Kī mainū sasa tōṁ nārāza hōṇa dī zarūrata hai?

 

#Aparādhalai
Isa sā'īṭa'tē maiṁ vi'āha atē talāka dī āpaṇī kahāṇī pahilāṁ hī likha cukā hāṁ. Huṇa mainū kujha salāha dī zarūrata hai. Mainū āpaṇī sasa nāla kivēṁ pēśa ā'uṇā cāhīdā hai? Uha 8 mahīni'āṁ tōṁ āpaṇī'āṁ pōtī'āṁ nū pēśa nahīṁ hō'ī. Nā kāla jāṁ likhadā hai. Hālāṅki asīṁ ikō śahira vica rahidē hāṁ. Nēṛalē khētarāṁ vica. Vi'akatīgata taura'tē, mainū usa nū mērī mulākātāṁ dī zarūrata nahīṁ hudī. Para maiṁ āpaṇē baci'āṁ pratī isa rava'ī'ē tōṁ bahuta dukhī hāṁ atē dukhī hāṁ. Uha isa aṇadēkhī dē kivēṁ hakadāra sana? Uha zidagī tōṁ miṭadē jāpadē sana, jivēṁ ki uha usa la'ī maujūda nahīṁ hai. Usa nē mērī adha dhī nū usa dē janamadina'tē vadhā'ī dēṇa la'ī ā'uṇa dā hakadāra vī nahīṁ kītā. Para sārī garamī usanē āpaṇē bēlōṛē piḍa baṇā la'ē atē uthē āpaṇē vaḍē pōtē nāla rahidī. Maiṁ usa nū basa ika sā'īkala kharīdi'ā hai. Atē usanē mērī bēṭī nū usa dē janamadina tē vadhā'ī dēṇa dā hakadāra vī nahīṁ kītā. Mērē adara sabha kujha ubala rihā sī. Jadōṁ maiṁ usa nū yāda kītā, maiṁ kalapanā kītī ki uha bināṁ kāla tōṁ kivēṁ āvēgī (uha ajihā karanā pasada karadī hai), iṭarakāma nū kāla karō, atē maiṁ usa nū dasāṅgā: “8 Mahīni'āṁ vica mērī phērī bārē cētāvanī dēṇa dā samāṁ nahīṁ sī, para huṇa sāḍē kōla yōjanāvāṁ hana atē asīṁ nahīṁ karadē mahimānāṁ dī uḍīka kara rahē sana. " Jāṁ uha fōna karēgī, atē maiṁ usa nū kahāṅgā: “Tū kauṇa haiṁ? Sāḍē kōla sirapha ika dādī hai jō inhāṁ 8 mahīni'āṁ daurāna hara dūjē dina āpaṇē pōtē-pōtī'āṁ nū vēkhadī hai. Ōha, maiṁ kinē vicāra atē yōjanāvāṁ baṇā'ī'āṁ hana. Iha saca hai, kō'ī vī asala vica viśavāsa nahīṁ karadā sī ki maiṁ unhāṁ nū lāgū kara sakadā hāṁ. Hāṁ, atē maiṁ khuda sacamuca viśavāsa nahīṁ kītā, para ajihā karana dī sōca nē mainū dilāsā ditā, mērē gusē atē nafarata nū śānta kītā. Maiṁ ajē vī supanā vēkhi'ā, para ajē vī kō'ī kāla nahīṁ ā'ī. Atē kala, aitavāra, śāma nū nauṁ. Kāla karō uha. Tuhānū rāta 9 vajē kī cāhīdā hai? Maiṁ phōna nahīṁ cuki'ā. Maiṁ phaisalā kītā ki maiṁ rāta nū dēkhadē hō'ē āpaṇē tatū'āṁ nū ucā nahīṁ karāṅgā. Kujha hō'i'ā? Para kī? Maiṁ dēkhi'ā ki sābakā patī 5 miṭa pahilāṁ vaṭasa'aipa'tē gi'ā sī, jisadā matalaba hai ki usa nū kō'ī prēśānī nahīṁ hō'ī. Uha kisa bārē kāla kara sakadī sī? Jē usanē āpaṇē āpa nū bulā'i'ā, tāṁ uha vī jidā hai. Isa tē atē śānta hō'ē. Para ika ghaṭē bā'ada (atē iha pahilāṁ hī 10 vajē dā samāṁ hai), usanē dubārā kāla