Samudarī bakathōrana cāha dē lābhakārī guṇa kī hana: Ḍākaṭarāṁ nē ika sūcī ti'āra kītī hai

Saradī'āṁ vica, paudē dē utapatī dē kudaratī utapādāṁ tē viśēśa dhi'āna dēṇā mahatavapūraṇa hai, ki'uṅki uha isa muśakala samēṁ daurāna sarīra nū sahā'itā dēṇa vica sahā'itā karadē hana.

Samudara dā bakathōrana labē samēṁ tōṁ jāṇi'ā jāndā hai, isa la'ī āpaṇē āpa nū isa su'ādī pīṇa nāla parēḍa karanā nā bhulō.

Māhirāṁ nē kudaratī cāha dē cagā karana vālē guṇāṁ bārē gala kītī: 1. Sabha tōṁ pahilāṁ, iha yāda rakhaṇā mahatavapūraṇa hai ki samudara dā bakathauna pratīrōdhī praṇālī nū mazabūta ​​karana dā ika utama kama karadā hai, jō ika vi'akatī atē vā'irasa atē baikaṭarī'ā dī lāga dē vica ika"shāla" vajōṁ kama karadā hai.

Samudara dē buckthorn

Niyamata taura'tē cāha pīṇā saradī'āṁ vica bimāra hōṇa dē jōkhama nū ghaṭā sakadā hai. 2. Samudara dā bakathōrana nukasānadēha sūkhama jīva-jatū'āṁ dī kiri'ā nū bē'asara karana dē yōga hai, jō zukāma dī sathitī vica ilāja prakiri'ā nū tēza karadā hai. 3. Ajihī cāha unhāṁ marīzāṁ la'ī phā'idēmada hai jinhāṁ nū dila dī'āṁ bimārī'āṁ dī samasi'ā hai. Ḍarika kōlēsaṭrōla dē padhara nū sadhāraṇa karana la'ī jāṇi'ā jāndā hai. 4. Cāha pīṇā phā'idēmada hai atē uha jō khurāka'tē hana. Jē tusīṁ khaḍa dī varatōṁ nahīṁ karadē, tāṁ tuhānū kailōrī bārē citā nahīṁ karanī cāhīdī - 20 pratī 100 grāma uga hōṇagē. 5. Iha jōśa nū vadhā'uṇa, tākata dēṇa, energyrajā atē viṭāmināṁ nāla sarīra nū satripata karana dā ika vadhī'ā sādhana hai.


Sabha tōṁ vadhī'ā panīra kēka kivēṁ baṇā'ē: Tazarabēkāra gharēlū ivesratāṁ nē 5 rāza pragaṭa kītē

 Cīsakēka dina dī sapūrana śurū'āta hō sakadē hana ki'uṅki unhāṁ dā su'āda cagā hudā hai atē sahī sihatamada bhōjana hudā hai.

Mukha samagarī hai sihatamada kāṭēja panīra, jō ki isa la'ī bahuta zarūrī hai, ḵẖāsakara baci'āṁ la'ī.

Tazarabēkāra gharēlū ivesratāṁ nē sabha tōṁ vadhī'ā cīsakēka dē mukha bhēda pragaṭa kītē hana: 1. Khāṇā baṇā'uṇa tōṁ pahilāṁ dahī dā su'āda laiṇā nā bhulō. Jē isa nū khaṭā jāṁ kisē vī hōra kōjhā pratakha dā su'āda lagadā hai, tāṁ iha niśacata taura'tē cīsakēkasa la'ī beukavāṁ nahīṁ hōvēgā.

#Panīra

2. Cīnī nū āṭē vica āpaṇē āpa hī nahīṁ jōṛi'ā jāṇā cāhīdā, para isa nū cikana dē aḍi'āṁ nāla milā'uṇa la'ī. Iha ṭaikasaṭa nū hari'ā bhari'ā baṇā'ēgā. 3. Kimakina hamēśā panīra vica ika suhāvaṇā bōnasa baṇa jāndā hai. Para iha nā bhulō ki isanū zarūrī taura tē pāṇī vica bhijaṇa dī zarūrata hō'ēgī. 4. Bahuta ghaṭa lōka jāṇadē hana ki āṭē nū khuda āṭē vica śāmala karana dī zarūrata nahīṁ hudī. Isa nū rōṭī vajōṁ varati'ā jāndā hai. 5. Panīra dē painakēkasa nū ika dilacasapa khuśabū atē su'āda dēṇa la'ī, tusīṁ āma cīnī dē nāla isa dē vēnīlā"kāmarēḍa" dī varatōṁ kara sakadē hō.

Nāśatē la'ī ika su'ādī kasarōla kivēṁ baṇā'ī'ē: Ika sābata vi'ajana

 Nāśatē la'ī pūrē parivāra nū ikaṭhē karanā su'ādī su'āda vālī kasūrala nū saukhā baṇā'undā hai, ki'uṅki kō'ī vī aja taka ajihī su'ādī śurū'āta tōṁ inakāra nahīṁ kara sakadā.

Bhāvēṁ tusīṁ kāṭēja panīra pratī udāsīna hō, phira vī pauśaṭika tatāṁ nāla bharapūra tadarusata utapāda nāla sarīra nū satripata karana dā maukā nā gu'ā'ō.

Kihaṛē utapādāṁ nū vi'ajana la'ī ti'āra karana dī jarūrata hai: - Carabī vālī kāṭēja panīra dā ika pauṇḍa (carabī, kaṭōrē savāda vālā hōvēgā);

#Kasarōla

- Dudha dē 6 camacē; - sūjī dē 3 camacē; - 2 cikana aḍē; - su'āda la'ī khaḍa dē 3-4 camacē; - ulī nū garīsa karana la'ī makhaṇa.
Kivēṁ pakā'uṇā hai: Sabha tōṁ pahilāṁ, sānū kāṭēja panīra nāla najiṭhaṇā hai. Ika chōṭā jihā laiṇā bihatara hai, ki'uṅki dāṇē nū pahilāṁ zamīna dēṇī pa'ēgī, jō ki kāfī labā atē muśakala hai. Tada sānū dahīṁ dē puja vica dudha atē cīnī śāmala karana dī zarūrata hai, ika balaiḍara dī varatōṁ karakē ikō jihī sathitī vica li'ā'uṇā. Ika cuṭakī lūṇa milā'uṇā nā bhulō. Muragī dē aḍi'āṁ nū vakhō vakha karō atē sūjī dē nāla unhāṁ nū sāḍī āṭē'tē bhējō. Cagī tar'hāṁ ralā'ō atē 20 miṭa la'ī ārāma di'ō. Phira chōṭī jihī cīza rahidī hai - ika ākāra dī cōṇa karō, makhaṇa dē nāla ika surakhi'ā parata baṇā'ō atē āṭē nū ḍōla di'ō. Asīṁ isanū 200 ḍigarī dē tāpamāna tē adhē ghaṭē la'ī tadūra tē bhējadē hāṁ. Huṇē isa dī sēvā nā karō - sāḍā nāśatā thōṛā ārāma karana di'ō.

Miṭhī ōṭamīla kivēṁ pakā'ē: Ika sihatamada atē su'ādī nusakhā

 Pauśaṭika vigi'ānī'āṁ nē nāśatē la'ī ōṭamīla dē phā'idi'āṁ bārē bāra bāra gala kītī hai, isa la'ī tuhānū samēṁ samēṁ tē isa kaṭōrē nāla śurū'āta karanī cāhīdī hai.

Hālāṅki, saṭaiṇḍaraḍa pakavānā bahuta bōriga atē āma laga sakadā hai.

Isa sathitī vica, tuhānū niśacata rūpa vica āpaṇē āpa nū miṭhē dalī'ā la'ī ika sadhāraṇa atē sihatamada vi'ajana nāla khuśa karanā cāhīdā hai. Sānū kihaṛē utapāda ti'āra karana dī zarūrata hai:

#Viajana

- Ōṭamīla dā galāsa; - cagē dudha dē 3 galāsa; - khaḍa dā ika camaca; - 1 kēlā; - lūṇa dī ika cūḍī; - makhaṇa dē camacē dē ika jōṛē nū; - uga, girīdāra, phala tuhāḍī marazī anusāra.
Kivēṁ pakā'uṇā hai: Pahilā kadama hai ika rasō'ī vālē ghaṛē dī cōṇa karanā atē dō samagarī bhējaṇā - dudha atē ōṭamīla. Aga thōṛī hōṇī cāhīdī hai. Tusīṁ isa paṛā'a'tē ika cuṭakī lūṇa atē cīnī dī niradhārata mātarā nū śāmala kara sakadē hō. Ubalaṇa tōṁ bā'ada, kaṭi'ā hō'i'ā kēlā śāmala karō. 20 Miṭa bā'ada, asīṁ dalī'ā'tē makhaṇa bhējadē hāṁ atē isanū 5-7 miṭa la'ī bariw karana la'ī chaḍa didē hāṁ. Sēvā karadē samēṁ uga, girīdāra atē phalāṁ nāla sajā'ō. Ika sihatamada atē savādī nāśatā ti'āra hai.

Kihaṛā ḍarika tākata nū bahāla karana atē khūna nū sāpha karana vica madada karēgā: Pōśaṇa māhirāṁ dī rā'i

 Jē tusīṁ sihata dī'āṁ muśakalāṁ tōṁ bināṁ labā jīvana batīta karanā cāhudē hō, tāṁ tuhānū jīvana śailī atē khurāka dē sagaṭhana pratī āpaṇī pahuca utē pūrī tar'hāṁ vicāra karana dī lōṛa hai.

Tatha iha hai ki kujha bhōjana dā sarīra'tē vilakhaṇa prabhāva hudā hai.

Māharāṁ nē ika ilāza pīṇa dā nāma ditā hai jō tākata nū bahāla karana atē ḍūghē padhara tē sarīra nū sāfa karana dē yōga hai. Iha śānadāra"davā'ī" bajaṭa bīṭa dā rasa hai.

