7 janavarī, 1979)

 

@BipāśāBāsū

Chōṭā bipāśā ika ṭōmaba'ē vaḍā hō'i'ā sī atē āpaṇī hanērī camaṛī tōṁ bahuta śaramasāra sī, ki'uṅki usadī vaj'hā karakē laṛakī nū"badasūrata" kihā jāndā sī. Ika sakūla dī kuṛī hōṇa dē nātē, uha ika ḍākaṭara baṇanā cāhudā sī, para 16 sāla dī umara vica usanē phaiśana dī dunī'ā labhī, atē 17 sāla dī umara vica usanē atararāśaṭarī phōraḍa supara māḍala mukābalā jiti'ā. Jaladī hī saphala māḍala nū maśahūra niradēśakāṁ abāsa atē masatāna baramavālā nē vēkha li'ā atē usa nū surīlī philama"di inasīḍi'asa saṭrain̄jara" (2001) dī śūṭiga la'ī sadā ditā. Philama dē praśasakāṁ atē philamī ālōcakāṁ nē isa philama dā savāgata kītā atē bipāśā bāsū nū āpaṇā pahilā philamaphē'ara avāraḍa mili'ā. Usadī bhāgīdārī"rahasa" (2002) vālī agalī philama vī bākasa āphisa'tē mōharī baṇa ga'ī atē philamaphē'ara aivāraḍaza dī jiuryrī nē bipāśā bāsū nū usa sāla dī sarabōtama abhinētarī dā nāma ditā. Usa dī'āṁ bahuta sārī'āṁ philamāṁ nū ālōcanātamaka atē daraśakāṁ dī manazūrī milī hai: Ḍāraka sā'īḍa ofpha ḍizā'ira (2003), ina varalapūla Tpha ṭrabalaza (2005), bā'īkaraza 2 (2006), ōmakārā (2006), di palē'araza (2012). Bipāśā bāsū dā vi'āha bhāratī ṭailīvizana adākāra karana garōvara nāla hō'i'ā hai.

Lārā Datā (16 apraila, 1978)

 

@LārāDatā

Lārā datā ika bhāratī supara māḍala, abhinētarī atē sayukata rāśaṭara dī sadabhāvanā rājadūta hai. Lārā"misa iṭarakauṇṭīnaiṇṭala - 1997" atē"misa yūnīvarasa - 2000" baṇa ga'ī. Babē yūnīvarasiṭī tōṁ pī'āra ṭaikanālōjī atē mārakīṭiga vica ḍipalōmā prāpata karana tōṁ bā'ada, laṛakī nē phaiśana atē sinēmā dī dunī'āṁ nū jitaṇa dā phaisalā kītā. Vaḍē paradē'tē usa dī pahilī dikha lava aivara avara di kalā'uḍasa (2003) sī. Usa dī'āṁ racanāvāṁ vicōṁ sabha tōṁ yādagāra isatarāṁ hana: "Pūrī tarāṁ nāla ā'uṇā" (2004), "musībata dē cakara vica" (2005), "anhē pi'āra" (2006), "jadōṁ ika zidagī kāfī nahīṁ hudā" (2007), "sāthī" (2007), " ḍauna. Māphī'ā līḍara 2"" (2011). 2012 Tōṁ grahi'tē sabha tōṁ khūbasūrata womenratāṁ vicōṁ ika dā patī. Maśahūra bhāratī ṭainisa khiḍārī, graiṇḍa salaima ṭūranāmaiṇṭāṁ dē mahēśa bhūpatī dē cāra vāra jētū baṇē. Ika sāla bā'ada, isa jōṛē dī ika dhī sī.

Rāṇī Mukharajī (21 māraca, 1978)

 

