Anila Kapūra (24 dasabara 1956)

 

@AnilaKapūra

Anila kapūra 30 sāla pahilāṁ sinēmā vica ā'ē sana. Aja uha bālīvuḍa vica hī nahīṁ balaki vidēśāṁ vica vī śūṭiga kara rihā hai. Isa tōṁ ilāvā, kapūra nū ika cagā philama niramātā mani'ā jāndā hai. Usa dī pahilī philama aikaśana philama śakatī sī, jisa nē abhilāśī adākāra nū philamaphē'ara avāraḍa jiti'ā. Isa tōṁ bā'ada philamāṁ'' misaṭara iḍī'ā'' (1987), '' pagaza āfa lava'' (1997), '' vā'īpha# 1'' (1999), '' ina mailasaṭrama āpha ṭrabalaza'' (2005), '' rēsa'' atē'vārasa' (dōvēṁ hī) 2008). Anila kapūra nū prasidhī prāpata salamaḍauga milī'ana (2008) vica ika atararāśaṭarī prōjaikaṭa vica pahilī bhūmikā milī. Kapūra dē pradaraśana nē āpaṇē sahi-sitāri'āṁ dē nāla, ika kāsaṭa du'ārā sarabōtama pradaraśana la'ī sakrīna adākāra gilaḍa purasakāra jiti'ā. 2011 Vica kapūra dī dikha. Philama"miśana ipōsībala: Phaiṇṭama prōṭōkōla" atē 2013–2016 vica. Ṭīvī dī laṛī'' 24'' ca usa nū dunī'ā dā sabha tōṁ mānatā prāpata bhāratī abhinētā baṇā'i'ā. Anila kapūra 35 sālāṁ tōṁ māḍala sunītā bhāmbhanī nāla khuśī-khuśī vi'āhi'ā hō'i'ā hai. Unhāṁ dī'āṁ dō dhī'āṁ atē ika bēṭā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/