Dunī'ā vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ śakatīśālī śarāba pīṇa vālē

 Prācīna samēṁ tōṁ, lōka saḵẖata śarāba vālē ḍarika baṇā'uṇā sikhadē hana. Āma taura'tē, saḵẖata ḍrika uha hudē hana jō 20% tōṁ vadha alakōhala rakhadē hana. Inhāṁ vica aṇagiṇata kisamāṁ atē śarāba dī'āṁ kisamāṁ śāmala hana. Udāharaṇa vajōṁ, vōḍakā, ṭakilā, kōnaika, visakī, ādi, giṇi'ā nahīṁ jā sakadā. Hara sāla unhāṁ dī kisama atē mātarā vadhērē atē vadha rahī hai.

Kujha alakōhala vālē śarāba āpaṇē śudha rūpa vica pītī jāndī hai, dūsarē sirapha kākaṭēla nū milā'uṇa la'ī varatē jāndē hana. Sāḍī raiṅkiga vica dunī'ā vica sabha tōṁ śakatīśālī alakōhala ḍarika hana. Śarāba unhāṁ vica maujūda hai, dūjē hisi'āṁ dē anupāta vica, 40 tōṁ 96% taka. Śarāba pīṇa vēlē, yāda rakhō ki unhāṁ dī sihata la'ī ḵẖatarā hai.

10. Babē sailaphā'ira jina (47% ēbīvī)

Jīna babē nīlama

Jīna bāmbē dā nīlama sāḍī rūha dī darajābadī vica ākharī sathāna utē hai. Jīna vica ika darajana vakhō vakharē tata hudē hana. Kauṛē badāma, nibū dē chilakē, vī'ōlēṭa rūṭa atē kōrasa jūnī'ara samēta. Kō'ī vī jisa isadē bagaira nahīṁ baṇā'i'ā jāndā. Babē sailaphā'ira ika briṭiśa brāṇḍa hai jō ki bahuta zi'ādā gaṛabaṛa vālā atē mahigā jina ḍrika hai. Babē dī bōtala halakī nīlī, ā'itākāra hai. Krisaṭala sāpha raga dī bōtala vica śarāba, 47 ḍigarī dī tākata. Bāmbē nīlama sidhī khapata atē kākaṭēla baṇā'uṇa la'ī suitableukavāṁ hai. Jūnīpara dī pramukhatā dē nāla jīna dā ika suhāvaṇā nibū su'āda hudā hai. Barafa dē ṭukaṛē isa ḍarika vica hōra vī utaśāha vadhā'ēgā.

9. Āramānāka ḍōmēna ḍī jūlina (kil'hā 48.3%)

Ḍōmēna ḍī jōlēna

Phrain̄ca aramāganēka ḍōmēna ḍī jōlēnaza, alakōhala dē pīṇa vālē padārathāṁ vicōṁ, kōganēkasa dē krama nāla sabadhita hana. Isa dā utapādana 1973 vica śurū hō'i'ā sī. Iha usē nāma dē sūbē vica hō'i'ā. Āramānāka darōza parivāra du'ārā baṇā'i'ā gi'ā sī. Labē samēṁ tōṁ (sataravajā sāla) śarāba pīṇa vālā sūbā dē bhaḍārāṁ vica bu.̔Ā sī. 2019 Vica, isanū śīśē dī'āṁ bōtalāṁ vica ḍōl'hi'ā gi'ā sī. Āramānāka vica alakōhala dī mātarā 48% tōṁ vadha hai. Isa dī khuśabū amīra atē sudhārī hudī hai. Ḍōmēna ḍī jūlina dā savāda phala, vanīlā, kāphī, ōka dē nōṭāṁ nū jōṛadā hai. Su'āda dī sārī amīrī mahisūsa karana la'ī bināṁ kisē sanaikiga dē āramānāka pīṇa dī siphāraśa kītī jāndī hai. Ḍōmēna ḍī jōlēna nū jūsa, pāṇī, sōḍā nāla patalā kītā jā sakadā hai.

8. Grēpā garaipapā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī (tākata 50%)

Graipā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī

Grēpā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī alakōhala pīṇa dā utapādana iṭalī vica hudā hai. Ṭōsōlinī kapanī nē dūsarē viśava yudha tōṁ turata bā'ada āpaṇē itihāsa dī śurū'āta kītī. Sā'īnara ṭōsōlinī aiśa bairala vica śarāba pīṇa dī umara dī pahilī umara vica sī. Isa cāla nē usa nū pīṇa dē su'āda atē khuśabū nū bihatara baṇā'uṇa vica sahā'itā kītī. Grēpā baṇā'uṇa vēlē, iha agūra dī tar'hāṁ hī varatī jāndī hai, isa dī'āṁ kamata vadhī'āṁ atē bīja vī. Garaipapā aigarōkōlā bēpī ṭōsōlinī ika krisaṭala sapaśaṭa alakōhala hai jisadī śakatī pajāha ḍigarī hai. Grēpā khuśabū ika bērī miśaraṇa hai jō phulāṁ dī khuśabū nāla rala jāndī hai. Ḍrika dā su'āda labē samēṁ dē bā'ada dē nāla suhāvaṇā hudā hai.