kītī. 8 Mahīnē ailāna nahīṁ kītē ga'ē, para ithē kāla ā'undī hai. Maiṁ, āpaṇē āpa'tē bhārū hō kē, phōna dā javāba ditā. Atē uha hajhū kē dasadī hai ki mērē sābakā patī dē pitā dī mauta hō ga'ī. Ika bhi'ānaka kahāṇī hai, maiṁ nahīṁ dasāṅgā. Maiṁ usanū bulā'undā hāṁ, uha utara nahīṁ didā. Maiṁ samarathana dē śabada likhē atē dukha pragaṭa kītā. Kō'ī javāba nahīṁ didā. Kī hō'i'ā atē usanē kī vēkhaṇā sī, maiṁ samajhadā hāṁ, usa kōla gala karana la'ī samāṁ nahīṁ hai. Maiṁ usa bārē citata hāṁ, kivēṁ uha sahiṇa karēgā jō usanē vēkhi'ā, uha sārā dahiśata para iha usa bārē nahīṁ hai. Aja maiṁ āpaṇē sābakā patī nū parēśāna nahīṁ karadā. Maiṁ sirapha iha likhi'ā sī ki jē tuhānū madada dī zarūrata hai, tāṁ uha hamēśāṁ mērē tē bharōsā kara sakadā hai (isa tatha dē bāvajūda ki dō haphatē pahilāṁ usanē mainū bahuta nārāza kītā sī, atē maiṁ usa nāla galabāta karanā bada kara ditā sī). Śāma nū maiṁ āpaṇī sasa nū likhi'ā (dina dē daurāna, unhāṁ kōla śā'ida galabāta karana la'ī kō'ī samāṁ nahīṁ hudā, cīzāṁ garadana taka hudī'āṁ sana). Usanē puchi'ā ki uha kivēṁ sana, uha kivēṁ sana, kī mauta dā kārana sathāpata kītā gi'ā sī atē atama sasakāra kadōṁ kītā gi'ā sī? Atē usanē kō'ī javāba nahīṁ ditā. Bēśaka, maiṁ bahuta nārāza hāṁ. Phira tusīṁ isa nū phira ki'uṁ bulā'i'ā, ripōraṭa kītī atē isa nū nazara adāza ki'uṁ kītā? Atē unhāṁ nē mainū sasakāra la'ī nahīṁ bulā'i'ā. Vaisē vī. Unhāṁ nū sōga hai atē mainū nārāza hōṇa dā kō'ī naitika adhikāra nahīṁ hai. Savāla iha hai. Ākhirakāra, uha ika dina āpaṇē pōtī'āṁ nū vikhā'ēgī. Atē jē śanīvāra tē? Jāṁ ika hafatē vica? Ākhirakāra, unhāṁ 8 mahīni'āṁ pratī mērī nārāzagī laghī nahīṁ! Ākhirakāra, maiṁ usa nū usa dē pahilē kalika'tē nahīṁ jāṇa dēṇā cāhudā sī. Atē ithē iha patā caladā hai, uhanāṁ nū sōga hai atē ajihā lagadā hai ki mainū dubārā āpaṇī'āṁ śikā'itāṁ dikhā'uṇa dā kō'ī naitika adhikāra nahīṁ hai. Para mainū māpha karanā iha mērē baci'āṁ la'ī śarama dī gala hai. Ākharakāra, jadōṁ uha hara tina mahīni'āṁ vica ā'undī sī, hara chē mahīni'āṁ vica ika vāra, bacē usadē nāla khēḍadē sana, unhāṁ dī śudha ātamā nāla unhāṁ nē usa nāla kō'ī gusā nahīṁ jatā'i'ā. Atē mērī ika kaṛavāhaṭa hai. Atē bahuta mazabūta. Maiṁ āpaṇē baci'āṁ la'ī kadē vī inā nārāza nahīṁ hudā. Maiṁ nahīṁ jāṇadī usa nāla vivahāra kivēṁ karanā hai. Atē ika vāra phira, maiṁ usa la'ī ika manukha vāṅga hāṁ, atē uha ajihā karadī hai. Bōlō kauṇa kī sōcadā hai.

