Dunī'ā dē cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī

 Ju'ālāmukhī dharatī utē kudarata dā camatakāra hana. Uha manamōhaṇī taura'tē sudara, rājanītika atē pavitara hana. Kārajaśīla prācīna dainta dina-rāta tamākūnōśī karadē rahidē hana atē lōkāṁ nū unhāṁ dī tadarusatī dī aṇadēkhī dī yāda divā'undē hana. Ākharakāra, iha nahīṁ patā hai ki iha"ṭā'īma baba" kisa samēṁ phaṭa sakadā hai.

Sārī'āṁ jīvāṁ la'ī, unhāṁ tōṁ bahuta dūra, sudara ju'ālāmukhī mauta atē tabāhī li'ā'undē hana. Garama lāvā vahiṇā, caṭāna paiṇā, garama gaisāṁ dā vēṇṭa vicōṁ nikalaṇā - iha sabha vaḍī śahirī basatī'āṁ nū pūrī tar'hāṁ tabāha kara sakadā hai. Ika udāharaṇa vēsūvī'asa dē phaṭaṇa dī hai, jadōṁ ju'ālāmukhī dē nēṛē kinē hī śahirāṁ dī hōnda khatama hō ga'ī. Atē manukhajātī dē itihāsa vica iha ikō ika misāla nahīṁ hai. Sāḍī raiṅkiga vica viśava dē sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī śāmala hana. Iha dainta vakhō vakharī'āṁ gatīvidhī'āṁ vica hana - kujha"sutē hō'ē" hana, dūsarē kāfī kiri'āśīla hana. Uha nā sirapha khataranāka hana, balaki khūbasūrata vī hana.

10. Sagē ​​(5,230 mīṭara)

Sagē

Sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī dī darajābadī vica ākharī sathāna'tē dakhaṇī amarīkī saghē hai. Iha ikū'ēṭara vica sathita hai atē iha naujavānāṁ dī bajā'ē bēcaina ōparēṭiga daintāṁ nāla sabadhata hai. Isadē sikhara tē tina khaḍē bēsina hana, jisadā vi'āsa pajāha tōṁ sau mīṭara taka hai. Sagē 5230 mīṭara'tē asamāna' tē caṛhi'ā. Sagā'ē pahilī vāra 1628 vica bhaṛaki'ā. Bā'ada vica 2007 vica hō'i'ā sī. Aja uha śānta avasathā vica hai. Saṭraiṭōvōlakainō sagē ​​naiśanala pāraka dē khētara'tē sathita hai atē pāraka vica ā'uṇa vālē sailānī isa dī cōṭī nū bahuta dilacasapī nāla vēkhadē hana.

9. Paupōkōṭēṭala (5 455 mīṭara)

Paupōkōṭēṭala

Maikasīkana dā ju'ālāmukhī paupōkōṭēpala maikasīkō śahira tōṁ saṭha kilōmīṭara dī dūrī'tē kōraḍīlērā vica sathita hai. Iha takarībana 730 hazāra sāla pahilāṁ hō'i'ā sī. Isadī pūrana ucā'ī 5455 mīṭara hai, iha maikasīkana dē sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhīāṁ vicōṁ dūjē nabara'tē hai. Karaiṭara aḍākāra hai, ākāra vica 600 bā'ī 850 mīṭara. Māraca 2017 dē akhīra vica, paupōkōṭēpala zidagī vica ā'i'ā atē asathī'āṁ tōṁ ika kilōmīṭara ucī ātiśabāzī jārī kītī. Huṇa vī, jadōṁ ju'ālāmukhī saragarama hai, iha ika tamākūnōśī badala nāla ghiri'ā hō'i'ā hai. Paupōkōṭēṭala maikasīkō dē saghaṇī ābādī vālē hisē vica sathita hai, atē maigamā dē zabaradasata rihā'ī dī sathitī vica, lakhāṁ lōkāṁ dī'āṁ jānāṁ ḵẖatarē vica pai jāṇagī'āṁ.

8. Ailabarasa (5 642 mīṭara)

Ailabarasa

Yūrapīna mahāndīpa'tē vī viśāla ju'ālāmukhī hana. Inhāṁ vica kākēsī'ana ailabarasa śāmala hana - raśī'ana phaiḍarēśana atē yūrapa vica sabha tōṁ ucā pahāṛa. Saṭraiṭōvōlakainō dī ucā'ī 5642 mīṭara hai, isa nū"sata cōṭī'āṁ" dī sūcī vica śāmala kītā gi'ā hai, jisa vica dharatī dī'āṁ sabha tōṁ ucī'āṁ pahāṛī cōṭī'āṁ śāmala hana. Ailabarasa dī gatīvidhī'tē vigi'ānī'āṁ dī kō'ī sahimatī nahīṁ hai. Kujha vigi'ānī manadē hana ki javālāmukhī phikē pai ga'ē hana, dūsarē iha ki sirapha alōpa hō rahē hana, atē dūsarē lōka vī ki iha cagī tar'hāṁ jāga sakadā hai. Bā'ada dē kēsa vica, usa dā jāgaṇā ika dhamākē varagā hōvēgā. Huṇa taka, ailabrasa sirapha chōṭē utarā'a caṛhā'a dē bhucālāṁ nū bhaṛakā'undā hai, jadōṁ ki gadhaka gaisa isadē oplāṇa dē nāla cīra kē cīradī hai.