Lahū nū śudha karō

Ikō śarata iha hai ki jaṛha dī phasala cagī ku'ālaṭī dī hai. Jē sabhava hōvē, tāṁ sēvana tōṁ pahilāṁ jūsa ti'āra karanā cāhīdā hai. Hōra cīzāṁ dē nāla, māharāṁ nē pā'i'ā hai ki cukadara dā jūsa anīmī'ā dē marīzāṁ nū ṭhīka karana vica sahā'itā karadā hai. Iha mani'ā jāndā hai ki iha jūsa gabhīra bimārī tōṁ bā'ada sarīra nū bahāla karana dē yōga hudā hai. Isa dē nāla, cukadara dē rasa dī madada nāla tusīṁ mausamī thakāvaṭa tōṁ chuṭakārā pā sakadē hō. Kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī atē khūna dē kōlēsaṭrōla dē padhara'tē sakārātamaka prabhāva hai. Pīṇa nāla sarīra vicōṁ zahirīlē tatāṁ, zahirāṁ, lūṇa atē bhārī dhātāṁ nū dūra kītā jāndā hai. Para tuhānū usa nāla dhi'āna rakhaṇā cāhīdā hai: Rōzānā 1 galāsa tōṁ vadha pīṇa dī kōśiśa nā karō, ithōṁ taka ki cikitasaka udēśāṁ la'ī vī.

5 Sakēta hai ki ika womanrata gusē vica hō sakadī hai

 Zi'ādātara ratāṁ āpaṇē āpa nū jazabāta kivēṁ baṇā'ī rakhaṇā nahīṁ jāṇadī'āṁ. Para kī vājaba sīmāvāṁ nū bhulaṇā mahatavapūraṇa hai?

Ka'ī vāra vivahāra inā aṇa'ucita hudā hai ki iha samāja vica niratara hamalāvaratā nū bhaṛakā'undā hai. Isa la'ī, iha ika asala pācaka dē 5 sapaśaṭa sakētāṁ bārē sikhaṇā mahatavapūraṇa hai.

Niratara īrakhā

ika kisama dī laṛakī hai jō kisē vī sathitī vica hamēśāṁ īrakhā karadī hai. Atē bhāvēṁ kō'ī ādamī vāla kaṭavā'uṇa gi'ā sī, tāṁ usadī ladyrata nāla īrakhā karana dā ika kārana hai. Bēśaka, jē ithē kō'ī īrakhā nahīṁ, tāṁ pi'āra nahīṁ hudā. Para taraka atē savai-māṇa bārē kī? Tusīṁ niratara īrakhā nahīṁ kara sakadē atē āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ nahīṁ dikhā sakadē. Isa sathitī vica, rata ika badanāma ysrata dī tar'hāṁ dikhā'ī didī hai jō āpaṇī tākata'tē bilakula bharōsā nahīṁ rakhadī. Mazabūta ​​atē cusata ladiesratāṁ kadē vī ajihī cīza dī āgi'ā nahīṁ dēṇagī'āṁ, ki'uṅki uha samajhadī'āṁ hana ki jē kō'ī ādamī badalaṇā cāhudā hai, tāṁ uha isa nū karēgā atē kujha vī usa nū rōka nahīṁ sakadā.

#Zālama

Niratara hajhū

hajhū āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ nū pradaraśita karana dā sabha tōṁ āsāna tarīkā hana. Atē ithē asīṁ nā sirapha hajhū'āṁ bārē gala kara rahē hāṁ jadōṁ zidagī vica nakārātamaka bhāvanāvāṁ paidā hudī'āṁ hana. Ka'ī vāra khuśī jāṁ nirāśā dē hajhū ā'undē hana. Bēśaka, hara kisē nū kujha bhāfa chaḍaṇa dī zarūrata hudī hai. Para kī hamēśāṁ rōṇā cagā hai? Bahuta zi'ādā bhāvanā bhāvanātamaka sathiratā dī ghāṭa nū darasā'undī hai. Atē ithē hara womanrata nū āpaṇē vicārāṁ atē ādatāṁ utē muṛa vicāra karanā cāhīdā hai. Śā'ida tuhānū kisē samasi'āvāṁ dā hala karana vica sahā'itā karana la'ī ika manōvigi'ānī nāla saparaka karanā mahatavapūraṇa hōvē jō tuhānū tarakaśīla sōca tōṁ rōkadē hana.

Kō'ī rada karana dī savīkāra nahīṁ

kī dūji'āṁ nū lagātāra ri'ā'itāṁ dēṇā paindā hai? Zidagī vica inakāra ika ādaraśa hai, atē tuhānū unhāṁ dī ādata pā'uṇa dī zarūrata hai. Sārē lōka bhāvanāvāṁ dā adāzā nahīṁ lagā sakadē jāṁ niratara.̔Āḻa nahīṁ sakadē. Atē ithē ika tatha nū yāda rakhaṇā mahatavapūrana hai: Sārē lōka ha'umaivādī hudē hana, iha āpaṇē āpa nū vakhō vakharē tarīki'āṁ nāla pragaṭa kara sakadā hai. Kō'ī unhāṁ dē ārāma dī kadara karadā hai, jadaki dūsarē, sidhāntaka taura tē, nahīṁ miladē. Jē ika rerata asavīkāra nū savīkāra karanā nahīṁ jāṇadī, tāṁ zi'ādātara sabhāvanā hai ki usa nū savai-māṇa nāla vaḍī samasi'ā hai. Amīra ladiesratāṁ dā inakāra karana dā sadhāraṇa rava'ī'ā hudā hai, uha sirapha siṭē ka drawṇī'āṁ atē kisē vī sathitī vica āpaṇē ciharē nū kā'ima rakhaṇā jāṇadī'āṁ hana. Para inakāra karana tōṁ bā'ada pāgalapaṇa gabhīra natīji'āṁ bārē sōcē bināṁ, ika gabhīra jhagaṛā vī śurū kara sakadā hai.

Maiṁ cāhudā hāṁ ki ika ādamī hamēśā uthē rahē

hā'isaṭarikasa akasara dūji'āṁ dē kharacē tē āpaṇē āpa nū mahisūsa karana dī kōśiśa karadē hana. Isa la'ī, maradāṁ dī hamēśāṁ uthē rahiṇa atē vadha tōṁ vadha dhi'āna dēṇa dī zarūrata hai. Iha vivahāra tuhāḍē sāthī la'ī sapaśaṭa su'āratha atē nirādara dā sakēta didā hai. Jē kō'ī ladyrata ajihā karadī hai, tāṁ prabhāva usadē bārē kharāba hō jāvēgā. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki bahuta sārī'āṁ.Ratāṁ nū iha ahisāsa vī nahīṁ hudā ki asīṁ zahirīlē vivahāra bārē gala kara rahē hāṁ, jō āma sabadhāṁ vica asavīkāranayōga hai.

Kisē hōra dī rā'i nū rada karanā

hisaṭarikasa nū iha sōcaṇa dī ādata hai ki sirapha uha sabha kujha jāṇadē hana atē isa zidagī vica samaratha hana. Uha dūji'āṁ dī gala suṇana jāṁ samajhautā karana la'ī ti'āra nahīṁ hana. Para ki'uṁ, jē dūji'āṁ nū vivasathita karanā atē ri'ā'itāṁ dēṇī hai? Isa vihāra dē kārana, hara completelyrata pūrī tar'hāṁ ikalā rahi jāṇa dē jōkhama nū calā'undī hai. Atē sabha tōṁ mahatavapūrana gala iha hai ki ajihē lōkāṁ nū samāja vica pasada nahīṁ kītā jāndā. Ajihī'āṁ forratāṁ nāla ka'ī miṭāṁ taka gala karana tōṁ bā'ada, maiṁ agalā savāda jārī nahīṁ rakhaṇā cāhudā. Atē iha hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki bahuta zi'ādā savāratha dikhā kē, tusīṁ sirapha lōkāṁ nū tuhāḍē tōṁ dūra kara sakadē hō.

Kihaṛē 5 rāza tuhāḍī pūrī tar'hāṁ su'ādī kaṭalaiṭāṁ nū pakā'uṇa vica sahā'itā karanagē

 Kaṭalaiṭasa su'ādī atē sapūrana hana, kisē vī sā'īḍa ḍiśa atē dina dē samēṁ la'ī anukūla hana.

Tusīṁ kisē vī mīṭa tōṁ kaṭalaiṭa pakā sakadē hō, hara vāra pūrī tar'hāṁ navēṁ su'āda dē sajōga prāpata karadē hō.

Sabha tōṁ mahatavapūraṇa gala iha hai ki ḍiśa nū sahī tar'hāṁ ti'āra karanā hai. Kihaṛē 5 rāza isa muśakala māmalē vica tuhāḍī sahā'itā karanagē:

#Kaṭalaiṭasa

1. Jē tusīṁ mīṭa paiṭī pasada karadē hō, tāṁ unhāṁ nū"namakīna" nā baṇā'ō - su'āda sirapha isa tōṁ gu'ā'ēgā. Tuhāḍā sabha tōṁ vadhī'ā bāzī hai ki cagī bārīka sūra dā sēvana karō atē carabī dī mātarā nū thōṛē jihē khurāka vālē bīpha nāla patalā karō. 2. Kujha kuka kucalē hō'ē barafa dē ṭukaṛi'āṁ nū kaṭalēṭa bārīka vica śāmala karadē hana. Iha chōṭā jihā rāza tuhānū sahī karavī baṇatara prāpata karana vica sahā'itā karadā hai. 3. Kaṭalēṭa nū rasadāra nikalaṇa atē śābadika tuhāḍē mūha vica pighalaṇa la'ī, pīsadē ālū dī thōṛhī mātarā śāmala karanā nā bhulō. Remember. Yāda rakhō ki ciṭē rōṭī nū dudha vica bhija kaṭalēṭa vica jōṛi'ā jāndā hai nā ki vaḍī giṇatī vica kaṭalaiṭāṁ nū pakā'uṇa la'ī, ghaṭō ghaṭa māsa dī kharaca karanā. Iha sadhāraṇa jugata kaṭalaiṭāṁ dē su'āda nū bihatara baṇā'undī hai. 5. Ka'ī vārī ika kaṭōrē dā atama su'āda saṭōra dē du'ārā kharīdī ga'ī rōṭī vāṅga vī ika chōṭē jihē ṭukaṛē du'ārā vigāṛi'ā jā sakadā hai. Isa la'ī, āpaṇē āpa paṭākē baṇā'uṇa vica ālasī nā baṇō. Isa dē ulaṭa, tusīṁ sūjī dī varatōṁ kara sakadē hō.