Mērē patī nē mērē tōṁ lukō kē rakhi'ā ki usa dē pahilē vi'āha tōṁ usadā ika bacā hai

 

#Ikabacāhai
Maiṁ atē mērē ā'uṇa vālē patī bahuta rumān̄caka --ga nāla nahīṁ milē - ika ḍēṭiga sā'īṭa tē. Sudara, samāraṭa, phiṭa ādamī 32 sālāṁ dā hai. Sānū turata ika sān̄jhī bhāśā mila ga'ī, atē pahilī mulākāta tōṁ bā'ada mainū yāda vica pi'āra hō gi'ā. Maiṁ cīzāṁ vica kāhalī nā karana, usa bārē hōra jāṇana, vadhērē galāṁ karana dī kōśiśa kītī. Uthē tārīkhāṁ sana, phulāṁ dē guladasatē, kaiphē, rāta ​​dē banha dē nāla-nāla turana vālī'āṁ. Mainū śurū tōṁ hī patā sī ki uha bilakula amīra nahīṁ sī. Usa kōla āpaṇī jā'idāda nahīṁ sī, sirapha ika sasatī kāra, para iha mainū parēśāna nahīṁ karadā sī. Usanē kihā ki ka'ī sālāṁ tōṁ uha āpaṇē bazuraga māpi'āṁ dī paisē nāla sahā'itā kara rihā sī, isa la'ī usanē kadē kujha nahīṁ baṇā'i'ā. Jaladī hī asīṁ ikaṭhē ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē tē laiṇā śurū kara ditā, atē chē mahīni'āṁ bā'ada usanē mērē la'ī prasatāva ditā. Riśatā tēzī nāla vikasata hō'i'ā, para maiṁ isa vi'akatī'tē bharōsā kītā atē pāgala hō gi'ā. Uha bahuta dēkhabhāla karana vālā, di'ālū atē kōmala sī. Usanē hara cīza vica mērī sahā'itā kītī, kadē āpaṇī āvāza nahīṁ uṭhā'ī. Usa nē mainū āpaṇē parivāra nāla milavā'i'ā, jisa nē mērā savāgata kītā. Usa tōṁ bā'ada unhāṁ nē 20 lōkāṁ la'ī ika māmūlī vi'āha khēḍi'ā. Asīṁ yōjanāvāṁ baṇā'ī'āṁ, āpaṇē bhavikha bārē bahuta sōci'ā. Ika sāla bā'ada, mērē patī nē pahilāṁ hī usa samēṁ naukarī badalaṇa dā phaisalā kītā sī. Usa nē kihā ki usa nū kisē hōra śahira vica vadhī'ā ahudē dī pēśakaśa kītī ga'ī sī, atē ki'uṅki kujha vī sānū rōka nahīṁ rihā, isa la'ī asīṁ chaḍaṇa dā phaisalā kītā. Kama asala vica cagā sī. Atē hālāṅki navēṁ śahira vica rahiṇa dā mi'āra ucā atē mahigā sī, asīṁ jaladī isa dī ādata vica pai ga'ē atē isadī ādata pā'uṇī śurū kara ditī. Mainū ika naukarī vī milī, khāṇā pakā'uṇa dē kōrasāṁ vica usē samēṁ paṛhanā śurū kītā. Asīṁ ika giravīnāmā li'ā, ika sayukata bacē dī yōjanā baṇā'ī. Āma taura tē, sabha kujha bahuta vadhī'ā sī. Para kēvala udōṁ taka jadōṁ taka uha mainū nahīṁ bulā'undē. Mainū nahīṁ patā ki usanē mērā nabara kithōṁ prāpata kītā, para iha tatha rihā. Mainū usa dī sābakā patanī dā phōna ā'i'ā, jisadī maujūdagī bārē mainū patā hī