@RāṇīMukharajī

Rāṇī dī kisamata janama tōṁ hī niradhārata kītī ga'ī sī. Abhinētarī dē pitā rāma mukharajī nē philamālā saṭūḍī'ō dī sathāpanā kītī, usadī māṁ kriśanā nē āpha-sakrīna gāṇē gā'ē, atē usadā bharā rāja ika niradēśaka baṇa gi'ā. Sakūla vica ajē, jadōṁ javāna rāṇī 14 sālāṁ dī sī, usanē āpaṇē pitā biyāra phūla (1992) dī philama vica ika kaimōla rōla nibhā'i'ā. Usadē kama nū ika parivāraka dōsata atē pāraṭa ṭā'īma niramātā salīma akhatara nē dēkhi'ā atē laṛakī nū usadī ika philama vica bhūmikā dī pēśakaśa kītī. Hālāṅki, bhavikha dē sitārē dē pitā nē sōci'ā ki unhāṁ dī dhī philama iḍasaṭarī la'ī bahuta chōṭī hai, atē agalī vāra rāṇī mukharajī sirapha 1997 vica paradē'tē dikhā'ī ditī. Akhatara dī pēṇṭiga vica rājā kī agēgī barāta. Rāṇī bhārata dī ikalautī abhinētarī hai jisa nū 7 philamaphē'ara avāraḍa milē hana. Vaḍī giṇatī vica avāraḍa usa dī'āṁ philamāṁ lai kē ā'ē hana: “Tusīṁ atē maiṁ”, “vīra aiṇḍa zārā” atē “aiṭa krāsarōḍasa āpha atespha” (2004), “lāsaṭa hōpa” (2005), “vana vana lā'īpha iza nō inapha” (2007). Rāṇī mukharajī dā vi'āha maśahūra niradēśaka āditi'ā cōpaṛā nāla hō'i'ā hai, atē uha mila kē ika bēṭī pāla rahē hana.

Suśamitā Sēna (19 navabara, 1975)

 

@SuśamitāSēna

Suśamitā dē māpi'āṁ dā sinēmā nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ sī. Mērē pitā jī havā'ī phauja vica sēvā karadē sana, atē mērī māṁ nē gahiṇē baṇā'ē. Bhavikha dā tārā patarakārī dī phaikalaṭī tōṁ graijū'ēṭa hō'i'ā, para 1994 vica prāpata hō'i'ā. "Misa iḍī'ā" dā siralēkha, atē bā'ada vica"misa yūnīvarasa" baṇa kē, phaiśana atē sinēmā dī dunī'ā nū cuṇi'ā. 1996 Vica. Usa dī pahilī tasavīra, "krēzī lava" jārī kītī ga'ī sī, jisa tōṁ bā'ada prasatāvāṁ nū haṭā'uṇa dī kō'ī hada nahīṁ sī. 30 Tōṁ vadha philamāṁ suśamita sēna atē ā'īphā aivāraḍaza atē philamaphē'ara avāraḍaza la'ī prasidhī atē avāraḍa lai kē ā'ī'āṁ hana: "Patanī nabara 1" (1999), "sirapha tusīṁ" (1999), "maiṁ nahīṁ bhulaṇā tusīṁ" (2002), "maiṁ tuhāḍē nāla hāṁ!" (2004), Ēlī'ana (2006) atē karamā (2009). Suśamitā dā kadē vi'āha nahīṁ hō'i'ā sī, para isanē usa nū dō gōda la'ē dhī'āṁ pālaṇa tōṁ nahīṁ rōki'ā.

Kājōla (5 agasata 1975)

 

@Kājōla

Kājōla ika adākārī vālē parivāra vica vaḍā hō'i'ā sī, atē usadī māṁ, dādī atē nānā-nānī vī bhāratī sinēmā dē sitārē hana. Āpaṇī pahilī philama, savēdanātamaka ḍaibi ((1992) vica, usanē ajē sakūla dī vidi'ārathaṇa dī bhūmikā nibhā'ī. Āpaṇī paṛhā'ī chaḍa kē, laṛakī nē āpaṇē āpa nū pūrī tar'hāṁ āpaṇē philamī karī'ara atē 1993 vica samarapita kara ditā. Maśahūra hō gi'ā, philama'' mauta nāla khēḍō'' philama'' ca śāharukha khāna nāla jōṛī vica abhinai kītā. Inhāṁ dōvāṁ adākārāṁ dī jōṛī nē philamāṁ"di anaṭrēṇḍa brā'īḍa" (1995), "hara cīja ina lā'īpha haipanaza" (1998), "dōvēṁ udāsī atē jō'ī" (2001) nū śigāri'ā. Kājōla dē 6 philamaphē'ara avāraḍa hana, jinhāṁ vicōṁ 5 sarabōtama abhinētarī hana. Sinamā vica kājōla dē lamē samēṁ dē saphala kama nū sarava'uca padama śrī purasakāra nāla sanamānata kītā gi'ā sī. 1999 Vica. Kājōla atē bhāratī abhinētā atē niradēśaka ajē dēvagana dā vi'āha hō'i'ā sī. Patī/ patanī dē ika putara atē ika dhī hai.

