Ē'ara kaḍīśanaḍa kamarē vica zukāma nā phaṛana dī garaṭī kivēṁ ditī jāvē?

 Nigha, sūraja nū bhijō, iha sabha suhāvaṇā hai, baśaratē ki kō'ī vi'akatī pāṇī dē upara pi'ā hōvē atē ika halakī havā usa dē sarīra nū śānta karē. Kāra vica, ghara vica, kama tē, zi'ādā garamī asahija hudī hai. Iha ē'ara kaḍīśanara cālū karakē haṭā ditā jāndā hai. Rāhata pradāna karadā hai, para iha zukāma vī paidā kara sakadā hai, isa la'ī ṭhaḍē hōṇa tōṁ kivēṁ bacaṇā hai iha jāṇanā madadagāra hai.


Ē'ara kaḍīśanaḍa kamarē vica zukāma nā phaṛana dī garaṭī kivēṁ ditī jāvē

Ḍarā'ī galā

sarīra nū ṭhaḍā karana tōṁ ilāvā, ē'ara kaḍīśaniga dhūṛa phailā'uṇa atē naka atē galē dē lēsadāra jhilī nū sukā'uṇa la'ī vī zimēvāra hai. Uha āpaṇī kudaratī namī gu'ā didē hana, jō ki baikaṭīrī'ā tōṁ bacā'a vī hai. Isa parata dē guma jāṇa nāla galē vica kharāśa, ika vagadā naka atē ithōṁ taka ki kōjhā khurada-burada hō jāndā hai, atē iha isa tōṁ ika gabhīra bimārī vala sirapha ika kadama hai.

Havā namī

jivēṁ ki kaḍīśanara naka atē galē dī parata nū sukadā hai, iha ika sakēta hai ki tuhānū lōṛīndī namī pradāna karana dī zarūrata hai. Lōkāṁ la'ī humukavīṁ namī 40-60% hai, jadōṁ iha 40% tōṁ hēṭhāṁ ā'undī hai, tuhānū namī dēṇa vālī vidhī nū śurū karana dī zarūrata hudī hai. Hayumiḍiphā'i'ara jō pāṇī nū bhāpha vica badaladē hana. Sāha laiṇā bahuta saukhā atē vadhērē suhāvaṇā baṇā'undā hai. Pāṇī dē bhāpha dē prabhāva nū bihatara baṇā'uṇa la'ī zarūrī tēlāṁ nū ika namīdaraśaka vica vī jōṛi'ā jā sakadā hai.

Bahuta pī'ō

sukē lēsadāra jhilī nū namī dēṇa dā ika hōra tarīkā hai kāfī pīṇā. Tuhāḍē kōla kāra vica ē'ara kaḍīśanara dē nāla atē adara dōnō tuhāḍē nāla pāṇī dī bōtala hōṇī cāhīdī hai. Thōṛhī jihī śahida vālī cāha jō galē nū namī didī hai ghara dē adara bahuta vadhī'ā hai.

Ē'ara kaḍīśanara dī saphā'ī

ē'ara kaḍīśanara nū kisē bimārī jāṁ gabhīra sakaramaṇa tōṁ bacā'uṇa la'ī, isa nū niyamata rūpa vica sāfa karanā mahatavapūrana hai. Iha garamī taka isadā mu'ā'inā atē saphā'ī karanā mahatavapūraṇa hai. Isadā dhanavāda, ulī atē ulī tōṁ chuṭakārā pā'uṇā sabhava hōvēgā, jisa nāla nā sirapha zukāma, balaki ailarajī, atē phēphaṛi'āṁ atē ithōṁ taka ki sārē sarīra dē gabhīra sakaramaṇa hōṇagē. Isa tōṁ ilāvā, garamī'āṁ dē mausama vica, jadōṁ ē'ara kaḍīśanara tēza raphatāra nāla kama kara rihā hai, ika ṭaikanīśī'ana dī jān̄ca karanā madadagāra hai.

Tharamala ārāma

sarīra nū tharamala ārāma dēṇā vī bahuta mahatavapūrana hai. Isadā matalaba hai ki tāpamāna bahuta ghaṭa jāṁ bahuta zi'ādā nahīṁ hōṇā cāhīdā. Jē iha bahuta ṭhaḍā hai tāṁ savaiṭara pā'ō. Iha ṭha than tōṁ kitē bihatara hai, ḵẖāsakara jē tuhānū kāra nū dhupa vica garama vihaṛē vica chaḍaṇā pa'ē. Ajihī'āṁ tāpamānāṁ dī'āṁ chālāṁ baikaṭīrī'ā dē vikāsa la'ī ika sadā ti'āra hudī'āṁ hana jō zukāma dā kārana baṇadī'āṁ hana.


Ika sarōta: https://ispovedi.com/