nahīṁ sī. Usanē phōna vica cīka ditī ki usadā bacā bhukhā sī jadōṁ asīṁ masatī kara rahē sī. Isa bārē ki kī sānū isa tar'hāṁ ji'uṇā śaramidā nahīṁ hai. Usanē āpaṇē ākharī śabada mainū atē usadē patī nū bulā'ē. Labē samēṁ la'ī citarakārī nā karana la'ī, maiṁ turata bā'ada vica jō kujha sikhi'ā hai usa bārē dasāṅgā. Patī dā patā cali'ā ki usa dē pahilē vi'āha tōṁ ika bacā sī. Jadōṁ uha āpaṇē grahi vikhē sī, usanē niyamita taura tē baci'āṁ dī sahā'itā kītī, kadē kadē usanū vēkhi'ā, para jivēṁ hī asīṁ calē ga'ē, usanē bhugatānāṁ vica adā'igī karanī śurū kara ditī. Usadī tanakhāha cagī sī, atē uha basa āpaṇī sābakā patanī nū inē paisē ṭrānsaphara nahīṁ karanā cāhudā sī, isa la'ī usanē sidhē usadē kāraḍa tē 5 hazāra ghaṭa bhēji'ā. Uha nahīṁ jāṇadī sī ki uha kithē rahidā sī atē kama karadā sī, phōna nahīṁ jāṇadā sī, usadē māpi'āṁ tōṁ kujha nahīṁ prāpata kara sakadā sī. Nāla hī, bā'ada vica sānū patā lagi'ā ki usanē vi'āha karavā li'ā atē āpaṇē navēṁ patī, ika vapārī nāla ika viśāla ghara vica rahī, isa la'ī usanē bhukha bārē saca nahīṁ kihā. Nāla hī iha tatha vī hai ki mērē patī nē usa nū lagabhaga saṛaka'tē ikalē chaḍa ditā. Usanē mainū dasatāvēza vikhā'ē, jithē uha āpaṇī sābakā patanī atē bacē nū ika sayukata apāraṭamaiṇṭa didā hai, sirapha āpaṇē la'ī ika purāṇī kāra chaḍadā hai. Hāṁ, usanē iha sabha mērē tōṁ lukō ditā, para sirapha tāṁ jō maiṁ ghabarā nā jāvāṁ. Maiṁ hara cīza nū sakraica tōṁ śurū karanā cāhudā sī (usadē śabadāṁ nāla). Uha āpaṇā pāsapōraṭa gu'ā cukā sī, atē navēṁ vi'akatī dī āpaṇī sābakā patanī atē bacē bārē kō'ī niśāna nahīṁ sī. Samājika vica naiṭavaraka nē usa dē sārē havāli'āṁ nū miṭā ditā atē mainū riśatēdārāṁ nāla gala karana tōṁ vī varaji'ā. Isadē ulaṭa, mērī prōphā'īla harēka la'ī khulī sī. Maiṁ kujha vī lukā'i'ā nahīṁ nā hī uha śahira jithē asīṁ rahidē hāṁ, nā hī sān̄jhī'āṁ phōṭō'āṁ jisa du'ārā usanē sānū labhi'ā. Huṇa mērē patī dē kama'tē vaḍē gujārē karazē hana, sārī'āṁ kaṭautī'āṁ dē bā'ada, sāḍē kōla muśakila nāla giravīnāmā adā karana la'ī kāfī hai. Mainū nahīṁ patā ki kivēṁ jī'uṇā hai. Usadī sābakā patanī usanū āpaṇā bacā dēṇā cāhudī hai. Uha cāhudā hai ki usadā putara āpaṇē pitā dē nāla rahiṇa, hālāṅki usanē usanū labē samēṁ tōṁ nahīṁ vēkhi'ā. Atē maiṁ sadamē atē dahiśata vica