Śaramīlā ṭaigōra (8 dasabara 1944)

 

@Śaramīlāṭaigōra

Śaramīlā ṭaigōra nū bhāratī sinēmā dī sabha tōṁ śānadāra adākārā kihā jāndā hai. Mahāna kavī rabidaranātha ṭaigōra dī riśatēdāra, usanē āpaṇī pahilī bagālī philama, di varalaḍa Appha (1959) vica 13 sāla dī umara vica āpaṇī adākārī dī pratibhā dikhā'ī. Ika sāla bā'ada, usa dī bhāgīdārī nāla dūjī ṭēpa, "dēvī" jārī kītī ga'ī, atē jaladī hī śaramīlā pahilāṁ hī bālīvuḍa vica camaka rahī sī. "Bi Beautyṭī āfa kaśamīra" (1964), "ṭaisaṭa āfa ṭā'īma" (1965), "hīrō" (1966), "pairiga ina ira pairisa" (1967), "bhagata" (1969), "āna di salā'ī" (1975), "prabhāvaśālī" (1978), vidarōhī rūha (1999) atē phōṭōgrāphī 8 × 10 (2008) isa abhinētarī dē kama dī sirapha ika chōṭī jihī sūcī hai, jisa nē saiṅkaṛē philamāṁ vica kama kītā. Śaramīlā ṭaigōra mōśana pikacaraza dē khētara vica ka'ī purasakārāṁ dī prāpatī karana dē nāla-nāla padama bhūśaṇa dī nā'īṭa kamāṇḍara dē taura'tē bhāratī sinēmā vica usa dē yōgadāna la'ī hai. 1969 Vica. Abhinētarī nē bhāratī rāśaṭarī krikaṭa ṭīma dē kapatāna manasūra alī khāna dī pēśakaśa nū savīkāra kara li'ā. Jōṛē dē ika bēṭā atē 2 bēṭī'āṁ hana. Ka'ī sāla pahilāṁ śaramīlā ṭaigōra vidhavā sī. Āpaṇē patī dī yāda vica, usanē āpaṇī jīvanī jārī kītī.

Mīnā Kumārī

 Mīnā kumārī, asala nāma - mahajabina bānō; 1 agasata, 1932, babē, briṭiśa iḍī'ā - 31 māraca, 1972, babē, iḍī'ā) - bhāratī abhinētarī, sarabōtama abhinētarī la'ī cāra philamaphē'ara purasakāra jētū.

#Mīnākumārī

Minā kumārī (asala nāma mahājābīna bānō) dā janama 1 agasata, 1933 nū sagītakāra alī bakhaśa atē ḍānsara ikabālā bēgama dē parivāra vica babē vica hō'i'ā sī. Usa dī'āṁ dō bhaiṇāṁ sana. 1939-1972 Vica, mīnā nē 99 philamāṁ vica abhinai kītā sī. 4 Vāra philamaphē'ara avāraḍa nāla sanamānita kītā gi'ā sī atē 8 vāra nāmazada kītā gi'ā sī. Mīḍī'ā atē sāhitaka sarōtāṁ vica usanū akasara usadī nāṭakī bhūmikāvāṁ atē zidagī kārana"trāsadī dī mahārāṇī" kihā jāndā hai. 1952-1964 Vica, mīnā dā abhinētā atē niradēśaka kamala amarōhī (1918-1993) nāla vi'āha hō'i'ā sī. Mīnā kumārī dā makabarā usadī mauta 31 māraca, 1972 nū 39 sāla dī umara vica jigara dē sirōsisa tōṁ hō'ī sī. Āpaṇē patī dē kahiṇa'tē usa nū muba'ī dē rahimatābāda kabarasatāna vica dafanā'i'ā gi'ā. Usa dē kabarasatāna'tē iha śabada likhi'ā gi'ā sī, "usanē āpaṇā jīvana ika ṭuṭē vā'ilana nāla, ika ṭuṭē gāṇē nāla, ṭuṭē dila nāla, para ikō pachatāvā kītē bināṁ." Kamala amarōhī, 1993 vica usa dī mauta tōṁ bā'ada, usa dē kōla hī dafanā ditā gi'ā.

Naragisa

 Naragisa dā vi'āha data nāla hō'i'ā, asala nāma - phātimā abadula rāśida, 1 jūna, 1929, kalakatā, briṭiśa iḍī'ā - 3 ma'ī, 1981, babē, bhārata - 1940-1950 dē dahākē dī pramukha bhāratī adākārā. Philamaphē'ara avāraḍaza (1958) dē vijētā atē sarabōtama abhinētarī la'ī rāśaṭarī philama avāraḍa (1968). Bhārata dī kalā dē vikāsa vica pā'ē yōgadāna la'ī padama śrī sarakāra dā purasakāra ditā gi'ā.

@naragisa

Usa dā janama kalakatē vica hō'i'ā sī. Usadī mātā, jadanabā'ī, bhārata vica ika maśahūra abhinētarī atē gā'ikā sī, brāhamaṇa mōhi'āla parivāra vicōṁ ā'ī. Usa dē pitā utamacada mōhanacada ika amīra parivāra vicōṁ ika ḍākaṭara hana. Jadanabā'ī nāla vi'āha karā'uṇa la'ī, usanē isalāma dharama badala li'ā atē āpaṇī virāsata ti'āga ditī. Janama samēṁ, unhāṁ dī dhī dē dō nāma prāpata hō'ē: Tējēśavarī utamacada mōhanacada āpaṇē pitā tōṁ atē phātimā abadula rāśida usadī māṁ tōṁ. Hālāṅki, uha viśava vica naragisa vajōṁ jāṇī jāṇa lagī. Phātimā abadula rāśida āpaṇē dō bharāvāṁ nāla vaḍā hō'ī. Bacapana vica, usanē lagana nāla adhi'aina kītā, ika nāṭaka maḍala vica hisā li'ā atē ika ḍākaṭara baṇana dā supanā li'ā. Hālāṅki, philama ḍaisaṭīnī (1943) vica 14 sāla dī umara vica usadī acānaka śurū'āta nē usadī pūrī zidagī badala ditī. "Naragisa" nāma dī kā this isa philama dē niradēśaka nē ka.̔Ī sī. Usa dā upanāma"bēbī rāṇī" ("chōṭī rāṇī") vī sī. Asala saphalatā rāja kapūra dī ḍaibi. Niradēśaka tasavīra vica kama karana tōṁ bā'ada naragisa nū milī. Dunī'ā bhara dē bākasa āphisa'tē saphalatā tōṁ bā'ada, usa nē usa nū āpaṇī agalī philama vica mukha femalerata bhūmikā dī pēśakaśa kītī, jisa vica unhāṁ dī 10 sālā racanātamaka yūnī'ana dī śurū'āta atē praisa vica sabha tōṁ vadha caracā vālā nāvala sī. Ikaṭhē kama karana dē sālāṁ daurāna, unhāṁ nē 15 tōṁ vadha philamāṁ vica kama kītā hai. Uha rūsī daraśakāṁ nū philamāṁ"ṭraimapa" atē"misaṭara 420", jō ki yū'aisa'aisa'āra vica jārī kītī ga'ī sī, dē nāla nāla sōvī'ata-bhāratī"vākiga bā'i'ōṇḍa thrī sīza" la'ī jāṇī jāndī sī. Kapūra nāla ṭuṭaṇa tōṁ bā'ada usadā sabha tōṁ maśahūra kama mōśana pikacara madara iḍī'ā (1957) sī, jithē usanē rādhā, ika vidhavā dī bhūmikā nibhā'ī, jō āpaṇī jāna bacā'uṇa atē dō satikāra bacā'uṇa dī kōśiśa kara rahī sī. Usadī rādhā bhāratī prasidha sinēmā dī'āṁ ā'uṇa vālī'āṁ"cagī'āṁ māvāṁ" la'ī ika ādaraśa māḍala baṇa ga'ī hai - uha jihaṛē āpaṇī splāda dē maujūdā atē bhavikha dōvāṁ dī paravāha karadē hana. Rādhā dī bhūmikā la'ī, abhinētarī nū bahuta sārē purasakāra prāpata hō'ē, atē philama nū khuda āsakara la'ī nāmazada kītā gi'ā sī, para bhārata tōṁ bāhara prasidhī nahīṁ milī. Naragisa la'ī sarabōtama bhūmikāvāṁ nū rāja kapūra dī'āṁ philamāṁ vica nibhā'ī'āṁ bhūmikāvāṁ mani'ā jāndā hai. Abhinētarī nē āpaṇē āpa nū usadī manapasada bhūmikā kihā - pi'āra atē sagharaśa dī rōmāṇṭika gāthā dī nā'ikā rēśamā"barasātī mausama". Madara iḍī'ā dī śūṭiga daurāna naragisa dī lagabhaga aga vica mauta hō ga'ī, para abhinētā sunīla data nē usa nū bacā'i'ā. 11 Māraca, 1958 nū, unhāṁ dā vi'āha ārī'ā samāja dē hidū sudhāravādī sakūla dī rasama anusāra hō'i'ā sī. Isa vi'āha tōṁ bā'ada dōhāṁ dē tina bacē sana: Bēṭā sajē, jō ki adākāra vī baṇi'ā, atē bēṭī'āṁ namarata atē pri'ā. Naragisa dī 3 ma'ī 1981 nū kainsara nāla mauta hō ga'ī sī. Usadī yāda vica, ika sāla bā'ada, ika viśēśa ōnakōlōjīkala phaḍa baṇā'i'ā gi'ā.

