Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ sudara śahira

 Dunī'ā dē sabha tōṁ prabhāvaśālī śahira dā turata nāma dēṇā asabhava hai. Dharatī dā hara kōnā āpaṇē guṇāṁ la'ī maśahūra hai, isa la'ī unhāṁ vicōṁ sabha tōṁ sudara niradhārata karanā kāfī muśakala hai. Kisē ḵẖāsa jag'hā dī khica dā mulāṅkaṇa karana la'ī ithē kō'ī viśēśa māpadaḍa nahīṁ hudē. Para tusīṁ dunī'ā dē sāḍē cōṭī dē 10 sabha tōṁ sudara śahirāṁ dī jān̄ca kara sakadē hō, atē bahuta sārī'āṁ navī'āṁ atē dilacasapa cīzāṁ sikha sakadē hō. Hara śaṭala dē guṇa paṛhana tōṁ bā'ada, ika vi'akatī śahirāṁ dī ākaraśaṇa nū niradhārata karana dē yōga hō jāvēgā atē phaisalā karēgā ki kihaṛā daurā karanā mahatavapūraṇa hai.

10. Barūja, bailajī'ama

Barūja

Iha vaisaṭa phalēṇḍaraza atē prānta dī rājadhānī dā sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Bahuta sārē lōka isa khūbasūrata śahira dī tulanā utarī dē vēnisa nāla karadē hana. Bahuta samāṁ pahilāṁ, barūja grahi dā sabha tōṁ mahatavapūraṇa vapāraka śahira sī. Barūja isa dē prabhāvaśālī architectān̄cāgata virāsata la'ī prasidha hai. Ithē sārī'āṁ imāratāṁ madha yuga dī bhāvanā nāla baṇī'āṁ hana. Unhāṁ vicōṁ bahuta sārē cagī tar'hāṁ surakhi'ata hana. Sabha tōṁ prabhāvaśālī structuresān̄cā caraca āfa varajina mairī hai, jō mā'īkalain̄jalō du'ārā baṇā'i'ā gi'ā hai atē 13 vīṁ sadī dā ghaṭī vālā ṭāvara hai, jisa vica 48 ghaṭī'āṁ hana. Barūja ika sabhi'ācāraka śahira hai jō bahuta sārē ajā'iba ghara, gailarī'āṁ atē thī'ēṭarāṁ nāla yātarī'āṁ nū khuśa karēgā. Iha unhāṁ lōkāṁ la'ī ika ādaraśa sathāna hai jō kalā atē sabhi'ācāra nū pi'āra karadē hana.

9. Buḍāpēsaṭa, hagarī

Buḍāpēsaṭa

Iha yūrapī'ana yūnī'ana dā sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Isa tōṁ ilāvā, buḍāpēsaṭa hagarī dā rājanītika atē sabhi'ācāraka kēndara hai. Nauvīṁ sadī dē śurū vica lōka ādhunika hagarī dē khētara vica vasa ga'ē. Usa tōṁ pahilāṁ, rōmī ithē rahidē sana. Buḍāpēsaṭa isa dē prabhāvaśālī architectān̄cē la'ī prasidha hai. Ithē tusīṁ bahuta sārī'āṁ yādagārāṁ dēkha sakadē hō jō viśava virāsata sā'īṭāṁ dē taura tē sūcībadha hana. Sabha tōṁ ākaraśaka ākaraśaṇa sabavē'a hai. Buḍāpēsaṭa āpaṇē sabha tōṁ purāṇē rēlavē sisaṭama la'ī maśahūra hai, jō ki dunī'ā vica dūjā sabha tōṁ vadha ṭikāurable hai. Buḍāpēsaṭa nū dunī'ā dē 25 sabha tōṁ vadha vēkhē ga'ē sathānāṁ dī sūcī vica śāmala kītā gi'ā hai. Ithē hara sāla viśava bhara tōṁ lagabhaga sā 4.5̔Ē cāra milī'ana sailānī ā'undē hana.