hāṁ. Kī karanā hai atē āpaṇē azīza'tē bharōsā kivēṁ karanā hai? Maiṁ usa tē inā anhēvāha kivēṁ viśavāsa kara sakadā sī. Atē huṇa kisē hōra muḍē la'ī jisadī mainū zarūrata nahīṁ hai usa la'ī zidagī kivēṁ baṇā'ī'ē? Āpaṇē māpi'āṁ kōla vāpasa calē jā'ō? Sabha kujha chaḍa di'ō atē talāka la'ō? Para maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ. Iha sārē sāla asīṁ bināṁ kisē jhagaṛē atē aparādha dē, sapūrana sadabhāvanā vica jī'undē rahē hāṁ. Sārē supanē rātō rāta collaphi ga'ē. Maiṁ usa dē bēṭē nū kadē nahīṁ vēkhi'ā, para maiṁ pahilāṁ hī nakārātamaka taura tē najiṭhi'ā gi'ā hāṁ. Maiṁ ghabarāhaṭa nāla kaba rahī hāṁ atē maiṁ kisē vī cīja tē dhi'āna nahīṁ lagā sakadī. Maiṁ hara samēṁ rōndā hāṁ. Sāḍī zidagī pahilāṁ varagī kadē nahīṁ hōvēgī.

Mērī ajība jāṇa pachāṇa dī kahāṇī

 

#Ḍēṭiga
Ika ādamī nē mainū sōśala naiṭavarakasa tē likhi'ā. Asīṁ baṛē cagē tarīkē nāla galabāta karanī śurū kara ditī. Asīṁ labē samēṁ la'ī gala kītī, para maiṁ patara vihāra du'ārā pi'āra vica viśavāsa nahīṁ karadā. Phira usanē ikabāla kītā ki uha mērē nāla pi'āra kara rihā sī atē uha asala vica sāḍā sacāra pasada karadā sī. Asīṁ ka'ī ghaṭē phōna tē rahē. Usanē mērē ghara dā patā puchi'ā. Maiṁ bēśaka nahīṁ kihā, phira usanē mainū īmēla patā puchi'ā tāṅki uha mainū tōhafē bhējē. Maiṁ īmēla patā ditā maiṁ sōci'ā ki iha ika cuṭakalā sī, ajihī caśamā. Para nahīṁ. Usanē sacamuca tōhafē bhējaṇē śurū kītē. Udāharaṇa la'ī, cīzāṁ. Sudara, navāṁ atē brāṇḍa vālā. Hālāṅki asīṁ sirapha 20 sāla dē hāṁ. Isa nē mainū thōṛā ḍari'ā. Ajanabī atē tōhafē. Usanē āpaṇē māpi'āṁ dī'āṁ phōṭō'āṁ bhējī'āṁ atē dasi'ā ki kauṇa kī kara rihā sī. Unhāṁ nū mērē nāla jāṇa-pachāṇa karā'uṇa la'ī. Iha mainū ajība laga rihā sī. Maiṁ usadī phōṭō nū khātē vicōṁ atē phōṭō tōṁ ḍā downloadnalōḍa kītā atē mainū ika hōra khātā mili'ā, atē uthē - vi'āha dī'āṁ phōṭō'āṁ atē usadī patanī! Kī tusīṁ mērē sadamē dī kalapanā kara sakadē hō? Maiṁ usanū likhi'ā ki mainū ika khātā mili'ā hai atē kī uha mainū isa bārē dasaṇā cāhēgā? Maiṁ bahuta hī nimaratā nāla likhi'ā, ki'uṅki asīṁ āpaṇī zidagī vica nahīṁ milē hāṁ atē uha mērā bu'ā'ēphraiṇḍa nahīṁ hai. Usanē mainū rōki'ā. Para maiṁ ajē vī samajha nahīṁ pā'i'ā ki isa sabha dī zarūrata ki'uṁ sī? Usanē mainū āpaṇē śahira bulā'i'ā. Maiṁ āpaṇē