Prītī Ziṭā (31 janavarī, 1975)

 

@PrītīZiṭā

Śurū vica, prīṭī ziṭā nē vapāraka māhaula vica abhinai kītā sī atē ika ṭīvī pēśakārī sī. Ēśī'ā vica ika supara prasidha sābaṇa lirila dē iśatihāra vica, niradēśakāṁ nē isa nū vēkhi'ā. Pahilī philamāṁ tōṁ bā'ada"lava aiṭa pharasaṭa sā'īṭa" atē"sainika" 1998 vica paradē'tē dikhā'ī ditē. Ālōcaka bālīvuḍa dē navēṁ ubhara rahē saṭāra bārē gala karana lagē. Priṭī ziṭā ka'ī saphala prōjaikaṭāṁ vica dikhā'ī ditī hai: Laviga hāraṭasa (2001), tusīṁ ikalē nahīṁ hō (2003), ē dila jō kadē nahīṁ dhaṛakadā hai (2004), kadē vī alavidā (2006) atē misaṭara atē srīmatī khanā”(2009). Prīṭī ziṭā bahuta sārē rāśaṭarī atē atararāśaṭarī purasakārāṁ dī jētū hai: Sarabōtama ḍaibi ((1999), saṭāra āpha di yī'ara (2004, 2005), sarabōtama abhinētarī (2004, 2009, 2010). Manamōhaṇī adākārā nē sirapha 2016 vica hī vi'āha karavā li'ā. Amairīkana jīna guḍanōpha uhadī cuṇī ga'ī baṇī. Usa dā philama iḍasaṭarī nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hai, para vita dē khētara vica kama karadā hai.

Aiśavari'ā Rā'ē Bacana (1 navabara, 1973)

 

Aiśavari'ā Rā'ē Bacana

Aiśavari'ā rā'ē bhārata dī sabha tōṁ vadha magī atē sabha tōṁ vadha tanakhāha laiṇa vālī abhinētarī hai. Aiśavari'ā dē adākārī dē karī'ara dī śurū'āta misa varalaḍa 1994 dē mukābalē vica jitaṇa tōṁ bā'ada hō'ī sī. Usa dī bhāgīdārī nāla pahilī'āṁ ṭēpāṁ nū kō'ī vapāraka saphalatā nahīṁ milī. Para ika chōṭī jihī laṛakī dī bhūmikā la'ī jō ika pi'āra rahita nāla vi'āha karanā hai, philama"tuhāḍā sadā la'ī" (1999) vica, bacana nū usadā pahilā purasakāra mili'ā sī. Usa kōla kraiḍiṭa la'ī 40 tōṁ vadha philamāṁ hana, vakha-vakha philamāṁ dē purasakārāṁ la'ī 10 nāmazadagī'āṁ, 2 philamaphē'ara avāraḍa atē padama śrī iḍī'ana saṭēṭa avāraḍa. Usa dī'āṁ sabha tōṁ maśahūra philamāṁ: "Ridamaza āfa lava" (1999), "dēvadāsa" (2002), "prisaisa āpha masālē" (2005), "bā'īkarasa 2: Rī'ala philigaza" (2006), "miutcu'ala aṭrēkaśana" (2015) aiśavari'ā rā'ē dā vi'āha hō'i'ā hai prasidha abhinētā amitābha bacana dē bēṭē, bhāratī abhinētā atē niramātā abhiśēka bacana dē pichē.Dōhāṁ dī ika dhī hai.

Madākinī (30 julā'ī 1969)

 

@Madākinī


Janama samēṁ maśahūra bhāratī adākārā dā nāma yāsamīna jōsafa sī. Usa dē kairī'ara dī śurū'āta vica, ka'ī niradēśakāṁ nē usa nū śūṭa karana tōṁ inakāra kara ditā jadōṁ taka prasidha rāja kapūra nē 16 sālāṁ dī sudaratā nū balākabasaṭara gagā, yāra vāṭaraza ṭarabiḍa (1985) vica ika mukha bhūmikā la'ī manazūrī nahīṁ ditī. Kapūra atē yāsamīna nū saṭēja nāma madākinī nāla jōṛi'ā. Ṭēpa ika śānadāra saphalatā sī, philamaphē'ara avāraḍāṁ la'ī nāmazada kītī ga'ī sī atē abhinētarī la'ī sabha tōṁ mahatavapūrana baṇa ga'ī. Madākinī dī'āṁ 40 tōṁ vadha philamāṁ hana: Ḍānsa, ḍānsa (1987), tina dōsata (1988), baraniga paiśana (1988), śā'īna (1990), lava aiṇḍa bilīva (1990). 1990 Tōṁ madākinī nē khuśahālī nāla ika tibatī davā'ī dē ḍākaṭara nāla vi'āha karavā li'ā hai atē āpaṇē patī nū dō bacē ditē hana. Aja adākārā āpaṇē khuda dē yōgā sakūla vikhē paṛhā'undī hai.