8. Rōma, iṭalī

Rōma

Rōma iṭalī dī rājadhānī atē sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Ithē ika viśāla architectān̄cāgata virāsata ikatara kītā gi'ā hai. Yādagārāṁ atē imāratāṁ dī ika śānadāra giṇatī bahuta zi'ādā utasuka yātarī nū vī prabhāvata karēgī. Rājadhānī dā sabha tōṁ maśahūra itihāsaka kōlōsī'ama hai. Iha aimaphīthi'ēṭara galēḍī'ēṭarasa dī'āṁ āpaṇī'āṁ khēḍāṁ khēḍāṁ la'ī maśahūra sī. Isa tōṁ ilāvā, śahira painthi'ana, maśahūra kalākāra rāphēla satī dī kabara, śāhī mahilāṁ atē hōra vī bahuta kujha dēkhaṇa la'ī dilacasapa hōvēgā. Jē tuhāḍē kōla isa hairānakuna jag'hā tē jāṇa la'ī samāṁ nahīṁ hai, tāṁ isa nū vēkhaṇā niśacata karō. Ākharakāra, iha śahira pahilī nazara'tē prabhāvita karana dē yōga hai. Ithē tusīṁ nā sirapha sabhi'ācāraka taura tē cānaṇā pā sakadē hō, balaki bahuta vadhī'ā ārāma vī kara sakadē hō. Iṭalī dī rājadhānī thī'ēṭarāṁ, gōramēṭa raisaṭōraiṇṭāṁ, gailarī'āṁ atē hōra bahuta kujha nāla bharī hō'ī hai.

7. Phalōrainsa, iṭalī

Phalōrainsa

Phalōrainsa iṭalī dā sabha tōṁ maśahūra atē sudara śahira hai. Vaḍī aranō nadī'tē sathita hai. Phalōrainsa ṭasakanī khētara dā kēndara hai. Madha yuga dē daurāna, śahira sārē yūrapa dē vapāra dā kēndara rihā. Isa tōṁ ilāvā, phira uha bahuta sārē mithihāsaka atē datakathāvāṁ dā pūravaja baṇa gi'ā. Ithōṁ taka ki “inapharanō” kitāba vica vī lēkhaka nē isa jag'hā dī mahatatā atē viśālatā utē zōra ditā hai. Dilacasapa tatha! Isa itālavī śahira dā nāma"khiṛa" dē taura tē anuvāda karadā hai. Iha nāma pūrī tar'hāṁ jā'iza hai, ki'uṅki phalōrainsa śābadika taura'tē ka'ī kisamāṁ dē paudē lagā'ē hō'ē hana jō sailānī'āṁ nū khiṛa atē khuśa karadē hana, atē nāla hī sathānaka lōkāṁ nū āpaṇī sudaratā nāla. Śahira nū punarajāgaraṇa dā paghūṛā mani'ā jāndā hai. Bahuta sārī'āṁ sabhi'ācāraka śakhasī'atāṁ asala vica ithōṁ dī'āṁ sana. Prabhāvaśālī imāratāṁ vicōṁ ika hai saiṇṭā mārī'ā ḍēla phi'ōra dā girajāghara. Iha dēśa dā dūjā sabha tōṁ vaḍā girajāghara mani'ā jāndā hai, iṭalī dī rājadhānī vica sathita sēṇṭa pīṭaraza tōṁ bilakula bā'ada. Śahira dē ālē-du'ālē ghumadē hō'ē, sailānī lagabhaga hara jag'hā śēra dī'āṁ mūratī'āṁ vēkha sakadē hana. Iha isa tatha dē kārana hai ki phalōrainsa vica jānavarāṁ dā rājā sutataratā nū darasā'undā hai.

