Dharatī utē cōṭī dē 10 sabha tōṁ ṭhaḍē sathāna

 Udēśapūrana kāranāṁ karakē, dharatī utē havā dā tāpamāna ikasāra nahīṁ hai. Grahi dē ika kōnē vica, lōka garamī tōṁ thaka jāndē hana, atē dūjē pāsē uha labē samēṁ tōṁ ṭhaḍa dā śikāra hudē hana. Dharatī utē dasa sabha tōṁ ṭha placesē sathānāṁ vica avāsī atē rahiṇa vālē dōvēṁ khētara śāmala hana. Bahuta ghaṭa tāpamāna sūcaka vālī'āṁ zamīnāṁ dī giṇatī dē māmalē vica rūsa sabha tōṁ mōharī sathāna utē hai. Iha paramāpharōsaṭa dē viśāla zōnāṁ dī maujūdagī dē kārana hai.

10. Bairō


Bairō

Utarī alāsakā vica sathita, sayukata rāja amarīkā dā śahira, dharatī dē sabha tōṁ ṭha placesē sathānāṁ dē sikhara dī ākharī lā'īna vica hai. Ḍūghā'ī vica miṭī dī jamaṇa 4 sau mīṭara taka pahucadī hai! Saradī'āṁ ithē tēza atē havādāra hudī'āṁ hana, pharavarī vica tharamāmīṭara dā padhara lagabhaga -50 to taka jāndā hai. Vādhū mausama dī'āṁ viśēśatāvāṁ vāyūmaḍala dī ṭhaḍala khuśakī vica pragaṭa kītī'āṁ jāndī'āṁ hana. Patajhaṛa tōṁ lai kē adha-saradī taka sathānaka lōka sūraja nū nahīṁ vēkhadē. Bā'ada vica, sathitī vica thōṛhā sudhāra hudā hai, atē garamī'āṁ du'ārā havā + 4 ḍigarī sailasī'asa taka garama hudī hai. Annualsatana sālānā tāpamāna sūcaka -12˚S dē āsa pāsa utarā'a caṛhā'a karadā hai. Acānaka, baraupha vica baraphabārī atē barapha garamī'āṁ dē mahīni'āṁ vica vī vāparadī hai. Hālāṅki iha inā hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki ārakaṭika sarakala śahira tōṁ 500 kilōmīṭara dī dūrī'tē śurū hudā hai, atē utarī pōla 2 hazāra kilōmīṭara dī dūrī' tē pi'ā hai.

9. Atararāśaṭarī jharanē

Atararāśaṭarī jharanē

Nauvēṁ sathāna'tē phira sayukata rāja dā pratīnidhī hai. Hālāṅki iha badōbasata minēsōṭā vica sathita hai, yānī miḍavaisaṭa vica amarīkī māpadaḍāṁ anusāra, isa vica mausama dī'āṁ sathitī'āṁ asala phrīzara tōṁ bahuta vakharī'āṁ nahīṁ hana. Ithē rahiṇa vālē 6 hazāra lōka julā'ī vica 0 ḍigarī saiṇṭīgarēḍa'tē pighalaṇa dā anada laindē hana, atē pajāha ḍigarī dē ṭhaḍa kārana janavarī dī'āṁ chuṭī'āṁ' tē āpaṇē dada bhaṛakadē hana. Rahiṇa la'ī khul'hē taura'tē unsukavēṁ vātāvaraṇa dē bāvajūda, gharēlū saira-sapāṭā ithē vikasata kītā gi'ā hai. Yātarī yātarī'āṁ naiśanala pāraka vica saira karana la'ī kainēḍī'ana sarahada'tē ā'undē hana. 2019 Vica, ika amarīkī philama kapanī nē ika kāmēḍī philama vī jārī kītī, jō ki kitē vī nahīṁ, balaki atararāśaṭarī phālāṁ vica hudī hai.

