Dunī'ā vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ vaḍē vhēla

 Vhēla āpaṇē viśāla ākāra vica dhaṛaka rahī hai. Inhāṁ thaṇadhārī jīvāṁ dā subhā'a hānī rahita, śāntama'ī hai. Palaiṅkaṭana atē krila dē bahuta vaḍē prēmī akasara kīmatī carabī dē kārana vhīlarāṁ dā śikāra hō jāndē hana, iha lāśa dā 40% baṇadā hai, vhēlabōna palēnakaṭana, krila atē chōṭī'āṁ machī'āṁ nū taṇā'uṇa la'ī ika philaṭara hai. Mādā 11 mahīni'āṁ taka vachē rakhadī hai, vhēla chē sālāṁ du'ārā jinasī paripakatā tē pahuca jāndī hai. Jānavarāṁ dā adhi'aina kītā jāndā hai, unhāṁ bārē philamāṁ baṇī'āṁ hana. Sāḍī samīkhi'ā vica dunī'ā vica sabha tōṁ vaḍī vhēla viśēśatāvāṁ hana.

10. Ghaṭa minakē mika (labā'ī 10.7 Mīṭara)

Ghaṭa minakē mika

Ciṭē lyiḍa, phina atē unhāṁ dē sirāṁ dī'āṁ dhārī'āṁ vālē vhēla chōṭē samūhāṁ vica rahidē hana; sirapha krila dē mausamī mā'īgrēśana dē samēṁ, iha vhēla 100 vi'akatī'āṁ dī vaḍī ābādī vica rukē hō'ē hana. Uha garamī dē mausama vālē vithāṁ vica bitā'undē hana, saradī'āṁ la'ī uha garama dēśāṁ vala jāndē hana. Uha sārē sasāra vica pā'ē jāndē hana. Sailānī śikāra karadē samēṁ mika vhēla dēkhaṇā pasada karadē hana: Vaḍē salēṭī-ciṭē jānavara bahuta mōbā'īla hudē hana, pirū'ēṭasa nū ḍaulaphina nālōṁ vī māṛā nahīṁ baṇā'undē, pāṇī tōṁ pūrī tar'hāṁ chāla māradē hana, atē phira saparē'a dē phuhārē uṭhā'undē hō'ē pāṇī vica ḍigadē hana. Hara sāla vēliga samudarī jahāza utara vica 1000 vi'akatī'āṁ nū phaṛadē hana, japāna 90% kaica dā yōgadāna pā'undā hai. Bākī dī'āṁ lāśāṁ nāravē, ā'īsalaiṇḍa calī'āṁ jāndī'āṁ hana.

9. Utarī niravighana vhēla (labā'ī 17 mīṭara)

Utarī niravighana vhēla

Aiṭalāṇṭika dē niramala camaṛī dē vasanīka 100 ṭana bhāra vica pahucadē hana. Ithōṁ taka ki uha āpaṇē riśatēdārāṁ tōṁ vakharē hudē hana, isa'tē kō'ī zuramānā nahīṁ hudā. Vi'akatī'āṁ dā sizesatana ākāra 13 tōṁ 16 mīṭara taka hudā hai, usuallyratāṁ āma taura'tē maradāṁ tōṁ vaḍē hudī'āṁ hana. Utarī sajē vhēla dī ābādī thōṛī hai; dunī'āṁ vica lagabhaga 300 vi'akatī hana. Isa sadhāraṇa jīva dī'āṁ kisamāṁ dā śikāra karanā varajita hai. Ciṭē caṭāka akasara gūṛhē nīlē sira atē haulī daintāṁ dī pūcha tē vadhadē hana - camaṛī'tē chōṭē krāsaṭīsī'ana parajīvīkarana, vaḍī janasakhi'ā baṇā'undē hana. Uha vhēla'tē sakhata vādhā dara. Utarī vhēla pratī ghaṭā 8 kilōmīṭara dī raphatāra nāla caladī hai, uca-āviratī vālī'āṁ āvāzāṁ nū gā'uṇa atē gā'uṇa vāṅga miladī hai.