6. Aimasaṭaraḍama, hālaiṇḍa

Aimasaṭaraḍama

Śahira dā nāma aimasaṭaraḍama tōṁ ā'i'ā hai, jisadā aratha hai “aimasaṭala nadī'tē ḍaima”. 2010 Dē adha vica, satār'havīṁ sadī vica baṇī'āṁ sathānaka nahirāṁ nū yūnaisakō dī sūcī vica śāmala kītā gi'ā sī. Ḍaca dī rājadhānī vica, mausama lagabhaga hamēśāṁ māṛā hudā hai. Ithē niyamata taura tē mīnha paindā hai, isala'ī sathānaka abādī chatarī tōṁ bināṁ ghara vī nahīṁ chaḍadī. Para isa dukhadā'ī sathitī dē bāvajūda, sailānī isa jag'hā nū pi'āra karadē hana atē bāra bāra isa tē vāpasa ā'undē hana. Ihō jihē mausama dē hālāta śahira dī sathitī nāla juṛē hō'ē hana. Iha samudara dē tala tōṁ cāra mīṭara hēṭhāṁ sathita hai. Isa viśēśatā dē kārana, bahuta sārī'āṁ imāratāṁ saṛaka dē kinārē khisakī'āṁ hana. Bahuta sārē lōka pharain̄ca panīra dī praśasā karadē hana, para iha hālaiṇḍa hai jō mukha utapādaka dēśa mani'ā jāndā hai. Iha aimasaṭaraḍama vica hai ki bahuta sārī'āṁ kisamāṁ dī'āṁ cīsa ti'āra kītī'āṁ jāndī'āṁ hana. Aimasaṭaraḍama āpaṇī nā'īṭa lā'īpha la'ī vī maśahūra hai. Hara savāda la'ī bahuta sārī'āṁ sathāpanāvāṁ hana. Śahira dī sabha tōṁ purāṇī imārata udeḍa kuraka (purāṇī caraca) hai, jō ki 1306 vica baṇī sī, atē lakaṛa dī sabha tōṁ purāṇī imārata hēṭa hu'ōṭana hiugja hai, jisa nū 1425 vica baṇā'i'ā gi'ā sī.

5. Rī'ō ḍī jēnērī'ō, brāzīla

Rī'ō ḍī jēnērī'ō

Sathānaka ika bahuta hī dilacasapa samīkarana dī varatōṁ karadē hana"paramēśura nē chē dināṁ vica atē satavēṁ vica rī'ō nū baṇā'i'ā." Dēśa dā dūjā sabha tōṁ vaḍā śahira atē dakhaṇī amarīkā dā tījā sabha tōṁ vaḍā mahānagara hōṇa dē bāvajūda ri'ō ḍī jānērī'ō nāma akasara chōṭā karakē “rī'ō” kara ditā jāndā hai. Ri'ō ḍī jānērō āpaṇē nighē mausama atē bharapūra bīcāṁ la'ī maśahūra hai. Ihī kārana hai ki samudarī ka vacationē chuṭī'āṁ la'ī dunī'ā bhara dē sailānī ithē ā'undē hana. Śahira dī'āṁ mukha viśēśatāvāṁ phuṭabāla atē sāmbā ḍānsa hana. Iha ithē sī ki mahāna ḍānsa dā janama hō'i'ā sī atē iha rī'ō vica hai ki phuṭabāla khiḍārī bihatara khēḍadē hana. Brāzīla 2014 vica viśava kapa dā mēzabāna baṇi'ā sī. Rī'ō brāzīla dā mukha sabhi'ācāraka kēndara hai. Hara sāla, ithē sabha tōṁ vaḍā atē prabhāvaśālī kāranīvala āyōjita kītā jāndā hai. Isa tōṁ ilāvā, atararāśaṭarī philama utasava hara sāla āyōjata kītā jāndā hai.

