Gūgala | Google

 Iha lēkha kapanī bārē hai. Khōja ijana la'ī, gūgala saraca vēkhō. Hōra upayōgāṁ la'ī, gūgala vēkhō (ḍisamigiuationgēśana).

Gōgōla jāṁ gōgalaza nāla ulajhaṇa vica nā paiṇā.

google

Gūgala aila'ailasī ika amarīkī bahu-rāśaṭarī takanālōjī kapanī hai jō iṭaranaiṭa nāla juṛī'āṁ sēvāvāṁ atē utapādāṁ vica muhārata rakhadī hai, jisa vica advertisingnalā'īna vigi'āpana takanālōjī, ika khōja ijana, kalā'uḍa kapiutingṭiga, sāphaṭavē'ara atē hāraḍavē'ara śāmala hudē hana. Isa nū amēzana, phēsabuka, aipala, atē mā'īkrōsāphaṭa dē nāla, sayukata rāja dē sūcanā takanālōjī udayōga vica vaḍī'āṁ paja ṭaikanālaujī kapanī'āṁ vicōṁ ika mani'ā jāndā hai. Gūgala dī sathāpanā satabara 1998 vica lairī pēja atē saragē'ī brina du'ārā kītī ga'ī sī jadōṁ uha pī'aica.Ḍī. Kailīphōranī'ā vica saṭainaphōraḍa yūnīvarasiṭī vica vidi'ārathī. Ikaṭhē mila kē uha isadē lagabhaga 14 pratīśata dē śē'arāṁ dē mālaka hana atē nigarānī saṭāka du'ārā saṭāka dhāraka vōṭiga śakatī dē 56 pratīśata nū niyatarita karadē hana. Unhāṁ nē gūgala nū 4 satabara, 1998 nū kailīphōranī'ā vica ika kailīphōranī'āṁ dī nijī taura'tē kapanī dē rūpa vica śāmala kītā. Usa tōṁ bā'ada gūgala nū 22 akatūbara, 2002 nū ḍēlāvē'ara vica muṛa sagaṭhita kītā gi'ā. Ika śurū'ātī janataka pēśakaśa (ā'īpī'ō) 19 agasata, 2004 nū hō'ī atē gūgala nē mā Mountainṇṭēna vi in, kailīphōranī'ā vica isa dē mukha dafatara calē ga'ē, jisadā nāma gūgalapalaikasa hai. Agasata 2015 vica, gūgala nē alaphābēṭa ika dē nāma nāla ika sagaṭhita hōṇa dē nātē āpaṇē vakha vakha hitāṁ nū muṛa sagaṭhita karana dī yōjanāvāṁ dā ailāna kītā. Gūgala aḵẖara dī sabha tōṁ pramukha sahā'ika hai atē alaphābēṭa dē iṭaranaiṭa hitāṁ la'ī chatarī kapanī baṇēgī. Sudara picā'ī nū lairī pēja dī thāṁ lai kē gūgala dā sī'ī'ō niyukata kītā gi'ā, jō varaṇamālā dē sī'ī'ō baṇē. Sagaṭhana dē bā'ada tōṁ kapanī dī tēzī nāla vikāsa nē gūgala dē kōra saraca ijana (gūgala saraca) tōṁ parē utapādāṁ, grahiṇa atē bhā'īvālī dī ika laṛī nū cālū kītā hai. Iha kama atē utapādakatā (gūgala ḍaukasa, gūgala śīṭa, atē gūgala salā'īḍaza), īmēla (jīmēla), samāṁ-tahi atē samāṁ prabadhana (gūgala kailaḍara), kalā'uḍa saṭōrēja (gūgala ḍrā'iva), tatakāla maisējiga atē vīḍī'ō caiṭa (jōṛī, haiṅga'ā'uṭasa) la'ī ḍizā'īna kītī'āṁ sēvāvāṁ dī pēśakaśa karadā hai. , Caiṭa atē mīṭa), bhāśā anuvāda (gūgala ṭarānsalēṭa), maipiga atē naivīgēśana (gūgala maipasa, vēza, gūgala aratha, atē saṭrīṭa vi View), pōḍakāsaṭa hōsaṭiga (gūgala pōḍakāsaṭa), vīḍī'ō śē'ariga (yūṭi)ba), balāga pabaliśiga (balaugara), nōṭabadī (gūgala kīpa atē gūgala jaimabōraḍa), atē phōṭō sagaṭhita atē sapādana (gūgala phōṭō'āṁ). Kapanī aiṇḍarā'iḍa mōbā'īla ōparēṭiga sisaṭama, gūgala karōma vaiba barā browserzara atē krōma ō'aisa, krōma barā browserzara'tē adhārata ika halakē bhāra vālā ōparēṭiga sisaṭama dē vikāsa dī agavā'ī karadī hai. Gūgala tēzī nāla hāraḍavē'ara vica calī ga'ī hai; 2010 tōṁ 2015 taka, isa nē āpaṇē nēkasasa upakaraṇāṁ dē utapādana vica vaḍē ilaikaṭraunikasa niramātāvāṁ nāla bhā'īvālī kītī, atē isa nē akatūbara 2016 vica malaṭīpala hāraḍavē'ara utapāda jārī kītē, jisa vica gūgala pikasala lā'īna samāraṭaphōnaza, gūgala hōma samāraṭa sapīkara, gūgala vā'īphā'ī jāla vā'iralaisa rāterṭara atē gūgala śāmala hana. Ḍēḍrīma varacu'ala ri'ailiṭī haiḍasaiṭa. Gūgala nē iṭaranaiṭa kairī'ara (gūgala phā'ībara, gūgala phā'ī, atē gūgala saṭēśana) baṇana la'ī vī prayōga kītē hana. Gūgala ḍāṭa kāma dunī'ā bhara vica sabha tōṁ vadha vēkhī ga'ī vaibasā'īṭa hai. Ka'ī hōra gūgala dī mālakī'ata vālī'āṁ vaibasā'īṭāṁ vī zi'ādātara maśahūra vaibasā'īṭāṁ dī sūcī vica hana, jinhāṁ vica yūṭi andba atē balaugara śāmala hana. Gūgala sāla 2017 vica dunī'ā dā sabha tōṁ kīmatī brāṇḍa sī (amēzana tōṁ agē), paratū gōpanīyatā dī'āṁ citāvāṁ, ṭaikasa tōṁ bacaṇā, viśavāsī, sainsaraśipa atē khōja nirapakhatā varagē mudi'āṁ nū śāmala karana dī mahatavapūraṇa ālōcanā hō'ī hai.

Itihāsa

Śurū'ātī sāla

gūgala nē janavarī 1996 vica lairī pēja atē saragē'ī brina du'ārā ika khōja prōjaikaṭa vajōṁ arabha kītā sī jadōṁ uha dōvēṁ kailīphōranī'ā dē saṭainaphōraḍa vica saṭainaphōraḍa yūnīvarasiṭī vica pī'aicaḍī dē vidi'ārathī sana. Isa prājaikaṭa vica śurū'ātī taura'tē ika gaira-sarakārī"tījā sasathāpaka", sakāṭa hasana śāmala sī, jisa nē asala gūgala saraca ijana la'ī vadhērē kōḍa likhi'ā sī, para gūgala dē adhikārata taura' tē ika kapanī vajōṁ sathāpita hōṇa tōṁ pahilāṁ uha chaḍa gi'ā sī; hasana nē rōbōṭikasa vica āpaṇā karī'ara baṇā'i'ā atē 2006 vica vilō gairēja kapanī dī sathāpanā kītī. Jadōṁ ki ravā'itī saraca ijaṇāṁ nē natīji'āṁ nū giṇa kē natījā ditā ki khōja pēja kinī vāra pragaṭa hō'ē, uhanāṁ nē ika bihatara praṇālī bārē sidhāntaka rūpa ditā jisa nē vaibasā'īṭāṁ vicalē sabadhāṁ dā viśalēśaṇa kītā. Unhāṁ nē isa ailagōridama pējaraiṅka nū bulā'i'ā; isa nē pani'āṁ dī sakhi'ā, atē uhanāṁ pani'āṁ dī mahatatā du'ārā ika vaibasā'īṭa dī sārathakatā nū niradhārata kītā jō asala sā'īṭa nāla vāpasa juṛē hō'ē sana. Pēja nē hasana nū āpaṇē vicāra dasē, jinhāṁ nē pēja dē vicārāṁ nū lāgū karana la'ī kōḍa likhaṇā śurū kītā. Pēja atē brina nē asala vica navēṁ saraca ijana"baikaraba" nū upanāma ditā, ki'uṅki sisaṭama nē ika sā'īṭa dī mahatatā dā adāzā lagā'uṇa la'ī baikalikasa dī jān̄ca kītī. Pēja atē brina du'ārā hasana atē ailana saṭīrabaraga nū gūgala dē vikāsa la'ī mahatavapūraṇa dasi'ā gi'ā hai. Rājīva mōṭavānī atē ṭairī vinōgrāḍa nē bā'ada vica pēja atē brina dē nāla prōjaikaṭa bārē pahilā pēpara ditā, 1998 vica prakāśata kītē ga'ē pējaraiṅka atē gūgala saraca ijana dē śurū'ātī prōṭōṭā'īpa dā varaṇana kītā. Prōjaikaṭa. Pējaraiṅka isē pēja raiṅkiga atē sā'īṭa-sakōriga ailagōridama du'ārā prabhāvita hō'i'ā sī jō pahilāṁ raiṅkaḍaikasa la'ī varati'ā jāndā sī, raubina lī du'ārā 1996 vica vikasata kītā gi'ā sī, lairī pēja dē pējaraiṅka pēṭaiṇṭa samēta lī dē pahilē raiṅkaḍaikasa pēṭaiṇṭa dā havālā; lī nē bā'ada vica cīnī saraca ijana bēdu nū baṇā'i'ā. Ākharakāra, unhāṁ nē nāma badala kē gūgala kara ditā; saraca ijana dā nāma śabada"gōgōla" dī galata śabada-jōṛa tōṁ paidā hō'i'ā hai, nabara 1 usa tōṁ bā'ada 100 zīrō sī, jisa nū iha darasā'uṇa la'ī cuṇi'ā gi'ā sī ki saraca ijana vaḍī mātarā vica jāṇakārī pradāna karanā sī. Ḍōmēna nāma www.Google.Com 15 satabara, 1997 nū rajisaṭara hō'i'ā sī, atē kapanī nū 4 satabara, 1998 nū śāmala kītā gi'ā sī. Iha kailīphōranī'ā dē mēnalō pāraka vica ika dōsata (suzana vōjakikī) dē gairēja vica adhārata sī. Saṭainaphōraḍa vikhē pī'aicaḍī dē ika sāthī vidi'ārathī, kraiga silavarasaṭīna nū pahilē karamacārī dē taura tē rakhi'ā gi'ā sī. Gūgala nū surū mā'īkarōsisaṭamaza dē sahi-sasathāpaka, aiṇḍī baicaṭōlaśā'īma du'ārā 1998 100,000 dē agasata 1998 dē yōgadāna du'ārā śurū kītā gi'ā sī; gūgala nū śāmala karana tōṁ pahilāṁ paisā ditā gi'ā sī. Gūgala nū 1998 vica tina hōra dūta nivēśakāṁ tōṁ paisē prāpata hō'ē: Aimāzāna ḍāṭa kāma dē sasathāpaka jaipha bējōsa, saṭainaphōraḍa yūnīvarasiṭī dē kapi computerṭara sā'isa prōphaisara ḍēviḍa cairīṭana, atē udamī rāma śrīrāma. Ihanāṁ śurū'ātī nivēśakāṁ, dōsatāṁ atē parivāraka gūgala dē vicakāra lagabhaga 1 milī'ana ḍālara ikaṭhē hō'ē, jō ki unhāṁ nū kailīphōranī'ā dē mēnalō pāraka vica āpaṇī asala dukāna khōl'haṇa dī āgi'ā didā hai. 1998 Dē ata tōṁ lai kē 1999 dē arabha taka kujha vādhū chōṭē nivēśāṁ tōṁ bā'ada, June jūna, funding$ on on nū ika navēṁ million 25 milī'ana dē phaḍa dī ghōśaṇā kītī ga'ī, jisa vica udama pūjī pharamāṁ kalīnara parakinaza atē sikō'i'ā kaipīṭala samēta pramukha nivēśaka śāmala hō'ē.