8. Hapabaika vhēla (labā'ī 19.5 Mīṭara)

Hapabaika vhēla

Hapabaika jāṁ labē-hathi'ārabada mika vhēla ika viśāla pahāṛa varagī ḍōrasala phina atē sā'īḍa phalipasa du'ārā sarīra dī labā'ī dē 1/3 hisē taga hō kē minakē vhēla nālōṁ vakharē hana. Lacakadāra, mōbā'īla hapabaika vhīlaza dā bhāra lagabhaga 50 ṭana hai. Unhāṁ kōla saghaṇī, chōṭī'āṁ lāśāṁ hana, ika caṭā'ī vālā sira, ika lamē jabāṛē dā. Vi'akatī'āṁ dī lengthsata labā'ī 17.5 Mīṭara taka hai. Uha dakhaṇī atē utarī gōlisaphā'ira dē upa-dharuvī vithāntarāṁ vica rahidē hana. Hapabaika vhīlaza dā raga rihā'iśī sathāna'tē nirabhara karadā hai; kālē atē ciṭē vaḍē caṭāka nāla bhūrē atē gūṛhē nīlē vi'akatī pā'ē jāndē hana. Vi'akatīgata ragāṁ vica, kisba mukha taura tē garamī'āṁ vica paidā hudē hana. Khāṇā pā'uṇa samēṁ, vhēlaza nē zabaradasatī pāṇī nū āpaṇī viśāla pūcha nāla kuṭi'ā, machī nū hairāna kara ditā, atē phira isa nū āpaṇē sakūpa vāṅga āpaṇē viśāla mūha nāla ikaṭhā kītā.

7. Jāpānī vhēla (labā'ī 20 mīṭara)

Jāpānī vhēla

Gahirē thaṇadhārī jānavarāṁ dī dūjī sapīsīza vhīlaza nū unhāṁ dē chōṭē ḍōrasala phina du'ārā vakharā kītā jāndā hai, jō pūcha vala tabadīla hudā hai. Niramala camaṛī umara dē nāla burī camaṛī dē vādhē nāla coveredka jāndī hai. Vhēla dā sira chōṭā hai, ika karava hēṭhalē hēṭhalē jabāṛē vālā mūha. .Satana, jānavara 18 mīṭara labā'ī, 80 ṭana taka pahucadē hana. Saghaṇī, ithōṁ taka ki lāśāṁ nū ciṭē caṭāka - krāsaṭīsī'ana camaṛī'tē pairāsā'īṭā'ījēśana nāla grasata kītā jāndā hai. 6Ratāṁ chē sāla dī umara tōṁ pahilāṁ jinasī paripaka hō jāndī'āṁ hana, hara 3-5 sālāṁ bā'ada janama didī'āṁ hana, akasara nahīṁ. Khūbasūrata, bērahimī vhēla dī ābādī ghaṭa hai - 400 vi'akatī'āṁ taka, jānavara sirapha jāpāna atē maikasīkō dē taṭa tōṁ miladē hana. Ōkhōtasaka dī ābādī vakharē taura tē vakharī hai, lagabhaga 100 lesratāṁ kāmacaṭaka dē taṭa nū janama dēṇa ā'undī'āṁ hana.

6. Dakhaṇī sajī vhēla (labā'ī 20.7 Mīṭara)

Dakhaṇī sajī vhēla

Vhīla dā kō'ī ḍōsāla phina nahīṁ hudā; isadā viśāla sira sarīra dī labā'ī dē 1/3 hisē taka hai. Vi'akatī'āṁ dī lengthsata labā'ī 18 sāla taka hudī hai, bhāra 80 ṭana taka hudā hai, śākhāṁ 4 tōṁ 5.5 Mīṭara dī labā'ī dē nāla paidā hudī'āṁ hana, maratāṁ puraśāṁ nālōṁ thōṛī'āṁ vaḍī'āṁ hudī'āṁ hana. Dakhaṇī sajē vhēla garama khitē vithāṁ vica rahidē hana. Samudarī ka toē dē āsa pāsa rahiṇa vālē susata jānavarāṁ nū agrēzī vhīlarāṁ du'ārā"sajē vhēla" dā nāma ditā gi'ā hai. Uha saukhā śikāra baṇa ga'ē, lāśāṁ hamēśā sataha'tē rahidī'āṁ sana, atē unhāṁ nū kinārē' tē lijāṇā āsāna sī. Pichalī sadī vica, jadōṁ samudarī jīva thaṇadhārī jānavarāṁ dē śikāra'tē pābadī lagā'ī ga'ī sī, dakhaṇī sajē vhēla dī ābādī vica kāfī vādhā hō'i'ā sī, viśava vica lagabhaga 7 hazāra jānavara hana. Mukha duśamaṇa kātala vhēla hana, uha bē'īmānī śākhi'āṁ dā śikāra karadē hana.