Prisa hairī atē mā'īgana mārakala nē ika hālīḍē kāraḍa jārī kītā

 isa'tē patī/ patanī āpaṇē bēṭē nāla phaṛa la'ī'āṁ jāndī'āṁ hana

#Rājakumāra

Prisa hairī atē mēghana mārakala nē hathāṁ nāla khicē krisamasa kāraḍa nāla sāri'āṁ nū hailīḍē chuṭī'āṁ dī kāmanā kītī. Usadī tasavīra ḍacēsa Spha sasēkasa du'ārā nigarānī adhīna ika sagaṭhana dē sōśala naiṭavarakasa tē pragaṭa hō'ī. Pōsaṭakāraḍa mārakala dī māṁ ḍōri'ā raigalaiṇḍa dī khicī ga'ī tasavīra'tē adhārata sī. Tasavīra vica śāhī jōṛā āpaṇē ḍē California sāla dē bēṭē āracī atē kutē gā'ī atē pūlē dē nāla āpaṇē kailīphōranī'ā dē ghara dē lā'ana utē pōza didē hō'ē dikhā'i'ā gi'ā hai. “Isa sāla sāḍē parivāra nē tuhāḍē vicārāṁ nū dhi'āna vica rakhadi'āṁ ka'ī dāna karana la'ī dāna kītē hana. Kailīphōranī'ā dē ika sathānaka sagaṭhana la'ī jō ghaṭa āmadanī vālē parivārāṁ nū āpaṇā ghara labhaṇa vica sahā'itā karadā hai, atē dō phaḍa jō sāḍī yūkē vica saraprasata adhīna hana: Uhanāṁ vicōṁ ika paśū bhalā'ī atē āma taura tē samāja nū samarapita hai, atē dūjā, sāḍē pi'ārē mitara dī yādagārī phaḍa, sahā'itā kara rihā hai baci'āṁ nū sikhi'ata karanā atē yūgāṇḍā vica garībī nāla laṛanā. Asīṁ unhāṁ dē kama dā samarathana kītā, ”- prisa hairī atē mēghana mārakala dē sadēśa vica kihā. Iha saca hai ki vaiba'tē praśasakāṁ nē bināṁ kisē utaśāha dē pōsaṭakāraḍa nū pratīkri'ā ditī. Khicī'āṁ silā'ī'āṁ vica tusīṁ śāhī parivāra dē maimbarāṁ nū muśakila nāla pachāṇa sakadē hō, unhāṁ dē vaḍē hō'ē putara bārē sōcō.

Jhīgārakhanayāna dī vidhavā āpaṇā māsakō apāraṭamaiṇṭa gu'ā sakadī hai

Aramēna jhīgarakhi'ānana dā ika 3-kamarā apāraṭamaiṇṭa, jisa dī ika mahīnē pahilāṁ mauta hō ga'ī sī, nū usadē nāma vālē ajā'iba ghara vica tabadīla kara ditā jāvēgā. Kalākāra dī vidhavā nū calaṇā pa'ēgā.

Iha kārōbārī yūrī rāsaṭagina du'ārā dasi'ā gi'ā sī, jō adākāra dī rī'ala asaṭēṭa dā mālaka hai, rūsī iṭaranaiṭa sā'īṭāṁ likhadī'āṁ hana.

Tatha iha hai ki ika vāra ika kārōbārī nē ziyagarakhanayāna dē apāraṭamaiṇṭa dā kujha hisā khrīdi'ā, bhavikha vica kalākāra dē nāma dā ajā'iba ghara baṇā'uṇa dā vā'adā kītā. Usa samēṁ kalākāra nū paisē dī zarūrata sī atē uha āpaṇā ghara vēcaṇa la'ī ti'āra hō gi'ā. Badalē vica, kārōbārī nē vā'adā kītā ki adākāra vikarī atē kharīda samajhautē dē bāvajūda, isa apāraṭamaiṇṭa vica jinā cira uha cāhēgā, ji'undā rahēgā.

Jhīgarakhi'āna

Huṇa thī'ēṭara niradēśaka dī vidhavā tātayānā valāsōvā isa apāraṭamaiṇṭa vica rahidī hai. Yūrī rāsaṭagina nē bharōsā divā'i'ā ki adākārā dī vidhavā jada taka uha cāhē apāraṭamaiṇṭa vica rahēgī. Jē uha ajā'iba ghara dē apāraṭamaiṇṭa tōṁ bāhara jāṇā cāhudī hai, tāṁ uha usa la'ī navīṁ rihā'iśa prāpata karēgā, maujūdā ghara nālōṁ kō'ī burā nahīṁ.

Amarīkā vica, yātarī'āṁ nē jahāza dā daravāzā khōl'hi'ā atē rasatē vica lā'īnara tōṁ chāla māra ditī

 Amarīkī śahira aiṭalāṇṭā vica ika ajība kahāṇī sāhamaṇē ā'ī hai.

Jahāza dē dō yātarī kākapiṭa vica bhajē jadōṁ jahāza ranavē dē nāla nāla cala rihā sī, ḍaiśabōraḍa utē ika baṭana dabā'i'ā atē būhē khōl'ha ditē.

Ādamī'āṁ nē ika baṭana dabā'i'ā jō phulaṇa vālī pauṛī dī kiri'ā nū saragarama karadā hai. Vidēśī iṭaranaiṭa sā'īṭāṁ dē anusāra, aiṇṭōnī'ō maraḍōka atē brā'inā grīkō jahāza dē bāhara ṭaikasīvē'a'tē usa samēṁ chāla mārana ga'ē jadōṁ jahāza dē uḍāṇa ā'uṇa vālī sī.

#Jahāza

Jadōṁ phulaṇa vālī pauṛī calī ga'ī, tāṁ uha isa nū lā'īnara nū chaḍaṇa la'ī varatē. Yātarī dūra bhajaṇa vica saphala nahīṁ hō'ē - uhanāṁ nū ē'arapōraṭa dē adhikārī'āṁ nē mila kē pulisa dē havālē kara ditā. "Nikāsī" daurāna kisē nū ṭhēsa nahīṁ pahucī, para jahāza dē bākī yātarī, bēśaka, hairāna rahi ga'ē. Huṇa amarīkī lōkāṁ nū kākapiṭa vica gairakānūnī dākhala hōṇa la'ī javāba dēṇā pa'ēgā, ika khataranāka sathitī paidā karakē nukasānāṁ dā bhugatāna karanā pa'ēgā.

Kihaṛī'āṁ galatī'āṁ sihatamada salāda nū khālī kailōrī dē sarōta vica badaladī'āṁ hana: Māhara dī rā'i

Bahuta sārē salāda bināṁ śarata sahī pōśaṇa dā havālā didē hana, viśavāsa karadi'āṁ ki kujha vī kaṭōrē nū vigāṛa nahīṁ sakadā.

Hālāṅki, iha ika vaḍī ġalata dhāraṇā hai: Kujha samagarī nā sirapha vadhērē bhāra vālī'āṁ samasi'āvāṁ vica yōgadāna pā'undī'āṁ hana, balaki sarīra nū nukasāna vī pahucā'undī'āṁ hana.

Māhirāṁ nē iha pā'i'ā hai ki kihaṛī'āṁ ġalatī'āṁ sihatamada pakavāna nū bēlōṛī kailōrī dē sarōta vica badaladī'āṁ hana. Salāda vica hēṭha likhī'āṁ cīzāṁ vala dhi'āna di'ō:

#Salāda

1. Mē'anīza.

Isa hisē nū vādhū jāṇa-pachāṇa dī vī zarūrata nahīṁ hai: Jē tusīṁ āpaṇē bhāra atē sihata dī nigarānī karadē hō, tāṁ iha ḍaraisiga tuhāḍē mīnū vica nahīṁ hōṇī cāhīdī.

2. Aradha-ti'āra utapāda.

Bahuta sārē lōka vakha vakha kisamāṁ dē sausēja jāṁ krisapī bēkana ṭukaṛi'āṁ dē nāla salāda vica śāmala hōṇā pasada karadē hana. Hālāṅki, isa nukasānadēha"su'ādī" nāla tusīṁ āpaṇē sarīra nū gabhīra jōkhama'tē pā'undē hō. Tatha iha vī hai ki thōṛhē jihē aradha-ti'āra māsa dē utapādāṁ vica kārasinōjana atē vaḍī mātarā vica namaka hudē hana. Ubālē pōlaṭarī jāṁ samudarī bhōjana ika vājaba badala hai.

3. Gaisa saṭēśana saṭōra karō.

Ika niyama dē taura tē, uha kailōrī vica bahuta zi'ādā hudē hana atē kisē vī upayōgī utapāda tē nahīṁ. Uhanāṁ vica bahuta zi'ādā lūṇa atē bhōjana"rasā'iṇa" hudā hai, jithōṁ, jē sabhava hōvē tāṁ tuhānū dūra rahiṇā cāhīdā hai. Bhāvēṁ ki gaisa saṭēśana"carabī mukata" kahē, tāṁ tuhānū khuśa nahīṁ hōṇā cāhīdā atē isanū nahīṁ kharīdaṇā cāhīdā - isa vica hōra vī su'āda vadhā'uṇa vālē śāmala kītē jāndē hana.

4. Talē hō'ē mīṭa.

Atē rōṭī vālā cikana vī. Iha bhōjana khuda kailōrī vica bahuta zi'ādā hudē hana. Uha ika nukasāna rahita sabazī'āṁ dē salāda nū mahatavapūraṇa"vazana" karana dē yōga hana.

5. Sō'i'ā sāsa.

Kujha isa vica lūṇa dī thāṁ dī bhāla kara rahē hana. Hālāṅki, iha nā bhulō ki sirapha kudaratī sō'i'ā sāsa sabhāvata taura'tē lābhadā'ika hai, jisa nū labhaṇā lagabhaga asabhava hai. Hōra sārī'āṁ bōtalāṁ sirapha ragāṁ, namaka atē su'āda vadhā'uṇa vālē nū"ōhalē" karadī'āṁ hana.

Ika 26 sālā garabhavatī laṛakī dī bērahimī nāla katala kara ditā gi'ā, śakī 70 sālā painaśanara hai

Kraisanōdara pradēśa dē apērasāṅka śahira vica, 70 sālā ika painaśanara nē ika 26 sālā garabhavatī laṛakī dī bērahimī nāla hati'ā kara ditī.

Mritaka ika ādamī dā gu'āṁ.̔Ī sī. Śakī nū śikā'ita sī ki gu'āṁ neighborī ghara tōṁ bāhara jāṇa'tē khiṛakī nū khul'ha kē chaḍadī hai. Isa kārana, uha kathita taura'tē ṭhaḍā sī, isa tatha dē bāvajūda ki uha ika vakharī mazila' tē rahidā sī. Hamalē dā kārana khulī khiṛakī sī.

Khitē vica yūkē dī praisa saravisa dē anusāra, ika gu'āṁī nē laṛakī ‘tē hamalā kītā, usanū pauṛī utē baṛī muśakila nāla vēkhi'ā. Iha 22 dasabara nū hō'i'ā sī. Usanē laṛakī'tē cākū nāla hamalā kītā - chātī, stomachiḍa, sira vica saṭāṁ mārī'āṁ. Kula milā kē, jān̄cakaratāvāṁ nē ghaṭō ghaṭa 8 hiṭāṁ dī giṇatī kītī.