śahira ā'uṇā cāhudā sī atē usanē mērē nāla dina atē rāta vī gala kītī. Kī iha kisē kisama dā ghuṭālā hai? Para phira tōhaphē ki'uṁ? Maiṁ pūrī tar'hāṁ hairāna hāṁ. Asīṁ javāna hāṁ. Usadē vi'āha atē ika sudara patanī sī. Usa nē mērē la'ī samāṁ pā'i'ā, hālāṅki usanē yūnīvarasiṭī vica paṛhā'ī kītī. Mērē la'ī vīḍī'ō kāla karana la'ī bhāpha tōṁ bhaja ga'ē. Mainū samajha nahīṁ ā'undā. Hō sakadā hai ki kō'ī isa dē pāra ā'i'ā? Usanē mainū vīḍī'ō tē iha vī dasi'ā ki uha pi'āra vica sī atē mērē nāla vi'āha karanā cāhudā sī. Atē mainū zarūra usa kōla ā'uṇā cāhīdā hai. Maiṁ isa tē hasa pi'ā. Maiṁ sōci'ā iha isa tarāṁ sī. Asīṁ ika dūjē nū nijī taura'tē nahīṁ jāṇadē. Tuhānū kī lagadā hai? Muḍē nē ajihā ki'uṁ kītā, atē uha inī chōṭī umara vica vi'āha karavā kē, mērē tōṁ kī cāhudā sī?

Muḍē mērē nāla ajihā ki'uṁ karadē hana?

 

#Muḍē
Maiṁ 22 sālāṁ dā hāṁ ika sāla pahilāṁ ika muḍā sī jisanū maiṁ 3 sāla tārīkha ditā sī, para sāḍā ika muśakala riśatā sī. Uha mērē tōṁ gupata rūpa vica kalabāṁ dē du'ālē ghumadā rihā, vakha vakha laṛakī'āṁ nāla usadē apāraṭamaiṇṭa vica mīṭigāṁ dā prabadha karadā sī. Kujha nē mainū isa bārē dasi'ā hai. Para usanē isa tōṁ pūrī tarāṁ inakāra kara ditā. Natījē vajōṁ, maiṁ usa nāla hara cīza nū hamēśāṁ la'ī rōkaṇa dā phaisalā kītā. Atē isa la'ī mērī ikalē jīvana dī śurū'āta hō'ī. Maiṁ vakhō vakharē muḍi'āṁ nū mili'ā, atē maiṁ ika nū pasada kītā, asīṁ ika dūjē nū kāfī samēṁ tōṁ jāṇadē sī, para bā'ada vica nēṛi'ōṁ galabāta karanā śurū kītā, phira sauṁ gi'ā. Jisa tōṁ bā'ada usanē mainū chaḍa ditā, hara gala nū isa tatha nāla samajhā'undē hō'ē ki iha mērē la'ī mazāka hai atē sirapha dōsatāṁ dī salāha'tē hī mili'ā. Kihā maiṁ usadī kisama dā nahīṁ sī. Chē mahīnē bīta ga'ē. Ku'āraṭīna vica, maiṁ ghara baiṭhā sī atē ika muḍē nū mili'ā. Sabha kujha ṭhīka sī, asīṁ caladē sī, āpasī hamadaradī. Phira uha akasara ghaṭa likhaṇā śurū kītā. Isa la'ī sāḍī laṛā'ī hō'ī, atē usanē kihā ki maiṁ usa nū taga kara rihā sī. Hālāṅki iha kēsa nahīṁ hai. Maiṁ basa iha jāṇanā cāhudā sī ki uha mērē nāla sacāra ki'uṁ nahīṁ karadā. Kisē cīza la'ī dōśī nahīṁ ṭhahirā'i'ā. Zāhara hai, ādamī upara nahīṁ cali'ā sī. Huṇa ika mahīnē tōṁ maiṁ ika navēṁ muḍē nāla galabāta kara rihā hāṁ. Uha bahuta vadhī'ā, vicāravāna, imānadāra atē pi'ārā