Mādhurī Dīkaśita (15 ma'ī, 1967)

 

@MādhurīDīkaśita

1990 Dē dahākē dā bālīvuḍa saṭāra mā'īkarōbā'i'ōlōjisaṭa baṇana dā supanā vēkhi'ā, para sinēmā dī dunī'ā ajihī khūbasūrata laṛakī atē pratibhāvāna ḍānsara du'ārā lagha nahīṁ sakī. Philama"baraniga paiśana" (1988) nē mādhurī dīkaśata nū saphalatā vala agavā'ī kītī atē agalē dō dahāki'āṁ vica abhinētarī nē 60 tōṁ vadha philamāṁ vica kama kītā: "Dila" (1990), "bēṭā" (1992), "maiṁ tuhāḍē la'ī kauṇa hāṁ?" (1994), Prisa rājā (1995), krēzī hāraṭa (1997), di phujīṭiva (2001) atē dēvadāsa (2002). Mādhurī dīkaśita dē kama nū philamē'ara avāraḍaza, saṭāra sakrīna atē bhāratī manōrajana cainala zī dē ka'ī purasakāra prāpata hō'ē hana. Mādhurī dīkaśita nē ika kāraḍī'āka sarajana śrīrāma mādhavā nēnē nāla vi'āha karavā li'ā atē kōlōrāḍō, amarīkā calī ga'ī. Isa jōṛē dē 2 putara sana atē ka'ī sālāṁ tōṁ dīkaśita nē āpaṇē āpa nū pūrī tar'hāṁ āpaṇē parivāra vica samarapita kara ditā. 2011 Tōṁ nēnē dā jōṛā bhārata vāpasa ā'i'ā atē mādhurī nē phira philamāṁ vica abhinai kītā.

Śrīdēvī (13 agasata 1963 - 24 pharavarī 2018)

 

@Śrīdēvī

Śrīdēvī nē bacapana tōṁ hī āpaṇē adākārī dē karī'ara dī śurū'āta kītī, philama kadhana karuṇā'ī (1969) vica abhinai kītā. 1975 Vica. Usanē nāvala dī chōṭī bhaiṇa dē rūpa vica jūlī'ā dē surīlē raga vica śurū'āta kītī. Śrīdēvīsa nē 200 philamāṁ khēḍī'āṁ hana. Usa dī'āṁ sabha tōṁ maśahūra racanāvāṁ: "Saiḍa saṭōrī" (1983), "misaṭara iḍī'ā" (1987), "cāndanī" (1987), "cīṭa" (1989), "palāṁ dē pi'āra" (1991), "igaliśa vigaliśa" (2012)... Śrīdēvī nū 2013 vica philamaphē'ara avāraḍa vica 15 vāra sanamānita kītā gi'ā sī. Nū padama srī āraḍara mili'ā hai, atē 2018 vica. Sāla dī adākārā nāmazada kītā gi'ā sī. 1996 Tōṁ uha bhārata dē sabha tōṁ maśahūra niramātā bōnī kapūra dī kānūnī patanī sī. Maśahūra jōṛā 20 sālāṁ tōṁ ikaṭhi'āṁ rihā atē dō dhī'āṁ pālī'āṁ. Para 2018 dī saradī'āṁ vica. Maśahūra abhinētarī dā duba'ī dē ika hōṭala vica dihānta hō gi'ā.