Māri'ā

Khūna vaga rahī garabhavatī laṛakī galī vica ghumaṇa dē yōga sī, jithē usa nū ika sathānaka nivāsī nē vēkhi'ā. Usanē ika aimbūlainsa bulā la'ī. Ḍākaṭara pīṛata dī madada nahīṁ kara sakē, unhāṁ nē usadī mauta dā ailāna kara ditā. Aparādha la'ī kō'ī vī giraphatāra nahīṁ hō'i'ā hai - marē 70 sālā śakī vi'akatī nū usē dina gairēja vicōṁ mili'ā sī. Praisa saravisa likhadī hai ki philahāla, aparādhika māmalē vica jān̄ca dī'āṁ kāravā'ī'āṁ kītī'āṁ jā rahī'āṁ hana jisadā udēśa ghaṭanā dē sārē hālātāṁ nū sathāpata karanā hai atē nāla hī jurama dē udēśāṁ nū vī, praisa saravisa likhadī hai.

5 Cīzāṁ jihaṛī'āṁ womanrata nū ika ādamī nāla riśatē vica baradāśata nahīṁ karanī'āṁ cāhīdī'āṁ

Mazabūta ​​saikasa manukhatā dē sudara adhē dī rakhi'ā karana la'ī majabūra hai. Para iha isa tar'hāṁ hudā hai ki ika rata nū āpaṇē āpa nū āpaṇē ādamī dē virudha āpaṇā bacā'a karanā paindā hai.

Kujha javāna ladiesratāṁ āpaṇē kapaṭa dī'āṁ duśavārī'āṁ nū sahiṇa karadī'āṁ hana, umīda vica hana ki uha samēṁ dē nāla badaladā rahēgā. Chosenrata nū āpaṇē cuṇī hō'ī riśatēdārī vica kī sahiṇa nahīṁ karanā cāhīdā?

Iha samagarī ka'ī puraśāṁ nū darasā'undī hai jō pi'ārī'āṁ ofratāṁ dē manōvigi'ānaka atē sarīraka sihata nū nakārātamaka taura tē prabhāvata karadī hai.

Sarīraka hisā

kuṭaṇā, kuṭaṇā manukha dā hamalā zāhara hudā hai jithē unhāṁ nū sadhāraṇa mani'ā jāndā hai. Jē bacē hara rōza āpaṇē ḍaiḍī nū māṁ nū māradē vēkhadē hana, tāṁ uha bilakula uhī rava'ī'ē nāla vaḍē hōṇagē. Parivārāṁ vica iha zulama kinā vadhadā hai, jisa nū kisē vī inrata du'ārā baradāśata nahīṁ kītā jāṇā cāhīdā.

#Riśatē

Vakha vakha kisamāṁ dī lata

udāharaṇa dē la'ī, jū'ā dī lata, śarāba pīṇā, naśē atē isa tarāṁ dā ika duśaṭa cakara jisa tōṁ tajarabēkāra māharāṁ dī madada nāla vī kisē vi'akatī nū bāhara ka.Ṇā muśakala hudā hai. Kisē vī tarāṁ dī lata nāla sahiṇa vālā sāthī āpaṇī womanrata nū khuśa karana dē yōga nahīṁ hudā.

Jabaradasatī saikasa

iha hisā dā ika rūpa hai, ki'uṅki nirapakha saikasa hamēśā manukhatā dē mazabūta ​​śrēṇī nālōṁ kamazōra hudā hai. Jinasī śōśaṇa patī-patanī dē riśatē dī'āṁ sārī'āṁ cagī'āṁ cīzāṁ nū khatama kara didā hai.

Ika vi'akatī dē rūpa vica āpaṇē āpa dā apamāna

ka'ī vāra ādamī āpaṇē sāthī nū apamānaṇa atē ghaṭī'ā baṇā kē āpaṇī mahatatā vadhā'uṇa dī kōśiśa karadā hai. Kujha mazabūta ​​saikasa unhāṁ parivārāṁ vica vaḍā hō'i'ā jithē pitā māṁ dā bilakula satikāra nahīṁ karadē sana. Ika bālaga laṛakā vivahāra dē ajihē driśa nū āpaṇē parivāra vica tabadīla karadā hai, jithē uha āpaṇē jīvana sāthī nū ika vi'akatī nahīṁ manadā. Ika muṭi'āra forrata la'ī ajihē cuṇē ga'ē vi'akatī nāla ika vāra ṭuṭaṇa nālōṁ bihatara hudā hai ki usa nū sārī umara usanū sahiṇā pa'ē.

Hērāphērī

udāharaṇa dē la'ī, ika sāthī āpaṇē ātamā sāthī nū dōśī kara sakadā hai, hērāphērī kara sakadā hai, bhāvanāvāṁ'tē dabā'a pā'undā hai, aparādha kara sakadā hai, atē isa tarāṁ dē. Kujha ādamī āpaṇē nāla jāṁ bāhara ghuṭālē karana la'ī hudē hana, sirapha uha prāpata karana la'ī jō uha kisē fromrata tōṁ cāhudē hana. Tuhānū riśatē nū bāhara nahīṁ khicaṇā cāhīdā jē cuṇi'ā ika uparōkata-varaṇana vihāra dikhā'undā hai. Pīṛata kapalaikasa vālī'āṁ Womenratāṁ sahiṇa atē dukhī hōṇā cuṇadī'āṁ hana. Haulī haulī, ajihī'srata dī sihata vigaṛa sakadī hai, uha āpaṇē āpa dā satikāra karanā bada kara dēvēgī, atē usadē bacē zidagī dē sabha tōṁ vadhī'ā sabaka nahīṁ sahiṇagē.

Paina vica gharēlū baṇā'ē lavēśa nū kivēṁ pakā'uṇā hai: Ika sadhāraṇa vi'ajana

Lavāśa painakaikasa, panīra kēka, painakēka atē ithōṁ taka ki rōṭī dā asādhāraṇa atē dilacasapa rasō'ī vikalapa hai, ki'uṅki ajihē phalaiṭa kēka kisē vī cīza nāla khā sakadē hana. Nāla hī, iha āṭā utapāda ghara vica pakā'uṇā bahuta saukhā hai.

Ika kaṛāhī vica patalī gharēlū piṭā rōṭī la'ī ika sadhāraṇa nusakhā labhō.

Khāṇā pakā'uṇa la'ī tuhānū hēṭha likhī'āṁ samagarī'āṁ dī zarūrata hō'ēgī: - 400 Grāma āṭā; - 200 milīlīṭara pāṇī; - 0.25 Camacā lūṇa vikalapika.

#Pīṭā

Sārī lōṛīndī samagarī ti'āra karō. Āṭā la'ō, isa nū lūṇa dē nāla milā'ō atē miśaraṇa vica garama pāṇī pā'ō. Isa puja nū āṭē vica gunō. Ikasāratā vica, iha narama atē saghaṇī hōṇī cāhīdī hai. Āṭē nū palāsaṭika dē lapēṭē jāṁ ika baiga vica samēṭō, jē hatha'tē kō'ī philama nahīṁ hai, atē adhē ghaṭē la'ī chaḍa di'ō. Huṇa āṭē nū gōḍē hōṇa atē ṭukaṛi'āṁ vica vaḍaṇa dī zarūrata hai. Pīṭā rōṭī nū sacamuca patalā baṇā'uṇa la'ī, āṭē nū 16 ṭukaṛi'āṁ vica vaḍō. Atē unhāṁ vicōṁ harēka nū takarībana 1 milīmīṭara mōṭā kēka vica rōla karō. Ajihā karadē samēṁ āṭā śāmala karanā nā bhulō. Kēka nū sukē taḻaṇa vica pakā'u. Hara pāsē khāṇā baṇā'uṇa dā samāṁ ika miṭa tōṁ vī ghaṭa hudā hai. Iha vadhī'ā hai ki tusīṁ uca garamī dī sathāpanā dī varatōṁ karō. Khāṇā pakā'uṇa tōṁ bā'ada, pīṭā rōṭī nū ṭhaḍā kītā jāṇā cāhīdā hai atē phira ika baiga vica pā'uṇā cāhīdā hai tāṁ jō iha suka nā jāvē. Tusīṁ ka'ī pakavānāṁ atē pīṇa vālē padārathāṁ nāla lavāśa dī sēvā kara sakadē hō. Iha kēka cāha pīṇa la'ī bahuta vadhī'ā hana. Jē lōṛīndā hai, tusīṁ śahida jāṁ jaima dē nāla unhāṁ utē ḍōl'ha sakadē hō, jaima jāṁ uga pā sakadē hō. Tusīṁ phalaiṭa kēka vica mīṭa atē sabazī'āṁ dē padāratha vī lapēṭa sakadē hō atē gharēlū baṇī śāvaramā baṇā sakadē hō. Bāna ēpētīta!

Bacē āpaṇē māpi'āṁ tōṁ kihaṛē nakārātamaka guṇāṁ dī nakala karadē hana: Manōvigi'ānakāṁ nē ika sūcī ti'āra kītī hai

Kujha māpi'āṁ dā viśavāsa hai ki bacē dī paravariśa karana la'ī, isa bārē galabāta karanā kāfī hōvēgā ki kī kītā jā sakadā hai atē kī varajita hai.

Para bacē unhāṁ dē māpi'āṁ nālōṁ bahuta huśi'āra hudē hana.

Bacā tuhāḍī'āṁ siphāraśāṁ dā pālaṇa nahīṁ karēgā jē uha kiri'āvāṁ tōṁ vakharē hana. Māharāṁ nē ajihī'āṁ kamī'āṁ dī sūcī ti'āra kītī hai:

#Akhara

1. Bhaiṛī'āṁ ādatāṁ.

Jē kō'ī bacā bacapana tōṁ hī dēkhadā hai ki māpē ka'ī vāra unhāṁ nū ārāma karana didē hana. Tada baci'āṁ la'ī iha dasaṇā muśakala hudā hai ki māpē ajihā ki'uṁ kara sakadē hana jō nukasānadēha hai. Isa la'ī, tuhānū chuṭī'āṁ dē dina baci'āṁ nāla śarāba vī nahīṁ pīṇī cāhīdī.