Vādhā

māraca 1999 vica, kapanī nē āpaṇē dafatara palō ālaṭō, kailīphōranī'ā vica calē ga'ē, jō ki ka'ī maśahūra silikana vailī takanālōjī dē śurū'āta dā ghara hai. Agalē sāla, gūgala nē pēja atē brina dē vigi'āpana du'ārā phaḍa kītē saraca ijana pratī śurū'ātī virōdha dē virudha khōja kīvaraḍasa nāla juṛē iśatihāra vēcaṇē śurū kara ditē. Bināṁ rukāvaṭa vālē pēja ḍizā'īna nū baṇā'ī rakhaṇa la'ī, iśatihārabāzī sirapha pāṭha-adhārata sī. Jūna 2000 vica, iha ghōśaṇā kītī ga'ī sī ki gūgala, ​​yāhū la'ī ḍiphālaṭa saraca ijana pradātā baṇa jāvēgā, jō usa samēṁ inakamī dī jag'hā sabha tōṁ prasidha vaibasā'īṭāṁ vicōṁ ika sī.

2003 Vica, dō hōra thāvāṁ nū agē vadhā'uṇa tōṁ bā'ada, kapanī nē kailīphōranī'ā dē mā Mountainṇṭēna vi View vica 1600 aimphīthi'ēṭara pārakavē'a tē, silīkāna grāphikasa tōṁ ika daphatara kapalaikasa kirā'ē tē ditā. Kapalaikasa gūgalapalēkasa, gūgalapalēkasa śabada'tē ika nāṭaka vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai, ika gūgala zīrō du'ārā pahilē nabara' tē. Tina sāla bā'ada, gūgala nē aisajī'ā'ī tōṁ million 319 milī'ana vica jā'idāda kharīdī. Usa samēṁ taka, "gūgala" nāma nē rōzānā dī bhāśā vica āpaṇā rasatā labha li'ā sī, jisa kārana kri'ā"gūgala" nū mairī'ama-vaibasaṭara kālajī'ēṭa ḍikaśanarī atē ākasaphōraḍa igaliśa ḍikaśanarī vica śāmala kītā gi'ā sī, jisa nū darasā'i'ā gi'ā sī: "Gūgala saraca ijaṇa dī varatōṁ karana la'ī. Iṭaranaiṭa tē jāṇakārī prāpata karō". Isa tōṁ ilāvā, 2001 vica gūgala dē nivēśakāṁ nē ika mazabūta ​​adarūnī prabadhana dī zarūrata mahisūsa kītī, atē uha gūgala dē cē'aramaina atē sī'ī'ō vajōṁ ērika śamiṭa nū naukarī'tē laiṇa la'ī sahimata hō'ē.
Gūgala dā pahilā utapādana saravara


Śurū'ātī janataka bhēṭa

gūgala dī śurū'ātī janataka pēśakaśa (ā'īpī'ō) paja sāla bā'ada 19 agasata 2004 nū hō'ī sī. Usa samēṁ lairī pēja, sēragē'ī brina atē ērika śamiṭa sāla 2024 taka gūgala vica 20 sāla ikaṭhē kama karana la'ī sahimata hō'ē sana. Ā'īpī'ō vikhē, kapanī nē, 85 pratī śē'ara dī kīmata'tē 19,605,052 śē'ara dī pēśakaśa kītī. Saudē la'ī aḍararā'īṭarāṁ, mōragana saṭainalē atē kraiḍiṭa sūsa du'ārā baṇā'ē sisaṭama dī varatōṁ karadi'āṁ śē'arāṁ nū ika analā'īna nilāmī phāramaiṭa vica vēci'ā gi'ā sī. 67 1.67 Bilī'ana dī vikarī nē gūgala nū 23 bilī'ana ḍālara tōṁ vī vadha dī mārakīṭa pūjīkaraṇa ditā. Akatūbara 2006 vica, gūgala nē ghōśaṇā kītī ki usanē gūgala saṭāka vica vīḍī'ō śē'ariga sā'īṭa yūṭi acquiredba nū 1.65 Bilī'ana ḍālara vica prāpata kara li'ā hai, atē isa saudē nū 13 navabara, 2006 nū atama rūpa ditā gi'ā sī. , Gūgala dē kīmatī sabadhāṁ nū ṭrānsaphara kara rihā hai jō ḍabala kalika nē vaiba prakāśakāṁ atē vigi'āpana ējasī'āṁ nāla rakhē sana. 2005 Vica, vāśigaṭana pōsaṭa nē gūgala la'ī tījī timāhī dē lābha vica 700 pratīśata vādhē dī ripōraṭa kītī, vaḍī padhara'tē vaḍī'āṁ kapanī'āṁ dā dhanavāda hai ki uha āpaṇī'āṁ maśahūrī raṇanītī'āṁ nū akhabārāṁ, rasāli'āṁ atē ṭailīvizana tōṁ iṭaranaiṭa vica tabadīla kara didē hana. Ma'ī 2011 vica, gūgala vica mahīnēvāra vilakhaṇa daraśakāṁ dī giṇatī pahilī vāra ika araba nū pāra kara ga'ī. 2011 Taka, gūgala pratī dina lagabhaga 3 araba khōjāṁ dā prabadhana kara rihā sī. Isa kama dē bhāra nū sabhālaṇa la'ī, gūgala nē dunī'ā bhara vica 11 ḍēṭā saiṇṭara baṇā'ē hana jisa vica harēka vica kujha hazāra saravara hana. Iha ḍēṭā saiṇṭarāṁ nē gūgala nū hamēśāṁ badaladē kama dē bhāra nū vadhērē kuśalatā nāla sabhālaṇa dī āgi'ā ditī. 15 Agasata, 2011 nū, gūgala nē āpaṇī huṇa taka dī sabha tōṁ vaḍī prāpatī kītī jadōṁ usanē ailāna kītā ki uha 12.5 Bilī'ana ḍālara vica maṭarōlā mōbiliṭī hāsala karēgā, iha kharīda gūgala nū mōbā'īla phōnāṁ atē vā'iralaisa takanālōjī'āṁ vica mōṭōrōlā dē kāfī pēṭaiṇṭa pōraṭaphōlī'ō nū prāpata karana vica sahā'itā karana la'ī kītī ga'ī sī. Gūgala nū dūjē kapanī'āṁ, mukha taura tē aipala atē mā'īkrōsāphaṭa nāla isa dē cala rahē pēṭaiṇṭa vivādāṁ vica bacā'ō atē isa nū aiṇḍarā'iḍa dī azāda pēśakaśa jārī rakhaṇa la'ī.

2012 Tōṁ bā'ada

sāla 2012 iha pahilā maukā sī jadōṁ gūgala nē pichalē sāla billion 50 bilī'ana dā sālānā mālī'ā paidā kītā sī. Janavarī 2013 vica, tatakālī-sī'ī'ō lairī pēja nē ṭipaṇī kītī, "asīṁ ika mazabūta ​​timāhī dē nāla 2012 dī samāpatī kītī... Āmadanī sāla-dara-sāla 36%, atē 8% timāhī-timāhī'tē sī. Atē asīṁ $ 50 bilī'ana dē mālī'ē nū māri'ā. Pichalē sāla pahilī vāra - sirapha ḍē a dahākē vica kō'ī māṛī prāpatī nahīṁ. " Jūna 2013 vica, gūgala nē vēza, ika 966 milī'ana ḍālara dā saudā prāpata kītā. Jadōṁ ki vēza ika sutatara ikā'ī baṇē hō'ēgī, isa dī'āṁ samājika viśēśatāvāṁ jivēṁ ki isa dē bhīṛa-bhāṛa vālē sathāna palēṭaphārama, kathita taura tē vēza atē gūgala nakaśi'āṁ, gūgala dī āpaṇī maipiga sēvā dē vicakāra mahatavapūraṇa ēkīkaraṇa sana. Gūgala nē aipala ika. Dē cē'aramaina ārathara lēvīnasana dī agavā'ī vica 19 satabara 2013 nū kailīkō nāṁ dī ika navīṁ kapanī dī śurū'āta karana dā ailāna kītā sī. Adhikārata janataka bi'āna vica, pēja nē samajhā'i'ā ki"sihata atē tadarusatī" kapanī"bu agingāpē atē sabadhita bimārī'āṁ dī cuṇautī" 'tē kēndarata karēgī.