4. Lisabana, puratagāla

Lisabana

Lisabana puratagāla dī rājadhānī hai atē isa dēśa dā sabha tōṁ vaḍā śahira hai. Ārakīṭaikacarala virāsata hairānījanaka hai. Imāratāṁ nū ka'ī tar'hāṁ dī'āṁ śailī'āṁ nāla sajā'i'ā gi'ā hai. Saṛakāṁ'tē tusīṁ gōthika, utara-ādhunikavāda, bairōka atē ka'ī vāra inhāṁ śailī'āṁ dā miśaraṇa pā sakadē hō. Ābādī dē māmalē vica lizabana yūrapī'ana yūnī'ana vica 11 vāṁ sabha tōṁ vaḍā hai. Isa tōṁ ilāvā, isa nū vapāra atē sikhi'ā vica uca darajā ditā jāndā hai. Bahuta sārē sailānī puratagāla dī rājadhānī nū"sūraja dā śahira" kahidē hana. Iha isa tatha dē kārana hai ki hara sāla badalavā'ī'āṁ nālōṁ bahuta zi'ādā dhupa vālē dina hudē hana. Yūrapa dē hōra śahirāṁ dē mukābalē lisībana vica sabha tōṁ garama saradī'āṁ hana. Lizabana phaiḍō dā ghara hai, jō ravā'itī sathānaka sagīta hai. Phaiḍō nū ika sabhi'ācāraka virāsata vālī jag'hā vajōṁ mānatā prāpata hai. Jāṇanā dilacasapa hai! Lisabana kōla bahuta sārī'āṁ miṭhā'ī'āṁ atē pēsaṭarī hana. Ka'ī pēsaṭarī dukānāṁ ika vi'akatī kōla ā'undī'āṁ hana. Sabha tōṁ mahatavapūraṇa miṭha'ā'ī bēlēma ṭōkarī kēka hai.

3. Prāga, caika gaṇarāja

Prāga

Caika gaṇarāja dī rājadhānī pūrē gaṇarāja vica sabha tōṁ vaḍā atē sabha tōṁ sudara śahira hai. Viśava dē sabha tōṁ vadha vēkhē ga'ē śahirāṁ dī raiṅkiga vica iha ika bharōsēyōga cauthē sathāna utē hai. Caika gaṇarāja rōma, bārasīlōnā atē pairisa tōṁ bā'ada ā'undā hai. Caika dī rājadhānī āpaṇē aithalīṭāṁ la'ī bahuta maśahūra hai. Ābādī dī'āṁ sabha tōṁ manapasada khēḍāṁ hākī atē phuṭabāla hana. Caika 6 vāra dē viśava ā'īsa hākī caimpī'ana hana. Prāga nū yūrapī'ana yūnī'ana dā caudavāṁ sabha tōṁ vaḍā śahira mani'ā jāndā hai. Ithē ika śānadāra architectān̄cāgata virāsata pēśa kītā gi'ā hai. Śahira dī'āṁ imāratāṁ ji'ādātara śurū'ātī rēnēsainsa śailī vica hudī'āṁ hana. Iha diśā hara cīja dī bhāla atē khōja nāla juṛī hō'ī hai. Isa la'ī, ithē, asādhāraṇa architectān̄cē tōṁ ilāvā, vidi'aka praṇālī prabhāvaśālī hai. Caika gaṇarāja dī rājadhānī dunī'ā vica sabha tōṁ vadha abhilāśī vidi'aka sasathāvāṁ hai. Zarā usa prabhāvaśālī itihāsaka virāsata dī kalapanā karō jō isa śahira nē āpaṇē āpa vica kēndrita kītī hai.

