Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ ṭhaḍē śahira

 Hara kō'ī nīlē samudara dē taṭa dē ka liveē rahiṇā, tarasadē sūraja dī'āṁ kiranāṁ vica tairanā, harē maidānāṁ atē kāpi'āṁ dē nāla-nāla turanā, vidēśī pachī'āṁ dā gāṇā suṇanā pasada karēgā. Para khuśakisamata lōkāṁ nū ajihā maukā ditā jāndā hai. Isa dē ulaṭa, kujha saḵẖata atē muśakala mausama dī'āṁ sathitī'āṁ vālē sathānāṁ tē rahiṇa la'ī kisamata vālē hana. Sāḍī raiṅkiga vica, iha dunī'ā dē sabha tōṁ ṭhaḍē śahira hana.

Uha maigālōpōlā'iza atē chōṭē piḍāṁ du'ārā dōvāṁ dī numā'idagī karadē hana. Unhāṁ vica chōṭī havāvāṁ atē gabhīra ṭhaḍī'āṁ vēkhī'āṁ jāndī'āṁ hana - gaisōlīna, ilaikaṭrānikasa phrīza, vā'irasa atē rōgāṇū guṇā nahīṁ karadē. Hālāṅki, ajihē kaṭhōra hālatāṁ vica rahiṇa vālē lōka vātāvaraṇa dē anukūla hudē hana atē ka'ī vāra ghaṭa tharamāmīṭara nahīṁ dēkhadē. Viśava darajābadī vica, rūsa vica sathā'ī ābādī vālē paja sabha tōṁ ṭhaḍē śahira hana. Iha lōka ika mazabūta ​​atē dalēra caritara rakhadē hana atē satikāra dē yōga hana.

10. Saṭēśana vōsaṭōka

Pūraba

Sabha tōṁ ṭha citiesē śahirāṁ dī raiṅkiga vica atarāśaṭarī rūsī khōja saṭēśana vōsaṭōka hai. Iha 1957 vica pragaṭa hō'i'ā sī atē udōṁ tōṁ lagātāra kama kara rihā hai. Dakhaṇī dharuva tē khōjakaratāvāṁ dī giṇatī 13 tōṁ 25 taka hai. Dharuvī vigi'ānī'āṁ dē nipaṭārē tē ithē ika badōbasata hudā hai, jisa vica rihā'iśī atē ārathika imāratāṁ, khōja praṇālī'āṁ atē takanīkī imāratāṁ śāmala hudī'āṁ hana. Aṭārakaṭikā vica rahiṇa dī sathitī bahuta muśakala hai. Tāpamāna sārē sāla vica -14 ḍigarī sailasī'asa tōṁ -90 ḍigarī sailasī'asa taka hudā hai. Havā dī namī zīrō'tē hai, kāfī ākasījana atē kārabana ḍā'ī'ākasā'īḍa nahīṁ hai. Isa khētara vica manukhī savāgata bahuta muśakala hai, isa vica 3 mahīnē lagadē hana. Isa samēṁ, pōlara aikasapalōrara nū bahuta śānta vivahāra karanā cāhīdā hai, ghaṭa hilaṇā cāhīdā hai, atē sarīraka mihanata tōṁ bacaṇā cāhīdā hai. Ithōṁ taka ki sāvadhānī'āṁ laindē hō'ē vī, vi'akatī cakara ā'uṇē, sāha dī kamī atē hōra kōjhā sanasanī dā anubhava karadā hai. Vigi'ānī'āṁ dī mukha khōja 4 hazāra mīṭara dī ḍūghā'ī'tē barafa dī ika saghaṇī parata dē hēṭhāṁ sathita ika avaśēśa jhīla nāla juṛī hai. Isa tōṁ ilāvā, dharuvī khōjī bahuta sārī'āṁ sathitī'āṁ vica manukhī yōgatāvāṁ dā adhi'aina karadē hana, asala vica, uha āpaṇē āpa tē prayōga karadē hana.

