Hōra bāzāra: Bhārata dī'āṁ 20 sabha tōṁ prasidha vaibasā'īṭāṁ atē aipasa

 Bhāratī ā'ī ṭī mārakīṭa dunī'ā vica sabha tōṁ tēzī nāla vadhaṇa vālā ika hai. Takanīkī śurū'āta dī giṇatī dē lihāza nāla bhārata dunī'ā dā cauthā dēśa hai, atē ka'ī vaḍī'āṁ kapanī'āṁ navēṁ bāzārāṁ vica śurū'āta karana vēlē bhāratī bāzāra'tē bharōsā karadī'āṁ hana.

Sīpīyū nē sikhi'ā ki kihaṛī'āṁ vaiba sēvāvāṁ atē mōbā'īla upayōga bhārata dē lōkāṁ vica sabha tōṁ vadha maśahūra hana.

Prasidha sā'īṭa

Iṭaranaiṭa dī varatōṁ karana vāli'āṁ dī giṇatī dē māmalē vica bhārata dunī'ā vica tījē nabara'tē hai. Usē samēṁ, dēśa vica iṭaranaiṭa dī pravēśa 20% tōṁ ghaṭa hai - yānī, dēśa dī vikāsa sabhāvanā kāfī vaḍī hai. Grāpha: Dēśa atē iṭaranaiṭa pravēśa dī ḍūghā'ī du'ārā iṭaranaiṭa upabhōgatāvāṁ dī sakhi'ā zi'ādātara prasidha vaibasā'īṭāṁ maśahūra vaibasā'īṭāṁ dī darajābadī pharavarī 2015 vica prāpata kītī ṭraiphika dī mātarā dē adhāra tē hai.

1. Gūgala

raiṅkiga vica pahilī'āṁ dō pujīśanāṁ gūgala saraca ijana nē āpaṇē kabazē vica rakhī'āṁ hana - dūsarē sathāna tē isadā atararāśaṭarī pēja google.Com hai, pahilē - sathānikakr̥ta google.Co.In vica. Google.Co.In nū pharavarī vica 1,474 bilī'ana pēja vicāra milē hana, ,satana mahīnēvāra pēja ṭraiphika dē nāla 1,488 bilī'ana daurē. Ika daurē dī durationsata avadhī sirapha 13 miṭa tōṁ vadha hai. Bhārata dē vasanīka google.Co.In'tē 88% tōṁ zi'ādā parivaratana paidā karadē hana. Hōra 4% sayukata rāja atē jāpāna dē vasanīka hana. Isa raiṅkiga vica agē cīna atē yūkē hana (hara dēśa 1% tōṁ vī ghaṭa mulākātāṁ li'ā'undā hai). Āvājā'ī dī galōbala raiṅkiga vica (ṭraiphika prāpata hō'i'ā) google.Co.In 11 vēṁ sathāna'tē hai.

2. Phēsabuka

bhārata vica agalā sabha tōṁ vadha prasidha sarōta sōśala naiṭavaraka phēsabuka hai. Bhārata tōṁ upabhōgatā 3.5% Sōśala naiṭavaraka āvājā'ī ti'āra karadē hana (sayukata rāja, brāzīla atē yūkē tōṁ bā'ada cauthē sathāna). Pharavarī 2015 vica, phēsabuka nē bhārata nū āpaṇē iṭaranaiṭa.Āraja prōjaikaṭa vica śāmala kītā, jisadā udēśa grahi'tē sārē lōkāṁ nū iṭaranaiṭa dī pahuca pradāna karanā hai. Kapanī pahilāṁ hī chē bhārata dē rājāṁ nū iṭaranaiṭa dī sahūlata pradāna karadī hai.

3. Yū-ṭi.Ba

gūgala tōṁ vīḍī'ō hōsaṭiga karanā bhārata vica tījā sabha tōṁ prasidha sarōta hai. Dēśa, jivēṁ ki phēsabuka, kula āvājā'ī dā lagabhaga 4% paidā karadā hai - atē sayukata rāja, brāzīla atē yūkē tōṁ bā'ada isa sūcaka vica cauthē sathāna'tē hai.