Rēkhā (10 akatūbara 1954)

 

@Rēkhā

Bhanūrēkhā gaṇēśana, jinhāṁ nū asīṁ rēkhā dē nāma nāla cagī tar'hāṁ jāṇadē hāṁ, uha bhāratī sinēmā dī ika mahāna kathā hai jisanē bālīvuḍa vica āpaṇī śurū'āta 1970 vica kītī sī. Philama"barasātī patajhaṛa" vica. Usa samēṁ tōṁ, rēkhāāṁ dī bhāgīdārī nāla 170 tōṁ vadha philamāṁ rilīza kītī'āṁ ga'ī'āṁ hana, jihaṛī'āṁ usa nū 4 philamaphē'ara avāraḍa saṭaicuṭa, ā'īphā iṭaranaiśanala akaiḍamī āpha iḍī'ana philama avāraḍa atē padama śrī saṭēṭa purasakāra lai kē ā'ī'āṁ. Sabha tōṁ mahatavapūraṇa philamāṁ: "Bi Beautyṭī" (1981), "pi'ārē umarā'ō" (1981), "phaisaṭīvala" (1984), "pi'āsa la'ī badalā" (1988), "kiga āfa di palē'ara" (1996). Rēkhībā'īla dī nijī zidagī saukhī nahīṁ hai. Pahilāṁ pahilāṁ bhāratī abhinētā amitābha bacana nāla labē samēṁ tōṁ aphē'ara cala rihā sī, para uha vi'āhi'ā hō'i'ā sī atē jōṛā vakha hō gi'ā sī. 1990 Vica. Rēkhā nē udamī aima. Agaravāla nāla vi'āha kītā. Badakisamatī nāla, usanē 1991 vica khudakuśī kara la'ī. Huṇa abhinētarī ika nijī saikaṭarī atē pālatū'āṁ dē nāla muba'ī vica āpaṇē ghara vica rahidī hai.

Jīnata Amana (19 navabara, 1951)

 

@JīnataAmana

Zīnata amana ika bhāratī abhinētarī hai atē māḍala 1970 atē 1980 dē dahākē vica āpaṇī philama dē kama la'ī maśahūra hai. Amana ika saṭēja dā nāma hai jō zīnata nū āpaṇē pitā tōṁ virāsata vica milī, jisanē di grēṭa mōgala (1960) atē di kōraṭasana (1972) varagī'āṁ philamāṁ likhī'āṁ. Uha misa ēśī'ā atē ōśēnī'ā mukābalā jitaṇa vālī pahilī dakhaṇī ēśī'ā'ī laṛakī baṇa ga'ī. Sudaratā rāṇī nū philama niramātāvāṁ nē dēkhi'ā sī, atē 1971 vica. Usanē bharā atē bhaiṇa vica abhinai kītā. Ḍaibi dē bā'ada bākasa āphisa ṭēpāṁ vica anēkāṁ bhūmikāvāṁ ā'ī'āṁ: "Ina saraca Lovepha lava" (1973), "ṭēmapaṭēśana" (1976), "sinara" (1977), "sakēlasa āpha jasaṭisa" (1980), "bhōpāla aikasapraisa" (1999), "būma"(2003) atē" mainū nahīṁ patā ki'uṁ"(2010). Zīnata amana dī'āṁ racanāvāṁ nū ka'ī ināma atē 2010 vica sanamānita kītā gi'ā sī. Abhinētarī nū bhāratī sinēmāṭōgrāphī dē vikāsa vica śānadāra yōgadāna la'ī ā'īphā avāraḍa mili'ā sī: Zīnata amana dā 2 vāra vi'āha hō'i'ā hai atē dōvēṁ patī usadē sahiyōgī sana: Sajē khāna atē mazahara khāna. Usanē mazahara ḵẖāna tōṁ dō putarāṁ nū janama ditā.

Paravīna Bābī (4 apraila, 1949 - 20 janavarī, 2005)

 

@ParavīnaBābī

Paravīna bābī ika bhāratī abhinētarī hai jō 1970 atē 1980 dē dahāki'āṁ vica philamī sakrīnaza'tē camaka ā'ī sī. Uha philama"di vāla" (1975), "amara, akabara, ainthanī" (1977), "sudara zidagī" (1980) atē"vafādāra sēvaka" (1982) dī'āṁ zabaradasata bhūmikāvāṁ la'ī daraśakāṁ nāla pi'āra kara ga'ī. Usa nū amitābha bacana nāla philama'' zabaradasatī hālatāṁ'' (1974)'tē unhāṁ dē sān̄jhē kama du'ārā pachāṇi'ā gi'ā sī. Dō philamāṁ- lēḍīza ṭēlara (1981) atē karayumadha (1985) vica - paravīna bābī nē khuda nibhā'ī. Iha saca hai ki āpaṇē karī'ara dē sikhara tē, 1983 vica, ika pragatīśīla mānasika vigāṛa dē kārana, abhinētarī sinēmā chaḍa ga'ī. Saradī'āṁ vica 2005 usa dā muba'ī dē apāraṭamaiṇṭa vica ikalā dihānta hō gi'ā. Mauta dā kārana śūgara sī, jō ki paravīna bābī āpaṇī javānī tōṁ hī jhala rihā sī.

