Dharatī grahi tē cōṭī dē 10 sabha tōṁ sudara sathāna

 Sāḍī dharatī ika śānadāra atē vilakhaṇa grahi hai. Isa'tē bahuta sārī'āṁ sudara atē rahasama'ī jag'hāvāṁ hana, jō yātarī'āṁ nū khuśa karadē hana. Sāḍī sūcī tuhānū dunī'ā dē ajihē asādhāraṇa kōni'āṁ tōṁ jāṇū karā'ēgī atē tuhānū grahi dharatī utē sabha tōṁ khūbasūrata sathānāṁ nū dēkhaṇa dā maukā dēvēgī, jisa vica hara kō'ī dēkhaṇa dā supanā laindā hai.

10. Grēṭa balū hōla (bēlīza)

Vaḍā nīlā mōrī

Bailīza (madha amarīkā) dē dēśa vica, lā'īṭahāousesa kōrala rīpha dē madha vica, ika vaḍā nīlā (nīlā) mōrī hai. Pahilī vāra, phrain̄ca sāgara dē khōjī jaika yēva kasaṭī'ō nē aṭalāṇṭika mahānsāgara vica isa udāsī dī maujūdagī bārē dunī'ā nū dasi'ā. Vigi'ānī'āṁ nē isa rahasama'ī jag'hā dā adhi'aina kītā hai. Taṇā'a dī ḍūghā'ī 120 mīṭara, vi'āsa 300 mīṭara tōṁ vadha hai. 70 Mīṭara dī ḍūghā'ī'tē, ika caṭāna labhi'ā gi'ā sī jō pāṇī dē hēṭhāṁ guphā kapalaikasa vala jāndā sī. Iha sudara ḍūghī sapēsa jivēṁ ki cubaka grahi dē vakha vakha hisi'āṁ tōṁ gōtākhōrāṁ nū ākaraśita karadā hai. Gōtākhōrī karanā ika surakhi'ata gatīvidhī nahīṁ hai, para iha bahuta zi'ādā prēmī'āṁ nū nahīṁ rōkadā. Hālāṅki kujha gōtākhōra hamēśā la'ī mahāna nīlē hōla dē athāha athāha kuḍa vica rahē.

9. Phalā'ī gīzara (yū'aisa'ē)

Gīzara phalā'ī

Phalā'ī gīzara nēvāḍā (amarīkā) vica sathita hai. Asala vica, iha ika gīzara nahīṁ, balaki ika tharamala basata hai, isa tōṁ ilāvā, manukha du'ārā baṇā'i'ā. Garama pāṇī dā ika jharanā ika vāra 20 vīṁ sadī dē arabha vica khūha nāla ḍubaṇa nāla phuṭi'ā. Huṇa gīzara vica tina jharanē hana. Unhāṁ dī ucā'ī 1.5 Mīṭara taka pahucadī hai. Atē kula ucā'ī, vilakhaṇa ucā'ī'āṁ dē nāla, jithōṁ unhāṁ nē mārī, lagabhaga 3.5 Mīṭara hai. Phalā'ī gīzara dā driśa prabhāvaśālī hai. Iha bhāvanā hai ki tusīṁ kisē hōra grahi tē hō - rēgisatāna dē madha vica laiṇḍasakēpa asadhārana hai. Gīzara dī'āṁ kudaratī, caṭāna varagī'āṁ ucā'ī'āṁ śānadāra ragāṁ atē ragata vica pēṇṭa kītī'āṁ jāndī'āṁ hana jō pāṇī vica bhijē hō'ē khaṇijāṁ dā dhanavāda karadē hana. Hara sāla"gusē caṭānāṁ" dī ucā'ī dinō dina vadha jāndī hai.

8. Krisaṭala nadī (kōlabī'ā)

Krisaṭala nadī

Kōlabī'ā vica asādhāraṇa sudaratā dī ika nadī vagadī hai, jō isanū dharatī dē sabha tōṁ sudara sathānāṁ vicōṁ ika baṇā didī hai. Isadē ka'ī nāma hana: Krisaṭala, rēnabō, paja ragāṁ dī nadī. Nadī dī labā'ī 100 kilōmīṭara, cauṛā'ī lagabhaga 20 mīṭara hai. Nadī nū mīnha dē pāṇī atē pahāṛī dhārāvāṁ du'ārā khu'ā'i'ā jāndā hai, isa vica asala vica kō'ī machī nahīṁ hai. Nadī mausama atē sāla dē samēṁ dē adhāra tē raga badaladī hai. Tusīṁ isa vica ka'ī kisamāṁ dē ragāṁ nū vakharā kara sakadē hō: Pīlā atē harā, kālā atē lāla, nīlā atē nīlā. Phulāṁ dī iha bahutāta bahuta sārē ailagī dī maujūdagī dē kārana hai, jō sūraja dī'āṁ kiranāṁ du'ārā badalī'āṁ jāndī'āṁ hana.