26 Janavarī, 2014 nū, gūgala nē ghōśaṇā kītī ki usanē laḍana tōṁ ika nijī taura tē baṇā'ī ga'ī nakalī khuphī'ā kapanī dīpamā'īṇḍa ṭaikanōlōjī nū prāpata karana la'ī sahimatī ditī hai. Ṭaikanōlōjī ni newsza vaibasā'īṭa rīkōḍa nē ripōraṭa kītī ki kapanī nū 400 milī'ana ḍālara vica kharīdi'ā gi'ā sī hālāṅki iha khulāsā nahīṁ kītā gi'ā ki iha jāṇakārī kithōṁ ā'ī. Gūgala dē bulārē kīmata bārē kō'ī ṭipaṇī nahīṁ karanagē. Nakalī budhī atē rōbōṭikasa kami communityniṭī vica gūgala dē tāzē vādhē vica dīpamā'īḍa dī kharīda. Iṭarabrāṇḍa dī sālānā baisaṭa galōbala brāṇḍa dī ripōraṭa dē anusāra, gūgala 2013, 2014, 2015 atē 2016 vica 133 araba ḍālara dī kīmata dē nāla viśava vica dūjā sabha tōṁ kīmatī brāṇḍa rihā hai (aipala ika. Dē pichē). 10 Agasata, 2015 nū, gūgala nē ailaphābēṭa nāmaka ika samūha vajōṁ āpaṇī'āṁ vakharī'āṁ rucī'āṁ nū muṛa sagaṭhita karana dī'āṁ yōjanāvāṁ dā ailāna kītā. Gūgala alaphābēṭa dī pramukha sahā'ika baṇa ga'ī, atē varaṇamālā dē iṭaranaiṭa hitāṁ la'ī chatarī kapanī baṇēgī. Punaragaṭhana dē mukamala hōṇa tē, sudara picā'ī laurī pēja dī thāṁ, gūgala dē sī'ī'ō baṇē, jō varaṇamālā dē sī'ī'ō baṇē. Akatūbara 2016 taka, gūgala 40 tōṁ vadha dēśāṁ vica 70 daphatarāṁ dā sacālana karadā hai. Gūgala ḍāṭa kāma dunī'ā bhara vica sabha tōṁ vadha vēkhī ga'ī vaibasā'īṭa hai. Ka'ī hōra gūgala dī mālakī'ata vālī'āṁ vaibasā'īṭāṁ vī zi'ādātara maśahūra vaibasā'īṭāṁ dī sūcī vica hana, jinhāṁ vica yūṭi andba atē balaugara śāmala hana. 8 Agasata, 2017 nū, gūgala nē karamacārī jēmasa ḍaimōra nū naukarī tōṁ haṭā ditā jadōṁ usanē pūrī kapanī vica ika mīmō vaḍi'ā jisa vica iha dalīla ditī ga'ī ki pakhapāta atē"gūgala dē vicāradhāraka gūja caimbara" vibhinatā atē śamūlī'ata bārē unhāṁ dī sōca nū kalā'uḍaḍa karadē hana, atē iha vī jīva-vigi'ānaka kāraka hana, nā ki ikalē vitakarē, jisa nāla womansatana womanrata takanīkī ahudi'āṁ'tē marada nālōṁ ghaṭa rucī paidā karadī hai. Gūgala dē sī'ī'ō sudara picā'ī nē ḍaimōrē'tē"sāḍē kama vālī thāṁ' tē hānīkāraka liga dē rukhāṁ nū agē vadhā'undē hō'ē" kapanī nītī dī ulaghaṇā karana dā dōśa lagā'i'ā sī atē usē dina usa nū barakhāsata kara ditā gi'ā sī. Ni York yāraka ṭā'īmaza dē kālamanavīsa ḍēviḍa barūkasa nē dalīla ditī ki picā'ī nē isa kēsa nū galata tarīkē nāla pēśa kītā sī, atē unhāṁ tōṁ asatīfā dēṇa dī maga kītī sī. Sāla 2018 atē 2019 dē vicakāra, kapanī dī līḍaraśipa atē isadē karamacārī'āṁ darami'āna taṇā'a vadhadā gi'ā jadōṁ saṭāpha nē adarūnī jinasī parēśānī, ika sainsaraḍa cīnī saraca ijaṇa atē ika milaṭarī ḍarōna nakalī budhī bārē kapanī dē phaisali'āṁ dā virōdha kītā, jō kapanī nū mālī'ā vādhē dē khētarāṁ vajōṁ vēkhi'ā jāndā sī. 25 Akatūbara, 2018 nū, di ni New yāraka ṭā'īmaza nē aikasapōza published prakāśata kītā, "gūgala nē aiṇḍī rubina, 'aiṇḍarā'iḍa dā pitā' kivēṁ surakhi'ata kītā". Kapanī nē bā'ada vica ailāna kītā ki “pichalē dō sālāṁ daurāna 48 karamacārī barakhāsata kītē ga'ē hana” jinasī śōśaṇa dē kārana. 1 Navabara, 2018 nū, 20,000 tōṁ vadha gūgala karamacārī'āṁ atē ṭhēkēdārāṁ nē kapanī du'ārā jinasī parēśānī dī'āṁ śikā'itāṁ nū najiṭhaṇa dē virōdha vica ika galōbala vāka ā'uṭa kītā. Bā'ada vica 2019 vica, kujha kāmi'āṁ nē kapanī'tē adarūnī kārakunāṁ virudha javābī kāravā'ī karana dā dōśa lā'i'ā. 19 Māraca, 2019 nū, gūgala nē ghōśaṇā kītī ki uha saṭēḍī'ā nāma dā kalā'uḍa gēmiga palēṭaphārama lān̄ca karadi'āṁ, vīḍī'ō gēma mārakīṭa vica dākhala hōvēgī. 3 Jūna, 2019 nū, sayukata rāja dē ni'āṁ vibhāga nē dasi'ā ki uha gūgala nū viśavāsa-virōdhī ulaghaṇā la'ī jān̄ca karēgī. Isa kārana akatūbara 2020 vica aiṇṭī-ṭarasaṭa mukadamā dā'ira kītā gi'ā, isa ādhāra'tē ki kapanī nē khōja atē khōja vigi'āpana bāzārāṁ vica ēkā'adhikāra dī duravaratōṁ kītī. Dasabara 2019 vica, iha ḵẖabara milī sī ki sābakā pēpāla cīpha ōparēṭiga aphasara bila raiḍī gūgala dā navāṁ kāmarasa cīpha baṇa jāvēgā. Raiḍī dī bhūmikā sidhī gūgala pē nāla śāmala nahīṁ hōvēgī. Apraila 2020 vica, kōvīḍa -19 mahāmmārī dē kārana, gūgala nē ka'ī lāgata ghaṭā'uṇa dē upāvāṁ dā ailāna kītā. Ajihē upāvāṁ vica śāmala hana 2020 dē bākī kamāṁ la'ī bhāṛē nū ghaṭa karanā, thōṛhē jihē raṇanītaka khētarāṁ nū chaḍa kē, ḍāṭā saiṇṭarāṁ atē maśīnāṁ, atē gaira-kārōbārī zarūrī mārakīṭiga atē yātarā varagē khētarāṁ vica nivēśa dī phōkasa atē raphatāra nū muṛa surajīta karanā. Isa tōṁ ilāvā, 2020 vica, tina viśavavi'āpī rukāvaṭāṁ ā'ī'āṁ jinhāṁ nē gūgala sēvāvāṁ nū vighana pā'i'ā: Ika agasata vica jisa nē gūgala ḍarā'īva nū dūji'āṁ vica prabhāvita kītā, navabara vica dūsarā yūṭi affectba nū prabhāvita karadā hai, atē tīsarā dasabara vica gūgala dī'āṁ aipalīkēśanāṁ dē pūrē samūha nū prabhāvata karadā hai. Tinōṁ badi'āṁ dā hala ghaṭi'āṁ vica kara ditā gi'ā.

Utapāda atē sēvāvāṁ

Khōja ijaṇa

gūgala arabāṁ vaiba pējāṁ nū iḍaikasa karadā hai tāṁ jō upabhōgatāvāṁ nū kīvaraḍasa atē āparēṭarāṁ dī varatōṁ du'ārā uhanāṁ dī jāṇakārī dī bhāla karana dī āgi'ā ditī jā sakē. Navabara, 2009 tōṁ kaumasakōra mārakīṭa dī khōja dē anusāra, gūgala saraca, sayukata rāja dē mārakīṭa vica pramukha saraca ijana hai, jisadā mārakīṭa 65.6% Hai. Ma'ī 2017 vica, gūgala nē gūgala saraca vica ika navāṁ"nijī" ṭaiba yōga kītā, upabhōgatāvāṁ nū jīmēla dē īmēla sunēhē atē gūgala phōṭō'āṁ tōṁ phōṭō'āṁ samēta, unhāṁ dē gūgala khāti'āṁ dī'āṁ vakha vakha sēvāvāṁ vica samagarī dī bhāla karana dī āgi'ā ditī. Gūgala nē āpaṇī gūgala ni Newsza saravisa nū 2002 vica lān̄ca kītā, ika savaicālita sēvā jō vakha vakha vaibasā'īṭāṁ dē ḵẖabarāṁ dē sakhēpa jāṇakārī didī hai. Gūgala gūgala bukasa dī mēzabānī vī karadī hai, iha ika sēvā hai jō isa dē ḍēṭābēsa vica kitābāṁ vica pā'ī ga'ī ṭaikasaṭa dī khōja karadī hai atē sīmata jhalaka vēkhā'undī hai jāṁ jithē pūrī ijāzata hai pūrī kitāba.

Iśatihārabāzī

isadī 2017 dī sālānā ripōraṭa dē anusāra, gūgala āpaṇē zi'ādātara mālī'ā iśatihārabāzī tōṁ paidā karadā hai. Isa vica aipasa dī vikarī, ina-aipa dī'āṁ kharīdadārī, gūgala atē yūṭi.Ba'tē ḍijīṭala samagarī utapāda, aiṇḍarā'iḍa atē lā'isasiga atē sēvā phīsa śāmala hana, samēta gūgala kalā'uḍa dī'āṁ bhēṭāṁ la'ī prāpata phīsa. Isa lābha dā ofy pratīśata kalikāṁ (pratī kalikāṁ dī lāgata) tōṁ sī, jō ki 2017 vica 109,652 milī'ana ḍālara sī. Isa vica tina pramukha methodsgāṁ śāmala hana, jivēṁ ki aiḍamauba, aiḍasainsa (jivēṁ ki samagarī la'ī aiḍasainsa, khōja la'ī khōja, ādi) atē ḍabala kalika. Aiḍa aikasacēn̄ja. Sāla 2006 dē vitī var'hē la'ī, kapanī nē kula iśatihārabāzī vica 10.492 Bilī'ana ḍālara atē lā'isasa atē hōra āmadanāṁ vica sirapha 112 milī'ana ḍālara dī ripōraṭa kītī. 2011 Vica, gūgala dā 96% mālī'ā isadē vigi'āpana prōgarāmāṁ tōṁ li'ā gi'ā sī. Khōja bēnatī'āṁ nū samajhaṇa la'ī isa dē āpaṇē ailagōridama tōṁ ilāvā, gūgala, ​​upabhōgatā dī dilacasapī atē khōja prasaga atē upabhōgatā dē itihāsa dē iśatihārāṁ nū niśānā baṇā'uṇa la'ī, kapanī ḍabala-kalika tōṁ takanālōjī dī varatōṁ karadī hai. 2007 Vica, gūgala nē ubhara rahē mōbā'īla vigi'āpana mārakīṭa dā phā'idā uṭhā'undi'āṁ, "mōbā'īla la'ī aiḍasainsa" dī śurū'āta kītī. Gūgala viśalēśaṇa vaibasā'īṭa mālakāṁ nū iha ṭaraika karana dī āgi'ā didā hai ki lōka āpaṇī vaibasā'īṭa kithē atē kivēṁ varatadē hana, udāharaṇa la'ī kisē panē'tē sārē likāṁ la'ī kalika rēṭāṁ dī jān̄ca karakē. Gūgala dē iśatihārāṁ nū dō-bhāga prōgarāma vica tījī dhira dī'āṁ vaibasā'īṭāṁ tē rakhi'ā jā sakadā hai. Gūgala vigi'āpana iśatihāra dēṇa vāli'āṁ nū gūgala samagarī naiṭavaraka vica āpaṇē iśatihāra pradaraśita karana dī āgi'ā didē hana, pratī kalika lāgata sakīma du'ārā. Bhaiṇa sēvā, gūgala aiḍasainsa, vaibasā'īṭa mālakāṁ nū iśatihārāṁ nū āpaṇī vaibasā'īṭa'tē pradaraśata karana atē hara vāra iśatihāra kalika karana tē paisē kamā'uṇa dī āgi'ā didī hai. Isa prōgarāma dī ika ālōcanā kalika dhōkhādhaṛī dī sabhāvanā hai, jō udōṁ vāparadī hai jadōṁ kō'ī vi'akatī jāṁ savaicalita sakripaṭa utapādāṁ vica dilacasapī la'ē bagaira iśatihārāṁ'tē kalika karadā hai, jisa nāla vigi'āpanakaratā gūgala nū bināṁ paisē dē paisē dē didē hana. 2006 Vica udayōga dī'āṁ ripōraṭāṁ vica dā'avā kītā gi'ā sī ki takarībana 14 tōṁ 20 pratīśata kalika dhōkhādhaṛī jāṁ avaidha sana. Gūgala saraca kanasōla (ma'ī 2015 vica gūgala vaibamāsaṭara ṭūlaza du'ārā dubārā prakāśata kītā gi'ā) vaibamāsaṭarāṁ nū unhāṁ dī'āṁ vaibasā'īṭāṁ dē sā'īṭamaipa, krāla rēṭa atē surakhi'ā dē mudi'āṁ dī jān̄ca karana dē nāla nāla unhāṁ dī vaibasā'īṭa dī dikha nū anukūla baṇā'uṇa dī āgi'ā didā hai.