Kisa kisama dī'āṁ machī'āṁ akasara nahīṁ khāṇī'āṁ cāhīdī'āṁ: Ḍākaṭarāṁ nē ika sūcī ti'āra kītī hai

 Machī ika sihatamada khurāka dā ika mahatavapūraṇa hisā hai, para machī dī'āṁ kujha kisamāṁ sabhāvata taura tē sarīra la'ī nukasānadēha hō sakadī'āṁ hana.

Dharatī hēṭhalē pāṇī dē vasanīkāṁ dī'āṁ kujha kisamāṁ vica ika zahirīlē padāratha - pārā ikaṭhā karana dī yōgatā hudī hai.

Māharāṁ nē machī dī'āṁ kisamāṁ dā nāma ditā hai jisa nāla tuhānū sāvadhāna rahiṇā cāhīdā hai, ki'uṅki iha akasara sihata la'ī nukasānadēha hudē hana. Ṭūnā nū ika śānadāra savāda atē sihatamada machī mani'ā jāndā hai. Ṭūnā dā niyamata sēvana balaḍa śūgara dē padharāṁ nū niyamata kara sakadā hai, jō ki śūgara dī rōkathāma la'ī prabhāvaśālī rōkathāma hai.

#Machī

Isa tōṁ ilāvā, ṭunā mīṭa dā imi.Na, kāraḍī'ōvaisakulara atē dimāgī praṇālī'āṁ'tē lābhakārī prabhāva hai. Ṭūnā vica prōṭīna dī mātarā vadhērē hudī hai. Para ithē ika cīza hai: Mīṭa vica pārā dī ika vaḍī mātarā hō sakadī hai. Ḵẖāsakara jadōṁ iha purāṇē atē vaḍē vi'akatī'āṁ dī gala ā'undī hai. Ika bahuta hī lābhadā'ika machī kiga maikarēla hai. Iha viṭāmina atē khaṇijāṁ nāla bharapūra hudā hai jisa vica mōlībaḍēnama atē nikala śāmala hana. Vakha vakha kisamāṁ dē vi'akatī vakha vakha akāra dē hō sakadē hana. Isa la'ī, kujha sapīsīza ka'ī mīṭara labā'ī vica vādhā kara sakadī'āṁ hana. Iha nā bhulō ki iha ika śikārī hai. Isa la'ī iha nukasānadēha hō sakadā hai, ki'uṅki iha pāṇī vica maujūda hara nukasānadēha khā jāndā hai. Isa la'ī, cōṇa nū chōṭī machī'tē ḍigaṇā cāhīdā hai, jisa kōla zahirāṁ dā sarōta baṇana dā samāṁ nahīṁ sī. Pā'īka, talavāra machī, ṭā'īlaphiśa, śāraka atē māralina nū zahirīlē padārathāṁ dī samagarī dē māmalē vica vī ḵẖataranāka mani'ā jāndā hai. Inhāṁ nū hara hafatē 1 vāra tōṁ vadha nahīṁ laiṇā cāhīdā, atē isa tōṁ vī vadhī'ā, isa dī varatōṁ mahīnē vica ka'ī vāra ghaṭā'ō.

Ailainā māliśēvā nē kihā ki kihaṛē bhōjana bhukhamarī dā kārana baṇadē hana

 Kāphī, śarāba, carabī atē masālē vālā bhōjana nīnda dī'āṁ samasi'āvāṁ dā kārana baṇa sakadē hana.

Prōgarāma dī prasāraṇa'tē isa bārē"zidagī bahuta vadhī'ā hai!" Ṭīvī dī pēśakārī ēlīnā māliśēvā nē kihā.

Maiḍīkala sā'isa dē ḍākaṭara nē dasi'ā ki kauphī ika sā'īkōsaṭīmūlaiṇṭa hai, jisadā ika ḍā'iyūrēṭika prabhāva vī hudā hai. Jē tusīṁ isa pīṇa dī duravaratōṁ karadē hō, tāṁ inasaumanī'ā dī garaṭī hai.

#Inasaumanīā

Masālēdāra atē carabī vālē bhōjana bē'arāmī, dukhadā'ī atē bē'arāmī dā kārana baṇadē hana, atē iha vī ajihī sathitī dā kārana baṇadē hana jisa vica sauṇā muśakala hudā hai. Tusīṁ rāta nū khāṇa vālē khāṇi'āṁ dī sūcī vica, ḍākaṭara nē kēphira, lāla bīnaza, pisatā, cairī, ṭarakī, hailībaṭa, pālaka atē tila dē bīja śāmala kītē. Nīnda dē tarīki'āṁ nū bhaga nā karana la'ī, ḍākaṭara nē śarāba dī khapata nū bāhara ka excṇa dī salāha ditī. Isadē kārana, nīnda ruka jāndī hai, sarīra pūrī tar'hāṁ ārāma nahīṁ karadā.

Su'ādī mōtī jau dalī'ā kivēṁ pakā'uṇā hai: Ika āsāna tarīkā

Kujha lōka jauṁ dē su'āda nū ghaṭa samajhadē hana, sābata vālē pāsē dē pakavānāṁ nū tarajīha didē hana, jivēṁ ki bakavīṭa jāṁ cāvala.

Para mōtī jauṁ dalī'ā dē bahuta sārē phā'idē hana, jinhāṁ nū bhulaṇā nahīṁ cāhīdā.

Iha sā'īḍa ḍiśa javānī dā ika asala amrita hai, ki'uṅki niyamata sēvana kōlējana dē utapādana nū utaśāhata karadā hai. Nāla hī, amīra viṭāmina atē khaṇija kapalaikasa bārē nā bhulō. Jau dalī'ā nū sahī tar'hāṁ kivēṁ pakā'uṇā hai?

#Mōtījau

Pahilāṁ tuhānū isa nū kuralī karana dī zarūrata hai atē ghaṭa tōṁ ghaṭa 40-60 miṭāṁ la'ī isa nū ṭhaḍē pāṇī vica chaḍa di'ō. Hālāṅki, iha samāṁ mōtī jauṁ phulaṇa la'ī kāfī nahīṁ hō sakadā, mazēdāra baṇa jāvēgā. Agalē dina pakā'uṇa la'ī, tusīṁ isa nū rātō rāta chaḍa sakadē hō. Isa tōṁ bā'ada, dalī'ā nū dubārā dhōtā jāṇā cāhīdā hai atē pāṇī nāla bhara dēṇā cāhīdā hai. Sīrī'ala dē ika hisē la'ī tina guṇā zi'ādā pāṇī la'ō. Sirapha kama karana dī bacī gala iha hai ki ti'ārī'tē nirabhara karadi'āṁ 40 tōṁ 50 miṭa la'ī ghaṭa garamī tōṁ pakā'uṇā hai. Jē tusīṁ jauṁ nū bhijaṇa vica ālasī hō, tāṁ isa nū ghaṭō ghaṭa 2 ghaṭi'āṁ la'ī pakā'uṇa la'ī ti'āra karō. Nahīṁ tāṁ, sīrī'ala sakhata atē savāda rahita rahēgā. Tusīṁ haulī haulī kūkara vica dalī'ā vī pakā sakadē hō. Iha thōṛā saukhā hō jāvēgā. Tuhānū sīrī'ala nū kuralī karana dī zarūrata hō'ēgī, isa vica tāzā ubālē hō'ē pāṇī dā ika galāsa śāmala karō. Phira sabazī dē tēla nū malaṭīkukara vica ḍōl'ha di'ō, isa nū garama karō atē jau āpaṇē āpa hī śāmala karō. Tajarabēkāra grahiṇī'āṁ aboutkaṇa nāla lagabhaga 5 miṭa la'ī taḻadī'āṁ hana. Bā'ada - dalī'ā pakā'uṇa dē inga vica 40 miṭa la'ī pakā'u.

Gharēlū ivesratāṁ dī mukha galatī, jō vinā'igarēṭa nū vigāṛadī hai, dā nāma hai

 Vīnaigarēṭa ika kalāsika salāda hai jō bahuta sārī'āṁ gharēlū ivesratāṁ niyamata samēṁ'tē dōvāṁ nū pakā'undī'āṁ hana atē ti'uhārāṁ dī mēza' tē rakhadī'āṁ hana.

Kaṭōrē hamēśāṁ nirabala dikhā'ī didī hai, sudara atē suhaja bharī lagadī hai.

Para iha vāha prabhāva kēvala tāṁ hī prāpata hudā hai jē vinā'igarēṭa sahī tar'hāṁ ti'āra kītā jāndā hai. Gharēlū ivesratāṁ dī mukha ġalatī dā nāma hai, jō vinā'igarēṭa nū vigāṛadā hai.

#Vināigarēṭa

Kēndarī samagarī jō salāda dī dikha atē su'āda nū niradhārata karadī hai bīṭasa hai. Atē iha usa dē nāla hai jō galata hērāphērī akasara vāparadā hai, jisa kārana vinā'igarēṭa kharāba hō jāvēgā. Ikō samēṁ sārī'āṁ sabazī'āṁ pakā'uṇa dī cōṇa karakē saṭōva tē jag'hā bacā'uṇa dī kōśiśa nā karō. Tatha iha hai ki isa pahuca nāla, jaṛa dī phasala bē'ata hō jāvēgī. Isa tōṁ ilāvā, bīṭasa āpaṇā suhāvaṇā ti'uhārāṁ dā raga gu'ā dēvēgā. Isa la'ī, salāda la'ī hamēśāṁ alaga taura'tē bīṭasa pakā'ō. Tusīṁ isa dī'āṁ sārī'āṁ lābhakārī viśēśatāvāṁ nū surakhi'ata rakhaṇa atē navēṁ su'ādāṁ nū jōṛana la'ī isa nū bhaṭhī vica pakā'uṇa dī kōśiśa vī kara sakadē hō. Iha nā bhulō ki bīṭa bahuta akhīra vica vinā'igarēṭa vica jōṛi'ā jāndā hai. Nahīṁ tāṁ, iha raga gu'ā dēvēgā, para hōra sārī'āṁ samagarī'āṁ nū raga dēvēgā. Yāda rakhō ki salāda vica raga barakarāra rakhaṇa la'ī isa nū jaitūna dē tēla nāla halakā jihā baṇā'ō.