2. Pākhaḍa karana dī praviratī.

Bacā bilakula dēkhadā hai ki tusīṁ āpaṇē patī, riśatēdārāṁ atē prēmikāvāṁ nāla kinī cagī tar'hāṁ galabāta karadē hō, atē phira unhāṁ'tē nakārātamaka discussga nāla vicāra karō. Bacē vī isa vivahāra dā śikāra hōṇagē, bacapana tōṁ hī uha isa nū ādaraśa manaṇagē.

3. Jhūṭha.

Jē mamī jāṁ ḍaiḍī dhōkhādhaṛī karadē phaṛē ga'ē hana, tāṁ isa khāmī nū inā vaḍā"aparādha" nahīṁ mani'ā jāvēgā. Isa la'ī, tuhānū hairāna nahīṁ hōṇā cāhīdā ki bacā jhūṭha bōlaṇa laga pi'ā. Unhāṁ niyamāṁ dī pālaṇā karana dī kōśiśa karō jō tusīṁ āpaṇē bacē la'ī niradhārata kītē hana. Pālaṇa pōśaṇa dā ikō ika methodga hai jō niradōśa kama karadā hai. Baci'āṁ la'ī, māpē ika adhikāra hudē hana jisadī uha hara cīja vica nakala karanā cāhudē hana. Isa la'ī, bacē dē cagē la'ī bacē dē pi'āra dī varatōṁ karō.

Uha tina utapāda kī hana jō budhī dē vikāsa la'ī lābhadā'ika hudē hana

Māhara khāṇē dē utapādāṁ dā nāma didē hana, jisa dī varatōṁ baudhika yōgatāvāṁ dē vikāsa atē niurrōḍajanarēṭiva rōgāṁ dē jōkhama vica kamī la'ī yōgadāna pā'undī hai.

Panīra atē raiḍa vā'īna alazā'īmara rōga tōṁ bacā'undē hana. Unhāṁ dā dimāga'tē sakārātamaka prabhāva hudā hai.

Dimāgī praṇālī dē kēndarī aga la'ī ika hōra lābhadā'ika utapāda lēlā hai, māhara kahidē hana. Āpaṇē siṭē vica, māhara amarīkī vigi'ānī'āṁ du'ārā karavā'ē adhi'aina dē natīji'āṁ dā havālā didē hana.

@Budhī

Vigi'ānaka kama dē hisē vajōṁ, sayukata rāja dē māharāṁ nē 1.7 Hazāra tōṁ vadha marīzāṁ dī sihata sathitī dā viśalēśaṇa kītā. Vālaṭī'arāṁ dī khurāka dā vī adhi'aina kītā gi'ā. Natījē vajōṁ, tina khāṇi'āṁ dī khapata atē bōdha yōgatāvāṁ dē sudhāra dē vicakāra ika lika mili'ā. “Ciṭī sūcī” vica panīra, lāla vā'īna atē lēlē śāmala hudē hana. Vigi'ānī'āṁ dē anusāra uparōkata utapādāṁ dī khapata nāla alazā'īmara rōga hōṇa dī sabhāvanā ghaṭa jāndī hai. Hālāṅki, māhara iha jāṇana la'ī vādhū khōja karana dī yōjanā baṇā'undē hana ki khurāka sabadhī vivasathāvāṁ manukhī sihata nū kivēṁ prabhāvata karadī'āṁ hana.

Agāṭā musīnīsa nē talāka tōṁ bā'ada dī zidagī bārē gala kītī

31 Sālā maśahūra rūsī kalākāra agātā musīnīsa nē mani'ā ki uha ākharakāra ucī talāka nāla kahāṇī tōṁ bā'ada śānta hō ga'ī hai. Pāvēla prilūcanī dī sābakā patanī āpaṇē patī nāla ṭuṭaṇa tōṁ bā'ada jhala rahī hai.

Hālāṅki, laṛakī nē phira sadhāraṇa jharanē dā ānada laiṇā śurū kītā atē khuśa mahisūsa hō'i'ā.

Maśahūra hasatī nē āpaṇē yū-ṭi.Ba śō'a'' imānadāra talāka'' dē ika aipīsōḍa vica isa nū mani'ā. Huṇa, musīnīsa dē anusāra, uha hara dina dā anada laindā hai jisadī jīvaṇa kītī ga'ī hai. Abhinētarī nē mani'ā ki uha ika bhāvanātamaka sathitī sathāpata karana atē satulana labhaṇa dē yōga sī.


Agātā mutasēnēṭisa

Usanē zōra dē kē kihā ki huṇa uha āpaṇē dō baci'āṁ - 7 sāla dī ṭimōphī atē 4 sālāṁ dī mī'āṁ nāla bahuta sārā samāṁ bitā'uṇa dī kōśiśa kara rahī hai. Yāda karō ki usanē hāla hī vica āpaṇē sābakā patī bārē usanū kī pasada kītā bārē ikabāla kītā sī. Abhinētarī anāsatāsī'ā mēsakōvā nāla galabāta vica, usanē mani'ā ki uha prilacanī dē dūjē lōkāṁ pratī hamalāvaratā nū pi'āra karadī hai. Hālāṅki, kujha samēṁ bā'ada usa nū isa guṇa dā ika mahatavapūraṇa nukasāna hō'i'ā. Udāharaṇa dē la'ī, jadōṁ hamalē nē usanū chūhi'ā, usanē phira vī āpaṇā mana badala li'ā.

Māharāṁ nē dasi'ā ki kihaṛē phala atē uga sihata nū sudhārana vica sahā'itā karanagē

Jadōṁ imi.Na sisaṭama nū mazabūta ​​karana atē sarīra nū cagī sathitī vica rakhaṇa dī gala ā'undī hai, tāṁ akasara, ḍākaṭara atē pōśaṇa māhira vaḍī mātarā vica sabazī'āṁ atē phala khāṇa dī salāha didē hana. Hālāṅki, thōṛhē lōka uga atē phalāṁ dē lābhakārī guṇāṁ bārē gala karadē hana.

Inhāṁ bhōjana dē sihata lābha bārē jāṇō.

Liganabērī

ḍākaṭara unhāṁ la'ī vadhērē liganabērī khāṇa dī salāha didē hana jinhāṁ nū guradē atē kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī nāla samasi'āvāṁ hana. Rasā'iṇaka miśaraṇa dī uca samagarī dē kārana, jisa dī kiri'ā aiṇṭībā'i'ōṭikasa dē samāna hai, iha bērī jīnaṭūranarī praṇālī dī'āṁ bimārī'āṁ vālē lōkāṁ la'ī vī lābhadā'ika hō sakadī hai. Liganabērī dā ḍīkōśana pūrī tar'hāṁ paphanī atē thakāvaṭa tōṁ chuṭakārā pā'undā hai. Atē tusīṁ pratī dina 1 galāsa liganabērī dē rasa nāla dabā'a nū āma baṇā sakadē hō. Para salaphā naśīlē padāratha laiṇa vālē lōkāṁ vica iha nirōdha hai.

#Sihata

Agūra

agūra dila dī bimārī la'ī vī phā'idēmada hudē hana. Isa dī varatōṁ khūna dī'āṁ nāṛī'āṁ nū ṭōna karana atē pācaka prakiri'ā nū niyamata karana vica sahā'itā karadī hai. Gahirī kisamāṁ amīnō aisiḍa atē pōṭāśī'ama lūṇa nāla bharapūra hudī'āṁ hana. Iha usa nāla sarīra dē pāṇī-lūṇa satulana nū baṇā'ī rakhaṇa vica madada karadā hai. Cagī sihata la'ī, rōzānā 300 grāma agūra khāṇā kāfī hai.

Mūlī

lōka pakavānāṁ dē anusāra iha utapāda āma taura tē gabhīra khānsī atē zukāma dī sahā'itā vica bahuta vadhī'ā hai, ki'uṅki iha ika śakatīśālī kudaratī aiṇṭībā'i'ōṭika hai. Nāla hī, rūṭa dī sabazī viṭāmina sī nāla bharapūra hudī hai, jō iha manukhī pratīrōdhaka śakatī nū mazabūta ​​karana atē sarīra nū aisakarabika aisiḍa nāla satripata karana dī āgi'ā didī hai. Mūlī atē gājara dā salāda tākata dē bhaḍāra nū tāzagī dēṇa atē bharana vica sahā'itā karēgā.

Kisē storenalā'īna saṭōra vica ghuṭālēbāzāṁ nū kivēṁ ṭhōkara nā ditī jāvē: 3 Sadhāraṇa sujhā'a

Iṭaranaiṭa sapēsa ika vi'akatī nū bahuta vadhī'ā maukē pradāna karadā hai, jisa vica shoppingnalā'īna śāpiga śāmala hai, para ajihī'āṁ sathitī'āṁ vica bē'īmāna lōkāṁ dā sāhamaṇā karanā saukhā hō jāndā hai. Dhōkhēbāza ika niyamata storenalā'īna saṭōra dē rūpa vica āpaṇē āpa nū bilakula badala sakadē hana atē isa la'ī tuhānū dhōkhā dē sakadē hana.

Isa tōṁ kivēṁ bacaṇā hai bārē patā lagā'ō.

Sā'īṭa aiḍaraisa bāra

sā'īṭa dā patā bahuta mahatavapūrana hai, isa la'ī isa vala turata dhi'āna dēṇā vadhī'ā hai. Jē tusīṁ aiḍaraisa bāra vica ika tījē-padhara dā nāma vēkhadē hō, iha vicārana yōga hai. Nāma jivēṁ ki"dukāna. For all.By.Com" nū cētāvanī dēṇī cāhīdī hai. Ajihē ḍōmēna āma taura'tē muphata hudē hana, atē ika sudara atē ākaraśaka nāma prāpata karana la'ī ika asala saṭōra buṛa buṛā nahīṁ hudā atē isa nū gu'ā'uṇa tōṁ ḍaradā hai. Isa tōṁ ilāvā, inē paisē dī kīmata nahīṁ paindī atē tījē-darajē dē ḍōmēna nū dūsarē nāla badalaṇā unī asāna hai jinā saun̄ca nāśapātī. Isa la'ī, tuhānū ika haphatē vica pichalē ḍōmēna'tē ajihī sā'īṭa labhaṇa dī sabhāvanā nahīṁ hai.

