Dunī'ā dā cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē jahāza karaiśa hō ga'ē

 Jahāza labē samēṁ tōṁ tēza atē sabha tōṁ ārāmadā'ika vāhana rihā hai. Jadōṁ kisē yātarā nū labī dūrī dī lōṛa hudī hai, atē usē samēṁ samēṁ dī ghāṭa hudī hai - havā sacāra tuhānū samasi'ā nū hala karana dī āgi'ā didā hai. Ē'arasapēsa dē vikāsa dē 200 sālāṁ tōṁ vadha, jahāza du'ārā uḍāṇa dī surakhi'ā saiṅkaṛē guṇā vadhī hai. Para jahāza karaiśa hō jāndē hana. Isa tatha dē bāvajūda ki havā'ī yātarā nū āvājā'ī dē sabha tōṁ surakhi'ata rūpa vajōṁ mānatā ditī ga'ī sī, hara kraiśa ka'ī sau lōkāṁ dī mauta hō jāndī hai. Isa lēkha vica, asīṁ tuhānū dunī'ā dē dasa sabha tōṁ vaḍē havā'ī karaiśāṁ bārē dasāṅgē.

10. Phārasī dī khāṛī, 3 julā'ī 1988, 290 mautāṁ

Phārasī dī khāṛī, 3 julā'ī 1988, 290 mautāṁ

Fārasa dī khāṛī vica 3 julā'ī, 1988 nū ika amarīkī karūzara nē ika īrāna dī ē'ara lā'īna nāla sabadhata ē -300 nāgarika jahāza utē ika mizā'īla dāga ditī. 290 Vi'akatī mārē ga'ē, 65 baci'āṁ samēta - pīṛatāṁ dī iha giṇatī isa dukhānta nū sāḍī sūcī vica dasavēṁ sathāna tē rakhadī hai. Sayukata rāja amarīkā ajē vī dā'avā karadā hai ki amarīkī malāhāṁ nē isa yātarī jahāza nū irāna dī ē'ara phōrasa laṛākū la'ī galata baṇā'i'ā hai. Kisē nū vī sazā nahīṁ ditī ga'ī sī, atē ghaṭō ghaṭa ika rasamī mu'āphī nahīṁ li'āndī ga'ī sī.

9.Kiśā, 8 janavarī 1996, 297 pīṛata

Kiśā, 8 janavarī 1996, 297 pīṛata

Sāḍī rēṭiga vica nauvēṁ sathāna'tē rūsī māla māla jahāza ēna -32 bī dā karaiśa hō'i'ā hai, jō ki 8 janavarī, 1996 nū hō'i'ā sī. Kāṅgō dī rājadhānī vica ranavē usa samēṁ 1,500 mīṭara labā sī. Hālāṅki, iha kaḍi'ālī tāra nahīṁ sī. Mārakīṭa jīḍīpī dē nēṛalē khētara vica sathita sī atē asala vica isadē nāla lagadī sī. Ḍā downloadnalōḍa ika sathānaka kapanī du'ārā kītī ga'ī sī jō jahāza dē ḍizā'ina tōṁ jāṇū nahīṁ sī. Sāḍē pā'ilaṭāṁ nē lōḍiga nū vēkhi'ā nahīṁ sī, atē ṭaika'ōpha tōṁ pahilāṁ jahāza dī pāsapōraṭa samarathā dē kāragō dī pālaṇā dī jān̄ca nahīṁ kītī. Ōvaralōḍa dē kārana, cālaka ṭēka'āpha dē daurāna ranavē tōṁ dūra nahīṁ jā saki'ā atē śābadika taura'tē ika vi'asata bazāra vica cali'ā gi'ā. Jahāza mārakīṭa dī'āṁ imāratāṁ'ca ṭakarā gi'ā atē phaṭa gi'ā. Māri'ā 297 lōka jō usa samēṁ mārakīṭa vica sana, atē ika pā'ilaṭa. Ajē vī bahuta sārē māhara isa tabāhī nū dharatī dā sabha tōṁ vaḍā manadē hana.