7. Kōlōrāḍō nadī dā kaendā (amarīkā)

Kōlōrāḍō nadī dā kaendā

Sayukata rāja amarīkā vica, airīzōnā rāja vica, ika śānadāra sudara jag'hā hai - kōlōrāḍō nadī dā mōṛa. Nadī ika cubacē dī ghōṛē dī śakala vica pāṇī dī sataha nāla caṭāna nū ghēradī hai. Isa dī sudara sudaratā, sudaratā atē sabhi'atā dī nēṛatā dē kārana, iha sathāna sailānī'āṁ la'ī bahuta maśahūra hai. Para iha nōṭa kītā jāṇā cāhīdā hai ki sirapha sudara vicārāṁ dē prēmī hī"pōḍakōvā" nahīṁ ā'undē, para uha lōka vī jō hara cīza tōṁ pahilāṁ hī thaka cukē hana. Iha ithē hai ki ērīzōnā rāja bhara tōṁ lōka āpaṇī'āṁ jānāṁ laiṇa la'ī kāhalē hudē hana.

6. Ērīzōnā vēva (amarīkā)

Ērīzōnā lahira

Arīzōnā vēva hairānījanaka sudaratā dī ika rētalī caṭāna dā gaṭhana hai. Iha airīzōnā rāja (amarīkā) vica sathita hai. "Kalākāra kudarata" nē 190 milī'ana sāla pahilāṁ isa dī sirajaṇā arabha kītī, mīnha atē havā nē haulī haulī isa sikhi'ā nū kalā dē kama vica badala ditā. Para kudarata dē camatakāra nū vēkhaṇā inā saukhā nahīṁ hai. Rētalī pathara ika bahuta nāzuka samagarī hai, akasara ā'uṇa vālē daurē hudē hana atē bahuta sārē sailānī isa nū naśaṭa kara sakadē hana, isa la'ī mulākātāṁ la'ī ika kōṭā hai - pratī dina 20 tōṁ vadha lōka nahīṁ. Sirapha khuśakisamata lōka lāṭarī la'ī ṭikaṭa jita kē ithē pahuca sakadē hana.

5. Viśāla śīśē dī guphā (maikasīkō)

Viśāla śīśē dī guphā

Cihuhu'ā (maikasīkō) dē rāja vica viśāla śīśē dī guphā hai. Iha nā'īka dē śahirī badōbasata tōṁ 300 mīṭara hēṭhāṁ sathita hai. Isa jag'hā dī vilakhaṇatā isa tatha vica hai ki viśāla krisaṭala dī buṇā'ī uthē labhī ga'ī sī. Inhāṁ vicōṁ sabha tōṁ vaḍā 11 mīṭara labā, 4 mīṭara vi'āsa atē 55 ṭana bhāra dā hai. Sēlēnā'īṭa krisaṭala nē unhāṁ dē gaṭhana dī śurū'āta lagabhaga 500 hazāra sāla pahilāṁ kītī sī. Guphā vica, isadē la'ī ādaraśa sathitī'āṁ sana - sau pratīśata namī atē ika niratara tāpamāna (58 ° C). 2000 Vica khudā'ī'āṁ du'ārā śānadāra krisaṭala guphā dī khōja kītī ga'ī sī.

4. Salāra ḍī yūyanī lūṇa phalaiṭa (bōlīvī'ā)

Salāra ḍī yūyanī lūṇa phalaiṭa

Grahi dī sabha tōṁ khūbasūrata thāvāṁ vicōṁ ika hai sālāra ḍī yūyanī lūṇa māraśa - ika khuśaka lūṇa jhīla. Ṭiṭīkākā jhīla dē kōla, bōlīvī'ā vica ika śānadāra jag'hā hai. Barapha-ciṭē lūṇa dā bē'ata samudara vi'aratha dī bhāvanā paidā karadā hai, ḵẖāsakara jadōṁ, bāraśa tōṁ bā'ada, jhīla dī sataha bē'ata akāśa nū darasā'undī hai. Hōrījōna nazara nahīṁ ā'undā, asamāna atē dharatī ikō pūrē vica līna hō jāndī'āṁ hana. Bahuta sārē sailānī isa śānadāra nazārē nū vēkhaṇa ā'undē hana.