4. Yāhū

ika hōra saraca ijana bhārata vica vī prasidha hai. Bhārata tōṁ, yāhū nū sārē ṭraiphika dā 5% prāpata hudā hai - uhī tā'īvāna tōṁ. Sirapha yūnā'īṭiḍa saṭēṭa dē vasanīka vadhērē janarēṭara ti'āra karadē hana - sārē ṭraiphika dā 37% tōṁ vadha unhāṁ tōṁ ā'undā hai.

5. Phalipakāraṭa

bhārata vica shoppingnalā'īna kharīdadārī bahuta maśahūra hai. Dēśa dē vasanīkāṁ darami'āna cōṭī dī'āṁ 100 sabha tōṁ maśahūra vaiba sēvāvāṁ vica 10 ī-kāmarasa sā'īṭāṁ hana. Phalipakāraṭa - “iḍī'ana amēzana”, bhārata vica sabha tōṁ maśahūra storenalā'īna saṭōra. Ma'ī 2014 vica, yūrī milanara dē ḍī'aisaṭī galōbala phaḍa nē sēvā vica 210 milī'ana ḍālara dā nivēśa kītā. Phalipakāraṭa gāhakāṁ nū jihaṛī'āṁ cīzāṁ dī pēśakaśa karadā hai unhāṁ vica ilaikaṭrānikasa, gharēlū samāna, baci'āṁ la'ī utapāda, kapaṛē, kitābāṁ atē hōra bahuta kujha hai. Saṭōra dī āpaṇī mōbā'īla aipa hai. Pratī mahīnā sā'īṭa tē jāṇa dī numbersatana giṇatī 117 milī'ana hai. Pharavarī 2015 vica, iha akaṛā 110 milī'ana daurā sī. Ika phērī dī durationsata avadhī 8 miṭa hudī hai. Bhārata (traffic 87% ṭraiphika) dē vasanīkāṁ tōṁ ilāvā, yū'aisa'ē (traffic% ṭraiphika) atē japāna (traffic% ṭraiphika) dē vasanīka sēvā dī varatōṁ karadē hana. Hāzarī dī galōbala raiṅkiga vica phalipakāraṭa 116 vēṁ nabara'tē hai.

6. Vikīpīḍī'ā

chēvēṁ sathāna'tē ennalā'īna ainasā'īkalōpīḍī'ā vikīpīḍī'ā hai. Isa dē nāla hī, bhārata unhāṁ paja dēśāṁ vica śāmala nahīṁ hai jinhāṁ vica sarōta sabha tōṁ vadha maśahūra hana- amarīkā, grēṭa briṭēna, rūsa, jaramanī atē pharānsa.

7. Amēzana

cōṭī dē dasa sabha tōṁ prasidha sarōtāṁ vica dūjā storenalā'īna saṭōra. Aimāzāna.Nika hara mahīnē 71satana 71 milī'ana mulākātāṁ prāpata karadā hai. Pharavarī 2015 vica, iha akaṛā 68 milī'ana mulākātāṁ sī. Visitsatana daurē dī mi'āda 7 miṭa hai. Galōbala raiṅkiga vica, aimāzāna dā bhāratī sathānakakarana 270 vēṁ nabara'tē hai.

8. Snalā'īna aisabī'ā'ī

Snalā'īna aisabī'ā'ī bhāratī saṭēṭa baiṅka dī vaibasā'īṭa hai. Sarōta dā mukha panā ika vāra phira kharīdadārī la'ī bhāratī'āṁ dē pi'āra dī puśaṭī karadā hai - isa'tē ika vaḍā bainara hai jō baiṅka dē sahibhāgī saṭōrāṁ vica chōṭa dī maśahūrī karadā hai. Bākī sā'īṭa bahuta ākaraśaka nahīṁ jāpadī. Sā'īṭa pratī mahīnā 57satana 57 lakha mulākātāṁ prāpata karadī hai. Pharavarī 2015 vica iha akaṛā 55 milī'ana sī. Visitsatana daurē dī mi'āda 7 miṭa hai. Hāzarī dī viśava raiṅkiga vica, saṭēṭa baiṅka āfa iḍī'ā dī vaibasā'īṭa 292 vēṁ nabara'tē hai.