Sanaikasāṁ la'ī kihaṛā khāṇā sabha tōṁ vadhī'ā hai: Pauśaṭika māhirāṁ nē ika sūcī ti'āra kītī hai

 Jē tusīṁ dina vica sirapha tina vāra hī khāṇā khā'ōgē, tāṁ tuhānū bhukha nāla najiṭhaṇā pa'ēgā, jō kama tōṁ dhi'āna bhaṭakā'ēgā.

Akasara ajihē palāṁ'tē, cōṇa jaka phūḍa - maṭhi'ā'ī'āṁ, cipasa, phāsaṭa phūḍa' tē paindī hai.

Isa tōṁ citara, dikha, sihata nāla samasi'āvāṁ hana. Māharāṁ nē sanaikasa la'ī vadhī'ā vikalapāṁ dī sūcī ti'āra kītī hai:

#Sanaika

1. Ḍē'arī utapāda.

Ghaṭa carabī vālē kēphira vala dhi'āna di'ō - citara nū kō'ī nukasāna nahīṁ, ika sihata lābha. Iha pīṇa nāla ataṛī'āṁ dē mā'īkrōphalōrā dī sathitī'tē bahuta prabhāva hudā hai. Isadē ilāvā, sirapha ika galāsa kēphira tuhāḍī bhukha nū jaladī pūrā kara sakadā hai. Tusīṁ kudaratī dahīṁ nū bināṁ aiḍīṭiva atē cīnī, kujha panīra atē ithōṁ taka ki pakā dudha vī baradāśata kara sakadē hō.

2. Sukē phala.

Uhanāṁ nāla sāvadhāna rahiṇā mahatavapūrana hai, ki'uṅki vaḍī mātarā vica uha vadhērē kailōrī dā ika sarōta baṇa jāṇagē. Āpaṇē āpa nū ika madhama muṭhī bhara, dina vica 2 vāra sīmata karanā sabha tōṁ vadhī'ā hai. Sukē khuramānī, khajūra, kiśamiśa atē kaiṇḍīḍa phala sapūrana hana.

3. Khurāka bhōjana.

Tusīṁ hailatha phūḍa saikaśana tōṁ sihatamada sanaikasa cuṇa sakadē hō. Varatōṁ tōṁ pahilāṁ utapāda dī racanā nū paṛhanā nā bhulō - khaḍa dī ghaṭō ghaṭa mātarā hōṇī cāhīdī hai. Jē rasā'iṇaka aiḍīṭivaza atē pāma ā'ila racanā vica pragaṭa hō'ē, tāṁ isa utapāda dā sahī pōśaṇa dē nāla kō'ī laiṇā dēṇā nahīṁ hai.

4. Girīdāra.

Ḍākaṭara iha patā lagā'uṇa vica kāmayāba rahē ki girīdārāṁ dē rōzānā hisē dā kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī dī sathitī'tē lāhēvada prabhāva paindā hai. Uha bhukha nāla jaladī vī satuśaṭa hudē hana atē sihata atē dikha'tē cagā prabhāva pā'undē hana. Hara kisama dē girīdāra phā'idēmada hudē hana. Sabha tōṁ mahatavapūraṇa gala iha hai ki ika muṭhī bhara tōṁ vadha nā khāṇa dī kōśiśa karō.

5. Sabazī'āṁ.

Sabazī'āṁ vica pharūṭōja nahīṁ hudā, isa la'ī uha tuhāḍē akaṛē la'ī kō'ī jōkhama nahīṁ pā'undē. Patēdāra jāṁ pāṇī vālē vikalapāṁ dī cōṇa karanā sabha tōṁ vadhī'ā hai. Pālaka, ghaṭī miraca, khīrē sapūrana hana.

Womenratāṁ dē 7 nukasāna jisa bārē marada cupa rahiṇa nū tarajīha didē hana

 Hara womanrata vica kamī'āṁ hana, bahuta sārē ādamī nōṭisa karadē hana atē ṭipaṇī'āṁ vī karadē hana.

Para ithē 7 kamī'āṁ hana jinhāṁ bārē ādamī cupa rahiṇa nū tarajīha didē hana, tāṁ jō unhāṁ dē cuṇē hō'ē vi'akatī nū nārāza nā hō'ē.

Oplāna

iha nukasa pahilī nazarē nazara ā rihā hai. Bahuta sārī'āṁ everythingratāṁ hara cīja vica opilī'āṁ hudī'āṁ hana jihaṛī'āṁ unhāṁ dī zidagī nāla sabadhata hudī'āṁ hana. Ghara vica gaṛabaṛī, raiphrijarēṭara vica purāṇā bhōjana atē citara nāla samasi'āvāṁ hō sakadī'āṁ hana. Hara ādamī, ajihī atrata nū vēkhadi'āṁ, usa nāla kāfī sucēta hō kē faisalā karadā hai, isa la'ī, bhavikha vica ajihī ghāṭa bārē gala karanā rivāja nahīṁ hai.

Māṛā savāda

bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ manadī'āṁ hana ki uha phaiśana vica cagī tar'hāṁ jāṇū hana, hālāṅki asala vica iha sabha kujha nahīṁ hudā. Uha bahuta camakadāra kapaṛē atē upakaraṇa cuṇa sakadē hana jō mūrakha dikhā'ī didē hana. Para kī ika ādamī nū isa vala iśārā karana dā adhikāra hai? Hara vi'akatī dī āpaṇī āpaṇī pasada atē pasada hudī hai, isa la'ī kisē vī ālōcanā nū savīkārana yōga nahīṁ hudā.

Cupa rahiṇa la'ī

Kaṭhōratā atē kaṭhōratā

mukha nakārātamaka ādatāṁ vica iha hana: - Maiṭa. - Cīka. - Hā'isaṭarikasa. - Vi'aga. - Sakhata hāsē. Bēkābū hāsē atē hōra vī. Iha sabha ika ādamī nū khuśa nahīṁ kara sakadē, atē kujha bi'āna sidhē taura'tē hamalē dā kārana vī baṇa sakadē hana. Para ika ādamī ajihī sathitī vica kivēṁ hō sakadā hai? Jadōṁ usanē riśatā śurū kītā, uha cagī tar'hāṁ jāṇadā sī ki agē kī hōvēgā. Isa la'ī, vivahāra vica ajihī'āṁ kamī'āṁ nū nōṭa karanā kō'ī samajha nahīṁ karadā.

Gadha ā'undī hai

iha ika nāzuka nukasa hai jisa bārē sānū cupa rahiṇā paindā hai. Kō'ī vī ādamī cagī tar'hāṁ samajhadā hai ki jē kisē bodyrata nū sarīra dī kōjhā gadha hai, tāṁ isa bārē cupa rahiṇā cāhīdā hai. Ithōṁ taka ki isa tar'hāṁ dē nukasa dā ika chōṭā jihā iśārā kisē vī womanrata nū bahuta nārāza kara sakadā hai atē gabhīra ghuṭālē nū bhaṛakā sakadā hai. Bēśaka, jē kō'ī kōjhā gadha āpaṇē āpa vica tēzī nāla pragaṭa hudī hai, tāṁ kō'ī cupa nahīṁ rahi sakadā.

Nēṛatā nū aṇajāṇa

parivāraka jīvana vica, kujha sālāṁ bā'ada sarīraka nazadīkī pichōkaṛa vica phikī pai jāndī hai. Uha huṇa kō'ī khuśī nahīṁ didī, sirapha zimēvārī'āṁ rahidī'āṁ hana. Isa la'ī, iha kō'ī hairānī vālī gala nahīṁ hai ki inratāṁ nēṛatā tōṁ bacaṇā śurū karadī'āṁ hana jāṁ kiri'āśīla nahīṁ hudī'āṁ. Iha gairahāzarī sārē ādamī dēkhadē hana. Para uha kī kara sakadē hana? Ajihī ghāṭa nū ujāgara karana vica kō'ī samajhadārī nahīṁ baṇadī, ki'uṅki iha subhā'a atē hōra kārakāṁ'tē nirabhara karadī hai. Ithē sirapha dō vikalapa hana: Khāmī'āṁ nū savīkāra karanā jāṁ ṭuṭaṇā.

Marakainaṭā'īla

kujha Forratāṁ la'ī, vita dā viśā hamēśā hamēśā ā'undā hai. Uha cāhudē hana ki kō'ī ādamī tōhafē kharīdē, kārāṁ dēvē atē sārī'āṁ vitī muśakalāṁ dā hala karē. Uha jō cāhudē hana prāpata karana la'ī, bahuta sārī'āṁ ratāṁ hērāphērī atē dhamakī'āṁ vī śāmala karanā śurū karadī'āṁ hana. Unhāṁ dē sira vica sapaśaṭa ichā hai jō uha prāpata karanā cāhudē hana. Ajihī ladyrata nāla saparaka karadi'āṁ, ika ādamī nū kihaṛē praśana hō sakadē hana? Ajihī ghāṭa nū ujāgara karanā kō'ī mā'inā nahīṁ rakhadā, ki'uṅki kō'ī vī wordsrata ajihē śabadāṁ nū labhēgī jō javāba vica kahē jā sakadē hana. Isa la'ī, maradāṁ nū sirapha vadhērē calāka sahiṇā paindā hai jāṁ kama karanā paindā hai.

Femalerata dī balī

ithē ika kisama dī'āṁ womenratāṁ hana jō āpaṇī sārī umara dukha sahāradī'āṁ hana. Atē bhāvēṁ unhāṁ dē jīvana vica kō'ī muśakalāṁ nā hōṇa, uha āpaṇē āpa nū ika ajihī cīza labhaṇagē jō nakārātamaka bhāvanāvāṁ dā kārana baṇēgī. Iha hō sakadā hai: Ṭuṭī hō'ī mēkha, gaḻī tē maila, burī khabara atē hōra bahuta kujha. Ajihī'āṁ ladiesratāṁ nū dukha dē kārana dī zarūrata nahīṁ hudī, uha isa nū āpaṇē āpa labhaṇagī'āṁ.