hai. Usanē mērē la'ī ika vaḍī hamadaradī dā ikabāla kītā, kaiphē, philamāṁ vica gi'ā. Para phira, mērī mūrakhatā'ī dē bāhara, maiṁ usa dē dōsatāṁ nū saparaka vica li'ā. Usanē harēka laṛakī bārē dasi'ā. Atē unhāṁ vicōṁ ika nasatāya sī, jisa nū uha pahilāṁ pasada karadā sī. Usanē isanū miṭā ditā, ki'uṅki maiṁ sapaśaṭa kara ditā hai ki navīṁ zidagī dī śurū'āta karana la'ī, tuhānū atīta dē nāla hisā laiṇa dī zarūrata hai. Phira, maiṁ usa dī'āṁ isaṭāgrāma gāhakī vēkhī'āṁ. Maiṁ śaramidā sī ki uha sāḍē śahira dī'āṁ kuṛī'āṁ dā samūha ki'uṁ baṇa gi'ā hai jō nagī'āṁ phōṭō'āṁ hana. Maiṁ usa nū puchi'ā, jisa dā usanē javāba ditā ki uha sirapha usadē jāṇū sana. Unhāṁ vicōṁ kujha jamātī hana. Para mērī nirāśā dē adhāra tē, viśavāsa kamā'i'ā, maiṁ dō laṛakī'āṁ nū cōṇavēṁ taura tē likhi'ā. Usanē puchi'ā ki uha usadē kōla kauṇa sana. Usanē kihā ki asīṁ ika sabadha baṇā rahē hāṁ, atē maiṁ usadē vātāvaraṇa bārē thōṛā hōra jāṇanā cāhudā hāṁ. Jisa tōṁ bā'ada usanū isa bārē patā cali'ā, uha mērē nāla galabāta karanā bada kara didā hai. Kujha samāṁ bīta gi'ā. Maiṁ usanū likhadā hāṁ ki maiṁ āpaṇī galatī manadā hāṁ, isa nāla duharā nā karana dā vā'adā karadā hāṁ atē usa nū sabha kujha vāpasa karana la'ī kahidā hāṁ. Jisadā javāba usanē ditā: "Hara samēṁ la'ī jadōṁ asīṁ sacāra nahīṁ karadē, mainū ika jādū'ī laṛakī milī, isa la'ī asīṁ huṇē la'ī sacāra kara sakadē hāṁ." Usanē mainū usadī jag'hā bulā'i'ā. Bēśaka, maiṁ usa'tē viśavāsa kītā ki hara cīza āpasī sī atē usadē nāla sutā hō'i'ā sī. Usa tōṁ bā'ada, usanē milaṇa dī pēśakaśa kītī, para maiṁ kihā ki maiṁ isa bārē sōcāṅgā. Usanē savērē mainū lai li'ā, para maiṁ ajē vī usa tōṁ śaramidā sī atē usadē kahiṇa tē hī maiṁ alavidā nū cuma sakadā sī. Uha mainū bahuta hī ghaṭa likhadā hai. Atē jadōṁ maiṁ usa nāla gala karana dī kōśiśa karadā hāṁ, tāṁ uha kahidā hai ki maiṁ usa nū nijī jag'hā nahīṁ didā. Atē maiṁ ika vāra phira likhaṇa tōṁ ḍaradā hāṁ, ki'uṅki maiṁ bōra hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ, atē iha ajē vī patā caladā hai ki maiṁ usa vica dakhala ditā. Maiṁ kauṛā atē dukhī hāṁ ki mainū dubārā varati'ā gi'ā atē chaḍa ditā gi'ā. Maiṁ hamēśāṁ bahuta nimara hudā hāṁ, para jadōṁ kō'ī muḍā āpaṇē āpa nū nipaṭā'undā hai, mērē bharōsē vica pravēśa karadā hai, maiṁ isa