Khapatakārāṁ dī'āṁ sēvāvāṁ

vaiba-adhārata sēvāvāṁ

gūgala īmēla la'ī jīmēla, ṭā'īma mainējamaiṇṭa atē śaḍiulingliga la'ī gūgala kailaḍara, maipiga, naivīgēśana atē saiṭēlā'īṭa imējarī la'ī gūgala maipasa, phā'īlāṁ dē kalā'uḍa saṭōrēja la'ī gūgala ḍrā'iva, utapādakatā la'ī gūgala ḍaukasa, śīṭa atē salā'īḍa, phōṭō saṭōrēja atē śē'ariga la'ī gūgala phōṭō'āṁ, gūgala kīpa nōṭabadī la'ī, bhāśā anuvāda la'ī gūgala ṭrānsalēṭa, vīḍī'ō vēkhaṇa atē sān̄jhā karana la'ī yūṭi.Ba, janataka kārōbāra dī jāṇakārī dē prabadhana la'ī gūgala mā'ī bizanasa, atē samājika mēla-jōla la'ī jōṛī. Māraca 2019 vica, gūgala nē saṭaiḍī'ā nāma dī kalā'uḍa gēmiga sēvā dā udaghāṭana kītā. Kujha gūgala sēvāvāṁ vaiba adhārata nahīṁ hana. Gūgala aratha, jisa nū 2005 vica lān̄ca kītā gi'ā sī, nē upabhōgatāvāṁ nū āpaṇē kapi computersṭarāṁ tē ḍāednalōḍa kītē kalā'iṭa sāphaṭavē'ara dē zarī'ē pūrī dunī'ā tōṁ uca-paribhāśā saiṭēlā'īṭa tasavīrāṁ dēkhaṇa dī āgi'ā ditī.

Sāphaṭavē'ara

gūgala nē aiṇḍarā'iḍa mōbā'īla ōparēṭiga sisaṭama dē nāla nāla isadē samāraṭavāca, ṭailīvizana, kāra, atē cīzāṁ dē samaratha samāraṭa ḍivā'īsisa dē bhinatāvāṁ dā iṭaranaiṭa vikasata kītā hai. Iha gūgala karōma vaiba barā browserzara atē krōma ō'aisa, krōma tē adhārata ika ōparēṭiga sisaṭama vī vikasata karadā hai.

Hāraḍavē'ara

Janavarī 2010 vica, gūgala nē āpaṇē brāṇḍa, "nēkasa" dē adhīna sabha tōṁ pahilāṁ aiṇḍarā'iḍa phōna nēkasasa vana nū jārī kītā. [141] Isanē"naikasasa" brāṇḍiga [142] dē tahita 2016 vica isadē bada hōṇa taka bahuta sārē phōna atē ṭaibalēṭa ti'āra kītē, jisadī thāṁ pikasala nāṁ dē ika navēṁ brāṇḍa nē lai la'ī. 2011 Vica, krōmabuka pēśa kītī ga'ī sī, jisa nū krōma ō'aisa calā'uṇa vālē"navīṁ kisama dā kapi"ṭara" vajōṁ darasā'i'ā gi'ā sī. Julā'ī 2013 vica, gūgala nē karōmakāsaṭa ḍōṅgala pēśa kītī, jō upabhōgatāvāṁ nū samāraṭaphōna tōṁ lai kē ṭailīvīzanāṁ tē samagarī nū saṭrīma karana dī āgi'ā didī hai. Jūna 2014 vica, gūgala nē gūgala kāraḍabōraḍa dī ghōśaṇā kītī, ika sadhāraṇa gatā daraśaka jō upabhōgatā nū āpaṇē samāraṭaphōna nū varacu'ala ri'ailiṭī (vī.Āra.) Mīḍī'ā nū vēkhaṇa la'ī ika viśēśa pharaṭa ḍabē vica rakhadā hai. Gūgala sahā'ika dē nāla pikasala atē pikasala aikasa'aila samāraṭaphōna, agalī pīṛhī dē prasagika āvāza sahā'ika, bilaṭa-ina. Gūgala hōma, ika vau'isa asisaṭaiṇṭa samāraṭa sapīkara jō vau'isa praśanāṁ dā utara dē sakadā hai, sagīta calā sakadā hai, aipasa (kailaḍara, mausama ādi) tōṁ jāṇakārī labha sakadā hai atē tījī-pāraṭī samāraṭa gharēlū upakaraṇāṁ nū niyatarita kara sakadā hai (upayōgakaratā isanū lā'īṭāṁ cālū karana la'ī kahi sakadē hana, udāharaṇa la'ī). Gūgala hōma lā'īna vica gūgala nēsaṭa haba, gūgala hōma minī, nēsaṭa haba maikasa, nēsaṭa minī (dūjī pīṛhī), atē gūgala hōma maikasa varagē rūpa vī śāmala hana. Ḍēḍasaṭrīma varacu'ala ri'ailiṭī haiḍasaiṭa vēkhō jō anukūla ḍē'aḍrīma-ti'āra samāraṭaphōnasa vālē aiṇḍarā'iḍa upabhōgatāvāṁ nū āpaṇē fōna nū haiḍasaiṭa vica pā'undā hai atē vī'āra samagarī dā anada laindā hai. Gūgala vā'īphā'ī, gharēlū vā'ī-phā'ī dī kavarēja nū sarala baṇā'uṇa atē vadhā'uṇa la'ī vā'ī-phā'ī rātersṭarāṁ dā ika juṛi'ā samūha. Akatūbara 2018 vica, gūgala nē pikasala 3 dī ghōśaṇā kītī. Phōna śurū vica 18 akatūbara, 2018 nū atē dunī'ā dē hōra hisi'āṁ vica 1 navabara, 2018 nū jārī kītā gi'ā sī. Uha pikasala 2 atē pikasala 2 aikasa'aila dē utarādhikārī hana. Ma'ī 2019 vica, gūgala nē pikasala 3 ē nū gūgala I/ O vikhē khōl'ha ditā, pikasala 3 lā'īna'apa dē ailāna dē sata mahīni'āṁ bā'ada. Navēṁ phōna pikasala 3 atē pikasala 3 aikasa'aila dē miḍarēja vērī'aiṇṭa dē taura'tē 12.2 Maigāpikasala dē ri'ara kaimarā dē nāla kama karadē hana, jō pikasala 3' tē mili'ā ikō ikā'ī hai, atē ika sigala 8 maigāpikasala dā pharaṭa-phēsiga kaimarā hai. Bēsa māḍala sanaipaḍraigana 670 cipa atē 4 jībī raima dē nāla ā'i'ā hai, nāla hī 64 jībī gaira-phailāṇayōga adarūnī saṭōrēja hai. Akatūbara 2019 vica, gūgala nē pikasala 4 dī ghōśaṇā kītī, pahilā pikasala phōna, jihaṛā śurū'ātī samēṁ sārē vaḍē vā'iralaisa kairī'arāṁ du'ārā vēcaṇa la'ī ditā jāndā sī. Kapanī nē āpaṇē pikasala baḍasa dī dūjī pīṛhī dā ailāna vī kītā, gūgala asisaṭaiṇṭa bilaṭa-ina dē nāla vā'iralaisa ī'arabaḍasa dī ika lā'īna jō gūgala ṭarānsalēṭa dā samarathana karadī hai. Navabara 2019 vica, gūgala nē saṭēḍī'ā la'ī ika niyataraka jārī kītā. Agasata 2020 vica, gūgala nē pikasala 4 ē dī śurū'āta kītī, ka'ī mahīni'āṁ bā'ada umīda dē bā'ada sī'ōvī'ā'īḍī -19 mahāmmārī nē āpaṇī sālānā I/ O ḍivailapara kānapharasa rada kītī. Satabara 2020 vica, gūgala nē pikasala 4 ē 5 jī atē pikasala 5 nū āpaṇē lā'īva-saṭrīmaḍa lān̄ca nā'īṭa ina īvaiṇṭa'tē lān̄ca kītā. Phōna navēṁ nēsaṭa āḍī'ō dē nāla-nāla gūgala ṭī vī dē nāla krōmakāsaṭa dē nāla jārī kītē ga'ē sana.
Ika saṭōra vica pradaraśita hōṇa tē gūgala pikasala samāraṭaphōna


Aiṇṭaraprā'īza sēvāvāṁ

mukha lēkha: Gūgala varakasapēsa atē gūgala kalā'uḍa palēṭaphārama gūgala varakasapēsa, (pahilāṁ akatūbara 2020 taka jī sūṭa) sasathāvāṁ atē kārōbārāṁ nū gūgala dī'āṁ sēvāvāṁ dē bhaḍāra, jisa vica jīmēla, gūgala ḍrā'iva atē gūgala ḍaukasa, gūgala śīṭa atē gūgala salā'īḍa śāmala hana, taka pahuca prāpata karana la'ī ika māsika gāhakī dī pēśakaśa hai, vilakhaṇa ḍōmēna nāma, atē 24/7 sahā'itā. 24 Satabara, 2012 nū, gūgala nē udamī'āṁ la'ī gūgala lān̄ca kītā, ika vi'āpaka taura'tē nā-munāphā kārōbāra inakubēṭara śurū'ātī sasathāpakāṁ dī sahā'itā nāla, jisa vica varakaśāpāṁ, kānapharasāṁ, atē salāha-maśavarē śāmala hō sakadē hana, dē nāla kama-kāja dī'āṁ khālī thānvāṁ dī śurū'āta pradāna karadā hai. Varatamāna vica, baralina, laḍana, maiḍriḍa, si'ōla, sā'ō paulō, tēla avīva, atē vārasā vica kaimpasa dē 7 sathāna hana. 15 Māraca, 2016 nū, gūgala nē gūgala viśalēśaṇa 360 sūṭa, “ēkīkrita akaṛē atē mārakīṭiga viśalēśaṇa utapādāṁ dā samūha, jō ki aiṇṭaraprā'īza-kalāsa mārakēṭarāṁ dī'āṁ zarūratāṁ la'ī khāsa taura tē ti'āra kītā gi'ā hai” dī śurū'āta karana dī ghōśaṇā kītī, jisa nū gūgala kalā'uḍa palēṭaphārama tē bigaku'ārī nāla ēkīkrita kītā jā sakadā hai. Hōra cīzāṁ dē nāla, sūṭa nū"aiṇṭaraprā'īja kalāsa mārakēṭarāṁ" "" gāhaka dī pūrī yātarā vēkhaṇa"," lābhadā'ika samajha"paidā karana, atē" sahī lōkāṁ nū manōrajana dē tazurabē pradāna karana"la'ī ti'āra kītā gi'ā hai. Di vāla saṭrīṭa jaranala dē jaika māraśala nē likhi'ā ki sūṭa aḍōba, ōrēkala, sēlasaphōrasa atē ā'ī bī aima samēta kapanī'āṁ du'ārā maujūdā mārakīṭiga kalā cloudḍa dī'āṁ bhēṭāṁ dā mukābalā karadā hai.

Iṭaranaiṭa sēvāvāṁ

pharavarī 2010 vica, gūgala nē gūgala phā'ībara prōjaikaṭa dī ghōśaṇā kītī, ika jāṁ vadhērē amarīkī śahirāṁ vica 50,000 tōṁ 500,000 gāhakāṁ la'ī ika ati-hā'ī sapīḍa brāḍabaiṇḍa naiṭavaraka baṇā'uṇa dī prayōgātamaka yōjanāvāṁ nāla. Ailaphābēṭa ika. Nū āpaṇī mu companylī kapanī baṇā'uṇa la'ī gūgala dē kārapōrēṭa dē punaragaṭhana dē bā'ada, gūgala phā'ībara nū varaṇamālā dē aikasaisa ḍivīzana vica bhēji'ā gi'ā.