Kutā akasara āpaṇē pajē ki'uṁ caṭadā hai: Māharāṁ nē sapaśaṭīkarana ditā

 Kutē bōlaṇā nahīṁ jāṇadē, isala'ī mālakāṁ nū pālatū jānavarāṁ dē vivahāra vica vakha vakha sakētāṁ atē tabadīlī'āṁ vala dhi'āna dēṇā paindā hai, jō cētāvanī didē hana ki sabha kujha jānavara dē anusāra nahīṁ hai.

Kujha mālaka nōṭa karadē hana ki unhāṁ dē pālatū jānavara unhāṁ dē pajē vala bahuta zi'ādā dhi'āna didē hana.

Māharāṁ nē dasi'ā ki isadā kī aratha hō sakadā hai. Isa dē ka'ī āma kārana hana:

#Pajē

1. Ailarajī vālī pratīkri'ā.

Saira daurāna pajē surakhi'ata nahīṁ hudē, isa la'ī kujha khāsa ailarajīna nāla saparaka hōṇa dā uca khatarā hudā hai. Vaiṭaranarī'ana dā daurā karanā atē ilāja dā ika kōrasa cuṇanā kāfī hai.

2. Darada.

Jē tuhāḍā kutā bahuta saragarama hai atē tusīṁ usa nāla niratara kama kara rahē hō, tāṁ iha sabhava hai ki paiḍa zakhamī hō jāṇa. Isa la'ī, kutā darada tōṁ chuṭakārā pā'uṇa la'ī āpaṇē pajē caṭadā hai. Isa sathitī vica, tuhānū sikhalā'ī atē turana la'ī āpaṇē pahuca utē muṛa vicāra karana dī zarūrata hai.

3. Manōvigi'ānaka samasi'āvāṁ.

Kutē samājika jīva hana, isa la'ī unhāṁ nū manukhāṁ nāla niratara saparaka dī lōṛa hudī hai. Uha labē samēṁ la'ī āpaṇē āpa nū nahīṁ chaḍa sakadē. Uha kisē vī tarīkē nāla āpaṇē pi'ārē mālaka dā dhi'āna āpaṇē vala khicaṇā śurū karadē hana.

Kauphī nū kī badala sakadā hai: 5 Dilacasapa vikalapa

 Kāphī nū ika ravā'itī savēra dā pīṇa mani'ā jāndā hai, jisa dī varatōṁ kama dē dina dī śurū'āta tōṁ pahilāṁ vivēka nū vadhā'undī hai.

Hālāṅki, utapāda dē ka'ī nukasāna hana. Isa la'ī, pīṇa la'ī bahuta zi'ādā pi'āra kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī tē vadhērē bhāra dā kārana baṇadā hai.

Isa tōṁ ilāvā, turata kauphī dī lagātāra sēvana pēṭa nū nakārātamaka baṇā'undī hai. Iha pīṇa dī vadha rahī aisīḍiṭī dē kārana hai. Kauphī chaḍaṇa dā ika sarala kārana hai: Bahuta sārē lōka isa utapāda nū pasada nahīṁ karadē.

@Kāphī

Hālāṅki, bahuta sārē vikalapa hana jō navēṁ jagā'ē vi'akatī nū utaśāha vadhā'uṇa dē barābara pradāna karanagē, māhara kahidē hana.

Cāha

vakhō vakharē adhi'aināṁ nē dikhā'i'ā hai ki savērē cāha pīṇa nāla unī ārāma ghaṭa hudā hai jinī kāphī. Usē samēṁ, cāha pīṇa vica ghaṭa kaiphīna hudī hai. Iha tatha cāha dē haka vica ika dalīla hai.

Kōkō

isa dē savāda dē rūpa vica, kōkō asala vica kauphī nālōṁ ghaṭī'ā nahīṁ hudā: Pahilē pīṇa vālē vica ika camakadāra kauphī dā su'āda hudā hai. Isa tōṁ ilāvā, kōkō āpaṇī kaiphīna dī ghaṭa samagarī (cāha tōṁ vī ghaṭa) dē bāvajūda jōśa nū vadhā'undā hai.

Nibū pāṇī

hara savērē nibū dā rasa pīṇā ika sihatamada ādata hai. Pahilā kārana: 8 Ghaṭē dī nīnda tōṁ bā'ada tēza pi'āsa bujhaṇī. Dūsarā kārana: Nibū dē pīṇa vālē padāratha pācaka kiri'ā nū vadhā'uṇa atē vadhērē bhāra tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica sahā'itā karadē hana. Tīsarā kārana: Zahirāṁ dē sarīra tōṁ chuṭakārā pā'uṇā. Atama kārana: Nibū dā sāṛa virōdhī guṇa, jō ki muśakala mahāmmārī dē samēṁ daurāna mahatavapūraṇa hana.

Anāra dā rasa

khaṭā pīṇā viṭāmināṁ dā ika sarōta hai. Iha anāra dā rasa hai jisa nū bharōsē nāla tuhāḍē dupahira dē khāṇē dē barēka daurāna kāphī dā ika yōga badala kihā jā sakadā hai. Para savērē tuhānū isa dī varatōṁ nahīṁ karanī cāhīdī. Nahīṁ tāṁ, gaisaṭarō'iṭēsaṭā'īnala ṭraikaṭa nāla samasi'āvāṁ hō sakadī'āṁ hana.

Ṭhaḍā atē garama śāvara

jē hāla hī vica jagā'ē ga'ē vi'akatī dā ṭīcā"pēṭa bharanā" nahīṁ, para susatī tōṁ chuṭakārā pā'uṇā hai, tāṁ nā sirapha jōśīlē padāratha madada kara sakadē hana. Ika viparīta śāvara laiṇa la'ī iha kāfī hai, atē sihata dī sathitī vica kāfī sudhāra hō'ēgā. Isa sathitī vica, kaiphīnēṭaḍa ḍarikaza dā sēvana karana dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai.

Dunī'ā dā sabha tōṁ mahigā masālā kihaṛā hai atē isa nū vilakhaṇa ki'uṁ baṇā'undā hai

 Manukhatā prācīna samēṁ tōṁ masālē nāla jāṇū hai.

Lōkāṁ nē dēkhi'ā hai ki kujha masālē bhōjana dē savāda nū mahatavapūraṇa rūpa vica sudhāra sakadē hana atē sihata'tē ika aviśavāśī prabhāva pā sakadē hana.

Purāṇē zamānē vica, masālē sōnē dē āpaṇē bhāra dē yōga sana. Hālāṅki, kujha ajē vī aviśavāśayōga mahigē hana.

#Masālā

Isa khētara vica rikāraḍa dhāraka ika rahasama'ī bhagavāṁ hai, jisa nū"masālē dā rājā" kihā jāndā hai. Ika kilōgrāma uca guṇavatā vālē masālē la'ī, tuhānū lagabhaga 6 hazāra ḍālara dēṇē paiṇagē. Tatha iha hai ki kēsara dā utapādana ika bahuta gujhaladāra prakiri'ā hai. Iha krōkasa phulāṁ tōṁ baṇī hai jō kujha dināṁ la'ī khiṛadī hai. Bēśaka, bhaḍāra hathīṁ kītā jāndā hai, ki'uṅki kacē padāratha bahuta hī gujhaladāra hudē hana. Ika kilōgrāma kēsara 200,000 phula lai sakadā hai. Masālē dī vilakhaṇa viśēśatā hudī hai. Kujha lōka isa paudē nū pavitara jāṁ jādū'ī manadē hana. Jādūgara cagī kisamata nū ākaraśita karana la'ī pi'āra dē ragāṁ atē rasamāṁ la'ī kēsara dī varatōṁ karadē sana. Davā'ī vica, masālē akasara dimāgī praṇālī nū śānta karana, sarīra nū sāfa karana atē sōjaśa tōṁ bacā'a dē taura tē varati'ā jāndā hai. Iha mani'ā jāndā hai ki kēsara ka'ī sālāṁ tōṁ sudaratā atē javānī nū dūjē upacārāṁ nālōṁ bihatara servega nāla surakhi'ata rakhaṇa dē yōga hudā hai. Para tuhānū masālē tōṁ sāvadhāna rahiṇa dī zarūrata hai, ki'uṅki bahuta zi'ādā sihata dē gabhīra natījē bhugata sakadā hai.

Kihaṛī'āṁ māpi'āṁ dī'āṁ ġalatī'āṁ pālaṇa pōśaṇa dī prakiri'ā nū gujhaladāra baṇā'undī'āṁ hana: Manōvigi'ānī'āṁ dī rā'i

Pālaṇa pōśaṇa ika gujhaladāra prakiri'ā hai, jō iha niradhārata karadī hai ki sāḍā bacā kisa tar'hāṁ dē vi'akatī vica vaḍā hōvēgā.

Isa la'ī, māpē, sārē lōkāṁ vāṅga, galatī'āṁ karadē hana.

Bahuta sārī'āṁ kamī'āṁ isa tatha tōṁ hana ki sārē bālaga bhavikha vica iha anumāna lagā'uṇa dē yōga nahīṁ hudē ki unhāṁ dē phaisali'āṁ dā baci'āṁ utē kī prabhāva pa'ēgā. Māhara māpi'āṁ dī'āṁ mukha galatī'āṁ dī sūcī ti'āra karadē hana:

#Sikhiā

1. Zimēvārī badalaṇī.

Bahuta sārē bālaga iha nahīṁ samajhadē ki mukha zimēvārī sirapha āpaṇē āpa tē hai. Nā tāṁ sakūla atē nā hī kiḍaragāraṭana māpi'āṁ dē kama sabhālaṇa dē samaratha hai. Isa la'ī, dūji'āṁ nū dōśī ṭhahirā'uṇa tōṁ pahilāṁ, tuhānū āpaṇē āpa nū atē āpaṇī pālaṇa pōśaṇa dī vidhī nū vēkhaṇā cāhīdā hai.