2. Pairisa, pharānsa

Pairisa

Bahuta sārē lōka isa jag'hā nū pi'āra atē rōmānsa nāla jōṛadē hana. Pairisa ā'uṇa vālē kujha sailānī āpaṇē ātama-mitarāṁ la'ī sabha tōṁ maśahūra phrain̄ca sīmā - ā'īphala ṭāvara tē vi'āha dā prasatāva didē hana. Iha uha hai jō pairisa dā bahuta dila hai, jithē sārē yātarī jō āpaṇē āpa nū dēśa vica vēkhadē hana. Isa tōṁ ilāvā, pharānsa dī rājadhānī āpaṇē śānadāra savāda vālē panīra la'ī maśahūra hai, jisa dī samānatā dūjē śahirāṁ vica nahīṁ labhī jā sakadī. Ki'uṅki pairisa pharānsa dī rājadhānī hai, iha phrain̄ca inakalāba dē nāla śurū hudē hō'ē, dēśa dē sārē mahatavapūraṇa rājanītika samāgamāṁ dā kēndara rihā atē rihā. Pairisa nū viśava dā sabha tōṁ sudara atē sudara śahira mani'ā jāndā hai. Iha ithē hai ki sabha tōṁ su'ādī atē ajība pakavāna paidā hō'i'ā sī. Sabha tōṁ vadhī'ā atara vī isa śānadāra jag'hā tē ti'āra kītē jāndē hana. Dilacasapa tatha! Pharānsa dī rājadhānī ika bahuta hī dilacasapa matava dī pālaṇā karadī hai - "phalaṭūku'ēṭa nēka māragiṭūra", jō"phalōṭasa, para ḍubadā nahīṁ" dā anuvāda karadā hai. Śahira dī'āṁ sabha tōṁ vadha vēkhī'āṁ jāndī'āṁ thāvāṁ nā sirapha ā'īphala ṭāvara atē lūvarē hana, balaki ḍizanīlaiṇḍa manōrajana pāraka vī hana. Dara'asala, ajā'iba ghara jāṁ sabhi'ācāraka samārakāṁ nālōṁ vī zi'ādā lōka isa dā daurā karadē hana. Ika sāla vica 15 milī'ana lōka ḍizanīlaiṇḍa jāndē hana.

1. Vēnisa, iṭalī

Vēnisa

Śahira nū nā sirapha ārakīṭaikacara atē āma vātāvaraṇa dē lihāza nāla sabha tōṁ khūbasūrata mani'ā jāndā hai, balaki iha dharatī dē sabha tōṁ vilakhaṇa sathānāṁ vicōṁ ika hai. Tusīṁ kadē vī pūrī dunī'āṁ vica ajihā sudara śahira nahīṁ vēkha sakōgē. Vēnisa nū viśava virāsata sā'īṭa dā darajā ditā gi'ā. Bahuta sārē sailānī isa jag'hā nū pāṇī, pulāṁ, nahirāṁ atē māsaka dē śahira nāla jōṛadē hana. Uha kahidē hana ki iha sabha tōṁ rahasama'ī atē usē samēṁ sārē iṭalī vica rōmāṇṭika sathāna hai. Vainisa pahilī nazara vica sailānī'āṁ nū isadē ārakīṭaikacara samārakāṁ dē pi'āra vica pai jāndā hai. Imāratāṁ nū gōthika tōṁ lai kē bārōka atē rēnēsainsa taka ka'ī tar'hāṁ dē saṭā'īla vica calā'i'ā jāndā hai. Śahira nū pūrī dunī'ā vica sabha tōṁ vadha sagīta vālī jag'hā dā darajā vī ditā jāndā hai. Vēnisa dē lagabhaga hara nivāsī kōla ika sagīta yatara hai jisadā uha māharatā nāla mālaka hai. Śahira dā hairānakuna vātāvaraṇa pāṇī dī vaḍī mātarā du'ārā baṇā'i'ā gi'ā hai. Kiśatī'āṁ kitē vī tairadī'āṁ hana, lā'īṭāṁ jhapakadī'āṁ hana atē ka'ī kisama dī'āṁ dhunāṁ hana. Iha sabha tuhānū sabha yādagārī rōmāṇṭika chuṭī'āṁ bitā'uṇa dēvēgā.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/