Apraila 2015 vica, gūgala nē ika mōbā'īla varacu'ala naiṭavaraka āparēṭara, prōjaikaṭa phā'ī dī ghōśaṇā kītī hai, jō ki niravighana saparaka atē tēza iṭaranaiṭa siganala nū samaratha baṇā'uṇa dē yatana vica vakha vakha dūrasacāra pradātāvāṁ dē vā'ī-phā'ī atē sailūlara naiṭavaraka nū jōṛadī hai. Satabara 2016 vica, gūgala nē āpaṇī gūgala saṭēśana pahilakadamī dī śurū'āta kītī, jō bhārata vica rēlavē saṭēśanāṁ tē janataka Wi-Fi la'ī ika prōjaikaṭa hai. Gūgala dē agalē araba upabhōgatāvāṁ la'ī vīpī sīzara sēnagupatā nē di di vēraja nū dasi'ā ki 15,000 lōka pahilī vāra gūgala saṭēśana dā dhanavāda karadē hana atē hara mahīnē 3.5 Milī'ana lōka sēvā dī varatōṁ karadē hana. Visathāra dā aratha iha sī ki gūgala pahila nū agē vikasata karana la'ī dunī'ā bhara dē bhā'īvālāṁ dī bhāla kara rihā sī, jisanē"uca-guṇavatā, surakhi'ata, asānī nāla pahucaṇa vālē vā'ī-phā'ī" dā vā'adā kītā sī. Dasabara taka, gūgala saṭēśana nū 100 rēlavē saṭēśanāṁ'tē tā'ināta kītā gi'ā sī, atē pharavarī vica, gūgala nē rēlavē saṭēśanāṁ tōṁ pāra phailā'uṇa dī āpaṇī nī'ata dā ailāna kītā, jisa nāla puṇē vica śahira bhara vica vā'ī-phā'ī li'ā'uṇa dī yōjanā sī.

Hōra utapāda

ma'ī 2011 vica, gūgala nē vā'iralaisa bhugatānāṁ la'ī ika mōbā'īla aipalīkēśana gūgala vāliṭa dī ghōśaṇā kītī. 2013 Vica, gūgala nē gūgala śāpiga aikasapraisa dī śurū'āta kītī, ika sapuradagī sēvā śurū'āta vica sirapha sāna phrānsisakō atē silīkāna vailī vica upalabadha sī.

Kārapōrēṭa māmalē

vita

gūgala dī śurū'ātī janataka pēśakaśa (ā'īpī'ō) 19 agasata 2004 nū hō'ī sī. Ā'īpī'ō vikhē, kapanī nē 19 85 pratī śē'ara dī kīmata'tē 19,605,052 śē'ara dī pēśakaśa kītī. 67 1.67 Bilī'ana dī vikarī nē gūgala nū 23 bilī'ana ḍālara tōṁ vī vadha dī mārakīṭa pūjīkaraṇa ditā. Saṭāka nē ā'ī pī ō dē bā'ada vadhī'ā pradaraśana kītā, jisa dē śē'arāṁ nē pahilī vāra October$ akatūbara, 200 on nū $$ hit ḍālara dā akaṛā lagā'i'ā, mukha taura tē onlinenalā'īna vigi'āpana mārakīṭa vica mazabūta ​​vikarī atē kamā'ī dē kārana. Saṭāka mula vica vādhē nū mukha taura tē vi'akatīgata nivēśakāṁ du'ārā tēla ditā gi'ā sī, jivēṁ ki vaḍē sasathāgata nivēśaka atē mi mutualcu'ala phaḍāṁ dē virōdha vica. Gagū dē śē'ara gagū kalāsa sī dē śē'arāṁ atē gūgala kalāsa ē dē śē'arāṁ vica vaḍa ga'ē. Kapanī naisaḍāka saṭāka aikasacēn̄ja vica ṭikara dē pratīka gagū atē gagū dē hēṭhāṁ sūcībadha hai, atē phraiṅkapharaṭa saṭāka aikasacēn̄ja vica ṭikara dē pratīka jī jīkiyū 1 dē adhīna hai. Iha ṭikara cinha huṇa 2015 dī cauthī timāhī tōṁ gūgala dī hōlaḍiga kapanī ailaphābēṭa ika. Dā havālā didē hana. 2013 Dī tījī timāhī la'ī kārapōrēśana dā ikajuṭa mālī'ā akatūbara 2013 dē adha vica 14.89 Bilī'ana ḍālara dasi'ā gi'ā sī, jō ki pichalē timāhī dē mukābalē 12 pratīśata vādhā sī. Gūgala dā iṭaranaiṭa kārōbāra iśatihārāṁ'tē upabhōgatāvāṁ dē kalikāṁ dī giṇatī dē vādhē dē nāla isa kula dē 10.8 Bilī'ana ḍālara la'ī zimēvāra sī. Janavarī 2014 taka, gūgala dā mārakīṭa pūjīkaraṇa vadha kē 7 397 bilī'ana hō gi'ā sī. Gūgala ṭaikasa bacā'a dī'āṁ ka'ī raṇanītī'āṁ dī varatōṁ karadā hai. Sayukata rāja dī'āṁ paja vaḍī'āṁ vaḍī'āṁ ṭaikanālaujī kapanī'āṁ vicōṁ, iha āpaṇē mālī'ē dē mu oflē dēśāṁ nū sabha tōṁ ghaṭa ṭaikasa adā karadā hai. Gūgala nē 2007 tōṁ 2010 darami'āna ā'iralaiṇḍa atē nīdaralaiṇḍaza atē phira baramuḍā vica gaira-sayukata rāja munāphi'āṁ nū bada karakē ṭaikasāṁ vica 3.1 Bilī'ana ḍālara dī bacata kītī. Ajihī'āṁ takanīkāṁ isa dē gaira-sayukata rāja dē ṭaikasa dī dara nū 2.3 Pratīśata taka ghaṭā didī'āṁ hana, jadōṁ ki āma taura tē kārapōrēṭa ṭaikasa dī dara udāharaṇa vajōṁ yūkē 28 pratīśata hudī hai. Isa nē gūgala dē ṭrānsaphara kīmata dī'āṁ prakiri'āvāṁ bārē kathita taura'tē pharānsīsī jān̄ca nū hulārā ditā hai. Gūgala nē kihā ki usanē isa dē vivādapūrana galōbala ṭaikasa structureān̄cē dī nigarānī kītī atē isa dī'āṁ sārī'āṁ baudhika jā'idāda dhārakāṁ nū sayukata rāja kōla vāpasa kara ditā. Gūgala dē upa-rāśaṭarapatī maiṭa briṭina nē yūkē hā Housesa Commpha kāmanaza dī pabalika akā'uṇṭasa kamēṭī nū gavāhī ditī ki usa dī yūkē sēlaza ṭīma nē kō'ī vikarī nahīṁ kītī atē isa la'ī yūkē utē kō'ī vikarī ṭaikasa nahīṁ laiṇā pi'ā. Janavarī, 2016 vica, gūgala nē yūkē nāla samajhautē tē pahuca kē agalē sāla vica back 130 milī'ana vāpasa ṭaikasa atē vadhērē ṭaikasa adā karanē kītē. 2017 Vica, gūgala nē āpaṇē ṭaikasa bila nū ghaṭā'uṇa la'ī nīdaralaiṇḍaza tōṁ baramuḍā taka 22.7 Bilī'ana ḍālara dī rakama badalī. 2013 Vica, gūgala nē lābiga kharaci'āṁ vica 5 vēṁ nabara'tē, jō ki 2003 vica 213 vēṁ tōṁ ucā sī.

Kārapōrēṭa pachāṇa

"Gūgala" nāma dī śurū'āta"gūgala" dī galata śabada-jōṛa tōṁ hō'ī hai, jō ki 1 du'ārā darasā'ī ga'ī sakhi'ā nū darasā'undī hai jisa dē bā'ada ika sau zīrō hana. Pēja atē brina pējaraiṅka tē āpaṇē asala pēpara vica likhadē hana: "Asīṁ āpaṇē praṇālī'āṁ dā nāma, gūgala cuṇi'ā hai, ki'uṅki iha gūgala, ​​jāṁ 10100 dī ika āma sapailiga hai atē bahuta vaḍē paimānē dē khōja ijaṇāṁ nū baṇā'uṇa dē sāḍē ṭīcē nāla cagī tar'hāṁ phiṭa hai." Hara rōza dī bhāśā vica isa dē increasinglyga nū tēzī nāla labhaṇa tōṁ bā'ada, "gūgala" kiri'ā 2006 vica mairī'ama vaibasaṭara kālajī'ēṭa ḍikaśanarī atē ākasaphōraḍa igaliśa ḍikaśanarī vica śāmala kītī ga'ī, jisadā aratha hai"iṭaranaiṭa tē jāṇakārī prāpata karana la'ī gūgala saraca ijaṇa dī varatōṁ karanā." Gūgala dā miśana bi'āna, śurū tōṁ hī, "viśava dī jāṇakārī nū sagaṭhita karanā atē isa nū sarava vi'āpaka taura'tē pahucayōga atē lābhadā'ika baṇā'uṇā" sī, atē isa dā gaira rasamī nā'arā"burā'ī nā baṇō" hai. Akatūbara 2015 vica, varaṇamālā du'ārā varaṇamālā dē kārapōrēṭa rahita mariyādā vica ika sabadhata ādaraśa apaṇā'i'ā gi'ā sī: "Sahī kama karō". Asala ādaraśa nū gūgala dē ācāra sahitā vica barakarāra rakhi'ā gi'ā sī, jō huṇa varaṇamālā dī ika sahā'ika hai. Asala gūgala dā lōgō saragē'ī brina du'ārā ḍizā'ina kītā gi'ā sī. 1998 Tōṁ, gūgala āpaṇē hōmapēja'tē chuṭī'āṁ, samāgamāṁ, prāpatī'āṁ atē lōkāṁ nū manā'uṇa la'ī ti'āra karana la'ī viśēśa, asathā'ī vikalapī lōgō ti'āra kara rihā hai. Pahilā gūgala ḍūḍala 1998 dē baraniga maina phaisaṭīvala dē sanamāna vica sī. Ḍūḍala nū lairī pēja atē sēragē'ī brina du'ārā ḍizā'ina kītā gi'ā sī tāṁ jō saravarāṁ dē kraiśa hōṇa dī sathitī vica uhanāṁ dī maujūdagī bārē sūcita kītā jā sakē. Isa tōṁ bā'ada gūgala dē ḍūḍalaza ika bāharī ṭhēkēdāra du'ārā ḍizā'ina kītē ga'ē sana, jada taka ki lairī atē saragē'ī nē tatakālīna-ḍainisa havāṅga nū 2000 vica bāsaṭīla ḍē'a la'ī ika lōgō ti'āra karana la'ī kihā. Usa samēṁ tōṁ, ḍūḍalaza nū prabadhita kītā gi'ā hai atē karamacārī'āṁ dī ika ṭīma du'ārā"ḍūḍalaraza" kihā jāndā hai. . Gūgala kōla apraila phūlaza ḍē cuṭakalē baṇā'uṇa dī ravā'ita hai. 1 Apraila 2000 nū isa dī pahilī gūgala maiṇṭalapalēkasa sī jisanē kathita taura'tē vaiba nū khōjaṇa la'ī mānasika śakatī dī varatōṁ dī viśēśatā dikhā'ī. 2007 Vica, gūgala nē ika muphata iṭaranaiṭa sēvā dī ghōśaṇā kītī jisa nū ṭā'isapa, jāṁ ṭā'ilaṭa iṭaranaiṭa sēvā pradātā kihā jāndā hai, jithē ika nē āpaṇē ṭā'ilaṭa vica ika phā'ībara-āpaṭika kēbala dē ika sirē nū phalaśa karakē ika kunaikaśana prāpata kītā. Gūgala dī'āṁ sēvāvāṁ vica īsaṭara aḍē hudē hana, jivēṁ ki savīḍiśa śaipha dā"baraka bōraka bōraka," piga lātīnī, "haikara" jāṁ līṭasapīka, ailamara phuḍa, pā'īrēṭa, atē kaligana isadē saraca ijana dī bhāśā cōṇa hana. Jadōṁ śabada"aiṅgarāma" dī khōja karadē hō, jisadā aratha hai ki ika hōra śabadāṁ la'ī ika śabada tōṁ akharāṁ dā punaragaṭhana, gūgala dā sujhā'a viśēśatā pradaraśata karadā hai"kī tuhāḍā matalaba: Naiga raima?"