2. Jō kujha tusīṁ cāhudē hō āgi'ā di'ō.

Ika samēṁ ika bahuta hī phaiśanēbala takanīka sī jō bacē nū ika khāsa umara taka usa dē dila dī ichā anusāra karana dī āgi'ā didī sī. Bēśaka, iha pahuca cagē natījē dī agavā'ī nahīṁ karēgī. Bacē isa tatha dē ādī hō jāṇagē ki uha bilakula sārī'āṁ mūrakhāṁ nāla bhaja sakadē hana, isa la'ī phira unhāṁ nū dubārā sikhi'ā dēṇā muśakala hō sakadā hai. Tuhānū aja kujha karana dī ijāzata nahīṁ ditī jā sakadī, atē phira tēzī nāla pābadī lagā'ō.

3. Ika cīza sikhā'ō atē ulaṭā karō.

Mērī māṁ kahidī hai, “tabākūnōśī hānīkāraka hai,” para samēṁ samēṁ tē ika sigarēṭa'tē khica laindī hai. "Śarāba māṛī hai," pitā jī gūjadē hana, para chuṭī'āṁ dē dina mēza tē hamēśāṁ śarāba rahidī hai, atē śukaravāra rāta nū"ārāma" saiśana hudē hana. Iha bahuta vivāda paidā karadā hai. Tusīṁ baci'āṁ tōṁ uha maga nahīṁ kara sakadē jō māpē āpaṇē āpa nahīṁ kara sakadē.

4. Viśavāsa karō ki tusīṁ cagī tar'hāṁ jāṇadē hō ki bacē nū kī cāhīdā hai.

Tusīṁ niraṇā'ika taura tē niratara rūpa vica nahīṁ lai sakadē, ḵẖāsakara usa sathitī vica jadōṁ bacē isa māmalē bārē āpaṇī āpaṇī rā'ē lai sakadē hana. Udāharaṇa vajōṁ, bahuta sārē bacē āpaṇē āpa nū bēvasa atē śaramidā mahisūsa karadē hana jadōṁ unhāṁ dē māpē unhāṁ nū uha cīzāṁ kharīdadē hana jō unhāṁ la'ī sapaśaṭa taura'tē bahuta vaḍā hudā hai. Hāṁ, tusīṁ paisē dī bacata karōgē, para bacā bē'ārāma mahisūsa karēgā.

5. Kisē ajihē vi'akatī dī varatōṁ karō jisa nū tusīṁ jāṇadē hō udāharaṇa vajōṁ.

Ithōṁ taka ki bālaga vī isa pahuca nū pasada nahīṁ karadē. Yāda rakhō ki tuhāḍā mālaka tuhānū kisē hōra karamacārī dī misāla kivēṁ baṇā'undā hai jadōṁ uha tuhānū māṛī naukarī la'ī jhiṛakadā hai. Vikalapika taura'tē, ajihī sathitī dī kalapanā karō jadōṁ patī dūsarī womanrata dī praśasā karadā hai, kahidā hai ki tuhānū usa nū ika namūnē vajōṁ laiṇa dī zarūrata hai. Isa pahuca dē sabhāvita lābha nālōṁ vadhērē nukasāna hai.

Ika laṛakī la'ī 6 sujhā'a jō ika vi'āhē ādamī dī mālakaṇa baṇadī hai

 Hara womanrata jō ādamī nū miladī hai uha nahīṁ jāṇadī ki uha vi'āhi'ā hō'i'ā hai. Ajihī jāṇakārī samēṁ dē nāla laṛakī taka pahuca jāndī hai. Jadōṁ kisē laṛakī nū patā laga jāndā hai ki uha ikalā hī nahīṁ jisa nāla ādamī sabadha baṇā rihā hai, tāṁ uha dukhī atē nārāza hō jāndī hai.

Para samēṁ dē nāla, bhāvanāvāṁ ghaṭa hudī'āṁ hana, dila dā darada dūra hudā hai. Ajihē palāṁ'tē, therata iha praśana puchadī hai ki agē kivēṁ vadhaṇā hai, kī karanā hai. Isa praśana dā kō'ī pakā utara nahīṁ hai. Para kujha siphāraśāṁ ika laṛakī nū ditī'āṁ jā sakadī'āṁ hana jō ika vi'āhutā ādamī dī mālakaṇa nikaladī hai.

Maiṁ ika cagā vi'akatī hāṁ

ika laṛakī jō mālakaṇa baṇa ga'ī hai usanū āpaṇē āpa nū isa bārē yakīna divā'uṇā cāhīdā hai. Uha kisē nū dukhī nahīṁ karanā cāhudī sī. Uha sirapha ika muśakala zidagī dī sathitī vica hō'ī, jisa vicōṁ usanū huṇa ika rasatā labhaṇā pi'ā. Kisē kuṛī nū dūji'āṁ nū iha nahīṁ dasaṇā cāhīdā ki uha kisē dī mālakaṇa baṇa ga'ī hai: Lōka nidā karanagē, lēbala laṭakā'uṇagē, jō sirapha ladyrata dē savai-māṇa nū kamazōra karēgī.

Sapaśaṭa taura tē nā sōcō

zidagī vica kujha vī asapaśaṭa nahīṁ hai. Hara sathitī vilakhaṇa hai. Iha sirapha laṛakī dā kasūra nahīṁ hai ki uha ika mālakaṇa baṇa ga'ī. Ādamī la'ī dōśī vī hai, ki'uṅki usanē vī āpaṇē nāla sabadha rakhaṇa dā phaisalā kītā sī.

#Mālakaṇa

Jhūṭha bōlaṇa la'ī ti'āra rahō

ika vi'āhutā ādamī āpaṇī mālakaṇa nāla lagabhaga kadē vī suhirada nahīṁ hudā. Uha jhūṭha bōladā hai ki uha nēṛalē bhavikha vica āpaṇī patanī nū chaḍa dēvēgā, ki uha parivāra chaḍa dēvēgā. Mālakaṇa nū yāda rakhaṇā cāhīdā hai ki naujavāna ajihē vā'adē kadē pūrē nahīṁ karadē.

Patanī mālakaṇa nāla galabāta nahīṁ karēgī

ika laṛakī āpaṇē prēmī dī patanī nāla galabāta karanī cāhīdī hai, riśatē bārē patā lagā sakadī hai, sathitī bārē dasa sakadī hai. Usanū isa tatha la'ī ti'āra rahiṇā cāhīdā hai ki javāna ādamī dī patanī galabāta vica nahīṁ āvēgī, ki'uṅki mālakaṇa patanī dē darada dā kārana hai. Uha dubārā āpaṇē āpa nū dukhī nahīṁ karanā cāhudī. Atē dōnōṁ virōdhī'āṁ kōla basa gala karana la'ī kujha vī nahīṁ hai.

Jāṇū jōṛi'āṁ nū kujha nā kahō

ādamī atē usadī patanī dē riśatēdāra, āpasī dōsata hana. Inhāṁ lōkāṁ nū nāvala bārē pāsē nahīṁ bōlaṇā cāhīdā, ki'uṅki iha unhāṁ nū ajība sathitī vica pāvēgā: Unhāṁ nū kisē dā pakha laiṇā pa'ēgā, vivādāṁ nū sulajhā'uṇa vica ika jāṁ dūjē tarīkē nāla hisā laiṇā pa'ēgā.

Jāṇa dō

mālakaṇa isa nū pasada nahīṁ karēgī. Para vi'āha karā'uṇa vālē ādamī nū chaḍa dēṇā zarūrī hai. Iha riśatā cagā khatama nahīṁ hōvēgā. Laṛakī āpaṇē utama sālāṁ nū sirapha ika nāvala utē bitā'ēgī jisadī kō'ī sabhāvanā nahīṁ hai. Ika laṛakī la'ī iha mahatavapūrana hai jō prēmī baṇa ga'ī hai iha yāda rakhaṇā ki uha niśacata taura'tē āpaṇē ādamī nū milēgī, jō usa nū khuśī atē anada li'ā'ēgī. Para ghaṭanāvāṁ dē ajihē āśāvādī vikāsa la'ī, usa caipaṭara nū ḵẖatama karanā mahatavapūrana hai jithē therata kisē dī dūjī.Rata hai.

Ghara vica su'ādī pharā'ī kivēṁ baṇā'ī'ē

Phrā'īza bahuta sārē phāsaṭa phūḍa aphikōnāḍō la'ī ika pasadīdā sanaikasa hana, para iha ghara vica bināṁ ḍūghī carabī vālē pharā'ī dē vī baṇā'ē jā sakadē hana. Iha tuhānū bahuta zi'ādā samāṁ nahīṁ lavēgā: Ajihī ḍiśa ti'āra karana vica 20 miṭa laga jāṇagē.

Phrain̄ca pharā'īza dī 6-7 parōsaṇa dī vidhī jāṇō.

Khāṇā pakā'uṇa la'ī tuhānū hēṭha likhī'āṁ samagarī'āṁ dī zarūrata hō'ēgī: - 1 Kilōgrāma ālū; - sabazī dē tēla dē 100 milīlīṭara; - su'āda nū lūṇa.