8.Yūrēna, 17 julā'ī, 2014, 298 pīṛata

Yūrēna, 17 julā'ī, 2014, 298 pīṛata

Aṭhavāṁ sabha tōṁ vaḍā havā'ī karaiśa bō'iga 777 dā karaiśa sī, jisa dī mālakī malēśī'ā tōṁ ika ē'ara lā'īna sī. Iha karaiśa 17 julā'ī, 2014 nū hō'i'ā sī. Havā'ī jahāza yātarī'āṁ nū aimasaṭaraḍama vica lai kē gi'ā atē ku'ālālapura la'ī uḍāṇa bharī. Cālaka dala dē nāla, jahāza dē kaibina vica 298 lōka savāra sana. Jadōṁ rūsa atē yūkarēna dī havā'ī sarahada pāra karadi'āṁ, jahāzāṁ nāla sacāra hamēśā la'ī vighana pi'ā sī. Ḍaniṭska khētara dē grāḍōvō dē badōbasata dē nēṛē havā'ī jahāza dā saṛi'ā hō'i'ā malabā pā'i'ā gi'ā. Kō'ī baci'ā nahīṁ mili'ā. Asala vica jō hō'i'ā uha ajē vī aṇajāṇa hai. Rūsī māharāṁ dā kahiṇā hai ki bō'iga nū bhaṛakā. Udēśāṁ la'ī yūrapī'ana ē'ara phōrasa dē laṛākū jahāza tōṁ lagī ga'ī ika mizā'īla nē gōlī māra ditī. Vidēśī māhara huṇa taka unhāṁ dē mukha sasakaraṇa dī pālaṇā karadē hana. Usadē anusāra, jahāza nū rūsa du'ārā baṇē buka havā'ī rakhi'ā praṇālī dē kujha aṇapachātē vi'akatī'āṁ nē gōlī māra ditī. Isa tatha dē kārana ki duśamaṇāṁ dē khētara vica tabāhī ā'ī hai, isadī jān̄ca bahuta haulī haulī agē vadha rahī hai.

7. Miḍala īsaṭa, 19 agasata 1980, 297 pīṛata

Miḍala īsaṭa, 19 agasata 1980, 297 pīṛata

Satavēṁ sathāna'tē sā Saudidī araba dē sabha tōṁ vaḍē havā'ī jahāza dī mālakī vālī lākahīḍa jahāza dē karaiśa hōṇa dā kabazā hai. 1980 Dī garamī vica, jahāza ri'āda tōṁ jēdāha vala jā rihā sī. Rājadhānī dē havā'ī aḍē tōṁ ravānā hōṇa dē turata bā'ada kāragō hōlaḍa vica lagī aga dā patā lagi'ā. Cālaka dala dē kamāṇḍara nē ē'arapōraṭa vāpasa jāṇa dā phaisalā kītā. Jadōṁ jahāza nū utarana la'ī majabūra kītā gi'ā, pā'ilaṭa haica khōl'haṇa vica asamaratha sana. Unhāṁ nē māla dī pakaṛa vica aga vī nahīṁ lagā'ī. Sirapha 20 miṭa bā'ada, havā'ī aḍē tōṁ bacā'uṇa vālē jahāza vica dākhala hōṇa dē yōga hō ga'ē. Para pahilāṁ hī bahuta dēra hō cukī sī. Aga dī'āṁ lapaṭāṁ nē sārē 297 yātarī'āṁ atē 14 uḍāṇa dē javānāṁ nū māra ditā. Ika sasakaraṇa dē anusāra, cālaka dala dē maimbara agrēzī cagī tar'hāṁ nahīṁ jāṇadē sana atē kāragō ḍabē vica lagī aga nū khatama karana dī'āṁ hadā'itāṁ dī sahī tar'hāṁ pālaṇā nahīṁ kara sakadē sana.

6. Ā'iralaiṇḍa, 23 jūna 1985, 329 pīṛata

Ā'iralaiṇḍa, 23 jūna 1985, 329 pīṛata

Māhara atavādī hamalē nū sabha tōṁ vaḍē havā'ī karaiśarāṁ dē sikhara vica chēvāṁ sathāna didē hana jō ki ē'ara iḍī'ā dī mālakī vālī bō'iga nū 1985 dī garamī'āṁ vica kītā gi'ā sī. Jahāza māṇṭarī'ala tōṁ laḍana, phira dilī atē babē la'ī ravānā hō'i'ā. Iha dhamākā ā'iralaiṇḍa dē kāraka akhavā'uṇa vālē kasabē nēṛē aiṭalāṇṭika dē upara hō'i'ā. Lā'īnara havā vica phaṭi'ā. Cālaka dala nē ika aisa'ō'aisa sakēta vī nahīṁ ditā. Kaibina vica 329 lōka savāra sana, jinhāṁ vica 22 cālaka dala dē maimbara vī sana. Kō'ī vī baca nikali'ā. Sikha kaṭaṛapathī'āṁ nū isa ghaṭanā la'ī zimēvāra ṭhahirā'i'ā gi'ā sī. Iha kainēḍī'ana itihāsa dē sabha tōṁ vaḍē havā'ī jahāza dā karaiśa hai.