7. Visakī galēnaphairakalasa 105 (tākata 60%)

Visakī galēnaphārakalasa 105

Visakī galēnaphārakalāsa 105 ika prasidha śarāba hai. Usa dē janama atē niramāṇa dā sathāna sakāṭalaiṇḍa hai. Galēnaphairakalasa 105 khamīra, jauṁ atē pāṇī nāla baṇī hai. Isa dī racanā vica alakōhala dā hisā 60% hai. Utapādana dē harēka paṛā'a dē bā'ada ku'ālaṭī kaṭarōla kītā jāndā hai. Iha utapādana dī śurū'āta tōṁ bā'ada brāṇḍa nū parivaratanaśīla rahiṇa dī āgi'ā didā hai. Visakī nū bināṁ śarata khādhā jāndā hai atē kākaṭēla vica jōṛi'ā jāndā hai. Visakī purāṇī lakaṛa dē bairala vica bu.̔Ī hai, jisa vica pahilāṁ śairī saṭōra kītī ga'ī sī. Isa umara vadhaṇa la'ī dhanavāda, visakī dā āpaṇā vakharā savāda hai. Galēnaphārakalāsa nū igalaiṇḍa atē amarīkā vica pīṇa nū tarajīha ditī jāndī hai.

6. Bī'ara sapa dā zahira (ēbīvī 67.5%)

Sapa dā zahira

Sakāṭiśa bī'ara"sapa vēnama" isa kisama dī alakōhala dē sabha tōṁ sakhata pīṇa nāla sabadhata hai. Sapa zahira pahilī vāra 2013 vica vikā on hō'ē atē turata praśasakāṁ nū jita li'ā. Isa bī'ara vica śarāba dī mātarā 67.5% Hai. Bī'ara vica ravā'itī taura tē mālaṭa atē pāṇī hudā hai. Bī'ara dī uca tākata niramāṇa prakiri'ā vica khamīra dī varatōṁ atē ṭhaḍa kārana prāpata kītī jāndī hai. "Sapa dā zahira" isa dē nāma taka caladā hai atē isadā amīra, masālē vālā su'āda hudā hai. Sapa vēnama dī varatōṁ karadē samēṁ, tuhānū isadī uca tākata nū dhi'āna vica rakhaṇā cāhīdā hai atē chōṭē ghōṭi'āṁ vica, haulī haulī pīṇā cāhīdā hai.

5. Jārajī'ana cācā (kil'hā 70%)

Cācā

Rēṭiga dē madha vica jārajī'ana cācā hai - rāśaṭarī jārajī'ana śarāba pī. Cācā la'ī kacī padāratha kujha kisamāṁ dē agūra hana (izābēlā, rakaiṭasīṭēlī, kaisika). Utapādana dē daurāna, kacē padāratha ika jāṁ dō vāra jama jāndē hana. Ka'ī vārī ōka bairala umara dē cācā la'ī varatē jāndē hana. Jārajī'ana pīṇa vica takarībana 70 ḍigarī dī tākata hudī hai atē agūra dī khuśabū nāla ika mazabūta ​​savāda hudā hai.

4. Rama bakāradī 151 (tākata 75.5%)

Bakāradī 1 151

Rama bakāradī 151 sāḍī raiṅkiga vica cauthē nabara'tē hai. Isa dē kil'hē dā padhara 75.5% Hai, utapādana dā janama sathāna dakhaṇī amarīkā hai. Iha ganē dē śarabata nāla guṛa dē kinārē atē katilṇa du'ārā baṇā'i'ā jāndā hai. Bakāradī 151 dā asadhārana ṭāraṭa su'āda isa dē labē umara, lagabhaga aṭha sālāṁ du'ārā darasā'i'ā gi'ā hai. Hara kō'ī rama nū bēlōṛī pīṇa dī himata nahīṁ karadā, iha mukha taura tē kākaṭēla vica śāmala hudā hai. Bakāraḍī 151 ika pāradaraśī abara pīṇa vālī davā'ī hai. Isa dā savāda vainīlā atē ōka dī khuśabū nū jōṛadā hai. Bakāraḍī 151 ika maśahūra galōbala brāṇḍa hai. Usanē takarībana tina sau purasakāra atē khitāba jitē hana.