Mu.Lī jāṇakārī

iha saṭōra gāhakāṁ la'ī vadha tōṁ vadha ārāma dēṇa atē unhāṁ nū vadha tōṁ vadha jāṇakārī dēṇa dī kōśiśa karadā hai. Isa la'ī, sā'īṭa'tē yakīnī taura' tē ika"saparaka" bhāga hōvēgā, jithē tusīṁ āsānī nāla patā, phōna nabara atē kapanī dē vēravē labha sakadē hō. Jē ajihā kō'ī bhāga nahīṁ hai, tāṁ sā'īṭa nū hēṭhāṁ sakraula karō. Inhāṁ saṭōra vaibasā'īṭāṁ tē, rajisaṭaraḍa phōna nabara, sagaṭhana dā patā, maujūdā khātā nabara, baiṅka dā nāma jisa vica iha khul'hā hai, ādi hana.

#Storenalā'īna saṭōra

Kamarā chaḍa di'ō

jē kō'ī āraḍara dēṇā hai tāṁ tuhānū sirapha ika lika tōṁ ika nabara, īmēla jāṁ pāsapōraṭa dī jāṇakārī jāṁ kāraḍa dē vēravē magē ga'ē hana, tāṁ tuhānū zi'ādātara dhōkhā ditā jā rihā hai. Tusīṁ kārōbārī ghaṭi'āṁ daurāna hamēśāṁ ika gabhīra saṭōra tē kāla kara sakadē hō, atē, sabhāvata taura tē, tuhānū āraḍara karana la'ī ika formnalā'īna phārama vica vadhērē jāṇakārī daraja karana dī zarūrata hō'ēgī.

Kihaṛē acānaka śauka tuhānū cusata baṇana vica madada karanagē: Manōvigi'ānakāṁ nē sabha tōṁ vadhī'ā vikalapāṁ dā nāma ditā

Kisē vi'akatī dā baudhika vikāsa nā sirapha kujha kudaratī pratibhāvāṁ atē hunarāṁ'tē nirabhara karadā hai: Iha sabha vi'akatī dī khuda dī ichā' tē nirabhara karadā hai.

Ka'ī vāra asala pratībhā pūrī tar'hāṁ sadhāraṇa atē sadhāraṇa parivārāṁ vica paidā hudē hana.

Huśi'āra baṇana la'ī tuhānū gujhaladāra kitābāṁ nū paṛhana atē vigi'āna dē prōgarāmāṁ nū vēkhaṇa dī zarūrata nahīṁ hai: Ā'īkiyū vadhā'uṇa dē vadhērē mazēdāra waysga hana. Māhara hēṭha likhi'āṁ śauka dī upayōgatā'tē zōra didē hana:

#Śauka

1. Sagīta atē gā'uṇā.

Vigi'ānaka khōja dē natījē darasā'undē hana ki kisē vī rūpa vica sagīta pratī janūna baudhika gatīvidhī dī guṇavatā vica sudhāra la'ī yōgadāna pā'undā hai. Isa tōṁ ilāvā, sagīta dā āma taura'tē sihata' tē sakārātamaka prabhāva hudā hai. Isa la'ī, kō'ī ika sādhana vajā'uṇā sikha sakadā hai jāṁ jadōṁ"ātamā puchadī hai" udōṁ hī gā sakadē hana.

2. Paṛhanā.

Iha huśi'āra hōṇa dī talāśa karana vālē kisē vī vi'akatī la'ī sabha tōṁ vadha fā'idēmada śauka baṇi'ā hō'i'ā hai. Jō lōka paṛhadē hana uha nāzuka, kalapanāśīla atē āpaṇē vicārāṁ nū sacārita karana vica bihatara hudē hana. Sabha tōṁ vadhī'ā cīza, bēśaka, ku'āliṭī sāhita paṛhanā hai.

3. Khēḍāṁ.

Jē tusīṁ āpaṇī'āṁ māsapēśī'āṁ nū sikhalā'ī didē hō, tāṁ tusīṁ dimāga dē kama dī dēkhabhāla kara rahē hō. Isa la'ī, daphatarī karamacārī'āṁ nū iha yāda rakhaṇa dī zarūrata hai ki khēḍāṁ atē sarīraka gatīvidhī'āṁ tōṁ bināṁ, unhāṁ dē kama dī guṇavatā gabhīratā nāla nukasāna sakadī hai. Jima dī maimbarī kharīdaṇa tōṁ bināṁ vī, tusīṁ āpaṇē āpa nū lōṛīndē lōḍa dē padhara pradāna kara sakadē hō - jē tusīṁ cāhō.

Navēṁ sāla dē ṭēbala la'ī lēkō kivēṁ pakā'uṇā hai: Ika kalāsika vi'ajana

Laikō kisē vī ti'uhārāṁ dī mēza utē ika camakadāra atē suhāvaṇā jōṛa hai, ḵẖāsakara jadōṁ iha navēṁ sāla dē salūka dī gala ā'undī hai. Isa ḍiśa atē bahuta sārē samagarī nū ti'āra karana vica lagabhaga 2 ghaṭē laga sakadē hana, para natījā tuhāḍī'āṁ sārī'āṁ āsa dī'āṁ umīdāṁ nū pāra kara dēvēgā.

4 Līṭara la'ī lēkō la'ī lōka vi'ajana patā lagā'ō.

Līkō ti'āra karana la'ī tuhānū lōṛa pavēgī: - 2.5 Kilōgrāma ṭamāṭara; - 2.5 Kilōgrāma ghaṭī miraca; - sabazī'āṁ dē tēla dē 130 grāma; - khaḍa dē 0.5 Kapa; - lūṇa dā 1 camaca; - 5 miraca; - sirakē dā 1 camaca.

@Lecho

Ṭamāṭara la'ō atē chilō. Ajihā karana la'ī, sabazī dē adhāra'tē karāsa-kaṭa baṇā'ō. Phira ṭamāṭara nū kujha miṭāṁ la'ī ubāla kē pāṇī dī ika sāsapaina vica ḍubō'ō. Sabha tōṁ vadhī'ā vikalapa 1 jāṁ 2 miṭa la'ī hai. Ṭamāṭara nū chilaṇa tōṁ bā'ada, isa nū bārīka karō. Kaṭaṇa la'ī ika balaiḍara vī suitableukavāṁ hai. Natījē vajōṁ ṭamāṭara dē miśaraṇa vica sabazī'āṁ dā tēla, khaḍa atē namaka śāmala karō. Atē isa nū 15 miṭa la'ī ubālaṇa tōṁ ubālō. Ghaṭī miraca tōṁ ḍaḍī atē bīja nū chilō. Miraca nū āpaṇī śakala dē rūpa vica kaṭō. Kō'ī miraca, ṭukaṛi'āṁ vica kaṭa, līkō atē kisē nū rigāṁ vica pā'uṇa nū tarajīha didā hai. Ṭamāṭara vica miraca śāmala karō. Natījē vajōṁ ā'uṇa vālē miśaraṇa vica miracāṁ atē bē patā vī lagā'ō. Isa puja nū usī samēṁ tōṁ ubālō jadōṁ iha 15-20 miṭa la'ī ubaladā hai. Saṭōva nū bada karana tōṁ pahilāṁ 1 camaca 9% sirakē vica śāmala karō. Lagabhaga mukamala hō'ē līcō nū jāra vica pā'ō, uhanāṁ nū nirajīva karana tōṁ bā'ada. Unhāṁ nū rōla karō, unhāṁ nū mōṛō atē ika kabala nāla coverkō jadōṁ taka uha pūrī tar'hāṁ ṭha.̔Ā nā hōṇa.

Iha jāṇi'ā jāṇa lagā ki ain̄jalinā jōlī atē braiḍa piṭa kisa tar'hāṁ krisamisa manā'uṇagē

Dunī'ā dē maśahūra adākāra braiḍa piṭa atē ain̄jalinā jōlī dē ṭuṭaṇa tōṁ cāra sāla bīta cukē hana, para maśahūra sābakā patī-patanī ajē vī baci'āṁ dī hirāsata dē mudi'āṁ dā faisalā kara rahē hana.

Hālāṅki, krisamisa dī'āṁ chuṭī'āṁ la'ī, sitāri'āṁ nē vārasāṁ dī hirāsata nū sān̄jhā karana dā phaisalā kītā. Iha vidēśī mīḍī'ā atē iṭaranaiṭa sarōtāṁ du'ārā ripōraṭa kītī ga'ī hai. Yāda karō ki talāka tōṁ bā'ada, abhinētarī nē āpaṇē chē baci'āṁ nū laiṇa dā phaisalā kītā atē ikalē hirāsata dī maga kītī. Hālāṅki, samēṁ samēṁ tē uha braiḍa piṭa nū āpaṇē putarāṁ atē dhī'āṁ nū vēkhaṇa dī āgi'ā didī hai.

Ain̄jalinā jōlī atē braiḍa piṭa

Saṭāra nū chuṭī'āṁ la'ī usa dē kōla tina jīva-vigi'ānaka bacē laiṇa dī ijāzata milī: 11 Sāla dī umara dē juṛavāṁ atē ika 14 sāla dī dhī. Iha dhi'āna dēṇa yōga hai ki jōlī nē āpaṇē taura'tē ajihā phaisalā nahīṁ li'ā sī, iha ika adālata dī maga sī. Pahilāṁ iha dasi'ā gi'ā sī ki sābakā patī/ patanī nē mila kē krisamasa manā'uṇa dī yōjanā baṇā'ī sī, para uha āpaṇī'āṁ śikā'itāṁ kārana sahimata nahīṁ hō sakē sana.

Manōvigi'ānī'āṁ nē dasi'ā ki arata nū pahilāṁ ādamī nū ki'uṁ nahīṁ likhaṇā cāhīdā

Bahuta sārī'āṁ laṛakī'āṁ nū magazratāṁ dē rasāli'āṁ du'ārā yakīna divā'i'ā gi'ā ki uha ādamī jisanū uha pasada karadē hana pahilāṁ likhaṇā cāhīdā hai atē kāla karanā cāhīdā hai.

Isa pahuca nū isa tatha du'ārā samajhā'i'ā gi'ā hai ki mazabūta ​​saikasa dē pratīnidha womenratāṁ nū pi'āra karadē hana jō ḍēṭiga karana vēlē pahila āpaṇē hathāṁ vica laiṇa dē yōga hana.