7. Ririzābā (5,675 mī)

Uṛīsābā

Ririzābā ju'ālāmukhī maikasīkō dī ucā'ī (5675 mīṭara) vica pahilāṁ hai atē dunī'ā dē dasa sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhīāṁ vicōṁ ika hai. Isa dē gaḍē dā vi'āsa 478 mīṭara hai. Ririzābā isa samēṁ nā-saragarama mani'ā jāndā hai, pichalī vāra jadōṁ isa tōṁ phaṭaṇā 1687 vica nōṭa kītā gi'ā sī. Iha kōraḍīlārasa vica sathita hai atē ika hairānakuna sudara banasapatī du'ārā ghiri'ā hō'i'ā hai. Jivēṁ ki asīṁ javālāmukhī dī paṛatāla kītī, isa la'ī ika zarūrī jag'hā dē isa subhā'a nū surakhi'ata karanā zarūrī hō gi'ā. Isa dē la'ī, saṭraiṭōvōlakainō dē du'ālē ika surakhi'ata khētara baṇā'i'ā gi'ā sī, atē huṇa sathānaka banasapatī atē jīva rāja dī rakhi'ā adhīna hana.

6. Misaṭī (5,822 mīṭara)

Ġalata

Dakhaṇī amarīkā dē pradēśa'tē, pērū vica ika viśāla saragarama javālāmukhī misaṭī hai. Iha samudarī tala tōṁ 5822 mīṭara ucā caṛadā hai. Isa nē ākharī vāra 1985 vica mahatavapūraṇa javālāmukhī gatīvidhī dikhā'ī. 1998 Vica, adarūnī karaiṭara bēsina dē khētara vica chē ikā dī mamaphī'āṁ hō'ī'āṁ avaśēśāṁ milī'āṁ. 2016 Dē śurū vica, ju'ālāmukhī vica dubārā saragarama adōlana śurū hō'i'ā - karaivīsa sataha'tē dikhā'ī ditē, jithōṁ gaisa atē bhāfa vagadī sī. Dilacasapa gala iha hai ki misaṭī tōṁ satārāṁ kilōmīṭara dūra arēku'ipā śahira hai, jō ciṭē javālāmukhī caṭāna nāla baṇi'ā hai. Isa nū vhā'īṭa siṭī kihā jāndā hai.

5. Kilimajārō (5895 mī)

Kilimajārō

Rēṭiga dē madha vica kiri'āśīla saṭraiṭōvōlakainō kilīmajārō hai. Afarīkī mahāndīpa'tē, iha ika viśāla ju'ālāmukhī hai. Isa dī ucā'ī 5895 mīṭara hai. Isa samēṁ, samēṁ-samēṁ tē kilīmān̄jārō tōṁ gaisāṁ phaṭa rahī'āṁ hana. Kilīmajārō khōjakaratāvāṁ du'ārā niratara nazadīkī nigarānī adhīna hai. Javālāmukhī vālī thāṁ dē collapsehi jāṇa dā ḵẖatarā hai, jō ki maigamēṭika lāvā nū chaḍaṇa dā kārana baṇa sakadā hai. Kilīmajārō tōṁ phaṭaṇa dī'āṁ tarīkāṁ dā kō'ī dasatāvēza nahīṁ hana, para sathānaka ābādī vicōṁ lagabhaga dō sau sāla pahilāṁ ju'ālāmukhī dē dhamākē bārē datakathāvāṁ hana.

4. Kōṭōpaikasī (5 897 mīṭara)

Kōṭōpaikasī

Dakhaṇī amarīkā vica, ika viśāla ju'ālāmukhī vicōṁ ika hai - kōṭōpaikasī. Isa dī ucā'ī 5897 mīṭara hai. Kōṭōpaikasī ika saragarama javālāmukhī hai jō ki rājadhānī ku'iṭō tōṁ pajāha kilōmīṭara dī dūrī'tē aiṇḍīza pahāṛāṁ vica sathita hai. Iha ikū'ēḍōra dē uca pu'ā'iṭāṁ vica atē pahilē sathānika saragarama ju'ālāmukhī vica dūjē nabara'tē hai. Pahilī vāra, kōṭōpaikasī nē 1534 vica lāvā kamittedi'ā. Usa samēṁ tōṁ, usanē lagabhaga pajāha vāra du'ālē dī dunī'ā nū parēśāna kītā hai. Ākharī vāra 2015 dī garamī'āṁ dē ata vica sī. Phaṭaṇā kāfī śakatīśālī sī.