9. Ōmi'ākōna

Ōmi'ākōna

Ōmi'ākōna dā yakuṭa piḍa lōkāṁ dē sathā'ī nivāsa dā sabha tōṁ sakhata sathāna mani'ā jāndā hai. Ābādī lagabhaga paja sau hai. Uha rēnaḍara pālaṇa, machī phaṛana, paśū pālaṇa dē khētara vica kama karadē hana. Mausama dē hālāta bahuta zi'ādā hana. Saradī'āṁ vica, ṭha--78° ḍigarī sailasī'asa taka pahuca sakadī hai, garamī'āṁ vica garamī +30 ° C taka hudī hai, mahatavapūraṇa havāvāṁ caladī'āṁ hana. Ōmi'ākōna piḍa nū"ṭhaḍē dē khabhē" vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai atē viśava rēṭigāṁ dē anusāra ika śahira mani'ā jāndā hai. Ithē, ika dukāna tōṁ ilāvā, ika sakūla, ika bā'ilara hā housesa, ika ōparēṭiga ē'arapōraṭa hai. Śahira dē bāharavāra ika barafa rahita basata hai. Usadā dhanavāda, ōmi'ākōṁ nē isa dā nāma li'ā. Ṭraivala kapanī'āṁ rōmān̄cī'āṁ nū piḍa vica bulā'undī'āṁ hana atē asādhāraṇa sāhasa dā vā'adā karadī'āṁ hana.

8. Vērakhōyānsaka

Vērakhōyānsaka

Ika hōra"ṭhaḍē dā khabhā" varakhōyānsaka hai, jō yakuṭī'ā dē utara vica sathita hai. Vērakhōyānsaka ōmī'ākōna nāla"kaṭhōra khabhē" dē siralēkha la'ī niratara bahisa karadā hai, ka'ī vāra vivāda apamāna nāla hisaka talavārāṁ vica vadha jāndē hana. Saradī'āṁ tēza havāvāṁ atē ghaṭa havā dē tāpamāna (-68 ° C) la'ī mahatavapūrana hai. Garamī'āṁ vica, mausama tībara garamī (+ 38 ° C) tōṁ zīrō atē nakārātamaka kadarāṁ kīmatāṁ vica nāṭakī changega nāla badala sakadā hai. Śahira dī lagabhaga 1000-1200 lōkāṁ dī sathā'ī ābādī hai. Uha rēnaḍara pālaṇa, paśū pālaṇa, śikāra karana atē saira-sapāṭā kārōbāra nū vikasata karana vica lagē hō'ē hana. Ithē 2 sakūla, sathānaka itihāsa dā ajā'iba ghara, ika mausama vibhāga, dukānāṁ, ika hōṭala hana. Para saṛakāṁ pakī'āṁ nahīṁ hana (aisaphālaṭa inē ghaṭa atē acānaka tāpamānāṁ dā sāhamaṇā nahīṁ karadā). Naujavāna machī phaṛadē hana atē viśāla ṭausaka dī bhāla karadē hana.

7. Yākūsaka

Yākūsaka

Vaḍī ābādī vālā sabha tōṁ ṭhaḍā śahira yākūsaka hai. Saradī'āṁ bahuta kaṭhōra hudī'āṁ hana - ṭhaḍa ka'ī vāra pahuca jāndī hai -65 ḍigarī sailasī'asa, garamī garama hudī hai - vadha tōṁ vadha tāpamāna + 38 ° saiṁ. Yākūṭī'ā dī rājadhānī līnā nadī dē kinārē'tē sathita hai. Vasanīkāṁ dī giṇatī lagabhaga 300 hazāra lōka hai. Śahira vica raisaṭōraiṇṭa, bāra, aisapī'ē sailūna hana. Ithē bahuta sārē vidi'aka adārē, yūnīvarasiṭī, khōja kēndara hana. Ithē ka'ī thī'ēṭara, ika sarakasa, ajā'iba ghara hana. Śahira pūrī tar'hāṁ asaphala hō gi'ā hai. Para saradī'āṁ vica, kāra calā'uṇā ika muśakala hai - isa nū śurū karanā bahuta muśakala hai. Dunī'ā dē 30% hīrē jamhāṁ hisi'āṁ dā lagabhaga 30% sathāna inhāṁ thāvāṁ tē kēndrita hai, atē udayōgika sōnē dī khudā'ī kītī jāndī hai.

6. Nōrilasaka

Nōrilasaka

Sabha tōṁ utara dā udayōgika śahira, nōrilasaka, krāsnayāraska pradēśa vica sathita hai. Sathā'ī taura'tē rahiṇa vālī ābādī dī giṇatī 150 hazāra tōṁ vadha hai. Iha śahira dharatī dē vātāvaraṇa dē gadē ilāki'āṁ nāla sabadhata hai. Iha dhātū palāṇṭa dē kama kārana hai. Sathānaka vasanīka ka'ī tar'hāṁ dī'āṁ bimārī'āṁ atē mānasika vigāṛa tōṁ pīṛata hana. Naurilasaka kōla ika udayōgika sasathā, kālaja, sakūla, bahuta sārē sakūla, atē ika āraṭa gailarī hai. Vinhaṇa vālī'āṁ havāvāṁ nāla saradī labī hudī hai, saradī'āṁ vica tāpamāna -53 ḍigarī sailasī'asa taka ḍiga sakadā hai, garamī'āṁ vica adhikatama tāpamāna +32 32 C hudā hai. Barapha sāla dē sata tōṁ nauṁ mahīni'āṁ dē vicakāra rahidī hai. Barapha dē vahā'a dī ucā'ī tina mazalāṁ vālē ghara tōṁ vī vadha sakadī hai, havā ika vi'akatī nū lijā sakadī hai atē kāra nū mōṛa sakadī hai.