8. Asaṭānā

Asaṭānā

Kazākisatāna dī rājadhānī, jisa dā hāla hī vica nūra-sulatāna dā nāma badali'ā gi'ā hai, viśava vica aṭhavāṁ ṭhaḍā sathāna hai. Saṭaipa dī'āṁ chapadī'āṁ havāvāṁ karōṛapatī śahira, isadē prakāśamāna akāśa gabharū'āṁ atē ālīśāna masajidāṁ dē gubadāṁ nū āpaṇē sāhāṁ nāla śābadika taura tē ṭha.̔Ā karadī'āṁ hana. Tikhī mahāndīpī māhaula sathānaka nivāsī'āṁ dī zidagī nū jinā sabhava hō sakē isa dē ulaṭa baṇā'uṇa la'ī sabha kujha karadā hai. Labē samēṁ taka sā'ībērī'ana pharausaṭa -52 ḍigarī hēṭhāṁ cālī-ḍigarī ēśī'ā'ī garamī nāla badala jāndē hana. Tāzē garamī dē mīnha dē rūpa vica mīnha dī ghāṭa sathitī nū hōra tēza kara didī hai. Aja adhikārī sathitī nū sudhārana dī kōśiśa kara rahē hana: Akhautī"garīna bailaṭa" rājadhānī dē du'ālē nakalī.Ga nāla baṇā'ī jā rahī hai. Harē bharī'āṁ thāvāṁ nū havā dē pravēśa tōṁ khētara nū bacā'uṇa la'ī ti'āra kītā gi'ā hai atē kasabē dē lōkāṁ nū julā'ī dī dupahira nū calaṇa la'ī sagīna māraga pradāna karadē hana.

7. Varakuṭā

Varakuṭā

Kōmī rīpabalika tōṁ lai kē lagātāra satavāṁ rūsī śahira sī. Vōrakuṭā dē ālē du'ālē, paramāphrausaṭa dā rāja phailadā hai, ika bērahima saba'arakaṭika māhaula dē nāla sugadhita. Sālānā samēṁ dā 80%, miṭī utē ṭhaḍa dā dabadabā hudā hai. Garamī'āṁ vica halakī ṭhaḍa nū bāhara nahīṁ rakhi'ā jāndā. Annualsatana sālānā tharamāmīṭara ḍēṭā -6˚S hudā hai. Saradī'āṁ vica, pārā dā kālama vadha tōṁ vadha -57 ḍigarī sailasī'asa taka jā sakadā hai. Niratara havāvāṁ dē kārana, āsamāna sāla dē badala nāla coveredki'ā rahidā hai. Baraphīlē tūphāna kārana barapha dī bhārī barapha pai jāndī hai. Dūra utara dī'āṁ asadhārana hālatāṁ nē khētībāṛī nū khatama kara ditā. Phala atē sabazī'āṁ dī'āṁ phasalāṁ kōla khul'hē maidāna vica ji surviveṇa dā ​​asala kō'ī maukā nahīṁ hudā. Pi'āza, pālaka atē khīrē: Grīnahā'usāṁ vica, gāraḍanaraza harabala khāṇa vālē paudi'āṁ dī bahuta sīmata sūcī nū vadhā'uṇa dē prabadha karadē hana.