9. Hauṭasaṭāra

bhāratī vīḍī'ō sēvā, jō sirapha satabara 2014 vica khul'hī sī, nē dasabara vica prasidhī hāsala karanī śurū kara ditī sī atē pharavarī taka iha dēśa vica hāzarī dē māmalē vica nauvēṁ sathāna'tē pahuca ga'ī sī. Sā'īṭa vica ṭīvī śō'a, philamāṁ, sīrīza, khēḍa prasāraṇa - zi'ādātara hidī vica hana. Igaliśa vica vī śō'a hana - udāharaṇa la'ī, galī atē di abhi'āsa. Pharavarī 2015 vica, sā'īṭa nū 40 milī'ana viziṭa milē sana. Ika daurē dī durationsata avadhī tina miṭa hudī hai. Galōbala ṭraiphika raiṅkiga vica sēvā 267 vēṁ nabara'tē hai.


10. Iḍī'ā ṭā'īmaza

iḍī'ā ṭā'īmaza ika ḵẖabara sarōta hai jō bhārata atē dunī'ā vica kī hō rihā hai bārē sabha tōṁ maśahūra ḵẖabarāṁ ikatara karadā hai. Sā'īṭa'tē sārē ṭaikasaṭa agarēzī vica prakāśata kītē ga'ē hana. Bhārata dē vasanīkāṁ tōṁ ilāvā (sārē ṭraiphika dā 59%), iḍī'ā ṭā'īmaza'tē khabarāṁ nū sayukata rāja dē vasanīkāṁ du'ārā paṛhi'ā jāndā hai (18.5%). Sā'īṭa galōbala ṭraiphika raiṅkiga vica 194 vēṁ nabara'tē hai.

Vadhērē prasidha mōbā'īla aipasa

bhārata vica sabha tōṁ maśahūra muphata ā'ī'ō'aisa aipa vaṭasa'aipa maisēn̄jara hai. Isa tōṁ bā'ada phēsabuka atē phēsabuka maisēn̄jara aipalīkēśanāṁ hana, isa tōṁ bā'ada iḍī'ana storenalā'īna saṭōra sanaipaḍīla dī varatōṁ kītī ga'ī hai (vaiba sēvāvāṁ dī raiṅkiga dē daurāna, saṭōra āpaṇē mukābalē vālē phalipakāraṭa tōṁ aṭha sathāna'tē hai atē 13 vēṁ sathāna' tē hai, jadaki mōbā'īla aipalīkēśanāṁ dī raiṅkiga vica phalipakāraṭa laindā hai) chēvīṁ sathitī).
Muphata aipalīkēśanāṁ vicōṁ cōṭī dē paja nū dunī'ā bhara dē ṭarūkailara vica phōna nabara labhaṇa la'ī aipalīkēśana du'ārā gōla kītā jāndā hai. Adā'igī kītī ga'ī aipalīkēśanāṁ vicōṁ, līḍara ōhalē kaimarā ḍiṭaikaṭara hai - ika prōgarāma jō tuhānū mōbā'īla phōna dī varatōṁ karadi'āṁ kamarē vica lukavēṁ kaimarē labhaṇa dī āgi'ā didā hai. Dūjē sathāna'tē kālakāraḍara prō hai, phōna galabāta dī rikāraḍiga la'ī ika aipalīkēśana. Tījī sathitī mōbā'īla nabara ṭaraikara aipalīkēśana hai jō kisē khāsa phōna nabara dē mālaka dē sathāna atē nijī ḍēṭā nū ṭaraika karana la'ī hai. Cauthē atē pajavēṁ sathānāṁ'tē ika lēzara pu'ā'iṭara atē māpa dī dūrī nū māpaṇa la'ī aipalīkēśana atē vaṭasa'aipa la'ī ika tījī-pāraṭī sēvā - vaṭasa'aipa la'ī pāsakōḍa dā kabazā hai. Samagarī viśalēśaṇakārī palēṭaphārama samānavaiba atē aipa'anī dē ḍēṭā'tē adhārata hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/