5. Lōṅgayārabīna

Lōṅgayārabīna

Nāravē'ī ārakaṭika saṭēśana lōṅgayārabīna viśava dā 5 vāṁ sabha tōṁ ṭhaḍā śahira hai. Iha bērēṇṭasabaraga ṭāpū tē sathita hai atē ṭāpū saira sapāṭā dī rājadhānī hai. Saṭēśana nū vūsaṭōka dē samāna dūrī'tē bhū-rēkhā tōṁ haṭā ditā gi'ā hai. Utarī havā'ī aḍā isa dē khētara'tē sathita hai. Uḍāṇāṁ niyamata taura tē kītī'āṁ jāndī'āṁ hana. Utarī vasēbē dī ābādī 1000 tōṁ vadha lōkāṁ dī hai. Uha sanōmābā'īlāṁ jāṁ hailīkāpaṭarāṁ du'ārā ṭāpū du'ālē ghumadē hana. Saradī'āṁ dā tāpamāna -43° ḍigarī sailasī'asa taka pahuca jāndā hai, garamī'āṁ vica - + 21 ° C, para mausama, ōmi'ākōna tōṁ bahuta halakā hai. Ṭāpū'tē ika kānūna hai jō janama atē mauta dī manāhī karadā hai. Iha gatīvidhī'āṁ mukha bhūmī'tē kītī'āṁ jāṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana. Jē acānaka ajihā hudā hai, tāṁ mazadūrī vica womanrata nū jāṁ lāśa nū turata ṭāpū tōṁ bhēji'ā jāndā hai. Lauṅga'ē'arabīna vica bilī'āṁ li'ā'uṇa dī manāhī hai tāṁ jō vātāvaraṇa praṇālī nū parēśāna nā kītā jā sakē. Ṭāpū dī'āṁ paiṇṭarī'āṁ vica, marada dē vīraja dē bhaḍāra, anādara dē māmalē vica saṭōra kītē jāndē hana. Vasanīka kōlē dī'āṁ khāṇāṁ vica kama karadē hana, chupā'undē hana, atē khōja atē vigi'āna karadē hana.

4. Bairō

Bairō

Sayukata rāja (alāsakā) vica utarī kasabā bairō hai. Saradī'āṁ vica iha-cold47 ° saiṇṭīgarēḍa taka bahuta ṭhaḍā hō sakadā hai, garamī'āṁ vica vadha tōṁ vadha tāpamāna +26 ° C hudā hai. Mausama bahuta tēzī atē nāṭakī changesga nāla badaladā hai. Barapha atē barapha nāla saradī'āṁ garamī'āṁ dē madha vica ā sakadī'āṁ hana. Phira tuhānū sanōmōbā'īlaza la'ī kārāṁ badalaṇī'āṁ paiṇagī'āṁ. Bairōla tēla karamacārī'āṁ dā ika śahira hai jisa dī ābādī 4,500 hai. Ithē kō'ī asāmala saṛakāṁ nahīṁ hana, pahinē hō'ē jānavarāṁ dī'āṁ khalāṁ hara pāsē suka rahī'āṁ hana, vhēla dī'āṁ haḍī'āṁ cārē pāsē pa'ī'āṁ hana. Sabhi'atā dē lābhāṁ tōṁ - ika phuṭabāla dā maidāna, dukānāṁ, ika ē'araphīlaḍa. Ithē zidagī sakhata hai, bahuta ghaṭa dhupa vālē dina hana, tēza havāvāṁ caladī'āṁ hana, atē dharuvī rāta navabara tōṁ janavarī taka rahidī hai. Saradī'āṁ vica inhāṁ thāvāṁ dē vasanīka ika śānadāra nazārā dēkha sakadē hana - utarī rōśanī.