#Phrain̄caphrāīza

Ika vaḍā kaṛāhī la'ō, tarajīhī rūpa vica ika saghaṇē tala dē nāla. Isa vica sārē nusakhē dē tēla nū garama karō atē isa dē ubalaṇa dī uḍīka karō. Jadōṁ tēla ubala rihā hai, ālū nū dhōvō atē chilō. Pakā'ē hō'ē ālū nū chōṭī'āṁ paṭī'āṁ vica kaṭō. Isa nū di'ō ki kalāsika phrain̄ca pharā'īza lukō, thōṛā vaḍā. Kaṭē hō'ē ālū'āṁ dā mausama karō atē namaka nū bhi'ō di'ō, ālū dī'āṁ ṭukaṛī'āṁ sukaṇa di'ō. Nahīṁ tāṁ, jē pāṇī dī'āṁ būdāṁ ālū'tē rahidī'āṁ hana, jadōṁ tēla vica ḍubō'i'ā jāndā hai, iha vakha vakha diśāvāṁ vica saparē'a karēgā. Tēla dē ubalaṇa dē bā'ada isa vica ālū nū ḍubō la'ō. Isa nū 3-4 miṭa la'ī pharā'ī karō, atē phira isanū kaṭē hō'ē camacē dī varatōṁ karakē paina tōṁ haṭā'ō. Ālū nū thōṛā ṭhaḍā karanā bihatara. Nahīṁ tāṁ, tusīṁ āpaṇē āpa nū sāṛa sakadē hō. Nāla hī, tuhānū turata ālū nahīṁ khāṇē cāhīdē, isa tōṁ tēla nikalaṇa di'ō. Gharēlū śailī dē pharā'ī ti'āra hana! Tusīṁ isa nū ika mukha jāṁ vādhū kaṭōrē dē rūpa vica ṭēbala tē dē sakadē hō. Tusīṁ su'āda la'ī kaicapa jāṁ kō'ī hōra vapāraka jāṁ gharēlū sāsa vī śāmala kara sakadē hō. Panīra, miṭhī atē khaṭī caṭaṇī atē bārabīki French phrain̄ca phrā'īza nāla bahuta vadhī'ā hana.

Hathāṁ vicalē balaḍa praiśara vica kī faraka hai: Ḍākaṭarī khōja

 Balaḍa praiśara āma taura'tē sirapha ika bānha' tē māpi'ā jāndā hai. Isa kārana karakē, ika vi'akatī śā'ida iha vī nahīṁ vēkha sakadā hai ki sūcaka vica atara hai.

Hālāṅki, iha ika ḵẖataranāka sakēta hai jisa nū nazara adāza nahīṁ kītā jāṇā cāhīdā. Isa la'ī, ḍākaṭara ghaṭō ghaṭa kadē kadē dōvāṁ hathāṁ dē dabā'a nū māpaṇa dī siphāraśa karadē hana.

Jē sūcaka dōvāṁ hathāṁ vica vakharā hai, tāṁ tuhānū āpaṇī sihata dī dhi'āna nāla nigarānī karana dī zarūrata hai. Tatha iha hai ki dasē ga'ē hālāta gabhīra dila dī'āṁ bimārī'āṁ, dila dā daurā atē daurā paiṇa dē jōkhama nū vadhā'undē hana, māhara kahidē hana.

#Balaḍapraiśara

Unhāṁ dē siṭē tē, māhara adhi'aina dē natīji'āṁ dā sakēta karadē hana jisa vica hathāṁ vicakāra dabā'a atē dhamanī'āṁ dē taga hōṇa dē atara dē vicakāra ika lika pā'i'ā gi'ā sī. Iha kāraka jānalēvā sathitī dī vadha sabhāvanā nū darasā'undā hai. Ḍākaṭarāṁ nē dōvāṁ hathāṁ'tē balaḍa praiśara nū māpaṇa dī mahatatā nū nōṭa kītā hai. Māhara yāda divā'undē hana ki jadōṁ isa prakiri'ā nū karadē samēṁ kō'ī muśakala paidā nahīṁ hōṇī cāhīdī. Isa tōṁ ilāvā, kisē vī vādhū upakaraṇa dī zarūrata nahīṁ hai: Sakētaka nū sirafa “badalē vica” māpi'ā jāndā hai.

Narasarī nū sahī tar'hāṁ kivēṁ ḍijā'īna karanā hai: Ḍizā'īnarāṁ nē 5 sujhā'a ditē

 Jivēṁ hī garabha avasathā dī ḵẖabara pragaṭa hudī hai, zimēvāra māpē narasarī dē ḍizā'īna bārē sōcaṇā śurū kara didē hana, ki'uṅki bacē nū sauṇa, ārāma karana, khēḍaṇa atē manōrajana la'ī āpaṇī nijī jag'hā hōṇī cāhīdī hai.

Isa la'ī, sabha tōṁ chōṭē vēravi'āṁ taka sōcaṇā mahatavapūraṇa hai.

Māharāṁ nē 5 mahatavapūrana sūjha-būjhāṁ dā nāma li'ā jō yāda rakhaṇa yōga hana:

1. Samagarī.

Baci'āṁ dā sarīra nāzuka hudā hai, isa la'ī unhāṁ nū nakalī padārathāṁ dē saparaka vica nahīṁ ā'uṇā cāhīdā. Lakaṛa, sūtī atē hōra ṭikāable vikalapa sabha tōṁ vadhī'ā hana.

#Ḍizāīnara

Iha bēśaka, mahigā hai, para bacē dī sihata bahuta zi'ādā mahigī hai.

2. Sahūlata.

Baci'āṁ nū unhāṁ dē"kil'hē" vica ārāmadā'ika hōṇā cāhīdā hai, ki'uṅki uha uthē bahuta sārā samāṁ bitā'undē hana. Iha suniśacita karō ki sārī'āṁ cīzāṁ jinā sabhava hō sakē surakhi'ata hana.

3. Kalā ābajaikaṭa.

Iha nā sōcō ki baci'āṁ nū sudaratā dā anubhava karana dī zarūrata nahīṁ hai. Isa dē ulaṭa, iha unhāṁ la'ī bahuta lābhadā'ika hai. Udāharaṇa vajōṁ, chōṭē bacē āpaṇī pasada dē śānadāra pōsaṭara atē citara cuṇa sakadē hana. Bazuraga lōka vikalapa vica śāmala hō sakadē hana - uhanāṁ nū āpaṇī rā'ē zāhara karana di'ō.

4. Kama dī jag'hā.

Iha nā bhulō ki kītē ga'ē pāṭhāṁ dī guṇavatā vaḍē padhara'tē kāraja khētara' tē nirabhara karēgī. Tuhāḍī ucā'ī la'ī sāraṇī ārāmadā'ika atē appropriateukavīṁ hōṇī cāhīdī hai. Kurasī nū āsaṇa baṇā'ī rakhaṇa vica sahā'itā karanī cāhīdī hai. Rōśanī bārē sōcaṇā nā bhulō, tāṁ jō nazara dī'āṁ samasi'āvāṁ nū bhaṛakā'i'ā nā jāvē.

5. Havā.

Kamarē nū niyamata taura'tē havādāra karana dī zarūrata hai, para havā dī guṇavatā dī sabhāla karana dā iha ikō ika rasatā nahīṁ hai. Udāharaṇa dē la'ī, tusīṁ ka'īṁ paudi'āṁ dā prabadha kara sakadē hō jō dōvēṁ adarūnī sajā'uṇagē atē adarūnī havā dī ku'ālaṭī vica sudhāra karanagē.

Pauśaṭika māhirāṁ nē ajihē utapādāṁ dā nāma ditā hai jō vadhērē bhāra dī samasi'ā nū hala karana vica sahā'itā karanagē

 Iha kō'ī gupata nahīṁ hai ki patalī citara atē vādhū pauṇḍa dī ghāṭa sidhē taura'tē rōzānā khurāka' tē nirabhara karadī hai, atē iha vidhī sailūlā'īṭa dā mukābalā karana la'ī vī kama karadī hai. Tusīṁ aiṇṭī-sailūlā'īṭa khurāka dī varatōṁ karakē lata dē khētara vica sārē vādhū nū haṭā sakadē hō.

Māharāṁ nē dasi'ā ki usadē mēnū vica kihaṛē utapāda śāmala hudē hana.

Pauśaṭika māhara manadē hana ki"satarē dē chilakē" dā mukābalā karana la'ī tuhānū vadhērē prōṭīna dī varatōṁ karana dī zarūrata hai. Isa la'ī ciṭē pōlaṭarī dē mīṭa, jivēṁ ki cikana atē ṭarakī, aḍē, carabī dā māsa atē girīdāra nū khurāka vica śāmala karanā lāzamī hai. Atē aḍē nā sirapha prōṭīna, balaki gadhaka atē ṭaikōphairaula vica vī amīra hudē hana, jō beautyrata dī sudaratā atē javānī nū baṇā'ī rakhaṇa vica sahā'itā karadē hana. Carabī dē bīpha vica linōlīka aisiḍa vī hudā hai, jō carabī vālē miśaraṇa nū tōṛadā hai. Iha carabī baranara 2.5% Kēphira vica vaḍī mātarā vica pā'i'ā jāndā hai. Nāla hī, māhara nibū phalāṁ vala dhi'āna dēṇa dī siphāraśa karadē hana. Satarē, nibū atē ṭain̄jarā'īna vica vaḍī mātarā vica aisakōrabika aisiḍa atē viṭāmina sī hudē hana iha lābhakārī padāratha camaṛī nū sudhārana, isadē driṛatā, niravighanatā atē lacakatā nū vadhā'uṇa la'ī zarūrī hana. Pi'āza vica bahuta sārē aisakōrabika aisiḍa vī pā'i'ā jāndā hai.

#Citara

Aisapāragasa khāṇā nā sirapha sailūlā'īṭa tōṁ chuṭakārā pā'uṇa vica sahā'itā karadā hai. Iha utapāda khūna dī'āṁ nāṛī'āṁ, kēśikāvāṁ atē nāṛī'āṁ dī'āṁ kadhāṁ dī sathitī'tē vī lābhakārī prabhāva pā'undā hai. Ajihī'āṁ samasi'āvāṁ vālī'āṁ laṛakī'āṁ la'ī sukē phalāṁ nū āpaṇī khurāka vica śāmala karanā lābhadā'ika hai. Ākhirakāra, uha phā'ībara, pōṭāśī'ama atē zika nāla bharapūra hana. Atē iha sārē tata pācaka kiri'ā nū tēza kara sakadē hana.

Bilī'āṁ pachī'āṁ atē kīṛē-makauṛi'āṁ nū ki'uṁ"galabāta" karadī'āṁ hana: Vigi'ānī'āṁ nē javāba ditā

 Asīṁ ka'ī vāra iha bhula jāndē hāṁ ki sāḍē pālatū jānavara kisē samēṁ jagalī dā hisā sana.