Hālāṅki, iha hamēśā ārabhaka hōṇa dē yōga nahīṁ hudā. Māharāṁ nē isadē virudha ghaṭō ghaṭa 5 bahisāṁ dā nāma ditā:

#Likhō

1. Mazabūta ​​saikasa dā hara maimbara sathitī'tē āpaṇā kaṭarōla gu'ā'uṇā pasada nahīṁ karadā. "Asala" ādamī isa nū pi'āra karadē hana jadōṁ unhāṁ nū getrata prāpata karanī paindī hai. Jē uha khuda"hathāṁ vica paiṇa" la'ī ti'āra hai, tāṁ usa vica kō'ī rucī alōpa hō jāndī hai. 2. Kujha śakī vi'akatī'āṁ nū yakīna hai ki ika herselfrata āpaṇē āpa nū jāṇana la'ī atē dilacasapī dikhā'uṇa la'ī ti'āra hai jē usa nū unhāṁ tōṁ kujha cāhīdā hai. Isa la'ī, uha ajihī laṛakī nū aṇadēkhā kara sakadē hana. 3. Puraśāṁ kōla ika mazabūta ​​aṛikā hudā hai ki jē kō'ī kuṛī pahilāṁ likhadī hai atē kāla karadī hai, tāṁ uha praśasakāṁ tōṁ"maga vica nahīṁ" hai. Isa la'ī, sabhāvata sū'īṭara manadā hai ki usanū asala vica ajihī"ġaira-lōkapriya" womanrata dī zarūrata nahīṁ hai. 4. Jē tusīṁ pahila karadē hō atē uha saphala hai (ika ādamī tuhānū jāṇadā hai, sacāra karadā hai, tarīkāṁ'tē jāndā hai), tāṁ iha sujhā'a didā hai ki uha hērāphērī karanā atē niyataraṇa karanā āsāna hai. Isa la'ī, iha umīda nā karō ki adhīnagī vālā"henpecked" acānaka usadī ladyrata dī dēkhabhāla karadā hō'i'ā ika mācō baṇa jāvēgā: Pahila ajē vī tuhāḍē kamazōra mōersi'āṁ'tē ṭikī rahēgī. 5. Kujha ādamī iha sōcaṇā śurū karadē hana ki uha tuhāḍē la'ī bahuta cagē hana, ki'uṅki iha likhaṇa vālē uha pahilē nahīṁ sana. Isa la'ī, uha iha mana sakadā hai ki uha ika bihatara vikalapa dā hakadāra hai.

Māharāṁ nē dasi'ā ki asala vica masāja kivēṁ lābhadā'ika hudā hai

Masāja ika bahuta hī ārāmadā'ika ingila kāraja hai jō sarīra nū cagī sathitī vica rakhaṇa vica madada karadā hai, pācaka atē sarīra dē kamakāja vica sudhāra karadā hai, atē camaṛī nū mazabūta ​​atē lacakīlā baṇā'undā hai. Para mālaśa dī'āṁ prakiri'āvāṁ dē lābhakārī guṇa ithē khatama nahīṁ hudē.

Patā lagā'ō ki mālaśa tuhāḍē la'ī kī kara sakadī hai.

Māhara kahidē hana ki mālaśa vica bahuta sārī'āṁ lābhadā'ika viśēśatāvāṁ hana. Iha mukha taura tē camaṛī dī citā karadā hai. Isa ārāmadā'ika vidhī dē kārana, sarīra muradā camaṛī dē sailāṁ tōṁ sāpha hō jāndā hai, jō isanū tāzagī dēṇa atē phira tōṁ tāzagī dēṇa vica sahā'itā karadā hai. Sarīra'tē sidhē sarīraka prabhāva la'ī dhanavāda, mālaśa khūna dē gēṛa nū sudhārana vica madada karadā hai atē sībēsī'asa atē pasīnē dē galaiṇḍaza dē strapaṇa dē kāraja nū. Sacāra praṇālī'tē kiri'āśīla prabhāva māsapēśī'āṁ dē taṇā'a nū ārāma didā hai atē dila dē kāraja nū sudhāradā hai. Mālaśa dē daurāna sarīra'tē kujha khāsa bidū'āṁ nū utējita karanā camaṛī atē pūrē sarīra dī savēdanaśīlatā nū vadhā'undā hai. Masāja dē upacāra ṭiśū atē lahū nū ākasījana baṇā'undē hana. Iha hīmōgalōbina dē utapādana nū vadhā'uṇa atē metabolism vica sudhāra karana vica sahā'itā karadā hai.

#Mālaśa

Nāla hī, cagī sarīraka gatīvidhī atē sahī pōśaṇa dē nāla mila kē niyamata taura'tē masāja karanā, vādhū pauṇḍa tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica sahā'itā karadā hai.

7 Galatī'āṁ cagī'āṁ māvāṁ baci'āṁ nū pālaṇa vēlē karadī'āṁ hana

Bahuta sārī'āṁ māvāṁ iha vī nahīṁ vēkhadī'āṁ ki uha bacē la'ī usa dē nukasāna la'ī kujha kahidē jāṁ karadē hana.

Hō sakadā hai ki uha isa nū cagē la'ī kara rahē hōṇa, para asala vica iha bilakula ulaṭa hai. Calō cagē māvāṁ dī'āṁ galatī'āṁ bārē gala karī'ē.


Ika bacē nū ḍarā'i'ā

sathitī sirapha udōṁ badatara hō sakadī hai jē tusīṁ lagātāra āpaṇē bēṭē jāṁ dhī nāla buṛa buṛa karadē hō. Kujha māpē āpaṇē baci'āṁ nū galata cāla, bērōka sabaka, unhāṁ dī'āṁ cīkāṁ, raulā atē hōranāṁ la'ī jhiṛakadē hana. Manōvigi'ānī kahidē hana: Māṁ tōṁ sahu khāṇā bacē dē vatīrē nū nahīṁ badaladā.

Aṇaḍiṭha karō

bahutē lōka ika sabhi'ācāra vica vaḍē hō'ē jithē bacapana vica unhāṁ dī śakhasī'ata nū nazara adāza kītā gi'ā. Hāṁ, jē uha unhāṁ nū nazara adāza karadē hana tāṁ sārē bacē āpaṇē baci'āṁ dē māpi'āṁ dā dhi'āna āpaṇē nāla khica sakadē hana. Māṁ la'ī iha bihatara hōvēgā ki uha hamēśāṁ usadē baci'āṁ dē kisē vī hamalē pratī pratīkri'ā dēvē, ki'uṅki isa tarīkē nāla uha unhāṁ nū darasā'ēgī ki bhavikha vica tusīṁ usadī sahā'itā'tē bharōsā kara sakadē hō.

@Mamī

Raśa

udāharaṇa dē la'ī, ika māṁ iha kara sakadī hai jadōṁ bacā haulī haulī sakūla la'ī ti'āra hudā hai. Usa nū āpaṇē dada buraśa karana, vālāṁ nū jōṛana, jaikaṭa pā'uṇa atē isa tar'hāṁ karana la'ī 10 vāra dasaṇa dī zarūrata hai. Isa tōṁ bā'ada dā mūḍa atē sabadha sārā dina kharāba hō sakadē hana. Isa sathitī vica, māpi'āṁ nū āpaṇē baci'āṁ nū jaladī jāgaṇā cāhīdā hai.

Khāṇā baṇā'ō

māḍarana māvāṁ jihaṛī'āṁ dēśa vica pakī'āṁ hō'ī'āṁ hana jadōṁ bhukhamarī hudī hai, aṇajāṇē vica āpaṇē baci'āṁ nū khāṇa la'ī prērita karadē hana. Para bacā kadē bhukhā nahīṁ rahēgā, ki'uṅki usa dē sarīra nū khuda sahī samēṁ tē bhōjana dī zarūrata hō'ēgī. Jē tusīṁ usa nū khāṇa la'ī majabūra karadē hō jadōṁ uha bhukha nahīṁ mahisūsa karadā, tāṁ tusīṁ mōṭāpē vica yōgadāna pā sakadē hō, atē natījē vī hō sakadē hana.

Bahuta zi'ādā dēkhabhāla

akasara, māvāṁ bināṁ kisē kārana dē bacē dī pūrī dēkhabhāla karadī'āṁ hana. Jō uha āpaṇē āpa kara sakadā hai, māṁ usa la'ī karadī hai. Śā'ida usa nū lagadā hai ki iha tēza hōvēgā, para māṁ dē saṭāpha tōṁ bā'ada, bēṭā jāṁ bēṭī bacapana vica vaḍā hō jāndā hai, āzādī gu'ā'undā hai.

Bacē nū dūjē baci'āṁ tōṁ vakharā baṇā'ō

bēśaka, hara māṁ la'ī, usadā bacā hamēśāṁ sarabōtama rahēgā. Para āpaṇē ālē du'ālē dē lōkāṁ vica māṁ dē ajihē vivahāra nāla, dhī jāṁ putara la'ī hāṇī'āṁ nāla riśatē baṇā'uṇā muśakala hōvēgā.

Usa dī'āṁ bhāvanāvāṁ nū dabā'ō

tuhānū āpaṇē baci'āṁ nū cīkaṇa, gā'uṇa, rōṇa tōṁ nahīṁ rōkaṇā cāhīdā. Jē māṁ bacē dī'āṁ bhāvanāvāṁ nū dabā'undī hai, tāṁ bhavikha dē bālaga jīvana vica unhāṁ nāla sijhaṇā saukhā nahīṁ hōvēgā. Māṁ-pi'ō āpaṇē bacē nāla vicāra-vaṭāndarē karakē sathitī tōṁ pūrī tar'hāṁ bāhara nikala jāvēgā jithē usa dī'āṁ bhāvanāvāṁ ā'ī'āṁ hana. Jivēṁ ki tusīṁ vēkha sakadē hō, ithōṁ taka ki cagī'āṁ māvāṁ ka'ī vāra baci'āṁ nū pālaṇa vēlē galatī'āṁ karadī'āṁ hana. Para ādhunika sasāra khaṛōtā nahīṁ hai, atē manōvigi'ānakāṁ nē māpi'āṁ dī'āṁ galatī'āṁ dī pachāṇa karana vica saphalatā prāpata kītī.

Savaitalāṇā lōbōḍā nē dasi'ā ki kivēṁ javānī nū lamā karanā hai

Maśahūra rūsī atē yūkarēnī 38 sālā gā'ikā savītalānā lōbōḍā nē āpaṇī javānī atē khūbasūratī dē rāza dā khul'ha kē khulāsā kītā. Ika viśēśa khurāka usanū āpaṇī umara tōṁ chōṭī dikhā'ī didī hai.