3. Aibasithē jaika sēnaukasa balaika (tākata 85%)

Jaika sēnōṭa balaika

Raiṅkiga vica aibasithē jaika sēnōṭa balaika ika sanamānayōga tījē sathāna'tē hai. Aibasithēsa vica, iha tākata dē māmalē vica pahilē nabara'tē hai. Aibasithē dā nāṁ pharānsa tōṁ māsaṭara balaiṇḍara jaika sēnōṭa dē nāma tē rakhi'ā gi'ā hai. Isa ādamī nē āpaṇī zidagī nū vā'īna dē pīṇa vālē padārathāṁ dī sadīvī cakhaṇa vica badala ditā atē inhāṁ nāla bahuta khuśa hō'i'ā. Pīṇa dā ghara sapēna hai, jithē aibasitha dā vaḍē padhara'tē utapādana śurū kītā gi'ā sī. Pīṇa dī sirajaṇā dī śurū'āta 1956 vica rakhī ga'ī sī. Jaika sēnōṭa balaika dī 85% tākata hai, nāzuka kīṛā-miṭhī'ā dē nāla ika suhāvaṇā li'ōrisa su'āda hai. Jaika sēnaukasa balaika kālē karaṭa bērī'āṁ dē nāla prabhāvita hai. Ithē śarāba dī badabū nahīṁ ā'undī, hālāṅki pīṇa vica isa dī vaḍī mātarā hudī hai. Aibinatha dā analiyakita su'āda kauṛā ghuṭa rihā hai, hara kō'ī isanū azamā'uṇa dī jura'ata nahīṁ karadā. Kākaṭēla vica ika tata dē taura tē varati'ā jāndā hai.

2. Likūra aivarakala'ara (tākata 95%)

Sadīvī

Amarīkī likūra aivaralē'ara isa samūha dā sabha tōṁ sakhata śarāba hai. Iha sāḍī raiṅkiga vica dūjē sathāna'tē hai. 30-40% Dē khētara vica ika āma likūra dī ēbīvī hudī hai. Aivarakala'ara vica alakōhala dā hisā 95% hai, jisa nāla likūra nū ginīza buka vica dākhala hōṇa ditā. Sadīvī likūra nū"śaitāna dā pāṇī" vī kihā jāndā hai. Pīṇa vica śarāba dī inī vaḍī pratīśatatā dē nāla, uthē alakōhala dā kō'ī ucita su'āda atē gadha nahīṁ hai. Iha guṇa bāraṭaiṇḍarāṁ du'ārā kākaṭēla milā'uṇa nāla bahuta maśahūra hai. Uha isa nū asala kākaṭēla baṇā'uṇa la'ī ika ādaraśa utapāda manadē hana. Isa nū śarāba pītī nahīṁ jāṇī cāhīdī, atē sayukata rāja dē tērāṁ rājāṁ vica, manukhī sihata'tē ḵẖataranāka prabhāva dē kārana, likūra dī vikarī' tē sakhata manāhī hai.

1. Vōḍakā ratīsalāvī'ā sapirā'īṭasa (tākata 96%)

Braiṭīsalāvā sapriṭīsa

Vōḍakā brāṭīsalāvā sapri'asa viśava dā sabha tōṁ mazabūta ​​śarāba pīṇa vālā padāratha hai. Sadhāraṇa vōḍakā dī śarāba dī mātarā 45% tōṁ vadha nahīṁ hai. Raiṭilāsavī'ā sapirā'īṭasa vica alakōhala dī mātarā 96% hai. Ajihā sakhata pīṇa dī kāted karana vālā dēśa pōlaiṇḍa hai. Braiṭīsalāvā sapriṭīsa dē utapādana vica, mukha kacē padāratha kaṇaka (sīrī'ala), atē nāla hī ālū hana. Hālāṅki ravā'itī utapādana vica iha bhāga ika dūjē nāla nahīṁ milā'ē jāndē. Ajihī'āṁ kacī'āṁ padārathāṁ'tē nirabhara karadi'āṁ, braiṭīsalāvā sapriṭīsa āpaṇī khuda dī aṭala su'āda prāpata karadā hai. Utapādana dē paṛā'a'tē, ika pūrī tar'hāṁ śudhatā hudī hai, isa la'ī vōḍakā vica kō'ī zahirīlā aiḍiṭiva nahīṁ hudā atē nirabala pāradaraśatā du'ārā vakharā hudā hai. Bināṁ sōcē samajhē varatīsalāvī'ā sapīrīṭasa nū pīṇā jīvana la'ī jōkhama bharapūra hai. Alakōhala pīṇa dī varatōṁ kākaṭēla baṇā'uṇa la'ī kītī jāndī hai. Jadōṁ patalā kītā jāndā hai, vōḍakā ika saukhā pīṇa vālā sauphaṭa ḍarika hudā hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/