5. Śukarāṇū vhēla (labā'ī 21 mīṭara)

Śukarāṇū vhēla

Dada pā'uṇa vālī'āṁ vhīlaza dī sabha tōṁ vaḍī kisamāṁ viśava dē samudarāṁ vica rahidī'āṁ hana. Maratāṁ puraśāṁ nālōṁ bahuta ghaṭa hudī'āṁ hana, marada meterssatana 19 mīṭara taka vadhadē hana, jisadā bhāra 50 ṭana taka hudā hai. Dūjē numā'idi'āṁ tōṁ ulaṭa, śukarāṇū vhēla hamalāvara hana; unhāṁ nē bāra bāra kiśatī'āṁ atē chōṭē samudarī jahāzāṁ nū āpaṇē ā'itākāra sira nāla suṭa ditā hai. Inhāṁ thaṇadhārī jīvāṁ nū vēkhadi'āṁ, vigi'ānī'āṁ dē siṭē tē bharōsā hai - uha hipōza nū vhēla dā pūravaja manadē hana. Vhēla dā sira sarīra dī labā'ī dā 1/3 hisā hai. Śukarāṇū dē vhēla dē dada cōṭī atē hēṭhāṁ asamāna vadhadē hana. Bhāra vica ika kilōgrāma taka, viśāla dadāṁ dē 3 jōṛi'āṁ taka. Hēṭhāṁ bākī 26 jōṛī'āṁ hana, uha cōṭī dē jōṛi'āṁ nālōṁ bahuta chōṭē hana. Śikārī śāraka, kachū nahīṁ varatadē, uha āpaṇā śikāra pūrā nigala laindē hana. Bhōjana dī bhāla vica, uha 20 mīṭara taka gōtākhōra karadē hana.

4. Sīvaila (labā'ī 21, 3 mīṭara)

Sīvaila

Ika bālīna vhēla ika nōkī sakēta dē nāla averagesatana 17 mīṭara taka vadhadā hai, 30 ṭana bhāra vica pahucadā hai. Caladī vhīla nū akasara ṭārapīḍō kihā jāndā hai, jānavara pratī ghaṭē dī raphatāra 25 kilōmīṭara dī raphatāra nāla calaṇa dē samaratha hudā hai, iha ikū'ēṭōrī'ala pāṇī'āṁ dē apavāda dē nāla viśava dē samudarāṁ vica rahidā hai. Ika niravighana vāpasa akasara caṭāka nāla iskī hudī hai - zaḵẖama, parajīvī zakhama dē natījē. Lesratāṁ maradāṁ tōṁ vaḍē hudī'āṁ hana, hara sāla janama didī'āṁ hana, saradī'āṁ vica sāthī. Vhēla 5 vi'akatī'āṁ dē chōṭē samūhāṁ vica rakhadē hana, baci'āṁ nū 7 mahīni'āṁ taka dudha cughā'i'ā jāndā hai. Iha sapīsīza sarīra dē causal hisē, chōṭē pectoral phalipa vica sathita isa dē śakatīśālī khurākī phina du'ārā dūsarī'āṁ bālina vhīlaza tōṁ vakharī hai. Thaṇadhārī labē samēṁ la'ī jī'undē hana, averagesatana uha 75 sāla taka jī'undē hana.