Kalākāra dē anusāra, kujha mahīnē pahilāṁ usanē galūṭana, laiaikaṭōza atē cīnī chaḍaṇa dā phaisalā kītā sī. Usanē āpaṇē mā'īkarōbalauga dī kahāṇī vica isa nū savīkāra kītā. Lōbōḍā nē kihā ki usanū asala vica kō'ī bhukha nahīṁ hai. Uha āpaṇē āpa nū khāṇā khāṇa la'ī majabūra karadī hai, atē ka'ī vāra usanū samēṁ dī ghāṭa kārana bhōjana chaḍaṇā paindā hai. Para kalākāra nē isadā phā'idā uṭhā'i'ā. Usadē anusāra, ika cagē atē patalē citara nū baṇā'ī rakhaṇa la'ī tuhānū ghaṭa bhōjana khāṇa dī zarūrata hai.

#Lōbōḍā

Usanē ika rēḍī'ō saṭēśana nū ika iṭaravi interview vī ditī. Galabāta daurāna, usanē mani'ā ki usanē bahuta sārē utapādāṁ tōṁ inakāra kara ditā, atē āpaṇē āpa nū kujha samēṁ la'ī maṭhi'ā'ī tōṁ vī varaji'ā. Usanē agē kihā ki tuhānū thōṛhē jihē hisē vica khāṇa dī atē kāfī pāṇī pīṇa dī zarūrata hai. Savaitalāṇā nē āpaṇē isaṭāgrāma'tē prasāraṇa pōsaṭa kītā. Tina mahīni'āṁ dī khurāka tōṁ bā'ada, lōbōḍā nē dēkhi'ā ki usadī camaṛī bihatara hō ga'ī hai, atē usadē vāla tēzī nāla vadhaṇē śurū hō ga'ē hana.

Māharāṁ nē dasi'ā hai ki jē tusīṁ usa dē pajē nū chūhadē hō tāṁ kutā ghabarā'undā ki'uṁ hai

Bahutē kutē bahādara hudē hana atē āpaṇē pi'ārē mālaka nū kisē vī duśamaṇāṁ tōṁ bacā'uṇa la'ī ti'āra hudē hana.

Para iha niḍara jīva ka'ī vāra pūrī tar'hāṁ hāsōhīṇī cīzāṁ tōṁ ḍaradē hana.

Udāharaṇa vajōṁ, sārē kutē... Unhāṁ dē pajē vala vadhērē dhi'āna dēṇa nāla khuśa nahīṁ hōṇagē. Māhirāṁ nē dasi'ā ki iha ajība phōbī'ā kisa nāla juṛa sakadī hai:

Kutā ghabarā gi'ā hai

1. Iha pūrī tar'hāṁ suhāvaṇā nahīṁ hai.

Jē tusīṁ kisē vi'akatī nū pasalī'āṁ dē vicakāra chōha laindē hō, tāṁ uha gidaṛa baṇa jāndā hai. Kuti'āṁ atē bilī'āṁ vica, iha khētara uṅgalāṁ dē vicakāra hai. Isa la'ī, kutā bēlōṛē saparaka tōṁ baca sakadā hai. Sahimata hōvō, iha sabha tōṁ suhāvaṇī'āṁ sanasatī'āṁ tōṁ dūra hai.

2. Saṭāṁ.

Jē jānavara ḵẖuśī nāla tuhānū ika pajā didā sī, atē phira acānaka isa nū lukā'uṇā śurū kara ditā, tāṁ iha bilakula sabhava hai ki kutā zakhamī hō gi'ā. Pajā ika nazara dī kīmata hai.

3. Pajē.

Jē tusīṁ samēṁ-samēṁ'tē saphā'ī dē mudi'āṁ la'ī samāṁ ka devotedē hō, tāṁ"bahādara" kutā śā'ida ḍara sakadā hai ki iha dubārā"mainiki'ara" dā samāṁ hai.

4. Zaḵẖama

tuhāḍē kutē la'ī turana vēlē āpaṇē āpa nū kaṭaṇā sabhava hai, isa la'ī unhāṁ khētarāṁ tōṁ bacaṇa dī kōśiśa karō jō tuhāḍē pālatū jānavara dī camaṛī la'ī sabhāvita taura'tē nukasānadēha hana.

Yōgatā nāla raizi.Mē nū kivēṁ likhaṇā hai: 3 Prabhāvaśālī jīvana haika

Supanē dī naukarī prāpata karana dā pahilā kadama tuhāḍē raizi.Mē nū cagī tar'hāṁ likhaṇā hai. Tusīṁ āpaṇē āpa nū ika sabhāvita mālaka dē sāhamaṇē kivēṁ pēśa kara sakadē hō iha niradhārata karadā hai ki sirapha naukarī prāpata karana dī saphalatā hī nahīṁ, balaki kapanī vica pūrā bhavikha.

Āpaṇē raizi.Mē'tē zarūrata vālī'āṁ cīzāṁ labhō.

Ṭīma dā khilāṛī

āpaṇē raizi.Mē vica uha śāmala karanā niśacata karō jō tusīṁ jāṇadē hō atē ika ṭīma vica kama karanā pasada karadē hō. Īgōvādī atē naśīlē padārathaka kairī'arisaṭa kisē vī kama dē samūhaka rūpa vica bahuta savāgata nahīṁ karadē. Isa dā iha matalaba nahīṁ hai ki tuhānū pahila karana atē kisē kōnē vica chupaṇa dī zarūrata nahīṁ hai. Tuhānū isa bārē sapaśaṭa hōṇa dī zarūrata hai ki ṭīma nū tuhānū atē tuhāḍē vicārāṁ dī kadōṁ lōṛa hai. Tatha iha hai ki tusīṁ isa hunara'tē āpaṇē raizi.Mē' tē zōra didē hōvō tāṁ mālaka nū khuśī nāla hairāna kara dēvēgā.

Bahupakhī

jē tusīṁ ika taga-prōphā'īla māhara hō jō tuhāḍē viśā nū cagī tar'hāṁ jāṇadā hai, tāṁ iha bahuta vadhī'ā hai. Para bahuta sārī'āṁ kapanī'āṁ vi'āpaka driśaṭīkōṇa, samajhadārī atē tēzī nāla navī'āṁ cuṇautī'āṁ vica paiṇa dī yōgatā dī kadara vī karadī'āṁ hana. Isē la'ī āpaṇē raizi.Mē vica vaḍi'ā'ī nū śāmala karanā inā mahatavapūraṇa hai. Isa vica, sānū āpaṇē vibhina śauka, śauka bārē dasō atē kisē vī kama dē tajarabē dā zikara karana tōṁ sakōca nā karō, ithōṁ taka ki vakha vakha khētarāṁ tōṁ vī.

#Sāra

Vicārāṁ nāla kama karana dī yōgatā

sārē mālaka samasi'ā dē hala vica racanātamakatā atē sirajaṇātamakatā dī kadara karadē hana. Para iha vī mahatavapūrana hai jē tusīṁ nōṭa karadē hō ki tusīṁ unhāṁ nū kivēṁ lāgū karanā jāṇadē hō. Jō tusīṁ cāhudē hō usanū hakīkata vica badalaṇa dī samarathā ika raizi.Mē vica sabha tōṁ bēnatī kītī cīzāṁ vicōṁ ika hai. Isa tōṁ ilāvā, iha vakharā sakalapa tuhānū tuhāḍē hōra hunarāṁ nū vadhā'uṇa dī āgi'ā didā hai, jisa nū prabhāvī ideasga nāla"vicārāṁ nāla kama karana" dī paribhāśā vica buṇi'ā jā sakadā hai.

Ika tēza lāla bīna dā salāda kivēṁ baṇā'i'ā jāvē: Ika kadama dara kadama

Lāla bīna viṭāmina atē khaṇijāṁ nāla bharapūra hudē hana, isē karakē unhāṁ dē nāla mukha bhāga vajōṁ salāda hamēśā bahuta satuśaṭī atē savāda hudē hana. Iha vi'ajana tuhānū salāda ti'āra karana vica sirapha 15 miṭa lavēgā!

Ika sadhāraṇa lōka lāla lāla bīna salāda vi'ajana sikhō.

2 Saravisāṁ ti'āra karana la'ī tuhānū lōṛa pavēgī: - 200 Grāma ḍabābada ​​lāla bīnaza; - lāla pi'āza dē 0.5 Ṭukaṛē; - 2 aḍē; - 100 grāma acāra khīrē; - khaṭā'ī karīma dē 2 camacē; - pārasalē dē 3-4 saprigasa; - namaka atē kālī miraca su'āda la'ī.

Phal'hi'āṁ

Pi'āza nū chōṭē kiesba vica kaṭō, phira kujha miṭāṁ la'ī ubāla kē pāṇī pā'ō atē phira nikāsa karō. Aḍē la'ō atē unhāṁ nū 8-9 miṭa la'ī ubāla kē pāṇī vica ubālō. Pāṇī karainō, aḍi'āṁ nū ṭhaḍā karō atē chilō. Aḍē atē acāra khīrē nū vī chōṭē kiesba vica kaṭaṇā cāhīdā hai. Sārī'āṁ kaṭī'āṁ samagarī'āṁ nū ḍūghē kaṭōrē vica rakhō. Śīśī nū ka.̔Ō atē lāla bīnaza nū salāda vica śāmala karō. Khaṭā'ī karīma nāla cagī atē mausama nū cētē karō. Tusīṁ su'āda la'ī namaka atē kālī miraca pā sakadē hō. Sāga nū dhōvō, sukō atē bārīka kaṭō. Isa nū salāda vica śāmala karō atē phira cētē karō. Bāna ēpētīta!

Lachaṇa ā'uṇa tōṁ tina sāla pahilāṁ anhēpaṇa dī bhavikhabāṇī kivēṁ kītī jāvē: Vigi'ānī'āṁ nē ika prīkhi'ā vikasata kītī hai

Yūkē tōṁ vigi'ānī isa siṭē tē pahucē hana ki anhēpaṇa dī bhavikhabāṇī ka'ī sāla pahilāṁ kītī jā sakadī hai jadōṁ marīza dī nazara ghaṭaṇī śurū hō jāndī hai.

Asīṁ maikūlara ḍījanarēja hōṇa dē uca jōkhama dē chētī patā lagā'uṇa bārē gala kara rahē hāṁ - ika bimārī jō anhēpaṇa dā kārana baṇadī hai. Māharāṁ du'ārā vikasata ṭaisaṭa nū ḍī.Ē.Āra.Sī.