3. Saina pēḍarō (6,145 mīṭara)

Saina pēḍarō

Cilī sāna pēḍarō nē viśava dē sabha tōṁ vaḍē ju'ālāmukhī dī darajābadī vica 3 vāṁ sathāna prāpata kītā. Saṭraiṭōvōlakainō dī ucā'ī 6145 mīṭara hai. Viśāla bōlīvī'ā dī sarahada dē nēṛē aiṇḍīza vica sathita hai. Saina pēḍarō ika kiri'āśīla ju'ālāmukhī hai. 1960 Vica, saina pēḍarō jāgi'ā atē ika dhamākā hō'i'ā. Para isa nāla kisē nū nukasāna nahīṁ hō'i'ā, ki'uṅki iha khētara bahuta ghaṭa hai. Ju'ālāmukhī huṇa saragarama hai.

2. Maunā lō'ā (4,205 mīṭara)

Maunā lō'ā

Darajābadī vica dūjē sathāna tē viśāla ju'ālāmukhī maunā lō'ā hai. Isa dā sathāna havā'ī ṭāpū hai. Isadī ucā'ī 4205 mīṭara hai, para maigamā vālī'ama (32 ki.Mī.) Dē lihāza nāla iha dharatī utē ju'ālāmukhī dā sabha tōṁ śakatīśālī hai. Mēgāvōlakainō shāla vālē ju'ālāmukhī dā havālā didā hai, iha lamā, phalaiṭa atē mukābalatana ghaṭa hai. Maunā lō'ā dē pragaṭa hōṇa dā samāṁ sata lakha hazāra sāla pahilāṁ dā hai. Dainta saragarama hai, 1984 vica isa nē ika maigamēṭika visaphōṭa paidā kītā. Lagabhaga ika mahīnē taka uha śānta nahīṁ hō saki'ā atē nēṛalē piḍāṁ dē vasanīkāṁ dā bhārī nukasāna kītā.

1. Lūlailākō (6,739 mī)

Lūlailākō

Rēṭiga vica manapasada dharatī dā sabha tōṁ ucā ju'ālāmukhī hai - lūlailākō. Iha arajanaṭīnā atē cilī dē vicakāra sarahadī khētara vica sathita hai. Iha saṭraiṭōvōlakanōza nāla sabadhata hai atē samudara dē padhara tōṁ 6739 mīṭara'tē caṛhadā hai. Viśāla ju'ālāmukhī saragarama hai, maigamā dā ākharī ka eṇa 1877 vica hō'i'ā sī. Maujūdā samēṁ, iha niratara āpaṇē āpa nū yāda karā'undā hai, gadhaka ḍā'ī'ākasā'īḍa atē pāṇī dē bhāpha nū bāhara ka.Dā hai. Lūlailākō ika itihāsaka atē purātatava sathāna hai. 1952 Vica, sabha tōṁ purāṇā ikā abhayāraṇi'ā lūla'īlākō dī cōṭī'tē labhī ga'ī sī. Thōṛhī dēra bā'ada, 1999 vica, vigi'ānī'āṁ nē baci'āṁ dī'āṁ lāśāṁ nū gamalā'i'ā mili'ā. Sapaśaṭa taura tē, ikāza dē tina baci'āṁ nū dēvati'āṁ nū balī ditī ga'ī sī.

Dilacasapa tatha

sayukata rāja amarīkā vica, yailōsaṭōna kailaḍērā hai. Iha usē nāma dē rāśaṭarī pāraka vica sathita hai atē 55x72 kilōmīṭara dē khētara nū kavara karadā hai. Isa nū ika suparōlakainō kihā jāndā hai. Ju'ālāmukhī dī ḍūghā'ī vica, aṭha hazāra mīṭara ḍūghā ika maigamā bulabulā hai. 640 Hazāra sālāṁ tōṁ, javālāmukhī kailaḍērā susata rihā hai. Isa dē maujūdagī dē daurāna tina vāra, ika suparōlakanō dā phaṭaṇā hō'i'ā hai. Atē hara vāra isa nē grahi vica bhārī tabadīlī'āṁ li'āndī'āṁ. Jadōṁ agalā visaphōṭa hō'ēgā, kō'ī nahīṁ jāṇadā, para iha sapaśaṭa hai ki iha sārī manukhajātī dī hōnda nū khatama kara sakadā hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/