Hēmā Mālinī (16 akatūbara, 1948)

 

@HēmāMālinī


Hēmā mālinī nū bālīvuḍa vica sahī.Ga nāla ḍrīma garala mani'ā jāndā hai. Iha pratibhāvāna adākārā, khūbasūrata ḍānsara, sūjhavāna rājanētā, anēkāṁ avāraḍāṁ dī jētū, māṁ atē patanī dī dēkhabhāla karana vālī, usa nū sāla 2000 vica sanamānata kītā gi'ā sī. Padama śrī dē bhārata rāja dē cauthē sabha tōṁ mahatavapūrana hukama hana. Hēmā nē sinēmā vica āpaṇē pahilē kadama 1965 vica vāpasa kītē sana. Philama vica pāṇḍū isa sasāra nū chaḍadā hai. Philamaphē'ara aivāraḍaza vicōṁ asala viśava prasidhī atē sarabōtama abhinētarī dā purasakāra usa nū philama jītā atē gītā (1972) du'ārā li'ā'i'ā gi'ā sī, jithē hēma nē dōvāṁ juṛavāṁ bhaiṇāṁ dē pramukha bhūmikāvāṁ prāpata kītī'āṁ. Uthē, saiṭa'tē, usanē āpaṇē bhavikha dē patī, bhāratī abhinētā dharamidara nāla mulākāta kītī. Ādamī dā pahilāṁ hī ika parivāra sī, isa la'ī unhāṁ dē riśatē nū kānūnī taura tē kānūnī baṇā'uṇa la'ī jōṛē nū isalāma apaṇā'uṇā pi'ā. Isa jōṛē dī'āṁ dō dhī'āṁ hana. Mālinī dē philamī karī'ara vica sau tōṁ vadha racanāvāṁ hana: "Pi'ārē rājā" (1972), "siṭī āpha lava" (1974), "alī bābē aiṇḍa cālī cōrasa" (1979), "di maiganīphisīṭa sēvina" (1982), "phailēna ain̄jala" (2007) ) atē ōlaḍa maina babudhā (2011). Aja hēmā mālinī āpaṇī philama kapanī calā'undī hai atē bhāratī sasada dī maimbara hai.

Mumatāza (31 julā'ī 1947)

 

@Mumatāza


Irāna vica jami'ā bālīvuḍa saṭāra mumatāja pahilī vāra saiṭa utē nazara ā'ī jadōṁ uha 12 sālāṁ dī sī atē 22 sālāṁ dī umara taka uha pahilāṁ hī 16 philamāṁ vica khēḍa cukī sī. Hālāṅki, philama"ulajhaṇa" (1969) nē mumatāza vikhē daraśakāṁ dī asala prasidhī atē pi'āra li'ā'i'ā, jithē laṛakī nē 4 sagītaka racanāvāṁ pēśa kītī'āṁ, inī saphala ki abhinētarī ajē vī"ulajhaṇa" nū āpaṇā manapasada kama manadī hai. Philama"ṭau'ē" (1970) vica mumatāza dī bhūmikā nū philamaphē'ara avāraḍa nāla sanamānata kītā gi'ā sī, atē bhāratī philama udayōga dē vikāsa vica adākārā dē yōgadāna nū 2008 vica ā'īphā aivāraḍa nāla sanamānata kītā gi'ā sī. Kula milā kē, mumatāza 108 philamāṁ vica paradē'tē nazara ā'ī, 1969-1976 vica bālīvuḍa dī sabha tōṁ maśahūra adākārā atē saikasa sibala baṇa ga'ī. 1974 Tōṁ abhinētarī dā vi'āha mayūra madhavānī nāla hō'i'ā hai, jō ki yugāṇḍā dā ika vapārī hai, isa jōṛī dī'āṁ dō bēṭī'āṁ hana.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/