5. Phrānsa, 3 māraca 1974, 334 mautāṁ

Phrānsa, 3 māraca 1974, 334 mautāṁ

Sūcī vica pajavāṁ hisā turakī ē'ara lā'īna dē ḍagalasa ḍīsī -10 dā karaiśa hai. Iha hādasā 3 māraca, 1974 nū pairisa dē nēṛē, ēramainavilē kasabē dē nēṛē vāpari'ā sī. Lā'īnara pairisa vica riphiingliga dē nāla, isatāmbula tōṁ laḍana la'ī uḍāṇa bhari'ā. Ithē 334 yātarī jahāza vica caṛhē. Cālaka dala vica 12 lōka śāmala sana. Savāra hara kō'ī mara gi'ā. Acānaka, kāragō dē acānaka acānaka khul'haṇa kārana haula dā nirāśā hō gi'ā. Kaṭarōla sisaṭama turata sedhi gi'ā. Jahāza kaṭarōla gu'ā baiṭhā atē zamīna vica jā ṭakari'ā. Māhara dā'avā karadē hana ki bipatā usē māḍala dē ika jahāza nāla isa tarāṁ dē kharāba hōṇa dā khulāsā karana tōṁ bā'ada uhanāṁ du'ārā jārī siphāraśāṁ dī pālaṇā nā karana kārana hō'ī sī.

4.Iḍī'ā, 12 navabara 1996, 349 pīṛata

Iḍī'ā, 12 navabara 1996, 349 pīṛata

Cauthī sathitī vica havā'ī jahāzāṁ dī ṭakara hai, jō ki 12 navabara, 1996 nū bhārata dē carakhī dādarī dē nazadīka hō'ī sī. Kazākha ē'ara lā'īna dē ā'ī.Aila.-76 Dē cālaka dala, jisa dē savāra people fle lōkāṁ nē uḍāṇa bharī sī, nē havā'ī aḍē bhējaṇa dē niśānā niradēśāṁ dī pālaṇā nahīṁ kītī. Havā'ī jahāza nē āpaṇī ucā'ī nū hēṭhāṁ nahīṁ kītā atē ē'ara kōrīḍōra vica jā vaṛi'ā jisa dē nāla sā Saudidī araba dī ē'ara lā'īniga dā bō'iga 747 cala rihā sī. Bō'iga vica 312 lōka sana. Kazākha cālaka dala dī bhāśā'ī anapaṛhatā dē natījē vajōṁ, dō jahāza havā vica ṭakarā ga'ē atē.Hi ga'ē. Sārē 349 lōka mārē ga'ē sana. Iha jān̄ca briṭiśa māharāṁ du'ārā kītī ga'ī sī. Kārana manukhī kāraka sī.

3. Ṭōki'ō, 12 agasata 1985, 520 pīṛata

Ṭōki'ō, 12 agasata 1985, 520 pīṛata

Sabha tōṁ maśahūra havā'ī jahāza dē duraghaṭanāvāṁ vicōṁ tīsarē sathāna utē uha dukhānta hai jō jāpāna dī rājadhānī dē nēṛē 12 agasata 1985 nū vāpari'ā sī. Jē'ē'aila dā bō'iga 747 aisa'āra ōsākā dī uḍāṇa vica sī. 524 Vi'akatī'āṁ nē isa vica śāntī nāla yātarā kītī. Jahāza dē cālaka amalē dē 15 maimbarāṁ nē pā'ilaṭa kītā sī. Bārāṁ miṭa dī uḍāṇa tōṁ bā'ada, hā'īḍraulika praṇālī'āṁ asaphala hō ga'ī'āṁ. Adhē ghaṭē taka, cālaka dala nē nirasavāratha hō kē isa hādasē dā mukābalā kītā, para havā vica nahīṁ ṭika saki'ā. 1,500 Mīṭara dī ucā'ī'tē caṛhadē hō'ē iha jahāza ṭōki'ō tōṁ lagabhaga 100 kilōmīṭara dī dūrī' tē ōṭasuṭākā pahāṛa'tē ṭakarā gi'ā. Isa hādasē vica dō andratāṁ atē dō bacē baca ga'ē. Māhara tabāhī dē kāranāṁ nū sathāpata karana dē yōga sana. Hādasē tōṁ thōṛhī dēra pahilāṁ, jahāza ranavē'tē ṭakarā gi'ā atē lā'īnara structureān̄cē nū nukasāna pahuci'ā. Ijīnī'arāṁ nē muramata la'ī takanīkī siphāraśāṁ jārī kītī'āṁ jō lōṛīndī rakama vica pūrī'āṁ nahīṁ hō'ī'āṁ sana.