3. Lēka kaliluka (kainēḍā)

Kalīluka jhīla

Kainēḍī'ana jhīla kalīluka ika"sapāṭaḍa" jhīla hai. Iha ōsōyōsa kasabē dē kōla sathita hai atē sayukata rāja amarīkā dē nāla lagadī hai. Pāṇī dā asadhārana sarīra ika alōpaka nazārā hai. Jhīla dē pūrē jahāza'tē pathara dī'āṁ ṭā'ilāṁ dī tar'hāṁ aniyamata gōla cakara dē niśāna hana. Bhaḍāra vica pāṇī ka'ī tar'hāṁ dē khaṇijāṁ nāla bharapūra hudā hai, jō tāpamāna vadhaṇa tē krisaṭala hō jāndē hana. Atē isa la'ī, sukē lūṇa dī sataha dē ṭhōsa paica pāṇī dē caṭākāṁ dē vicakāra baṇadē hana. Ragāṁ dī'āṁ kisamāṁ nū vakhō vakharē khaṇija lūṇa dī maujūdagī du'ārā vī samajhā'i'ā jāndā hai.

2. Aicanacēṇṭa vaila (brāzīla)

Cagī tar'hāṁ jādū kītī

Brahijīlī rāja bāhī'ā vica jādū vālā khūha ika mīla pathara hai. Iha 80 mīṭara dī ḍūghī guphā vica sathita hai. Āpaṇē āpa hī jala bhaḍāra dī ḍūghā'ī lagabhaga 37 mīṭara hai. Khūha dē dhi'āna nāla sōca-samajha kē kītē ga'ē saravēkhaṇa nāla, tusīṁ ka'ī sadī'āṁ tōṁ darakhata dē tārē nū tala'tē pa'ē vēkha sakadē hō. Atē guphā āpaṇē āpa hī, bhaḍāra dē nāla, ika athāha gaṭhana jāpadā hai atē ika manamōhaṇī dikha nū vēkhadā hai, ika nīlā aviśavāsī rauśanī nāla khēḍadā hai. Ajihē ragīna tamāśē dī vi'ākhi'ā pūrī tar'hāṁ sāpha pāṇī atē guphā vica ḍiga rahē rōśanī dē pratikri'ā du'ārā kītī ga'ī hai.

1. Sagamaramara dī'āṁ guphāvāṁ (cilī)

Sagamaramara dī'āṁ guphāvāṁ

Dharatī utē mārabala dī'āṁ guphāvāṁ sabha tōṁ sudara sathāna hana. Uha paiṭāgōnī'ana aiṇḍīza (cilī atē arajanaṭīnā dī sarahada) vica ika bahuta ḍūghī jhīla vica sathita hana. Sathānaka lōka isa kudaratī hairāna tōṁ hairāna hana atē isanū mārabala girajāghara kahidē hana. Uha padāratha jisa tōṁ kudarata nē iha camatakāra baṇā'i'ā uha sagamaramara dī nahīṁ balaki ika nīlā cūnā pathara hai. Gujhaladāra guphā bhaṭakaṇa vālē sārē yātarī'āṁ nū khuśa karadē hana jō unhāṁ dī paṛacōla karadē hana. Nīnha-sāpha pāṇī vica rōśanī dā khēḍa sagamaramara dī'āṁ tadāṁ vica hairānījanaka āpaṭīkala daraśaṇa paidā karadā hai. Mausama, dina atē mausama dē adhāra tē, sagamaramara dī'āṁ guphāvāṁ unhāṁ dī dikha nū badaladī'āṁ hana. Gōtākhōrāṁ dē utaśāhī'āṁ la'ī, mārabala girajāghara tuhānū ika śānadāra atē vadhī'ā baṇā'uṇa vālī'āṁ chuṭī'āṁ nāla anada dēvēgā. Hara kisē kōla ajihī'āṁ asādhāraṇa sudara thāvāṁ'tē jāṇa dā maukā nahīṁ hudā. Para sudaratā nēṛē hai, tuhānū basa nēṛi'ōṁ vēkhaṇā pa'ēgā. Śā'ida tuhāḍē śahira vica dilacasapa thāvāṁ hana jō tusīṁ hara rōza laghadē hō atē unhāṁ vala dhi'āna nahīṁ didē.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/