3. Bōhaḍa vhēla (labā'ī 22 mīṭara)

Kamāna vēhala

.Satana, puraśa 18 mīṭara taka vadhadē hana, 150ratāṁ 150 ṭana taka pahucadī'āṁ hana. Ārakaṭika dē ṭhaḍē pāṇī'āṁ dē vasanīka 40satana 40 sāla ji livendē hana, hālāṅki ithē 100 garamī'āṁ jāṁ isa tōṁ vadha sāla dē śatābadī hana. Bōhaḍa vhēla vica cagī māsapēśī puja hai. Barafa dē rasatē nū śakatīśālī sarīra nāla vinhi'ā jāndā hai, barafa dī'āṁ talī'āṁ tē suṭi'ā jāndā hai. Hara dina, hara vhēla 1.8 Ṭana palaiṅkaṭana, krila, chōṭī machī taka khāndī hai, ika vaḍē ghumadē mūha nāla śikāra nū philaṭara karadī hai. Gōla gōlī vica ika havā dā guphā sapaśaṭa taura tē vakharā hai; vhēla yātarī'āṁ atē śakatīśālī jharanē vālē vigi'ānī'āṁ nū khuśa karadē hana. Bināṁ vikāsa dē niramala camaṛī nū halakē jāṁ hanērē dhabi'āṁ nāla iski'ā jāndā hai. Vhēla 40 miṭāṁ taka sāha nahīṁ lai pā'undī, 200 mīṭara dī ḍūghā'ī vica ḍubadī hai.

2. Phinavāla (labā'ī 27 mīṭara)

Phinavāla

Sabha tōṁ vaḍā minakē vhēla, 6 vi'akatī'āṁ dē chōṭē samūhāṁ vica dōnō gōlākāra dē upa-dharuvī labā'ī vica rahidā hai. Vhēla dā dūjā nāma hairiga hai. Jharanē dī ucā'ī 6 mīṭara taka pahucadī hai. Adhikatama gatī 50 kilōmīṭara pratī ghaṭā hai. Mādā sālānā śāci'āṁ nū janama didī hai. Uha akasara śāraka dā śikāra hō jāndē hana. Adhikatama ḍā'īviga ḍūghā'ī 230 mīṭara hai. Vhēla dī śakala umara dē nāla nahīṁ badaladī, bacē āpaṇē māpi'āṁ dī ika kāpī paidā karadē hana. Anupāta vica, vhēla ika viśāla machī dē nāla miladī-juladī bujhārata varagī hai. Uca ḍōrasala phina samānatā jōṛadī hai. Sira'tē, dō sāha cainalāṁ sapaśaṭa taura tē dikhā'ī didī'āṁ hana, camaṛī asamāna rūpa nāla dhabi'āṁ nāla coveredkī hudī hai. Phina vhēla dā mūha gulābī jāṁ ciṭā 360 palēṭāṁ vālā hai. Gōtākhōrī karadē samēṁ, vhēla āpaṇī pūcha nū zōra nāla jhukadī hai, iha adhē ghaṭē taka sāha nahīṁ laindī.

1. Nīlī vhēla (labā'ī 33 mīṭara)

Nīlī vhēla

Nīlī vhēla viśava dī sabha tōṁ vaḍī vhēla hai. Iha viśāla samudarī jīva ika lamā jigara hai, 100 sālāṁ taka jī'undā hai. Uha ikānta vica rahiṇā pasada karadē hana, sirapha milāvaṭa dē samēṁ la'ī chōṭē samūhāṁ vica ikatara hudē hana. Maratāṁ dā vadha tōṁ vadha bhāra 150 ṭana hai. Jānavarāṁ dī ābādī bahuta vaḍī hai, dunī'ā vica lagabhaga 10 hazāra vi'akatī, uha machī dī'āṁ chōṭī'āṁ kisamāṁ, palākaṭana, krasaṭēsī'anaza dē sakūlāṁ nū bhōjana didē hana. Pratī dina 2.2 Ṭana phīḍa nigala jāndī hai. Śākhāvāṁ dō ṭana tōṁ vī vadha bhāra dā janama laindī'āṁ hana, 7 mīṭara labē, pratī ghaṭā 4 kilōgrāma dī dara nāla vadhadī'āṁ hana. Chē mahīni'āṁ vica, ika ṭana tōṁ vadha dudha cūsi'ā jāndā hai. Thaṇadhārī dimāga chōṭā hudā hai, 6 kilōgrāma taka. Nīlī'āṁ vhīlaza ika dūjē nū 1,600 kilōmīṭara dī dūrī'tē suṇadī'āṁ hana. Sabha tōṁ vaḍī vhēla atē ucī.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/