2. Kainarī ā'īlaiṇḍaza, 27 māraca 1977, 583 mautāṁ

Kainarī ā'īlaiṇḍaza, 27 māraca 1977, 583 mautāṁ

Māraca 1977 dē akhīra vica, ṭainarā'īpha ṭāpū utē dō jahāza ākāśa vica ṭakarā ga'ē. Sāḍī raiṅkiga vica iha dūjā sabha tōṁ mahatavapūraṇa jahāza karaiśa hai. Ḍaca ē'ara kairī'ara kē'aila'aima dā jahāza aimasaṭaraḍama tōṁ uḍa gi'ā atē lāsa pāmasa vala jā rihā sī. Kula milā kē kaibina vica 248 yātarī atē cālaka dala dē maimbara sana. Paina amairīkana bō'iga nē cālaka dala dē nāla 335 lōkāṁ nū li'ā. Uha sārē ni Newyāraka vica savāra hō'ē atē lāsa pāmāsa la'ī ravānā hō'ē. Isa uḍāṇa vica sirapha 61 yātarī'āṁ nū bacā'i'ā gi'ā. Vakha-vakha dēśāṁ dē māhara jinhāṁ nē jān̄ca kītī sī, nē isa karaiśa dā mukha kārana dasi'ā. Pā'ilaṭa usadē zōradāra lahizē kārana zamīnī kaṭarōlara dī kamāṇḍa nū nahīṁ samajha sakē. Kāfī bahisa tōṁ bā'ada, havābāzī kapanī kē'aila'aima unhāṁ dē dōśāṁ la'ī rāzī hō ga'ī atē isa hādasē dī zimēvārī la'ī. Pīṛatāṁ dē riśatēdārāṁ nū mu'āvazā ditā gi'ā. 1977 Vica ṭainarā'īpha vica jō kujha vāpari'ā sī, usa tōṁ bā'ada, uḍāṇa surakhi'ā niyamāṁ dī'āṁ zarūratāṁ pūrī tar'hāṁ nāla sasāra vica badala ga'ī'āṁ hana. Isa tabāhī dē pīṛatāṁ dī yāda vica, ḍaca śilapakāra ḍī viṭa nē prasidha saṭē'aravē ṭū savaraga samāraka baṇā'i'ā.

1. Sayukata rāja, 11 satabara, 2001, 2977 pīṛata

Sayukata rāja, 11 satabara, 2001, 2977 pīṛata

11 Satabara 2001 nū sayukata rāja vica hō'ē atavādī hamalē nē isa nū sāḍē sabha tōṁ vaḍē jahāza dē karaiśa hōṇa dī sūcī vica sikhara tē rakhi'ā. Rūsa vica pābadīśudā ala-kā'idā sagaṭhana dē maimbara 4 sivalī'ana lā'īnaraza nū hā'ījaika karana dē yōga sana. Unhāṁ vicōṁ ika nū sidhē taura'tē amarīkī rakhi'ā vibhāga - paiṇṭāgōna bhēji'ā gi'ā, dūjā painasilavēnī'ā vica zamīna vica ḍuba gi'ā. Dō hōra ātamaghātī hamalāvarāṁ nē varalaḍa ṭrēḍa saiṇṭara dī'āṁ maśahūra imāratāṁ nū bhana suṭi'ā. Dōvāṁ imāratāṁ dī'āṁ structuresān̄ci'āṁ nū inā nukasāna pahuci'ā sī ki uha virōdha nahīṁ kara sakē atē.Hi ga'ē. Takarībana 3,000 niradōśa lōkāṁ dī mauta hō ga'ī. Inhāṁ vica collapsehi.̔Ērī dē śikāra hō'ē, havā'ī jahāza dē yātarī atē bacā'a karana vālē śāmala hana.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/