Māharāṁ dē anusāra, ḵẖataranāka bimārī dē pahilē lachaṇāṁ dē pragaṭa hōṇa tōṁ ka'ī sāla pahilāṁ dē vikāsa dī bhavikhabāṇī kītī jā sakadī hai. Vidēśī mīḍī'ā dē anusāra, iha siṭā yūnīvarasiṭī kālaja laḍana dē saṭāpha du'ārā li'ā gi'ā sī.

#anhāpana

Iha nōṭa kītā jāndā hai ki pahilāṁ padārathaka patana ika ajihī bimārī mani'ā jāndā sī jisa nū ṭhīka nahīṁ kītā jā sakadā. Hālāṅki, briṭiśa vigi'ānī'āṁ du'ārā vikasata kītā gi'ā ḍī'ē'ārasī ṭaisaṭa paithōlōjīkala prakiri'ā dī śurū'āta tōṁ pahilāṁ hī isa nū niradhārata karana vica sahā'itā karadā hai. Prakiri'ā dā nicōṛa ḵẖūna vica viśēśa ragāṁ dī śurū'āta hai, jō ki rēṭinā dē kharāba hō'ē sailāṁ utē ciṭē ciṭē niśāna chaḍadā hai. Natījē vajōṁ, tina sālāṁ vica sabhāvita daraśanāṁ dē nukasāna dī bhavikhabāṇī kītī jā sakadī hai. Iha samāṁ lōṛīndē upā'a karana la'ī kāfī hōṇā cāhīdā hai. Māhara akhāṁ dī rauśanī nū barakarāra rakhaṇa dē tarīki'āṁ nū yāda karadē hana: Ghaṭa rōśanī vica nā paṛhō jāṁ kama nā karō, viṭāmina nāla bharapūra bhōjana khā'ō, zi'ādā vāra saira karō atē niyamita taura tē kisē nētara vigi'ānī nū milō.

Jē bacā māṛā vivahāra kara rihā hai tāṁ māpi'āṁ nū kī ṭipaṇī'āṁ chaḍaṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana

Hara māṁ-pi'ō nū vāra vāra bacapana dī aṇa'āgi'ākārī dā sāhamaṇā karanā paindā hai - iha ika vaḍē hudē vi'akatī dī bāharī dunī'āṁ pratī āma pratīkri'ā hai. Para māpē hamēśāṁ isa tē sahī pratīkarama nahīṁ didē, bacē nū sarīraka jāṁ śabadāṁ nāla śānta karana dī kōśiśa karadē hana.

Unhāṁ nū kujha maśahūra ṭipaṇī'āṁ nū niśacata rūpa tōṁ rada karanā cāhīdā hai atē vadhērē yōga śabadāṁ dī cōṇa karanī cāhīdī hai jō unhāṁ nū māṛē vivahāra dā sahī javāba dē sakaṇa.

1)"Tuhānū kinī vāra hamēśāṁ vadhērē sāvadhāna rahiṇa la'ī kihā gi'ā hai" dī thāṁ'' tusīṁ kī siṭā ka didi'ā jāṁ tusīṁ isa sathitī tōṁ kihaṛā sabaka sikhi'ā? ” 2) Inakāra karō"cīkaṇā bada karō, bada karō, vi'ōrāna nā hōvō atē rōvō nā, hā'isaṭīrī'ā nū rōkō" "" maiṁ tuhānū sujhā'a didā hāṁ ki tusīṁ śānta atē cupacāpa gala karō, mainū tuhānū galē lagā'uṇa di'ō, atē tusīṁ mērē kana vica phusakaṇā kahō jisa nāla tuhānū bahuta parēśāna hō'ē. "

#Bacā

3)"Tuhānū ākharakāra kujha karana la'ī mainū kinī vāra puchaṇā paindā hai?" Vica tabadīlī karō “kī tusīṁ isa nū āpaṇē āpa sabhāla sakadē hō jāṁ tuhānū madada dī lōṛa hai? Mainū tuhāḍī tākata vica viśavāsa hai. ” 4) Śabadakōśa tōṁ muhāvarē nū bāhara kaō"ṭhīka hai, kī tuhānū isa tar'hāṁ hōṇā śaramidā nahīṁ hai?" Atē hēṭha likhī'āṁ cīzāṁ dī varatōṁ karō: "Maiṁ tuhānū dasa didā hāṁ ki tusīṁ kisa bārē ġalata hō, ajihī sathitī vica sabha tōṁ vadhī'ā kivēṁ kama karanā hai." 5) Isa tar'hāṁ dē bāra bāra badalō"isanū rōkō, tuhānū iha karana dī zarūrata nahīṁ" nāla"kirapā karakē, tuhānū ajihā karana dī zarūrata nahīṁ hai." 6)"Huṇē ti'āra hō jā'u atē ghara calī'ē" dē vikalapa vajōṁ"kī asīṁ huṇa ghara jāvāṅgē jāṁ 10 miṭāṁ vica?" 7) Muhāvarā tuhānū saṭōra vica sahā'itā karēgā: "Saiṇṭā kalāza niśacata taura'tē iha khiḍauṇā li'ā'ēgā, asīṁ huṇa isa nū nahīṁ kharīdāṅgē" dī bajā'ē"mērē kōla isa la'ī paisē nahīṁ hana."

4 Kārana ki'uṁ ki ādamī uhī chooratāṁ dī cōṇa karadā hai

Akasara akasara ādamī kahidē hana ki allratāṁ sabha ikō jihī'āṁ hana. Uha āpaṇē viśavāsāṁ nū sābata karana la'ī pakī'āṁ dalīlāṁ varatadē hana.

Udāharaṇa vajōṁ, pahilā jhagaṛā karana vālā, dūjā pahilāṁ tāṁ māmūlī sī, para phira bahuta zi'ādā bhāvuka hō gi'ā. Para ka'ī riśatē la'ī kuṛī'āṁ nū zimēvāra ṭhahirā'undē hana.

Sirapha maradāṁ dā thōṛā jihā hisā asaphala sabadhāṁ la'ī āpaṇē āpa nū zimēvāra ṭhahirā'undā hai. Sārī umara uha ikō kisama dī'āṁ womenratāṁ nāla sabadha baṇā'undē rahē hana. Tāṁ kivēṁ? Kārana kī hana?

1. Bēkābū rasā'iṇa.

Vigi'ānī'āṁ nē pā'i'ā hai ki harēka vi'akatī dī āpaṇī mahika hai jō avacētana nū prabhāvata karadī hai. Iha gadha kujha lōkāṁ nū ākaraśata kara sakadī hai atē dūsari'āṁ nū dūra kara sakadī hai. Jē kō'ī ādamī dō womenratāṁ nū miladā hai, tāṁ uha āpaṇī praviratī'tē bharōsā karēgā.

#cuṇadāhai

Kisama dā isa nāla kī laiṇā dēṇā hai? Sarīra dī khuśabū jīnāṁ dē ika khāsa samūha du'ārā prabhāvita hudī hai. Yānī ikō kisama dī'āṁ ladiesratāṁ vica ikō jihī badabū ā sakadī hai.

2. Bacapana tōṁ gūja.

Jadōṁ ādamī paidā hudā hai, tāṁ uha pahilāṁ hī ika ādaraśa womanrata dī tasavīra dī kalapanā karanā śurū kara didā hai. Dikha, adarūnī sasāra, vihāra, caritara guṇa. Muḍi'āṁ nē āpaṇī māṁ tōṁ hara cīza dī nakala kītī jō unhāṁ dē jīvana sāthī nū jōṛanī cāhīdī hai. Jē sāthī ādaraśa hai, tāṁ uha āpaṇē patī dī dēkhabhāla karēgī, jivēṁ usadī māṁ nē usa samēṁ kītā sī. Akasara, ādamī unhāṁ toratāṁ vala khici'ā jāndā hai jō āpaṇī māṁ nāla juṛī'āṁ hudī'āṁ hana. Udāharaṇa dē la'ī, mērī māṁ hamēśāṁ bhāvanāvāṁ nū darasā'undī sī atē kaṭhōra bi'ānāṁ du'ārā vakharī jāndī sī. Laṛakā iha samajha gi'ā atē huṇa usē pātara dē nāla ika sāthī labhaṇa dī kōśiśa kara rihā hai.

3. Tuhāḍē āpaṇē pratībiba la'ī pi'āra.

Lōka āma taura tē āpaṇī kisama dī sagata vica cagē mahisūsa karadē hana. Sahibhāgī jinē āma hudē hana, uhanāṁ la'ī ika dūjē nū samajhaṇā saukhā hōvēgā. Isa la'ī, muḍē womanrata dī bhāla kara rahē hana, unhāṁ dē pratībiba du'ārā sēdhita. Vigi'ānī'āṁ nē pā'i'ā hai ki uha lōka unhāṁ nū pasada karadē hana jō dikha vica unhāṁ nāla kujha samāna hudē hana. Ādamī isa nāla sahimata nahīṁ hō sakadē jadōṁ uha dūji'āṁ nū nēṛi'ōṁ vēkhaṇā śurū karadē hana atē kujha vī sān̄jhā nahīṁ karadē. Hālāṅki, ika vi'akatī āpaṇē āpa nū ika vakharī rōśanī vica vēkhadā hai, isadē ulaṭa uha dūji'āṁ nū kivēṁ vēkhadā hai.

4. Guma hō'ē likāṁ dī bhāla karō.

Akasara, ādamī unhāṁ dē jīvana sāthī labhaṇa dī kōśiśa karadē hana jō unhāṁ dē pūraka hudē hana. Udāharaṇa dē la'ī, ika ādamī saḵẖata hai atē āpaṇē āpa nū narama karanā cāhudā hai. Para uha isa tar'hāṁ āpaṇē āpa nū nahīṁ badala sakēgā. Isa la'ī usadī cōṇa sapaśaṭa hai: Ika pi'āra karana vālā atē kōmala sāthī. Atē jē kō'ī ādamī sahimata hai, tāṁ saḵẖata.Rata usadī cōṇa hōvēgī. Phira uha adarūnī tākata nū mahisūsa karēgā. Ka'ī vāra ajihē jōṛē khuśa hudē hana. Para akasara ādamī bēcaina mahisūsa karadā hai, ki'uṅki javāna vicakāra caritara vica atara hudē hana. Jē kō'ī ādamī āpaṇē āpa nū savīkāra nahīṁ kara sakadā, tāṁ uha asaphala rahēgā.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/