Kama vālī thāṁ sabhi'ācāra

phāraci magazinena maigazīna dī kama karana la'ī sabha tōṁ vadhī'ā kapanī'āṁ dī sūcī vica, gūgala 2007, 2008 atē 2012 vica pahilē atē 2009 atē 2010 vica cauthē sathāna'tē sī. Gūgala nū vī 2010 vica yūnīvarasala kami Communnīkēśanaza pratibhā vica graijū'ēṭa vidi'ārathī'āṁ la'ī dunī'ā dī sabha tōṁ ākaraśaka mālaka baṇā'uṇa la'ī nāmazada kītā gi'ā sī. Ākaraśaṇa iḍaikasa. Gūgala dē kārapōrēṭa phalasaphē vica ajihē sidhānta śāmala hana jivēṁ ki"tusīṁ burā'ī'āṁ kītē bināṁ paisā kamā sakadē hō," "tusīṁ bināṁ kisē mukadamē dē gabhīra hō sakadē hō," atē"kama cuṇautīpūrana hōṇā cāhīdā hai atē cuṇautī mazēdāra hōṇī cāhīdī hai." Dasabara 2018 taka, gūgala dē 98,771 karamacārī sana. Gūgala dī 2017 vibhinatā ripōraṭa vica kihā gi'ā hai ki isadī karamacārī tākatāṁ vica 31 pratīśata womenratāṁ hana atē 69 pratīśata puraśa hana, isadē karamacārī'āṁ dī jātī mukha taura tē ciṭē (56%) atē ēśī'ana (35%) hai. Takanīkī bhūmikāvāṁ dē adara, hālāṅki, 20 pratīśata wereratāṁ sana; atē līḍaraśipa dī'āṁ 25 pratīśata bhūmikāvāṁ byratāṁ du'ārā rakhī'āṁ ga'ī'āṁ sana. Gūgala dē karamacārī laṛīvāra praṇālī dē adhāra tē rakhē jāndē hana. Karamacārī tazarabē dē adhāra'tē chē paṛā'a vica vaḍē jāndē hana atē"padhara ika dē aiṇṭarī-padhara dē ḍēṭā saiṇṭara dē karamacārī'āṁ tōṁ laivala chē dē mainējara atē tajarabēkāra ijīnī'arāṁ taka hō sakadē hana." Prēraṇā takanīka dē taura tē, gūgala inōvēśana ṭā'īma āpha vajōṁ jāṇī jāndī ika nītī dī varatōṁ karadī hai, jithē gūgala dē ijīnī'arāṁ nū unhāṁ dē kama dā 20% samāṁ uhanāṁ prōjaikaṭāṁ'tē bitā'uṇa la'ī utaśāhata kītā jāndā hai jō unhāṁ dī dilacasapī laindē hana. Gūgala dī'āṁ kujha sēvāvāṁ jivēṁ ki jīmēla, gūgala ni Newsza, krakaṭa, atē aiḍasainsa inhāṁ sutatara kōśiśāṁ tōṁ śurū hō'ī'āṁ hana. Saṭainaphōraḍa yūnīvarasiṭī vica ika bhāśaṇa vica, mārisā mē'ara, gūgala dī khōja utapādāṁ atē upabhōgatā anubhava dē julā'ī 2012 taka upa pradhāna, nē dikhā'i'ā ki 2005 dē dūjē adha vica sārē navēṁ utapādāṁ dē adha dī śurū'āta inōvēśana ṭā'īma āpha tōṁ hō'ī sī.

2005 Vica, da ni Newyāraka ṭā'īmaza atē hōra sarōtāṁ vica lēkha iha sujhā'a dēṇa lagē ki gūgala āpaṇā kārapōrēṭa-guma cukā hai, kō'ī burā'ī daraśana nahīṁ. Kapanī dē vilakhaṇa sabhi'ācāra nū kā'ima rakhaṇa dī kōśiśa vica, gūgala nē ika mukha sabhi'ācāra adhikārī nū thāpi'ā jisadā udēśa sabhi'ācāra nū vikasata karanā atē kā'ima rakhaṇā atē unhāṁ mulāṁ nū saca manaṇa dē tarīki'āṁ'tē kama karanā sī jisadī kapanī sathāpita kītī ga'ī sī. Gūgala nū vī sābakā mulāzamāṁ dē ligavāda atē umaravāda dē dōśāṁ dā sāhamaṇā karanā pi'ā hai. 2013 Vica, gūgala samēta ka'ī silīkāna vailī kapanī'āṁ dē khilāpha ika kalāsa aikaśana kathita"nō kōlaḍa kāla" samajhauti'āṁ la'ī dā'ira kītī ga'ī sī jisa nē uca takanīkī karamacārī'āṁ dī bharatī'tē rōka lagā ditī sī. 8 Janavarī, 2018 nū dā'ira kītē mukadamē vica, ka'ī karamacārī'āṁ atē naukarī la'ī binaikārāṁ nē dōśa lā'i'ā ki gūgala nē unhāṁ dē “rūṛhīvādī rājanītika vicāra [,] marada liga [,] atē/ jāṁ […] kākēsī'ana jāṁ ēśī'ana jātī” du'ārā paribhāśita ika varaga nāla vitakarā kītā.

Daphatara dē sathāna

kailīphōranī'ā dē mā Mountainṇṭēna vi View vica gūgala dā haiḍaku'āraṭara"gūgalapalēkasa" vajōṁ jāṇi'ā jāndā hai, iha gūgalapalēkasa nabara dē śabadāṁ'tē ika khēḍa hai atē haiḍaku'āraṭara khuda imāratāṁ dā ika gujhaladāra hai. Atararāśaṭarī padhara'tē, gūgala dē 50 tōṁ vadha dēśāṁ vica 78 tōṁ vadha daphatara hana. 2006 Vica, gūgala mainahaṭana vica 111 aṭhavēṁ aivīni. Vica, ni York yāraka siṭī vica daphatarī thāṁ dē 300,000 varaga phuṭa (27,900 aima 2) vica calē ga'ē. Daphatara gūgala la'ī viśēśa taura'tē ḍizā'ina kītā gi'ā sī atē baṇā'i'ā gi'ā sī, atē isadī sabha tōṁ vaḍī maśahūrī vikarī ṭīma hai, jō ki vaḍī bhā'īvālī nū surakhi'ata karana vica mahatavapūraṇa rahī hai. 2010 Vica, gūgala nē haiḍaku'āraṭara dī rihā'iśa la'ī imārata nū kharīdi'ā, jisa vica sapatī dī kīmata val 1.9 Bilī'ana sī. Māraca 2018 vica, gūgala dī mu companylī kapanī ailaphābēṭa nē nēṛalē cēlasī mārakīṭa dī imārata nū 4 2.4 Bilī'ana vica kharīdi'ā. Vikarī nū ni New yāraka dē itihāsa vica ikō imārata la'ī sabha tōṁ mahigē acala sapatī dē laiṇa-dēṇa vajōṁ giṇi'ā jāndā hai. Navabara 2018 vica, gūgala nē āpaṇē ni Newyāraka siṭī daphatara nū 12,000 karamacārī'āṁ dī samarathā vica vadhā'uṇa dī āpaṇī yōjanā dā ailāna kītā. Usē dasabara vica, iha ghōśaṇā kītī ga'ī sī ki gūgala la'ī 1 bilī'ana, 1,700,000 varaga-phuṭa (160,000 mī 2) haiḍaku'āraṭara mainahaṭana dē haḍasana cauka ilākē vica baṇā'i'ā jāvēgā. Gūgala haḍasana saku'ē'ara kahidē hana, navāṁ kaimpasa ni New yāraka siṭī vica kama karana vālē gūgala karamacārī'āṁ dī giṇatī nālōṁ dugaṇē hōṇa dā anumāna hai. 2006 Dē akhīra taka, gūgala nē aina ārabara, miśīgana vica āpaṇī aiḍavaraḍasa ḍivīzana la'ī ika navāṁ haiḍaku'āraṭara sathāpata kītā. Navabara 2006 vica, gūgala nē piṭasabaraga vica kāranēgī mēlana dē kaimpasa vica daphatara khōl'hē, jō ki kharīdadārī sabadhī iśatihārabāzī kōḍiga atē samāraṭaphōna aipalīkēśanāṁ atē prōgarāmāṁ tē kēndrata karadē hana. Sayukata rāja vica hōra daphatara sathānāṁ vica aṭalāṇṭā, jārajī'ā śāmala hana; Insaṭina, ṭaikasāsa; bōlaḍara, kōlōrāḍō; kaimabrija, maisēci'usēṭasa; saina phrānsisakō, kailīphōranī'ā; sī'aiṭala, vāśigaṭana; kirakalaiṇḍa, vāśigaṭana; baramighama, miśīgana; raisaṭana, varajīnī'ā, atē vāśigaṭana, ḍī.Sī. Isa dē dunī'ā bhara dē śahirāṁ, arathāta siḍanī (gūgala nakaśi'āṁ dā janama sathāna) atē laḍana (aiṇḍarā'iḍa ḍivailapamaiṇṭa dā hisā) vica utapāda khōja atē vikāsa kāraja vī hana. Navabara 2013 vica, gūgala nē ika laḍana dē navēṁ haiḍaku'āṭara la'ī yōjanāvāṁ dā ailāna kītā, ika 10 lakha varaga phuṭa daphatara jisa vica 4,500 karamacārī baiṭha sakaṇagē. Janavarī vica saudē dī ghōśaṇā samēṁ sabha tōṁ vaḍē vapāraka jā'idāda grahiṇa vajōṁ jāṇē jāndē, gūgala nē jūna 2017 vica navēṁ haiḍaku'āṭarāṁ la'ī kaiṇḍana kaunsala nū yōjanāvāṁ saumpī'āṁ. Ma'ī 2015 vica, gūgala nē haidarābāda vica āpaṇā kaimpasa baṇā'uṇa dē āpaṇē irādē dā ailāna kītā, iḍī'ā. Navāṁ kaimpasa, jō sayukata rāja tōṁ bāhara kapanī dā sabha tōṁ vaḍā dasi'ā jāndā hai, vica 13,000 karamacārī baiṭhaṇagē.

Buni'ādī.̔Ān̄cā

hōra jāṇakārī: Gūgala ḍāṭā saiṇṭara gūgala ḍāṭā saiṇṭara utarī atē dakhaṇī amarīkā, ēśī'ā atē yūrapa vica sathita hana. Gūgala ḍāṭā saiṇṭarāṁ vica saravarāṁ dī giṇatī bārē kō'ī adhikārata akaṛā nahīṁ hai; hālāṅki, khōja atē salāhakāra pharama gāraṭanara nē julā'ī 2016 dī ika ripōraṭa vica adāzā lagā'i'ā hai ki gūgala dē samēṁ usa samēṁ 2.5 Milī'ana saravara sana. Ravā'itī taura'tē, gūgala nē pratī puchagicha dē kharaci'āṁ nū ghaṭa rakhaṇa la'ī mukha dhārā x86 kapi (ṭarāṁ (gharēlū pīsī dē samāna) jiṇasāṁ dē hāraḍavē'ara' tē samānāntara kapi compṭiga'tē nirabhara kītā. 2005 Vica, isa nē āpaṇē khuda dē ḍizā'īna vikasita karanē śurū kītē, jō sirapha 2009 vica pragaṭa hō'ē sana. 2010 Dē akhīra vica, gūgala nē āpaṇī'āṁ nijī paṇaḍubī sacāra kēbala baṇā'uṇī'āṁ arabha kara ditī'āṁ. Pahilā, ki namedrī nāma dā, kailīphōranī'ā nū cilī nāla jōṛadā hai atē 15 navabara, 2019 nū pūrā hō'i'ā sī. Dūnala pūrī tar'hāṁ gūgala dī malakī'ata vālī aḍarasī kēbala, jisa dā nāma ḍananaṭa hai, sayukata rāja nū pharānsa nāla jōṛadā hai atē 2020 vica kama śurū karana dī yōjanā hai.