Hāla hī vica, zi'ādātara māmali'āṁ vica bilī'āṁ nū sirapha ika udēśa la'ī kharīdi'ā gi'ā sī - āpaṇē āpa nū phasalāṁ dē cūhi'āṁ nū"ghērana" tōṁ bacā'uṇa la'ī.

Isa la'ī, iha hairānī dī gala nahīṁ hai ki unhāṁ dā jīva dē hōra numā'idi'āṁ nāla sacāra karana dā āpaṇā tarīkā hai. Māharāṁ nē iha patā lagā'i'ā hai ki bilī'āṁ pachī'āṁ, chōṭē jānavarāṁ atē kīṛē-makauṛi'āṁ nāla ki'uṁ"galabāta" karadī'āṁ hana.

#Bilīāṁ

Bahuta sārē gavāha hō sakadē hana ki jānavara ika acānaka ajība āvāza karadā hai jadōṁ iha ajihē"mahimānāṁ" nū vēkhadā hai. Iha ravā'itī jhāṅkī vāṅga nahīṁ lagadā, jivēṁ ki iha kisē kisama dī cīra-phāṛa dī tar'hāṁ dikhā'ī didā hai. Isa dhunī sakēta dā kī aratha hai? Jivēṁ ki iha nikali'ā, isa samēṁ ika prācīna śikārī ika pālatū jānavara vica jāgi'ā, jisadā jīvana sidhē śikāra dē natīji'āṁ tē nirabhara karadā sī. Bhāvēṁ tuhāḍī bilī bharī hō'ī hai, iha bhāvanā jāga sakadī hai. Ākharakāra, iha kisē la'ī vī rāza nahīṁ hai ki bahuta sārē jānavara rizarava vica śikāra kītē ga'ē sana. Tarīkē nāla, ajihī ajība āvāza akasara bilī du'ārā kītī jāndī hai jō śikāra dī ṭarāphī nū vēkhadī hai jō isadē prabhāva dē zōna tōṁ bāhara hai. Jānavara madabhāgā pīṛata dē nēṛē ā'uṇa la'ī rāzī karadā pratīta hudā hai. Isa"cahikadē hō'ē" dī vilakhaṇa jā'idāda vī hai. Tatha iha hai ki jagalī vica, isa tar'hāṁ, jānavara niravighana saphalatā prāpata karana la'ī āpaṇē riśatēdārāṁ dā śikāra karana vica sahā'itā dī maga karadē hana.

Womanrata dē 3 nukasāna kī hana ika ādamī nū taga karadē hana

Ādamī śā'ida hī āpaṇē azīzāṁ nāla āpaṇē dā'avē zāhara karadē hana, ki'uṅki uha āpaṇī'āṁ bhāvanāvāṁ atē bhāvanāvāṁ nū āpaṇē kōla rakhaṇa la'ī varati'ā jāndā hai.

Iha isa tatha vala jāndā hai ki ika vi'akatī ika vāra"visaphōṭa" karadā hai, jivēṁ ki adarōṁ bahuta jalaṇa ikaṭhī hō ga'ī hai.

Isa karakē, talāka laiṇa dā ika pratītakha taura'tē ātama nirabhara phaisalā ā sakadā hai, jō ki laṛakī pratī ikaṭhī kītī ga'ī nakārātamakatā dā sirapha ika natījā sī. Ika ādamī nakārātamaka bhāvanāvāṁ vica ḍubē hō'ē thaka jāndā hai.

#Ratāṁ

Ofratāṁ dī'āṁ 3 sabha tōṁ prēśāna karana vālī'āṁ ādatāṁ kī hana:

1. Hara samēṁ ika chōṭī kuṛī baṇana la'ī.

Kujha theirratāṁ āpaṇī sārī zidagī pi'ārī'āṁ rājakumārī'āṁ baṇanā cāhudī'āṁ hana jō gabhīra zidagī la'ī ti'āra nahīṁ hana. Usadē patī vica, unhāṁ nē sabha tōṁ pahilāṁ ika vaḍā mazabūta ​​nā'īṭa vēkhi'ā jō usadī'āṁ sārī'āṁ samasi'āvāṁ nū hala karana la'ī paidā hō'i'ā sī. Ika ādamī udōṁ taka isa vivahāra dī āgi'ā didā hai jadōṁ taka usadā pi'āra mazabūta ​​hudā hai. Para kisē ajihē vi'akatī nāla riśatē vica bālaga hōṇā jō chētī nāla vaḍā hōṇā nahīṁ cāhudā, bōra hō jāndā hai.

2. Sāḍē sādhanāṁ tōṁ parē rahiṇa dī ādata.

Kuṛī'āṁ nē maradāṁ dī āmadanī la'ī zarūratāṁ vadhā ditī'āṁ hana - parivāra dē mukhī nū śābadika taura tē hara cīza dā bhugatāna karanā paindā hai. Para ka'ī vārī ladiesratāṁ parivāraka bajaṭa nālōṁ vadhērē kharaca karanā śurū kara didī'āṁ hana. Natījē vajōṁ, ādamī hōra vī kama karanā śurū karadā hai, thaka jāndā hai atē bhāvanātamaka taura tē jala jāndā hai.

3. Niratara asatuśaṭī.

Tuhānū hara bidū tē āpaṇā gusā nahīṁ dikhā'uṇā paindā. Ādamī mazabūta, mahatavapūrana atē lōṛīndā mahisūsa karanā cāhudē hana. Upabhōgatāvādī rava'ī'ā vī saḵẖata bhāvanāvāṁ nū māra sakadā hai.

Kairī'ara baṇā'uṇa vica kihaṛē guṇa viśēśatāvāṁ dī madada karadē hana: Manōvigi'ānī'āṁ nē ika sūcī ti'āra kītī hai

 Uca padhara dī āmadanī vālā ika satikārayōga vi'akatī baṇana la'ī bahuta sārē pēśēvara khētara vica ucā'ī'āṁ nū prāpata karana dā supanā vēkhadē hana.

Para hara cagā māhara ika nētā vica"vādhā" nahīṁ kara sakadā, ki'uṅki isa vica kujha guṇāṁ dī zarūrata hudī hai.

Māharāṁ nē dasi'ā ki kihaṛā caritara guṇa kairī'ara baṇā'uṇa vica sahā'itā karanagē:

1. Phuli'ā savai-māṇa.

Ajihē lōka hamēśāṁ āpaṇī kābalī'ata'tē bharōsā rakhadē hana, isa la'ī, unhāṁ dē dabā'a atē lagana nāla, uha vadhērē pratibhāvāna, para nimara atē samajhadāra kāmarēḍāṁ nū chaḍa didē hana.

#Akhara

2. Suhaja.

Kairī'ara līḍaraśipa utē jita prāpata karana dē yōga hudē hana atē adhīna kama karana vāli'āṁ vica unhāṁ dā ādara kītā jāndā hai. Ika niyama dē taura tē, iha suhaja unhāṁ nū muśakala hālātāṁ vica gāhakāṁ nū galabāta karana atē unhāṁ nū manā'uṇa vica sahā'itā karadā hai.

3. Su'āratha

iha kō'ī gupata gala nahīṁ hai ki kairī'arisaṭa dhupa vica āpaṇā sathāna prāpata karana la'ī unhāṁ dē sirāṁ tē jāṇa la'ī śābadika taura'tē ti'āra hudā hai. Isa la'ī, hara kō'ī isa tarīkē nāla vādhā prāpata karana dē yōga nahīṁ hōvēgā.

4. Parivaratana.

Ika sacā kairī'arisaṭa kisē vī sathitī atē sathitī dē anukūla hō sakadā hai. Avacētana padhara'tē, uha lōkāṁ nū mahisūsa karadā hai atē unhāṁ dē manōvigi'āna nū samajhadā hai, isa la'ī usa kōla hara kisē nāla āpaṇī pahuca hai.

Ḍākaṭarāṁ nē uha bhōjana sūcībadha kītā hai jō alazā'īmara rōga dē jōkhama nū vadhā'undē atē ghaṭā'undē hana

 Māharāṁ nē khāṇa pīṇa vālī'āṁ cīzāṁ nū sūcībadha kītā hai, jisa dī varatōṁ nāla ni nerōḍajanarēṭiva bimārī'āṁ hōṇa dē jōkhama nū prabhāvata karadā hai.

Dimāgī kamazōrī dī śurū'āta akasara bu oldāpē atē jainēṭika viśēśatāvāṁ nāla juṛī hudī hai. Hālāṅki, alazā'īmara rōga dā ika hōra sabhāvata kārana vī hai.

Asīṁ"māṛē" kōlēsaṭrōla dē vadhē hō'ē padhara bārē gala kara rahē hāṁ. Isa sathitī vica, mukābalatana naujavāna vī bimārī dā sāhamaṇā kara sakadē hana, māhara kahidē hana. Isa la'ī, ni nerōḍajanarēṭiva rōgāṁ dī sabhāvanā nū ghaṭā'uṇa la'ī, khurāka vica ka'ī tabadīlī'āṁ karanī'āṁ zarūrī hana.

#Alazaīmara

Isa la'ī, tuhānū bhōjana tōṁ inakāra karanā cāhīdā hai jō kōlēsaṭrōla nū vadhā'undā hai. Isa sabadhī, hēṭha ditē utapāda sabha tōṁ khataranāka hana: - Tēla; - panīra; - sūra dā māsa. Para bhōjana nū bhōjana nāla bharapūra baṇā'uṇa dī zarūrata hai, jisa dī varatōṁ"māṛē" kōlēsaṭrōla dē padhara nū ghaṭā'uṇa atē dimāgī praṇālī dē kēndarī aga - dimāga dē kamakāja vica sudhāra karana vica madada karadī hai. - Girīdāra; - bīja; - dāla māharāṁ nē ucē ghaṇatā vālē lipōprōṭīna dē padhara dē ḵẖatari'āṁ nū yāda kītā. Iha uha prōṭīna hana jō khūna vica kōlēsaṭrōla lai jāndē hana. Ika uca ailaḍī'aila iḍaikasa khūna dī'āṁ nāṛī'āṁ dī sathitī nū nakārātamaka taura tē prabhāvata karadā hai atē bahuta sārī'āṁ khataranāka bimārī'āṁ la'ī jōkhama dā kārana hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/