Āpaṇē riśatēdārāṁ dē 6 tarīkē āpaṇē riśatē vica ika asala ādamī vāṅga mahisūsa kara sakadē hana

 Sabadhāṁ vica, bhūmikāvāṁ dī vaḍa ika pramukha bhūmikā adā karadī hai. Atē bhāvēṁ ika arata nētā dī padavī laindī hai atē hara cīza nū niyatarita karadī hai, usa nū āpaṇē ādamī dī'āṁ bhāvanāvāṁ atē ichāvāṁ bārē sōcaṇā cāhīdā hai.

Jē kō'ī ādamī amīra atē mazabūta ​​mahisūsa nahīṁ karadā, tāṁ uha ātama-viśavāsa gu'ā dēvēgā atē riśatē vica nākhuśa hō jāvēgā. Isa la'ī, āpaṇē pi'ārē nū asala ādamī vāṅga mahisūsa karana dē 6 tarīki'āṁ bārē sikhaṇā mahatavapūraṇa hai.

Agavā'ī mahatavapūrana hai

agavā'ī hamēśāṁ ka'ī cīzāṁ dī viśēśatā hudī hai. Hara ādamī nū cāhīdā hai: - Hukama karana la'ī. - Bacā'ō. - Madada karanā. - Līḍa. Bēśaka, isa dā iha matalaba bilakula nahīṁ hai ki ika weakrata kamazōra atē asurakhi'ata hōṇī cāhīdī hai, tusīṁ hamēśāṁ cālāṁ la'ī jā sakadē hō. Udāharaṇa la'ī, ki'uṁ nā ādamī nū ghara vica kujha prakiri'āvāṁ dā prabadhana karana di'ō? Cusata womenratāṁ ika ādamī nū turata dasadī'āṁ hana ki uha kithē hukama dē sakadā hai, atē jithē nā jāṇā cagā hai. Sabha tōṁ sadhārana udāharaṇa: Ika herselfrata āpaṇē la'ī kapaṛē kharīdadī hai atē ghara vica āraḍara rakhadī hai, atē ika ādamī muramata dī yōjanā baṇā'undā hai atē paisē dī bacata karadā hai. Hara ādamī nū riśatē vica āpaṇī vakharī mahatatā mahisūsa karanī cāhīdī hai.

#Pasadīdā

Ika ādamī nū āsa pāsa hōṇā cāhīdā hai

marada nū āpaṇē nēṛē rakhaṇa dī kōśiśa karana dā kō'ī aratha nahīṁ, femalerata cālāṁ dī varatōṁ karadi'āṁ, iha kadē vī lōṛīndā natījā nahīṁ dēvēgā. Isa samēṁ sabha tōṁ sarabōtama atē prabhāvaśālī methodga hai basa rahiṇa dē ārāmadēha hālāta paidā karanā. Ādamī nū ghara jāṇā cāhīdā hai. Atē jē iha sathitī nahīṁ hai, tāṁ kī agē vālē sabadhāṁ vica kō'ī tuka hai?

Ika nā'ika hōṇā cāhīdā hai

ithōṁ taka ki ika kamazōra ādamī āpaṇē dūjē adha la'ī asala sahā'itā baṇanā cāhudā hai. Atē ithē bahuta sārī'āṁ.Ratāṁ hairāna hōṇagī'āṁ, ki'uṅki hara kō'ī ajihī bhāvanā paidā kara sakadā hai. Iha kujha lābhāṁ dī praśasā karana jāṁ ujāgara karana la'ī kāfī hai. Viśavavi'āpī vākānśa dī'āṁ ka'ī udāharaṇāṁ hana: - "Tusīṁ mērī dēkhabhāla kara rahē hō." - "Mainū khuśī hai ki tusīṁ mērē nāla hō." - "Tuhāḍē kōla utama gi'āna hai, maiṁ tuhānū suṇa kē khuśa hāṁ." Kī ihō jihē vākāṁ nū kahiṇā muśakala hai? Atē unhāṁ nū suṇadi'āṁ, kō'ī vī vi'akatī āpaṇī tākata atē ikasāratā mahisūsa karēgā.

Ika womanrata nū dūji'āṁ du'ārā lōṛīndā hōṇā cāhīdā hai

īrakhā ika bhāvanā hai jō hamēśā riśatē vica rahiṇī cāhīdī hai. Pi'āra kā'ima rakhaṇa la'ī, ika ādamī nū iha mahisūsa karanā cāhīdā hai ki mazabūta ​​saikasa dē dūjē maimbara vī inrata vica ḍūghī dilacasapī lai rahē hana. Para, ithē iha mahatavapūraṇa hai ki isa nū vadhērē nā karō. Ika ādamī nū sirapha dūji'āṁ dē hitāṁ nū vēkhaṇā cāhīdā hai, ika womanrata nū jāṇabujha kē īrakhā nahīṁ karanī cāhīdī, ki'uṅki iha riśatē nū khatama kara sakadī hai.

Tuhānū ika ādamī nū prērita karana dī zarūrata hai

itihāsa bahuta sārī'āṁ misālāṁ nū jāṇadā hai jadōṁ manukha āpaṇē pi'ārē lōkāṁ la'ī athāha ucā'ī'āṁ nū prāpata karadā hai. Para ajihā hōṇa la'ī, usanū prērita hōṇa dī zarūrata hai, atē alōcanā nahīṁ, jinē huṇē hana. Hara relationshipsrata sabadhāṁ vica ikasuratā labhaṇa dē samaratha hai, mukha gala iha hai ki ādamī nū prērita karana dē tarīki'āṁ dī bhāla karana tōṁ ḍaranā nahīṁ.

Ghara mahatavapūrana hai

kī kō'ī ādamī usa ghara vāpasa jāṇā cāhudā hai jithē kō'ī nigha atē dilāsā nā hōvē? Iha ghara dā ārāma hai jō mukha kārana hai ki ādamī āpaṇē cuṇē hō'ē la'ī pi'āra atē satikāra ki'uṁ baṇā'ī rakhadā hai. Ghara ā'undē hō'ē, uha turata samajha jāvēgā ki uha isa jīvana vica kōśiśa kara rihā hai bilakula nahīṁ vi'aratha.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/