Vātāvaraṇa

Akatūbara 2006 vica, kapanī nē 1.6 Maigāvāṭa bijalī pradāna karana la'ī hazārāṁ sōlara painala sathāpata karana dī yōjanā dā ailāna kītā, jō ki lagabhaga 30% kaimpasa dī'āṁ energyrajā lōṛāṁ nū pūrā karana la'ī kāfī hai. Iha sisaṭama sayukata rāja dē kārapōrēṭa kaimpasa vica niramāṇa vālā sabha tōṁ vaḍā saura powerrajā praṇālī hōvēgā atē viśava vica kisē vī kārapōrēṭa sā'īṭa utē sabha tōṁ vaḍā ika hōvēgā. 2007 Tōṁ, gūgala nē āpaṇē kamāṁ dē sabadha vica kārabana nirapakhatā dā udēśa rakhi'ā hai. Gūgala nē satabara 2011 vica khulāsā kītā sī ki uha “200,000 gharāṁ nū calā'uṇa la'ī kāfī bijalī dī varatōṁ karadā hai”, takarībana 260 milī'ana vāṭa jāṁ pramāṇū powerrajā palāṇṭa dē lagabhaga ika cauthā'ī hisē nū. 2010 La'ī kula kārabana nikāsa sirapha 1.5 Milī'ana mīṭrika ṭana dē hēṭhāṁ sī, ji'ādātara jaivika idhana kārana jō ḍāṭā saiṇṭarāṁ la'ī bijalī pradāna karadē hana. Gūgala nē kihā ki isadī energyrajā dā 25 pratīśata 2010 vica navi'ā'uṇayōga īndhana du'ārā sapalā'ī kītā gi'ā sī. Searchsatana khōja sirapha 0.3 Vāṭa-ghaṭē bijalī dī varatōṁ karadī hai, isa la'ī sārī'āṁ galōbala khōjāṁ gūgala du'ārā sirapha 12.5 Milī'ana vāṭa jāṁ kula bijalī khapata dā 5% hai. 2010 Vica, gūgala ainarajī nē ika navīnīkaraṇayōga projectrajā prājaikaṭa vica āpaṇā pahilā nivēśa kītā, utarī ḍakōṭā vica dō havā vālē khētāṁ vica.8 38.8 Milī'ana pā ditā. Kapanī nē ailāna kītā hai ki dōvēṁ thāvāṁ 169.5 Maigāvāṭa bijalī paidā karanagī'āṁ, 55,000 gharāṁ dī sapalā'ī karana la'ī kāfī hana. Pharavarī 2010 vica, phaiḍarala ainarajī raigūlēṭarī kamiśana aipha'ī'ārasī nē gūgala nū mārakīṭa rēṭāṁ tē energyrajā kharīdaṇa atē vēcaṇa dā adhikāra ditā. Kārapōrēśana nē satabara 2013 vica isa adhikāra dā isatēmāla kītā sī jadōṁ iha ailāna kītā sī ki uha ajē taka nahīṁ baṇā'ī ga'ī 240 maigāvāṭa haipī hē'araphōraḍa viḍa phārama du'ārā ti'āra kītī sārī bijalī kharīda karēgī. Julā'ī 2010 vica, gūgala nē 20 sālāṁ la'ī 114 maigāvāṭa energyrajā kharīdaṇa la'ī ika ā'i'ōvā viḍa phārama nāla ika samajhautē tē dasatakhata kītē. Dasabara 2016 vica, gūgala nē ailāna kītā ki — 2017 tōṁ śurū hō kē — iha āpaṇē sārē ḍēṭā saiṇṭarāṁ dē nāla nāla isadē sārē daphatarāṁ nū, 100% navīnīkaranayōga fromrajā tōṁ śakatī dēvēgā. Vacanabadhatā gūgala nū"dunī'ā dē sabha tōṁ vaḍē kārapōrēṭa khrīdāra dī navīnīkaraṇayōga śakatī baṇā'ēgī, jisa nāla vā'īna atē saura energyrajā dē 2.6 Gīgāvāṭa (2,600 maigāvāṭa) dē vā'adē kītē jāṇagē". Gūgala nē iha vī kihā ki iha isa nū āpaṇē atama ṭīcē vajōṁ nahīṁ giṇadā; iha kahidā hai ki"ki'uṅki havā dina vica 24 ghaṭē nahīṁ caladī, isa la'ī asīṁ āpaṇī'āṁ kharīdāṁ nū ka'ī energyrajā sarōtāṁ taka vī vadhāvāṅgē jō navi'ā'uṇayōga enablerajā nū yōga kara sakadī'āṁ hana, hara dina dī hara ghaṭē." Isa tōṁ ilāvā, iha prājaikaṭa viśava bhara dē"kami communitiesniṭī'āṁ dī sahā'itā" karēgā, ki'uṅki kharīda vā'adā"viśava padhara'tē $. Billion bilī'ana tōṁ vadha dē buni'ādī investān̄cē vica nivēśa karēgā", atē"sathānaka jā'idāda dē mālakāṁ nū pratī sāla lakhāṁ ḍālara āmadanī dēvēgā, atē ṭaikasa mālī'ā vica sathānaka atē rāśaṭarī sarakārāṁ nū lakhāṁ hōra". Navabara 2017 vica, gūgala nē 536 maigāvāṭa viḍa pāvara kharīdi'ā. Kharīda nē pharama nū 100% navi'ā'uṇayōga energyrajā taka pahucā'i'ā. Havā dī Southrajā sā Souththa ḍakōṭā dē dō bijalī palāṇṭāṁ tōṁ ā'undī hai, ika ā'i'ōvā vica atē ika ōkalāhōmā vica. Satabara 2019 vica, gūgala dē mukha kārajakārī nē billion 2 bilī'ana pauṇḍa atē saura nivēśa la'ī yōjanāvāṁ dā ailāna kītā, jō kārapōrēṭa itihāsa vica sabha tōṁ vaḍā navi'ā'uṇayōga dealrajā saudā hai. Kapanī nē kihā ki iha unhāṁ dī harē energyrajā dī prōphā'īla vica 40% vādhā karēgā, jisa nāla unhāṁ nū sāfa energyrajā dā 1.6 Gīgāvāṭa vādhū milēgā. Gūgala unhāṁ si'āsatadānāṁ nū dāna karadā hai jō jalavāyū tabadīlī tōṁ inakāra karadē hana, jima inahōpha samēta, atē rāja nītī naiṭavaraka atē pratīyōgī aiṇṭaraprā'īza isaṭīci includingṭa samēta jalavāyū tabadīlī tōṁ inakāra karana vālē rājanītika samūhāṁ nū sapānsara karadē hana.

Para'upakārī

mukha lēkha: Google.Org 2004 vica, gūgala nē 1 bilī'ana ḍālara dē śurū'ātī phaḍa nāla, munāphā rahita para'upakārī Google.Org dā gaṭhana kītā. Sasathā dā udēśa jalavāyū tabadīlī, viśavavi'āpī janataka sihata atē viśavavi'āpī garībī bārē jāgarūkatā paidā karanā hai. Isadē pahilē prājaikaṭāṁ vicōṁ ika ika vihāraka palaga-ina hā'ībriḍa ilaikaṭrika vāhana dā vikāsa karanā sī jō pratī gailana vica 100 mīla dī dūrī taka pahuca sakadī hai. Gūgala nē 2004 vica prōgarāma dē kārajakārī niradēśaka vajōṁ lairī brili'anaṭa nū niyukata kītā sī atē mēgana samitha nē usa tōṁ bā'ada usa nū ḍā'iraikaṭara niyukata kītā sī. 2008 Vica, gūgala nē āpaṇē"prōjaikaṭa 10100" dī ghōśaṇā kītī jisanē kami communityniṭī dī madada karana dē vicārāṁ nū savīkāra kītā atē phira gūgala upabhōgatāvāṁ nū unhāṁ dē manapasada'tē vōṭa pā'uṇa dī āgi'ā ditī. Dō sālāṁ dī cupī tōṁ bā'ada, jisa daurāna ka'ī'āṁ nē hairāna kītā ki prōgarāma dā kī hō'i'ā sī, gūgala nē isa prōjaikaṭa dē jētū'āṁ dā khulāsā kītā, gaira-munāphā sagaṭhanāṁ tōṁ lai kē vibhina vicārāṁ nū kula 10 milī'ana ḍālara dē ditē jō sikhi'ā nū utaśāhita karana vālī ika vaibasā'īṭa nū pradāna karadē hana sārē kānūnī dasatāvēza janataka atē makenalā'īna baṇā'ō. Māraca 2007 vica, gaṇita vigi'āna risaraca isaṭīci (ṭa (aima'aisa'āra'ā'ī) dī bhā'īvālī vica, gūgala nē mā Julṇṭēna vi View vica āpaṇē haiḍaku'āraṭara vikhē pahilā jūlī'ā raubinasa gaṇita utasava dī mēzabānī kītī. 2011 Vica, gūgala nē agalē paja sālānā atararāśaṭarī gaṇita ōlapī'āḍaza (2011–2015) dē samarathana la'ī atara rāśaṭarī gaṇita ōlapī'āḍa nū 1 milī'ana yūrō dāna kītē. Julā'ī 2012 vica, gūgala nē samaligī adhikārāṁ dē samarathana vica"līgalalā'īza lava" muhima dī śurū'āta kītī.