3. Muramainasaka

Muramainasaka

Ārakaṭika dā sabha tōṁ vaḍā śahira muramānsaka hai. Vasanīkāṁ dī giṇatī 300 hazāra tōṁ vadha hai. Ika samudarī badaragāha hai, jō ki śahira dī ārathikatā dī rīṛa dī haḍī hai. Pōraṭa sārā sāla khul'hā rahidā hai, khāṛī dī dhārā pāṇī nū ṭha free tōṁ bacā'undī hai. Saradī ṭha isī hudī hai, ṭhaḍa---ḍigarī sailasī'asa taka pahuca jāndī hai, garamī'āṁ vica iha + + 33 ḍigarī sailasī'asa taka garama hudā hai. Mahāna dēśabhagatī dī laṛā'ī daurāna, maramanasaka badaragāha nē sāḍē dēśa nū sahiyōgī dēśāṁ nāla jōṛi'ā. Isa śahira dē zarī'ē, unhāṁ du'ārā sōvī'ata dēśa dē dēśa dī sahā'itā kītī ga'ī. Yudha tōṁ bā'ada, maramainsaka nū hīrō siṭī dā khitāba ditā gi'ā. Galī'āṁ zi'ādātara asamathita hudī'āṁ hana. Śahira vica hā'īparamārakīṭāṁ, ika vikasata hōṭala kārōbāra, bahuta sārē vidi'aka adārē, ajā'iba ghara, thī'ēṭara, ika havā'ī aḍā atē ika rēlavē dā ika naiṭavaraka hai. Vasanīka badaragāha vica kama karadē hana, machī, maiṭala paidā karadē hana.

2. Nūuka

Nūuka

Grīnalaiṇḍa kasabā nū'uka dunī'ā dē sabha tōṁ ṭha citiesē śahirāṁ dī raiṅkiga vica dūsarā sathāna hai. Saradī'āṁ vica tāpamāna -32 ḍigarī sailasī'asa taka ḍiga sakadā hai, garamī'āṁ vica iha + 26 ° saiṁ. Garama samudara dā maujūdā vātāvaraṇa nū garama karadā hai atē sāla dē daurāna tāpamāna vica atara ghaṭa hudā hai. Nūyūka grīnalaiṇḍa ṭāpū dī rājadhānī hai. Śahira dī ābādī lagabhaga 17 hazāra hai. Lōka vigi'ānaka khōja, machī atē kēkaṛē, makāna baṇā'uṇa, salāha maśavarē dā kārōbāra vikasita karana vica lagē hō'ē hana. Ithē vidi'aka sasathāvāṁ, ika ajā'iba ghara, ika sabhi'ācāraka kēndara, saiṇṭā kalāza dī rihā'iśa hai. Ghara amīra, bhaṛakīlē ragāṁ vica pēṇṭa kītē ga'ē hana. Isa tar'hāṁ niukka udāsīna mausama dī sathitī nāla laṛadā hai.

1. Yūlāna bāṭēra

Yūlāna bāṭēra

Magōlī'ā dī rājadhānī ulāānabātara hai jō viśava dā sabha tōṁ ṭhaḍā śahira hai. Mausama pahāṛī hai tēzī nāla mahāndīpī baṇā'undā hai. Sāla dē daurāna bahuta ghaṭa bāraśa hudī hai. Saradī'āṁ vica thōṛī jihī barapha paindī hai, tāpamāna -42 drop C taka hēṭhāṁ ā sakadā hai, garamī'āṁ vica ithē kāfī mīnha nahīṁ hudā, vadha tōṁ vadha tāpamāna + 39 ° C hudā hai. Lanlāna bā'ēṭara ika milī'ana tōṁ vadha śahira hai, jisadī ābādī 1 lakha 300 hazāra lōkāṁ dī hai. Śahira vica ika rēlavē, havā'ī aḍā atē havā'ī khētara, yūnīvarasiṭī, ajā'iba ghara atē thī'ēṭara hana. Makainīkala ijīnī'ariga, dhāta atē lakaṛa dē kama, bhōjana udayōga atē saira-sapāṭā kārōbāra vikasata hō rahē hana. Yātarī'āṁ nū parāhuṇacārī magōlī'ā'ī rājadhānī vica bahuta sārī'āṁ dilacasapa atē jāṇakārī bharapūra cīzāṁ milaṇagī'āṁ. Lanlāna bā'ēṭara, raśī'ana vōsaṭōka saṭēśana nū chaḍa kē, sārē rēṭiga bhāgīdārāṁ vicōṁ sabha tōṁ dakhaṇī śahira hai. Hālāṅki, isa sathāna dē bāvajūda, iha śahira dharatī dē sabha tōṁ ṭhaḍē sathānāṁ dā pasadīdā hai. Viśava dī ika vī rājadhānī ajihī nahīṁ hai jithē saradī'āṁ inī'āṁ kaṭhōra hōṇa, atē annualsatana sālānā tāpamāna inē hēṭhalē padhara'tē ā gi'ā.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/