6. Asaṭa-śacugōra

Asaṭa-śacugōra

Ikō jihā kōmī rīpabalika vica sabha dā gavāci'ā sabha tōṁ chōṭā piḍa usaṭa-śacugōra, sabha tōṁ ṭha coldē sathānāṁ dī raiṅkiga vica chēvēṁ nabara'tē hai. Isa vica sirapha tina darajana vasanīka hana. Prācīna badōbasata dā itihāsa 18 vīṁ sadī dē pahilē tīsarē dā hai. Piḍa dē lōka machī phaṛana vica rujhē hō'ē sana atē saradī'āṁ dī saṛaka dē kama dī sēvā kara rahē sana, jisadē nāla rēnaḍara salēḍaza du'ārā sāmāna muramānasaka atē sakainaḍēnēvī'ā dē dēśāṁ vica pahucā'i'ā gi'ā sī. 19 Vīṁ sadī dē ata vica ika śākhā lā'īna dikhā'ī dēṇa nāla, ṭraikaṭa nū chaḍa ditā gi'ā. Usa samēṁ tōṁ, ithē bahuta kujha badali'ā hai, para mausama nahīṁ. Aja taka, usatō-śacugōra śahira yūrapī'ana mahāndīpa dā sabha tōṁ ṭhaḍā bidū mani'ā jāndā hai. 1978 Vica, sathānaka mausama nē ika kisama dā rikāraḍa kā'ima kītā: Kārā sāgara dē taṭa tōṁ havā'ī janatā dē ika ati-dhunī hamalē nē zīrō nū zīrō tōṁ hēṭhāṁ -58 ḍigarī taka ṭhailledā kara ditā!

5. Yākūsaka

Yākūsaka

Atē dubārā raśī'ana phaiḍarēśana. Para huṇa sakā dā gaṇatatara sirapha isa dē hīrāṁ la'ī hī nahīṁ, sagōṁ isa tatha la'ī vī jāṇi'ā jāndā hai ki isadā mukha śahira grahi utē paja sabha tōṁ zi'ādā ṭhaḍa-rōdhaka sathānāṁ nū khōl'hadā hai. Gaṇatatara kēndara la'ī, saradī'āṁ dī dara -40˚S hai. Iha akaṛā āma tōṁ bāhara nahīṁ mani'ā jāndā: Udama kama kara rahē hana, bacē paṛha rahē hana. Ika samēṁ mausama vigi'ānī'āṁ du'ārā rikāraḍa kītā sabha tōṁ ghaṭa thraiśōlaḍa -65 ḍigarī sī. Yākūsaka vica saradī'āṁ dē mahīni'āṁ dī giṇatī ādaraśa tōṁ mahatavapūrana hai. Śahira vica akatūbara tōṁ apraila taka saradī'āṁ dā rāja śāmala hai. Chōṭā garamī asādhāraṇa garamī atē māmūlī varakhā du'ārā darasā'ī jāndī hai. Basata ruta vica tāpamāna dē tēza girāvaṭa atē asapaśaṭa mausama dē bāvajūda, yakuṭī'ā dī rājadhānī sacī"ciṭē rātāṁ" dī labē samēṁ la'ī māṇa prāpata karadī hai.

4. Īsamiṭa

Īsamiṭa

Grīnalaiṇḍala pōlara aikasapalōrarāṁ dī sābakā panāha - savai-vi'ākhi'ātamaka nāma ā'īsamiṭa (asala vica “barafa dē vicakāra”) vālā saṭēśana - sūcī vica cauthā sabha tōṁ ṭhaḍā sathāna hai. Iha grīnalaiṇḍa dī barafa dī cādara'tē adhārata hai, jisa dī ucā'ī isa sathāna' tē samudara dē padhara tōṁ 3 hazāra mīṭara dī ucā'ī'tē pahucadī hai. Aikasa aikasa sadī dē 30 vi'āṁ vica, ithē ṭhaḍa dī'āṁ paiṇṭha ḍigarī sana. Vi'agātamaka gala iha hai ki isa mi'āda dē daurāna bhū-bhautika vigi'ānī ē. Vēzanara dī agavā'ī vālī ika khōja muhima saṭēśana'tē bhējī ga'ī sī. Vigi'ānī'āṁ nē barafa dē balākāṁ tōṁ gharāṁ dī usārī kītī, khudā'ī kītī, paratū uha phira vī tatāṁ nāla asamāna laṛā'ī hāra ga'ē. Ārakaṭika ṭhaḍē nē mahāna prōphaisara-mausama vigi'ānī dī jāna lai la'ī, jōkhama bharapūra udama vica hisā laiṇa vālē bākī dē bahuta sārē lōkāṁ nū bhārī ṭhaḍa lagī.

