Ādamī dē sabadha vica manratāṁ nū kī nahīṁ karanā cāhīdā hai

Riśatē dī śurū'āta vica, ika ādamī atē ika theirrata āpaṇē vadhī'ā guṇa dikhā'uṇa dī kōśiśa karadē hana. Uha āpaṇē āpa nū āpaṇē sarabōtama pakha tōṁ vikhā'uṇa dī kōśiśa karadē hana. Manōvigi'ānī manadē hana ki sabadhāṁ dē vikāsa vica iha avasathā muśakala hai.

Iha ika mahatavapūrana avasathā vī hai, ki'uṅki manōvigi'ānī manadē hana ki arata nū ādamī la'ī āpaṇē āpa nū kurabāna nahīṁ karanā cāhīdā.

Maradāṁ la'ī kī nahīṁ kītā jāṇā cāhīdā?

Ika tarasa

kisē vī sathitī vica tuhānū kisē ādamī la'ī tarasa nahīṁ hōṇā cāhīdā, ki'uṅki iha usanū vijētā nahīṁ baṇā'undā, balaki usanū apamānita karadā hai. Ādamī pahilāṁ hī inā parēśāna hai ki uha āpaṇī zidagī dē.Hi.̔Ērī hō gi'ā hai, atē phira womanrata vī usanū āpaṇī tarasa nāla khatama karadī hai.

@Baṇāuṇa

Ādamī nū salāha atē sahā'itā dēṇā bihatara hai. Kī usadī'āṁ nazarāṁ vica jētū hōṇā mahatavapūraṇa hai? Ika womanrata ādamī dī nazara vica kamazōra atē kamazōra hōṇī cāhīdī hai. Sucrata la'ī āpaṇī'āṁ saphalatāvāṁ bārē śēkhī māranā bahuta badasūrata hōvēgā. Isa tōṁ ilāvā, uha gusē atē gusē vica ā jāvēgā. Tuhānū āpaṇā kiradāra nahīṁ badalaṇā cāhīdā, ika ādamī nāla vivasathata karanā. Manōvigi'ānakāṁ dā kahiṇā hai ki jē ika herrata āpaṇē rava'ī'ē atē rava'ī'ē nū badala didī hai, tāṁ isadā kujha cagā nahīṁ hudā. Tuhānū āpaṇā bhavikha nahīṁ chaḍaṇā cāhīdā. Ika arata ika sāthī la'ī bēcaina hō sakadī hai jē uha āpaṇī'āṁ khuda dī'āṁ rucī'āṁ atē śauka chaḍa dēvē. Jē ika arata āpaṇē karī'ara jāṁ kārōbāra vica lagī hō'ī hai, tāṁ kāraḍa usa dē hatha vica hana. Atē jē uha māṁ baṇanā vī cāhudī hai, tāṁ tusīṁ sabha kujha jōṛa sakadē hō. Jē ika herrata āpaṇē hitāṁ nū ti'āga didī hai, tāṁ uha sabha kujha gu'ā sakadī hai atē zidagī vica nirāśa hō sakadī hai.

Kī mainū jhūṭha bōlaṇā cāhīdā hai?

Javāba sapaśaṭa hai, nahīṁ. Jē sathitī nirāśājanaka hai, tāṁ bihatara hai kujha nā kahiṇā. Nahīṁ tāṁ, kisē azīza nū samajha nahīṁ ā'undā.

Tuhānū māṁ nahīṁ hōṇī cāhīdī

bēśaka, ādamī unhāṁ womenratāṁ dī bhāla kara rahē hana jō māṁ vāṅga dikhadī'āṁ hana. Kujha la'ī, women'sratāṁ dē mōersē cāla karanagē. Para tuhānū māṁ-putara varagē riśatē nū ijāzata nahīṁ dēṇī cāhīdī. Ādamī'āṁ vicōṁ, bacapana vica ajihē bacē hudē hana jinhāṁ nū ika mazabūta ​​needrata dī lōṛa hudī hai. Tuhānū kisē ādamī dī bahuta zi'ādā paravāha nahīṁ karanī cāhīdī atē usa la'ī bilakula sārī'āṁ muśakalāṁ dā hala karanā cāhīdā hai.

Para dikha bārē kī?

Jē ika blrata sunahirī hai, atē ika azīza cāhudā hai ki uha ika śīśēdāra baṇa jāvē, tāṁ womanrata nū āpaṇē la'ī iha faisalā karanā pa'ēgā ki āpaṇī akasa badalaṇī hai jāṁ nahīṁ. Usanū iha vī cāhīdā hai, atē āpaṇē citara nū badalaṇā nahīṁ, āpaṇē pi'ārē nāla anukūla hōṇā cāhīdā hai.

Galataphahimī'āṁ nāla kivēṁ najiṭhaṇā hai?

Iha sirapha sadhāraṇa atē sapaśaṭa niyamāṁ dī pālaṇā karanā zarūrī hai: 1. Āpaṇē gusē nū nā phaṛō. 2. Ikarāranāmā nā chaḍō. 3. Iha galataphahimī'āṁ dūra karana dē yōga hai. Jē ika theserata inhāṁ niyamāṁ nū dhi'āna vica rakhadī hai, tāṁ uha āpaṇē pi'ārē dī mana dī śāntī baṇā'ī rakhēgī. Sārī'āṁ galatī'āṁ atē samasi'āvāṁ dā turata hala karanā bihatara hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/