Mainū āpaṇē tōṁ ajihī kisē aikaṭa dī umīda nahīṁ sī

 

#Kama
Maiṁ lagabhaga āpaṇē patī nāla dhōkhā kītā, para kirapā karakē turata niraṇā nā karō. Maiṁ sirapha kisē hōra nū nahīṁ dasa sakadā. Usadē patī dē nāla 10 sālāṁ la'ī, ika bēṭā (3 sāla) hai. Pichalē 2 sālāṁ tōṁ, riśatē bahuta vigaṛa ga'ē hana. Jivēṁ kisē kisama dā sakaṭa hōvē. Usanē manōvigi'ānaka kōla jāṇa dī pēśakaśa kītī, uha nahīṁ cāhudī. Ka'ī vāra vaḍē jhagaṛi'āṁ dē samēṁ maiṁ talāka bārē sōcadā hāṁ, para mainū iha pasada hai. Uha bahuta bhāvuka hai, uha cīka sakadā hai, para maiṁ śānta hāṁ. Mērē patī tōṁ pahilāṁ, mērā ika bu'ā'ēphraiṇḍa sī. Uha hara aratha vica pahilē sī. Usa samēṁ maiṁ 18 sālāṁ dā sī atē asīṁ chē mahīni'āṁ la'ī milē. Phira usanē mainū chaḍa ditā, maiṁ burī tar'hāṁ satā'i'ā atē āpaṇē patī nū mili'ā. Asīṁ ḍēṭiga śurū kītī atē jivēṁ ki bā'ada vica patā cali'ā, uha āṇḍarē nū jāṇadā hai (mērā sābakā bu'ā'ēpharaiṇḍa). Vadhērē sapaśaṭa taura tē, uha ika dūjē nū jāṇadē hana atē cagī tar'hāṁ galabāta karadē hana. Phira āṇḍarē'ī kisē hōra śahira la'ī ravānā hō gi'ā atē kō'ī vī usa nāla gala nahīṁ karadā sī. Kujha samēṁ bā'ada, asīṁ 2 hazāra kilōmīṭara dūra calē ga'ē, vi'āha karavā'ē, kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica rahē atē akhīra vica asīṁ āpaṇā ghara kharīda li'ā. Maiṁ iha sabha ki'uṁ dasa rihā hāṁ? Atē iha tatha ki gu'āṁ neighborsī āṇḍarē dā parivāra baṇa ga'ē. Imānadārī nāla, maiṁ usa nū iha sālāṁ nahīṁ yāda kītā. Kadē-kadā'īṁ iha vāparadā sī, atē phira maiṁ isanū dēkhi'ā, atē āpaṇī yāda nū vāpasa lai gi'ā jithē maiṁ 18 sālāṁ dā sī. Usadā ika parivāra hai atē ika chōṭā bacā vī. Phira maiṁ sōca vī nahīṁ sakadā sī ki iha gu'āṁ. Kisa tar'hāṁ khatama hōvēgā. Isa la'ī asīṁ thōṛhā jihā sacāra karanā śurū kara ditā, mērē patī nū mērē atē aiṇḍarē bārē sabha kujha patā sī, para uha bītē nāla īrakhā nahīṁ kara rihā sī. Āṇḍarē dī patanī kati'ā, mainū nahīṁ patā ki uha jāṇadī sī ki maiṁ kauṇa sī. Asīṁ sārē pi'ārē purāṇē jāṇakārāṁ vāṅga galāṁ kītī'āṁ. Mainū āpaṇē tē bharōsā sī, jāṁ isa dī bajā'ē, maiṁ sōca vī nahīṁ sakadā sī ki maiṁ kisa kābala hāṁ. Iha navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ la'ī sī. Sāḍē patī nāla sāḍī bahuta sakhata laṛā'ī hō'ī, bacā mērī dādī nāla hai, patī ikali'āṁ āpaṇī sasa kōla gi'ā, jivēṁ ki sāḍī laṛā'ī sī. Maiṁ ghara baiṭha kē ṭīvī vēkhadā sī atē śarāba pīndā sī. Acānaka kati'ā mainū bulā'undī hai atē mainū turata unhāṁ dī sahā'itā la'ī ā'uṇa la'ī kahidī hai (maiṁ ika ḍākaṭara hāṁ). Maiṁ dauṛi'ā, iha patā cali'ā, usadī mātā hēṭhāṁ ḍiga pa'ī atē saṛaka tē nahīṁ caṛa sakī, atē aimbūlainsa kāfī samāṁ lai rahī sī, atē hālāṅki maiṁ ī'ainaṭī hāṁ, maiṁ ajē vī ika ḍākaṭara hāṁ. Maiṁ unhāṁ dī madada kītī atē phira ika aimbūlainsa ā'ī atē usa dī māṁ nū phraikacara hōṇa dē śaka nāla lai ga'ī atē kati'ā usa nāla ga'ī. Āṇḍarē nē mērā lamē samēṁ la'ī dhanavāda kītā, atē maiṁ ghara calā gi'ā. Ghara vica maiṁ vadhērē śarāba pītī atē āṇḍarē nū āpaṇē āpa nū sōśala naiṭavaraka tē likhi'ā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki sauṇa tē jāṇa dī zarūrata sī, atē dūjē lōkāṁ dē patī'āṁ nū nā likhō! Maiṁ likhi'ā sī ki maiṁ śarāba pī rihā sī. Usanē likhi'ā ki mainū usa kōla jāṇā cāhīdā hai, uthē vā'īna vī hai. Atē maiṁ calā gi'ā. Asīṁ labē samēṁ la'ī gala kītī, harēka nū yāda ā'i'ā, bīta gi'ā haṛha. Atē maiṁ āpaṇē kōla sirapha udōṁ ā'i'ā jadōṁ usanē mainū parēśāna kītā. Maiṁ sacamuca cāhudā sī, para maiṁ samajha gi'ā ki iha athāha kuḍa vica ika kadama sī. Maiṁ jaladī kapaṛē pā kē ghara calā gi'ā. Āṇḍarē'ī nē mainū rōkaṇa dī kōśiśa nahīṁ kītī, śā'ida usanū vī ahisāsa hō'i'ā ki iha ika galatī sī, jāṁ hō sakadā usa kōla ika milī'ana mālakaṇa hai, mainū nahīṁ patā. Mainū ika gala patā hai ki mainū bahuta śarama ā'undī hai. Maiṁ ajē vī gadāra vāṅga mahisūsa karadā hāṁ. Para maiṁ āpaṇē patī nū vī nahīṁ dasa sakadā, uha māfa nahīṁ karēgā. Atē isa la'ī sabadha vadhī'ā rūpa vica nahīṁ hana. 6 Dināṁ tōṁ maiṁ ika mamī vāṅga cala rihā hāṁ. Maiṁ āpaṇē āpa tōṁ bimāra hāṁ, mainū āpaṇē āpa nāla nafarata hai. Udōṁ kī jē aiṇḍarē āpaṇē patī nū sabha kujha dasa dēvē? Isa bārē āṇḍarē nāla gala karō jāṁ nahīṁ. Maiṁ kī karāṁ?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/