3. Saṭēśana vōsaṭōka

Saṭēśana vōsaṭōka

"Ā'īsa" mukābalē dā kānsī aṭārakaṭikā atē gharēlū vigi'ānaka saṭēśana"vōsaṭōka" nāla sabadhita hai, jisadī sathāpanā 1957 vica sōvī'ata vigi'ānī'āṁ du'ārā kītī ga'ī sī. Sabha tōṁ ghaṭa tāpamāna dā mula"ṭhaḍa dē dharuva" tē -89.2 Ḍigarī daraja kītā gi'ā hai. Julā'ī 1983 vica māpaṇa vālē yatarāṁ nē bilakula isa tar'hāṁ dikhā'i'ā. Saṭēśana tē kama kara rahē lōkāṁ dī śubhakāmanāvāṁ hēṭha ditē ka'ī kārakāṁ nāla gujhaladāra hai. Iha piḍa viśava dē mahānsāgarāṁ dī sataha tōṁ tina hazāra mīṭara dī ucā'ī'tē sathita hai, jisa kārana sarīra vica ākasījana dī bhukhamarī hudī hai. Havā ionization atē zīrō namī vī bhalā'ī nū nakārātamaka taura'tē prabhāvata karadī hai. Ika dharuvī rāta ika sāla vica lagabhaga 120 dina laindī hai. Ma'ī tōṁ satabara taka, "pūraba" dunī'āṁ tōṁ vakha rihā hai.

2. Vērakhōyānsaka

Vērakhōyānsaka

Yēkuṭa śahira vērakhōyānsaka, jō ki sabha tōṁ ṭhaḍē sathānāṁ dī raiṅkiga dī dūjī lā'īna'tē kabazā karadā hai, jaladī hī 400 sāla purāṇā hō jāvēgā. 17 Vīṁ sadī vica, badōbasata ika kōsaika saradī'āṁ dē ku'āraṭarāṁ vajōṁ kama karadā sī. Ithē unhāṁ nē ghōṛē atē hirana paidā kītē, phulāṁ la'ī ti'āra kītē atē jagalāṁ dī kaṭā'ī kītī. XIX sadī nē isadī āpaṇī vivasathā kītī. Ithē, sāmarāja dē kinārē taka, unhāṁ nē inakalābī'āṁ nū dēśa nikālā dēṇā śurū kara ditā jō sarakāra du'ārā aṇacāhē sana. Rājanītika ġulāmāṁ dī āmada nē niyamata mausama vigi'ānika nigarānī nū janama ditā. Janavarī 1885 dē adha vica, isa samūha dē ika numā'idē, ika khāsa sa. Kōvālika, -68˚S dē tāpamāna nū daraja karana vica kāmayāba hō'ē. Sata sālāṁ bā'ada, ika nīvīṁ akaṛā vī daraja kītā gi'ā, para adhikārata taura'tē prāpata kītē ga'ē akaṛē dhi'āna vica nahīṁ la'ē ga'ē. Akaiḍamī āpha sā'isaza nē sādhana galatī dā zikara kītā.

1. Ōmi'ākōna

Ōmi'ākōna

Yākūsaka bēsina dē tala'tē pi'ā ōyāmīkāna piḍa adhikārata taura' tē dharatī dā sabha tōṁ ṭhaḍā sathāna hai. Iha mani'ā jāndā hai ki 20 vīṁ sadī dē 38 vēṁ var'hē vica, dharatī utē sabha tōṁ ghaṭa sabhāvata tāpamāna -78 ḍigarī daraja kītā gi'ā sī. Huṇa iha kahiṇā muśakala hai ki iha saca hai jāṁ nahīṁ. Para ōmi'ākōna hakīkata sacamuca nirada'ī hai. Ucē zōnanēśana dē padhara, sakhata mahāndīpī māhaula atē bēmisāla uca vāyūmaḍala dē dabā'a bārē jāṇanā, iha ika rahasa baṇi'ā hō'i'ā hai ki sathānaka ābādī dē 500 lōka ithē kivēṁ jī'undē hana.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/