Ālōcanā atē vivāda

Gūgala dē mārakīṭa dē dabadabē nē pramukha mīḍī'ā kavarēja dā kārana baṇā'i'ā hai, jisa vica hamalāvara ṭaikasa tōṁ parahēza, khōja nirapakhatā, kāpīrā'īṭa, khōja natīji'āṁ atē sakhēpāṁ dī sainsaraśipa atē gōpanīyatā varagē mudi'āṁ utē kapanī dī alōcanā śāmala hai. Hōra alōcanāvāṁ vica kathita taura'tē duravaratōṁ atē khōja natīji'āṁ dī hērāphērī, dūji'āṁ dī baudhika sapatī dī varatōṁ, citā hai ki isadē ḍēṭā dā sagrahi lōkāṁ dī gōpanīyatā, atē isadē saravarāṁ dī consumptionrajā dī khapata dī ulaghaṇā kara sakadā hai, atē nāla hī ijārēdārī varagē ravā'itī kārōbārī mudi'āṁ' tē citāvāṁ. Vapāra, pratīyōgī virōdhī abhi'āsāṁ atē pēṭaiṇṭa ulaghaṇā'tē rōka. Gūgala pahilāṁ cīna dī iṭaranaiṭa sainsaraśipa nītī'āṁ dā pālaṇa karadā sī, philaṭarāṁ du'ārā jō bōlacōla vica"cīna dā mahāna phā'iravāla" vajōṁ jāṇi'ā jāndā sī, du'ārā lāgū kītā gi'ā sī, para huṇa ajihā nahīṁ hudā. Natījē vajōṁ, cīnī gūgala nakaśē nū chaḍa kē sārī'āṁ gūgala sēvāvāṁ vīpī'aina, praukasī saravara jāṁ hōra samāna takanālōjī'āṁ dī sahā'itā tōṁ bināṁ mukha bhūmī cīna dē adara pahuca tōṁ rōka ditī'āṁ ga'ī'āṁ hana. Iṭarapēsaṭa nē agasata 2018 vica dasi'ā ki gūgala pīpalaza rīpabalika āpha cā'īnā la'ī āpaṇē saraca ijana (ḍaraiganaphalā'ī dē taura tē jāṇi'ā jāndā hai) dā sainsara kītā sasakaraṇa vikasata kara rihā hai"jō vaibasā'īṭāṁ atē manukhī adhikārāṁ, jamahūrī'ata, dharama atē śāntama'ī virōdha pradaraśana bārē śaratāṁ nū balaikalisaṭa karēgī". Hālāṅki, parā'īvēsī dī'āṁ citāvāṁ dē kārana prōjaikaṭa rōki'ā gi'ā sī. PRISM bārē mīḍī'ā ripōraṭāṁ dē bā'ada, aina'aisa'ē dē viśāla ilaikaṭrānika nigarānī prōgarāma, jūna 2013 vica, ka'ī ṭaikanālaujī kapanī'āṁ nū Google samēta, bhāgīdāra vajōṁ pachāṇi'ā gi'ā sī. Ukata prōgarāma dē līka dē anusāra, gūgala 2009 vica PRISM prōgarāma vica śāmala hō'i'ā sī. Gūgala nē 2017"prōjaikaṭa māvēna" rāhīṁ ḍarōna sāphaṭavē'ara'tē sayukata rāja dē rakhi'ā vibhāga dē nāla kama kītā hai jisa dī varatōṁ ḍarōna hamali'āṁ dī śudhatā nū bihatara baṇā'uṇa la'ī kītī jā sakadī hai. Sīnī'ara ijīnī'arāṁ samēta hazārāṁ gūgala karamacārī'āṁ nē gūgala dē sī'ī'ō sudara picā'ī nū paiṇṭāgana nāla vivādapūrana samajhautā khatama karana dī apīla kītī hai. Javābī kāravā'ī dē javāba vica, gūgala nē ākharakāra uhanāṁ dē ḍī'ōḍī kaṭaraikaṭa nū navīnīkarana nā karana dā phaisalā kītā, jō ki 2019 vica khatama hōṇa jā rihā hai. Bizanasa inasā'īḍara la'ī patarakāra śōnā ghōśa nē nōṭa kītā ki gūgala dē virudha ika vadhadī ḍijīṭala ṭākarē dī lahira vadhī hai. Gūgala dē ālōcakāṁ dā ika vaḍā haba gūgala dē utapādāṁ dī varatōṁ tōṁ parahēza karana la'ī sagaṭhita karana la'ī saba-ḍā'īṭa/ āra/ ḍīgūgala dā raiḍaḍiṭa pēja hai. Julā'ī 2018 vica, mōzīlā prōgarāma mainējara krisa pīṭarasana nē gūgala'tē phā'iraphākasa' tē yūṭi performanceba dī kāraguzārī nū jāṇabujha kē haulī karana dā dōśa lagā'i'ā. Apraila 2019 vica mōzīlā dē sābakā kārajakārī jōnāthana nā'īṭigala nē gūgala utē krōma dē gōda laiṇa la'ī utaśāhata karana la'ī pichalē dahākē daurāna phā'iraphaukasa barā browserzara nū jāṇabujha kē atē yōjanābadha tarīkē nāla tōṛa-phōṛa karana dā dōśa lā'i'ā sī. Navabara 2019 vica, sihata atē manukhī sēvāvāṁ vibhāga dē nāgarika adhikārāṁ la'ī dafatara nē iha mulāṅkaṇa karana la'ī prōjaikaṭa nā'īṭigala dī paṛatāla śurū kītī, ki kī"vi'akatī'āṁ dē maiḍīkala rikāraḍāṁ dā viśāla sagrahi" HIPAA dī pālaṇā karadā hai jāṁ nahīṁ. Di vāla saṭrīṭa jaranala dē anusāra, gūgala nē sēṇṭa lūyisa-adhārata hailathakē'ara kapanī asainśana dē nāla, sāla 2018 vica, isa prājaikaṭa nū gupata rūpa vica śurū kītā sī.

Viśavāsa-viśavāsa, gōpanīyatā atē hōra mukadamēbāzī

mukha lēkha: Gūgala mukadamā
Gūgala hā'ī-ṭaika aimpalā'ī aiṇṭīṭrasaṭa liṭīgēśana samēta ka'ī mukadami'āṁ vica śāmala rihā hai jisadā natījā hai ki gūgala nē cāra kapanī'āṁ vicōṁ ika baṇa kē karamacārī'āṁ nū $ 415 milī'ana nipaṭāna dā bhugatāna kītā. 27 Jūna, 2017 nū, kapanī nē"khōja natīji'āṁ dē sikhara'tē āpaṇī khuda dī kharīdadārī tulanā sēvā nū utaśāhita karana la'ī yūrapī'ana yūnī'ana tōṁ 42 2.42 Bilī'ana dā rikāraḍa juramānā prāpata kītā." Zuramānē bārē ṭipaṇī karadi'āṁ, ni S sā'iṭisaṭa maigazīna nē kihā: “Yūrapī'ana yūnī'ana dē pratīyōgī raigūlēṭarāṁ du'ārā kītī ga'ī sabha tōṁ vaḍī rakama - thōṛē samēṁ vica ḍiga pa'ēgī, para gūgala isa nū sabhāla sakadā hai. Gūgala dī mu parentlī kapanī ailaphābēṭa nē $ 2.5 Dā lābha kamā'i'ā. Ikalē 2017 dē pahilē chē hafati'āṁ vica araba (2 2.2 Bilī'ana). Isa phaisalē dā asala prabhāva iha hai ki gūgala nū āpaṇē āpa nū kisē hōra bāzāra vica kinārā dēṇa la'ī ika saraca ijana dē taura tē āpaṇē dabadabē dī varatōṁ karanī bada kara dēṇī cāhīdī hai: Ānalā'īna kīmata dī tulanā. " Kapanī nē isa phaisalē nū khāraja kara ditā. Lakasamabaraga dī janarala kōraṭa vica suṇavā'ī 2020 vica hōṇī sī. Adālata sāla dē ata taka atama phaisalā dēṇa jā rahī hai. 18 Julā'ī, 2018 nū, yūrapī'ana kamiśana nē gūgala nū īyū dē viśavāsa virōdhī niyamāṁ dī ulaghaṇā karana la'ī 34 4.34 Bilī'ana dā zuramānā kītā. Prabhāvaśālī ahudē dī duravaratōṁ nū aiṇḍarā'iḍa ḍivā'īsa niramātā atē naiṭavaraka āparēṭarāṁ'tē lāgū kītē gūgala dē pratībadhāṁ dā havālā ditā gi'ā hai tāṁ jō iha suniśacita kītā jā sakē ki aiṇḍarā'iḍa ḍivā'īsāṁ' tē ṭraiphika gūgala saraca ijana'tē jāndā hai. 9 Akatūbara, 2018 nū, gūgala nē puśaṭī kītī ki usanē yūrapī'ana yūnī'ana dī janarala kōraṭa vica juramānē dī apīla kītī sī. 8 Akatūbara, 2018 nū, "gaira-janataka" Google+ khātē dē ḍēṭā nū parā'īvēsī baga dē natījē vajōṁ ujāgara kītē jāṇa kārana gūgala atē varaṇamālā virudha kalāsa aikaśana mukadamā dā'ira kītā gi'ā sī jisa nāla aipa ḍivailaparāṁ nū upabhōgatāvāṁ dī nijī jāṇakārī taka pahuca prāpata karana dī āgi'ā miladī sī. Mukadamā julā'ī 2020 vica.5 7.5 Milī'ana vica ghaṭō ghaṭa 5 ḍālara dē dā'avēdārāṁ dī adā'igī dē nāla, vadha tōṁ vadha $ 12 ḍālara dā nipaṭārā kītā gi'ā sī. 21 Janavarī, 2019 nū phrain̄ca ḍēṭā raigūlēṭara sī aina ā'ī aila nē gūgala utē yūrapī'ana yūnī'ana dē janarala ḍēṭā prōṭaikaśana raigūlēśana dī ulaghaṇā karana utē rikāraḍa € 50 milī'ana juramānā lagā'i'ā hai. Phaisalē nē dā'avā kītā ki gūgala āpaṇē iśatihārabāzī nū nijī baṇā'uṇa la'ī ḍēṭā ikatara karana dē āpaṇē tarīki'āṁ bārē pūrī tar'hāṁ yūzara nū jāṇakārī dēṇa vica asaphala rihā hai. Gūgala nē ika bi'āna jārī karadi'āṁ kihā ki iha pāradaraśatā pratī “ḍūghī vacanabadha” hai atē āpaṇī pratīkiri'ā tai'a karana tōṁ pahilāṁ “phaisalē dā adhi'aina” kara rahī sī. 20 Māraca, 2019 nū, yūrapī'ana kamiśana nē gūgala'tē onlinenalā'īna vigi'āpana mārakīṭa vica virōdhī'āṁ nū"pratīyōgī baṇana atē nirapakhatā" karana dē yōga hōṇa tōṁ rōkaṇa la'ī gūgala' tē € 1.49 Bilī'ana ($ 1.69 Bilī'ana) juramānā lagā'i'ā. Yūrapī'ana yūnī'ana dē mukābalā kamiśanara māragarēthē vēsaṭēzara nē kihā ki gūgala nē “tījī dhira dī'āṁ vaibasā'īṭāṁ’ tē mukābalēbāzī virōdhī ṭhēkē’tē rōka lagā kē yūrapī'ana yūnī'ana dē viśavāsa virōdhī niyamāṁ dī ulaghaṇā kītī hai jisa karakē unhāṁ nū gūgala dē virōdhī'āṁ tōṁ khōja natīji'āṁ nū bāhara ka toṇa dī lōṛa hai. Gūgala dē galōbala māmali'āṁ dē sīnī'ara mīta pradhāna, kaiṇṭa vākara nē kihā ki kapanī nē “kamiśana dī'āṁ citāvāṁ nū dūra karana la'ī pahilāṁ hī sāḍē utapādāṁ vica ka'ī tar'hāṁ dī'āṁ tabadīlī'āṁ kītī'āṁ hana,” atē “asīṁ āpaṇē virōdhī'āṁ nū vadhērē darakhāsata dēṇa la'ī hōra apaḍēṭāṁ karāṅgē. Yūrapa vica. " 25 Julā'ī, 2019 nū, rāśaṭarapatī dī umīda vālī tulasī gaibāraḍa nē gūgala'tē usa dē iśatihārāṁ nū rōkaṇa dē la'ī rāśaṭarapatī dē bahisa tōṁ bā'ada mukadamā kītā jadōṁ uha saraca ijana' tē sabha tōṁ vadha khōjī jāṇa vālī ika cīza baṇa ga'ī. Julā'ī 2020 vica kāṅgarasa dī'āṁ suṇavā'ī'āṁ atē akatūbara dē śurū vica hā Housesa āfa ripraizaiṇṭēṭivaza aiṇṭīṭrasaṭa saba kamēṭī du'ārā jārī kītī ga'ī ripōraṭa tōṁ bā'ada, sayukata rāja dē ni'āṁ vibhāga nē 20 akatūbara, 2020 nū gūgala ḵẖilāfa viśavāsa-virōdhī mukadamā dā'ira kītā, jisa vica kihā gi'ā sī ki isa nē āpaṇī gaira kānūnī positionga nāla ēkādhikāra dī sathitī baṇā'ī rakhī hai. Vigi'āpana dī bhāla atē bhāla.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/