Āpaṇī patanī nū dhōkhā dēṇa bārē kivēṁ bhulaṇā hai?

 

#Bhulaṇā
Mērē vi'āha nū 20 sāla hō ga'ē hana. Sajōga nāla, sāḍī jidagī dē 12 sālāṁ bā'ada, mainū patā cali'ā ki mērī patanī nē mērē nāla kama karana vālē nāla kama kītā. Usa samēṁ, sāḍē nāla usadā sarabōtama samāṁ nahīṁ sī. Maiṁ usa nū bahuta dukha ditā. Nahīṁ, sarīraka taura'tē nahīṁ. Maiṁ usanū suṇi'ā hī nahīṁ, samajhi'ā nahīṁ, usadā samarathana nahīṁ kītā. Usa samēṁ uha 33 sālāṁ dī sī. Uha kahidī hai ki ithē kō'ī vī nahīṁ sī jisa nāla parivāraka musībatāṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ jāṇa atē usadī salāha nū prāpata kītā jā sakē ki usadī udāsī dā sāhamaṇā kivēṁ karanā hai. Atē usadī sāthī uthē sī, jisa nē ika"sahā'itā karana vālā hatha" ditā atē usadī sathitī dā phā'idā uṭhā'i'ā. Atē dēśadhrōha sī. Maiṁ āpaṇī patanī nū bahuta pi'āra karadā hāṁ atē maiṁ jāṇadā hāṁ ki uha vī mainū bahuta pi'āra karadī hai. Uha kahidī hai ki usanē āpaṇē kītē la'ī bahuta pachatā'i'ā hai. Para iha sōca ki uha kisē hōra ādamī nāla sī, uha mainū nahīṁ chaḍadā atē basa adarōṁ khāndā hai. Mainū nahīṁ patā ki isa nāla kivēṁ najiṭhaṇā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/