vica kharīdadā hāṁ. Usē samēṁ, maiṁ pahuca tōṁ bāhara jāpadā hāṁ - hō sakadā hai ki iha unhāṁ nū ākaraśata karē. Isa muḍē nē kihā ki mainū vadhērē mazēdāra atē bhāśaṇa dēṇa dī zarūrata hai. Maiṁ samajha nahīṁ pā rihā ki mazākī'ā kivēṁ baṇēgā jē uha mērē tē sirapha thukadē hana, uha mērē'tē kō'ī saṭā nahīṁ lagā'undē. Maiṁ labē samēṁ taka sabadha sathāpata karanā cāhudā hāṁ. Tusīṁ iha nahīṁ kahi sakadē ki maiṁ ika burī kuṛī hāṁ. Hara kō'ī jāṇadā sī ki maiṁ kivēṁ su'ādī tarīkē nāla pakā sakadā hāṁ, ki maiṁ sāpha-sutharā, di'ālū hāṁ, maiṁ sahu nahīṁ khāndā, maiṁ nahīṁ pīndā, maiṁ tabākūnōśī nahīṁ karadā. Iha sārē muḍē mērī umara dē hana. Hō sakadā hai ki iha samāṁ bazuraga ādamī'āṁ nāla jāṇū hōṇa dā hōvē?

Sābakā patī talāka tōṁ bā'ada vī mainū varatadā hai

 

#Varatadāhai
Ika mahīnē pahilāṁ talāka hō gi'ā sī. Labē samēṁ tōṁ vi'āha nahīṁ hō'ē sana. Asīṁ pharavarī 2020 tōṁ nahīṁ jī rahē. Asīṁ talāka tōṁ bā'ada gala kītī, phira nahīṁ. Asīṁ ka'ī vāra ikaṭhē saundē sī. Huṇa mērā patī chuṭī'āṁ tē hai atē āpaṇī māṁ nāla śahira vica muramata karadā hai, atē uha ḵẖuda śahira tōṁ 50 kilōmīṭara dūra rahidā hai. Muramata tōṁ bā'ada, uha ka'ī vāra mainū milaṇa jāndā hai. Asīṁ saundē hāṁ, asīṁ ikaṭhē samāṁ bitā'undē hāṁ, para usanē sāḍē bārē gala karana tōṁ manhā kara ditā. Iha mainū dukhī karadā hai. Maiṁ usa nū pi'āra nahīṁ karadā jivēṁ maiṁ karadī sī, pratū tusīṁ isa nū isa tarāṁ pāra nahīṁ karōgē. Aja maiṁ iha vēkhaṇā cāhudā sī ki kī usa kōla kō'ī sī. Maiṁ pā'i'ā ki uha sōśala naiṭavaraka'tē āpaṇē sābakā nū likha rahī sī. Talāka dā kārana usadā kārana vī sī. Usa nū uha galāṁ dasadā hai jō usanū nahīṁ karanā cāhīdā. Uha tuhānū milaṇa dī pēśakaśa karadā hai. Maiṁ kamazōra hāṁ usanē ika vāra mērē nāla dhōkhā kītā. Jadōṁ uha alaga hō ga'ē, usanē lagabhaga hara cīza āpaṇē la'ī lai la'ī. Khālī jag'hā vāṅga mērē nāla galabāta kītī. Maiṁ usa nāla dhōkhā nahīṁ kītā. Chaḍa ditā ki'uṅki asīṁ ikaṭhē nahīṁ baiṭhadē. Usanē ajihā kihā. Ki'uṁ chaḍa kē huṇa muṛa sacāra karī'ē? Phira uha mērē nāla ki'uṁ hai? Jē iha sabha usa tōṁ prāpata kara sakadā hai? Ki'uṅki uha isa tarāṁ ārāmadā'ika hai? Maiṁ ā'i'ā, khādhā, atē sauṁ gi'ā. Kī iha sadhāraṇa hai? Mainū dasō mainū kivēṁ hōṇā cāhīdā hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/